Opleidingen details VoedingOnline

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

E-learning module Alles over Mineralen en Spoorelementen (ID nummer: 369545)
Individuele nascholing/e-learning
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
NVD - Scholing561-8-2019 t/m 1-8-2021

Leerdoelen nascholing:
Dat een goede voedingstoestand belangrijk is voor zowel gezonde als zieke personen is algemeen bekend. Maar hoe staat het met de mineralen- en spoorelementenstatus van uw patiënt?

Na het volgen van deze module bent u in staat:

 • de fysiologische betekenis van een specifiek mineraal/spoorelement en het desbetreffende mineraal-/spoorelementmetabolisme aan te geven;
 • aan te geven hoe hoog de gemiddelde inname van het betreffende mineraal/spoorelement is en welke groepen een risico lopen op een te hoge of te lage inname;
 • aan te geven hoe hoog de gemiddelde behoefte aan het betreffende mineraal/spoorelement is en welke factoren deze behoefte beïnvloeden;
 • aan te geven welke verschijnselen optreden bij een deficiëntie;
 • aan te geven welke mogelijke chronische ziektebeelden kunnen ontstaan door een te lage inname;
 • te benoemen welke patiëntengroepen een verhoogd risico lopen op een deficiëntie;
 • aan te geven welke rol het desbetreffende mineraal/spoorelement speelt in de behandeling van ziekten;
 • aan te geven wat belangrijk is wanneer het betreffende mineraal/spoorelement wordt gesuppleerd;
 • aan te geven wat de aanvaardbare bovengrens van inname is en wat de verschijnselen van overdosering zijn.

In de nascholing worden 14 mineralen en spoorlementen (natrium en chloor, kalium, calcium, fosfor, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, fluor, moblybdeen, selenium, chroom, jodium) behandeld.
 

Inhoud E-learning module Alles over Mineralen en Spoorelementen:
Voor elk afzonderlijk mineraal/spoorelement is een e-book, een toets, een zelfreflectieformulier en evaluatieformulier ontwikkeld (alleen natrium en chloor worden gecombineerd). Na het volgen van het e-learning onderdeel van een van de mineralen/spoorelementen ontvangt de cursist een deelcertificaat. Na het volgen van alle 14 mineraal/spoorelement-onderdelen ontvangt de cursist een eindcertificaat.

Zo ziet voor Natrium en chloor het e-learning onderdeel er bijvoorbeeld als volgt uit

 1. Bestuderen van het e-book ‘Alles over Natrium en chloor’.
 2. Maken van de ‘Natrium en chloor toets’.
 3. Invullen ‘Zelfreflectieformulier Natrium en chloor’.
 4. Invullen ‘Evaluatieformulier E-learning module Natrium en chloor’.
 5. Insturen van 'Natrium en chloor toets', 'Zelfreflectieformulier Natrium en chloor' en 'Evaluatieformulier E-learning module Natrium en chloor' naar info@voedingonline.nl.
 6. Heeft de cursist alle genoemde formulieren ingestuurd en > 70% van de vragen van de 'Natrium en chloor toets' juist beantwoord, dan ontvangt de cursist een deelcertificaat van deze nascholing.
 7. Uitwisseling van ervaringen met medecursisten op het gebied van natrium en chloor kan plaatsvinden via het forumonderdeel 'Natrium en chloor' op de internetsite www.voedingonline.nl.
 8. Vragen kunnen worden gesteld via info@voedingonline.nl.
 9. Na het volgen van alle 14 mineraal/spoorelement-onderdelen ontvangt de cursist het nascholingscertificaat Mineralen en spoorelementen.
   
Beroepsgroep
Diëtisten (NVD)
Leerdoelen nascholing:
Dat een goede voedingstoestand belangrijk is voor zowel gezonde als zieke personen is algemeen bekend. Maar hoe staat het met de mineralen- en spoorelementenstatus van uw patiënt?

Na het volgen van deze module bent u in staat:
•de fysiologische betekenis van een specifiek mineraal/spoorelement en het desbetreffende mineraal-/spoorelementmetabolisme aan te geven;
•aan te geven hoe hoog de gemiddelde inname van het betreffende mineraal/spoorelement is en welke groepen een risico lopen op een te hoge of te lage inname;
•aan te geven hoe hoog de gemiddelde behoefte aan het betreffende mineraal/spoorelement is en welke factoren deze behoefte beïnvloeden;
•aan te geven welke verschijnselen optreden bij een deficiëntie;
•aan te geven welke mogelijke chronische ziektebeelden kunnen ontstaan door een te lage inname;
•te benoemen welke patiëntengroepen een verhoogd risico lopen op een deficiëntie;
•aan te geven welke rol het desbetreffende mineraal/spoorelement speelt in de behandeling van ziekten;
•aan te geven wat belangrijk is wanneer het betreffende mineraal/spoorelement wordt gesuppleerd;
•aan te geven wat de aanvaardbare bovengrens van inname is en wat de verschijnselen van overdosering zijn.

In de nascholing worden 14 mineralen en spoorlementen (natrium en chloor, kalium, calcium, fosfor, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, fluor, moblybdeen, selenium, chroom, jodium) behandeld.


Inhoud E-learning module Alles over Mineralen en Spoorelementen:
Voor elk afzonderlijk mineraal/spoorelement is een e-book, een toets, een zelfreflectieformulier en evaluatieformulier ontwikkeld (alleen natrium en chloor worden gecombineerd). Na het volgen van het e-learning onderdeel van een van de mineralen/spoorelementen ontvangt de cursist een deelcertificaat. Na het volgen van alle 14 mineraal/spoorelement-onderdelen ontvangt de cursist een eindcertificaat.

Zo ziet voor Natrium en chloor het e-learning onderdeel er bijvoorbeeld als volgt uit
1.Bestuderen van het e-book ‘Alles over Natrium en chloor’.
2.Maken van de ‘Natrium en chloor toets’.
3.Invullen ‘Zelfreflectieformulier Natrium en chloor’.
4.Invullen ‘Evaluatieformulier E-learning module Natrium en chloor’.
5.Insturen van ’Natrium en chloor toets’, ’Zelfreflectieformulier Natrium en chloor’ en ’Evaluatieformulier E-learning module Natrium en chloor’ naar info@voedingonline.nl.
6.Heeft de cursist alle genoemde formulieren ingestuurd en > 70% van de vragen van de ’Natrium en chloor toets’ juist beantwoord, dan ontvangt de cursist een deelcertificaat van deze nascholing.
7.Uitwisseling van ervaringen met medecursisten op het gebied van natrium en chloor kan plaatsvinden via het forumonderdeel ’Natrium en chloor’ op de internetsite www.voedingonline.nl.
8.Vragen kunnen worden gesteld via info@voedingonline.nl.
9.Na het volgen van alle 14 mineraal/spoorelement-onderdelen ontvangt de cursist het nascholingscertificaat Mineralen en spoorelementen.
Mw. M.A. Verheul-Koot
 
56
 
100
Toelichting op inschrijfgeld:
€ 100 per mineraal/spoorelement (e-book € 50 en de e-learning module € 50).
Totale kosten voor 14 mineralen/spoorelementen: losse verkoop € 1.400. Een jaarabonnement op VoedingOnline is dan echter voordeliger € 200/jaar.
Met een volledig jaarabonnement VoedingOnline (e-books en e-learning) kunnen daarnaast ook de 13 beschikbare E-learning modules over vitamines worden gevolgd (zie www.voedingonline.nl).
Per 01-02-2012 is de 1e e-learning module van de reeks Alles over Mineralen en spoorelementen beschikbaar via www.voedingonline.nl.

Toelichting op studiebelastingsuren:
Per mineraal/spoorelement 8 uur (zelfstudie 7 uur, toets 1 uur).
Totale studiebelasting voor 6 mineralen/spoorlementen (tot nu toe beschikbaar): 7 x 8 uur = 56 uur.
 NVD - Diëtisten
 NVD - Scholing
E-learning module Natrium en chloor8
E-learning module Kalium8
E-learning module Calcium8
E-learning module Fosfor8
E-learning module Magnesium8
E-learning module IJzer8
E-learning module Zink8

VoedingOnline biedt e-learning modules op het gebied van voeding aan voor diëtisten, artsen, apothekers en andere aan voeding gerelateerde professionals.

Boschsloot 27
3474 HJ
Zegveld
0348-421593
Selecteer een bestand aub.

Selecteer een bestand aub.