Opleidingen details VoedingOnline

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

E-learning module Voeding en medicijnen (ID nummer: 310429)
Individuele nascholing/e-learning
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
NVD - Scholing823-2-2018 t/m 23-2-2020

Leerdoelen E-learning module Voeding en medicijnen

Kennis over positieve en negatieve ineracties tussen voeding, voedingsstoffen en voedingsstatus enerzijds en medicijnen anderzijds, maakt het mogelijk uw patiënt beter te adviseren.

Na het volgen van deze module bent u in staat:

 • aan te geven welke interacties tussen voeding en medicijnen kunnen optreden;
 • aan te geven van belangrijke medicijngroepen welke invloed zij hebben op de voeding, voedingsstoffen, voedingsstatus en het darmmicrobioom;
 • aan te geven hoe medicijnen de voedselinname kunnen beïnvloeden;
 • aan te geven hoe voeding en voedingsstatus een positieve en/of negatieve invloed kunnen uitoefenen op de medicijnwerking en het optreden van bijwerkingen;
 • te benoemen welke interacties er kunnen optreden tussen kruidensupplementen en medicijnen;
 • te benoemen welke interacties er kunnen optreden tussen voedingssupplementen en medicijnen;
 • aan te geven wat u moet doen als u interacties en/of bijwerkingen ontdekt of vermoedt.

 

Inhoud E-learning module Voeding en medicijnen

 1. Bestuderen van het e-book Voeding en medicijnen.
 2. Maken van de Toets Voeding en medicijnen. U kunt rustig de tijd nemen om de toets te maken. Er is geen tijdslimiet gebonden aan het maken van de toets.
 3. Invullen Zelfreflectieformulier Voeding en medicijnen.
 4. Invullen Evaluatieformulier E-learning module Voeding en medicijnen.
 5. Insturen van 'Toets Voeding en medicijnen', 'Zelfreflectieformulier Voeding en medicijnen' en 'Evaluatieformulier E-learning module Voeding en medicijnen' naar het e-mailadres dat op de toets en formulieren staat vermeld.
 6. Heeft u alle genoemde formulieren ingestuurd en > 70% van de vragen van de 'Toets Voeding en medicijnen' juist beantwoord, dan ontvangt u een nascholingscertificaat. Haalt u het niet in één keer, dan krijgt u een 2e kans (zie FAQ Inhoudelijke aspecten).
 7. Uitwisseling van ervaringen met medecursisten op het gebied van obesitas kan plaatsvinden via het forumonderdeel Voeding en medicijnen op de internetsite van VoedingOnline.
 8. Vragen kunnen worden gesteld via het contactformulier.
Beroepsgroep
Diëtisten (NVD)
zie handleiding
Mw. M.A. Verheul-Koot
 
8
100
Toelichting op inschrijfgeld:
€ 100 (e-book € 50 en de e-learning module € 50).
Er kan ook worden gekozen voor jaarabonnement op VoedingOnline (€ 200/jaar).
Met een volledig jaarabonnement VoedingOnline (e-books en e-learning) kunnen daarnaast ook de andere beschikbare E-learning modules van VoedingOnline worden gevolgd (zie www.voedingonline.nl).
Toelichting op studiebelastingsuren:
8 uur (zelfstudie 7 uur, toets 1 uur).
 NVD - Diëtisten

VoedingOnline biedt e-learning modules op het gebied van voeding aan voor diëtisten, artsen, apothekers en andere aan voeding gerelateerde professionals.

Boschsloot 27
3474 HJ
Zegveld
0348-421593
Selecteer een bestand aub.