Opleidingen details UWV 's-Hertogenbosch
Duurzame inzetbaarheid, moet je nou alles zelf doen? (ID nummer: 262086)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing Verzekeringsgeneeskunde620-10-2016 t/m 19-10-2017
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Kadernotitie ten behoeve van het Regiosymposium 2016

Titel:   “Duurzame flexibiliteit, moet je nou alles zelf doen?”

Het betreft een symposium voor verzekeringsartsen, werkzaam bij UWV, in de (SMZ) districten Midden en Oost Brabant en Limburg, bij B & B (Eindhoven en Heerlen) en Bijzondere Zaken (Heerlen)

Datum: donderdag 20 oktober 2016

Locatie: TheaterHotel “De Oranjerie” te Roermond

Aantal deelnemers: ± 180

Extra eis: accreditatie voor verzekeringsartsen

Onderwerp: “Duurzame flexibiliteit, moet je nou alles zelf doen?”

De commissie die het symposium voorbereidt bestaat dit jaar uit de volgende collega's:

Anaika Schippers (voorzitter),

Monique Belinfante,

Thea Berendsen,

Peter Blok,

Jan Bruintjes,

Ron Friesen,

Mirjam van Hoof,

Fran Jagerszky,

Norbert Kummeling, en

Anja Lemlijn.

Bij de voorbereiding voor het in 2016 te houden symposium hebben we, evenals voorgaande jaren, inspiratie gezocht in de evaluatie van het op 22 oktober 2015 gehouden symposium. Hierbij viel op dat er weer veel onderwerpen zijn genoemd die te maken hebben met het eigen vak, de eigen professionaliteit.

Genoemd zijn: het uitnodigen van Luc Bonneur, de inzetbaarheid van de VA tot het 67e levensjaar, arbeidsongeschiktheid internationaal, nieuwe behandelmethoden, persoonlijke balans, motiverende gesprekstechniek, samenwerking huisarts en verzekeringsarts, medisch leiderschap, VG-protocollen, richtlijnen VA versus curatieve richtlijnen, het operationaliseren van SOLK, samenwerking met Tranzo te Tilburg en verschillende communicatietechnieken.

De commissie is hiermee aan de slag gegaan en heeft zich in 1e instantie gefocust op

de oudere werknemer. Wat zijn haar of zijn mogelijkheden, zeker als het gaat om duurzame vitaliteit en inzetbaarheid. Anderzijds zijn er allerlei ideeën over “oudere werknemers”, we dienen te waken voor het denken in stereotypieën, oud (50+!): dus….

In dit kader is ook gesproken over de te verwachten veranderingen rond het functioneren van de bij UWV werkzame verzekeringsartsen. Wat met name in het kader van taakdelegatie steeds concreter wordt is dat we in de toekomst waarschijnlijk veel meer zullen moeten varen op informatie die door anderen is verzameld. Een voorbeeld hiervan is dat de SMV-en, werkzaam in de ZW Arborol, nu al EZWB’s voorbereiden door o.a. het doen van een spreekuur.

Hoe houden we ons werk boeiend, voor onszelf en voor onze omgeving?

Wat betreft de inhoudelijke en organisatorische veranderingen: hierbij een opsomming (niet volledig):

een ander begrip van gezondheid (Machteld Huber), dus ook een ander begrip van ziekte,

de verzekeringsarts als leidinggevende (ook: medisch leiderschap),

taakdelegatie/taakherschikking,

de verzekeringsarts als opleider,

professionalisering van de opleiders,

multi-inzetbaarheid,

participatie/SMBA,

intervisie/visitatie,

Evidence Based Medicine,

E-health,

nieuwe kwaliteitsvisie UWV,

nieuwe manieren van communiceren: social media, gebruik van app’s,

andere verhouding met de GGZ, afstemming GGZ en UWV in het kader aan re-integratie,

rol gemeenten, het geven van participatie-adviezen,

opvattingen over arbeidsongeschiktheid: vooral een medisch of toch meer een gedragsmatig probleem?

andere rolverdeling cliënt en UWV, bijvoorbeeld in het kader van de BGB.

Over het onderwerp “Duurzame flexibiliteit, moet je nou alles zelf doen?” hebben we een aantal publicaties bestudeerd van de hand van Jac van der Klink. Jac is aan de universiteit van Tilburg benoemd op de leerstoel “Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid.” Zijn boodschap is onder andere dat je als oudere werknemer niet bezig moet zijn met afbouwen maar

Beroepsgroep
Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)
(Mini)symposium
Bestand  
Regiosymposium 2016 programma (3e concept).doc5-8-2016 13:1633 KB
0
Dit symposium wordt door het management van UWV aangeboden aan de verzekeringsartsen.
HoofdniveauSubniveau
A&GVerzekeringsgeneeskunde
Tijd9:00 - 17:00
Locatie6041 JA Roermond (NL) (Toon kaart)

Verzekeringsarts

Postbus 333
5201 AH
's-Hertogenbosch
06 20 74 29 23