Opleidingen details Bureau Jeugd & Media

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de beheerder.

Zorg en Media (ID nummer: 216809)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Vrije Ruimte Jeugdzorgwerker10,251-6-2015 t/m 31-5-2016
Vrije Ruimte Maatschappelijk werk10,251-6-2015 t/m 31-5-2016

Deze training maakt deelnemers bewust van de inlvoed van digitalisering binnen het werkveld van de zorgprofessional en de impact die dit heeft op de dagelijkse werkzaamheden. Deelnemers worden aan de hand van onder andere het mediawijsheidcompetentiemodel, het MWD competentiemodel, de dynamische driehoek en verschillende werkvormen begeleid naar bewust en bekwaam methodisch handelen.

- Deelnemers weten wat Mediawijsheid is.
- Deelnemers hebben inzicht in hoe Mediawijs zij zelf zijn.
- Deelnemers weten welke ontwikkelingen er spelen op het gebied van digitalisering en welke risico's en kansen dit meebrengt.
- Deelnemers kennen de visie van de organisatie ten aanzien van de digitalisering.
- Deelnemers hebben inzicht in hun professionele rol ten aanzien van de digitalisering.
- Deelnemers weten welke bestaande vakmethodische thema's een rol spelen bij de digitalisering.
- Deelnemers weten hoe zij leerdoelen kunnen herkennen bij clienten ten aanzien van de digitalisering.
- Deelnemers kunnen leerdoelen verwerken in behandelplan
- Deelnemers bespreken een eigen casus ten aanzien van internet en/sociale media.
- Deelnemers hebben inzicht in de leervragen die zij (persoonlijk en als team) nog hebben ten aanzien van internet en sociale media
- Deelnemers maken concrete teamafspraken waarmee zij de periode erna aan de slag kunnen.
- Deelnemers krijgen tips en tools aangewezen waar zij meer info kunnen vinden naar aanleiding van hun vragen.

Beroepsgroep
Register Jeugdzorgwerkers (JZW)
 
Ja
 Jeugdzorgwerker
 Maatschappelijk werk
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenAlgemeenCrisisopvang
SectorenAlgemeenMaatschappelijke Opvang
SectorenJeugdJeugdbescherming
SectorenJeugdJeugdhulpverlening
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg
SectorenJustitieelReclassering
SectorenJustitieelForensisch Werk
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
SectorenZorgVerslavingszorg
LocatieOnbekend

Bureau Jeugd&Media is een krachtig samenwerkend netwerk van zelfstandige en gedreven experts die vanuit een positieve insteek ouders informeren, inspireren, motiveren en activeren bij het begeleiden van hun kinderen in het ontdekken van nieuwe kansen en mogelijkheden die media bieden. Met diezelfde basis trainen we (zorg)professionals om deze kennis bewust en bekwaam in te zetten in voor hen bekende methodieken.
Stadionweg 76
1077 SP
Amsterdam
020 662 65 59
Selecteer een bestand aub.