Opleidingen details Stichting mirro

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Training Digitale zorg en Beslisondersteuning in de GGZ-keten (ID nummer: 250747)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing Cluster1226-5-2016 t/m 25-5-2017

Samenvatting

De bijeenkomst gaat over het GGZ verwijsmodel, beslis-ondersteunde instrumenten en de inzet van eHealth en is bedoeld voor professionals werkzaam in de GGZ-keten.

Er wordt inhoudelijk ingegaan op  het verwijsmodel voor de GGZ. Er wordt uitgelegd hoe de objectieve criteria van het HHM verwijsmodel worden toepast. Aan de hand van casuïstiek wordt dit geïllustreerd. Ook wordt er ingegaan op het doel van beslis-ondersteunende instrumenten, en hoe deze binnen de eerste lijn ingezet kunnen worden ter ondersteuning van de verwijzing. Daarnaast wordt besproken hoe de beslis-ondersteunde instrumenten op kwaliteit worden getoetst en welke instrumenten voldoen aan de gestelde normen. In de bijeenkomst is de mogelijkheid om de beslisondersteuner van mirro uit te proberen.  

Daarnaast wordt ingegaan op het huidige eHealth beleid van VWS. Is eHealth al opgenomen in standaarden en richtlijnen van wetenschappelijke vereniging? Het verschil tussen online zelfhulp en blended care zal besproken worden. Waar moet je op letten als je gaat werken met eHealth? We bespreken welke kwaliteitskeurmerken er zijn en wat dit zegt over de effectiviteit en veiligheid (oa. privacy en veiligheidsnormen) van de online behandeling. Samen met de deelnemers gaan we in gesprek over de successen en belemmeringen die zij ervaren bij het gebruik van online producten. De eHealth monitor van Nictiz wordt besproken om de deelnemers een beeld te geven over het huidige gebruik van diverse online diensten in de praktijk en de wensen van patiënten ten aanzien van dit soort diensten. Tijdens de bijeenkomst is er de mogelijkheid om de online zelfhulpmodules van mirro te bekijken.

De workshop zal worden vormgegeven aan de hand van de leercirkel van Kolb. 

  • De deelnemers kijken kort terug op de ervaringen die zij hebben ten aanzien van eHealth en beslis-ondersteunende instrumenten. 
  • De docent geeft de deelnemers uitleg over actuele informatie met betrekking tot eHealth en beslis-ondersteunende instrumenten. Deze informatie biedt een kader om opgedane en toekomstige ervaringen met eHealth en beslis-ondersteunende instrumenten in perspectief te plaatsen. 
  • Er wordt tijdens de bijeenkomst de mogelijkheid geboden om ervaring op te doen met eHealth en beslis-ondersteunende instrumenten.

Leerdoelen

  • U leert de objectieve criteria van het verwijsmodel en hoe deze worden toegepast.
  • U leert wat beslis-ondersteunende instrumenten zijn en op welke manier deze kunnen ondersteunen aan de verwijzing.
  • U leert hoe de kwaliteit van beslis-ondersteunde instrumenten wordt geborgd.
  • U leert hoe het eHealth beleid van VWS is vormgegeven.
  • U leert wat het verschil is tussen online zelfhulp en blended care.
  • U krijgt inzicht in de kwaliteitscriteria en veiligheidsaspecten van eHealth.
  • U krijgt inzicht in de succes- en risicofactoren ten aanzien van het gebruik van eHealth.
Workshop
149
Hoofdniveau
P: Psychische problemen
Z: Sociale problemen
Tijd16:30 - 19:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd16:30 - 19:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd16:30 - 19:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Mirro is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Het doel van Stichting mirro is om bij te dragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de GGZ. In het bestuur zijn belanghebbende partijen uit het GGZ-veld vertegenwoordigd. Het bedrijfsbureau coördineert en faciliteert alle ontwikkelingen. Het aanbod van Stichting mirro bestaat uit verscheidene behandelmodules met uiteenlopende onderwerpen die de cliënt begeleid (blended, via het mirro eHealth platform) of onbegeleid (online zelfhulp, via de website) kan doorlopen. Verder biedt Stichting mirro een beslisondersteuner die als hulpmiddel dient voor zorgprofessionals om cliënten naar de juiste plek in de GGZ-keten te verwijzen, voucherpakketten en systeemkoppelingsmogelijkheden voor (zorg)professionals om online zelfhulp te faciliteren aan hun doelgroep. Daarnaast zijn er verschillende trainingsmogelijkheden.

Benieuwd naar onze trainingsmogelijkheden? Ga dan naar: https://www.mirro.nl/producten/producten-training/

Grebbeberglaan 15
3527 VX
Utrecht
0854898999
Selecteer een bestand aub.