Opleidingen details ORIA
De waarde van informatie in de apotheek (ID nummer: 80459)
E-learning on demand
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing algemeen OA41-10-2010 t/m 31-12-2013
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

De NEN7510 is de norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector. Binnen de farmaciesector is dit onderkend als dé norm voor informatiebeveiliging, waaraan alle apotheken moeten voldoen. De IGZ zal deze norm vanaf 2011 dan ook handhaven. Er is daarom een landelijk implementatie traject vanuit de KNMP ingezet. De e-training  "De waarde van informatie in de apotheek’ heeft tot doel :

  1. de apotheker kennis op te laten doen van de waarde van informatie voor zorgverlening en bedrijfsvoering
  2. om de individuele apotheker bewust te maken van de noodzaak van informatiebeveiliging in de apotheek vanwege de grote afhankelijkheid van betrouwbare informatie
  3. inzicht te krijgen in de situatie (risico’s en bedreigingen) in de eigen apotheek door middel van het uitvoeren van een risicoanalyse

De e-training bevat de volgende onderdelen :
1. Kennis en bewustwording van informatiebeveiliging
Hierbij wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • Wat is het belang van betrouwbare, beschikbare en vertrouwelijke informatie in de apotheek
  • Wat is informatiebeveiliging  en waarom is het belangrijl
  • Welke risico’s loopt men met betrekking tot informatie en ICT middelen in de apotheek
  • Welke soort maatregelen kan men nemen in de apotheek
  • De achtergrond van de NEN7510 (en met name de variant NEN7511-3 voor de solopraktijk)

Resultaat:
De apotheker is zich bewust van de waarde van informatie en ICT middelen en de risico’s die hij daarbij loopt. Hij ziet het belang in van informatiebeveiliging.
 

2. Het uitvoeren van een risicoanalyse.
Op basis van de eisen die de in de NEN7510 worden gesteld wordt een risicoanalyse uitgevoerd gericht op de situatie in de eigen apotheek. Het uitvoeren van de risicoanalyse bestaat uit het uitvoeren van een online vragenlijst die bestaat uit circa 50 vragen. Het uitvoeren van de risicoanalyse wordt onder begeleiding uitgevoerd. Er wordt zo nodig toelichting en uitleg gegeven zodat de apotheker vragenlijst zo goed mogelijk kan invullen. Nadat alle vragen zijn ingevuld wordt een lijst van (nog) uit te voeren maatregelen gegenereerd. 
 

Resultaat:
Een ingevulde risicoanalyse. Als de apotheker de risicoanalyse heeft ingevuld, heeft hij inzicht in de risico’s hij loopt met de aanwezige informatie, de opslag en en uitwisseling ervan en welke maatregelen daarvoor genomen dienen te worden volgens de NEN7510. 
 

Openbare apotheken
E-training
€ 50
De deelnemer heeft kennis van informatiebeveiliging en is zich bewust van de noodzaak van informatiebeveiliging in de apotheek.
De deelnemer heeft een risicoanalyse uitgevoerd en vastgelegd voor zijn eigen apotheek en heeft inzicht in de te nemen maatregelen
Ja
1. Inleiding informatiebeveiliging en NEN7510 ( nut en noodzaak van informatiebeveiliging in de apotheek)
2. Uitvoeren van een risicoanalyse voor de eigen apotheek ( een nulmeting) . Hierbij wordt inzicht gegeven in de risico's en de te nemen maatregelen
3. Het maken van een invoeringsplan voor het nemen van de maatregelen in de apotheek die de NEN7510 voorschrijft en op basis van de uitgevoerde risicoanalyse. Hierbij wordt uitgegaan van een gefaseerde invoering ( eerst top 13 maatregelen, daarna de rest).
 
 
Ja
Hoofdniveau
Apotheekbedrijf
Kwaliteitszorg
Patiëntenzorg

ORIA is in december 2009 door de KNMP opgericht en is de regieorganisatie voor de informatiehuishouding van alle apotheken in Nederland. ORIA bevordert de eenheid van ICT-gebruik in alle Nederlandse apotheken. Dit is essentieel voor de rol van apothekers als onmisbare schakel in de zorgketen. ICT levert hieraan een belangrijke bijdrage. Het is cruciaal voor de toekomstige positie van de apotheek. Omdat er veel verandert in de branche, verandert ICT mee. ORIA ondersteunt bu

Alexanderstraat 11
2514 JL
Den Haag
Postbus 30460
2500 GL
Den Haag
070 3737233