Opleidingen details Onderwijscentrum UMC Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Workshop Supervisie aan AIOS (ID nummer: 155886)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2426-9-2013 t/m 26-9-2014

“Hoe pak je dat eigenlijk aan, het geven van supervisie in de patiëntenzorg?”. Deze vraag houdt niet alleen beginnende specialisten bezig, ook voor meer ervaren leden van de medische staf kan het nuttig zijn om eens stil te staan bij de eigen supervisiestijl in relatie tot de behoeften van de AIOS. Ook de eisen die veilige en kwalitatief goede patiëntenzorg stelt vormen een belangrijke factor bij het vormgeven van supervisie.

Tijdens de workshop “patiëntgebonden supervisie” gaan de deelnemers aan de slag met bovengenoemde onderwerpen.

Het volgende komt aan bod:
- “Hoe doe ik dat momenteel eigenlijk?”: reflectie op de eigen supervisiestijl en de redenen die daar aan ten grondslag liggen.
- “De ene AIOS is de andere niet”: Hoe laat je dit meewegen in de manier waarop je supervisie geeft? Wat weten we eigenlijk van de behoeften van de AIOS t.a.v. de supervisie?
- Zo veel mogelijk op basis van bestaande literatuur worden enkele principes toegelicht en een model aangereikt dat toegepast kan worden in uiteenlopende supervisie situaties.
- Evaluatie van de kwaliteit van supervisie: korte vooruitblik op wat er op dit gebied de komende jaren op ons af gaat komen in het kader van kwaliteitseisen aan de opleiding en veranderende regelgeving door het CCMS.

Voor wie
De workshop is bedoeld voor alle medisch specialisten uit de OOR Utrecht die supervisie geven aan AIOS. Deelname door AIOS die bezig zijn met de laatste 2 jaar van hun opleiding (bijvoorbeeld in een aandachtsgebied of differentiatie) is mogelijk, mits er al (enige) concrete ervaring is met het geven van supervisie aan andere AIOS.

Praktisch
De duur van de Workshop is bewust tamelijk kort om ook drukbezette clinici in staat te stellen tot deelname. Van de deelnemers wordt daarom vooraf een bescheiden hoeveelheid voorbereidend werk verwacht. Tevens krijgt u achtergrond literatuur aangereikt voor naslag achteraf.

Door wie en hoe?
De workshop staat onder leiding van Mevr. Prof. Dr. Edith W.M.T. ter Braak, internist, Hoogleraar Medisch Onderwijs. Tijdens de workshop zullen korte voordrachten worden afgewisseld met werken in kleine subgroepjes. Ook een rollenspel maakt deel uit van het programma.

 

Workshop
275
Tijd15:00 - 19:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Het UMC Utrecht biedt voor opleiders en plaatsvervangend opleiders in de medisch specialistische opleidingen binnen de OOR Utrecht 3 Train de Trainers (“TdeT”) trainingen à twee dagen aan (“Utrechtse Leergang”). Deze trainingen volgen de inhoud van het document Naar een Raamplan en scholing voor opleiders medische vervolgopleidingen (Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, 2005, vol.24, 72-77).

De Utrechtse Leergang is ontwikkeld in verband met de verplichte didactische scholing voor de opleidingsgroepen na het kaderbesluit van de MSRC in 2006. Bij toekenning van de opleidingen en visitaties speelt deelname aan deze cursussen een belangrijke rol.

De trainingsmodules I en II zijn al een of meerdere keren gegeven, de derde module is in ontwikkeling. Het zijn intensieve programma’s waarbij een groot deel gewijd ís aan het daadwerkelijk oefenen. De bedoeling is om de sessies zoveel als mogelijk interactief te laten zijn en om in een veilige en plezierige leeromgeving op didactisch gebied veel van elkaar te leren. Daardoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de ervaring van zowel de deelnemers als van de begeleiders van de training.

In TdeT I geven de trainers inzicht in de leerprocessen bij volwassenen op de gebieden van kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Ook het creëren van een veilige en plezierige leeromgeving als een belangrijke voorwaarde is voor het geven van goed onderwijs en het geven én ontvangen van feedback krijgt de aandacht.

TdeT II staat in het teken van de grote lijn van de individuele professionele en persoonlijke ontwikkeling van de AIOS en de rol van de opleider daarbij, met aandacht voor de ontwikkeling van beroepsgerichte competenties en de beoordeling daarvan.

TdeT I moet als eerste worden gevolgd, de overige twee trainingen kunnen in willekeurige volgorde gevolgd worden.

Eén trainingsmodule bestaat uit twee dagen van 09.00 tot 17.00 uur. Voorafgaand aan de training wordt het programma met opdrachten opgestuurd.

TdeT I
Don. en Vrij. 20 en 21 sept. 2007 in Woudschoten Conferentiecentrum, Zeist
Don. en Vrij. 8 en 9 nov. 2007 in Chalet Helenaheuvel, Doorn

TdeT II
Don. en Vrij. 13 en 14 dec. 2007 in Woudschoten Conferentiecentrum, Zeist


Voor de opleiders en plaatsvervangende opleiders in de medisch specialistische opleidingen binnen de OOR Utrecht zijn er vooralsnog geen kosten aan verbonden.

Universiteitsweg 98
3584 CG
Utrecht
Postbus 85500
3508 GA
Utrecht
088 755 34 51
Selecteer een bestand aub.