Opleidingen details

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

CursusnaamOnline nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Casus (ID nummer: 122061)
Type cursuse-learning/schriftelijke nascholing
OpleidingsinstituutMedischContact/KNMG
OpleidingenToon alle opleidingen
PE-punten
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 317-5-2012 t/m 7-5-2014
Competenties
Beschrijving

Leerdoelen van de e-learning Ondervoeding bij Kanker van Medisch Contact
bij de multidisciplinaire richtlijn Ondervoeding bij Kanker

Doelgroep
Zorg voor de voeding en voedingstoestand van de patiënt met kanker behoort tot het professioneel handelen van een groot aantal zorgverleners. Deze richtlijn is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de preventie, diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met (het risico op) ondervoeding, zoals diëtisten, chirurgen, radiotherapeuten, oncologen, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, oncologieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten en paramedici zoals fysiotherapeuten, logopedisten en mondhygiënisten. Tevens kan de richtlijn houvast bieden aan patiënten en hun naasten. De NFK en het CBO maken aan de hand van deze richtlijn in samenwerking met de richtlijnwerkgroep patiënteninformatiemateriaal.

Leerdoel
Artsen die deze nascholing hebben gevolgd, weten wat ondervoeding bij kanker is. Ze kennen op grote lijnen de risico’s ervan en weten hoe ondervoeding kan worden voorkomen, kan worden gediagnosticeerd en worden behandeld. Ook kennen ze de vormen van ondersteuning van de patiënt. Ze kunnen de patiënt informeren op basis van de richtlijn.

Inhoud
Weten hoe de richtlijn ondervoeding definiëert.
Kennis hebben van prevalentie van ondervoeding bij kankerpatiënten en gevolgen van ondervoeding kennen.
Weten wie verantwoordelijk is voor signalering en verwijzing.
Weten wat de meerwaarde is van screening.
Kennis hebben van de hulpmiddelen bij indicatiestelling.
Weten hoe de aard en ernst van ondervoeding bij kanker wordt vastgesteld.
Weten welke patiënten naar welke zorg moeten worden verwezen.
Kennis hebben van de diverse gebieden waarop problemen kunnen spelen en waarop de behandeling zich richt.
Globale kennis hebben van de mogelijke voedingsinterventies.
Op de hoogte zijn van nieuwe inzichten op het gebied van medicamenteuze behandeling.
Op de hoogte zijn van nieuwe inzichten op het gebied van niet-medicamenteuze behandeling (sondevoeding, parenterale voeding).
Kennis hebben van de instrumenten waarmee ondervoeding kan worden bepaald.
Weten wat de invloed is van kanker op de ruststofwisseling en weten wat dit betekent voor het voedingsadvies.
Weten op welke manier kankerpatiënten voorlichtings- en voedingsadviezen moeten ontvangen.
 

Deze cursus is ook geaccrediteerd door
Beroepsgroep
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
Kwaliteitsregister V&V
Verpleegkundigen
Verzorgenden
Type NascholingE-learning
Programma
Website met informatiehttp://medischcontact.artsennet.nl/Kennis-1/MedischContacttv.htm
Standaard inschrijfgeld
per deelnemer (€)
0
Aanvullende toelichting
op inschrijfgeld
N.v.t.


Selecteer een bestand aub.