Opleidingen details PAOFarmacie
PAOFarmacie: Intervisie (ID nummer: 452472)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Toetsing - intervisie21-2-2022 t/m 31-1-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Sinds 1 januari 2015 is toetsing voor apotheker-specialisten een verplicht onderdeel van de herregistratie. Dit kan bijvoorbeeld middels intervisie. Het doel van intervisie is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Het accent ligt op het gezamenlijk en niet-hiërarchisch ontwikkelen van het inzichtelijk en probleemoplossend vermogen.

Waarom intervisie?

Bijeenkomsten worden effectiever als ze niet alleen over werk gaan, maar ook over degene die het werk uitvoert: over persoonlijke professionaliteit. Door intervisie kunnen professionals met en van elkaar leren. Dat is een kerncompetentie van een lerende organisatie en van ‘een leven lang leren’.

 

Bij intervisie komen vragen aan bod zoals: Hoe verhoud ik mij tot de eisen die mijn vak aan mij stelt? Wat zijn mijn sterke en zwakke kanten? Waarover wil ik bijleren? Waar loop ik tegenaan bij het aansturen van mijn assistenten? Wat ervaar ik tijdens de interactie met artsen? Waarvoor neem ik verantwoordelijkheid en waarvoor niet?

De antwoorden op deze vragen, voor sommigen zijn het zelfs 'valkuilen', zijn voor iedereen verschillend.  Ze hebben vaak te maken met gedragspatronen die iemand in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Reflectie op de eigen, vaak impliciete, normen en waarden, gedachten en gevoelens zorgt voor bewustwording en dat zorgt weer voor besef van de eigen keuzemogelijkheden. Dat besef maakt de weg vrij voor een andere aanpak en voor nieuw gedrag.

Aantal en duur van de bijeenkomsten

Uit de praktijk blijkt dat 5 intervisiebijeenkomsten per jaar voldoet. Dit aantal zorgt voor voldoende herhaling om effectief te zijn. De groepen bestaan uit minimaal 5 en maximaal 8 deelnemers en hebben een vaste samenstelling. Tijdens elke bijeenkomst van 3 uur worden telkens 2 casussen behandeld.

Beroepsgroep
Ziekenhuisapothekers (ZA)
openbaar apothekers, poliklinisch apothekers, ziekenhuis apothekers
Intervisie
op aanvraag
8
Door middel van het inbrengen van een praktijkvoorbeeld en gestructureerde reflectie/feedback daarop inzicht krijgen in het eigen handelen.
Ja
Door middel van intervisie kunnen apothekers elkaar adviseren en ondersteunen op een oordeelsvrije, gestructureerde manier. De insteek van intervisie komt vanuit de persoon: hoe doe ik dat? Kan het beter, anders? En hoe doen collega’s dat? Een begeleider helpt om elkaar open vragen te stellen en niet meteen de eigen oplossing te geven. Zo worden gedragspatronen die in de loop der jaren zijn ontwikkeld doorbroken en nieuw gedrag aangeleerd.
Rick Boessen
Mathijs Kalmeijer
Bestand  
Intervisie 1909.pdf7-12-2021 16:41142 KB
Ja
Nee
Hoofdniveau
Apotheekbedrijf
Communicatie
Management
Toetsen
Tijd10:00 - 13:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 12:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 13:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 12:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 13:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 13:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 12:30
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 12:30
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 16:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 13:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 13:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 13:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 13:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 12:30
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 12:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 12:30
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 13:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd14:00 - 16:30
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 11:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 13:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 12:30
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Het Nationaal PAO-centrum Farmacie is een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de Vereniging Nederlandse Industrie Apothekers (NIA), de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA), de faculteit Farmacie (Universiteit Utrecht) en het Universitair Centrum voor Farmacie (Rijksuniversiteit Groningen). De samenwerking heeft gestalte gekregen in de vorm van een stichting. Vertegenwoordigers van betrokken partijen vormen samen het bestuur van de stichting.

Missie
Het Nationaal PAO-centrum Farmacie verzorgt hoogwaardig, onafhankelijk postacademisch onderwijs voor apothekers. Het centrum wil een bijdrage leveren aan 'life long learning' en verdere professionalisering van apothekers in Nederland.
 

Rembrandtlaan 31,
3723 BG
Zeist
030-3040100