Opleidingen details CME-Online / E-WISE Nederland
CME-Online_ Psychofarmaca bij ouderen_cursus voor apothekers (ID nummer: 452322)
 (0) 

Beoordeling per persoon

E-learning on demand
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
E-learning vakinhoudelijk OA21-1-2022 t/m 31-3-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

In deze cursus wordt eerst ingegaan op de farmacokinetiek en farmacodynamiek op oudere leeftijd. Vervolgens komt de medicamenteuze behandeling van verschillende symptomen van dementie aan bod.

De medicamenteuze behandeling van neuropsychiatrische problemen bij patiënten met dementie richt zich op beïnvloeding van angst, depressie, wanen, hallucinaties en probleemgedrag.

In dit kader is er tevens aandacht voor het serotonerg delier, serotonerg syndroom en het maligne antipsychoticasyndroom (voorheen maligne neurolepticumsyndroom genoemd).

Uw rol als apotheker bij de medicatiebegeleiding en -bewaking van patiënten met dementie komt uiteraard uitgebreid aan bod.
 

Na het volgen van deze cursus:

  • kent u de farmacokinetische en farmacodynamische veranderingen op oudere leeftijd
  • kent u de meest voorkomende – ook niet-psychiatrische – bijwerkingen van de verschillende soorten psychofarmaca
  • kunt u de symptomen herkennen en benoemen van het (anticholinerg) delier, het serotonerg syndroom, het maligne antipsychoticasyndroom, acathisie, parkinsonisme en de tardieve dyskinesie
  • bent u op de hoogte van angst, depressie, wanen, hallucinaties en probleemgedrag bij dementie en kunt hiervoor zo nodig de toepassing van psychofarmaca adviseren
  • kent u de middelen die worden toegepast tegen de symptomen van dementie en het behandelprotocol cholinesteraseremmers
Openbare apothekers
online nascholing
per abonnement
Na het volgen van deze cursus:

kent u de farmacokinetische en farmacodynamische veranderingen op oudere leeftijd
kent u de meest voorkomende – ook niet-psychiatrische – bijwerkingen van de verschillende soorten psychofarmaca
kunt u de symptomen herkennen en benoemen van het (anticholinerg) delier, het serotonerg syndroom, het maligne antipsychoticasyndroom, acathisie, parkinsonisme en de tardieve dyskinesie
bent u op de hoogte van angst, depressie, wanen, hallucinaties en probleemgedrag bij dementie en kunt hiervoor zo nodig de toepassing van psychofarmaca adviseren
kent u de middelen die worden toegepast tegen de symptomen van dementie en het behandelprotocol cholinesteraseremmers
Ja
In deze cursus wordt eerst ingegaan op de farmacokinetiek en farmacodynamiek op oudere leeftijd. Vervolgens komt de medicamenteuze behandeling van verschillende symptomen van dementie aan bod.

De medicamenteuze behandeling van neuropsychiatrische problemen bij patiënten met dementie richt zich op beïnvloeding van angst, depressie, wanen, hallucinaties en probleemgedrag.

In dit kader is er tevens aandacht voor het serotonerg delier, serotonerg syndroom en het maligne antipsychoticasyndroom (voorheen maligne neurolepticumsyndroom genoemd).

Uw rol als apotheker bij de medicatiebegeleiding en -bewaking van patiënten met dementie komt uiteraard uitgebreid aan bod.
 
Ja
Nee
Hoofdniveau
Farmacotherapie
Medicatiebegeleiding
 CME-Online / E-WISE Nederland
 (0) 

CME-Online® is het online nascholingsinstituut van E-WISE voor Continue Medische Educatie. CME-Online biedt nascholing voor huisartsen, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, fysiotherapeuten, tandartsen, mondhygiënisten, apothekers, apothekersassistenten en farmaceutisch consulenten. De cursussen van CME-Online zijn geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Cluster I (CvAH, Verenso), KNGF, KRT, KNMP, SANA.

Janssoniuslaan 40
3528 AJ
Utrecht
030 2644100