Opleidingen details PAOFarmacie
PAOFarmacie: Toetsingsonderwijs voor apothekers: verbeter uw professionele communicatie (ID nummer: 450586)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Toetsing - Video-toets101-3-2022 t/m 28-2-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Intervisie is een van de  mogelijkheden om uw persoonlijke professionaliteit te ontwikkelen. Dit toetsingsonderwijs richt zich op de evaluatie van de competenties samenwerken, communicatie en professionaliteit. Daarnaast gelden alle toegekende uren als toetsing.

Zelfreflectie op het functioneren en feedback van collega’s en experts staan tijdens de nascholing centraal.

Door deelname aan deze nascholing voldoet u aan de eis van 10 toetsingsuren  voor de vijfjaarlijkse her-accreditatie tot openbaar apotheker-specialist.

Het programma bestaat uit een twee individueel te volgen e-modules van 2 uur en een groepsbijeenkomst op locatie (6 uur).

De onderwerpen van deze nascholing en de theoretische kaders zijn:

  • Stress en burn-out: wat is het en hoe voorkom je het
  • Klantvriendelijkheid -> Conflicthantering -> Omgaan met agressie
  • Soorten conflicten en conflictstijlen
  • Methoden voor gedragsverandering: cognitieve gedragstherapie en motivational interviewing

E-module 1

De eerste e-module volgt u minimaal een week voorafgaand aan de groepsbijeenkomst. Deze module heeft als doel het formuleren van uw persoonlijk leer- en ontwikkelplan. U krijgt via drie korte ‘assessment-situaties’ feedback op het huidige eigen functioneren bij consultvoering, conflicthantering en stressmanagement. Hiervoor plant u een afspraak in voor een video-conferentie met een trainingsacteur. U maakt een start met een persoonlijkleer- en ontwikkelplan met de feedback van de trainer.

Groepsbijeenkomst

Deze dag staat in het teken van ‘Samen doen, samen leren’. Tijdens de groepsbijeenkomst oefent u, onder begeleiding van een trainer en een trainingsacteur,  het verfijnen van uw communicatieve vaardigheden. Hierbij gaat het over klantvriendelijkheid, conflicthantering en beheersing van agressie. Ook komen methoden ter ondersteuning van gedragsverandering aan de orde.

Naast de theoretische kaders en oefeningen met een trainingsacteur,  krijgt  u in kleine groepjes intercollegiale feedback en krijgt u feedback van de trainer op de in de e-module gemaakte video-assessments. U werkt verder aan uw persoonlijke leerplan, waarmee u gestart ben in de e-module 1. .

E-module 2

E-module 2 vormt de afsluiting van dit toetsingsonderwijs. U krijgt de e-module direct na de workshop en moet deze binnen vier weken na afloop van de groepsbijeenkomst afronden.

In deze module staat toetsing centraal, zowel van de kennis van de theoretische achtergrond van de verschillende communicatieve vaardigheden, als van de mate waarin u deze concepten in praktijk weet te brengen. Dit wordt getoetst middels een aantal video responsoefeningen. Tot slot stelt u een definitief leer- en ontwikkelplan voor de komende vijf jaar vast

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkelt in samenwerking Rik Bes, trainer van het Centre for Motivation and Change

Na afloop van de training:

  • heeft u door feedback en reflectie op de CanMEDS competenties communicatie, samenwerking en professionaliteit inzicht gekregen in uw specifieke kwaliteiten;
  • weet u hoe u deze CanMEDS competenties toe kan passen in praktijksituaties als openbaar apotheker, met inachtneming van uw persoonlijke stijl en karakteristieken van communicatie;
  • bent u toegerust om op een professionele manier feedback te geven en ontvangen;
  • heeft u een individueel leer- en ontwikkelplan opgesteld, inclusief prioriteiten en concrete actiepunten voor de komende 5 jaar.
openbaar apothekers
Workshop uit te breiden met e-learning
725,00
12
Na afloop van de training:
• heeft u door feedback en reflectie op de CanMEDS competenties communicatie, samenwerking en professionaliteit inzicht gekregen in uw specifieke kwaliteiten;
• weet u hoe u deze CanMEDS competenties toe kan passen in praktijksituaties als openbaar apotheker, met inachtneming van uw persoonlijke stijl en karakteristieken van communicatie;
• bent u toegerust om op een professionele manier feedback te geven en ontvangen;
• heeft u een individueel leer- en ontwikkelplan opgesteld, inclusief prioriteiten en concrete actiepunten voor de komende 5 jaar.
Ja
Het apothekersvak is een dynamisch beroep. De communicatie met patiënten wordt meer divers van aard. Tekorten aan geneesmiddelen, (bij-)betalingen en het preferentiebeleid zorgen voor spanningen met patiënten aan de balie. Relaties met andere zorgprofessionals worden steeds belangrijker. Het aansturen en coachen van het apotheekteam vraagt continu zorg en aandacht.
m R. (Rik) Bes Trainer het Centre for Motivation and Change
Bestand  
Programma.docx19-11-2021 16:4714 KB
Ja
Nee
Hoofdniveau
Apotheekbedrijf
Communicatie
Management
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Toetsing - Video-toetsAantal urenDatumTijd
E-module 12214-11-20229:00 - 14:00
Cursusdag6612-12-202212:30 - 20:30
E-module22214-12-20229:00 - 14:00

LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Toetsing - Video-toetsAantal urenDatumTijd
E-module 12210-10-20229:00 - 14:00
Cursusdag6617-11-202212:30 - 20:30
E-module22218-11-20229:00 - 14:00

LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Toetsing - Video-toetsAantal urenDatumTijd
E-module 12212-09-20229:00 - 14:00
Cursusdag6610-10-202212:30 - 20:30
E-module22211-10-20229:00 - 14:00

LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Toetsing - Video-toetsAantal urenDatumTijd
E-module 12212-05-20229:00 - 14:00
Cursusdag6609-06-202212:30 - 20:30
E-module22210-06-20229:00 - 14:00

LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Toetsing - Video-toetsAantal urenDatumTijd
E-module 12211-04-20229:00 - 14:00
Cursusdag6609-05-202212:30 - 20:30
E-module22210-05-20229:00 - 14:00

LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Toetsing - Video-toetsAantal urenDatumTijd
E-module 12216-03-20229:00 - 14:00
Cursusdag6613-04-202212:30 - 20:30
E-module22214-04-20229:00 - 14:00

Het Nationaal PAO-centrum Farmacie is een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de Vereniging Nederlandse Industrie Apothekers (NIA), de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA), de faculteit Farmacie (Universiteit Utrecht) en het Universitair Centrum voor Farmacie (Rijksuniversiteit Groningen). De samenwerking heeft gestalte gekregen in de vorm van een stichting. Vertegenwoordigers van betrokken partijen vormen samen het bestuur van de stichting.

Missie
Het Nationaal PAO-centrum Farmacie verzorgt hoogwaardig, onafhankelijk postacademisch onderwijs voor apothekers. Het centrum wil een bijdrage leveren aan 'life long learning' en verdere professionalisering van apothekers in Nederland.
 

Rembrandtlaan 31,
3723 BG
Zeist
030-3040100