Opleidingen details PAOFarmacie
PAOFarmacie: Farmaceutische zorg in de palliatieve fase (ID nummer: 450561)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
E-learning vakinhoudelijk OA31-1-2022 t/m 31-12-2022
Scholing kleinschalig interactief61-1-2022 t/m 31-12-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

In de nascholing Farmaceutische zorg in de palliatieve fase wordt ingegaan op het verschil tussen reguliere (farmaceutische) patiëntenzorg en palliatieve (farmaceutische) zorg en de overeenkomsten. Vanuit casuïstiek wordt ingegaan op verschillende (farmacotherapeutische) aspecten die een rol spelen bij pijn en palliatieve pijnbestrijding, gastro-intestinale problemen, palliatieve sedatie, euthanasie en het delier.

Binnen de organisatie van palliatieve zorg in de eerste lijn hebben betrokken zorgverleners verschillende verantwoordelijkheden. De benodigdheden hierbij en de mogelijkheden om te anticiperen worden met u doorgenomen. Er wordt ook ingegaan op benodigde technieken en materialen. Er zijn verschillende geneesmiddelen en (medische) hulpmiddelen die tot uw beschikking staan. Een deel hiervan heeft u standaard op voorraad, andere zaken wilt u snel kunnen betrekken. Het maken van afspraken met collega's kan hierbij ondersteuning bieden en er worden u handvatten aangedragen om informatie te vinden over de (farmaceutische) mogelijkheden.

Deze blended nascholing is ontwikkeld in onze elektronische leeromgeving. U kunt uit verschillende leervormen kiezen die u online of fysiek kunt volgen. De online nascholing kunt u maken op uw mobiel, tablet, computer of laptop en kan gevolgd worden waar en wanneer u dat wilt.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  • De blended nascholing bestaande uit een e-module en een fysieke bijeenkomst
  • De e-module
  • De fysieke bijeenkomst

Met de e-module heeft u de mogelijkheid om uw kennis ten aanzien van palliatieve zorg op te frissen. U krijgt enkele schriftelijke bronnen, die u kunt raadplegen en zal vervolgens aan de hand van praktisch herkenbare voorbeelden de kennis laagdrempelig kunnen toepassen.

Tijdens de fysieke bijeenkomst leert u, aan de hand van casuïstiek, kijken naar de farmaceutische zorg voor deze patiënten. Pijn en palliatieve pijnbestrijding komen aan de orde, evenals gastro-intestinale problemen, palliatieve sedatie en delier. U krijgt veel praktische tips over hoe u aan palliatieve zorg invulling kan geven.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Marijanne van der Schalk, specialist ouderengeneeskunde/ hospice-arts/consulent palliatieve zorg.

Na het volgen van deze nascholing is de cursist in staat om aan de volgende aspecten invulling te geven:

  • karakteristieken van palliatieve zorg;
  • farmacotherapeutische mogelijkheden;
  • organisatie van palliatieve zorg.
Beroepsgroep
Ziekenhuisapothekers (ZA)
ziekenhuisapothekers, openbaar apothekers, poliklinisch apothekers
Workshop – veel interactie tussen cursisten en cursusleiding
Fysieke bijeenkomst € 370,00, e-learning 105,00 of gehele leertraject 475,00
20
Na het volgen van deze nascholing is de cursist in staat om aan de volgende aspecten invulling te geven:
• karakteristieken van palliatieve zorg;
• farmacotherapeutische mogelijkheden;
• organisatie van palliatieve zorg.
Ja
Binnen de organisatie van palliatieve zorg in de eerste lijn hebben betrokken zorgverleners verschillende verantwoordelijkheden. In deze nascholing leert u, aan de hand van casuïstiek, kijken naar de farmaceutische zorg voor deze patiënten. Pijn en palliatieve pijnbestrijding komen aan de orde, evenals gastro-intestinale problemen, palliatieve sedatie en delier. U krijgt veel praktische tips over hoe u aan palliatieve zorg invulling kan geven.
De nascholing is ontwikkeld in onze nieuwe leeromgeving en volgens ons nieuwe didactische model opgezet. U kunt uit verschillende leervormen kiezen die u online of fysiek kunt volgen, afhankelijk van uw basiskennis.
Drs. E.G. (Els) Roelofs, kaderhuisarts palliatieve zorg, consulent
Dr. M. Crul, ziekenhuisapotheker
drs. J. (Johan) Haumann, anesthesist
Ja
Nee
Hoofdniveau
Farmacotherapie
Medicatiebegeleiding
Patiëntenzorg
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 AccreditatieAantal urenTijd
ochtend
E-learning vakinhoudelijk OA
0

Scholing kleinschalig interactief
3

39:00 - 12:30
middag
E-learning vakinhoudelijk OA
0

Scholing kleinschalig interactief
3

313:00 - 17:00
e-learning
E-learning vakinhoudelijk OA
3

Scholing kleinschalig interactief
0

318:00 - 21:00

Locatienog niet bekend (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 AccreditatieAantal urenTijd
ochtend
E-learning vakinhoudelijk OA
0

Scholing kleinschalig interactief
3

39:00 - 12:30
middag
E-learning vakinhoudelijk OA
0

Scholing kleinschalig interactief
3

313:00 - 17:00
e-learning
E-learning vakinhoudelijk OA
3

Scholing kleinschalig interactief
0

318:00 - 21:00

Het Nationaal PAO-centrum Farmacie is een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de Vereniging Nederlandse Industrie Apothekers (NIA), de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA), de faculteit Farmacie (Universiteit Utrecht) en het Universitair Centrum voor Farmacie (Rijksuniversiteit Groningen). De samenwerking heeft gestalte gekregen in de vorm van een stichting. Vertegenwoordigers van betrokken partijen vormen samen het bestuur van de stichting.

Missie
Het Nationaal PAO-centrum Farmacie verzorgt hoogwaardig, onafhankelijk postacademisch onderwijs voor apothekers. Het centrum wil een bijdrage leveren aan 'life long learning' en verdere professionalisering van apothekers in Nederland.
 

Rembrandtlaan 31,
3723 BG
Zeist
030-3040100