Opleidingen details CME-Online
CME-Online ’MFB’s voor optimale farmacotherapie’, cursus voor apothekers (ID nummer: 449077)
 (0) 

Beoordeling per persoon

E-learning on demand
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
E-learning vakinhoudelijk OA21-1-2022 t/m 31-12-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Omschrijving

Sinds de invoering van de Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) in 2012 heeft deze nieuwe vorm van medicatiebewaking zeker zijn nut bewezen. MFB’s signaleren geautomatiseerde suboptimale therapie en risicosituaties. Dit is met de ‘gewone’ medicatiebewaking niet mogelijk, omdat patiëntgegevens, zoals laboratoriumuitslagen (denk aan nierfunctie e.d.), comorbiditeit en patiëntkenmerken, zoals leeftijd en gewicht, niet bij de medicatiebewaking worden betrokken. 

Aan de vernieuwing van de medicatiebewaking in de G-Standaard wordt continu gewerkt. 
Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) helpen bij het terugdringen van onnodig geneesmiddelgebruik. Dat blijkt uit data die afkomstig zijn van bijna 90% van de Nederlandse apotheken over het jaar 2019. In totaal zijn door apothekers 1,2 miljoen MFB’s uit de landelijke set afgehandeld. Bij een op de vier afgehandelde MFB’s zijn aanpassingen volgens de vigerende richtlijnen doorgevoerd. 

In deze cursus zullen we de landelijke set MFB’s bespreken. MFB’s met eenzelfde achtergrond worden gezamenlijk besproken. 

 

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • kunt u MFB’s in de praktijk toepassen voor optimale farmacotherapie
  • kunt u bepaalde ongewenste farmacotherapie herkennen bij patiënten
  • weet u in welke situaties MFB’s toegevoegde waarde hebben
  • kent u de achtergronden bij de gebruikte MFB’s
Openbaar apothekers
Online nascholing
Per abonnement
Na afloop van deze cursus:

- kunt u MFB's in de praktijk toepassen voor optimale farmacotherapie
- kunt u bepaalde ongewenste farmacotherapie herkennen bij patiënten
- weet u in welke situaties MFB's toegevoegde waarde hebben
- kent u de achtergronden bij de gebruikte MFB’s
Ja
Sinds de invoering van de Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) in 2012 heeft deze nieuwe vorm van medicatiebewaking zeker zijn nut bewezen. MFB’s signaleren geautomatiseerde suboptimale therapie en risicosituaties. Dit is met de ‘gewone’ medicatiebewaking niet mogelijk, omdat patiëntgegevens, zoals laboratoriumuitslagen (denk aan nierfunctie e.d.), comorbiditeit en patiëntkenmerken, zoals leeftijd en gewicht, niet bij de medicatiebewaking worden betrokken.
Aan de vernieuwing van de medicatiebewaking in de G-Standaard wordt continu gewerkt.
Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) helpen bij het terugdringen van onnodig geneesmiddelgebruik.

In deze cursus zullen we de landelijke set MFB’s bespreken. MFB’s met eenzelfde achtergrond worden gezamenlijk besproken.
De besproken MFB’s hebben betrekking op meerdere aandoeningen. Het voert te ver om in deze cursus ook uitgebreid in te gaan op de achtergronden van de betreffende aandoeningen. We verwijzen u daarvoor naar de diverse cursussen waarin deze aandoeningen uitgebreid aan bod komen.
ebruik gemaakt van de stroomschema’s zoals deze door de KNMP en Stichting Health Base zijn ontwikkeld.
 
Ja
Nee
Hoofdniveau
Apotheekbedrijf
Farmacotherapie
Kwaliteitszorg
Medicatiebegeleiding
Patiëntenzorg
Voorlichting
 CME-Online
 (0) 

CME-Online® is het online nascholingsinstituut van E-WISE voor Continue Medische Educatie. CME-Online biedt nascholing voor huisartsen, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, fysiotherapeuten, tandartsen, mondhygiënisten, apothekers, apothekersassistenten en farmaceutisch consulenten. De cursussen van CME-Online zijn geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Cluster I (CvAH, Verenso), KNGF, KRT, KNMP, SANA.

Janssoniuslaan 40
3528 AJ
Utrecht
030 2644100