Opleidingen details CME-Online / E-WISE Nederland

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

CME-Online ’Geneesmiddelen bij dialysepatiënten’, cursus voor apothekers (ID nummer: 371895)
e-learning/schriftelijke nascholing
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
E-learning vakinhoudelijk OA21-10-2019 t/m 30-9-2020
StiPCO11-1-2019 t/m 31-12-2019

Omschrijving:

Dialysepatiënten gebruiken veel geneesmiddelen. Bovendien komen medicatiefouten veel bij hen voor, zo is uit onderzoek gebleken. Daarnaast kan dialyse de farmacokinetiek van geneesmiddelen beïnvloeden en op die manier effect hebben op de werking en veiligheid van geneesmiddelen. Daardoor kan aanpassing van de dosis of het doseringsinterval nodig zijn, maar soms is uitwijken naar een ander geneesmiddel juist een beter alternatief. Verder zijn er verschillende dialysetechnieken, die elk weer een ander effect op de farmacokinetiek kunnen hebben. Kortom, medicatiebewaking bij dialysepatiënten kan behoorlijk complex zijn. Apothekers kunnen daarom veel betekenen voor dialysepatiënten. 

In deze cursus wordt informatie gegeven over de achtergrond van dialyse. Vervolgens komt aan de orde welke dialysetechnieken er zijn. Ook wordt geschetst hoe de verschillende dialysetechnieken invloed kunnen uitoefenen op de farmacokinetiek van geneesmiddelen. Verder komt aan bod welk geneesmiddelen vaak worden gebruikt door dialysepatiënten en hoe u als apotheker kunt bijdragen aan de medicatiebewaking bij deze kwetsbare groep patiënten.

Leerdoelen:

Na afloop van deze cursus:

  • weet u meer over de achtergrond van dialyse 
  • weet u meer over de verschillende dialysetechnieken
  • weet u welke invloed dialyse kan uitoefenen op de farmacokinetiek van geneesmiddelen
  • weet u welke geneesmiddelen vaak worden gebruikt bij dialyse
  • heeft u een aantal handvatten om de apotheekzorg voor patiënten die nierdialyse ondergaan verder te verbeteren
Openbaar apothekers
Online nascholing
Per abonnement
Na afloop van deze cursus:

- weet u meer over de achtergrond van dialyse
- weet u meer over de verschillende dialysetechnieken
- weet u welke invloed dialyse kan uitoefenen op de farmacokinetiek van geneesmiddelen
- weet u welke geneesmiddelen vaak worden gebruikt bij dialyse
- heeft u een aantal handvatten om de apotheekzorg voor patiënten die nierdialyse ondergaan verder te verbeteren
Ja
Dialysepatiënten gebruiken veel geneesmiddelen. Bovendien komen medicatiefouten veel bij hen voor, zo is uit onderzoek gebleken. Daarnaast kan dialyse de farmacokinetiek van geneesmiddelen beïnvloeden en op die manier effect hebben op de werking en veiligheid van geneesmiddelen. Daardoor kan aanpassing van de dosis of het doseringsinterval nodig zijn, maar soms is uitwijken naar een ander geneesmiddel juist een beter alternatief. Verder zijn er verschillende dialysetechnieken, die elk weer een ander effect op de farmacokinetiek kunnen hebben. Kortom, medicatiebewaking bij dialysepatiënten kan behoorlijk complex zijn. Apothekers kunnen daarom veel betekenen voor dialysepatiënten.

In deze cursus wordt informatie gegeven over de achtergrond van dialyse. Vervolgens komt aan de orde welke dialysetechnieken er zijn. Ook wordt geschetst hoe de verschillende dialysetechnieken invloed kunnen uitoefenen op de farmacokinetiek van geneesmiddelen. Verder komt aan bod welk geneesmiddelen vaak worden gebruikt door dialysepatiënten en hoe u als apotheker kunt bijdragen aan de medicatiebewaking bij deze kwetsbare groep patiënten.
 
Ja
Nee
Hoofdniveau
Communicatie
Farmacotherapie
Kwaliteitszorg
Medicatiebegeleiding
Patiëntenzorg
Voorlichting

CME-Online® is het online nascholingsinstituut van E-WISE voor Continue Medische Educatie. CME-Online biedt nascholing voor huisartsen, specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, tandartsen, apothekers en apothekersassistenten. De cursussen van CME-Online zijn geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Cluster I (CvAH, Verenso), KNGF, KRT, KNMP, SANA.

Janssoniuslaan 40
3528 AJ
Utrecht
030 2644100
Selecteer een bestand aub.