Opleidingen details CME-Online / E-WISE Nederland

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

CME-Online ’Misselijkheid en braken in de terminale fase’, cursus voor apothekers (ID nummer: 371858)
e-learning/schriftelijke nascholing
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
E-learning vakinhoudelijk OA21-10-2019 t/m 30-9-2020
StiPCO11-1-2019 t/m 31-12-2019

Omschrijving
Als openbaar apotheker levert u niet alleen medicijnen af ter bestrijding van misselijkheid en braken, maar kunt u in sommige gevallen ook klachten vóór zijn. U kunt adequaat reageren bij mogelijke interacties of overdoseringen, indien u op de hoogte bent van de laatste inzichten in de preventie en behandeling van misselijkheid en braken.
Ondersteuning kunt u pas geven als u op de hoogte bent van de situatie. Dit is niet automatisch het geval. Goede afspraken met uw huisartsen en alertheid bij uzelf en uw medewerkers bij de receptafhandeling en in contacten aan de balie vergroten de kans dat u op de hoogte raakt van een naderend levenseinde.
Deze cursus hanteert de landelijke consensus-based richtlijn Misselijkheid en braken uit 2014, zie www.oncoline.nl.
De cursus gaat in op de rol die de apotheek kan spelen in de behandeling van de bijzondere patiëntengroep van terminale patiënten.

Leerdoelen
Na afloop van deze cursus:

  • kent u de routes die het braakcentrum kunnen prikkelen, welke neurotransmitters daarbij betrokken zijn en wat de farmacologische aangrijpingspunten zijn
  • kent u de verschillende stappen binnen het stappenplan van oncoline/pallialine
  • kent u alle medicamenteuze toepassingen in dit stadium
  • kunt u de huisarts adviseren over opioïdenrotatie en equi-analgetische doses opioïden
  • weet u hoe u, in samenwerking met de huisarts en thuiszorg, een belangrijke rol kunt spelen in de begeleiding van terminale patiënten die misselijk zijn en braken
Openbaar apothekers
Online nascholing
Per abonnement
Leerdoelen
Na afloop van deze cursus:
- kent u de routes die het braakcentrum kunnen prikkelen, welke neurotransmitters daarbij betrokken zijn en wat de farmacologische aangrijpingspunten zijn
- kent u de verschillende stappen binnen het stappenplan van oncoline/pallialine
- kent u alle medicamenteuze toepassingen in dit stadium
- kunt u de huisarts adviseren over opioïdenrotatie en equi-analgetische doses opioïden
- weet u hoe u, in samenwerking met de huisarts en thuiszorg, een belangrijke rol kunt spelen in de begeleiding van terminale patiënten die misselijk zijn en braken
Ja
Als openbaar apotheker levert u niet alleen medicijnen af ter bestrijding van misselijkheid en braken, maar kunt u in sommige gevallen ook klachten vóór zijn. U kunt adequaat reageren bij mogelijke interacties of overdoseringen, indien u op de hoogte bent van de laatste inzichten in de preventie en behandeling van misselijkheid en braken.
Ondersteuning kunt u pas geven als u op de hoogte bent van de situatie. Dit is niet automatisch het geval. Goede afspraken met uw huisartsen en alertheid bij uzelf en uw medewerkers bij de receptafhandeling en in contacten aan de balie vergroten de kans dat u op de hoogte raakt van een naderend levenseinde.
Deze cursus hanteert de landelijke consensus-based richtlijn Misselijkheid en braken uit 2014, zie www.oncoline.nl.
De cursus gaat in op de rol die de apotheek kan spelen in de behandeling van de bijzondere patiëntengroep van terminale patiënten.
 
Ja
Nee
Hoofdniveau
Communicatie
Epidemiologie
Farmacotherapie
Kwaliteitszorg
Medicatiebegeleiding
Patiëntenzorg

CME-Online® is het online nascholingsinstituut van E-WISE voor Continue Medische Educatie. CME-Online biedt nascholing voor huisartsen, specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, tandartsen, apothekers en apothekersassistenten. De cursussen van CME-Online zijn geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Cluster I (CvAH, Verenso), KNGF, KRT, KNMP, SANA.

Janssoniuslaan 40
3528 AJ
Utrecht
030 2644100
Selecteer een bestand aub.