Opleidingen details CME-Online / E-WISE Nederland

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

CME-Online ’Geneesmiddelen en valrisico bij ouderen’, cursus voor apothekers (ID nummer: 371631)
e-learning/schriftelijke nascholing
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
E-learning vakinhoudelijk OA21-10-2019 t/m 30-9-2020
StiPCO11-1-2019 t/m 31-12-2019

Omschrijving:

Vallen komt vaak voor bij ouderen en heeft een grote impact op de kwaliteit van leven, medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames en mortaliteit. Toch is sinds het verschijnen van het HARM-onderzoek het aantal ziekenhuisopnames wegens fracturen als gevolg van valincidenten onveranderd, terwijl er een grote potentiële verbetering wordt gezien. 

Deze cursus wordt ingeleid met de prevalentie en klinische relevantie van vallen bij kwetsbare ouderen. Daarnaast is er aandacht voor het herkennen van een valrisico, factoren die de kans op vallen verhogen en de verschillende vormen van duizeligheid bij ouderen. Ten slotte wordt de multidisciplinaire preventie van valincidenten bij kwetsbare ouderen nader toegelicht. Hierbij ligt de focus op de rol van de apotheker in de voorlichting bij, en het afbouwen van medicatie die het valrisico verhoogt.

Leerdoelen:

Na afloop van deze cursus:

  • heeft u inzicht in de prevalentie en gevolgen van vallen bij kwetsbare ouderen
  • kent u de verschillende vormen van duizeligheid bij ouderen en hoe deze (niet) te behandelen
  • heeft u inzicht in welke mate geneesmiddelen en andere factoren het risico op vallen vergroten
  • kent u de belangrijkste geneesmiddelgroepen die het valrisico vergroten
  • kunt u adviseren hoe valrisicoverhogend geneesmiddelgebruik te verminderen
Openbaar apothekers
Online nascholing
Per abonnement
Na afloop van deze cursus:

- heeft u inzicht in de prevalentie en gevolgen van vallen bij kwetsbare ouderen
- kent u de verschillende vormen van duizeligheid bij ouderen en hoe deze (niet) te behandelen
- heeft u inzicht in welke mate geneesmiddelen en andere factoren het risico op vallen vergroten
- kent u de belangrijkste geneesmiddelgroepen die het valrisico vergroten
- kunt u adviseren hoe valrisicoverhogend geneesmiddelgebruik te verminderen
Ja
Vallen komt vaak voor bij ouderen en heeft een grote impact op de kwaliteit van leven, medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames en mortaliteit. Toch is sinds het verschijnen van het HARM-onderzoek het aantal ziekenhuisopnames wegens fracturen als gevolg van valincidenten onveranderd, terwijl er een grote potentiële verbetering wordt gezien.

Deze cursus wordt ingeleid met de prevalentie en klinische relevantie van vallen bij kwetsbare ouderen. Daarnaast is er aandacht voor het herkennen van een valrisico, factoren die de kans op vallen verhogen en de verschillende vormen van duizeligheid bij ouderen. Ten slotte wordt de multidisciplinaire preventie van valincidenten bij kwetsbare ouderen nader toegelicht. Hierbij ligt de focus op de rol van de apotheker in de voorlichting bij, en het afbouwen van medicatie die het valrisico verhoogt.
 
Ja
Nee
Hoofdniveau
Communicatie
Farmacotherapie
Medicatiebegeleiding
Patiëntenzorg
Voorlichting

CME-Online® is het online nascholingsinstituut van E-WISE voor Continue Medische Educatie. CME-Online biedt nascholing voor huisartsen, specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, tandartsen, apothekers en apothekersassistenten. De cursussen van CME-Online zijn geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Cluster I (CvAH, Verenso), KNGF, KRT, KNMP, SANA.

Janssoniuslaan 40
3528 AJ
Utrecht
030 2644100
Selecteer een bestand aub.