Opleidingen details CME-Online / E-WISE Nederland

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

CME-Online ’MFB’s voor optimale farmacotherapie’, cursus voor apothekers (ID nummer: 370868)
 (101) 

beoordeling per persoon

 23-1-2020
 23-1-2020
 23-1-2020
 20-1-2020
 19-1-2020
 13-1-2020
 10-1-2020
 10-1-2020
 9-1-2020
 9-1-2020
 8-1-2020
 7-1-2020
 3-1-2020
 2-1-2020
 2-1-2020
 31-12-2019
 31-12-2019
 31-12-2019
 30-12-2019
 30-12-2019
 30-12-2019
 29-12-2019
 28-12-2019
 27-12-2019
 27-12-2019
 23-12-2019
 23-12-2019
 20-12-2019
 18-12-2019
 17-12-2019
 16-12-2019
 16-12-2019
 16-12-2019
 15-12-2019
 14-12-2019
 13-12-2019
 11-12-2019
 9-12-2019
 8-12-2019
 8-12-2019
 7-12-2019
 4-12-2019
 3-12-2019
 3-12-2019
 2-12-2019
 1-12-2019
 29-11-2019
 29-11-2019
 29-11-2019
 18-11-2019
 17-11-2019
 13-11-2019
 13-11-2019
 12-11-2019
 9-11-2019
 7-11-2019
 7-11-2019
 6-11-2019
 6-11-2019
 5-11-2019
 4-11-2019
 4-11-2019
 1-11-2019
 31-10-2019
 31-10-2019
 30-10-2019
 30-10-2019
 29-10-2019
 29-10-2019
 29-10-2019
 29-10-2019
 28-10-2019
 28-10-2019
 27-10-2019
 26-10-2019
 25-10-2019
 24-10-2019
 22-10-2019
 22-10-2019
 21-10-2019
 21-10-2019
 21-10-2019
 20-10-2019
 19-10-2019
 18-10-2019
 16-10-2019
 16-10-2019
 15-10-2019
 14-10-2019
 14-10-2019
 14-10-2019
 14-10-2019
 9-10-2019
 9-10-2019
 8-10-2019
 6-10-2019
 5-10-2019
 4-10-2019
 4-10-2019
 4-10-2019
 3-10-2019
e-learning
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
E-learning vakinhoudelijk OA21-10-2019 t/m 30-9-2020
StiPCO11-1-2019 t/m 31-12-2019
StiPCO11-1-2020 t/m 31-8-2020

Omschrijving:

Sinds de invoering van de Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) in 2012 heeft deze nieuwe vorm van medicatiebewaking zeker zijn nut bewezen. MFB’s signaleren geautomatiseerde suboptimale therapie en risicosituaties. Dit is met de ‘gewone’ medicatiebewaking niet mogelijk, omdat patiëntgegevens, zoals laboratoriumuitslagen (denk aan nierfunctie e.d.), comorbiditeit en patiëntkenmerken, zoals leeftijd en gewicht, niet bij de medicatiebewaking worden betrokken. 

In een grote meerderheid van de apotheken wordt met de MFB’s gewerkt. MFB’s vormen een belangrijk instrument om gepaste zorg voor de individuele patiënt te leveren. Daarnaast is het met de MFB’s mogelijk om de apotheekpopulatie te bewaken op bijwerkingen die potentieel gevaarlijk kunnen zijn en kunnen leiden tot ziekenhuisopnames.

Uit een inventarisatie van de KNMP in samenwerking met de partners van het MFB-convenant blijkt dat tienduizenden patiënten baat hebben gehad van de introductie van MFB’s. Uit cijfers over 2016 blijkt dat 40.000 gebruikers van pijnstillers zijn behoed voor een maagbloeding, 30.000 opioïdgebruikers ontliepen een verstopping, en 8.000 patiënten hadden minder kans op een bloeding.

In deze cursus zullen we de landelijke set MFB’s bespreken. MFB’s met eenzelfde achtergrond worden gezamenlijk besproken. 
De besproken MFB’s hebben betrekking op meerdere aandoeningen. Het voert te ver om in deze cursus ook uitgebreid in te gaan op de achtergronden van de betreffende aandoeningen. We verwijzen u daarvoor naar de diverse cursussen waarin deze aandoeningen uitgebreid aan bod komen.

Bij de behandeling van de verschillende MFB’s is waar mogelijk gebruik gemaakt van de stroomschema’s zoals deze door de KNMP en Stichting Health Base zijn ontwikkeld.

Leerdoelen:

Na afloop van deze cursus:

  • kunt u MFB’s in de praktijk toepassen voor optimale farmacotherapie
  • kunt u bepaalde ongewenste farmacotherapie herkennen bij patiënten
  • weet u in welke situaties MFB’s toegevoegde waarde hebben
  • kent u de achtergronden bij de gebruikte MFB’s
Openbaar apothekers
Online nascholing
Per abonnement
Na afloop van deze cursus:

- kunt u MFB's in de praktijk toepassen voor optimale farmacotherapie
- kunt u bepaalde ongewenste farmacotherapie herkennen bij patiënten
- weet u in welke situaties MFB's toegevoegde waarde hebben
- kent u de achtergronden bij de gebruikte MFB’s
Ja
Sinds de invoering van de Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) in 2012 heeft deze nieuwe vorm van medicatiebewaking zeker zijn nut bewezen. MFB’s signaleren geautomatiseerde suboptimale therapie en risicosituaties. Dit is met de ‘gewone’ medicatiebewaking niet mogelijk, omdat patiëntgegevens, zoals laboratoriumuitslagen (denk aan nierfunctie e.d.), comorbiditeit en patiëntkenmerken, zoals leeftijd en gewicht, niet bij de medicatiebewaking worden betrokken.

In een grote meerderheid van de apotheken wordt met de MFB’s gewerkt. MFB’s vormen een belangrijk instrument om gepaste zorg voor de individuele patiënt te leveren. Daarnaast is het met de MFB’s mogelijk om de apotheekpopulatie te bewaken op bijwerkingen die potentieel gevaarlijk kunnen zijn en kunnen leiden tot ziekenhuisopnames.

Uit een inventarisatie van de KNMP in samenwerking met de partners van het MFB-convenant blijkt dat tienduizenden patiënten baat hebben gehad van de introductie van MFB’s. Uit cijfers over 2016 blijkt dat 40.000 gebruikers van pijnstillers zijn behoed voor een maagbloeding, 30.000 opioïdgebruikers ontliepen een verstopping, en 8.000 patiënten hadden minder kans op een bloeding.

In deze cursus zullen we de landelijke set MFB’s bespreken. MFB’s met eenzelfde achtergrond worden gezamenlijk besproken.
De besproken MFB’s hebben betrekking op meerdere aandoeningen. Het voert te ver om in deze cursus ook uitgebreid in te gaan op de achtergronden van de betreffende aandoeningen. We verwijzen u daarvoor naar de diverse cursussen waarin deze aandoeningen uitgebreid aan bod komen.

Bij de behandeling van de verschillende MFB’s is waar mogelijk gebruik gemaakt van de stroomschema’s zoals deze door de KNMP en Stichting Health Base zijn ontwikkeld.
 
Ja
Nee
Hoofdniveau
Apotheekbedrijf
Farmacotherapie
Kwaliteitszorg
Management
Patiëntenzorg
 CME-Online / E-WISE Nederland
 (2291) 

CME-Online® is het online nascholingsinstituut van E-WISE voor Continue Medische Educatie. CME-Online biedt nascholing voor huisartsen, specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, tandartsen, apothekers en apothekersassistenten. De cursussen van CME-Online zijn geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Cluster I (CvAH, Verenso), KNGF, KRT, KNMP, SANA.

Janssoniuslaan 40
3528 AJ
Utrecht
030 2644100
Selecteer een bestand aub.