Opleidingen details Prelum Uitgevers

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Psyfar 2019-3 (ID nummer: 369151)
e-learning
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
E-learning vakinhoudelijk OA41-9-2019 t/m 31-8-2020

Psyfar is een nascholingsformule over psychofarmacologie. Het is een combinatie van een tijdschrift(editie) en e-learning. Iedere editie bevat ten minste vier toetsbare artikelen die in combinatie met een entreetoets, tussentijdse toetsvragen en een eindtoets een e-learningmodule vormen. De e-learningmodules worden op de website www.psyfar.nl opgenomen en bevatten diverse soorten toetsvragen (open, multiple choice, juist/ onjuist, stellingen etc.).

Algemene leerdoelen Psyfar

De cursist van Psyfar, is na 4 modules per editie (en 16 modules per jaar):
1. op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen in de farmacotherapie van psychiatrische aandoeningen.
2. op de hoogte van de specifieke ontwikkelingen in de farmacotherapie van psychiatrische aandoeningen bij kinderen en jeugdigen en bij ouderen.
3. op de hoogte van farmacokinetische en farmacodynamische eigenschappen van psychofarmaca.
4. op de hoogte van eigenschappen van patiënten die van belang zijn bij het voorschrijven van en kiezen tussen psychofarmaca.
5. geinformeerd  over hoe de aangeboden kennis in de praktijk kan en moet worden toegepast.
6. bekend met de visie van vooraanstaande clinici en wetenschappers op het gebied van psychofarmacologie in de psychiatrie.
 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Format E-learning (ABFE)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)KNMG-GAIA
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2
ziekenhuisapothekers, openbaar apothekers en psychiaters
e-learning
429
Psyfar is een nascholingsformule over psychofarmacologie. Het is een combinatie van een tijdschrift(editie) en e-learning. Iedere editie bevat ten minste vier toetsbare artikelen die in combinatie met een entreetoets, tussentijdse toetsvragen en een eindtoets een e-learningmodule vormen. De e-learningmodules worden op de website www.psyfar.nl opgenomen en bevatten diverse soorten toetsvragen (open, multiple choice, juist/ onjuist, stellingen etc.).

Algemene leerdoelen Psyfar:

De cursist van Psyfar, is na 4 modules per editie (en 16 modules per jaar):
1. op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen in de farmacotherapie van psychiatrische aandoeningen.
2. op de hoogte van de specifieke ontwikkelingen in de farmacotherapie van psychiatrische aandoeningen bij kinderen en jeugdigen en bij ouderen.
3. op de hoogte van farmacokinetische en farmacodynamische eigenschappen van psychofarmaca.
4. op de hoogte van eigenschappen van patiënten die van belang zijn bij het voorschrijven van en kiezen tussen psychofarmaca.
5. geïnformeerd over hoe de aangeboden kennis in de praktijk kan en moet worden toegepast.
6. bekend met de visie van vooraanstaande clinici en wetenschappers op het gebied van psychofarmacologie in de psychiatrie.
Ja
Psyfar (www.psyfar.nl) is een nascholingsformule over psychofarmacologie. Het is een combinatie van een tijdschrift(editie) en e-learning. Iedere editie bevat ten minste vier toetsbare artikelen die in combinatie met een entreetoets, tussentijdse toetsvragen en een eindtoets een e-learningmodule vormen. De e-learningmodules worden op de website www.psyfar.nl opgenomen en bevatten diverse soorten toetsvragen (open, multiple choice, juist/ onjuist, stellingen etc.).
Ja
Nee
Hoofdniveau
Communicatie
Epidemiologie
Farmacotherapie
Kwaliteitszorg
Medicatiebegeleiding
Patiëntenzorg
 E-learning vakinhoudelijk OAAantal uren
Psy2019-3 module 1 - Behandeling van probleemgedrag bij mensen met dementie11
Psy2019-3 module 2 - Diagnostiek en behandeling van ADHD volgens de Zorgstandaard ADHD11
Psy2019-3 module 3 - De rol van psychostimulantia in de behandeling van patiënten met een stoornis in het gebruik van stimulantia en comorbide ADHD11
Psy2019-3 module 4 - Dosisreductie of omzetting naar een tweedegeneratie antipsychoticum bij chronisch psychotische patiënten11

Prelum Uitgevers is een multimediale, wetenschappelijke uitgeverij die zich met zijn uitgaven richt op beroepsbeoefenaren en studenten in de gezondheidszorg. In nauwe samenwerking met onder andere huisartsen, tandartsen en medisch specialisten bedenken, vervaardigen en verkopen wij diverse informatieproducten, variërend van boeken en tijdschriften tot websites en pda-applicaties.

Prelum Uitgevers maakt een bewuste keuze voor toegankelijke, praktische informatie voor professionals in de gezondheidszorg. Artsen, paramedici en verpleegkundigen die vanuit de liefde voor het vak kiezen voor het regelmatig actualiseren van hun kennis en kunde. Vakspecialisten die ondanks hun drukke bestaan geloven in de kracht van de 'éducation permanente'.

Prelum Uitgevers ontwikkelt uitsluitend vanuit een onafhankelijk, wetenschappelijk perspectief. Dit betekent dat de inhoud van de producten in eerste instantie wordt bepaald en bewaakt door wetenschappers en artsen. Hierbij geldt als uitgangspunt dat alle informatie ondubbelzinnig te herleiden moet zijn tot de bron.
 

De Molen 37
3994 DA
Houten
Postbus 545
3990 GH
Houten
0306355060
Selecteer een bestand aub.