Opleidingen details Service Apotheek formule

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

E-learning Farmacogenetica (ID nummer: 365598)
 (92) 

beoordeling per persoon

 21-1-2020
 17-1-2020
 15-1-2020
 13-1-2020
 13-1-2020
 8-1-2020
 6-1-2020
 6-1-2020
 6-1-2020
 3-1-2020
 2-1-2020
 1-1-2020
 31-12-2019
 30-12-2019
 30-12-2019
 30-12-2019
 29-12-2019
 27-12-2019
 27-12-2019
 25-12-2019
 24-12-2019
 23-12-2019
 22-12-2019
 17-12-2019
 17-12-2019
 16-12-2019
 16-12-2019
 16-12-2019
 13-12-2019
 13-12-2019
 12-12-2019
 11-12-2019
 9-12-2019
 8-12-2019
 5-12-2019
 4-12-2019
 2-12-2019
 21-11-2019
 21-11-2019
 21-11-2019
 20-11-2019
 19-11-2019
 18-11-2019
 18-11-2019
 14-11-2019
 14-11-2019
 12-11-2019
 8-11-2019
 7-11-2019
 6-11-2019
 30-10-2019
 29-10-2019
 27-10-2019
 24-10-2019
 23-10-2019
 23-10-2019
 21-10-2019
 21-10-2019
 20-10-2019
 19-10-2019
 19-10-2019
 18-10-2019
 17-10-2019
 17-10-2019
 15-10-2019
 14-10-2019
 13-10-2019
 11-10-2019
 11-10-2019
 10-10-2019
 9-10-2019
 9-10-2019
 9-10-2019
 6-10-2019
 4-10-2019
 2-10-2019
 1-10-2019
 1-10-2019
 24-9-2019
 23-9-2019
 23-9-2019
 23-9-2019
 23-9-2019
 22-9-2019
 21-9-2019
 20-9-2019
 16-9-2019
 9-9-2019
 6-9-2019
 6-9-2019
 3-9-2019
 2-9-2019
e-learning
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
E-learning vakinhoudelijk OA41-9-2019 t/m 31-8-2020
StiPCO21-1-2019 t/m 31-12-2019
StiPCO21-1-2020 t/m 31-8-2020

Apothekers hebben al ruime ervaring met het gebruik van klinische karakteristieken als leeftijd, comorbiditeiten, comedicatie voor het geven van medicatie- en doseringsadviezen. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het adviseren van alternatieve medicatie dan wel doseringen bij nierinsufficiëntie. De volgende stap in het individualiseren van farmacotherapie is het gebruiken van farmacogenetische gegevens in de farmacotherapeutische behandeling van de patiënt. Farmacogenetica is een extra puzzelstuk dat bijdraagt aan het individualiseren van de farmacotherapie en daarmee de respons op een behandeling vergroot en de kans op bijwerkingen verlaagt.  

Het gebruik van farmacogenetische informatie bij de farmacotherapeutische behandeling is echter nog zeer beperkt. Dit terwijl er voor ruim 40 geneesmiddelen doseringsadviezen beschikbaar zijn gesteld door Stichting HealthBase en het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) voor verschillende geno- en fenotypes. Mogelijke redenen voor het feit dat farmacogenetica nog weinig wordt toegepast in de apotheek is gebrek aan kennis, maar ook het ontbreken van praktische handvaten.

Met deze e-learning doet de apotheker de kennis op die nodig is voor het implementeren van farmacogenetica in de apotheek. In de e-learning wordt het cytochroom P450 systeem behandeld en de invloed van genetische polymorfismen op de effectiviteit van deze enzymen. Vervolgens wordt de aanvraag van een bepaling tot de interpretatie van een farmacogenetische uitslag behandeld gevolgd door het medicamenteuze advies aan de huisarts en patiënt.

 

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • Weet de openbaar apotheker wat farmacogenetica is en kan hij/zij dit uitleggen aan voorschrijvers en patiënt.
  • Weet de openbaar apotheker wanneer farmacogenetisch onderzoek nuttig kan zijn voor de patiënt.
  • Heeft de apotheker kennis genomen van hoe een farmacogenetische bepaling wordt gedaan en kent hij/zij de mogelijke verschillen tussen laboratoria.
  • Weet de apotheker welke gegevens welke gegevens hij/zij moet vastleggen in het elektronisch patiëntendossier ten behoeve van adequate medicatiebewaking op het gebied van farmacogenetica.
  • Kan de openbaar apotheker de uitslag van farmacogenetisch onderzoek interpreteren.
  • Kan de openbaar apotheker de uitslag van farmacogenetisch onderzoek koppelen aan medicamenteus advies aan voorschrijvers.
  • Kan de openbaar apotheker op inzichtelijke wijze het behandelplan aan de patiënt voorleggen op basis van het farmacogenetische profiel.

 

Openbaar apothekers
E-learning
In scholingspakket Service Apotheek
Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus:
? Weet de openbaar apotheker wat farmacogenetica is en kan hij/zij dit uitleggen aan voorschrijvers en patiënt.
? Weet de openbaar apotheker wanneer farmacogenetisch onderzoek nuttig kan zijn voor de patiënt.
? Heeft de apotheker kennis genomen van hoe een farmacogenetische bepaling wordt gedaan en kent hij/zij de mogelijke verschillen tussen laboratoria.
? Weet de apotheker welke gegevens welke gegevens hij/zij moet vastleggen in het elektronisch patiëntendossier ten behoeve van adequate medicatiebewaking op het gebied van farmacogenetica.
? Kan de openbaar apotheker de uitslag van farmacogenetisch onderzoek interpreteren.
? Kan de openbaar apotheker de uitslag van farmacogenetisch onderzoek koppelen aan medicamenteus advies aan voorschrijvers.
? Kan de openbaar apotheker op inzichtelijke wijze het behandelplan aan de patiënt voorleggen op basis van het farmacogenetische profiel.


CanMeds:farmaceutisch handelen (60%), communicatie (20%) en samenwerken (20%)
Ja
Met deze e-learning doet de apotheker de kennis op die nodig is voor het implementeren van farmacogenetica in de apotheek. In de e-learning wordt het cytochroom P450 systeem behandeld en de invloed van genetische polymorfismen op de effectiviteit van deze enzymen. Vervolgens wordt de aanvraag van een bepaling tot de interpretatie van een farmacogenetische uitslag behandeld gevolgd door het medicamenteuze advies aan de huisarts en patiënt.
 
 
Ja
Nee
Hoofdniveau
Communicatie
Farmacotherapie
Medicatiebegeleiding
Patiëntenzorg
 Service Apotheek formule
 (751) 

Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. is een franchise organisatie die zijn deelnemers ondersteunt in de rol als zorgverlener en ondernemer tegelijk. Beide facetten komen volledig tot hun recht in de formule van Service Apotheek. Het verlenen van goede zorg doet zij o.a. door het verzorgen van nascholingen en trainingen die de kwaliteitsverbetering bevorderen.

De Weegschaal 14
5215 MN
's-Hertogenbosch
Postbus 151
5201 AD
’s-Hertogenbosch
088-2768486
Selecteer een bestand aub.