Opleidingen details Prelum Uitgevers

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

PiL 2019-02 (ID nummer: 361888)
e-learning
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
E-learning vakinhoudelijk OA21-7-2019 t/m 30-6-2020

PiL – Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn, is een schriftelijke nascholingsformule voor openbaar apothekers, ziekenhuisapothekers en huisartsen. De uitgave is een combinatie van een papieren tijdschrift en e-learning. Bij ieder nummer behoren vanaf 2015 ten minste twee op artikelen in het tijdschrift gebaseerde e-learnings, die onder meer bestaan uit een entreetoets, tussentijdse toetsvragen en een eindtoets. De e-learningmodules worden op de website www.pil-nascholing.nl opgenomen en bevatten diverse soorten toetsvragen (open, meerkeuze, juist/onjuist, stellingen, etc.).

PiL verschijnt ieder kwartaal. Elke editie bevat naast de hoofdartikelen een groot aantal rubrieken, waaronder nieuwe middelen, medicatieveiligheid, casuïstiek en bijzondere patiënten. De artikelen zijn zo opgezet dat zij een vertaling bieden van wetenschap naar praktijk en voor elk van de doelgroepen relevant en uitdagend zijn.

OA, ZA
e-learning
€199 per jaar voor 8 e-learnings
Artikel: Protonpompremmers en psychofarmaca
Na het doornemen van dit artikel:
• bent u op de hoogte van de werking en bijwerkingen van protonpompremmers;
• weet u wat de indicaties zijn voor het gebruik van protonpompremmers en weet u dat u de indicatie voor een protonpompremmer bij uw patiënten jaarlijks zou moeten evalueren;
• kent u een aantal belangrijke interacties tussen protonpompremmers en psychofarmaca en weet u hoe u deze interacties kunt vermijden.

Artikel: Nieuwe vaccins
Na het lezen van dit artikel:
• weet u wat de indicaties en contra-indicaties zijn voor maternale kinkhoestvaccinatie;
• kent u de (contra-)indicaties voor rotavirusvaccinatie;
• weet u wat de (contra-)indicaties zijn voor pneumokokkenvaccinatie;
• kent u de (contra-)indicaties voor gordelroosvaccinatie;
• kunt u patiënten desgevraagd over deze vaccinaties informeren.
Ja
Programma PiL, 2019, nummer 2

Nieuwe vaccins

Samenvatting
Er zijn in Nederland vele vaccins geregistreerd die niet of nog niet zijn opgenomen in een publiek vaccinatieprogramma. Deze vaccins kunnen op medische indicatie – en meestal op kosten van de patiënt – worden toegediend aan patiënten die (een verhoogd) risico lopen op de betreffende ziekte of complicaties daarvan. In dit artikel worden kinkhoestvaccinatie bij zwangere vrouwen, rotavirusvaccinatie bij jonge zuigelingen, pneumokokkenvaccinatie bij ouderen en gordelroosvaccinatie bij ouderen besproken. Daarbij wordt ingegaan op indicaties en contra-indicaties voor de vaccinaties, verschillende typen vaccins en eventueel specifieke aandachtspunten bij de keuze en toediening van het vaccin.

Leerdoelen
Na het lezen van dit artikel:
• weet u wat de indicaties en contra-indicaties zijn voor maternale kinkhoestvaccinatie;
• kent u de (contra-)indicaties voor rotavirusvaccinatie;
• weet u wat de (contra-)indicaties zijn voor pneumokokkenvaccinatie;
• kent u de (contra-)indicaties voor gordelroosvaccinatie;
• kunt u patiënten desgevraagd over deze vaccinaties informeren.

Auteur
Dr. W.L.M. Ruijs, arts Maatschappij en Gezondheid, RIVM, Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, Bilthoven


Protonpompremmers en psychofarmaca

Samenvatting
Protonpompremmers (PPI’s) zijn uitgebreid onderzocht, bewezen effectief en relatief veilig. De meest voorkomende bijwerkingen zijn mild en wegen meestal niet op tegen de voordelen (het voorkomen van maag- en slokdarmzweren en maagbloedingen). Er blijkt weinig bewijs te zijn voor deze bijwerkingen en daarom is het advies om bij een juiste indicatie altijd een PPI voor te schrijven. Een aantal belangrijke interacties met psychofarmaca kan vaak voorkomen worden door te kiezen voor een andere PPI.
In dit artikel worden de werking, bijwerkingen en interacties van PPI’s beschreven die van belang zijn voor de dagelijkse praktijk.

Leerdoelen
Na het lezen van dit artikel:

Na het doornemen van dit artikel
• bent u op de hoogte van de werking en bijwerkingen van protonpompremmers;
• weet u wat de indicaties zijn voor het gebruik van protonpompremmers en weet u dat u de indicatie voor een protonpompremmer bij uw patiënten jaarlijks zou moeten evalueren;
• kent u een aantal belangrijke interacties tussen protonpompremmers en psychofarmaca en weet u hoe u deze interacties kunt vermijden.

Auteur
N. ten Berge, huisarts, Akelei Huisartsenzorg, Den Haag
M. Zomer-van der Meulen, MSc, verpleegkundig specialist, GGZ Centraal
Bestand 
Programma PiL 2019-2.docx16 KB
Ja
Nee
Hoofdniveau
Communicatie
Epidemiologie
Farmacotherapie
Medicatiebegeleiding
Patiëntenzorg
Voorlichting
 E-learning vakinhoudelijk OAAantal uren
Nieuwe vaccins11
Protonpompremmers en psychofarmaca11

Prelum Uitgevers is een multimediale, wetenschappelijke uitgeverij die zich met zijn uitgaven richt op beroepsbeoefenaren en studenten in de gezondheidszorg. In nauwe samenwerking met onder andere huisartsen, tandartsen en medisch specialisten bedenken, vervaardigen en verkopen wij diverse informatieproducten, variërend van boeken en tijdschriften tot websites en pda-applicaties.

Prelum Uitgevers maakt een bewuste keuze voor toegankelijke, praktische informatie voor professionals in de gezondheidszorg. Artsen, paramedici en verpleegkundigen die vanuit de liefde voor het vak kiezen voor het regelmatig actualiseren van hun kennis en kunde. Vakspecialisten die ondanks hun drukke bestaan geloven in de kracht van de 'éducation permanente'.

Prelum Uitgevers ontwikkelt uitsluitend vanuit een onafhankelijk, wetenschappelijk perspectief. Dit betekent dat de inhoud van de producten in eerste instantie wordt bepaald en bewaakt door wetenschappers en artsen. Hierbij geldt als uitgangspunt dat alle informatie ondubbelzinnig te herleiden moet zijn tot de bron.
 

De Molen 37
3994 DA
Houten
Postbus 545
3990 GH
Houten
0306355060
Selecteer een bestand aub.