Opleidingen details PAOFarmacie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

PAOFarmacie: Bijwerkingencyclus (ID nummer: 358916)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing vakinhoudelijk OA121-6-2019 t/m 31-5-2020
StiPCO121-1-2019 t/m 31-12-2019

Geneesmiddelen kunnen naast het gewenste therapeutische effect ook tot bijwerkingen leiden, of bij gebruik tijdens de zwangerschap of borstvoeding, tot schade bij het (on)geboren kind. Voor een optimale farmacotherapie en therapietrouw is het belangrijk dat u bijwerkingen tijdig herkent en adequaat behandelt. Kennis over bijwerkingen is ook onmisbaar bij het uitvoeren van een medicatiebeoordeling.

De nascholingen van de cyclus Bijwerkingen geeft u inzicht in de pathofysiologische en farmacologische principes van bijwerkingen op de verschillende orgaansystemen. De cyclus bestaat uit twee modules. De focus van de eerste cursusdag ligt op het optreden en omgaan met bijwerkingen in de praktijk. De tweede cursusdag behandelt de teratologische basisprincipes en het maken van rationele keuzes bij geneesmiddelgebruik tijdens de zwangerschap en de borstvoeding. Ook komen de achtergronden van minder bekende bijwerkingen aan de orde. U leert om deze bijwerkingen en de risicopatiënten in uw eigen praktijk te identificeren.

Het voorkómen van ongewenste effecten van geneesmiddelen door het optreden van bijwerkingen of door een onjuiste behandeling is ook een terugkerend dilemma bij de farmacotherapie tijdens de zwangerschap en de borstvoeding. De tweede cursusdag reikt handvatten aan voor het maken van rationele en evidence based keuzes in de dagelijkse praktijk.

De cyclus Bijwerkingen wordt inhoudelijk verzorgd door Bijwerkingencentrum Lareb. De cursusdagen zijn los van elkaar te volgen.

MODULES

Bijwerkingen: Omgaan met bijwerkingen in de praktijk

De nascholing Omgaan met bijwerkingen in de praktijk geeft u inzicht in de pathofysiologische en farmacologische principes van bijwerkingen op de verschillende orgaansystemen. De focus van deze cursusdag ligt op het optreden van en omgaan met bijwerkingen in de dagelijkse praktijk. Ook komen de achtergronden van wat minder bekende bijwerkingen aan de orde. U leert deze bijwerkingen en de risicopatiënten identificeren in uw eigen praktijk.

Deskundigen op het gebied van geneesmiddelenveiligheid en klinische farmacologie bespreken aan de hand van - door uzelf ingebrachte - praktijkvoorbeelden wat in deze situaties gedaan kan worden om de bijwerking te voorkómen of sneller te herkennen.

Geneesmiddelen tijdens zwangerschap en lactatie

De module Geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding behandelt de basisprincipes die ten grondslag liggen aan het ontstaan van aangeboren afwijkingen. U leert omgaan met praktische vragen rond zwangerschap en borstvoeding. U krijgt inzicht in de mogelijke effecten van geneesmiddelen op het ongeboren kind of de neonaat bij gebruik tijdens de zwangerschap of borstvoeding. U krijgt een overzicht van de beschikbare bronnen met informatie over geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding. Tot slot leert u aan de hand van voorbeelden om rationele keuzes in de dagelijkse praktijk.

De modules, zijn daar waar gewenst, ook los af te nemen.

Leerdoelen

Bijwerkingen Omgaan met bijwerkingen in de praktijk na deze nascholing kunt u:

  • Na de cursus kan de deelnemer:

  • Bijwerkingen tijdig herkennen en vervolgens adequate actie ondernemen.
  • Rekening houden met risicofactoren voor bijwerkingen om deze te voorkomen.
  • Bijwerkingen en overgevoeligheidsreacties op een juiste manier vastleggen.
  • Informatie over bijwerkingen delen en beoordelen wanneer dat nodig is

Geneesmiddelen tijdens zwangerschap en lactatie; na deze nascholing kunt u:

  • Een goede afweging te maken over geneesmiddelgebruik tijdens de zwangerschap en borstvoeding.
  • Patiënten voor te lichten over bijwerkingen en het gebruik van geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding.
  • Zorgverleners te adviseren over mogelijke bijwerkingen en het gebruik van geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding.
Beroepsgroep
Ziekenhuisapothekers (ZA)
Openbaar apothekers, ziekenhuis apothekers en poliklinische apothekers en huisartsen
workshop
€ 360,00 ex BTW per module ( € 648,00 voor beide modules)
20
Na het volgen van deze nascholing bent u in staat om:
• Bijwerkingen tijdig te herkennen en adequaat te handelen.
• Rekening te houden met risicofactoren voor het optreden van bijwerkingen.
• Bijwerkingen en overgevoeligheidsreacties op een juiste manier vast te leggen.
• Informatie over bijwerkingen te delen en beoordelen wanneer dat nodig is.
• Een goede afweging te maken over geneesmiddelgebruik tijdens de zwangerschap en borstvoeding.
• Patiënten voor te lichten over bijwerkingen en het gebruik van geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding.
• Zorgverleners te adviseren over mogelijke bijwerkingen en het gebruik van geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding.
Nee
Geneesmiddelen kunnen naast het gewenste therapeutische effect ook tot bijwerkingen leiden, of bij gebruik tijdens de zwangerschap of borstvoeding, tot schade bij het (on)geboren kind. Voor een optimale farmacotherapie en therapietrouw is het belangrijk dat u bijwerkingen tijdig herkent en adequaat behandelt. Kennis over bijwerkingen is ook onmisbaar bij het uitvoeren van een medicatiebeoordeling.

De nascholingen van de cyclus Bijwerkingen geeft u inzicht in de pathofysiologische en farmacologische principes van bijwerkingen op de verschillende orgaansystemen. De cyclus bestaat uit twee modules. De focus van de eerste cursusdag ligt op het optreden en omgaan met bijwerkingen in de praktijk. De tweede cursusdag behandelt de teratologische basisprincipes en het maken van rationele keuzes bij geneesmiddelgebruik tijdens de zwangerschap en de borstvoeding. Ook komen de achtergronden van minder bekende bijwerkingen aan de orde. U leert om deze bijwerkingen en de risicopatiënten in uw eigen praktijk te identificeren.

Het voorkómen van ongewenste effecten van geneesmiddelen door het optreden van bijwerkingen of door een onjuiste behandeling is ook een terugkerend dilemma bij de farmacotherapie tijdens de zwangerschap en de borstvoeding. De tweede cursusdag reikt handvatten aan voor het maken van rationele en evidence based keuzes in de dagelijkse praktijk.

De cyclus Bijwerkingen wordt inhoudelijk verzorgd door Bijwerkingencentrum Lareb. De cursusdagen zijn los van elkaar te volgen.
Eugène van Puijenbroek
Rike van Eekeren-Buiten
Maisa Sjak Shie
Anneke Passier
Benedikte Cuppers-Maarschalkerweerd
Ja
Nee
Hoofdniveau
Farmacotherapie
Medicatiebegeleiding
Patiëntenzorg
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 AccreditatieAantal urenDatumTijd
Bijwerkingen: Omgaan met bijwerkingen in de praktijk
Scholing vakinhoudelijk OA
6

StiPCO
6

601-10-20199:00 - 17:00
Geneesmiddelgebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding
Scholing vakinhoudelijk OA
6

StiPCO
6

626-09-20199:00 - 17:00

Het Nationaal PAO-centrum Farmacie is een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de Vereniging Nederlandse Industrie Apothekers (NIA), de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA), de faculteit Farmacie (Universiteit Utrecht) en het Universitair Centrum voor Farmacie (Rijksuniversiteit Groningen). De samenwerking heeft gestalte gekregen in de vorm van een stichting. Vertegenwoordigers van betrokken partijen vormen samen het bestuur van de stichting.

Missie
Het Nationaal PAO-centrum Farmacie verzorgt hoogwaardig, onafhankelijk postacademisch onderwijs voor apothekers. Het centrum wil een bijdrage leveren aan 'life long learning' en verdere professionalisering van apothekers in Nederland.
 

Rembrandtlaan 31,
3723 BG
Zeist
030-3040100
Selecteer een bestand aub.