Opleidingen details CME-Online / E-WISE Nederland

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

CME-Online ’Medicatie bij nierfunctiestoornissen’, cursus voor apothekers (ID nummer: 347835)
 (51) 

beoordeling per persoon

 14-8-2019
 13-8-2019
 13-8-2019
 9-8-2019
 7-8-2019
 25-7-2019
 23-7-2019
 19-7-2019
 16-7-2019
 15-7-2019
 5-7-2019
 21-6-2019
 5-6-2019
 4-6-2019
 29-5-2019
 26-5-2019
 26-5-2019
 26-5-2019
 23-5-2019
 18-5-2019
 5-5-2019
 3-5-2019
 3-5-2019
 24-4-2019
 18-4-2019
 18-4-2019
 17-4-2019
 17-4-2019
 16-4-2019
 11-4-2019
 8-4-2019
 28-3-2019
 27-3-2019
 26-3-2019
 21-3-2019
 21-3-2019
 20-3-2019
 18-3-2019
 18-3-2019
 18-3-2019
 17-3-2019
 16-3-2019
 15-3-2019
 14-3-2019
 14-3-2019
 13-3-2019
 12-3-2019
 8-3-2019
 5-3-2019
 5-3-2019
 4-3-2019
e-learning/schriftelijke nascholing
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
E-learning vakinhoudelijk OA21-3-2019 t/m 29-2-2020
StiPCO11-1-2019 t/m 31-12-2019

Omschrijving:

De apotheker is erkend als behandelaar van de patiënt. Een belangrijke taak van de apotheker is de medicatiebewaking, in de breedste zin van het woord. Een lacune in deze bewaking is dat de apotheker vaak niet op de hoogte is van indicaties waarvoor geneesmiddelen worden voorgeschreven.
Contra-indicaties zoals astma en diabetes mellitus zijn eenvoudig af te leiden uit de medicatie, maar voor echt goede medicatiebewaking op het gebied van nierfunctiestoornissen zijn gegevens van artsen en andere zorgverleners in de keten nodig.

Een positieve ontwikkeling is dat het voor een aantal geneesmiddelen sinds december 2011 verplicht is om de indicatie op het recept te vermelden. 
Daarnaast kan de apotheker – nadat de patiënt daartoe desgevraagd toestemming heeft gegeven – een aantal laboratoriumwaarden aan de betreffende arts vragen. Zo kunnen apothekers nog beter hun taak als behandelaar oppakken, in het belang van de veiligheid van de patiënt.

In het HARM-onderzoek (Hospital Admissions Related to Medication) is een verminderde nierfunctie als onafhankelijke risicofactor geïdentificeerd. De huidige medicatiebewaking op verminderde nierfunctie in de zorgketen schiet blijkbaar tekort. 
Tegenwoordig is de nierfunctie vaak alleen structureel bekend bij de behandelend arts en het klinisch laboratorium, hoewel een meerderheid van de apothekers aangeeft wel enige beschikking over nierfunctiewaarden te hebben.
Momenteel heeft een groeiend aantal apotheken toegang tot nierfunctiewaarden. 

Op de website van de KNMP staat informatie voor kennisdeling van specialist, huisartsen en apothekers over nierfunctiewaarden. Met de toolkit kunnen zorgverleners een regionaal nierfunctieproject opstarten om te komen tot medicatiebewaking op basis van nierfunctiewaarden en de daarbij behorende begeleiding van personen met een verminderde nierfunctie. Hierdoor worden ongewenste medicatiegerelateerde effecten voorkomen. De toolkit bestaat uit een plan van aanpak, voorbeeldprotocollen, een privacyhandleiding, et cetera.
Op steeds meer plaatsen wordt op dit gebied samenwerking gezocht en worden initiatieven ontplooid om door uitwisseling van gegevens tussen artsen, laboratoria en apothekers, de medicatiebewaking bij nierfunctiestoornissen te verbeteren. 

Deze cursus, met vaak voorkomende praktijksituaties, biedt een goede opstap om de benodigde basiskennis op te doen voor de samenwerking op dit gebied.

Leerdoelen:

Na het doorlopen van deze cursus:

  • kunt u de geneesmiddelen onderscheiden die een grote kans op problemen geven bij verminderde nierfunctie
  • kunt u de GFR (glomerulaire filtratiesnelheid) van de nieren berekenen uit het serumcreatinine en kent u de beperkingen van de voornaamste formules die hiervoor worden gebruikt
  • kunt u, met inachtneming van de relevante Medisch-Farmaceutische Beslisregels, artsen concreet adviseren wanneer een voorgeschreven geneesmiddel een contra-indicatiemelding geeft bij een patiënt met verminderde nierfunctie
  • kunt u de deskundigheid van uw apotheekteam bevorderen op het gebied van nierfunctiestoornissen en geneesmiddelen
  • kunt u patiënten adviseren over medicijnen en nierproblemen

 

Openbaar apothekers
Online nascholing
Per abonnement
Na het doorlopen van deze cursus:

- kunt u de geneesmiddelen onderscheiden die een grote kans op problemen geven bij verminderde nierfunctie
- kunt u de GFR (glomerulaire filtratiesnelheid) van de nieren berekenen uit het serumcreatinine en kent u de beperkingen van de voornaamste formules die hiervoor worden gebruikt
- kunt u, met inachtneming van de relevante Medisch-Farmaceutische Beslisregels, artsen concreet adviseren wanneer een voorgeschreven geneesmiddel een contra-indicatiemelding geeft bij een patiënt met verminderde nierfunctie
- kunt u de deskundigheid van uw apotheekteam bevorderen op het gebied van nierfunctiestoornissen en geneesmiddelen
- kunt u patiënten adviseren over medicijnen en nierproblemen
Ja
De apotheker is erkend als behandelaar van de patiënt. Een belangrijke taak van de apotheker is de medicatiebewaking, in de breedste zin van het woord. Een lacune in deze bewaking is dat de apotheker vaak niet op de hoogte is van indicaties waarvoor geneesmiddelen worden voorgeschreven.
Contra-indicaties zoals astma en diabetes mellitus zijn eenvoudig af te leiden uit de medicatie, maar voor echt goede medicatiebewaking op het gebied van nierfunctiestoornissen zijn gegevens van artsen en andere zorgverleners in de keten nodig.

Een positieve ontwikkeling is dat het voor een aantal geneesmiddelen sinds december 2011 verplicht is om de indicatie op het recept te vermelden. 
Daarnaast kan de apotheker – nadat de patiënt daartoe desgevraagd toestemming heeft gegeven – een aantal laboratoriumwaarden aan de betreffende arts vragen. Zo kunnen apothekers nog beter hun taak als behandelaar oppakken, in het belang van de veiligheid van de patiënt.

In het HARM-onderzoek (Hospital Admissions Related to Medication) is een verminderde nierfunctie als onafhankelijke risicofactor geïdentificeerd. De huidige medicatiebewaking op verminderde nierfunctie in de zorgketen schiet blijkbaar tekort. 
Tegenwoordig is de nierfunctie vaak alleen structureel bekend bij de behandelend arts en het klinisch laboratorium, hoewel een meerderheid van de apothekers aangeeft wel enige beschikking over nierfunctiewaarden te hebben.
Momenteel heeft een groeiend aantal apotheken toegang tot nierfunctiewaarden. 

Op de website van de KNMP staat informatie voor kennisdeling van specialist, huisartsen en apothekers over nierfunctiewaarden. Met de toolkit kunnen zorgverleners een regionaal nierfunctieproject opstarten om te komen tot medicatiebewaking op basis van nierfunctiewaarden en de daarbij behorende begeleiding van personen met een verminderde nierfunctie. Hierdoor worden ongewenste medicatiegerelateerde effecten voorkomen. De toolkit bestaat uit een plan van aanpak, voorbeeldprotocollen, een privacyhandleiding, et cetera.
Op steeds meer plaatsen wordt op dit gebied samenwerking gezocht en worden initiatieven ontplooid om door uitwisseling van gegevens tussen artsen, laboratoria en apothekers, de medicatiebewaking bij nierfunctiestoornissen te verbeteren. 

Deze cursus, met vaak voorkomende praktijksituaties, biedt een goede opstap om de benodigde basiskennis op te doen voor de samenwerking op dit gebied.
 
Ja
Nee
Hoofdniveau
Communicatie
Epidemiologie
Farmacotherapie
Kwaliteitszorg
Medicatiebegeleiding
Patiëntenzorg
 CME-Online / E-WISE Nederland
 (1922) 

CME-Online® is het online nascholingsinstituut van E-WISE voor Continue Medische Educatie. CME-Online biedt nascholing voor huisartsen, specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, tandartsen, apothekers en apothekersassistenten. De cursussen van CME-Online zijn geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Cluster I (CvAH, Verenso), KNGF, KRT, KNMP, SANA.

Janssoniuslaan 40
3528 AJ
Utrecht
030 2644100
Selecteer een bestand aub.