Opleidingen details CME-Online / E-WISE Nederland

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

CME-Online ’CVRM: nieuwe NHG-Standaard 2019’, cursus voor apothekers (ID nummer: 347195)
 (137) 

beoordeling per persoon

 14-8-2019
 14-8-2019
 13-8-2019
 11-8-2019
 9-8-2019
 7-8-2019
 5-8-2019
 5-8-2019
 5-8-2019
 4-8-2019
 1-8-2019
 31-7-2019
 31-7-2019
 30-7-2019
 29-7-2019
 28-7-2019
 28-7-2019
 26-7-2019
 26-7-2019
 26-7-2019
 25-7-2019
 24-7-2019
 23-7-2019
 22-7-2019
 19-7-2019
 17-7-2019
 15-7-2019
 15-7-2019
 11-7-2019
 11-7-2019
 10-7-2019
 8-7-2019
 7-7-2019
 7-7-2019
 6-7-2019
 5-7-2019
 5-7-2019
 4-7-2019
 2-7-2019
 2-7-2019
 2-7-2019
 27-6-2019
 27-6-2019
 26-6-2019
 25-6-2019
 25-6-2019
 25-6-2019
 24-6-2019
 20-6-2019
 20-6-2019
 17-6-2019
 16-6-2019
 15-6-2019
 14-6-2019
 13-6-2019
 11-6-2019
 11-6-2019
 10-6-2019
 9-6-2019
 8-6-2019
 7-6-2019
 6-6-2019
 5-6-2019
 3-6-2019
 2-6-2019
 31-5-2019
 31-5-2019
 30-5-2019
 29-5-2019
 28-5-2019
 28-5-2019
 28-5-2019
 27-5-2019
 27-5-2019
 25-5-2019
 24-5-2019
 24-5-2019
 22-5-2019
 22-5-2019
 21-5-2019
 21-5-2019
 20-5-2019
 20-5-2019
 20-5-2019
 19-5-2019
 19-5-2019
 19-5-2019
 18-5-2019
 17-5-2019
 17-5-2019
 17-5-2019
 17-5-2019
 16-5-2019
 15-5-2019
 15-5-2019
 15-5-2019
 15-5-2019
 14-5-2019
 13-5-2019
 12-5-2019
 12-5-2019
 11-5-2019
 11-5-2019
 10-5-2019
 10-5-2019
 10-5-2019
 10-5-2019
 9-5-2019
 9-5-2019
 9-5-2019
 9-5-2019
 9-5-2019
 8-5-2019
 8-5-2019
 4-5-2019
 30-4-2019
 28-4-2019
 27-4-2019
 23-4-2019
 18-4-2019
 17-4-2019
 9-4-2019
 3-4-2019
 26-3-2019
 26-3-2019
 25-3-2019
 25-3-2019
 25-3-2019
 24-3-2019
 22-3-2019
 20-3-2019
 20-3-2019
 18-3-2019
 14-3-2019
 13-3-2019
 8-3-2019
 4-3-2019
e-learning/schriftelijke nascholing
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
E-learning vakinhoudelijk OA21-3-2019 t/m 29-2-2020
StiPCO11-1-2019 t/m 31-12-2019

Omschrijving:

Deze cursus is geactualiseerd naar de herziene NHG-Standaard CVRM 2019.

In Nederland zijn hart- en vaatziekten (HVZ) na kanker de belangrijkste doodsoorzaak. Bij vrouwen zijn HVZ zelfs doodsoorzaak nummer 1. In 2017 stierven in Nederland ongeveer 38.000 mensen aan HVZ; dat is 25% van alle sterfgevallen.

Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2016 aan één op de vier Nederlanders een of meerdere geneesmiddelen voor cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Rond de leeftijd van 80 jaar is dit aan meer dan vier op de vijf. Het gebruik van geneesmiddelen voor CVRM maakt 40% uit van het totale geneesmiddelengebruik binnen het wettelijk verzekerd pakket.

Door beperking van het aantal mensen met deze risicofactoren kan het aantal patiënten met een cardiovasculaire ziekte en het aantal sterfgevallen gerelateerd aan cardiovasculaire ziekten aanzienlijk worden verminderd.

In 2012 verscheen de tweede herziening van de NHG-Standaard CVRM, in mei 2019 verscheen de derde herziening. Aansluitend op de tweede herziening heeft de KNMP een ‘Richtlijn CVRM’ uitgebracht. Hierin wordt beschreven wat de farmaceutische zorgverlening aan mensen met hart- en vaatziekten (HVZ) of een verhoogd risico daarop inhoudt. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laten wij zien hoe u de opgedane kennis in uw apotheek kunt toepassen.

Leerdoelen:

Na afloop van deze cursus:

  • kent u de begrippen die bij cardiovasculair risicomanagement worden gehanteerd
  • kunt u patiënten met een verhoogd risico op HVZ identificeren
  • bent u in staat om artsen van onderbouwd advies te voorzien op het gebied van cardiovasculair risicomanagement
  • bent u op de hoogte van de bijzonderheden en de plaats in de therapie van de diverse geneesmiddelgroepen, kunt u vragen van artsen of patiënten hierover beantwoorden en proactief interveniëren
Openbaar apothekers
Online nascholing
Per abonnement
Na afloop van deze cursus:

- kent u de begrippen die bij cardiovasculair risicomanagement worden gehanteerd
- kunt u patiënten met een verhoogd risico op HVZ identificeren
- bent u in staat om artsen van onderbouwd advies te voorzien op het gebied van cardiovasculair risicomanagement
- bent u op de hoogte van de bijzonderheden en de plaats in de therapie van de diverse geneesmiddelgroepen, kunt u vragen van artsen of patiënten hierover beantwoorden en proactief interveniëren
Ja
In Nederland zijn hart- en vaatziekten (HVZ) na kanker de belangrijkste doodsoorzaak. Bij vrouwen zijn HVZ zelfs doodsoorzaak nummer 1. In 2017 stierven in Nederland ongeveer 38.000 mensen aan HVZ; dat is 25% van alle sterfgevallen.

Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2016 aan één op de vier Nederlanders een of meerdere CVRM-geneesmiddelen. Rond de leeftijd van 80 jaar is dit aan meer dan vier op de vijf. Het gebruik van geneesmiddelen voor CVRM maakt 40% uit van het totale geneesmiddelengebruik binnen het wettelijk verzekerd pakket.

Een groot deel van de Nederlandse bevolking heeft een verhoogd risico op het ontwikkelen van een hart- of vaatziekte: 
•    een kwart van de mensen tussen 35-70 jaar heeft een verhoogd cholesterolgehalte (> 6,5 mmol/l)
•    de helft heeft een verhoogde bloeddruk (> 140/90 mmHg)
•    één op de vier Nederlanders van 15 jaar en ouder rookt
•    bijna de helft (45%) van de Nederlanders boven de 20 jaar heeft overgewicht
•    volgens ramingen lijden er meer dan 850.000 mensen aan diabetes mellitus (DM) van wie de overgrote meerderheid (93%) aan DM2

Door beperking van het aantal mensen met deze risicofactoren kan het aantal patiënten met een cardiovasculaire ziekte en het aantal sterfgevallen gerelateerd aan cardiovasculaire ziekten aanzienlijk worden verminderd.

In 2012 verscheen de tweede herziening van de NHG-Standaard CVRM, in 2019 wordt de derde herziening verwacht. Aansluitend hieraan heeft de KNMP een ‘Richtlijn CVRM’ uitgebracht. Hierin wordt beschreven wat de farmaceutische zorgverlening aan mensen met hart- en vaatziekten (HVZ) of een verhoogd risico daarop inhoudt. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laten wij zien hoe u de opgedane kennis in uw apotheek kunt toepassen.
 
Ja
Nee
Hoofdniveau
Communicatie
Epidemiologie
Farmacotherapie
Kwaliteitszorg
Medicatiebegeleiding
Patiëntenzorg
 CME-Online / E-WISE Nederland
 (1922) 

CME-Online® is het online nascholingsinstituut van E-WISE voor Continue Medische Educatie. CME-Online biedt nascholing voor huisartsen, specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, tandartsen, apothekers en apothekersassistenten. De cursussen van CME-Online zijn geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Cluster I (CvAH, Verenso), KNGF, KRT, KNMP, SANA.

Janssoniuslaan 40
3528 AJ
Utrecht
030 2644100
Selecteer een bestand aub.