Opleidingen details CME-Online / E-WISE Nederland

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

CME-Online ’Optimale zorg bij COPD’, cursus voor apothekers (ID nummer: 344309)
 (42) 

beoordeling per persoon

 15-6-2019
 7-6-2019
 6-6-2019
 1-6-2019
 26-5-2019
 23-5-2019
 15-5-2019
 11-5-2019
 29-4-2019
 28-4-2019
 27-4-2019
 23-4-2019
 23-4-2019
 15-4-2019
 8-4-2019
 29-3-2019
 26-3-2019
 19-3-2019
 18-3-2019
 15-3-2019
 14-3-2019
 11-3-2019
 7-3-2019
 5-3-2019
 5-3-2019
 3-3-2019
 3-3-2019
 28-2-2019
 26-2-2019
 26-2-2019
 25-2-2019
 23-2-2019
 20-2-2019
 19-2-2019
 14-2-2019
 12-2-2019
 11-2-2019
 11-2-2019
 9-2-2019
 9-2-2019
 6-2-2019
 5-2-2019
e-learning/schriftelijke nascholing
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
E-learning vakinhoudelijk OA21-2-2019 t/m 31-1-2020
StiPCO11-1-2018 t/m 31-12-2018
StiPCO11-1-2019 t/m 31-12-2019

Omschrijving: 

Mensen met COPD hebben een duidelijk verminderde kwaliteit van leven: op fysiek, sociaal en emotioneel terrein. COPD beïnvloedt ook het psychosociale functioneren en gaat vaak samen met depressiviteit, angst en eenzaamheid. Hoe ernstiger de COPD, hoe groter de uitwerking op de kwaliteit van leven.

Long Alliantie Nederland heeft de Zorgstandaard COPD uitgegeven. Daarin staan de huidige inzichten over de optimale zorg bij COPD, die gezamenlijk vanuit alle betrokken disciplines zijn beschreven.

In de Zorgstandaard COPD wordt een nieuwe indeling gehanteerd op basis van ziektelast (lichte, matige of ernstige). Ook de meest recente NHG-Standaard COPD uit 2015 hanteert deze indeling.

Goede samenwerkingsafspraken tussen eerste en tweede lijn moeten ervoor zorgen dat, in welke omstandigheid ook, de patiënt kwalitatief de optimale behandeling krijgt. De KNMP heeft aansluitend hierop de KNMP-richtlijn COPD uitgebracht. Hierin staan de aanbevelingen voor de openbare apotheker over farmaceutische zorg aan mensen met COPD.

Voorlichting geven en kennis overdragen zijn belangrijke onderdelen van de behandeling van COPD-patiënten. Voorlichting en kennisoverdracht richt zich, naast de puur medisch-technische uitleg van medicijngebruik, ook met nadruk op gedragsverandering en het bevorderen van het zelfmanagement. Hierbij is het doel om de kwaliteit van leven te vergroten of te behouden.

Leerdoelen:

Na het doorlopen van deze cursus:

  • kent u de principes van de behandeling van COPD
  • kent u de medicamenteuze behandeling van COPD
  • kunt u als apotheker het gebruik van medicatie bij COPD-patiënten begeleiden
  • kent u de verschillende inhalatievormen en –technieken, en kunt u ze uitleggen
  • kent u de medicatiebewaking bij COPD
  • kunt u aan andere zorgverleners desgewenst advies geven over de optimale medicamenteuze behandeling van COPD
Openbaar apothekers
Online nascholing
Per abonnement
Na het doorlopen van deze cursus:

- kent u de principes van de behandeling van COPD
- kent u de medicamenteuze behandeling van COPD
- kunt u als apotheker het gebruik van medicatie bij COPD-patiënten begeleiden
- kent u de verschillende inhalatievormen en –technieken, en kunt u ze uitleggen
- kent u de medicatiebewaking bij COPD
- kunt u aan andere zorgverleners desgewenst advies geven over de optimale medicamenteuze behandeling van COPD
Ja
Mensen met COPD hebben een duidelijk verminderde kwaliteit van leven: op fysiek, sociaal en emotioneel terrein. COPD beïnvloedt ook het psychosociale functioneren en gaat vaak samen met depressiviteit, angst en eenzaamheid. Hoe ernstiger de COPD, hoe groter de uitwerking op de kwaliteit van leven.

Long Alliantie Nederland heeft de Zorgstandaard COPD uitgegeven. Daarin staan de huidige inzichten over de optimale zorg bij COPD, die gezamenlijk vanuit alle betrokken disciplines zijn beschreven.

In de Zorgstandaard COPD wordt een nieuwe indeling gehanteerd op basis van ziektelast (lichte, matige of ernstige). Ook de meest recente NHG-Standaard COPD uit 2015 hanteert deze indeling.

Goede samenwerkingsafspraken tussen eerste en tweede lijn moeten ervoor zorgen dat, in welke omstandigheid ook, de patiënt kwalitatief de optimale behandeling krijgt. De KNMP heeft aansluitend hierop de KNMP-richtlijn COPD uitgebracht. Hierin staan de aanbevelingen voor de openbare apotheker over farmaceutische zorg aan mensen met COPD.

Voorlichting geven en kennis overdragen zijn belangrijke onderdelen van de behandeling van COPD-patiënten. Voorlichting en kennisoverdracht richt zich, naast de puur medisch-technische uitleg van medicijngebruik, ook met nadruk op gedragsverandering en het bevorderen van het zelfmanagement. Hierbij is het doel om de kwaliteit van leven te vergroten of te behouden.
 
Ja
Nee
Hoofdniveau
Communicatie
Epidemiologie
Farmacotherapie
Kwaliteitszorg
Medicatiebegeleiding
Patiëntenzorg
 CME-Online / E-WISE Nederland
 (2349) 

CME-Online® is het online nascholingsinstituut van E-WISE voor Continue Medische Educatie. CME-Online biedt nascholing voor huisartsen, specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, tandartsen, apothekers en apothekersassistenten. De cursussen van CME-Online zijn geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Cluster I (CvAH, Verenso), KNGF, KRT, KNMP, SANA.

Janssoniuslaan 40
3528 AJ
Utrecht
030 2644100
Selecteer een bestand aub.