Opleidingen details PAOFarmacie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Praktische farmacotherapie (ID nummer: 343985)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing vakinhoudelijk OA31-2-2019 t/m 31-1-2020
StiPCO31-1-2019 t/m 31-12-2019

Na het volgen van een module bent u in staat om:

  • de huidige wetenschappelijke stand van zaken weer te geven op het gebied van de belangrijkste indicatiegebieden in de eerste lijn;
  • weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over de farmacotherapeutische behandeling bij een medicatiebeoordeling;
  • uw kennis praktisch toe te passen om op apotheekpopulatieniveau verbeteringen aan te brengen in farmacotherapeutische behandeling van patiënten.

In Praktische farmacotherapie leert u uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen. De nascholing brengt op een wetenschappelijke, maar praktisch toepasbare wijze uw kennis van de belangrijkste indicaties in de eerste lijn up-to-date. Met deze vaardigheden kunt u op populatieniveau verbeteringen aanbrengen in de farmacotherapie en tijdens medicatiebeoordelingen.

 

In deze 6 nascholingen komen de volgende aandachtsgebieden uitgebreid aan bod:

 

  •  
  • Atherosclerotisch vaatlijden
  •  
  • Cardiaal belast
  • Neurologie en pijn
  •  

 

De modules zijn, daar waar gewenst, ook los af te nemen.

 

Openbaar apothekers
Workshop
150,00
20
Na het volgen van een module bent u in staat om:
• de huidige wetenschappelijke stand van zaken weer te geven op het gebied van de belangrijkste indicatiegebieden in de eerste lijn;
• weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over de farmacotherapeutische behandeling bij een medicatiebeoordeling;
• uw kennis praktisch toe te passen om op apotheekpopulatieniveau verbeteringen aan te brengen in farmacotherapeutische behandeling van patiënten.
Nee
Snel uw praktische kennis over farmacotherapie opfrissen?
De apotheker, de geneesmiddeldeskundige bij uitstek, draagt medeverantwoordelijkheid voor de uitkomsten van de farmacotherapeutische behandeling. Maar is uw kennis van de farmacotherapie wel helemaal up to date? Kunt u een weloverwogen beslissing nemen over de ingezette behandeling?
In zes korte nascholingen wordt uw kennis van de belangrijkste indicatiegebieden in de eerste lijn op wetenschappelijke, maar praktisch toepasbare wijze, op basis van de actuele inzichten, opgefrist. U bent u in staat deze kennis direct toe te passen in de praktijk, in het bijzonder bij het uitvoeren van medicatiebeoordelingen.
M Drs. C.F. (Chiel) Ebbelaar
M Dr. J. (Jan) Riezebos
M Drs. P. (Prem) Adhien
M Dr. M.E.L. (Maurits) Arbouw
 
Ja
Nee
Hoofdniveau
Farmacotherapie
Medicatiebegeleiding
Patiëntenzorg
Tijd09:00 - 12:30
Locatieonbekend (NL) (Toon kaart)

Het Nationaal PAO-centrum Farmacie is een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de Vereniging Nederlandse Industrie Apothekers (NIA), de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA), de faculteit Farmacie (Universiteit Utrecht) en het Universitair Centrum voor Farmacie (Rijksuniversiteit Groningen). De samenwerking heeft gestalte gekregen in de vorm van een stichting. Vertegenwoordigers van betrokken partijen vormen samen het bestuur van de stichting.

Missie
Het Nationaal PAO-centrum Farmacie verzorgt hoogwaardig, onafhankelijk postacademisch onderwijs voor apothekers. Het centrum wil een bijdrage leveren aan 'life long learning' en verdere professionalisering van apothekers in Nederland.
 

Rembrandtlaan 31,
3723 BG
Zeist
030-3040100
Selecteer een bestand aub.