Opleidingen details Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Biosimilars op maat voor artsen en apothekers (ID nummer: 341161)
e-learning/schriftelijke nascholing
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
E-learning vakinhoudelijk OA41-11-2018 t/m 31-10-2019

Inhoud 
Door de komst van biologische geneesmiddelen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor aandoeningen zoals chronische ontstekingsziektes, stofwisselingsziekten, diabetes mellitus en vormen van kanker. Inmiddels komen ook steeds meer biosimilars op de markt. Hierdoor ontstaat voor artsen en apothekers meer keuze ten aanzien van in te zetten geneesmiddelen met behoud van de kwaliteit van de zorg. Het toepassen van biosimilars (en daarmee het bevorderen van marktwerking) kan echter belemmerd worden door weerstanden bij voorschrijvers (en patiënten). Deze weerstanden berusten vaak op onvoldoende kennis over biologische geneesmiddelen en de overeenkomsten en verschillen tussen een biosimilar en het referentiegeneesmiddel. De cursus speelt hierop in. 

Leerdoelen
Na afronding van de e-learning kan de cursist:

 • uitleggen wat biologische geneesmiddelen zijn
 • de belangrijkste kenmerken van biologische geneesmiddelen opsommen
 • de belangrijkste verschillen tussen biologische en synthetische geneesmiddelen benoemen
 • drie verschillende groepen biologische geneesmiddelen noemen
 • een biologisch geneesmiddel indelen in één van de drie verschillende groepen
 • het productieproces van biologische geneesmiddelen globaal beschrijven
 • de belangrijkste processtappen in het productieproces toelichten
 • uitleggen waarom strikte controle van de kwaliteit van groot belang is
 • uitleggen waarom twee verschillende batches biologische geneesmiddelen van elkaar verschillen
 • uitleggen wat biosimilars zijn
 • de verschillen aangeven tussen biosimilars en generieke geneesmiddelen
 • uitleggen dat biosimilars therapeutisch gelijkwaardig zijn aan het referentiegeneesmiddel
 • extrapolatie van indicatie toelichten
 • aangeven welke biosimilars u kunt voorschrijven
 • de voordelen en nadelen van biosimilars benoemen
 • het registratietraject van biosimilars beschrijven
 • aangeven welke eisen worden gesteld aan biosimilars
 • de oorzaak van de onterechte reputatieschade van biosimilars toelichten
 • aandachtspunten noemen bij het voorschrijven en afleveren van biologische geneesmiddelen
 • aangeven welke acties u moet uitvoeren wanneer een patiënt een biologisch geneesmiddel gebruikt
 • de principes van ’shared decision making’ toepassen bij het voorschrijven en afleveren van een biologisch geneesmiddel
 • aangeven wat de belangrijkste bespreekpunten zijn als u voorlichting over biologische geneesmiddelen aan patiënten geeft
 • geschikt patiëntenvoorlichtingsmateriaal kiezen op de juiste manier omgaan met bedenkingen van de patiënt over biosimilars
Medisch specialisten die werken met biologische geneesmiddelen, Ziekenhuisapothekers, Poliklinisch apotheker
Schriftelijke theorie, reflectievragen, animaties, casuïstiek
0
• uitleggen wat biologische geneesmiddelen zijn
• de belangrijkste kenmerken van biologische geneesmiddelen opsommen
• de belangrijkste verschillen tussen biologische en synthetische geneesmiddelen benoemen
• drie verschillende groepen biologische geneesmiddelen noemen
• een biologisch geneesmiddel indelen in één van de drie verschillende groepen
• het productieproces van biologische geneesmiddelen globaal beschrijven
• de belangrijkste processtappen in het productieproces toelichten
• uitleggen waarom strikte controle van de kwaliteit van groot belang is
• uitleggen waarom twee verschillende batches biologische geneesmiddelen van elkaar verschillen
• uitleggen wat biosimilars zijn
• de verschillen aangeven tussen biosimilars en generieke geneesmiddelen
• uitleggen dat biosimilars therapeutisch gelijkwaardig zijn aan het referentiegeneesmiddel
• extrapolatie van indicatie toelichten
• aangeven welke biosimilars u kunt voorschrijven
• de voordelen en nadelen van biosimilars benoemen
• het registratietraject van biosimilars beschrijven
• aangeven welke eisen worden gesteld aan biosimilars
• de oorzaak van de onterechte reputatieschade van biosimilars toelichten
• aandachtspunten noemen bij het voorschrijven en afleveren van biologische geneesmiddelen
• aangeven welke acties u moet uitvoeren wanneer een patiënt een biologisch geneesmiddel gebruikt
• de principes van 'shared decision making' toepassen bij het voorschrijven en afleveren van een biologisch geneesmiddel
• aangeven wat de belangrijkste bespreekpunten zijn als u voorlichting over biologische geneesmiddelen aan patiënten geeft
• geschikt patiëntenvoorlichtingsmateriaal kiezen
• op de juiste manier omgaan met bedenkingen van de patiënt over biosimilars
Ja
Door de komst van biologische geneesmiddelen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor aandoeningen zoals chronische ontstekingsziektes, stofwisselingsziekten, diabetes mellitus en vormen van kanker. Inmiddels komen ook steeds meer biosimilars op de markt. Hierdoor ontstaat voor artsen en apothekers meer keuze ten aanzien van in te zetten geneesmiddelen met behoud van de kwaliteit van de zorg. Het toepassen van biosimilars (en daarmee het bevorderen van marktwerking) kan echter belemmerd worden door weerstanden bij voorschrijvers (en patiënten). Deze weerstanden berusten vaak op onvoldoende kennis over biologische geneesmiddelen en de overeenkomsten en verschillen tussen een biosimilar en het referentiegeneesmiddel. De cursus speelt hierop in.
 
 
Ja
Nee
Hoofdniveau
Farmacotherapie
Medicatiebegeleiding
Voorlichting

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) biedt een breed pakket aan producten en diensten voor zorginstellingen, zorgverleners, zorgverzekeraars en bedrijven, overheden, patiënten-, belangen-, en beroepsorganisaties. Producten en diensten waarmee we onze missie proberen te volbrengen: zorgen voor een goed, veilig, en betaalbaar medicijngebruik in Nederland. We verspreiden farmaceutische kennis om de farmaceutische zorg, het voorschrijfgedrag en de medicatieveiligheid te verbeteren. Kennis in de vorm van praktijkgerichte adviezen en oplossingen. Vandaar ook onze slogan: Thuis in de praktijk. Bij het IVM werken artsen, apothekers, andere medische professionals en experts op het gebied van medicatieprocessen.

Het zorgveld ziet het IVM als een onafhankelijke en neutrale partij. Het IVM werkt vanuit een maatschappelijk perspectief, zonder commercieel of beroepsbelang.

Churchilllaan 11
3527 GV
Utrecht
Postbus 3089
3502 GB
UTRECHT
0888 800 400
Selecteer een bestand aub.