Programma Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

1e-lijns psychische zorg (ex-)vluchtelingen
2016-2018: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen
2017-2019: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2017-2019: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2017-2019: Omgaan met vermoedens van kindermishandeling voor medici - ABAN
2017-2019: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2017-2019: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2018-2020 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2018-2020 - Preventie Shakenbabysyndroom - KNMG
2018-2020 GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
2018-2020: SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
2018-2020: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
ADHD en ASS
Arbeidstoxicologisch ICT
BROK® en WMO-GCP herregistratie
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
Cultuursensitief werken - Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd
EBM voor oudere patiënten
EBM voor oudere patiënten
E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma
E-learning Borstvoeding
E-learning 'gezonde voeding voor kinderen 0-4 jaar'
E-learning Insectenallergie
E-learning kindermishandeling
E-learning KNMG Meldcode Kindermishandeling
E-learning Kunstvoeding
E-learning module Astma
E-learning module Basiscursus Electrocardiografie
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
E-learningmodule: Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij baby's
Ethische dilemma's bij asielzoekers
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
FCI - Kinderen en voeding: jong geleerd is oud gedaan
Gezondheidsrecht - WGBO
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Gokproblematiek
Health data science/Big data
Health Informatics: Eenmalige registratie, meervoudig gebruik.
Health Informatics: eHealth en zelfmanagement
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Introductie DSM 5 voor bedrijfs- en verzekeringsartsen
Introductie DSM 5 voor bedrijfs- en verzekeringsartsen
Introductieprogramma Informatiebeveiliging
Islam & palliatieve zorg: theorie en praktijk in de spreekkamer
Kwaliteitsregistraties en indicatoren, Health Informatics
Light PLUS WMO/GCP training
MOOC Kidney transplantation
Motiverende gespreksvoering
Motiverende gespreksvoering bij LVB
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 1
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 2
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 1
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 2
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Casus
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Uitzending
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen (casus)
Online nascholing Stoppen met roken - casuïstiek
Online nascholing Stoppen met roken - Discussieprogramma
Online WMO/GCP training
Ontwikkelingen revalidatie CIR chronische pijn 2019
Ouderen in veilige handen: medici
Overspanning / Burnout
Praktische Pediatrie
Privacyproof en praktijkgericht adviseren, ArGon Groep
Quest (e-learning) Slapen
Quintesse 2017-1
Quintesse 2017-1
Quintesse 2017-2
Quintesse 2017-2
Quintesse 2017-3
Quintesse 2017-3
Quintesse 2017-4
Quintesse 2017-4
Quintesse 2018-1
Quintesse 2018-1
Quintesse 2018-2
Quintesse 2018-2
Quintesse 2018-3
Quintesse 2018-3
Quintesse 2018-4
Quintesse 2018-4
Quintesse 2019-1
Refugee Care[e]Education - zorg voor vluchtelingen - e-learning format
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 1
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 2
Risicojeugd: Straatcultuur en social media
Risicojeugd: Werken met Multiproblem gezinnen
Rookvrije Start
Selectie en inrichting van zorginformatiesystemen
Suïcidepreventie
Target@Work
The Health Innovation Discovery Course
Van DSM IV naar DSM-5
Veilig Slapen JGZ
Virale hepatitis voor de huisarts. Hoe herken ik chronische Hepatitis B en C in de huisartsenpraktijk en welke acties moet ik ondernemen?
Voeding bij jonge kinderen
WMO/GCP-herregistratie en BROK-herregistratie per oktober 2018
Zeldzaam in de praktijk (jeugdartsen)

Training GIZ - lokatie: Dordrecht (NL)

Training GIZ - lokatie: Dordrecht (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Winschoten (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Utrecht (NL)

Post academisch onderwijs Jeugdgezondheidszorg Noord Brabant - lokatie: Tilburg (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Breukelen (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

"Slim en dan?" – de complexiteit van hoogbegaafdheid - lokatie: Zeist (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

Functioneren als verzekeringsarts B&B - lokatie: Utrecht (NL)

Leidinggeven als professie (LAP) - lokatie: Groningen (NL)

Masterclass laaggeletterdheid - lokatie: Leiden (NL)

Refereeravond De Jeugdarts en leerplichtvrijstelling JGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Beter samenwerken met collega’s. Non-Technical-Skills: Hoe leid je daarin op? - lokatie: Leiden (NL)

Collegereeks Management in de zorg - lokatie: Breukelen (NL)

Ergonomie en automatisering in een industrieel bedrijf - lokatie: Maastricht (NL)

Scholing Autismevriendelijke communiceren JGZ 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

't kinderspreekuur 2 - lokatie: Zwolle (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Emmen (NL)

Vastzittende Arbeidsconflicten en Mediation - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing LVAK ABSG 6 maart 2019 en 2 oktober 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Amersfoort (NL)

Strategie en beleid in de publieke gezondheid – Groep 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Strategie en beleid in een dag, voor praktijkopleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Uitvoering Sociale Zekerheid in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Dag v/h Advies 2018: Hoe(zo) komt nieuwe zorg sneller bij de patiënt? - lokatie: Diemen (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Utrecht (NL)

Ervaar Taalontwikkelingsstoornis (TOS) en Autisme belevingscircuit (ABC) - lokatie: Almere (NL)

KBSG - Kick-off Meetings EIF - lokatie: Nieuwegein (NL)

KBSG - Kick-off Meetings EIF - lokatie: Nieuwegein (NL)

Teach the Teacher Vediepingsmodule Lastige Feedback - lokatie: Zaandam (NL)

Teach the Teachers-Plus: EPA's gebruiken in de opleiding - lokatie: Leiden (NL)

Training Docentprofessionalisering AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Assen (NL)

LOB-Pol 8 maart 2019 - Hand Pols problematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Moeilijke patiënten - lokatie: Zeist (NL)

Pijnsymposium ACTieve Pijnrevalidatie - lokatie: Enschede (NL)

Praat erover! In gesprek over de zorg voor kwetsbare kinderen - symposium Academische Werkplaats Jeugd in Twente - lokatie: Borne (NL)

Training "kinderen (en jongeren) en seksualiteit, een lastig thema!?" - lokatie: Venlo (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

BIUPAMA 2019 - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Forensisch-Medische Experitse bij Kinderen - lokatie: Utrecht (NL)

Forensisch-Medische Expertise bij Kinderen - lokatie: Utrecht (NL)

Goedgekeurd! Basistraining voor de keuringsarts - lokatie: Utrecht (NL)

Goedgekeurd! Basistraining voor de keuringsarts - lokatie: Utrecht (NL)

Introductie op healthcare analytics - lokatie: Utrecht (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Motiverende en oplossingsgerichte gesprekstechnieken - lokatie: Zoetermeer (NL)

Artsen M&G, ‘Op naar een toekomstbestendige vereniging!’. AIOS en profielartsen infectieziektebestrijding, artsen M&G infectieziektebestrijding - lokatie: Utrecht (NL)

Chronische Pijn - lokatie: Swalmen (NL)

Congres Zorgtransformatie - lokatie: Utrecht (NL)

De gevolgen van auditieve beperkingen op het werk - lokatie: Eindhoven (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Utrecht (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Kinderorthopedie 2019 - lokatie: Ede (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass Beroepsziekten - lokatie: Montfoort (NL)

Nascholing Seksuele Gezondheid Noord-Holland/Flevoland 12 maart 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Nascholing tbv de regionale bedrijfs- en verzekeringsartsen (ID nummer 4996) - lokatie: Nijmegen (NL)

Nascholing tbv de regionale bedrijfs- en verzekeringsartsen (ID nummer 4996) - lokatie: Nijmegen (NL)

Opleiding Scen-arts 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Private Verzekering BNS - lokatie: Utrecht (NL)

Risico- en crisiscommunicatie uitgelicht - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Van burn-out naar veerkracht - lokatie: Utrecht (NL)

Van burn-out naar veerkracht - lokatie: Utrecht (NL)

Vernieuwde meldcode kindermishandeling/huiselijk geweld (afwegingskader): verdiepingstraining met casuïstiek bespreking - lokatie: Alkmaar (NL)

Werken met de Meldcode - lokatie: Leiden (NL)

Werken met de STECR werkwijzer Arbeidsconflicten - lokatie: Utrecht (NL)

Dr. House - lokatie: Hoogland (NL)

Jaarlijks Congres - Vroegsignalering en Vroeghulp 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

LEAN in verzuim voor Arts Arbeid en Gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Leidinggeven als professie (LAP) - lokatie: Groningen (NL)

Masterclass Kanker en Werk - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Amersfoort (NL)

Ontwikkelingen rondom trombocytentransfusies - lokatie: Amsterdam (NL)

Tandheelkunde: Verleden en Heden - lokatie: Zeist (NL)

ACT voor multidisciplinaire revalidatieteams - lokatie: Eemnes (NL)

ADHD Netwerk - 50e Netwerkmeeting - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining SamenStarten 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Verslavingsproblematiek - lokatie: Eindhoven (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Zeist (NL)

Jongeren en depressie - Hoe eerder je ingrijpt, hoe beter - lokatie: Ede (NL)

Kenniskring Psychosociale Hulpverlening ABSG 2019-1 - lokatie: Bilthoven (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Onderwijsmiddag 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Open Podium "Bedrijfsarts medisch adviseur en expert" - lokatie: Putten (NL)

Prisma in de praktijk basistraining - lokatie: Rotterdam (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Putten (NL)

Training GIZ - lokatie: Gorinchem (NL)

Training GIZ - lokatie: Gorinchem (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

Vernieuwde meldcode kindermishandeling/huiselijk geweld (afwegingskader): verdiepingstraining met casuïstiek bespreking - lokatie: Alkmaar (NL)

Werken met de Wet verbetering Poortwachter - lokatie: Utrecht (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Breda (NL)

Basistraining SamenStarten 2019 - lokatie: Arnhem (NL)

Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Diversiteit en gezondheidsverschillen in de spreekkamer - lokatie: Amsterdam (NL)

HAL Vervolgmodule - lokatie: Ellecom (NL)

Je I.O.P. Wat moet je ermee? - lokatie: Roermond (NL)

Regio Oost scholing Forensische geneeskunde - lokatie: Warnsveld (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Wetenschappelijke dag opleiders artsen M&G 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Symposium te Nieuw Nickerie: PREVENTIE - lokatie: Nieuw Nickerie (SR)

Education4Care Finlandcursus 2019 - lokatie: Pello (FI)

Van wantrouwen naar vertrouwen. (Ont)regeling van kwaliteitscontrole in de zorg. - lokatie: Groningen (NL)

AVONDCYCLUS JEUGDGEZONDHEIDSZORG 2019; Allergie bij kinderen - lokatie: Nijmegen (NL)

Chronische pijn - lokatie: Heerlen (NL)

Didactische scholing - deel je ervaring als buddy - lokatie: Zwolle (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Training GIZ - lokatie: Gorinchem (NL)

Verslavingen - lokatie: Leiden (NL)

Verzekeringsgeneeskundige strategieën Bezwaar & Beroep - lokatie: Elst (NL)

Advanced European bioethics Course: Suffering, Death and Palliative Care - lokatie: Nijmegen (NL)

BATLS - lokatie: Hilversum (NL)

bijscholing Gezonde School - lokatie: Uden (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Utrecht (NL)

Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) als Kerninstrument - lokatie: Utrecht (NL)

Kennis- en netwerkdag ABR Zorgnetwerk ZWN 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Kennisdag Jeugd 2019 - lokatie: Baarn (NL)

Kenniskring Medische Milieukunde ABSG 2019-2 - lokatie: Bilthoven (NL)

Leidinggeven als professie (LAP) - lokatie: Groningen (NL)

Peilstation Intensief Melden - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Referaten Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid 2019 - lokatie: Bilthoven (NL)

Startmodule 1e fase M&G - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Stem en stemgebruik - lokatie: Maastricht (NL)

Te vroeg......aandacht nu en later. - lokatie: Dordrecht (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Spiraalmodel - lokatie: Apeldoorn (NL)

Werkzaamwest rookvrij - lokatie: Amsterdam (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Zwolle (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Bariatrische chirurgie - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Coachend leidinggeven in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Basiscursus 2019 “Medisch Specialistische Rapportage in civiel- en bestuursrechtelijk verband” - lokatie: Nijkerk (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Bunnik (NL)

Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen - lokatie: Utrecht (NL)

De diepte in met TOS - lokatie: Haarlem (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Hervind het echte contact met je patiënt en jezelf - lokatie: Zeegse (NL)

Managementgegevens en KD+ en E-consult versus fysiek consult - lokatie: Varsseveld (NL)

Masterclass Bedrijfsarts in opleiding - lokatie: Nunspeet (NL)

Motiverende en oplossingsgerichte gesprekstechnieken - lokatie: Zoetermeer (NL)

Onderwijsbijeenkomst Kennisplatform Transfusiegeneeskunde ZO: Stamceltransplantatie - lokatie: Veldhoven (NL)

REC TBC Dag Zuid Holland - lokatie: Nootdorp (NL)

Scholing kinderreanimatie - lokatie: Leidschendam (NL)

SOLK, het Drama voorbij - lokatie: Zeist (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Hoofddorp (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Hoofddorp (NL)

WOKSEH: herkennen en omgaan met kindermishandeling voor de SEH-arts - lokatie: Riel (NL)

Workshop 'De Formule voor Duurzame Gedragsverandering' - lokatie: Drachten (NL)

ZeeBraVlaLim middag - lokatie: Eindhoven (NL)

Didactische scholing – Feedback geven, hoe moeilijk kan het zijn?! - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie- en donorcomplicatietraining - lokatie:

Samen sterk voor syndromen - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium Parentificatie - Als een kind te snel ouder wordt - lokatie: Amsterdam (NL)

Van orthopedie naar revalidatie en re-integratie - lokatie: Ede (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Harderwijk (NL)

Cursus Ergometrie Expert - lokatie: Groningen (NL)

Managementgegevens en KD+ en E-consult versus fysiek consult - lokatie: Varsseveld (NL)

Minisymposium Huiselijk Geweld - lokatie: Urk (NL)

Omgaan met Juridische aspecten in de JGZ - lokatie: Enschede (NL)

Refereermiddag oncologie - lokatie: Utrecht (NL)

Refereermiddag oncologie - lokatie: Utrecht (NL)

richtlijnen JGZ: Preventie wiegendood, Voeding en eetgedrag, Kindermishandeling en meldcode kindermishandeling - lokatie: Geldermalsen (NL)

Toptafels Trusted Advisor - lokatie: Lage Vuursche (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Harderwijk (NL)

29e Transmissiedag Infectieziekten, 'Te warm, te droog, te nat: Wat betekent Klimaatverandering voor ons?' - lokatie: Amersfoort (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Amsterdam (NL)

Introductiecursus JGZ 0-18 - lokatie: Amsterdam (NL)

JGZ Richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen - lokatie: Druten (NL)

LPBSO - lokatie:

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Nascholing Veerkracht - lokatie: Utrecht (NL)

Opleidingssymposium Leren Innoveren - lokatie: Delft (NL)

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie: Maastricht (NL)

Persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Nieuwegein (NL)

Refereeravond “Voeding rondom de pasgeborene” - lokatie: Enschede (NL)

Samen doen, samen overeind blijven - lokatie: Eindhoven (NL)

Stoppen met roken begeleiding en laaggeletterdheid Een hele uitdaging! - lokatie: Utrecht (NL)

Time-management voor bedrijfsartsen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Van eenheid naar visie, op weg naar 2022 - lokatie:

ZFB werkwijzer taakdelegatie - lokatie: Soest (NL)

Bewust een medisch-wetenschappelijk artikel lezen - lokatie: Haren (Gn) (NL)

Effectief Communiceren - lokatie: Soest (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Hoorn (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Den Haag (NL)

Reanimatie/AED en anafylactische shock training - lokatie: Rotterdam (NL)

Surveillance in de infectieziektebestrijding - lokatie: Utrecht (NL)

Surveillance in de infectieziektebestrijding - lokatie: Utrecht (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Apeldoorn (NL)

Training Spiraalmodel - lokatie: Amsterdam (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Hoofddorp (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Hoofddorp (NL)

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 3e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Je ziet het niet, maar het is er wel! - lokatie: Dordrecht (NL)

Nascholing Deskundigen Oordeel (DO) - lokatie: Nijmegen (NL)

Nascholing UTG - Ongewenste effecten van bloedtransfusie en bloeddonatie - lokatie: Soesterberg (NL)

NEJA-Conferentie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd. - lokatie: Deventer (NL)

Teach The Teachers-Plus: Communicatie - lokatie: Leiden (NL)

Thema bijeenkomst taakdelegatie - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Alcohol-, drugs- en medicijnmisbruik - lokatie: Helmond (NL)

Training Docentprofessionalisering AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Venray (NL)

Training voor opleiders: Reflecteren moet je leren - lokatie: Ravenstein (NL)

Training voor opleiders: Reflecteren moet je leren - lokatie: Ravenstein (NL)

(Designer) drugs - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus duikgeneeskunde - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Tilburg (NL)

De onbegrepen client van binnenuit bereiken - lokatie: Zeist (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Ede (NL)

Managementgegevens en KD+ en E-consult versus fysiek consult - lokatie: Varsseveld (NL)

Multidisciplinair Overleg De Arbodienst - lokatie: Valkenburg (NL)

Nascholing Deskundigen Oordeel (DO) - lokatie: Nijmegen (NL)

ontwikkelingen chronische pijn - lokatie: Oirschot (NL)

Symposium Actualiteiten JGZ VUmc - lokatie: Amsterdam (NL)

VNVA Corrie Hermannprijs Symposium: “Farmacotherapie M/V: soms is onderscheid nodig” - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

De bedrijfsarts als arts-gemachtigde (deel 2): Hoe omgaan met moeilijk te objectiveren aandoeningen, met urenbeperkingen; opstelling in bezwaarzaken en omgang met verschillen van (medisch) inzicht - lokatie: Utrecht (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Masterclass laaggeletterdheid - lokatie: Leiden (NL)

Positieve gezondheidszorg Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

richtlijnen JGZ: Preventie wiegendood, Voeding en eetgedrag, Kindermishandeling en meldcode kindermishandeling - lokatie: Geldermalsen (NL)

Shared Decision Making en Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Doorn (NL)

WOKJA: herkennen en omgaan met kindermishandeling voor de Jeugd Arts - lokatie: Roosendaal (NL)

Bekkenbodemproblematiek: incontinentie en verzakking - lokatie: Amsterdam (NL)

Bekkenbodemproblematiek: incontinentie en verzakking - lokatie: Amsterdam (NL)

Introductie Bouw - lokatie: Harderwijk (NL)

masterclass Samenwerken in Taakdelegatie - lokatie: Utrecht (NL)

POS Seksuele Gezondheid - lokatie: Heerlen (NL)

Postmortaal interval - lokatie: Utrecht (NL)

Refereeravond GGD regio Utrecht 13 november 2018 - lokatie: Zeist (NL)

Refereeravond GGD regio Utrecht 2 april 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Refugee Care[e]Education - zorg voor vluchtelingen - workshops 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Socratisch Motiveren: eendaagse introductieworkshop - lokatie: Arnhem (NL)

't kinderspreekuur 2 - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Heerenveen (NL)

Vernieuwde meldcode kindermishandeling/huiselijk geweld (afwegingskader): verdiepingstraining met casuïstiek bespreking - lokatie: Alkmaar (NL)

Werken met de meldcode - lokatie: Varsseveld (NL)

2-daagse nascholing huisarts-specialist: Buiten de lijntjes kleuren! 2019 - lokatie: Dalfsen (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Gezonde voeding voor kinderen van 0-4 jaar – van wetenschap naar praktijk - lokatie: Geldermalsen (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Eindhoven (NL)

Selectief mutisme of extreme verlegenheid en persoonlijkheidsproblematiek bij ouders - lokatie: Raalte (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Bunnik (NL)

Care from the Heart - lokatie: Aljezur (PT)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Ermelo (NL)

Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Infectieziekten en werk - lokatie: Bilthoven (NL)

Infectieziekten en werk - lokatie: Bilthoven (NL)

Jaarlijks Congres - Angst bij kinderen en jongvolwassenen - 3e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Jeugdwet - lokatie: Den Dolder (NL)

Jeugdwet - lokatie: Den Dolder (NL)

Leerplicht en leerlingenvervoer - lokatie: Den Dolder (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

NVAB ALV voorjaar 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Portfolio assessmenttraining MANP/MANP - lokatie: Rotterdam (NL)

Samenwerken met ketenpartners - lokatie: Almere (NL)

Samenwerken vanuit Medisch Leiderschap - lokatie: Doorn (NL)

Teach the teachers plus: Doelmatigheid - lokatie: Leiden (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Assen (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Verwijsindex Verdiepingstraining - lokatie: Alkmaar (NL)

Werken met de Wet verbetering Poortwachter - lokatie: Utrecht (NL)

AED en reanimatie/ 2019 HumanCapitalCare - lokatie:

AED en reanimatie/ 2019 HumanCapitalCare - lokatie:

DCD anno 2019 - lokatie: Lunteren (NL)

E Health, Kanker & Werk, SOLK - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Leerwerkgroep: het JGZ-team - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholingscyclus 2019 NVAB-werkgroep Bedrijfsartsen Sociale Werkvoorziening ( NVAB-SW) - lokatie: Utrecht (NL)

Occupational Health in Indonesia - lokatie: Jakarta (ID)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag - lokatie: Zoetermeer (NL)

Sanquin Spring Seminar 2019: Innovative cellular approaches for transfusion medicine - lokatie: Amsterdam (NL)

Beweeg je mee? - lokatie: Krommenie (NL)

Columbuslezing 8-4-2019 - lokatie: Maarssen (NL)

GOLAMA 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Introductie workshop Motiverende Gespreksvoering - lokatie: wisselend (NL)

nascholing voor jeugdartsen - lokatie: Leiden (NL)

NVAB Kring Amsterdam 21e HJ Docterlezing 'Zorg voor morgen' - lokatie: Hoofddorp (NL)

Slaap en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Slaap en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Werken met de meldcode - lokatie: Varsseveld (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

De gevolgen van auditieve beperkingen op het werk - lokatie: Apeldoorn (NL)

Oorthuys Overleg - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Oplossingsgericht Werken Basistraining - lokatie: Groningen (NL)

PAOG Forensische Geneeskunde ZeeBraLim 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Professioneel presenteren - lokatie: Utrecht (NL)

Solk en somatoforme stoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Solk en somatoforme stoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Solk en somatoforme stoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Verantwoord keuren in de nieuwe digitale omgeving - lokatie: Drachten (NL)

Verantwoord keuren in de nieuwe digitale omgeving - lokatie: Drachten (NL)

Werken met de Meldcode - lokatie: Leiden (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Cursus Ergometrie - lokatie:

De jeugdarts: sleutelrol bij verzuimbeleid - lokatie: Utrecht (NL)

Epidemiologie: de essentie begrijpen en vertalen naar de praktijk - lokatie: Zweeloo (NL)

Gezonde voeding voor kinderen van 0-4 jaar – van wetenschap naar praktijk - lokatie: Geldermalsen (NL)

Professioneel omgaan met (tucht)klachten - lokatie: Zeist (NL)

Training big data gebruiken in public health onderzoek - lokatie: Utrecht (NL)

Training Spiraalmodel - lokatie: Eindhoven (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Putten (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Congres - Overvraging, stress en burnout bij kinderen en tieners - lokatie: Utrecht (NL)

Crisisoefening / rampoefening - lokatie: Zutphen (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding - lokatie: Leiderdorp (NL)

LPBSO - lokatie:

Refereeruurtje voor Sanquin artsen - lokatie:

"Pre-existente afwijkingen en dan een trauma...!" - lokatie: Amsterdam (NL)

AED en reanimatie/ 2019 HumanCapitalCare - lokatie:

Kennisnetwerken en werkgroepen - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Niet-Westerse patiënten met psychische problemen: culturele competenties in de hulpverlening - lokatie: Arnhem (NL)

Peilstation Intensief Melden - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Werken met de STECR werkwijzer Arbeidsconflicten - lokatie: Utrecht (NL)

Training adviesvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Wilderness Life Support (AWLS) - lokatie: Soest (NL)

AVONDCYCLUS JEUGDGEZONDHEIDSZORG 2019; Basale reanimatie van kinderen - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing LVAK ABSG 23 januari 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Depressie en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Depressie en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

Master of Business Administration (MBA) - lokatie: Zeist (NL)

Scholing voeding: de praktijk - lokatie: Alkmaar (NL)

Workshop 'De Formule voor Duurzame Gedragsverandering' - lokatie: Scheemda (NL)

Breinvriendelijk werken - lokatie: Utrecht (NL)

Engels voor de bedrijfsarts - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Minisymposium Transportgeneeskunde - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Motiverende Gespreksvoering voor de medische professional - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Emmen (NL)

Vaccinatie RVP artsen en verpleegkundige >2jr in dienst 2018 - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Amersfoort (NL)

Terugkomdag voor gecertificeerde visusinstructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Burnout: diagnostiek en behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Didactische scholing – bevorder evidence based sociale geneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

KBSG - Kick-off Meetings EIF - lokatie: Utrecht (NL)

KBSG - Kick-off Meetings EIF - lokatie: Utrecht (NL)

Onthoud dit! Een onvergetelijk geheugencongres - lokatie: Ermelo (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Hoogezand (NL)

Training Spiraalmodel - lokatie: Rotterdam (NL)

Introduktiecursus co-schap sociale geneeskunde - lokatie: Maastricht (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Hoogezand (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Monitoring en advisering voor gezondheidsbeleid - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Nijmegen (NL)

Introduktiecursus co-schap sociale geneeskunde - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass Traumatologie 2019 - lokatie: Ermelo (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Scholing kinderreanimatie - lokatie: Zoetermeer (NL)

Training Docentprofessionalisering AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Winschoten (NL)

Training voor opleiders: Organiseren van een academisch leer-werkklimaat - lokatie: Ravenstein (NL)

Training voor opleiders: Reflecteren moet je leren - lokatie: Ravenstein (NL)

Training voor opleiders: Reflecteren moet je leren - lokatie: Ravenstein (NL)

Verantwoord keuren in de nieuwe digitale omgeving - lokatie: Zwolle (NL)

Verantwoord keuren in de nieuwe digitale omgeving - lokatie: Zwolle (NL)

De werknemer met kanker - Uitdagingen en mogelijkheden bij kanker en werk - lokatie: Nijmegen (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Zoetermeer (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Utrecht (NL)

Opfrisdag argumenteren voor verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen bezwaar en beroep - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Masterclass laaggeletterdheid - lokatie: Gouda (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Hoogeveen (NL)

Verantwoord keuren in de nieuwe digitale omgeving - lokatie: Oostzaan (NL)

Verantwoord keuren in de nieuwe digitale omgeving - lokatie: Oostzaan (NL)

Praktische mediatraining bij risico- en crisiscommunicatie - lokatie: Utrecht (NL)

Praktische mediatraining bij risico- en crisiscommunicatie - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Jaarlijks Congres - Slaapproblemen bij jonge kinderen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Oplossingsgericht Werken Basistraining - lokatie: Groningen (NL)

Didactische scholing – kaartlezen en bruggen bouwen - lokatie: Utrecht (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

Jaarlijks Congres - Persoonlijkheidsproblematiek - 2e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Stop to practice - lokatie: Zeist (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Hervind het echte contact met je patiënt en jezelf - lokatie: Castricum (NL)

Professionele Mentoren en Curatoren in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Professionele Mentoren en Curatoren in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Assen (NL)

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Gouda (NL)

Didactische scholing – een intervisiegroep opzetten als praktijkopleider - lokatie: Zwolle (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Opleiding Bedrijfsarts & consulent oncologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Arbeidsrecht in de zorg – driedaagse leergang voor de zorgsector - lokatie: Hoofddorp (NL)

bijscholing Gezonde School - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) als Kerninstrument - lokatie: Utrecht (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Stoppen met roken: Tabaksverslaving - lokatie: Zwolle (NL)

Storytelling en narratieve communicatiemethoden - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) - lokatie: Maastricht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

GENERIC INSTRUCTOR COURSE - lokatie: Riel (NL)

Masterclass Financieel Management in de Zorg - najaar 2018 - lokatie: Breukelen (NL)

NVB-TRIP Symposium 2019 - lokatie: Ede (NL)

Van mentaal werkvermogen naar werk - lokatie: Utrecht (NL)

Van mentaal werkvermogen naar werk - lokatie: Utrecht (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Congres - Seksueel Geweld - lokatie: Eindhoven (NL)

Forensisch-Medische Expertise bij Kinderen - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Roermond (NL)

Training Groepsprocessen - lokatie: Amsterdam (NL)

Triple P Niveau 2 Kort Adviesgesprek 0-12 jaar Jeugdartsen - lokatie: Hilversum (NL)

Workshop Verzuimstatistiek en organisatieadvies - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Voorkoming Loonsancties - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes en werk - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Infectiologen-in-opleiding-dag - lokatie: Maastricht (NL)

Kinderneurologie 4 - lokatie: Nijmegen (NL)

Moeilijke cliënten - lokatie: Zeist (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Arnhem (NL)

AVONDCYCLUS JEUGDGEZONDHEIDSZORG 2019; Oogproblemen - lokatie: Nijmegen (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Rotterdam (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Rotterdam (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Rotterdam (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Omgaan met weerstand - lokatie: Utrecht (NL)

Peilstation Intensief Melden - lokatie: Zwolle (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Sassenheim (NL)

't kinderspreekuur 2 - lokatie: Haarlem (NL)

Verantwoord keuren in de nieuwe digitale omgeving - lokatie: Eindhoven (NL)

Verantwoord keuren in de nieuwe digitale omgeving - lokatie: Eindhoven (NL)

Vervolgmodule ASG, soa-bestrijding voor artsen - lokatie: Utrecht (NL)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Opleiding Scen-arts 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Vastzittende Arbeidsconflicten en Mediation - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Jeugdgezondheidszorg - lokatie: Eindhoven (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Teach The Teachers-Plus: Communicatie - lokatie: Leiden (NL)

Training Docentprofessionalisering AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Training GIZ - lokatie: Gouda (NL)

Verantwoord keuren in de nieuwe digitale omgeving - lokatie: Ridderkerk (NL)

Verantwoord keuren in de nieuwe digitale omgeving - lokatie: Ridderkerk (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Assen (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Amsterdam (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

Shared Decision Making en Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Doorn (NL)

Mijn carrière als medisch specialist - lokatie: Zeist (NL)

EVE Healthcare 2018 - lokatie: Eindhoven (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Rotterdam (NL)

Voorkomen van en omgaan met ongewenst gedrag en verbale agressie - lokatie: Heerenveen (NL)

Verantwoord keuren in de nieuwe digitale omgeving - lokatie: Amersfoort (NL)

Verantwoord keuren in de nieuwe digitale omgeving - lokatie: Amersfoort (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Masterclass laaggeletterdheid - lokatie: Gouda (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Zwolle (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Congres - Complexe eetstoornissen bij jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Breukelen (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Amersfoort (NL)

The REAL impact of ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Rotterdam (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Brummen (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Traumasensitief werken - 2e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Opleidingsmodule “Onafhankelijk Medisch Onderzoek inzake Medisch Handelen en Medische Aansprakelijkheid” - lokatie:

Overtuigtraining - lokatie: Hilversum (NL)

The REAL impact of ADHD - lokatie: Utrecht (NL)

The REAL impact of ADHD - lokatie: Utrecht (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Hoogeveen (NL)

Training voor opleiders: Reflecteren moet je leren - lokatie: Ravenstein (NL)

Training voor opleiders: Reflecteren moet je leren - lokatie: Ravenstein (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Roermond (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Reanimatie/AED en anafylactische shock training - lokatie: Rotterdam (NL)

Capability, de basis voor duurzame inzetbaarheid - lokatie: Utrecht (NL)

Capability, de basis voor duurzame inzetbaarheid - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Bunnik (NL)

Hechting - lokatie: Rotterdam (NL)

Jaarlijks Congres - Conflictscheidingen - 2e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Putten (NL)

't kinderspreekuur 2 - lokatie: Amersfoort (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Werken met de Wet verbetering Poortwachter - lokatie: Utrecht (NL)

De onbegrepen client van binnenuit bereiken - lokatie: Zeist (NL)

De onbegrepen client van binnenuit bereiken - lokatie: Zeist (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

Peilstation Intensief Melden - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Hoofddorp (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Denk mee met Menno de Bree: Medisch leiderschap ontleed - lokatie: Putten (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training Docentprofessionalisering AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Breda (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

refereeravond sociale geneeskunde ggd ijsselland 'Kom uit je hok' - lokatie: Zwolle (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Den Haag (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Zieke werknemer op basis van casusposities - lokatie: Rotterdam (NL)

Zieke werknemer op basis van casusposities - lokatie: Rotterdam (NL)

De Droom van de Rede - lokatie: Brummen (NL)

Forensisch-Medische Expertise bij Kinderen - lokatie: Utrecht (NL)

GIC NRR - lokatie: Bilthoven (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Teach The Teachers-Plus: Communicatie - lokatie: Leiden (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Zwolle (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Zwolle (NL)

De rol van bedrijfs- en arbo arts bij PTSS - lokatie: Groningen (NL)

Training weerbaarheid voor reddingswerkers voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen - lokatie: Leiden (NL)

Second official SIPS conference on placebo studies - lokatie: Leiden (NL)

Hechting - lokatie: Rotterdam (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Ede (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Zwolle (NL)

Overtuigtraining - lokatie: Hilversum (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen - lokatie: Utrecht (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen - lokatie: Utrecht (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen - lokatie: Utrecht (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Introductie Bouw - lokatie: Harderwijk (NL)

Leergang Medisch Leiderschap - lokatie: Doorn (NL)

Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Putten (NL)

Didactische scholing – One Minute coaching en Strategisch coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Hechting - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Zoetermeer (NL)

Cursus Medische Aspecten van Duursport 2019 - lokatie: Montecatini Terme (IT)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

Introductiecursus JGZ 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Het coachen van de eigen opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Zwolle (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

Didactische scholing – Feedback geven, hoe moeilijk kan het zijn?! - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Care from the Heart - lokatie: Aljezur (PT)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Vastzittende Arbeidsconflicten en Mediation - lokatie: Utrecht (NL)

Letsels en letselrapportage - lokatie: Utrecht (NL)

OSA en de rol van de bedrijfsarts - lokatie: Utrecht (NL)

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Leiden (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Introductiecursus JGZ 0-18 - lokatie: Zwolle (NL)

Introduktiecursus co-schap sociale geneeskunde - lokatie: Maastricht (NL)

Training voor opleiders: Organiseren van een academisch leer-werkklimaat - lokatie: Ravenstein (NL)

WOKSEH: herkennen en omgaan met kindermishandeling voor de SEH-arts - lokatie: Riel (NL)

Voorkomen van en omgaan met ongewenst gedrag en verbale agressie - lokatie: Leeuwarden (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Levensreddend handelen voor medici - lokatie:

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Bijscholing LVAK ABSG 6 maart 2019 en 2 oktober 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

GENERIC INSTRUCTOR COURSE - lokatie: Riel (NL)

Scholing voeding: de praktijk - lokatie: Medemblik (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Hechting - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Op hoop van zegen?! Een inspirerende cursus rond medisch-ethische dilemma's. - lokatie: Brummen (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

BIUPAMA 2019 - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Gouda (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Train-de-trainerworkshop voor visusinstructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

LPBSO - lokatie:

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Putten (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Advanced Wilderness Life Support (AWLS) - lokatie: Soest (NL)

Scholing kinderreanimatie - lokatie: Delft (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Ermelo (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Ede (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

refereeravond sociale geneeskunde ggd ijsselland 'Kom uit je hok' - lokatie: Zwolle (NL)

bijscholing Gezonde School - lokatie: Tilburg (NL)

LPBSO - lokatie:

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Terugkomdag voor van Wiechen instructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Putten (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

GOLAMA 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Strategie en beleid in de publieke gezondheid – Groep 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Nieuwegein (NL)

Didactische scholing – kaartlezen en bruggen bouwen - lokatie: Utrecht (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Kampen (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – bevorder evidence based sociale geneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

Terugkomdag voor gecertificeerde visusinstructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – een intervisiegroep opzetten als praktijkopleider - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Scholing kinderreanimatie - lokatie: Rijswijk (NL)

Bijscholing LVAK ABSG 23 januari 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Rotterdam (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Belastbaarheid bij chronische nierschade en reumatoïde artritis - lokatie: Utrecht (NL)

Belastbaarheid bij chronische nierschade en reumatoïde artritis - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Hoofddorp (NL)

Scholing voeding: de praktijk - lokatie: Alkmaar (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Actualiteiten RVP 2018-19 - lokatie: Groningen (NL)

Workshop ERD-ZW voor bedrijfsartsen - lokatie: Zwolle (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Zieke werknemer op basis van casusposities - lokatie: Hoofddorp (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Actualiteiten Medische Advisering in het Sociaal Domein - lokatie: Utrecht (NL)

Actualiteiten Medische Advisering in het Sociaal Domein - lokatie: Utrecht (NL)

Actualiteiten Medische Advisering in het Sociaal Domein - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)