‘Integraal vernieuwen’ in één dag, voor praktijkopleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Ede (NL)

Elementaire training in de Luchtvaartgeneeskunde - lokatie: Soesterberg (NL)

Instructie nieuwe richtlijn 'Opsporen van oogafwijkingen' - lokatie: Den Haag (NL)

KD+ scholing - lokatie: Varsseveld (NL)

KD+ scholing - lokatie: Varsseveld (NL)

Nieuwe opleiding voor sociaal geneeskundigen en EIF - lokatie: Eindhoven (NL)

Omgaan met conflicten en succesvol onderhandelen - lokatie: Utrecht (NL)

One Day Medical MBA - lokatie: Amsterdam (NL)

Scholing PATS (Preventieve aanpak terugdringen schoolziekteverzuim) - lokatie:

Teaching on the Run: module - 7 Leerstijlen - lokatie: Almelo (NL)

Therapeutische Leukocyten Reductie, obsoleet? - lokatie: Amsterdam (NL)

Vastzittende Arbeidsconflicten en Mediation - lokatie: Utrecht (NL)

Verzekeringsgeneeskundige strategieën Bezwaar & Beroep - lokatie: Elst (NL)

Verzekeringsgeneeskundige strategieën Bezwaar & Beroep - lokatie: Elst (NL)

Werken met de Meldcode - lokatie: Gouda (NL)

1e-lijns psychische zorg (ex-)vluchtelingen
2017-2019: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2017-2019: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2017-2019: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2017-2019: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2018-2020 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2018-2020 - Preventie Shakenbabysyndroom - KNMG
2018-2020 GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
2018-2020: SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
2018-2020: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
2019-2021: Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
2019-2021: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
2019-2021: Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: De rol van de huisarts
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Late effecten
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Leefstijl
abcdeSIM 2019-2
ADHD en ASS
ADHD en ASS
Arbeidstoxicologisch ICT
Basisinformatie PrEP
BROK® en WMO-GCP herregistratie
BSL Begeleiding van werkenden met kanker
BSL Begeleiding van werkenden met kanker
BSL Richtlijn Depressie
BSL Richtlijn Depressie
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
Cultuursensitief werken - Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd
EBM voor oudere patiënten
eBROK
E-cursus Begeleiding bij Hongerstaking
E-leaning Hartafwijkingen
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning 'Basis voedingskennis'
E-learning Borstvoeding
E-learning 'gezonde voeding voor kinderen 0-4 jaar'
E-learning Insectenallergie
E-learning Jong en Transgender
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning KNMG Meldcode Kindermishandeling
E-learning Kunstvoeding
E-learning module Astma
E-learning module Basiscursus Electrocardiografie
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Pesten
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning ROTA Virus
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
E-learningmodule: Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij baby's
Ethische dilemma's bij asielzoekers
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
FCI - Kinderen en voeding: jong geleerd is oud gedaan
Genetica, de basis
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Gokproblematiek
Health data science/Big data
Health data science/Big data
Health Informatics: Eenmalige registratie, meervoudig gebruik.
Health Informatics: eHealth en zelfmanagement
Health Informatics: Elektronische Beslissingsondersteuning
Health Informatics: Evidence Based Health Informatics
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Introductie DSM 5 voor bedrijfs- en verzekeringsartsen
Introductie DSM 5 voor bedrijfs- en verzekeringsartsen
Introductieprogramma Informatiebeveiliging
Islam & palliatieve zorg: theorie en praktijk in de spreekkamer
Light PLUS WMO/GCP training
MOOC Kidney transplantation
Motiverende gespreksvoering
Motiverende gespreksvoering bij LVB
On-demand web-tv: Kinderen met koemelkallergie; een wetenschappelijke kijk op voeding en het microbioom
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online Course: Waardegedreven zorg en verandermanagement
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik - Casus
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - Casus
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- Casuïstiek
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Casus
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Uitzending
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen (casus)
Online nascholing Stoppen met roken - casuïstiek
Online nascholing Stoppen met roken - Discussieprogramma
Ontwikkelingen revalidatie CIR chronische pijn 2019
Overspanning / Burnout
Praktische Pediatrie
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
Quintesse 2017-4
Quintesse 2017-4
Quintesse 2018-1
Quintesse 2018-1
Quintesse 2018-2
Quintesse 2018-2
Quintesse 2018-3
Quintesse 2018-3
Quintesse 2018-4
Quintesse 2018-4
Quintesse 2019-1
Quintesse 2019-1
Quintesse 2019-2
Quintesse 2019-2
Quintesse 2019-3
Quintesse 2019-3
Refugee Care[e]Education
Refugee Care[e]Education - zorg voor vluchtelingen - e-learning format
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - Casuïstiek
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 1
Risicojeugd: Straatcultuur en social media
Risicojeugd: Werken met Multiproblem gezinnen
Rookvrije Start
Selectie en inrichting van zorginformatiesystemen
Suïcidepreventie
Taalstimulering door leesbevordering
Target@Work
The Health Innovation Discovery Course
Veilig Slapen JGZ
Virale hepatitis voor de huisarts. Hoe herken ik chronische Hepatitis B en C in de huisartsenpraktijk en welke acties moet ik ondernemen?
Voeding bij jonge kinderen
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
WMO/GCP-herregistratie en BROK-herregistratie per oktober 2018
Zeldzaam in de praktijk (jeugdartsen)
ziekte van Fabry
ziekte van Gaucher

(Klinische) lessen uit de GGD - lokatie:

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Assen (NL)

Comorbiditeit bij ADHD - lokatie: Amersfoort (NL)

COPD en belastbaarheid - lokatie: Utrecht (NL)

COPD en belastbaarheid - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ‘Grip op Gezondheid’; een gespreksmethode die is gebaseerd op de Participatieve Aanpak - lokatie:

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Haarlem (NL)

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Amersfoort (NL)

Depressie bij kinderen en jongeren - lokatie: Zeist (NL)

Nederlandse HPV onderzoeksdag - lokatie: Bilthoven (NL)

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie: Maastricht (NL)

Periodieke scholing van Wiechen - lokatie: Den Haag (NL)

Richtlijnen caroussel - lokatie: Veldhoven (NL)

Samenwerken met bloggers, vloggers en social influencers - lokatie: Gouda (NL)

Stippel-Brigade - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium Rijksvaccinatieprogramma en Luisteren als EHBO bij Kindermishandeling - lokatie: Den Haag (NL)

Teaching on the Run: module 3 - interactief onderwijs - lokatie: Almelo (NL)

Training van Wiechenonderzoek - lokatie: Apeldoorn (NL)

van FML naar Inzetbaarheidsprofiel - Training - lokatie: Harderwijk (NL)

Zicht op Werk - lokatie: Apeldoorn (NL)

Zicht op Werk - lokatie: Apeldoorn (NL)

Nieuwe taak voor de jeugdarts indicatiestelling - lokatie: Utrecht (NL)

Compagnonscursus Drachten 2019 - lokatie: Hollum (NL)

Congres Kanker en Werk - lokatie: Nieuwegein (NL)

Congres Kanker en Werk - lokatie: Nieuwegein (NL)

De zorg in beweging - lokatie: Amersfoort (NL)

KNMG districtsbijeenkomst: Tuchtrecht. - lokatie: Scheemda (NL)

Letsels en letselrapportage - lokatie: Utrecht (NL)

Mentorenoverleg mentoren cohort 2019 met 3 bijeenkomsten voor de Master Physician Assistant opleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Oldehovecursus 2019: ‘Keep calm and be prepared’ - lokatie: Nes (NL)

Opleiding Scen-arts 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie: Woerden (NL)

OSA en de rol van de bedrijfsarts - lokatie: Utrecht (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Sociaalgeneeskundigen en gezondheidsbevordering - Wat verstaan we nu onder gezondheid? - lokatie: Haren (NL)

Werken aan Zin - lokatie: Broek in Waterland (NL)

Werken met de Meldcode - lokatie: Gouda (NL)

Werken met de Meldcode - lokatie: Gouda (NL)

Workshop melden beroepsziekten - lokatie: Utrecht (NL)

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Leiden (NL)

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Leiden (NL)

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Leiden (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Tilburg (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

GGD-RIVM Ontmoetingsdag 26 september 2019 - lokatie: Bilthoven (NL)

Herhalingscursus BLS en AED - lokatie: Maastricht (NL)

Instructie nieuwe richtlijn 'Opsporen van oogafwijkingen' - lokatie: Den Haag (NL)

Instructie nieuwe richtlijn 'Opsporen van oogafwijkingen' - lokatie: Den Haag (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Zwolle (NL)

Introductiecursus JGZ 0-18 - lokatie: Zwolle (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Introduktiecursus co-schap sociale geneeskunde - lokatie: Maastricht (NL)

Introduktiecursus co-schap sociale geneeskunde - lokatie: Maastricht (NL)

Leven en werken met progressieve aandoeningen - lokatie: Ede (NL)

Leven en werken met progressieve aandoeningen - lokatie: Ede (NL)

Masterclass Duurzame Inzetbaarheid en Nachtwerk - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Masterclass KNMG District Utrecht: “Financiering van het zorgstelsel voor artsen” - lokatie: Utrecht (NL)

MINC-symposium: "Antibiotica in Zuid-Limburg: Wie doet wat om resistentie te voorkomen?" - lokatie: Maastricht (NL)

Obesitas & Bariatrie: een update voor bedrijfsartsen - lokatie: Doorn (NL)

Ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid - lokatie: Alkmaar (NL)

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie: Woerden (NL)

SOLK of niet, that’s the question? SOLK gezien door de bril van de psychiater. - lokatie: Roosteren (NL)

SOLK of niet, that’s the question? SOLK gezien door de bril van de psychiater. - lokatie: Roosteren (NL)

Training oplossingsgerichte gespreksvoering - lokatie: Utrecht (NL)

Training van Wiechenonderzoek - lokatie: Apeldoorn (NL)

Training voor opleiders: Organiseren van een academisch leer-werkklimaat - lokatie: Ravenstein (NL)

Vaccineren en het immuunsysteem: de uitersten van het vaccineren, grenzen en vergezichten. - lokatie: Doorn (NL)

Werken met de Verwijsindex - lokatie: Nijmegen (NL)

WOKSEH: herkennen en omgaan met kindermishandeling voor de SEH-arts - lokatie: Riel (NL)

Workshop 'De ontwikkeling van het immuunsysteem door een gebalanceerd darmmicrobioom' - lokatie: Duiven (NL)

ZELFREFLECTIE MET BEHULP VAN DYNAMIET, een inleiding in het denken van Nietzsche voor bedrijfsartsen - lokatie: Doorn (NL)

5e Symposium Kinderdermatologie: De KINDERHUID in het SPOT LICHT - lokatie: Schiedam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Nijmegen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

Hervind het echte contact met je patiënt en jezelf - lokatie: Zeegse (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Opleidertraining voor PA-opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teachers-Plus: De IOP en het voeren van stage- en voortgangsgesprekken - lokatie: Leiden (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training voor opleiders: - Ondersteunen van zelfsturend leren - lokatie: Ravenstein (NL)

LATE GEVOLGEN tijdens en na gynaecologische kanker - lokatie: Zeist (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Utrecht (NL)

Een "bloedserieuse" cursus in het land van Graaf Dracula 2019 - lokatie: Sinaia (RO)

Oefening baart Kunst 9 - lokatie: Eindhoven (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Gezond eten 0-4 jaar - lokatie: Zoetermeer (NL)

KOPP Op! - lokatie: Zoetermeer (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Drachten (NL)

ontwikkelingen chronische pijn - lokatie: Velp (NL)

Pain Science in Motion - lokatie: Velp (NL)

Problematische gehechtheid en de JGZ - lokatie: Zoetermeer (NL)

RAC nascholingsmiddag "Juridische voetangels en ethische dilemma's in de dagelijkse praktijk van de infectieziektebestrijding" - lokatie:

Reanimatie & ABCDE Methodiek voor zorgprofessionals - lokatie: Zwolle (NL)

Scholingscyclus kindermishandeling en huiselijk geweld - lokatie: Drachten (NL)

Training reflecteren op eigen functioneren 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Vaccinatie RVP artsen en verpleegkundige >2jr in dienst 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Vlaggensysteem Seksuele Gezondheid - lokatie: Assen (NL)

Voorkomen van en omgaan met ongewenst gedrag en verbale agressie - lokatie: Leeuwarden (NL)

Basale reanimatie van baby's en kinderen - lokatie:

Basale reanimatie van baby's en kinderen - lokatie:

Borstvoeding - lokatie: Zeist (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Privacyrecht - lokatie: Utrecht (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Gezond en gelukkig. Mogelijk in een samenleving met veel langdurige en onbegrepen klachten? - lokatie: Soesterberg (NL)

Herhalingscursus BLS en AED - lokatie: Breda (NL)

Hoofdpijn en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Hoofdpijn en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Instructie nieuwe richtlijn 'Opsporen van oogafwijkingen' - lokatie: Den Haag (NL)

Instructie nieuwe richtlijn 'Opsporen van oogafwijkingen' - lokatie: Den Haag (NL)

Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2019 - lokatie: Bussum (NL)

JGZ mini-symposium Vakmanschap - lokatie: Druten (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Kwalitatief onderzoek: verdieping en toepassing (R79) - lokatie: Amsterdam (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Den Haag (NL)

Levensreddend handelen voor medici - lokatie:

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Nascholing "Euthanasie in de praktijk" - lokatie: Rotterdam (NL)

Nieuwe richtlijn KNMG-Omgaan met medische gegevens - lokatie: Utrecht (NL)

Oefening Procesteams voor GGD'en - lokatie: Venlo (NL)

ontwikkelingen chronische pijn - lokatie: Eindhoven (NL)

Over en Weer 2019/ 2020 Wederzijds bezoek van huisarts en specialist in elkaars praktijk - lokatie: Amersfoort (NL)

Pain Science in Motion - lokatie: Eindhoven (NL)

Peilstation Intensief Melden - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Professioneel presenteren - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie & ABCDE Methodiek voor zorgprofessionals - lokatie: Amsterdam (NL)

Serious game ‘zorgen zonder zorgen’ - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium Fatal Fires - lokatie: Ossendrecht (NL)

Teaching on the Run: module - 7 Leerstijlen - lokatie: Groningen (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

Werken met de Meldcode - lokatie: Gouda (NL)

Werken met de Meldcode - lokatie: Gouda (NL)

Ziekteverzuimbegeleiding in het basisonderwijs - lokatie: Leeuwarden (NL)

Bijscholing LVAK ABSG 6 maart 2019 en 2 oktober 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Compagnonscursus Drachten 2019 - lokatie: Hollum (NL)

De verwarde persoon - lokatie: Middelburg (NL)

GENERIC INSTRUCTOR COURSE - lokatie: Riel (NL)

Groen en Gezondheid - lokatie: Delft (NL)

Inzicht in jeugdrecht - lokatie: Amersfoort (NL)

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld aangescherpt. Wat is nieuw? - lokatie: Rotterdam (NL)

Oldehovecursus 2019: ‘Keep calm and be prepared’ - lokatie: Nes (NL)

Psychofarmaca in arrestantenzorg - lokatie: Assen (NL)

Rookvrije Generatie , Onze Zorg - lokatie: Venlo (NL)

Scholing voeding: de praktijk - lokatie: Medemblik (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Vlaggensysteem Seksuele Gezondheid - lokatie: Assen (NL)

9e VastePrik-dag - lokatie: Amersfoort (NL)

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Arbowet, keuringsprotocol, risico werkomgeving doelgroep, bijzondere trauma, casuistiek - lokatie: Hedel (NL)

Autisme en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Bariatrische chirurgie - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Meertaligheid - lokatie: Eindhoven (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Tilburg (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Tilburg (NL)

De witte jassen van preventie - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief - lokatie: Bakkeveen (NL)

Hechting - lokatie: Rotterdam (NL)

Instructie nieuwe richtlijn 'Opsporen van oogafwijkingen' - lokatie: Den Haag (NL)

Instructie nieuwe richtlijn 'Opsporen van oogafwijkingen' - lokatie: Den Haag (NL)

Jeugdgezondheidszorg voor Adolescenten - lokatie: Drachten (NL)

Kennis On Tour Aansluiten bij Ouders - lokatie: Lelystad (NL)

Kwaliteit van Arbeid 4-venstermodel - lokatie: Garderen (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: Reizen in hart en nieren - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Najaarsledenvergadering 2019 met Wetenschappelijk Programma - lokatie: Utrecht (NL)

Najaarsledenvergadering 2019 met Wetenschappelijk Programma - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing "Euthanasie bij dementie" - lokatie: Sittard (NL)

Nascholing "Euthanasie bij dementie" - lokatie: Den Haag (NL)

NVAB Extra ledenbijeenkomst najaar 2019 - lokatie: Houten (NL)

Op hoop van zegen?! Een inspirerende cursus rond medisch-ethische dilemma's. - lokatie: Brummen (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

preventief DNA onderzoek - lokatie: Reeuwijk (NL)

Seminar Veerkracht. Vrijheid. Verandering - lokatie: Breukelen (NL)

Symposium Evidence Based Supportive Oncology: revisited - lokatie: Berg En Dal (NL)

Thema-bijeenkomst 2019 (ABAN) - lokatie: Houten (NL)

Training voor opleiders: - Ondersteunen van zelfsturend leren - lokatie: Ravenstein (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Vakmanschap on Tour - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Venray (NL)

DAIMH jaarsymposium 2019 - lokatie: Baarn (NL)

Landelijk Congres Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Landelijke Netwerkbijeenkomst JGZ Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling - lokatie: Utrecht (NL)

Malaria, dengue, chikungunya, zika en westnijlvirus - lokatie: Utrecht (NL)

Malaria, dengue, chikungunya, zika en westnijlvirus - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Travel Medicine 2019 - lokatie: Zeist (NL)

Reanimatie- en donorcomplicatietraining - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

LEVENSGEVAARLIJKE PSYCHOKWAKZALVERIJ - lokatie: Amsterdam (NL)

Opfriscursus Organisatie Duikkeuring - lokatie: Utrecht (NL)

"vlekjes en plekjes" - lokatie: Zeist (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

BIUPAMA 2019 - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

IMH cursus 4: Kortdurende focusgerichte interventies - lokatie: Utrecht (NL)

Instructie nieuwe richtlijn 'Opsporen van oogafwijkingen' - lokatie: Den Haag (NL)

Instructie nieuwe richtlijn 'Opsporen van oogafwijkingen' - lokatie: Den Haag (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding - lokatie: Leiderdorp (NL)

Masterclass laaggeletterdheid - lokatie: Gouda (NL)

Meldcode, bespreken huiselijk geweld (dagdeel 2) - lokatie: Varsseveld (NL)

NVAB KRING AMSTERDAM 7-10-2019 Opnieuw proeverij nieuwe regelgeving - lokatie: Hoofddorp (NL)

Reanimatietraining RDOG Hollands Midden - lokatie: Leiden (NL)

Symposium Games for Health Europe - lokatie: Eindhoven (NL)

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Gouda (NL)

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Gouda (NL)

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Gouda (NL)

Actualiteiten Sociale Domein - lokatie: Leiden (NL)

Borstvoeding, basispreventie op het CJG - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus preventie - Inleiding tot arbeidsveiligheid en arbeidshygiene in één dag - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Psychisch Verzuim en Mentale Weerbaarheid - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Ede (NL)

Handproblematiek - lokatie: Heerlen (NL)

Hoe benut je e-health in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

jaarprogramma jeugdartsen 2019-2020, 1ste bijeenkomst: actualiteiten Rijksvaccinatieprogramma - lokatie: Assen (NL)

JGZ mini-symposium Vakmanschap - lokatie: Druten (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclass Kanker en Werk - lokatie: Utrecht (NL)

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld aangescherpt. Wat is nieuw? - lokatie: Zoetermeer (NL)

Periodieke scholing van Wiechen - lokatie: Den Haag (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Scholing Borstvoeding - lokatie: Leidschendam (NL)

Scholing richtlijn visus voor 0-12 - lokatie: Doorn (NL)

Spoedeisende Geneeskunde voor Bedrijfs- en Verzekeringsartsen 2019 - lokatie: Houten (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Nieuwegein (NL)

't kinderspreekuur 2 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Vakmanschap on Tour - lokatie: Utrecht (NL)

Wat is er LOOZ? - lokatie: Drachten (NL)

Werken met de Meldcode - lokatie: Katwijk (NL)

Werken met de Meldcode - lokatie: Katwijk (NL)

Werken met interculturele verschillen - lokatie: Almere (NL)

‘Antistolling; de toekomst van antistollingszorg in Nederland start vandaag’ (vervolgconferentie) - lokatie: Amersfoort (NL)

Academiseringsdag Arbeid en Gezondheid 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Academiseringsdag Arbeid en Gezondheid 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Academiseringsdag Arbeid en Gezondheid 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT bij chronische pijn - lokatie: Amersfoort (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Helmond (NL)

Cursus Evidence-Based Medicine - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Eetproblemen bij jonge kinderen - 3e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Jaarvergadering KNMG Groot Gelre - lokatie: Nijmegen (NL)

KNMG Limburg bijeenkomst ‘Slaap’ - lokatie: Sittard (NL)

M@ZL scholing voor jeugdartsen - lokatie: Utrecht (NL)

Multicultureel Vakmanschap - lokatie: Amersfoort (NL)

Overspanning, burn-out, depressie - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Overspanning, burn-out, depressie - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Professional zijn In een Veranderende Omgeving II (PIVO® II) - lokatie: Ansen (NL)

Reanimatietraining RDOG Hollands Midden - lokatie: Gouda (NL)

Startevent Opleiden 2025 - lokatie: Utrecht (NL)

Taakdelegatie door bedrijfsarts - lokatie: Utrecht (NL)

Top 10 kleine kwalen in de spreekkamer van de JGZ - lokatie: Utrecht (NL)

Train-de-trainerworkshop voor visusinstructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

Vastgelopen arbeidsconflicten, Vitamine deficienties en suppletie, drugsgebruik onder jongere werknemers - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Vergezichten voor de bedrijfsarts - lokatie: Jalón (ES)

Vrijheid en veiligheid - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Workshop 'De Formule voor Duurzame Gedragsverandering' - lokatie: Barneveld (NL)

"Horen, zien en ondernemen" - lokatie: Putten (NL)

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Gouda (NL)

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Gouda (NL)

ADHD Netwerk - 52e Netwerkmeeting - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Basismodule reizigersadvisering en -immunisatie voor artsen - lokatie: Rotterdam (NL)

Basismodule reizigersadvisering en -immunisatie voor artsen - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Leeuwarden (NL)

Bedrijfskunde in de zorg - lokatie: Zeist (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Ede (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

Didactische scholing - bijzondere aios - lokatie: Zwolle (NL)

Implementeren kun je leren, Strategieën voor een effectieve toepassing van kennis in de Public Healt praktijk - lokatie: Zeist (NL)

Instructie nieuwe richtlijn 'Opsporen van oogafwijkingen' - lokatie: Den Haag (NL)

Introduktiecursus co-schap sociale geneeskunde - lokatie: Maastricht (NL)

Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek - 6e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Kiek'n wat wort ? Ontwikkelingen in de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. waar staan we over 10 jaar? - lokatie: Groningen (NL)

Kiek'n wat wort ? Ontwikkelingen in de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. waar staan we over 10 jaar? - lokatie: Groningen (NL)

Kindergeluiden - lokatie: Ede (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

LPBSO - lokatie:

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Doorn (NL)

netWERKproblemen: een neurologische update - lokatie: 6041 JA Roermond (NL)

Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd. - lokatie: Ermelo (NL)

SGBO basistraining voor opleiders - dag 4 - lokatie: Ravenstein (NL)

SGBO basistraining voor opleiders - dag 4 - lokatie: Ravenstein (NL)

Shared Decision Making en Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Doorn (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Putten (NL)

Training AVG in de JGZ - lokatie: Leeuwarden (NL)

Vakinhoudelijke scholing 2019 Krachtvoer 3 - lokatie: Utrecht (NL)

Van ketenzorg naar netwerkzorg - lokatie: Utrecht (NL)

Webinar 10 oktober 2019 - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Workshop Timemanagement - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

Herscholing RVP - lokatie: Rotterdam (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Nascholing Jeugdgezondheidszorg Noord Nederland: Early life stress, trauma, what's next? - lokatie: Groningen (NL)

Opleidertraining voor PA-opleiders - lokatie: Den Haag (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Taakdelegatie door bedrijfsarts - lokatie: Elst (NL)

Training on the job Van Wiechenonderzoek 2019-2020 - lokatie: Hoogezand (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Verzekeringsgeneeskundige strategieën Bezwaar & Beroep - lokatie: Elst (NL)

Verzekeringsgeneeskundige strategieën Bezwaar & Beroep - lokatie: Elst (NL)

Advanced Wilderness Life Support (AWLS) - lokatie: Soest (NL)

Gamen en middelengebruik - lokatie: Assen (NL)

Het betrekken van persoonsgebonden informatie bij de begeleiding en beoordeling van de chronisch zieke werkende - lokatie: Amsterdam (NL)

Het betrekken van persoonsgebonden informatie bij de begeleiding en beoordeling van de chronisch zieke werkende - lokatie: Amsterdam (NL)

Actualiteiten Sociale Domein - lokatie: Leiden (NL)

Cursus Basis kennis ECG - lokatie:

Cursus Ergometrie - lokatie:

Meldcode, bespreken huiselijk geweld (dagdeel 2) - lokatie: Varsseveld (NL)

Regionale bijeenkomst Arbocuratieve samenwerking - lokatie: Soest (NL)

Scholing kinderreanimatie - lokatie: Delft (NL)

Stippel-Brigade - lokatie: Utrecht (NL)

Training Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Utrecht (NL)

Training van Wiechenonderzoek - lokatie: Apeldoorn (NL)

12eTRIP Biovigilantie symposium 2019 - lokatie: Leiden (NL)

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing Seksuele Gezondheid Noord-Holland/Flevoland 16 oct 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teachers-Plus: Feedback en coachen op competenties - lokatie: Leiden (NL)

Chroom 6 - lokatie: Benschop (NL)

Genderspecifieke zorg: fact of fictie? - lokatie: Drachten (NL)

Het betrekken van persoonsgebonden informatie bij de begeleiding en beoordeling van de chronisch zieke werkende - lokatie: Amsterdam (NL)

Het betrekken van persoonsgebonden informatie bij de begeleiding en beoordeling van de chronisch zieke werkende - lokatie: Amsterdam (NL)

Kennis On Tour Aansluiten bij Ouders - lokatie: Sliedrecht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Harderwijk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

RVP introduktiecursus rijksvaccinatieprogramma - lokatie: Zeist (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Ermelo (NL)

Terugkomdagen Stop to practice - lokatie: Zeist (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training van wiechen ontwikkelingsonderzoek - lokatie: Leiden (NL)

Van Wiechenscholing - lokatie: Zoetermeer (NL)

Verdieping Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Utrecht (NL)

Wat zie jij? Opsporen Oogafwijkingen en Visusstoornissen. - lokatie: Zaandam (NL)

Werksessie Richtlijnen najaar 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Den Haag (NL)

Onderwijs gedurende het dagelijkse werk - lokatie: Enschede (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Werkgerelateerde longaandoeningen - lokatie: Zeist (NL)

Workshop “Leven als een beest” - lokatie: Amsterdam Zuidoost (NL)

Bijscholing JGZ Antillen - lokatie:

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

Het betrekken van persoonsgebonden informatie bij de begeleiding en beoordeling van de chronisch zieke werkende - lokatie: Amsterdam (NL)

Het betrekken van persoonsgebonden informatie bij de begeleiding en beoordeling van de chronisch zieke werkende - lokatie: Amsterdam (NL)

Persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatietraining RDOG Hollands Midden - lokatie: Leiden (NL)

Reanimatietraining RDOG Hollands Midden - lokatie: Leiden (NL)

Training AVG in de JGZ - lokatie: Leeuwarden (NL)

Workshop ERD-WGA en de rol van de bedrijfsarts - lokatie: Amsterdam (NL)

Huilbaby's - lokatie: Goes (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Ede (NL)

Training AVG in de JGZ - lokatie: Leeuwarden (NL)

Workshop ERD-WGA en de rol van de bedrijfsarts - lokatie: Zwolle (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Spoedeisende Geneeskunde voor Bedrijfs- en Verzekeringsartsen 2019 - lokatie: Houten (NL)

Training AVG in de JGZ - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training NVAB-richtlijn psychische problemen 2019-2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Het betrekken van persoonsgebonden informatie bij de begeleiding en beoordeling van de chronisch zieke werkende - lokatie: Amsterdam (NL)

Het betrekken van persoonsgebonden informatie bij de begeleiding en beoordeling van de chronisch zieke werkende - lokatie: Amsterdam (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Reanimatietraining RDOG Hollands Midden - lokatie: Leiden (NL)

Teaching on the Run: module 5 - STAMPPOT - lokatie: Almelo (NL)

Tuchtrechtspraak 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Vliegop - hoe werkt het in de overgang - lokatie: Eindhoven (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Gouda (NL)

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Gouda (NL)

Arbeidsrecht - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing JGZ Antillen - lokatie:

Columbuslezing - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Ergometrie Expert - lokatie: Groningen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Ede (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Haarlem (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

Gespreksvoering RVP - lokatie: Ruinen (NL)

Juridische Aspecten bij Arbeid en Gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie- en donorcomplicatietraining - lokatie: Groningen (NL)

refereeravond sociale geneeskunde ggd ijsselland 'Kom uit je hok' - lokatie: Zwolle (NL)

Scholingsprogramma Extra Contactmoment Adolescenten (ECA) voor Artsen en Verpleegkundigen JGZ - lokatie: Sevenum (NL)

Training debatteren en discussiëren - lokatie: Utrecht (NL)

Werken met de Verwijsindex - lokatie: Nijmegen (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Soest (NL)

bijscholing Gezonde School - lokatie: Tilburg (NL)

Bijscholing over Borstvoeding - lokatie: Varsseveld (NL)

Biologische Monitoring - lokatie: Schiphol (NL)

De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld - lokatie: Apeldoorn (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Gespreksvoering RVP - lokatie: Ruinen (NL)

Gezamelijke scholingsdag motoriek - lokatie: Warnsveld (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

LPBSO - lokatie:

Masterclass “Hoe los ik de (perfecte) moord op?” - lokatie: Bunnik (NL)

Op zoek naar het nieuwe normaal na PTSS, NAH, IC opname en Kanker - lokatie: Zwolle (NL)

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie: Maastricht (NL)

Ploegendienst: gezondheid en veiligheid - lokatie: Utrecht (NL)

Ploegendienst: gezondheid en veiligheid - lokatie: Utrecht (NL)

Re-integratie bij cognitieve klachten - lokatie: Amersfoort (NL)

Startmodule aanvullende seksuele gezondheidszorg (ASG): het public health perspectief - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher - lokatie: Rotterdam (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Eindhoven (NL)

vaccineren en praktisch werken met beeldmateriaal - lokatie: Purmerend (NL)

Veranderen, samenwerken en procesmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop 1e-lijns psychische zorg vluchtelingen en nieuwkomers - lokatie: Amsterdam (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Amsterdam (NL)

Autisme en ADHD - lokatie: Zeist (NL)

Autisme en ADHD - lokatie: Zeist (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Bijscholing LVAK ABAN 27 mei 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing LVAK AbSg 27 mei 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing over Borstvoeding - lokatie: Varsseveld (NL)

Crisisorganisatie GGD Zeeland - lokatie: Heinkenszand (NL)

Cursus Jeugdrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus tot gecertificeerd instructeur van Wiechenonderzoek - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

Didactische scholing - bijzondere aios - lokatie: Utrecht (NL)

EuSim level 2 (advanced) - lokatie: Bilthoven (NL)

Health System Research - lokatie: Utrecht (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

JGZ-scholing autismespectrumstoornissen (ASS) - lokatie: Leeuwarden (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass Financieel Management in de Zorg - najaar 2019 - lokatie: Breukelen (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Amersfoort (NL)

Orthopedie: Knie, heup en wervelkolom - lokatie: Amsterdam (NL)

Orthopedie: Knie, heup en wervelkolom - lokatie: Amsterdam (NL)

Over haast?! Hebben we de klok of hebben we de tijd? - lokatie: Ermelo (NL)

Rabo miniMaster Medisch Specialisten - lokatie: Dordrecht (NL)

Scholing Oranjewoudconferentie 2019 - lokatie: Oranjewoud (NL)

Werksessie Richtlijnen najaar 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Academiseringsmiddag: Leefstijlgeneeskunde - lokatie: Warmond (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Putten (NL)

Bijblijven in de zorg voor verstandelijk gehandicapten - lokatie: Ede (NL)

Bijscholing over Borstvoeding - lokatie: Varsseveld (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

ELMA Witness Seminar 2019: Veertig jaar Arbeid en Gezondheid - lokatie: Urk (NL)

Ergonomie en duurzame inzetbaarheid - lokatie: Utrecht (NL)

Introductie bouw - lokatie: Harderwijk (NL)

Management & Economie in Zorg en Welzijn - lokatie: Groningen (NL)

Moeilijke mensen, lastige situaties - lokatie: Utrecht (NL)

Najaarsschool arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Najaarsschool arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd. - lokatie: Urmond (NL)

Psychisch Verzuim - lokatie: Nijmegen (NL)

RVP vaccinatieplan opstellen - lokatie: Zeist (NL)

Scholingsprogramma Extra Contactmoment Adolescenten (ECA) voor Artsen en Verpleegkundigen JGZ - lokatie: Sevenum (NL)

Seksuele gezondheid en relaties - lokatie: Borne (NL)

suicidepreventie - lokatie: Zaandam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Training van Wiechenonderzoek - lokatie: Apeldoorn (NL)

Training voor opleiders: Reflecteren moet je leren - lokatie: Ravenstein (NL)

Training voor opleiders: Reflecteren moet je leren - lokatie: Ravenstein (NL)

Triple P Niveau 2 Kort Adviesgesprek 0-12 jaar AbsG Jeugdartsen - lokatie: Hilversum (NL)

Vlaggensysteem Seksuele Gezondheid - lokatie: Assen (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Autisme op jonge leeftijd - lokatie: Utrecht (NL)

Co-Resolve / Deep Democracy voor Leiders - lokatie: Den Haag (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Alkmaar (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Het overleden kind - lokatie: Utrecht (NL)

Muziek- en dansgeneeskunde en arbeid - lokatie: Nijmegen (NL)

Nascholingscyclus 2019 NVAB-werkgroep Bedrijfsartsen Sociale Werkvoorziening ( NVAB-SW) - lokatie: Utrecht (NL)

Peilstation Intensief Melden - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Periodieke scholing van Wiechen - lokatie: Den Haag (NL)

Professionaliseringsdag LOB-Pol; "Teamwork ....is topsport" - lokatie: Zeist (NL)

Taakdelegatie door bedrijfsarts - lokatie: Zaandam (NL)

Tijdbesparend vergaderen - lokatie: Utrecht (NL)

Training Richtlijn Depressie - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Eindhoven (NL)

Change management - lokatie: Ashridge (GB)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Tilburg (NL)

GOLAMA 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Kraanven 2019 - lokatie: Arnhem (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

Masterclass laaggeletterdheid - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

RVP scholing - lokatie: Zoetermeer (NL)

Sociaal zekerheidsrecht - lokatie: Utrecht (NL)

Strategie en beleid in de publieke gezondheid – Groep 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Workshopavond “De GGD als crisisorganisatie: GROP/PSHi” - lokatie: Uden (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Rotterdam (NL)

Cat-training - lokatie: Leiden (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Nijmegen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Nijmegen (NL)

De onderzoeker in het complexe veld van de publieke gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing - coaching fast and slow - lokatie: Utrecht (NL)

HappyDoc - lokatie: Putten (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

ICT & Gezondheidsrecht: de basis - lokatie: Amsterdam (NL)

IMH cursus 6: Trauma binnen de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarcongres De Qruxx van kwaliteit - lokatie: Houten (NL)

Kennis On Tour Aansluiten bij Ouders - lokatie: Utrecht (NL)

KNMG Jubileumcongres 2019 Dokter in verandering - lokatie: Nieuwegein (NL)

Masterclass “Hoe los ik de (perfecte) moord op?” - lokatie: Bunnik (NL)

Op zoek naar het nieuwe normaal na PTSS, NAH, IC opname en Kanker - lokatie: Rotterdam (NL)

Refereeravond artsen GGD regio Utrecht 5 november 2019 - lokatie: Zeist (NL)

Socratisch Motiveren: eendaagse introductieworkshop - lokatie: Arnhem (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Ridderkerk (NL)

Vlaggensysteem Seksuele Gezondheid - lokatie: Assen (NL)

Workshop 1e-lijns psychische zorg vluchtelingen en nieuwkomers - lokatie: Diemen (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Nieuwegein (NL)

Zingeving in de spreekkamer - lokatie: Werkhoven (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Venray (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - ACEs: nare jeugdervaringen - 2e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Professionalisering en persoonlijke effectiviteit door Action Learning - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatietraining RDOG Hollands Midden - lokatie: Gouda (NL)

Skills praktijkleren andere leeftijdsgroep 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Vastzittende Arbeidsconflicten en Mediation - lokatie: Utrecht (NL)

Verzekeringsgeneeskundige Dagen 2019 - lokatie: Almere (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Burnout: diagnostiek en behandeling - lokatie: Amsterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

Didactische scholing – kaartlezen en bruggen bouwen - lokatie: Utrecht (NL)

Herscholing RVP - lokatie: Hellevoetsluis (NL)

Het tuchtrecht, wat nu? - lokatie: Sittard (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Jaarlijks Congres - Autisme - 7e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Leadership Life Support dagtraining - lokatie: Putten (NL)

Match Opleider – Aios en de rol van effectieve communicatie & Actuele ontwikkelingen - lokatie: Leiden (NL)

Mobile Healthcare - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing voor keuringsartsen scheepvaart - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Nascholing voor keuringsartsen scheepvaart - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd. - lokatie: Oss (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Publieke gezondheidszorg: kansen en effectiviteit van preventie - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatietraining RDOG Hollands Midden - lokatie: Leiden (NL)

Shared Decision Making en Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Doorn (NL)

Storytelling en mentale fitheid - lokatie: Austerlitz (NL)

Taakdelegatie door bedrijfsarts - lokatie: Utrecht (NL)

Taakdelegatie in de praktijk - lokatie: Harderwijk (NL)

Training voor opleiders: - Ondersteunen van zelfsturend leren - lokatie: Ravenstein (NL)

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie:

Workshop 'De ontwikkeling van het immuunsysteem door een gebalanceerd darmmicrobioom' - lokatie: Urmond (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Kampen (NL)

Reanimatie- en donorcomplicatietraining - lokatie: Delft (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Surinamedag 2019 - lokatie: Hoofddorp (NL)

Basiscursus duikgeneeskunde - lokatie: Ambaro (MG)

Basistraining Monitoring - lokatie: Groningen (NL)

Communiceren met pubers - lokatie: Zwolle (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Nijmegen (NL)

Het betrekken van persoonsgebonden informatie bij de begeleiding en beoordeling van de chronisch zieke werkende - lokatie: Amsterdam (NL)

Het betrekken van persoonsgebonden informatie bij de begeleiding en beoordeling van de chronisch zieke werkende - lokatie: Amsterdam (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Periodieke scholing van Wiechen - lokatie: Den Haag (NL)

Persoonlijke ontwikkeling via MBTI - lokatie: Amersfoort (NL)

Reanimatie/AED en anafylactische shock training - lokatie: Rotterdam (NL)

Shared Decision Making en Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Doorn (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teachers-Plus: Het bespreken en beoordelen van professioneel gedrag - lokatie: Leiden (NL)

Training van wiechen ontwikkelingsonderzoek - lokatie: Leiden (NL)

Training van wiechen ontwikkelingsonderzoek - lokatie: Leiden (NL)

Tussen meegeven en forceren: probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties - lokatie: De Koog (NL)

Verdiepende cursus ZW/Bezava en ERD - lokatie: Utrecht (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Beeldend werken - lokatie: Gouda (NL)

Arbeidsconflicten - lokatie: Den Haag (NL)

Arbeidsrecht in de zorg – driedaagse leergang voor de zorgsector - lokatie: Nieuwegein (NL)

Beter samenwerken met collega’s. Non-Technical-Skills: Hoe leid je daarin op? - lokatie: Leiden (NL)

Borstvoeding - lokatie: Zeist (NL)

Cursus Coachend leidinggeven - lokatie: Zeist (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

Een nieuwe wereld, een nieuwe GGD - lokatie: Amsterdam (NL)

Het betrekken van persoonsgebonden informatie bij de begeleiding en beoordeling van de chronisch zieke werkende - lokatie: Amsterdam (NL)

Het betrekken van persoonsgebonden informatie bij de begeleiding en beoordeling van de chronisch zieke werkende - lokatie: Amsterdam (NL)

Kanker een chronische ziekte? Nieuwe dilemma’s in de hulpverlening - lokatie: Katwoude (NL)

Kennis On Tour Aansluiten bij Ouders - lokatie: Alkmaar (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Meldcode kindermishandeling - lokatie: Enschede (NL)

Nascholing "Euthanasie in de praktijk" - lokatie: Zwolle (NL)

Necrologie en letsel - lokatie: Amsterdam (NL)

't kinderspreekuur 2 - lokatie: Apeldoorn (NL)

Teach the Teacher - lokatie: Rotterdam (NL)

Training van Wiechenonderzoek - lokatie: Apeldoorn (NL)

Vernieuwde meldcode kindermishandeling/huiselijk geweld (afwegingskader): verdiepingstraining met casuïstiek bespreking - lokatie: Alkmaar (NL)

Werken met ADHD - lokatie: Utrecht (NL)

Werken met ADHD - lokatie: Utrecht (NL)

Werken met ADHD - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop 'De Formule voor Duurzame Gedragsverandering' - lokatie: Rotterdam (NL)

12th Netherlands Conference on HIV Pathogenesis, Epidemiology, Prevention and Treatment - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Venray (NL)

Chronische pijn in relatie tot behandeling/herstel, belastbaarheid en re-integratie - lokatie: Tilburg (NL)

Cursus BasicLifeSupport en AED - lokatie: Utrecht (NL)

Het betrekken van persoonsgebonden informatie bij de begeleiding en beoordeling van de chronisch zieke werkende - lokatie: Amsterdam (NL)

Het betrekken van persoonsgebonden informatie bij de begeleiding en beoordeling van de chronisch zieke werkende - lokatie: Amsterdam (NL)

Horen en gehoord worden - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

Horen en gehoord worden - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Rotterdam (NL)

KWETSBAAR EN OUD - nascholing voor zorgverleners in de eerstelijn - lokatie: Breukelen (NL)

Op zoek naar het nieuwe normaal na PTSS, NAH, IC opname en Kanker - lokatie: Eindhoven (NL)

Privacybewustzijn voor professionals - lokatie: Utrecht (NL)

Psychopathologie bij kinderen (tweedaagse) - lokatie: Utrecht (NL)

Regionale deskundigheidsbijeenkomst Bedrijfsartsen-flex en Bedrijfsartsengroep - lokatie: Nunspeet (NL)

Spoedeisende hulp en AED in bedrijf - lokatie: Utrecht (NL)

Vakmanschap on Tour - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgmodule ASG, soa-bestrijding voor artsen - lokatie: Utrecht (NL)

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Brandwondenscholingsdag DGOTC 2019 - lokatie: Hilversum (NL)

Burnout: diagnostiek en behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

Gezamelijke scholingsdag motoriek - lokatie: Warnsveld (NL)

Gezond eten 0-4 jaar - lokatie: Rijswijk (NL)

Inspelen op Non-verbaal Gedrag - lokatie: Rotterdam (NL)

Kweekoefening - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: Reizen in hart en nieren - lokatie: Hengelo (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: 'SOA's en reizen' - lokatie: Hengelo (NL)

Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd. - lokatie: Amsterdam (NL)

Regionale bijeenkomst Arbocuratieve samenwerking - lokatie: Harderwijk (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Vught (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training van Wiechenonderzoek - lokatie: Apeldoorn (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Doorn (NL)

Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Arnhem (NL)

Bij- en nascholing IKA Ned Academy Suriname najaar 2019 - lokatie: Paramaribo (SR)

Verdiepingscursus duikgeneeskunde "Duiken met je Hart" - lokatie: Ambaro (MG)

Arbeidsomstandigheden en wetgeving - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Haarlem (NL)

Didactische scholing – bevorder evidence based sociale geneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

Gespreksvoering RVP - lokatie: Ruinen (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Amsterdam (NL)

Kennis On Tour Aansluiten bij Ouders - lokatie: Rijswijk (NL)

Kraanven 2019 - lokatie: Arnhem (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Horn (NL)

Oog voor mantelzorg - lokatie: Leiden (NL)

Reanimatietraining RDOG Hollands Midden - lokatie: Leiden (NL)

Scholing Jeugdprostitutie en Mensenhandel - lokatie: Eindhoven (NL)

Strategisch coachen van herstelgedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Strategisch coachen van herstelgedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Training on the job Van Wiechenonderzoek 2019-2020 - lokatie: Hoogezand (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Als de ontwikkeling niet vanzelf gaat - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Privacyrecht - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

Didactische scholing - coaching - lokatie: wisselend (NL)

Didactische scholing – juridische zaken, in de knoop, uit de knoop - lokatie: Utrecht (NL)

Gespreksvoering RVP - lokatie: Ruinen (NL)

Het betrekken van persoonsgebonden informatie bij de begeleiding en beoordeling van de chronisch zieke werkende - lokatie: Amsterdam (NL)

Het betrekken van persoonsgebonden informatie bij de begeleiding en beoordeling van de chronisch zieke werkende - lokatie: Amsterdam (NL)

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Nascholing "Euthanasie bij dementie" - lokatie: Amersfoort (NL)

Op zoek naar het nieuwe normaal na PTSS, NAH, IC opname en Kanker - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Scholing Rijksvaccinatieprogramma - lokatie: Gouda (NL)

Spoedeisende Geneeskunde voor Bedrijfs- en Verzekeringsartsen 2019 - lokatie: Houten (NL)

Symposium Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Zwolle (NL)

17e TBV Congres Als cliënten klagen - lokatie: Veenendaal (NL)

17e TBV Congres Als cliënten klagen - lokatie: Veenendaal (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

Ethiek in de publieke gezondheidszorg - lokatie: Utrecht (NL)

Huid en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Huid en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Vroegsignalering bij baby's 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Kennis On Tour Aansluiten bij Ouders - lokatie: Helmond (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding - lokatie: Tilburg (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Den Haag (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Den Haag (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Amersfoort (NL)

Terugkomdag voor gecertificeerde visusinstructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

Verslaving en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Verslaving en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop menopauze en werk - lokatie: Soest (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

De Ongelovige Thomas 2.0. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Ermelo (NL)

Jaarlijks Congres - Externaliserend gedrag - 3e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd. - lokatie: Tilburg (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Tussen meegeven en forceren: probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties - lokatie: De Koog (NL)

Didactische scholing – een intervisiegroep opzetten als praktijkopleider - lokatie: Utrecht (NL)

Eurocat / SPSNN : Hartafwijkingen - lokatie: Groningen (NL)

Professionele Mentoren en Curatoren in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Professionele Mentoren en Curatoren in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Reanimatie- en donorcomplicatietraining - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Verdiepingscursus duikgeneeskunde "Duiken met je Hart" - lokatie: Ambaro (MG)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Gezondheidsrecht - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing kinderreanimatie - lokatie: Rijswijk (NL)

Sneak preview CMH - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Basale reanimatie van baby's en kinderen - lokatie:

Basale reanimatie van baby's en kinderen - lokatie:

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Gezamelijke scholingsdag motoriek - lokatie: Warnsveld (NL)

Hart en Werk - lokatie: Utrecht (NL)

Hart en Werk - lokatie: Utrecht (NL)

Hechtingsproblematiek bij kinderen - lokatie: Amersfoort (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Maastricht (NL)

Op zoek naar het nieuwe normaal na PTSS, NAH, IC opname en Kanker - lokatie: Utrecht (NL)

Outbreak management - lokatie: Utrecht (NL)

Outbreak management - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Psychiatrie en zwangerschap - lokatie: Amersfoort (NL)

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Bijscholing LVAK ABSG 23 januari 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Culturele diversiteit in de gezondheidszorg - lokatie: Utrecht (NL)

De eerste 1000 dagen: handvatten voor de klinische praktijk - lokatie: Apeldoorn (NL)

Discipline overleg coschap sociale geneeskunde 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Jaarlijks Congres - Professionele nabijheid - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Heerlen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Taakdelegatie door bedrijfsarts - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatiebijeenkomst arbodienstverlening bedrijfsarts - lokatie: Schiphol-Rijk (NL)

Voorkomen van en omgaan met ongewenst gedrag en verbale agressie - lokatie: Leeuwarden (NL)

Werken met de Verwijsindex - lokatie: Nijmegen (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënten met psychotische stoornissen - lokatie:

Congres Jong geleerd is oud gedaan - lokatie: Oegstgeest (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag - lokatie: Zoetermeer (NL)

Spoedeisende Geneeskunde voor Bedrijfs- en Verzekeringsartsen 2019 - lokatie: Houten (NL)

Symposium Parentificatie - Als een kind te snel ouder wordt - lokatie: Amsterdam (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Physiology and medicine of the metabolic and inert gases in diving - lokatie: Amsterdam Zuidoost (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Rotterdam (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclass laaggeletterdheid - lokatie: Leiden (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Vlaggensysteem Seksuele Gezondheid - lokatie: Assen (NL)

Congres Quintesse - Hoofdzaken - Het arbeidsgeschikte brein - lokatie: Amersfoort (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Ede (NL)

Didactische scholing – bevorder evidence based sociale geneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

Gezamelijke scholingsdag motoriek - lokatie: Warnsveld (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Opgroeien in een digitale wereld - lokatie: Lunteren (NL)

't kinderspreekuur 2 - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the teachers startende (en plaatsvervangend) opleiders - lokatie: Leiden (NL)

Training voor opleiders: - Ondersteunen van zelfsturend leren - lokatie: Ravenstein (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Solk en de dramadriehoek - lokatie: Hoensbroek (NL)

Deskundigheidsbevordering borstvoeding - lokatie: Tilburg (NL)

Leerwerkgroep: het JGZ-team - lokatie: Utrecht (NL)

Endocriene stoornissen in de jeugdgezondheidszorg - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Belastbaarheid bij chronische nierschade en reumatoïde artritis - lokatie: Utrecht (NL)

Belastbaarheid bij chronische nierschade en reumatoïde artritis - lokatie: Utrecht (NL)

Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd. - lokatie: Baarn (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Hoofddorp (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Nascholing "Euthanasie bij dementie" - lokatie: Hoogeveen (NL)

Periodieke scholing van Wiechen - lokatie: ''s-Gravenhage (NL)

Scholing voeding: de praktijk - lokatie: Alkmaar (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Actueel thema reizigersgeneeskunde- en advisering - lokatie: Utrecht (NL)

Actueel thema reizigersgeneeskunde- en advisering - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – juridische zaken, in de knoop, uit de knoop - lokatie: Utrecht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: Reizen in hart en nieren - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: 'SOA's en reizen' - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie/AED en anafylactische shock training - lokatie: Rotterdam (NL)

Skipr Event Netwerkleiderschap - lokatie: Utrecht (NL)

13e Muntendam Symposium KCVG - lokatie: Amsterdam (NL)

13e Muntendam Symposium KCVG - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Jaarlijks Congres - Levend verlies, blijvend verdriet - 5e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Nascholing "Euthanasie in de praktijk" - lokatie: Eindhoven (NL)

SOLK - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training van Wiechenonderzoek - lokatie: Apeldoorn (NL)

Training voor opleiders: - Ondersteunen van zelfsturend leren - lokatie: Ravenstein (NL)

Trauma: update van de diagnostiek en behandeling van PTSS - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop ERD-WGA en de rol van de bedrijfsarts - lokatie: Zwolle (NL)

Actualiteiten RVP 2018-19 - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Zieke werknemer op basis van casusposities - lokatie: Hoofddorp (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: Reizen in hart en nieren - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: 'SOA's en reizen' - lokatie: Eindhoven (NL)

Terugkomdag voor van Wiechen instructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Actualiteiten Medische Advisering in het Sociaal Domein - lokatie: Utrecht (NL)

Actualiteiten Medische Advisering in het Sociaal Domein - lokatie: Utrecht (NL)

Actualiteiten Medische Advisering in het Sociaal Domein - lokatie: Utrecht (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

SGBO basistraining voor opleiders - dag 5 en 6 - lokatie: Ravenstein (NL)

SGBO basistraining voor opleiders - dag 5 en 6 - lokatie: Ravenstein (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Roermond (NL)

Startbijeenkomst Beroepsopleiding Arts M&G 2e fase - lokatie: Utrecht (NL)

Health System Research - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Werkgroepen begeleiden - lokatie: Leiden (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Gespreksvoering RVP - lokatie: Ruinen (NL)

BATLS 2019/2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Gespreksvoering RVP - lokatie: Ruinen (NL)

Managers verkennen publieke gezondheidszorg: een stoomcursus - lokatie: Utrecht (NL)

Visusonderzoek en screening op visuele stoornissen bij jonge kinderen - lokatie: Utrecht (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Soest (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Taakdelegatie door bedrijfsarts - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatiebijeenkomst arbodienstverlening bedrijfsarts - lokatie: Schiphol-Rijk (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Sassenheim (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdataset JGZ: betere registratie voor betere zorg - lokatie: Utrecht (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Utrecht (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Roermond (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Stoppen met roken: Tabaksverslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Werkgroepen begeleiden - lokatie: Leiden (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Eindhoven (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Maastricht (NL)

HAVANA COURSE IN TRAVEL AND TROPICAL MEDICINE 13e ( HCTTM-13 op 2-4 maart 2020) - lokatie: La Habana (CU)

Strategie en beleid in de publieke gezondheid – Groep 1 en 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Vastzittende Arbeidsconflicten en Mediation - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Train-de-trainerworkshop voor visusinstructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

Stoppen met roken begeleiding en laaggeletterdheid - lokatie: Utrecht (NL)

Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid – Groep 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid – Groep 1 - lokatie: Utrecht (NL)

BATLS 2019/2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

IMH cursus 4: Kortdurende focusgerichte interventies - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

EuSim level 2 (advanced) - lokatie: Bilthoven (NL)

M@ZL scholing voor jeugdartsen - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Niet-Westerse patiënten met psychische problemen: culturele competenties in de hulpverlening - lokatie: Arnhem (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Postmortaal interval - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Breukelen (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Breukelen (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Hoofddorp (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Utrecht (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

7e Themadag Oog en Werk - lokatie: Amersfoort (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Taakdelegatie door bedrijfsarts - lokatie: Zaandam (NL)

Introduktiecursus co-schap sociale geneeskunde - lokatie: Maastricht (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Health System Research - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Ridderkerk (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Sassenheim (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Vastzittende Arbeidsconflicten en Mediation - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Zwolle (NL)

De Ongelovige Thomas 2.0. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Brummen (NL)

Suïcidepreventie: diagnostiek en behandeling van het suïcidale proces - lokatie: Arnhem (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Creëren voor de toekomst - lokatie: Utrecht (NL)

Stoppen met roken: motiveren kun je leren - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Apeldoorn (NL)

Summer school public health - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Summer school public health - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Utrecht (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Utrecht (NL)

Visusonderzoek en screening op visuele stoornissen bij jonge kinderen - lokatie: Utrecht (NL)

Volksgezondheidsproblemen beter begrijpen - lokatie: Utrecht (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Hoofddorp (NL)

M@ZL scholing voor jeugdartsen - lokatie: Utrecht (NL)

Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid – Groep 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Inleiding in de publieke gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

BATLS 2019/2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Vastzittende Arbeidsconflicten en Mediation - lokatie: Utrecht (NL)

Train-de-trainerworkshop voor visusinstructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Ploegendienst: gezondheid en veiligheid - lokatie: Utrecht (NL)

Ploegendienst: gezondheid en veiligheid - lokatie: Utrecht (NL)

Health System Research - lokatie: Utrecht (NL)

Training debatteren en discussiëren - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Zwolle (NL)

Hoe benut je e-health in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Strategie en beleid in de publieke gezondheid – Groep 1 en 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Publieke gezondheidszorg: kansen en effectiviteit van preventie - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Vastzittende Arbeidsconflicten en Mediation - lokatie: Utrecht (NL)

Ethiek in de publieke gezondheidszorg - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Nieuwegein (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Rotterdam (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Rotterdam (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)