Communicatietraining: communicatie tijdens letselbeschrijving - lokatie:

Covid-19: zwangerschap, geboorte, kraamtijd en gezin - lokatie:

Effectief optreden verzekeringsartsen in een hoorzitting - lokatie:

Hét Leefstijl Symposium - lokatie: Almelo (NL)

masterdag coachen van aios - lokatie: Amsterdam (NL)

Online discussie-sessies KNMG-gedragsregels - lokatie:

(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
2019-2021: Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
2019-2021: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2019-2021: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2020-2022 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2020-2022: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
2021-2023: Algemeen: Werken met een meldcode - AbSg
abcdeSIM 2019-2
ADHD en ASS
Antibiotica allergie
Arbeidstoxicologisch ICT
Basiscursus Cultuursensitief Werken
Basismodule soa
BSL Begeleiding van werkenden met kanker
BSL Begeleiding van werkenden met kanker
BSL E_Richtlijn Depressie
BSL E_Richtlijn Depressie
BSL_E-learning_Introductie DSM 5 voor bedrijfs- en verzekeringsartsen
BSL_E-learning_Introductie DSM 5 voor bedrijfs- en verzekeringsartsen
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
Cultuursensitief werken - Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd
DBC's en wat je ermee moet
De politieke actualiteit in de zorg
De zorg rondom postinfectieuze klachten: van Q-koorts naar COVID-19
Digitale Leeromgeving Soa Hiv Seks 2018 - ABFE en ABSG
ECTR Expert
ECTR Indieningsproces
ECTR Uitvoering onderzoek
Effectief communiceren in de zorg
E-leaning Hartafwijkingen
E-learning Aanpak van laaggeletterdheid Gezin
E-learning Angst
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning 'Basis voedingskennis'
E-learning COVID-19-vaccinatie
E-learning COVID-19-vaccinatie
E-learning Depressie
e-learning focus op immuunsysteem en darmmicrobioom
E-learning 'gezonde voeding voor kinderen 0-4 jaar'
E-learning Jong en Transgender
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning Kunstvoeding
E-learning MGV 'Verdieping'
E-learning module Basiscursus Electrocardiografie
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Pesten
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning Mondzorg
E-learning Motorische Ontwikkeling
E-learning Ouder Kind relatie
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning ROTA Virus
E-learning serie 'Obesitas en COVID-19'
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
E-Learning Van Wiechenonderzoek
E-learning Werken met Groeicurves
E-learning Wet- en regelgeving kindermishandeling en huiselijk geweld
E-learning: Genetica, de basis
E-learning: Obesitas Jaaroverzicht 2020
E-learning: Senioren op reis
E-learningmodule: Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij baby's
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
FCI Kinderen en voeding: jong geleerd is oud gedaan
Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding
GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
Good Clinical Practice (GCP)
Handhygiëne
Health data science/Big data
Health Informatics (9 modules)
Health Informatics: Elektronische Beslissingsondersteuning
In gesprek over meisjesbesnijdenis
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Instituties, wetten en spelers in de zorg
Kanker & Leven
Kanker & Leven: plenaire programma
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Masterclass 1e lijn | vaccinaties
Maternale kinkhoestvaccinatie
MOOC Kidney transplantation
Motiverende gespreksvoering: online oefenen met simulaties
Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2020
NFU - Advanced Training Program Waardegedreven Zorg
On-demand webcast Darmgezondheid bij jong en oud
On-demand webcast Darmgezondheid: diagnostiek en het brein
On-demand webcast Precisiezorg is dichterbij dan we denken
On-demand webcast: Kinderen met koemelkallergie; een wetenschappelijke kijk op voeding en het microbioom (heraccr.)
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online WMO/GCP training KABIZ(NVFZ)-OA-ZA-NVFG
Online WMO-GCP herregistratie / Refresher training
PIN 23- 4b Stoppen met Roken
Praktische Pediatrie
Preconceptiezorg
Preventie Postpartum Depressie
Privacy en informatieveiligheid
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
Quintesse 2018-1 - heraccreditatie
Quintesse 2019-1
Quintesse 2019-1
Quintesse 2019-3
Quintesse 2019-3
Quintesse 2019-4
Quintesse 2019-4
Quintesse 2020-1
Quintesse 2020-1
Quintesse 2020-2
Quintesse 2020-2
Quintesse 2020-3
Quintesse 2020-3
Quintesse 2020-4
Quintesse 2021-1
Quintesse 2021-1
Quintesse 2021-2
Quintesse 2021-2
Richtlijnenspel
Risicojeugd: Straatcultuur en social media
Risicojeugd: Werken met Multiproblem gezinnen
Samen Beslissen
SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
Taalstimulering door leesbevordering
Target@Work
Veilig Slapen JGZ
Verslaving onder artsen
Virale hepatitis voor de huisarts. Hoe herken ik chronische Hepatitis B en C in de huisartsenpraktijk en welke acties moet ik ondernemen?
Voeding bij jonge kinderen
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Webinars COVID-19 4 november 2020 (eerste van nieuwe reeks)
Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
Werken met een meldcode in de ggz
WMO/GCP- en BROK-herregistratie NVHVV-V&V-VSR
Zeldzaam in de praktijk
Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN

Basis Instructeurscursus BLS - lokatie: Houten (NL)

Basiscompetentie Forensische geneeskunde fotografie - lokatie: Rotterdam (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Leersum (NL)

Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) - lokatie:

MDO: Hittebelasting en hittestress - lokatie: Utrecht (NL)

Mini-congres: maak kennis met de Academische Werkplaats en met het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde - lokatie:

Pak hypertensie aan - lokatie: Utrecht (NL)

Refereeruurtje - artsen Sanquin - lokatie:

Training voor docenten: Onderwijsvernieuwing: welke lessen trekken we uit online onderwijs? - lokatie: Nijmegen (NL)

Webinar FGO 24 juni 2021 - lokatie:

Wetenschappelijk onderzoek en de dagelijkse praktijk, hand in hand ter inspiratie! - lokatie:

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Hoofddorp (NL)

Angstige, verdrietige en onrustige kinderen - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

CEPHIR seminar: Natuurlijke experimenten en de volksgezondheid: onbenutte kansen voor preventie? - lokatie:

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Heijermanslezing - lokatie:

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

ADHD en Autisme een spectrum van aandoeningen met verschillende consequenties voor diagnostiek en behandeling - lokatie: Leusden (NL)

Belastbaarheid en gedragsinterventies bij aanhoudende vermoeidheid- en cognitieve klachten na Covid-19 - lokatie:

Belastbaarheid en gedragsinterventies bij aanhoudende vermoeidheid- en cognitieve klachten na Covid-19 - lokatie:

Demedicalisatie bij diabetes mellitus type 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Het Gewicht van AD(H)D - lokatie: Nootdorp (NL)

Je werkdruk de baas! - lokatie: Utrecht (NL)

masterdag coachen van aios - lokatie: Utrecht (NL)

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie: Venlo (NL)

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie: Venlo (NL)

Summer School Population Health Management - lokatie:

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

Workshop zelfzorg voor artsen - lokatie:

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Diversiteit en inclusiviteit in de geneeskunde: een ‘hype’ of onmisbaar? - lokatie:

Inleiding medische advisering WLZ - lokatie: Utrecht (NL)

Inleiding medische advisering WLZ - lokatie: Utrecht (NL)

Inleiding medische advisering WLZ - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass laaggeletterdheid - lokatie: Leiden (NL)

Nascholing Letselbeschrijving en rapportage, FMEK - lokatie:

Regionale webinar 'het brede spectrum van koemelkallergie' - lokatie:

Slotdag 2021: Blijven we anders werken na de coronacrisis? - lokatie: Nijmegen (NL)

Van het Landelijk Professioneel Kader (JGZ) tot de visie op een optimale taalontwikkeling van het meertalige kind - lokatie:

Verdiepingsscholing ACP gespreksvoering - lokatie: Venlo (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

Webinar: Vrouw Overgang en Werk - lokatie: Bilthoven (NL)

Werken met de GIZ Methodiek! - lokatie: Zoetermeer (NL)

De narcistische cliënt - lokatie:

De narcistische cliënt - lokatie:

Het leefstijlgesprek: het Leefstijlroer in de spreekkamer - lokatie: Utrecht (NL)

Jong & Depressief - lokatie:

MDO: Hittebelasting en hittestress - lokatie: Utrecht (NL)

Online discussie-sessies KNMG-gedragsregels - lokatie:

Terugkomdag voor gecertificeerde visusinstructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie: Amersfoort (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie: Amersfoort (NL)

Visus training - lokatie:

Aan de slag met de JGZ richtlijn Houding en Beweging - lokatie:

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Ermelo (NL)

Online discussie-sessies KNMG-gedragsregels - lokatie:

Richtlijnen carrousel: Richtlijn Motorische ontwikkeling en Mondgezondheid - lokatie: Eindhoven (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Vernieuwde meldcode kindermishandeling/huiselijk geweld (afwegingskader): verdiepingstraining met casuïstiek bespreking - lokatie:

Verslaving en ADHD - Impulsen doorbreken! - lokatie: Veenendaal (NL)

Verslaving en ADHD - Impulsen doorbreken! - lokatie: Veenendaal (NL)

Training Financieel in control - lokatie: Utrecht (NL)

Training Financieel in control - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Amsterdam (NL)

JGZ scholing RVP Borging 2021 - lokatie:

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie: Venlo (NL)

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie: Venlo (NL)

Samenwerking met anderen buiten het team van bedrijfsartsen - lokatie: Harderwijk (NL)

Samenwerking met anderen buiten het team van bedrijfsartsen - lokatie: Harderwijk (NL)

Samenwerking met anderen buiten het team van bedrijfsartsen - lokatie: Harderwijk (NL)

Samenwerking met anderen buiten het team van bedrijfsartsen - lokatie: Harderwijk (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief (Basis 1) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Motivatie 2021 - lokatie:

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie: Venlo (NL)

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie: Venlo (NL)

Richtlijnen carrousel: Richtlijn Motorische ontwikkeling en Mondgezondheid - lokatie: Helmond (NL)

Thema bijeenkomst Spreekuur ontrafeld, hoe weer verantwoord aan het werk na COVID-19 - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Delft (NL)

Visusscholing nieuwe richtlijn opsporing oogafwijkingen - lokatie:

Visusscholing nieuwe richtlijn opsporing oogafwijkingen - lokatie:

Visusscholing nieuwe richtlijn opsporing oogafwijkingen - lokatie:

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Amersfoort (NL)

Zieke werknemer op basis van casusposities - lokatie: Rotterdam (NL)

Hoe ontwerp ik blijvende gedragsverandering? - lokatie:

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie: Venlo (NL)

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie: Venlo (NL)

Training Financieel in control - lokatie: Utrecht (NL)

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Amersfoort (NL)

Gevolgen Corona infectie en interventiemogelijkheden - lokatie:

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie: Venlo (NL)

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie: Venlo (NL)

Reanimatietraining RDOG Hollands Midden - lokatie: Leiden (NL)

Reanimatietraining RDOG Hollands Midden - lokatie: Leiden (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

The Voice 1-daagse communicatietraining (Coronaproof) met Bianca Tan - lokatie: Doorn (NL)

Vakinhoudelijke scholing 2020 Krachtvoer 2 op 8 juli 2021 - lokatie:

Visusscholing nieuwe richtlijn opsporing oogafwijkingen - lokatie:

Visusscholing nieuwe richtlijn opsporing oogafwijkingen - lokatie:

Educatief Partnerschap aios en hun opleiders: Vormgeven aan een leven lang leren. Hoe hiermee verder na de opleiding? - lokatie: Leiden (NL)

Communicatietraining: communicatie tijdens letselbeschrijving - lokatie:

Duurbelasting in de arbeid - lokatie:

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie: Venlo (NL)

WEBINAR Zwangerschap en werk - lokatie:

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie: Venlo (NL)

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie: Venlo (NL)

Summer school public health - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Scholing RVP: Het maken van een individueel vaccinatieplan - lokatie: Bilthoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie:

soa-hiv Expertmeeting 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Wet Werk en Inkomen - lokatie: Nieuwegein (NL)

GOLAMA 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

RIV en werkwijzer poortwachter - lokatie:

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Summer school arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Summer school arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Training Financieel in control - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Visusscholing nieuwe richtlijn opsporing oogafwijkingen - lokatie:

Summer school arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Summer school arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Training Financieel in control - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing RVP: Het maken van een individueel vaccinatieplan - lokatie: Bilthoven (NL)

ACT Basisopleiding Kort - lokatie: Waalre (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Ermelo (NL)

De Workshop Skills4Comfort en scholing RVP - lokatie:

Herhalingsscholing Van Wiechen onderzoek - lokatie:

Scholing RVP: Het maken van een individueel vaccinatieplan - lokatie: Bilthoven (NL)

Summer school arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Summer school arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Hoogeveen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Acceptance & Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Zomercursus voor bedrijfs- en verzekeringsartsen - lokatie: Vught (NL)

Zomercursus voor bedrijfs- en verzekeringsartsen - lokatie: Vught (NL)

Reanimatietraining RDOG Hollands Midden - lokatie: Leiden (NL)

Reanimatietraining RDOG Hollands Midden - lokatie: Leiden (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

Hart en Hormonen - lokatie:

Scholing RVP: Het maken van een individueel vaccinatieplan - lokatie: Bilthoven (NL)

Summer school public health - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ACT Basisopleiding Kort - lokatie: Waalre (NL)

Basiscommunicatie - lokatie:

Basiscommunicatie - lokatie:

Bij- en nascholing IKA Ned Verzuimbegeleiding Hoe zit het nu echt. - lokatie: Baarn (NL)

FML versie 2020 - voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en medisch adviseurs - lokatie:

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief (Basis 1) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Regels van het spel - lokatie:

Scholing Rijksvaccinatieprogramma - lokatie: Gouda (NL)

Scholing RVP: Het maken van een individueel vaccinatieplan - lokatie: Bilthoven (NL)

Scholing RVP: Het maken van een individueel vaccinatieplan - lokatie: Bilthoven (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training NVAB-richtlijn psychische problemen - lokatie: Nieuwegein (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn conflicten in de werksituatie - lokatie: Vught (NL)

Kinderneurologie 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Financieel in control - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding Kort - lokatie: Waalre (NL)

Introductie- en nascholingsdag Integrative Medicine en Leefstijlgeneeskunde - lokatie: Zeist (NL)

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN IN DE MEDISCH CONTEXT - lokatie: Amsterdam (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Klinische farmacologie van ADHD-medicatie - lokatie: Drachten (NL)

Reanimatietraining RDOG Hollands Midden - lokatie: Leiden (NL)

Reanimatietraining RDOG Hollands Midden - lokatie: Leiden (NL)

Strategisch Leiderschap - lokatie: Zeist (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

Basismodule reizigersadvisering en -immunisatie voor artsen - lokatie: Utrecht (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk - lokatie: Utrecht (NL)

leergang strategisch leiderschap voor vrouwelijke artsen - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

RVP scholing - lokatie: Zoetermeer (NL)

Scholing coassistentenopleiders geïntegreerd extramuraal coschap UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Scholing RVP: Het maken van een individueel vaccinatieplan - lokatie: Bilthoven (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Startbijeenkomst Beroepsopleiding Arts M&G 2e fase - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Opfrissen richtlijn psychische problemen - lokatie: Utrecht (NL)

Opfrissen richtlijn psychische problemen - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Compassionate-based Care 1: Compassie kun je leren - lokatie:

Doelgericht Rapporteren - lokatie: Utrecht (NL)

Gered door de hamer?! Ontsnap aan zinloos vergaderen - lokatie: Putten (NL)

Hart Leiderschap - lokatie:

Leefstijl bij chronische ziekten - lokatie: Utrecht (NL)

Leergang Activerend Onderwijs (docent professionalisering) - lokatie: Amsterdam (NL)

masterclass coachen van de opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatietraining RDOG Hollands Midden - lokatie: Gouda (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Balans is bewegen - lokatie: Oegstgeest (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen – Groep 1, 2 en 3 en 4 - lokatie: Utrecht (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen – Groep 1, 2 en 3 en 4 - lokatie: Utrecht (NL)

Leaderhip development for course coordinators - lokatie:

Scholing RVP: Het maken van een individueel vaccinatieplan - lokatie: Bilthoven (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Vernieuwde meldcode kindermishandeling/huiselijk geweld (afwegingskader): verdiepingstraining met casuïstiek bespreking - lokatie: Alkmaar (NL)

Volksgezondheidsproblemen beter begrijpen - lokatie: Utrecht (NL)

Zindelijkheid - lokatie: Utrecht (NL)

Academische Leergang Strategisch Leiderschap voor Medisch Specialisten - lokatie: De Schiphorst (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing RVP: Het maken van een individueel vaccinatieplan - lokatie: Bilthoven (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Pak hypertensie aan - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing RVP: Het maken van een individueel vaccinatieplan - lokatie: Bilthoven (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Ermelo (NL)

Top 10 kleine kwalen in de spreekkamer van de JGZ - lokatie: Utrecht (NL)

Astma in de werksituatie - lokatie: Utrecht (NL)

Astma in de werksituatie - lokatie: Utrecht (NL)

Burn-out - lokatie: San Casciano in Val di Pesa (IT)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Het Gewicht van AD(H)D - lokatie: Amsterdam (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Methodisch werken - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatietraining RDOG Hollands Midden - lokatie: Leiden (NL)

Webinar SAMENWERKEN - het nieuwe 'vaccin' bij de huilbaby - lokatie:

Anorexia - lokatie: Amersfoort (NL)

Chronische pijn en chronische vermoeidheid - verklaren en instandhoudende factoren - lokatie:

Claimbeoordeling deel II: Communicatie met de arbeidsdeskundige en interpretatiekader belastbaarheid - lokatie:

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Projectmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing RVP: Het maken van een individueel vaccinatieplan - lokatie: Bilthoven (NL)

Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Financieel in control - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass NieuweZorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Arbeidsconflicten en Beroepsziekten - lokatie: Baarn (NL)

Basiscursus 2021 “Medisch Specialistische Rapportage” - lokatie: Nijkerk (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Brummen (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie:

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Putten (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Heartfulness intensive - lokatie: Menton (FR)

KOPP-kinderen - lokatie:

Leergang Activerend Onderwijs (docent professionalisering) - lokatie: Amsterdam (NL)

masterclass coachen van aios - lokatie: Doorn (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Omgaan met conflicten en succesvol onderhandelen - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing RVP: Het maken van een individueel vaccinatieplan - lokatie: Bilthoven (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Leeuwarden (NL)

The Voice 1-daagse communicatietraining (Coronaproof) met Bianca Tan - lokatie: Doorn (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid – Groep 1, 2 3 en 4 - lokatie: Utrecht (NL)

Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid – Groep 1, 2 3 en 4 - lokatie: Utrecht (NL)

De bipolaire stoornis - op zoek naar balans - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De bipolaire stoornis - op zoek naar balans - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Scholing RVP: Het maken van een individueel vaccinatieplan - lokatie: Bilthoven (NL)

Vitamine R: Leer hoe je regie, rust en ruimte creëert - lokatie:

Persoonlijke ontwikkeling via MBTI - lokatie: Amersfoort (NL)

Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein - lokatie: Utrecht (NL)

Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein - lokatie: Utrecht (NL)

Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Impact in de eerste tien seconden - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing RVP: Het maken van een individueel vaccinatieplan - lokatie: Bilthoven (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Almelo (NL)

Training NVAB-richtlijn Lage rugklachten 2020, KANS en herstelpad Houding & Beweging - lokatie: Utrecht (NL)

Methodisch werken - lokatie: Utrecht (NL)

Moeilijke mensen, lastige situaties - lokatie: Amsterdam (NL)

PAOG Forensische geneeskunde ZeeBraLim 2021: De arrestant met diabetes mellitus - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Visus en VOV - lokatie: Spijkenisse (NL)

Wat is Developmental Coordination Disorder (DCD) - lokatie:

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Zwolle (NL)

Bijscholing LVAK Basisdagen - lokatie:

Door één deur. Zonder stress lekker samenwerken - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Euthanasie belicht - Actualiteiten en besluitvorming voor zorgprofessionals - lokatie: Zeist (NL)

Scholing RVP: Het maken van een individueel vaccinatieplan - lokatie: Bilthoven (NL)

Training Basisbeginselen ERD Ziektewet - lokatie: Nunspeet (NL)

Vroegsignalering en ondersteuning van de (on)veilige band tussen ouders en het jonge kind. - lokatie: Soest (NL)

Basiscursus Electrocardiografie - lokatie:

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Ermelo (NL)

Herscholing RVP - lokatie:

Inspelen op Non-verbaal Gedrag - lokatie: Rotterdam (NL)

Ja dokter, nee dokter! Receptuur voor een soepel spreekuur - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Leergang Medisch Leiderschap - lokatie: Doorn (NL)

Sociaal medische advisering in het kader van de Wlz - lokatie: Utrecht (NL)

Sociaal medische advisering in het kader van de Wlz - lokatie: Utrecht (NL)

Sociaal medische advisering in het kader van de Wlz - lokatie: Utrecht (NL)

Sociale Verloskunde - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Tweedaagse cursus Stelsel van zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

Update Long en en post-Covid-19 voor de bedrijfsarts - lokatie:

WOKJA - lokatie: Utrecht (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Geneeskunde in de Luchtvaart Oriëntatie Cursus (GLOC) - lokatie: Soesterberg (NL)

Training Financieel in control - lokatie: Utrecht (NL)

Training intervisiebegeleider - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Impact in de eerste tien seconden - lokatie: Utrecht (NL)

JGZ Praten met kinderen 2021 JA + JV - lokatie:

Scholing Rijksvaccinatieprogramma - lokatie: Leiden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

COPD en belastbaarheid - lokatie: Utrecht (NL)

COPD en belastbaarheid - lokatie: Utrecht (NL)

De overgang en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – Achteroverleunen en One Minute Coaching - lokatie: Utrecht (NL)

Forensisch arts in strafzaken - lokatie: Utrecht (NL)

Het leefstijlgesprek: het Leefstijlroer in de spreekkamer - lokatie: Utrecht (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Methodisch werken - lokatie: Utrecht (NL)

Stress gerelateerde klachten en SOLK, Resultaat door samenwerking - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Verdiepingsscholing ACP gespreksvoering - lokatie: Venlo (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Basis Instructeurscursus BLS - lokatie: Houten (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Professioneel presenteren - lokatie: Utrecht (NL)

"Doe eens normaal?!" - lokatie: Eindhoven (NL)

(Meer) ontkrampen in de spreekkamer door faalkundiger te worden - lokatie: Utrecht (NL)

“Burn-out: reddeloos, radeloos, redeloos” - lokatie: Velserbroek (NL)

Arbeidsconflicten en Beroepsziekten - lokatie: Baarn (NL)

DCD anno 2021 - lokatie: Ede (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

OBESITAS EN VERZEKERINGSGENEESKUNDE: EEN GEWICHTIG ONDERWERP - lokatie:

Ontwikkelingen in de kinderrevalidatie - lokatie:

Persoonlijk leiderschap: zo neem je de leiding! - lokatie: Utrecht (NL)

Speak Up dear! - 2-daagse Presentatie- en Profileringstraining voor vrouwen - lokatie: Zeist (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Time-Management - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Werken met de Meldcode - lokatie: Leiden (NL)

Basiscommunicatie nieuwe medewerkers - lokatie:

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

JGZ scholing RVP Borging 2021 - lokatie:

One Day Medical MBA - lokatie: Amsterdam (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Enschede (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Live Online (NL)

(Hoog)begaafdheid: herkennen en uitvragen in de spreekkamer - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Duurzaamheid van de Arbeidsbeperkingen - lokatie: Utrecht (NL)

Horen en gehoord worden - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

Horen en gehoord worden - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Meldcode DD2 - lokatie:

Methodisch werken - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Voorbereiding en vervolg op kwaliteitsvisitatie / EIF - lokatie: Utrecht (NL)

Voorbereiding en vervolg op kwaliteitsvisitatie / EIF - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Door één deur. Zonder stress lekker samenwerken - lokatie: Leersum (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Neuroten, zenuwpezen en bangeriken uit de schaduw - lokatie: Soesterberg (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Straling en de gevolgen voor werk - lokatie: Utrecht (NL)

Train-de-trainerworkshop voor visusinstructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

Training Financieel in control - lokatie: Utrecht (NL)

"Doe eens normaal?!" - lokatie: Rotterdam (NL)

De Zeven Hoofdzonden - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Didactische scholing – verdiep je intervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Jaarlijks congres hechtingsproblematiek - 8e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Psychoses - lokatie: Amersfoort (NL)

Schitteren door aanwezigheid - lokatie: Leersum (NL)

Stoppen met roken: grenzen en mogelijkheden als professional - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Vind jouw 'Why'! - lokatie: Doorn (NL)

"Kanker op de werkvloer" - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – volle kracht vooruit – het IOP als kompas - lokatie: Utrecht (NL)

Infant Mental Health - lokatie: Amsterdam (NL)

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

Baecke-Fassaert motoriek test (BFMT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdataset JGZ: betere registratie voor betere zorg - lokatie: Utrecht (NL)

BIUPAMA 2021 - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Capaciteitenprofiel voor kinderen met een aandoening - lokatie: Utrecht (NL)

De waarde van ontspanning voor gezondheid en herstel na kanker - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – vaardiger worden in situationeel begeleiden - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Solk en somatoforme stoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Solk en somatoforme stoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Solk en somatoforme stoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Brummen (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Autisme en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus tot gecertificeerd instructeur van Wiechenonderzoek - lokatie: Utrecht (NL)

Methodisch werken - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Van ketenzorg naar netwerkzorg - lokatie: Utrecht (NL)

Chronische pijn en chronische vermoeidheid - verklaren en instandhoudende factoren - lokatie:

Halfjaarlijkse tbc-bijeenkomst - lokatie:

Health System Research - lokatie: Utrecht (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Brummen (NL)

Duurbelasting in de arbeid - lokatie:

ONLINE De narcistische cirkel (avondcursus) - lokatie: Arnhem (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Groesbeek (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Mindfulness in de spreekkamer - lokatie: Harlingen (NL)

Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Arnhem (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Financieel in control - lokatie: Utrecht (NL)

Training Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie:

Methodisch werken - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training voor opleiders: het voeren van leergesprekken met impact - lokatie: Ravenstein (NL)

Quick Fix JGZ 2020/2021 - lokatie:

Scholing Rijksvaccinatieprogramma - lokatie: Leiden (NL)

Methodisch werken - lokatie: Utrecht (NL)

Werken met de GIZ Methodiek! - lokatie: Zoetermeer (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Denk mee met Menno de Bree: Vrolijk pessimisme - lokatie: Putten (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Compassievol Medisch Leiderschap - lokatie: Den Dolder (NL)

JGZ scholing RVP Borging 2021 - lokatie:

Najaarsschool arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Najaarsschool arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Brummen (NL)

Van Wiechenscholing - lokatie: Zoetermeer (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

PA!N Congres - pijn, ketenzorg en levensloop - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Strategie en beleid in de publieke gezondheid – Groep 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Strategie en beleid in de publieke gezondheid – Groep 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

Wilsonbekwaamheid - lokatie: Zeist (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Jaarlijks congres hoogbegaafdheid - 6e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Vitamine R: Leer hoe je regie, rust en ruimte creëert - lokatie:

Interculturele competenties voor zorgprofessionals - lokatie: Goirle (NL)

Lustrumsymposium : ‘Van onderzoek naar praktijk’ - Tubereuze Sclerosis Complex –2021/ 40 jaar STSN (Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland) - lokatie: Ede (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Op goed geluk! Moderne levenskunst voor artsen - lokatie: Ermelo (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

JGZ scholing RVP Borging 2021 - lokatie:

Methodisch werken - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Ede (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Burnout: diagnostiek en behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Chronische pijn en chronische vermoeidheid - verklaren en instandhoudende factoren - lokatie:

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

NFU Advanced Training Program Waardengedreven Zorg - lokatie:

Professionalisering en persoonlijke effectiviteit door Action Learning - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Beter begrijpen en bereiken van ‘moeilijke’ patiënten - lokatie: Soesterberg (NL)

Geweldloze Communicatie: Empathie en innerlijke helderheid. (Basis 2) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Publieke gezondheidszorg: kansen en effectiviteit van preventie - lokatie: Utrecht (NL)

RIV en werkwijzer poortwachter - lokatie:

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Voeding en voedingsvragen 0-4 jaar - lokatie: Zoetermeer (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Financieel Management voor de arts - lokatie: Eindhoven (NL)

GOLAMA 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Schitteren door aanwezigheid - lokatie: Ermelo (NL)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Intern en Extern Management voor de arts - lokatie: Eindhoven (NL)

Methodisch werken - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing coassistentenopleiders geïntegreerd extramuraal coschap UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Scholing Richtlijn: "Opsporen oogafwijkingen" - lokatie: Zoetermeer (NL)

Van Wiechenscholing - lokatie: Zoetermeer (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Breukelen (NL)

Opleiding Scen-arts 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Autisme en ADHD - lokatie: Zeist (NL)

Autisme en ADHD - lokatie: Zeist (NL)

Op hoop van zegen?! Een inspirerende cursus rond medisch-ethische dilemma's. - lokatie: Ermelo (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Visus en VOV - lokatie:

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Heijermanslezing - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

RVP scholing - lokatie: Zoetermeer (NL)

Borstvoeding nieuwe medewerkers - lokatie:

Dossiervoering - lokatie:

Speak Up dear! - 2-daagse Presentatie- en Profileringstraining voor vrouwen - lokatie: Zeist (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Rotterdam (NL)

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Brummen (NL)

Conflictenmanagement voor bedrijfsartsen - lokatie: Breukelen (NL)

Individuele training on the job van Wiechen onderzoek - lokatie:

Jaarlijks congres ACEs: nadelige jeugdervaringen - lokatie: Eindhoven (NL)

JGZ scholing RVP Borging 2021 - lokatie:

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie:

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie: Utrecht (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Zwolle (NL)

De Zeven Hoofdzonden - lokatie: Ermelo (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Nijmegen (NL)

Individuele training on the job van Wiechen onderzoek - lokatie:

Claimbeoordeling deel III: Kwaliteit en prognose - lokatie:

Individuele training on the job van Wiechen onderzoek - lokatie:

Gered door de hamer?! Ontsnap aan zinloos vergaderen - lokatie: Brummen (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Goes (NL)

Ouderengeneeskunde Maastricht 2.0 'actualiteit en ontwikkelingen' 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Basis Instructeurscursus BLS - lokatie: Houten (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Door denken voor dokters. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Brummen (NL)

Individuele training on the job van Wiechen onderzoek - lokatie:

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Individuele training on the job van Wiechen onderzoek - lokatie:

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

Individuele training on the job van Wiechen onderzoek - lokatie:

JGZ scholing RVP Borging 2021 - lokatie:

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Individuele training on the job van Wiechen onderzoek - lokatie:

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Actualiteiten RVP 2020-2021 - lokatie:

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Individuele training on the job van Wiechen onderzoek - lokatie:

Privacy op de werkvloer - lokatie: Nieuwegein (NL)

Stoppen met roken en leefstijlbegeleiding bij psychiatrische problematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Hoofddorp (NL)

Hart Leiderschap - lokatie:

Terugkomdag voor Van Wiechen instructeurs 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein - lokatie: Utrecht (NL)

Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein - lokatie: Utrecht (NL)

Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Ermelo (NL)

Zieke werknemer op basis van casusposities - lokatie: Hoofddorp (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing coassistentenopleiders geïntegreerd extramuraal coschap UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Bijscholing LVAK Basisdagen - lokatie: Utrecht (NL)

Agressie Management - lokatie: Nijmegen (NL)

Door één deur. Zonder stress lekker samenwerken - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Gered door de hamer?! Ontsnap aan zinloos vergaderen - lokatie: Leersum (NL)

Scholing coassistentenopleiders geïntegreerd extramuraal coschap UMCG - lokatie: Groningen (NL)

NFU Advanced Training Program Waardengedreven Zorg - lokatie:

Verdiepingstraining Werken met het Vlaggensysteem - lokatie:

Webinar FGO 24 juni 2021 - lokatie:

NFU Advanced Training Program Waardengedreven Zorg - lokatie: