(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
2019-2021: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2019-2021: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2020-2022 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2020-2022: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
2021-2023: Algemeen: Werken met een meldcode - AbSg
ADHD en ASS
Antibiotica allergie
Arbeidstoxicologisch ICT
Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
Basiscursus Cultuursensitief Werken
Basismodule soa
BSL E_Richtlijn Depressie
BSL E_Richtlijn Depressie
BSL_E-learning_Introductie DSM 5 voor bedrijfs- en verzekeringsartsen
BSL_E-learning_Introductie DSM 5 voor bedrijfs- en verzekeringsartsen
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
Cultuursensitief werken - Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd
DBC's en wat je ermee moet
De politieke actualiteit in de zorg
De zorg rondom postinfectieuze klachten: van Q-koorts naar COVID-19
eBROK® Herregistratie/Continue registratie
ECTR en VGO Training - KNMG/GAIA - myGCP.nl
ECTR Expert
ECTR Indieningsproces
ECTR Uitvoering onderzoek
Effectief communiceren in de zorg
E-leaning Hartafwijkingen
E-learning Aanpak van laaggeletterdheid Gezin
E-learning Angst
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning 'Basis voedingskennis'
E-learning COVID-19-vaccinatie
E-learning COVID-19-vaccinatie
E-learning Depressie
e-learning focus op immuunsysteem en darmmicrobioom
E-learning 'gezonde voeding voor kinderen 0-4 jaar'
E-learning Herstelpad Overig
E-learning Jong en Transgender
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning Kunstvoeding
E-learning MGV 'Verdieping'
E-learning module Astma
E-learning module Basiscursus Electrocardiografie
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Pesten
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning Mondzorg
E-learning Motorische Ontwikkeling
E-learning Ouder Kind relatie
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning Richtlijn uitvoering RVP 2021
E-learning Rookvrije Start
E-learning ROTA Virus
E-learning serie 'Obesitas en COVID-19'
E-Learning Van Wiechenonderzoek
E-learning Werken met Groeicurves
E-learning Wet- en regelgeving kindermishandeling en huiselijk geweld
E-learning: Genetica, de basis
E-learning: Obesitas Jaaroverzicht 2020
E-learningmodule: Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij baby's
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding
GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
Good Clinical Practice (GCP)
Handhygiëne
Health Informatics (9 modules)
In gesprek over meisjesbesnijdenis
Instituties, wetten en spelers in de zorg
Kanker & Leven
Kanker & Leven: plenaire programma
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Masterclass 1e lijn | vaccinaties
Maternale kinkhoestvaccinatie
MOOC Kidney transplantation
Motiverende gespreksvoering: online oefenen met simulaties
Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2020
NFU - Advanced Training Program Waardegedreven Zorg
On demand webinar 'koemelkallergie in de eerste 1.000 dagen'
On-demand webcast Darmgezondheid bij jong en oud
On-demand webcast Darmgezondheid: diagnostiek en het brein
On-demand webcast Precisiezorg is dichterbij dan we denken
On-demand webcast: Kinderen met koemelkallergie; een wetenschappelijke kijk op voeding en het microbioom (heraccr.)
Online WMO-GCP herregistratie / Refresher training
PIN 23- 4b Stoppen met Roken
Praktische Pediatrie
Preconceptiezorg
Quest (e-learning) Slapen
Quintesse 2018-1 - heraccreditatie
Quintesse 2018-1 - heraccreditatie
Quintesse 2019-1
Quintesse 2019-1
Quintesse 2019-2 - verlenging
Quintesse 2019-2 - verlenging
Quintesse 2019-3 - verlenging
Quintesse 2019-3 - verlenging
Quintesse 2019-4
Quintesse 2019-4
Quintesse 2020-1
Quintesse 2020-1
Quintesse 2020-2
Quintesse 2020-2
Quintesse 2020-3
Quintesse 2020-3
Quintesse 2020-4
Quintesse 2021-1
Quintesse 2021-1
Quintesse 2021-2
Quintesse 2021-2
Quintesse 2021-3
Quintesse 2021-3
Quintesse 2021-4
Richtlijnenspel
Risicojeugd: Straatcultuur en social media
Risicojeugd: Werken met Multiproblem gezinnen
Samen Beslissen
SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
Taalstimulering door leesbevordering
Uniform registreren
Update Kinder- en Jeugdvaccinaties
Veilig Slapen JGZ
Verslaving onder artsen
Voeding bij jonge kinderen
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
Werken met een meldcode in de ggz
WMO GCP training - KNMG-GAIA - myGCP.nl
WMO/GCP- en BROK-herregistratie NVHVV-V&V-VSR
Zeldzaam in de praktijk
Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN

Diagnostiek en behandeling Eet- en voedingsstoornissen en obesitas - lokatie: Assen (NL)

Individuele training on the job van Wiechen onderzoek - lokatie:

JGZ scholing RVP Borging 2021 - lokatie:

Krachtenveldanalyse: maak strategisch gebruik van je netwerk - lokatie: Utrecht (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Suïcidepreventie onder jongeren - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

AJN Zeeland - lokatie:

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Individuele training on the job van Wiechen onderzoek - lokatie:

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Leergang GGD in coronatijden 2021 - lokatie:

Samenwerking met anderen buiten het team van bedrijfsartsen - lokatie: Harderwijk (NL)

Starttraining PT voor mentoren - lokatie:

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Training Expertisecentrum Euthanasie - Introductietraining - lokatie: Den Haag (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing Rijksvaccinatieprogramma - lokatie: Gouda (NL)

Borstvoeding en Voeding - lokatie: Velsen Zuid (NL)

Congres - Hoogsensitiviteit - lokatie: Eindhoven (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Ermelo (NL)

Functioneren als verzekeringsarts B&B - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch Opleiden: Inspireren en Groei - lokatie: Nijmegen (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass laaggeletterdheid - lokatie: Leiden (NL)

Professionaliseringsdag bedrijfsarts Mensely 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Training voor opleiders: het rode potlood - lokatie: Heerlen (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Actualiteiten RVP 2020-2021 - lokatie:

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Didactische scholing – volle kracht vooruit – het IOP als kompas - lokatie: Utrecht (NL)

'Herstellen doe je op je werk' - lokatie: Amersfoort (NL)

IBD en arbeid de impact van chronische darmziekten op werk - lokatie: Nijmegen (NL)

Masterclass eigen regie model - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

Neuroten, zenuwpezen en bangeriken uit de schaduw - lokatie:

NVMSR Themamiddag “Verzekeringstechnische en juridische aspecten van het rapporteren” - lokatie: Nijkerk (NL)

Patientcomfort en communicatie - lokatie: Nijmegen (NL)

Scholing RVP: Het maken van een individueel vaccinatieplan - lokatie:

Scholing RVP: Het maken van een individueel vaccinatieplan - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Domus Overleg De verovering van een mannenbolwerk - lokatie: Urk (NL)

Opfriscursus Praktijk Duikkeuring - lokatie: Amsterdam (NL)

AWB Beroepszaken voor de verzekeringsarts B&B - lokatie:

Bouwopleiding voor bedrijfsartsen, module 5 - lokatie: Harderwijk (NL)

Diagnostiek en behandeling Eet- en voedingsstoornissen en obesitas - lokatie: Assen (NL)

Individuele training on the job van Wiechen onderzoek - lokatie:

Privacy op de werkvloer - lokatie: Nieuwegein (NL)

Slikken of stikken? De leukste masterclass over prikken, pillen en poeders - lokatie: Brummen (NL)

Stoppen met roken en leefstijlbegeleiding bij psychiatrische problematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teacher: Didactische Basisprincipes - lokatie: Heerlen (NL)

Workshop zelfzorg voor artsen - lokatie:

‘HOE WERKT HET IN DE OVERGANG’/Bedrijfsartsen - lokatie:

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Hoofddorp (NL)

Basistraining Beter gezond? - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Didactische scholing – Achteroverleunen en One Minute Coaching - lokatie: Utrecht (NL)

Hart Leiderschap - lokatie:

Herscholing RVP - lokatie:

Persoonlijkheidsproblematiek, samenwerken en herstel in epistemisch vertrouwen - lokatie: Zeist (NL)

preventie door leefstijlverandering - lokatie:

Richtlijnencarrousel najaar 2021 - 14 december 2021 - lokatie:

Samenwerking met anderen buiten het team van bedrijfsartsen - lokatie: Harderwijk (NL)

Congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang - lokatie: Utrecht (NL)

de arts en overlijden - lokatie: Rotterdam (NL)

masterclass coachen van de opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

NFU Advanced Training Program Waardengedreven Zorg - lokatie: Nijmegen (NL)

Opleiding SMBA en Participatiewet dag 4 - lokatie:

Professionaliseringsdag bedrijfsarts Mensely 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

Terugkomdag voor Van Wiechen instructeurs 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Arbocuratieve samenwerking bij Multipele Sclerose - lokatie: Heeze (NL)

Bouwopleiding voor bedrijfsartsen, module 5 - lokatie: Harderwijk (NL)

Een tuchtklacht, en dan? - lokatie: Utrecht (NL)

Gezondheidsbescherming en -bevordering rondom crises: hoe nu verder? - lokatie: Nieuwegein (NL)

Haagsche Praat 2021- II - lokatie:

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden - lokatie: Maastricht (NL)

Lijken en letsels - lokatie:

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Dordrecht (NL)

Transfusie gerelateerde bacteriële infectie bij gecontamineerde trombocytenconcentraten - lokatie: Amsterdam (NL)

Verdiepingsworkshops "In gesprek met de GIZ over..." - lokatie: Utrecht (NL)

Bouwopleiding voor bedrijfsartsen, module 5 - lokatie: Harderwijk (NL)

LOB-Pol 17 december 2021 - De Bataclan aanslag en PTSS - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Ermelo (NL)

Didactische scholing – vaardiger worden in situationeel begeleiden - lokatie: Utrecht (NL)

Refereeravond Preventieve tandzorg JGZ 2021 - lokatie:

scholing preventie kindermishandeling - lokatie:

Training Financieel in control - lokatie: Utrecht (NL)

Verdiepingsworkshops "In gesprek met de GIZ over..." - lokatie: Leiden (NL)

Verdiepingsworkshops "In gesprek met de GIZ over..." - lokatie: Leiden (NL)

Zieke werknemer op basis van casusposities - lokatie: Hoofddorp (NL)

De Academie | Kracht van Confrontatie - lokatie: Utrecht (NL)

MDO: Nachtwerk en Gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Spoedeisende Geneeskunde voor Bedrijfs- en Verzekeringsartsen 2021 - lokatie: Houten (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Profilering (wijs op reis) - lokatie:

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Connecting Leaders - Advanced Veranderkracht - lokatie: Utrecht (NL)

IPS, nascholing voor dedicated AD/VA - UWV - lokatie:

Op goed geluk! Moderne levenskunst voor artsen - lokatie: Brummen (NL)

Terugkomdag voor gecertificeerde visusinstructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

Borstvoeding - lokatie: Almere (NL)

Borstvoeding, basispreventie op het CJG - lokatie:

Connecting Leaders - Advanced - Diversiteit en Inclusie - lokatie: Utrecht (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Managers verkennen publieke gezondheidszorg: een stoomcursus - lokatie: Utrecht (NL)

Postacademische Beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector - lokatie: Nijmegen (NL)

Verdiepingstraining: Hoe maak je zorgen bespreekbaar? - lokatie: Zoetermeer (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Richtlijnen Hart en Vaatziekten en herstelpad Hart en Vaatziekten - lokatie: Utrecht (NL)

Beoordeling na inzet Stroomstootwapen (SSW) - lokatie:

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Brummen (NL)

Een reflectie op "this is Africa, werk als waarde" - lokatie: Etten-Leur (NL)

Jaarlijks Congres - Psychotrauma bij kinderen en jong volwassenen - editie 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Leergang 'Adviseur Kwaliteit van Arbeid: Adviseren en Interveniëren - lokatie: Garderen (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Gouda (NL)

Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosezorg VvAwT - lokatie: Amersfoort (NL)

Vroeggeboorte - van preventie tot behandeling - lokatie: Ede (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Leefstijlgeneeskunde 3: Voeding als medicijn 2021-2022 - lokatie: Zeist (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

MDO Leefstijl - lokatie: Utrecht (NL)

Samenwerken en rapporteren in het Poortwachter traject - lokatie: Zaltbommel (NL)

‘HOE WERKT HET IN DE OVERGANG’/Bedrijfsartsen - lokatie:

Cursus Relationeel trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Forensisch arts in strafzaken - lokatie: Utrecht (NL)

Hechting - lokatie:

Is dit normaal? Masterclass over Motorische ontwikkelingsstoornissen - lokatie: Ede (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Neuro- en psychopathologie en belastbaarheid - lokatie: Amersfoort (NL)

Neuro- en psychopathologie en belastbaarheid - lokatie: Amersfoort (NL)

Neuro- en psychopathologie en belastbaarheid - lokatie: Amersfoort (NL)

Neuro- en psychopathologie en belastbaarheid - lokatie: Amersfoort (NL)

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie:

Pluis niet pluis, medisch screenen in de front office van de JGZ - lokatie: Utrecht (NL)

Refereermiddag nav ICT bijeenkomsten 2021 - lokatie:

Rouw en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Rouw en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Training Richtlijnen Hart en Vaatziekten en herstelpad Hart en Vaatziekten - lokatie: Utrecht (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

Chronische pijn? - lokatie: Hoensbroek (NL)

Health System Research - lokatie: Utrecht (NL)

Open Podium "Bedrijfsarts medisch adviseur en expert" - lokatie: Putten (NL)

Opleiden is toekomstgericht (nascholing praktijkopleiders) - lokatie: Utrecht (NL)

Samenwerken met ouders tijdens lastige gesprekken b.v. m.b.t. vaccinatie JGZ 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Tele-ARENA - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Utrecht (NL)

Training Financieel in control - lokatie: Utrecht (NL)

De Bijblijfsessie 2022 - lokatie: Ede (NL)

De Bijblijfsessie 2022 - lokatie: Ede (NL)

Workshop zelfzorg voor artsen - lokatie:

Mind You, 3-daagse mini-retraite voor artsen - lokatie: Garderen (NL)

Arbeidsconflicten en Mediation - lokatie:

Door denken voor dokters. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Leersum (NL)

Het samenspel tussen arts en bestuur voor een betere preventieve publieke gezondheidzorg - lokatie: Helmond (NL)

Methodisch werken - lokatie: Utrecht (NL)

Methodisch werken - lokatie: Utrecht (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

AutisME, ADHD en Werk - lokatie:

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing coassistentenopleiders geïntegreerd extramuraal coschap UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Ede (NL)

Bijscholing LVAK Basisdagen - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Richtlijnen Hart en Vaatziekten en herstelpad Hart en Vaatziekten - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Leergang Leiderschap voor Professionals (LLvP12) - lokatie:

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Webinar Vroegsignalering autisme - lokatie: Assen (NL)

"Kanker op de werkvloer" - lokatie: Utrecht (NL)

Epilepsie en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Epilepsie en werk - lokatie: Utrecht (NL)

PASC-klare antwoorden: begeleiding aan- en beoordeling van werkenden na een Covid-19 infectie - lokatie: Utrecht (NL)

PASC-klare antwoorden: begeleiding aan- en beoordeling van werkenden na een Covid-19 infectie - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Agressie Management - lokatie: Nijmegen (NL)

Superb supervision junior - mentoring your PhD candidate towards responsible conduct of research - lokatie: Amsterdam (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Nascholing Oostenrijk 2021 - lokatie: Seefeld (AT)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Leersum (NL)

Ziek van je omgeving - lokatie: 3521 AL (NL)

Basic methods and reasoning in Biostatistics - lokatie: Leiden (NL)

Herhalingscursus Basale Reanimatie inclusief AED - lokatie: Hoogland (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Door één deur. Zonder stress lekker samenwerken - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Jaarlijs Congres - VROEG 2022 - over vroegsignalering & vroeghulp - lokatie: Eindhoven (NL)

BURN-OUT BRANDENDE AMBITIE OF UITGEBLUST? - lokatie: 6041 JA Roermond (NL)

Expertisedag voor Jeugdartsen 2022 - lokatie: Ede (NL)

Ja dokter, nee dokter! Receptuur voor een soepel spreekuur - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Opleidingsmodule “Onafhankelijk Medisch Onderzoek inzake Medisch Handelen en Medische Aansprakelijkheid” - lokatie: Nijkerk (NL)

Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode - lokatie: Meerkerk (NL)

Suïcide & Suïcidepreventie - lokatie: Zeist (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

De Borderline patiënt - Een achtbaan van emoties - lokatie: Zeist (NL)

De Borderline patiënt - Een achtbaan van emoties - lokatie: Zeist (NL)

Educatief Partnerschap (EP) Vormgeven aan IOP - lokatie: Eindhoven (NL)

Vitamine R: Leer hoe je regie, rust en ruimte creëert - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Ermelo (NL)

Connecting Leaders - Advanced Veranderkracht - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Training Financieel in control - lokatie: Utrecht (NL)

Verdieping vraaggericht werken - lokatie: Assen (NL)

Webinar Vroegsignalering autisme - lokatie: Assen (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

masterclass coachen van de opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Scen-arts 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

‘HOE WERKT HET IN DE OVERGANG’/Bedrijfsartsen - lokatie:

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Van patiënt naar persoon - lokatie: Groningen (NL)

Zicht op depressie tijdens en na de zwangerschap - een zaak van iedereen - lokatie: Borne (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Gered door de hamer?! Ontsnap aan zinloos vergaderen - lokatie: Leersum (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Cubaanse gezondheidszorg met de focus op preventieve zorg en GGZ - lokatie: Havana (CU)

Het verschil maken – Masterclass over omgaan met pubers anno 2022 - lokatie: 3521 AL (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass ''de Essentie van cultuur en gedrag'' | 08-03-2022 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Scholing coassistentenopleiders geïntegreerd extramuraal coschap UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Verdieping vraaggericht werken - lokatie: Emmen (NL)

Jaarlijks Congres - ADHD - editie 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Startscholing Mentoraat Master Epicurus - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

de arts en overlijden - lokatie: Rotterdam (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Teamcoaching in de zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Incompany training Business English: de (online) workshops - lokatie: Utrecht (NL)

Congres Cardiovasculaire Preventie en Hartrevalidatie 2022 - lokatie: Ede (NL)

Educatief Partnerschap (EP) Vormgeven aan IOP - lokatie: Eindhoven (NL)

ICT & gezondheidsrecht - lokatie:

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Mind You, 3-daagse mini-retraite voor artsen - lokatie: Garderen (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Basiscursus 2022 “Medisch Specialistische Rapportage” - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclass Autisme en Werk - lokatie:

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus duikgeneeskunde - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Het Nationale COPD-congres - lokatie: Utrecht (NL)

Interculturele competenties voor zorgprofessionals - lokatie: Goirle (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

‘HOE WERKT HET IN DE OVERGANG’/Bedrijfsartsen - lokatie:

Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Vitamine R: Leer hoe je regie, rust en ruimte creëert - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Connecting Leaders - Advanced - Diversiteit en Inclusie - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Coachend leidinggeven - lokatie: Utrecht (NL)

Verdieping vraaggericht werken - lokatie: Emmen (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Ouderengeneeskunde Maastricht 2.0 'actualiteit en ontwikkelingen' 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

4 verschillende vakgebieden in de geneeskunde - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing 'Samen groter worden' - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Verdieping vraaggericht werken - lokatie: Emmen (NL)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Basis Instructeurscursus BLS 2022 - lokatie: Houten (NL)

De depressieve cliënt - ziek of gebrek aan ruggengraat? - lokatie: Zeist (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Leersum (NL)

Oplossingsgericht werken: de kunst van vragen stellen - lokatie: Den Haag (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Hoofddorp (NL)

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Zeist (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Health System Research - lokatie: Utrecht (NL)

Infectieziekten: van cel tot melding - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Verdieping vraaggericht werken - lokatie: Assen (NL)

Opleiding Scen-arts 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

IMH module 7: Integreren van de IMH-visie in werk en persoon - lokatie: Utrecht (NL)

Vitamine R: Leer hoe je regie, rust en ruimte creëert - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

Verdieping vraaggericht werken - lokatie: Assen (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Leersum (NL)

Effectief handelen in stressvolle situaties en periodes - lokatie: De Koog (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Verdieping vraaggericht werken - lokatie: Meppel (NL)

Verdieping vraaggericht werken - lokatie: Meppel (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Nieuwegein (NL)

Verdiepingstraining Werken met het Vlaggensysteem - lokatie:

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Verdieping vraaggericht werken - lokatie: Meppel (NL)

Webinar FGO 24 juni 2021 - lokatie:

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Brummen (NL)

Startscholing Mentoraat Master Epicurus - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Effectief handelen in stressvolle situaties en periodes - lokatie: De Koog (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand - lokatie: Ede (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Scholing Prenataal traject - prenataal huisbezoek - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Hoofddorp (NL)

Basis Instructeurscursus BLS 2022 - lokatie: Houten (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Slikken of stikken? De leukste masterclass over prikken, pillen en poeders - lokatie: Brummen (NL)

Oplossingsgericht werken: de kunst van vragen stellen - lokatie: Den Haag (NL)

Zeker en vast. Ontdek het fundament van de medische wetenschap - lokatie: Brummen (NL)

Conflictenmanagement voor bedrijfsartsen - lokatie: Rotterdam (NL)

Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode - lokatie: Utrecht (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Leersum (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Basis Instructeurscursus BLS 2022 - lokatie: Houten (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Zwolle (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Ouderengeneeskunde Maastricht 2.0 'actualiteit en ontwikkelingen' 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Health System Research - lokatie: Utrecht (NL)

Oplossingsgericht werken: de kunst van vragen stellen - lokatie: Den Haag (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Ermelo (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Breukelen (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Conflictenmanagement voor bedrijfsartsen - lokatie: Hoofddorp (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Basis Instructeurscursus BLS 2022 - lokatie: Houten (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Hoofddorp (NL)