7e Up-to-date in erfelijke kanker - Oncologische themadag - lokatie: Nijmegen (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios SG deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Co-Resolve / Deep Democracy voor Leiders - lokatie: Den Haag (NL)

De Bijblijfsessie 2020 - lokatie: Ede (NL)

De Bijblijfsessie 2020 - lokatie: Ede (NL)

Gespreksvaardigheidstraining in het voeren van moeilijke verzuimgesprekken met werkgevers - lokatie: Utrecht (NL)

Groningen in beweging - lokatie: Groningen (NL)

Hervind het echte contact met je patiënt en jezelf - lokatie: Axams (AT)

Reizigersadvies aan expats en over luchtverontreiniging - lokatie: Utrecht (NL)

Reizigersadvies aan expats en over luchtverontreiniging - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Wetenschappelijk gedeelte van de ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde - lokatie: Amersfoort (NL)

2018-2020 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2018-2020 - Preventie Shakenbabysyndroom - KNMG
2018-2020 GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
2018-2020: SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
2018-2020: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
2019-2021: Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
2019-2021: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2019-2021: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2019-2021: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
2019-2021: Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: De rol van de huisarts
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Late effecten
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Leefstijl
abcdeSIM 2019-2
ADHD en ASS
ADHD en ASS
Arbeidstoxicologisch ICT
Basisinformatie PrEP
Basismodule soa
BROK® en WMO-GCP herregistratie
BSL Begeleiding van werkenden met kanker
BSL Begeleiding van werkenden met kanker
BSL Richtlijn Depressie
BSL Richtlijn Depressie
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
Cultuursensitief werken - Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd
EBM voor oudere patiënten
eBROK
ECTR Expert
ECTR Indieningsproces
ECTR Uitvoering onderzoek
E-cursus Begeleiding bij Hongerstaking
E-leaning Hartafwijkingen
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning 'Basis voedingskennis'
E-learning Borstvoeding
E-learning Depressie
E-learning 'gezonde voeding voor kinderen 0-4 jaar'
E-learning Insectenallergie
E-learning Jong en Transgender
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning KNMG Meldcode Kindermishandeling
E-learning Kunstvoeding
E-learning module Astma
E-learning module Basiscursus Electrocardiografie
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Pesten
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning ROTA Virus
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
E-learning: Senioren op reis
E-learningmodule: Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij baby's
Ethische dilemma's bij asielzoekers
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
FCI Kinderen en voeding: jong geleerd is oud gedaan
Genetica, de basis
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Gokproblematiek
Health data science/Big data
Health data science/Big data
Health Informatics: eHealth en zelfmanagement
Health Informatics: Elektronische Beslissingsondersteuning
Health Informatics: Evidence Based Health Informatics
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Introductie DSM 5 voor bedrijfs- en verzekeringsartsen
Introductie DSM 5 voor bedrijfs- en verzekeringsartsen
Introductieprogramma Informatiebeveiliging
Islam & palliatieve zorg: theorie en praktijk in de spreekkamer
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Light PLUS WMO/GCP training
Maternale kinkhoestvaccinatie
Motiverende gespreksvoering
Motiverende gespreksvoering bij LVB
On-demand web-tv De herkenning van neuromusculaire ziekten in de eerste lijn
On-demand web-tv: Kinderen met koemelkallergie; een wetenschappelijke kijk op voeding en het microbioom
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online Course: Waardegedreven zorg en verandermanagement
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik - Casus
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - Casus
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- Casuïstiek
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Casus
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Uitzending
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen (casus)
Online nascholing Stoppen met roken - casuïstiek
Online nascholing Stoppen met roken - Discussieprogramma
Online WMO/GCP training KABIZ(NVFZ)-OA-ZA-NVFG
Ontwikkelingen revalidatie CIR chronische pijn 2019
Overspanning / Burnout
Praktische Pediatrie
Preventie Postpartum Depressie
Privacy en informatieveiligheid
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
Quintesse 2018-1
Quintesse 2018-1
Quintesse 2018-2
Quintesse 2018-2
Quintesse 2018-3
Quintesse 2018-3
Quintesse 2018-4
Quintesse 2018-4
Quintesse 2019-1
Quintesse 2019-1
Quintesse 2019-2
Quintesse 2019-2
Quintesse 2019-3
Quintesse 2019-3
Quintesse 2019-4
Quintesse 2019-4
Refugee Care[e]Education
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - Casuïstiek
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 1
Risicojeugd: Straatcultuur en social media
Risicojeugd: Werken met Multiproblem gezinnen
Suïcidepreventie
Taalstimulering door leesbevordering
Target@Work
The Health Innovation Discovery Course
Veilig Slapen JGZ
Virale hepatitis voor de huisarts. Hoe herken ik chronische Hepatitis B en C in de huisartsenpraktijk en welke acties moet ik ondernemen?
Voeding bij jonge kinderen
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Werken met een meldcode in de ggz
WMO/GCP-herregistratie en BROK-herregistratie per oktober 2018
Zeldzaam in de praktijk (jeugdartsen)
ziekte van Fabry
ziekte van Gaucher

Huisartsen nascholing aan de voet van de Matterhorn 2020 - lokatie: Breuil-Cervinia (IT)

Leergang management en bestuur voor jonge zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

AVONDCYCLUS JEUGDGEZONDHEIDSZORG 2020; Hoofdpijn - lokatie: Nijmegen (NL)

BHV herhalingstraining - lokatie: Utrecht (NL)

Interne Scholingsbijeenkomst JGZ 4-18, implementatie herziene richtlijn visus en borging richtlijn gehoor. - lokatie:

Periodieke scholing van Wiechen - lokatie: Den Haag (NL)

Persoonlijk leiderschap: zo neem je de leiding! - lokatie: Zwolle (NL)

Refereeravond Forensische Geneeskunde en Politie - lokatie: Leiderdorp (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Teaching on the Run: module - 7 Leerstijlen - lokatie: Zwolle (NL)

Comorbiditeit bij autisme - lokatie: Zeist (NL)

Cursus Functionele Mogelijkheden Lijst en inzetbaarheidsprofiel - lokatie: Zaandam (NL)

Cursus Functionele Mogelijkheden Lijst en inzetbaarheidsprofiel - lokatie: Zaandam (NL)

Cyclus kinder- en jeugdpsychiatrie De Hondsberg: 1. Ontwikkelingsstoornissen - lokatie: Oisterwijk (NL)

Docentprof.Tutortraining B3 2016/2017 (in company) - lokatie:

Dossiervorming - lokatie: Oud-Beijerland (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Zeist (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Groningen (NL)

Herscholing RVP - lokatie: Maassluis (NL)

Multiple Sclerosis anno 2020 “handvatten voor de bedrijfsarts”. - lokatie: Utrecht (NL)

Nieuwjaarsbijeenkomst 2019 “Inzicht in de nieuwe wet verplichte GGZ” - lokatie: Groningen (NL)

ontwikkelingen chronische pijn - lokatie: Amsterdam (NL)

Pain Science in Motion - lokatie: Amsterdam (NL)

Refereermiddag nav ICT bijeenkomsten 2019 - lokatie:

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Sassenheim (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

BHV herhalingstraining - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Bloedoverdraagbare infectieziekten’ - lokatie: Amsterdam (NL)

Superb supervision junior - mentoring your PhD candidate towards responsible conduct of research - lokatie: Amsterdam (NL)

Training praktijktest Richtlijn Lage Rugpijn en LRS - lokatie: Utrecht (NL)

ADHD in relatie tot slaap, neurologische en metabole aandoeningen - lokatie: Nootdorp (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios SG deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

BHV herhalingstraining - lokatie: Eindhoven (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

digitaliseringsonderwerpen in de jeugdgezondheidszorg - lokatie: Wormer (NL)

Een reflectie op "Arbocuratieve zorg is preventie"; wat hebben we geleerd van Cuba? - lokatie: Tilburg (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Hilvarenbeek (NL)

Het Zeeuws Zuigelingen Symposium - lokatie: Heinkenszand (NL)

ICT bij ketenzorg programma's: hoe gaan we verder - lokatie: Leeuwarden (NL)

Kennis On Tour Aansluiten bij Ouders - lokatie: Apeldoorn (NL)

SGBO basisopleiding voor opleiders - dag 3 en 4 - lokatie: Ravenstein (NL)

SOLK en ziekteverzuim; snel weer naar school! - lokatie: Hengelo (NL)

Teach the teacher - lokatie: Groningen (NL)

Themabijeenkomst Interculturele palliatieve zorg: 'In gesprek over leven en dood' - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

Tuberculose en infectieziekten - lokatie: Eindhoven (NL)

Vernieuwde meldcode kindermishandeling/huiselijk geweld (afwegingskader): verdiepingstraining met casuïstiek bespreking - lokatie: Alkmaar (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

ZEL: Symposium kwetsbare ouderen: een regionale teamprestatie - lokatie: De Lier (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Interne Scholingsbijeenkomst JGZ 0-4, implementatie herziene richtlijn opsporen oogafwijkingen - lokatie:

Landelijke stafdag 'Leiderschap in veranderingen' - lokatie: Arnhem (NL)

Minisymposium over hartafwijkingen en veganisme - lokatie: Varsseveld (NL)

Programma Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Tweedaagse Opleiding Calamiteitenonderzoek - lokatie: Gramsbergen (NL)

Nascholing Oostenrijk 2020 - lokatie: Seefeld (AT)

Nascholing Oostenrijk 2020 - lokatie: Seefeld (AT)

NVDG Infectieziekten: wat is in beweging. - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Gezond en gelukkig. Mogelijk in een samenleving met veel langdurige en onbegrepen klachten? - lokatie: Soesterberg (NL)

Herhalingscursus Basale Reanimatie inclusief AED Rienks Arbodienst - lokatie: Hoogland (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

OER nader bekeken - lokatie: Velsen Zuid (NL)

Scholingsdag JGZ_februari 2020_aanvraag AbSg - lokatie: Ede (NL)

Training Praten met kinderen en ouders over seksueel misbruik - lokatie: Amersfoort (NL)

Vakgroepoverleg Kind in scheiding én Nu niet zwanger - lokatie: Heinkenszand (NL)

Vakinhoudelijke scholing 2020 Krachtvoer 1 feb 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdataset JGZ: betere registratie voor betere zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Basismodule reizigersadvisering en -immunisatie voor artsen - lokatie: Utrecht (NL)

Basismodule reizigersadvisering en -immunisatie voor artsen - lokatie: Utrecht (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Utrecht (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Utrecht (NL)

Doorbreek verslaving! - lokatie: Amersfoort (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Woerden (NL)

Invitational conference Evaluatie LOP en toetsboek - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Roermond (NL)

Post academisch onderwijs Jeugdgezondheidszorg Noord Brabant - lokatie: Tilburg (NL)

Tele-ARENA - lokatie:

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

Vakgroepoverleg Kind in scheiding én Nu niet zwanger - lokatie: Middelburg (NL)

Arrestantenzorg - lokatie:

Coachen en adviseren voor professionals - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Assen (NL)

Grip op budget - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Vroegsignalering en Vroeghulp 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Multicultureel Vakmanschap - lokatie: Enschede (NL)

Straling en de gevolgen voor werk - lokatie: Utrecht (NL)

ADHD Netwerk - Congres 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeid en Psyche, samen werken aan (werk)herstel - lokatie: Drachten (NL)

Arbeid en Psyche, samen werken aan (werk)herstel - lokatie: Drachten (NL)

AVG: dossiervorming en handreiking privacy - lokatie: Warnsveld (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: Uden (NL)

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: Uden (NL)

Innovatieve nazorg voor prematuren - lokatie: Ede (NL)

Jaarlijks Congres - Angst bij kinderen en jongvolwassenen - 4e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding - lokatie: Roosendaal (NL)

Leermeester- en Praktijkopleidersbijeenkomst masters ANP en PA - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Symposium: Autisme & Comorbiditeit - lokatie: Amersfoort (NL)

Vakgroepoverleg Kind in scheiding én Nu niet zwanger - lokatie: Terneuzen (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

9e RIVM RVP Onderzoeksdag - Het Rijksvaccinatieprogramma: Terugkijken en vooruitzien - lokatie: Amersfoort (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Assen (NL)

Groei: 12e Gelderse Jeugdartsendag_2020 - lokatie: Ede (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Periodieke scholing van Wiechen - lokatie: ''s-Gravenhage (NL)

Publiek-private samenwerking in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Opfriscursus Organisatie Duikkeuring - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk - lokatie: Zwolle (NL)

Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk - lokatie: Zwolle (NL)

Herhalingscursus Basale Reanimatie inclusief AED Rienks Arbodienst - lokatie: Hoogland (NL)

Je werkdruk de baas! - lokatie: Zwolle (NL)

Refereeravond Herkennen van en communiceren met de LVB medemens JGZ 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Tweedaagse Opleiding Calamiteitenonderzoek - lokatie: Gramsbergen (NL)

workshop Hoera, er verandert weer wat ! - lokatie: Dordrecht (NL)

BHV herhalingstraining - lokatie: Groningen (NL)

Deskundigheidsbevordering voor handelen bij armoede in gezinnen - lokatie: Enschede (NL)

Huiselijk en seksueel geweld - lokatie:

Inzicht in jeugdrecht - lokatie: Amersfoort (NL)

Kennis On Tour Aansluiten bij Ouders - lokatie: Sliedrecht (NL)

Muziekgeneeskunde in de bedrijfsgeneeskunde - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

workshop Hoera, er verandert weer wat ! - lokatie: Eindhoven (NL)

Zorgvisie | Ouderenzorg op de juiste plek 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Evidence in de zorg (Geneeskunde of geneeskunst?) - lokatie: Utrecht (NL)

Klassikale GCP verdiepingssessie 4 uur ABAN-KNOV-NVHVV-NVFG-V&VN-VSR - lokatie: Zwolle (NL)

Training nieuwe JGZ-richtlijn Opsporing Oogafwijkingen - lokatie: Nunspeet (NL)

Training nieuwe JGZ-richtlijn Opsporing Oogafwijkingen - lokatie: Nunspeet (NL)

Workshop 'De Formule voor Duurzame Gedragsverandering' - lokatie: Urmond (NL)

Actuele ontwikkelingen & Omgaan met privacy (en de rol van de opleider) - lokatie: Leiden (NL)

BHV herhalingstraining - lokatie: Maastricht (NL)

Congres Persoonsgerichte zorg - lokatie: Utrecht (NL)

DE 3 G’S: GEELZUCHT, GEÏNFORMEERD ZIJN EN GENERATIE Y - lokatie: Leeuwarden (NL)

Deskundigheidsbevordering voor handelen bij armoede in gezinnen - lokatie: Hengelo (NL)

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: Tilburg (NL)

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: Tilburg (NL)

Kennis On Tour Aansluiten bij Ouders - lokatie: Vlaardingen (NL)

LECK Congres 2020, Strafbare kindermishandeling of niet? Een kwestie van samen optrekken - lokatie: Utrecht (NL)

Overprikkeling. Een maatschappelijk probleem, kunnen we het conceptualiseren? - lokatie: Ede (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Stoppen met roken: Tabaksverslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium Fasotti's Fingerprint - lokatie: Arnhem (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Volgen en bewaken van de studievoortgang van de aios - lokatie: Ravenstein (NL)

Werken in taakdelegatie als medisch adviseur - lokatie: Hilversum (NL)

Deskundigheidsbevordering voor handelen bij armoede in gezinnen - lokatie: Almelo (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding - lokatie: Leiderdorp (NL)

Sarphati Amsterdam Symposium 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Startbijeenkomst rotavirusvaccinatie - lokatie: Utrecht (NL)

Werkgroepen begeleiden - lokatie: Leiden (NL)

AVONDCYCLUS JEUGDGEZONDHEIDSZORG 2020; Transculturele visie en competenties - lokatie: Nijmegen (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Handelen bij vermoeden op antibiotica allergie - lokatie: Leiden (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Eindhoven (NL)

Werken met de Verwijsindex - lokatie: Nijmegen (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Maastricht (NL)

BHV herhalingstraining - lokatie: Rotterdam (NL)

Refereeravond Pluis en Niet Pluis in de kindermond - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium Coeliac Disease: From Basic Science to Public Health tgv de oratie van Prod. dr. Luisa Mearin - lokatie: Leiden (NL)

workshop Hoera, er verandert weer wat ! - lokatie: Oostzaan (NL)

Cursus Reanimatie en AED Gebruik JGZ 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Pijn en pijnstilling door de bril van de verslavingsarts - lokatie: Leiden (NL)

Training nieuwe JGZ-richtlijn Opsporing Oogafwijkingen - lokatie: Beilen (NL)

workshop Hoera, er verandert weer wat ! - lokatie: Deventer (NL)

Cursus Reanimatie en AED Gebruik JGZ 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Ermelo (NL)

halfjaarlijkse bijeenkomstencyclus JGZ-ZMC - lokatie: Zaandam (NL)

Mensenhandel Signaleren - lokatie: Amsterdam (NL)

Educatief Partnerschap TNO Opleiding Arts M&G, profiel Jeugdarts voor aios en opleiders groep 2019 Leiden - lokatie: Leiden (NL)

HAVANA COURSE IN TRAVEL AND TROPICAL MEDICINE 13e ( HCTTM-13 op 2-4 maart 2020) - lokatie: La Habana (CU)

Inzicht in de basiscommunicatie - lokatie: Varsseveld (NL)

PAOG 2020 - lokatie: Nootdorp (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios SG deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Letsels en letselrapportage - lokatie: Utrecht (NL)

Marketing in de Zorg - lokatie: Zeist (NL)

Strategisch coachen van herstelgedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Strategisch coachen van herstelgedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Training nieuwe JGZ-richtlijn Opsporing Oogafwijkingen - lokatie: Lelystad (NL)

Van burn-out naar veerkracht - lokatie: Utrecht (NL)

Van burn-out naar veerkracht - lokatie: Utrecht (NL)

Coachen en adviseren voor professionals - lokatie: Utrecht (NL)

Leven na de intensive care - lokatie: Nijmegen (NL)

Ontwikkelingen revalidatie chronische pijn 2020 - lokatie: Velp (NL)

Strategie en beleid in de publieke gezondheid – Groep 1 en 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Conflictenmanagement voor bedrijfsartsen - lokatie: Rotterdam (NL)

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: Tilburg (NL)

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: Tilburg (NL)

Jaarlijks Congres - Verslavingsproblematiek - 2e editie - lokatie: Zwolle (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding - lokatie: Roosendaal (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

2e Nationaal Obesitas Symposium 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

3-daagse IMH basistraining - lokatie: Amsterdam (NL)

Hervind het echte contact met je patiënt en jezelf - lokatie: Axams (AT)

Interne Scholingsbijeenkomst JGZ 0-4, implementatie herziene richtlijn opsporen oogafwijkingen - lokatie:

Ken Koraal - lokatie: Landgraaf (NL)

Startmodule 1e fase M&G - lokatie: Utrecht (NL)

Training intervisiebegeleider - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Uitvoering Sociale zekerheid in de Praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

BIUPAMA 2020 - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Goedgekeurd! Basistraining voor de keuringsarts - lokatie: Utrecht (NL)

Goedgekeurd! Basistraining voor de keuringsarts - lokatie: Utrecht (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen – Groep 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Introductie Bouw - lokatie: Harderwijk (NL)

One Day Medical MBA - lokatie: Amsterdam (NL)

Scholingscyclus kindermishandeling en huiselijk geweld - lokatie: Leeuwarden (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Teach The Teachers-Plus : feedback op de werkvloer - lokatie: Leiden (NL)

Training gehoorverlies op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Training nieuwe JGZ-richtlijn Opsporing Oogafwijkingen - lokatie: Zwolle (NL)

Training nieuwe JGZ-richtlijn Opsporing Oogafwijkingen - lokatie: Lelystad (NL)

Voorjaarsschool arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Voorjaarsschool arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Arbeidsconflicten en Mediation - lokatie: Utrecht (NL)

Bedtrijfsarts en Verzekeringsarts op een lijn - lokatie: 9454 PN Ekehaar (NL)

Intercultureel Communiceren - lokatie: Amersfoort (NL)

Licht gewicht, zwaar gemoed - lokatie: 3521 AL (NL)

Opleiding Scen-arts 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

PAOG 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Solk en somatoforme stoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Solk en somatoforme stoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Solk en somatoforme stoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Visus en VOV - lokatie: Rotterdam (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Orthopedie: Knie & Neurologie: Hoofdpijn - lokatie: Maastricht (NL)

Orthopedie: Knie & Neurologie: Hoofdpijn - lokatie: Maastricht (NL)

Refereeruurtje voor Sanquin donorartsen - lokatie:

Train-de-trainerworkshop voor visusinstructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

IMH cursus 4: Kortdurende focusgerichte interventies - lokatie: Utrecht (NL)

Professioneel presenteren - lokatie: Utrecht (NL)

Rijksvaccinatieprogramma - lokatie: Varsseveld (NL)

Sociaal medische advisering in het kader van de Wlz - lokatie: Utrecht (NL)

Sociaal medische advisering in het kader van de Wlz - lokatie: Utrecht (NL)

Sociaal medische advisering in het kader van de Wlz - lokatie: Utrecht (NL)

Stoppen met roken begeleiding en laaggeletterdheid - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher 2 - 2020 - lokatie: Westerbork (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid – Groep 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid – Groep 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – verdiep je intervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Landelijke Netwerkbijeenkomst JGZ Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling - lokatie: Utrecht (NL)

LOB-Pol 13 maart 2020: "Tijdig herkennen van medische problematiek, waaronder NAH bij stagnatie in PTSS behandeling” - lokatie: Utrecht (NL)

Malingering - is de kwaal echt ? - lokatie: Zeist (NL)

Reanimatie- en donorcomplicatietraining - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium te Nieuw Nickerie “van Den Haag tot Nickerie” - lokatie: Nieuw Nickerie (SR)

Rijksvaccinatieprogramma - lokatie: Varsseveld (NL)

BATLS 2019/2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Handproblematiek - lokatie: Heerlen (NL)

Herhalingscursus Basale Reanimatie inclusief AED Rienks Arbodienst - lokatie: Hoogland (NL)

Kinderorthopediecongres 2020 - lokatie: Ede (NL)

Opleidingssymposium Grensoverstijgend opleiden, opleiden over grenzen heen! - lokatie: Den Haag (NL)

Training alcohol-, drugs- en medicijnenmisbruik - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Workshopavond samenwerking GGD afdelingen - lokatie: Rosmalen (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

EuSim level 2 (advanced) - lokatie: Bilthoven (NL)

Immediate Life Support (ILS) - lokatie: Uden (NL)

M@ZL scholing voor jeugdartsen - lokatie: Utrecht (NL)

Medisch kijken in de jeugdgezondheidszorg - lokatie: Utrecht (NL)

Midlife en Menopauze - lokatie: Amsterdam (NL)

Opfrissen richtlijn psychische problemen - lokatie: Utrecht (NL)

Opfrissen richtlijn psychische problemen - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Conflictmanagementvaardigheden en gebruik van de NVAB richtlijn “Conflicten in de werksituatie” - lokatie: Den Haag (NL)

ADHD Netwerk - 53e Netwerkmeeting - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus 2020 “Medisch Specialistische Rapportage” - lokatie: Nijkerk (NL)

Chronische pijn: nieuwe inzichten, andere aanpak - lokatie: Zoetermeer (NL)

Congres - Veerkracht - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Arbowetgeving en preventie in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief - lokatie: Bakkeveen (NL)

Inzicht in de basiscommunicatie - lokatie: Varsseveld (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Nieuwe toezicht- en erkenningen systematiek opleidingen cluster 3 - lokatie: Utrecht (NL)

PAOG 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Preventie beroepsziekten: de essentiële rol van professionals De RI&E en het PAGO ter preventie van beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Van patiënt naar persoon - lokatie: Groningen (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Interne Scholingsbijeenkomst JGZ 0-4, implementatie herziene richtlijn opsporen oogafwijkingen - lokatie:

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Niet-Westerse patiënten met psychische problemen: culturele competenties in de hulpverlening - lokatie: Arnhem (NL)

PA!N Congres - pijn, ketenzorg en levensloop - lokatie: Groningen (NL)

AIOSDAG 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Multidisciplinair Symposium Down Syndroom in de praktijk - lokatie: Veenendaal (NL)

Herhalingsscholing Van Wiechen onderzoek - lokatie: Rotterdam (NL)

Herscholing RVP - lokatie: Rotterdam (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Postmortaal interval - lokatie: Utrecht (NL)

RVP nascholing MKV vaccinatie zwangeren - lokatie: Zeist (NL)

Werkgroepen begeleiden - lokatie: Leiden (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Putten (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Breukelen (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Breukelen (NL)

Cursusdag PTSS/ Trauma - lokatie: Groningen (NL)

De eerste 1000 dagen: handvatten voor de klinische praktijk - lokatie: Apeldoorn (NL)

Hoe werkt Autisme? - lokatie: Haarlem (NL)

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 4e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Person-centered Survivorship Care - lokatie:

Pocus Event 2020 - lokatie: Houten (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Almelo (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus duikgeneeskunde - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Symposium (On)begrijpelijke klachten aan houding- en bewegingsapparaat bij kinderen - lokatie: Nijmegen (NL)

Incompany training Verdieping Business English voor bedrijfsartsen en andere professionals - lokatie: Amsterdam (NL)

Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd. - lokatie: Zeist (NL)

Refereermiddag oncologie - lokatie: Utrecht (NL)

Refereermiddag oncologie - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

De overgang en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Incompany meeting Medas/Mag Bussum - lokatie: Bussum (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Hoofddorp (NL)

ZEL: Symposium kwetsbare ouderen: een regionale teamprestatie - lokatie: De Lier (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Beter samenwerken met collega’s. Non-Technical-Skills: Hoe leid je daarin op? - lokatie: Leiden (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – bevorder evidence based sociale geneeskunde - lokatie: Zwolle (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding - lokatie: Leiderdorp (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Oplossingsgericht Werken Basistraining - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Cyclus inhoudelijke onderwerpen artsenvergadering 2019 - lokatie: Groningen (NL)

De narcistische cliënt - lokatie: Zeist (NL)

De narcistische cliënt - lokatie: Zeist (NL)

GOLAMA 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Cursus Socratisch Motiveren - lokatie: Arnhem (NL)

Cursusdag PTSS/ Trauma - lokatie: Groningen (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Utrecht (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Utrecht (NL)

Minisymposium Transportgeneeskunde - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Seminar “Het motiveren van cliënten met een dwangstoornis voor behandeling” - lokatie: Maastricht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

ADHD en Autisme een spectrum van aandoeningen met verschillende consequenties voor diagnostiek en behandeling - lokatie: Leusden (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Zwolle (NL)

De jeugdarts: sleutelrol bij verzuimbeleid - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen - lokatie: Eindhoven (NL)

Training adviesvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

Big data gebruiken in public health onderzoek - lokatie: Utrecht (NL)

Infectieziekten en werk - lokatie: Bilthoven (NL)

Infectieziekten en werk - lokatie: Bilthoven (NL)

Leergang Activerend Onderwijs (docent professionalisering) - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Zingeving in de spreekkamer - lokatie: Werkhoven (NL)

Slaap en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Slaap en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Coachen en adviseren voor professionals - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Ouder-kind interacties - lokatie: Utrecht (NL)

Superb supervision senior - a course for senior PhD supervisors - lokatie: Amsterdam (NL)

WOKJA - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

ADHD en Autisme een spectrum van aandoeningen met verschillende consequenties voor diagnostiek en behandeling - lokatie: Breukelen (NL)

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Putten (NL)

Mantelzorg en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Medicatie den Mondgezondheid - lokatie: Zeist (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Startmodule aanvullende seksuele gezondheidszorg (ASG): het public health perspectief - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

7e Themadag Oog en Werk - lokatie: Amersfoort (NL)

Depressie en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Depressie en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – Feedback geven, hoe moeilijk kan het zijn - lokatie: Utrecht (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Studiereis Knowledge on Tour Zuid-Korea - lokatie: Seoel (KR)

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Engels voor de bedrijfsarts - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Bedtrijfsarts en Verzekeringsarts op een lijn - lokatie: 9244 CJBeetsterzwaag (NL)

Borstvoeding, basispreventie op het CJG - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus Cardiovasculair Risk Management voor de Bedrijfsartsen- en Verzekeringsartsenpraktijk - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus Cardiovasculair Risk Management voor de Bedrijfsartsen- en Verzekeringsartsenpraktijk - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Diabetes - lokatie: Amsterdam (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

AWB Beroepszaken voor de verzekeringsarts B&B - lokatie: Utrecht (NL)

Spoedeisende Geneeskunde voor Bedrijfs- en Verzekeringsartsen 2020 - lokatie: Houten (NL)

Taakdelegatie door bedrijfsarts - lokatie: Zaandam (NL)

Beeldend werken - lokatie: Gouda (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Borstvoeding, basispreventie op het CJG - lokatie: Rotterdam (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

EMDR in de sociaal geneeskundige praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR in de sociaal geneeskundige praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Introduktiecursus co-schap sociale geneeskunde - lokatie: Maastricht (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Voorkom vechtscheiding: focus niet alleen maar op de kinderen - lokatie: Ede (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

GENERIC INSTRUCTOR COURSE - lokatie: Riel (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Burnout: diagnostiek en behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Teach the Teachers-Plus: De IOP en het voeren van stage- en voortgangsgesprekken - lokatie: Leiden (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Drugs van nu - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Opleiding Bedrijfsarts & consulent oncologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Ermelo (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Vervolgmodule ASG, soa-bestrijding voor artsen - lokatie: Utrecht (NL)

Outbreak management - lokatie: Utrecht (NL)

Outbreak management - lokatie: Utrecht (NL)

Chronische pijn: nieuwe inzichten, andere aanpak - lokatie: Dordrecht (NL)

Health System Research - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Ridderkerk (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios SG deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Focus op hechting - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding - lokatie: Leiderdorp (NL)

1-jarige coachingsopleiding "De arts als coach"; - lokatie:

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Jaarlijks Congres - Seksueel geweld - lokatie: Utrecht (NL)

Medical response to major incidents (MRMI) - lokatie: Utrecht (NL)

Storytelling en narratieve communicatiemethoden - lokatie: Utrecht (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Diabetes en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Van mentaal werkvermogen naar werk - lokatie: Utrecht (NL)

Van mentaal werkvermogen naar werk - lokatie: Utrecht (NL)

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: Tilburg (NL)

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: Tilburg (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Baecke-Fassaert motoriek test (BFMT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met weerstand - lokatie: Utrecht (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

KIND, SLAAP EN BREIN, Praktische adviezen bij slaapproblemen bij kinderen en jongeren - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Sassenheim (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Projectmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeidsconflicten en Mediation - lokatie: Utrecht (NL)

IMH cursus 4: Kortdurende focusgerichte interventies - lokatie: Utrecht (NL)

Letselrapportage voor gevorderden - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Zwolle (NL)

Co-Resolve / Deep Democracy voor Leiders - lokatie: Den Haag (NL)

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Eindhoven (NL)

Opleiding Scen-arts 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

"Doe eens normaal?!" - lokatie: Leusden (NL)

De Ongelovige Thomas 2.0. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Brummen (NL)

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: Uden (NL)

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: Uden (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief - lokatie: Bakkeveen (NL)

IMH cursus 4: Kortdurende focusgerichte interventies - lokatie: Utrecht (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Visus en VOV - lokatie: Rotterdam (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Arnhem (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Didactische scholing – volle kracht vooruit – het IOP als kompas - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Slaapproblemen bij jonge kinderen - 2e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus Reanimatie en AED Gebruik JGZ 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Ermelo (NL)

Jaarlijks Congres - Conflictscheidingen - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Participatiewet - lokatie: Utrecht (NL)

Participatiewet - lokatie: Utrecht (NL)

Participatiewet - lokatie: Utrecht (NL)

Taakdelegatie door de bedrijfsarts - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Gezondheidsrecht voor artsen - lokatie: Utrecht (NL)

Je werkdruk de baas! - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Suïcidepreventie: diagnostiek en behandeling van het suïcidale proces - lokatie: Arnhem (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Terugkomdag voor gecertificeerde visusinstructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

"Doe eens normaal?!" - lokatie: Amsterdam (NL)

Communiceren met pubers - lokatie: Utrecht (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Zie de mens - Filosofische mensbeelden en de relatie met de geneeskunde - lokatie: Brummen (NL)

Capability, de basis voor duurzame inzetbaarheid - lokatie: Utrecht (NL)

Capability, de basis voor duurzame inzetbaarheid - lokatie: Utrecht (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Verdiepingscursus duikgeneeskunde "Duiken met je Hart" - lokatie: Driebergen-Rijssen (NL)

Lobbyen en netwerken - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Dossieropbouw bij disfunctioneren - lokatie: Rotterdam (NL)

Medisch Contact Live 'De dokter en de taal' jubileum 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Muziekgeneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

Muziekgeneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - In verbinding blijven met ouders - lokatie: Eindhoven (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Creëren voor de toekomst - lokatie: Utrecht (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Jaarlijks Congres - Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en tieners - 2e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Putten (NL)

SGBO basistraining voor opleiders - dag 5 en 6 - lokatie: Ravenstein (NL)

Stoppen met roken: motiveren kun je leren - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Doorn (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Congres - Werken met armoede problematiek - lokatie: Zwolle (NL)

Didactische scholing – een intervisiegroep opzetten als praktijkopleider - lokatie: Utrecht (NL)

Herscholing RVP - lokatie: Rotterdam (NL)

Zieke werknemer op basis van casusposities - lokatie: Rotterdam (NL)

Visus en VOV - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Apeldoorn (NL)

Conflictenmanagement voor bedrijfsartsen - lokatie: Hoofddorp (NL)

Summer school public health - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Summer school arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Summer school arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Summer school arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Summer school arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Summer school public health - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Summer school arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Summer school arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Utrecht (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Utrecht (NL)

Visusonderzoek en screening op visuele stoornissen bij jonge kinderen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen – Groep 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Volksgezondheidsproblemen beter begrijpen - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios SG deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – de motivatieformule! - lokatie: Utrecht (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen – Groep 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Basismodule reizigersadvisering en -immunisatie voor artsen - lokatie: Utrecht (NL)

Basismodule reizigersadvisering en -immunisatie voor artsen - lokatie: Utrecht (NL)

leergang strategisch leiderschap voor vrouwelijke artsen - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Hoofddorp (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

Leergang Activerend Onderwijs (docent professionalisering) - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

M@ZL scholing voor jeugdartsen - lokatie: Utrecht (NL)

Projectmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Terugkomdag voor gecertificeerde visusinstructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – bevorder evidence based sociale geneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid – Groep 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Inleiding in de publieke gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

BATLS 2019/2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Visus en VOV - lokatie: Rotterdam (NL)

LEAN Green Belt_2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Arbeidsconflicten en Mediation - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Top 10 kleine kwalen in de spreekkamer van de JGZ - lokatie: Utrecht (NL)

Introductie Bouw - lokatie: Harderwijk (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Ermelo (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Forensisch medische expertise bij kinderen - lokatie: Utrecht (NL)

Lijkschouw bij verbranding of verdrinking - lokatie: Utrecht (NL)

Moeilijke mensen, lastige situaties - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios SG deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Impact in de eerste tien seconden - lokatie: Utrecht (NL)

halfjaarlijkse bijeenkomstencyclus JGZ-ZMC - lokatie: Zaandam (NL)

Train-de-trainerworkshop voor visusinstructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Privacybewustzijn voor professionals - lokatie: Utrecht (NL)

Skills praktijkleren andere leeftijdsgroep 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Inzicht in de basiscommunicatie - lokatie: Varsseveld (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Doorn (NL)

Samenwerken met bloggers, vloggers en social influencers - lokatie: Gouda (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Mindfulness in de spreekkamer - lokatie: Harlingen (NL)

Baecke-Fassaert motoriek test (BFMT) - lokatie: Utrecht (NL)

Immediate Life Support (ILS) - lokatie: Uden (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Ermelo (NL)

Nieuwe taak voor de jeugdarts: indicatiestelling - lokatie: Utrecht (NL)

Inzicht in de basiscommunicatie - lokatie: Varsseveld (NL)

Ploegendienst: gezondheid en veiligheid - lokatie: Utrecht (NL)

Ploegendienst: gezondheid en veiligheid - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus tot gecertificeerd instructeur van Wiechenonderzoek - lokatie: Utrecht (NL)

Health System Research - lokatie: Utrecht (NL)

Training debatteren en discussiëren - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Putten (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Hoe benut je e-health in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Persoonlijke ontwikkeling via MBTI - lokatie: Amersfoort (NL)

Strategie en beleid in de publieke gezondheid – Groep 1 en 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Professionalisering en persoonlijke effectiviteit door Action Learning/vervangt ID361494 - lokatie: Utrecht (NL)

Publieke gezondheidszorg: kansen en effectiviteit van preventie - lokatie: Utrecht (NL)

Sociaal medische advisering in het kader van de Wmo 2015 - lokatie: Utrecht (NL)

Sociaal medische advisering in het kader van de Wmo 2015 - lokatie: Utrecht (NL)

Sociaal medische advisering in het kader van de Wmo 2015 - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Dossieropbouw bij disfunctioneren - lokatie: Zwolle (NL)

Psychopathologie bij kinderen (tweedaagse) - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Brummen (NL)

Spoedeisende Geneeskunde voor Bedrijfs- en Verzekeringsartsen 2020 - lokatie: Houten (NL)

Veranderen, samenwerken en procesmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Visus en VOV - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Ethiek in de publieke gezondheidszorg - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgmodule ASG, soa-bestrijding voor artsen - lokatie: Utrecht (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

De Zeven Hoofdzonden - lokatie: Ermelo (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Conflictenmanagement voor bedrijfsartsen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Cursus Socratisch Motiveren - lokatie: Arnhem (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios SG deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Culturele diversiteit in de gezondheidszorg - lokatie: Utrecht (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Breukelen (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Putten (NL)

Privacy op de werkvloer - lokatie: Rotterdam (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Brummen (NL)

Zieke werknemer op basis van casusposities - lokatie: Hoofddorp (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Rotterdam (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Rotterdam (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein - lokatie: Utrecht (NL)

Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein - lokatie: Utrecht (NL)

Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein - lokatie: Utrecht (NL)

Slikken of stikken? Weet het beter dan uw apotheker! - lokatie: Brummen (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Hoofddorp (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Terugkomdag voor van Wiechen instructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

Bedtrijfsarts en Verzekeringsarts op een lijn - lokatie: 9728 JT Groningen (NL)