Masterclass NieuweZorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Arbeidsconflicten en Beroepsziekten - lokatie: Baarn (NL)

Basiscursus 2021 “Medisch Specialistische Rapportage” - lokatie: Nijkerk (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Brummen (NL)

Conflicthantering door geweldloze communicatie - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie:

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Putten (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

De ervaringen van klachten, behandeling en herstel van COVID in Friesland - lokatie:

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

EUMASS Congress & SIM Annual Meeting - lokatie:

Externe evaluatie Groepsfunctioneren tbv Artsen Maatschappij en Gezondheid en Verzekeringsartsen (incl profielartsen) - lokatie: Utrecht (NL)

Externe evaluatie Groepsfunctioneren tbv Artsen Maatschappij en Gezondheid en Verzekeringsartsen (incl profielartsen) - lokatie: Utrecht (NL)

Heartfulness intensive - lokatie: Menton (FR)

KOPP-kinderen - lokatie:

Leergang Activerend Onderwijs (docent professionalisering) - lokatie: Amsterdam (NL)

Levensreddend handelen voor medici - lokatie: Utrecht (NL)

masterclass coachen van aios - lokatie: Doorn (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Omgaan met conflicten en succesvol onderhandelen - lokatie: Utrecht (NL)

Opleidertraining voor PA-opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Advanced Lifestyle Coaching - lokatie: Rotterdam (NL)

Privacy en verwerking van medisch gegevens - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing RVP: Het maken van een individueel vaccinatieplan - lokatie: Bilthoven (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Leeuwarden (NL)

The Voice 1-daagse communicatietraining (Coronaproof) met Bianca Tan - lokatie: Doorn (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Hoensbroek (NL)

Training Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Webinar: Samen-werken, aandacht voor de relatie! - lokatie:

Workshop basisdidactiek voor werkgroepbegeleiders - lokatie:

zoobiquity: comparative medicine - lokatie: Arnhem (NL)

(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
2019-2021: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2019-2021: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2020-2022 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2020-2022: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
2021-2023: Algemeen: Werken met een meldcode - AbSg
ADHD en ASS
Antibiotica allergie
Arbeidstoxicologisch ICT
Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
Basiscursus Cultuursensitief Werken
Basismodule soa
BSL E_Richtlijn Depressie
BSL E_Richtlijn Depressie
BSL_E-learning_Introductie DSM 5 voor bedrijfs- en verzekeringsartsen
BSL_E-learning_Introductie DSM 5 voor bedrijfs- en verzekeringsartsen
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
Cultuursensitief werken - Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd
DBC's en wat je ermee moet
De politieke actualiteit in de zorg
De zorg rondom postinfectieuze klachten: van Q-koorts naar COVID-19
eBROK® Herregistratie/Continue registratie
ECTR Expert
ECTR Indieningsproces
ECTR Uitvoering onderzoek
Effectief communiceren in de zorg
E-leaning Hartafwijkingen
E-learning Aanpak van laaggeletterdheid Gezin
E-learning Angst
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning 'Basis voedingskennis'
E-learning COVID-19-vaccinatie
E-learning COVID-19-vaccinatie
E-learning Depressie
e-learning focus op immuunsysteem en darmmicrobioom
E-learning 'gezonde voeding voor kinderen 0-4 jaar'
E-learning Herstelpad Overig
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning Kunstvoeding
E-learning MGV 'Verdieping'
E-learning module Astma
E-learning module Basiscursus Electrocardiografie
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Pesten
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning Mondzorg
E-learning Motorische Ontwikkeling
E-learning Ouder Kind relatie
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning Rookvrije Start
E-learning ROTA Virus
E-learning serie 'Obesitas en COVID-19'
E-Learning Van Wiechenonderzoek
E-learning Werken met Groeicurves
E-learning Wet- en regelgeving kindermishandeling en huiselijk geweld
E-learning: Genetica, de basis
E-learning: Obesitas Jaaroverzicht 2020
E-learningmodule: Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij baby's
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
FCI Kinderen en voeding: jong geleerd is oud gedaan
Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding
GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
Good Clinical Practice (GCP)
Handhygiëne
Health Informatics (9 modules)
In gesprek over meisjesbesnijdenis
Instituties, wetten en spelers in de zorg
Kanker & Leven
Kanker & Leven: plenaire programma
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Masterclass 1e lijn | vaccinaties
Maternale kinkhoestvaccinatie
MOOC Kidney transplantation
Motiverende gespreksvoering: online oefenen met simulaties
Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2020
NFU - Advanced Training Program Waardegedreven Zorg
On-demand webcast Darmgezondheid bij jong en oud
On-demand webcast Darmgezondheid: diagnostiek en het brein
On-demand webcast Precisiezorg is dichterbij dan we denken
On-demand webcast: Kinderen met koemelkallergie; een wetenschappelijke kijk op voeding en het microbioom (heraccr.)
Online WMO/GCP training KABIZ(NVFZ)-OA-ZA-NVFG
Online WMO-GCP herregistratie / Refresher training
PIN 23- 4b Stoppen met Roken
Praktische Pediatrie
Preconceptiezorg
Preventie Postpartum Depressie
Privacy en informatieveiligheid
Quest (e-learning) Slapen
Quintesse 2018-1 - heraccreditatie
Quintesse 2018-1 - heraccreditatie
Quintesse 2019-1
Quintesse 2019-1
Quintesse 2019-2 - verlenging
Quintesse 2019-2 - verlenging
Quintesse 2019-3
Quintesse 2019-3
Quintesse 2019-3 - verlenging
Quintesse 2019-3 - verlenging
Quintesse 2019-4
Quintesse 2019-4
Quintesse 2020-1
Quintesse 2020-1
Quintesse 2020-2
Quintesse 2020-2
Quintesse 2020-3
Quintesse 2020-3
Quintesse 2020-4
Quintesse 2021-1
Quintesse 2021-1
Quintesse 2021-2
Quintesse 2021-2
Quintesse 2021-3
Quintesse 2021-3
Richtlijnenspel
Risicojeugd: Straatcultuur en social media
Risicojeugd: Werken met Multiproblem gezinnen
SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
Taalstimulering door leesbevordering
Uniform registreren
Update Kinder- en Jeugdvaccinaties
Veilig Slapen JGZ
Verslaving onder artsen
Voeding bij jonge kinderen
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Webinars COVID-19 4 november 2020 (eerste van nieuwe reeks)
Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
Werken met een meldcode in de ggz
WMO GCP training - KNMG-GAIA - myGCP.nl
WMO/GCP- en BROK-herregistratie NVHVV-V&V-VSR
Zeldzaam in de praktijk
Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN

13e Gelderse Jeugdartsendag_2021: Van onderbuikgevoel tot kopzorgen - lokatie: Ede (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid – Groep 1, 2 3 en 4 - lokatie: Utrecht (NL)

Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid – Groep 1, 2 3 en 4 - lokatie: Utrecht (NL)

Coach de coach Leidse Lijnen. Competentiegericht onderwijs Bachelor Geneeskunde - lokatie: Leiden (NL)

Covid-19 vanuit een sociaal geneeskundig perspectief - lokatie: Willemstad (CW)

De bipolaire stoornis - op zoek naar balans - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De bipolaire stoornis - op zoek naar balans - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Scholing RVP: Het maken van een individueel vaccinatieplan - lokatie: Bilthoven (NL)

Training Richtlijnen Hart en Vaatziekten en herstelpad Hart en Vaatziekten - lokatie: Utrecht (NL)

Vitamine R: Leer hoe je regie, rust en ruimte creëert - lokatie:

Persoonlijke ontwikkeling via MBTI - lokatie: Amersfoort (NL)

15e Werkconferentie KCVG - lokatie: Almere (NL)

15e Werkconferentie KCVG - lokatie: Almere (NL)

Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein - lokatie: Utrecht (NL)

Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein - lokatie: Utrecht (NL)

Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Externe evaluatie Groepsfunctioneren tbv Artsen Maatschappij en Gezondheid en Verzekeringsartsen (incl profielartsen) - lokatie: Utrecht (NL)

Externe evaluatie Groepsfunctioneren tbv Artsen Maatschappij en Gezondheid en Verzekeringsartsen (incl profielartsen) - lokatie: Utrecht (NL)

Impact in de eerste tien seconden - lokatie: Utrecht (NL)

Leermeester/praktijkopleidersbijeenkomst - lokatie:

MPG Mijn Positieve Gezondheid - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Refereeravond Veiligheid en Kindermishandeling JGZ - lokatie:

Scholing RVP: Het maken van een individueel vaccinatieplan - lokatie: Bilthoven (NL)

Starttraining PT voor mentoren - lokatie:

Student-docentdagen 20 en 21 september - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Almelo (NL)

Teach the teacher blended - lokatie: Leiden (NL)

Training NVAB-richtlijn Lage rugklachten 2020, KANS en herstelpad Houding & Beweging - lokatie: Utrecht (NL)

Training Richtlijnen Hart en Vaatziekten en herstelpad Hart en Vaatziekten - lokatie: Utrecht (NL)

Webinar nieuwe NCJ richtlijn overgewicht en landelijke ketenaanpak kinderen met overgewicht. - lokatie:

Werken met de mentale inzetbaarheidsmeter - lokatie: Meyrals (FR)

Werken met de mentale inzetbaarheidsmeter - lokatie: Meyrals (FR)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Tilburg (NL)

De Academie | Kracht van Confrontatie - lokatie: Utrecht (NL)

Duurzaamheid in de zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden - lokatie: Kampen (NL)

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden - lokatie: Kampen (NL)

In gesprek met jongeren over stress - lokatie: Doorn (NL)

Incompany meeting Sedgwick / Medas / MAG - lokatie: Bussum (NL)

Kleine stapjes, snel resultaat- Leefstijl en ouder worden - lokatie:

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2021-2022 - lokatie: Uden (NL)

Methodisch werken - lokatie: Utrecht (NL)

Methodisch werken - lokatie: Utrecht (NL)

Moeilijke mensen, lastige situaties - lokatie: Amsterdam (NL)

PAOG Forensische geneeskunde ZeeBraLim 2021: De arrestant met diabetes mellitus - lokatie: Eindhoven (NL)

Patiëntveilig werken met behulp van CRM - lokatie: Bilthoven (NL)

Post academisch onderwijs Jeugdgezondheidszorg Noord Brabant - lokatie:

Prinsjesdag 2021: Samen werken aan persoonsgerichte zorg - lokatie: Nijmegen (NL)

Prinsjesdag 2021: Samen werken aan persoonsgerichte zorg - lokatie: Nijmegen (NL)

Scholing opstellen vaccinatistatus en -plan binnen het RVP - lokatie:

Scholing RVP: Het maken van een individueel vaccinatieplan - lokatie:

Scholing RVP: Het maken van een individueel vaccinatieplan - lokatie:

Scholing RVP: Het maken van een individueel vaccinatieplan - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Control@Chems - lokatie: Heerlen (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Delft (NL)

Verslavend, Nieuwe drugs, de stille epidemie en aanpak van verslaving - lokatie: Amersfoort (NL)

Visus en VOV - lokatie: Spijkenisse (NL)

Wat is Developmental Coordination Disorder (DCD) - lokatie:

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Zwolle (NL)

Bijscholing LVAK Basisdagen - lokatie:

De verwarde mens, hoe kijken we daarnaar om? - lokatie: Assen (NL)

Door één deur. Zonder stress lekker samenwerken - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Euthanasie belicht - Actualiteiten en besluitvorming voor zorgprofessionals - lokatie: Zeist (NL)

Leermeester/praktijkopleidersbijeenkomst - lokatie:

Scholing RVP: Het maken van een individueel vaccinatieplan - lokatie: Bilthoven (NL)

Taalscreening in de JGZ - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teachers - lokatie: Delft (NL)

Training Basisbeginselen ERD Ziektewet - lokatie: Nunspeet (NL)

Vroegsignalering en ondersteuning van de (on)veilige band tussen ouders en het jonge kind. - lokatie: Soest (NL)

Webinarserie COVID-19 dilemma's: boostervaccin, ethiek rondom COVID-19 vaccinatie, infectierisico's zwangeren - lokatie:

Basiscursus Electrocardiografie - lokatie:

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Valkenswaard (NL)

Congres Doen of laten - lokatie: Utrecht (NL)

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Ermelo (NL)

Effectief handelen in stressvolle situaties en periodes - lokatie: De Koog (NL)

Grip op Gezondheid: een bredere blik op multiproblematiek - lokatie: Eindhoven (NL)

Herscholing RVP - lokatie:

Inspelen op Non-verbaal Gedrag - lokatie: Rotterdam (NL)

Ja dokter, nee dokter! Receptuur voor een soepel spreekuur - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Leergang Medisch Leiderschap - lokatie: Doorn (NL)

Praktijkopleidersbijeenkomsten Master Advanced Nursing Practice / Master Physician Assistant - lokatie: Nijmegen (NL)

Preventie en de eerste lijn - lokatie: Utrecht (NL)

Slaapstoornissen en werk - lokatie: Almere (NL)

Sociaal medische advisering in het kader van de Wlz - lokatie: Utrecht (NL)

Sociaal medische advisering in het kader van de Wlz - lokatie: Utrecht (NL)

Sociaal medische advisering in het kader van de Wlz - lokatie: Utrecht (NL)

Sociale Verloskunde - lokatie:

Teaching on the Run: module 10 - Feedback tussen collega’s - lokatie: Zwolle (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Borstvoeding - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Tuchtrecht en openheid - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Tweedaagse cursus Stelsel van zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

Update Long en en post-Covid-19 voor de bedrijfsarts - lokatie:

WMO-GCP training - lokatie: Veldhoven (NL)

WOKJA - lokatie: Utrecht (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Geneeskunde in de Luchtvaart Oriëntatie Cursus (GLOC) - lokatie: Soesterberg (NL)

Opleidertraining voor PA-opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Pocus Event 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Financieel in control - lokatie: Utrecht (NL)

Training intervisiebegeleider - lokatie: Utrecht (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Rotterdam (NL)

Aandacht voor de zingevingsbehoefte van cliënten: Life counseling voor mensen met mentale klachten die voortkomen uit levensvragen. - lokatie: Amsterdam (NL)

AVONDCYCLUS JEUGDGEZONDHEIDSZORG 2021; Basale reanimatie van kinderen - lokatie: Nijmegen (NL)

Impact in de eerste tien seconden - lokatie: Utrecht (NL)

JGZ Praten met kinderen 2021 JA + JV - lokatie:

JGZ scholing RVP Borging 2021 - lokatie:

Patientjourney - lokatie: Almelo (NL)

Scholing Rijksvaccinatieprogramma - lokatie: Leiden (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

TTT+ Feedback in complexe(re) situaties - lokatie: Leiden (NL)

Webinar ‘Arbeidsconficten in de werksituatie’ - lokatie:

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Borstvoeding opfriscursus ivm borstvoedingsweek voor alle medewerkers - lokatie:

COPD en belastbaarheid - lokatie: Utrecht (NL)

COPD en belastbaarheid - lokatie: Utrecht (NL)

De overgang en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – Achteroverleunen en One Minute Coaching - lokatie: Utrecht (NL)

Forensisch arts in strafzaken - lokatie: Utrecht (NL)

Het leefstijlgesprek: het Leefstijlroer in de spreekkamer - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Sociaal Domein voor de Eerste Lijn - lokatie: Hoogvliet Rotterdam (NL)

Medisch Contact Live 'De dokter en de taal' jubileum 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Methodisch werken - lokatie: Utrecht (NL)

Methodisch werken - lokatie: Utrecht (NL)

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie:

Seminar “Het motiveren van cliënten met een dwangstoornis voor behandeling” - lokatie: Maastricht (NL)

Slaap training - lokatie: Schiphol-Rijk (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training voor opleiders: Bevorderen van psychologische veiligheid - een goed werk- en leerklimaat in de organisatie - lokatie: Heerlen (NL)

Verdiepingsscholing ACP gespreksvoering - lokatie: Venlo (NL)

2-daagse nascholing huisarts-specialist: Buiten de lijntjes kleuren! 2021 - lokatie: Nunspeet (NL)

Algemene Wet Bestuursrecht voor verzekeringsartsen Bezwaar en Beroep - lokatie:

Basis Instructeurscursus BLS - lokatie: Houten (NL)

Compassionate-based Care 1: Compassie kun je leren - lokatie:

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Opleidertraining voor PA-opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Richtlijnen Hart en Vaatziekten en herstelpad Hart en Vaatziekten - lokatie: Utrecht (NL)

Professioneel presenteren - lokatie: Utrecht (NL)

"Doe eens normaal?!" - lokatie: Eindhoven (NL)

(Meer) ontkrampen in de spreekkamer door faalkundiger te worden - lokatie: Utrecht (NL)

“Burn-out: reddeloos, radeloos, redeloos” - lokatie: Velserbroek (NL)

Academiseringsdag UFL: leefstijl in de verzekeringsgeneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeidsconflicten en Beroepsziekten - lokatie: Baarn (NL)

Arbowet, keuringsprotocol, risico werkomgeving doelgroep, bijzondere trauma, casuistiek - lokatie: Delft (NL)

Begeleiden bij rouw - lokatie: Soesterberg (NL)

Compagnonscursus OZG - lokatie: Ommen (NL)

Compassievol leiderschap in de zorg - lokatie: Arnhem (NL)

DCD anno 2021 - lokatie: Ede (NL)

De invulling van de zorgplicht voor eigen regie bedrijfsartsen - lokatie: Utrecht (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

GGD-RIVM Ontmoetingsdag 30 september 2021 - lokatie: Bilthoven (NL)

Herhalingscursus BLS en AED - lokatie: Utrecht (NL)

Hoe ontwerp ik blijvende gedragsverandering? - lokatie:

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Introduktiecursus co-schap sociale geneeskunde - lokatie: Maastricht (NL)

JGZ van de toekomst - lokatie:

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

NVAB Extra ledenbijeenkomst najaar 2021 - lokatie: Nieuwegein (NL)

OBESITAS EN VERZEKERINGSGENEESKUNDE: EEN GEWICHTIG ONDERWERP - lokatie:

Ontwikkelingen in de kinderrevalidatie - lokatie:

Ontwikkelingen revalidatie chronische pijn 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Persoonlijk leiderschap: zo neem je de leiding! - lokatie: Utrecht (NL)

Richtlijn Kanker en Werk en de Bedrijfsarts - lokatie: Zenderen (NL)

Seksuele ontwikkeling; normale ontwikkeling en het signaleren en bespreken van problematische - lokatie:

Speak Up dear! - 2-daagse Presentatie- en Profileringstraining voor vrouwen - lokatie: Zeist (NL)

Stress gerelateerde klachten en SOLK, Resultaat door samenwerking - lokatie: Zeist (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Assen (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Time-Management - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Werken met de Wet verbetering poortwachter - module verdiepende casuïstiek - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Betekenis van de verzekeringsarts van de toekomst - lokatie: Doorn (NL)

Landelijk Congres Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Leven en werken met en na infectieziekten - lokatie: Ede (NL)

Leven en werken met en na infectieziekten - lokatie: Ede (NL)

Training Rookvrije Start - lokatie: Utrecht (NL)

Werken met de Meldcode - lokatie: Leiden (NL)

Bakerpraatjes 2.0: Zinnige en onzinnige zorg rond kinderwens, zwangerschap en bevalling - lokatie: Amsterdam (NL)

Practice based Integrative Medicine - lokatie: Zeist (NL)

VNVA Corrie Hermannprijs Symposium: “Migraine bij vrouwen: een hoofdpijndossier” - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscommunicatie nieuwe medewerkers - lokatie:

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN IN DE MEDISCH CONTEXT - lokatie: Amsterdam (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

JGZ scholing RVP Borging 2021 - lokatie:

JGZ up to date - lokatie:

Masterclass Psychologie van leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

One Day Medical MBA - lokatie: Amsterdam (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Scholingsdag JGZ_oktober 2021_aanvraag AbSg - lokatie: Arnhem (NL)

SDM - Shared Decision Making en Motiverende gespreksvoering - lokatie: Doorn (NL)

Starttraining PT voor mentoren - lokatie:

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Enschede (NL)

Training ”kinderen (en jongeren) en seksualiteit, een lastig thema - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Live Online (NL)

Training Richtlijnen Hart en Vaatziekten en herstelpad Hart en Vaatziekten - lokatie: Utrecht (NL)

(Hoog)begaafdheid: herkennen en uitvragen in de spreekkamer - lokatie: Utrecht (NL)

BaZ nascholingsdag - lokatie: Utrecht (NL)

Collegereeks Innovatief leiderschap in de zorg - lokatie: Breukelen (NL)

Cursus Duurzaamheid van de Arbeidsbeperkingen - lokatie: Utrecht (NL)

Het leefstijlgesprek: het Leefstijlroer in de spreekkamer - lokatie: Utrecht (NL)

Horen en gehoord worden - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

Horen en gehoord worden - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

JGZ Symposium Motoriek - lokatie: Druten (NL)

JGZ up to date - lokatie:

Meldcode DD2 - lokatie:

Methodisch werken - lokatie: Utrecht (NL)

Methodisch werken - lokatie: Utrecht (NL)

Peilstation Intensief Melden - lokatie:

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Versterken van je mentale basis: basisvoorwaarde hybride werken - lokatie: Bussum (NL)

Voorbereiding en vervolg op kwaliteitsvisitatie / EIF - lokatie: Utrecht (NL)

Voorbereiding en vervolg op kwaliteitsvisitatie / EIF - lokatie: Utrecht (NL)

webinar vervroeging BCG vaccinatie - lokatie:

Werken met de Meldcode - lokatie: Leiden (NL)

‘HOE WERKT HET IN DE OVERGANG’/Bedrijfsartsen - lokatie:

Bouwopleiding voor bedrijfsartsen, module 2 - lokatie: Geldermalsen (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Amersfoort (NL)

Door één deur. Zonder stress lekker samenwerken - lokatie: Leersum (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Eetproblemen bij jonge kinderen 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

KD+ deel 2 - lokatie:

KOPP- KVO- en KVBO- kinderen in de JGZ - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass ‘Een tuchtzaak: een life-event voor een arts' - lokatie: Utrecht (NL)

MDO Leefstijl - lokatie: Breda (NL)

Neuroten, zenuwpezen en bangeriken uit de schaduw - lokatie: Soesterberg (NL)

NVK Congres 2021 - lokatie:

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Psyon onderwijs - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing dossiervorming JGZ - lokatie: Utrecht (NL)

Straling en de gevolgen voor werk - lokatie: Utrecht (NL)

Theoretische scholing RVP - lokatie:

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Train-de-trainerworkshop voor visusinstructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

Training Financieel in control - lokatie: Utrecht (NL)

Veranderen, samenwerken en procesmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Webinar Covid-19 Herstelzorg - lokatie:

WMO-GCP training - lokatie: Breda (NL)

WvGGZ en Wilsbekwaamheid - lokatie: Groningen (NL)

"Doe eens normaal?!" - lokatie: Rotterdam (NL)

ACT Basisopleiding Kort - lokatie: Waalre (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Venray (NL)

Congres Duurzame Zorg 2021 - lokatie:

De Zeven Hoofdzonden - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Didactische scholing – verdiep je intervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Externe evaluatie Groepsfunctioneren tbv Artsen Maatschappij en Gezondheid en Verzekeringsartsen (incl profielartsen) - lokatie: Utrecht (NL)

Externe evaluatie Groepsfunctioneren tbv Artsen Maatschappij en Gezondheid en Verzekeringsartsen (incl profielartsen) - lokatie: Utrecht (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Jaarlijks congres hechtingsproblematiek - 8e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

JGZ Zeeuws Vlaanderen up to date - lokatie:

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten 2021 - lokatie: Zeist (NL)

oplossingsgericht werken in de JGZ - lokatie: Heinkenszand (NL)

Psychoses - lokatie: Amersfoort (NL)

Schitteren door aanwezigheid - lokatie: Leersum (NL)

Scholing laaggeletterdheid voor jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen - lokatie: Zwartsluis (NL)

Starttraining PT voor mentoren - lokatie:

Stoppen met roken: grenzen en mogelijkheden als professional - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Vind jouw 'Why'! - lokatie: Doorn (NL)

"Kanker op de werkvloer" - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – volle kracht vooruit – het IOP als kompas - lokatie: Utrecht (NL)

Infant Mental Health - lokatie: Amsterdam (NL)

MDO Leefstijl - lokatie: Breda (NL)

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

Training Rijbewijskeuringen - lokatie: Houten (NL)

AWP contactpersonenbijeenkomst - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdataset JGZ: betere registratie voor betere zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Basiswetgeving in de praktijk - Verdiepende Module - lokatie: Utrecht (NL)

BIUPAMA 2021 - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Bouwopleiding voor bedrijfsartsen, module 2 - lokatie: Geldermalsen (NL)

Capaciteitenprofiel voor kinderen met een aandoening - lokatie: Utrecht (NL)

De waarde van ontspanning voor gezondheid en herstel na kanker - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – vaardiger worden in situationeel begeleiden - lokatie: Utrecht (NL)

Educatief Partnerschap (EP) Vormgeven aan IOP - lokatie: Leiden (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclass Sociaal Domein voor de Eerste Lijn - lokatie: Hoogvliet Rotterdam (NL)

refereeravond sociale geneeskunde ggd ijsselland 'Kom uit je hok' - lokatie: Zwolle (NL)

Solk en somatoforme stoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Solk en somatoforme stoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Solk en somatoforme stoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Brummen (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Workshop Mensely - Van professioneel gedreven kennisdeling naar organisatiegerichte kennisdeling - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Bedrijfsarts en Beroepsgoederenvervoer Transportartsendag 2021 - lokatie: Harderwijk (NL)

Conflicten in de werksituatie en Arbeidsrecht voor bedrijfsartsen - lokatie:

Cursus tot gecertificeerd instructeur van Wiechenonderzoek - lokatie: Utrecht (NL)

Educatief Partnerschap (EP) Vormgeven aan IOP - lokatie: Leiden (NL)

JGZ Symposium Motoriek - lokatie: Druten (NL)

Kwaliteit van het verzekeringsgeneeskundig handelen voor (verzekerings)artsen UFL - lokatie:

Methodisch werken - lokatie: Utrecht (NL)

Methodisch werken - lokatie: Utrecht (NL)

oplossingsgericht werken in de JGZ - lokatie: Heinkenszand (NL)

Refereeravond artsen JGZ, IZB, M+G - lokatie:

Refereervond 'Regurgitatie: een multidisciplinaire aanpak' - lokatie: Enschede (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Superb supervision senior – a course for senior PhD supervisors - lokatie: Amsterdam (NL)

technische geneeskunde en medische zorg - lokatie: Enschede (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Taakdelegatie en Persoonlijk Leiderschap voor Verzekeringsartsen - lokatie: Utrecht (NL)

Vakinhoudelijke scholing 2020 Krachtvoer 3 op 12 oktober 2021 - lokatie:

Van ketenzorg naar netwerkzorg - lokatie: Utrecht (NL)

Chronische pijn en chronische vermoeidheid - verklaren en instandhoudende factoren - lokatie:

Cursus Ergometrie - lokatie: Zaandam (NL)

Halfjaarlijkse tbc-bijeenkomst - lokatie:

Health System Research - lokatie: Utrecht (NL)

Maternale geneeskunde - lokatie: Sassenheim (NL)

MDO Leefstijl - lokatie: Breda (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

WMO-GCP training - lokatie: Almelo (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Brummen (NL)

Ambtenaren en recht - lokatie:

Ambtenaren en recht - lokatie:

Arbeidsconflicten en Mediation - lokatie:

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Bij- en nascholing IKA Ned : werken in en aan organisaties - lokatie: Baarn (NL)

Bouwopleiding voor bedrijfsartsen, module 2 - lokatie: Geldermalsen (NL)

Compassievol leiderschap in de zorg - lokatie: Arnhem (NL)

Duurbelasting in de arbeid - lokatie:

Duurzame zorg voor gezonde toekomst. Maar hoe? - lokatie: Nieuwegein (NL)

ICT & gezondheidsrecht - lokatie:

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden - lokatie: Roermond (NL)

KNMG | Interculturele dilemma’s in de spreekkamer. - lokatie: Tilburg (NL)

Leefstijl webinar: Bewegen als medicijn - lokatie:

Levensreddend handelen voor medici - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Bedrijfsarts als Adviseur - lokatie:

ONLINE De narcistische cirkel (avondcursus) - lokatie: Arnhem (NL)

Ouderenmishandeling - lokatie: Amersfoort (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Patiëntveilig werken met behulp van CRM - lokatie: Bilthoven (NL)

Scholing Baecke-Fassaert Motoriektest - lokatie:

Scholing Richtlijn: "Opsporen oogafwijkingen" - lokatie: Zoetermeer (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Emmen (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Groesbeek (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Verdieping Wet verbetering poortwachter - lokatie: Nieuwegein (NL)

Basistraining Beter gezond? - lokatie: Groningen (NL)

Mindfulness in de spreekkamer - lokatie: Harlingen (NL)

Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Arnhem (NL)

Nascholing Stichting Jeugdgezondheidszorg Noord Nederland 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode - lokatie: Meerkerk (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Financieel in control - lokatie: Utrecht (NL)

Training Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie:

Training Richtlijnen Hart en Vaatziekten en herstelpad Hart en Vaatziekten - lokatie: Utrecht (NL)

Review Werkwijzer UWV - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Wilderness Life Support (AWLS) - lokatie: Soest (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Eindhoven (NL)

Kwaliteit van het verzekeringsgeneeskundig handelen voor (verzekerings)artsen UFL - lokatie:

Management Webinarreeks - lokatie:

Methodisch werken - lokatie: Utrecht (NL)

Methodisch werken - lokatie: Utrecht (NL)

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie:

Scholing Koemelkallergie? …wat nu?! - lokatie: Goes (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Vlaggensysteem - lokatie: Venlo (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Richtlijnen Hart en Vaatziekten en herstelpad Hart en Vaatziekten - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch Opleiden: Inspireren en Groei - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training voor opleiders: het begeleiden van aios bij evidence based leren werken (vervolg) - lokatie: Nijmegen (NL)

Training voor opleiders: het voeren van leergesprekken met impact - lokatie: Ravenstein (NL)

WMO-GCP training - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Technieken voor dialoog, het goede gesprek - lokatie: Nieuwegein (NL)

Ik zie ik zie wat jij niet ziet - DEEL 2 - lokatie: Zeist (NL)

Mijn collega en ik - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Poortwachterstoets RIV 1-daagse - lokatie:

Quick Fix JGZ 2020/2021 - lokatie:

Scholing Rijksvaccinatieprogramma - lokatie: Leiden (NL)

Haagsche Praat 2021- II - lokatie:

Methodisch werken - lokatie: Utrecht (NL)

Methodisch werken - lokatie: Utrecht (NL)

Werken met de GIZ Methodiek! - lokatie: Zoetermeer (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De Kunst van een goed gesprek; - lokatie: Utrecht (NL)

Denk mee met Menno de Bree: Vrolijk pessimisme - lokatie: Putten (NL)

Multidisciplinaire arbeidstraining & revalidatie en Tuchtzaken, arbeidsrecht & taakdelegatie. - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Dossiervoering - lokatie:

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Academische Werkplaats: Themabijeenkomst "Gedragsbeinvloeding". - lokatie: Rotterdam (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Compagnonscursus OZG - lokatie: Ommen (NL)

Compassievol Medisch Leiderschap - lokatie: Den Dolder (NL)

CooL-leefstijlprogramma (gli) - lokatie: Benschop (NL)

De RI&E PSA (Psychosociale Arbeidsbelasting) als beleids- en interventie instrument voor de bedrijfsarts - lokatie: Garderen (NL)

JGZ scholing RVP Borging 2021 - lokatie:

Masterclass laaggeletterdheid - lokatie: Gouda (NL)

Medical response to major incidents (MRMI) - lokatie: Utrecht (NL)

Najaarsschool arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Najaarsschool arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Nascholing Seksuele Gezondheid Noord-Holland/Flevoland 28 oktober 2021 - lokatie:

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Symposium Kindergeneeskunde - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Scheemda (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Brummen (NL)

Van Wiechenscholing - lokatie: Zoetermeer (NL)

Workshop Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) - lokatie: Utrecht (NL)

Zeden - lokatie:

Zorgvisie | Congres Concentratie en spreiding Acute Zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

MDO Leefstijl - lokatie: Breda (NL)

PA!N Congres - pijn, ketenzorg en levensloop - lokatie: Groningen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Astma en extremiteiten houding en beweging - lokatie:

AVONDCYCLUS JEUGDGEZONDHEIDSZORG 2021; Angstklachten - lokatie:

Bedrijfsartstaken delegeren en werken volgens de NVAB-werkwijzer Taakdelegatie - lokatie: Heerenveen (NL)

De second opinion en de relatie met tuchtrecht en conflicten - lokatie: Utrecht (NL)

Effectief omgaan met klachten en klagers - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Jobcrafting: zelfsturing in je werk - lokatie: Utrecht (NL)

Strategie en beleid in de publieke gezondheid – Groep 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Strategie en beleid in de publieke gezondheid – Groep 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

UWV conform redeneren en rapporteren bij bezwaarzaken en ter voorkoming van loonsancties - lokatie: Heerenveen (NL)

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

Webinar FGO MB - kinderneurologie en ketensamenwerking obesitas - lokatie:

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Begeleiden bij rouw - lokatie:

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Psyon onderwijs - lokatie: Utrecht (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Vlaggensysteem - lokatie: Venlo (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

De Jeugdartsconferentie (voormalig Oranjewoudconferentie) 2021 - lokatie: Elspeet (NL)

De second opinion en de relatie met tuchtrecht en conflicten - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Amsterdam (NL)

Visus training - lokatie:

Wilsonbekwaamheid - lokatie: Zeist (NL)

‘HOE WERKT HET IN DE OVERGANG’/Bedrijfsartsen - lokatie:

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Door één deur. Zonder stress lekker samenwerken - lokatie: Putten (NL)

Jaarlijks congres hoogbegaafdheid - 6e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden - lokatie: Maastricht (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2021-2022 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Meldcode kindermishandeling praten met kinderen / ouders - lokatie:

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Dossiervoering - lokatie:

Training voor opleiders: het rode potlood - lokatie: Nijmegen (NL)

Weerbaarheid en veerkracht bij jongeren - lokatie: Ede (NL)

Cursus Psychisch Verzuim en Mentale Weerbaarheid - lokatie: Utrecht (NL)

Morele oordeelsvorming voor de medische praktijk - lokatie: Baarn (NL)

Nascholingscyclus 2020 NVAB-werkgroep Bedrijfsartsen Sociale Werkvoorziening ( NVAB-SW) - lokatie: Bilthoven (NL)

Patiëntveilig werken met behulp van CRM - lokatie: Bilthoven (NL)

Peilstation Intensief Melden - lokatie:

RVP, klaar voor de toekomst?! - lokatie: Garderen (NL)

Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Vitamine R: Leer hoe je regie, rust en ruimte creëert - lokatie:

Interculturele competenties voor zorgprofessionals - lokatie: Goirle (NL)

Lustrumsymposium : ‘Van onderzoek naar praktijk’ - Tubereuze Sclerosis Complex –2021/ 40 jaar STSN (Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland) - lokatie: Ede (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Effectief handelen in stressvolle situaties en periodes - lokatie: De Koog (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Op goed geluk! Moderne levenskunst voor artsen - lokatie: Ermelo (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Zwolle (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Frozen Shoulder Update 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

JGZ scholing RVP Borging 2021 - lokatie:

Jonge mensen, groot verdriet - lokatie: Zeist (NL)

Methodisch werken - lokatie: Utrecht (NL)

Methodisch werken - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Ede (NL)

Suïcidepreventie onder jongeren - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Beter en professioneel omgaan met lastig en agressief gedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Training van wiechen ontwikkelingsonderzoek - lokatie: Leiden (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Delft (NL)

Astma en extremiteiten houding en beweging - lokatie:

Basiscursus Luchtvaartgeneeskunde klasse 2 en LAPL - lokatie: Soesterberg (NL)

Burnout: diagnostiek en behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Chronische pijn en chronische vermoeidheid - verklaren en instandhoudende factoren - lokatie:

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Masterclass Financieel Management in de Zorg - 2021/2022 - lokatie: Breukelen (NL)

NFU Advanced Training Program Waardengedreven Zorg - lokatie:

Professionalisering en persoonlijke effectiviteit door Action Learning - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Dossiervoering - lokatie:

Versterken van je mentale basis: basisvoorwaarde hybride werken - lokatie: Oost-, West- en Middelbeers (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Beter begrijpen en bereiken van ‘moeilijke’ patiënten - lokatie: Soesterberg (NL)

Geweldloze Communicatie: Empathie en innerlijke helderheid. (Basis 2) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Juridische aspecten van arbeidsconflicten - lokatie:

Publieke gezondheidszorg: kansen en effectiviteit van preventie - lokatie: Utrecht (NL)

RIV en werkwijzer poortwachter - lokatie:

Suïcidepreventie onder jongeren - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Maastricht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Voeding en voedingsvragen 0-4 jaar - lokatie: Zoetermeer (NL)

bijeenkomst Landelijk Netwerk JGZ Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling - lokatie: Utrecht (NL)

Training cardiovasculair risicomanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Cubaanse gezondheidszorg met de focus op preventieve zorg en GGZ - lokatie: La Habana (CU)

Cubaanse gezondheidszorg met de focus op preventieve zorg en GGZ - lokatie: Havana (CU)

Financieel Management voor de arts - lokatie: Eindhoven (NL)

GOLAMA 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Organisatie van data analytics - lokatie: Zeist (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Schitteren door aanwezigheid - lokatie: Ermelo (NL)

Symposium Kindermishandeling “Praten helpt” - lokatie: Tilburg (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Assen (NL)

Arbeidsconflicten en Mediation - lokatie:

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Intern en Extern Management voor de arts - lokatie: Eindhoven (NL)

Methodisch werken - lokatie: Utrecht (NL)

Methodisch werken - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing coassistentenopleiders geïntegreerd extramuraal coschap UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Scholing Richtlijn: "Opsporen oogafwijkingen" - lokatie: Zoetermeer (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Dossiervoering - lokatie:

Van Wiechenscholing - lokatie: Zoetermeer (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Breukelen (NL)

Opleiding Scen-arts 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Autisme en ADHD - lokatie: Zeist (NL)

Autisme en ADHD - lokatie: Zeist (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2021-2022 - lokatie: Leiden (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Op hoop van zegen?! Een inspirerende cursus rond medisch-ethische dilemma's. - lokatie: Ermelo (NL)

Regionale opleidingsdag district Noord 2021: De goede praktijkopleiding: een zaak van ons allen. - lokatie: Eelderwolde (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Visus en VOV - lokatie:

WMO-GCP training - lokatie: Arnhem (NL)

Borstvoeding - lokatie:

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

De mythe van de gewetenloze jongere ontrafeld 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Heijermanslezing - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

RVP scholing - lokatie: Zoetermeer (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Utrecht (NL)

14th Netherlands Conference on HIV Pathogenesis, Epidemiology, Prevention and Treatment - lokatie:

Begeleiden en beoordelen - lokatie: Venlo (NL)

Borstvoeding nieuwe medewerkers - lokatie:

Dossiervoering - lokatie:

Haagsche Praat 2021- II - lokatie:

Speak Up dear! - 2-daagse Presentatie- en Profileringstraining voor vrouwen - lokatie: Zeist (NL)

Teaching on the Run: module 10 - Feedback tussen collega’s - lokatie: Groningen (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Beter samenwerken met collega’s. Non-Technical-Skills: Hoe leid je daarin op? - lokatie: Leiden (NL)

Patiëntveilig werken met behulp van CRM - lokatie: Bilthoven (NL)

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Brummen (NL)

Carrousel Arbeidsrevalidatie - lokatie: Enschede (NL)

Conflictenmanagement voor bedrijfsartsen - lokatie: Breukelen (NL)

Individuele training on the job van Wiechen onderzoek - lokatie:

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Jaarlijks congres ACEs: nadelige jeugdervaringen - lokatie: Eindhoven (NL)

Jeugdgezondheidszorg module Plegan opleidingen Incompany met Yunio - lokatie:

JGZ scholing RVP Borging 2021 - lokatie:

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

Scholing docenten terugkomonderwijs geïntegreerd extramuraal coschap UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Training Dossiervoering - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie:

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie: Utrecht (NL)

Moeilijke patiënten - lokatie: Soesterberg (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Delft (NL)

AVONDCYCLUS JEUGDGEZONDHEIDSZORG 2021; Te vroeg, te laat in de puberteit - lokatie:

De Zeven Hoofdzonden - lokatie: Ermelo (NL)

Individuele training on the job van Wiechen onderzoek - lokatie:

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Claimbeoordeling deel III: Kwaliteit en prognose - lokatie:

Individuele training on the job van Wiechen onderzoek - lokatie:

Samenwerking met anderen buiten het team van bedrijfsartsen - lokatie: Harderwijk (NL)

Teach the Teachers-Plus: EPA's gebruiken in de opleiding - lokatie: Leiden (NL)

Teaching on the Run: module 10 - Feedback tussen collega’s - lokatie: Leeuwarden (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Drachten (NL)

Gered door de hamer?! Ontsnap aan zinloos vergaderen - lokatie: Brummen (NL)

Malingering - is de kwaal echt ? - lokatie: Zeist (NL)

Ouderengeneeskunde Maastricht 2.0 'actualiteit en ontwikkelingen' 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

Samenwerking met anderen buiten het team van bedrijfsartsen - lokatie: Harderwijk (NL)

Training Dossiervoering - lokatie:

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Basis Instructeurscursus BLS - lokatie: Houten (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Door denken voor dokters. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Brummen (NL)

Individuele training on the job van Wiechen onderzoek - lokatie:

Scholing laaggeletterdheid voor jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen - lokatie: Ommen (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Almelo (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Individuele training on the job van Wiechen onderzoek - lokatie:

Vaccineren bij kinderen en zwangeren 2021 - lokatie: 3521 AL (NL)

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

Individuele training on the job van Wiechen onderzoek - lokatie:

JGZ scholing RVP Borging 2021 - lokatie:

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Suïcidepreventie onder jongeren - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Individuele training on the job van Wiechen onderzoek - lokatie:

Samenwerking met anderen buiten het team van bedrijfsartsen - lokatie: Harderwijk (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Hoogsensitiviteit - lokatie: Eindhoven (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Ermelo (NL)

Functioneren als verzekeringsarts B&B - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch Opleiden: Inspireren en Groei - lokatie: Nijmegen (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass laaggeletterdheid - lokatie: Leiden (NL)

Training voor opleiders: het rode potlood - lokatie: Heerlen (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Actualiteiten RVP 2020-2021 - lokatie:

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Individuele training on the job van Wiechen onderzoek - lokatie:

Privacy op de werkvloer - lokatie: Nieuwegein (NL)

Stoppen met roken en leefstijlbegeleiding bij psychiatrische problematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

‘HOE WERKT HET IN DE OVERGANG’/Bedrijfsartsen - lokatie:

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Hoofddorp (NL)

Hart Leiderschap - lokatie:

Samenwerking met anderen buiten het team van bedrijfsartsen - lokatie: Harderwijk (NL)

Congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang - lokatie: Utrecht (NL)

Terugkomdag voor Van Wiechen instructeurs 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein - lokatie: Utrecht (NL)

Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein - lokatie: Utrecht (NL)

Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein - lokatie: Utrecht (NL)

Arbocuratieve samenwerking bij Multipele Sclerose - lokatie: Heeze (NL)

Haagsche Praat 2021- II - lokatie:

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden - lokatie: Maastricht (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Dordrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Ermelo (NL)

Zieke werknemer op basis van casusposities - lokatie: Hoofddorp (NL)

De Academie | Kracht van Confrontatie - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Op goed geluk! Moderne levenskunst voor artsen - lokatie: Brummen (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Brummen (NL)

Jaarlijks Congres - Psychotrauma bij kinderen en jong volwassenen - editie 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Leefstijlgeneeskunde 3: Voeding als medicijn 2021-2022 - lokatie: Zeist (NL)

‘HOE WERKT HET IN DE OVERGANG’/Bedrijfsartsen - lokatie:

Arbeidsconflicten en Mediation - lokatie:

Door denken voor dokters. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Leersum (NL)

Scholing coassistentenopleiders geïntegreerd extramuraal coschap UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Bijscholing LVAK Basisdagen - lokatie: Utrecht (NL)

Agressie Management - lokatie: Nijmegen (NL)

Nascholing Oostenrijk 2021 - lokatie: Seefeld (AT)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Leersum (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Door één deur. Zonder stress lekker samenwerken - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Ja dokter, nee dokter! Receptuur voor een soepel spreekuur - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Educatief Partnerschap (EP) Vormgeven aan IOP - lokatie: Eindhoven (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Ermelo (NL)

Opleiding Scen-arts 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

‘HOE WERKT HET IN DE OVERGANG’/Bedrijfsartsen - lokatie:

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Gered door de hamer?! Ontsnap aan zinloos vergaderen - lokatie: Leersum (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Scholing coassistentenopleiders geïntegreerd extramuraal coschap UMCG - lokatie: Groningen (NL)

NFU Advanced Training Program Waardengedreven Zorg - lokatie:

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Educatief Partnerschap (EP) Vormgeven aan IOP - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus 2022 “Medisch Specialistische Rapportage” - lokatie: Nijkerk (NL)

‘HOE WERKT HET IN DE OVERGANG’/Bedrijfsartsen - lokatie:

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Basis Instructeurscursus BLS 2022 - lokatie: Houten (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Leersum (NL)

Opleiding Scen-arts 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Leersum (NL)

Effectief handelen in stressvolle situaties en periodes - lokatie: De Koog (NL)

Verdiepingstraining Werken met het Vlaggensysteem - lokatie:

Webinar FGO 24 juni 2021 - lokatie:

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Brummen (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Effectief handelen in stressvolle situaties en periodes - lokatie: De Koog (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Hoofddorp (NL)

Basis Instructeurscursus BLS 2022 - lokatie: Houten (NL)

Zeker en vast. Ontdek het fundament van de medische wetenschap - lokatie: Brummen (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Leersum (NL)

NFU Advanced Training Program Waardengedreven Zorg - lokatie:

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Basis Instructeurscursus BLS 2022 - lokatie: Houten (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Ermelo (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Breukelen (NL)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Basis Instructeurscursus BLS 2022 - lokatie: Houten (NL)