Lobbyen en netwerken - lokatie: Utrecht (NL)

AVONDCYCLUS JEUGDGEZONDHEIDSZORG 2021; Incontinentie, go with the flow - lokatie: Nijmegen (NL)

DocentprofTutorentraining B1-B2 2019-2020 - lokatie:

DocentprofTutorentraining B1-B2 2019-2020 - lokatie:

Dossiervorming - lokatie:

Refereeravond Forensische Geneeskunde en Politie - lokatie: Leiderdorp (NL)

2018-2020 GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
2018-2020: SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
2019-2021: Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
2019-2021: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2019-2021: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2019-2021: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
2019-2021: Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
2020-2022 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2020-2022: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
2021-2023: Algemeen: Werken met een meldcode - AbSg
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: De rol van de huisarts
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Late effecten
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Leefstijl
abcdeSIM 2019-2
ADHD en ASS
Antibiotica allergie
Arbeidstoxicologisch ICT
Basiscursus Cultuursensitief Werken
Basisinformatie PrEP
Basismodule soa
BSL Begeleiding van werkenden met kanker
BSL Begeleiding van werkenden met kanker
BSL Richtlijn Depressie
BSL Richtlijn Depressie
BSL_E-learning_Introductie DSM 5 voor bedrijfs- en verzekeringsartsen
BSL_E-learning_Introductie DSM 5 voor bedrijfs- en verzekeringsartsen
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
Cultuursensitief werken - Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd
Digitale Leeromgeving Soa Hiv Seks 2018 - ABFE en ABSG
EBM voor oudere patiënten
eBROK
ECTR Expert
ECTR Indieningsproces
ECTR Uitvoering onderzoek
E-cursus Begeleiding bij Hongerstaking
Effectief communiceren in de zorg
E-leaning Hartafwijkingen
E-learning Aanpak van laaggeletterdheid Gezin
E-learning Angst
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning 'Basis voedingskennis'
E-learning Borstvoeding
E-learning COVID-19-vaccinatie
E-learning COVID-19-vaccinatie
E-learning Depressie
E-learning 'gezonde voeding voor kinderen 0-4 jaar'
E-learning Jong en Transgender
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning Kunstvoeding
E-learning MGV 'Verdieping'
E-learning module Basiscursus Electrocardiografie
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Pesten
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning Motorische Ontwikkeling
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning ROTA Virus
E-learning serie 'Obesitas en COVID-19'
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
E-learning Wet- en regelgeving kindermishandeling en huiselijk geweld
E-learning: Senioren op reis
E-learningmodule: Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij baby's
Ethische dilemma's bij asielzoekers
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
FCI Kinderen en voeding: jong geleerd is oud gedaan
Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding
Genetica, de basis
Good Clinical Practice (GCP)
Handhygiëne
Health data science/Big data
Health Informatics: Elektronische Beslissingsondersteuning
Health Informatics: Evidence Based Health Informatics
In gesprek over meisjesbesnijdenis
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Kanker & Leven
Kanker & Leven: plenaire programma
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Masterclass 1e lijn | vaccinaties
Maternale kinkhoestvaccinatie
MOOC Kidney transplantation
Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2020
On-demand webcast Precisiezorg is dichterbij dan we denken
On-demand webcast: Kinderen met koemelkallergie; een wetenschappelijke kijk op voeding en het microbioom (heraccr.)
On-demand web-tv De herkenning van neuromusculaire ziekten in de eerste lijn
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online Course: Waardegedreven zorg en verandermanagement
Online WMO/GCP training KABIZ(NVFZ)-OA-ZA-NVFG
Overspanning / Burnout
PIN 23- 4b Stoppen met Roken
Praktische Pediatrie
Preconceptiezorg
Preventie Postpartum Depressie
Privacy en informatieveiligheid
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
Quintesse 2019-1
Quintesse 2019-1
Quintesse 2019-2
Quintesse 2019-2
Quintesse 2019-3
Quintesse 2019-3
Quintesse 2019-4
Quintesse 2019-4
Quintesse 2020-1
Quintesse 2020-1
Quintesse 2020-2
Quintesse 2020-2
Quintesse 2020-3
Quintesse 2020-3
Quintesse 2020-4
Refugee Care[e]Education
Richtlijnenspel
Risicojeugd: Straatcultuur en social media
Risicojeugd: Werken met Multiproblem gezinnen
Samen Beslissen
Taalstimulering door leesbevordering
Taalstimulering door leesbevordering
Target@Work
Veilig Slapen JGZ
Verslaving onder artsen
Virale hepatitis voor de huisarts. Hoe herken ik chronische Hepatitis B en C in de huisartsenpraktijk en welke acties moet ik ondernemen?
Voeding bij jonge kinderen
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Webinars COVID-19 4 november 2020 (eerste van nieuwe reeks)
Werken met een meldcode in de ggz
WMO/GCP- en BROK-herregistratie NVHVV-V&V-VSR
Zeldzaam in de praktijk
ziekte van Fabry
ziekte van Gaucher

Chronische pijnklachten - lokatie: Amsterdam (NL)

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

HSK seminar 'Motiverende gespreksvoering' - lokatie: Arnhem (NL)

leergang strategisch leiderschap voor vrouwelijke artsen - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Nascholing RVP (rijksvaccinatieprogramma) - lokatie:

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie:

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Teaching on the Run: module 5 - STAMPPOT - lokatie: Groningen (NL)

Alumnidag 2020: Together is better. - lokatie: Doorn (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Basistraining SamenStarten 2020 - lokatie: Culemborg (NL)

Cursus Teamcoaching in de zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Jonge onderzoekers op het podium - lokatie: Assen (NL)

Persoonlijk leiderschap: zo neem je de leiding! - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus Ambtenarenrechtelijke kant van ziekteverzuim voor bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen bij politie - lokatie: Utrecht (NL)

Het betrekken van cognities en percepties van de werkende bij de begeleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Langer doorwerken - lokatie: Nijmegen (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2020-2021 - lokatie: Leiden (NL)

Nascholing Oostenrijk 2021 - lokatie: Seefeld (AT)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Werk en psychische stoornissen in nieuw perspectief - lokatie: Vaals (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Morele oordeelsvorming voor de medische praktijk - lokatie: Baarn (NL)

Signalen van autisme bij het jonge kind herkennen - lokatie: Utrecht (NL)

The Voice 1-daagse communicatietraining (Coronaproof) met Bianca Tan - lokatie:

Basismodule Top3 methodiek voor samenwerking JGZ 2021 - lokatie:

Begeleidersvaardigheden onderlinge toetsing en intervisie - lokatie:

MBA Healthcare Management (ABAN 2021-2023) - lokatie: Amsterdam (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Rapporteren bij kwetsbare groepen - lokatie:

Samenwerking met anderen buiten het team van bedrijfsartsen - lokatie: Harderwijk (NL)

Teamtraining (CRM) op ongekende hoogte! 2020 - lokatie: Houten (NL)

Bewegen als medicijn bij Diabetes - lokatie: Utrecht (NL)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Utrecht (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Utrecht (NL)

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

Live webcast Darmgezondheid: diagnostiek en het brein - lokatie: Hilversum (NL)

Quick Fix JGZ 2020/2021 - lokatie:

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Sassenheim (NL)

Werken met de GIZ Methodiek! - lokatie: Zoetermeer (NL)

Het leefstijlgesprek: het Leefstijlroer in de spreekkamer - lokatie: Utrecht (NL)

Slapen, eten en zindelijk worden - lokatie: Amersfoort (NL)

Wetenschappelijk gedeelte van de ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde - lokatie: Eindhoven (NL)

Actualiteiten Sociale Domein - lokatie:

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Herscholing RVP - lokatie:

LECK Congres 2021, Always look at the right side of life! Over kindermishandeling en wettelijke kwesties - lokatie: Utrecht (NL)

Pijn & het brein 2021 (NVAB) - lokatie: Amersfoort (NL)

SGBO basistraining voor opleiders - dag 3 en 4 - lokatie: Nijmegen (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Training: Methodiek Complexe Echtscheiding en ouderschap - lokatie: Leiden (NL)

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Verdieping Wet verbetering poortwachter - lokatie: Nieuwegein (NL)

HSK seminar 'Motiverende gespreksvoering' - lokatie: Arnhem (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Wet Werk en Inkomen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Leefstijlgeneeskunde 4: Stressmanagement, zingeving en spiritualiteit 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Ermelo (NL)

Gespreksvaardigheidstraining in het voeren van moeilijke verzuimgesprekken met werkgevers - lokatie: Utrecht (NL)

MDO: Nachtwerk en Gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Overgangsklachten en werkvermogen - lokatie:

Refereeravonden/webinars in 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Richtlijnen voor Persoonsgerichte Zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Training NVAB-richtlijn psychische problemen - lokatie: Utrecht (NL)

Vakinhoudelijke scholing 2020 Krachtvoer 3 op 8 okt 2020 - lokatie:

Actualiteiten RVP 2020-2021 - lokatie: Assen (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Scen-arts 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Refereeruurtje voor Sanquin donorartsen - lokatie:

Teaching on the Run: module 5 - STAMPPOT - lokatie: Groningen (NL)

Van Wiechenscholing - lokatie: Zoetermeer (NL)

Workshop basisdidactiek voor werkgroepbegeleiders - lokatie:

Basisopleiding Stoppen met Roken Coach - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding Stoppen met Roken Coach (Motiveren kun je leren) - lokatie: Utrecht (NL)

Een goede leefstijl, een goede gezondheid - lokatie:

Hart Leiderschap - lokatie:

Basismodule reizigersadvisering en -immunisatie voor artsen - lokatie: Utrecht (NL)

Culturele diversiteit in de gezondheidszorg - lokatie: Utrecht (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

FML en CBBS voor de bedrijfsarts - lokatie: Amsterdam (NL)

Je werkdruk de baas! - lokatie: Utrecht (NL)

KAMG congres 2021: "Crisis | het vak arts M+G: actueler dan ooit" - lokatie: Utrecht (NL)

KAMG congres 2021: "Crisis | het vak arts M+G: actueler dan ooit" - lokatie: Utrecht (NL)

KAMG congres 2021: "Crisis | het vak arts M+G: actueler dan ooit" - lokatie: Utrecht (NL)

NVAB Extra ledenbijeenkomst voorjaar 2021 - lokatie:

Technieken voor dialoog, het goede gesprek - lokatie: Nieuwegein (NL)

Training voor opleiders: het voeren van leergesprekken met impact - lokatie: Nijmegen (NL)

Visus en VOV - lokatie: Rotterdam (NL)

Werk en psychische stoornissen in nieuw perspectief - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Autisme op jonge leeftijd; een praktijkgerichte verdiepende masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Compassievol Teamwerk | samen werken in vakgroepen, teams en divisies binnen de zorg - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Quick Fix JGZ 2020/2021 - lokatie:

RVP scholing - lokatie: Zoetermeer (NL)

Opfrissen richtlijn psychische problemen - lokatie: Utrecht (NL)

Opfrissen richtlijn psychische problemen - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Gehechtheid en ouderschap - lokatie: Zeist (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2020-2021 - lokatie: Leiden (NL)

Online (live) nascholing Seksuele Gezondheid Noord-Holland/Flevoland 16 februari 2021 - lokatie:

Oplossingsgerichte Communicatie - lokatie:

Scholing leerproblemen voortgezet onderwijs - lokatie:

Training Borstvoeding - lokatie: Leiden (NL)

Monitoren en toetsen competentieontwikkeling aios (Vervolgmodule) - lokatie: Rotterdam (NL)

RVP introduktiecursus rijksvaccinatieprogramma - lokatie: Zeist (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Ermelo (NL)

DIPI: Beïnvloeden van ziektepercepties en gedrag bij praktisch geschoolde werkenden en hun naasten ter bevordering van arbeidsparticipatie - lokatie: Groningen (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

SDM - Shared Decision Making en Motiverende gespreksvoering - lokatie: Doorn (NL)

SGBO basistraining voor opleiders - dag 5 en 6 - lokatie: Nijmegen (NL)

Teaching on the Run: module - 7 Leerstijlen - lokatie: Almelo (NL)

The Voice 1-daagse communicatietraining (Coronaproof) met Bianca Tan - lokatie: Rijswijk (NL)

MDO: Nachtwerk en Gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Implementatie Ouderportaal - lokatie:

Training voor opleiders: Volgen van de ontwikkeling van de aios en feedback geven met behulp van het e-portfolio - lokatie: Nijmegen (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

Cursus Functionele Mogelijkheden Lijst en inzetbaarheidsprofiel - lokatie: Zaandam (NL)

HIV en PEP voorschrijven bij FMO na zedendelict - lokatie:

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Werk en psychische stoornissen in nieuw perspectief - lokatie: Otterlo (NL)

Landelijke stafdag 'Leiderschap na Crisis' - lokatie:

AVONDCYCLUS JEUGDGEZONDHEIDSZORG 2021; Autisme - lokatie:

Klinische farmacologie van ADHD-medicatie - lokatie: Drachten (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Startmodule 1e fase M&G - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Basisscholing Meldcode Kindermishandeling en Risicozorg - lokatie: Venlo (NL)

Educatief Partnerschap / Academisering / TNO Opleiding Arts M+G, profiel Jeugdarts - lokatie: Leiden (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie:

Hoe werkt het in de overgang - lokatie:

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2020-2021 - lokatie: Uden (NL)

Ontwikkelingen revalidatie chronische pijn 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Overspanning, burn-out, depressie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Refereeravond GGDrU opleiding arts M&G "Blik van de klant op de (publieke) zorg; clientgericht werken en samen leren" - lokatie:

SDM - Shared Decision Making en Motiverende gespreksvoering - lokatie: Doorn (NL)

Startbijeenkomst Beroepsopleiding Arts M&G 2e fase - lokatie: Utrecht (NL)

Stress gerelateerde klachten en SOLK, Resultaat door samenwerking - lokatie: Zwolle (NL)

Training Praten met kinderen en ouders over seksueel misbruik - lokatie: Amersfoort (NL)

Grip op budget - lokatie: Utrecht (NL)

MDO: Nachtwerk en Gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

RVP vaccinatieplan opstellen - lokatie:

Stoppen met roken begeleiding en laaggeletterdheid - lokatie: Utrecht (NL)

The Voice 1-daagse communicatietraining (Coronaproof) met Bianca Tan - lokatie:

Voorbereiding en vervolg op kwaliteitsvisitatie / EIF - lokatie: Utrecht (NL)

Voorbereiding en vervolg op kwaliteitsvisitatie / EIF - lokatie: Utrecht (NL)

Voorbereiding en vervolg op kwaliteitsvisitatie / EIF - lokatie: Utrecht (NL)

Webinars: Veerkracht door leiderschap: voor artsen die betekenis willen hebben. - lokatie:

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Brummen (NL)

Autisme en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Basisscholing Meldcode Kindermishandeling en Risicozorg - lokatie: Venlo (NL)

Inleiding medische advisering WLZ - lokatie: Utrecht (NL)

Inleiding medische advisering WLZ - lokatie: Utrecht (NL)

Inleiding medische advisering WLZ - lokatie: Utrecht (NL)

Klinische farmacologie van ADHD-medicatie - lokatie: Nootdorp (NL)

Masterclass Theatervaardigheden (Onderwijs en de Techniek van het Theater) - lokatie:

Onderzoek: Inleiding (MG2021mrt-groep 1) - lokatie: Utrecht (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Training GIZ vanaf 4 maart 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Training: Methodiek Complexe Echtscheiding en ouderschap - lokatie: Gouda (NL)

Voorjaarsschool arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Voorjaarsschool arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Utrecht (NL)

Educatief Partnerschap Stages (vormgeven aan de voorbereiding, uitvoering, begeleiding en beoordeling) - lokatie: Eindhoven (NL)

Hervind het echte contact met je patiënt en jezelf - lokatie: Axams (AT)

Moeilijke patiënten - lokatie: Zeist (NL)

Onderzoek: Inleiding (MG2021mrt-groep 1) - lokatie: Utrecht (NL)

RVP scholing - lokatie:

Nascholingsdag Donorartsen Sanquin - lokatie:

Systeembiologie en traditionele behandelmethoden TCM/acupunctuur - lokatie: Zeist (NL)

Letsels en letselrapportage (basis) - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdataset JGZ: betere registratie voor betere zorg - lokatie: Utrecht (NL)

BIUPAMA 2021 - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Compassionate-based Care 1: Compassie kun je leren - lokatie:

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Ik zie ik zie wat jij niet ziet - lokatie: Zeist (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen – Groep 1, 2 en 3 - lokatie: Utrecht (NL)

Klinische farmacologie van ADHD-medicatie - lokatie: Eindhoven (NL)

Mantelzorg en werk - lokatie: Utrecht (NL)

One Day Medical MBA - lokatie: Amsterdam (NL)

Pak hypertensie aan - lokatie: Utrecht (NL)

Quick Fix JGZ 2020/2021 - lokatie:

Rouw en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Rouw en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeidsconflicten en Mediation - lokatie:

Herhalingsscholing Van Wiechen onderzoek - lokatie:

Huiselijk en seksueel geweld 2021 - lokatie:

Postmortaal interval - lokatie: Utrecht (NL)

Samenwerking met anderen buiten het team van bedrijfsartsen - lokatie: Harderwijk (NL)

Scholing van de geest - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training Dossiervorming - lokatie: Emmen (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Goedgekeurd! Basistraining voor de keuringsarts - lokatie: Utrecht (NL)

Goedgekeurd! Basistraining voor de keuringsarts - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Brummen (NL)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Nascholing RVP (rijksvaccinatieprogramma) - lokatie:

Participatiewet - lokatie: Utrecht (NL)

Participatiewet - lokatie: Utrecht (NL)

Participatiewet - lokatie: Utrecht (NL)

Psychische klachten en werk 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Werk en psychische stoornissen in nieuw perspectief - lokatie: Noordwijk (NL)

‘Onderhouden en behouden van mentale gezondheid en welzijn in veeleisende beroepen van reddingswerk en hulpverlening’ - lokatie:

‘Onderhouden en behouden van mentale gezondheid en welzijn in veeleisende beroepen van reddingswerk en hulpverlening’ - lokatie:

Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid – Groep 1, 2 3 en 4 - lokatie: Utrecht (NL)

Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid – Groep 1, 2 3 en 4 - lokatie: Utrecht (NL)

Bij- en nascholing IKA Ned Verzuimbegeleiding Hoe zit het nu echt. - lokatie:

Decompressie en hyperbare zuurstof therapie - lokatie: Hoeven (NL)

KOPP- KVO- en KVBO- kinderen in de JGZ - lokatie: Utrecht (NL)

landelijk JGZ netwerk aandachtsfunctionarissen kindermishandeling - lokatie: Utrecht (NL)

Patientcomfort en communicatie - lokatie: Nijmegen (NL)

Interculturele competenties voor zorgprofessionals - lokatie: Goirle (NL)

Basistraining SamenStarten 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Triple Problematiek - lokatie: Duivendrecht (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

BATLS sept 2020 tm sept 2021 - lokatie: Hilversum (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Scholing Gezonde School - lokatie:

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Training regionale verwijsindex VIN - lokatie: Alkmaar (NL)

Update neurologie 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Basiscursus 2021 “Medisch Specialistische Rapportage” - lokatie: Nijkerk (NL)

Professioneel presenteren - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing Gezonde School - lokatie:

SGBO basistraining voor opleiders - dag 1 en 2 - lokatie: Ravenstein (NL)

Van patiënt naar persoon - lokatie: Groningen (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscommunicatie - lokatie: Varsseveld (NL)

Basiscommunicatie - lokatie:

Diabetes en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes en werk - lokatie: Utrecht (NL)

In vorm zijn; introductie socratische vaardigheden voor medici - lokatie: Utrecht (NL)

Inzicht in de basiscommunicatie - lokatie: Varsseveld (NL)

Inzicht in de basiscommunicatie - lokatie: Varsseveld (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Leergang Leiderschap met aandacht voor medici en (zorg)leidinggevenden - lokatie: Nijmegen (NL)

Training intervisiebegeleider - lokatie: Utrecht (NL)

Vind jouw 'Why'! - lokatie: Doorn (NL)

Basiscursu Arbeidsrecht - lokatie: Utrecht (NL)

Inspelen op Non-verbaal Gedrag - lokatie: Rotterdam (NL)

Training regionale verwijsindex VIN - lokatie: Alkmaar (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Hoofddorp (NL)

Dag 3 – De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Utrecht (NL)

Dag 3 – De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Utrecht (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie: Amersfoort (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie: Amersfoort (NL)

Ethiek in de publieke gezondheidszorg - lokatie: Utrecht (NL)

KD+ - lokatie:

Opleiding Scen-arts 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Terugkomdag voor Van Wiechen instructeurs 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Boxmeer (NL)

ADHD Netwerk - 56e Netwerkmeeting - lokatie:

Anorexia - lokatie:

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Zwolle (NL)

Autisme en ADHD - lokatie: Zeist (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Eindcongres onderzoeksprogramma ‘De Chronisch Zieke Werkende centraal: wat is de rol van Sociaal Geneeskundigen’ - lokatie:

KNMG Districtsbijeenkomst Bijzondere vormen van geweld: mensenhandel en ouderenmishandeling - lokatie:

Leergang Leiderschap met aandacht voor medici en (zorg)leidinggevenden - lokatie: Arnhem (NL)

ONLINE De narcistische cirkel (avondcursus) - lokatie: Arnhem (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

Genees & Kunst 2020 - lokatie: Ede (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

Morele oordeelsvorming voor de medische praktijk - lokatie: Baarn (NL)

AVONDCYCLUS JEUGDGEZONDHEIDSZORG 2021; Schoolverzuim - lokatie:

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Ermelo (NL)

TTT+ Feedback in complexe(re) situaties - lokatie: Leiden (NL)

Uitvoering Sociale Zekerheid in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Uitvoering Sociale Zekerheid in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Borstvoeding, basispreventie op het CJG - lokatie:

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Incompany meeting Medas/Mag Bussum - lokatie: Arnhem (NL)

Voeding en voedingsvragen - lokatie: Zoetermeer (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Roermond (NL)

Strategie en beleid in de publieke gezondheid – Groep 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Strategie en beleid in de publieke gezondheid – Groep 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Boxmeer (NL)

Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein - lokatie: Utrecht (NL)

Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein - lokatie: Utrecht (NL)

Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein - lokatie: Utrecht (NL)

Leefstijlgeneeskunde - lokatie:

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Samenwerken met bloggers, vloggers en social influencers - lokatie: Gouda (NL)

Kring NVAB Amsterdam 22e H.J. Dokter lezing - lokatie: Hoofddorp (NL)

ADHD en Autisme een spectrum van aandoeningen met verschillende consequenties voor diagnostiek en behandeling - lokatie: Leusden (NL)

Basiscommunicatie - lokatie:

Basiscommunicatie - lokatie:

Cursus Coachend leidinggeven - lokatie: Utrecht (NL)

Inzicht in de basiscommunicatie - lokatie: Varsseveld (NL)

Inzicht in de basiscommunicatie - lokatie: Varsseveld (NL)

Medisch leiderschap - lokatie:

Burnout: diagnostiek en behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Ouderengeneeskunde Maastricht 2.0 'actualiteit en ontwikkelingen' 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Big data gebruiken in public health onderzoek - lokatie: Utrecht (NL)

M@ZL scholing voor jeugdartsen - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie: Woerden (NL)

Privacy op de werkvloer - lokatie: Hoofddorp (NL)

Van mentaal werkvermogen naar werk - lokatie: Utrecht (NL)

Van mentaal werkvermogen naar werk - lokatie: Utrecht (NL)

Zorgvisie | Congres Concentratie en spreiding Acute Zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeidsconflicten en Beroepsziekten - lokatie:

Introductie in de homeopathische geneeskunde: theorie, praktijk en wetenschap - lokatie: Zeist (NL)

Leefstijl; Practice what you preach - lokatie: Menton (FR)

Advanced Wilderness Life Support (AWLS) - lokatie: Soest (NL)

GOLAMA 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

De Academie | Kracht van Confrontatie - lokatie: Doorn (NL)

Ontwikkelingen revalidatie chronische pijn 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

Stress gerelateerde klachten en SOLK, Resultaat door samenwerking - lokatie: Eindhoven (NL)

Teach the teachers startende (en plaatsvervangend) opleiders - lokatie: Leiden (NL)

The Voice 1-daagse communicatietraining (Coronaproof) met Bianca Tan - lokatie: Rijswijk (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Basiscommunicatie - lokatie:

Basiscommunicatie - lokatie:

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie:

Inzicht in de basiscommunicatie - lokatie: Varsseveld (NL)

Inzicht in de basiscommunicatie - lokatie: Varsseveld (NL)

WOKJA - lokatie: Utrecht (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Basiscommunicatie - lokatie:

Basiscommunicatie - lokatie:

Inzicht in de basiscommunicatie - lokatie: Varsseveld (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

RVP scholing - lokatie: Zoetermeer (NL)

Van Wiechenscholing - lokatie: Zoetermeer (NL)

Samenwerking met anderen buiten het team van bedrijfsartsen - lokatie: Harderwijk (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Hoofddorp (NL)

Arbo 2030 de mens centraal - lokatie: Bunnik (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Heartfulness intensive - lokatie: Menton (FR)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Roosendaal (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Zwolle (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Zwolle (NL)

Van burn-out naar veerkracht - lokatie: Utrecht (NL)

Van burn-out naar veerkracht - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Schitteren door aanwezigheid - lokatie: Putten (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Groesbeek (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Helmond (NL)

"Doe eens normaal?!" - lokatie: Drachten (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Agressie Management - lokatie: Nijmegen (NL)

Refereermiddag oncologie - lokatie: Utrecht (NL)

Refereermiddag oncologie - lokatie: Utrecht (NL)

Herhalingsscholing Van Wiechen onderzoek - lokatie:

Samenwerking met anderen buiten het team van bedrijfsartsen - lokatie: Harderwijk (NL)

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Opleiding Bedrijfsarts & consulent oncologie - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Health System Research - lokatie: Utrecht (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

De blaas, een deels zelfsturend orgaan, die ook in het werk zijn eigen dynamiek kent - lokatie: Utrecht (NL)

Focus op hechting - lokatie: Utrecht (NL)

Slaapproblemen en -stoornissen bij jongeren - lokatie: Zeist (NL)

Teach the Teachers-Plus: De IOP en het voeren van stage- en voortgangsgesprekken - lokatie: Leiden (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Het Gewicht van AD(H)D - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Congres Zorgmijders - lokatie: Ede (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Training adviesvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

Baecke-Fassaert motoriek test (BFMT) - lokatie: Utrecht (NL)

Communiceren met pubers - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Projectmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Herscholing RVP - lokatie:

Opleiding Scen-arts 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Studiereis Knowledge on Tour Zuid-Korea - lokatie: Seoel (KR)

Minisymposium Transportgeneeskunde - lokatie: Eindhoven (NL)

Op hoop van zegen?! Een inspirerende cursus rond medisch-ethische dilemma's. - lokatie: Leersum (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

20e PIV Congres ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand …’ - lokatie: Utrecht (NL)

20e PIV Congres ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand …’ - lokatie: Utrecht (NL)

De narcistische cliënt - lokatie: Zeist (NL)

Arbeidsconflicten en Mediation - lokatie:

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscommunicatie - lokatie:

Basiscommunicatie - lokatie:

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Inzicht in de basiscommunicatie - lokatie: Varsseveld (NL)

Inzicht in de basiscommunicatie - lokatie: Varsseveld (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Sassenheim (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Rotterdam (NL)

Compassievol Medisch Leiderschap - lokatie: Werkhoven (NL)

Je werkdruk de baas! - lokatie: Utrecht (NL)

Signalen van autisme bij het jonge kind herkennen - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Utrecht (NL)

Verslaving en werk - lokatie: Nijmegen (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Medisch kijken in de jeugdgezondheidszorg - lokatie: Utrecht (NL)

Urologie en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Urologie en werk - lokatie: Utrecht (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

OncoCare Symposium - lokatie: Lisse (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Impact in de eerste tien seconden - lokatie: Utrecht (NL)

Voeding en voedingsvragen - lokatie: Zoetermeer (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Medisch Contact Live 'De dokter en de taal' jubileum 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Borstvoeding, basispreventie op het CJG - lokatie:

Symposium Kindermishandeling “Praten helpt” - lokatie: Tilburg (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Leersum (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Hoofddorp (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

Moeilijke mensen, lastige situaties - lokatie: Utrecht (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

Conflictenmanagement voor bedrijfsartsen - lokatie: Rotterdam (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie: Amersfoort (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie: Amersfoort (NL)

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Ermelo (NL)

PA!N Congres - pijn, ketenzorg en levensloop - lokatie: Groningen (NL)

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Amersfoort (NL)

Zieke werknemer op basis van casusposities - lokatie: Rotterdam (NL)

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Amersfoort (NL)

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk - lokatie: Utrecht (NL)

leergang strategisch leiderschap voor vrouwelijke artsen - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

RVP scholing - lokatie: Zoetermeer (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Startbijeenkomst Beroepsopleiding Arts M&G 2e fase - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Opfrissen richtlijn psychische problemen - lokatie:

Opfrissen richtlijn psychische problemen - lokatie:

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen – Groep 1, 2 en 3 - lokatie: Utrecht (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen – Groep 1, 2 en 3 - lokatie: Utrecht (NL)

Volksgezondheidsproblemen beter begrijpen - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Projectmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Brummen (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie: Woerden (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid – Groep 1, 2 3 en 4 - lokatie: Utrecht (NL)

Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid – Groep 1, 2 3 en 4 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Impact in de eerste tien seconden - lokatie: Utrecht (NL)

Moeilijke mensen, lastige situaties - lokatie: Amsterdam (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Zwolle (NL)

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Ermelo (NL)

Herscholing RVP - lokatie:

Inspelen op Non-verbaal Gedrag - lokatie: Rotterdam (NL)

WOKJA - lokatie: Utrecht (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Training intervisiebegeleider - lokatie: Utrecht (NL)

Impact in de eerste tien seconden - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

Persoonlijk leiderschap: zo neem je de leiding! - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Voorbereiding en vervolg op kwaliteitsvisitatie / EIF - lokatie: Utrecht (NL)

Voorbereiding en vervolg op kwaliteitsvisitatie / EIF - lokatie: Utrecht (NL)

Voorbereiding en vervolg op kwaliteitsvisitatie / EIF - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Straling en de gevolgen voor werk - lokatie: Utrecht (NL)

Vind jouw 'Why'! - lokatie: Doorn (NL)

"Kanker op de werkvloer" - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

BIUPAMA 2021 - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Autisme en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Health System Research - lokatie: Utrecht (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ONLINE De narcistische cirkel (avondcursus) - lokatie: Arnhem (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Groesbeek (NL)

Werken met de GIZ Methodiek! - lokatie: Zoetermeer (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Van Wiechenscholing - lokatie: Zoetermeer (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Strategie en beleid in de publieke gezondheid – Groep 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Strategie en beleid in de publieke gezondheid – Groep 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Burnout: diagnostiek en behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Publieke gezondheidszorg: kansen en effectiviteit van preventie - lokatie: Utrecht (NL)

Voeding en voedingsvragen 0-4 jaar - lokatie: Zoetermeer (NL)

GOLAMA 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Van Wiechenscholing - lokatie: Zoetermeer (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Breukelen (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

RVP scholing - lokatie: Zoetermeer (NL)

Conflictenmanagement voor bedrijfsartsen - lokatie: Breukelen (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Privacy op de werkvloer - lokatie: Nieuwegein (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Hoofddorp (NL)

Terugkomdag voor Van Wiechen instructeurs 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Ermelo (NL)

Zieke werknemer op basis van casusposities - lokatie: Hoofddorp (NL)