Collegereeks Innovatief leiderschap in de zorg - lokatie: Breukelen (NL)

De ambulantisering van de geestelijke gezondheidszorg sinds 2012: wat gaat goed en wat kan beter? - lokatie: Utrecht (NL)

De Overgang naar werk - lokatie: Amsterdam (NL)

HSK seminar 'Motiverende gespreksvoering' - lokatie: Arnhem (NL)

Inzicht in de basiscommunicatie - lokatie: Varsseveld (NL)

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie:

Ploegendienst: gezondheid en veiligheid - lokatie: Utrecht (NL)

Ploegendienst: gezondheid en veiligheid - lokatie: Utrecht (NL)

Praten met kinderen - lokatie: Dordrecht (NL)

Refereermiddag oncologie - lokatie: Utrecht (NL)

Refereermiddag oncologie - lokatie: Utrecht (NL)

Samen Toekomst Maken - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the Run: module 3 - interactief onderwijs - lokatie: Groningen (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie: Amersfoort (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie: Amersfoort (NL)

Volgen en bewaken van de studievoortgang van de aios - lokatie: Ravenstein (NL)

Webinar Kindermishandeling - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

2018-2020 GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
2018-2020: SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
2019-2021: Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
2019-2021: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2019-2021: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2019-2021: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
2019-2021: Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
2020-2022 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2020-2022: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: De rol van de huisarts
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Late effecten
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Leefstijl
abcdeSIM 2019-2
ADHD en ASS
Antibiotica allergie
Arbeidstoxicologisch ICT
Basiscursus Cultuursensitief Werken
Basisinformatie PrEP
Basismodule soa
BROK® en WMO-GCP herregistratie
BSL Begeleiding van werkenden met kanker
BSL Begeleiding van werkenden met kanker
BSL Richtlijn Depressie
BSL Richtlijn Depressie
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
Cultuursensitief werken - Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd
Digitale Leeromgeving Soa Hiv Seks 2018 - ABFE en ABSG
EBM voor oudere patiënten
eBROK
ECTR Expert
ECTR Indieningsproces
ECTR Uitvoering onderzoek
E-cursus Begeleiding bij Hongerstaking
E-leaning Hartafwijkingen
E-learning Aanpak van laaggeletterdheid Gezin
E-learning Angst
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning 'Basis voedingskennis'
E-learning Borstvoeding
E-learning Depressie
E-learning 'gezonde voeding voor kinderen 0-4 jaar'
E-learning Jong en Transgender
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning KNMG Meldcode Kindermishandeling
E-learning Kunstvoeding
E-learning module Astma
E-learning module Basiscursus Electrocardiografie
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Pesten
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning Motorische Ontwikkeling
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning ROTA Virus
E-learning serie 'Obesitas en COVID-19'
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
E-learning: Senioren op reis
E-learningmodule: Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij baby's
Ethische dilemma's bij asielzoekers
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
FCI Kinderen en voeding: jong geleerd is oud gedaan
Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding
Genetica, de basis
Handhygiëne
Health data science/Big data
Health Informatics: eHealth en zelfmanagement
Health Informatics: Elektronische Beslissingsondersteuning
Health Informatics: Evidence Based Health Informatics
In gesprek over meisjesbesnijdenis
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Light PLUS WMO/GCP training
Masterclass 1e lijn | vaccinaties
Maternale kinkhoestvaccinatie
MOOC Kidney transplantation
On-demand webcast: Kinderen met koemelkallergie; een wetenschappelijke kijk op voeding en het microbioom (heraccr.)
On-demand web-tv De herkenning van neuromusculaire ziekten in de eerste lijn
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online Course: Waardegedreven zorg en verandermanagement
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik - Casus
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - Casus
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- Casuïstiek
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Casus
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Uitzending
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen (casus)
Online nascholing Stoppen met roken - casuïstiek
Online nascholing Stoppen met roken - Discussieprogramma
Online WMO/GCP training KABIZ(NVFZ)-OA-ZA-NVFG
Ontwikkelingen revalidatie CIR chronische pijn 2019
Overspanning / Burnout
Praktische Pediatrie
Preventie Postpartum Depressie
Privacy en informatieveiligheid
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
Quintesse 2018-4
Quintesse 2018-4
Quintesse 2019-1
Quintesse 2019-1
Quintesse 2019-2
Quintesse 2019-2
Quintesse 2019-3
Quintesse 2019-3
Quintesse 2019-4
Quintesse 2019-4
Quintesse 2020-1
Quintesse 2020-1
Quintesse 2020-2
Quintesse 2020-2
Quintesse 2020-3
Quintesse 2020-3
Refugee Care[e]Education
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - Casuïstiek
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 1
Richtlijnenspel
Risicojeugd: Straatcultuur en social media
Risicojeugd: Werken met Multiproblem gezinnen
Samen Beslissen
Taalstimulering door leesbevordering
Taalstimulering door leesbevordering
Target@Work
Veilig Slapen JGZ
Verslaving onder artsen
Virale hepatitis voor de huisarts. Hoe herken ik chronische Hepatitis B en C in de huisartsenpraktijk en welke acties moet ik ondernemen?
Voeding bij jonge kinderen
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Werken met een meldcode in de ggz
WMO/GCP- en BROK-herregistratie NVHVV-V&V-VSR
Zeldzaam in de praktijk
ziekte van Fabry
ziekte van Gaucher

Communiceren met pubers - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus tot gecertificeerd instructeur van Wiechenonderzoek - lokatie: Utrecht (NL)

Denk mee met Menno de Bree: Vrolijk pessimisme - lokatie: Putten (NL)

Health System Research - lokatie: Utrecht (NL)

Hoe wordt leefstijl bespreekbaar in de spreekkamer? ‘Didactische en agogische training voor praktijkopleiders met gefundeerde theoretische basis om te komen tot gedragsverandering’. - lokatie: Amsterdam (NL)

Hoe wordt leefstijl bespreekbaar in de spreekkamer? ‘Didactische en agogische training voor praktijkopleiders met gefundeerde theoretische basis om te komen tot gedragsverandering’. - lokatie: Nijmegen (NL)

Hoe wordt leefstijl bespreekbaar in de spreekkamer? ‘Didactische en agogische training voor praktijkopleiders met gefundeerde theoretische basis om te komen tot gedragsverandering’. - lokatie: Zwolle (NL)

Hoe wordt leefstijl bespreekbaar in de spreekkamer? ‘Didactische en agogische training voor praktijkopleiders met gefundeerde theoretische basis om te komen tot gedragsverandering’. - lokatie: Breda (NL)

Hoe wordt leefstijl bespreekbaar in de spreekkamer? ‘Didactische en agogische training voor praktijkopleiders met gefundeerde theoretische basis om te komen tot gedragsverandering’. - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Hoe wordt leefstijl bespreekbaar in de spreekkamer? ‘Didactische en agogische training voor praktijkopleiders met gefundeerde theoretische basis om te komen tot gedragsverandering’. - lokatie: Rotterdam (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Leiden (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

Moeilijke patiënten - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Pijn, verdieping - lokatie: Haarlem (NL)

Taalscreening in de JGZ - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teachers-Plus: De IOP en het voeren van stage- en voortgangsgesprekken - lokatie: Leiden (NL)

Training debatteren en discussiëren - lokatie: Utrecht (NL)

Wad's Up 202 - lokatie: Terschelling (NL)

(Online) nascholing Seksuele Gezondheid Noord-Holland/Flevoland 29 oktober 2020 - lokatie:

ADHD Netwerk - 53e Netwerkmeeting - lokatie: Amsterdam (NL)

Angst- en dwangstoornissen - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Angst- en dwangstoornissen - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Anorexia - lokatie: Amersfoort (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Compassievol leiderschap in de zorg - lokatie: Arnhem (NL)

Didactische scholing – Coping met Corona - lokatie: Utrecht (NL)

Kanker en Werk - lokatie: Benschop (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Heerlen (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Heerlen (NL)

Leefstijl; Practice what you preach - lokatie: Menton (FR)

Management & Economie in Zorg en Welzijn - lokatie: Groningen (NL)

Najaarsschool arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Najaarsschool arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Nieuwe toezicht- en erkenningen systematiek opleidingen cluster 3 - lokatie: Utrecht (NL)

Online Congres - Hoogbegaafdheid - 5e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Putten (NL)

Reanimatietraining RDOG Hollands Midden - lokatie: Leiden (NL)

Stoppen met roken: grenzen en mogelijkheden als professional - lokatie: Utrecht (NL)

Superb supervision junior - mentoring your PhD candidate towards responsible conduct of research - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie:

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Zwolle (NL)

Outbreak management - lokatie: Utrecht (NL)

Outbreak management - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Begeleiden van intervisie met vakgenoten - lokatie: Ravenstein (NL)

De overgang en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Focus op hechting - lokatie: Utrecht (NL)

HSK seminar 'Motiverende gespreksvoering' - lokatie: Arnhem (NL)

Mantelzorg en werk - lokatie: Utrecht (NL)

PA!N Congres - pijn, ketenzorg en levensloop - lokatie: Groningen (NL)

Praten met kinderen - lokatie: Dordrecht (NL)

Rouw en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Rouw en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Startmodule aanvullende seksuele gezondheidszorg (ASG): het public health perspectief - lokatie: Utrecht (NL)

Taakdelegatie in theorie en praktijk - lokatie: Oosterhout (NL)

Training Feedback geven - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes en werk - lokatie: Utrecht (NL)

CMF Najaarsconferentie: Levensbegin, volop in beweging - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Creëren voor de toekomst - lokatie: Utrecht (NL)

Professionele ruimte vertrouwensartsen - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium Een halve eeuw Stichting Duik Research - lokatie: Amsterdam Zuidoost (NL)

Terugkomdag voor gecertificeerde visusinstructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

Bezwaar & Beroep vanuit bedrijfsgeneeskundig en verzekeringsgeneeskundig perspectief - lokatie: Heerenveen (NL)

Bezwaar & Beroep vanuit bedrijfsgeneeskundig en verzekeringsgeneeskundig perspectief - lokatie: Heerenveen (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Werken volgens de Werkwijzer Taakdelegatie - lokatie: Heerenveen (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Bedrijfsgeneeskundige Dag 2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Borstvoeding - lokatie: Doorn (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Cursus Ergometrie Expert - lokatie: Groningen (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Amsterdam (NL)

Herhalingsscholing Van Wiechen onderzoek - lokatie:

Hoe benut je e-health in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Inzicht in de basiscommunicatie - lokatie: Varsseveld (NL)

One Stop Shop CMH - lokatie: Utrecht (NL)

Persoonlijke ontwikkeling via MBTI - lokatie: Amersfoort (NL)

Poortwachterstoets RIV 1-daagse - lokatie:

Shared Decision Making en Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Doorn (NL)

Strategie en beleid in de publieke gezondheid – Groep 1 en 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Almelo (NL)

Training toepassen Meldcode, afwegingskader en bespreekbaar maken van signalen huiselijk geweld en kindermishandeling - lokatie: Dordrecht (NL)

Training voor mentoren masterportfolio geneeskunde - lokatie: Maastricht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

bijscholing Gezonde School - lokatie: Tilburg (NL)

Borstvoeding - lokatie:

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Relationeel trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Intercultureel Communiceren - lokatie: Amersfoort (NL)

KNMG Districtsbijeenkomst Bijzondere vormen van geweld: mensenhandel en ouderenmishandeling - lokatie:

Masterclass Financieel Management in de Zorg - 2020 - lokatie: Breukelen (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

't kinderspreekuur 3 - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the teachers startende (en plaatsvervangend) opleiders - lokatie: Leiden (NL)

Teach the Teachers-Plus: EPA's gebruiken in de opleiding - lokatie: Leiden (NL)

BKO (Basismodule didactiek) Intensive - lokatie: Werkhoven (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Jaarlijks Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen - lokatie: Utrecht (NL)

masterclass coachen van de opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

Perinatale zorg 3.0 - lokatie: Zeist (NL)

Plenaire CPT 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Professionalisering en persoonlijke effectiviteit door Action Learning/vervangt ID361494 - lokatie: Utrecht (NL)

Raak de kern in tijden van crisis - lokatie: Utrecht (NL)

Raak de kern in tijden van crisis - lokatie: Utrecht (NL)

Werktitel: Vervolg Webinar Gevolgen Covid 19 op de klanten van Verzekerings- en Bedrijfsartsen - lokatie:

Werktitel: Vervolg Webinar Gevolgen Covid 19 op de klanten van Verzekerings- en Bedrijfsartsen - lokatie:

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Behandeling van plegers huiselijk geweld en Kindermishandeling, De vertrouwensarts en de nieuwe dwangwetten, Complexe kindermishandeling; naar een nieuwe richtlijn - lokatie: Almere (NL)

De vertrouwensarts en de nieuwe dwangwetten; Complexe kindermishandeling; naar een nieuwe richtlijn - lokatie: Almere (NL)

Didactische scholing - coaching fast and slow - lokatie: Utrecht (NL)

eBROK - lokatie: Amsterdam (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Roermond (NL)

Nascholing voor keuringsartsen scheepvaart - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Nascholing voor keuringsartsen scheepvaart - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd. - lokatie: Hengelo (NL)

Omgaan met weerstand - lokatie: Utrecht (NL)

Publieke gezondheidszorg: kansen en effectiviteit van preventie - lokatie: Utrecht (NL)

Sociaal medische advisering in het kader van de Wmo 2015 - lokatie: Utrecht (NL)

Sociaal medische advisering in het kader van de Wmo 2015 - lokatie: Utrecht (NL)

Sociaal medische advisering in het kader van de Wmo 2015 - lokatie: Utrecht (NL)

Training voor opleiders: het rode potlood - lokatie: Ravenstein (NL)

Training voor opleiders: het rode potlood - lokatie: Ravenstein (NL)

Training: Methodiek Complexe Echtscheiding en ouderschap - lokatie: Gouda (NL)

VG-Congres 1.5 - lokatie: Almere (NL)

VG-Congres 1.5 - lokatie: Almere (NL)

Voeding en voedingsvragen - lokatie: Zoetermeer (NL)

14e Nationale Symposium Zoönosen - lokatie:

Arbeidsrecht - lokatie: Utrecht (NL)

Communicatie rond kindermishandeling - lokatie: Rotterdam (NL)

Didactische scholing – een intervisiegroep opzetten als praktijkopleider - lokatie: Utrecht (NL)

Ergonomie en arbeid in samenspel kijken naar mogelijkheden - lokatie: Nijmegen (NL)

Ergonomie en arbeid in samenspel kijken naar mogelijkheden - lokatie: Nijmegen (NL)

Juridische Aspecten bij Arbeid en Gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Morele oordeelsvorming voor de medische praktijk - lokatie: Baarn (NL)

Signalen van autisme bij het jonge kind herkennen - lokatie: Utrecht (NL)

Training Gesprekstechnieken - lokatie: Utrecht (NL)

Coachende vaardigheden voor de arts - lokatie: Heiloo (NL)

Leefstijlgeneeskunde I: Beweging, ademhaling en slaap - lokatie: Zeist (NL)

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Bij- en nascholing IKA Ned Effectieve Consultvoering met de richtlijn psychische problemen - lokatie:

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Dag van het advies 2020: De wijkverpleegkundige: vijf jaar in de Zorgverzekeringswet! - lokatie: Diemen (NL)

eBROK - lokatie: Rotterdam (NL)

Het Falke & Verbaan congres; het fenomeen people analytics - lokatie: Bunnik (NL)

Het Inzetbaarheidsprofiel als communicatiemiddel - lokatie: Utrecht (NL)

Klinische farmacologie van ADHD-medicatie - lokatie: Drachten (NL)

Nascholing complexe zorgvragen - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Training NVAB-richtlijn psychische problemen - lokatie: Utrecht (NL)

van FML naar Inzetbaarheidsprofiel - Training - lokatie: Harderwijk (NL)

Dossieropbouw bij disfunctioneren - lokatie: Zwolle (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Zeist (NL)

Herhalingsscholing Van Wiechen onderzoek - lokatie:

HSK seminar 'Motiverende gespreksvoering' - lokatie: Arnhem (NL)

Online nascholing ERD ZW en bespreking casuïstiek voor ERD professionals - lokatie: Utrecht (NL)

Pediatric Basic Life Support Provider course (PBLS-P) - lokatie: Maastricht (NL)

Post academisch onderwijs Jeugdgezondheidszorg Noord Brabant - lokatie:

Praten met kinderen - lokatie: Dordrecht (NL)

Provinciaal Overleg SG (POS) - lokatie: Heerlen (NL)

Psychopathologie bij kinderen (tweedaagse) - lokatie: Utrecht (NL)

't kinderspreekuur 3 - lokatie: Amersfoort (NL)

Training oplossingsgerichte gespreksvoering - lokatie: Utrecht (NL)

Training regionale verwijsindex VIN - lokatie: Alkmaar (NL)

Webinar: Samen-werken, aandacht voor de relatie! - lokatie:

Werken met ADHD - lokatie: Rotterdam (NL)

Werken met ADHD - lokatie: Rotterdam (NL)

Werken met ADHD - lokatie: Rotterdam (NL)

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie: Amsterdam (NL)

Spoedeisende hulp en AED in bedrijf - lokatie: Utrecht (NL)

Training NVAB-richtlijn Lage rugklachten 2020, KANS en herstelpad Houding & Beweging - lokatie: Utrecht (NL)

Training van Wiechen on the job - lokatie:

Verdieping Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Utrecht (NL)

Brandwondenscholingsdag DGOTC 2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Burnout: diagnostiek en behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Compassievol leiderschap in de zorg - lokatie: Arnhem (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief - lokatie: Bakkeveen (NL)

Het Inzetbaarheidsprofiel als communicatiemiddel - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Kan een foto of film het dagverhaal vervangen? De retorica van de weergave. - lokatie: Leusden (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie:

Nieuwe toezicht- en erkenningen systematiek opleidingen cluster 3 - lokatie:

Opleiding Scen-arts 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Praten met kinderen - lokatie: Dordrecht (NL)

Richtlijn Kanker en Werk en de Bedrijfsarts - lokatie: Zenderen (NL)

Seminar “Het motiveren van cliënten met een dwangstoornis voor behandeling” - lokatie: Maastricht (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Brummen (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Verdiepingstraining: Hoe maak je zorgen bespreekbaar? - lokatie: Zoetermeer (NL)

Wenckebach Webinar - Innovatie door crisistijd - lokatie:

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie: Utrecht (NL)

Early life stress (ELS) laat zich een leven lang gelden - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

Minisymposium Transportgeneeskunde - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Peer Support & Just Culture - lokatie: Leiden (NL)

Professionele ruimte vertrouwensartsen - lokatie: Utrecht (NL)

Sociaal zekerheidsrecht - lokatie: Utrecht (NL)

Spoedeisende Geneeskunde voor Bedrijfs- en Verzekeringsartsen 2020 - lokatie: Houten (NL)

Studiedag Expertisecentrum Euthanasie: Tussen vrijstaat en dicatuur - over autonoom functioneren in een groeiende organisatie - lokatie:

Didactische scholing – do’s and don’ts van leren en begeleiden - lokatie: Utrecht (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Amsterdam (NL)

Infectieziekten van cel tot melding - lokatie: Utrecht (NL)

Late effecten van Covid 19 infectie, revalidatie uitkomsten en terugkeer naar werk - lokatie:

Masterclass laaggeletterdheid - lokatie: Leiden (NL)

Organisatie van de opleiding (TtT IV) - lokatie: Rotterdam (NL)

Overgangsklachten en werkvermogen - lokatie:

Powercourse - Presentatietraining voor medici - lokatie: Werkhoven (NL)

Refereeravond ' Extremiteiten en looppatronen bij kinderen' - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing Rijksvaccinatieprogramma - lokatie: Gouda (NL)

Teach the Teacher 2 - 2020 - lokatie: Assen (NL)

Workshop Innovatie en de betekenis ervan voor het werk van de bedrijfsarts - lokatie: Utrecht (NL)

Borstvoeding - lokatie: Doorn (NL)

HappyDoc - lokatie: Het Loo Oldebroek (NL)

Hechting - lokatie: Rotterdam (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Incompany meeting Medas/Mag Bussum - lokatie: Arnhem (NL)

Opfriscursus multiresistente tuberculose - lokatie: Den Haag (NL)

Opfrissen richtlijn psychische problemen - lokatie: Utrecht (NL)

Opfrissen richtlijn psychische problemen - lokatie: Utrecht (NL)

RVP scholing - lokatie: Rijswijk (NL)

Teaching on the Run Ziekenhuisgeneeskunde - EPA's - lokatie: Deventer (NL)

Teaching on the Run: module 5 - STAMPPOT - lokatie: Groningen (NL)

Training regionale verwijsindex VIN - lokatie: Alkmaar (NL)

Training van wiechen ontwikkelingsonderzoek - lokatie: Katwijk aan Zee (NL)

Veranderen, samenwerken en procesmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Verslaving en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Verslaving en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Adequate Interactie met Cliënten en Patiënten - lokatie: Amsterdam (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Covid19, ventilatie en late gevolgen - lokatie: Utrecht (NL)

Ethiek in de publieke gezondheidszorg - lokatie: Utrecht (NL)

Klinische farmacologie van ADHD-medicatie - lokatie: Nootdorp (NL)

Landelijke bijeenkomst voor aandachtsfunctionarissen vrouwelijke genitale verminking (vgv) van JGZ, Veilig Thuis en verloskundigen - lokatie:

Palliatieve zorg aan kinderen - lokatie:

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Opsporing oogafwijking, lengtegroei, borging gehoor, advies vroege pinda en ei-introductie - lokatie: Geldermalsen (NL)

Symposium Kindermishandeling “Praten helpt” - lokatie: Tilburg (NL)

Training NVAB-richtlijn psychische problemen - lokatie: Utrecht (NL)

Volgen en bewaken van de studievoortgang van de aios - lokatie: Ravenstein (NL)

Arbeidsconflicten - lokatie: Den Haag (NL)

De Zeven Hoofdzonden - lokatie: Ermelo (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

HappyDoc Returns - lokatie: Het Loo Oldebroek (NL)

Herscholing RVP - lokatie: Spijkenisse (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Jubileumsymposium: Opleiden en ontwikkelen van talent - lokatie: Nijmegen (NL)

Mantelzorg en werk - lokatie: Amsterdam (NL)

Nascholing UTG - Beleid rondom aanvragen zeldzame eenheden - lokatie: Utrecht (NL)

Nazorg en psychische problemen na crisis - lokatie: Eindhoven (NL)

NVMO Congres 2020 - lokatie:

Rouw en werk - lokatie: Amsterdam (NL)

Rouw en werk - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Emmen (NL)

Vervolgmodule ASG, soa-bestrijding voor artsen - lokatie: Utrecht (NL)

Volandis Deskundigendag 2020 - lokatie: Harderwijk (NL)

Werk en psychische stoornissen in nieuw perspectief - lokatie: Otterlo (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Neuroten, zenuwpezen en bangeriken uit de schaduw - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Programma Online nascholing “Belastbaarheid en passend werk” - lokatie:

Werk en Diabetes - lokatie: Utrecht (NL)

Het Gewicht van AD(H)D - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding SMBA en Participatiewet dag 4 - lokatie:

Reanimatietraining RDOG Hollands Midden - lokatie: Leiden (NL)

Reanimatietraining RDOG Hollands Midden - lokatie: Leiden (NL)

Rijksvaccinatieprogramma - lokatie: Varsseveld (NL)

13th Netherlands Conference on HIV Pathogenesis, Epidemiology, Prevention and Treatment - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

Conflictenmanagement voor bedrijfsartsen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Cursus Socratisch Motiveren - lokatie: Arnhem (NL)

De Duin & Kruidberg Voedingsavond - lokatie:

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) - lokatie:

Financieel Management voor de arts - lokatie: Eindhoven (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Hart en Werk - lokatie: Utrecht (NL)

Hart en Werk - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie:

The Voice 1-daagse communicatietraining (Coronaproof) met Bianca Tan - lokatie: Rijswijk (NL)

Training regionale verwijsindex VIN - lokatie: Alkmaar (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios SG deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Beter begrijpen en bereiken van ‘moeilijke’ patiënten - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Het Inzetbaarheidsprofiel als communicatiemiddel - lokatie: Utrecht (NL)

Intern en Extern Management voor de arts - lokatie: Eindhoven (NL)

Klachtenprocedures en het medisch tuchtrecht - lokatie: Assen (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie: Woerden (NL)

Praten met kinderen - lokatie: Dordrecht (NL)

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Opsporing oogafwijking, lengtegroei, borging gehoor, advies vroege pinda en ei-introductie - lokatie: Geldermalsen (NL)

Training NVAB-richtlijn Lage rugklachten 2020, KANS en herstelpad Houding & Beweging - lokatie: Utrecht (NL)

Bedrijfsartsendag AkzoNobel 7 mei 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Culturele diversiteit in de gezondheidszorg - lokatie: Utrecht (NL)

cyclus nascholing voor medisch specialisten palliatieve zorg - lokatie:

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Digitale Masterclass Menopauze Zorg - lokatie:

Digitale nascholing Kindergeneeskunde - lokatie: Rotterdam (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Roermond (NL)

KNMG Districtsbijeenkomst Bijzondere vormen van geweld: mensenhandel en ouderenmishandeling - lokatie:

Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd. - lokatie: Oostzaan (NL)

Onderwijsbijeenkomst Kennisplatform Transfusiegeneeskunde ZO: Nieuwe richtlijn bloedtransfusie - lokatie:

Preventie beroepsziekten: de essentiële rol van professionals De RI&E en het PAGO ter preventie van beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen - lokatie: Utrecht (NL)

Training Expertisecentrum Euthanasie - lokatie:

Training van wiechen ontwikkelingsonderzoek - lokatie: Leiden (NL)

Arbeidsomstandigheden en wetgeving - lokatie: Utrecht (NL)

Co-Resolve / Deep Democracy voor Leiders - lokatie: Den Haag (NL)

eBROK - lokatie: Nijmegen (NL)

Hoogsensitiviteit 2. Bevindingen uit de wetenschap, richtlijnen voor de praktijk. - lokatie:

KOPP- KVO- en KVBO- kinderen in de JGZ - lokatie: Utrecht (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Reprise obesitas en bariatrie: voeding, microbiota en (mond)gezondheid. - lokatie: Houten (NL)

Uitvoering Sociale zekerheid in de Praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Uitvoering Sociale zekerheid in de Praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

AVONDCYCLUS JEUGDGEZONDHEIDSZORG 2020; Armoede - lokatie: Nijmegen (NL)

Krachtenveldanalyse: maak strategisch gebruik van je netwerk - lokatie: Utrecht (NL)

Multidisciplinair Symposium Down Syndroom in de praktijk - lokatie: Veenendaal (NL)

Nascholing complexe zorgvragen - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Presentatie STECR werkwijzer Arbeidstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Teach The Teachers-Plus : feedback op de werkvloer - lokatie: Leiden (NL)

Training NVAB-richtlijn psychische problemen - lokatie: Utrecht (NL)

Training Praten met kinderen en ouders over seksueel misbruik - lokatie: Amersfoort (NL)

Training regionale verwijsindex VIN - lokatie: Alkmaar (NL)

TTT+ Feedback in complexe(re) situaties - lokatie: Leiden (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

eBROK - lokatie: Maastricht (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Kinderorthopediecongres 2020 - lokatie: Ede (NL)

Online bijeenkomst Post Mortem Toxicologie - lokatie:

Opleiding SMBA en Participatiewet dag 3 - lokatie:

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Revalidatie en inzetbaarheid na Corona - lokatie:

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Van buiten naar binnen kijken - eczeem en proctologie voor de huisarts - lokatie: Soest (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie: Amersfoort (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie: Amersfoort (NL)

Werksessie Richtlijnen voorjaar 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Werksessie Richtlijnen voorjaar 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Nieuwe Balans voor je cliënt - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Breukelen (NL)

Claimbeoordeling zonder fysiek spreekuur, een model voor verzekeringsartsen - lokatie:

De depressieve cliënt - ziek of gebrek aan ruggengraat? - lokatie: Utrecht (NL)

Overtuigende reacties op bezwaar - lokatie:

(online) Workshop melden beroepsziekten - lokatie: Utrecht (NL)

Beroepsziekten - lokatie: Nijmegen (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Putten (NL)

Het taxeren en accepteren van psychische aandoeningen. Hoe doe je dat?” - lokatie: Amsterdam (NL)

KNMG Districtsbijeenkomst Bijzondere vormen van geweld: mensenhandel en ouderenmishandeling - lokatie:

Praten met kinderen - lokatie: Dordrecht (NL)

Privacy op de werkvloer - lokatie: Rotterdam (NL)

Rijksvaccinatieprogramma - lokatie: Varsseveld (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Brummen (NL)

Volgen en bewaken van de studievoortgang van de aios - lokatie: Ravenstein (NL)

Heijermanslezing - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Vaccineren bij kinderen en zwangeren: zin en onzin - lokatie: Ede (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Schitteren door aanwezigheid - lokatie: Brummen (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Zieke werknemer op basis van casusposities - lokatie: Hoofddorp (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Rotterdam (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Rotterdam (NL)

Ergonomie en duurzame inzetbaarheid - lokatie: Utrecht (NL)

Klinische farmacologie van ADHD-medicatie - lokatie: Hengelo (NL)

Lijkschouw - lokatie:

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Training regionale verwijsindex VIN - lokatie: Alkmaar (NL)

eBROK - lokatie: Amsterdam (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training NVAB-richtlijn Lage rugklachten 2020, KANS en herstelpad Houding & Beweging - lokatie: Utrecht (NL)

Training NVAB-richtlijn psychische problemen - lokatie: Utrecht (NL)

14e Muntendam Symposium KCVG - lokatie:

Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein - lokatie: Utrecht (NL)

Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein - lokatie: Utrecht (NL)

Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein - lokatie: Utrecht (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

IMH module 7: Integreren van de IMH-visie in werk en persoon - lokatie: Utrecht (NL)

Medicatie den Mondgezondheid - lokatie: Zeist (NL)

Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd. - lokatie: Nootdorp (NL)

NVAB Afscheidssymposium directeur Kees van Vliet ‘Bedrijfsarts 2040’ - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher 2 - 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Training voor opleiders: het rode potlood - lokatie: Ravenstein (NL)

Training voor opleiders: het rode potlood - lokatie: Ravenstein (NL)

WEBINAR Het kind met vage klachten - lokatie:

Didactische scholing – de motivatieformule! - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Gezondheidsrecht - lokatie: Utrecht (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

landelijk JGZ netwerk Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling - lokatie: Utrecht (NL)

LOB-Pol 11 december Beroepsziekten - lokatie:

Morele oordeelsvorming voor de medische praktijk - lokatie: Baarn (NL)

Training Feedback geven - lokatie: Utrecht (NL)

Training Gesprekstechnieken - lokatie: Utrecht (NL)

Leefstijlgeneeskunde 2: Voeding, fysiologie en preventie - lokatie: Zeist (NL)

Klinische farmacologie van ADHD-medicatie - lokatie: Eindhoven (NL)

Slikken of stikken? Weet het beter dan uw apotheker! - lokatie: Brummen (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Deventer (NL)

Teach the Teacher 2 - 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Congres Preventieve Cardiologie en Hartrevalidatie - lokatie: Ede (NL)

eBROK - lokatie: Amsterdam (NL)

eBROK - lokatie: Amsterdam (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren - lokatie: Amersfoort (NL)

Webinar FGO SOLK en zindelijkheid - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

AJN NVK dag 2020 - vijf jaar samen sterk voor het kind! - lokatie: Arnhem (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Hoofddorp (NL)

eBROK - lokatie: Groningen (NL)

Praten met kinderen - lokatie: Dordrecht (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Didactische scholing - coaching fast and slow - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd. - lokatie: Cuijk (NL)

Storytelling en narratieve communicatiemethoden - lokatie: Gouda (NL)

Terugkomdag voor van Wiechen instructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

Training NVAB-richtlijn Lage rugklachten 2020, KANS en herstelpad Houding & Beweging - lokatie: Utrecht (NL)

Training voor opleiders: het rode potlood - lokatie: Ravenstein (NL)

Training voor opleiders: het rode potlood - lokatie: Ravenstein (NL)

Volgen en bewaken van de studievoortgang van de aios - lokatie: Ravenstein (NL)

EMDR in de sociaal geneeskundige praktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

EMDR in de sociaal geneeskundige praktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Publiek-private samenwerking in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

IMH module 7: Integreren van de IMH-visie in werk en persoon - lokatie: Utrecht (NL)

"Doe eens normaal?!" - lokatie: Amersfoort (NL)

BATLS sept 2020 tm sept 2021 - lokatie: Hilversum (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Roosendaal (NL)

ADHD en Autisme een spectrum van aandoeningen met verschillende consequenties voor diagnostiek en behandeling - lokatie: Leusden (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Werk en psychische stoornissen in nieuw perspectief - lokatie: Oegstgeest (NL)

Interculturele competenties voor zorgprofessionals - lokatie:

"Doe eens normaal?!" - lokatie: Amsterdam (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Scholing Rijksvaccinatieprogramma - lokatie: Leiden (NL)

Scholing Rijksvaccinatieprogramma - lokatie: Leiden (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

Burn-out - lokatie: Ootmarsum (NL)

Overgangsklachten en werkvermogen - lokatie:

ADHD en Autisme een spectrum van aandoeningen met verschillende consequenties voor diagnostiek en behandeling - lokatie: Breukelen (NL)

masterclass coachen van aios - lokatie: Doorn (NL)

Cursus Teamcoaching in de zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Zwolle (NL)

Nascholing Oostenrijk 2021 - lokatie: Seefeld (AT)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Werk en psychische stoornissen in nieuw perspectief - lokatie: Vaals (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Sassenheim (NL)

Actualiteiten Sociale Domein - lokatie:

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Training: Methodiek Complexe Echtscheiding en ouderschap - lokatie: Leiden (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Ermelo (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Overgangsklachten en werkvermogen - lokatie:

Vakinhoudelijke scholing 2020 Krachtvoer 3 op 8 okt 2020 - lokatie:

Werk en psychische stoornissen in nieuw perspectief - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Autisme op jonge leeftijd; een praktijkgerichte verdiepende masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Training Borstvoeding - lokatie: Leiden (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Ermelo (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Werk en psychische stoornissen in nieuw perspectief - lokatie: Otterlo (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Training Praten met kinderen en ouders over seksueel misbruik - lokatie: Amersfoort (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Training: Methodiek Complexe Echtscheiding en ouderschap - lokatie: Gouda (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Werk en psychische stoornissen in nieuw perspectief - lokatie: Noordwijk (NL)

Bij- en nascholing IKA Ned Verzuimbegeleiding Hoe zit het nu echt. - lokatie:

Interculturele competenties voor zorgprofessionals - lokatie: Goirle (NL)

BATLS sept 2020 tm sept 2021 - lokatie: Hilversum (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Training regionale verwijsindex VIN - lokatie: Alkmaar (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Basiscursus 2021 “Medisch Specialistische Rapportage” - lokatie: Nijkerk (NL)

Van patiënt naar persoon - lokatie: Groningen (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Rotterdam (NL)

In vorm zijn; introductie socratische vaardigheden voor medici - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Training regionale verwijsindex VIN - lokatie: Alkmaar (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Hoofddorp (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

Genees & Kunst 2020 - lokatie: Ede (NL)

Borstvoeding, basispreventie op het CJG - lokatie:

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie: Amersfoort (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie: Amersfoort (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Roermond (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Kring NVAB Amsterdam 22e H.J. Dokter lezing - lokatie: Hoofddorp (NL)

Burnout: diagnostiek en behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Ouderengeneeskunde Maastricht 2.0 'actualiteit en ontwikkelingen' 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie: Woerden (NL)

Privacy op de werkvloer - lokatie: Hoofddorp (NL)

Zorgvisie | Congres Concentratie en spreiding Acute Zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeidsconflicten en Beroepsziekten - lokatie:

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Hoofddorp (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Roosendaal (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Slaapproblemen en -stoornissen bij jongeren - lokatie: Zeist (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

Congres Zorgmijders - lokatie: Ede (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Studiereis Knowledge on Tour Zuid-Korea - lokatie: Seoel (KR)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

20e PIV Congres ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand …’ - lokatie: Utrecht (NL)

20e PIV Congres ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand …’ - lokatie: Utrecht (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Sassenheim (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Rotterdam (NL)

OncoCare Symposium - lokatie: Lisse (NL)

Medisch Contact Live 'De dokter en de taal' jubileum 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Borstvoeding, basispreventie op het CJG - lokatie:

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Conflictenmanagement voor bedrijfsartsen - lokatie: Rotterdam (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie: Amersfoort (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie: Amersfoort (NL)

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Ermelo (NL)

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Amersfoort (NL)

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Amersfoort (NL)

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie: Woerden (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Zwolle (NL)

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Ermelo (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Burnout: diagnostiek en behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Breukelen (NL)

Conflictenmanagement voor bedrijfsartsen - lokatie: Breukelen (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Privacy op de werkvloer - lokatie: Nieuwegein (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Hoofddorp (NL)