Bijscholing LVAK ABAN 27 mei 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing LVAK AbSg 27 mei 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

Excelleersessie Omgaan met de tuchtrechter - lokatie: Naarden (NL)

Professional zijn In een Veranderende Omgeving I - lokatie: Ansen (NL)

Shared Decision Making en Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Doorn (NL)

Van claim naar beperking: praktische vaardigheden bij het objectiveren van neurologische klachten - lokatie: Tilburg (NL)

Verzekeringsgeneeskundige strategieën Bezwaar & Beroep - lokatie: Elst (NL)

1e-lijns psychische zorg (ex-)vluchtelingen
2016-2018: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen
2017-2019: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2017-2019: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2017-2019: Omgaan met vermoedens van kindermishandeling voor medici - ABAN
2017-2019: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2017-2019: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2018-2020 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2018-2020 - Preventie Shakenbabysyndroom - KNMG
2018-2020 GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
2018-2020: SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
2018-2020: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
2019-2021: Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: De rol van de huisarts
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Late effecten
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Leefstijl
ADHD en ASS
Arbeidstoxicologisch ICT
Basisinformatie PrEP
BROK® en WMO-GCP herregistratie
BSL Richtlijn Depressie
BSL Richtlijn Depressie
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
Cultuursensitief werken - Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd
EBM voor oudere patiënten
E-cursus Begeleiding bij Hongerstaking
E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning 'Basis voedingskennis'
E-learning Borstvoeding
E-learning Borstvoeding
E-learning 'gezonde voeding voor kinderen 0-4 jaar'
E-learning Insectenallergie
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning kindermishandeling
E-learning KNMG Meldcode Kindermishandeling
E-learning Kunstvoeding
E-learning module Astma
E-learning module Basiscursus Electrocardiografie
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning ROTA Virus
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
E-learningmodule: Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij baby's
Ethische dilemma's bij asielzoekers
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
FCI - Kinderen en voeding: jong geleerd is oud gedaan
Genetica, de basis
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Gokproblematiek
Health data science/Big data
Health Informatics: Eenmalige registratie, meervoudig gebruik.
Health Informatics: eHealth en zelfmanagement
Health Informatics: Evidence Based Health Informatics
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Introductie DSM 5 voor bedrijfs- en verzekeringsartsen
Introductie DSM 5 voor bedrijfs- en verzekeringsartsen
Introductieprogramma Informatiebeveiliging
Islam & palliatieve zorg: theorie en praktijk in de spreekkamer
Kwaliteitsregistraties en indicatoren, Health Informatics
Light PLUS WMO/GCP training
MOOC Kidney transplantation
Motiverende gespreksvoering
Motiverende gespreksvoering bij LVB
On-demand web-tv: Kinderen met koemelkallergie; een wetenschappelijke kijk op voeding en het microbioom
Online Course: Waardegedreven zorg en verandermanagement
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik - Casus
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - Casus
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- Casuïstiek
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Casus
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Uitzending
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen (casus)
Online nascholing Stoppen met roken - casuïstiek
Online nascholing Stoppen met roken - Discussieprogramma
Online WMO/GCP training
Ontwikkelingen revalidatie CIR chronische pijn 2019
Ouderen in veilige handen: medici
Overspanning / Burnout
Overspanning / Burnout
Praktische Pediatrie
Privacyproof en praktijkgericht adviseren, ArGon Groep
Quest (e-learning) Slapen
Quintesse 2017-2
Quintesse 2017-2
Quintesse 2017-3
Quintesse 2017-3
Quintesse 2017-4
Quintesse 2017-4
Quintesse 2018-1
Quintesse 2018-1
Quintesse 2018-2
Quintesse 2018-2
Quintesse 2018-3
Quintesse 2018-3
Quintesse 2018-4
Quintesse 2018-4
Quintesse 2019-1
Quintesse 2019-1
Quintesse 2019-2
Quintesse 2019-2
Refugee Care[e]Education - zorg voor vluchtelingen - e-learning format
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - Casuïstiek
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 1
Risicojeugd: Straatcultuur en social media
Risicojeugd: Werken met Multiproblem gezinnen
Rookvrije Start
Selectie en inrichting van zorginformatiesystemen
Suïcidepreventie
Taalstimulering door leesbevordering
Target@Work
The Health Innovation Discovery Course
Veilig Slapen JGZ
Virale hepatitis voor de huisarts. Hoe herken ik chronische Hepatitis B en C in de huisartsenpraktijk en welke acties moet ik ondernemen?
Voeding bij jonge kinderen
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
WMO/GCP-herregistratie en BROK-herregistratie per oktober 2018
Zeldzaam in de praktijk (jeugdartsen)
ziekte van Fabry
ziekte van Gaucher

Capita Selecta uit de Interne Geneeskunde, van kliniek naar spreekkamer met een reflectie op de besproken aandoeningen en hun beperkingen in relatie tot de omschrijving in de IZP/ FML-systematiek. - lokatie: Funchal (PT)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Zoetermeer (NL)

De nieuwe zorgstandaard ADHD bij kinderen - lokatie: Dordrecht (NL)

Deskundigheidsbevordering Hielprik - lokatie: Utrecht (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Harderwijk (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Biervliet (NL)

Heartfulness intensive Cote d'Azur - lokatie:

ILS Provider - lokatie: Bilthoven (NL)

marktwerking in de zorg: baat het of schaadt het? - lokatie: Groningen (NL)

Meldcode kindermishandeling - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Mijn carrière als medisch specialist - lokatie: Zeist (NL)

Slapen geeft Energie - lokatie: Swalmen (NL)

Vroeger = Beter! Tijdige introductie van allergenen bij zuigelingen voorkomt voedselallergie - lokatie: Nijmegen (NL)

EVE Healthcare 2018 - lokatie: Eindhoven (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Rotterdam (NL)

Organisatie van de opleiding (TtT IV) - lokatie: Rotterdam (NL)

Voorkomen van en omgaan met ongewenst gedrag en verbale agressie - lokatie: Heerenveen (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Zoetermeer (NL)

De nieuwe zorgstandaard ADHD bij kinderen - lokatie: Haarlem (NL)

JGZ Refereeravond Het Sarphati Cohort – onderzoek en JGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

Kring NVAB Amsterdam 2e nascholing: van Zwangerschap tot Menoblues - lokatie: Hoofddorp (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Masterclass laaggeletterdheid - lokatie: Gouda (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Nunspeet (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Nunspeet (NL)

Training Aanpak van laaggeletterdheid - lokatie:

Tussen meegeven en forceren: probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties - lokatie: De Koog (NL)

Workshopavond (pre-)puberbrein en preventie van gameverslaving - lokatie: Tilburg (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Zwolle (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

De nieuwe zorgstandaard ADHD bij kinderen - lokatie: Arnhem (NL)

Doeltreffend argumenteren - lokatie: Utrecht (NL)

Doeltreffend argumenteren - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing verwijzen en behandelen bij psychische klachten - lokatie: Amsterdam (NL)

Onderwijsconferentie - lokatie: Leiden (NL)

Opfristraining Motiverende gespreksvoering - lokatie: Lelystad (NL)

Regionaal avondsymposium mammacarcinoom Noordoost-Nederland; Waar elke patiënt naar vraagt, de 5 P’s! - lokatie: Zwolle (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Ermelo (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Ermelo (NL)

Bijscholing LVAK ABAN 5 juni 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing LVAK AbSg 5 juni 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Complexe eetstoornissen bij jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Klinische avond Nij Smellinghe - Als de buikpijn niet overgaat - buikpijnsyndromen nader beschouwd - lokatie: Drachten (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Breukelen (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Amersfoort (NL)

Seminar Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland - lokatie: Utrecht (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Ermelo (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Ermelo (NL)

The REAL impact of ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Rotterdam (NL)

Adviezen bij pinda en kippenei allergie; de richtlijn in de praktijk - lokatie: Amstelveen (NL)

Angst- en paniekstoornissen, WGA-instroom preventie, Snurken of is er meer aan de hand ? - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Arbeidsrecht en Sociale Zekerheidsrecht - lokatie:

Beroepsgeheim in de praktijk: Ethische en juridische dilemma’s - lokatie: Haarlem (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Brummen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Inzicht in de basiscommunicatie - lokatie: Varsseveld (NL)

Jaarlijks Congres - Traumasensitief werken - 2e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Beverwijk (NL)

Masterclass (ont)regelen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Kanker en Werk - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: Reizen in hart en nieren - lokatie: Oud Gastel (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: 'SOA's en reizen' - lokatie: Oud Gastel (NL)

Opleidingsmodule “Onafhankelijk Medisch Onderzoek inzake Medisch Handelen en Medische Aansprakelijkheid” - lokatie:

Overtuigtraining - lokatie: Hilversum (NL)

Taakdelegatie door de bedrijfsarts - lokatie: Utrecht (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Nunspeet (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Harderwijk (NL)

The REAL impact of ADHD - lokatie: Utrecht (NL)

The REAL impact of ADHD - lokatie: Utrecht (NL)

Training Meldcode - lokatie: Goes (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Hoogeveen (NL)

Training voor opleiders: Reflecteren moet je leren - lokatie: Ravenstein (NL)

Training voor opleiders: Reflecteren moet je leren - lokatie: Ravenstein (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Grote Woorden in de Gezondheidszorg: Acceptatie - lokatie: Amsterdam (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Ermelo (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Ermelo (NL)

Vitamine R: Leer hoe je regie, rust en ruimte creëert - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

HUGO training - lokatie: Nijmegen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Horn (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Netwerkbijeenkomst aanpak antibioticaresistentie - lokatie: Arnhem (NL)

Reanimatie/AED en anafylactische shock training - lokatie: Rotterdam (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Nunspeet (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Harderwijk (NL)

Training Meldcode - lokatie: Middelburg (NL)

Workshop 'De ontwikkeling van het immuunsysteem door een gebalanceerd darmmicrobioom' - lokatie: Nijmegen (NL)

Ziekte van Parkinson en Werk - lokatie: Leiden (NL)

adaptieve toetsing en itemprofilering voor toetsing binnen de geneeskundeopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Beroepsgeheim in de praktijk: Ethische en juridische dilemma’s - lokatie: Rotterdam (NL)

Capability, de basis voor duurzame inzetbaarheid - lokatie: Utrecht (NL)

Capability, de basis voor duurzame inzetbaarheid - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Evidence-Based Medicine - lokatie: Utrecht (NL)

De nieuwe zorgstandaard ADHD bij kinderen - lokatie: Roermond (NL)

PAOG Forensische Geneeskunde ZeeBraLim 2019: Weefsel- en orgaan transplantatie. - lokatie: Eindhoven (NL)

scholing Acute Zorgregio Oost "(trauma)zorg kent geen (regio)grenzen - lokatie: Nijmegen (NL)

Succesvol combineren van armoede- en gezondheidsbeleid (Summersymposium) - lokatie: Nieuwegein (NL)

Suïcidepreventie: diagnostiek en behandeling van het suïcidale proces - lokatie: Arnhem (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Ermelo (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Ermelo (NL)

Vernieuwde meldcode kindermishandeling/huiselijk geweld (afwegingskader): verdiepingstraining met casuïstiek bespreking - lokatie: Alkmaar (NL)

ADHD Netwerk - 51e Netwerkmeeting - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Bunnik (NL)

Bijscholing LVAK ABAN 13 juni 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Cursus Rondom het Levenseinde - lokatie: Doorn (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Tilburg (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Excelleersessie Privacy & de MKB Ontzorgpolis - lokatie: Naarden (NL)

Hechting - lokatie: Rotterdam (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Apeldoorn (NL)

Indicatiestelling: actuele ontwikkelingen, afstemming wetgeving, goede voorbeelden & tips - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Conflictscheidingen - 2e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Medical response to major incidents (MRMI) - lokatie: Utrecht (NL)

Regionale deskundigheidsbijeenkomst Bedrijfsartsen-flex en Bedrijfsartsengroep - lokatie: Amsterdam (NL)

Samenwerking Schoolverzuim en Psyciatrie - lokatie: Enschede (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Putten (NL)

't kinderspreekuur 2 - lokatie: Amersfoort (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Nunspeet (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Nunspeet (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Werken met de Wet verbetering Poortwachter - lokatie: Utrecht (NL)

Zorgpaden ADHD en Angst & Depressie Speeddate - lokatie: Almere (NL)

De onbegrepen client van binnenuit bereiken - lokatie: Zeist (NL)

De onbegrepen client van binnenuit bereiken - lokatie: Zeist (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

halfjaarlijkse bijeenkomstencyclus JGZ-ZMC nr 9 - lokatie: Zaandam (NL)

Leergang voor opleiders en stagebegeleiders - lokatie: Eindhoven (NL)

LOB-Pol 14 juni 2019 Fit@NP: Vitaliteit en weerbaarheid - lokatie: Utrecht (NL)

Peilstation Intensief Melden - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Ermelo (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Ermelo (NL)

Verantwoord keuren in de nieuwe digitale omgeving - lokatie: Amersfoort (NL)

Verantwoord keuren in de nieuwe digitale omgeving - lokatie: Amersfoort (NL)

visusscholing - lokatie: Delft (NL)

Basistraining SamenStarten 2019 - lokatie: Veldhoven (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd. - lokatie: Gouda (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Nunspeet (NL)

Trainers-training NVAB-richtlijn psychische problemen 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

Kenniskring Medische Milieukunde ABSG 2019-4 - lokatie: Bilthoven (NL)

Klinische lessen GGD Gelderland-Zuid - lokatie: Nijmegen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Mini symposium Gedreven zorg, 10 jaar Expertisecentrum Osteogenesis Imperfecta. - lokatie: Zwolle (NL)

Overleden minderjarigen (0-5) - lokatie: Amsterdam (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Somatisatie - de complexe relatie tussen lichaam en geest - lokatie: Groningen (NL)

Somatisatie - de complexe relatie tussen lichaam en geest - lokatie: Groningen (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Hoofddorp (NL)

Basiscursus Wetgeving in de Praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Bronchitis X 'Prevention and Resolution of Lung Disease’ - lokatie: Groningen (NL)

Circle of Life Cursus 2019 - lokatie: Vlieland (NL)

Denk mee met Menno de Bree: Medisch leiderschap ontleed - lokatie: Putten (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Nascholing "Euthanasie bij psychiatrie" - lokatie: Utrecht (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Training Beter en professioneel omgaan met lastig en agressief gedrag - lokatie: Utrecht (NL)

17e Nogepa artsen nascholing - lokatie: Nieuwegein (NL)

AJN NVK dag 2019 - Jeugdarts en kinderarts: samen optrekken - lokatie: Arnhem (NL)

Autisme – samen delen we de zorg - lokatie: Leiden (NL)

Beroepsgeheim in de praktijk: Ethische en juridische dilemma’s - lokatie: Alkmaar (NL)

Communiceren met pubers - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Een andere kijk op burn out, nieuwe typologie - lokatie: Roosteren (NL)

Importziekten, tropische infectieziekten en aangeboren aandoeningen - lokatie: Zenderen (NL)

Interculturele Communicatie - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: Reizen in hart en nieren - lokatie: Zoetermeer (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: 'SOA's en reizen' - lokatie: Zoetermeer (NL)

MINC-symposium: "De pastinaak, schorseneren en postelein van de infectieziekten" - lokatie: Maastricht (NL)

Moreel Beraad uitleg en oefening - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met medische incidenten - lokatie: Utrecht (NL)

Ruziek - lokatie: Den Helder (NL)

Samen voor de klant Achmea - lokatie: Utrecht (NL)

Stoppen met roken: motiveren kun je leren - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Nunspeet (NL)

Training Docentprofessionalisering AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Breda (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Afscheidssymposium Ton van Dijk, "Gezondheid, zorg en veiligheid in het publieke domein; Meer dan oppassen alleen" - lokatie: Den Haag (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

De toetsing van de verbetering van de belastbaarheid in het tweede ziektejaar (TVB2) - lokatie: Kamerik (NL)

Hoogsensitiviteit. Bevindingen uit de wetenschap, richtlijnen voor de praktijk. - lokatie: Ede (NL)

Reanimatie- en donorcomplicatietraining - lokatie: Velp (NL)

soa-hiv Expertmeeting 2019 - lokatie: Bilthoven (NL)

Teaching on the Run: module 4 - vaardigheden onderwijs - lokatie: Zwolle (NL)

Academiseringsmiddag Noord 2019 - lokatie: Groningen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

De nieuwe zorgstandaard ADHD bij kinderen - lokatie: Hoogeveen (NL)

Didactische scholing - bijzondere aios - lokatie: Utrecht (NL)

Kenniskring Psychosociale Hulpverlening ABSG 2019-2 - lokatie: Bilthoven (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Harderwijk (NL)

Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd. - lokatie: Hoorn (NL)

refereeravond sociale geneeskunde ggd ijsselland 'Kom uit je hok' - lokatie: Zwolle (NL)

Scholingsdag JGZ_juni 2019_aanvraag AbSg - lokatie: Ede (NL)

SGBO basistraining voor opleiders - dag 3 - lokatie: Ravenstein (NL)

SGBO basistraining voor opleiders - dag 3 - lokatie: Ravenstein (NL)

Shared Decision Making en Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Doorn (NL)

Symposium vrouwelijke genitale verminking in Nederland - omvang en risico anno 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Teaching on the Run: module 3 - interactief onderwijs - lokatie: Zwolle (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

"Psychische problemen en langdurig ziekteverzuim: signaleren, motiveren en adviseren" - lokatie: Delft (NL)

5e Nederlandse Straatdokters Symposium - Honderd jaar Armoede op Straat - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

De arts in het nauw - lokatie: Amersfoort (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Haarlem (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie: Maastricht (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Seksueel gedrag en seksueel misbruik - lokatie: Dordrecht (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Nunspeet (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Meldcode - lokatie: Goes (NL)

Workshop Innovatie en de betekenis ervan voor het werk van de bedrijfsarts - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Gespreksleider Moreel Beraad - lokatie: Groningen (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Congres - Ouderschap: weerstand en kritiek - lokatie: Eindhoven (NL)

De nieuwe zorgstandaard ADHD bij kinderen - lokatie: Bunnik (NL)

Huisartsentraining op Vlieland 2019 - lokatie: Vlieland (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Harderwijk (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Methodische aanpak re-integratie - lokatie: Alkmaar (NL)

Methodische aanpak re-integratie - lokatie: Alkmaar (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Den Haag (NL)

Nascholing "Euthanasie bij psychiatrie" - lokatie: Utrecht (NL)

Reizigersziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Nunspeet (NL)

Visusonderzoek en screening op visuele stoornissen bij jonge kinderen - lokatie: Utrecht (NL)

Zieke werknemer op basis van casusposities - lokatie: Rotterdam (NL)

Zieke werknemer op basis van casusposities - lokatie: Rotterdam (NL)

Bestuurlijke Masterclass Leiderschap & (crisis) Communicatie 'Wijsheid in de zorg' - lokatie:

De Droom van de Rede - lokatie: Brummen (NL)

De nieuwe zorgstandaard ADHD bij kinderen - lokatie: Deventer (NL)

De Ongelovige Thomas 2.0. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Ermelo (NL)

Forensisch-Medische Expertise bij Kinderen - lokatie: Utrecht (NL)

GIC NRR - lokatie: Bilthoven (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Breda (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Maastricht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Harderwijk (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Harderwijk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Meldcode kindermishandeling - lokatie: Groningen (NL)

Nascholing Richtlijn Chronisch zieken en werk - lokatie: Leusden (NL)

Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd. - lokatie: Drachten (NL)

samen naar gezond gewicht - lokatie: Wormer (NL)

Sociaal Medisch Onderzoek - lokatie: Den Dolder (NL)

Sociaal Medisch Onderzoek - lokatie: Den Dolder (NL)

Studiemiddag Gespreksvoering Kindermishandeling - lokatie: Velsen Zuid (NL)

Teach The Teachers-Plus: Communicatie - lokatie: Leiden (NL)

Thuiszitterscongres - lokatie: Bussum (NL)

Van claim naar beperking: praktische vaardigheden bij het objectiveren van neurologische klachten - lokatie: Leusden (NL)

Van claim naar beperking: praktische vaardigheden bij het objectiveren van psychische klachten - lokatie: Amsterdam (NL)

Van patiënt naar persoon - lokatie: De Bult (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

4e Jaarsymposium Transitiepsychiatrie anno 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Heijermanslezing - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Herhalingsscholing Van Wiechen onderzoek - lokatie:

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Training cardiovasculair risicomanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Upside down Inside out Dokters van nu Dokters van morgen - Onderwijsdag 2019 - - lokatie: Amsterdam (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Utrecht (NL)

Niet goed slapen, wat nu? - lokatie: Nieuwerkerk aan den IJssel (NL)

Postmortale toxicologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Summer course Population Health Management - lokatie: Den Haag (NL)

Teaching on the Run: module 10 - Feedback tussen collega’s - lokatie: Zwolle (NL)

Training on the job Van Wiechenonderzoek 2019-2020 - lokatie: Hoogezand (NL)

Aandacht voor gezonde voeding - lokatie: Arnhem (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Tilburg (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Teaching on the Run: module - 7 Leerstijlen - lokatie: Deventer (NL)

Zicht op Werk - lokatie: Eindhoven (NL)

Zicht op Werk - lokatie: Eindhoven (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Ede (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

LWS en nieuwe opzet Opleiding Arts M&G, profiel Jeugdarts Stand van zaken, ontwikkelingen en kwesties & Persoonlijk ontwikkelplan (POP) voor opleiders In relatie tot LPP en EIF - lokatie: Rotterdam (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

SGBO basistraining voor opleiders - dag 3 - lokatie: Ravenstein (NL)

SGBO basistraining voor opleiders - dag 3 - lokatie: Ravenstein (NL)

Teaching on the Run: module 5 - STAMPPOT - lokatie: Groningen (NL)

Webinar - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Zwolle (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Zwolle (NL)

De rol van bedrijfs- en arbo arts bij PTSS - lokatie: Groningen (NL)

Herscholing RVP - lokatie: Rotterdam (NL)

Jeugd in hun omgeving - preventie en actie - lokatie: Utrecht (NL)

Kliniek van Bloedtransfusie: Uitdagingen in de laboratoriumdiagnostiek - lokatie: Rotterdam (NL)

Training weerbaarheid voor reddingswerkers voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen - lokatie: Leiden (NL)

Second official SIPS conference on placebo studies - lokatie: Leiden (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

RVP scholing - lokatie: Zoetermeer (NL)

Shared Decision Making en Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Doorn (NL)

Training Adviesvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

Effectief omgaan met cultuurverschillen bij ziekte en gezondheid - lokatie:

Publieke gezondheid en antibiotica-resistentie - lokatie: Amsterdam (NL)

Summer school public health - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Summer school public health - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Vakinhoudelijke scholing 2019 Krachtvoer 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Hechting - lokatie: Rotterdam (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Tabaksverslaving/Motiveren kun je leren - lokatie:

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Otterlo (NL)

Training Meldcode - lokatie: Goes (NL)

Summer school arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Summer school arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Arbeidsconflicten - lokatie: Den Haag (NL)

Master of Business Administration (MBA) - lokatie: Zeist (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Summer school arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Summer school arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Summer school public health - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Training cardiovasculair risicomanagement - lokatie: Utrecht (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass laaggeletterdheid - lokatie: Leiden (NL)

Motiverende gespreksvoering Arbodienst AMC - lokatie: Amsterdam (NL)

Summer school arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Summer school arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Training Meldcode - lokatie: Goes (NL)

Werken met de Meldcode - lokatie: Leiden (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus Coachend leidinggeven - lokatie: Utrecht (NL)

Leermeestertraining Physician Assistant - Entrustable Professional Activities (EPA) - lokatie: Groningen (NL)

Overtuigtraining - lokatie: Hilversum (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen - lokatie: Utrecht (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen - lokatie: Utrecht (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Ermelo (NL)

Stoppen met roken: Tabaksverslaving - lokatie: Zwolle (NL)

Volksgezondheidsproblemen beter begrijpen - lokatie: Utrecht (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen - lokatie: Utrecht (NL)

Forensisch-medische expertise bij kinderen - lokatie: Utrecht (NL)

Herscholing RVP - lokatie: Spijkenisse (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Aansluiting vinden bij je doelgroep: Entertainment Education voor gezondheidsbevordering - lokatie: Utrecht (NL)

Astma in de werksituatie - lokatie: Utrecht (NL)

Astma in de werksituatie - lokatie: Utrecht (NL)

Basismodule reizigersadvisering en -immunisatie voor artsen - lokatie: Utrecht (NL)

Basismodule reizigersadvisering en -immunisatie voor artsen - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

Stoppen met roken & leefstijlbegeleiding bij psychiatrische problematiek - lokatie: Utrecht (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Forensisch arts in strafrecht - lokatie: Utrecht (NL)

Introductie bouw - lokatie: Harderwijk (NL)

LEAN in verzuim voor Arts Arbeid en Gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Leergang Medisch Leiderschap - lokatie: Doorn (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Putten (NL)

Didactische scholing – One Minute coaching en Strategisch coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Hechting - lokatie: Rotterdam (NL)

Jaarlijks Congres - Hoogbegaafdheid - 4e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Motiverende gespreksvoering Arbodienst AMC - lokatie: Amsterdam (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Sociaal medische advisering in het kader van de Wmo - lokatie: Utrecht (NL)

Sociaal medische advisering in het kader van de Wmo - lokatie: Utrecht (NL)

Sociaal medische advisering in het kader van de Wmo - lokatie: Utrecht (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Werken met de Meldcode - lokatie: Leiden (NL)

Basiscursus Electrocardiografie - lokatie: Leiden (NL)

Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Zoetermeer (NL)

Lobbyen en netwerken - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Medische Aspecten van Duursport 2019 - lokatie: Montecatini Terme (IT)

‘Integraal vernieuwen’ in één dag, voor praktijkopleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Tussen meegeven en forceren: probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties - lokatie: De Koog (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Introductiecursus JGZ 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Het coachen van de eigen opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

Van 18- naar 18+ - lokatie: Amsterdam (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Zwolle (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

Werken met de Meldcode - lokatie: Leiden (NL)

Bestuurlijke Masterclass Leiderschap & (crisis) Communicatie 'Wijsheid in de zorg' - lokatie:

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Grootstedelijke Perinatale Gezondheid anno 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Malaria, dengue, chikungunya, zika en westnilevirus - lokatie: Utrecht (NL)

Malaria, dengue, chikungunya, zika en westnilevirus - lokatie: Utrecht (NL)

Ondergewicht bij kinderen - Een probleem of niet? - lokatie: Ede (NL)

RODIN: Nederland in de Tropen en de Tropen in Nederland - lokatie: Rotterdam (NL)

Coach de coach Leidse Lijnen. Competentiegericht onderwijs Bachelor Geneeskunde - lokatie: Leiden (NL)

De Sociaal Accountant: van verzuim via activering naar inzetbaarheid - lokatie: Otterlo (NL)

Didactische scholing – Feedback geven, hoe moeilijk kan het zijn?! - lokatie: Zwolle (NL)

Inzetbaarheid en Vitaliteit - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Care from the Heart - lokatie: Aljezur (PT)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Elementaire training in de Luchtvaartgeneeskunde - lokatie: Soesterberg (NL)

Omgaan met conflicten en succesvol onderhandelen - lokatie: Utrecht (NL)

Vastzittende Arbeidsconflicten en Mediation - lokatie: Utrecht (NL)

Werken met de Meldcode - lokatie: Gouda (NL)

COPD en belastbaarheid - lokatie: Utrecht (NL)

COPD en belastbaarheid - lokatie: Utrecht (NL)

Samenwerken met bloggers, vloggers en social influencers - lokatie: Gouda (NL)

Zicht op Werk - lokatie: Apeldoorn (NL)

Zicht op Werk - lokatie: Apeldoorn (NL)

Nieuwe taak voor de jeugdarts indicatiestelling - lokatie: Utrecht (NL)

Letsels en letselrapportage - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Scen-arts 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

OSA en de rol van de bedrijfsarts - lokatie: Utrecht (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Leiden (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Zwolle (NL)

Introductiecursus JGZ 0-18 - lokatie: Zwolle (NL)

Introduktiecursus co-schap sociale geneeskunde - lokatie: Maastricht (NL)

Introduktiecursus co-schap sociale geneeskunde - lokatie: Maastricht (NL)

Training voor opleiders: Organiseren van een academisch leer-werkklimaat - lokatie: Ravenstein (NL)

WOKSEH: herkennen en omgaan met kindermishandeling voor de SEH-arts - lokatie: Riel (NL)

Hervind het echte contact met je patiënt en jezelf - lokatie: Zeegse (NL)

Positieve gezondheidszorg Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Vaccinatie RVP artsen en verpleegkundige >2jr in dienst 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Voorkomen van en omgaan met ongewenst gedrag en verbale agressie - lokatie: Leeuwarden (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Hoofdpijn en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Hoofdpijn en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Levensreddend handelen voor medici - lokatie:

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Nieuwe richtlijn KNMG-Omgaan met medische gegevens - lokatie: Utrecht (NL)

Professioneel presenteren - lokatie: Utrecht (NL)

Werken met de Meldcode - lokatie: Gouda (NL)

Werken met de Meldcode - lokatie: Gouda (NL)

Bijscholing LVAK ABSG 6 maart 2019 en 2 oktober 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

GENERIC INSTRUCTOR COURSE - lokatie: Riel (NL)

Inzicht in jeugdrecht - lokatie: Amersfoort (NL)

Scholing voeding: de praktijk - lokatie: Medemblik (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Autisme en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Meertaligheid - lokatie: Eindhoven (NL)

Hechting - lokatie: Rotterdam (NL)

Kwaliteit van Arbeid 4-venstermodel - lokatie: Garderen (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: Reizen in hart en nieren - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Op hoop van zegen?! Een inspirerende cursus rond medisch-ethische dilemma's. - lokatie: Brummen (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Reanimatie- en donorcomplicatietraining - lokatie: Nijmegen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

BIUPAMA 2019 - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass laaggeletterdheid - lokatie: Gouda (NL)

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Gouda (NL)

Cursus preventie - Inleiding tot arbeidsveiligheid en arbeidshygiene in één dag - lokatie: Utrecht (NL)

Hoe benut je e-health in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Kanker en Werk - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Academiseringsdag Arbeid en Gezondheid 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Jaarlijks Congres - Eetproblemen bij jonge kinderen - 3e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Overspanning, burn-out, depressie - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Top 10 kleine kwalen in de spreekkamer van de JGZ - lokatie: Utrecht (NL)

Train-de-trainerworkshop voor visusinstructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

Didactische scholing - bijzondere aios - lokatie: Zwolle (NL)

Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek - 6e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Kindergeluiden - lokatie: Ede (NL)

LPBSO - lokatie:

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Putten (NL)

Herscholing RVP - lokatie: Rotterdam (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Training on the job Van Wiechenonderzoek 2019-2020 - lokatie: Hoogezand (NL)

Advanced Wilderness Life Support (AWLS) - lokatie: Soest (NL)

Scholing kinderreanimatie - lokatie: Delft (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Ermelo (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Ede (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Arbeidsrecht - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Haarlem (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

Reanimatie- en donorcomplicatietraining - lokatie: Groningen (NL)

refereeravond sociale geneeskunde ggd ijsselland 'Kom uit je hok' - lokatie: Zwolle (NL)

Training debatteren en discussiëren - lokatie: Utrecht (NL)

bijscholing Gezonde School - lokatie: Tilburg (NL)

LPBSO - lokatie:

Ploegendienst: gezondheid en veiligheid - lokatie: Utrecht (NL)

Ploegendienst: gezondheid en veiligheid - lokatie: Utrecht (NL)

Startmodule aanvullende seksuele gezondheidszorg (ASG): het public health perspectief - lokatie: Utrecht (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Veranderen, samenwerken en procesmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme en ADHD - lokatie: Zeist (NL)

Autisme en ADHD - lokatie: Zeist (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Putten (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Moeilijke mensen, lastige situaties - lokatie: Utrecht (NL)

Najaarsschool arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Najaarsschool arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

GOLAMA 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass laaggeletterdheid - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

RVP scholing - lokatie: Zoetermeer (NL)

Sociaal zekerheidsrecht - lokatie: Utrecht (NL)

Strategie en beleid in de publieke gezondheid – Groep 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Cat-training - lokatie: Leiden (NL)

De onderzoeker in het complexe veld van de publieke gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

HappyDoc - lokatie: Putten (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

ICT & Gezondheidsrecht: de basis - lokatie: Amsterdam (NL)

Socratisch Motiveren: eendaagse introductieworkshop - lokatie: Arnhem (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Nieuwegein (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Professionalisering en persoonlijke effectiviteit door Action Learning - lokatie: Utrecht (NL)

Skills praktijkleren andere leeftijdsgroep 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – kaartlezen en bruggen bouwen - lokatie: Utrecht (NL)

Herscholing RVP - lokatie: Hellevoetsluis (NL)

Leadership Life Support dagtraining - lokatie: Putten (NL)

Mobile Healthcare - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing voor keuringsartsen scheepvaart - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Nascholing voor keuringsartsen scheepvaart - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Publieke gezondheidszorg: kansen en effectiviteit van preventie - lokatie: Utrecht (NL)

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie:

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Kampen (NL)

Reanimatie- en donorcomplicatietraining - lokatie: Delft (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Communiceren met pubers - lokatie: Zwolle (NL)

Persoonlijke ontwikkeling via MBTI - lokatie: Amersfoort (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Tussen meegeven en forceren: probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties - lokatie: De Koog (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Beeldend werken - lokatie: Gouda (NL)

Arbeidsconflicten - lokatie: Den Haag (NL)

Arbeidsrecht in de zorg – driedaagse leergang voor de zorgsector - lokatie: Nieuwegein (NL)

Beter samenwerken met collega’s. Non-Technical-Skills: Hoe leid je daarin op? - lokatie: Leiden (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Werken met ADHD - lokatie: Utrecht (NL)

Werken met ADHD - lokatie: Utrecht (NL)

Werken met ADHD - lokatie: Utrecht (NL)

12th Netherlands Conference on HIV Pathogenesis, Epidemiology, Prevention and Treatment - lokatie: Amsterdam (NL)

Horen en gehoord worden - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

Horen en gehoord worden - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

Privacybewustzijn voor professionals - lokatie: Utrecht (NL)

Psychopathologie bij kinderen (tweedaagse) - lokatie: Utrecht (NL)

Spoedeisende hulp en AED in bedrijf - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: Reizen in hart en nieren - lokatie: Hengelo (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: 'SOA's en reizen' - lokatie: Hengelo (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Vught (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Arbeidsomstandigheden en wetgeving - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – bevorder evidence based sociale geneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

Strategisch coachen van herstelgedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Strategisch coachen van herstelgedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Training on the job Van Wiechenonderzoek 2019-2020 - lokatie: Hoogezand (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – juridische zaken, in de knoop, uit de knoop - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

Ethiek in de publieke gezondheidszorg - lokatie: Utrecht (NL)

Huid en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Huid en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Terugkomdag voor gecertificeerde visusinstructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

Verslaving en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Verslaving en werk - lokatie: Utrecht (NL)

De Ongelovige Thomas 2.0. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Ermelo (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Tussen meegeven en forceren: probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties - lokatie: De Koog (NL)

Didactische scholing – een intervisiegroep opzetten als praktijkopleider - lokatie: Utrecht (NL)

Eurocat / SPSNN : Hartafwijkingen - lokatie: Groningen (NL)

Reanimatie- en donorcomplicatietraining - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Gezondheidsrecht - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing kinderreanimatie - lokatie: Rijswijk (NL)

Sneak preview CMH - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Hart en Werk - lokatie: Utrecht (NL)

Hart en Werk - lokatie: Utrecht (NL)

Outbreak management - lokatie: Utrecht (NL)

Outbreak management - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing LVAK ABSG 23 januari 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Culturele diversiteit in de gezondheidszorg - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Rotterdam (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclass laaggeletterdheid - lokatie: Leiden (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Leerwerkgroep: het JGZ-team - lokatie: Utrecht (NL)

Belastbaarheid bij chronische nierschade en reumatoïde artritis - lokatie: Utrecht (NL)

Belastbaarheid bij chronische nierschade en reumatoïde artritis - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Hoofddorp (NL)

Scholing voeding: de praktijk - lokatie: Alkmaar (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Actueel thema reizigersgeneeskunde- en advisering - lokatie: Utrecht (NL)

Actueel thema reizigersgeneeskunde- en advisering - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Actualiteiten RVP 2018-19 - lokatie: Groningen (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Zieke werknemer op basis van casusposities - lokatie: Hoofddorp (NL)

Terugkomdag voor van Wiechen instructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Actualiteiten Medische Advisering in het Sociaal Domein - lokatie: Utrecht (NL)

Actualiteiten Medische Advisering in het Sociaal Domein - lokatie: Utrecht (NL)

Actualiteiten Medische Advisering in het Sociaal Domein - lokatie: Utrecht (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Startbijeenkomst Beroepsopleiding Arts M&G 2e fase - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Introduktiecursus co-schap sociale geneeskunde - lokatie: Maastricht (NL)