De Academie | Kracht van Confrontatie - lokatie: Doorn (NL)

Ontwikkelingen revalidatie chronische pijn 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

Praten met kinderen - lokatie: Breda (NL)

Programma Preventief DNA onderzoek - lokatie:

Stress gerelateerde klachten en SOLK, Resultaat door samenwerking - lokatie: Eindhoven (NL)

Teach the teachers startende (en plaatsvervangend) opleiders - lokatie: Leiden (NL)

The Voice 1-daagse communicatietraining (Coronaproof) met Bianca Tan - lokatie: Rijswijk (NL)

Training Moeilijke gesprekken - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Veiligheid op de PD - lokatie:

Voeding en voedingsvragen 4-18 jaar - lokatie: Zoetermeer (NL)

Webinar ‘Arbeidsconficten in de werksituatie’ - lokatie:

2019-2021: Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
2019-2021: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2019-2021: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2019-2021: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
2020-2022 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2020-2022: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
2021-2023: Algemeen: Werken met een meldcode - AbSg
abcdeSIM 2019-2
ADHD en ASS
Antibiotica allergie
Arbeidstoxicologisch ICT
Basiscursus Cultuursensitief Werken
Basisinformatie PrEP
Basismodule soa
BSL Begeleiding van werkenden met kanker
BSL Begeleiding van werkenden met kanker
BSL E_Richtlijn Depressie
BSL Richtlijn Depressie
BSL Richtlijn Depressie
BSL_E-learning_Introductie DSM 5 voor bedrijfs- en verzekeringsartsen
BSL_E-learning_Introductie DSM 5 voor bedrijfs- en verzekeringsartsen
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
Cultuursensitief werken - Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd
DBC's en wat je ermee moet
De politieke actualiteit in de zorg
Digitale Leeromgeving Soa Hiv Seks 2018 - ABFE en ABSG
eBROK
ECTR Expert
ECTR Indieningsproces
ECTR Uitvoering onderzoek
E-cursus Begeleiding bij Hongerstaking
Effectief communiceren in de zorg
E-leaning Hartafwijkingen
E-learning Aanpak van laaggeletterdheid Gezin
E-learning Angst
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning Borstvoeding
E-learning COVID-19-vaccinatie
E-learning COVID-19-vaccinatie
E-learning Depressie
e-learning focus op immuunsysteem en darmmicrobioom
E-learning 'gezonde voeding voor kinderen 0-4 jaar'
E-learning Jong en Transgender
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning Kunstvoeding
E-learning MGV 'Verdieping'
E-learning module Basiscursus Electrocardiografie
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Pesten
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning Motorische Ontwikkeling
E-learning Ouder Kind relatie
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning ROTA Virus
E-learning serie 'Obesitas en COVID-19'
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
E-learning Wet- en regelgeving kindermishandeling en huiselijk geweld
E-learning: Obesitas Jaaroverzicht 2020
E-learning: Senioren op reis
E-learningmodule: Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij baby's
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
FCI Kinderen en voeding: jong geleerd is oud gedaan
Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding
GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
Good Clinical Practice (GCP)
Handhygiëne
Health data science/Big data
Health Informatics: Elektronische Beslissingsondersteuning
In gesprek over meisjesbesnijdenis
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Kanker & Leven
Kanker & Leven: plenaire programma
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Masterclass 1e lijn | vaccinaties
Maternale kinkhoestvaccinatie
MOOC Kidney transplantation
Motiverende gespreksvoering: online oefenen met simulaties
Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2020
On-demand webcast Darmgezondheid bij jong en oud
On-demand webcast Darmgezondheid: diagnostiek en het brein
On-demand webcast Precisiezorg is dichterbij dan we denken
On-demand webcast: Kinderen met koemelkallergie; een wetenschappelijke kijk op voeding en het microbioom (heraccr.)
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online Course: Waardegedreven zorg en verandermanagement
Online WMO/GCP training KABIZ(NVFZ)-OA-ZA-NVFG
Online WMO-GCP herregistratie / Refresher training
Overspanning / Burnout
PIN 23- 4b Stoppen met Roken
Praktische Pediatrie
Preconceptiezorg
Preventie Postpartum Depressie
Privacy en informatieveiligheid
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
Quintesse 2019-1
Quintesse 2019-1
Quintesse 2019-2
Quintesse 2019-2
Quintesse 2019-3
Quintesse 2019-3
Quintesse 2019-4
Quintesse 2019-4
Quintesse 2020-1
Quintesse 2020-1
Quintesse 2020-2
Quintesse 2020-2
Quintesse 2020-3
Quintesse 2020-3
Quintesse 2020-4
Quintesse 2021-1
Quintesse 2021-1
Refugee Care[e]Education
Richtlijnenspel
Risicojeugd: Straatcultuur en social media
Risicojeugd: Werken met Multiproblem gezinnen
Samen Beslissen
SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
Taalstimulering door leesbevordering
Taalstimulering door leesbevordering
Target@Work
Veilig Slapen JGZ
Verslaving onder artsen
Virale hepatitis voor de huisarts. Hoe herken ik chronische Hepatitis B en C in de huisartsenpraktijk en welke acties moet ik ondernemen?
Voeding bij jonge kinderen
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Webinars COVID-19 4 november 2020 (eerste van nieuwe reeks)
Werken met een meldcode in de ggz
WMO/GCP- en BROK-herregistratie NVHVV-V&V-VSR
Zeldzaam in de praktijk
Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Chronische pijn en chronische vermoeidheid - verklaren en instandhoudende factoren - lokatie:

Dag van de Preventie - lokatie:

De Kunst van een goed gesprek; - lokatie: Utrecht (NL)

De kwaliteit van deskundigenrapportages - lokatie: Zeist (NL)

De kwaliteit van deskundigenrapportages - lokatie: Zeist (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie:

Een dermatologisch spreekuur van jong tot oud. - lokatie:

Inzicht in de basiscommunicatie - lokatie: Varsseveld (NL)

Inzicht in de basiscommunicatie - lokatie: Varsseveld (NL)

Landelijke bijeenkomst voor aandachtsfunctionarissen vrouwelijke genitale verminking (vgv) van JGZ, Veilig Thuis en verloskundigen - lokatie: Utrecht (NL)

Leefstijlgeneeskunde: De toepassing bij chronische aandoeningen en de relatie met immuniteit en COVID-19 - lokatie:

masterdag coachen van aios - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing suïcidaliteit - lokatie: Goes (NL)

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Borging slaap - Motorische ontwikkeling - Extremiteiten - lokatie:

Tweedaagse cursus Stelsel van zorg en welzijn - lokatie:

Visitatie bedrijfsartsen anno 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

WOKJA - lokatie: Utrecht (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Inzicht in de basiscommunicatie - lokatie: Varsseveld (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Militaire gezondheidszorg - lokatie: Nieuwegein (NL)

Nascholing suïcidaliteit - lokatie: Goes (NL)

Politiek-bestuurlijke Sensitiviteit en Beinvloeding - lokatie:

Politiek-bestuurlijke Sensitiviteit en Beinvloeding - Scenarioplanning - lokatie:

RVP scholing - lokatie: Zoetermeer (NL)

Scholing Rijksvaccinatieprogramma - lokatie: Gouda (NL)

Symposium Onderwijs Palliatieve Zorg (online) - lokatie:

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Van Wiechenscholing - lokatie: Zoetermeer (NL)

Webinar ‘Rookvrij worden: hoe doe je dat?’ - lokatie:

Webinarreeks Slapen als oermens - lokatie:

Jeugdarts in de wijk - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholingscyclus 2020 NVAB-werkgroep Bedrijfsartsen Sociale Werkvoorziening ( NVAB-SW) - lokatie: Bilthoven (NL)

Praten met kinderen - lokatie: Breda (NL)

Training NVAB-richtlijn Lage rugklachten - lokatie: Nieuwegein (NL)

Training Time-Management - lokatie:

Visitatorenopleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Voeding en voedingsvragen 4-18 jaar - lokatie: Zoetermeer (NL)

NVDG: Gezondheidseffecten van COVID-19 - lokatie:

Basis Instructeurscursus BLS - lokatie: Houten (NL)

Eindcongres onderzoeksprogramma ‘De Chronisch Zieke Werkende centraal: wat is de rol van Sociaal Geneeskundigen’ - lokatie:

Eindcongres onderzoeksprogramma ‘De Chronisch Zieke Werkende centraal: wat is de rol van Sociaal Geneeskundigen’ - lokatie:

IJzer in het zonnetje - lokatie: Amsterdam (NL)

Inspelen op Non-verbaal Gedrag - lokatie: Rotterdam (NL)

Leidinggeven als professie (LAP) - lokatie: Groningen (NL)

Masterclass laaggeletterdheid - lokatie:

Recente ontwikkelingen op het juridisch / beleidsgebied van de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde - lokatie: Leiden (NL)

Scholingsdag JGZ_19 april 2021_aanvraag AbSg - lokatie: Arnhem (NL)

Stress en burnout - lokatie: Lijnden (NL)

Suïcidepreventie VO JGZ - lokatie: Den Haag (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

Webinar ‘Arbeidsconficten in de werksituatie’ - lokatie:

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Hoofddorp (NL)

Arbo 2030 de mens centraal - lokatie: Bunnik (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

BKO (Basismodule didactiek) Intensive - lokatie: Werkhoven (NL)

Een eigen huis. Publieke gezondheid en bewoning - lokatie:

Effectiever omgaan met slaapproblemen - lokatie:

Financiering van het zorgstelsel en de gevolgen van COVID-19 - lokatie:

GIZ Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften gespreksmethodiek - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Heartfulness intensive - lokatie: Menton (FR)

Leefstijl voor Professionals Zorg van de Zaak Netwerk - lokatie:

Post academisch onderwijs Jeugdgezondheidszorg Noord Brabant - lokatie:

Provenciaal Overleg Seksuele Gezondheid (POS) - lokatie:

Scholing JGZ-OGGZ Sociaal maatschappelijke problemen - lokatie:

Stress en burnout - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Suïcidepreventie VO JGZ - lokatie: Den Haag (NL)

Training Moeilijke gesprekken - lokatie: Uden (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: winterswijk (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

Webinar FGO - lokatie:

Bijscholing LVAK Basisdagen - lokatie:

Congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang - lokatie: Utrecht (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Zwolle (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Zwolle (NL)

Kenniskring Medische Milieukunde ABSG 2021-03 - lokatie: Bilthoven (NL)

Oplossingsgericht Werken Basistraining - lokatie: Groningen (NL)

Overgangsklachten bij werkneemsters - lokatie: Amsterdam (NL)

Overgangsklachten bij werkneemsters - lokatie: Amsterdam (NL)

Placebo en Nocebo (NVAB) - lokatie: Amersfoort (NL)

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Borging slaap - Motorische ontwikkeling - Extremiteiten - lokatie:

Sanquinavond ‘COVID-19’ - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Financieel in control - lokatie: Utrecht (NL)

Van burn-out naar veerkracht - lokatie: Utrecht (NL)

Van burn-out naar veerkracht - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

De hersen-darm(microbioom)-as: theorie en klinische toepassingen - lokatie:

Didactische scholing – bevorder evidence based sociale geneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

Digitaal lef: 'Digitale consultvoering’ - lokatie:

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief (Basis 1) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Kinderorthopediecongres 2021 - lokatie: Ede (NL)

KNMG Districtsbijeenkomst Bijzondere vormen van geweld: mensenhandel en ouderenmishandeling - lokatie:

Leefstijl en oncologie - lokatie: Utrecht (NL)

Organisatie van data analytics - lokatie: Lunteren (NL)

Prisma in de praktijk basistraining - lokatie: Rotterdam (NL)

Schitteren door aanwezigheid - lokatie: Putten (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Groesbeek (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Helmond (NL)

Halfjaarlijkse tbc-bijeenkomst - lokatie:

Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Arnhem (NL)

Studiedag Expertisecentrum Euthanasie "Rondje Expertisecentrum" - lokatie:

Training Rookvrije Start - lokatie: Rotterdam (NL)

"Doe eens normaal?!" - lokatie: Drachten (NL)

AVONDCYCLUS JEUGDGEZONDHEIDSZORG 2021; Het jonge kind: wanneer is-ie te dun, wanneer is eten een probleem? - lokatie:

Basistraining SamenStarten 2021 - lokatie: Bakel (NL)

Het recept voor online interactie - lokatie: Utrecht (NL)

Stress en burnout - lokatie: Nieuwegein (NL)

Gedragsverandering: Hoe help ik mijn patiënt met blijvende gedragsverandering - lokatie:

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Borging slaap - Motorische ontwikkeling - Extremiteiten - lokatie:

Basistraining SamenStarten 2021 - lokatie: Almere (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Praten met kinderen - lokatie: Breda (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Training Financieel in control - lokatie: Utrecht (NL)

Werkbegeleiding geven aan een A(N)IOS - lokatie: Amsterdam (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Speak Up dear! - 2-daagse Presentatie- en Profileringstraining voor vrouwen - lokatie: Amsterdam (NL)

De dynamische risico inventarisatie evaluatie - lokatie: Nieuwegein (NL)

Refereermiddag oncologie - lokatie: Utrecht (NL)

Refereermiddag oncologie - lokatie: Utrecht (NL)

Herhalingsscholing Van Wiechen onderzoek - lokatie:

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Verdieping Wet verbetering poortwachter - lokatie: Nieuwegein (NL)

Technieken voor dialoog, het goede gesprek - lokatie: Nieuwegein (NL)

"Doe eens normaal?!" - lokatie: Amersfoort (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief (Basis 1) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Opleiding Bedrijfsarts & consulent oncologie - lokatie: Utrecht (NL)

Politiek-bestuurlijke Sensitiviteit en Beinvloeding - Scenarioplanning - lokatie:

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

‘HOE WERKT HET IN DE OVERGANG’/Bedrijfsartsen - lokatie:

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Didactische scholing opleidersgroep FG - lokatie: wisselend (NL)

Health System Research - lokatie: Utrecht (NL)

Inhoudelijk Overleg Jeugdartsen (en Jeugdverpleegkundigen) GGD Drenthe 2021: Actuele Richtlijnen en onderzoek binnen de JGZ - lokatie: Assen (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Training Moeilijke gesprekken - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

Webinarreeks Slapen als oermens - lokatie:

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) - lokatie: Maastricht (NL)

De blaas, een deels zelfsturend orgaan, die ook in het werk zijn eigen dynamiek kent - lokatie: Utrecht (NL)

Focus op hechting - lokatie: Utrecht (NL)

Geen tijd voor domeinstrijd - lokatie: Nieuwegein (NL)

Hart Leiderschap - lokatie:

Slaapproblemen en -stoornissen bij jongeren - lokatie: Zeist (NL)

Teach the Teachers-Plus: De IOP en het voeren van stage- en voortgangsgesprekken - lokatie: Leiden (NL)

Training Financieel in control - lokatie: Utrecht (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Camino bezinningsreis - lokatie: Zuidlaren (NL)

Integrale geneeskunde in de antroposofische (huis)artsenpraktijk - lokatie: Zeist (NL)

Integrale geneeskunde in de antroposofische (huis)artsenpraktijk - lokatie: Zeist (NL)

Integrale geneeskunde in de antroposofische (huis)artsenpraktijk - lokatie: Zeist (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Coachen en adviseren voor professionals - lokatie: Utrecht (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Het Gewicht van AD(H)D - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Den Haag (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Reanimatietraining RDOG Hollands Midden - lokatie: Leiden (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Borstvoeding nieuwe medewerkers - lokatie:

Congres Zorgmijders - lokatie: Ede (NL)

Crimineeltjes in de dop? - lokatie: Ede (NL)

De Workshop Skills4Comfort en scholing RVP - lokatie:

Didactische scholing opleidersgroep FG - lokatie: wisselend (NL)

Het in de ontwikkeling bedreigde kind AJN Zeeland - lokatie:

Het leefstijlgesprek: het Leefstijlroer in de spreekkamer - lokatie:

JGZ Richtlijn ASS 4+ - lokatie: Nijmegen (NL)

Kwartaaloverleg JGZ GGD Limburg-Noord - lokatie:

Reïntegratie bij ernstige post-Covid klachten - lokatie: Bilthoven (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Slaap training - lokatie:

Training adviesvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

Training Moeilijke gesprekken - lokatie: Uden (NL)

Werksessies implementatie Richtlijnen JGZ 2021-2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Program Zorgmanagement - 2021 - lokatie: Breukelen (NL)

Baecke-Fassaert motoriek test (BFMT) - lokatie: Utrecht (NL)

Burn-out - lokatie: Ootmarsum (NL)

Communiceren met pubers - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

KNMG Districtsbijeenkomst Bijzondere vormen van geweld: mensenhandel en ouderenmishandeling - lokatie:

Moeilijke patiënten - lokatie:

Projectmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatietraining RDOG Hollands Midden - lokatie: Gouda (NL)

Training Financieel in control - lokatie: Utrecht (NL)

14e Nationale Symposium Zoönosen - lokatie:

Bedrijfsartsendag AkzoNobel 20 mei 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Bij- en nascholing IKA Ned Effectieve Consultvoering met de richtlijn psychische problemen - lokatie: Baarn (NL)

Chronische pijn en chronische vermoeidheid - verklaren en instandhoudende factoren - lokatie:

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Duurzaamheid van de Arbeidsbeperkingen - lokatie: Utrecht (NL)

Drugs van nu - lokatie: Utrecht (NL)

Herscholing RVP - lokatie:

Koersavond HRV meting icm ACT - lokatie:

Masterclass Autisme en Werk - lokatie:

Motiveren kun je leren - lokatie: Diemen (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Den Haag (NL)

Nieuwe handreiking weefsel en orgaandonatie voor de forensische geneeskunde - lokatie:

Opleiding Scen-arts 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Verdieping Wet verbetering poortwachter - lokatie: Nieuwegein (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Praten met kinderen - lokatie: Breda (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie:

Studiereis Knowledge on Tour Zuid-Korea - lokatie: Seoel (KR)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Minisymposium Transportgeneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

Op hoop van zegen?! Een inspirerende cursus rond medisch-ethische dilemma's. - lokatie: Leersum (NL)

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie:

Quick Fix JGZ 2020/2021 - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Moeilijke gesprekken - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Training taakvolwassen teams - methodiek waarderend onderzoeken - lokatie: Groningen (NL)

Visus en VOV - lokatie: Rotterdam (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

LEAN in verzuim voor Arts Arbeid en Gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Peuters en slaap - lokatie: Utrecht (NL)

Covid19, Dialoogsessies - lokatie: Utrecht (NL)

Inzicht in cognitief gedragsmatige interventie - BA - lokatie: Utrecht (NL)

Politiek-bestuurlijke Sensitiviteit en Beinvloeding - lokatie:

Praten met kinderen - lokatie: Breda (NL)

Refereeravonden/webinars in 2021: KG avonden - lokatie:

Slaap en de behandeling van slaapproblematiek in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

The Voice 1-daagse communicatietraining (Coronaproof) met Bianca Tan - lokatie: Doorn (NL)

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

20e PIV Congres ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand …’ - lokatie: Utrecht (NL)

20e PIV Congres ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand …’ - lokatie: Utrecht (NL)

De narcistische cliënt - lokatie: Zeist (NL)

De narcistische cliënt - lokatie: Zeist (NL)

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

masterclass coachen van de opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

Train-de trainer Baecke-Fassaert motoriek test - lokatie: Utrecht (NL)

Training Financieel in control - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Arbeidsconflicten en Mediation - lokatie:

AVONDCYCLUS JEUGDGEZONDHEIDSZORG 2021; Genderidentiteiten genderdysforie bij kinderen en adolescenten - lokatie:

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

One Day Medical MBA - lokatie: Amsterdam (NL)

Training in het uitvoeren van preventief medisch onderzoek (PMO) - lokatie:

Training NVAB-richtlijn psychische problemen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Workshop Voorkoming Loonsancties - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscommunicatie - lokatie:

Basiscommunicatie - lokatie: Varsseveld (NL)

Basiscommunicatie - lokatie:

Basiscommunicatie - lokatie:

Coaching en veranderstrategieën bij gezondheidsvraagstukken - lokatie: Utrecht (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Inzicht in de basiscommunicatie - lokatie: Varsseveld (NL)

Inzicht in de basiscommunicatie - lokatie: Varsseveld (NL)

Leefstijl bij chronische ziekten - lokatie:

Reanimatietraining RDOG Hollands Midden - lokatie: Leiden (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Sassenheim (NL)

Toepassen Richtlijn Ischemische Hartziekten - lokatie:

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Cursus Medisch straf- en tuchtrecht - lokatie: Utrecht (NL)

Nieuwe handreiking weefsel en orgaandonatie voor de forensische geneeskunde - lokatie:

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie: Nijkerk (NL)

Training Financieel in control - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Rotterdam (NL)

Bij- en nascholing IKA Ned Effectieve Consultvoering met de richtlijn psychische problemen - lokatie: Baarn (NL)

Compassievol Medisch Leiderschap - lokatie: Werkhoven (NL)

Covid19, Dialoogsessies - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief (Basis 1) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Je werkdruk de baas! - lokatie: Utrecht (NL)

Mijn collega en ik - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Signalen van autisme bij het jonge kind herkennen - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – ondersteunen van onderzoek - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Verslaving en werk - lokatie: Nijmegen (NL)

Vervolgmodule ASG, soa-bestrijding voor artsen - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

Basiscommunicatie - lokatie:

Basiscommunicatie - lokatie:

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – de basis van situationeel begeleiden - lokatie: Utrecht (NL)

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Omgaan met weerstand - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Live Online (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Shared Decision Making - lokatie:

Covid19, Dialoogsessies - lokatie: Utrecht (NL)

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Leefstijl bij chronische ziekten - lokatie:

Scholing PATS (Preventieve aanpak terugdringen schoolziekteverzuim) - lokatie:

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostische en begeleidingstrajecten door het audiologisch centrum - lokatie:

Medisch kijken in de jeugdgezondheidszorg - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing tbv de regionale bedrijfs- en verzekeringsartsen (ID nummer 4996) - lokatie: Renkum (NL)

Training Financieel in control - lokatie: Utrecht (NL)

Urologie en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Urologie en werk - lokatie: Utrecht (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Workshop Verzuimstatistiek en organisatieadvies - lokatie: Utrecht (NL)

Angst- en dwangstoornissen - lokatie: Doorn (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

M@ZL scholing voor jeugdartsen - lokatie: Utrecht (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

OncoCare Symposium - lokatie: Lisse (NL)

Participatiewet - lokatie: Utrecht (NL)

Participatiewet - lokatie: Utrecht (NL)

Participatiewet - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Taakdelegatie door de bedrijfsarts - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training alcohol- en drugsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Training van wiechen ontwikkelingsonderzoek - lokatie:

Helder denken over doelen - lokatie: Utrecht (NL)

‘Zorgen om de veiligheid van zwangere en kind’ - lokatie:

Capability, de basis voor duurzame inzetbaarheid - lokatie: Utrecht (NL)

Capability, de basis voor duurzame inzetbaarheid - lokatie: Utrecht (NL)

Decompressie en hyperbare zuurstof therapie - lokatie: Hoeven (NL)

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Impact in de eerste tien seconden - lokatie: Utrecht (NL)

Politiek-bestuurlijke Sensitiviteit en Beinvloeding - Scenarioplanning - lokatie:

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

Voeding en voedingsvragen - lokatie: Zoetermeer (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Hoofddorp (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Hoofddorp (NL)

Basiscommunicatie - lokatie:

Basiscommunicatie - lokatie:

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Scholing JGZ-OGGZ Sociaal maatschappelijke problemen - lokatie:

Zindelijkheid - lokatie: Utrecht (NL)

Chronische pijn en chronische vermoeidheid - verklaren en instandhoudende factoren - lokatie:

De kwaliteit van deskundigenrapportages - lokatie: Zeist (NL)

De kwaliteit van deskundigenrapportages - lokatie: Zeist (NL)

Medisch Contact Live 'De dokter en de taal' jubileum 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Live Online (NL)

Bij- en nascholing IKA Ned Verzuimbegeleiding Hoe zit het nu echt. - lokatie: Baarn (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Den Haag (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Tweedaagse cursus Stelsel van zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie: Empathie en innerlijke helderheid. (Basis 2) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Training Financieel in control - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Hoofdpijn en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Hoofdpijn en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing Rijksvaccinatieprogramma - lokatie: Leiden (NL)

TTT+ Feedback in complexe(re) situaties - lokatie: Leiden (NL)

Borstvoeding, basispreventie op het CJG - lokatie:

Leefstijl en oncologie - lokatie: Utrecht (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Moeilijke mensen, lastige situaties - lokatie: Utrecht (NL)

Perinatale zorg 3.0 - lokatie: Amersfoort (NL)

Symposium Kindermishandeling “Praten helpt” - lokatie: Tilburg (NL)

Hét Leefstijl Symposium - lokatie: Almelo (NL)

Basis Instructeurscursus BLS - lokatie: Houten (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Leersum (NL)

Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) - lokatie:

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Hoofddorp (NL)

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding Stoppen met Roken Coach - lokatie: Utrecht (NL)

ADHD en Autisme een spectrum van aandoeningen met verschillende consequenties voor diagnostiek en behandeling - lokatie: Leusden (NL)

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

Conflictenmanagement voor bedrijfsartsen - lokatie: Rotterdam (NL)

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Inleiding medische advisering WLZ - lokatie: Utrecht (NL)

Inleiding medische advisering WLZ - lokatie: Utrecht (NL)

Inleiding medische advisering WLZ - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass laaggeletterdheid - lokatie: Leiden (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

Werken met de GIZ Methodiek! - lokatie: Zoetermeer (NL)

De narcistische cliënt - lokatie:

De narcistische cliënt - lokatie:

Het leefstijlgesprek: het Leefstijlroer in de spreekkamer - lokatie: Utrecht (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie: Amersfoort (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie: Amersfoort (NL)

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Ermelo (NL)

PA!N Congres - pijn, ketenzorg en levensloop - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Verslaving en ADHD - Impulsen doorbreken! - lokatie: Veenendaal (NL)

Verslaving en ADHD - Impulsen doorbreken! - lokatie: Veenendaal (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Samenwerking met anderen buiten het team van bedrijfsartsen - lokatie: Harderwijk (NL)

Samenwerking met anderen buiten het team van bedrijfsartsen - lokatie: Harderwijk (NL)

Samenwerking met anderen buiten het team van bedrijfsartsen - lokatie: Harderwijk (NL)

Samenwerking met anderen buiten het team van bedrijfsartsen - lokatie: Harderwijk (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief (Basis 1) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Amersfoort (NL)

Zieke werknemer op basis van casusposities - lokatie: Rotterdam (NL)

Hoe ontwerp ik blijvende gedragsverandering? - lokatie:

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Amersfoort (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Reanimatietraining RDOG Hollands Midden - lokatie: Leiden (NL)

Reanimatietraining RDOG Hollands Midden - lokatie: Leiden (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Summer school public health - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie:

GOLAMA 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Summer school arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Summer school arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Summer school arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Summer school arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

De Workshop Skills4Comfort en scholing RVP - lokatie:

Summer school arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Summer school arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Reanimatietraining RDOG Hollands Midden - lokatie: Leiden (NL)

Reanimatietraining RDOG Hollands Midden - lokatie: Leiden (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

Summer school public health - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Basiscommunicatie - lokatie:

Basiscommunicatie - lokatie:

Bij- en nascholing IKA Ned Verzuimbegeleiding Hoe zit het nu echt. - lokatie: Baarn (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn conflicten in de werksituatie - lokatie: Vught (NL)

Kinderneurologie 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN IN DE MEDISCH CONTEXT - lokatie: Amsterdam (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Klinische farmacologie van ADHD-medicatie - lokatie: Drachten (NL)

Reanimatietraining RDOG Hollands Midden - lokatie: Leiden (NL)

Reanimatietraining RDOG Hollands Midden - lokatie: Leiden (NL)

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

Basismodule reizigersadvisering en -immunisatie voor artsen - lokatie: Utrecht (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk - lokatie: Utrecht (NL)

leergang strategisch leiderschap voor vrouwelijke artsen - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

RVP scholing - lokatie: Zoetermeer (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Startbijeenkomst Beroepsopleiding Arts M&G 2e fase - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Opfrissen richtlijn psychische problemen - lokatie:

Opfrissen richtlijn psychische problemen - lokatie:

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Hart Leiderschap - lokatie:

Leefstijl bij chronische ziekten - lokatie: Utrecht (NL)

masterclass coachen van de opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatietraining RDOG Hollands Midden - lokatie: Gouda (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen – Groep 1, 2 en 3 en 4 - lokatie: Utrecht (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen – Groep 1, 2 en 3 en 4 - lokatie: Utrecht (NL)

Leaderhip development for course coordinators - lokatie:

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Volksgezondheidsproblemen beter begrijpen - lokatie: Utrecht (NL)

Zindelijkheid - lokatie: Utrecht (NL)

Academische Leergang Strategisch Leiderschap voor Medisch Specialisten - lokatie: De Schiphorst (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Ermelo (NL)

Top 10 kleine kwalen in de spreekkamer van de JGZ - lokatie: Utrecht (NL)

Astma in de werksituatie - lokatie: Utrecht (NL)

Astma in de werksituatie - lokatie: Utrecht (NL)

Burn-out - lokatie: San Casciano in Val di Pesa (IT)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Het Gewicht van AD(H)D - lokatie: Amsterdam (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Reanimatietraining RDOG Hollands Midden - lokatie: Leiden (NL)

Projectmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Arbeidsconflicten en Beroepsziekten - lokatie: Baarn (NL)

Basiscursus 2021 “Medisch Specialistische Rapportage” - lokatie: Nijkerk (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Brummen (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie:

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

masterclass coachen van aios - lokatie: Doorn (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Omgaan met conflicten en succesvol onderhandelen - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid – Groep 1, 2 3 en 4 - lokatie: Utrecht (NL)

Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid – Groep 1, 2 3 en 4 - lokatie: Utrecht (NL)

Persoonlijke ontwikkeling via MBTI - lokatie: Amersfoort (NL)

Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein - lokatie: Utrecht (NL)

Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein - lokatie: Utrecht (NL)

Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Impact in de eerste tien seconden - lokatie: Utrecht (NL)

Moeilijke mensen, lastige situaties - lokatie: Amsterdam (NL)

PAOG Forensische geneeskunde ZeeBraLim 2021: De arrestant met diabetes mellitus - lokatie: Eindhoven (NL)

Visus en VOV - lokatie: Spijkenisse (NL)

Wat is Developmental Coordination Disorder (DCD) - lokatie:

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Zwolle (NL)

Bijscholing LVAK Basisdagen - lokatie:

Door één deur. Zonder stress lekker samenwerken - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Basiscursus Electrocardiografie - lokatie:

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Ermelo (NL)

Herscholing RVP - lokatie:

Inspelen op Non-verbaal Gedrag - lokatie: Rotterdam (NL)

Ja dokter, nee dokter! Receptuur voor een soepel spreekuur - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Leergang Medisch Leiderschap - lokatie: Doorn (NL)

Sociaal medische advisering in het kader van de Wlz - lokatie: Utrecht (NL)

Sociaal medische advisering in het kader van de Wlz - lokatie: Utrecht (NL)

Sociaal medische advisering in het kader van de Wlz - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Tweedaagse cursus Stelsel van zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

WOKJA - lokatie: Utrecht (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Training intervisiebegeleider - lokatie: Utrecht (NL)

Impact in de eerste tien seconden - lokatie: Utrecht (NL)

COPD en belastbaarheid - lokatie: Utrecht (NL)

COPD en belastbaarheid - lokatie: Utrecht (NL)

De overgang en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Het leefstijlgesprek: het Leefstijlroer in de spreekkamer - lokatie: Utrecht (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Basis Instructeurscursus BLS - lokatie: Houten (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

Arbeidsconflicten en Beroepsziekten - lokatie: Baarn (NL)

Met impact communiceren voor succesvol (samen)werken - lokatie: Echten (NL)

Ontwikkelingen in de kinderrevalidatie - lokatie:

Persoonlijk leiderschap: zo neem je de leiding! - lokatie: Utrecht (NL)

Speak Up dear! - 2-daagse Presentatie- en Profileringstraining voor vrouwen - lokatie: Zeist (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Time-Management - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Live Online (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

(Hoog)begaafdheid: herkennen en uitvragen in de spreekkamer - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Duurzaamheid van de Arbeidsbeperkingen - lokatie: Utrecht (NL)

Horen en gehoord worden - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

Horen en gehoord worden - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Meldcode DD2 - lokatie:

Opleiding Scen-arts 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Voorbereiding en vervolg op kwaliteitsvisitatie / EIF - lokatie: Utrecht (NL)

Voorbereiding en vervolg op kwaliteitsvisitatie / EIF - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Neuroten, zenuwpezen en bangeriken uit de schaduw - lokatie: Soesterberg (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Straling en de gevolgen voor werk - lokatie: Utrecht (NL)

Train-de-trainerworkshop voor visusinstructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

"Doe eens normaal?!" - lokatie: Rotterdam (NL)

De Zeven Hoofdzonden - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Didactische scholing – verdiep je intervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Stoppen met roken: grenzen en mogelijkheden als professional - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Vind jouw 'Why'! - lokatie: Doorn (NL)

"Kanker op de werkvloer" - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – volle kracht vooruit – het IOP als kompas - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

Baecke-Fassaert motoriek test (BFMT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdataset JGZ: betere registratie voor betere zorg - lokatie: Utrecht (NL)

BIUPAMA 2021 - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Capaciteitenprofiel voor kinderen met een aandoening - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – vaardiger worden in situationeel begeleiden - lokatie: Utrecht (NL)

Solk en somatoforme stoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Solk en somatoforme stoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Solk en somatoforme stoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Autisme en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus tot gecertificeerd instructeur van Wiechenonderzoek - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Halfjaarlijkse tbc-bijeenkomst - lokatie:

Health System Research - lokatie: Utrecht (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ONLINE De narcistische cirkel (avondcursus) - lokatie: Arnhem (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Groesbeek (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Mindfulness in de spreekkamer - lokatie: Harlingen (NL)

Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Arnhem (NL)

Training Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie:

Werken met de GIZ Methodiek! - lokatie: Zoetermeer (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Denk mee met Menno de Bree: Vrolijk pessimisme - lokatie: Putten (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Compassievol Medisch Leiderschap - lokatie: Den Dolder (NL)

Najaarsschool arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Najaarsschool arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Brummen (NL)

Van Wiechenscholing - lokatie: Zoetermeer (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Strategie en beleid in de publieke gezondheid – Groep 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Strategie en beleid in de publieke gezondheid – Groep 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Ede (NL)

Burnout: diagnostiek en behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Professionalisering en persoonlijke effectiviteit door Action Learning - lokatie: Utrecht (NL)

Beter begrijpen en bereiken van ‘moeilijke’ patiënten - lokatie: Soesterberg (NL)

Publieke gezondheidszorg: kansen en effectiviteit van preventie - lokatie: Utrecht (NL)

Voeding en voedingsvragen 0-4 jaar - lokatie: Zoetermeer (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Financieel Management voor de arts - lokatie: Eindhoven (NL)

GOLAMA 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Intern en Extern Management voor de arts - lokatie: Eindhoven (NL)

Van Wiechenscholing - lokatie: Zoetermeer (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Breukelen (NL)

Opleiding Scen-arts 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Autisme en ADHD - lokatie: Zeist (NL)

Autisme en ADHD - lokatie: Zeist (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Visus en VOV - lokatie:

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

RVP scholing - lokatie: Zoetermeer (NL)

Borstvoeding nieuwe medewerkers - lokatie:

Speak Up dear! - 2-daagse Presentatie- en Profileringstraining voor vrouwen - lokatie: Zeist (NL)

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Brummen (NL)

Conflictenmanagement voor bedrijfsartsen - lokatie: Breukelen (NL)

Individuele training on the job van Wiechen onderzoek - lokatie:

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie:

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie: Utrecht (NL)

De Zeven Hoofdzonden - lokatie: Ermelo (NL)

Individuele training on the job van Wiechen onderzoek - lokatie:

Individuele training on the job van Wiechen onderzoek - lokatie:

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Basis Instructeurscursus BLS - lokatie: Houten (NL)

Individuele training on the job van Wiechen onderzoek - lokatie:

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Individuele training on the job van Wiechen onderzoek - lokatie:

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

Individuele training on the job van Wiechen onderzoek - lokatie:

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Individuele training on the job van Wiechen onderzoek - lokatie:

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Actualiteiten RVP 2020-2021 - lokatie:

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Individuele training on the job van Wiechen onderzoek - lokatie:

Privacy op de werkvloer - lokatie: Nieuwegein (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Hoofddorp (NL)

Hart Leiderschap - lokatie:

Terugkomdag voor Van Wiechen instructeurs 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein - lokatie: Utrecht (NL)

Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein - lokatie: Utrecht (NL)

Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Ermelo (NL)

Zieke werknemer op basis van casusposities - lokatie: Hoofddorp (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Agressie Management - lokatie: Nijmegen (NL)