BLS-AED-PLS plus 2021 - lokatie: Heerlen (NL)

BLS-AED-PLS plus 2021 - lokatie: Schimmert (NL)

De nieuwe NHG-Standaard COPD (fysiek en oline) 1 uur versie - lokatie: Dinteloord (NL)

Lab-uitslagen bij vage klachten en gewrichtsklachten - lokatie: Eindhoven (NL)

Scholing Nieuwe NHG Standaard DM2 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Almelo (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Eindhoven (NL)

PIN Diabetes mellitus type 2
"E-learning Depressie 1e lijn: Switchen en Combineren"
(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
2019-2021: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2019-2021: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2020-2022 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2020-2022 Huisartsen: Werken met een meldcode - KNMG
2020-2022: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
2021 FTO Noord
2021 FTO ONL
2021 Intervisie SO Novicare Limburg
2021 Intervisie SO Novicare Midden NL
2021 Intervisie SO Novicare ONL
211311
Aangezichtspijn, een multidisciplinaire uitdaging
Aanpak rookverslaving pandemie
ABCDE en Basic Life Support
ABCDE Triage voor huisartsen
abcdeSIM voor Huisartsen
AccreDidact Acne vulgaris/huisarts
AccreDidact Alledaagse aandoeningen/huisarts
AccreDidact Allergische aandoeingen - Capita selecta/huisarts
AccreDidact Antibiotica/huisarts
AccreDidact Anticoagulantia/huisarts
AccreDidact Anticonceptie/huisarts
AccreDidact Consultatieve psychiatrie in de huisartsenpraktijk/huisarts
AccreDidact CVRM en lipiden/huisarts
AccreDidact Dementie/huisarts
AccreDidact Diabetes mellitus type 2/huisarts
AccreDidact Dyspareunie\huisarts
AccreDidact E-health/huisarts
AccreDidact Ehiek in de huisartsenpraktijk/huisarts
AccreDidact Ernstige infectieziekten bij kinderen\huisarts
AccreDidact Evidence-based medicine III Screening/huisarts
AccreDidact Evidence-based medicine IV - Diagnostiek/huisarts
AccreDidact Familiaal geweld/huisarts
AccreDidact Fysiotherapie voor de huisarts/huisarts
AccreDidact Geneesmiddelenallergie/huisarts
AccreDidact Huisarts Abnormaal vaginaal bloedverlies
AccreDidact Hypertensie/huisarts
AccreDidact Intoxicaties/huisarts
AccreDidact Lage rugklachten/huisarts
AccreDidact Leefstijl I - Voeding en de huisarts/huisarts
AccreDidact Leefstijl II - Goede en slechte leefgewoontes/huisarts
AccreDidact Luchtwegklachten bij kinderen/huisarts
AccreDidact Mammacarcinoom - Aspecten voor de huisarts/huisarts
AccreDidact Mondzorg voor huisartsen - Deel II Mond(on)gezondheid/huisarts
AccreDidact Mondzorg voor huisartsen/huisarts
AccreDidact Niet-traumatisch zenuwletsel - entrapmentneuropathieën en NA/huisarts
AccreDidact Oorklachten/huisarts
AccreDidact Overspanning en burn-out/huisarts
AccreDidact Patienten met een laag IQ/huisarts
AccreDidact Perifeer zenuwletsel/huisarts
AccreDidact Pijn en pijnbehandeling/huisarts
AccreDidact Pijn op de borst/huisarts
AccreDidact Polyfarmacie/huisarts
AccreDidact Psychose/huisarts
AccreDidact Schouderklachten - Deel 1/huisarts
AccreDidact Schouderklachten deel 2/huisarts
AccreDidact Snurken en obstructief slaapapneu/huisarts
AccreDidact SOLK/huisarts
AccreDidact Somatisch-symptoomstoornis/huisarts
AccreDidact Spiritualiteit/huisarts
AccreDidact Suïcide en suïcidaal gedrag bij de huisarts/huisarts
AccreDidact Urineweginfecties/huisarts
AccreDidact Urologie vrouw/huisarts
AccreDidact Urticaria en eczeem/huisarts
AccreDidact Valpreventie bj ouderen/huisarts
AccreDidact Verloskunde/huisarts
AccreDidact Verslaving aan geneesmiddelen en andere psychoactieve stoffen/huisarts
AccreDidact Voedingssupplementen/huisarts
AccreDidact Ziekte van Parkinson/huisarts
AccreDidact Zorg voor kwetsbare ouderen/huisarts
ADHD game, serious game voor huisartsen, om de kennis te vergroten over ADHD, diagnostiek en doorverwijzing in de huisartsenpraktijk.
ADHD game, serious game voor huisartsen, om de kennis te vergroten over ADHD, diagnostiek en doorverwijzing in de huisartsenpraktijk.
Aging Academy 2020-1
Aging Academy nr. 2
Allergie&Anafylaxie
Allergisch astma
Allergische rinitis: zichtbaar in de huisartspraktijk
Anogenitale wratten
Antibiotica allergie
Arnhem-Nijmegen 6.8 2021
Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
Astmazorg Onderweg On Demand Webinar
Atriumfibrilleren
Atriumfibrilleren en antistolling: Wanneer en wat?
AVG in de Zorg voor huisartsen
AVG RAO Utrecht/ Midden Nederland
Basisinformatie PrEP
Basisopleiding Functionaris Gegevensbescherming
bbbb
Begeleide intervisie Leergang Asklepion Ervaren in de praktijk
Behandeling tabaksverslaving in de lhuisartsenpraktijk
Beken kleur, geef uw mening als professional! Evaluatie van kwaliteitsbeleid
Besluitvorming na een beroerte
Bijeenkomst met gemeente over taken gemeente
Bijzonder resistente micro-organismen in het verpleeghuis (BRMO)
Biosimilars in de eerste lijn
Blaaskatheters in het verpleeghuis
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL e-learning Ondersteunen bij Samen beslissen
BSL e-learning Samen beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden
BSL e-learning Samen beslissen in de palliatieve zorg
BSL e-learning Samen beslissen met patiënten
BSL e-learning Wet zorg en dwang
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
BSL Uw jaarrekening lezen
BSL_ Duizeligheid: van klacht tot therapie?
BSL_ ECG’s interpreteren_Cardiale symptomen
BSL_ ECG’s interpreteren_Geen klachten
BSL_Basismodule ECG’s beoordelen én begrijpen met ECG10+
BSL_E_Bariatrische chirurgie voor de huisarts
BSL_E-learning_Hartfalen
BSL_E-learning_Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)
BSL_Knieklachten: van klacht tot therapie
BSL_Overgewicht bij kinderen
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
BSL_Urine-incontinentie in de huisartspraktijk
BSL_Vallen bij ouderen
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) in de huisartsenpraktijk
CASPIR Module 1
CASPIR Online 2015
CASPIR Online 2016
CASPIR Online 2017
CASPIR Online 2018
CASPIR Online 2019
CASPIR Online 2020
Caspir-online
CelVia 2009
CME-Online ‘Adequaat handelen bij scoliose'
CME-Online ‘Advance care planning'
CME-Online ‘Advance care planning’
CME-Online ‘Amyotrofische laterale sclerose'
CME-Online ‘Cognitieve revalidatie na een beroerte'
CME-Online ‘Diabetes mellitus bij kwetsbare ouderen – complicatiepreventie, geriatrische syndromen en palliatief beleid'
CME-Online ‘Diagnostiek van dementie'
CME-Online ‘Dossiervoering'
CME-Online ‘Dyspareunie bij vrouwen'
CME-Online ‘Een patiënt met een verstandelijke beperking op uw spreekuur’
CME-Online ‘Exanthemateuze kinderziekten'
CME-Online ‘Farmacogenetica - heeft u uw DNA-paspoort al?'
CME-Online ‘Hartfalen'
CME-Online ‘Het prostaatcarcinoom'
CME-Online ‘Het rode oog – diagnostiek en behandeling'
CME-Online ‘Huidkanker: verdachte huidafwijkingen herkennen en behandelen’
CME-Online ‘Hypertensie bij de alleroudsten’
CME-Online ‘Ileus in de palliatieve fase'
CME-Online ‘Interculturele palliatieve zorg’
CME-Online ‘Interdisciplinaire patiëntbespreking GRZ-COPD'
CME-Online ‘Jeuk bij ouderen’
CME-Online ‘Mannen die moeilijk plassen - mictieklachten bij oudere mannen'
CME-Online ‘Mannen die moeilijk plassen - mictieklachten bij oudere mannen’
CME-Online ‘Medicatieveiligheid bij kwetsbare ouderen'
CME-Online ‘Morbide obesitas en bariatrie'
CME-Online ‘Nycturie’
CME-Online ‘Obstipatie bij ouderen'
CME-Online ‘Omgaan met seksualiteit en intimiteit in de ouderenzorg'
CME-Online ‘Osteoporose en fractuurpreventie bij de oudste ouderen – deel 1’
CME-Online ‘Osteoporose en fractuurpreventie bij de oudste ouderen – deel 2’
CME-Online ‘Overspannenheid en burn-out, of gewoon stress?’
CME-Online ‘Palliatieve sedatie'
CME-Online ‘Palliatieve zorg bij dementie - wat is het?’
CME-Online ‘Piepende peuters – episodisch piepen bij kinderen onder de 6 jaar'
CME-Online ‘Revalidatie na een heupfractuur’
CME-Online ‘RVP en aanverwante vaccinaties'
CME-Online ‘Sarcopenie – diagnose en behandeling'
CME-Online ‘Seksueel overdraagbare aandoeningen’
CME-Online ‘Toeval of niet: inzicht in epilepsie'
CME-Online ‘Wet zorg en dwang: wat mag wel en wat mag niet?'
CME-Online 'Aandacht voor ADHD', cursus voor apothekers
CME-Online 'Aandacht voor ADHD', cursus voor apothekers
CME-Online 'Aandacht voor ADHD', cursus voor apothekers
CME-Online 'Aandacht voor ADHD', cursus voor apothekers
CME-Online 'Aandacht voor ADHD', cursus voor apothekers
CME-Online 'Actualiteit ontslagrecht', cursus voor apothekers
CME-Online 'Actualiteit ontslagrecht', cursus voor apothekers
CME-Online 'Acute patiënt in verpleeghuissetting'
CME-Online 'ADHD'
CME-Online 'ADHD', cursus voor apothekers
CME-Online 'Advance care planning'
CME-Online 'Advance care planning'
CME-Online 'Afweer en weerstand in de arts-patiëntrelatie'
CME-Online 'Afweer en weerstand in de arts-patiëntrelatie'
CME-Online Alcoholmisbruik bij ouderen
CME-Online 'Allergische en niet-allergische rinitis', cursus voor apothekers
CME-Online 'Allergische en niet-allergische rinitis', cursus voor apothekers
CME-Online 'Allergische en niet-allergische rinitis', cursus voor apothekers
CME-Online Amyotrofische laterale sclerose
CME-Online 'Amyotrofische laterale sclerose'
CME-Online 'Anemie bij ouderen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Anemie bij ouderen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Anemie bij ouderen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Anemie bij ouderen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Anemie bij ouderen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Anemie bij ouderen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Antibiotica op de helling - het huidige antibioticabeleid', cursus voor apothekers
CME-Online 'Antibiotica op de helling: het huidige antibioticabeleid', cursus voor apothekers
CME-Online 'Antibiotica: de strijd tegen resistentie', cursus voor apothekers
CME-Online 'Antibiotica: de strijd tegen resistentie', cursus voor apothekers
CME-Online 'Antidepressiva onder de loep: bijwerkingen en interacties', cursus voor apothekers
CME-Online 'Antidepressiva onder de loep: effectiviteit', cursus voor apothekers
CME-Online 'Antidepressiva onder de loep: introductie en effectiviteit', cursus voor apothekers
CME-Online 'Antidepressiva onder de loep: introductie in de depressieve stemmingsstoornissen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Antidepressiva onder de loep: introductie in de depressieve stemmingsstoornissen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Antidepressiva onder de loep: switchen en afbouwen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Antidepressiva onder de loep: switchen en afbouwen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Antipsychotica'
CME-Online 'Antitrombotica: de basisprincipes op een rij'
CME-Online 'Antitrombotica: de basisprincipes op een rij'
CME-Online 'Antitrombotica: de basisprincipes op een rij', cursus voor apothekers
CME-Online Antitrombotica: de basisprincipes op een rij_cursus voor apothekers
CME-Online 'Antitrombotica: verdieping en klinische toepassing'
CME-Online 'Antitrombotica: verdieping en klinische toepassing'
CME-Online 'Antitrombotica: verdieping en klinische toepassingen ', cursus voor apothekers
CME-Online 'Antitrombotica: verdieping en klinische toepassingen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Apotheekzorg bij astma', cursus voor apothekers
CME-Online 'Apotheekzorg bij reumatoïde artritis (RA)', cursus voor apothekers
CME-Online 'Apotheekzorg bij reumatoïde artritis (RA)'_cursus voor apothekers
CME-Online 'Arbeidsovereenkomst: de belangrijkste bepalingen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Arbeidsovereenkomsten en ontslagrecht', cursus voor apothekers
CME-Online 'Arbeidsovereenkomsten, ontslagrecht en de WAB', cursus voor apothekers
CME-Online 'Astma bij kinderen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Astma bij kinderen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Astma bij kinderen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Astma bij kinderen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Astma bij schoolkinderen'
CME-Online 'Astma bij schoolkinderen'
CME-Online 'Astma bij volwassenen'
CME-Online 'Astma bij volwassenen' voor Huisartsen
CME-Online 'Astma bij volwassenen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Astma bij volwassenen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Astma bij volwassenen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Astma bij volwassenen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Astma bij volwassenen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Autismespectrumstoornissen (ASS)'
CME-Online 'Autorijden en dementie'
CME-Online 'Autorijden en dementie'
CME-Online 'Bacteriële huidinfectie: van krentenbaard tot furunkel', cursus voor apothekers
CME-Online 'Bacteriële huidinfecties', cursus voor apothekers
CME-Online 'Bacteriële huidinfecties: van krentenbaard tot furunkel', cursus voor apothekers
CME-Online 'Bariatrische chirurgie en morbide obesitas', cursus voor apothekers
CME-Online 'Bariatrische chirurgie en morbide obesitas', cursus voor apothekers
CME-Online Bariatrische chirurgie en morbide obesitas_cursus voor apothekers
CME-Online 'Behandeling en preventie van het herseninfarct', cursus voor apothekers
CME-Online 'Behandeling en preventie van het herseninfarct', cursus voor apothekers
CME-Online 'Behandeling en preventie van het herseninfarct', cursus voor apothekers
CME-Online 'Behandeling en preventie van het herseninfarct', cursus voor apothekers
CME-Online 'Beloop en behandeling van hiv', cursus voor apothekers
CME-Online 'Beloop en behandeling van hiv', cursus voor apothekers
CME-Online 'Beloop en behandeling van hiv', cursus voor apothekers
CME-Online 'Beloop en behandeling van hiv', cursus voor apothekers
CME-Online 'Beloop en behandeling van hiv', cursus voor apothekers
CME-Online 'Benzodiazepineafhankelijkheid'
CME-Online 'Beoordelings- en functioneringsgesprekken'
CME-Online 'Beroepsgeheim binnen de huisartsenpraktijk'
CME-Online 'Bewustzijnsstoornissen bij hersenletsel – Deel 1'
CME-Online 'Bewustzijnsstoornissen bij hersenletsel – Deel 1'
CME-Online 'Bewustzijnsstoornissen bij hersenletsel – Deel 2'
CME-Online 'Bewustzijnsstoornissen bij hersenletsel – Deel 2'
CME-Online 'Bijwerkingen in de praktijk', cursus voor apothekers
CME-Online 'Bijwerkingen in de praktijk', cursus voor apothekers
CME-Online 'Bijwerkingen in de praktijk', cursus voor apothekers
CME-Online 'Bijwerkingen: denkt ú eraan?
CME-Online 'Bipolaire stoornissen: streven naar stabiliteit', cursus voor apothekers
CME-Online 'Bipolaire stoornissen: streven naar stabiliteit', cursus voor apothekers
CME-Online 'Blaaskatheters in het verpleeghuis'
CME-Online 'Blaaskatheters in het verpleeghuis'
CME-Online 'Blockchain: hype of belofte?', cursus voor apothekers
CME-Online 'Burn-out of toch een depressie?'
CME-Online Cardiovasculair Risicomanagement
CME-Online 'Cardiovasculair risicomanagement in de huisartspraktijk'
CME-Online 'Cardiovasculair risicomanagement', cursus voor apothekers
CME-Online 'Cardiovasculair risicomanagement', cursus voor apothekers
CME-Online 'Cerebrale en/of spinale spasticiteit bij volwassenen: herkennen en handelen'
CME-Online 'Chronische slapeloosheid - alternatieven voor medicatie'
CME-Online 'Cognitieve revalidatie na een beroerte'
CME-Online 'Communicatieknelpunten bij medicatiebeoordeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Communicatieknelpunten bij medicatiebeoordeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Communicatieknelpunten bij medicatiebeoordeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Communicatieknelpunten bij medicatiebeoordeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Communicatieknelpunten bij medicatiebeoordeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Conflicten en grensoverschrijdend gedrag'
CME-Online 'Conflicten en grensoverschrijdend gedrag', cursus voor apothekers
CME-Online 'Consultatie in de eerste lijn'
CME-Online 'COPD' voor huisartsen
CME-Online 'COPD', cursus voor apothekers
CME-Online 'COPD', cursus voor apothekers
CME-Online 'CVRM', cursus voor apothekers
CME-Online 'CVRM', cursus voor apothekers
CME-Online 'CVRM', cursus voor apothekers
CME-Online 'CVRM: nieuwe NHG-Standaard 2019', cursus voor apothekers
CME-Online 'De acute patiënt in de verpleeghuissetting'
CME-Online 'De behandeling van de acute en chronische wond', cursus voor apothekers
CME-Online 'De behandeling van de acute en chronische wond', cursus voor apothekers
CME-Online 'De patiënt met een blaaskatheter''
CME-Online 'De patiënt met gevorderde multipele sclerose'
CME-Online 'De schildklier: de hypergevoelige dirigent', cursus voor apothekers
CME-Online 'De schildklier: de hypergevoelige dirigent', cursus voor apothekers
CME-Online 'De schildklier: de hypergevoelige dirigent', cursus voor apothekers
CME-Online 'De zieke werknemer', cursus voor apothekers
CME-Online 'De zieke werknemer: wetgeving en praktische tips', cursus voor apothekers
CME-Online 'De zieke werknemer: wetgeving en praktische tips', cursus voor apothekers
CME-Online 'De ziekte van Huntington'
CME-Online 'Decubitus'
CME-Online 'Delier in de ouderenzorg'
CME-Online 'Dementie - medicatie bij (neuro)psychiatrische en cognitieve stoornissen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Dementie: medicatie bij psychiatrische en cognitieve stoornissen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Dementie: medicatie bij psychiatrische en cognitieve stoornissen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Deprescribing: minderen en stoppen van medicatie', cursus voor apothekers
CME-Online 'Deprescribing: toepassen kennisdocumenten geneesmiddelgroepen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Depressie bij kinderen en jeugdigen'
CME-Online 'Depressie in het verpleeghuis'
CME-Online 'Diabetes mellitus bij kwetsbare ouderen - complicatiepreventie, geriatrische syndromen en palliatief beleid'
CME-Online 'Diabetes mellitus bij kwetsbare ouderen - diagnostiek, CVRM en glykemisch management'
CME-Online 'Diabetes mellitus bij kwetsbare ouderen - diagnostiek, CVRM en glykemisch management'
CME-Online 'Diabetes Mellitus type 1', cursus voor apothekers
CME-Online 'Diabetes mellitus type 1', cursus voor apothekers
CME-Online 'Diabetes mellitus type 1', cursus voor apothekers
CME-Online 'Diabetes mellitus type 1', cursus voor apothekers
CME-Online 'Diabetes mellitus type 1', cursus voor apothekers
CME-Online 'Diabetes Mellitus type 1', cursus voor apothekers
CME-Online 'Diabetes mellitus type 2', cursus voor apothekers
CME-Online 'Diabetes mellitus type 2', cursus voor apothekers
CME-Online 'Diabetes mellitus type 2', cursus voor apothekers
CME-Online 'Diabetes mellitus type 2', cursus voor apothekers
CME-Online 'Diabetes mellitus type 2', cursus voor apothekers
CME-Online 'Diabetes Mellitus type 2', cursus voor apothekers
CME-Online 'Diagnostiek van dementie'
CME-Online 'Diagnostiek van dementie'
CME-Online 'Diagnostiek van dementie in de huisartsenpraktijk'
CME-Online 'Diagnostiek van dementie in de huisartspraktijk'
CME-Online 'Diagnostiek van dementie in de huisartspraktijk'
CME-Online 'Diagnostiek van verschillende vormen van dementie'
CME-Online 'Diagnostiek van verschillende vormen van dementie'
CME-Online 'Diarree in de palliatieve fase'
CME-Online 'Diarree in de palliatieve fase'
CME-Online 'Diarree in de palliatieve fase'
CME-Online 'Diarree in de palliatieve fase'
CME-Online 'Diergeneesmiddelen in de apotheek', cursus voor apothekers
CME-Online 'Diergeneesmiddelen in de apotheek', cursus voor apothekers
CME-Online 'Dilemma’s bij euthanasie en dementie'
CME-Online 'Dossierplicht voor huisartsen'
CME-Online Dossiervoering
CME-Online 'Dossiervorming', richtlijntoets voor apothekers
CME-Online 'Eczeem'
CME-Online 'Eczeem bij de geriatrische patiënt'
CME-Online 'Eczeem', cursus voor apothekers
CME-Online 'Eczeem: medicatie en adviezen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Eczeem: medicatie en adviezen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Eczeem: medicatie en adviezen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Eczeem: medicatie en adviezen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Eczeem: medicatie en adviezen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Een patiënt met een verstandelijke beperking op uw spreekuur'
CME-Online 'Effectief communiceren voor het apotheekteam', cursus voor apothekers
CME-Online 'Effectief communiceren voor het apotheekteam', cursus voor apothekers
CME-Online 'Effectief communiceren voor het apotheekteam', cursus voor apothekers
CME-Online 'eHealth en de apotheek: klaar voor de toekomst?', cursus voor apothekers
CME-Online 'Eindtoets Medicatiebeoordeling 2020-2021', cursus voor apothekers
CME-Online 'Eindtoets Medicatiebeoordeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Eindtoets Medicatiebeoordeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Eindtoets Medicatiebeoordeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Eindtoets Medicatiebeoordeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Eindtoets Medicatiebeoordeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Elektrolytstoornissen: natrium', cursus voor apothekers
CME-Online 'Epilepsie - soorten en behandeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Epilepsie' cursus voor apothekers
CME-Online 'Epilepsie' cursus voor apothekers
CME-Online 'Exanthemateuze kinderziekten'
CME-Online 'Farmacogenetica - heeft u uw DNA-paspoort al?'
CME-Online 'Farmacogenetica - heeft u uw DNA-paspoort al?', cursus voor apothekers
CME-Online 'Farmacogenetica - heeft u uw DNA-paspoort al?', cursus voor apothekers
CME-Online 'Farmacogenetica', cursus voor apothekers
CME-Online 'Farmacogenetica: heeft u uw DNA-paspoort al?', cursus voor apothekers
CME-Online 'Farmacogenetica: heeft u uw DNA-paspoort al?', cursus voor apothekers
CME-Online 'Farmacogenetica: van basis naar verdieping', cursus voor apothekers
CME-Online 'Farmacogenetica: van basis naar verdieping', cursus voor apothekers
CME-Online Farmacotherapie bij ouderen, cursus voor apothekers
CME-Online 'Geïndividualiseerde distributievormen', richtlijntoets voor apothekers
CME-Online 'Geïndividualiseerde distributievormen', richtlijntoets voor apothekers
CME-Online 'Geïndividualiseerde distributievormen', richtlijntoets voor apothekers
CME-Online 'Geneesmiddelen bij dialysepatiënten', cursus voor apothekers
CME-Online 'Geneesmiddelen bij dialysepatiënten', cursus voor apothekers
CME-Online 'Geneesmiddelen bij kanker', cursus voor apothekers
CME-Online 'Geneesmiddelen en valrisico bij ouderen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Geneesmiddelen en valrisico bij ouderen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Geneesmiddelen en verkeersdeelname', cursus voor apothekers
CME-Online 'Geneesmiddelen en verkeersdeelname', cursus voor apothekers
CME-Online 'Geneesmiddelen en verkeersdeelname', cursus voor apothekers
CME-Online 'Geneesmiddelen en verkeersdeelname', cursus voor apothekers
CME-Online 'Geneesmiddelen en verkeersdeelname', cursus voor apothekers
CME-Online 'Geneesmiddelenbijwerkingen op de huid'
CME-Online 'Geneesmiddelinteracties met risico op maagschade - verdieping', cursus voor apothekers
CME-Online 'Geneesmiddelinteracties met risico op maagschade deel 2: verdieping', cursus voor apothekers
CME-Online 'Geneesmiddelinteracties met risico op maagschade deel 2: verdieping', cursus voor apothekers
CME-Online 'Geneesmiddelinteracties met risico op maagschade', cursus voor apothekers
CME-Online 'Geneesmiddelinteracties met risico op maagschade', cursus voor apothekers
CME-Online 'Geneesmiddelinteracties met risico op maagschade', cursus voor apothekers
CME-Online 'Geneesmiddelinteracties met risico op maagschade', cursus voor apothekers
CME-Online 'Gentherapie: sleutelen aan DNA', cursus voor apothekers
CME-Online 'Geriatrische COPD-revalidatie'
CME-Online 'Geriatrische gynaecologische problematiek'
CME-Online 'Geriatrische Revalidatiezorg COPD'
CME-Online 'Hardloopblessures'
CME-Online 'Hartfalen'
CME-Online 'Hartfalen: onderliggende oorzaken en behandeling' cursus voor apothekers
CME-Online 'Hartfalen: onderliggende oorzaken en behandeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Hartfalen: onderliggende oorzaken en behandeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Hartfalen: onderliggende oorzaken en behandelingen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Hepatotoxiciteit', cursus voor apothekers
CME-Online 'Hepatotoxiciteit', cursus voor apothekers
CME-Online 'Herhalingstoets Medicatiebeoordeling 2019-2020', cursus voor apothekers
CME-Online 'Herhalingstoets Medicatiebeoordeling 2020-2021', cursus voor apothekers
CME-Online 'Herhalingstoets Medicatiebeoordeling 2021-2022', cursus voor apothekers
CME-Online 'Herhalingstoets Medicatiebeoordeling, cursus voor apothekers
CME-Online 'Herhalingstoets Medicatiebeoordeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Herhalingstoets Medicatiebeoordeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Het ecg en enkele veelvoorkomende ritmestoornissen'
CME-Online 'Het feedbackgesprek'
CME-Online 'Het nefrotisch syndroom', cursus voor apothekers
CME-Online 'Het nefrotisch syndroom', cursus voor apothekers
CME-Online 'Het prostaatcarcinoom'
CME-Online ''Het rode oog - diagnostiek en behandeling'
CME-Online 'Het rode oog bij ouderen'
CME-Online 'Het rode oog bij ouderen'
CME-Online 'Het syndroom van Korsakov'
CME-Online 'Hoe kunt u de medicatieveiligheid verbeteren?', cursus voor apothekers
CME-Online 'Hoe kunt u de medicatieveiligheid verbeteren?', cursus voor apothekers
CME-Online 'Hoofdpijn of migraine?
CME-Online 'Hoofdtrauma'
CME-Online 'Hoofdtrauma'
CME-Online 'Hormonale anticonceptie'
CME-Online 'Hormonale anticonceptie'
CME-Online 'Hormonale anticonceptie – keuzes en counseling'
CME-Online 'Hormonale anticonceptie' voor huisartsen
CME-Online 'Hormonale anticonceptie', cursus voor apothekers
CME-Online 'Hormonale anticonceptie', cursus voor apothekers
CME-Online 'Hormonale anticonceptie', cursus voor apothekers
CME-Online 'Hormonale anticonceptie', cursus voor apothekers
CME-Online 'Hormonale anticonceptie', cursus voor apothekers
CME-Online 'Huidkanker bij ouderen'
CME-Online 'Huidkanker: verdachte gepigmenteerde huidafwijkingen herkennen en behandelen'
CME-Online 'Huidkanker: verdachte gepigmenteerde huidafwijkingen herkennen en behandelen'
CME-Online 'Huidkanker: verdachte huidafwijkingen herkennen en behandelen'
CME-Online 'Hypertensie bij de alleroudsten - stand van zaken in bloeddrukbehandeling'
CME-Online 'Ileus in de palliatieve fase'
CME-Online 'Ileus in de palliatieve fase'
CME-Online 'Ileus in de palliatieve fase'
CME-Online 'Incontinentie bij zorgbehoevende ouderen'
CME-Online 'Infectiepreventie en antibioticabeleid'
CME-Online 'Interactiemechanismen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Interactiemechanismen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Interacties tussen voeding en geneesmiddelen'
CME-Online 'Interacties tussen voeding en geneesmiddelen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Interacties tussen voeding en geneesmiddelen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Interacties tussen voeding en geneesmiddelen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Intercollegiale feedback: elkaar écht aanspreken'
CME-Online 'Interculturele palliatieve zorg'
CME-Online 'Interculturele palliatieve zorg'
CME-Online 'Interdisciplinaire patiëntbespreking spasticiteit'
CME-Online Inzicht in epilepsie
CME-Online 'Inzicht in epilepsie', cursus voor apothekers
CME-Online 'Jaarrekening lezen en begrijpen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Jaarrekening lezen en begrijpen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Jaarrekening lezen en begrijpen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Jeuk bij ouderen'
CME-Online 'Juridische wegen voor een ontevreden patiënt'
CME-Online 'Juridische wegen voor een ontevreden patiënt'
CME-Online 'Kenmerkende symptomen in de palliatieve fase'
CME-Online 'Kenmerkende symptomen in de palliatieve fase'
CME-Online 'Kinderdoseringen'
CME-Online 'Kinderdoseringen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Kinderdoseringen: medicijnen op maat', cursus voor apothekers
CME-Online 'Kinderdoseringen: medicijnen op maat', cursus voor apothekers
CME-Online 'Kindermishandeling'
CME-Online 'Kinderziektes, vlekjes en vaccins'
CME-Online 'Laboratoriumwaarden en medicatiebewaking'
CME-Online 'Labwaarden bij medicatiebeoordelingen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Leefstijlgesprek aan de balie', cursus voor apothekers
CME-Online 'Leidinggeven aan uw team', cursus voor apothekers
CME-Online 'Leidinggeven aan uw team', cursus voor apothekers
CME-Online 'Leidinggeven binnen de praktijk'
CME-Online 'Leidinggeven' cursus voor apothekers
CME-Online 'Levenseindebeslissingen in juridisch perspectief'
CME-Online 'Levenseindebeslissingen in juridisch perspectief'
CME-Online 'Levensloopbestendige mondzorg tot op hoge leeftijd'
CME-Online 'Longgeluiden'
CME-Online 'Longgeluiden'
CME-Online 'Longgeluiden herkennen en interpreteren'
CME-Online 'Mechanismen bij interactiebewaking', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatie bij (neuro)psychiatrische en cognitieve stoornissen bij dementie'
CME-Online 'Medicatie bij (neuro)psychiatrische en cognitieve stoornissen bij dementie'
CME-Online 'Medicatie bij nierfunctiestoornissen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatie bij nierfunctiestoornissen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatie bij nierfunctiestoornissen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatie bij nierfunctiestoornissen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatie bij reumatoïde artritis (RA)', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatiebegeleiding bij chronische nierschade', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatiebegeleiding bij chronische nierschade', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatiebeoordeling en klinisch-chemische parameters', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatiebeoordeling en klinisch-chemische parameters', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatiebeoordeling en klinisch-chemische parameters', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatiebeoordeling en klinisch-chemische parameters', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatiebeoordeling in de praktijk', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatiebeoordeling in de praktijk', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatiebeoordeling in de praktijk', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatiebeoordeling in de praktijk', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatiebeoordeling in de praktijk', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatiebeoordeling in de praktijk', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatiebeoordeling in de praktijk', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatiebeoordelingen en labwaarden bij medicatiegebruik', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatieveiligheid bij leverfunctiestoornissen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatieveiligheid bij leverfunctiestoornissen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatieveiligheid bij ouderen'
CME-Online 'Medicatieveiligheid bij ouderen' voor Specialisten Ouderengeneeskunde
CME-Online 'Medicatieveiligheid', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatieveiligheid', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatieveiligheid', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatieveiligheid', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatieveiligheid', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medisch Farmaceutische Beslisregels ' cursus voor apothekers
CME-Online 'Medisch farmaceutische beslisregels', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medisch Farmaceutische Beslisregels', cursus voor apothekers
CME-Online 'Meerwaarde van medicatieoverdracht', cursus voor apothekers
CME-Online 'Met laboratoriumwaarden doseringen bewaken', cursus voor apothekers
CME-Online 'MFB's voor optimale farmacotherapie', cursus voor apothekers
CME-Online 'MFB's voor optimale farmacotherapie', cursus voor apothekers
CME-Online 'MFB's voor optimale farmacotherapie', cursus voor apothekers
CME-Online 'Migraine', cursus voor apothekers
CME-Online 'Migraine', cursus voor apothekers
CME-Online 'Misselijkheid en braken bij patiënten in de terminale fase' cursus voor apothekers
CME-Online 'Misselijkheid en braken in de palliatieve zorg', cursus voor apothekers
CME-Online 'Misselijkheid en braken in de terminale fase', cursus voor apothekers
CME-Online 'Misselijkheid en braken in de terminale fase', cursus voor apothekers
CME-Online 'Misselijkheid en braken in de terminale fase', cursus voor apothekers
CME-Online 'Mondafwijkingen'
CME-Online 'Morbide obesitas en bariatrie'
CME-Online Morfine - werking en bijwerkingen
CME-Online 'Multiple Sclerose (MS)', cursus voor apothekers
CME-Online 'Multiple Sclerose (MS)', cursus voor apothekers
CME-Online 'Neurologische problematiek in de palliatieve fase'
CME-Online 'Niet-hormonale anticonceptie'
CME-Online 'Obesitas bij kinderen - u een zorg'
CME-Online 'Obstipatie bij ouderen'
CME-Online 'Omgaan met antistolling - beleid en risico’s'
CME-Online 'Omgaan met antistolling in de apotheek'
CME-Online 'Omgaan met antistolling in de apotheek', cursus voor apothekers
CME-Online 'Omgaan met antistolling in de apotheek', cursus voor apothekers
CME-Online 'Omgaan met seksualiteit en intimiteit in de ouderenzorg'
CME-Online 'Oncologie en farmaceutisch patiëntenzorg', cursus voor apothekers
CME-Online 'Oncologie en farmaceutische patiëntenzorg', cursus voor apothekers
CME-Online 'Ondervoeding bij ouderen' voor Specialisten Ouderengeneeskunde
CME-Online 'Onderzoek van het bewegingsapparaat - Deel 1: De wervelkolom'
CME-Online 'Onderzoek van het bewegingsapparaat - Deel 2: De bovenste extremiteit'
CME-Online 'Onderzoek van het bewegingsapparaat - Deel 3: De onderste extremiteit'
CME-Online 'Ontwikkelingsstoornissen - Deel 1: Inleiding'
CME-Online 'Ontwikkelingsstoornissen - Deel 2: ADHD'
CME-Online 'Ontwikkelingsstoornissen - Deel 3: Autismespectrumstoornissen'
CME-Online 'Ontwikkelingsstoornissen - Inleiding'
CME-Online 'Oog en medicatie' cursus voor apothekers
CME-Online 'Oog en medicatie', cursus voor apothekers
CME-Online 'Oog en medicatie', cursus voor apothekers
CME-Online 'Oogklachten in de praktijk - diagnostiek en behandeling'
CME-Online 'Oogklachten in de praktijk - diagnostiek en behandeling'
CME-Online 'Oorontstekingen: ontstaan en behandeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Oorontstekingen: ontstaan en behandeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Oorontstekingen: ontstaan en behandeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Oorontstekingen: ontstaan en behandeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Oorontstekingen: ontstaan en behandeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Opiaten in de apotheek', cursus voor apothekers
CME-Online 'Opioïden en de behandeling van pijn'
CME-Online 'Opioïden: verslavingsrisico en medicatieveiligheid', cursus voor apothekers
CME-Online 'Opiumwet: de toepassing in de apotheek ', cursus voor apothekers
CME-Online 'Opiumwet: de toepassing in de apotheek', cursus voor apothekers
CME-Online 'Opiumwetgeving', cursus voor apothekers
CME-Online 'Optimale farmacotherapie bij de ziekte van Parkinson', cursus voor apothekers
CME-Online 'Optimale farmacotherapie bij de ziekte van Parkinson', cursus voor apothekers
CME-Online 'Optimale farmacotherapie bij de ziekte van Parkinson', cursus voor apothekers
CME-Online 'Optimale farmacotherapie bij de ziekte van Parkinson', cursus voor apothekers
CME-Online 'Optimale zorg bij COPD', cursus voor apothekers
CME-Online 'Optimale zorg bij COPD', cursus voor apothekers
CME-Online 'Optimale zorg bij COPD', cursus voor apothekers
CME-Online 'Optimale zorg bij COPD', cursus voor apothekers
CME-Online 'Optimalisatie van Farmacotherapie'
CME-Online 'Optimalisatie van Farmacotherapie' cursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde
CME-Online 'Osteoporose', cursus voor apothekers
CME-Online 'Osteoporose: risicofactoren, adviezen en behandeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Ouderen en medicijngebruik', cursus voor apothekers
CME-Online 'Ouderen en medicijngebruik', cursus voor apothekers
CME-Online 'Ouderen en medicijngebruik', cursus voor apothekers
CME-Online 'Overactieve blaas bij ouderen'
CME-Online 'Overactieve blaas bij ouderen'
CME-Online 'Overactieve blaas in de huisartsenpraktijk'
CME-Online 'Overactieve blaas in de huisartsenpraktijk'
CME-Online 'Overdracht en tegenoverdracht in de arts-patiëntrelatie'
CME-Online 'Overspanning en burn-out: aandoeningen van deze tijd?'
CME-Online 'Palliatieve sedatie'
CME-Online 'Parkinson - behandeling en multidisciplinaire samenwerking'
CME-Online 'Parkinson - behandeling en multidisciplinaire samenwerking'
CME-Online 'Parkinson - behandeling en multidisciplinaire samenwerking'
CME-Online 'Parkinson - pathogenese, etiologie en diagnostiek'
CME-Online 'Parkinson - pathogenese, etiologie en diagnostiek'
CME-Online 'Parkinson - pathogenese, etiologie en diagnostiek'
CME-Online 'Partydrugs'
CME-Online 'Persoonlijkheidsproblemen bij het ouder worden'
CME-Online 'Piepende peuters - episodisch piepen bij kinderen onder de 6 jaar'
CME-Online 'Pijn bij kwetsbare ouderen'
CME-Online 'Pijn bij kwetsbare ouderen'
CME-Online 'Pijn bij kwetsbare ouderen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Pijn in de palliatieve fase - beleid en behandeling'
CME-Online 'Pijn in de palliatieve fase - beleid en behandeling'
CME-Online 'Pijn in de palliatieve fase - beleid en behandeling'
CME-Online 'Polyfarmacie'
CME-Online 'Polyfarmacie bij ouderen'
CME-Online 'Polyfarmacie bij ouderen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Polyfarmacie bij ouderen: herziening MDR 2019', cursus voor apothekers
CME-Online 'Polyfarmacie', cursus voor apothekers
CME-Online 'Polyfarmacie', cursus voor apothekers
CME-Online 'Polyfarmacie', cursus voor apothekers
CME-Online 'Polyfarmacie', cursus voor apothekers
CME-Online 'Polymyalgia rheumatica en arteriitis temporalis'
CME-Online 'Praktische ECG-beoordeling'
CME-Online 'Praktische ECG-beoordeling'
CME-Online 'Preventie en behandeling van Osteoporose', cursus voor apothekers
CME-Online 'Privacy awareness in de apotheek', cursus voor apothekers
CME-Online 'Privacy awareness in de apotheek', cursus voor apothekers
CME-Online 'Privacy awareness: de vernieuwde AVG voor zorgverleners', cursus voor apothekers
CME-Online 'Privacy in de apotheek' cursus voor apothekers
CME-Online 'Privacy in de apotheek', cursus voor apothekers
CME-Online 'Privacy in de apotheek', cursus voor apothekers
CME-Online Privacy op de apotheekwerkvloer
CME-Online 'Privacywet AVG: wat moet en wat mag?
CME-Online 'Proctologische aandoeningen'
CME-Online 'Prostaataandoeningen'
CME-Online 'Prostaatcarcinoom', cursus voor apothekers
CME-Online 'Prostaatcarcinoom: beloop en behandeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Prostaatcarcinoom: beloop en behandeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Prostaatcarcinoom: beloop en behandeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Prostaatcarcinoom: beloop en behandeling_cursus voor apothekers
CME-Online 'Psoriasis' cursus voor apothekers
CME-Online 'Psychofarmaca bij ouderen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Reclame en gunstbetoon'
CME-Online 'Reclame en gunstbetoon', cursus voor apothekers
CME-Online 'Reizigersziekten deel 1: Vaccinaties', cursus voor apothekers
CME-Online 'Reizigersziekten deel 2: Muggen en infectieziekten', cursus voor apothekers
CME-Online 'Reizigersziekten deel 2: Muggen en infectieziekten', cursus voor apothekers
CME-Online 'Reizigersziekten deel I: vaccinaties', cursus voor apothekers
CME-Online 'Reizigersziekten deel I: vaccinaties', cursus voor apothekers
CME-Online 'Reizigersziekten deel II: muggen en infectieziekten', cursus voor apothekers
CME-Online 'Reizigersziekten deel III: Lyme, het zikavirus en parasieten', cursus voor apothekers
CME-Online Reizigersziekten en vaccinaties, cursus voor apothekers
CME-Online 'Reizigersziekten: muggen en infectieziekten', cursus voor apothekers
CME-Online 'Reizigersziekten: vaccinaties', cursus voor apothekers
CME-Online 'Reumatische aandoeningen'
CME-Online 'Reumatoïde artritis', cursus voor apothekers
CME-Online 'Reumatoïde artritis', cursus voor apothekers
CME-Online 'Revalidatie na een heupfractuur'
CME-Online 'Rhinitis', cursus voor apothekers
CME-Online 'Rhinitis', cursus voor apothekers
CME-Online 'Risicomanagement in de apotheek
CME-Online 'RVP en aanverwante vaccinaties'
CME-Online 'Samenwerken met een specialist ouderengeneeskunde'
CME-Online 'Schildklierfunctiestoornissen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Schildklierfunctiestoornissen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Schildklierfunctiestoornissen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Schouwen: de wet en het verpleeghuis'
CME-Online 'Schouwen: wat komt erbij kijken?'
CME-Online 'Signalering en prevalentie van valrisico bij ouderen'
CME-Online 'Signalering en prevalentie van valrisico bij ouderen'
CME-Online 'Soorten pijn herkennen en behandelen bij ouderen'
CME-Online 'Stoppen met roken', cursus voor apothekers
CME-Online 'Suïcidaliteit: signaleren en interveniëren'
CME-Online 'Symptoomverlichting bij misselijkheid, braken en ascites'
CME-Online 'Symptoomverlichting bij misselijkheid, braken en ascites'
CME-Online 'Ter hand stellen', richtlijntoets voor apothekers
CME-Online 'Ter hand stellen', richtlijntoets voor apothekers
CME-Online 'Terminaal hartfalen en pulmonale problematiek in de palliatieve fase'
CME-Online 'Terminaal hartfalen en pulmonale problematiek in de palliatieve fase'
CME-Online 'Terminaal hartfalen en pulmonale problematiek in de palliatieve fase'
CME-Online 'Therapietrouw'
CME-Online 'Therapietrouw', cursus voor apothekers
CME-Online 'Traumatische knieklachten'
CME-Online 'Urineweginfecties', cursus voor apothekers
CME-Online 'Urineweginfecties', cursus voor apothekers
CME-Online 'Urineweginfecties', cursus voor apothekers
CME-Online 'Urineweginfecties', cursus voor apothekers
CME-Online 'Urineweginfecties: de laatste stand van zaken', cursus voor apothekers
CME-Online 'Urineweginfecties: de laatste stand van zaken', cursus voor apothekers
CME-Online 'Valangst na heupfractuur'
CME-Online 'Valkuilen op de HAP'
CME-Online 'Valkuilen van medicatie gebruik bij ouderen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Valkuilen van medicatiegebruik bij ouderen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Vallen en valpreventie'
CME-Online 'Vergoeding van geneesmiddelen in de apotheek', cursus voor apothekers
CME-Online Visusklachten
CME-Online 'Visusproblemen bij ouderen'
CME-Online 'Voedingsadviezen in de praktijk'
CME-Online 'Voedingssondes en sondevoeding'
CME-Online 'Voedingssondes en sondevoeding'
CME-Online 'Voedingssondes in het verpleeghuis'
CME-Online 'Wat zegt u? – Hoorzorg bij ouderen'
CME-Online 'Werken in de eerste lijn'
CME-Online 'Werken in de eerste lijn'
CME-Online 'Wetgeving in de apotheek - deel 1', cursus voor apothekers
CME-Online 'Wetgeving in de apotheek - deel 1', cursus voor apothekers
CME-Online 'Wetgeving in de apotheek - deel 1', cursus voor apothekers
CME-Online 'Wetgeving in de apotheek - deel 2', cursus voor apothekers
CME-Online 'Wetgeving in de apotheek - deel 2', cursus voor apothekers
CME-Online 'Wetgeving in de apotheek - deel 2', cursus voor apothekers
CME-Online 'Wetgeving in de apotheek', cursus voor apothekers
CME-Online 'Wetgeving in de apotheek', cursus voor apothekers
CME-Online 'Wetgeving in de apotheek', cursus voor apothekers
CME-Online 'Wondverzorging en verbandmiddelen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Wondverzorging en verbandmiddelen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Wondverzorging en verbandmiddelen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Ziekte van Parkinson', cursus voor apothekers
CME-Online 'Zo werkt ons ontslagrecht!', cursus voor apothekers
CME-Online 'Zorg voor ouderen met een lichte verstandelijke beperking'
CME-Online 'Zwangerschapsafbreking'
CME-Online, 'Hartfalen', cursus voor apothekers
CME-Online, 'Hartfalen', cursus voor apothekers
CME-Online, Leidinggeven, cursus voor apothekers
CME-Online, Morfine - werking en bijwerkingen, cursus voor apothekers
Commentaarronde ADEPD
Commentaarronde LTA CVRM
Commentaarronde NHG-Standaard De Overgang
Commentaarronde NHG-Standaard Idiopathische perifere aangezichtsverlamming
Commentaarronde NHG-Standaard Acute diarree
Commentaarronde NHG-Standaard Angst
Commentaarronde NHG-Standaard Astma bij kinderen
Commentaarronde NHG-Standaard beroerte
Commentaarronde NHG-Standaard Dermatitis perioralis
Commentaarronde NHG-Standaard Diabetes Mellitus
Commentaarronde NHG-Standaard Maagklachten
Commentaarronde NHG-Standaard Obstipatie
Commentaarronde NHG-Standaard Rhinosinusitis
Commentaarronde NHG-Standaard Schildklieraandoeningen
Commentaarronde NHG-Standaard Slaapmiddelen en slaapmiddelen
Commentaarronde NHG-Standaard Slechthorendheid
Commentaarronde NHG-Standaard SOA
Commentaarronde NHG-Standaard Spoed
Commentaarronde NHG-Standaard Urineweginfecties
Commentaarronde NHG-Standaard Voedselovergevoeligheid
Commentaarronde NHG-Std Buikpijn bij kinderen
Commentaarronde NHG-Std Dementie
Commentaarronde NHG-Std Depressieve klachten
Commentaarronde NHG-Std Dermatitis perioralis
Commentaarronde NHG-Std Enkelbandletsel
Commentaarronde NHG-Std Preconceptie
Commentaarronde NHG-Std Ziekte van Parkinson
Commentaarronde NHG-Std Zwangerschap en kraamperiode
COVID-19 | Wetenschappelijke en praktische update
COVID-19 in relatie tot hart-en vaatziekten; een praktische benadering
Cursus COPD voor behandelaren in de GRZ
DBC's en wat je ermee moet
De Groene Dokters
De ideale inhalator bestaat! Feit of fabel?
De politieke actualiteit in de zorg
De rol van de huisarts bij chronische kankerzorg
De zorg rondom postinfectieuze klachten: van Q-koorts naar COVID-19
DermaDialoog Huidkanker
DiabetesCongress Highlights EASD 2014
Dieetmaatregelen bij metabole ziekten
Digitale individuele Nascholing Prenatale Screening
Digitale PIN Allergische en niet-allergische rinitis
Digitale PIN Otitis media acuta
Direct werkende orale anticoagulantia in de eerste lijn
Direct werkende orale anticoagulantia in de eerste lijn - huisartsen
DKB regio Zuid Holland 2009
DOAC’s in de eerste lijn - huisartsen
DOAC's in de huisartsenpraktijk
Doelmatig antibioticagebruik in de eerste lijn
Dr Google
EBM Journalclub stafleden LUMC afd. PHEG
eBROK® Herregistratie/Continue registratie
echografie nascholing 2021
e-CME Begin goed, zorg goed
E-CME hypoglycemie
E-CME: 'Moving Diabetes' - Familie en diabetes
ECTR Expert
ECTR Indieningsproces
ECTR Uitvoering onderzoek
Een nieuwe NHG-standaard COPD
Eerste Hulp training voor artsen
Eerstelijns oogonderzoek
Effectief communiceren in de zorg
E-learning Acuut hoesten
E-learning Acuut hoesten
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning 'Anticonceptie op maat'
E-learning Begrijpelijk communiceren
e-learning Behandelwensengesprek en transmurale overdracht kwetsbare ouderen
E-learning Beroertepreventie bij Atriumfibrilleren (AF)
E-learning COVID-19-vaccinatie
E-learning CVRM voor gevorderden
e-learning De zoönotische impact van COVID-19
E-learning Diepveneuze trombose (DVT) en longembolie
E-learning 'Duurzaamheid in de praktijk'
E-learning Fasciitis plantaris en enkelbandletsel
e-learning focus op immuunsysteem en darmmicrobioom
E-learning 'gezonde voeding voor kinderen 0-4 jaar'
E-learning GLP-1 gebaseerde therapie bij diabetes type 2 - module 1
E-learning Hoofdpijn
E-learning Huisartsen Nascholing
E-learning Kindermishandeling
E-learning Kwetsbare ouderen Medisch Specialisten
E-learning MGV 'Verdieping'
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning prenatale screening voor counselors
E-learning prikkelbare darm syndroom
E-learning Professionele effectiviteit in persoonsgerichte zorg
E-learning Programma LVB Herkennen
e-learning Richtlijn diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker (heraccreditatie)
E-learning Rookvrije Start
E-learning ROTA Virus
E-learning serie 'Obesitas en COVID-19'
E-learning urineweginfecties
E-learning Very Brief Advice bij de behandeling van rookverslaving
E-learning vitamines
e-Learning: Additie strategieën bij depressie behandeling
E-learning: Genetica, de basis
E-learning: Obesitas Jaaroverzicht 2020
E-learning: SOA voor huisartsen
E-learning: Time in Range in de praktijk, nut of noodzaak?
E-learning; Astmacontrole in de praktijk
E-learning; Longaanvallen bij COPD, tijd voor een preventieve aanpak
E-learningmodule: Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij baby's
E-learningmodule: kennismaking met het HaROP
ELO040 Anogenitale wratten
Epilepsie in de ANW in de verstandelijk gehandicaptenzorg
Er komt een reiziger op mijn spreekuur. Hoe zat het ook alweer?
Erectiele disfunctie
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert DEUS Echografie
e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
e-Xpert ECG: Klinische Elektrocardiografie
e-Xpert: Advanced Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Cardiovasculair risicomanagement
e-Xpert: De vitaal bedreigde patiënt (St. Jansdal)
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – De primary survey en A, B, C, D, E
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Secondary survey
Extrafijne formulering OnDemand
EYECAREACADEMY: Glaucoom in de eerste lijn
EYECAREACADEMY: Rood oog en oogtrauma
EYECAREACADEMY:Visusklachten
Familiaire Hypercholesterolemie - LEEFH Educatie Serie
Farmacotherapeutisch overleg (FTO) 2021
Farmacotherapeutisch overleg Envida 2020
Farmacotherapeutisch overleg Marente 2021
'FINANCIERING EN ZORG: REDEN TOT ZORG?'
FocusVasculair 2020-1
FocusVasculair 2020-2
FocusVasculair 2020-4
FocusVasculair 2021-1
FocusVasculair 2021-2
FocusVasculair 2021-3
Formulariumbespreking ASVZ 2009
FTO / artsen Beweging 3.0
FTO 2021
FTO 2021
FTO 2021
FTO 2021 Verpleeghuizen, Ziekenhuisapothekers en Openbare Apothekers regio Arnhem.
FTO 2022
FTO 2022 SO's
FTO Abrona 2009
FTO Abrona 2010
FTO Amstelring Bornholm-Rozenholm 2021
FTO artsen De Hartekampgroep 2010
FTO Borne 2021
FTO Daelzicht - St. Anna 2009
FTO Daelzicht St. Anna 2010
FTO De Alm
FTO de Hartekamp Groep 2009
FTO en toetsgroep Hagro Veldpoort 2021
FTO Enschede Zuid/Boekelo/Singels/Noord 2021
FTO Gezondheidsplein Denekamp
FTO Gooi Zuid
FTO groep Avoord en de Marq
FTO Hagro Dinkelland 2021
FTO HAGRO HENGELO NOORD 2021
FTO HAGRO II (Zuid) Hengelo
FTO Huisartsengroep Almelo 4 2021
FTO Ipse de Bruggen Gemiva SVG 2009
FTO IpseDebruggen Gemiva 2010
FTO Kennemerhart
FTO medische staf specialisten ouderengeneeskunde Rivas 2020
FTO Midden Brabant 2009
FTO Midden Brabant 2010
FTO Midden Brabant 2010
FTO Pergamijn 2009
FTO 's Heerenloo Ermelo 2009
FTO 's Heerenloo Wekerom 2010
FTO 's Heerenloo Zuid locatie Druten 2010
FTO 's Heerenloo Zuid locatie Wekerom 2010
FTO 's Heerenloo Zuid Wekerom
FTO 's Heerenloo Zuid, Druten
FTO Salem 2020
FTO stichting Zuidwester 2015
FTO Talant 2009
FTO Talant Drachten Beetsterzwaag 2010
FTO Thebe V&V MB 2021
FTO toetsgroep GEULLE-ELSLOO 2016
FTO toetsgroep GEULLE-ELSLOO 2017
FTO toetsgroep GEULLE-ELSLOO 2018
FTO toetsgroep GEULLE-ELSLOO 2019
FTO toetsgroep GEULLE-ELSLOO 2020
FTO toetsgroep GEULLE-ELSLOO 2021
FTO van artsen van Ipse De Bruggen, Westerhonk en Steinmetz-De Compaan
FTO Viataal 2009
FTO Zeeuws Vlaaanderen
FTO ZG Meander CVRM 2021
FTO Zozijn 2009
FTO ZZG zorggroep 2021
FTO-Den Ooiman Sensire 2021
Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding
Gezondheidsrisico's van reizen in Europa
GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
GLP-1 therapie: patiënteneducatie en -motivatie, de praktijk
GLP-1 therapie: patiënteneducatie en -motivatie, de praktijk (on demand)
Goed begrepen: effectief communiceren en samen beslissen met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve fase van hun ziekte
Gokproblematiek
Good Clinical Practice (GCP)
Griep- en pneumokokkenvaccinatie in de praktijk
Groep 2003 2004 bijscholing 2010
Groep 2005 2009
Groep 2005 intervisie 2010
HAGRO Losser Overdinkel
HAGRO Nijverdal/Hellendoorn 2021
hagro rijssen 2021
HAGRO toetsgroep GEULLE-ELSLOO
HAGRO toetsgroep GEULLE-ELSLOO 2013
HAGRO toetsgroep GEULLE-ELSLOO 2014
HAGRO toetsgroep GEULLE-ELSLOO 2015
Handhygiëne
HAO-par 212311 2013
HAO-par 212312 jaar 2013
HAO-par 212313
HAO-par 213111
HAO-par 213112
HAO-par 213113
HAO-par. 211291
HAO-par. 211312
HAO-par. 211313
HAO-par. 212113
HAO-par. 212291
HAO-par. 212311
HAO-par. 212391
HAO-par.211391
HAO-par.212111
HAO-par.212112
HAO-par.212191
HAO-par.212312
HAO-par.212313
HAO-par.212392
HAOpar-211392
HAO-par-211491
HAO-parallel 2014 (10 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst)
HAO-parallel 2014 (12 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst)
HAO-parallel 2014 (14 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst)
HAO-parallel 2014 (16 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst)
HAO-parallel 2014 (2 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst)
HAO-parallel 2014 (4 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst)
HAO-parallel 2014 (6 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst)
HAO-parallel 2014 (8 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst)
HAO-parallel 213111 Jaar 2014
HAO-parallel 213112 Jaar 2014
HAO-parallel 213113 Jaar 2014
HAO-parallel 213311 Jaar 2014
HAO-parallel 213312 Jaar 2014
HAO-parallel 213313 Jaar 2014
HAO-parallel 214111 Jaar 2014
HAO-parallel 214112 Jaar 2014
HAO-parallel 214113 Jaar 2014
HAO-parallel 214311 Jaar 2014
HAO-parallel 214312 Jaar 2014
HAO-parallel 214313 Jaar 2014
Hartgame - serious educatiegame voor de eerste lijn
Health Informatics (9 modules)
Hemato-oncologische zorg in het COVID-19 tijdperk, wat hebben we geleerd?
Heraccreditatie: On-demand web-tv Urticaria: wat als het chronisch wordt?
Herhalingstoets Medicatiebeoordeling
Herkennen van erfelijke aanleg bij colorectaal carcinoom
Hoe haal ik meer uit het Farmacotherapeutisch Kompas
Hoe haal ik meer uit het Farmacotherapeutisch kompas
Hoe haal ik meer uit het Farmacotherapeutisch Kompas
Hoofdpijn of migraine? Van diagnose tot medicatie
Huisartsen: 4 casussen 'Zijn de kinderen veilig?' - ABC1
Huisartsengroep Contrast 2021
IBD bij kinderen
ICT Dichterbij
ICT groep Verdiepingsdag studentenonderwijs
ICT Zozijn 2009
ICT-groep Kerntaakgroep studentenonderwijs afdeling PHEG
Inhoudelijk artsenoverleg ASVZ 2009
Inhoudelijk artsenoverleg ASVZ 2009 - 12 november
Inhoudelijk artsenoverleg ASVZ 2012 (medische zorg nu en in de toekomst)
Instituties, wetten en spelers in de zorg
Intercollegiale toetsgroep Dichterbij 2009
Intercollegiale Toetsgroep 's Heerenloo Schuylenburg 2009
Intercollegiale toetsing Auditoren triagegesprekken CHPA
Intercollegiale toetsing docenten Huisartsopleiding Maastricht 2012
Interne landelijke e-learning Informatieveiligheid Arts en Zorg
Internet PIN Dementie 17/2
InternetPIN 13/6 Rectaal Bloedverlies
InternetPIN Partnergeweld
InternetPIN Partnergeweld
InternetPIN: Informeren en counseling van de prenatale screening
Intervgrp ML A van Dam
Intervisie
Intervisie
intervisie 2021
Intervisie artsen 2009
intervisie groep 2021
Intervisie groep GRZ Utrecht
Intervisie groep Hengelo 2021
Intervisie Groep Huisartsopleiding Maastricht 2020 Christel Achterberg
Intervisie Groep Huisartsopleiding Maastricht 2020 Felix Punt
Intervisie Groep Huisartsopleiding Maastricht 2020 Hanneke Hamers
Intervisie Groep Huisartsopleiding Maastricht 2020 Marieke Strijker
Intervisie Groep Huisartsopleiding Maastricht 2020 Marie-Louise Schreurs
Intervisie Groep Huisartsopleiding Maastricht 2021 Christel Achterberg
Intervisie Groep Huisartsopleiding Maastricht 2021 Felix Punt
Intervisie Groep Huisartsopleiding Maastricht 2021 Hanneke Hamers
Intervisie Groep Huisartsopleiding Maastricht 2021 Marieke Strijker
Intervisie Groep Huisartsopleiding Maastricht 2021 Marie-Louise Schreurs
Intervisie GRZ kaderartsen 2021
Intervisie kaderartsen geriatrische revalidatie zorg (GRZ) Dordrecht
Intervisie Kaderartsen PG Utrecht 2020
intervisie KOST ( =Kaderartsen Ouderengeneeeskunde Salland-Twente)
Intervisie NHG-erkende kaderhuisartsen Beleid & Beheer Overijssel
Intervisie PHEG 2014
Intervisie PHEG 2015
Intervisie PHEG 2016
Intervisie PHEG 2017
Intervisie Specialisten ouderengeneeskunde Alrijne Woonzorg
Intervisie Twente start 2020
Intervisie vakgroep artsen zorgcentra de Betuwe
Intervisie/ Medische dienst Abrona
Intervisiebijeenkomst bij Leergang Ervaren in de praktijk
Intervisiebijeenkomst bijAsklepion Leergang Ervaren in de praktijk
Intervisiebijeenkomst Leergang Ervaren in de praktijk
Intervisiebijeenkomst Leergang Ervaren in de praktijk WDH Mid Ned
Intervisiebijeenkomst Leergang Ervaren in de praktijk WDH Mid Ned
intervisiegroep
Intervisiegroep 2017 Twente
Intervisiegroep Hengelo 2021
Intervisiegroep Huisartsgeneeskunde
Intervisiegroep Huisartsgeneeskunde
Intervisiegroep Huisartsgeneeskunde
Intervisiegroep Noord-Oost Nederland 2021
Intervisiegroep PG-Kaderartsen twente
Intervisiegroep Saffier 2021
Intervisiegroep SO Kaderartsen psychogeriatrie
Intervisiegroep SO's Aafje-1 2021
Intervisiegroep SO's Aafje-2 2021
Intervisiegroep SO's Humanitas Rotterdam 2021
Intervisiegroep Specialisten Ouderengeneeskunde Stichting de Waalboog
Intervisiemasters 2021
Introductie hemoglobinopathieën
introductiecursus najaar 2008
introductiecursus najaar 2008
In-vitro evaluatie studie van 5 verschillende ‘anti-statische’ voorzetkamers
Jaarcongres GRZ
Jaarplan 2021 HAGRO Haaksbergen
Jaarplan FTO toetsgroep Wierden
JoSo 2020
Journal Club 2016
Journal Club 2017
Journal Club 2018
Journal Club 2019
Journal club 2020
Journal Club staf 2013
journal club staf 2014
Kaderartsen bewegingsapparaat intervisie/nascholing
Kaderartsen GRZ West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland
Kaderartsen PG West-Brabant en Zeeland
Kadergroep Specialisten Ouderengeneeskunde Psychogeriatrie Amsterdam Haarlem
Kanker & Leven
Kanker & Leven: plenaire programma
Keel-, Neus- en Oorzaken
Kennis- en wetenschapsbevordering medische vakgroep Azora
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
KLIP GEULLE-ELSLOO 2012
KLIP GEULLE-ELSLOO 2014
KLIP GEULLE-ELSLOO 2015
KLIP GEULLE-ELSLOO 2016
KLIP MAASTRICHT 2012
KLIP MAASTRICHT 2013
KLIP MAASTRICHT 2014
KLIP MAASTRICHT 2015
KLIP MAASTRICHT 2016
KLIP MAASTRICHT 2017
KLIP MAASTRICHT 2018 INTERCOLLEGIAAL
KLIP MAASTRICHT 2019 INTERCOLLEGIAAL
KLIP MAASTRICHT 2020 INTERCOLLEGIAAL
KLIP MAASTRICHT 2021 INTERCOLLEGIAAL
KLIP VENLO
KLIP VENLO
KLIP VENLO
Kwetsbaar evenwicht
LAEGO-tweedaagse januari 2015 - ICT punten communicatie
LAEGO-tweedaagse januari 2015 - ICT punten communicatie
LAEGO-tweedaagse januari 2015 - ICT punten communicatie
LAEGO-tweedaagse januari 2015 - ICT punten communicatie
LAEGO-tweedaagse januari 2015 - ICT punten communicatie
LAEGO-tweedaagse januari 2015 - ICT punten communicatie
Lageluchtweginfecties bij kwetsbare ouderen (LLWI)
Landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname
Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets
leergang I 2008 di
leergang I 2008 di
leergang II di 2008
leergang II di 2008
leergang II-2008 woe
leergang II-2008 woe
leergang III-2008 di
leergang III-2008 di
Leergang Intervisie 2015 - 2016 (woensdag groep)
leergang IV-2008 di
leergang IV-2008 di
leergang IV-2008 woe
leergang IV-2008 woe
leergang IX-2008 di
leergang IX-2008 di
leergang IX-2008 woe
leergang IX-2008 woe
leergang V-2008 woe
leergang V-2008 woe
leergang VI-2008 di
leergang VI-2008 di
leergang VIII-2008 di
leergang VIII-2008 di
Leesclub Geriatrics in Primary Care - PHEG - 2015
Leesgroep PHEG
Letsel bij kinderen: u staat er niet alleen voor
Licht op longkanker in de huisartsenpraktijk ‘Samenwerking tussen huisarts en longarts & Advance care Planning’ - aflevering 3
Linso(2
Live Webinar Startersdag 10 november 2020
Longfibrose in de huisartspraktijk
Luchtweginfectie voor de eerste lijn
Masterclass 1e lijn | vaccinaties
Masterclass Cardioversie en antistolling
Masterclass CTEPH
Masterclass Gyeaecologie Deel 6: Het belang van preconceptionele voeding- en leefstijladvisering voor de gezondheid van huidige en toekomstige generaties
Masterclass Gynaecologie 3: Het premenstrueel syndroom in de praktijk
Masterclass Gynaecologie 6: Extended Regimen
Masterclass gynaecologie Deel 1 Van contact-tics naar con-tactics; kunst en kunde van professionele samenwerking
Masterclass Gynaecologie Deel 5: Dysfunctioneel uterien bloedverlies.
Maternale kinkhoestvaccinatie
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicatie bij nierfunctiestoornissen, cursus voor apothekers
Medicatie en suïcide
Medicatie en suïcide
Medicinaal gebruik van cannabis
Medicinaal gebruik van cannabis
Medische zorg bij gebruik Zorgpad Stervensfase
Mensen met mogelijkheden 2009
MFM 2015-03
Moderne inzichten bij de behandeling van astma & COPD; Wie, Wat, Waar, Hoe?
MOOC Kidney transplantation
Motiverende gespreksvoering 1
Motiverende gespreksvoering 2
Motiverende gespreksvoering 3
Motiverende gespreksvoering 4
Motiverende gespreksvoering: online oefenen met simulaties
Nascholing "Allemaal Beestjes - HIV en virale hepatitis"
Nascholing Hagro Glanerbrug 2021
Nascholing: Small Airways Disease
Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2020
NFU - Advanced Training Program Waardegedreven Zorg
NHG E-learning COVID-19
NHG E-learning suïcidepreventie in de huisartspraktijk
NHG-Congres 2021 Kick off: On demand Poten in de klein, kop in de cloud
NHG-Congres 2021: Webinar #2: Digitaal: het nieuwe normaal
Nieuwe richtlijnen astma
NSAID: goed idee?
NTvG CME
NVAVG-Noord 2010
Omgaan met Corona gerelateerde psychische klachten
On demand webcast - Op adem na Corona
On demand webcast Coeliakie 2020
On demand webcast Herkent u een spierziekte bij uw patiënt?
On demand webcast ICS bij COPD: wanneer wel en wanneer niet?
On demand webinar 'koemelkallergie in de eerste 1.000 dagen'
On demand webinar: Cardiovasculair risicomanagement bij diabetespatiënten
On demand WebTV Behandelmogelijkheden bij diabetes type 2; nieuwe inzichten EASD 2012
On demand Web-tv Veilig werken met de WZD
Oncologische zorg in het COVID-19 tijdperk, wat hebben we geleerd?
On-demand webcast Antistolling - De veelgestelde vragen eindelijk beantwoord
On-demand webcast Astmazorg anno 2021
On-demand webcast Atopisch eczeem in de huisartsenpraktijk
On-demand webcast Beroertepreventie in de 1e lijn (heraccreditatie)
On-demand webcast Coeliakie (heraccreditatie)
On-demand webcast COPD Update 2020
On-demand webcast Darmgezondheid bij jong en oud
On-demand webcast Darmgezondheid: diagnostiek en het brein
On-demand webcast De essentie van het reduceren van herseninfarcten in de huisartsenpraktijk
On-demand webcast Diagnostiek en behandeling van patiënten met PAV (heraccreditatie)
On-demand webcast Diagnostiek, behandeling en vervolg van diep-veneuze trombose en longembolie (heraccreditatie)
On-demand webcast DOAC’s bij kwetsbare ouderen (heraccreditatie)
On-demand webcast Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard
On-demand webcast Gepast gebruik van ICS bij COPD, doe je zo! (heraccr.)
On-demand webcast Huisarts en antistolling 2.0 (heraccreditatie)
On-demand webcast Huisarts en antistolling: een goede combinatie? (heraccreditatie)
On-demand webcast Levensbedreigende trombocytopenieën
On-demand webcast Luchtwegallergie (heraccreditatie)
On-demand webcast Opioïdgebruik in de huisartspraktijk - Pijn bij ouderen (heraccr.)
On-demand webcast PAV in de praktijk
On-demand webcast Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) in de huisartsenpraktijk
On-demand webcast Personalised healthcare in de huisartspraktijk - Je gaat het zien als je het doorhebt
On-demand webcast Precisiezorg is dichterbij dan we denken
On-demand webcast Schildklier de Baas (heraccreditatie)
On-demand webcast Testosteron Deficientie - Impact, diagnose en behandeling
On-demand webcast Zelfzorg in de huisartsenpraktijk: zo vergroot u de zelfredzaamheid van uw patiënt
On-demand webcast: Masterclass De Neuropathische Pijnpuzzel
On-demand webcast: Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?
On-demand web-tv Fractuurpreventie in de huisartspraktijk
On-demand web-tv Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van COPD
On-demand web-tv To sleep or not to sleep
On-demand web-tv Van standaardzorg naar personalized care bij DM2
On-demand web-tv: Kinderen met koemelkallergie; een wetenschappelijke kijk op voeding en het microbioom
Online Basiscursus Dermatoscopie
Online cursus dermatoscopie voor gevorderden (huisartsenpraktijk)
Online geriatriedag 2021 - On demand
Online nascholing richtlijn herstel na kanker
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen
Online patiënteninzage in de eerstelijnszorg (OPEN) e-learning 2020
Online WMO-GCP herregistratie / Refresher training
Ontwikkelingen revalidatie CIR chronische pijn 2019
Oorthuys overleg 2009
OPEN - e-learning - module 2: Stimuleren online inzage in dossier onder patiënten 2020
Opleidersdagen
Opleidersdagen
Opleidersdagen
Opleidersdagen
PATZ 2021
PATZ groep hellendoorn/nijverdal 2021
PEERgroup Palliatieve Zorg PNIEL
PiL 2019-04
PiL 2020-1
PiL 2020-2
PiL 2020-3
PiL 2020-4
PiL 2021-01
PiL 2021-02
PiL 2021-03
PIN 10a. NHG-Behandelrichtlijnen Uitstel van menstruatie en Dermatitis perioralis.
PIN 10b. NHG-Behandelrichtlijnen Fluor vaginalis
PIN 12/7 Niet-traumatische knieproblemen bij volwassenen
PIN 13/10 Hartfalen
PIN 13/9 Otitis Media Acuta
PIN 14/1 InternetPIN: Nazorg na rampen
PIN 14/10 Ulcus cruris venosum
PIN 14/2 Polymyalgia
PIN 14/3 Slechthorendheid
PIN 14/4 Artritis
PIN 14/5 Voedselovergevoeligheid
PIN 14/6 Obstipatie
PIN 14/7 Subfertiliteit
PIN 14/8 Obesitas
PIN 14/9 Traumatische knieklachten
PIN 15/1 Kanker en erfelijkheid
PIN 15/10 Stepped Care
PIN 15/2 Enuresis
PIN 15/3 Acuut Hoesten
PIN 15/4 Amenorroe
PIN 15/5 Diverticullitus
PIN 15/6 Lijkschouw
PIN 15/7 Preconceptiezorg
PIN 15/8 Diagnostische onzekerheden in de spreekkamer
PIN 15/9 Anticonceptie
PIN 16/1 Huisartsenzorg na primaire behandeling van kanker
PIN 16/10 Acute keelpijn
PIN 16/2 Zwangerschap en kraamperiode
PIN 16/3 Cardiovasculair Risicomanagement
PIN 16/4 Polyfarmacie bij ouderen
PIN 16/5 Buikpijn bij kinderen
PIN 16/6 Prikkelbaredarmsyndroom
PIN 16/7 Ernstige angst en depressie
PIN 16/8 Ethische vragen rond het levenseinde
PIN 16/9 Acuut coronair syndroom
PIN 17/1 Het soa-consult
PIN 17/10 Dermatologie
PIN 17/3a De Overgang
PIN 17/3b Fractuurpreventie
PIN 17/4 Palliatieve zorg in de praktijk
PIN 17/5 Mictieklachten bij mannen
PIN 17/6 Diabetes mellitus type 2
PIN 17/7 SOLK
PIN 17/8 Maagklachten
PIN 17/9 Leren van incidenten en klachten
PIN 17/extra Bevolkingsonderzoek naar darmkanker
PIN 18/1a Anemie
PIN 18/1b Schildklieraandoeningen
PIN 18/2 ADHD
PIN 18/3 Problematisch alcoholgebruik
PIN 18/4 Longembolie
PIN 18/5 Hoofdtrauma
PIN 18/6 Astma
PIN 18/7 a Urinesteenlijden
PIN 18/7 b Urineweginfectie
PIN 18/8 Ouderenzorg
PIN 18/9 KNO -antibiotica
PIN 19/ 7 Levenseinde en euthanasie
PIN 19/1 Pijn
PIN 19/2 Visusklachten
PIN 19/3 Seksuele klachten
PIN 19/4 Weefseldonatie
PIN 19/5 Niet-traumatische knieklachten
PIN 19/6 Virushepatitis
PIN 19/8a Ziekte van Parkinson
PIN 19/8b Incontinentie bij vrouwen
PIN 19/9 Zoönosen
PIN 20/08 Lymeziekte
PIN 20/1 Het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
PIN 20/2 Beroerte
PIN 20/4 Borstkanker
PIN 20/5 Alledaagse klachten
PIN 20/6 Lagerugpijn en lumbosacraal radiculair syndroom
PIN 20/7 Miskraam
PIN 20/9a Acne
PIN 20/9b Bacteriële huidinfecties
PIN 20/extra Bevolkingsonderzoek naar darmkanker : een update
PIN 20-10 Dilemma's in de spoedzorg
PIN 20-3a Kinderen met Koorts – Kennis
PIN 20-3b Kinderen met Koorts – In de praktijk
PIN 20-3c Kinderen met Koorts – Acute situaties
PIN 21-10 Allergische en niet-allergische rinitis
PIN 21-1a Verdachte huidafwijkingen - stap voor stap
PIN 21-1b Verdachte huidafwijkingen - in de praktijk
PIN 21-2 Duizeligheid
PIN 21-3 klachten en fouten
PIN 21-4a Artritis
PIN 21-4b Rood oog en oogtrauma
PIN 21-5 Traumatische wonden en infectiepreventie ‘
PIN 21-6 Huisartsenspreekuur
PIN 21-7 Amenorroe
PIN 21-8 Palliatieve zorg
PIN 21-9 Chronische nierschade
PIN 22-1 Samenwerken aan gezondheid in de wijk
PIN 22-10 Cardiovasculair risicomanagement
PIN 22-2 Diabetes mellitus type 2
PIN 22-3 Overspannen en Burn-out
PIN 22-4 Huisartsenspreekuur-2
PIN 22-5 Medische besliskunde
PIN 22-6 Otitis media effusie bij kinderen [OME]
PIN 22-7 Persoonsgerichte farmacotherapie
PIN 22-8 Angst en depressie
PIN 22-9 Acute Psychiatrie
PIN 23- 10 Huisartsenzorg na kanker
PIN 23- 4a Stabiele angina pectoris
PIN 23- 4b Stoppen met Roken
PIN 23- 5 Schouderklachten
PIN 23- 6 Traumatische knieklachten
PIN 23- 7 Spoed of geen spoed?
PIN 23- 8 Dementie
PIN 23- 9 Anticonceptie
PIN 23-1 Polyfarmacie bij ouderen
PIN 23-2 Voeding
PIN 23-3 Complexe zorg
PIN 24-1 Urineweginfecties
PIN 24-10 Radiologische diagnostiek
PIN 24-2 Astma
PIN 24-3a PID
PIN 24-3b Aften en Rosacea
PIN 24-4 Anemie
PIN 24-5 Levenseinde en euthanasie
PIN 24-6 Hand-polsklachten
PIN 24-7 Maagklachten
PIN 24-8 COPD
PIN 24-9 Hartfalen
PIN ADEPD
PIN ADEPD 2020
PIN Amenorroe
PIN Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker - update
PIN extra Bevolkingsonderzoek naar darmkanker: een update 2020
PIN Otitis Media met Effusie
PIN Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen
PIN Rhinitis
PIN Voeding in de spreekkamer
PIN Weefseldonatie 2021
PIN Werken met NHGDoc
Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen
Polyfarmacie bij ouderen
Practical Principles for Parasitic Diseases
Praktijknascholing Kinderen met koorts
Preconceptiezorg
Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) - e-learning
RAO Midden Nederland 2010
RAO Utrecht Midden Nederland 2009
RAO West Midden Brabant 2009
RAO West-Midden Brabant 2010
RAO Zeeland & West-Brabant 2010
RAO Zeeland/West Brabant 2009
Refereren 2021
Refereren Specialisten Ouderengeneeskunde Beweging3.0
Regio Nijmegen 2009
regio Noord 2009
Reizigers Advies en Toets Overleg (RATO) Amersfoort eo
Samen Beslissen met ouderen met mulitmorbiditeit (ID nummer: 359114)
SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
Socares 2020 - 1
Socares 2021 - 1
Socares 2021 - 2
SOO, groep 1
SOO, groep 2
Spirometrie - Voorbij de valkuilen - Module beoordeling
Spirometrie - Voorbij de valkuilen - Module uitvoering
SSFH - Goed werkgeverschap: hoe doe je dat?
Suïcidaliteit: signaleren en interveniëren
Suïcidepreventie
Suïcidepreventie in de KJP
Synergie
Tekenbeten en de ziekte van Lyme
Testtest
The role of ICS in COPD
Theorie & Praktische vaardigheden:Rhinitis in de huisartsenpraktijk
Toets counselingsvaardigheden prenatale screening
Toetsgroep 14.5 Zeeland
Toetsgroep 15.3 Midden Noord-Brabant
Toetsgroep 2021 "Huisartsen Twente 2019"
Toetsgroep Afd. Huisartsgeneeskunde
Toetsgroep CAVE
Toetsgroep Clause 2010 (4 uur)
Toetsgroep Clausule 2010 (evaluatie, 2 uur)
Toetsgroep Clausule 2012
toetsgroep huisarts-fysiotherapie 2021
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU 2017 10pt
Toetsgroep VU 2017 12pt
Toetsgroep VU 2017 14pt
Toetsgroep VU 2017 18pt
Toetsgroep VU 2017 2 pt
Toetsgroep VU 2017 8 pt
Toetsgroep VU 2018 16 PT
Toetsgroep VU 2019 10 PT
Toetsgroep VU 2019 12 PT
Toetsgroep VU 2019 14 PT
Toetsgroep VU 2019 16 PT
Toetsgroep VU 2019 8 PT
Toetsgroep VU 2020 8 PT
Toetsgroepen Kaderopleiding Palliatieve Zorg 2013 [1]
Toetsgroepen Kaderopleiding Palliatieve Zorg 2013 [3]
Toetsing en FTO HAGRO Den Ham-Vroomshoop jan-jun 2021
Toetsing en FTO HAGRO Den Ham-Vroomshoop jul-dec 2021
Toetsingsgroep 11.8 Amsterdam
Toetsingsgroep 14.3 West-Brabant
Toetsingsgroep Utrecht 7.6
Transitie Jeugdzorg
Transitie Training TriageWijzer
Tutorgroep 2014 - 1 extra punt ivm te weinig toegekend per bijeenkomst
Tutorgroep 2014 - 2 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst
Tutorgroep 2014 - 3 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst
Tutorgroep 2014 - 4 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst
Tutorgroep 2014 - 5 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst
Tutorgroep 2014 - 6 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst
Tutorgroep 2014 - 7 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst
tutorgroep 212392
tutorgroep 212393
tutorgroep 212394 - 2014
tutorgroep 212395
Tutorgroep 212395 - 2014
tutorgroep 212396
Tutorgroep 212396 - 2014
tutorgroep 212397
Tutorgroep 212397 - 2014
tutorgroep 212398
tutorgroep 212494
Tutorgroep 212494 - 2014
tutorgroep 212495
Tutorgroep 212495 - 2014
tutorgroep 213191
Tutorgroep 213191 - 2014
tutorgroep 213192
Tutorgroep 213192 - 2014
tutorgroep 213193
Tutorgroep 213193 - 2014
Tutorgroep 213194 - 2014
tutorgroep 213291
Tutorgroep 213291 - 2014
Tutorgroep 213291 - 2014
Tutorgroep 213292
Tutorgroep 213292 - 2014
Tutorgroep 213391 - 2014
Tutorgroep 213392 - 2014
Tutorgroep 213393 - 2014
Tutorgroep 213394 - 2014
Tutorgroep 213395 - 2014
Tutorgroep 214191 - 2014
Tutorgroep 214192 - 2014
Tutorgroep 214194 - 2014
Tutorgroep 214291 - 2014
Tutorgroep 214391 - 2014
Tutorgroep 214392 - 2014
tutorgroep212391
Update Kinder- en Jeugdvaccinaties
Urgentiedenken
Urineweginfecties
Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen (UWI)
Vaccinaties op Maat
Vakgroep Gericall
Verdiepingsdag studentenonderwijs
Verdiepingsdag studentenonderwijs 2018
Verslaving onder artsen
Very Brief Advice
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
VZVZ Landelijk Schakelpunt (LSP)/huisarts
WDH Toetsgroepenprogramma 2012
Webcast Hartfalen
Webcast Hartfalen
Webcast Huisartsenzorg en de GHOR
Webcast Masterclass antistolling - Aflevering 3: DOAC's - Praktische vraagstukken
Webcast PreventieConsult: preventie in de huisartsenpraktijk
Webcast PreventieConsult: preventie in de huisartsenpraktijk
Webcast Screening op kanker
Webcast VETlastig!
Webinar osteoporose: organisatie en samenwerking
Webinar Prikkelbare Darm Syndroom: herkennen en handelen
Webinar Voeding en ouderen
Webinars COVID-19 4 november 2020 (eerste van nieuwe reeks)
WebTV Behandelmogelijkheden bij diabetes type 2; nieuwe inzichten EASD 2012
WebTV Mannenpraat: BPH en de kwaliteit van leven
WebTV Stoppen met roken
WebTV: De cardio-renale revolutie in diabetes: bent u er klaar voor?
Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
Werken met een meldcode in de ggz
Wet zorg en dwang, e-module
WMO GCP training - KNMG-GAIA - myGCP.nl
WMO/GCP- en BROK-herregistratie NVHVV-V&V-VSR
Zeldzaam in de praktijk
Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
Zorg op afstand - Beeldconsult; Covidhype of nieuwe digitale werkelijkheid
Zozijn FTO 2010
Zozijn ICT 2010
Zwangerschapsklachten in de huisartspraktijk - 1e trimester

BLS-AED-PLS plus 2021 - lokatie: Gulpen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Diabetes Kennis Netwerk - lokatie:

ECG cursus met casuïstiek - lokatie:

Focusgroep interventies diagnostic delay endometriose - lokatie:

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Leefstijl verandering bij DM Type 2 - lokatie: Breda (NL)

Management Webinarreeks - lokatie:

Obesitas 'Overgewicht spreken' - lokatie: Amsterdam (NL)

The challenges of diabetes type 2 - lokatie: Oisterwijk (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Safety-II: toepassingen in de praktijk - lokatie:

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Geleen (NL)

Hagro scholing - Diabetische Voetulcus & Antibiotica - lokatie:

OSAS en diabetes mellitus type 2 - lokatie:

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Vet Gezond - lokatie: Utrecht (NL)

Agressietraining - lokatie: Eindhoven (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

BLS-AED-PLS plus 2021 - lokatie: Heerlen (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Tilburg (NL)

Hagro scholing - Diabetische Voetulcus & Antibiotica - lokatie:

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Rotterdam (NL)

Ins & outs over overgewicht en obesitas - in 60 minuten - lokatie:

Klinisch Opleiden: Inspireren en Groei - lokatie: Nijmegen (NL)

Leefstijl verandering bij DM Type 2 - lokatie: Breda (NL)

Pilot hartfalen - lokatie:

RNFM artsenvergadering 21 oktober 2021 - lokatie: Heerlen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

WMO-GCP training - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Aandoeningen van de lagere urinewegen - lokatie: Rotterdam (NL)

Update Medicatiebeoordeling 2021/2022 - lokatie:

21-0011 Zorgprogramma Orthopedie Regio Amstelland - lokatie: Amstelveen (NL)

Basiscounseling IUD - lokatie: Amersfoort (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Dermatologie: basis Moedervlekken en Dermatoscopie - lokatie: Amsterdam (NL)

FTO Astma - lokatie: Den Haag (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Rotterdam (NL)

Lean werken 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Lean werken 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Mijn collega en ik - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Scholing Nieuwe NHG Standaard DM2 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Aanpak obesitas: meer dan een kwestie van minder (Online scholing) - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Cultuursensitief communiceren met migranten - met focus op de communicatie rondom antibiotica - lokatie: Rotterdam (NL)

De nieuwe NHG-Standaard COPD (fysiek en oline) - lokatie: Drachten (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2021, 6 uur - lokatie: Veghel (NL)

Hoe ga ik om met een klacht? 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Hoofddorp (NL)

Huisarts en Sport: module Chronische aandoeningen en sport - lokatie: Zaandam (NL)

Huisartsen scholing Ouderenzorg - lokatie: Klaaswaal (NL)

Landelijke studiedag Onbegrepen Gedrag bij Dementie - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing Frisse vaten in de lucht - lokatie: Volendam (NL)

Organisatie rondom palliatieve zorg 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

Praktische Nascholing Plastische chirurgie 2021 (jaarplan klinische bijeenkomsten MZH 2021) - lokatie: Groningen (NL)

Schildklieraandoeningen – de kunst van het balanceren - lokatie: Maassluis (NL)

Scholing persoonsgerichte zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Leeuwarden (NL)

Teachers as leaders - lokatie: Groningen (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Deventer (NL)

Urologie in de praktijk - lokatie: Zaandam (NL)

Webinar: Aanpak obesitas: meer dan een kwestie van minder - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Workshop Wet zorg en dwang - lokatie:

Advance Care Planning in de kindergeneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

Alles over declareren 2021 (online en fysiek) - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Eindhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Denk mee met Menno de Bree: Vrolijk pessimisme - lokatie: Putten (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2021 - lokatie:

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2021 - lokatie:

Eczeem of psoriasis? Beoordeel het perfecte plaatje! - lokatie: Amsterdam (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2021, 6 uur - lokatie: Veghel (NL)

HASPEL gynaecologie: De overgang en vulvaire klachten - lokatie: Utrecht (NL)

Implementatie Longformularium Friesland - lokatie: Leeuwarden (NL)

Inspiratiesessie digitaal patiëntconsult 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Lean werken in de Huisartsenpraktijk - lokatie: Bennebroek (NL)

Longfunctieonderzoek in de huisartspraktijk, de praktisch uitvoering - lokatie: Delft (NL)

Scholing Nieuwe NHG Standaard DM2 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties voor huisartsen - lokatie: Groningen (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Antibiotica allergie in de dagelijkse praktijk - lokatie:

Antipsychotica - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus Ouderenzorg deel 2 - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Beroertepreventie - een delicaat evenwicht tussen stollen en bloeden - lokatie: Dronten (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Rhenen (NL)

Compagnonscursus OZG - lokatie: Ommen (NL)

Compassievol Medisch Leiderschap - lokatie: Den Dolder (NL)

Cursus Coachende Gespreksvoering - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2021 - lokatie:

EKC vervolgtraining over werkvormen en meer - lokatie: Alkmaar (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2021, 4 uur - lokatie: Amersfoort (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief (Basis 1) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Heup- en kniearthrose, & prothesiologie - lokatie: Vlaardingen (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Rotterdam (NL)

Inspirerend onderwijs geven aan kleine groepen 2021 - lokatie: Assen (NL)

Kleine verrichtingen voor artsen en physician assistants - lokatie: Rotterdam (NL)

Klinische epidemiologie - lokatie: Delft (NL)

Komt een acuut zieke patiënt bij de huisarts. Haal diep adem en benader! Huisartsen, aangesloten bij de huisartsenpost Westland - lokatie: Renesse (NL)

Masterclass Travel Medicine: ‘van dier naar reiziger (en zo de wereld rond)’ - lokatie: Almere (NL)

Nascholing Frisse vaten in de lucht - lokatie: Velserbroek (NL)

Opleidersavonden 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Symposium Kindergeneeskunde - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Scheemda (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Brummen (NL)

Training Triage in de dagpraktijk - lokatie: Hilversum (NL)

Workshop Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) - lokatie: Utrecht (NL)

Zorgvisie | Congres Concentratie en spreiding Acute Zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

PA!N Congres - pijn, ketenzorg en levensloop - lokatie: Groningen (NL)

PAO-H 2021 Vrouwen op het spreekuur - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Wet zorg en dwang - lokatie:

Wilderness Medicine - lokatie: Leersum (NL)

Anticonceptie Vaardighedentraining - lokatie: Amsterdam (NL)

Anticonceptie Vaardighedentraining - lokatie: Almelo (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Apeldoorn (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2021 - lokatie:

Effectief omgaan met klachten en klagers - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

EKC-basistraining 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

HersenletselCongres 2021 - lokatie:

Jobcrafting: zelfsturing in je werk - lokatie: Utrecht (NL)

Kwaliteitsavond Knooppunt Ketenzorg i.s.m. regio-organisatie ZHN i.o.: ontwikkelingen in ICT en digitalisering, wat betekent dit voor jou als zorgverlener in je dagelijks werk? - lokatie: Sassenheim (NL)

Lean werken 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Lean werken 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Lean werken in de Huisartsenpraktijk - lokatie: Heemskerk (NL)

Lean werken in de Huisartsenpraktijk - lokatie: Haarlem (NL)

Opfriscursus dermatoscopie - lokatie:

Samen de Regie - lokatie: Rotterdam (NL)

Schildklieraandoeningen – de kunst van het balanceren - lokatie: Ermelo (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Zwolle (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Hoorn (NL)

Spoed Kind - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Teaching on the Run: module 14 - Opleiden in Leiderschap - lokatie: Zwolle (NL)

Update farmacotherapie bij Diabetes Mellitus type 2 - lokatie:

Verenso regiocongres regio zeeland/west-brabant - lokatie: Renesse (NL)

Verslavingszorg - lokatie:

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

Webinar Huisartsen - Hulp bij GGZ-vragen: sneller, makkelijker en beter passend bij de patiënt! - lokatie: Den Haag (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

(P)BLS in de praktijk - lokatie: Baarn (NL)

AED en reanimatie - herhaling - Leerpunt KOEL - lokatie: Vlissingen (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Weesp (NL)

Casuïstiek webinar Update DM NHG standaard aanvulling hoog risico HVZ - lokatie:

Congres Nederlands Geheugenpoli Netwerk; “De Geheugenpoli: Maatwerk!” - lokatie: Utrecht (NL)

Congres Zorgmijders 2 november 2021 - lokatie: Ede (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Dermatologie | Constitutioneel Eczeem - lokatie:

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarplan, begroting en jaarrekening 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Lean Six Sigma 2021 - lokatie: Barchem (NL)

Lean werken 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

MCC Klik Interline Gynaecologie - lokatie: Zwolle (NL)

Nascholing Praktisch gebruik van SGLT-2 remmers - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met weerstand - lokatie: Utrecht (NL)

Opleidersavonden 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Scholing Nieuwe NHG Standaard DM2 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Scholing UFA - lokatie: Amersfoort (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Zwolle (NL)

Slaapapnoe - lokatie:

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Verenso regiodag regio Noord Oost Brabant Noord Limburg november 2021 - lokatie:

Webinar Reuma – wanneer verwijst u door? - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Workshop ’Positieve gezondheid in de huisartspraktijk’ - lokatie: Sassenheim (NL)

Workshop ’Positieve gezondheid in de huisartspraktijk’ - lokatie: Sassenheim (NL)

Compagnonscursus MZH - Kiek'n wat 't wordt - lokatie: Vlieland (NL)

COVID-19 en cardiovasculaire en trombotische complicaties - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

Dermatoscopie - lokatie:

DiabetesDebat - lokatie: Amersfoort (NL)

Drieluik Probleemgedrag bij dementie, van lijden naar leiderschap - lokatie: Houten (NL)

Eczeem of psoriasis? Beoordeel het perfecte plaatje! - lokatie: Geleen (NL)

Feedback als samenspel tussen begeleider en co - Opleiding GNK VU - lokatie:

Het recept voor online interactie - lokatie: Utrecht (NL)

Ketentraining Huisartsen en Ambulance hulpverleners - lokatie: Arnhem (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Oncologie en palliatieve zorg belicht in alle dimensies - lokatie: Feistritz am Wechsel (AT)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2021 - lokatie: Amersfoort (NL)

Refereeravond CAR T voor Amsterdam UMC's en LUMC - lokatie: Amsterdam (NL)

Scholing Nieuwe NHG Standaard DM2 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

TechMed Event 2021 - lokatie: Enschede (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Amsterdam (NL)

Transformationeel leiderschap en bewustzijn - lokatie: Oirschot (NL)

Tweedaagse terugkomdag (stage)opleiders en huisartsopleiders: Seksuele Gezondheid te Heeze - lokatie: Heeze (NL)

Wilsonbekwaamheid - lokatie: Zeist (NL)

2021 Webinar Wat als het anders loopt - lokatie:

21-0019 Voet en enkel - lokatie: Breda (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Purmerend (NL)

Allergisch astma en allergische rinitis - one airway, one disease - lokatie: Maassluis (NL)

Bijscholing Bedrijfsopvangteam HAP Opvang en nazorg bij calamiteiten " Voorkomen is beter dan genezen" - lokatie: Amsterdam (NL)

Casuïstiek webinar Update DM NHG standaard aanvulling hoog risico HVZ - lokatie:

Complexe diabeteszorg - lokatie: Rotterdam (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Door één deur. Zonder stress lekker samenwerken - lokatie: Putten (NL)

Dynamische PowerPoint-presentaties maken 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Efficiënte consultvoering 2021 - lokatie: Breda (NL)

EKC-vervolgcursus: Veilig Incidenten Melden voor gevorderden 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Functional Resonance Analysis Method (FRAM)-training (online) - lokatie:

Ik Ontmoet Mij - lokatie: Amsterdam (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden - lokatie: Maastricht (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2021-2022 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Letsels en letselrapportage - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Mini-symposium ter gelegenheid afscheid Wim de Kort - lokatie: Breda (NL)

Onlinecursus “Proctologische en bekkenbodemaandoeningen in de huisartsenpraktijk” - lokatie:

Project Casuïstiek bespreking - lokatie: Bilthoven (NL)

Psychiatrie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Hoorn (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Den Haag (NL)

Suicidepreventie - lokatie: Heerlen (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Rotterdam (NL)

Vaatchirurgie, liesbreuk & galblaasverwijdering - lokatie: Spijkenisse (NL)

webinar ‘’Optimaliseren van de behandeling van complicaties van beweegstoornissen: samenwerking revalidatiearts en specialist ouderengeneeskunde.’’ - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

9e Landelijke Valsymposium - lokatie: Amsterdam (NL)

Arbeidsrecht - lokatie: Utrecht (NL)

Basisscholing 2020 - Praktijkdag - Specialist Oudereneneeskunde - lokatie: Nieuwegein (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Eendaagse 2021 deel 2 Coachend leidinggeven - lokatie: Naaldwijk (NL)

Gorinchem goes .. Texel - lokatie: Texel (NL)

Gynaecologische echo’s - lokatie: Alkmaar (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

Juridische Aspecten bij Arbeid en Gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Morele oordeelsvorming voor de medische praktijk - lokatie: Baarn (NL)

Ouderencongres Naskho/GeriCare Curaçao november 2021 - lokatie: Willemstad (CW)

Patiëntveilig werken met behulp van CRM - lokatie: Bilthoven (NL)

Persoonlijkheidsproblematiek bij ouderen in zorginstellingen - in company training - lokatie: Zeist (NL)

RVP, klaar voor de toekomst?! - lokatie: Garderen (NL)

Sportmedische aspecten van CrossFit® - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Tweedaagse huisartsen nascholing - IJmuiden - lokatie: Maastricht (NL)

Tweedaagse huisartsen nascholing - Maastricht - lokatie: Maastricht (NL)

Vitamine R: Leer hoe je regie, rust en ruimte creëert - lokatie:

Interculturele competenties voor zorgprofessionals - lokatie: Goirle (NL)

Lustrumsymposium : ‘Van onderzoek naar praktijk’ - Tubereuze Sclerosis Complex –2021/ 40 jaar STSN (Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland) - lokatie: Ede (NL)

Metabool syndroom - lokatie: Zeist (NL)

Surinamedag 2021 - lokatie: Nootdorp (NL)

Basiscounseling IUD - lokatie: Houten (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Vaattoegang - lokatie: Houten (NL)

Grip op leidinggeven 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Masterclass MSU-echografie schouder - lokatie: Vianen (NL)

Nascholing contitutioneel eczeem voor zorgprofessionals in de eerste lijn - lokatie:

NVDK Congres - lokatie: Veenendaal (NL)

Op goed geluk! Moderne levenskunst voor artsen - lokatie: Ermelo (NL)

Scholing Nieuwe NHG Standaard DM2 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Slaap: diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen - tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Zwolle (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Vroegtijdige Zorgplanning - lokatie: Heerlen (NL)

21-0002 Regie voor 2 - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

AED training - lokatie: Amsterdam (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Do's en dont's bij het MDO rondom ouderen - lokatie: Spijkenisse (NL)

EKC-vervolgcursus Incidenten in de huisartsenpraktijk en op de HAP 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

EKC-vervolgcursus Professionele communicatie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Groningen (NL)

Geïntegreerde analyse en aanpak van probleemgedrag in de ouderenzorg - lokatie: Utrecht (NL)

HCWB Academy - lokatie:

Jonge mensen, groot verdriet - lokatie: Zeist (NL)

Lean werken 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Lean werken 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Ede (NL)

Patiëntbejegening 2021, 6 uur - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

Prikkelbaredarmsyndroom - behandeling van een multifactoriële aandoening - lokatie: Maassluis (NL)

Regie op uw financiën - praktijk en privé 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Scholing persoonsgerichte zorg - lokatie: Utrecht (NL)

SOLK bij ouderen - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Verdiepingscursus ouderenzorg, ouderen en seksualiteit - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Delft (NL)

AED/Reanimatietraining 2021 - lokatie: Tiel (NL)

Basiscounseling IUD - lokatie: Leusden (NL)

Basiscursus Luchtvaartgeneeskunde klasse 2 en LAPL - lokatie: Soesterberg (NL)

Chronische pijn en chronische vermoeidheid - verklaren en instandhoudende factoren - lokatie:

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2021 - lokatie:

Eczeem of psoriasis? Beoordeel het perfecte plaatje! - lokatie: Oosterbeek (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

KNMG Webinar Verschil moet er zijn. Op zoek naar meer diversiteit en inclusie. - lokatie:

Kwaliteitsavond Knooppunt Ketenzorg i.s.m. regio-organisatie ZHN i.o.: ontwikkelingen in ICT en digitalisering, wat betekent dit voor jou als zorgverlener in je dagelijks werk? - lokatie: Sassenheim (NL)

Lean werken in de Huisartsenpraktijk - lokatie: Uitgeest (NL)

Lean werken in de Huisartsenpraktijk - lokatie: Uitgeest (NL)

Lipiden bij CVRM: Lipidenbehandeling volgens de NHG standaard CVRM 2019 - lokatie:

Masterclass Financieel Management in de Zorg - 2021/2022 - lokatie: Breukelen (NL)

NFU Advanced Training Program Waardengedreven Zorg - lokatie:

Opleidersavonden 2021 - lokatie:

Patiëntbejegening 2021, 6 uur - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

Prikkelbaredarmsyndroom - behandeling van een multifactoriële aandoening - lokatie: Schiedam (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Hoofddorp (NL)

Teaching on the Run: module 14 - Opleiden in Leiderschap - lokatie: Zwolle (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Amsterdam (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

9e Grou Gastcollege - lokatie: Grou (NL)

Basismodule reizigersadvisering voor huisartsen - lokatie: Rotterdam (NL)

Begeleiding bij rouw 2021 - lokatie: Cuijk (NL)

Beter begrijpen en bereiken van ‘moeilijke’ patiënten - lokatie: Soesterberg (NL)

Bijenkomst specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten ‘AMS en Infectiepreventie’ - lokatie: Leiden (NL)

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Sittard (NL)

Blended learning Inhalatiecursus IMIS - lokatie: Diverse locaties in Nederland (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Oss (NL)

Complexe diabeteszorg - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

De lijnen in het Spoor - lokatie: Heerlen (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2021 - lokatie:

EKC-basistraining 2021 - lokatie: Locatie (NL)

EKC-verkorte basisopleiding 2021 - lokatie: Soesterberg (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2021, 4 uur - lokatie: Den Haag (NL)

Geweldloze Communicatie: Empathie en innerlijke helderheid. (Basis 2) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Hoe kan palliatieve zorg (thuis) nog beter? - lokatie: Amersfoort (NL)

Lipiden bij CVRM: Lipidenbehandeling volgens de NHG standaard CVRM 2019 - lokatie:

MCC Klik Interline Gynaecologie - lokatie: Zwolle (NL)

Online OOR-ZWN event 'De paradox van informeel leren' (11 november 2021) - lokatie:

Opleiding Echolab schouder (2-daagse) - lokatie: Vianen (NL)

Orthopedie: chirurgische behandeling van gon- en coxartrose - lokatie: Amsterdam (NL)

Positive gezondheid (Van aandacht voor ziekte naar aandacht voor gezondheid!) - lokatie:

Professioneel pitchen 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Samenloop Wvggz - WZD - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Scholing Nieuwe NHG Standaard DM2 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Schouderechografie - lokatie: Almere (NL)

Symposium Best practise under pressure - lokatie: Veenendaal (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Maastricht (NL)

Verdiepende training voor consulenten palliatieve zorg met aandacht voor het systeem van de patiënt en het behandelteam - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Help! wat moet ik nu tegen de student zeggen? - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT voor (huis)artsen in de praktijk: psychologische flexibiliteit in de spreekkamer - lokatie: Kedichem (NL)

DAS CLINIC 2021 - lokatie: Oranjestad (AW)

Landelijke bijeenkomst en training opleiders opleidingsgroepen: ‘Masterclass Coachen van de eigen opleidingsgroep’ - lokatie: Utrecht (NL)

Lean werken in de Huisartsenpraktijk - lokatie: Haarlem (NL)

Mindfulness & Compassie in de Medische Beroepspraktijk - lokatie:

Skills voor comfort - lokatie: Harderwijk (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Hoorn (NL)

Thematische Advanced Life Support Management - lokatie: Houten (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Leiden (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Leefstijl en de (huis) arts 3.0 - lokatie: Austerlitz (NL)

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld beHAPbaar maken - lokatie: Rotterdam (NL)

Alles over declareren 2021 (online en fysiek) - lokatie: Baarn (NL)

Basiscounseling IUD - lokatie: Oude Meer (NL)

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Cubaanse gezondheidszorg met de focus op preventieve zorg en GGZ - lokatie: La Habana (CU)

Eendaagse 2021 deel 2 Coachend leidinggeven - lokatie: Naaldwijk (NL)

Financieel Management voor de arts - lokatie: Eindhoven (NL)

GOLAMA 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Hemoglobinopathieën - lokatie:

Incompany Reanimatie trainingen 2021 - lokatie: Amersfoort (NL)

Jeuk is niet leuk; wanneer geeft u het uit handen? (Webinar) - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Lean werken 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

NRR ERC Advanced Life Support - lokatie: Haarlem (NL)

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Onregelmatige diensten bij DM type 2 - lokatie:

Organisatie van data analytics - lokatie: Zeist (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Psychosociale ontwikkeling van kinderen - lokatie: Utrecht (NL)

Schitteren door aanwezigheid - lokatie: Ermelo (NL)

Symposium Kindermishandeling “Praten helpt” - lokatie: Tilburg (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Assen (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Leiden (NL)

(Huis)arts eigenaar van de toekomst - lokatie: Utrecht (NL)

(Pre) menopauze…..hormoon of geen hormoon? - lokatie: Groningen (NL)

115 OGZ Medisch rekenen en IV-medicatie - lokatie: Rijen (NL)

Anticonceptie Vaardighedentraining - lokatie: Amsterdam (NL)

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Lelystad (NL)

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Maastricht (NL)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2021, 4 uur - lokatie: Doetinchem (NL)

Geriatrisch assessment en vallen bij kwetsbare ouderen - lokatie: Gouda (NL)

Intern en Extern Management voor de arts - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclass "Diversiteit en inclusie; goed idee en ongemak" - lokatie: Groningen (NL)

MCC Klik Interline Gynaecologie - lokatie: Zwolle (NL)

Nieuwe Richtlijn COPD - lokatie:

Online mini-symposium: Motiveren van patiënten en Wegwijs in de supplementen-jungle - lokatie:

Online Nascholing ‘De nieuwe NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2 in één avond’ - lokatie: Amersfoort (NL)

Prikkelbaredarmsyndroom - behandeling van een multifactoriële aandoening - lokatie: Vaals (NL)

Pro-actieve zorgplanning; hoe doe je dat? - lokatie: Amersfoort (NL)

Rationeel emotieve training 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

Scholing coassistentenopleiders geïntegreerd extramuraal coschap UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Scholing Nieuwe NHG Standaard DM2 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Startbijeenkomst D_ZEP - lokatie: Nieuwegein (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Transmuraal overleg Astma COPD 2021 - lokatie: Breda (NL)

AED training - lokatie: Amsterdam (NL)

Complexe diabeteszorg - lokatie: Nijmegen (NL)

Diabetes Kennis Netwerk - lokatie:

Jaargesprekken 2021 - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Jaarlijks SCEN symposium Noord Holland Noord 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

KOH | Sandwichdagen GGZ - lokatie: Eindhoven (NL)

KOH | Sandwichdagen GGZ - halve dag - lokatie: Eindhoven (NL)

KOH | Sandwichdagen GGZ - halve dag - lokatie: Eindhoven (NL)

Lean werken 2021 - lokatie: Heilig Landstichting (NL)

Nascholing voor keuringsartsen scheepvaart en offshore-industrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

NVMO Congres 2021 - lokatie: Bergen (NL)

Obesitas en gewichtsgerelateerde comorbiditeit - lokatie: Venlo (NL)

Opleiding Scen-arts 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Slaap: een wake-up call - lokatie: Spijkenisse (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

WDH Walcheren - lokatie: Walcheren (NL)

Webinar: MedQuiz ‘de CVRM-patiënt: van multiple choice naar unieke behandeling’ - lokatie: Amstelveen (NL)

Workshop ’Positieve gezondheid in de huisartspraktijk’ - lokatie: Noorden (NL)

Workshop eHealth in de eerste lijn - Online - lokatie:

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Castricum (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Apeldoorn (NL)

Grip op leidinggeven 2021 - lokatie: Vught (NL)

Hagro scholing - Diabetische Voetulcus & Antibiotica - lokatie:

Houtense nascholingsdag 'Digitalisering in Houten' - lokatie: Schalkwijk (NL)

HRM in één dag 2021 - lokatie: Almere (NL)

Huisarts symposium urologie Torsio testis - lokatie:

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2021-2022 - lokatie: Leiden (NL)

Lipiden bij CVRM: Lipidenbehandeling volgens de NHG standaard CVRM 2019 - lokatie:

Maken van meerkeuzevragen t.b.v. de landelijke kennistoets voor de aios ouderengeneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten 2021 - lokatie: Zeist (NL)

MCC Klik Interline Gynaecologie - lokatie: Zwolle (NL)

Nascholing Praktisch gebruik van SGLT-2 remmers - lokatie: Aalten (NL)

Nascholingsmiddag Zorg in Houten - lokatie: Schalkwijk (NL)

Obesitas en gewichtsgerelateerde comorbiditeit - lokatie: Houten (NL)

Op hoop van zegen?! Een inspirerende cursus rond medisch-ethische dilemma's. - lokatie: Ermelo (NL)

Seksueel geweld! En nu? - lokatie: Goes (NL)

Seksuele gezondheid voor artsen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Transmuraal overleg met internisten DM/ CVRM 2021 - lokatie: Breda (NL)

Verslaving en werk - lokatie: Utrecht (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

KInd met koorts & vaccinatiecursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Medisch Leiderschap - lokatie: Landgraaf (NL)

Nieuwe standaard DM en Meet the expert - lokatie: Landgraaf (NL)

Preventie en Leefstijl - lokatie: Landgraaf (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Trainingsfysiologie inspannen in extreme omstandigheden - lokatie: Bilthoven (NL)

Echogeleid injecteren van bursae, peesscheden en gewrichten - lokatie: Vianen (NL)

Tweedaagse huisartsen nascholing - Amsterdam 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Houten (NL)

Anticonceptie – alle methoden op een rij - lokatie: Maasland (NL)

Basiscounseling IUD - lokatie: Zoetermeer (NL)

Dermatologie: Introductie non-melanoma huidkanker - lokatie: Amsterdam (NL)

Emergency care training - lokatie: The Bottom (AN)

Ketentraining Huisartsen en Ambulance hulpverleners - lokatie: Arnhem (NL)

Lean coach 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Nascholingsavond - Handklachten in de dagelijkse praktijk - lokatie: Leiderdorp (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Praktijkstart 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Utrecht (NL)

Verdiepende training voor consulenten palliatieve zorg met aandacht voor het systeem van de patiënt en het behandelteam - lokatie: Utrecht (NL)

Agressietraining - lokatie: Eindhoven (NL)

Allemaal Beestjes 2021: Infectieziekten in wereldstad Rotterdam - lokatie: Rotterdam (NL)

Alles over declareren 2021 (online en fysiek) - lokatie: Groningen (NL)

Begeleiden en beoordelen - lokatie: Venlo (NL)

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Zwolle (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Wormer (NL)

Carrousel scholing 23 en 25 november - lokatie: Breda (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Culturele diversiteit in de gezondheidszorg - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2021 - lokatie:

Duurzame inzetbaarheid 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

Eendaagse 2021 deel 2 Coachend leidinggeven - lokatie: Naaldwijk (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Roermond (NL)

Leidraad hematurie voor eerstelijnszorg. Handvatten voor diagnostiek en beleid in de praktijk - lokatie: Haarlem (NL)

Nieuwe Richtlijn COPD - lokatie:

Online fasttrack softskills Beeldbellen - lokatie:

Patientjourney - lokatie: Almelo (NL)

Schildklieraandoeningen – de kunst van het balanceren - lokatie: Den Haag (NL)

Speak Up dear! - 2-daagse Presentatie- en Profileringstraining voor vrouwen - lokatie: Zeist (NL)

Teaching on the Run: module 10 - Feedback tussen collega’s - lokatie: Groningen (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Voorzitterscursus 'PaTz in de praktijk' - lokatie:

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Bevlogenheid (samen fit blijven) - lokatie:

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie:

Diak-symposium - lokatie: Utrecht (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2021, 6 uur - lokatie: Doetinchem (NL)

Nier in Vizier! - De nieuwe NHG-Standaard chronische nier schade en samenwerking huisarts/praktijkondersteuner. - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Patiëntveilig werken met behulp van CRM - lokatie: Bilthoven (NL)

Prikkelbaredarmsyndroom - behandeling van een multifactoriële aandoening - lokatie: Schiedam (NL)

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Brummen (NL)

Basic Life Support/AED+ - lokatie: Hardenberg (NL)

BIG5 Congres Ouderengeneeskunde 2021 - lokatie: Ede (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Uden (NL)

Carrousel scholing 23 en 25 november - lokatie: Breda (NL)

CVRM Casuïstiek bespreking volgens de laatste inzichten - lokatie:

Geen agressie in mijn praktijk 2021, 6 uur - lokatie: Doetinchem (NL)

Gender in de spreekkamer, durf het verschil te maken - lokatie: Nijmegen (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

KOH | Sandwichdagen GGZ - lokatie: Eindhoven (NL)

Lean coach 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Nascholing Kindercardiologie en Kinderallergologie - lokatie: Groningen (NL)

Organiseer je praktijk 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Ouderengeneeskunde " Oud maar niet out". - lokatie: Maastricht (NL)

Overgangsklachten met extra aandacht voor urogenitale atrofie - lokatie: Roosendaal (NL)

Prikkelbaredarmsyndroom - behandeling van een multifactoriële aandoening - lokatie: Rotterdam (NL)

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing docenten terugkomonderwijs geïntegreerd extramuraal coschap UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Suicidepreventie - lokatie: Heerlen (NL)

Superb supervision junior - mentoring your PhD candidate towards responsible conduct of research - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Thema middag: Angst, paniek en fobieën in de eerstelijn - lokatie: Zeist (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie:

Transformationeel leiderschap en bewustzijn - lokatie: Oirschot (NL)

Vasculaire echografie - lokatie: Groningen (NL)

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Motiverende gespreksvoering - lokatie:

Workshop Motiverende gespreksvoering - lokatie:

Advanced cursus small parts echografie - lokatie: Almere (NL)

Complete zorg voor de kwetsbare oudere in het ziekenhuis - lokatie: Groningen (NL)

Fysiotherapeut, clubarts en conditietrainer in strijd tegen voetbalblessures - lokatie: Amsterdam Zuidoost (NL)

Havensymposium 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

Moeilijke patiënten - lokatie: Soesterberg (NL)

Sociaal zekerheidsrecht - lokatie: Utrecht (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Delft (NL)

Agressietraining - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Casuïstiekbespreking DOAC - lokatie: Heeze (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

De nieuwe NHG-Standaard COPD (fysiek en oline) - lokatie: Lelystad (NL)

De werkvelden van de AGZ - lokatie: Utrecht (NL)

De Zeven Hoofdzonden - lokatie: Ermelo (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

Diabetes Kennis Netwerk - lokatie:

Klinische dag 2021: The Good, the Bad and the Virus - lokatie: Utrecht (NL)

Nieuwe Richtlijn COPD - lokatie:

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Almere (NL)

Uitgestelde cardiovasculaire huisartsenzorg – het voorkomen van een zorginfarct - lokatie: Tilburg (NL)

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

COVID-19 en cardiovasculaire en trombotische complicaties - lokatie: Vlaardingen (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2021 - lokatie:

EKC-basistraining 2021 - lokatie: Heerenveen (NL)

Huisartsen Eemland dag - lokatie: Amersfoort (NL)

Obesitas Overleg 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

Overtuigen en beïnvloeden (voor huisartsen) 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Special Olympics Health Congress, To understand people with intellectual disabilities better, key to inclusive health! - lokatie:

Teaching on the Run: module 10 - Feedback tussen collega’s - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Praten met kinderen en ouders over seksueel misbruik - lokatie: Amersfoort (NL)

ACT - Oefenbijeenkomsten - lokatie:

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Drachten (NL)

Complexe diabeteszorg - lokatie: Alkmaar (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie:

Gered door de hamer?! Ontsnap aan zinloos vergaderen - lokatie: Brummen (NL)

Klinische genetica in de eerste lijn: het puzzelstukje dat mist - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclass "En toen werd je zelf ziek" - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Obesitas Overleg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Uitgestelde cardiovasculaire huisartsenzorg – het voorkomen van een zorginfarct - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Basis Instructeurscursus BLS - lokatie: Houten (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

DEUS Point-of-Care Echocardiografie - lokatie: Hoevelaken (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Nefrologie - lokatie: Hoevelaken (NL)

Diabetes Kennis Netwerk - lokatie:

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2021 - lokatie:

Door denken voor dokters. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Brummen (NL)

Eendaagse 2021 deel 2 Coachend leidinggeven - lokatie: Naaldwijk (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief (Basis 1) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Parasitaire infecties bij migranten: van theorie tot praktijk - lokatie: Leiden (NL)

Praktijkstop 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Startscholing Mentoraat Master Epicurus - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Almelo (NL)

Uitgestelde cardiovasculaire huisartsenzorg – het voorkomen van een zorginfarct - lokatie: Apeldoorn (NL)

Verdiepingscursus ouderenzorg Palliatieve zorg - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Verdiepingscursus Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) - lokatie: Bilthoven (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

CVA/NAH symposium: Zorg voor mensen met een CVA/NAH blijft maatwerk! - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Hoevelaken (NL)

Gezondheidsrecht - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

ABCDE-methode voor huisartsen: handel goed bij spoed! - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Krachtenveldanalyse: maak strategisch gebruik van je netwerk - lokatie: Utrecht (NL)

Perifeer vaatlijden, Enkel arm index - lokatie: Leiden (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

AED training - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining Safety-II (online) - lokatie:

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2021 - lokatie:

Dynamische PowerPoint-presentaties maken 2021 - lokatie: Naaldwijk (NL)

Incompany Reanimatie trainingen 2021 - lokatie: Amersfoort (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Ouderenzorg dementie, depressie en onbegrepen gedrag - lokatie: Hoeven (NL)

Starttraining PT voor mentoren - lokatie:

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Training Expertisecentrum Euthanasie - Introductietraining - lokatie: Den Haag (NL)

Training teach the teacher voor opleiders - lokatie: Rotterdam (NL)

Anticonceptie op maat: Vaardighedencarrousel - lokatie: Alkmaar (NL)

Hartklepfalen: De juiste timing - van auscultatie tot ingreep - lokatie: Enschede (NL)

Inspiratiebijeenkomst Persoonsgerichte zorg en Positieve Gezondheid - lokatie: Heinkenszand (NL)

Multidisciplinaire training AED/BLS, 2021 - lokatie: Heesch (NL)

Multidisciplinaire training AED/BLS, 2021 - lokatie: Heesch (NL)

Obesitas Overleg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Samenwerken i.c.m. werksessie stakeholdersbeleid 2021 - lokatie: Heerenveen (NL)

Training Triage in de dagpraktijk - lokatie: Soest (NL)

Uitgestelde cardiovasculaire huisartsenzorg – het voorkomen van een zorginfarct - lokatie: Den Haag (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Houten (NL)

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Eibergen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Ermelo (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2021 - lokatie:

Feedbackbijeenkomst CRVM/DM - lokatie:

Klinisch Opleiden: Inspireren en Groei - lokatie: Nijmegen (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Psychiatrie en dementie - lokatie: Apeldoorn (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2021 - lokatie: Amersfoort (NL)

Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres 2021 - lokatie: Ermelo (NL)

Stemmingsstabilisatoren, stimulantia en benzodiazepines - lokatie: Groningen (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

EUG en buikpijnklachten - lokatie: Alkmaar (NL)

Inhoudelijk leiderschap voor Specialisten ouderengeneeskunde - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Weesp (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

Eczeem of psoriasis? Beoordeel het perfecte plaatje! - lokatie: Heerlen (NL)

Mindfulness in de Zorg, webinar - lokatie:

Praktijkstart 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Slikken of stikken? De leukste masterclass over prikken, pillen en poeders - lokatie: Brummen (NL)

Stoppen met roken en leefstijlbegeleiding bij psychiatrische problematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Als basisarts aan de slag in de ouderenzorg - lokatie: Houten (NL)

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Rotterdam (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Cyclusstoornissen - lokatie: Amsterdam (NL)

Electieve kleine chirurgie voor huisartsen 2021 - lokatie: Soest (NL)

Hart Leiderschap - lokatie:

Het immuunsysteem: écht van belang, maar vaak vergeten - lokatie: Rotterdam (NL)

Training teach the teacher voor opleiders - lokatie: Rotterdam (NL)

AED training - lokatie: Amsterdam (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

de arts en overlijden - lokatie: Rotterdam (NL)

Training teach the teacher voor opleiders - lokatie: Rotterdam (NL)

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass Travel Medicine: ‘van dier naar reiziger (en zo de wereld rond)’ - lokatie: Eindhoven (NL)

Onlinecursus “Proctologische en bekkenbodemaandoeningen in de huisartsenpraktijk” - lokatie:

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Ouderengeneeskunde " Oud maar niet out". - lokatie: Leusden (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Thematische Advanced Life Support Management - lokatie: Houten (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Dordrecht (NL)

Training Safety-II: toepassingen in de praktijk - lokatie:

Uitgestelde cardiovasculaire huisartsenzorg – het voorkomen van een zorginfarct - lokatie: Groningen (NL)

Wils(on)bekwaamheid - lokatie: Zeist (NL)

CVRM Casuïstiek bespreking volgens de laatste inzichten - lokatie:

Jaarsymposium Ouderengeneeskunde en de Psyche 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Ermelo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Training teach the teacher voor opleiders - lokatie: Rotterdam (NL)

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Hoogeveen (NL)

De Academie | Kracht van Confrontatie - lokatie: Utrecht (NL)

STARclass Spoedzorg in de huisartspraktijk 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Patiëntbejegening 2021, 6 uur - lokatie: Rosmalen (NL)

STARclass Huisartsopleider: Opfriscursus 2021-2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Travel Medicine: ‘van dier naar reiziger (en zo de wereld rond)’ - lokatie: Zoetermeer (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscounseling IUD - lokatie: Oude Meer (NL)

Opfriscursus abdominale echografie - lokatie: Almere (NL)

SCEN-artsen bijeenkomsten 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Mindfulness & Compassie in de Medische Beroepspraktijk - lokatie:

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Apeldoorn (NL)

Op goed geluk! Moderne levenskunst voor artsen - lokatie: Brummen (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Onlinecursus “Proctologische en bekkenbodemaandoeningen in de huisartsenpraktijk” - lokatie:

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Sittard (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Heerenveen (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Brummen (NL)

Teamscholing Neurorevalidatie - lokatie: Leiden (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Leefstijlgeneeskunde 3: Voeding als medicijn 2021-2022 - lokatie: Zeist (NL)

Immediate Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Masterclass Zorg voor vrijheid & veiligheid / Wzd - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2022 - lokatie: Amersfoort (NL)

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Breda (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus Relationeel trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Verdiepingscursus ouderenzorg chirurgische interventie bij ouderen - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Dag van de Eerstelijn 2022 - lokatie: Egmond aan Zee (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Utrecht (NL)

Leergang Clinical Leadership / voor medisch specialisten in een (toekomstige) leidinggevende rol - lokatie: Amsterdam (NL)

PAOFarmacie: Samenwerken als sleutel: patiëntgerichte aanpak bij optimaliseren polyfarmacie - lokatie: Breukelen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Utrecht (NL)

DOKh Wintercursus 2022 - lokatie: Dimaro (IT)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Utrecht (NL)

Door denken voor dokters. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Leersum (NL)

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Nijmegen (NL)

Chronische lage rugklachten - lokatie: Amsterdam (NL)

Scholing coassistentenopleiders geïntegreerd extramuraal coschap UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Bijscholing LVAK Basisdagen - lokatie: Utrecht (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Wormer (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Amsterdam (NL)

Transformationeel leiderschap en bewustzijn - lokatie: Oirschot (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Weesp (NL)

Kleine verrichtingen voor artsen en physician assistants - lokatie: Rotterdam (NL)

Wet Zorg en dwang - update dag - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Basic Life Support/AED+ - lokatie:

Agressie Management - lokatie: Nijmegen (NL)

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Lelystad (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Onlinecursus “Proctologische en bekkenbodemaandoeningen in de huisartsenpraktijk” - lokatie:

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Leersum (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Zwolle (NL)

LVB en Verslaving - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding echografie - lokatie: Groningen (NL)

Door één deur. Zonder stress lekker samenwerken - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Maastricht (NL)

Ja dokter, nee dokter! Receptuur voor een soepel spreekuur - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Suïcide & Suïcidepreventie - lokatie: Zeist (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Nascholing echografie voor gevorderden - lokatie: Vianen (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Ermelo (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Amsterdam (NL)

Emotie Regulatie Training (ERT) binnen de behandeling van patiënten met een psychische stoornis en een laag IQ - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Tweedaagse masterclass Complexity Thinking - lokatie: Lunteren (NL)

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Amsterdam (NL)

Leergang Zelfverwondend gedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2022 - lokatie: Amersfoort (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Opleiding Scen-arts 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Arnhem (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Weesp (NL)

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Groningen (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Gered door de hamer?! Ontsnap aan zinloos vergaderen - lokatie: Leersum (NL)

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Rotterdam (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Tilburg (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Scholing coassistentenopleiders geïntegreerd extramuraal coschap UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Basic Life Support/AED+ - lokatie: Zwolle (NL)

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Hoogeveen (NL)

Startscholing Mentoraat Master Epicurus - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Apeldoorn (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Weesp (NL)

de arts en overlijden - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Operatieve Technieken, deel I - lokatie: Nijmegen (NL)

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Sittard (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2022 - lokatie: Amersfoort (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Amsterdam (NL)

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Breda (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Utrecht (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Nijmegen (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Uden (NL)

Kleine verrichtingen voor artsen en physician assistants - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Wormer (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Education4Care nascholing op Terschelling - lokatie: Terschelling (NL)

Ouderengeneeskunde Maastricht 2.0 'actualiteit en ontwikkelingen' 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Weesp (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Weesp (NL)

Mindfulness in de Zorg, webinar - lokatie:

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Medisch Leiderschap voor specialisten ouderengeneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus ECG voor de huisarts - lokatie: Alkmaar (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2022 - lokatie: Amersfoort (NL)

Slaap: diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen - tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Basis Instructeurscursus BLS 2022 - lokatie: Houten (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Leersum (NL)

Training Oogheelkunde voor de huisarts - lokatie: Leiden (NL)

Training Oogheelkunde voor de huisarts - lokatie: Leiden (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Training Triage in de dagpraktijk - lokatie: Soest (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Weesp (NL)

Opleiding Scen-arts 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Amsterdam (NL)

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2022 - lokatie: Amersfoort (NL)

StressManagementTraining - lokatie: Nijmegen (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Leersum (NL)

ECG vervolgcursus voor de huisarts - lokatie: Alkmaar (NL)

Effectief handelen in stressvolle situaties en periodes - lokatie: De Koog (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Utrecht (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Brummen (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Amsterdam (NL)

Startscholing Mentoraat Master Epicurus - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Weesp (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Wormer (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Uden (NL)

Basic Life Support/AED+ - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Effectief handelen in stressvolle situaties en periodes - lokatie: De Koog (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Basis Instructeurscursus BLS 2022 - lokatie: Houten (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

Slikken of stikken? De leukste masterclass over prikken, pillen en poeders - lokatie: Brummen (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Utrecht (NL)

Zeker en vast. Ontdek het fundament van de medische wetenschap - lokatie: Brummen (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Amsterdam (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Weesp (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Leersum (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Masterclass Medisch Leiderschap voor specialisten ouderengeneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Basis Instructeurscursus BLS 2022 - lokatie: Houten (NL)

Masterclass Medisch Leiderschap voor specialisten ouderengeneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support/AED+ - lokatie: Zwolle (NL)

Basiscursus Operatieve Technieken, deel I - lokatie: Nijmegen (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Ermelo (NL)

Basic Life Support/AED+ - lokatie: Zwolle (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Basis Instructeurscursus BLS 2022 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)