( Na) scholing traject Medisch Leiderschap - lokatie:

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Utrecht (NL)

De Slaperige Avond, online nascholingsavond voor huisartsen - lokatie: Velp (NL)

Digitale werkconferenties Optimale Zorg – Dappere Dokters in tijden van corona - lokatie: Amsterdam (NL)

DIGITALISERING IN DE ZORG - lokatie: Zeist (NL)

Docentprof.Tutortraining B3 2021 - lokatie:

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

Geriatrie scholing vakgroep SO OKTOBER (voorheen RSZK) - lokatie: Veldhoven (NL)

Gesprekstechnieken bij beeldbellen (via Zoom) 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

GLP1 - lokatie: Etten-Leur (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie en diabetes tijdens de ramadan - lokatie:

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Amsterdam (NL)

KOEL=COOL! Medisch Tucht- en Klachtrecht: wilt u er (n)iets van weten? - lokatie: Rotterdam (NL)

masterclass coachen van aios - lokatie: Doorn (NL)

Ongecontroleerd astma, wat nu? - lokatie: Den Haag (NL)

SOLK en conversiestoornis - Justitieel Centrum voor Somatische Zorg - lokatie: Den Haag (NL)

Training consultatievaardigheden 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Transmuraal Farmacotherapeutisch Gesprek 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Webinar UROLOGIE: doorgaans goed te overzien, soms ook best lastig - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Webinar Wijkkliniek - lokatie:

Webinar Wijkkliniek - lokatie:

"E-learning Depressie 1e lijn: Switchen en Combineren"
2018-2020 GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
2018-2020: SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
2019-2020: Huisartsen: 4 casussen 'Zijn de kinderen veilig?'
2019-2021: Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
2019-2021: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2019-2021: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2019-2021: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
2019-2021: Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
2020-2022 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2020-2022 Huisartsen: Werken met een meldcode - KNMG
2020-2022: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
2021 FTO Noord
2021 FTO ONL
2021 Intervisie SO Novicare Limburg
2021 Intervisie SO Novicare Midden NL
2021 Intervisie SO Novicare ONL
211311
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: De rol van de huisarts
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Late effecten
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Leefstijl
Aangezichtspijn, een multidisciplinaire uitdaging
Aanpak rookverslaving pandemie
ABCDE Triage voor huisartsen
abcdeSIM 2019-2
abcdeSIM voor Huisartsen
AccreDidact Acne vulgaris/huisarts
AccreDidact Alledaagse aandoeningen/huisarts
AccreDidact Allergische aandoeingen - Capita selecta/huisarts
AccreDidact Antibiotica/huisarts
AccreDidact Anticoagulantia/huisarts
AccreDidact Anticonceptie/huisarts
AccreDidact Consultatieve psychiatrie in de huisartsenpraktijk/huisarts
AccreDidact CVRM en lipiden/huisarts
AccreDidact Dementie/huisarts
AccreDidact Diabetes mellitus type 2/huisarts
AccreDidact Dyspareunie\huisarts
AccreDidact Ehiek in de huisartsenpraktijk/huisarts
AccreDidact Ernstige infectieziekten bij kinderen\huisarts
AccreDidact Evidence-based medicine III Screening/huisarts
AccreDidact Evidence-based medicine IV - Diagnostiek/huisarts
AccreDidact Familiaal geweld/huisarts
AccreDidact Fysiotherapie voor de huisarts/huisarts
AccreDidact Geneesmiddelenallergie/huisarts
AccreDidact Hypertensie/huisarts
AccreDidact Intoxicaties/huisarts
AccreDidact Lage rugklachten/huisarts
AccreDidact Leefstijl I - Voeding en de huisarts/huisarts
AccreDidact Leefstijl II - Goede en slechte leefgewoontes/huisarts
AccreDidact Mammacarcinoom - Aspecten voor de huisarts/huisarts
AccreDidact Mondzorg voor huisartsen - Deel II Mond(on)gezondheid/huisarts
AccreDidact Mondzorg voor huisartsen/huisarts
AccreDidact Niet-traumatisch zenuwletsel - entrapmentneuropathieën en NA/huisarts
AccreDidact Oorklachten/huisarts
AccreDidact Patienten met een laag IQ/huisarts
AccreDidact Perifeer zenuwletsel/huisarts
AccreDidact Pijn en pijnbehandeling/huisarts
AccreDidact Pijn op de borst/huisarts
AccreDidact Polyfarmacie/huisarts
AccreDidact Psychose/huisarts
AccreDidact Schouderklachten - Deel 1/huisarts
AccreDidact Snurken en obstructief slaapapneu/huisarts
AccreDidact SOLK/huisarts
AccreDidact Somatisch-symptoomstoornis/huisarts
AccreDidact Spiritualiteit/huisarts
AccreDidact Suïcide en suïcidaal gedrag bij de huisarts/huisarts
AccreDidact Urineweginfecties/huisarts
AccreDidact Urologie vrouw/huisarts
AccreDidact Urticaria en eczeem/huisarts
AccreDidact Valpreventie bj ouderen/huisarts
AccreDidact Verloskunde/huisarts
AccreDidact Voedingssupplementen/huisarts
AccreDidact Ziekte van Parkinson/huisarts
AccreDidact Zorg voor kwetsbare ouderen/huisarts
ADHD game, serious game voor huisartsen, om de kennis te vergroten over ADHD, diagnostiek en doorverwijzing in de huisartsenpraktijk.
Aging Academy 2020-1
Allergisch astma
Anogenitale wratten
Antibiotica allergie
Arnhem-Nijmegen 6.8 2021
Atriumfibrilleren
Atriumfibrilleren en antistolling: Wanneer en wat?
AVG in de Zorg voor huisartsen
AVG RAO Utrecht/ Midden Nederland
Bariatrische chirurgie voor de huisarts
Basisinformatie PrEP
Basisopleiding Functionaris Gegevensbescherming
Begeleide intervisie Leergang Asklepion Ervaren in de praktijk
Behandeling tabaksverslaving in de lhuisartsenpraktijk
Beken kleur, geef uw mening als professional! Evaluatie van kwaliteitsbeleid
Besluitvorming na een beroerte
Bestaan niet-ernstige hypo's? - On demand verlenging
Bijeenkomst met gemeente over taken gemeente
Blaaskatheters in het verpleeghuis
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL e-learning Ondersteunen bij Samen beslissen
BSL e-learning Samen beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden
BSL e-learning Samen beslissen in de palliatieve zorg
BSL e-learning Samen beslissen met patiënten
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
BSL Uw jaarrekening lezen
BSL_ Duizeligheid: van klacht tot therapie?
BSL_ ECG’s interpreteren_Acute situaties
BSL_ ECG’s interpreteren_Cardiale symptomen
BSL_ ECG’s interpreteren_Cardiale symptomen
BSL_ ECG’s interpreteren_Geen klachten
BSL_Basismodule ECG’s beoordelen én begrijpen met ECG10+
BSL_E-learning_Hartfalen
BSL_E-learning_Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)
BSL_Knieklachten: van klacht tot therapie
BSL_Overgewicht bij kinderen
BSL_Urine-incontinentie in de huisartspraktijk
BSL_Vallen bij ouderen
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) in de huisartsenpraktijk
CASPIR Module 1
CASPIR Online 2015
CASPIR Online 2016
CASPIR Online 2017
CASPIR Online 2018
CASPIR Online 2019
CASPIR Online 2020
Caspir-online
CelVia 2009
CME-Online ‘Adequaat handelen bij scoliose'
CME-Online ‘Advance care planning'
CME-Online ‘Advance care planning’
CME-Online ‘Amyotrofische laterale sclerose'
CME-Online ‘Cognitieve revalidatie na een beroerte'
CME-Online ‘Diabetes mellitus bij kwetsbare ouderen – complicatiepreventie, geriatrische syndromen en palliatief beleid'
CME-Online ‘Diagnostiek van dementie'
CME-Online ‘Dossiervoering'
CME-Online ‘Dyspareunie bij vrouwen'
CME-Online ‘Een patiënt met een verstandelijke beperking op uw spreekuur’
CME-Online ‘Exanthemateuze kinderziekten'
CME-Online ‘Farmacogenetica - heeft u uw DNA-paspoort al?'
CME-Online ‘Hartfalen'
CME-Online ‘Het prostaatcarcinoom'
CME-Online ‘Het rode oog – diagnostiek en behandeling'
CME-Online ‘Huidkanker: verdachte huidafwijkingen herkennen en behandelen’
CME-Online ‘Hypertensie bij de alleroudsten’
CME-Online ‘Ileus in de palliatieve fase'
CME-Online ‘Interculturele palliatieve zorg’
CME-Online ‘Interdisciplinaire patiëntbespreking GRZ-COPD'
CME-Online ‘Jeuk bij ouderen’
CME-Online ‘Mannen die moeilijk plassen - mictieklachten bij oudere mannen'
CME-Online ‘Mannen die moeilijk plassen - mictieklachten bij oudere mannen’
CME-Online ‘Medicatieveiligheid bij kwetsbare ouderen'
CME-Online ‘Morbide obesitas en bariatrie'
CME-Online ‘Nycturie’
CME-Online ‘Obstipatie bij ouderen'
CME-Online ‘Omgaan met seksualiteit en intimiteit in de ouderenzorg'
CME-Online ‘Osteoporose en fractuurpreventie bij de oudste ouderen – deel 1’
CME-Online ‘Osteoporose en fractuurpreventie bij de oudste ouderen – deel 2’
CME-Online ‘Overspannenheid en burn-out, of gewoon stress?’
CME-Online ‘Palliatieve sedatie'
CME-Online ‘Palliatieve zorg bij dementie - wat is het?’
CME-Online ‘Piepende peuters – episodisch piepen bij kinderen onder de 6 jaar'
CME-Online ‘Revalidatie na een heupfractuur’
CME-Online ‘RVP en aanverwante vaccinaties'
CME-Online ‘Sarcopenie – diagnose en behandeling'
CME-Online ‘Seksueel overdraagbare aandoeningen’
CME-Online ‘Toeval of niet: inzicht in epilepsie'
CME-Online ‘Wet zorg en dwang: wat mag wel en wat mag niet?'
CME-Online 'Aandacht voor ADHD', cursus voor apothekers
CME-Online 'Aandacht voor ADHD', cursus voor apothekers
CME-Online 'Aandacht voor ADHD', cursus voor apothekers
CME-Online 'Aandacht voor ADHD', cursus voor apothekers
CME-Online 'Aandacht voor ADHD', cursus voor apothekers
CME-Online 'Actualiteit ontslagrecht', cursus voor apothekers
CME-Online 'Actualiteit ontslagrecht', cursus voor apothekers
CME-Online 'Acute patiënt in verpleeghuissetting'
CME-Online 'ADHD'
CME-Online 'ADHD', cursus voor apothekers
CME-Online 'Advance care planning'
CME-Online 'Advance care planning'
CME-Online 'Afweer en weerstand in de arts-patiëntrelatie'
CME-Online Alcoholmisbruik bij ouderen
CME-Online 'Allergische en niet-allergische rinitis', cursus voor apothekers
CME-Online 'Allergische en niet-allergische rinitis', cursus voor apothekers
CME-Online 'Allergische en niet-allergische rinitis', cursus voor apothekers
CME-Online Amyotrofische laterale sclerose
CME-Online 'Amyotrofische laterale sclerose'
CME-Online 'Anemie bij ouderen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Anemie bij ouderen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Anemie bij ouderen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Anemie bij ouderen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Anemie bij ouderen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Antibiotica op de helling - het huidige antibioticabeleid', cursus voor apothekers
CME-Online 'Antibiotica op de helling: het huidige antibioticabeleid', cursus voor apothekers
CME-Online 'Antibiotica: de strijd tegen resistentie', cursus voor apothekers
CME-Online 'Antibiotica: de strijd tegen resistentie', cursus voor apothekers
CME-Online 'Antidepressiva onder de loep: effectiviteit', cursus voor apothekers
CME-Online 'Antidepressiva onder de loep: introductie en effectiviteit', cursus voor apothekers
CME-Online 'Antidepressiva onder de loep: introductie in de depressieve stemmingsstoornissen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Antidepressiva onder de loep: introductie in de depressieve stemmingsstoornissen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Antidepressiva onder de loep: switchen en afbouwen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Antitrombotica: de basisprincipes op een rij', cursus voor apothekers
CME-Online 'Antitrombotica: verdieping en klinische toepassingen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Apotheekzorg bij astma', cursus voor apothekers
CME-Online 'Apotheekzorg bij reumatoïde artritis (RA)', cursus voor apothekers
CME-Online 'Arbeidsovereenkomst: de belangrijkste bepalingen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Arbeidsovereenkomsten en ontslagrecht', cursus voor apothekers
CME-Online 'Arbeidsovereenkomsten, ontslagrecht en de WAB', cursus voor apothekers
CME-Online 'Astma bij kinderen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Astma bij kinderen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Astma bij kinderen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Astma bij kinderen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Astma bij schoolkinderen'
CME-Online 'Astma bij schoolkinderen'
CME-Online 'Astma bij volwassenen'
CME-Online 'Astma bij volwassenen' voor Huisartsen
CME-Online 'Astma bij volwassenen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Astma bij volwassenen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Astma bij volwassenen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Astma bij volwassenen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Astma bij volwassenen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Autismespectrumstoornissen (ASS)'
CME-Online 'Autorijden en dementie'
CME-Online 'Bacteriële huidinfectie: van krentenbaard tot furunkel', cursus voor apothekers
CME-Online 'Bacteriële huidinfecties: van krentenbaard tot furunkel', cursus voor apothekers
CME-Online 'Bariatrische chirurgie en morbide obesitas', cursus voor apothekers
CME-Online 'Bariatrische chirurgie en morbide obesitas', cursus voor apothekers
CME-Online 'Behandeling en preventie van het herseninfarct', cursus voor apothekers
CME-Online 'Behandeling en preventie van het herseninfarct', cursus voor apothekers
CME-Online 'Behandeling en preventie van het herseninfarct', cursus voor apothekers
CME-Online 'Behandeling en preventie van het herseninfarct', cursus voor apothekers
CME-Online 'Beloop en behandeling van hiv', cursus voor apothekers
CME-Online 'Beloop en behandeling van hiv', cursus voor apothekers
CME-Online 'Beloop en behandeling van hiv', cursus voor apothekers
CME-Online 'Beloop en behandeling van hiv', cursus voor apothekers
CME-Online 'Benzodiazepineafhankelijkheid'
CME-Online 'Beoordelings- en functioneringsgesprekken'
CME-Online 'Beroepsgeheim binnen de huisartsenpraktijk'
CME-Online 'Bewustzijnsstoornissen bij hersenletsel – Deel 1'
CME-Online 'Bewustzijnsstoornissen bij hersenletsel – Deel 1'
CME-Online 'Bewustzijnsstoornissen bij hersenletsel – Deel 2'
CME-Online 'Bewustzijnsstoornissen bij hersenletsel – Deel 2'
CME-Online 'Bijwerkingen in de praktijk', cursus voor apothekers
CME-Online 'Bijwerkingen in de praktijk', cursus voor apothekers
CME-Online 'Bijwerkingen in de praktijk', cursus voor apothekers
CME-Online 'Bijwerkingen: denkt ú eraan?
CME-Online 'Bipolaire stoornissen: streven naar stabiliteit', cursus voor apothekers
CME-Online 'Bipolaire stoornissen: streven naar stabiliteit', cursus voor apothekers
CME-Online 'Blaaskatheters in het verpleeghuis'
CME-Online 'Blaaskatheters in het verpleeghuis'
CME-Online 'Blockchain: hype of belofte?', cursus voor apothekers
CME-Online 'Burn-out of toch een depressie?'
CME-Online Cardiovasculair Risicomanagement
CME-Online 'Cardiovasculair risicomanagement in de huisartspraktijk'
CME-Online 'Cardiovasculair risicomanagement', cursus voor apothekers
CME-Online 'Cerebrale en/of spinale spasticiteit bij volwassenen: herkennen en handelen'
CME-Online 'Chronische slapeloosheid - alternatieven voor medicatie'
CME-Online 'Cognitieve revalidatie na een beroerte'
CME-Online 'Communicatieknelpunten bij medicatiebeoordeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Communicatieknelpunten bij medicatiebeoordeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Communicatieknelpunten bij medicatiebeoordeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Communicatieknelpunten bij medicatiebeoordeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Communicatieknelpunten bij medicatiebeoordeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Conflicten en grensoverschrijdend gedrag'
CME-Online 'Conflicten en grensoverschrijdend gedrag', cursus voor apothekers
CME-Online 'Consultatie in de eerste lijn'
CME-Online 'COPD' voor huisartsen
CME-Online 'COPD', cursus voor apothekers
CME-Online 'COPD', cursus voor apothekers
CME-Online 'CVRM', cursus voor apothekers
CME-Online 'CVRM', cursus voor apothekers
CME-Online 'CVRM', cursus voor apothekers
CME-Online 'CVRM: nieuwe NHG-Standaard 2019', cursus voor apothekers
CME-Online 'De acute patiënt in de verpleeghuissetting'
CME-Online 'De behandeling van de acute en chronische wond', cursus voor apothekers
CME-Online 'De patiënt met een blaaskatheter''
CME-Online 'De patiënt met gevorderde multipele sclerose'
CME-Online 'De schildklier: de hypergevoelige dirigent', cursus voor apothekers
CME-Online 'De schildklier: de hypergevoelige dirigent', cursus voor apothekers
CME-Online 'De zieke werknemer', cursus voor apothekers
CME-Online 'De zieke werknemer: wetgeving en praktische tips', cursus voor apothekers
CME-Online 'De ziekte van Huntington'
CME-Online 'Decubitus'
CME-Online 'Delier in de ouderenzorg'
CME-Online 'Dementie - medicatie bij (neuro)psychiatrische en cognitieve stoornissen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Dementie: medicatie bij psychiatrische en cognitieve stoornissen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Dementie: medicatie bij psychiatrische en cognitieve stoornissen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Depressie bij kinderen en jeugdigen'
CME-Online 'Depressie in het verpleeghuis'
CME-Online 'Diabetes mellitus bij kwetsbare ouderen - complicatiepreventie, geriatrische syndromen en palliatief beleid'
CME-Online 'Diabetes mellitus bij kwetsbare ouderen - diagnostiek, CVRM en glykemisch management'
CME-Online 'Diabetes mellitus bij kwetsbare ouderen - diagnostiek, CVRM en glykemisch management'
CME-Online 'Diabetes Mellitus type 1', cursus voor apothekers
CME-Online 'Diabetes mellitus type 1', cursus voor apothekers
CME-Online 'Diabetes mellitus type 1', cursus voor apothekers
CME-Online 'Diabetes mellitus type 1', cursus voor apothekers
CME-Online 'Diabetes Mellitus type 1', cursus voor apothekers
CME-Online 'Diabetes mellitus type 1', cursus voor apothekers
CME-Online 'Diabetes Mellitus type 2', cursus voor apothekers
CME-Online 'Diabetes mellitus type 2', cursus voor apothekers
CME-Online 'Diabetes mellitus type 2', cursus voor apothekers
CME-Online 'Diabetes mellitus type 2', cursus voor apothekers
CME-Online 'Diabetes mellitus type 2', cursus voor apothekers
CME-Online 'Diagnostiek van dementie'
CME-Online 'Diagnostiek van dementie'
CME-Online 'Diagnostiek van dementie in de huisartspraktijk'
CME-Online 'Diagnostiek van dementie in de huisartspraktijk'
CME-Online 'Diagnostiek van verschillende vormen van dementie'
CME-Online 'Diagnostiek van verschillende vormen van dementie'
CME-Online 'Diarree in de palliatieve fase'
CME-Online 'Diarree in de palliatieve fase'
CME-Online 'Diergeneesmiddelen in de apotheek', cursus voor apothekers
CME-Online 'Diergeneesmiddelen in de apotheek', cursus voor apothekers
CME-Online 'Dilemma’s bij euthanasie en dementie'
CME-Online 'Dossierplicht voor huisartsen'
CME-Online Dossiervoering
CME-Online 'Dossiervorming', richtlijntoets voor apothekers
CME-Online 'Eczeem'
CME-Online 'Eczeem bij de geriatrische patiënt'
CME-Online 'Eczeem', cursus voor apothekers
CME-Online 'Eczeem: medicatie en adviezen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Eczeem: medicatie en adviezen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Eczeem: medicatie en adviezen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Eczeem: medicatie en adviezen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Een patiënt met een verstandelijke beperking op uw spreekuur'
CME-Online 'Effectief communiceren voor het apotheekteam', cursus voor apothekers
CME-Online 'Effectief communiceren voor het apotheekteam', cursus voor apothekers
CME-Online 'eHealth en de apotheek: klaar voor de toekomst?', cursus voor apothekers
CME-Online 'Eindtoets Medicatiebeoordeling 2020-2021', cursus voor apothekers
CME-Online 'Eindtoets Medicatiebeoordeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Eindtoets Medicatiebeoordeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Eindtoets Medicatiebeoordeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Eindtoets Medicatiebeoordeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Eindtoets Medicatiebeoordeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Elektrolytstoornissen: natrium', cursus voor apothekers
CME-Online 'Epilepsie - soorten en behandeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Epilepsie' cursus voor apothekers
CME-Online 'Epilepsie' cursus voor apothekers
CME-Online 'Exanthemateuze kinderziekten'
CME-Online 'Farmacogenetica - heeft u uw DNA-paspoort al?'
CME-Online 'Farmacogenetica - heeft u uw DNA-paspoort al?', cursus voor apothekers
CME-Online 'Farmacogenetica - heeft u uw DNA-paspoort al?', cursus voor apothekers
CME-Online 'Farmacogenetica', cursus voor apothekers
CME-Online 'Farmacogenetica: heeft u uw DNA-paspoort al?', cursus voor apothekers
CME-Online 'Farmacogenetica: van basis naar verdieping', cursus voor apothekers
CME-Online Farmacotherapie bij ouderen, cursus voor apothekers
CME-Online 'Geïndividualiseerde distributievormen', richtlijntoets voor apothekers
CME-Online 'Geïndividualiseerde distributievormen', richtlijntoets voor apothekers
CME-Online 'Geïndividualiseerde distributievormen', richtlijntoets voor apothekers
CME-Online 'Geneesmiddelen bij dialysepatiënten', cursus voor apothekers
CME-Online 'Geneesmiddelen bij dialysepatiënten', cursus voor apothekers
CME-Online 'Geneesmiddelen bij kanker', cursus voor apothekers
CME-Online 'Geneesmiddelen en valrisico bij ouderen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Geneesmiddelen en valrisico bij ouderen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Geneesmiddelen en verkeersdeelname', cursus voor apothekers
CME-Online 'Geneesmiddelen en verkeersdeelname', cursus voor apothekers
CME-Online 'Geneesmiddelen en verkeersdeelname', cursus voor apothekers
CME-Online 'Geneesmiddelen en verkeersdeelname', cursus voor apothekers
CME-Online 'Geneesmiddelen en verkeersdeelname', cursus voor apothekers
CME-Online 'Geneesmiddelenbijwerkingen op de huid'
CME-Online 'Geneesmiddelinteracties met risico op maagschade deel 2: verdieping', cursus voor apothekers
CME-Online 'Geneesmiddelinteracties met risico op maagschade deel 2: verdieping', cursus voor apothekers
CME-Online 'Geneesmiddelinteracties met risico op maagschade', cursus voor apothekers
CME-Online 'Geneesmiddelinteracties met risico op maagschade', cursus voor apothekers
CME-Online 'Geneesmiddelinteracties met risico op maagschade', cursus voor apothekers
CME-Online 'Gentherapie: sleutelen aan DNA', cursus voor apothekers
CME-Online 'Geriatrische COPD-revalidatie'
CME-Online 'Geriatrische gynaecologische problematiek'
CME-Online 'Geriatrische Revalidatiezorg COPD'
CME-Online 'Hardloopblessures'
CME-Online 'Hartfalen'
CME-Online 'Hartfalen: onderliggende oorzaken en behandeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Hartfalen: onderliggende oorzaken en behandeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Hartfalen: onderliggende oorzaken en behandelingen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Hepatotoxiciteit', cursus voor apothekers
CME-Online 'Hepatotoxiciteit', cursus voor apothekers
CME-Online 'Herhalingstoets Medicatiebeoordeling 2019-2020', cursus voor apothekers
CME-Online 'Herhalingstoets Medicatiebeoordeling 2020-2021', cursus voor apothekers
CME-Online 'Herhalingstoets Medicatiebeoordeling, cursus voor apothekers
CME-Online 'Herhalingstoets Medicatiebeoordeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Herhalingstoets Medicatiebeoordeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Het ecg en enkele veelvoorkomende ritmestoornissen'
CME-Online 'Het feedbackgesprek'
CME-Online 'Het nefrotisch syndroom', cursus voor apothekers
CME-Online 'Het nefrotisch syndroom', cursus voor apothekers
CME-Online 'Het prostaatcarcinoom'
CME-Online ''Het rode oog - diagnostiek en behandeling'
CME-Online 'Het rode oog bij ouderen'
CME-Online 'Het rode oog bij ouderen'
CME-Online 'Het syndroom van Korsakov'
CME-Online 'Hoe kunt u de medicatieveiligheid verbeteren?', cursus voor apothekers
CME-Online 'Hoofdpijn of migraine?
CME-Online 'Hoofdtrauma'
CME-Online 'Hoofdtrauma'
CME-Online 'Hormonale anticonceptie'
CME-Online 'Hormonale anticonceptie'
CME-Online 'Hormonale anticonceptie – keuzes en counseling'
CME-Online 'Hormonale anticonceptie' voor huisartsen
CME-Online 'Hormonale anticonceptie', cursus voor apothekers
CME-Online 'Hormonale anticonceptie', cursus voor apothekers
CME-Online 'Hormonale anticonceptie', cursus voor apothekers
CME-Online 'Hormonale anticonceptie', cursus voor apothekers
CME-Online 'Huidkanker bij ouderen'
CME-Online 'Huidkanker: verdachte gepigmenteerde huidafwijkingen herkennen en behandelen'
CME-Online 'Huidkanker: verdachte huidafwijkingen herkennen en behandelen'
CME-Online 'Hypertensie bij de alleroudsten - stand van zaken in bloeddrukbehandeling'
CME-Online 'Ileus in de palliatieve fase'
CME-Online 'Incontinentie bij zorgbehoevende ouderen'
CME-Online 'Infectiepreventie en antibioticabeleid'
CME-Online 'Interactiemechanismen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Interactiemechanismen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Interacties tussen voeding en geneesmiddelen'
CME-Online 'Interacties tussen voeding en geneesmiddelen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Interacties tussen voeding en geneesmiddelen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Interacties tussen voeding en geneesmiddelen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Intercollegiale feedback: elkaar écht aanspreken'
CME-Online 'Interculturele palliatieve zorg'
CME-Online 'Interculturele palliatieve zorg'
CME-Online 'Interdisciplinaire patiëntbespreking spasticiteit'
CME-Online 'Inzicht in epilepsie', cursus voor apothekers
CME-Online 'Jaarrekening lezen en begrijpen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Jaarrekening lezen en begrijpen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Jaarrekening lezen en begrijpen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Jeuk bij ouderen'
CME-Online 'Juridische wegen voor een ontevreden patiënt'
CME-Online 'Juridische wegen voor een ontevreden patiënt'
CME-Online 'Kenmerkende symptomen in de palliatieve fase'
CME-Online 'Kenmerkende symptomen in de palliatieve fase'
CME-Online 'Kinderdoseringen'
CME-Online 'Kinderdoseringen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Kinderdoseringen: medicijnen op maat', cursus voor apothekers
CME-Online 'Kinderdoseringen: medicijnen op maat', cursus voor apothekers
CME-Online 'Kindermishandeling'
CME-Online 'Laboratoriumwaarden en medicatiebewaking'
CME-Online 'Labwaarden bij medicatiebeoordelingen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Leidinggeven aan uw team', cursus voor apothekers
CME-Online 'Leidinggeven aan uw team', cursus voor apothekers
CME-Online 'Leidinggeven binnen de praktijk'
CME-Online 'Leidinggeven' cursus voor apothekers
CME-Online 'Levenseindebeslissingen in juridisch perspectief'
CME-Online 'Levenseindebeslissingen in juridisch perspectief'
CME-Online 'Levensloopbestendige mondzorg tot op hoge leeftijd'
CME-Online 'Longgeluiden'
CME-Online 'Longgeluiden'
CME-Online 'Mechanismen bij interactiebewaking', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatie bij (neuro)psychiatrische en cognitieve stoornissen bij dementie'
CME-Online 'Medicatie bij (neuro)psychiatrische en cognitieve stoornissen bij dementie'
CME-Online 'Medicatie bij nierfunctiestoornissen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatie bij nierfunctiestoornissen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatie bij nierfunctiestoornissen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatie bij nierfunctiestoornissen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatie bij reumatoïde artritis (RA)', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatiebegeleiding bij chronische nierschade', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatiebegeleiding bij chronische nierschade', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatiebeoordeling en klinisch-chemische parameters', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatiebeoordeling en klinisch-chemische parameters', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatiebeoordeling en klinisch-chemische parameters', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatiebeoordeling en klinisch-chemische parameters', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatiebeoordeling in de praktijk', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatiebeoordeling in de praktijk', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatiebeoordeling in de praktijk', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatiebeoordeling in de praktijk', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatiebeoordeling in de praktijk', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatiebeoordeling in de praktijk', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatieveiligheid bij leverfunctiestoornissen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatieveiligheid bij leverfunctiestoornissen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatieveiligheid bij ouderen'
CME-Online 'Medicatieveiligheid bij ouderen' voor Specialisten Ouderengeneeskunde
CME-Online 'Medicatieveiligheid', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatieveiligheid', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatieveiligheid', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatieveiligheid', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medicatieveiligheid', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medisch Farmaceutische Beslisregels ' cursus voor apothekers
CME-Online 'Medisch Farmaceutische Beslisregels', cursus voor apothekers
CME-Online 'Medisch farmaceutische beslisregels', cursus voor apothekers
CME-Online 'Meerwaarde van medicatieoverdracht', cursus voor apothekers
CME-Online 'Met laboratoriumwaarden doseringen bewaken', cursus voor apothekers
CME-Online 'MFB's voor optimale farmacotherapie', cursus voor apothekers
CME-Online 'MFB's voor optimale farmacotherapie', cursus voor apothekers
CME-Online 'MFB's voor optimale farmacotherapie', cursus voor apothekers
CME-Online 'Migraine', cursus voor apothekers
CME-Online 'Migraine', cursus voor apothekers
CME-Online 'Misselijkheid en braken bij patiënten in de terminale fase' cursus voor apothekers
CME-Online 'Misselijkheid en braken in de palliatieve zorg', cursus voor apothekers
CME-Online 'Misselijkheid en braken in de terminale fase', cursus voor apothekers
CME-Online 'Misselijkheid en braken in de terminale fase', cursus voor apothekers
CME-Online 'Misselijkheid en braken in de terminale fase', cursus voor apothekers
CME-Online 'Mondafwijkingen'
CME-Online 'Morbide obesitas en bariatrie'
CME-Online Morfine - werking en bijwerkingen
CME-Online 'Multiple Sclerose (MS)', cursus voor apothekers
CME-Online 'Multiple Sclerose (MS)', cursus voor apothekers
CME-Online 'Neurologische problematiek in de palliatieve fase'
CME-Online 'Niet-hormonale anticonceptie'
CME-Online 'Obesitas bij kinderen - u een zorg'
CME-Online 'Obstipatie bij ouderen'
CME-Online 'Omgaan met antistolling - beleid en risico’s'
CME-Online 'Omgaan met antistolling in de apotheek'
CME-Online 'Omgaan met antistolling in de apotheek', cursus voor apothekers
CME-Online 'Omgaan met antistolling in de apotheek', cursus voor apothekers
CME-Online 'Omgaan met seksualiteit en intimiteit in de ouderenzorg'
CME-Online 'Oncologie en farmaceutisch patiëntenzorg', cursus voor apothekers
CME-Online 'Oncologie en farmaceutische patiëntenzorg', cursus voor apothekers
CME-Online 'Ondervoeding bij ouderen' voor Specialisten Ouderengeneeskunde
CME-Online 'Onderzoek van het bewegingsapparaat - Deel 1: De wervelkolom'
CME-Online 'Onderzoek van het bewegingsapparaat - Deel 2: De bovenste extremiteit'
CME-Online 'Onderzoek van het bewegingsapparaat - Deel 3: De onderste extremiteit'
CME-Online 'Ontwikkelingsstoornissen - Deel 1: Inleiding'
CME-Online 'Ontwikkelingsstoornissen - Deel 2: ADHD'
CME-Online 'Ontwikkelingsstoornissen - Deel 3: Autismespectrumstoornissen'
CME-Online 'Ontwikkelingsstoornissen - Inleiding'
CME-Online 'Oog en medicatie' cursus voor apothekers
CME-Online 'Oog en medicatie', cursus voor apothekers
CME-Online 'Oog en medicatie', cursus voor apothekers
CME-Online 'Oorontstekingen: ontstaan en behandeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Oorontstekingen: ontstaan en behandeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Oorontstekingen: ontstaan en behandeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Oorontstekingen: ontstaan en behandeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Opiaten in de apotheek', cursus voor apothekers
CME-Online 'Opioïden en de behandeling van pijn'
CME-Online 'Opioïden: verslavingsrisico en medicatieveiligheid', cursus voor apothekers
CME-Online 'Opiumwet: de toepassing in de apotheek', cursus voor apothekers
CME-Online 'Opiumwetgeving', cursus voor apothekers
CME-Online 'Optimale farmacotherapie bij de ziekte van Parkinson', cursus voor apothekers
CME-Online 'Optimale farmacotherapie bij de ziekte van Parkinson', cursus voor apothekers
CME-Online 'Optimale farmacotherapie bij de ziekte van Parkinson', cursus voor apothekers
CME-Online 'Optimale zorg bij COPD', cursus voor apothekers
CME-Online 'Optimale zorg bij COPD', cursus voor apothekers
CME-Online 'Optimale zorg bij COPD', cursus voor apothekers
CME-Online 'Optimalisatie van Farmacotherapie'
CME-Online 'Optimalisatie van Farmacotherapie' cursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde
CME-Online 'Osteoporose', cursus voor apothekers
CME-Online 'Osteoporose: risicofactoren, adviezen en behandeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Ouderen en medicijngebruik', cursus voor apothekers
CME-Online 'Ouderen en medicijngebruik', cursus voor apothekers
CME-Online 'Ouderen en medicijngebruik', cursus voor apothekers
CME-Online 'Overactieve blaas bij ouderen'
CME-Online 'Overactieve blaas bij ouderen'
CME-Online 'Overactieve blaas in de huisartsenpraktijk'
CME-Online 'Overactieve blaas in de huisartsenpraktijk'
CME-Online 'Overdracht en tegenoverdracht in de arts-patiëntrelatie'
CME-Online 'Palliatieve sedatie'
CME-Online 'Parkinson - behandeling en multidisciplinaire samenwerking'
CME-Online 'Parkinson - behandeling en multidisciplinaire samenwerking'
CME-Online 'Parkinson - pathogenese, etiologie en diagnostiek'
CME-Online 'Parkinson - pathogenese, etiologie en diagnostiek'
CME-Online 'Parkinson - pathogenese, etiologie en diagnostiek'
CME-Online 'Partydrugs'
CME-Online 'Persoonlijkheidsproblemen bij het ouder worden'
CME-Online 'Piepende peuters - episodisch piepen bij kinderen onder de 6 jaar'
CME-Online 'Pijn bij kwetsbare ouderen'
CME-Online 'Pijn bij kwetsbare ouderen'
CME-Online 'Pijn bij kwetsbare ouderen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Pijn in de palliatieve fase - beleid en behandeling'
CME-Online 'Pijn in de palliatieve fase - beleid en behandeling'
CME-Online 'Pijn in de palliatieve fase - beleid en behandeling'
CME-Online 'Polyfarmacie'
CME-Online 'Polyfarmacie bij ouderen'
CME-Online 'Polyfarmacie bij ouderen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Polyfarmacie bij ouderen: herziening MDR 2019', cursus voor apothekers
CME-Online 'Polyfarmacie', cursus voor apothekers
CME-Online 'Polyfarmacie', cursus voor apothekers
CME-Online 'Polyfarmacie', cursus voor apothekers
CME-Online 'Polyfarmacie', cursus voor apothekers
CME-Online 'Polymyalgia rheumatica en arteriitis temporalis'
CME-Online 'Preventie en behandeling van Osteoporose', cursus voor apothekers
CME-Online 'Privacy awareness in de apotheek', cursus voor apothekers
CME-Online 'Privacy awareness: de vernieuwde AVG voor zorgverleners', cursus voor apothekers
CME-Online 'Privacy in de apotheek' cursus voor apothekers
CME-Online 'Privacy in de apotheek', cursus voor apothekers
CME-Online 'Privacy in de apotheek', cursus voor apothekers
CME-Online 'Privacywet AVG: wat moet en wat mag?
CME-Online 'Prostaataandoeningen'
CME-Online 'Prostaatcarcinoom', cursus voor apothekers
CME-Online 'Prostaatcarcinoom: beloop en behandeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Prostaatcarcinoom: beloop en behandeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Prostaatcarcinoom: beloop en behandeling', cursus voor apothekers
CME-Online 'Psoriasis' cursus voor apothekers
CME-Online 'Psychofarmaca bij ouderen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Reclame en gunstbetoon'
CME-Online 'Reclame en gunstbetoon', cursus voor apothekers
CME-Online 'Reizigersziekten deel 1: Vaccinaties', cursus voor apothekers
CME-Online 'Reizigersziekten deel 2: Muggen en infectieziekten', cursus voor apothekers
CME-Online 'Reizigersziekten deel 2: Muggen en infectieziekten', cursus voor apothekers
CME-Online 'Reizigersziekten deel I: vaccinaties', cursus voor apothekers
CME-Online 'Reizigersziekten deel I: vaccinaties', cursus voor apothekers
CME-Online 'Reizigersziekten deel II: muggen en infectieziekten', cursus voor apothekers
CME-Online 'Reizigersziekten deel III: Lyme, het zikavirus en parasieten', cursus voor apothekers
CME-Online 'Reizigersziekten: vaccinaties', cursus voor apothekers
CME-Online 'Reumatoïde artritis', cursus voor apothekers
CME-Online 'Reumatoïde artritis', cursus voor apothekers
CME-Online 'Revalidatie na een heupfractuur'
CME-Online 'Rhinitis', cursus voor apothekers
CME-Online 'Rhinitis', cursus voor apothekers
CME-Online 'Risicomanagement in de apotheek
CME-Online 'RVP en aanverwante vaccinaties'
CME-Online 'Samenwerken met een specialist ouderengeneeskunde'
CME-Online 'Schildklierfunctiestoornissen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Schildklierfunctiestoornissen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Schildklierfunctiestoornissen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Schouwen: de wet en het verpleeghuis'
CME-Online 'Schouwen: wat komt erbij kijken?'
CME-Online 'Stoppen met roken', cursus voor apothekers
CME-Online 'Suïcidaliteit: signaleren en interveniëren'
CME-Online 'Symptoomverlichting bij misselijkheid, braken en ascites'
CME-Online 'Symptoomverlichting bij misselijkheid, braken en ascites'
CME-Online 'Ter hand stellen', richtlijntoets voor apothekers
CME-Online 'Ter hand stellen', richtlijntoets voor apothekers
CME-Online 'Terminaal hartfalen en pulmonale problematiek in de palliatieve fase'
CME-Online 'Terminaal hartfalen en pulmonale problematiek in de palliatieve fase'
CME-Online 'Terminaal hartfalen en pulmonale problematiek in de palliatieve fase'
CME-Online 'Therapietrouw'
CME-Online 'Therapietrouw', cursus voor apothekers
CME-Online 'Traumatische knieklachten'
CME-Online 'Urineweginfecties', cursus voor apothekers
CME-Online 'Urineweginfecties', cursus voor apothekers
CME-Online 'Urineweginfecties', cursus voor apothekers
CME-Online 'Urineweginfecties', cursus voor apothekers
CME-Online 'Urineweginfecties: de laatste stand van zaken', cursus voor apothekers
CME-Online 'Valangst na heupfractuur'
CME-Online 'Valkuilen op de HAP'
CME-Online 'Valkuilen van medicatiegebruik bij ouderen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Vallen en valpreventie'
CME-Online 'Vergoeding van geneesmiddelen in de apotheek', cursus voor apothekers
CME-Online Visusklachten
CME-Online 'Visusproblemen bij ouderen'
CME-Online 'Voedingsadviezen in de praktijk'
CME-Online 'Voedingssondes en sondevoeding'
CME-Online 'Voedingssondes in het verpleeghuis'
CME-Online 'Wat zegt u? – Hoorzorg bij ouderen'
CME-Online 'Werken in de eerste lijn'
CME-Online 'Werken in de eerste lijn'
CME-Online 'Wetgeving in de apotheek - deel 1', cursus voor apothekers
CME-Online 'Wetgeving in de apotheek - deel 1', cursus voor apothekers
CME-Online 'Wetgeving in de apotheek - deel 1', cursus voor apothekers
CME-Online 'Wetgeving in de apotheek - deel 2', cursus voor apothekers
CME-Online 'Wetgeving in de apotheek - deel 2', cursus voor apothekers
CME-Online 'Wetgeving in de apotheek - deel 2', cursus voor apothekers
CME-Online 'Wetgeving in de apotheek', cursus voor apothekers
CME-Online 'Wetgeving in de apotheek', cursus voor apothekers
CME-Online 'Wondverzorging en verbandmiddelen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Wondverzorging en verbandmiddelen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Wondverzorging en verbandmiddelen', cursus voor apothekers
CME-Online 'Ziekte van Parkinson', cursus voor apothekers
CME-Online 'Zo werkt ons ontslagrecht!', cursus voor apothekers
CME-Online 'Zwangerschapsafbreking'
CME-Online, 'Hartfalen', cursus voor apothekers
CME-Online, 'Hartfalen', cursus voor apothekers
CME-Online, Leidinggeven, cursus voor apothekers
CME-Online, Morfine - werking en bijwerkingen, cursus voor apothekers
Commentaarronde ADEPD
Commentaarronde LTA CVRM
Commentaarronde NHG-Standaard De Overgang
Commentaarronde NHG-Standaard Idiopathische perifere aangezichtsverlamming
Commentaarronde NHG-Standaard Acute diarree
Commentaarronde NHG-Standaard Angst
Commentaarronde NHG-Standaard Astma bij kinderen
Commentaarronde NHG-Standaard beroerte
Commentaarronde NHG-Standaard Dermatitis perioralis
Commentaarronde NHG-Standaard Diabetes Mellitus
Commentaarronde NHG-Standaard Maagklachten
Commentaarronde NHG-Standaard Obstipatie
Commentaarronde NHG-Standaard Rhinosinusitis
Commentaarronde NHG-Standaard Schildklieraandoeningen
Commentaarronde NHG-Standaard Slaapmiddelen en slaapmiddelen
Commentaarronde NHG-Standaard Slechthorendheid
Commentaarronde NHG-Standaard SOA
Commentaarronde NHG-Standaard Spoed
Commentaarronde NHG-Standaard Urineweginfecties
Commentaarronde NHG-Standaard Voedselovergevoeligheid
Commentaarronde NHG-Std Buikpijn bij kinderen
Commentaarronde NHG-Std Dementie
Commentaarronde NHG-Std Depressieve klachten
Commentaarronde NHG-Std Dermatitis perioralis
Commentaarronde NHG-Std Enkelbandletsel
Commentaarronde NHG-Std Preconceptie
Commentaarronde NHG-Std Ziekte van Parkinson
Commentaarronde NHG-Std Zwangerschap en kraamperiode
COVID-19 in relatie tot hart-en vaatziekten; een praktische benadering
Cursus COPD voor behandelaren in de GRZ
De Groene Dokters
De rol van de huisarts bij chronische kankerzorg
DiabetesCongress Highlights EASD 2014
Dieetmaatregelen bij metabole ziekten
Digitale individuele Nascholing Prenatale Screening
Digitale PIN Allergische en niet-allergische rinitis
Digitale PIN Otitis media acuta
Direct werkende orale anticoagulantia in de eerste lijn
Direct werkende orale anticoagulantia in de eerste lijn - huisartsen
DKB regio Zuid Holland 2009
DOAC’s in de eerste lijn - huisartsen
DOAC's in de huisartsenpraktijk
Dr Google
EBM Journalclub stafleden LUMC afd. PHEG
EBM voor oudere patiënten
eBROK
e-CME Begin goed, zorg goed
E-CME hypoglycemie
E-CME: 'Moving Diabetes' - Familie en diabetes
E-congres 2019: 'Moving Diabetes' - Familie en diabetes
ECTR Expert
ECTR Indieningsproces
ECTR Uitvoering onderzoek
E-cursus Begeleiding bij Hongerstaking
Eerste Hulp training voor artsen
Eerstelijns oogonderzoek
Effectief communiceren in de zorg
E-learning Acuut hoesten
E-learning Acuut hoesten
E-learning Analgetica 2019
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning 'Anticonceptie op maat'
E-learning Astma: uitdagingen in het diagnostisch proces
E-learning Begrijpelijk communiceren
E-learning Beroertepreventie bij Atriumfibrilleren (AF)
E-learning COVID-19-vaccinatie
E-learning CVRM voor gevorderden
E-learning 'Duurzaamheid in de praktijk'
E-learning 'gezonde voeding voor kinderen 0-4 jaar'
E-learning Huisartsen Nascholing
E-learning Inzicht in Ernstige Astma (nieuwe versie)
E-learning Kindermishandeling
E-learning Kwetsbare ouderen Medisch Specialisten
E-learning MGV 'Verdieping'
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning prenatale screening voor counselors
E-learning Professionele effectiviteit in persoonsgerichte zorg
E-learning Programma LVB Herkennen
e-learning Richtlijn diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker
E-learning ROTA Virus
E-learning serie 'Obesitas en COVID-19'
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
E-learning Very Brief Advice bij de behandeling van rookverslaving
E-learning vitamines
e-Learning: Additie strategieën bij depressie behandeling
E-learning: Gedeelde besluitvorming met kankerpatiënten
E-learning: nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)
E-learning: Senioren op reis
E-learning: SOA voor huisartsen
E-learning: Time in Range in de praktijk, nut of noodzaak?
E-learningmodule: Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij baby's
E-learningmodule: kennismaking met het HaROP
ELO040 Anogenitale wratten
Epilepsie in de ANW in de verstandelijk gehandicaptenzorg
Erectiele disfunctie
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Ethische dilemma's bij asielzoekers
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert DEUS Echografie
e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
e-Xpert ECG: Klinische Elektrocardiografie
e-Xpert: Advanced Life Support
e-Xpert: Antistolling (SKB Winterswijk)
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Cardiovasculair risicomanagement
e-Xpert: De vitaal bedreigde patiënt (St. Jansdal)
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – De primary survey en A, B, C, D, E
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Secondary survey
EYECAREACADEMY: Glaucoom in de eerste lijn
EYECAREACADEMY: Rood oog en oogtrauma
Familiaire Hypercholesterolemie - LEEFH Educatie Serie
Farmacotherapeutisch overleg Marente 2021
'FINANCIERING EN ZORG: REDEN TOT ZORG?'
FocusVasculair 2020-1
FocusVasculair 2020-2
FocusVasculair 2020-4
Formulariumbespreking ASVZ 2009
FTO / artsen Beweging 3.0
FTO 2021
FTO 2021
FTO 2021 Verpleeghuizen, Ziekenhuisapothekers en Openbare Apothekers regio Arnhem.
FTO Abrona 2009
FTO Abrona 2010
FTO Amstelring Bornholm-Rozenholm 2020
FTO Amstelring Bornholm-Rozenholm 2021
FTO artsen De Hartekampgroep 2010
FTO Daelzicht - St. Anna 2009
FTO Daelzicht St. Anna 2010
FTO de Hartekamp Groep 2009
FTO Gezondheidsplein Denekamp
FTO groep Avoord en de Marq
FTO Hagro Dinkelland 2021
FTO HAGRO HENGELO NOORD 2021
FTO HAGRO II (Zuid) Hengelo
FTO Huisartsengroep Almelo 4 2021
FTO Ipse de Bruggen Gemiva SVG 2009
FTO IpseDebruggen Gemiva 2010
FTO Kennemerhart
FTO medische staf specialisten ouderengeneeskunde Rivas 2020
FTO Midden Brabant 2009
FTO Midden Brabant 2010
FTO Midden Brabant 2010
FTO Pergamijn 2009
FTO 's Heerenloo Ermelo 2009
FTO 's Heerenloo Wekerom 2010
FTO 's Heerenloo Zuid locatie Druten 2010
FTO 's Heerenloo Zuid locatie Wekerom 2010
FTO 's Heerenloo Zuid Wekerom
FTO 's Heerenloo Zuid, Druten
FTO Salem 2020
FTO stichting Zuidwester 2015
FTO Talant 2009
FTO Talant Drachten Beetsterzwaag 2010
FTO toetsgroep GEULLE-ELSLOO 2016
FTO toetsgroep GEULLE-ELSLOO 2017
FTO toetsgroep GEULLE-ELSLOO 2018
FTO toetsgroep GEULLE-ELSLOO 2019
FTO toetsgroep GEULLE-ELSLOO 2020
FTO toetsgroep GEULLE-ELSLOO 2021
FTO van artsen van Ipse De Bruggen, Westerhonk en Steinmetz-De Compaan
FTO Viataal 2009
FTO Zozijn 2009
FTO ZZG zorggroep 2021
FTO-Den Ooiman Sensire 2021
Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding
Genetica, de basis
GLP-1 therapie: patiënteneducatie en -motivatie, de praktijk
GLP-1 therapie: patiënteneducatie en -motivatie, de praktijk (on demand)
Gokproblematiek
Griep- en pneumokokkenvaccinatie in de praktijk
Groep 2003 2004 bijscholing 2010
Groep 2005 2009
Groep 2005 intervisie 2010
HAGRO Losser Overdinkel
HAGRO toetsgroep GEULLE-ELSLOO
HAGRO toetsgroep GEULLE-ELSLOO 2013
HAGRO toetsgroep GEULLE-ELSLOO 2014
HAGRO toetsgroep GEULLE-ELSLOO 2015
Handhygiëne
HAO-par 212311 2013
HAO-par 212312 jaar 2013
HAO-par 212313
HAO-par 213111
HAO-par 213112
HAO-par 213113
HAO-par. 211291
HAO-par. 211312
HAO-par. 211313
HAO-par. 212113
HAO-par. 212291
HAO-par. 212311
HAO-par. 212391
HAO-par.211391
HAO-par.212111
HAO-par.212112
HAO-par.212191
HAO-par.212312
HAO-par.212313
HAO-par.212392
HAOpar-211392
HAO-par-211491
HAO-parallel 2014 (10 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst)
HAO-parallel 2014 (12 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst)
HAO-parallel 2014 (14 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst)
HAO-parallel 2014 (16 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst)
HAO-parallel 2014 (2 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst)
HAO-parallel 2014 (4 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst)
HAO-parallel 2014 (6 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst)
HAO-parallel 2014 (8 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst)
HAO-parallel 213111 Jaar 2014
HAO-parallel 213112 Jaar 2014
HAO-parallel 213113 Jaar 2014
HAO-parallel 213311 Jaar 2014
HAO-parallel 213312 Jaar 2014
HAO-parallel 213313 Jaar 2014
HAO-parallel 214111 Jaar 2014
HAO-parallel 214112 Jaar 2014
HAO-parallel 214113 Jaar 2014
HAO-parallel 214311 Jaar 2014
HAO-parallel 214312 Jaar 2014
HAO-parallel 214313 Jaar 2014
Hartgame - serious educatiegame voor de eerste lijn
Health data science/Big data
Health Informatics: eHealth en zelfmanagement
Health Informatics: Elektronische Beslissingsondersteuning
Health Informatics: Evidence Based Health Informatics
Heraccreditatie: On-demand web-tv Urticaria: wat als het chronisch wordt?
Herhalingstoets Medicatiebeoordeling
Herkennen van erfelijke aanleg bij colorectaal carcinoom
Het vrouwenhart, de nieuwste inzichten
Hoe haal ik meer uit het Farmacotherapeutisch Kompas
Hoe haal ik meer uit het Farmacotherapeutisch kompas
Hoofdpijn of migraine? Van diagnose tot medicatie
Huisartsengroep Contrast 2021
IBD bij kinderen
ICT Dichterbij
ICT groep Verdiepingsdag studentenonderwijs
ICT Zozijn 2009
ICT-groep Kerntaakgroep studentenonderwijs afdeling PHEG
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Inhoudelijk artsenoverleg ASVZ 2009
Inhoudelijk artsenoverleg ASVZ 2009 - 12 november
Inhoudelijk artsenoverleg ASVZ 2012 (medische zorg nu en in de toekomst)
Intercollegiale toetsgroep Dichterbij 2009
Intercollegiale Toetsgroep 's Heerenloo Schuylenburg 2009
Intercollegiale toetsing Auditoren triagegesprekken CHPA
Intercollegiale toetsing docenten Huisartsopleiding Maastricht 2012
Internet PIN Dementie 17/2
InternetPIN 13/6 Rectaal Bloedverlies
InternetPIN Partnergeweld
InternetPIN Partnergeweld
InternetPIN: Informeren en counseling van de prenatale screening
Intervgrp ML A van Dam
Intervisie artsen 2009
Intervisie Groep Gerion 12B 2020
Intervisie groep GRZ Utrecht
Intervisie groep Hengelo 2021
Intervisie Groep Huisartsopleiding Maastricht 2020 Christel Achterberg
Intervisie Groep Huisartsopleiding Maastricht 2020 Felix Punt
Intervisie Groep Huisartsopleiding Maastricht 2020 Hanneke Hamers
Intervisie Groep Huisartsopleiding Maastricht 2020 Marieke Strijker
Intervisie Groep Huisartsopleiding Maastricht 2020 Marie-Louise Schreurs
Intervisie GRZ artsen 2020
Intervisie kaderartsen geriatrische revalidatie zorg (GRZ) Dordrecht
Intervisie Kaderartsen PG Utrecht 2020
intervisie KOST ( =Kaderartsen Ouderengeneeeskunde Salland-Twente)
Intervisie NHG-erkende kaderhuisartsen Beleid & Beheer Overijssel
Intervisie PHEG 2014
Intervisie PHEG 2015
Intervisie PHEG 2016
Intervisie PHEG 2017
Intervisie Specialisten ouderengeneeskunde Alrijne Woonzorg
Intervisie/ Medische dienst Abrona
Intervisiebijeenkomst bij Leergang Ervaren in de praktijk
Intervisiebijeenkomst bijAsklepion Leergang Ervaren in de praktijk
Intervisiebijeenkomst Leergang Ervaren in de praktijk
Intervisiebijeenkomst Leergang Ervaren in de praktijk WDH Mid Ned
Intervisiebijeenkomst Leergang Ervaren in de praktijk WDH Mid Ned
Intervisiegroep Huisartsgeneeskunde
Intervisiegroep Huisartsgeneeskunde
Intervisiegroep Huisartsgeneeskunde
Intervisiegroep Noord-Oost Nederland 2021
Intervisiegroep PG-Kaderartsen twente
Intervisiegroep SO Kaderartsen psychogeriatrie
Intervisiegroep SO's Aafje-1 2021
Intervisiegroep SO's Aafje-2 2021
Intervisiegroep SO's Humanitas Rotterdam 2021
Intervisiemasters 2021
Introductie hemoglobinopathieën
introductiecursus najaar 2008
introductiecursus najaar 2008
In-vitro evaluatie studie van 5 verschillende ‘anti-statische’ voorzetkamers
Jaarcongres GRZ
Jaarplan 2021 HAGRO Haaksbergen
JoSo 2020
Journal Club 2016
Journal Club 2017
Journal Club 2018
Journal Club 2019
Journal club 2020
Journal Club staf 2013
journal club staf 2014
Kaderartsen PG West-Brabant en Zeeland
Kadergroep Specialisten Ouderengeneeskunde Psychogeriatrie Amsterdam Haarlem
Kanker & Leven
Kanker & Leven: plenaire programma
Keel-, Neus- en Oorzaken
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
KLIP GEULLE-ELSLOO 2012
KLIP GEULLE-ELSLOO 2014
KLIP GEULLE-ELSLOO 2015
KLIP GEULLE-ELSLOO 2016
KLIP MAASTRICHT 2012
KLIP MAASTRICHT 2013
KLIP MAASTRICHT 2014
KLIP MAASTRICHT 2015
KLIP MAASTRICHT 2016
KLIP MAASTRICHT 2017
KLIP MAASTRICHT 2018 INTERCOLLEGIAAL
KLIP MAASTRICHT 2019 INTERCOLLEGIAAL
KLIP MAASTRICHT 2020 INTERCOLLEGIAAL
KLIP VENLO
KLIP VENLO
KLIP VENLO
Kwetsbaar evenwicht
LAEGO-tweedaagse januari 2015 - ICT punten communicatie
LAEGO-tweedaagse januari 2015 - ICT punten communicatie
LAEGO-tweedaagse januari 2015 - ICT punten communicatie
LAEGO-tweedaagse januari 2015 - ICT punten communicatie
LAEGO-tweedaagse januari 2015 - ICT punten communicatie
LAEGO-tweedaagse januari 2015 - ICT punten communicatie
Lageluchtweginfecties bij kwetsbare ouderen (LLWI)
Lageluchtweginfecties bij kwetsbare ouderen (LLWI)
Landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname
Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets
leergang I 2008 di
leergang I 2008 di
leergang II di 2008
leergang II di 2008
leergang II-2008 woe
leergang II-2008 woe
leergang III-2008 di
leergang III-2008 di
Leergang Intervisie 2015 - 2016 (woensdag groep)
leergang IV-2008 di
leergang IV-2008 di
leergang IV-2008 woe
leergang IV-2008 woe
leergang IX-2008 di
leergang IX-2008 di
leergang IX-2008 woe
leergang IX-2008 woe
leergang V-2008 woe
leergang V-2008 woe
leergang VI-2008 di
leergang VI-2008 di
leergang VIII-2008 di
leergang VIII-2008 di
Leesclub Geriatrics in Primary Care - PHEG - 2015
Leesgroep PHEG
Letsel bij kinderen: u staat er niet alleen voor
Live Webinar Startersdag 10 november 2020
Masterclass 1e lijn | vaccinaties
Masterclass Cardioversie en antistolling
Masterclass CTEPH
Masterclass Gyeaecologie 1: Lange termijn anticonceptie voor jonge vrouwen
Masterclass Gyeaecologie Deel 6: Het belang van preconceptionele voeding- en leefstijladvisering voor de gezondheid van huidige en toekomstige generaties
Masterclass Gynaecologie 3: Het premenstrueel syndroom in de praktijk
Masterclass Gynaecologie 6: Extended Regimen
Masterclass gynaecologie Deel 1 Van contact-tics naar con-tactics; kunst en kunde van professionele samenwerking
Masterclass gynaecologie Deel 2: Endometriosis Je hebt het wel .. Je weet het niet
Masterclass Gynaecologie Deel 5: Dysfunctioneel uterien bloedverlies.
Masterclass Gynaecologie: Mythes, barrières en nieuwe ontwikkelingen in intra-uteriene anticonceptie.
Maternale kinkhoestvaccinatie
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicatie bij nierfunctiestoornissen, cursus voor apothekers
Medicatie en suïcide
Medicatie en suïcide
Medicinaal gebruik van cannabis
Medidis - Slaapapneu
Medische zorg bij gebruik Zorgpad Stervensfase
Mensen met mogelijkheden 2009
MFM 2015-03
Moderne inzichten bij de behandeling van astma & COPD; Wie, Wat, Waar, Hoe?
MOOC Kidney transplantation
Motiverende gespreksvoering 1
Motiverende gespreksvoering 2
Motiverende gespreksvoering 3
Motiverende gespreksvoering 4
Nascholing "Allemaal Beestjes - HIV en virale hepatitis"
Nascholing: Small Airways Disease
Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2020
NHG E-learning suïcidepreventie in de huisartspraktijk
Nieuwe richtlijnen astma
NSAID: goed idee?
NTvG CME
NVAVG-Noord 2010
Omgaan met Corona gerelateerde psychische klachten
On demand webcast Casuïstiek DOAC's: direct in de eerstelijnspraktijk!
On demand webcast Coeliakie 2020
On demand webcast Herkent u een spierziekte bij uw patiënt?
On demand webcast ICS bij COPD: wanneer wel en wanneer niet?
On demand webinar: Cardiovasculair risicomanagement bij diabetespatiënten
On demand WebTV Behandelmogelijkheden bij diabetes type 2; nieuwe inzichten EASD 2012
On demand Web-tv Veilig werken met de WZD
On-demand webcast Antistolling - De veelgestelde vragen eindelijk beantwoord
On-demand webcast Atopisch eczeem in de huisartsenpraktijk
On-demand webcast Beroertepreventie in de 1e lijn (heraccreditatie)
On-demand webcast COPD Update 2020
On-demand webcast Diagnostiek en behandeling van patiënten met PAV (heraccreditatie)
On-demand webcast Diagnostiek, behandeling en vervolg van diep-veneuze trombose en longembolie (heraccreditatie)
On-demand webcast DOAC’s bij kwetsbare ouderen (heraccreditatie)
On-demand webcast Gepast gebruik van ICS bij COPD, doe je zo! (heraccr.)
On-demand webcast Huisarts en antistolling 2.0 (heraccreditatie)
On-demand webcast Huisarts en antistolling: een goede combinatie? (heraccreditatie)
On-demand webcast Luchtwegallergie (heraccreditatie)
On-demand webcast PAV in de praktijk
On-demand webcast Personalised healthcare in de huisartspraktijk - Je gaat het zien als je het doorhebt
On-demand webcast Precisiezorg is dichterbij dan we denken
On-demand webcast Testosteron Deficientie - Impact, diagnose en behandeling
On-demand webcast: Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?
On-demand web-tv Beroertepreventie in de 1e lijn
On-demand web-tv Coeliakie
On-demand web-tv De herkenning van neuromusculaire ziekten in de eerste lijn
On-demand web-tv Fractuurpreventie in de huisartspraktijk
On-demand web-tv Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van COPD
On-demand web-tv To sleep or not to sleep
On-demand web-tv Van standaardzorg naar personalized care bij DM2
On-demand web-tv: Kinderen met koemelkallergie; een wetenschappelijke kijk op voeding en het microbioom
Online Basiscursus Dermatoscopie
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online Course: Waardegedreven zorg en verandermanagement
Online cursus dermatoscopie voor gevorderden (huisartsenpraktijk)
Online nascholing richtlijn herstel na kanker
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen
Online patiënteninzage in de eerstelijnszorg (OPEN) e-learning 2020
Online WMO/GCP training KABIZ(NVFZ)-OA-ZA-NVFG
Ontwikkelingen revalidatie CIR chronische pijn 2019
Oorthuys overleg 2009
OPEN - e-learning - module 2: Stimuleren online inzage in dossier onder patiënten 2020
Opleidersdagen
Opleidersdagen
Opleidersdagen
Opleidersdagen
PEERgroup Palliatieve Zorg PNIEL
PiL 2019-01
PiL 2019-02
PiL 2019-04
PiL 2020-1
PiL 2020-2
PiL 2020-3
PiL 2020-4
PIN 10a. NHG-Behandelrichtlijnen Uitstel van menstruatie en Dermatitis perioralis.
PIN 10b. NHG-Behandelrichtlijnen Fluor vaginalis
PIN 12/7 Niet-traumatische knieproblemen bij volwassenen
PIN 13/10 Hartfalen
PIN 13/9 Otitis Media Acuta
PIN 14/1 InternetPIN: Nazorg na rampen
PIN 14/10 Ulcus cruris venosum
PIN 14/2 Polymyalgia
PIN 14/3 Slechthorendheid
PIN 14/4 Artritis
PIN 14/5 Voedselovergevoeligheid
PIN 14/6 Obstipatie
PIN 14/7 Subfertiliteit
PIN 14/8 Obesitas
PIN 14/9 Traumatische knieklachten
PIN 15/1 Kanker en erfelijkheid
PIN 15/10 Stepped Care
PIN 15/2 Enuresis
PIN 15/3 Acuut Hoesten
PIN 15/4 Amenorroe
PIN 15/5 Diverticullitus
PIN 15/6 Lijkschouw
PIN 15/7 Preconceptiezorg
PIN 15/8 Diagnostische onzekerheden in de spreekkamer
PIN 15/9 Anticonceptie
PIN 16/1 Huisartsenzorg na primaire behandeling van kanker
PIN 16/10 Acute keelpijn
PIN 16/2 Zwangerschap en kraamperiode
PIN 16/3 Cardiovasculair Risicomanagement
PIN 16/4 Polyfarmacie bij ouderen
PIN 16/5 Buikpijn bij kinderen
PIN 16/6 Prikkelbaredarmsyndroom
PIN 16/7 Ernstige angst en depressie
PIN 16/8 Ethische vragen rond het levenseinde
PIN 16/9 Acuut coronair syndroom
PIN 17/1 Het soa-consult
PIN 17/10 Dermatologie
PIN 17/3a De Overgang
PIN 17/3b Fractuurpreventie
PIN 17/4 Palliatieve zorg in de praktijk
PIN 17/5 Mictieklachten bij mannen
PIN 17/6 Diabetes mellitus type 2
PIN 17/7 SOLK
PIN 17/8 Maagklachten
PIN 17/9 Leren van incidenten en klachten
PIN 17/extra Bevolkingsonderzoek naar darmkanker
PIN 18/1a Anemie
PIN 18/1b Schildklieraandoeningen
PIN 18/2 ADHD
PIN 18/3 Problematisch alcoholgebruik
PIN 18/4 Longembolie
PIN 18/5 Hoofdtrauma
PIN 18/6 Astma
PIN 18/7 a Urinesteenlijden
PIN 18/7 b Urineweginfectie
PIN 18/8 Ouderenzorg
PIN 18/9 KNO -antibiotica
PIN 19/ 7 Levenseinde en euthanasie
PIN 19/1 Pijn
PIN 19/2 Visusklachten
PIN 19/3 Seksuele klachten
PIN 19/4 Weefseldonatie
PIN 19/5 Niet-traumatische knieklachten
PIN 19/6 Virushepatitis
PIN 19/8a Ziekte van Parkinson
PIN 19/8b Incontinentie bij vrouwen
PIN 19/9 Zoönosen
PIN 20/08 Lymeziekte
PIN 20/1 Het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
PIN 20/2 Beroerte
PIN 20/4 Borstkanker
PIN 20/5 Alledaagse klachten
PIN 20/6 Lagerugpijn en lumbosacraal radiculair syndroom
PIN 20/7 Miskraam
PIN 20/9a Acne
PIN 20/9b Bacteriële huidinfecties
PIN 20/extra Bevolkingsonderzoek naar darmkanker : een update
PIN 20-10 Dilemma's in de spoedzorg
PIN 20-3a Kinderen met Koorts – Kennis
PIN 20-3b Kinderen met Koorts – In de praktijk
PIN 20-3c Kinderen met Koorts – Acute situaties
PIN 21-10 Allergische en niet-allergische rinitis
PIN 21-1a Verdachte huidafwijkingen - stap voor stap
PIN 21-1b Verdachte huidafwijkingen - in de praktijk
PIN 21-2 Duizeligheid
PIN 21-3 klachten en fouten
PIN 21-4a Artritis
PIN 21-4b Rood oog en oogtrauma
PIN 21-5 Traumatische wonden en infectiepreventie ‘
PIN 21-6 Huisartsenspreekuur
PIN 21-7 Amenorroe
PIN 21-8 Palliatieve zorg
PIN 21-9 Chronische nierschade
PIN 22-1 Samenwerken aan gezondheid in de wijk
PIN 22-10 Cardiovasculair risicomanagement
PIN 22-2 Diabetes mellitus type 2
PIN 22-3 Overspannen en Burn-out
PIN 22-4 Huisartsenspreekuur-2
PIN 22-5 Medische besliskunde
PIN 22-6 Otitis media effusie bij kinderen [OME]
PIN 22-7 Persoonsgerichte farmacotherapie
PIN 22-8 Angst en depressie
PIN 22-9 Acute Psychiatrie
PIN 23- 10 Huisartsenzorg na kanker
PIN 23- 4a Stabiele angina pectoris
PIN 23- 4b Stoppen met Roken
PIN 23- 5 Schouderklachten
PIN 23- 6 Traumatische knieklachten
PIN 23- 7 Spoed of geen spoed?
PIN 23- 8 Dementie
PIN 23- 9 Anticonceptie
PIN 23-1 Polyfarmacie bij ouderen
PIN 23-2 Voeding
PIN 23-3 Complexe zorg
PIN 24-1 Urineweginfecties
PIN 24-2 Astma
PIN 24-3a PID
PIN 24-3b Aften en Rosacea
PIN 24-4 Anemie
PIN 24-5 Levenseinde en euthanasie
PIN ADEPD
PIN ADEPD 2020
PIN Amenorroe
PIN Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker - update
PIN extra Bevolkingsonderzoek naar darmkanker: een update 2020
PIN Otitis Media met Effusie
PIN Rhinitis
PIN Werken met NHGDoc
Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen
Polyfarmacie bij ouderen
Practical Principles for Parasitic Diseases
Praktijknascholing Kinderen met koorts
Preconceptiezorg
Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) - e-learning
Privacy en informatieveiligheid
RAO Midden Nederland 2010
RAO Utrecht Midden Nederland 2009
RAO West Midden Brabant 2009
RAO West-Midden Brabant 2010
RAO Zeeland & West-Brabant 2010
RAO Zeeland/West Brabant 2009
Refereren 2021
Refereren Specialisten Ouderengeneeskunde Beweging3.0
Refugee Care[e]Education
Regio Nijmegen 2009
regio Noord 2009
Reizigers Advies en Toets Overleg (RATO) Amersfoort eo
Samen Beslissen
Socares 2020 - 1
specialisten ouderengeneeskunde eerste lijn Velp
Spirometrie - Voorbij de valkuilen - Module beoordeling
Spirometrie - Voorbij de valkuilen - Module uitvoering
Suïcidepreventie
Suïcidepreventie in de KJP
Synergie
Target@Work
Tekenbeten en de ziekte van Lyme
Testtest
The role of ICS in COPD
Theorie & Praktische vaardigheden:Rhinitis in de huisartsenpraktijk
Toets counselingsvaardigheden prenatale screening
Toetsgroep 14.5 Zeeland
Toetsgroep 15.3 Midden Noord-Brabant
Toetsgroep Afd. Huisartsgeneeskunde
Toetsgroep Clause 2010 (4 uur)
Toetsgroep Clausule 2010 (evaluatie, 2 uur)
Toetsgroep Clausule 2012
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU 2017 10pt
Toetsgroep VU 2017 12pt
Toetsgroep VU 2017 14pt
Toetsgroep VU 2017 18pt
Toetsgroep VU 2017 2 pt
Toetsgroep VU 2017 8 pt
Toetsgroep VU 2018 16 PT
Toetsgroep VU 2019 10 PT
Toetsgroep VU 2019 12 PT
Toetsgroep VU 2019 14 PT
Toetsgroep VU 2019 16 PT
Toetsgroep VU 2019 8 PT
Toetsgroep VU 2020 8 PT
Toetsgroepen Kaderopleiding Palliatieve Zorg 2013 [1]
Toetsgroepen Kaderopleiding Palliatieve Zorg 2013 [3]
Toetsing en FTO HAGRO Den Ham-Vroomshoop jan-jun 2021
Toetsing en FTO HAGRO Den Ham-Vroomshoop jul-dec 2021
Toetsingsgroep 11.8 Amsterdam
Toetsingsgroep 14.3 West-Brabant
Toetsingsgroep Utrecht 7.6
Transitie Jeugdzorg
Transitie Training TriageWijzer
Tutorgroep 2014 - 1 extra punt ivm te weinig toegekend per bijeenkomst
Tutorgroep 2014 - 2 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst
Tutorgroep 2014 - 3 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst
Tutorgroep 2014 - 4 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst
Tutorgroep 2014 - 5 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst
Tutorgroep 2014 - 6 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst
Tutorgroep 2014 - 7 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst
tutorgroep 212392
tutorgroep 212393
tutorgroep 212394 - 2014
tutorgroep 212395
Tutorgroep 212395 - 2014
tutorgroep 212396
Tutorgroep 212396 - 2014
tutorgroep 212397
Tutorgroep 212397 - 2014
tutorgroep 212398
tutorgroep 212494
Tutorgroep 212494 - 2014
tutorgroep 212495
Tutorgroep 212495 - 2014
tutorgroep 213191
Tutorgroep 213191 - 2014
tutorgroep 213192
Tutorgroep 213192 - 2014
tutorgroep 213193
Tutorgroep 213193 - 2014
Tutorgroep 213194 - 2014
tutorgroep 213291
Tutorgroep 213291 - 2014
Tutorgroep 213291 - 2014
Tutorgroep 213292
Tutorgroep 213292 - 2014
Tutorgroep 213391 - 2014
Tutorgroep 213392 - 2014
Tutorgroep 213393 - 2014
Tutorgroep 213394 - 2014
Tutorgroep 213395 - 2014
Tutorgroep 214191 - 2014
Tutorgroep 214192 - 2014
Tutorgroep 214194 - 2014
Tutorgroep 214291 - 2014
Tutorgroep 214391 - 2014
Tutorgroep 214392 - 2014
tutorgroep212391
Urgentiedenken
Urineweginfecties
Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen (UWI)
Vaccinaties op Maat
Vakgroep Gericall
Verdiepingsdag studentenonderwijs
Verdiepingsdag studentenonderwijs 2018
Verslaving onder artsen
Very Brief Advice
Virale hepatitis voor de huisarts. Hoe herken ik chronische Hepatitis B en C in de huisartsenpraktijk en welke acties moet ik ondernemen?
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
VZVZ Landelijk Schakelpunt (LSP)/huisarts
WDH Toetsgroepenprogramma 2012
Webcast Hartfalen
Webcast Hartfalen
Webcast Huisartsenzorg en de GHOR
Webcast Masterclass antistolling - Aflevering 3: DOAC's - Praktische vraagstukken
Webcast PreventieConsult: preventie in de huisartsenpraktijk
Webcast PreventieConsult: preventie in de huisartsenpraktijk
Webcast Screening op kanker
Webinar Prikkelbare Darm Syndroom: herkennen en handelen
Webinars COVID-19 4 november 2020 (eerste van nieuwe reeks)
WebTV Behandelmogelijkheden bij diabetes type 2; nieuwe inzichten EASD 2012
Web-tv Huidkanker - Dermatologie in de huisartspraktijk
Web-tv Immuun Pro 3: Kankerimmuuntherapie in uw MDO - praktijkcasuïstiek uit het UMCU
WebTV Mannenpraat: BPH en de kwaliteit van leven
Web-tv opioïdgebruik in de huisartspraktijk - Pijn bij ouderen
WebTV Stoppen met roken
WebTV: De cardio-renale revolutie in diabetes: bent u er klaar voor?
Weefseldonatie vanuit het ziekenhuis
Werken met een meldcode in de ggz
WMO/GCP- en BROK-herregistratie NVHVV-V&V-VSR
Wonden in de dagelijkse praktijk: een multidisciplinaire aanpak
Zeldzaam in de praktijk
ziekte van Fabry
ziekte van Gaucher
Zijn hypo's schadelijk? - on demand webinar
Zozijn FTO 2010
Zozijn ICT 2010

COVID-19 en cardiovasculaire en trombotische complicaties - lokatie: Rotterdam (NL)

Epidemiologie: de essentie begrijpen en vertalen naar de praktijk - lokatie: Den Haag (NL)

PHC cursus Tropische Infectieziekten en Reizigersadvies - lokatie: Zanzibar (TZ)

Skills voor comfort - lokatie: Doetinchem (NL)

PHC cursus Tropische Infectieziekten en Reizigersadvies - lokatie: Zanzibar (TZ)

Nascholing Ouderenpsychiatrie - lokatie: Kaapstad (ZA)

Hyperglycemische ontregeling bij Diabetes Mellitus (DKA en HHS) - lokatie:

Alles over declareren 2021 online - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Diabetes type 2: Behandelen we suiker of complicaties? - lokatie: Alkmaar (NL)

DocentprofTutorentraining B1-B2 2019-2020 - lokatie:

DocentprofTutorentraining B1-B2 2019-2020 - lokatie:

Gordelroos en vaccinatiemogelijkheden - lokatie: Alkmaar (NL)

Nieuwe richtlijnen CVRM & Nieuwe middelen Diabetes Mellitus in de huisartsenpraktijk - lokatie:

Ondersteuning implementatie Handreiking Wzd - lokatie:

Overgangsklachten met extra aandacht voor urogenitale atrofie - lokatie: Moordrecht (NL)

Transmuraal Farmacotherapeutisch Gesprek 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Webinar Post-COVID patiëntenzorg: weet u wat te doen? - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Casuïstiekbespreking palliatieve zorg - lokatie:

COVID-19 en cardiovasculaire en trombotische complicaties - lokatie: Vlaardingen (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Maastricht (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

EQuiP - lokatie: Utrecht (NL)

Expeditie in de wereld van natrium en kalium (2 uur online) - lokatie: Alkmaar (NL)

Flash Glucose Monitoring (FGM) - lokatie:

Geen agressie in mijn praktijk 2021, 4 uur - lokatie: Utrecht (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie en diabetes tijdens de ramadan - lokatie:

Live webcast - longoncologie in de huisartsenpraktijk - lokatie:

Masterclass Insulinetherapie - lokatie:

Overgangsklachten met extra aandacht voor urogenitale atrofie - lokatie: Heythuysen (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Teaching on the Run: module 5 - STAMPPOT - lokatie: Groningen (NL)

Transmuraal Farmacotherapeutisch Gesprek 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Webinar: Leefstijl in de huisartsenpraktijk: wat kan de GGZ leren? - lokatie:

ZEL: Eendaagse 2020 deel 1 - lokatie:

Alumnidag 2020: Together is better. - lokatie: Doorn (NL)

BHV Workshop - lokatie: Boxmeer (NL)

Bijscholing LVAK 29 januari 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Casuïstiekbespreking palliatieve zorg - lokatie:

COVID-19 en cardiovasculaire en trombotische complicaties - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus Teamcoaching in de zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes type 2: Behandelen we suiker of complicaties? - lokatie: Alkmaar (NL)

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Heerenveen (NL)

Masterclass Wet zorg en dwang - lokatie: Amsterdam (NL)

Nadenken over je professionele identiteit - lokatie: Amsterdam (NL)

Nier in Vizier! - De nieuwe NHG-Standaard chronische nier schade en samenwerking huisarts/praktijkondersteuner. - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Persoonlijk leiderschap: zo neem je de leiding! - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Dordrecht (NL)

COVID-19 en cardiovasculaire en trombotische complicaties - lokatie: Schiedam (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Zwolle (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Gesprekstechnieken bij beeldbellen (via Zoom) 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Intervisie huisarts-graders: papilafwijkingen en casuïstiek - lokatie:

Nascholing gespecialiseerde wondzorg in de huisartsenpraktijk - lokatie: Nistelrode (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Regionale bijeenkomst OPEN - lokatie:

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Studiereis 'van transmuraal naar integraal' - lokatie: Rotterdam (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Webinar Vaccinaties deel 1 en 2 - lokatie:

ATLS Provider course - lokatie: Heerlen (NL)

EYECAREACADEMY: Grader cursus diabetes - lokatie: Leiderdorp (NL)

Jaarcongres GRZ - lokatie: Nieuwegein (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Morele oordeelsvorming voor de medische praktijk - lokatie: Baarn (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Doetinchem (NL)

The Voice 1-daagse communicatietraining (Coronaproof) met Bianca Tan - lokatie:

Alles over declareren 2021 online - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

COVID-19 en cardiovasculaire en trombotische complicaties - lokatie: Schiedam (NL)

COVID-19 en cardiovasculaire en trombotische complicaties - lokatie: Baarn (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Leiden (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Diabetes en Ramadan - lokatie:

MBA Healthcare Management (ABAN 2021-2023) - lokatie: Amsterdam (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

SCEN-artsen bijeenkomsten 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Teamtraining (CRM) op ongekende hoogte! 2020 - lokatie: Houten (NL)

Vasculair Spreekuur 2021 - lokatie: De Bilt (NL)

Webinar Wijkkliniek - lokatie:

ABCDE: handel goed bij spoed! - lokatie: Zwijndrecht (NL)

AED training - lokatie: Amsterdam (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Bewegen als medicijn bij Diabetes - lokatie: Utrecht (NL)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

COVID-19 en cardiovasculaire en trombotische complicaties - lokatie: Vaals (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

ECG grondbeginselen - lokatie: Alkmaar (NL)

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

Leergang Zelfverwondend gedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Longaanvallen bij COPD; tijd voor een preventieve aanpak - lokatie: Den Haag (NL)

Nascholing constitutioneel eczeem voor zorgprofessionals eerste lijn - lokatie:

Online workshop ZOOM Haal het beste uit uw online-bijeenkomst! - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Vasculair Spreekuur 2021 - lokatie: Wassenaar (NL)

Webinar COVID-19 vaccins - lokatie:

3e Landelijke studiedag Ouderen en Psychiatrie - lokatie: Utrecht (NL)

COVID-19 en cardiovasculaire en trombotische complicaties - lokatie: Dordrecht (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Vaattoegang - lokatie: Houten (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

herhaling spoedeisende geneeskunde huisartsen + BLS/AED - lokatie: Hengelo (NL)

Nieuwe ontwikkelingen in gewrichtsprotheses van schouder, heup en knie: focus op indicatiestelling - lokatie: Velsen-Noord (NL)

Online Masterclass Diabetes voor huisartsen - lokatie: Zeist (NL)

Slapen, eten en zindelijk worden - lokatie: Amersfoort (NL)

Alles over declareren 2021 online - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Ouderenzorg - lokatie: Spijkenisse (NL)

Biomedic MSK schouder echografie - lokatie: Almere (NL)

CBRN Awareness voor medisch personeel (behandelaars en verpleegkundigen) - lokatie: Vught (NL)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Alkmaar (NL)

LECK Congres 2021, Always look at the right side of life! Over kindermishandeling en wettelijke kwesties - lokatie: Utrecht (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Valeriussymposium 2020 - lokatie:

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Amsterdam (NL)

EYECAREACADEMY: Oogheelkunde op maat - lokatie: Leiden (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

NHG-Wetenschapsdag 2021 - lokatie:

Skills voor comfort - lokatie: Doetinchem (NL)

Leefstijlgeneeskunde 4: Stressmanagement, zingeving en spiritualiteit 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Nascholing oogheelkunde/ dermatologie en mindfulness 2020/2021 - lokatie: Kralendijk (BQ)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Ermelo (NL)

Alles over declareren 2021 online - lokatie: Utrecht (NL)

Bijeenkomst Wet zorg en dwang en de IGJ - lokatie:

Cursus Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving - lokatie: Arnhem (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Effectieve communicatie op post en praktijk - lokatie: Rijsbergen (NL)

Gesprekstechnieken bij beeldbellen (via Zoom) 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Master of Health Administration - lokatie: Utrecht (NL)

Overgangsklachten met extra aandacht voor urogenitale atrofie - lokatie: Schipluiden (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Vasculair Spreekuur 2021 - lokatie: Eelderwolde (NL)

Alles over declareren 2021 online - lokatie: Utrecht (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

De opleiding leefstijlcoaching voor artsen - lokatie: Ede (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Eenzaamheid - lokatie: Apeldoorn (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie in de behandeling van diabetes type 2 Module 1 - lokatie:

herhaling spoedeisende geneeskunde huisartsen + BLS/AED - lokatie: Hengelo (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Alkmaar (NL)

Op safari in Europa - lokatie:

Opleiding Scen-arts 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

persoonlijke professionaliteit (5 losse modulen) - lokatie: Baarn (NL)

Praktische overwegingen voor de behandeling met orale antistolling bij de oudere patient: van studies naar praktijk - lokatie:

Teaching on the Run: module 5 - STAMPPOT - lokatie: Groningen (NL)

Training consultatievaardigheden 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Training op Locatie acute ouderengeneeskunde Meander Kerkrade - lokatie: Landgraaf (NL)

Van de regie in de drup: Behandeling van (ongrijpbare) overgangsklachten - lokatie: Rotterdam (NL)

Webinar: De aanzet tot beweging: van ‘moetivatie’ naar motivatie - lokatie:

Basisopleiding Stoppen met Roken Coach - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding Stoppen met Roken Coach (Motiveren kun je leren) - lokatie: Utrecht (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Roosendaal (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2021, 4 uur - lokatie: Utrecht (NL)

Hart Leiderschap - lokatie:

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Eindhoven (NL)

Landelijke studiedag Tijdelijke Opname Thuiswonende Ouderen - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Travel Medicine: ‘Langverblijf in het buitenland en lessen uit een kliniek in Afrika’ - lokatie: Almere (NL)

ZEL: Eendaagse 2020 deel 1 - lokatie:

Basismodule reizigersadvisering en -immunisatie voor artsen - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

COVID-19 en cardiovasculaire en trombotische complicaties - lokatie: Spijkenisse (NL)

Culturele diversiteit in de gezondheidszorg - lokatie: Utrecht (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

De penis is de antenne van het hart - lokatie: Amsterdam (NL)

De penis is de antenne van het hart + Urinekatheters in de huisartsen praktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

FTO Astma - lokatie: The Hague (NL)

Je werkdruk de baas! - lokatie: Utrecht (NL)

NHG-Wetenschapsdag 2021 - lokatie:

Sportgeneeskunde VSG Wetenschappelijke avond Sport en Neurologie - lokatie: Bilthoven (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Boxmeer (NL)

Urinekatheters in de huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

VS&PA congres - lokatie:

Het Jaarcongres Palliatieve Zorg - lokatie: Utrecht (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Weesp (NL)

Compassievol Teamwerk | samen werken in vakgroepen, teams en divisies binnen de zorg - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

COVID-19 en cardiovasculaire en trombotische complicaties - lokatie: Rotterdam (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Samen Trieren - lokatie: Den Haag (NL)

Vasculair Spreekuur 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Beverwijk (NL)

Alles over declareren 2021 online - lokatie: Utrecht (NL)

Anafylaxie - herkenning en behandeling in de huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Artsentraining mondzorg - lokatie: Gouda (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

COVID-19 en cardiovasculaire en trombotische complicaties - lokatie: Hoofddorp (NL)

COVID-19 en cardiovasculaire en trombotische complicaties - lokatie: Hengelo (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Online workshop ZOOM Haal het beste uit uw online-bijeenkomst! - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Perifeer Arterieel Vaatlijden - Een sleutelrol voor de huisarts - lokatie: Groningen (NL)

Spinnaker Atriumfibrilleren - lokatie:

Teamscholing Neurorevalidatie - lokatie: Leiden (NL)

TRIAGE Geriatrische Revalidatie Zorg en EersteLijnsVerblijf - lokatie: Heemskerk (NL)

Visuele Problemen na NAH - lokatie: Barneveld (NL)

AED training - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Dermatologie van de donkeren huid; een andere kijk (Live Webinar) - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Monitoren en toetsen competentieontwikkeling aios (Vervolgmodule) - lokatie: Rotterdam (NL)

Webinar Wet zorg en dwang & corona - lokatie:

ZEL: Eendaagse 2020 deel 2 - lokatie:

Allergisch astma en allergische rinitis - one airway, one disease - lokatie: Helmond (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Ermelo (NL)

CBRN Awareness voor medisch personeel (behandelaars en verpleegkundigen) - lokatie: Vught (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Gesprekstechnieken bij beeldbellen (via Zoom) 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Utrecht (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

NAH - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the Run: module - 7 Leerstijlen - lokatie: Almelo (NL)

The Voice 1-daagse communicatietraining (Coronaproof) met Bianca Tan - lokatie: Rijswijk (NL)

Workshop ’Positieve gezondheid in de huisartspraktijk’ - lokatie: Sassenheim (NL)

ABCDE door het oog van de naald. - lokatie: Etten-Leur (NL)

ABCDE door het oog van de naald. - lokatie: Etten-Leur (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Zaandam (NL)

CBRN Awareness voor medisch personeel (behandelaars en verpleegkundigen) - lokatie: Vught (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

COVID-19 en cardiovasculaire en trombotische complicaties - lokatie: Venlo (NL)

Herziene NHG standaard Astma: What's new? - lokatie: Groenlo (NL)

Het rode oog en het droge oog - diagnostiek en behandeling - lokatie: Den Haag (NL)

Online workshop ZOOM Haal het beste uit uw online-bijeenkomst! - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

COVID-19 en cardiovasculaire en trombotische complicaties - lokatie: Roosendaal (NL)

Dementie op Jonge Leeftijd; interprofessionele opleiding - lokatie: Ravenstein (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Breda (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Amsterdam (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (1 uur) - lokatie: Alkmaar (NL)

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Apeldoorn (NL)

Klinische farmacologie van ADHD-medicatie - lokatie: Drachten (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties voor huisartsen - lokatie: Groningen (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop begeleiden en debriefen van interprofessionele simulatie teamtraining 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Beroertepreventie - een delicaat evenwicht tussen stollen en bloeden - lokatie: Vlaardingen (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Utrecht (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Zaandam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

De nieuwe CNS en CVRM richtlijnen gefilterd naar casüistiek - lokatie:

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie:

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Alkmaar (NL)

Lean werken 2021 - lokatie: Soest (NL)

Nascholing Oogheelkunde voor huisartsen en POH's door oogartsen Beatrix Ziekenhuis - lokatie: Gorinchem (NL)

Prikkelbaredarmsyndroom - behandeling van een multifactoriële aandoening - lokatie: Wildervank (NL)

Training Praten met kinderen en ouders over seksueel misbruik - lokatie: Amersfoort (NL)

Webinar De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd - lokatie: Hilversum (NL)

Wet zorg en dwang en het CIZ - lokatie:

Workshop ’Positieve gezondheid in de huisartspraktijk’ - lokatie: Sassenheim (NL)

8-daagse opleiding WZD-functionaris in de ouderenzorg - lokatie: Amersfoort (NL)

ADHD en Relaties - lokatie: Eemnes (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Uden (NL)

COVID-19 en cardiovasculaire en trombotische complicaties - lokatie: Roerdalen (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Geen agressie in mijn praktijk 2021, 4 uur - lokatie: Katwijk aan Zee (NL)

Stoppen met roken begeleiding en laaggeletterdheid - lokatie: Utrecht (NL)

The Voice 1-daagse communicatietraining (Coronaproof) met Bianca Tan - lokatie:

Webinars: Veerkracht door leiderschap: voor artsen die betekenis willen hebben. - lokatie:

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Brummen (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basiscursus Electrocardiografie - lokatie:

Gesprekstechnieken bij beeldbellen (via Zoom) 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Kinderziekten en vaccinaties - lokatie: Almere (NL)

Klinische farmacologie van ADHD-medicatie - lokatie: Nootdorp (NL)

Lipoedeem Online symposium - lokatie:

Live webcast - longoncologie in de huisartsenpraktijk - lokatie:

Masterclass Travel Medicine: ‘Langverblijf in het buitenland en lessen uit een kliniek in Afrika’ - lokatie: Almere (NL)

Regiearts basistraining online - lokatie: Alkmaar (NL)

Systemische behandeling van atopisch eczeem - Van data naar doen! - lokatie:

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Weesp (NL)

Hervind het echte contact met je patiënt en jezelf - lokatie: Axams (AT)

Moeilijke patiënten - lokatie: Zeist (NL)

Systeembiologie en traditionele behandelmethoden TCM/acupunctuur - lokatie: Zeist (NL)

Letsels en letselrapportage (basis) - lokatie: Utrecht (NL)

BIUPAMA 2021 - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Zenuwblokkades - lokatie: Amsterdam (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Sittard (NL)

Het rode oog en het droge oog - diagnostiek en behandeling - lokatie: Hoensbroek (NL)

Klinische farmacologie van ADHD-medicatie - lokatie: Eindhoven (NL)

One Day Medical MBA - lokatie: Amsterdam (NL)

Pak hypertensie aan - lokatie: Utrecht (NL)

Vasculair Spreekuur 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

AED training - lokatie: Amsterdam (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Beroertepreventie - een delicaat evenwicht tussen stollen en bloeden - lokatie: Vlaardingen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Eibergen (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Den Haag (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

Effectief online vergaderen 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

HRM in één dag 2021 - lokatie: Cuijk (NL)

Huiselijk en seksueel geweld 2021 - lokatie:

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Alkmaar (NL)

Nieuwe huisvesting 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Postmortaal interval - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing van de geest - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Voorzitterscursus 'PaTz in de praktijk' - lokatie: Breukelen (NL)

Webinar: De keerzijde van bariatrische zorg bij morbide obesitas - lokatie: Hoofddorp (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

BOT- training (Bedrijfs Opvang Team) - lokatie: Amsterdam (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass "Kleine ongevallen met grote gevolgen" - lokatie: Groningen (NL)

Opleiding tot WZD-functionaris in de gehandicaptenzorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Opleiding tot WZD-functionaris in de gehandicaptenzorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Overgangsklachten met extra aandacht voor urogenitale atrofie - lokatie: Dordrecht (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Webinar Echografie in de eerste lijn: de moderne versie van de stethoscoop. - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Brummen (NL)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

COVID-19 en cardiovasculaire en trombotische complicaties - lokatie: Dronten (NL)

COVID-19 en cardiovasculaire en trombotische complicaties - lokatie: Swalmen (NL)

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Rotterdam (NL)

Leergang besturen 2021, driedaagse - lokatie: Den Dolder (NL)

Masterclass autisme, AD(H)D en LVB bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Op safari in Europa - lokatie:

Patiëntbejegening 2021, 6 uur - lokatie: Hardenberg (NL)

SOA's in de huisartsenpraktijk - lokatie: Almere (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Gent (BE)

Decompressie en hyperbare zuurstof therapie - lokatie: Hoeven (NL)

Patientcomfort en communicatie - lokatie: Nijmegen (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Breda (NL)

The Voice - lokatie: Heiloo (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Weesp (NL)

Interculturele competenties voor zorgprofessionals - lokatie: Goirle (NL)

Kinderpsychiatrie, PTSS en EMDR en de ouderenzorg in Nederland - lokatie: Loja (ES)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Gesprekstechnieken bij beeldbellen (via Zoom) 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Triple Problematiek - lokatie: Duivendrecht (NL)

Prikkelbaredarmsyndroom - behandeling van een multifactoriële aandoening - lokatie: Vlaardingen (NL)

Webinar: Aanpak obesitas: meer dan een kwestie van minder - lokatie:

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Castricum (NL)

Alles over declareren 2021 online - lokatie: Utrecht (NL)

BATLS sept 2020 tm sept 2021 - lokatie: Hilversum (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

COVID-19 en cardiovasculaire en trombotische complicaties - lokatie: Veldhoven (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Roermond (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Lean werken 2021 - lokatie: Aalsmeer (NL)

Nadenken over je professionele identiteit - lokatie: Amsterdam (NL)

Organisatie rondom palliatieve zorg 2021 - lokatie: Assen (NL)

TCOI ECG cursus voor huisartsen en arts-assistenten. - lokatie: Hengelo (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

AED training - lokatie: Amsterdam (NL)

Anticonceptie op maat: Vaardighedencarrousel - lokatie: Alkmaar (NL)

Basiscursus Operatieve Technieken, deel I - lokatie: Nijmegen (NL)

COVID-19 en cardiovasculaire en trombotische complicaties - lokatie: Zeeuws-Vlaanderen (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Amersfoort (NL)

Patiëntbejegening 2021, 6 uur - lokatie: Hardenberg (NL)

Professioneel presenteren - lokatie: Utrecht (NL)

Samenwerken in zorgnetwerken - lokatie: Lunteren (NL)

Van patiënt naar persoon - lokatie: Groningen (NL)

Webinar chronische nierschade, voor huisartsen - lokatie: Utrecht (NL)

ZEL: Eendaagse 2020 deel 1 - lokatie:

ABCDE; Spoedgevallen in de palliatieve zorg - lokatie: Alkmaar (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Diabetes en werk - lokatie: Utrecht (NL)

In vorm zijn; introductie socratische vaardigheden voor medici - lokatie: Utrecht (NL)

Leergang Leiderschap met aandacht voor medici en (zorg)leidinggevenden - lokatie: Nijmegen (NL)

Obesitas en gewichtsgerelateerde comorbiditeit - lokatie: Rotterdam (NL)

Training intervisiebegeleider - lokatie: Utrecht (NL)

Vind jouw 'Why'! - lokatie: Doorn (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Groningen (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Grote chirurgie in een kleine setting (knie, heup en lumbale hernia) - lokatie: Rotterdam (NL)

Neurorevalidatie deel 1: probleemanalyse - lokatie: Haarlem (NL)

STARclass Spoedzorg in de huisartspraktijk 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

115 OGZ Medisch rekenen en IV-medicatie - lokatie: Rijen (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwijndrecht (NL)

De bekkenbodem, punt van aandacht tijdens zwangerschap en bevalling - lokatie: Leiden (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Best (NL)

Symposium 'Verbinden van complexe wondzorg' - lokatie: Deventer (NL)

Workshop ’Positieve gezondheid in de huisartspraktijk’ - lokatie: Sassenheim (NL)

Casuïstiek COPD vanuit een breder perspectief in de 1e lijn - lokatie: Alkmaar (NL)

Obesitas en gewichtsgerelateerde comorbiditeit - lokatie: Rotterdam (NL)

Opleiding Scen-arts 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Boxmeer (NL)

Anatomie en Injectietechnieken voor huisartsen - lokatie: Leiden (NL)

Anatomie en Injectietechnieken voor huisartsen - lokatie: Leiden (NL)

Authentiek presenteren 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Gesprekstechnieken bij beeldbellen (via Zoom) 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Gorinchem Stays 2020 - lokatie: Brummen (NL)

KNMG Districtsbijeenkomst Bijzondere vormen van geweld: mensenhandel en ouderenmishandeling - lokatie:

Leergang Leiderschap met aandacht voor medici en (zorg)leidinggevenden - lokatie: Arnhem (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

EYECAREACADEMY: Oogheelkunde op maat - lokatie: Leiderdorp (NL)

Genees & Kunst 2020 - lokatie: Ede (NL)

Gorinchem Stays 2020 - lokatie: Brummen (NL)

Morele oordeelsvorming voor de medische praktijk - lokatie: Baarn (NL)

Opfristraining 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Hengelo (NL)

The Voice - lokatie: Heiloo (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

DEUS Echo Guided Life Support (EGLS) - lokatie: Houten (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Incompany-basistraining (2) opleidingsgroep Specialisme Ouderengeneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Ermelo (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Lean Six Sigma 2021 - lokatie: Barchem (NL)

Nascholing contitutioneel eczeem voor zorgprofessionals in de eerste lijn - lokatie:

Oud met een Verstandelijke Beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Forensische Geneeskunde: Lijkschouwing: een koud kunstje? - lokatie: Rotterdam (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Roermond (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Boxmeer (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop begeleiden en debriefen van interprofessionele simulatie teamtraining 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Beroertepreventie - een delicaat evenwicht tussen stollen en bloeden - lokatie: Dordrecht (NL)

Casuïstiek COPD vanuit een breder perspectief in de 1e lijn - lokatie: Alkmaar (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Cursus Coachend leidinggeven - lokatie: Utrecht (NL)

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Tilburg (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Weesp (NL)

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Maastricht (NL)

Lean coach 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Travel Medicine: ‘Langverblijf in het buitenland en lessen uit een kliniek in Afrika’ - lokatie: Almere (NL)

Opleiding tot WZD-functionaris in de gehandicaptenzorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Ouderengeneeskunde Maastricht 2.0 'actualiteit en ontwikkelingen' 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

Scholing WZD voor WZD functionarissen - lokatie: Apeldoorn (NL)

Voorjaarssymposium Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Biomedic MSK schouder echografie - lokatie: Almere (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Live webcast - longoncologie in de huisartsenpraktijk - lokatie:

Masterclass Kunstmatige Intelligentie voor de zorg Najaar 2020 - lokatie: Houten (NL)

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie: Woerden (NL)

Training Oogheelkunde voor de huisarts - lokatie: Leiden (NL)

Training Oogheelkunde voor de huisarts - lokatie: Leiden (NL)

Workshop ’Positieve gezondheid in de huisartspraktijk’ - lokatie: Sassenheim (NL)

Zorgvisie | Congres Concentratie en spreiding Acute Zorg - lokatie: Utrecht (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Amsterdam (NL)

EYECAREACADEMY: Grader cursus diabetes - lokatie: Leiderdorp (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2021, 4 uur - lokatie: Groningen (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2021, 4 uur - lokatie: Groningen (NL)

Leefstijl; Practice what you preach - lokatie: Menton (FR)

Advanced Wilderness Life Support (AWLS) - lokatie: Soest (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

GOLAMA 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Het immuunsysteem: écht van belang, maar vaak vergeten. - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Overgangsklachten met extra aandacht voor urogenitale atrofie - lokatie: Grou (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

AED training - lokatie: Amsterdam (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Beroertepreventie - een delicaat evenwicht tussen stollen en bloeden - lokatie: Hengelo (NL)

De Academie | Kracht van Confrontatie - lokatie: Doorn (NL)

EKC vervolgtraining over werkvormen en meer - lokatie: Alkmaar (NL)

Kinderziekten en vaccinaties - lokatie: Almere (NL)

Prikkelbaredarmsyndroom - behandeling van een multifactoriële aandoening - lokatie: Amsterdam (NL)

The Voice 1-daagse communicatietraining (Coronaproof) met Bianca Tan - lokatie: Rijswijk (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Congres de waarde van het zelfhelend vermogen in de gezondheidszorg - lokatie: Doorn (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Ethiek in de chronische en ouderenzorg; Wie heeft de regie? - lokatie: Groningen (NL)

Grip op je dip - lokatie: Schalkhaar (NL)

Hoe ga ik om met een klacht? 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Overgangsklachten met extra aandacht voor urogenitale atrofie - lokatie: Vlaardingen (NL)

Probleemgedrag bij ouderen; mét of zonder dementie - lokatie: Alkmaar (NL)

Webinar Farmacogenetica - lokatie: Utrecht (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Utrecht (NL)

Farmacogenetica: bent u er al in thuis? (Een interactieve online-thuisscholing) - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Slaap: diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen - tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Algemene nascholing oogheelkunde voor huisartsen - veel voorkomende klachten en verwijsstructuur optometrist/oogarts - lokatie: Delft (NL)

Alles over declareren 2021 online - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Heartfulness intensive - lokatie: Menton (FR)

Huisartsenscholing dermatologie in de eerste lijn - lokatie: Goes (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Roosendaal (NL)

Masterclass "Hoe gezonder de mond, hoe beter het leven" - lokatie: Groningen (NL)

Obesitas en gewichtsgerelateerde comorbiditeit - lokatie: Schiedam (NL)

ZEL: Eendaagse 2020 deel 2 - lokatie:

AED training - lokatie: Amsterdam (NL)

Algemene nascholing oogheelkunde voor huisartsen - veel voorkomende klachten en verwijsstructuur optometrist/oogarts - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

SOA's in de huisartsenpraktijk - lokatie: Almere (NL)

Van burn-out naar veerkracht - lokatie: Utrecht (NL)

9e Grou Gastcollege - lokatie: Grou (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Duurzame inzetbaarheid 2021 - lokatie: Duiven (NL)

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Zwolle (NL)

Schitteren door aanwezigheid - lokatie: Putten (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Groesbeek (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Helmond (NL)

Echogeleid injecteren van bursae, peesscheden en gewrichten - lokatie: Vianen (NL)

"Doe eens normaal?!" - lokatie: Drachten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Webinar: Filosofie in de huisartsenpraktijk; de relatie tussen de mens en de technologie in de geneeskunde - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

Agressie Management - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwijndrecht (NL)

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

AED training - lokatie: Amsterdam (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Weesp (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Health System Research - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Amsterdam (NL)

Kanker bij ouderen - lokatie: Delft (NL)

Slaapproblemen en -stoornissen bij jongeren - lokatie: Zeist (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Castricum (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Uden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Het Gewicht van AD(H)D - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Zaandam (NL)

Congres Zorgmijders - lokatie: Ede (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Efficiënte consultvoering 2021 - lokatie: Cuijk (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support/AED+ - lokatie: Hardenberg (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Projectmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

HRM in één dag 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Lean werken 2021 - lokatie: Haarlem (NL)

Opleiding Scen-arts 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

De opleiding leefstijlcoaching voor artsen - lokatie: Diepenveen (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

Op hoop van zegen?! Een inspirerende cursus rond medisch-ethische dilemma's. - lokatie: Leersum (NL)

9e Landelijke studiedag Geriatrische Revalidatiezorg - lokatie: Amersfoort (NL)

AED training - lokatie: Amsterdam (NL)

Beroertepreventie - een delicaat evenwicht tussen stollen en bloeden - lokatie: Zeeuws-Vlaanderen (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

8-daagse opleiding WZD-functionaris in de ouderenzorg - lokatie: Amersfoort (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Basic Life Support/AED+ - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Lean werken 2021 - lokatie: Mook (NL)

Obesitas en gewichtsgerelateerde comorbiditeit - lokatie: Vlaardingen (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Beverwijk (NL)

Compassievol Medisch Leiderschap - lokatie: Werkhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Je werkdruk de baas! - lokatie: Utrecht (NL)

Leverziekten: Hepatitis B en C: een oplosbaar probleem (Live Webinar) - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Basic Life Support/AED+ Flevoland - lokatie: Dronten (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Weesp (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Eibergen (NL)

DEUS Point-of-Care Echocardiografie - lokatie: Houten (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Nefrologie - lokatie: Houten (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

Obesitas en gewichtsgerelateerde comorbiditeit - lokatie: Ermelo (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Amsterdam (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Houten (NL)

Lean werken 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Prikkelbaredarmsyndroom - behandeling van een multifactoriële aandoening - lokatie: Dordrecht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

STARclass Spoedzorg in de huisartspraktijk 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties voor huisartsen - lokatie: Heerenveen (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

OncoCare Symposium - lokatie: Lisse (NL)

Webinar Reuma – wanneer verwijst u door? - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Zwolle (NL)

Prikkelbaredarmsyndroom - behandeling van een multifactoriële aandoening - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Zenuwblokkades - lokatie:

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

115 OGZ Medisch rekenen en IV-medicatie - lokatie: Rijen (NL)

AED training - lokatie: Amsterdam (NL)

Alles over declareren 2021 online - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support/AED+ - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Medisch Contact Live 'De dokter en de taal' jubileum 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Prikkelbaredarmsyndroom - behandeling van een multifactoriële aandoening - lokatie: Rotterdam (NL)

STARclass Acute Ouderengeneeskunde 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Utrecht (NL)

Summercourse Palliatieve Zorg 2020 - lokatie: Herten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties voor huisartsen - lokatie: Groningen (NL)

Symposium Kindermishandeling “Praten helpt” - lokatie: Tilburg (NL)

AED training - lokatie: Amsterdam (NL)

BHV Workshop - lokatie: Boxmeer (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Leersum (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Prikkelbaredarmsyndroom - behandeling van een multifactoriële aandoening - lokatie: Roosendaal (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Moeilijke mensen, lastige situaties - lokatie: Utrecht (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Zaandam (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Weesp (NL)

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Ermelo (NL)

PA!N Congres - pijn, ketenzorg en levensloop - lokatie: Groningen (NL)

Persoonlijkheidsproblematiek bij ouderen in zorginstellingen - in company training - lokatie: Zeist (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Amsterdam (NL)

Echogeleid injecteren van bursae, peesscheden en gewrichten - lokatie: Vianen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

AED training - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Amersfoort (NL)

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Amersfoort (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus Ouderenzorg - lokatie: Spijkenisse (NL)

BLS- & AED training huisartsen - lokatie: Uden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwijndrecht (NL)

AED training - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Prikkelbaredarmsyndroom - behandeling van een multifactoriële aandoening - lokatie: Ermelo (NL)

AED training - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Overgangsklachten met extra aandacht voor urogenitale atrofie - lokatie: Vlaardingen (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Castricum (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Prikkelbaredarmsyndroom - behandeling van een multifactoriële aandoening - lokatie: Venlo (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties voor huisartsen - lokatie: Heerenveen (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Het rode oog en het droge oog - diagnostiek en behandeling - lokatie: Heythuysen (NL)

Obesitas en gewichtsgerelateerde comorbiditeit - lokatie: Wildervank (NL)

Prikkelbaredarmsyndroom - behandeling van een multifactoriële aandoening - lokatie: Vlaardingen (NL)

Projectmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Brummen (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie: Woerden (NL)

ABCDE; Spoedgevallen in de palliatieve zorg - lokatie: Alkmaar (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

Obesitas en gewichtsgerelateerde comorbiditeit - lokatie: Vlaardingen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Eibergen (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

HRM in één dag 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Moeilijke mensen, lastige situaties - lokatie: Amsterdam (NL)

AED training - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Electrocardiografie - lokatie:

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Ermelo (NL)

Kaderopleiding Psychogeriatrie 2020-2022 blok 6 t/m 10 - lokatie: Ermelo (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Training intervisiebegeleider - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Cursus Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving - lokatie: Arnhem (NL)

Basic Life Support/AED+ - lokatie: Zwolle (NL)

STARclass Spoedzorg in de huisartspraktijk 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Obesitas en gewichtsgerelateerde comorbiditeit - lokatie: Rotterdam (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

Anafylaxie - herkenning en behandeling in de huisartsenpraktijk - lokatie: Spijkenisse (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Persoonlijk leiderschap: zo neem je de leiding! - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Zenuwblokkades - lokatie:

DEUS Point-of-Care Echocardiografie - lokatie: Hoevelaken (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Nefrologie - lokatie: Hoevelaken (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Hoevelaken (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Psychosociale ontwikkeling van kinderen - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

AED training - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Vakkundig voorzitten 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Lean coach 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Estafettetraining 2021 - lokatie: Gorinchem (NL)

Nieuwe huisvesting 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Vind jouw 'Why'! - lokatie: Doorn (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Alles over declareren 2021 online - lokatie: Utrecht (NL)

Anafylaxie - herkenning en behandeling in de huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support/AED+ Flevoland - lokatie: Dronten (NL)

BIUPAMA 2021 - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

MD Tox Multi-disciplinaire toxicologie cursus 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

MD Tox Multi-disciplinaire toxicologie cursus 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Estafettetraining 2021 - lokatie: Gorinchem (NL)

AED training - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Health System Research - lokatie: Utrecht (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Groesbeek (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Organisatie rondom palliatieve zorg 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Beroertepreventie - een delicaat evenwicht tussen stollen en bloeden - lokatie: Dronten (NL)

EKC vervolgtraining over werkvormen en meer - lokatie: Alkmaar (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Lean Six Sigma 2021 - lokatie: Barchem (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Purmerend (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Efficiënte consultvoering 2021 - lokatie: Breda (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Slaap: diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen - tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

AED training - lokatie: Amsterdam (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Zwolle (NL)

Prikkelbaredarmsyndroom - behandeling van een multifactoriële aandoening - lokatie: Schiedam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Professioneel pitchen 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

GOLAMA 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Psychosociale ontwikkeling van kinderen - lokatie: Utrecht (NL)

115 OGZ Medisch rekenen en IV-medicatie - lokatie: Rijen (NL)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Prikkelbaredarmsyndroom - behandeling van een multifactoriële aandoening - lokatie: Vaals (NL)

AED training - lokatie: Amsterdam (NL)

Obesitas en gewichtsgerelateerde comorbiditeit - lokatie: Venlo (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Castricum (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

HRM in één dag 2021 - lokatie: Almere (NL)

Obesitas en gewichtsgerelateerde comorbiditeit - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Duurzame inzetbaarheid 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

Prikkelbaredarmsyndroom - behandeling van een multifactoriële aandoening - lokatie: Schiedam (NL)

Overgangsklachten met extra aandacht voor urogenitale atrofie - lokatie: Roosendaal (NL)

Prikkelbaredarmsyndroom - behandeling van een multifactoriële aandoening - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

DEUS Point-of-Care Echocardiografie - lokatie: Hoevelaken (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Nefrologie - lokatie: Hoevelaken (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Hoevelaken (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

AED training - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Eibergen (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Hoevelaken (NL)

AED training - lokatie: Amsterdam (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Ermelo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

STARclass Spoedzorg in de huisartspraktijk 2021 - lokatie: Utrecht (NL)