(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Den Haag (NL)

Beter begrijpen en bereiken van ‘moeilijke’ patiënten - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

BLS (basic Life Support) 2020 - lokatie: Veldhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Digitale werkconferenties Optimale Zorg – Dappere Dokters in tijden van corona - lokatie: Haarlem (NL)

Eendaagse cursus terminale zorg bij wilsonbekwaamheid - lokatie: Breda (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Zwolle (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Intern en Extern Management voor de arts - lokatie: Eindhoven (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

KOH | Sandwichdagen 'het kind' - lokatie: Eindhoven (NL)

KOH | Sandwichdagen 'het kind' - halve dag - lokatie: Eindhoven (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Nascholingen medisch specialisten - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie: Woerden (NL)

Teaching on the Run: module 8 - Onderwijs op de polikliniek - lokatie: Almelo (NL)

Wetenschapsavond 2020 - lokatie: Venlo (NL)

Workshop krachtige online werkvormen gebruiken - lokatie: Eindhoven (NL)

2018-2020 GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
2018-2020: SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
2019-2021: Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
2019-2021: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2019-2021: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2019-2021: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
2019-2021: Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
2020-2022 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2020-2022: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: De rol van de huisarts
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Late effecten
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Leefstijl
abcdeSIM 2019-2
Antibiotica allergie
Behandelbeleid
BROK® en WMO-GCP herregistratie
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Volwassene - voor artsen
BSL e-learning Ondersteunen bij Samen beslissen
BSL e-learning Procedurele sedatie en analgesie (PSA) - voor artsen
BSL e-learning Samen beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden
BSL e-learning Samen beslissen in de palliatieve zorg
BSL e-learning Samen beslissen met patiënten
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
CBRN E-learning
Dieetmaatregelen bij metabole ziekten
EBM voor oudere patiënten
eBROK
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
ECTR Expert
ECTR Indieningsproces
ECTR Uitvoering onderzoek
E-cursus Begeleiding bij Hongerstaking
Effectief communiceren in de zorg
e-learning ALS
E-learning Begrijpelijk communiceren
E-learning KNMG Meldcode Kindermishandeling
E-learning Kwetsbare ouderen Medisch Specialisten
E-learning MGV 'Verdieping'
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning serie 'Obesitas en COVID-19'
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
E-learning: Gedeelde besluitvorming met kankerpatiënten
Ethische dilemma's bij asielzoekers
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert DEUS Echografie
e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
e-Xpert: Advanced Life Support
e-Xpert: Antistolling (SKB Winterswijk)
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Crew Resource Management (CRM)
e-Xpert: De vitaal bedreigde patiënt (St. Jansdal)
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – De primary survey en A, B, C, D, E
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Secondary survey
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
Gedeelde Besluitvorming
Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding
Genetica, de basis
Handhygiëne
Health data science/Big data
Health Informatics: eHealth en zelfmanagement
Health Informatics: Elektronische Beslissingsondersteuning
Health Informatics: Evidence Based Health Informatics
Het goede gesprek
Infectiepreventie: medewerkers met direct/intensief patiëntencontact (Zorgpad PRO)
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Kanker & Leven
Keten van orgaandonatie
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Light PLUS WMO/GCP training
Management of adverse events of immune checkpoint inhibitors (ICPI)
MOOC Kidney transplantation
Nascholing hemofilie: zorg voor draagsters hemofilie en aspecten van levenslange profylaxe.
On demand Webcast ESC richtlijn HCM: het Nederlandse perspectief (heraccr.)
On-demand webcast Precisiezorg is dichterbij dan we denken
On-demand web-tv Diagnostiek bij nierfalen eci - de actuele stand van zaken
Online Course: Kennis van zorgkosten
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online Course: Waardegedreven zorg en verandermanagement
Online Course: Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik - Casus
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - Casus
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- Casuïstiek
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Casus
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Uitzending
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen (casus)
Online nascholing Stoppen met roken - casuïstiek
Online nascholing Stoppen met roken - Discussieprogramma
Online trainingsprogramma Samen Beslissen
Online WMO/GCP training KABIZ(NVFZ)-OA-ZA-NVFG
Preventie Postpartum Depressie
Privacy en informatieveiligheid
Professionalism in an era of change
Prostaatcarcinoom bij ouderen
Reanimatie voor volwassenen
Refugee Care[e]Education
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - Casuïstiek
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 1
Samen Beslissen
Target@Work
The challenges treating advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma
Verslaving onder artsen
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Web-tv Immuun Pro 3: Kankerimmuuntherapie in uw MDO - praktijkcasuïstiek uit het UMCU
Weefseldonatie vanuit het ziekenhuis
Werken met een meldcode in de ggz
WMO/GCP- en BROK-herregistratie NVHVV-V&V-VSR
Zeggen waar het op staat
ziekte van Fabry
ziekte van Gaucher
ZiROP.nl

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Den Haag (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Houten (NL)

Bijscholing LVAK Themadagen - lokatie: Utrecht (NL)

cyclus nascholing voor medisch specialisten palliatieve zorg - lokatie:

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Demedicalisatie bij diabetes mellitus type 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Zwolle (NL)

Juridische aspecten in de medische praktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Roermond (NL)

KNMG Districtsbijeenkomst Bijzondere vormen van geweld: mensenhandel en ouderenmishandeling - lokatie:

Masterclass autisme, AD(H)D en LVB bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Almelo (NL)

Training Expertisecentrum Euthanasie - lokatie:

Training Groepsprocessen - lokatie:

Workshop feedback 2020 - lokatie:

Workshop feedback 2020 - lokatie:

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Leiden (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Co-Resolve / Deep Democracy voor Leiders - lokatie: Den Haag (NL)

eBROK - lokatie: Nijmegen (NL)

Havensymposium 2020 Online - lokatie: Rotterdam (NL)

Havensymposium 2020 Online - lokatie: Rotterdam (NL)

Kennismaking Acceptance & Commitment Therapy (ACT) voor multidisciplinaire revalidatieteams - lokatie: Heerlen (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

NVVS Voorjaarscongres 2020 - Seksuele en relatiediversiteit - lokatie:

Reprise obesitas en bariatrie: voeding, microbiota en (mond)gezondheid. - lokatie: Houten (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced life support scholing specifiek voor artsen van het endoscopie centrum - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing LVAK Expertdagen - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Putten (NL)

Cultuur en Zorg - lokatie: Dordrecht (NL)

Goede zorg is soms ook minder zorg. /Interactieve werksessie voor Medisch Specialisten en RVB's van de belangrijkste aanbieders MSZ voor Menzis - lokatie:

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Juridische aspecten in de medische praktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Laaggeletterdheid - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Nascholing complexe zorgvragen - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Leeuwarden (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Teach the Teacher Basis voor stafleden WFG/Waterland - lokatie: Hoorn (NL)

Teach The Teachers-Plus : feedback op de werkvloer - lokatie: Leiden (NL)

Training consultatievaardigheden 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Peer Support - lokatie: Utrecht (NL)

Training Praten met kinderen en ouders over seksueel misbruik - lokatie: Amersfoort (NL)

TTT+ Feedback in complexe(re) situaties - lokatie: Leiden (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

2020 - Dag van Docent - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

eBROK - lokatie: Maastricht (NL)

Gebruik van EPA’s in de medische vervolgopleidingen’ - lokatie:

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass ZBVO - lokatie:

Pak hypertensie aan - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

Soft Skills digitaal consult - lokatie: Alkmaar (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher Implementatie EPA's en bekwaamverklaren - lokatie: Hoofddorp (NL)

Van buiten naar binnen kijken - eczeem en proctologie voor de huisarts - lokatie: Soest (NL)

Webinar: Samen-werken, aandacht voor de relatie! - lokatie:

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Basic life support en AED - lokatie: Uden (NL)

Basis Bijscholing Medisch Specialisten Covid inzet op IC - lokatie: Maastricht (NL)

Complexe dementiezorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Dordrecht (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop Capaciteitsmanagement: Geen tijd om te wachten - lokatie: Apeldoorn (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Eibergen (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Putten (NL)

Digitale werkconferenties Optimale Zorg – Dappere Dokters in tijden van corona - lokatie: Haarlem (NL)

KNMG Districtsbijeenkomst Bijzondere vormen van geweld: mensenhandel en ouderenmishandeling - lokatie:

ONLINE Teach the teacher-carroussel - lokatie: Tilburg (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teacher Basis voor stafleden WFG/Waterland - lokatie: Hoorn (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Teach the Teachers II - competentiegericht opleiden - lokatie: Utrecht (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Brummen (NL)

Webinar verslaving - lokatie:

Workshop Burn Out Preventie - omgaan met chronische stress - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde en infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

Kennismaking Acceptance & Commitment Therapy (ACT) voor multidisciplinaire revalidatieteams - lokatie: Heerlen (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

masterclass voor startende opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining - lokatie: Utrecht (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

DEUS Echo Guided Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Schitteren door aanwezigheid - lokatie: Brummen (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Groningen (NL)

Visitatietraining RGS 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop begeleiden en debriefen van interprofessionele simulatie teamtraining - lokatie: Malden (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Hardenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Digitale werkconferenties Optimale Zorg – Dappere Dokters in tijden van corona - lokatie: Utrecht (NL)

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

Juridische aspecten in de medische praktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Den Haag (NL)

Advanced Life Support (ABAN) - lokatie: Uden (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Basic life support en AED - lokatie: Uden (NL)

Bijscholing LVAK Themadagen - lokatie: Utrecht (NL)

eBROK - lokatie: Amsterdam (NL)

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

MMV-congres: Voorop in vernieuwing - lokatie:

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training Peer Support - lokatie: Utrecht (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Apeldoorn (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

In Samenwerking Studiedag AVG & (K&J)Psychiaters Pluryn - lokatie:

ONLINE Teach the teacher-carroussel - lokatie: Tilburg (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Samen Beslissen voor medisch specialisten - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teacher 2 - 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teacher: Didactische Basisprincipes - lokatie: Enschede (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Morele oordeelsvorming voor de medische praktijk - lokatie: Baarn (NL)

Nascholingen medisch specialisten - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Feedback geven - lokatie: Utrecht (NL)

Training Gesprekstechnieken - lokatie: Utrecht (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced life support scholing specifiek voor artsen van het endoscopie centrum - lokatie: Nijmegen (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Cultuur en Zorg - lokatie: Dordrecht (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2020 - lokatie: Ede (NL)

Slikken of stikken? Weet het beter dan uw apotheker! - lokatie: Brummen (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Deventer (NL)

Training Basic Life Support (voor medisch specialisten) - lokatie: Hilversum (NL)

Training Basic Life Support (voor medisch specialisten) - lokatie: Hilversum (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Dokters & telemonitoring - lokatie:

eBROK - lokatie: Amsterdam (NL)

eBROK - lokatie: Amsterdam (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren - lokatie: Amersfoort (NL)

Teach The Teacher: Coachen van aios - lokatie: Heerlen (NL)

Teach the Teachers IA - basismodule blended learning - lokatie: Utrecht (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

DocProf: Een levenlang leren voor opleiders - lokatie: Maastricht (NL)

eBROK - lokatie: Groningen (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Houten (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Utrecht (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Crew Resource Managment - lokatie: Uden (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Juridische actualiteiten in de medische praktijk - lokatie: Zwolle (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Opfriscursus Feedback en KPB pathologie - lokatie: Hoofddorp (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Training Basic Life Support (voor medisch specialisten) - lokatie: Hilversum (NL)

Training Basic Life Support (voor medisch specialisten) - lokatie: Hilversum (NL)

Training Medisch Leiderschap & Continu Verbeteren - lokatie: Zwolle (NL)

Verdiepingstraining en supervisie calamiteitenonderzoekers - lokatie: Roosendaal (NL)

Workshop Communicatiestijlen - lokatie: Apeldoorn (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Putten (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

NLS - lokatie: Tilburg (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Ontwikkelingen in de zorg - lokatie: Dirkshorn (NL)

DEUS Point-of-Care Echocardiografie - lokatie: Houten (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Nefrologie - lokatie: Houten (NL)

Regieteam workshop, Verander-strategie; Bottom up & in dialoog - lokatie: Hoogland (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Houten (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Capaciteitsmanagement: Geen tijd om te wachten - lokatie: Apeldoorn (NL)

Symposium Neuromusculaire Ziekten 2021 "Het nieuwe normaal: innovatieve kennis en techniek in neuromusculair Nederland" - lokatie:

Workshop EPA’s en bekwaam verklaren in de praktijk - lokatie: Tilburg (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Valkenswaard (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

BATLS sept 2020 tm sept 2021 - lokatie: Hilversum (NL)

Collegiale reflectie in crisistijd - lokatie: Zwolle (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Roosendaal (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Digitale werkconferenties Optimale Zorg – Dappere Dokters in tijden van corona - lokatie: Utrecht (NL)

Leergang Medisch Management in het Ziekenhuis - lokatie: Zwolle (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Training in telefonische- en online gesprekvoering - lokatie: Alkmaar (NL)

Symposium De Groene OK - lokatie: Leeuwarden (NL)

Interculturele competenties voor zorgprofessionals - lokatie:

Advanced Wilderness Life Support (AWLS) - lokatie: Soest (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

Digitale werkconferenties Optimale Zorg – Dappere Dokters in tijden van corona - lokatie: Amsterdam (NL)

Burn-out - lokatie: Ootmarsum (NL)

Digitale werkconferenties Optimale Zorg – Dappere Dokters in tijden van corona - lokatie: Amsterdam (NL)

Regioavond medische oncologie - lokatie: Groningen (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Digitale werkconferenties Optimale Zorg – Dappere Dokters in tijden van corona - lokatie: Amsterdam (NL)

masterclass coachen van aios - lokatie: Doorn (NL)

Training consultatievaardigheden 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

SimToxOLVG - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Alumnidag 2020: Together is better. - lokatie: Doorn (NL)

Cursus Teamcoaching in de zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Leergang Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Zeist (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Studiereis 'van transmuraal naar integraal' - lokatie: Rotterdam (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

SCEN-artsen bijeenkomsten 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

masterclass voor startende opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Sassenheim (NL)

Slapen, eten en zindelijk worden - lokatie: Amersfoort (NL)

ABCDE-methodiek + BLS AED - lokatie: Den Haag (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Ermelo (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Opleiding Scen-arts 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing van de geest - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training consultatievaardigheden 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

CCL, uitgebreid, cursus 2 - lokatie: Garderen (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Hoofddorp (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Ermelo (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

CBRN Awareness voor medisch personeel (behandelaars en verpleegkundigen) - lokatie: Vught (NL)

Management Development voor Medisch Specialisten - lokatie: Ravenstein (NL)

Training Praten met kinderen en ouders over seksueel misbruik - lokatie: Amersfoort (NL)

ADHD en Relaties - lokatie: Eemnes (NL)

CWZ Wetenschapsavond 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Webinars: Veerkracht door leiderschap: voor artsen die betekenis willen hebben. - lokatie:

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

One Day Medical MBA - lokatie: Amsterdam (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Hoofddorp (NL)

Decompressie en hyperbare zuurstof therapie - lokatie: Hoeven (NL)

Interculturele competenties voor zorgprofessionals - lokatie: Goirle (NL)

BATLS sept 2020 tm sept 2021 - lokatie: Hilversum (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Veneuze duplexcursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Basics van Management en Beleid - lokatie: Zeist (NL)

Basiscursus 2021 “Medisch Specialistische Rapportage” - lokatie: Nijkerk (NL)

Samenwerken in zorgnetwerken - lokatie: Lunteren (NL)

Van patiënt naar persoon - lokatie: Groningen (NL)

In vorm zijn; introductie socratische vaardigheden voor medici - lokatie: Utrecht (NL)

Vind jouw 'Why'! - lokatie: Doorn (NL)

Opleiding Scen-arts 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

Genees & Kunst 2020 - lokatie: Ede (NL)

Master Class voor jonge specialisten - lokatie: Vlaardingen (NL)

DocProf: Een levenlang leren voor opleiders - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Roermond (NL)

Ouderengeneeskunde Maastricht 2.0 'actualiteit en ontwikkelingen' 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Hoe maak ik online onderwijs interactief en aantrekkelijk? Tips, tools en werkvormen - lokatie:

Masterclass Kunstmatige Intelligentie voor de zorg Najaar 2020 - lokatie: Houten (NL)

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie: Woerden (NL)

Zorgvisie | Congres Concentratie en spreiding Acute Zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Inzet op kwaliteiten (meer plezier, met resultaat) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Advanced Wilderness Life Support (AWLS) - lokatie: Soest (NL)

Persoonlijk leiderschap - lokatie: Zwolle (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Symposium VAR 2020; Gepaste zorg, wat is jouw rol? - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Hoofddorp (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Heartfulness intensive - lokatie: Menton (FR)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Roosendaal (NL)

Persoonlijk leiderschap - lokatie: Nootdorp (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Groesbeek (NL)

25ste Kliniek van Duizeligheid en Evenwichtstoornissen - lokatie: Vaals (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Hoofddorp (NL)

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Slaapproblemen en -stoornissen bij jongeren - lokatie: Zeist (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Management Development voor Medisch Specialisten - lokatie: Ravenstein (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Congres Zorgmijders - lokatie: Ede (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Opleiding Scen-arts 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Hoofddorp (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Sassenheim (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

DEUS Point-of-Care Echocardiografie - lokatie: Houten (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Nefrologie - lokatie: Houten (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Houten (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

OncoCare Symposium - lokatie: Lisse (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Medisch Contact Live 'De dokter en de taal' jubileum 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Hoofddorp (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Generic Instructor Course (GIC) - lokatie: Uden (NL)

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Ermelo (NL)

PA!N Congres - pijn, ketenzorg en levensloop - lokatie: Groningen (NL)

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Amersfoort (NL)

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Amersfoort (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie: Woerden (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Ermelo (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Vind jouw 'Why'! - lokatie: Doorn (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Groesbeek (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Zwolle (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie: