(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
2019-2021: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2019-2021: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2020-2022 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2020-2022: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
Antibiotica allergie
Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
Basisopleiding Functionaris Gegevensbescherming
Behandelbeleid
Beleid bepalen rondom stolling en antistolling; vertrouwd raken met het Máxima MC protocol
Borstkanker Behandeling Beter symposium - On demand
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL e-learning - PerfectFit@Night
BSL e-learning Ondersteunen bij Samen beslissen
BSL e-learning Procedurele sedatie en analgesie (PSA) - voor artsen
BSL e-learning Samen beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden
BSL e-learning Samen beslissen in de palliatieve zorg
BSL e-learning Samen beslissen met patiënten
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
BSL_E_Vitaal bedreigd - Volwassene - voor artsen
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
Collegetour Longcarcinoom: het belang van moleculaire diagnostiek
Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
DBC's en wat je ermee moet
De politieke actualiteit in de zorg
Dieetmaatregelen bij metabole ziekten
eBROK® Herregistratie/Continue registratie
e-CME Begin goed, zorg goed
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
ECTR en VGO Training - KNMG/GAIA - myGCP.nl
ECTR Expert
ECTR Indieningsproces
ECTR Uitvoering onderzoek
Effectief communiceren in de zorg
E-learning - Communicatie met patiënten
E-learning Begrijpelijk communiceren
E-Learning Coderen
e-learning focus op immuunsysteem en darmmicrobioom
E-learning Kwetsbare ouderen Medisch Specialisten
E-learning MGV 'Verdieping'
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning Rookvrije Start
E-learning serie 'Obesitas en COVID-19'
E-learning: Genetica, de basis
E-learning: Obesitas Jaaroverzicht 2020
E-module graderen prostaatcarcinoom
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert DEUS Echografie
e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
e-Xpert: Advanced Life Support
e-Xpert: Antistolling (SKB Winterswijk)
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Crew Resource Management (CRM)
e-Xpert: De vitaal bedreigde patiënt (St. Jansdal)
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – De primary survey en A, B, C, D, E
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Secondary survey
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
Gedeelde Besluitvorming
Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding
GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
Goed begrepen: effectief communiceren en samen beslissen met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve fase van hun ziekte
Good Clinical Practice (GCP)
Handhygiëne
Health Informatics (9 modules)
Het goede gesprek
IKO panel Weke delen tumor
IKO panel Weke delen tumor
IKO werkgroep Pathologie
Infectiepreventie: medewerkers met direct/intensief patiëntencontact (Zorgpad PRO)
Infectiepreventie: medewerkers met direct/intensief patiëntencontact (Zorgpad PRO)
Instituties, wetten en spelers in de zorg
Intervisie
Kanker & Leven
Kanker & Leven: plenaire programma
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Licht op longkanker in de huisartsenpraktijk ‘Samenwerking tussen huisarts en longarts & Advance care Planning’ - aflevering 3
Longpathologie
Lymfoompanel
Moleculaire diagnostiek in de oncologie | deel 1
Moleculaire diagnostiek in de oncologie | deel 2
MOOC Kidney transplantation
Motiverende gespreksvoering: online oefenen met simulaties
NFU - Advanced Training Program Waardegedreven Zorg
NTvG CME
On-demand webcast Darmgezondheid bij jong en oud
On-demand webcast Darmgezondheid: diagnostiek en het brein
On-demand webcast Precisiezorg is dichterbij dan we denken
Online Course: Kennis van zorgkosten
Online Course: Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief
Online WMO-GCP herregistratie / Refresher training
Palliatieve zorg
Pathologieforum: ontwikkelingen in de longoncologie
Post-ASTRO Webcast 2010 LIVE
Post-ASTRO Webcast 2010 On-demand
Preconceptiezorg
Professionalism in an era of change
Reanimatie voor volwassenen
Richtlijn NSCLC | Een nieuwe update
Samen Beslissen
SBO/SBBT/SBBS Second Opinionpanel
SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
The challenges treating advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma
Veilig omgaan met medische hulpmiddelen
Verslaving onder artsen
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Webinar Precision Medicine
WebTV nascholing: Herziene richtlijn niet-kleincellig en kleincellig longcarcinoom 2011
Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
Werken met een meldcode in de ggz
WMO GCP training - KNMG-GAIA - myGCP.nl
WMO/GCP- en BROK-herregistratie NVHVV-V&V-VSR
Zeggen waar het op staat
Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
ZiROP.nl

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Corle (NL)

Docentprofessionalisering Medische Vervolgopleidingen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

NODOK Audit - lokatie:

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher Basistraining Opleiden binnen de Medische Vervolgopleidingen - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the Run: module 2 - Korte Praktijk Begeleiding - lokatie: Groningen (NL)

Basistraining Safety-II (online) - lokatie:

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

De veranderende rol van de arts en de leidinggevende in het tijdperk van integraal capaciteitsmanagement - lokatie: Haarlem (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Masterclass ZBVO - lokatie:

MOET providercourse - lokatie: Tilburg (NL)

Ontwikkelprogramma Isala leiders - Medisch Leiderschap & Continu Verbeteren - lokatie: Zwolle (NL)

Opleidingssymposium COc 'You get what you (don’t) expect? Hoe het placebo effect kan bijdragen aan betere zorg' - lokatie: Almere- Stad (NL)

Reanimatie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Starttraining PT voor mentoren - lokatie:

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher 1A (blended) - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Training Expertisecentrum Euthanasie - Introductietraining - lokatie: Den Haag (NL)

ABCDE Methodiek cursus - lokatie: Maastricht (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Castricum (NL)

Congres Vijftien jaar ‘marktwerking’ in de zorg. Zorginhoudelijke perspectieven op de toekomst - lokatie: Den Haag (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

DBC - Systematiek - lokatie: Purmerend (NL)

Omgaan met perfectionisme - lokatie: Rotterdam (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Houten (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Clinical Leadership & Care Redesign - lokatie: Dordrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Eibergen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Ermelo (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Klinisch Opleiden: Inspireren en Groei - lokatie: Nijmegen (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Newborn Life Support - lokatie:

Obesitas - lokatie:

Ontwikkelingen in de zorg - lokatie: Purmerend (NL)

Reanimatie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach The Teacher: basis - lokatie: Geleen (NL)

Winter Warffum "Verhalen bij het haardvuur..." - lokatie: Bronkhorst (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Alkmaar (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Alkmaar (NL)

Workshop mentoring - lokatie: Dordrecht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Clinical Leadership & Care Redesign - lokatie: Dordrecht (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

masterclass voor startende opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

NVMSR Themamiddag “Verzekeringstechnische en juridische aspecten van het rapporteren” - lokatie: Nijkerk (NL)

Patientcomfort en communicatie - lokatie: Nijmegen (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Workshop PDCA - lokatie: Breda (NL)

Domus Overleg De verovering van een mannenbolwerk - lokatie: Urk (NL)

Opfriscursus Praktijk Duikkeuring - lokatie: Amsterdam (NL)

Begeleiden en Beoordelen van aios UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Corle (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Slikken of stikken? De leukste masterclass over prikken, pillen en poeders - lokatie: Brummen (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teacher: Didactische Basisprincipes - lokatie: Heerlen (NL)

Workshop PDCA - lokatie: Breda (NL)

Workshop zelfzorg voor artsen - lokatie:

(team)Workshop Implementatie van EPA's in de opleidingspraktijk - lokatie: Utrecht (NL)

16e Regionale Uro-oncology bijeenkomst - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining Beter gezond? - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie:

Dag van de Impact-Development Center - lokatie: Vught (NL)

De veranderende rol van de arts en de leidinggevende in het tijdperk van integraal capaciteitsmanagement - lokatie: Haarlem (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Vaattoegang - lokatie:

Hart Leiderschap - lokatie:

Introductie patiëntveilig werken met CRM - lokatie: Enschede (NL)

MD traject - skill lab - lokatie: Rotterdam (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Persoonlijkheidsproblematiek, samenwerken en herstel in epistemisch vertrouwen - lokatie: Zeist (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2021 - lokatie: Ede (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Succesvol veranderen: beïnvloeden en begeleiden van veranderingen binnen de MVO - lokatie: Utrecht (NL)

Trainingsdag 6 LEAN - lokatie: Berg en Dal (NL)

Verdiepende training voor consulenten palliatieve zorg met aandacht voor het systeem van de patiënt en het behandelteam - lokatie:

Workshop Breinvriendelijke feedback - lokatie: Dordrecht (NL)

Workshop Feedback - lokatie: Groningen (NL)

Workshop PDCA - lokatie: Breda (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

masterclass coachen van de opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

NFU Advanced Training Program Waardengedreven Zorg - lokatie: Nijmegen (NL)

Opfriscursus Feedback en KPB - lokatie: Hoofddorp (NL)

Reanimatie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Teach the Teachers II - competentiegericht opleiden - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Begeleiden en Beoordelen van aios UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

DOO Dossiervoering en informed consent - lokatie: Heerlen (NL)

Een tuchtklacht, en dan? - lokatie: Utrecht (NL)

Extra cursus CCL 3 - lokatie: Garderen (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden - lokatie: Maastricht (NL)

MD-Inspiratie-tweedaagse - lokatie: Heeze (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Reanimatie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Thematische Advanced Life Support Management - lokatie: Houten (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Dordrecht (NL)

Training Safety-II: toepassingen in de praktijk - lokatie:

TtT teamtraining Feedback - Neurologie - lokatie: Utrecht (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Basistraining Vitaal bedreigde patiënt 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Ermelo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

De Academie | Kracht van Confrontatie - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop begeleiden en debriefen van interprofessionele simulatie teamtraining 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Haal het beste uit jezelf - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Workshop Feedback - lokatie: Groningen (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingen in de zorg - lokatie: Emmen (NL)

SCEN-artsen bijeenkomsten 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Profilering (wijs op reis) - lokatie:

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Connecting Leaders - Advanced Veranderkracht - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Medische Statistiek in de Oncologie - lokatie: Amsterdam (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Op goed geluk! Moderne levenskunst voor artsen - lokatie: Brummen (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Connecting Leaders - Advanced - Diversiteit en Inclusie - lokatie: Utrecht (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Postacademische Beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector - lokatie: Nijmegen (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Workshop duurzame inzetbaarheid - lokatie: Maastricht (NL)

AOA scholingsdag: Agressie en ABCDE scholing - lokatie: Uden (NL)

Opleiding tot medisch coach level I - lokatie: Bennekom (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Aan de Slag! leergroep – Leiderschapstraject Slagkracht - lokatie: Rotterdam (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Brummen (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

Master Class voor ervaren specialisten - lokatie: Vlaardingen (NL)

MOET providercourse - lokatie: Tilburg (NL)

Nascholing IFMS commissie - lokatie: Oranjewoud (NL)

Reanimatie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Teamscholing Neurorevalidatie - lokatie: Leiden (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Gouda (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop Feedback - lokatie: Groningen (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

DEUS Point-of-Care Echocardiografie - lokatie:

Bestuursacademie NVA/NVvP - lokatie: Utrecht (NL)

Clinical Leadership & Care Redesign - lokatie:

DEUS Point-of-Care Echocardiografie - lokatie:

DEUS Point-of-Care Echografie Nefrologie - lokatie: Houten (NL)

Immediate Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Workshop persoonlijke drijfveren (motivatie) en gedragsstijl - lokatie:

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Clinical Leadership Programma Nieuw Talent - lokatie: Breda (NL)

Cursus Relationeel trauma - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Houten (NL)

Ins & outs over overgewicht en obesitas - in 60 minuten - lokatie:

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie:

Reanimatie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Workshop persoonlijke drijfveren (motivatie) en gedragsstijl - lokatie:

AOA scholingsdag: Agressie en ABCDE scholing - lokatie: Uden (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

Ins & outs over overgewicht en obesitas - in 60 minuten - lokatie:

Transformationeel leiderschap en bewustzijn - lokatie: Oirschot (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Arnhem (NL)

Leergang Clinical Leadership / voor medisch specialisten in een (toekomstige) leidinggevende rol - lokatie: Amsterdam (NL)

Medisch Leiderschap 2022 - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Zenuwblokkades - lokatie: Houten (NL)

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop zelfzorg voor artsen - lokatie:

Mind You, 3-daagse mini-retraite voor artsen - lokatie: Garderen (NL)

Door denken voor dokters. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Leersum (NL)

ErasmusMC Winter ILD School Pathologie, Radiologie en Kliniek van Interstitiële Longziekten - lokatie: Davos Platz (CH)

Melanoom panel DNA 2022 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Ede (NL)

Bijscholing LVAK Basisdagen - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Amsterdam (NL)

Transformationeel leiderschap en bewustzijn - lokatie: Oirschot (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Beverwijk (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Authentiek leiderschap voor opleiders - lokatie: Ridderkerk (NL)

Clinical Leadership Medisch Managers - lokatie: Breda (NL)

HMIMS - lokatie: Leiden (NL)

Leergang Leiderschap voor Professionals (LLvP12) - lokatie:

Masterclass startende (plv) opleiders OOR NO - lokatie: Zwolle (NL)

Medisch Specialist en Bestuur 2022 - lokatie: Putten (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

"Kanker op de werkvloer" - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

TtT Implementatie EPA's en bekwaamverklaren - lokatie: Hoofddorp (NL)

TtT Optimaliseren EPA-gericht opleiden - lokatie: Hoofddorp (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Agressie Management - lokatie: Nijmegen (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Delft (NL)

Superb supervision junior - mentoring your PhD candidate towards responsible conduct of research - lokatie: Amsterdam (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie:

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Leersum (NL)

Teach the teacher - toetsen en beoordelen - lokatie: Alkmaar (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

Basic methods and reasoning in Biostatistics - lokatie: Leiden (NL)

HMIMS - lokatie: Tilburg (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

Door één deur. Zonder stress lekker samenwerken - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Ja dokter, nee dokter! Receptuur voor een soepel spreekuur - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Opleidingsmodule “Onafhankelijk Medisch Onderzoek inzake Medisch Handelen en Medische Aansprakelijkheid” - lokatie: Nijkerk (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

SH-MS (Opleiding Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten en aios) - lokatie: Nijmegen (NL)

Suïcide & Suïcidepreventie - lokatie: Zeist (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Opleiding tot medisch coach level I - lokatie: Bennekom (NL)

Vitamine R: Leer hoe je regie, rust en ruimte creëert - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Ermelo (NL)

Connecting Leaders - Advanced Veranderkracht - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Tweedaagse masterclass Complexity Thinking - lokatie: Lunteren (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

masterclass coachen van de opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Scen-arts 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Van patiënt naar persoon - lokatie: Groningen (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Rotterdam (NL)

Opleiden in Gelre; 'Generatie Ygenwijs' - lokatie: Apeldoorn (NL)

Reanimatie - lokatie: Zuidlaren (NL)

masterclass voor startende opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Gered door de hamer?! Ontsnap aan zinloos vergaderen - lokatie: Leersum (NL)

Opleiding tot medisch coach level II - lokatie: Bennekom (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Leergang jonge klaren (word de medisch specialist die je wilt zijn) - lokatie: Bennekom (NL)

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass ''de Essentie van cultuur en gedrag'' | 08-03-2022 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Inleiding Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Vakgroepvoorzitter - lokatie: Utrecht (NL)

PROSA basiscursus - lokatie: Maastricht (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

Startscholing Mentoraat Master Epicurus - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Clinical Leadership & Care Redesign - lokatie:

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Houten (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Teach The Teacher: basis - lokatie: Geleen (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Cursus Teamcoaching in de zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Medisch Leiderschap, module projectmanagement 2022 - lokatie:

Teach the teacher - toetsen en beoordelen - lokatie: Alkmaar (NL)

Klinische Bootcamp presteren onder druk in de klinische setting - lokatie: Bilthoven (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

ICT & gezondheidsrecht - lokatie:

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Mind You, 3-daagse mini-retraite voor artsen - lokatie: Garderen (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Transformationeel leiderschap en bewustzijn - lokatie: Oirschot (NL)

Basiscursus 2022 “Medisch Specialistische Rapportage” - lokatie: Nijkerk (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

Nascholingsdag Psychiaters en AVG, Klacht - lokatie: Groesbeek (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop duurzame inzetbaarheid - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus duikgeneeskunde - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Het Nationale COPD-congres - lokatie: Utrecht (NL)

Interculturele competenties voor zorgprofessionals - lokatie: Goirle (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Beverwijk (NL)

DEUS Echografie Scenariotraining - lokatie: Houten (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

Vitamine R: Leer hoe je regie, rust en ruimte creëert - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Aan de Slag! leergroep – Leiderschapstraject Slagkracht - lokatie: Rotterdam (NL)

Clinical Leadership & Care Redesign - lokatie:

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie:

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Connecting Leaders - Advanced - Diversiteit en Inclusie - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Coachend leidinggeven - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Education4Care nascholing op Terschelling - lokatie: Terschelling (NL)

Ouderengeneeskunde Maastricht 2.0 'actualiteit en ontwikkelingen' 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

4 verschillende vakgebieden in de geneeskunde - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

PROSA basiscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Leersum (NL)

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Zeist (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Opleiding Scen-arts 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium Centra voor Thuisbeademing "Even op adem komen" - lokatie: Ede (NL)

Vitamine R: Leer hoe je regie, rust en ruimte creëert - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Teach the teacher - toetsen en beoordelen - lokatie: Alkmaar (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

PROSA basiscursus - lokatie: Maastricht (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Leersum (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Zenuwblokkades - lokatie: Houten (NL)

Effectief handelen in stressvolle situaties en periodes - lokatie: De Koog (NL)

Masterclass startende (plv) opleiders OOR NO - lokatie: Zwolle (NL)

DEUS Point-of-Care Echocardiografie - lokatie: Houten (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Nefrologie - lokatie: Houten (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Houten (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Brummen (NL)

Startscholing Mentoraat Master Epicurus - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Masterclass Vakgroepvoorzitter - lokatie: Utrecht (NL)

Management voor stafbesturen - lokatie: Zeist (NL)

Klinische Bootcamp presteren onder druk in de klinische setting - lokatie: Bilthoven (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Effectief handelen in stressvolle situaties en periodes - lokatie: De Koog (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

21e Wondcongres 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

PROSA basiscursus - lokatie: Maastricht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium Ziekenhuisgeneeskunde - lokatie: Amsterdam (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Houten (NL)

Slikken of stikken? De leukste masterclass over prikken, pillen en poeders - lokatie: Brummen (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

Zeker en vast. Ontdek het fundament van de medische wetenschap - lokatie: Brummen (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

Aan de Slag! leergroep – Leiderschapstraject Slagkracht - lokatie: Rotterdam (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

DEUS Echografie Scenariotraining - lokatie: Houten (NL)

PROSA basiscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie:

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Rotterdam (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Leersum (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Houten (NL)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Masterclass Ethiek voor medici - lokatie: Utrecht (NL)

Teach The Teacher: basis - lokatie: Geleen (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Besturen medische staf revalidatie-instellingen - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teacher - toetsen en beoordelen - lokatie: Alkmaar (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

Ouderengeneeskunde Maastricht 2.0 'actualiteit en ontwikkelingen' 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Beverwijk (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Zenuwblokkades - lokatie: Houten (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Inleiding Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Utrecht (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Ermelo (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

DEUS Point-of-Care Echocardiografie - lokatie: Houten (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Nefrologie - lokatie: Houten (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Houten (NL)

Masterclass Vakgroepvoorzitter - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie:

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)