Basis MatriXmethode: Emotieregulatie bij angsten en trauma’s - lokatie: Utrecht (NL)

Driedaagse Cursus Verlies- en Rouwbegeleiding - lokatie: Amersfoort (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Basismodule 1: Introductie in de Presentie - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding tot klachtenfunctionaris - lokatie: Almere (NL)

(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
ADHD en Middelengebruik bij adolescenten
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning Programma LVB Herkennen op Persoonskenmerken
Geschiedenis van de psychiatrie
GGZ College Autismespectrumstoornis
GGZ College Onbegrepen gedrag
GGZ College Psychose
GGZ College Puberteit en psychische problemen
GGZ College Suïcidepreventie
Inzicht in psychiatrische stoornissen
Kenniswebinar Verstandig omgaan met de persoonsgegevens van je clienten
Kenniswebinar Wmo Begeleiding
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Omgaan met cliënten met een LVB in een forensisch kader
Online LinkedIn training (+ gratis profielscan)
Online Training Communicatie in Zorg en Onderwijs
Positieve psychologie - Thuisstudie
Psychopathologie
Psychopathologie in de KJP
Psychose
Werken met een meldcode in de ggz
Wet- en regelgeving in de Forensische zorg
Wet verplichte ggz voor verpleegkundigen
Wvggz - introductie e-learning

Nieuwjaarscongres GGZ Friesland: Contact - lokatie: Franeker (NL)

Leergang SAMEN ANDERS ZORGEN - lokatie:

Transactionele Analyse 101 - lokatie: De Bilt (NL)

Basis MatriXmethode: Emotieregulatie bij angsten en trauma’s - lokatie: Utrecht (NL)

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld - lokatie: Haarlem (NL)

Basisopleiding Emotioneel Meesterschap voor professionals - lokatie: Amersfoort (NL)

Practitioneropleiding Transactionele Analyse - lokatie: De Bilt (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie:

Driedaagse Cursus Verlies- en Rouwbegeleiding - lokatie:

Psychofysieke agressieregulatie, weerbaar de-escaleren en communiceren! - lokatie: Groningen (NL)

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld - lokatie: Haarlem (NL)

Congres Ouderenpsychiatrie - lokatie: Den Haag (NL)

Transactionele Analyse 101 - lokatie: De Bilt (NL)

Driedaagse Cursus Verlies- en Rouwbegeleiding - lokatie: Amersfoort (NL)

Diversiteit en Sensitiviteit II - lokatie: Den Haag (NL)

Transactionele Analyse 101 - lokatie: De Bilt (NL)

Leergemeenschap ASB - lokatie: Breda (NL)

Driedaagse Cursus Verlies- en Rouwbegeleiding - lokatie: Amersfoort (NL)

Omgaan met lastige mensen en storende teamdynamieken - lokatie:

Omgaan met lastige mensen en storende teamdynamieken - lokatie:

Practitioneropleiding Transactionele Analyse - lokatie: De Bilt (NL)

Driedaagse Cursus Verlies- en Rouwbegeleiding - lokatie: Amersfoort (NL)

Practitioneropleiding Transactionele Analyse - lokatie: De Bilt (NL)

Leergemeenschap ASB - lokatie: Breda (NL)