Training ‘Efficiënt en begrijpelijk schrijven’ voor de klachtenfunctionaris - lokatie: Almere (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Basismodule 1: Introductie in de Presentie - lokatie: Utrecht (NL)

Leergemeenschap ASB - lokatie: Breda (NL)

Actualisering zorgregels - lokatie:

Opleiding klachtenfunctionaris voor mediators - lokatie: Almere (NL)

Genderspecifiek omgaan met emotioneel, grensoverschrijdend en agressief gedrag; stoppen met maar doorgaan - lokatie:

Basistraining Beschermjassen - lokatie:

Basisopleiding Emotioneel Meesterschap voor professionals - lokatie: Amersfoort (NL)

MfN & ADR geaccrediteerde Opleiding tot Registermediator - lokatie: Rotterdam (NL)

Basis MatriXmethode: Emotieregulatie bij angsten en trauma’s - lokatie:

Basistraining Beschermjassen - lokatie:

Driedaagse Cursus Verlies- en Rouwbegeleiding - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Juridische kaders - lokatie: Almere (NL)

Basis MatriXmethode: Emotieregulatie bij angsten en trauma’s - lokatie:

MfN & ADR geaccrediteerde Opleiding tot Registermediator - lokatie: Garderen (NL)

Basis Verbindende | Geweldloze Communicatie voor Professionals - lokatie: Doorn (NL)

Basiscursus Klachtenopvang en -bemiddeling (KA) - lokatie: Woerden (NL)

Juridische bijeenkomsten voor VKIG klachtenfunctionarissen in de zorg - lokatie:

Juridische bijeenkomsten voor VKIG klachtenfunctionarissen in de zorg - lokatie:

Positieve psychologie: Masterclass Echt leren van fouten - lokatie: Groningen (NL)

Verdiepingscursus voor klachtenfunctionarissen (KV voorheen KB) - lokatie: Woerden (NL)

Teken je mee - lokatie:

Teken je mee - lokatie: Breda (NL)

Transactionele Analyse 101 - lokatie: De Bilt (NL)

(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
ADHD en Middelengebruik bij adolescenten
ADHD in de KJP
Agressiehantering en Sociale Veiligheid
Angststoornissen
Autisme: online college
Autismespectrumstoornis in de verslavingszorg
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
BHV
Borderline: online college
De emotionele en relationele betekenis van geldkwesties
De Forensische cliënt
Dementie: online college
Dubbele diagnose GGZ-instellingen
Dubbele diagnose Verslavingsinstellingen
Dwang en drang
Dwang en drang binnen de maatschappelijke opvang en beschermd wonen
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning Programma LVB Herkennen op Persoonskenmerken
Escalatie en de-escalatie
FACT
Forensische zorg binnen de maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Gedragsproblemen bij jongeren: online college
Gedragsverandering: online college
Geschiedenis van de psychiatrie
GGZ College Autismespectrumstoornis
GGZ College Corona en ggz
GGZ College Licht verstandelijke beperking
GGZ College Onbegrepen gedrag
GGZ College Persoonlijkheidsstoornissen
GGZ College Praten over psychische stoornissen
GGZ College Psychose
GGZ College Puberteit en psychische problemen
GGZ College Suïcidepreventie
GGZ College Wet verplichte ggz
Grondhouding t.o.v. LVB
Herkennen van een LVB
Inzicht in psychiatrische stoornissen
Kennismaking met calamiteitenonderzoek
Kenniswebinar Verhalen vertellen in het sociale domein
Kenniswebinar Verstandig omgaan met de persoonsgegevens van je clienten
Kenniswebinar Wet zorg en Dwang en Wvggz
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Langetermijngevolgen van kindermishandeling
Motiverende gespreksvoering bij cliënten met een LVB
Omgaan met adolescenten
Omgaan met agressie
Omgaan met agressie binnen de maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Omgaan met clienten met een LVB
Omgaan met cliënten met een LVB in een forensisch kader
Online communiceren in de ggz
Online LinkedIn training (+ gratis profielscan)
Online Training Communicatie in Zorg en Onderwijs
Oplossingsgericht werken
Oplossingsgericht werken 2.0
Ouder(s)ondersteuning
Persoonlijkheidsstoornissen
Positieve psychologie - Thuisstudie
Positieve psychologie: online college
Privacy en informatieveiligheid
Professioneel hulpverlenen: online college
Psychose
Relatie forensisch professional en de cliënt
Relatie team en cliënt
Rol van de forensische professional
Somatiek en verslaving
Spanningsvelden en spanningsbogen
Stemmingsstoornissen
U woont nu hier
Ups & downs in gezinsrelaties: online college
Van safety I naar safety II
Verbale en persoonlijke weerbaarheid
Waarnemen en analyseren van gedrag in de Forensische zorg
Werkbegeleiding
Werken met een meldcode in de ggz
Wet- en regelgeving in de Forensische zorg
Wet verplichte ggz voor verpleegkundigen
Wet Zorg en Dwang
Zelfcompassie en zelfvertrouwen: online college
Zichtbaar vakmanschap in de ggz

Omgaan met lastige mensen en storende teamdynamieken - lokatie:

Omgaan met lastige mensen en storende teamdynamieken - lokatie:

Verdieping Klachtbrieven schrijven - lokatie: Almere (NL)

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld - lokatie: Haarlem (NL)

MfN & ADR geaccrediteerde Opleiding tot Registermediator - lokatie: Hoogersmilde (NL)

Training Schriftelijke Vaardigheden voor functionarissen klachtenopvang en -bemiddeling - lokatie: Woerden (NL)

Basistraining Beschermjassen - lokatie:

Veranderende cliënten in veranderende organisaties: meer leren van klachten - lokatie: Almere (NL)

Practitioneropleiding Transactionele Analyse - lokatie: De Bilt (NL)

TRAINING ROL VAN DE KLACHTENFUNCTIONARIS BIJ SCHADE - lokatie: Almere (NL)

Conflictcoaching - lokatie: Bilthoven (NL)

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld - lokatie: Haarlem (NL)

MfN & ADR geaccrediteerde Opleiding tot Registermediator - lokatie: Garderen (NL)

Opleiding tot klachtenfunctionaris - lokatie: Almere (NL)

Actualisering zorgregels - lokatie:

Introductie; opleiding met elkaar - lokatie: Almere (NL)

Klachtenbemiddeling - lokatie: Almere (NL)

Juridische bijeenkomsten voor VKIG klachtenfunctionarissen in de zorg - lokatie:

MfN & ADR geaccrediteerde Opleiding tot Registermediator - lokatie: Garderen (NL)

Basis MatriXmethode: Emotieregulatie bij angsten en trauma’s - lokatie:

Alcoholgebruik in het verpleeghuis - lokatie: Amersfoort (NL)

Basis MatriXmethode: Emotieregulatie bij angsten en trauma’s - lokatie:

Basistraining Beschermjassen - lokatie:

Training Klachtenmanagement - lokatie: Almere (NL)

Basistraining Beschermjassen - lokatie:

MfN & ADR geaccrediteerde Opleiding tot Registermediator - lokatie: Hoogersmilde (NL)

Basis MatriXmethode: Emotieregulatie bij angsten en trauma’s - lokatie:

Transactionele Analyse 101 - lokatie: De Bilt (NL)

Basis MatriXmethode: Emotieregulatie bij angsten en trauma’s - lokatie:

Training Lichaamstaal: ‘Leer non-verbale signalen van de ander lezen’ - lokatie: Hoogland (NL)

MfN & ADR geaccrediteerde Opleiding tot Registermediator - lokatie: Garderen (NL)

Basis Verbindende | Geweldloze Communicatie voor Professionals - lokatie: Doorn (NL)

Training Juridische kaders - lokatie: Almere (NL)

Driedaagse Cursus Verlies- en Rouwbegeleiding - lokatie: Amersfoort (NL)

Basistraining Beschermjassen - lokatie:

Efficiënt en begrijpelijk schrijven van informatieve teksten in de zorg - lokatie:

Basis MatriXmethode: Emotieregulatie bij angsten en trauma’s - lokatie:

Basis MatriXmethode: Emotieregulatie bij angsten en trauma’s - lokatie:

Actualisering zorgregels - lokatie:

MfN & ADR geaccrediteerde Opleiding tot Registermediator - lokatie: Hoogersmilde (NL)

Transactionele Analyse 101 - lokatie: De Bilt (NL)

MfN & ADR geaccrediteerde Opleiding tot Registermediator - lokatie: Garderen (NL)

Thematische Verdiepingstraining Bemiddelingsvaardigheden (KBM-V) - lokatie: Woerden (NL)

MfN & ADR geaccrediteerde Opleiding tot Registermediator - lokatie: Garderen (NL)

MfN & ADR geaccrediteerde Opleiding tot Registermediator - lokatie: Hoogersmilde (NL)

MfN & ADR geaccrediteerde Opleiding tot Registermediator - lokatie: Rotterdam (NL)

Transactionele Analyse 101 - lokatie: De Bilt (NL)

MfN & ADR geaccrediteerde Opleiding tot Registermediator - lokatie: Garderen (NL)

MfN & ADR geaccrediteerde Opleiding tot Registermediator - lokatie: Hoogersmilde (NL)

MfN & ADR geaccrediteerde Opleiding tot Registermediator - lokatie: Hoogersmilde (NL)

MfN & ADR geaccrediteerde Opleiding tot Registermediator - lokatie: Garderen (NL)

Practitioneropleiding Transactionele Analyse - lokatie: De Bilt (NL)

TRAINING ROL VAN DE KLACHTENFUNCTIONARIS BIJ SCHADE - lokatie: Almere (NL)

MfN & ADR geaccrediteerde Opleiding tot Registermediator - lokatie: Garderen (NL)

Transactionele Analyse 101 - lokatie: De Bilt (NL)

Positieve psychologie: Masterclass Verbindende communicatie - lokatie: Groningen (NL)

Transactionele Analyse 101 - lokatie: De Bilt (NL)

Leergemeenschap ASB - lokatie: Breda (NL)