“Leefstijlinterventie bij type 2 diabetes: voeding als therapie” - lokatie: Utrecht (NL)

1e-lijns psychische zorg (ex-)vluchtelingen
2016-2018: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen
2017-2019: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2017-2019: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2017-2019: Omgaan met vermoedens van kindermishandeling voor medici - ABAN
2017-2019: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2017-2019: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2018-2020 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2018-2020 - Preventie Shakenbabysyndroom - KNMG
2018-2020 GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
2018-2020: SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
2018-2020: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
abcdeSIM
advances in haemophlilia care
Behandelbeleid
Bescherming van informatie en privacy in de zorgbranche
Bewegen als medicijn: Wat schrijft u voor?
BROK® en WMO-GCP herregistratie
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
CME Academy - Cystic fibrosis: Geneesmiddelinteracties en monitoring
Dieetmaatregelen bij metabole ziekten
EBM voor oudere patiënten
EBM voor oudere patiënten
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
E-learning Borstvoeding
E-learning Insectenallergie
E-learning KNMG Meldcode Kindermishandeling
E-learning 'Optimizing ADHD treatment'
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
e-Xpert: Advanced Life Support
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Farmacologie
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
e-Xpert: Vocht en Elektrolyten
Flash Glucose Monitoring - On demand webinar
Gezondheidsrecht - WGBO
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Gokproblematiek
Handhygiëne
Health data science/Big data
Health Informatics: Eenmalige registratie, meervoudig gebruik.
Health Informatics: eHealth en zelfmanagement
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Interculturele zorg in GGZ
Introductieprogramma Informatiebeveiliging
Islam & palliatieve zorg: theorie en praktijk in de spreekkamer
Kwaliteitsregistraties en indicatoren, Health Informatics
Light PLUS WMO/GCP training
Management of adverse events of immune checkpoint inhibitors (ICPI)
MOOC Kidney transplantation
Motiverende gespreksvoering bij LVB
Nascholing Acute Lymfatische Leukemie
NTvG CME
On demand uitzending : Cystic Fibrosis Year in Review 2017
On-demand web-tv De zuigeling met regurgitatie en/of (reflux)ziekte
On-demand web-tv: Kinderen met koemelkallergie; een wetenschappelijke kijk op voeding en het microbioom
Online Course: het perioperatieve traject bij kwetsbare ouderen
Online Course: Kennis van zorgkosten
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online Course: Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 1
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 2
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 1
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 2
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Casus
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Uitzending
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen (casus)
Online nascholing Stoppen met roken - casuïstiek
Online nascholing Stoppen met roken - Discussieprogramma
Online WMO/GCP training
Ouderen in veilige handen: medici
Paul Janssen Futurelab Leiden - Clinical Development ONLINE
Praktische Pediatrie
Praktische Pediatrie
Praktische Pediatrie
Praktische Pediatrie
Praktische Pediatrie 2018-1
Praktische Pediatrie 2018-2
Praktische Pediatrie 2018-3
Praktische Pediatrie 2018-4
Prostaatcarcinoom bij ouderen
Refugee Care[e]Education - zorg voor vluchtelingen - e-learning format
RGS Visitatie Vervolgcursus (E-learning)
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 1
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 2
Selectie en inrichting van zorginformatiesystemen
Suïcidepreventie
Target@Work
The Health Innovation Discovery Course
Van DSM IV naar DSM-5
Webcast: Advances in ADHD Management: The Critical Role of Comorbid Disorders
WMO/GCP-herregistratie en BROK-herregistratie per oktober 2018
Zeldzame aandoeningen bij kinderen
ZiROP.nl

1e onderwijsbijeenkomst Voeding - lokatie: Maastricht (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus Fase 2 voor klinisch farmacologen in METC's - lokatie: Nijmegen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Meeloopdagen/Stage bij het Maxima - lokatie: Utrecht (NL)

Radboud Grand Rounds - lokatie: Nijmegen (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Met SET-Q aan de slag - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

DISC communicatie training voor oogartsen - lokatie:

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

SHK | Nascholing symptomatische behandeling van luchtweginfecties - lokatie: Tilburg (NL)

Teaching on the run module 6- Lastige gesprekken in de opleiding - lokatie: Almelo (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Leuven (BE)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

BLS pasgeborene - lokatie: Den Haag (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Eindhoven (NL)

Nascholing ADHD: nieuwe richtlijnen, nieuwe inzichten? - lokatie: Eindhoven (NL)

Persoonsgerichte zorg, aan de slag! Mens en medicijn, biedt maatwerk aan de mens met diabetes type 1. - lokatie:

Programma Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Vitaal Bedreigde Patiënt - lokatie: Velp (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Bijscholing Motiverende Gespreksvoering (MI3) - lokatie: Uithoorn (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Gouda (NL)

Train the trainer Crew Resource Management (CRM) - lokatie: Dordrecht (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Winschoten (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Utrecht (NL)

Het leer- en veranderproces van de aios: nieuwe perspectieven - lokatie: Arnhem (NL)

IFMS - Powertraining Appraisal & Assessment training / Opleiding tot Appraisor - lokatie: Berg en Dal (NL)

Teaching on the Run: module 11 - Gebruik onderwijsprincipes in de spreekkamer - lokatie: Groningen (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Breukelen (NL)

Themabijeenkomst EPA’s: Gek van feedback - lokatie: Nijmegen (NL)

Training feedback geven aan AIOS - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie:

Cursus Ontwikkelen van blended learning - lokatie: Leiden (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Hoofddorp (NL)

GCP cursus - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Peer Support symposium - lokatie: Breda (NL)

Werkconferentie opleiders - lokatie: Alkmaar (NL)

Lachgassedatie bij kinderen - lokatie: Amsterdam (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

Grenzeloze zorg - zorgen voor eigen grenzen - lokatie: Utrecht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Beverwijk (NL)

Leidinggeven als professie (LAP) - lokatie: Groningen (NL)

Specialistische reanimatie van volwassenen (ABAN) - lokatie: 9728NT (NL)

Toetsen en beoordelen van coassistenten in het curriculum G2020 - lokatie: Enschede (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Amersfoort (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

ADHD en persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Vianen (NL)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Beter samenwerken met collega’s. Non-Technical-Skills: Hoe leid je daarin op? - lokatie: Leiden (NL)

Collegereeks Management in de zorg - lokatie: Breukelen (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Den Haag (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

't kinderspreekuur 2 - lokatie: Zwolle (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie:

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Kloetinge (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Amersfoort (NL)

training weerbaarheid & grenzen stellen - lokatie: Rheden (NL)

Zinnige Zorg is gedeelde zorg: optimalisatie van zorg van knie- en heupartrose - lokatie: Hoofddorp (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Antistolling bij ingrepen & bloedingen: veel nieuws onder de zon - lokatie: Leiden (NL)

Assessment van competenties van geneeskundestudenten - lokatie: Leiden (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

Beyond Words Studiedag (Parental) Embodied Mentalisation - lokatie: Amsterdam (NL)

Bijscholing Motiverende Gespreksvoering (MI3) - lokatie: Zoetermeer (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Darmkankermaand - vijf jaar BVO - lokatie: Leiden (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Leiden (NL)

Docentprofessionalisering Medische Vervolgopleidingen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Utrecht (NL)

ICH-GCP cursus: wet- en regelgeving bij klinisch onderzoek in de dagelijkse praktijk (8 uurs) - lokatie: Emmen (NL)

Juridische aspecten in de medische praktijk - lokatie: Alkmaar (NL)

Omgaan met lichamelijk onverklaarde klachten - lokatie: Rotterdam (NL)

Refereerbijkomsten kindergeneeskunde - lokatie:

SIRE training - lokatie: Delft (NL)

Teach the Teacher Vediepingsmodule Lastige Feedback - lokatie: Zaandam (NL)

Teach the Teachers-Plus: EPA's gebruiken in de opleiding - lokatie: Leiden (NL)

Training Docentprofessionalisering AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Assen (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Moeilijke patiënten - lokatie: Zeist (NL)

Pijnsymposium ACTieve Pijnrevalidatie - lokatie: Enschede (NL)

53e Kinderartsenweek Nijmegen - lokatie: Nijmegen (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Uden (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Vlaardingen (NL)

IFMS - Opfris training / Intervisie werkzame Appraisers - lokatie: Roosendaal (NL)

Introductie op healthcare analytics - lokatie: Utrecht (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Neurorevalidatie deel 1: Probleemanalyse - lokatie: Haarlem (NL)

Wetenschappelijke bijeenkomst (kinder)reumatologie - lokatie: Utrecht (NL)

Chronische Pijn - lokatie: Swalmen (NL)

Congres Zorgtransformatie - lokatie: Utrecht (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Utrecht (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Jaarsymposium Kinder- en jeugdpsychiatrie 2019 - 12 maanden kinder- en jeugdpsychiatrie in vogelvlucht - - lokatie: Amersfoort (NL)

Kinderorthopedie 2019 - lokatie: Ede (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Beverwijk (NL)

Opleiding Scen-arts 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the run module 6- Lastige gesprekken in de opleiding - lokatie: Almelo (NL)

Teaching on the Run: module - 7 Leerstijlen - lokatie: Zwolle (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Bijeenkomst Moeilijk behandelbaar astma - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Bootcongres 2019 Wetenschappelijk voorjaarscongres NTV - lokatie: Amsterdam (NL)

Congres Dutch Society for Simulation in Healthcare: Medical Simulation “Let's work together" - lokatie: Rotterdam (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Baarn (NL)

Dr. House - lokatie: Hoogland (NL)

Leidinggeven als professie (LAP) - lokatie: Groningen (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Amersfoort (NL)

65 jaar dialyse in het Maasstad ziekenhuis - lokatie: Rotterdam (NL)

9e Jaarcongres ClaudicatioNet - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ACT voor multidisciplinaire revalidatieteams - lokatie: Eemnes (NL)

ADHD Netwerk - 50e Netwerkmeeting - lokatie: Utrecht (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Crew Resource Management - Refreshertraining - lokatie: Ravenstein (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Den Haag (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Zeist (NL)

IFMS/ functioneringsgesprekken voeren - lokatie: Maastricht (NL)

Jongeren en depressie - Hoe eerder je ingrijpt, hoe beter - lokatie: Ede (NL)

Karel V Symposium: Cardiac Devices - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Nascholing ADHD: nieuwe richtlijnen, nieuwe inzichten? - lokatie: Urmond (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Leeuwarden (NL)

Onderwijsmiddag 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Perinatale Infecties: een multidisciplinair probleem - lokatie: Rhenen (NL)

Prisma in de praktijk basistraining - lokatie: Rotterdam (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Putten (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Breda (NL)

Adviesgroep Groeihormoon - lokatie:

Diversiteit en gezondheidsverschillen in de spreekkamer - lokatie: Amsterdam (NL)

HAL Vervolgmodule - lokatie: Ellecom (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Leeuwarden (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

wetenschappelijke vergadering Sectie Intensive Care Kinderen - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium te Nieuw Nickerie: PREVENTIE - lokatie: Nieuw Nickerie (SR)

Education4Care Finlandcursus 2019 - lokatie: Pello (FI)

Antibiotica bij Kinderen - lokatie: Rotterdam (NL)

Basic life support en AED - lokatie: Uden (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Uden (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Amsterdam (NL)

IFMS/ functioneringsgesprekken voeren - lokatie: Maastricht (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Teach the Teacher BASIS cursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced European bioethics Course: Suffering, Death and Palliative Care - lokatie: Nijmegen (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

BATLS - lokatie: Hilversum (NL)

Begeleiden van aios op de werkplek - lokatie: Nijmegen (NL)

Begeleiding in de afstudeerfase van de MPA opleiding - lokatie: Utrecht (NL)

BLS pasgeborene - lokatie: Den Haag (NL)

Congres Netwerkgeneeskunde: De medisch specialist met één been buiten het ziekenhuis - lokatie: Utrecht (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Utrecht (NL)

Kennisdag Jeugd 2019 - lokatie: Baarn (NL)

Leidinggeven als professie (LAP) - lokatie: Groningen (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Te vroeg......aandacht nu en later. - lokatie: Dordrecht (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Alkmaar (NL)

Visitatietraining - lokatie: Utrecht (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Coachend leidinggeven in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Herhalingscursus Kindergeneeskunde "No guts, no glory" - lokatie: De Koog (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Shared Care onderwijsbijeenkomst mrt 2019 - lokatie: De Bilt (NL)

Teaching on the Run: module - 7 Leerstijlen - lokatie: Groningen (NL)

Teaching on the Run: module 8 - Onderwijs op de polikliniek - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Basic Life Support en AED training - lokatie: Heemstede (NL)

Basiscursus 2019 “Medisch Specialistische Rapportage in civiel- en bestuursrechtelijk verband” - lokatie: Nijkerk (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Bunnik (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Crew Resource Management - Refreshertraining - lokatie: Vught (NL)

Cursorisch Onderwijs in MDL-ziekten VJ19 - lokatie: Veldhoven (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Hervind het echte contact met je patiënt en jezelf - lokatie: Zeegse (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

Multidisciplinair Symposium Down Syndroom in de praktijk - lokatie: Veenendaal (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

WOKSEH: herkennen en omgaan met kindermishandeling voor de SEH-arts - lokatie: Riel (NL)

Workshop 'De Formule voor Duurzame Gedragsverandering' - lokatie: Drachten (NL)

19e Nationaal Autisme Congres - lokatie: Rotterdam (NL)

Urotherapeutische bijscholing UMCU/WKZ - lokatie: Utrecht (NL)

Huisartsen nascholing op Curaçao 2019 26 punten - lokatie: Willemstad (CW)

Huisartsen nascholing op Curaçao 2019 20 punten - lokatie: Willemstad (CW)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Harderwijk (NL)

BK Bijscholing 'Professionals in de kinderoncologie' - lokatie: Utrecht (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Uden (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Harderwijk (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

functionele samenwerking sociale pediatrie Maastricht - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

Nascholing Veerkracht - lokatie: Utrecht (NL)

Nederlandse Nefrologiedagen - lokatie: Veldhoven (NL)

Opleidingssymposium Leren Innoveren - lokatie: Delft (NL)

PAOG refereeravonden 2018-2019 - lokatie: Maastricht (NL)

Samenwerking in de regio - lokatie: Rijssen (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Didactische Ondersteuning Medische Proffesionals (DOMP) - lokatie: Uden (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Hoorn (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Den Haag (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Apeldoorn (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Tilburg (NL)

EBRO-training - lokatie: Utrecht (NL)

Generic Instructor Course 2019 - lokatie: Houten (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Harderwijk (NL)

Kindercardiologie voor de kinderarts - lokatie: Rotterdam (NL)

NEJA-Conferentie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd. - lokatie: Deventer (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Teach The Teachers-Plus: Communicatie - lokatie: Leiden (NL)

Training Docentprofessionalisering AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Venray (NL)

Vaardig in conflict - lokatie: Garderen (NL)

Veluwedagen: Algemeen Pedriatische nascholing voor Immunologie - lokatie: Ellecom (NL)

Basiscursus duikgeneeskunde - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

De onbegrepen client van binnenuit bereiken - lokatie: Zeist (NL)

NVVS Voorjaarscongres 'Ethiek in seksuologisch onderzoek en praktijk' - lokatie: Amersfoort (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Gouda (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Grenzeloze zorg - zorgen voor eigen grenzen - lokatie: Utrecht (NL)

Positieve gezondheidszorg Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

STAP Teamtraining - Introductie in Team Resource Management voor simulatie trainers - lokatie: Groningen (NL)

Sterven op je Eigen Manier (STEM) - lokatie:

WOKJA: herkennen en omgaan met kindermishandeling voor de Jeugd Arts - lokatie: Roosendaal (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Rotterdam (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Refugee Care[e]Education - zorg voor vluchtelingen - workshops 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Socratisch Motiveren: eendaagse introductieworkshop - lokatie: Arnhem (NL)

't kinderspreekuur 2 - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Heerenveen (NL)

Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Hoorn (NL)

2-daagse nascholing huisarts-specialist: Buiten de lijntjes kleuren! 2019 - lokatie: Dalfsen (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Tilburg (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Eindhoven (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Bunnik (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Care from the Heart - lokatie: Aljezur (PT)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Ermelo (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

INTERPRETATIE CARDIOPULMONALE INSPANNINGSTESTS (CPET) - lokatie: Heusden-Zolder (BE)

Kijk eens! Wat doet Visio voor jonge kinderen met (vermoedens van) een visuele beperking. - lokatie: Goes (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Patiënt centraal in oncologiezorg: organisatie doet er toe - lokatie: Tilburg (NL)

Portfolio assessmenttraining MANP/MANP - lokatie: Rotterdam (NL)

Refereerbijkomsten kindergeneeskunde - lokatie:

Symposium NAH - lokatie: Tilburg (NL)

Teach the teachers plus: Doelmatigheid - lokatie: Leiden (NL)

The 14th International Netherlands Cancer Institute Head and Neck Symposium: Diagnosis and treatment of head and neck cancer: locally advanced tumors - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Docentprofessionalisering Basis - lokatie: Breda (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Assen (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

22e Infertiliteit, Gynaecologie en Obstetrie- Doelencongres - lokatie: Rotterdam (NL)

5e Symposium Kinderallergologie; De immunologie van de allergologie - lokatie: Maarssen (NL)

Acute Zorg Congres - lokatie: Uden (NL)

DCD anno 2019 - lokatie: Lunteren (NL)

Kinderen met ernstige onbegrepen lichamelijke klachten - lokatie: Amsterdam (NL)

Lachgassedatie bij kinderen - lokatie: Amsterdam (NL)

Nascholingsdag Interpretatie Cardiopulmonale Inspanningstesten - lokatie: Heusden-Zolder (BE)

Sanquin Spring Seminar 2019: Innovative cellular approaches for transfusion medicine - lokatie: Amsterdam (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Dordrecht (NL)

Nascholing ADHD: nieuwe richtlijnen, nieuwe inzichten? - lokatie: Oranjewoud (NL)

Oplossingsgericht Werken Basistraining - lokatie: Groningen (NL)

Teaching on the Run: module 3 - interactief onderwijs - lokatie: Groningen (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

CCL 2017 - 2019, cursus 4 - lokatie: Garderen (NL)

CCL Psa 2018 - 2019, cursus 3 - lokatie: Garderen (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Tiel (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

Epidemiologie: de essentie begrijpen en vertalen naar de praktijk - lokatie: Zweeloo (NL)

Fundamental Disaster Management Course - lokatie: Almelo (NL)

Managementtraining voor AIO's - lokatie: Maastricht (NL)

Professioneel omgaan met (tucht)klachten - lokatie: Zeist (NL)

ABAN Sturen op kwaliteit en risico's - lokatie: Hoorn (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Putten (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Ridderkerk (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding - lokatie: Leiderdorp (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Advanced Wilderness Life Support (AWLS) - lokatie: Soest (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Basic Life Support en AED training - lokatie: Heemstede (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

DEUS Pediatric Point-of-Care Ultrasound 2019 - lokatie: Houten (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

Grenzeloze zorg - zorgen voor eigen grenzen - lokatie: Utrecht (NL)

Master of Business Administration (MBA) - lokatie: Zeist (NL)

Periodieke Conferentie Kindergeneeskunde 2018/2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Workshop 'De Formule voor Duurzame Gedragsverandering' - lokatie: Scheemda (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Feedback voor Medisch Specialisten - lokatie: Leiden (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Motiverende Gespreksvoering voor de medische professional - lokatie: Groningen (NL)

Regionale nascholing Kinderlongziekten - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Emmen (NL)

BLS pasgeborene - lokatie: Den Haag (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Amersfoort (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

Nascholing ADHD: nieuwe richtlijnen, nieuwe inzichten? - lokatie: Heelsum (NL)

Onthoud dit! Een onvergetelijk geheugencongres - lokatie: Ermelo (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Hoogezand (NL)

Lastige gesprekken na een calamiteit - lokatie: Almelo (NL)

Acute life support kinderen - lokatie: Groningen (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Hoogezand (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Nijmegen (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Gorssel (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Training Docentprofessionalisering AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Winschoten (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Utrecht (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Hoogeveen (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Oplossingsgericht Werken Basistraining - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Crew Resource Management - Refreshertraining - lokatie: Ravenstein (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

Stop to practice - lokatie: Zeist (NL)

Hervind het echte contact met je patiënt en jezelf - lokatie: Castricum (NL)

Professionele Mentoren en Curatoren in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Professionele Mentoren en Curatoren in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Assen (NL)

NEWBORN ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Teach the Teachers II - competentiegericht opleiden - lokatie: Utrecht (NL)

Tweedaagse cursus eetproblemen bij jonge kinderen; diagnostiek en behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) - lokatie: Maastricht (NL)

Bijeenkomst Moeilijk behandelbaar astma - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Serologische Diagnostiek van Infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

ECMO cursus - lokatie: Leiden (NL)

GENERIC INSTRUCTOR COURSE - lokatie: Riel (NL)

Masterclass Financieel Management in de Zorg - najaar 2018 - lokatie: Breukelen (NL)

Implementatie van EPA's in de opleidingspraktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Roermond (NL)

Nascholing ADHD: nieuwe richtlijnen, nieuwe inzichten? - lokatie: Breda (NL)

Pijn, uitgangspunten voor pijnanalyse en pijnbehandeling - lokatie: Haarlem (NL)

Training Groepsprocessen - lokatie: Amsterdam (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Rotterdam (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Castricum (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

Nascholing ADHD: nieuwe richtlijnen, nieuwe inzichten? - lokatie: Ridderkerk (NL)

PAOG refereeravonden 2018-2019 - lokatie: Maastricht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Sassenheim (NL)

't kinderspreekuur 2 - lokatie: Haarlem (NL)

Teach the Teacher BASIS cursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Zwolle (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Opleiding Scen-arts 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Spotlight kindernefrologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Vlielanddagen - nascholing pediatrische infectieziekten - lokatie: Oost-Vlieland (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

BLS pasgeborene - lokatie: Den Haag (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Teach The Teachers-Plus: Communicatie - lokatie: Leiden (NL)

Training Docentprofessionalisering AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Amsterdam (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Assen (NL)

Professionalisering stafvoorzitters en MSB-bestuurders - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Mijn carrière als medisch specialist - lokatie: Zeist (NL)

EVE Healthcare 2018 - lokatie: Eindhoven (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Rotterdam (NL)

Refereerbijkomsten kindergeneeskunde - lokatie:

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Reflectorium Kinderendocrinologie januari 2019 - lokatie: Holten (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

EBRO-training - lokatie: Utrecht (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

Teach the Teacher: werken met EPA's en bekwaam verklaren - lokatie: Amsterdam (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

CCL Psa Cursus 5 2017/2018 en 2018/2019 - lokatie: Garderen (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Breukelen (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Amersfoort (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Brummen (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Opleidingsmodule “Onafhankelijk Medisch Onderzoek inzake Medisch Handelen en Medische Aansprakelijkheid” - lokatie:

The REAL impact of ADHD - lokatie: Utrecht (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

vergadering sectie kinderlongziekten (SKL) - lokatie: Amersfoort (NL)

Visitatietraining - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Regionale nascholing Kinderlongziekten - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Bunnik (NL)

functionele samenwerking sociale pediatrie Maastricht - lokatie: 5913 PB (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Amsterdam (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Assen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Putten (NL)

't kinderspreekuur 2 - lokatie: Amersfoort (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Gouda (NL)

Basic life support en AED - lokatie:

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Rotterdam (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

ICH-GCP cursus: update wet- en regelgeving bij klinisch onderzoek in de dagelijkse praktijk (4 uurs) - lokatie: Emmen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Denk mee met Menno de Bree: Medisch leiderschap ontleed - lokatie: Putten (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Besturen medische staf revalidatie-instellingen - lokatie: Den Dolder (NL)

Developmental changes in Paediatric Neurodisability - lokatie: Groningen (NL)

Fundamental Disaster Management Course - lokatie: Zwolle (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training Docentprofessionalisering AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Breda (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

ADHD en persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Vianen (NL)

BLS pasgeborene - lokatie: Den Haag (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

IFMS - Opfris training / Intervisie werkzame Appraisers - lokatie: Weert (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

PAOG refereeravonden 2018-2019 - lokatie: Maastricht (NL)

Acute life support kinderen - lokatie: Groningen (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Den Haag (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

De Droom van de Rede - lokatie: Brummen (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Refereerbijkomsten kindergeneeskunde - lokatie:

Teach The Teachers-Plus: Communicatie - lokatie: Leiden (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Het plastisch brein - lokatie: Haarlem (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Antibiotica bij Kinderen - lokatie: Den Haag (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Second official SIPS conference on placebo studies - lokatie: Leiden (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Summer school Child Health: a Global Perspective - lokatie:

Bijeenkomst Moeilijk behandelbaar astma - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Regionale nascholing Kinderlongziekten - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Crew Resource Management - Refreshertraining - lokatie: Ravenstein (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Leergang Infant Mental Health & Systeemtherapie: werken met jonge gezinnen: van preventie tot psychiatrie - lokatie: Wijchen (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Acute life support kinderen - lokatie: Groningen (NL)

Basistraining Kinderpalliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Bijeenkomst Moeilijk behandelbaar astma - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Leergang Medisch Leiderschap - lokatie: Doorn (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Putten (NL)

Didactische Ondersteuning Medische Proffesionals (DOMP) - lokatie: Uden (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Kinderpalliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

EBRO-training - lokatie: Utrecht (NL)

NEWBORN ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Refereerbijkomsten kindergeneeskunde - lokatie:

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Care from the Heart - lokatie: Aljezur (PT)

Basic life support en AED - lokatie:

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

functionele samenwerking sociale pediatrie Maastricht - lokatie: Veldhoven (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

WOKSEH: herkennen en omgaan met kindermishandeling voor de SEH-arts - lokatie: Riel (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

BLS pasgeborene - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

GENERIC INSTRUCTOR COURSE - lokatie: Riel (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Op hoop van zegen?! Een inspirerende cursus rond medisch-ethische dilemma's. - lokatie: Brummen (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

vergadering sectie kinderlongziekten (SKL) - lokatie: Amersfoort (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Nieuwegein (NL)

ECMO cursus - lokatie: Leiden (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

9e Jaarcongres ClaudicatioNet - lokatie: Apeldoorn (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Putten (NL)

Advanced Wilderness Life Support (AWLS) - lokatie: Soest (NL)

Acute life support kinderen - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus Ontwikkelen van blended learning - lokatie: Leiden (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Refereerbijkomsten kindergeneeskunde - lokatie:

SIRE training - lokatie: Delft (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Ermelo (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Regionale nascholing Kinderlongziekten - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Putten (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Antibiotica bij Kinderen - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

BLS pasgeborene - lokatie: Den Haag (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

Visitatietraining - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

NEWBORN ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Bijeenkomst Moeilijk behandelbaar astma - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Crew Resource Management - Refreshertraining - lokatie: Ravenstein (NL)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

Refereerbijkomsten kindergeneeskunde - lokatie:

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

EBRO-training - lokatie: Utrecht (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Rotterdam (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

BLS pasgeborene - lokatie: Den Haag (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Assen (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Castricum (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Fundamental Disaster Management Course - lokatie: Nijmegen (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Acute life support kinderen - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic life support en AED - lokatie: Uden (NL)

BLS pasgeborene - lokatie: Den Haag (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Refereerbijkomsten kindergeneeskunde - lokatie:

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

NEWBORN ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

functionele samenwerking sociale pediatrie Maastricht - lokatie: Helmond (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)