Autisme: online college
BHV voor de GGZ
Borderline: online college
Consensusbespreking en Multidiciplinair overleg (MDO)
Cultuursensitief werken: Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd - 2019
De Forensische cliënt
De rol van de sociotherapeut in de forensische setting
Delictanalyse
Dementie: online college
Destigmatiserend werken
Diabetes Mellitus (Somatiek en medicatie)
Elearning Hulp en Zorg aan Sekswerkers
Escalatie en de-escalatie
FARE
Gedragsproblemen bij jongeren
Gedragsverandering: online college
Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg
Inleiding Risicotaxatie en -management
Jong en Transgender
Medicatie in de KJP
Medicijngroepen gehandicaptenzorg – Lichamelijke aandoeningen
Narcisme: online college
Nu Niet Zwanger
Omgaan met agressie
Omgaan met agressie binnen de maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Omgaan met ethische kwesties (moreel beraad)
Positieve psychologie: online college
Relatie forensisch professional en de cliënt
Relatie team en cliënt
Relationele veiligheid
Risicofactoren en beschermende factoren
Risicomanagement
Risicotaxatie
Risicotaxatie-instrumenten
Rol van de forensische professional
Samenwerken
Sociale psychologie - Thuisstudie
Somatiek en medicatie: Hart- en vaatziekten
Spanningsvelden en spanningsbogen
Ups & downs in gezinsrelaties: online college
Vroegsignalering
Waarnemen en analyseren van gedrag in de Forensische zorg
Werking van geneesmiddelen
Zelfcompassie en zelfvertrouwen: online college
Zichtbaar vakmanschap in de ggz

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling - lokatie:

Training Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling PLUS - lokatie:

Sociale netwerk versterking: Eigenaarschap & kunst van het vragen stellen - lokatie: Venray (NL)

Vroegtijdig signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling - lokatie:

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch medewerker kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Zevendaagse opleiding systemisch en contextueel werken met Een Taal Erbij - lokatie: Hilversum (NL)

Zevendaagse opleiding volgens de methodiek Een Taal Erbij - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitief Trainer - lokatie: Eindhoven (NL)

Levensreddend handelen binnen de GGZ bestaande uit: reanimatie training en de opleiding "stop de bloeding " - lokatie:

Sociale netwerk versterking: Eigenaarschap & kunst van het vragen stellen - lokatie: Heibloem (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Trauma, herkennen en erkennen - lokatie: Enschede (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met autisme - lokatie: Tilburg (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren met de WISC-V-NL - lokatie: Amersfoort (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren: Van de WISC-III naar de WISC-V - lokatie: Amersfoort (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie: Zwolle (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Waalwijk (NL)

Jaarlijks Congres - Hoogbegaafdheid - 4e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie: Zwolle (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren: Van de WISC-III naar de WISC-V - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zoeterwoude (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Papendrecht (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met autisme - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Mens- en contextgedreven werken - lokatie: Wijk bij Duurstede (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Basistraining Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Masterclass Parkeer je Piekerverstand - lokatie: Utrecht (NL)

Nursing Congres | Niet-aangeboren Hersenletsel 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Angst en Trauma bij LVB - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Drachten (NL)

Congres - Downsyndroom - lokatie: Zwolle (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie: Zwolle (NL)

Herstelondersteunende Zorg - lokatie: Apeldoorn (NL)

Training Meldcode huiselijk en kindermishandeling - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Basiscursus Theraplay & MIM - lokatie: Amsterdam (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren: Van de WISC-III naar de WISC-V - lokatie: Antwerpen (BE)

Opstellingenwerk Nieuwe Stijl - lokatie: Utrecht (NL)

Post-bachelor opleiding Verlieskunde - lokatie: Dordrecht (NL)

Eéndaagse training: Beroepsgeheim, privacy en dossiervorming - lokatie: Eindhoven (NL)

HKT-R: risicotaxatie en behandelevaluatie - lokatie: Eindhoven (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren: Van de WISC-III naar de WISC-V - lokatie: Amsterdam (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Helmond (NL)

Congres Trauma door een neurosequentiële lens met Bruce D. Perry - lokatie: Utrecht (NL)

De SEO-R²: afnemen, verslagleggen en adviseren - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker - lokatie: Utrecht (NL)

Tweedaagse speelse, interactieve workshop Introductie in de Transactionele Analyse - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zwolle (NL)

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie: Zwolle (NL)

De driedaagse training Hechtingsgerichte Systeemtherapie volgens de methodiek Een Taal Erbij - lokatie: Utrecht (NL)

De MATCH tussen emotionele ontwikkeling en begeleidingsstijl - lokatie: Zoetermeer (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren: Van de WISC-III naar de WISC-V - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren: Van de WISC-III naar de WISC-V - lokatie: Zwolle (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie:

Herstelondersteunende Zorg - lokatie: Warnsveld (NL)

Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek - 6e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Opleiding ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Zutphen (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Ede (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren met de WISC-V-NL - lokatie: Utrecht (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren: Van de WISC-III naar de WISC-V - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren: Van de WISC-III naar de WISC-V - lokatie: Amersfoort (NL)

Post-hbo opleiding spelobservatie en Sandplay - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT-HBO) - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Waalwijk (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Surhuisterveen (NL)

Zicht op Nieuwe Perspectieven - lokatie: Wijk bij Duurstede (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

De kracht van motiverende gespreksvoering - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - ACEs: nare jeugdervaringen - 2e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Autisme - 7e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende Gespreksvoering (MGV) / Motivational Interviewing (MI) - lokatie: Waalwijk (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren met de WISC-V-NL - lokatie: Amsterdam (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren: Van de WISC-III naar de WISC-V - lokatie: Amsterdam (NL)

Trauma, herkennen en erkennen - lokatie: Enschede (NL)

Miracles of Music 2e editie - lokatie: Hilversum (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Basiscursus Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie:

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren: Van de WISC-III naar de WISC-V - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Assen (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Externaliserend gedrag - 3e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Nederasselt (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch medewerker kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Eéndaagse training: Beroepsgeheim, privacy en dossiervorming - lokatie: Utrecht (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren: Van de WISC-III naar de WISC-V - lokatie: Antwerpen (BE)

Jaarlijks Congres - Professionele nabijheid - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren: Van de WISC-III naar de WISC-V - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Basistraining Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Jaarlijks Congres - Levend verlies, blijvend verdriet - 5e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Meldcode huiselijk en kindermishandeling - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Sittard (NL)

Zicht op Nieuwe Perspectieven - lokatie: Wijk bij Duurstede (NL)

Zevendaagse opleiding systemisch en contextueel werken met Een Taal Erbij - lokatie: Hilversum (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie:

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Waalwijk (NL)

Zevendaagse opleiding volgens de methodiek Een Taal Erbij - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingspsychologie: De psychologie van de mens van wieg tot graf (levenslooppsychologie) - lokatie: Utrecht (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie:

Acceptance and Commitment Therapy (ACT-HBO) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Teteringen (NL)

De SEO-R²: afnemen, verslagleggen en adviseren - lokatie: Utrecht (NL)

Psycho-educatie aan ouders en hun kind met een autismespectrumstoornis - lokatie: Utrecht (NL)

Neuropsychologie bij kinderen en jeugdigen voor hbo'ers - lokatie: Utrecht (NL)

Levenslijn verhaalboek interventie; Cultuur georiënteerd begeleiden van trauma - lokatie: Rotterdam (NL)

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker - lokatie: Utrecht (NL)

Oplossingsgerichte supervisie en intervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Sittard (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Teteringen (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

De psychose van binnenuit bekeken - lokatie: Utrecht (NL)

Spreken of preken? Over heldere communicatie met pubers en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)