Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Nederasselt (NL)

Communiceren met kinderen, kun je leren! - lokatie: Utrecht (NL)

Opstellingenwerk Nieuwe Stijl - lokatie: Utrecht (NL)

Practitioneropleiding Transactionele Analyse - lokatie: De Bilt (NL)

Stress de Baas - lokatie: Amsterdam (NL)

Complexe scheidingen - driedaagse training - lokatie: Utrecht (NL)

GGZ Voorjaarsevent Indrukwekkende gebeurtenissen en trauma’s bij professionals. Wat als je werk je teveel wordt? - lokatie: Wijchen (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met autisme - lokatie: Den Haag (NL)

Mens- en contextgedreven werken - lokatie: Wijk bij Duurstede (NL)

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker - lokatie: Utrecht (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - 3-daagse verdieping - lokatie: Utrecht (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Parkeer je Piekerverstand - lokatie: Utrecht (NL)

Social media en gaming in de begeleiding van kinderen en jongeren - tweedaagse training - lokatie: Utrecht (NL)

Training Suïcidepreventie - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Veerkracht - lokatie: Utrecht (NL)

Oplossingsgerichte supervisie en intervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Sittard (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Ontwikkeling van jonge kinderen: Inzet en gebruik van de Bayley-III-NL Basistraining (2 dagen) - lokatie: Amsterdam (NL)

Motiverende Gespreksvoering basis - lokatie: Heiloo (NL)

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker - lokatie: Utrecht (NL)

Teken je mee - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren met de WISC-V-NL - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Tongeren (BE)

Snellezen, Geheugentechnieken & Mind Mapping - lokatie: Utrecht (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Maastricht (NL)

Heldere dossiers opstellen - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Heldere dossiers opstellen - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

HKT-R: risicotaxatie en behandelevaluatie - lokatie: Eindhoven (NL)

IMH module 7: Integreren van de IMH-visie in werk en persoon - lokatie: Utrecht (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren: Van de WISC-III naar de WISC-V - lokatie: Amersfoort (NL)

Leven en werken met gezonde grenzen - lokatie: Klimmen (NL)

MET1PLAN - lokatie: Eindhoven (NL)

Motiverende Gespreksvoering (MGV) / Motivational Interviewing (MI) - lokatie: Waalwijk (NL)

Provocatief werken voor hulpverleners, van dragen naar uitdagen - lokatie: Leiden (NL)

Trauma, herkennen en erkennen - lokatie: Enschede (NL)

ACT your way - lokatie: Utrecht (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren: Van de WISC-III naar de WISC-V - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zwolle (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Teteringen (NL)

Gezinsdiagnostiek - lokatie: Utrecht (NL)

Psychopathologie bij kind & jeugdige - lokatie: Amsterdam (NL)

De MATCH tussen emotionele ontwikkeling en begeleidingsstijl - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen - lokatie: Eindhoven (NL)

(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
Autisme: online college
BHV voor de GGZ
Borderline: online college
Consensusbespreking en Multidiciplinair overleg (MDO)
Cultuursensitief werken: Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd - 2019
De Forensische cliënt
De rol van de sociotherapeut in de forensische setting
De rol van de sociotherapeut in de ggz
Delictanalyse
Dementie: online college
Destigmatiserend werken
Diabetes Mellitus (Somatiek en medicatie)
Elearning Hulp en Zorg aan Sekswerkers
Escalatie en de-escalatie
FARE
Gedragsproblemen bij jongeren
Gedragsverandering: online college
Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg
Inleiding Risicotaxatie en -management
Jong en Transgender
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Medicatie in de KJP
Medicijngroepen gehandicaptenzorg – Lichamelijke aandoeningen
Narcisme: online college
Nu Niet Zwanger
Omgaan met agressie
Omgaan met agressie binnen de maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Online LinkedIn training (+ gratis profielscan)
Online Training Communicatie in Zorg en Onderwijs
Positieve psychologie: online college
Psychopathologie
Psychopathologie in de KJP
Relatie forensisch professional en de cliënt
Relatie team en cliënt
Relationele veiligheid
Risicofactoren en beschermende factoren
Risicomanagement
Risicotaxatie
Risicotaxatie-instrumenten
Rol van de forensische professional
Samenwerken
Sociale psychologie - Thuisstudie
Somatiek en medicatie: Hart- en vaatziekten
Spanningsvelden en spanningsbogen
Stress de baas
Suïcidepreventie in de KJP
Ups & downs in gezinsrelaties: online college
Vroegsignalering
Waarnemen en analyseren van gedrag in de Forensische zorg
Werking van geneesmiddelen
Wet Forensische Zorg
Wvggz - introductie e-learning
Zelfcompassie en zelfvertrouwen: online college
Zichtbaar vakmanschap in de ggz
Zichtbaar vakmanschap in de ggz

Gedragsproblemen en een verstandelijke beperking - lokatie: Amsterdam (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met autisme - lokatie: Roermond (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Zwolle (NL)

Werken met trauma in gezinnen (tweedaagse cursus) - lokatie: Den Haag (NL)

Congres - Ouder-kind interacties - lokatie: Utrecht (NL)

Parkeer je Piekerverstand - lokatie: Utrecht (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met autisme - lokatie: Roermond (NL)

Samen Toekomst maken - lokatie: Utrecht (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Utrecht (NL)

Tweedaagse speelse, interactieve workshop Introductie in de Transactionele Analyse - lokatie: Den Haag (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren: Van de WISC-III naar de WISC-V - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

IMH module 7: Integreren van de IMH-visie in werk en persoon - lokatie: Utrecht (NL)

De kracht van motiverende gespreksvoering - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Kortdurend begeleiden, en toch systemisch... - lokatie: Antwerpen (BE)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zoeterwoude (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

MET1PLAN - lokatie: Eindhoven (NL)

Psychiatrische aandoeningen bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Snellezen, Geheugentechnieken & Mind Mapping - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

De psychose van binnenuit bekeken - lokatie: Utrecht (NL)

Positieve psychologie: Masterclass Echt leren van fouten - lokatie: Groningen (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Waalwijk (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel - lokatie: Roermond (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren met de WISC-V-NL - lokatie: Amsterdam (NL)

Positieve psychologie: Masterclass Deep Democracy - lokatie: Groningen (NL)

hechtingsgerichte gezinstherapie met 'Een Taal Erbij' - lokatie: Utrecht (NL)

Toepassen van SCID-5-P bij persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Executieve functies bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren: Van de WISC-III naar de WISC-V - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Seksueel geweld - lokatie: Utrecht (NL)

Parkeer je Piekerverstand - lokatie: Utrecht (NL)

Spreken of preken? Over heldere communicatie met pubers en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Gedrags- en stemmingsproblemen bij dementie - lokatie: Utrecht (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker - lokatie: Utrecht (NL)

Psychopathologie bij kind & jeugdige - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Onzichtbaar Verdriet - lokatie: Vught (NL)

Observeren als diagnostisch middel - lokatie: Utrecht (NL)

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Eindhoven (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren: Van de WISC-III naar de WISC-V - lokatie: Zwolle (NL)

Congres - Psychiatrie in de samenleving - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Leven en werken met gezonde grenzen - lokatie: Klimmen (NL)

Jaarlijks Congres - Slaapproblemen bij jonge kinderen - 2e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Conflictscheidingen - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

MET1PLAN - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Kinderen en rouw - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Amsterdam (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Omgaan met regels in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren: Van de WISC-III naar de WISC-V - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Zwolle (NL)

Opvang en nazorg na ingrijpende incidenten - lokatie: Groningen (NL)

Congres - In verbinding blijven met ouders - lokatie: Eindhoven (NL)

De SEO-R²: afnemen, verslagleggen en adviseren - lokatie: Utrecht (NL)

Training Suïcidepreventie - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Jaarlijks Congres - Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en tieners - 2e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme en problematisch gamen - lokatie: Eindhoven (NL)

Parkeer je Piekerverstand - lokatie: Utrecht (NL)

Snellezen, Geheugentechnieken & Mind Mapping - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Amersfoort (NL)

Congres - Werken met armoede problematiek - lokatie: Zwolle (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren met de WISC-V-NL - lokatie: Eindhoven (NL)

Autisme en hechting - lokatie: Utrecht (NL)

MET1PLAN - lokatie: Eindhoven (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Utrecht (NL)

HKT-R: risicotaxatie en behandelevaluatie - lokatie: Eindhoven (NL)

Zorg+Welzijn | Mensen met verward gedrag - lokatie: Ede (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Gedrags- en stemmingsproblemen bij dementie - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Psychiatrische aandoeningen bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Snellezen, Geheugentechnieken & Mind Mapping - lokatie: Utrecht (NL)

Psychopathologie bij kind & jeugdige - lokatie: Amsterdam (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Waalwijk (NL)

Autismebegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Boxtel (NL)

Basiscursus Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Psychotrauma bij kinderen en (jong)volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

ACT your way - lokatie: Culemborg (NL)

Observeren als diagnostisch middel - lokatie: Utrecht (NL)

De SEO-R²: afnemen, verslagleggen en adviseren - lokatie: Utrecht (NL)

Training Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Kinderen en rouw - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT-HBO) - lokatie: Utrecht (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren: Van de WISC-III naar de WISC-V - lokatie: Antwerpen (BE)

Training Assertiviteit - lokatie: Maastricht (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Amsterdam (NL)

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 4e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Nursing Congres | Niet aangeboren hersenletsel - lokatie: Ede (NL)

Persoonlijke ontwikkeling en Professionele communicatie - lokatie: De Bilt (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Zwolle (NL)

Practitioneropleiding Transactionele Analyse - lokatie: De Bilt (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Leven en werken met gezonde grenzen - lokatie: Klimmen (NL)

Ontdek biofeedback als praktische tool bij stressmanagement - lokatie: Amersfoort (NL)

Masteropleiding Counseling & Coaching - lokatie: De Bilt (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Counseling bij Geweld en Misbruik - lokatie: Dordrecht (NL)

Parkeer je Piekerverstand - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Masteropleiding Transactionele Analyse - lokatie: De Bilt (NL)

hechtingsgerichte gezinstherapie met 'Een Taal Erbij' - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende Gespreksvoering (MGV) / Motivational Interviewing (MI) - lokatie: Waalwijk (NL)

Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Utrecht (NL)

Snellezen, Geheugentechnieken & Mind Mapping - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme en hechting - lokatie: Utrecht (NL)

Complexe scheidingen - driedaagse training - lokatie: Eindhoven (NL)

De kracht van motiverende gespreksvoering - lokatie: Utrecht (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Social media en gaming in de begeleiding van kinderen en jongeren - tweedaagse training - lokatie: Eindhoven (NL)

Parkeer je Piekerverstand - lokatie: Utrecht (NL)

Training Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Driedaagse Cursus Verlies- en Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Leven en werken met gezonde grenzen - lokatie: Klimmen (NL)

Training Kinderen en rouw - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Amsterdam (NL)

Persoonlijke ontwikkeling en Professionele communicatie - lokatie: De Bilt (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Zwolle (NL)

Autisme en problematisch gamen - lokatie: Utrecht (NL)

Snellezen, Geheugentechnieken & Mind Mapping - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Oplossingsgerichte supervisie en intervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingspsychologie: De psychologie van de mens van wieg tot graf (levenslooppsychologie) - lokatie: Utrecht (NL)

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Practitioneropleiding Transactionele Analyse - lokatie: De Bilt (NL)

Gezinsdiagnostiek - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Psychiatrische aandoeningen bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Gedrags- en stemmingsproblemen bij dementie - lokatie: Utrecht (NL)

Toepassen van SCID-5-P bij persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT-HBO) - lokatie: Utrecht (NL)

Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Spreken of preken? Over heldere communicatie met pubers en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme en hechting - lokatie: Utrecht (NL)

Persoonlijke ontwikkeling en Professionele communicatie - lokatie: De Bilt (NL)

Practitioneropleiding Transactionele Analyse - lokatie: De Bilt (NL)

Masteropleiding Transactionele Analyse - lokatie: De Bilt (NL)

Masteropleiding Counseling & Coaching - lokatie: De Bilt (NL)

Persoonlijke ontwikkeling en Professionele communicatie - lokatie: De Bilt (NL)

Practitioneropleiding Transactionele Analyse - lokatie: De Bilt (NL)