1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Meldcode, huiselijk geweld en kindermishandeling - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel - lokatie: Bladel (NL)

Pluis - niet pluis - lokatie: Deurne (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Opvoedkwaliteitenspel, een training voor professionals die de oudercompetenties willen versterken - lokatie: Roermond (NL)

Systemisch Werken - lokatie: Klimmen (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met autisme - lokatie: Breda (NL)

Positieve supervisie en intervisie - lokatie: Amsterdam (NL)

Positieve supervisie en intervisie - lokatie: Amsterdam (NL)

Klacht, bezwaar en beroep - lokatie: Utrecht (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Congres Armoede en schulden doorgrond - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling - lokatie: Utrecht (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Mantelzorg(ers) beter begrijpen - lokatie: Rotterdam (NL)

Ouderen en Seks - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Vraagverheldering en jouw rol als professional - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Waalwijk (NL)

Niet Aangeboren Hersenletsel - lokatie:

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met autisme - lokatie: Breda (NL)

Mantelzorg(ers) beter begrijpen - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Motiverende Gespreksvoering (MGV) / Motivational Interviewing (MI) - lokatie: Waalwijk (NL)

Trauma, herkennen en erkennen - lokatie: Enschede (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met autisme - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Apeldoorn (NL)

Miracles of Music 2e editie - lokatie: Hilversum (NL)

Wlz: verdieping voor professionals - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Pluis - niet pluis - lokatie: Horst (NL)

Training volmacht en vertegenwoordiging - lokatie: Zeist (NL)

(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
2018-2021: Werken met een meldcode - Registerplein
Afbouw van psychofarmaca
Arbeidsparticipatie
Autisme: online college
BHV voor de GGZ
Cultuursensitief werken: Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd - 2019
De rol van de sociotherapeut in de ggz
Destigmatiserend werken
Diabetes Mellitus (Somatiek en medicatie)
Elearning Hulp en Zorg aan Sekswerkers
E-learning opleiding Scheidingscoach
E-learning: Hoe ondersteun je LHBT-ouderen met hulpvragen?
ELO Training Familiezorg
Gedragsverandering: online college
Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg
Groepen geneesmiddelen
Introductie intercultureel vakmanschap voor sociaal professionals
Kenniswebinar Schuldhulpverlening
Kenniswebinar Sociale Netwerk Versterking
Mantelzorg
Narcisme: online college
Omgaan met geneesmiddelen (nieuwe versie)
Online cursus casusbespreking wijkteams in 4-stappen (Registerplein + V&VN)
Online LinkedIn training (+ gratis profielscan)
Online Training Communicatie in Zorg en Onderwijs
Online training Praten over huiselijk geweld kan je leren
Onlinecursus 'Pgb in de Wlz'
Onlinecursus 'Pgb in de Zvw'
Samenwerken
Sociale Netwerk Versterking: 1. Ontmoeten
Sociale wijkteams en privacy, het verzamelen, registreren en delen van persoonsgegevens (Registerplein)
Stress de baas
Suïcidepreventie
Suïcidepreventie
Transitiecoach voor jongeren met een LVB
Werking van geneesmiddelen
Wet Forensische Zorg
Wet langdurige zorg
Zichtbaar vakmanschap in de ggz

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie:

Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel - lokatie: Breda (NL)

Je bent toch mijn moeder niet? - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Wet zorg en dwang 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding tot Voice Dialogue Facilitator Specialisatie trauma - lokatie: Leuven (BE)

Jaaropleiding Rouwbegeleider - lokatie: Zwolle (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Pluis - niet pluis - lokatie: Horst (NL)

Sociale netwerk versterking: Eigenaarschap & kunst van het vragen stellen - lokatie: Tilburg (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel - lokatie: Heesch (NL)

LVB & Verslaving - lokatie: Utrecht (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel - lokatie: Waalre (NL)

Jeugdwet/Wmo: Pgb via de gemeente - lokatie: Utrecht (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Apeldoorn (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

workshop; Samenspel met de mantelzorger. - lokatie:

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Zicht op Nieuwe Perspectieven - lokatie: Wijk bij Duurstede (NL)

Tweedaagse speelse, interactieve workshop Introductie in de Transactionele Analyse - lokatie: Den Haag (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Apeldoorn (NL)

HSP Congres - lokatie: Ede (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Apeldoorn (NL)

Masterclass omgaan met cliënten met sociaal psychische problematiek - lokatie: Alkmaar (NL)

Training psychische kwetsbaarheden en persoonlijkheidsstijlen - lokatie: Breukelen (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Apeldoorn (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Boxtel (NL)

Pgb via de zorgverzekeraar (Zvw) - lokatie: Utrecht (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Basistraining Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Passend onderwijs - lokatie:

Training Meldcode huiselijk en kindermishandeling - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leek (NL)

Zicht op Nieuwe Perspectieven - lokatie: Wijk bij Duurstede (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Eelde (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Voorhout (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Waalwijk (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie:

Autisme Op Je Bord - lokatie: Landgraaf (NL)

Beroepsopleiding Contextuele vervolgopleiding 'Specialisatie'. - lokatie: Utrecht (NL)

Jaaropleiding Rouwbegeleider - lokatie: Zwolle (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Opvoedkwaliteitenspel, een training voor professionals die de oudercompetenties willen versterken - lokatie: Utrecht (NL)

NLP Practitioner. Training Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Hengelo (NL)

Blended cursus Emotieregulatie en geweld in het gezin - lokatie: Utrecht (NL)

Opstellingenwerk Nieuwe Stijl - lokatie: Utrecht (NL)

Mens- en contextgedreven werken - lokatie: Wijk bij Duurstede (NL)

Vraagverheldering en jouw rol als professional - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Spreken met Duplo - lokatie: Deventer (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Vraagverheldering en jouw rol als professional - lokatie: Utrecht (NL)

Vraagverheldering en jouw rol als professional - lokatie: Utrecht (NL)