2018-2021: Werken met een meldcode - Registerplein
Afbouw van psychofarmaca
Arbeidsparticipatie
Autisme: online college
BHV voor de GGZ
Cultuursensitief werken: Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd - 2019
Destigmatiserend werken
Diabetes Mellitus (Somatiek en medicatie)
Elearning Hulp en Zorg aan Sekswerkers
E-learning opleiding Scheidingscoach
E-learning: Hoe ondersteun je LHBT-ouderen met hulpvragen?
ELO Training Familiezorg
Gedragsverandering: online college
Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg
Groepen geneesmiddelen
Introductie intercultureel vakmanschap voor sociaal professionals
Mantelzorg
Narcisme: online college
Omgaan met geneesmiddelen (nieuwe versie)
Omgaan met geneesmiddelen (nieuwe versie)
Online cursus casusbespreking wijkteams in 4-stappen (Registerplein + V&VN)
Online training Praten over huiselijk geweld kan je leren
Onlinecursus 'Pgb in de Wlz'
Onlinecursus 'Pgb in de Zvw'
Samenwerken
Sociale Netwerk Versterking: 1. Ontmoeten
Sociale wijkteams en privacy, het verzamelen, registreren en delen van persoonsgegevens (Registerplein)
Suïcidepreventie
Werking van geneesmiddelen
Wet langdurige zorg
Zichtbaar vakmanschap in de ggz

Training Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling - lokatie:

Training Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling PLUS - lokatie:

opleiding Master Social Work - lokatie: Amsterdam (NL)

Sociale netwerk versterking: Eigenaarschap & kunst van het vragen stellen - lokatie: Venray (NL)

Vroegtijdig signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling - lokatie:

Wlz: verdieping voor professionals - lokatie: Utrecht (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Emmen (NL)

Sociale netwerk versterking: Eigenaarschap & kunst van het vragen stellen - lokatie: Heibloem (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Trauma, herkennen en erkennen - lokatie: Enschede (NL)

Basisopleiding Land van Rouw Omgaan met Verlies - lokatie: Groesbeek (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie: Zwolle (NL)

Klacht, bezwaar en beroep - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Waalwijk (NL)

Basistraining Sociaal Juridische Dienstverlening aan mantelzorgers - lokatie: Zeist (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Mens- en contextgedreven werken - lokatie: Wijk bij Duurstede (NL)

Training ZIE MIJ , training over de aanpak van eenzaamheid. - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Basistraining Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Comorbiditeit bij volwassenen met autisme - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass Parkeer je Piekerverstand - lokatie: Utrecht (NL)

De werkende mantelzorger - lokatie: Utrecht (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie: Zwolle (NL)

Training Meldcode huiselijk en kindermishandeling - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Opstellingenwerk Nieuwe Stijl - lokatie: Utrecht (NL)

Post-bachelor opleiding Verlieskunde - lokatie: Dordrecht (NL)

Post-bachelor Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet - lokatie: Utrecht (NL)

Pgb via de zorgverzekeraar (Zvw) - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Helmond (NL)

Jeugdwet/Wmo: Pgb via de gemeente - lokatie: Utrecht (NL)

Post-bachelor Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet - lokatie: Dordrecht (NL)

Tweedaagse speelse, interactieve workshop Introductie in de Transactionele Analyse - lokatie: Den Haag (NL)

Opvoedkwaliteitenspel, een training voor professionals die de oudercompetenties willen versterken - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie: Zwolle (NL)

Pgb in alle wetten: dé basiscursus - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass omgaan met cliënten met sociaal psychische problematiek - lokatie: Eindhoven (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Laat Mantelzorg werken - lokatie: Zeist (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie:

Blended cursus Emotieregulatie en geweld in het gezin - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Opleiding ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Opvoedkwaliteitenspel, een training voor professionals die de oudercompetenties willen versterken - lokatie: Roermond (NL)

Positieve supervisie en intervisie - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Vraagverheldering en jouw rol als professional - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Waalwijk (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Surhuisterveen (NL)

Zicht op Nieuwe Perspectieven - lokatie: Wijk bij Duurstede (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende Gespreksvoering (MGV) / Motivational Interviewing (MI) - lokatie: Waalwijk (NL)

Trauma, herkennen en erkennen - lokatie: Enschede (NL)

Miracles of Music 2e editie - lokatie: Hilversum (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Opleiding tot Voice Dialogue Facilitator Specialisatie trauma - lokatie: Leuven (BE)

LVB & Verslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass omgaan met cliënten met sociaal psychische problematiek - lokatie: Alkmaar (NL)

Training psychische kwetsbaarheden en persoonlijkheidsstijlen - lokatie: Breukelen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Basistraining Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Training Meldcode huiselijk en kindermishandeling - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Zicht op Nieuwe Perspectieven - lokatie: Wijk bij Duurstede (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Waalwijk (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie:

Beroepsopleiding Contextuele vervolgopleiding 'Specialisatie'. - lokatie: Utrecht (NL)

Vraagverheldering en jouw rol als professional - lokatie: Utrecht (NL)

Vraagverheldering en jouw rol als professional - lokatie: Utrecht (NL)

Vraagverheldering en jouw rol als professional - lokatie: Utrecht (NL)