13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
Aanpak ouderenmishandeling
Aanpak ouderenmishandeling
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek
Asena GH (Spuitpomp)
AYA-basiszorg
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
BLS scholing
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Begeleiden van de familie
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Omgaan met onbegrepen gedrag
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Omgaan met stemmingen
Cardiovasculair risico en lipiden management: hoe ver wil je gaan?
Delier (2019) E-Learning
Dementie in de praktijk
Deskundig en Bekwaam
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning DSM 5
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
Elektronische toedienregistratie
elo094 Zorg voor verpleeghuisbewoners met pijn
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert: VVT: Hygiene (Meandergroep Zuid-Limburg)
e-Xpert: VVT: Neusmaagsonde, inbrengen en verzorgen
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Interstitiële longziekten
Intervisie verzorgenden en verpleegkundigen
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Klinische lessen niercentrum
Leren over Dementie
Masterclass 1e lijn | vaccinaties
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen gehandicaptenzorg - Dementie
Medicijngroepen gehandicaptenzorg - Dementie
Medicijngroepen ouderenzorg - dementie
Medicijngroepen ouderenzorg – Psychische aandoeningen
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Omgaan met seksualiteit en intimiteit in de verpleeghuiszorg
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Online Training Wet zorg en dwang
Opfriscursus 1 Medicijngebruik ouderenzorg
Opfriscursus 2 Medicijngebruik Ouderenzorg
PIN 23- 8 Dementie
Psychiatrische stoornissen
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Test
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Webcast lage rug - Practicum
Webinar Wet zorg en dwang & corona
WebTV: De cardio-renale revolutie in diabetes: bent u er klaar voor?
Wijkgericht Werken
Zorg voor verpleeghuisbewoners met pijn
Zorgvragers met Parkinson verzorgen

Symposium Verpleegkundig Leiderschap - lokatie: Tiel (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass Medicatieveiligheid - meer dan regels en richtlijnen - lokatie: Utrecht (NL)

Wilsonbekwaamheid - lokatie: Amersfoort (NL)

Live webinar Het cardiovasculaire risico van diabetes - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Basis Ploegleider 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

GIT- PD Guideline Informed Treatment Personality Disorders - lokatie: Heiloo (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 3: Patiëntgerichte zorg - lokatie: Rotterdam (NL)

Gespecialideerd verzorgende psychogeriaterie (GVP) opleiding - lokatie: Heerlen (NL)

Uitgebreide basistraining Motiverende Gesprekvoering - lokatie: Arnhem (NL)

Voedingsproblemen bij zuigelingen niet altijd voedselallergie - lokatie:

5e Jaarsymposium Ontwikkelingsstoornissen 2020 (deel B) - lokatie: Utrecht (NL)

ACT voor SOLK (Basiscursus) - lokatie: Zeist (NL)

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Bijscholing LVAK 14 september 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Darmen in Beweging - lokatie: Apeldoorn (NL)

Pijn bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Praktische juridische kennis in de langdurende zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Regionale nascholing SEH-verpleegkundigen in de ROAZ regio Zwolle - lokatie: Zwolle (NL)

Update laatste ontwikkelingen van de behandeling met immunotherapie bij longkanker. - lokatie: Winterswijk (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Groningen (NL)

Psychiatrie en zwangerschap - lokatie: Amersfoort (NL)

Bedrijfskunde - lokatie: Alkmaar (NL)

Bijscholing LVAK 17 september 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Dementie Update 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Symposium ' Probleemgedrag in de ouderenzorg: samen staan we sterker - lokatie: Haarlemmerliede (NL)

ALS Zorgverleners Congres 2020 - lokatie:

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing LVAK 21 september 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Congresparade Dag van de Activiteitenbegeleiding - lokatie: Lunteren (NL)

Declareren kan je leren - lokatie: Rijswijk (NL)

HBO geaccrediteerde opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Huisartsen nascholing contitutioneel eczeem - lokatie:

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Bijscholing LVAK 23 september 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Amersfoort (NL)

Grijs en van de wijs - lokatie: Amersfoort (NL)

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Cultuursensitieve ouderenzorg - lokatie: Utrecht (NL)

FTO Astma - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Webinar psychologische (zelf)zorg voor Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie:

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Regionale IBD Avonden - lokatie: Ridderkerk (NL)

Dementie en palliatieve zorg - lokatie: Delft (NL)

Dementie en palliatieve zorg - lokatie: Gouda (NL)

Vrijheid en veiligheid - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Euthanasie belicht - Actualiteiten en besluitvorming voor zorgprofessionals - lokatie: Amersfoort (NL)

Hoe ontwerp ik gezond gedrag? - lokatie: Utrecht (NL)

Qwiek.up workshop - lokatie: Kerkrade (NL)

Topicality and development of vaccination: learn from the past, act in the present and prepare for the future. - lokatie: Almere (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Belevingsgerichte zorg (o.a. snoezelen) bij ouderen en in de psychogeriatrische zorg - lokatie:

Landelijk Diabetes Congres 2020 - lokatie: Ede (NL)

Bijscholing Voorbehouden Risicovolle Handelingen - lokatie:

basis wondscholing - lokatie: Maarssen (NL)

Geriatrische Acute Patiënt - lokatie: Uden (NL)

16e Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen - lokatie: Zeist (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

De dag door met dementie - lokatie: Ede (NL)

Online Congres - Persoonlijkheidsproblematiek - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Hartfunctiedag Digitaal: Cardiomyopathieën - lokatie:

Omgaan met onbegrepen gedrag bij (kwetsbare) ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met mensen met een gevorderde dementie - lokatie: Barneveld (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 3 - lokatie: Haarlem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Verdiepende nascholing osteoporose en fractuurpreventie - lokatie: Den Haag (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass Diabetische Voet 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Oud met een Verstandelijke Beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Zorg rondom het levenseinde - lokatie: Ede (NL)

Kwetsbare Ouderen in het Ziekenhuis - lokatie: Utrecht (NL)

Online Congres - Hoogbegaafdheid - 5e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Stervensbegeleider - lokatie: Zaltbommel (NL)

Opleiding Stervensbegeleider - lokatie: Hilversum (NL)

Omgaan met mensen met een gevorderde dementie - lokatie: Barneveld (NL)

Slaapproblemen in de gehandicaptenzorg - lokatie: Utrecht (NL)

Dermatologie voor Professionals in de Wondzorg - lokatie: Nieuwegein (NL)

Nursing | Hét Dementie Congres | 5 november 2020 - lokatie: Ede (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Verdiepende nascholing osteoporose en fractuurpreventie - lokatie: Veenendaal (NL)

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Belevingsgerichte zorg (o.a. snoezelen) bij ouderen en in de psychogeriatrische zorg - lokatie: