Programma Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Vitaal Bedreigde Patiënt - lokatie: Velp (NL)

‘Bipolar guidelines around from the world: evidence based medicine’
‘Efficacy and compliance in schizophrenia: could depot antipsychotics help?’
‘Efficacy and compliance in schizophrenia: could depot antipsychotics help?’
1e-lijns psychische zorg (ex-)vluchtelingen
2016-2018: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen
2017-2019: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2017-2019: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2017-2019: Omgaan met vermoedens van kindermishandeling voor medici - ABAN
2017-2019: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2017-2019: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2018-2020 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2018-2020 - Preventie Shakenbabysyndroom - KNMG
2018-2020 GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
2018-2020: SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
2018-2020: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
abcdeSIM
AccreDidact ADHD bij volwassenen/psychiater
AccreDidact Betrouwbaarheid van diagnostiek; het klinisch oordeel en gebruik van instrumenten./psychiater
AccreDidact Dwang - obsessies en compulsies/psychiater
AccreDidact Eetstoornissen/psychiater
AccreDidact eHealth in de psychiatrische praktijk /psychiater
AccreDidact Elektroconvulsietherapie/psychiater
AccreDidact Farmacotherapie in de transculturele psychiatrie /psychiater
AccreDidact PTSS en traumatische rouw/psychiater
AccreDidact Van SOLK naar somatisch-symptoomstoornis/psychiater
Behandelbeleid
Bescherming van informatie en privacy in de zorgbranche
Bewegen als medicijn: Wat schrijft u voor?
Bipolaire Stoornissen
Bipolaire Stoornissen
BROK® en WMO-GCP herregistratie
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
CME-toets 'Acromegalie, herkenning van een zeldzame ziekte in de psychiatrie'
CME-toets 'De impact van stemmingsstabiliserende geneesmiddelen op cytokineconcentraties bij patiënten met een bipolaire stoornis’
CME-toets 'De relatie tussen posttraumatische stressstoornis en metabool syndroom'
CME-toets 'Depressie en angst bij Turkse en Marokkaanse minderheidsgroepen in Nederland'
CME-toets 'Kwaliteit van leven van patiënten in de langdurige forensische psychiatrie'
CME-toets 'Mindfulness-based cognitieve therapie voor patiënten met somatoforme stoornissen'
CME-toets 'Prolactine, antipsychotica en borstkanker'
CME-toets 'Psychische stress en cellulaire veroudering: de samenhang tussen depressie, angst en telomeerlengte'
CME-toets 'Publish & Perish; onderzoek naar onderzoek en onderzoekers’
CME-toets 'Risicotaxatie in de Nederlandse ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg'
CME-toets 'Zelfmanagement bij en behandeling van depressie; het patiëntenperspectief'
CPD-Online van de Royal College of Psychiatrists
Dementie Update 2010
Dieetmaatregelen bij metabole ziekten
EBM voor oudere patiënten
EBM voor oudere patiënten
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
e-college ADHD bij volwassenen
e-college ADHD bij volwassenen
E-learning Analgetica
E-learning bipolaire stoornissen
E-learning Cultural Formulation Interview
E-learning Insectenallergie
E-learning KNMG Meldcode Kindermishandeling
E-learning Meet the Experts 2017
E-learning ontwikkelingsstoornissen op volwassen leeftijd
E-learning 'Optimizing ADHD treatment'
E-learning Ouder(s)ondersteuning
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
Ethische dilemma's bij asielzoekers
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
e-Xpert: Advanced Life Support
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Farmacologie
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
e-Xpert: Vocht en Elektrolyten
Gezondheidsrecht - WGBO
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Gokproblematiek
Handhygiëne
Health data science/Big data
Health Informatics: Eenmalige registratie, meervoudig gebruik.
Health Informatics: eHealth en zelfmanagement
Hersenveranderingen bij psychose en het effect van antipsychotica
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Interculturele zorg in GGZ
Introductieprogramma Informatiebeveiliging
Islam & palliatieve zorg: theorie en praktijk in de spreekkamer
Kwaliteitsregistraties en indicatoren, Health Informatics
Light PLUS WMO/GCP training
Management of adverse events of immune checkpoint inhibitors (ICPI)
Management of depression with agomelatine
MOOC Kidney transplantation
Motiverende gespreksvoering bij LVB
On-demand webcast 8e Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen - Farmacotherapie anno 2012 -
On-demand webcast Avondsymposium Psychotische Stoornissen & Therapietrouw 2011
On-demand webcast 'The Potential Role of Novel Atypical Depot Formulations in the Treatment of Schizophrenia
Online Course: het perioperatieve traject bij kwetsbare ouderen
Online Course: Kennis van zorgkosten
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online Course: Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 1
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 2
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 1
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 2
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Casus
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Uitzending
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen (casus)
Online nascholing Stoppen met roken - casuïstiek
Online nascholing Stoppen met roken - Discussieprogramma
Online WMO/GCP training
Ouderen in veilige handen: medici
Paul Janssen Futurelab Leiden - Clinical Development ONLINE
Prostaatcarcinoom bij ouderen
Psyfar 2016-2
Psyfar 2016-3
Psyfar 2016-4
Psyfar 2017-1
Psyfar 2017-2
Psyfar 2017-3
Psyfar 2017-4
Psyfar 2018-1
Psyfar 2018-2
Psyfar 2018-3
Psyfar 2018-4
Psyfar 2019-1
Psyfar 'Meet the expert' 14 januari 2019
Psyfar 'Meet the expert' 3 december 2018
Psyfar 'Meet the expert' 4 februari 2019
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyXpert 2017-2, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2017-3, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2017-4, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2018-1, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2018-2, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2018-4, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-1, modules 1 t/m 4
Refugee Care[e]Education - zorg voor vluchtelingen - e-learning format
RGS Visitatie Vervolgcursus (E-learning)
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 1
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 2
Selectie en inrichting van zorginformatiesystemen
Suïcidepreventie
Target@Work
The Health Innovation Discovery Course
Van DSM IV naar DSM-5
Verbindende gesprekstechniek - In gesprek met psychose
WebTV Complex trauma bij kinderen - de focus op dissociatie
WMO/GCP-herregistratie en BROK-herregistratie per oktober 2018
ZiROP.nl

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Groningen (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Bijscholing Motiverende Gespreksvoering (MI3) - lokatie: Uithoorn (NL)

Effect van methylfenidaat op de hersenfunctie van mannelijke adolescenten met een gedragsstoornis - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Referatencyclus Opleiding Psychiatrie 25 februari 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Train the trainer Crew Resource Management (CRM) - lokatie: Dordrecht (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Antidepressiva – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Eelderwolde (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Winschoten (NL)

Depot antipsychotica: theorie en praktijk - lokatie: Deventer (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Utrecht (NL)

Het leer- en veranderproces van de aios: nieuwe perspectieven - lokatie: Arnhem (NL)

IFMS - Powertraining Appraisal & Assessment training / Opleiding tot Appraisor - lokatie: Berg en Dal (NL)

Teaching on the Run: module 11 - Gebruik onderwijsprincipes in de spreekkamer - lokatie: Groningen (NL)

Wetenschappelijk eindreferaat 'Collaborative care voor schizofreniepatiënten wereldwijd en de implementatie binnen Reinier van Arkel' en 'Clozapine, een wondermiddel! Toch?' - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Mag het wat meer zijn: de rol en betekenis van de psychotherapie voor de psychiater - lokatie: Amersfoort (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Breukelen (NL)

Themabijeenkomst EPA’s: Gek van feedback - lokatie: Nijmegen (NL)

Training feedback geven aan AIOS - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Antidepressiva – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Heiloo (NL)

Crisis als Bron van Verandering - lokatie: Dordrecht (NL)

Cursus Ontwikkelen van blended learning - lokatie: Leiden (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Hoofddorp (NL)

Eindreferaten aios Psychiatrie donderdag 28 februari 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Eindrefereerbijeenkomst 28 februari 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

GCP cursus - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Peer Support symposium - lokatie: Breda (NL)

Referaat Op weg naar de volwassenheid - lokatie: Maastricht (NL)

Werkconferentie opleiders - lokatie: Alkmaar (NL)

Feedback; een krachtig educatief middel - lokatie: Enschede (NL)

Intensieve Opleiding Systeemtherapie Basiscursus - lokatie: Haarlem (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (volwassenen) - lokatie: Rotterdam (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

Grenzeloze zorg - zorgen voor eigen grenzen - lokatie: Utrecht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Beverwijk (NL)

Leidinggeven als professie (LAP) - lokatie: Groningen (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Almelo (NL)

Opleidersdag MSOC 2019 - lokatie: Dordrecht (NL)

Refereerbijeenkomst 4 maart 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Specialistische reanimatie van volwassenen (ABAN) - lokatie: 9728NT (NL)

Superviseren van aios - lokatie: Amsterdam (NL)

Toetsen en beoordelen van coassistenten in het curriculum G2020 - lokatie: Enschede (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Amersfoort (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

ADHD en persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Vianen (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Basisopleiding Klinische Hypnose - lokatie: Groningen (NL)

Beter samenwerken met collega’s. Non-Technical-Skills: Hoe leid je daarin op? - lokatie: Leiden (NL)

Collegereeks Management in de zorg - lokatie: Breukelen (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

IMH cursus 5: Ouder-kind behandeling - lokatie: Utrecht (NL)

International Association for Women Mental Health

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Programma Leiderschap en beleidspsychiatrie; cursus voor jonge psychiaters en senior aios - lokatie: Schiermonnikoog (NL)

SCID-5-P training 2019 - lokatie: Castricum (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Emmen (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie:

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

Mentalisatie Bevorderende Therapie in gezinnen en systemen (MBFT) - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Amersfoort (NL)

training weerbaarheid & grenzen stellen - lokatie: Rheden (NL)

Zinnige Zorg is gedeelde zorg: optimalisatie van zorg van knie- en heupartrose - lokatie: Hoofddorp (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Rotterdam (NL)

Assessment van competenties van geneeskundestudenten - lokatie: Leiden (NL)

Beyond Words Studiedag (Parental) Embodied Mentalisation - lokatie: Amsterdam (NL)

Bijscholing Motiverende Gespreksvoering (MI3) - lokatie: Zoetermeer (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Darmkankermaand - vijf jaar BVO - lokatie: Leiden (NL)

Docentprofessionalisering Medische Vervolgopleidingen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Utrecht (NL)

Forensische Masterclasses Davos - lokatie: Davos Platz (CH)

ICH-GCP cursus: wet- en regelgeving bij klinisch onderzoek in de dagelijkse praktijk (8 uurs) - lokatie: Emmen (NL)

IHT symposium 2019 - IHT van model naar collectieve ambitie: IHT als netwerkpartner - lokatie: Deventer (NL)

Juridische aspecten in de medische praktijk - lokatie: Alkmaar (NL)

Nascholing Psychosen Oranjewoud 2019 - lokatie: Oranjewoud (NL)

Omgaan met lichamelijk onverklaarde klachten - lokatie: Rotterdam (NL)

psychiatrie en recht, module psychiater en wet verplichte ggz - lokatie: Amsterdam (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Scholingsdag Psychiaters 7 maart 2019 - lokatie: Ridderkerk (NL)

SIRE training - lokatie: Delft (NL)

Supervisiedag update EMDR (standaard) protocollen 2018 - lokatie: Groningen (NL)

Systemisch werken in een veranderende samenleving - lokatie: Nijkerk (NL)

Teach the Teacher Vediepingsmodule Lastige Feedback - lokatie: Zaandam (NL)

Teach the Teachers-Plus: EPA's gebruiken in de opleiding - lokatie: Leiden (NL)

Training Docentprofessionalisering AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Assen (NL)

Trauma en gehechtheidproblematiek bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Affect Fobie Therapie - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Basisopleiding Psychotrauma voor BIG (i.o) - lokatie: Diemen (NL)

Cultuursensitief behandelen: psychotherapie bij andere culturen - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR bij preverbaal trauma - lokatie: Groningen (NL)

Kinder- en jeugdpsychopathologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Moeilijke patiënten - lokatie: Zeist (NL)

Pijnsymposium ACTieve Pijnrevalidatie - lokatie: Enschede (NL)

Van Inspiratie naar Vakmanschap! - lokatie: Delft (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

Clinical leadership 2019 - lokatie: 6162 BG (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Uden (NL)

DE BIOGRAFIE ALS MEDICIJN - de zin van levensverhalen in de zorg - lokatie: Haarlem (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Forum Visitatorum : Pluspunten en ergenissen kwaliteitsvisitatie - lokatie: Utrecht (NL)

IFMS - Opfris training / Intervisie werkzame Appraisers - lokatie: Roosendaal (NL)

Introductie op healthcare analytics - lokatie: Utrecht (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-K) - lokatie: Utrecht (NL)

Neurorevalidatie deel 1: Probleemanalyse - lokatie: Haarlem (NL)

Provocatieve technieken in de psychotherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: De Koog (NL)

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Rotterdam (NL)

Chronische Pijn - lokatie: Swalmen (NL)

Congres Zorgtransformatie - lokatie: Utrecht (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Utrecht (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Jaarsymposium Kinder- en jeugdpsychiatrie 2019 - 12 maanden kinder- en jeugdpsychiatrie in vogelvlucht - - lokatie: Amersfoort (NL)

Jelgersmalezing 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Beverwijk (NL)

nascholing beginnend psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding Scen-arts 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Positieve gezondheid - lokatie: Apeldoorn (NL)

psychiatrie en recht, module psychiater en wet verplichte ggz - lokatie: Eindhoven (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Castricum (NL)

Teach the Teachers 12 maart 2019 - lokatie: Ede (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the run module 6- Lastige gesprekken in de opleiding - lokatie: Almelo (NL)

Teaching on the Run: module - 7 Leerstijlen - lokatie: Zwolle (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Werken met tutorgroepen - lokatie: Amsterdam (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Basiscursus CBT-E Eetstoornissen - 2018 - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus CBT-E Eetstoornissen - 2018 - lokatie: Den Haag (NL)

Beter worden in je vak: systematische zelfreflectie voor professionals in de ggz - lokatie: Apeldoorn (NL)

Colloquium Kinder en Jeugdpsychiatrie/psychologie 1e helft 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Congres Dutch Society for Simulation in Healthcare: Medical Simulation “Let's work together" - lokatie: Rotterdam (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

De vijf wetenschappelijke zonden - lokatie: Weidum (NL)

Dr. House - lokatie: Hoogland (NL)

Een behandelplan-evaluatie kan veel simpeler en zinvoller: monitoren met vier herstelfasen - lokatie: Apeldoorn (NL)

Leidinggeven als professie (LAP) - lokatie: Groningen (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Amersfoort (NL)

Multidisciplinaire Nazorg na IC-opname - lokatie: Holten (NL)

65 jaar dialyse in het Maasstad ziekenhuis - lokatie: Rotterdam (NL)

9e Jaarcongres ClaudicatioNet - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ACT voor multidisciplinaire revalidatieteams - lokatie: Eemnes (NL)

ADHD Netwerk - 50e Netwerkmeeting - lokatie: Utrecht (NL)

Amsterdam UMC Quality Improvement Academy - lokatie: Amsterdam (NL)

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Arnhem (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Behandeling van traumagerelateerde dissociatie - lokatie: Ede (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Crew Resource Management - Refreshertraining - lokatie: Ravenstein (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Zeist (NL)

Huisonderwijs Aios - hyperkinetische bewegingsstoornissen - lokatie: Assen (NL)

IFMS/ functioneringsgesprekken voeren - lokatie: Maastricht (NL)

Keizermodule Meesterklas: :"De nieuwe kleren van de keizer van de bestuurder en de geneesheer-directeur in een veranderend krachtenveld met nieuwe wetgevende kaders - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Ketenconferentie Wet verplichte ggz - lokatie: Rotterdam (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Breda (NL)

Nascholing ADHD: nieuwe richtlijnen, nieuwe inzichten? - lokatie: Urmond (NL)

Onderwijsmiddag 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Prisma in de praktijk basistraining - lokatie: Rotterdam (NL)

Studiemiddag f-ACT Oosterschelderegio - lokatie: Goes (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Putten (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

Wetenschappelijk Middagprogramma Noord-Holland - 14 maart 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Wijzijnggnetouderen: (Wetenschappelijk) onderzoek en behandelaanbod - lokatie: Apeldoorn (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Breda (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Horst (NL)

Basiscursus schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

Basisopleiding Mindfulnesstrainer/Psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Diversiteit en gezondheidsverschillen in de spreekkamer - lokatie: Amsterdam (NL)

HAL Vervolgmodule - lokatie: Ellecom (NL)

Klinisch Wetenschappelijke Vergadering Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen - lokatie: Heerhugowaard (NL)

Leertraject Verslavingspsychiatrie 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Masterclass Emotion Focused Therapy for Complex Trauma - lokatie: Eindhoven (NL)

Opleiding tot BOPZ/WZD-deskundige in de gehandicaptenzorg - lokatie: Amersfoort (NL)

PITSTOP Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium te Nieuw Nickerie: PREVENTIE - lokatie: Nieuw Nickerie (SR)

Education4Care Finlandcursus 2019 - lokatie: Pello (FI)

Van wantrouwen naar vertrouwen. (Ont)regeling van kwaliteitscontrole in de zorg. - lokatie: Groningen (NL)

Basic life support en AED - lokatie: Uden (NL)

Conversiestoornissen | Tweedaagse workshop - lokatie: Arnhem (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Uden (NL)

IFMS/ functioneringsgesprekken voeren - lokatie: Maastricht (NL)

Imaginary processes in Non-Violent resistance Therapy - lokatie: Amsterdam (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Soesterberg (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Nascholingsbijeenkomst Opl.Consortium Psychiatrie Noord-Nederland 18 maart 2019 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher BASIS cursus - lokatie: Amsterdam (NL)

VVPAO nascholing - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced European bioethics Course: Suffering, Death and Palliative Care - lokatie: Nijmegen (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

BATLS - lokatie: Hilversum (NL)

Begeleiden van aios op de werkplek - lokatie: Nijmegen (NL)

Begeleiding in de afstudeerfase van de MPA opleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Congres Netwerkgeneeskunde: De medisch specialist met één been buiten het ziekenhuis - lokatie: Utrecht (NL)

Contextueel behandelen - lokatie: Zwolle (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

De essentie van psychotherapie - Refereerochtend 19 maart 2019 - lokatie: Halsteren (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Utrecht (NL)

ESPRi Symposium 19 maart 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

GAIA ABAN Refereeravond kinderrevalidatie 19 maart 2019 - lokatie: Hoorn (NL)

Kennisdag Jeugd 2019 - lokatie: Baarn (NL)

Leidinggeven als professie (LAP) - lokatie: Groningen (NL)

Psychodermatologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Referaten maart - juni 2019 - lokatie: Groningen (NL)

Risicotaxatie in de ambulante praktijk, training in de RAF GGZ volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Alkmaar (NL)

Visitatietraining - lokatie: Utrecht (NL)

Wetenschappelijk referaat 'Jezelf te lijf: gehechtheid en mentaliseren bij anorexia en bulimia nervosa’ - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Bariatrische chirurgie - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Coachend leidinggeven in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Nascholing psychiatrie 20 maart 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

SOLK symposium - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the Run: module - 7 Leerstijlen - lokatie: Groningen (NL)

Teaching on the Run: module 8 - Onderwijs op de polikliniek - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Basic Life Support en AED training - lokatie: Heemstede (NL)

Basiscursus 2019 “Medisch Specialistische Rapportage in civiel- en bestuursrechtelijk verband” - lokatie: Nijkerk (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Bunnik (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Crew Resource Management - Refreshertraining - lokatie: Vught (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

EMDR Vervolgcursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Hervind het echte contact met je patiënt en jezelf - lokatie: Zeegse (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

Referaat Relationeel zorgverlenen en contact houden na behandeling: de waarde voor cliënten, professionals en de samenleving - lokatie: Rotterdam (NL)

Systeemtherapie (basisopleiding) - lokatie: Breda (NL)

train de trainerscursus HOOP2.0 - lokatie: Utrecht (NL)

Training in de HCR-20: V3 - lokatie: Utrecht (NL)

TTT: competentiegericht opleidien in de klinische context : reflectie en diversiteit - lokatie: Utrecht (NL)

WOKSEH: herkennen en omgaan met kindermishandeling voor de SEH-arts - lokatie: Riel (NL)

Workshop 'De Formule voor Duurzame Gedragsverandering' - lokatie: Drachten (NL)

19e Nationaal Autisme Congres - lokatie: Rotterdam (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, NVP, NVvP) - lokatie: Rosmalen (NL)

De caleidoscoop van groepssupervisie - lokatie: Amsterdam (NL)

Eenheid en verbinding. Groepspsychotherapie en haar referentiekaders. - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

FARE - Forensisch Ambulante Risico Evaluatie - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium Parentificatie - Als een kind te snel ouder wordt - lokatie: Amsterdam (NL)

Training ‘Semi-gestructureerd Interview voor Persoonlijkheidsfunctioneren DSM-5’(STiP-5.1) - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Huisartsen nascholing op Curaçao 2019 26 punten - lokatie: Willemstad (CW)

Huisartsen nascholing op Curaçao 2019 20 punten - lokatie: Willemstad (CW)

Manhattan Masterclass - lokatie: New York (US)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Harderwijk (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Papendrecht (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Uden (NL)

Leiderschapsprogramma APOLLO voor managers Arkin - lokatie: Amsterdam (NL)

Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychische stoornis - lokatie: Zuidlaren (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Harderwijk (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Affectfobietherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

Bewegen en besturen; wat kun je daaruit aflezen? - lokatie: Enschede (NL)

de forensische manier van kijken - lokatie: Almere (NL)

Het voeren van 'lastige' IFMS-gesprekken in groepsverband - lokatie: Eindhoven (NL)

Implementatie van de Wet verplichte GGz, Wet Forensische Zorg en Wet Zorg en Dwang - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Nascholing Veerkracht - lokatie: Utrecht (NL)

Opleidingssymposium Leren Innoveren - lokatie: Delft (NL)

psychiatrie en recht, module psychiater en wet verplichte ggz - lokatie: Zwolle (NL)

Samenwerking in de regio - lokatie: Rijssen (NL)

Shared Decision Making - lokatie: Enschede (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training in de HCR-20: V3 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, NVP, NVvP) - lokatie: Eindhoven (NL)

Didactische Ondersteuning Medische Proffesionals (DOMP) - lokatie: Uden (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Hoorn (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Den Haag (NL)

Problematische gehechtheid in relatie tot persoonlijkheidsproblematiek en/of neurobiologische ontwikkelingsproblematiek zoals ADHD. - lokatie: Deventer (NL)

Shared Decision Making - lokatie: Enschede (NL)

specialisatie partnerrelatiepsychotherapie deel I - lokatie: Amsterdam (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Apeldoorn (NL)

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Utrecht (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

CPZHN refereeravond 28 maart 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Cultuursensitief behandelen - Psychotherapie met een cultureel diverse patiëntengroep - lokatie: Diemen (NL)

Delict-amnesie - lokatie: Utrecht (NL)

EBRO-training - lokatie: Utrecht (NL)

Eindrefereerbijeenkomst 28 maart 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Vierdaagse basisopleiding volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Generic Instructor Course 2019 - lokatie: Houten (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Harderwijk (NL)

Implementatie van de Wet verplichte GGz, Wet Forensische Zorg en Wet Zorg en Dwang - lokatie: Utrecht (NL)

KPSP-Basiscursus - lokatie: Rotterdam (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Breda (NL)

Middagsymposium Medische Staf Antes - 28 maart 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Nascholing Antistollingsprotocol UMCG - lokatie: Groningen (NL)

NEJA-Conferentie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Symposium "De behandeling van bipolaire stoornissen. Daar zit muziek in". - lokatie: Eindhoven (NL)

Teach The Teachers-Plus: Communicatie - lokatie: Leiden (NL)

Training Docentprofessionalisering AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Venray (NL)

Vaardig in conflict - lokatie: Garderen (NL)

Wetenschapsdag 2019 - lokatie: Deventer (NL)

Basiscursus duikgeneeskunde - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Crazywise Conference editie 5. Natural Mental Health: an integrative approach - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Tilburg (NL)

De onbegrepen client van binnenuit bereiken - lokatie: Zeist (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

NVVS Voorjaarscongres 'Ethiek in seksuologisch onderzoek en praktijk' - lokatie: Amersfoort (NL)

Studiebijeenkomst 'Positieve psychologie en zingeving. Uitwerkingen in psychotherapie en geestelijke verzorging' - lokatie: Utrecht (NL)

Verdiepingscursus traumadiagnostiek en EMDR therapie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus Schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Gouda (NL)

Landelijk Opleidingsplan Anesthesiologie: Duurzaam en Aantoonbaar Bekwaam - lokatie: Utrecht (NL)

VNVA Corrie Hermannprijs Symposium: “Farmacotherapie M/V: soms is onderscheid nodig” - lokatie: Utrecht (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Grenzeloze zorg - zorgen voor eigen grenzen - lokatie: Utrecht (NL)

Positieve gezondheidszorg Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Regiebehandelaar - lokatie: Nijmegen (NL)

STAP Teamtraining - Introductie in Team Resource Management voor simulatie trainers - lokatie: Groningen (NL)

Sterven op je Eigen Manier (STEM) - lokatie:

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

WOKJA: herkennen en omgaan met kindermishandeling voor de Jeugd Arts - lokatie: Roosendaal (NL)

Workshop 'Metacognitieve therapie voor gegeneraliseerde angststoornis' - lokatie: Arnhem (NL)

Actuele ontwikkelingen in de ambulante en klinische crisisinterventie - lokatie: Enschede (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Delict-amnesie - lokatie: Den Haag (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Refugee Care[e]Education - zorg voor vluchtelingen - workshops 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Socratisch Motiveren: eendaagse introductieworkshop - lokatie: Arnhem (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Heerenveen (NL)

Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Hoorn (NL)

2-daagse nascholing huisarts-specialist: Buiten de lijntjes kleuren! 2019 - lokatie: Dalfsen (NL)

47e NVvP Voorjaarscongres: Psychiatrie van de Toekomst - lokatie: Maastricht (NL)

Evening symposium From predominant negative symptoms to better daily functioning - what can we offer schizophrenic patients today? - lokatie: Maastricht (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Eindhoven (NL)

Nascholing Antistollingsprotocol UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Symposium Pediatric ADHD: Optimizing symptom control & functioning after methylphenidate - lokatie: Maastricht (NL)

Symposium: Meet the Experts 2019 - lokatie: Maastricht (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Bunnik (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Care from the Heart - lokatie: Aljezur (PT)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Ermelo (NL)

Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Dialectische Gedragstherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Fasegericht schematherapie in de groep bij cliënten met cluster C persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Maastricht (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Jaarlijks Congres - Angst bij kinderen en jongvolwassenen - 3e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Patiënt centraal in oncologiezorg: organisatie doet er toe - lokatie: Tilburg (NL)

Portfolio assessmenttraining MANP/MANP - lokatie: Rotterdam (NL)

Samenwerken vanuit Medisch Leiderschap - lokatie: Doorn (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Symposium NAH - lokatie: Tilburg (NL)

Teach the teachers plus: Doelmatigheid - lokatie: Leiden (NL)

The 14th International Netherlands Cancer Institute Head and Neck Symposium: Diagnosis and treatment of head and neck cancer: locally advanced tumors - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Docentprofessionalisering Basis - lokatie: Breda (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Assen (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Acute Zorg Congres - lokatie: Uden (NL)

Preconference workshop 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

SCID-5-P training 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

12e EMDR congres (2019) - lokatie: Utrecht (NL)

EPA 2019

Landelijk Opleidingsplan Anesthesiologie: Duurzaam en Aantoonbaar Bekwaam - lokatie: Utrecht (NL)

Verdieping Gedrags- en Cognitieve Therapie (70 uurs verdieping VGCT) - lokatie: Amsterdam (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Ede (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Implementatie van de Wet verplichte GGz, Wet Forensische Zorg en Wet Zorg en Dwang - lokatie: Utrecht (NL)

Rapporteren voor asielzoekers; stoomcursus voor ervaren rapporteurs - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie multidisciplinaire richtlijn (PITSTOP-basis) - lokatie: Leiden (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Implementatie van de Wet verplichte GGz, Wet Forensische Zorg en Wet Zorg en Dwang - lokatie: Utrecht (NL)

Jelgersmalezing 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Nascholing ADHD: nieuwe richtlijnen, nieuwe inzichten? - lokatie: Oranjewoud (NL)

Oplossingsgericht Werken Basistraining - lokatie: Groningen (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Teaching on the Run: module 3 - interactief onderwijs - lokatie: Groningen (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

CCL 2017 - 2019, cursus 4 - lokatie: Garderen (NL)

CCL Psa 2018 - 2019, cursus 3 - lokatie: Garderen (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Epidemiologie: de essentie begrijpen en vertalen naar de praktijk - lokatie: Zweeloo (NL)

Fundamental Disaster Management Course - lokatie: Almelo (NL)

Managementtraining voor AIO's - lokatie: Maastricht (NL)

Professioneel omgaan met (tucht)klachten - lokatie: Zeist (NL)

Referaten Breburg Academie GGZ- April 2019 - lokatie: Breda (NL)

Risicotaxatie in de klinische praktijk: training in de SAPROF - lokatie: Utrecht (NL)

ABAN Sturen op kwaliteit en risico's - lokatie: Hoorn (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Putten (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Crisisoefening / rampoefening - lokatie: Zutphen (NL)

Diagnostiek van verslaving voor de specialist - lokatie: Utrecht (NL)

Dubbel Diagnose: verdiepende scholing regiebehandelaren GGZ Oost Brabant - lokatie: Gemert (NL)

een nieuwe theorie over narcisme - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

EMDR voor psychotrauma: vierdaagse vervolgopleiding - lokatie: Arnhem (NL)

Kennis- en ontmoetingsdag, de kracht van de ouderenpsychiatrie - lokatie: Uden (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding - lokatie: Leiderdorp (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Groningen (NL)

Nascholing Antistollingsprotocol UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Programma cursus ‘De nieuwe (verplichte) zorgwetgeving’ - lokatie: Balkbrug (NL)

Shared Decision Making / Samen Beslissen - lokatie: Hilvarenbeek (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Vervolgopleiding EMDR bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Werkconferentie Medische Staf MCL 2019 - "Samen" - lokatie: Leeuwarden (NL)

Zorgevaluatie in de dagelijkse FACT zorg: praktische ervaring met toepassing van de SCIL en de TSQ - lokatie: Boekel (NL)

bijscholing intercollegiale coaching - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

Niet-Westerse patiënten met psychische problemen: culturele competenties in de hulpverlening - lokatie: Arnhem (NL)

PITSTOP Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

Verdiepingscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Wet verplichte ggz - lokatie: Amersfoort (NL)

Advanced Wilderness Life Support (AWLS) - lokatie: Soest (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Basic Life Support en AED training - lokatie: Heemstede (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

Grenzeloze zorg - zorgen voor eigen grenzen - lokatie: Utrecht (NL)

Master of Business Administration (MBA) - lokatie: Zeist (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Refereercyclus 2019 - lokatie: Groningen (NL)

SOLK en Persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Rotterdam (NL)

Workshop 'De Formule voor Duurzame Gedragsverandering' - lokatie: Scheemda (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Cursus KPSP - lokatie: Amsterdam (NL)

Feedback voor Medisch Specialisten - lokatie: Leiden (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Motiverende Gespreksvoering voor de medische professional - lokatie: Groningen (NL)

nascholing beginnend psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

psychiatrie en recht, module psychiater en wet verplichte ggz - lokatie: Arnhem (NL)

PsyXpert Leergang Diagnostiek - Meet the Experts (6 dagen) - lokatie: Veenendaal (NL)

Referaten maart - juni 2019 - lokatie: Groningen (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Emmen (NL)

Werkconferentie Medische Staf MCL 2019 - "Samen" - lokatie: Leeuwarden (NL)

Implementatie van de Wet verplichte GGz, Wet Forensische Zorg en Wet Zorg en Dwang - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Amersfoort (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Arnhem (NL)

Werkconferentie Medische Staf MCL 2019 - "Samen" - lokatie: Leeuwarden (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

"Combinatietherapie bij antidepressiva, nut en noodzaak van monitoring rondom gebruik van antipsychotica en antidepressiva, en afbouwen van antidepressiva". - lokatie: Spier (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

Nascholing ADHD: nieuwe richtlijnen, nieuwe inzichten? - lokatie: Heelsum (NL)

Onthoud dit! Een onvergetelijk geheugencongres - lokatie: Ermelo (NL)

Programma Teach the Teacher Verdieping Cluster ZNN 2019-2020 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

psychiatrie en recht, module psychiater en wet verplichte ggz - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Hoogezand (NL)

25 uur cursus Schematherapie voor Gevorderden (VGCt) - lokatie: Utrecht (NL)

Implementatie van de Wet verplichte GGz, Wet Forensische Zorg en Wet Zorg en Dwang - lokatie: Utrecht (NL)

Lastige gesprekken na een calamiteit - lokatie: Almelo (NL)

Basisopleiding Mindfulnesstrainer/Psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Hoogezand (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Nijmegen (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

26th International Symposium on Current Issues and Controversies in Psychiatry

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Eindrefereerbijeenkomst 25 april 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

introductiedag maatregeladviesonderzoeken - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Training Docentprofessionalisering AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Winschoten (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Systeemtherapie (Verdiepingscursus) - lokatie: Oranjestad (AW)

De Kracht van Kort - lokatie: Rotterdam (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Utrecht (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Imaginaire Exposure voor EMDR therapeuten - lokatie: Utrecht (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Diagnostisch onderzoek bij autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Arnhem (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Hoogeveen (NL)

Training PICS/TTI - lokatie: Assen (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

De vijf wetenschappelijke zonden - lokatie: Weidum (NL)

Ernstige Psychische Aandoeningen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Oplossingsgericht Werken Basistraining - lokatie: Groningen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Crew Resource Management - Refreshertraining - lokatie: Ravenstein (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

Jaarlijks Congres - Persoonlijkheidsproblematiek - 2e editie - lokatie: Utrecht (NL)

MBT en Trauma - lokatie: Groningen (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Stop to practice - lokatie: Zeist (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Hervind het echte contact met je patiënt en jezelf - lokatie: Castricum (NL)

Professionele Mentoren en Curatoren in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Professionele Mentoren en Curatoren in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

PsyXpert Congres 2019 - De Psychotherapie van de Toekomst - lokatie: Veenendaal (NL)

REATTACH Academy Mini-Symposium - lokatie: Voerendaal (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Assen (NL)

5th Australian & New Zealand Addiction Conference

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Verdieping Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: De Cocksdorp (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Jelgersmalezing 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

nascholing beginnend psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Protocol Woede, Wrok en Wraak - verdieping - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teachers II - competentiegericht opleiden - lokatie: Utrecht (NL)

Training Mastr-protocol - lokatie: Assen (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Amsterdam (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Assen (NL)

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) - lokatie: Maastricht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

GENERIC INSTRUCTOR COURSE - lokatie: Riel (NL)

Masterclass Financieel Management in de Zorg - najaar 2018 - lokatie: Breukelen (NL)

Suïcidepreventie multidisciplinaire richtlijn (PITSTOP-basis) - lokatie: Leiden (NL)

Empathy & Empathic Attunement in Emotion-Focused Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

GGZ-congres | Behandeling van patiënten met een laag IQ - lokatie: Nieuwegein (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Implementatie van EPA's in de opleidingspraktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Roermond (NL)

KPSP-Verdiepingscursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Nascholing ADHD: nieuwe richtlijnen, nieuwe inzichten? - lokatie: Breda (NL)

Pijn, uitgangspunten voor pijnanalyse en pijnbehandeling - lokatie: Haarlem (NL)

Scholing LVB-P en EPA - lokatie: Uden (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Training Groepsprocessen - lokatie: Amsterdam (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

EMDR en Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Kasteeltraining EMDR vervolgtraining - lokatie: Oegstgeest (NL)

PITSTOP Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Vervolgcursus EMDR (4,5 dagen) - lokatie: Den Dolder (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Rotterdam (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Castricum (NL)

Autisme bij vrouwen - lokatie: Utrecht (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

Nascholing ADHD: nieuwe richtlijnen, nieuwe inzichten? - lokatie: Ridderkerk (NL)

Referaten maart - juni 2019 - lokatie: Groningen (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Sassenheim (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Teach the Teacher BASIS cursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Zwolle (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass voor opleiders ' Coachen van aios' - lokatie: Doorn (NL)

Mentaliseren als psychotherapeutisch gereedschap - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Scen-arts 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Airvaren: medisch leiderschap leren van de luchtvaart - lokatie: Teuge (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Vierdaagse basisopleiding volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Teach The Teachers-Plus: Communicatie - lokatie: Leiden (NL)

Training Docentprofessionalisering AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Assen (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Amsterdam (NL)

Professionalisering stafvoorzitters en MSB-bestuurders - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

6th Maudsley Mediterranean Forum

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Mijn carrière als medisch specialist - lokatie: Zeist (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

EVE Healthcare 2018 - lokatie: Eindhoven (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding Mindfulnesstrainer/Psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Programma Teach the Teacher Verdieping Cluster ZNN 2019-2020 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Vierdaagse cursus (Imaginaire) Exposure behandeling bij PTSS - lokatie: Arnhem (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

EBRO-training - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher: werken met EPA's en bekwaam verklaren - lokatie: Amsterdam (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

CCL Psa Cursus 5 2017/2018 en 2018/2019 - lokatie: Garderen (NL)

Congres - Complexe eetstoornissen bij jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Mentaliseren in gezinnen en systemen (MBFT) - lokatie: Amsterdam (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Breukelen (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Amersfoort (NL)

The REAL impact of ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Rotterdam (NL)

Adapting Evidence Based Treatments for Borderline Personality Disorder to Narcissistic Personality Disorder: Are they good enough? - lokatie: Zeist (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Brummen (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Het levenseindegesprek met acute patiënten kan eerder! - lokatie: Amersfoort (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

Meesterklas 2.0 De Wet Verplichte GGZ en de Geneesheer Directeur - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Opleidingsmodule “Onafhankelijk Medisch Onderzoek inzake Medisch Handelen en Medische Aansprakelijkheid” - lokatie:

Overtuigtraining - lokatie: Hilversum (NL)

The REAL impact of ADHD - lokatie: Utrecht (NL)

The REAL impact of ADHD - lokatie: Utrecht (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Hoogeveen (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

GIT-PD congres, Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining - lokatie: Utrecht (NL)

Jelgersmalezing 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

nascholing beginnend psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Assen (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Bunnik (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Amsterdam (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Assen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Breda (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

rTMS bij Depressie, OCS en nieuwe ontwikkelingen - lokatie: Nijmegen (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Putten (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

PITSTOP Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Gouda (NL)

Traumasporen in lichaam, brein en geest – Complex trauma en behandeling - lokatie: Utrecht (NL)

Basic life support en AED - lokatie:

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Rotterdam (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Heterogeniteit aan posttraumatische beschadigingen - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ICH-GCP cursus: update wet- en regelgeving bij klinisch onderzoek in de dagelijkse praktijk (4 uurs) - lokatie: Emmen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Referaten maart - juni 2019 - lokatie: Groningen (NL)

3rd WADD World Congress and 6th edition of SEPD International Congress "Precision Psychiatry in Dual Disorders"

7th annual scientific conference of the EAPM - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Denk mee met Menno de Bree: Medisch leiderschap ontleed - lokatie: Putten (NL)

EAPM 2019 | Integrating psychosomatic care across medical settings and specialities

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Besturen medische staf revalidatie-instellingen - lokatie: Den Dolder (NL)

Diagnostiek van empathie in de klinische forensische praktijk: een verkenning - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Fundamental Disaster Management Course - lokatie: Zwolle (NL)

GGZ-congres | Behandeling van suïcidaliteit - lokatie: Nieuwegein (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training Docentprofessionalisering AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Breda (NL)

“The Dance of Attachment: An EMDR Relational Approach.” - lokatie: Eelderwolde (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Suïcidepreventie multidisciplinaire richtlijn (PITSTOP-basis) - lokatie: Leiden (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

IFMS - Opfris training / Intervisie werkzame Appraisers - lokatie: Weert (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Den Haag (NL)

NIDA-training 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

De Droom van de Rede - lokatie: Brummen (NL)

GIC NRR - lokatie: Bilthoven (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Teach The Teachers-Plus: Communicatie - lokatie: Leiden (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Het plastisch brein - lokatie: Haarlem (NL)

Basisopleiding Mindfulnesstrainer/Psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Landelijke Training Tutoren - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

Second official SIPS conference on placebo studies - lokatie: Leiden (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

nascholing beginnend psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

20th International Mental Health Conference

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

nascholing beginnend psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

19th World Congress of Psychiatry

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Basisopleiding Mindfulnesstrainer/Psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Schematherapie in groepen (Verdiepende booster met experiëntiële technieken) - lokatie: Amsterdam (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, NVP, NVvP) - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Overtuigtraining - lokatie: Hilversum (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Crew Resource Management - Refreshertraining - lokatie: Ravenstein (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Basiscursus schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

Basisopleiding EMDR - lokatie: Den Dolder (NL)

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Voortgezette opleiding Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Leergang Infant Mental Health & Systeemtherapie: werken met jonge gezinnen: van preventie tot psychiatrie - lokatie: Wijchen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Vierdaagse cursus (Imaginaire) Exposure behandeling bij PTSS - lokatie: Arnhem (NL)

Jelgersmalezing 2019 - lokatie: Leiden (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

EMDR voor psychotrauma: vierdaagse vervolgopleiding - lokatie: Arnhem (NL)

Leergang Medisch Leiderschap - lokatie: Doorn (NL)

Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige 2019 - lokatie: Leiden (NL)

2 daagse DGT Advanced training - lokatie: Soesterberg (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Putten (NL)

Didactische Ondersteuning Medische Proffesionals (DOMP) - lokatie: Uden (NL)

Keizermodule Meesterklas: :"De nieuwe kleren van de keizer van de bestuurder en de geneesheer-directeur in een veranderend krachtenveld met nieuwe wetgevende kaders - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Keizermodule Meesterklas: :"De nieuwe kleren van de keizer van de bestuurder en de geneesheer-directeur in een veranderend krachtenveld met nieuwe wetgevende kaders - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Katathym Imaginatieve Psychotherapie en Begeleiding (KIPB) - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Medische Aspecten van Duursport 2019 - lokatie: Montecatini Terme (IT)

Evidence-Based behandelingen bij PTSS; Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma - lokatie: Arnhem (NL)

Verdieping Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: De Cocksdorp (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Papendrecht (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Het coachen van de eigen opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

nascholing beginnend psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

EBRO-training - lokatie: Utrecht (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Suïcidepreventie multidisciplinaire richtlijn (PITSTOP-basis) - lokatie: Leiden (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Care from the Heart - lokatie: Aljezur (PT)

Basic life support en AED - lokatie:

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Functieanalyse en Betekenisanalyse binnen (G)CGt: update en state-of-the-art - lokatie: Arnhem (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Diagnostiek en Behandeling van Dwang, Preoccupaties en Rituelen bij Autisme - lokatie: Utrecht (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

WOKSEH: herkennen en omgaan met kindermishandeling voor de SEH-arts - lokatie: Riel (NL)

Basisopleiding Mindfulnesstrainer/Psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

SCID-5-P training 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

Levensreddend handelen voor medici - lokatie:

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; van bejegening tot "echte"psychotherapie 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

GENERIC INSTRUCTOR COURSE - lokatie: Riel (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Op hoop van zegen?! Een inspirerende cursus rond medisch-ethische dilemma's. - lokatie: Brummen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

rTMS bij Depressie, OCS en nieuwe ontwikkelingen - lokatie: Nijmegen (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

Jelgersmalezing 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Nieuwegein (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, NVP, NVvP) - lokatie: Utrecht (NL)

9e Jaarcongres ClaudicatioNet - lokatie: Apeldoorn (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Putten (NL)

EMDR bij preverbaal trauma - lokatie: Groningen (NL)

EMDR en Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Congress of the World Association for Sexual Health

Advanced Wilderness Life Support (AWLS) - lokatie: Soest (NL)

nascholing beginnend psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Training PANSS 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Suïcidepreventie multidisciplinaire richtlijn (PITSTOP-basis) - lokatie: Leiden (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus Ontwikkelen van blended learning - lokatie: Leiden (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

SIRE training - lokatie: Delft (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Ermelo (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

SCID-5-P training 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

23rd World Congress of Social Psychiatry

Training PICS/TTI - lokatie: Assen (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Ede (NL)

Australian Rural & Remote Mental Health Symposium

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; autisme, persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie 2019 - lokatie: Castricum (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Putten (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

Visitatietraining - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding Mindfulnesstrainer/Psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Leergang Infant Mental Health & Systeemtherapie: werken met jonge gezinnen: van preventie tot psychiatrie - lokatie: Bunde (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Mastr-protocol - lokatie: Assen (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Crew Resource Management - Refreshertraining - lokatie: Ravenstein (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Breda (NL)

Meesterklas 2.0 De Wet Verplichte GGZ en de Geneesheer Directeur - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Dialectische Gedragstherapie bij Vrouwen met Autisme - lokatie: Utrecht (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

SOLK en Persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Zeist (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Jelgersmalezing 2019 - lokatie: Leiden (NL)

nascholing beginnend psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

10th Biennial Conference of the International Society of Affective Disorders

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Assen (NL)

Conversiestoornissen | Tweedaagse workshop - lokatie: Arnhem (NL)

What about Inflammation and Infection - lokatie: Vlieland (NL)

What about Perception - lokatie: Vlieland (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

EBRO-training - lokatie: Utrecht (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Rotterdam (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Assen (NL)

NIDA-training 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Castricum (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: De Koog (NL)

Fundamental Disaster Management Course - lokatie: Nijmegen (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

SCID-5-P training 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Masterclass voor opleiders ' Coachen van aios' - lokatie: Doorn (NL)

Risicotaxatie in de klinische praktijk: training in de SAPROF - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

KPSP-Verdiepingscursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Jelgersmalezing 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic life support en AED - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

diagnostiek van het geweten - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Cultuursensitief behandelen: psychotherapie bij andere culturen - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)