(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
‘Bipolar guidelines around from the world: evidence based medicine’
‘Efficacy and compliance in schizophrenia: could depot antipsychotics help?’
‘Efficacy and compliance in schizophrenia: could depot antipsychotics help?’
1e-lijns psychische zorg (ex-)vluchtelingen
2018-2020 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2018-2020 - Preventie Shakenbabysyndroom - KNMG
2018-2020 GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
2018-2020: SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
2018-2020: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
2019-2021: Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
2019-2021: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
2019-2021: Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: De rol van de huisarts
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Late effecten
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Leefstijl
abcdeSIM 2019-2
AccreDidact ADHD bij volwassenen/psychiater
AccreDidact Betrouwbaarheid van diagnostiek/psychiater
AccreDidact Diepe hersenstimulatie/psychiater
AccreDidact Dwang - obsessies en compulsies/psychiater
AccreDidact Elektroconvulsietherapie/psychiater
AccreDidact PTSS en traumatische rouw/psychiater
AccreDidact Slaapstoornissen/psychiater
AccreDidact Systeemtherapie in de ggz/psychiater
AccreDidact Van SOLK naar somatisch-symptoomstoornis/psychiater
Accreditatietoets 'Bipolaire stoornissen en alcoholafhankelijkheid'
Accreditatietoets 'Is er een risico op toename van agressie bij een rookvrije GGZ?'
Accreditatietoets 'Prenatale psychologische stressfactoren en de ontwikkeling van affectieve stoornissen bij het kind'
Accreditatietoets 'Radicalisering en psychiatrie: pleidooi voor een brede blik'
Accreditatietoets 'Tijd voor Cluster C-persoonlijkheidsstoornissen: State of the Art'
Accreditatietoets 'Trends en ontwikkelingen in het medisch-onderwijskundig onderzoek'
Bescherming van informatie en privacy in de zorgbranche
Bipolaire Stoornissen
BROK® en WMO-GCP herregistratie
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Volwassene - voor artsen
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
CBRN E-learning
CME-toets 'Acromegalie, herkenning van een zeldzame ziekte in de psychiatrie'
CME-toets 'De impact van stemmingsstabiliserende geneesmiddelen op cytokineconcentraties bij patiënten met een bipolaire stoornis’
CME-toets 'De relatie tussen posttraumatische stressstoornis en metabool syndroom'
CME-toets 'Depressie en angst bij Turkse en Marokkaanse minderheidsgroepen in Nederland'
CME-toets 'Kwaliteit van leven van patiënten in de langdurige forensische psychiatrie'
CME-toets 'Mindfulness-based cognitieve therapie voor patiënten met somatoforme stoornissen'
CME-toets 'Prolactine, antipsychotica en borstkanker'
CME-toets 'Psychische stress en cellulaire veroudering: de samenhang tussen depressie, angst en telomeerlengte'
CME-toets 'Publish & Perish; onderzoek naar onderzoek en onderzoekers’
CME-toets 'Terugval en chroniciteit van depressieve stoornis in de algemene bevolking; resultaten van NEMESIS-2'
CME-toets 'Zelfmanagement bij en behandeling van depressie; het patiëntenperspectief'
CPD-Online van de Royal College of Psychiatrists
Dementie Update 2010
Destigmatiserend werken
Dieetmaatregelen bij metabole ziekten
EBM voor oudere patiënten
eBROK
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
e-college ADHD bij volwassenen
e-college ADHD bij volwassenen
E-cursus Begeleiding bij Hongerstaking
e-learning ALS
E-learning Analgetica 2019
E-learning bipolaire stoornissen
E-learning Cultural Formulation Interview - 2019
E-learning Insectenallergie
E-learning KNMG Meldcode Kindermishandeling
E-learning ontwikkelingsstoornissen op volwassen leeftijd
E-learning Ouder(s)ondersteuning
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
E-learning Wet verplichte ggz
E-learning: Gedeelde besluitvorming met kankerpatiënten
Ethische dilemma's bij asielzoekers
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
e-Xpert: Advanced Life Support
e-Xpert: Antistolling (SKB Winterswijk)
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
Genetica, de basis
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Gokproblematiek
Handhygiëne
Hardnekkige depressie TRD
Health data science/Big data
Health data science/Big data
Health Informatics: Eenmalige registratie, meervoudig gebruik.
Health Informatics: eHealth en zelfmanagement
Health Informatics: Elektronische Beslissingsondersteuning
Health Informatics: Evidence Based Health Informatics
Hersenveranderingen bij psychose en het effect van antipsychotica
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Interculturele zorg in GGZ
Introductieprogramma Informatiebeveiliging
Islam & palliatieve zorg: theorie en praktijk in de spreekkamer
Keten van orgaandonatie
Light PLUS WMO/GCP training
Management of adverse events of immune checkpoint inhibitors (ICPI)
Management of depression with agomelatine
Motiverende gespreksvoering bij LVB
Nascholing Depotantipsychotica: theorie en praktijk
NTvG CME
On-demand webcast 8e Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen - Farmacotherapie anno 2012 -
On-demand webcast Avondsymposium Psychotische Stoornissen & Therapietrouw 2011
On-demand webcast 'The Potential Role of Novel Atypical Depot Formulations in the Treatment of Schizophrenia
Online Course: het perioperatieve traject bij kwetsbare ouderen
Online Course: Kennis van zorgkosten
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online Course: Waardegedreven zorg en verandermanagement
Online Course: Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik - Casus
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - Casus
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- Casuïstiek
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Casus
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Uitzending
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen (casus)
Online nascholing Stoppen met roken - casuïstiek
Online nascholing Stoppen met roken - Discussieprogramma
Online trainingsprogramma Samen Beslissen
Online WMO/GCP training KABIZ(NVFZ)-OA-ZA-NVFG
Preventie Postpartum Depressie
Privacy en informatieveiligheid
Prostaatcarcinoom bij ouderen
Psyfar 2016-2
Psyfar 2016-3
Psyfar 2016-4
Psyfar 2017-1
Psyfar 2017-2
Psyfar 2017-3
Psyfar 2017-4
Psyfar 2018-1
Psyfar 2018-2
Psyfar 2018-3
Psyfar 2018-4
Psyfar 2019-1
Psyfar 2019-2
Psyfar 2019-3
Psyfar 2019-4
Psyfar 'Meet the expert' 14 januari 2019
Psyfar 'Meet the expert' 3 december 2018
Psyfar 'Meet the expert' 4 februari 2019
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyXpert 2018-1, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2018-2, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2018-4, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-1, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-3, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-4, modules 1 t/m 4
Refugee Care[e]Education
Resourcegroepen in de GGZ
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - Casuïstiek
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 1
Selectie en inrichting van zorginformatiesystemen
Suïcide Preventie voor Behandelaren (e-learning)
Suïcidepreventie
Target@Work
The Health Innovation Discovery Course
Verbindende gesprekstechniek - In gesprek met psychose
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
WebTV Complex trauma bij kinderen - de focus op dissociatie
Web-tv Immuun Pro 3: Kankerimmuuntherapie in uw MDO - praktijkcasuïstiek uit het UMCU
Weefseldonatie vanuit het ziekenhuis
Werken met een meldcode in de ggz
WMO/GCP-herregistratie en BROK-herregistratie per oktober 2018
ziekte van Fabry
ziekte van Gaucher
ZiROP.nl

"Opstellen medische verklaring" - lokatie: Groningen (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

24e NVDK Congres - lokatie: Ede (NL)

Aan de salg met continue opleidingsverbetering - lokatie: Oegstgeest (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Castricum (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Schagen (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Schagen (NL)

Docentprofessionalisering Kindergeneeskunde - lokatie: Nijmegen (NL)

ERC/NRR Basic Life Support (BLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Klassikale GCP verdiepingssessie 4 uur ABAN-KNOV-NVHVV-NVFG-V&VN-VSR - lokatie: Utrecht (NL)

MBT training persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholingsmiddag - lokatie: Apeldoorn (NL)

Patient Comfort & Communicatie - lokatie: Soest (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Refresher training Vitaal bedreigde patiënt & PSA - lokatie: Nijmegen (NL)

Samen Beslissen: Consult in beeld - lokatie: Uden (NL)

Scholingsbijeenkomst WvGGZ verdieping - lokatie: Utrecht (NL)

Seminar Zorgregistratie op orde - Amsterdam UMC, locatie VUmc - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: 8025 BW Zwolle (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Almelo (NL)

Teach the Teacher: Didactische Basisprincipes - lokatie: Heerlen (NL)

Training Wet verplichte ggz_regiebehandelaren - lokatie: Cruquius (NL)

Tweedaagse Opleiding Calamiteitenonderzoek - lokatie: Gramsbergen (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Wet verplichte GGZ - afsluitende algemene bijeenkomst - lokatie: Halsteren (NL)

Wet verplichte GGZ (verdiepende bijeenkomst) - lokatie: Enschede (NL)

13e Jaarsymposium Verslaving - Voorkomen & genezen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basis cursus MSK echografie (Foundations of MSK Ultrasound) - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

December symposium 2019 - lokatie: Almelo (NL)

ERC/NRR Basic Life Support (BLS) refresher course - lokatie: Maastricht (NL)

Follow Up DGT Training - lokatie: Nijmegen (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Jelgersmalezing 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Lezing 10 december 2019 - lokatie: Wolfheze (NL)

MGZ-symposium 2019: Operationele zorg van morgen, meebewegen in snelheid en onvoorspelbaarheid - lokatie: Putten (NL)

Nascholing "Euthanasie bij dementie" - lokatie: Hoogeveen (NL)

Praten over de dood en het leven, Netwerkconferentie Palliatieve Zorg Midden-Holland - lokatie: Gouda (NL)

psychiatrie en recht, module psychiater en wet verplichte ggz - lokatie: Venray (NL)

Refereerbijeenkomst "ADHD Nieuwe inzichten in de niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandeling" - lokatie: Assen (NL)

Refereerbijeenkomst 10-12-19 - lokatie: Goes (NL)

Regioavond Perifeer Zenuwletsel - lokatie: Groningen (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Basic Life Support met AED (voor medisch specialisten) - lokatie: Hilversum (NL)

Training Wet verplichte ggz - lokatie: Amstelveen (NL)

Wetenschappelijk referaat: “Hoe schadelijk is uw manie voor u en uw naasten?’; Gedeelde besluitvorming over antidepressiva bij bipolaire depressie" - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Wetenschapsavond Isala 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Workshop Systemisch Kijken en Werken - lokatie: Apeldoorn (NL)

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Zuidlaren (NL)

20 jaar Traumacentra - lokatie: Rotterdam (NL)

AZO scholing Intoxicaties - lokatie: Nijmegen (NL)

Basic life support en AED - lokatie: Uden (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

ERC/NRR Basic Life Support (BLS) refresher course - lokatie: Maastricht (NL)

ERC/NRR Basic Life Support (BLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

ETS oefening - lokatie: Alkmaar (NL)

ETS oefening - lokatie: Den Helder (NL)

Grensverleggend innoveren in de jeugdzorg - lokatie: Kleve (DE)

Hokjesdenken in de transculturele psychiatrie: Waarom niet? - lokatie: Utrecht (NL)

incidentanalyse met PRISMA/SIRE - lokatie: Hoogeveen (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Meesterklas - lokatie: Hoog Soeren (NL)

MMV-congres 2019 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Palliatieve zorg aan kinderen - lokatie: Amersfoort (NL)

Referaten Breburg Academie GGZ- december 2019 - lokatie: Tilburg (NL)

Regie over je Loopbaan! - lokatie: Utrecht (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie: Zeist (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Apeldoorn (NL)

Teach the teacher - lokatie: Groningen (NL)

Training Samen Beslissen – 3 goede vragen - lokatie: Roermond (NL)

Vervolgdag Weerstand - lokatie: Uden (NL)

Wet verplichte GGZ (verdiepende bijeenkomst) - lokatie: Enschede (NL)

Wilsonbekwaamheid - lokatie: Utrecht (NL)

Skipr Event Netwerkleiderschap - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Tweedaagse Workshop - lokatie: Apeldoorn (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Apeldoorn (NL)

Basic Life Support en AED training - lokatie: Heemstede (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

De nexus tussen psychiatrie en terrorisme - lokatie: Deventer (NL)

diagnostiek van het geweten - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Dilemma’s rond het levenseinde: hoe ga je er mee om? - lokatie: Uden (NL)

Echosimulatie basis gynaecologie - lokatie: Bilthoven (NL)

Gehechtheid - herkennen en hanteren van onveilige patronen van hechting - lokatie: Amersfoort (NL)

Interne Mentorentraining GGZ Oost Brabant - lokatie: Boekel (NL)

Interprofessionele teamtraining Crew Resource Management - lokatie: Hilversum (NL)

Jaarlijks Congres - Levend verlies, blijvend verdriet - 5e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

MBT en Trauma - lokatie: Breda (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

Medische staf RvA: "De positie van de psychiater in de GGz van de toekomst" - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Nascholing "Euthanasie in de praktijk" - lokatie: Eindhoven (NL)

PCNHN Farmacotherapie - lokatie: Alkmaar (NL)

Peer Support trainingen - lokatie: Zutphen (NL)

Pop up theater voor medisch specialisten - lokatie: Goes (NL)

Psyfar Themadag Psychiatrie & Somatiek - lokatie: Apeldoorn (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

SOLK - lokatie: Amsterdam (NL)

Symposium "Healthy mind, better integration" - Psychische zorg vluchtelingen en nieuwkomers - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher: Didactische Basisprincipes - lokatie: Nijmegen (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training Wet verplichte ggz - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Wet verplichte ggz_regiebehandelaren - lokatie: Amsterdam (NL)

Wet verplichte GGZ (verdiepende bijeenkomst) - lokatie: Enschede (NL)

Workshop 'De Formule voor Duurzame Gedragsverandering' - lokatie: Zwolle (NL)

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Groningen (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

NVP congres: Dag van de Psychotherapie 2019, "De eerste 5 minuten" - lokatie: Amsterdam (NL)

Openingssymposium Loop Expertise Centrum - lokatie: Nijmegen (NL)

Regie over je Loopbaan! - lokatie: Utrecht (NL)

Scenariotraining ongewenst gedrag en praktijktraining ABCDE en closed-loopmethodiek (CRM) - lokatie: Uden (NL)

Somatiek Update voor de psychiater: Trauma & Soma - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Symposium 60 jaar vergiftigingen in Nederland - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop bewustwording van ongewenst gedrag - lokatie: Apeldoorn (NL)

Workshop bewustwording van ongewenst gedrag - lokatie: Apeldoorn (NL)

Workshop bewustwording van ongewenst gedrag - lokatie: Apeldoorn (NL)

Fertility Congres 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Studiedag NPaV2019.psa - lokatie: Amsterdam (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

ERC/NRR Basic Life Support (BLS) refresher course - lokatie: Maastricht (NL)

ICH-GCP cursus: wet- en regelgeving bij klinisch onderzoek in de dagelijkse praktijk (8 uurs) - lokatie: Emmen (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Nascholingsbijeenkomst 'Nieuwe antipsychotica, what’s new?’ - lokatie: Alblasserdam (NL)

Radboud Grand Rounds - lokatie: Nijmegen (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Teach the teacher. Balanceren, bevlogenheid en burn-out in de vervolgopleidingen. - lokatie: Leiden (NL)

Teach the Teacher: Didactische Basisprincipes - lokatie: Tilburg (NL)

TTT: Coachen van aios in de professionele ontwikkeling - lokatie: Oegstgeest (NL)

Winter course Population Health Management, Governance - lokatie: Den Haag (NL)

CBRN Awareness voor medisch personeel (behandelaars en verpleegkundigen) - lokatie: Vught (NL)

Diagnostiek (ver) voorbij de DSM! - verder kijken dan het 'etiket' - lokatie: Utrecht (NL)

Farmacotherapieonderwijs voorschrijvers Verslaving en medicamenteuze terugvalpreventie bij verslaving - lokatie: Halsteren (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Delft (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Pop up theater voor medisch specialisten - lokatie: Goes (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

Refereerbijeenkomst Anders denken, anders doen: over eHealth in de verslavingszorg - lokatie: Deventer (NL)

Refereermiddag 'Wat als het niet vanzelf gaat? Over psychische problemen, zwangerschap, bevalling, ouderschap en opvoeden' - lokatie: Deventer (NL)

Teach the Teachers IA - basismodule blended learning - lokatie: Utrecht (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leek (NL)

Training Samen Beslissen – 3 goede vragen - lokatie: Roermond (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Utrecht (NL)

Training Wet verplichte ggz - lokatie: Haarlem (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam (NL)

Somatiek met een randje - lokatie: Utrecht (NL)

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Winschoten (NL)

Agressie als communicatie - lokatie: Bunde (NL)

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Assen (NL)

Bekwaam verklaren met EPA's - lokatie: Eindhoven (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Interprofessionele teamtraining Crew Resource Management - lokatie: Hilversum (NL)

Patiënten met een "psychotische persoonlijkheidsorganisatie"? De aller kwetsbaarsten: ons een zorg. - lokatie: Amersfoort (NL)

Peer Support trainingen - lokatie: Apeldoorn (NL)

SIM Instructor Recurrent - lokatie: Bilthoven (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Eelde (NL)

Training Wet verplichte ggz - lokatie: 2121 AD Bennebroek (NL)

Training Wet verplichte ggz_regiebehandelaren - lokatie: Amsterdam (NL)

Wet verplichte GGZ (verdiepende bijeenkomst) - lokatie: Enschede (NL)

Workshop Doorbreek je patroon - lokatie: Apeldoorn (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Eindejaarscongres GGZ Friesland: Grenzeloos - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Enschede (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Refereerbijeenkomsten Suicidepreventie - lokatie: Amersfoort (NL)

Workshop Doorbreek je patroon - lokatie: Apeldoorn (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

CBRN Awareness voor medisch personeel (behandelaars en verpleegkundigen) - lokatie: Vught (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Lean Six Sigma 2020 - lokatie: Barchem (NL)

Samen, Beter - lokatie: Maastricht (NL)

Statistiek rondom insuline clampstudies - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Heerenveen (NL)

Training Wet verplichte ggz - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop duurzame inzetbaarheid - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Roermond (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Ede (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Dordrecht (NL)

De plaats van het academisch ziekenhuis in de psychiatrische keten in Amsterdam - lokatie: Amsterdam (NL)

EMDR Basiscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Huisonderwijs Aios - Stimulantia - lokatie: Assen (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Leergang Medisch Management in het Ziekenhuis - lokatie: Breukelen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

PSYQ - SCID-5 training - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Training en opleiding Calamiteitonderzoek (open inschrijving) - lokatie: Woerden (NL)

Training Medisch Leiderschap & Continu Verbeteren - lokatie: Zwolle (NL)

Training Wet verplichte ggz - lokatie: 2121 AD Bennebroek (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

VBHC Masterclasses 2020 (ABAN) - lokatie: Nijkerk (NL)

Werkgroepen begeleiden - lokatie: Leiden (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Haarlem (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Imaginaire Exposure voor EMDR therapeuten - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Van inspiratie naar vakmanschap. Bijeenkomst op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen I - lokatie: Delft (NL)

Van inspiratie naar vakmanschap. Bijeenkomst op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen II - lokatie: Delft (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Evidence-Based behandelingen bij PTSS; Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma - lokatie: Arnhem (NL)

Training Docentprofessionalisering Basis - lokatie: Breda (NL)

Workshop Het geven van een groepsoordeel - lokatie: Rotterdam (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

BATLS 2019/2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Cursus Medische Statistiek in de Oncologie - lokatie: Amsterdam (NL)

GIT-PD Training – Guideline Informed Treatment – Personality Disorders 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Interpersoonlijke psychotherapie bij depressie (I.P.T.) - lokatie: Amsterdam (NL)

Jelgersmalezing 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Leergang Activerend Onderwijs (docent professionalisering) - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Postacademische Beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector - lokatie: Nijmegen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Heerenveen (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Hilversum (NL)

Training Wet verplichte ggz - lokatie: Haarlem (NL)

Transference focused Psychotherapy extended - lokatie: Maastricht (NL)

TTT: Coachen van aios in de professionele ontwikkeling - lokatie: Duivendrecht (NL)

Workshop duurzame inzetbaarheid - lokatie: Maastricht (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Introductie in Data Science voor Medisch Specialisten - lokatie: Utrecht (NL)

Oplossingsgericht Werken Basistraining - lokatie: Groningen (NL)

Overcoming Depression and Somatic Symptom Disorders: Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy, a two day ISTDP immersion course by Dr Allan Abbass, Dalhousie University Canada - lokatie: Amsterdam (NL)

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Slaapproblemen bij ouderen 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Disturbances of Attachment Interview - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Doorbreek je patroon - lokatie: Apeldoorn (NL)

ADHD in relatie tot slaap, neurologische en metabole aandoeningen - lokatie: Breda (NL)

Affectfobie Therapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Basistraining Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Competentiegericht opleiden van GGZ-professionals - lokatie: Bosch en Duin (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Tilburg (NL)

Basiscursus Lichaamsgericht Mentaliseren - lokatie: Zeist (NL)

Doctor on board? - lokatie: Amsterdam (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Risicotaxatie bij jeugdige zedendelinquenten: training in de J-SOAP D - lokatie: Utrecht (NL)

Corsendonk cursus - lokatie: Oud-Turnhout (BE)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Nascholingsbijeenkomst Opl.Consortium Psychiatrie Noord-Nederland 20 januari 2020 - lokatie: Groningen (NL)

WRITEjunior - lokatie: Amsterdam (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Zwolle (NL)

Psychose en ernstige psychiatrische aandoeningen: hoe brengen we preventie en herstel dichterbij? - lokatie: Leeuwarden (NL)

Superb supervision senior - a course for senior PhD supervisors - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Soest (NL)

TtT- en TotR cursusleider-nascholingsbijeenkomst op 21 januari 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

25 uur cursus Schematherapie voor Cluster C (VGCt) - lokatie: Utrecht (NL)

Kick off bijeenkomst Buitengewoon Baanbrekend - lokatie: Nijmegen (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Workshop Het geven van een groepsoordeel - lokatie: Rotterdam (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Congres 'Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten' - lokatie: Amsterdam (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Amsterdam (NL)

Eindrefereerbijeenkomst 23 januari 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding - lokatie: Leiderdorp (NL)

Leergang Activerend Onderwijs (docent professionalisering) - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Peer Support trainingen - lokatie: Apeldoorn (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Schematherapie bij persoonlijkheidsstoornissen, agressie en verslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Training Praktijkopleiders VIOS MANP Deel 1 en 2 Studiejaar 2018 - 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

7e Up-to-date in erfelijke kanker - Oncologische themadag - lokatie: Nijmegen (NL)

Basis en vervolgcursus schematherapie voor persoonlijkheidsstoornissen en hardnekkige angst- en stemmingsstoornissen - lokatie: Amstelveen (NL)

Co-Resolve / Deep Democracy voor Leiders - lokatie: Den Haag (NL)

Hervind het echte contact met je patiënt en jezelf - lokatie: Axams (AT)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Who's afraid of? - lokatie: Breuil-Cervinia (IT)

Landelijke Training Tutoren - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Het geven van een groepsoordeel - lokatie: Rotterdam (NL)

WRITEjunior - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT) - lokatie: Groningen (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Sassenheim (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Rotterdam (NL)

Landelijke studiedag Dubbele Diagnose - lokatie: Utrecht (NL)

NtVP Lezingen 2020 - lokatie: Breukelen (NL)

Workshop Systemisch Kijken en Werken - lokatie: Apeldoorn (NL)

ADHD in relatie tot slaap, neurologische en metabole aandoeningen - lokatie: Nootdorp (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Hilvarenbeek (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Invitational Pillow Talk - lokatie: Ottersum (NL)

Jaarlijks Congres - LVB - 7e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Klinische les "Medicatie en ADHD" - lokatie: Maastricht (NL)

Talentenklas voor AIOS - lokatie: Ede (NL)

Teach the teacher - lokatie: Groningen (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

2020 Bij- en nascholingscursus indicatiestelling en behandeling psychoanalytische kindertherapie en ouderbegeleiding in Deventer in 2020 - lokatie: Deventer (NL)

Imaging in Psychiatrie - lokatie: Eindhoven (NL)

NVRG/RINO Groep - Neem een kijkje in de keuken van Esther Perel - 31 januari 2020 - lokatie: Haarlem (NL)

Programma Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop Doorbreek je patroon - lokatie: Apeldoorn (NL)

SCEN-artsen bijeenkomsten 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP] - lokatie: Diemen (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Multidisciplinaire behandeling van de gevolgen van MS, van beperkingen naar mogelijkheden - lokatie: Zandvoort (NL)

Workshop Letselfotografie - lokatie: Den Haag (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Doorbreek verslaving! - lokatie: Amersfoort (NL)

GIT-PD Training – Guideline Informed Treatment – Personality Disorders 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Roermond (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie:

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

IMH cursus 8: Behandelen ouder-kindrelatie bij ouder(s) met persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

ADHD Netwerk - Congres 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Ontwikkelen van blended learning - lokatie: Leiden (NL)

Feedforward training medische staf - lokatie: Nijmegen (NL)

Jaarlijks Congres - Angst bij kinderen en jongvolwassenen - 4e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Leergang voor opleiders en stagebegeleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Referaat “Benzodiazepine afhankelijkheid” - 6 februari 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Symposium: Autisme & Comorbiditeit - lokatie: Amersfoort (NL)

Teach the Teachers 5 november 2019 en 6 februari 2020 - lokatie: Ede (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Verkorte opleiding Hypnose 2020 - lokatie: Bunde (NL)

Cultuursensitief behandelen: psychotherapie bij andere culturen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

FARE - Forensisch Ambulante Risico Evaluatie - lokatie: Utrecht (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Pivotal Response Treatment - lokatie: Utrecht (NL)

SBMS terugkomdag voor docenten - lokatie: Groningen (NL)

Symposium De Amsterdamse School, Dynamiek van stemming in de levensloop - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Diemen (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Opfriscursus Organisatie Duikkeuring - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloos verzet (4-daagse) - lokatie: Barendrecht (NL)

Huiselijk en seksueel geweld - lokatie:

Inzicht in jeugdrecht - lokatie: Amersfoort (NL)

LVB & Psychiatrie - lokatie: Amsterdam (NL)

Managementscholing NoordWest Ziekenhuisgroep Cursus 3 - lokatie: Wijk aan Zee (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; autisme, persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Mentaliseren in behandelrelaties - lokatie: Amsterdam (NL)

Stalking Risk Profile: risicotaxatie en management bij stalkers - lokatie: Utrecht (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis - lokatie: Noordwijk (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Vervolgopleiding EMDR voor Volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

basiscursus Schematherapie en de Gezonde volwassene - lokatie: Hengelo (NL)

Dokteren in Suriname, 13e editie - lokatie: Paramaribo (SR)

Programma Teach the Teacher Verdieping Cluster ZNN 2019-2020 - lokatie: Boekel (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

specialistische cursus partnerrelatietherapie - lokatie: Haren (NL)

Werkgroepen begeleiden - lokatie: Leiden (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Dokteren in Suriname, 13e editie - lokatie: Danpaati (SR)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Eindhoven (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

In Tension: Aanbevelingen uit de praktijk voor verbeterde hypertensiezorg d.d. 19-2-2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Maastricht (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Mensenhandel Signaleren - lokatie: Amsterdam (NL)

Supervisiedag update EMDR (standaard) protocollen 2018 - lokatie: Groningen (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

HAVANA COURSE IN TRAVEL AND TROPICAL MEDICINE 13e ( HCTTM-13 op 2-4 maart 2020) - lokatie: La Habana (CU)

Hoogbegaafde volwassenen in de GGZ - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Marketing in de Zorg - lokatie: Zeist (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basiscursus CBT-E Eetstoornissen - 2018 - lokatie: Den Haag (NL)

Leven na de intensive care - lokatie: Nijmegen (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Dordrecht (NL)

Feedforward training medische staf - lokatie: Nijmegen (NL)

Forensische Masterclasses Davos - lokatie: Davos Platz (CH)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Omgaan met lichamelijk onverklaarde klachten - lokatie: Rotterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

2e Nationaal Obesitas Symposium 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Affect Fobie Therapie - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

EMDR bij mensen met autisme: durf het aan! - lokatie: Utrecht (NL)

Hervind het echte contact met je patiënt en jezelf - lokatie: Axams (AT)

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Utrecht (NL)

Supervisorencursus VGCt - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

One Day Medical MBA - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

METS GIC - lokatie: Bilthoven (NL)

Onderhandelen in de praktijk: Hoe onderhandel je over medicatie met de patient - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding Scen-arts 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

ASS bij volwassenen: Contextuele Psychodiagnostiek - 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass Medisch leiderschap - lokatie: Heiloo (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Keizermodule Meesterklas: :"De nieuwe kleren van de keizer van de bestuurder en de geneesheer-directeur in een veranderend krachtenveld met nieuwe wetgevende kaders - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basisopleiding EMDR - lokatie: Den Dolder (NL)

Jubileumsymposium 50 jaar Gouden Jeugd KJPP - lokatie: Rotterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Soesterberg (NL)

Q-tracers scholing voor medisch specialisten - lokatie: Roosendaal (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: De Koog (NL)

Teach the Teacher BASIS cursus 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Tilburg (NL)

BATLS 2019/2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR Basisopleiding (volwassenen) - lokatie: Utrecht (NL)

EuSim level 2 (advanced) - lokatie: Bilthoven (NL)

Ontwikkelingsprofiel - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basiscursus 2020 “Medisch Specialistische Rapportage” - lokatie: Nijkerk (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Teach the Teacher Basis - Begeleiden van aios: Opfriscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Van patiënt naar persoon - lokatie: Groningen (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

De therapeutische relatie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Doctor on board? - lokatie: Amsterdam (NL)

Niet-Westerse patiënten met psychische problemen: culturele competenties in de hulpverlening - lokatie: Arnhem (NL)

Symposium en oratie prof. dr. Geert Smid "De nalatenschap van verlies en trauma voor het individu, gezin en samenleving; implicaties voor psychische gezondheid" - lokatie: Utrecht (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Conversiestoornissen | Tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Didactische Ondersteuning Medische Proffesionals (DOMP) - lokatie: Uden (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Training in de HCR-20: V3 - lokatie: Utrecht (NL)

Basis van ‘Mentalization based treatment’ - lokatie: Arnhem (NL)

Stabilisatiecursus complexe PTSS - lokatie: Amsterdam (NL)

Werkgroepen begeleiden - lokatie: Leiden (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Castricum (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

Pocus Event 2020 - lokatie: Houten (NL)

Q-tracers scholing voor medisch specialisten - lokatie: Roosendaal (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis - lokatie: Utrecht (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Managementscholing NoordWest Ziekenhuisgroep Cursus 4, 5 en 6 - lokatie: Bergen (NL)

Symposium (On)begrijpelijke klachten aan houding- en bewegingsapparaat bij kinderen - lokatie: Nijmegen (NL)

28th European Congress of Psychiatry: The Shared Heritage of European Psychiatry
The

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-K) - lokatie: Utrecht (NL)

Verdiepingscursus traumadiagnostiek en EMDR therapie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Beter samenwerken met collega’s. Non-Technical-Skills: Hoe leid je daarin op? - lokatie: Leiden (NL)

NtVP Lezingen 2020 - lokatie: Breukelen (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Oplossingsgericht Werken Basistraining - lokatie: Groningen (NL)

RONA scholing voor leden opleidingsgroep; Het formuleren van leerdoelen en effectieve feedback geven. - lokatie: Amsterdam (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Generic Instructor Course (GIC) - lokatie: Uden (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Socratisch Motiveren - lokatie: Arnhem (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Somatische dissociatie & chronische pijn met EMDR - lokatie: Groningen (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Diagnostiek en behandeling van gecompliceerde rouw - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR voor psychotrauma: vierdaagse vervolgopleiding - lokatie: Arnhem (NL)

Jaarlijks Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen - lokatie: Eindhoven (NL)

NIDA-training 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie:

Leergang Activerend Onderwijs (docent professionalisering) - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Zingeving in de spreekkamer - lokatie: Werkhoven (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

GIT-PD Training – Guideline Informed Treatment – Personality Disorders 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis - lokatie: Amsterdam (NL)

Superb supervision senior - a course for senior PhD supervisors - lokatie: Amsterdam (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Putten (NL)

Basistraining Schematherapie - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Training PANSS 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Vijfdaagse Basisopleiding EMDR K&J - lokatie: Arnhem (NL)

Doctor on board? - lokatie: Amsterdam (NL)

EMDR basistraining - lokatie: Oegstgeest (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

Traumatische rouw - lokatie: Diemen (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Diagnostiek van verslaving voor de specialist - lokatie: Utrecht (NL)

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Diemen (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Kasteeltraining EMDR vervolgtraining voor volwassenen - lokatie: Oegstgeest (NL)

Vervolgcursus EMDR (4,5 dagen) - lokatie: Den Dolder (NL)

Integratieve Theoriegestuurde Psychodiagnostiek - lokatie: Montaione (IT)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Patient Comfort & Communicatie - lokatie: Soest (NL)

Verdieping Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: De Cocksdorp (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Diagnostisch onderzoek bij autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Arnhem (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Ridderkerk (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Mentaliseren als psychotherapeutisch gereedschap - lokatie: Utrecht (NL)

Nut en noodzaak van conflicten in therapiegroepen - lokatie: Utrecht (NL)

1-jarige coachingsopleiding "De arts als coach"; - lokatie:

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Castricum (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Teach the Teacher Basis - Begeleiden van aios: Opfriscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Medisch Leiderschap & Continu Verbeteren - lokatie: Zwolle (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Behandeling complexe dissociatieve stoornissen - fase 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Behandeling complexe dissociatieve stoornissen - fase 1 - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Sassenheim (NL)

Teach the Teacher BASIS cursus 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Zwolle (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Co-Resolve / Deep Democracy voor Leiders - lokatie: Den Haag (NL)

Opleiding Scen-arts 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Beverwijk (NL)

Congres - Psychiatrie in de samenleving - lokatie: Eindhoven (NL)

De Ongelovige Thomas 2.0. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Brummen (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Beverwijk (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Verdiepingscursus psychopathologie - lokatie: Arnhem (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

25 uur cursus Schematherapie voor Cluster C (VGCt) - lokatie: Breda (NL)

Cultuur georiënteerde diagnostische dilemma's - lokatie: Rotterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie:

Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP] - lokatie: Diemen (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Zwolle (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Suïcidepreventie: diagnostiek en behandeling van het suïcidale proces - lokatie: Arnhem (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

“The Dance of Attachment: An EMDR Relational Approach.” - lokatie: Ede (NL)

Doctor on board? - lokatie: Amsterdam (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Tweejarige Opleiding Infant Mental Health (specialistische opleiding 0 - 5 jaar) - lokatie: Amsterdam (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Doorn (NL)

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Diemen (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Cursus 'Metacognitieve therapie voor gegeneraliseerde angststoornis' - lokatie: Arnhem (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

EAPM Conference 2020

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Apeldoorn (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Conversiestoornissen | Tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Training PANSS 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

EMDR Basisopleiding (volwassenen) - lokatie: Utrecht (NL)

Leergang Activerend Onderwijs (docent professionalisering) - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Diemen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Leergang Management voor Medici - lokatie: Oegstgeest (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

BATLS 2019/2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie:

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

EMDR voor psychotrauma: vierdaagse vervolgopleiding - lokatie: Arnhem (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Basisopleiding EMDR - lokatie: Den Dolder (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

NtVP Lezingen 2020 - lokatie: Breukelen (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Besturen medische staf revalidatie-instellingen - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Vierdaagse vervolgopleiding EMDR bij Kinderen en Jeugd - lokatie: Arnhem (NL)

Doctor on board? - lokatie: Amsterdam (NL)

Vervolgopleiding EMDR voor Volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

NIDA-training 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Doorn (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; autisme, persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie:

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Diemen (NL)

Conversiestoornissen | Tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Castricum (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; van bejegening tot "echte"psychotherapie - 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus CBT-E Eetstoornissen - 2018 - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Didactische Ondersteuning Medische Proffesionals (DOMP) - lokatie: Uden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Meesterklas 2.0 De Wet Verplichte GGZ en de Geneesheer Directeur - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: De Koog (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Doctor on board? - lokatie: Amsterdam (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Cursus Socratisch Motiveren - lokatie: Arnhem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)