Basic life support en AED - lokatie:

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Bekwaam verklaren met EPA's - lokatie: Eindhoven (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Ede (NL)

Elementaire training in de Luchtvaartgeneeskunde - lokatie: Soesterberg (NL)

Functieanalyse en Betekenisanalyse binnen (G)CGt: update en state-of-the-art - lokatie: Arnhem (NL)

Hervonden herinneringen aan trauma - lokatie: Groningen (NL)

Landelijke Training Tutoren - lokatie: Utrecht (NL)

Lean Green Belt - lokatie: Hoorn (NL)

Leiderschapsprogramma 2019-2020 Startdag - lokatie: Klarenbeek (NL)

One Day Medical MBA - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Apeldoorn (NL)

Symposium Beter beter worden - beter en anders werken voor onze patiënten - lokatie: Nijmegen (NL)

Teach the Teacher Verdiepingsmodule (team) 1A-1B - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the Run: module - 7 Leerstijlen - lokatie: Almelo (NL)

Training Deskundigheidsbevordering aangaande de Wet Verplichte GGZ - lokatie: Utrecht (NL)

Week van leren 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Werkconferentie examencommissie - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Startende Opleider - lokatie: Nieuwegein (NL)

WRITEjunior - lokatie: Amsterdam (NL)

(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
‘Bipolar guidelines around from the world: evidence based medicine’
‘Efficacy and compliance in schizophrenia: could depot antipsychotics help?’
‘Efficacy and compliance in schizophrenia: could depot antipsychotics help?’
1e-lijns psychische zorg (ex-)vluchtelingen
2017-2019: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2017-2019: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2017-2019: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2017-2019: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2018-2020 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2018-2020 - Preventie Shakenbabysyndroom - KNMG
2018-2020 GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
2018-2020: SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
2018-2020: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
2019-2021: Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
2019-2021: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
2019-2021: Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: De rol van de huisarts
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Late effecten
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Leefstijl
abcdeSIM 2019-2
AccreDidact ADHD bij volwassenen/psychiater
AccreDidact Betrouwbaarheid van diagnostiek/psychiater
AccreDidact Diepe hersenstimulatie/psychiater
AccreDidact Dwang - obsessies en compulsies/psychiater
AccreDidact Elektroconvulsietherapie/psychiater
AccreDidact PTSS en traumatische rouw/psychiater
AccreDidact Slaapstoornissen/psychiater
AccreDidact Van SOLK naar somatisch-symptoomstoornis/psychiater
Accreditatietoets 'Bipolaire stoornissen en alcoholafhankelijkheid'
Accreditatietoets 'Is er een risico op toename van agressie bij een rookvrije GGZ?'
Accreditatietoets 'Prenatale psychologische stressfactoren en de ontwikkeling van affectieve stoornissen bij het kind'
Accreditatietoets 'Tijd voor Cluster C-persoonlijkheidsstoornissen: State of the Art'
Accreditatietoets 'Trends en ontwikkelingen in het medisch-onderwijskundig onderzoek'
Bescherming van informatie en privacy in de zorgbranche
Bipolaire Stoornissen
BROK® en WMO-GCP herregistratie
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Volwassene - voor artsen
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
CME-toets 'Acromegalie, herkenning van een zeldzame ziekte in de psychiatrie'
CME-toets 'De impact van stemmingsstabiliserende geneesmiddelen op cytokineconcentraties bij patiënten met een bipolaire stoornis’
CME-toets 'De relatie tussen posttraumatische stressstoornis en metabool syndroom'
CME-toets 'Depressie en angst bij Turkse en Marokkaanse minderheidsgroepen in Nederland'
CME-toets 'Kwaliteit van leven van patiënten in de langdurige forensische psychiatrie'
CME-toets 'Mindfulness-based cognitieve therapie voor patiënten met somatoforme stoornissen'
CME-toets 'Prolactine, antipsychotica en borstkanker'
CME-toets 'Psychische stress en cellulaire veroudering: de samenhang tussen depressie, angst en telomeerlengte'
CME-toets 'Publish & Perish; onderzoek naar onderzoek en onderzoekers’
CME-toets 'Risicotaxatie in de Nederlandse ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg'
CME-toets 'Terugval en chroniciteit van depressieve stoornis in de algemene bevolking; resultaten van NEMESIS-2'
CME-toets 'Zelfmanagement bij en behandeling van depressie; het patiëntenperspectief'
CPD-Online van de Royal College of Psychiatrists
Dementie Update 2010
Dieetmaatregelen bij metabole ziekten
EBM voor oudere patiënten
eBROK
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
e-college ADHD bij volwassenen
e-college ADHD bij volwassenen
E-cursus Begeleiding bij Hongerstaking
e-learning ALS
E-learning Analgetica 2019
E-learning bipolaire stoornissen
E-learning Cultural Formulation Interview
E-learning Insectenallergie
E-learning KNMG Meldcode Kindermishandeling
E-learning Meet the Experts 2017
E-learning 'Optimizing ADHD treatment'
E-learning Ouder(s)ondersteuning
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
E-learning Wet verplichte ggz
E-learning: Gedeelde besluitvorming met kankerpatiënten
Ethische dilemma's bij asielzoekers
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
e-Xpert: Advanced Life Support
e-Xpert: Antistolling (SKB Winterswijk)
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
Genetica, de basis
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Gokproblematiek
Handhygiëne
Hardnekkige depressie TRD
Health data science/Big data
Health data science/Big data
Health Informatics: Eenmalige registratie, meervoudig gebruik.
Health Informatics: eHealth en zelfmanagement
Health Informatics: Elektronische Beslissingsondersteuning
Health Informatics: Evidence Based Health Informatics
Hersenveranderingen bij psychose en het effect van antipsychotica
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Interculturele zorg in GGZ
Introductieprogramma Informatiebeveiliging
Islam & palliatieve zorg: theorie en praktijk in de spreekkamer
Light PLUS WMO/GCP training
Management of adverse events of immune checkpoint inhibitors (ICPI)
Management of depression with agomelatine
MOOC Kidney transplantation
Motiverende gespreksvoering bij LVB
Nascholing Depotantipsychotica: theorie en praktijk
NTvG CME
On-demand webcast 8e Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen - Farmacotherapie anno 2012 -
On-demand webcast Avondsymposium Psychotische Stoornissen & Therapietrouw 2011
On-demand webcast 'The Potential Role of Novel Atypical Depot Formulations in the Treatment of Schizophrenia
Online Course: het perioperatieve traject bij kwetsbare ouderen
Online Course: Kennis van zorgkosten
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online Course: Waardegedreven zorg en verandermanagement
Online Course: Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik - Casus
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - Casus
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- Casuïstiek
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Casus
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Uitzending
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen (casus)
Online nascholing Stoppen met roken - casuïstiek
Online nascholing Stoppen met roken - Discussieprogramma
Online trainingsprogramma Samen Beslissen
Prostaatcarcinoom bij ouderen
Psyfar 2016-2
Psyfar 2016-3
Psyfar 2016-4
Psyfar 2017-1
Psyfar 2017-2
Psyfar 2017-3
Psyfar 2017-4
Psyfar 2018-1
Psyfar 2018-2
Psyfar 2018-3
Psyfar 2018-4
Psyfar 2019-1
Psyfar 2019-2
Psyfar 2019-3
Psyfar 'Meet the expert' 14 januari 2019
Psyfar 'Meet the expert' 3 december 2018
Psyfar 'Meet the expert' 4 februari 2019
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyXpert 2017-3, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2017-4, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2018-1, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2018-2, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2018-4, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-1, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-3, modules 1 t/m 4
Refugee Care[e]Education
Refugee Care[e]Education - zorg voor vluchtelingen - e-learning format
Resourcegroepen in de GGZ
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - Casuïstiek
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 1
Selectie en inrichting van zorginformatiesystemen
Suïcide Preventie voor Behandelaren (e-learning)
Suïcidepreventie
Target@Work
The Health Innovation Discovery Course
Verbindende gesprekstechniek - In gesprek met psychose
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
WebTV Complex trauma bij kinderen - de focus op dissociatie
Web-tv Immuun Pro 3: Kankerimmuuntherapie in uw MDO - praktijkcasuïstiek uit het UMCU
Weefseldonatie vanuit het ziekenhuis
WMO/GCP-herregistratie en BROK-herregistratie per oktober 2018
ziekte van Fabry
ziekte van Gaucher
ZiROP.nl

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Assen (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Comorbiditeit bij ADHD - lokatie: Amersfoort (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Haarlem (NL)

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Amersfoort (NL)

Depressie bij kinderen en jongeren - lokatie: Zeist (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

GIT-PD Training – Guideline Informed Treatment – Personality Disorders 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Leergang CMIO/CNIO 2019: Module 1: Governance van de Informatiefunctie - lokatie: Utrecht (NL)

Leiderschapsprogramma 2019-2020 Startdag - lokatie: Klarenbeek (NL)

Masterclasses ValueBased Health Care (VBHC) - lokatie: Dordrecht (NL)

Nascholing ADHD: nieuwe richtlijnen, nieuwe inzichten? - lokatie: Zwolle (NL)

Nieuwe wetten, nieuwe vraagstelling! - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Regie over je Loopbaan! - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Castricum (NL)

Teach the Teacher Basis voor stafleden WFG/Waterland - lokatie: Hoorn (NL)

Teaching on the Run: module 13 - Intervisie voor opleiders - lokatie: Deventer (NL)

Teaching on the Run: module 3 - interactief onderwijs - lokatie: Almelo (NL)

Workshop Communicatiestijlen - lokatie: Amsterdam (NL)

Zorgmijders met een LVB - lokatie: Amsterdam (NL)

‘Klinisch wetenschappelijk onderzoek in versnelling: Europa schakelt door’ - lokatie: Ede (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

Colloquium Kinder en Jeugdpsychiatrie/psychologie september 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Compagnonscursus Drachten 2019 - lokatie: Hollum (NL)

Congres Trauma door een neurosequentiële lens met Bruce D. Perry - lokatie: Utrecht (NL)

CRM training - lokatie: Venlo (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Dagtraining ABCDE voor medisch specialisten - lokatie: Gorredijk (NL)

De zorg in beweging - lokatie: Amersfoort (NL)

EBRO-training - lokatie: Utrecht (NL)

Grande Conférence 2019 - lokatie: St Pauls Bay (MT)

KNMG districtsbijeenkomst: Tuchtrecht. - lokatie: Scheemda (NL)

Leiderschapsprogramma 2019-2020 Startdag - lokatie: Klarenbeek (NL)

Mentorenoverleg mentoren cohort 2019 met 3 bijeenkomsten voor de Master Physician Assistant opleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Oldehovecursus 2019: ‘Keep calm and be prepared’ - lokatie: Nes (NL)

OOR Symposium - lokatie: Rotterdam (NL)

Opleiding Scen-arts 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie: Woerden (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Regie over je Loopbaan! - lokatie: Utrecht (NL)

Regie over je Loopbaan! - lokatie: Utrecht (NL)

Training 'Consulenten adviseren in de PaTz-groep' - lokatie: Leiden (NL)

Wvggz - lokatie: Utrecht (NL)

adolescentenstrafrecht: hoe ga je daarmee om? - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing gespreksvoering Peer support Noordwest Ziekenhuisgroep - lokatie: Alkmaar (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Uden (NL)

Dag van de Inhoud Den Haag - 26 september 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Tilburg (NL)

Diagnostiek en Behandeling van Dwang, Preoccupaties en Rituelen bij Autisme - lokatie: Utrecht (NL)

Een inleiding in Dialectische Gedrags Therapie - lokatie: Leeuwarden (NL)

Eindrefereerbijeenkomst 26 september 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

FTO Altrecht KJP september 2019 'ADHD' - lokatie: Utrecht (NL)

Geïntegreerd behandelen van dubbele diagnose - lokatie: Rotterdam (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Leergang Management en Leiderschap voor Zorgprofessionals 2019-2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Leergang Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass Duurzame Inzetbaarheid en Nachtwerk - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Masterclass KNMG District Utrecht: “Financiering van het zorgstelsel voor artsen” - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Kunstmatige Intelligentie voor de zorg Najaar 2019 - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Maternal medicine: multi-disciplinary approach of pregnancy complications - lokatie: Leiden (NL)

Nascholingsbijeenkomst MSO Wet verplichte GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie: Woerden (NL)

Pop up theater voor medisch specialisten - lokatie: Goes (NL)

psychiatrie en recht, module psychiater en wet verplichte ggz - lokatie: Heerlen (NL)

Psyfar masterclass psychofarmacologie bij ouderen - lokatie: Garderen (NL)

Specialistische cursus groepspsychotherapie extra dag - lokatie: Ede (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rosmalen (NL)

Summerschool FINNN: seksualiteit en seksuele stoornissen - lokatie: Assen (NL)

Teach the Teacher in de vorm van een workshop - 26 september 2019 - lokatie: Castricum (NL)

Teaching on the run module 6- Lastige gesprekken in de opleiding - lokatie: Groningen (NL)

Training Vitaal Bedreigde Patiënt - lokatie: Amsterdam (NL)

Trainingsdag Centrale Opleidingscommissie Tergooi: Generatieleren - lokatie: Baarn (NL)

Vaccineren en het immuunsysteem: de uitersten van het vaccineren, grenzen en vergezichten. - lokatie: Doorn (NL)

Veranderkunde: wat beïnvloedt ons leergedrag? - lokatie: Velp (NL)

WOKSEH: herkennen en omgaan met kindermishandeling voor de SEH-arts - lokatie: Riel (NL)

"De geïntegreerde richtlijnbehandeling persoonlijkheidsstoornissen" - lokatie: Tilburg (NL)

ACT voor SOLK (Basiscursus) - lokatie: Zeist (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Basisopleiding Mindfulnesstrainer/Psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding Psychotrauma voor BIG (i.o.) - lokatie: Diemen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Nijmegen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

Hervind het echte contact met je patiënt en jezelf - lokatie: Zeegse (NL)

LVVP Congres ONT-MOETEN - lokatie: Amersfoort (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Neurologisch Onderzoek van kinderen volgens Touwen - lokatie: Groningen (NL)

Nieuwe wetten, nieuwe vraagstelling! - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleidertraining voor PA-opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Programma Teach the Teacher Verdieping Cluster ZNN 2019-2020 - lokatie: Boekel (NL)

Regie over je Loopbaan! - lokatie: Utrecht (NL)

SCID-5-P training 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Zwolle (NL)

Supervisorencursus VGCt - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium NPaV 27 en 28 september 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium NPaV 27 en 28 september 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium Ziekenhuisgeneeskunde - lokatie: Deventer (NL)

Teach the Teachers-Plus: De IOP en het voeren van stage- en voortgangsgesprekken - lokatie: Leiden (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Den Haag (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Tweejarige Opleiding Infant Mental Health (specialistische opleiding 0 - 5 jaar) - lokatie: Amsterdam (NL)

Vervolgopleiding EMDR voor Kind en Jeugd - lokatie: Eelderwolde (NL)

LATE GEVOLGEN tijdens en na gynaecologische kanker - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass "n=1, iedereen telt" - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Utrecht (NL)

Een "bloedserieuse" cursus in het land van Graaf Dracula 2019 - lokatie: Sinaia (RO)

Integratieve Theoriegestuurde Psychodiagnostiek - lokatie: Montaione (IT)

Oefening baart Kunst 9 - lokatie: Eindhoven (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Docentprofessionalisering Kindergeneeskunde - lokatie: Nijmegen (NL)

Reanimatie & ABCDE Methodiek voor zorgprofessionals - lokatie: Zwolle (NL)

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie: Amsterdam (NL)

Training reflecteren op eigen functioneren 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Vitaal Bedreigde Patiënt - lokatie: Enschede (NL)

Traumanight 20 september 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Vijfdaagse Basisopleiding EMDR K&J - lokatie: Arnhem (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

CMS Debat innovatie - lokatie: Almelo (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Rotterdam (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Rotterdam (NL)

Hoogbegaafdheid: Samenwerking in de keten - lokatie: Eindhoven (NL)

Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2019 - lokatie: Bussum (NL)

Juridische aspecten in de medische praktijk - lokatie: Hoofddorp (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Kwalitatief onderzoek: verdieping en toepassing (R79) - lokatie: Amsterdam (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Den Haag (NL)

Levensreddend handelen voor medici - lokatie:

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Nascholing "Euthanasie in de praktijk" - lokatie: Rotterdam (NL)

Nieuwe wetten, nieuwe vraagstelling! - lokatie: Utrecht (NL)

Oefening Procesteams voor GGD'en - lokatie: Venlo (NL)

Over en Weer 2019/ 2020 Wederzijds bezoek van huisarts en specialist in elkaars praktijk - lokatie: Amersfoort (NL)

Reanimatie & ABCDE Methodiek voor zorgprofessionals - lokatie: Amsterdam (NL)

Regie over je Loopbaan! - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Symposium 'De juiste zorg op de juiste plek' (OOR-Utrecht 2019) - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the Run: module - 7 Leerstijlen - lokatie: Groningen (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Vitaal Bedreigde Patiënt - lokatie: Eindhoven (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; van bejegening tot "echte"psychotherapie 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP] - lokatie: Diemen (NL)

Compagnonscursus Drachten 2019 - lokatie: Hollum (NL)

CRM voor instructeurs - lokatie: Bilthoven (NL)

De geest uit de fles. Depressie in de 21e eeuw. - lokatie: Utrecht (NL)

De verwarde persoon - lokatie: Middelburg (NL)

GENERIC INSTRUCTOR COURSE - lokatie: Riel (NL)

Groen en Gezondheid - lokatie: Delft (NL)

Inzicht in jeugdrecht - lokatie: Amersfoort (NL)

Lichaamsgerichte interventies - lokatie: Amsterdam (NL)

Mentalisatie Bevorderende Therapie in gezinnen en systemen (MBFT) - lokatie: Utrecht (NL)

Oldehovecursus 2019: ‘Keep calm and be prepared’ - lokatie: Nes (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie: Amsterdam (NL)

Regie over je Loopbaan! - lokatie: Utrecht (NL)

Rode Hoed Symposium - De Medisch Specialist 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Rookvrije Generatie , Onze Zorg - lokatie: Venlo (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Deventer (NL)

Teach the Teacher BASIS cursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Teamscholing Neurorevalidatie - lokatie: Lelystad (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Heerenveen (NL)

Vierdaagse vervolgopleiding EMDR bij Kinderen en Jeugd - lokatie: Arnhem (NL)

Zorg van de wieg tot het graf, cultuur maakt het verschil. - lokatie: Dordrecht (NL)

" Je ziet het niet aan de buitenkant " - lokatie: Deventer (NL)

2019 - Dag van de Docent - lokatie:

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Raamsdonksveer (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Dag van de Inhoud Rotterdam - 3 oktober 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Tilburg (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Tilburg (NL)

De plaats van het academisch ziekenhuis in de psychiatrische keten in Amsterdam - lokatie: Amsterdam (NL)

Gevangen in ontembaar verlangen: patronen van verslaving die leiden tot delictgedrag - lokatie: Zeegse (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief - lokatie: Bakkeveen (NL)

Juridische aspecten van het beroepsmatig handelen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

MBT en Adolescenten - lokatie: Breda (NL)

Meldcode huiselijk geweld & ouderenmishandeling 2019 - lokatie: 6162 BG (NL)

Nascholing "Euthanasie bij dementie" - lokatie: Sittard (NL)

Nascholing "Euthanasie bij dementie" - lokatie: Den Haag (NL)

Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren Najaarscongres 3 + 4 oktober 2019 - lokatie: Maastricht (NL)

Op hoop van zegen?! Een inspirerende cursus rond medisch-ethische dilemma's. - lokatie: Brummen (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

preventief DNA onderzoek - lokatie: Reeuwijk (NL)

psychiatrie en recht, module psychiater en wet verplichte ggz - lokatie: Heerlen (NL)

Psychotraumatisering 2019 - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Regie over je Loopbaan! - lokatie: Utrecht (NL)

rTMS bij Depressie, OCS en nieuwe ontwikkelingen - lokatie: Nijmegen (NL)

SCBS Refereermiddag 'Compliance' - lokatie: Deventer (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Symposium Evidence Based Supportive Oncology: revisited - lokatie: Berg En Dal (NL)

Thema-bijeenkomst 2019 (ABAN) - lokatie: Houten (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Wetenschapsdag 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Tilburg (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Venray (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

DAIMH jaarsymposium 2019 - lokatie: Baarn (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde en infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde voor de medisch spcialist - lokatie: Amsterdam (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarcongres de Viersprong: Bewogen Tijden - lokatie: Rotterdam (NL)

Kinderneuropsychologie - lokatie: Haarlem (NL)

Landelijk Congres Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Nascholingen medisch specialisten - lokatie: Amsterdam (NL)

opleiding rapporteur NIFP: algemeen deel - lokatie: Utrecht (NL)

Praktijktraining Basistraining Psychiatrie & Verslaving na afronding E-learning modules: Somatiek en Verslaving Psychopathologie en Middelengebruik - lokatie: Warnsveld (NL)

Psychiaters en neurologen in dialoog 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Symposium ter ere van het 5-jarig bestaan van het Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg (TOPZ) - lokatie: Eindhoven (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

Training "Persoonlijke kwaliteiten" - lokatie: Hilversum (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop; Michael Hase MD - “EMDR in the treatment of depression” - lokatie: Amersfoort (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

LEVENSGEVAARLIJKE PSYCHOKWAKZALVERIJ - lokatie: Amsterdam (NL)

Opfriscursus Organisatie Duikkeuring - lokatie: Utrecht (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

Begeleiden, toetsen en beoordelen - lokatie: Alkmaar (NL)

Bekwaam verklaren met EPA's - lokatie: Eindhoven (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Clinical Leadership Programma, Basics 1 & 2, Geen Speelbal maar Leider - lokatie: Bennebroek (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding - lokatie: Leiderdorp (NL)

Maatwerk Teach the Teacher Anesthesiologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Neurorevalidatie deel 2: Neuro-interventie - lokatie: Haarlem (NL)

Q-tracers scholing voor medisch specialisten - lokatie: Roosendaal (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

Spiegelgesprekken - lokatie: 9728NT (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Apeldoorn (NL)

Symposium Games for Health Europe - lokatie: Eindhoven (NL)

Teach the Teacher Implementatie EPA's en bekwaamverklaren - lokatie: Hoofddorp (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

‘Evidence Based’ Vaktherapeutische modules binnen Mediant - lokatie: Enschede (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Wvggz - lokatie: Assen (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Ede (NL)

Follow Up DGT Training - lokatie: Arnhem (NL)

Jelgersmalezing 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Lastige situaties in de opleiding: het zijn net mensen - lokatie: Arnhem (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Den Haag (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Professionaliseriongsdag opleidingsteam klimmendaal - lokatie: Leende (NL)

SONCOS lustrumsymposium 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Stafdag vereniging medische staf Noordwest Ziekenhuisgroep - lokatie: Alkmaar (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Deventer (NL)

Training in de HCR-20: V3 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Helmond (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Den Haag (NL)

‘Antistolling; de toekomst van antistollingszorg in Nederland start vandaag’ (vervolgconferentie) - lokatie: Amersfoort (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, NVP, NVvP) - lokatie: Utrecht (NL)

ACT bij chronische pijn - lokatie: Amersfoort (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Antistolling, bloedstollend interessant! - lokatie: Leeuwarden (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Helmond (NL)

Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy voor Persisterende depressie 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

CRM training - lokatie: Venlo (NL)

Cursus KPSP - lokatie: Amsterdam (NL)

Docentprofessionalisering Kindergeneeskunde - lokatie: Nijmegen (NL)

Dynamische Interpersoonlijke Therapie Training - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Jaarvergadering KNMG Groot Gelre - lokatie: Nijmegen (NL)

KNMG Limburg bijeenkomst ‘Slaap’ - lokatie: Sittard (NL)

NOOP-DAG 'Family matters' - lokatie: Assen (NL)

Psychoanalyse en Seksualiteit - lokatie: Amsterdam (NL)

specialistische cursus partnerrelatiepsychotherapie deel II - lokatie: Amsterdam (NL)

Startevent Opleiden 2025 - lokatie: Utrecht (NL)

Supervisorencursus NVGP - lokatie: Utrecht (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

Training tutoren consortia - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Vitaal Bedreigde Patiënt - lokatie: Velp (NL)

Vrijheid en veiligheid - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Workshop 'De Formule voor Duurzame Gedragsverandering' - lokatie: Barneveld (NL)

"Rationeel voorschrijven van psychofarmaca, de meerwaarde van boerenverstand". - lokatie: Assen (NL)

‘Slotcouplet’ Lezing van Sander de Hosson over palliatieve zorg - lokatie: Vlissingen (NL)

9e Jaarcongres ClaudicatioNet - lokatie: Apeldoorn (NL)

ADHD Netwerk - 52e Netwerkmeeting - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Leeuwarden (NL)

Bedrijfskunde in de zorg - lokatie: Zeist (NL)

Congres: "Goede psychosezorg: implementeren is het nieuwe innoveren" - 10 oktober 2019 - lokatie: Oegstgeest (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Ede (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Vierdaagse basisopleiding volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

FRAM training; Safety-II in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Doorn (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

MBT en Trauma - lokatie: Breda (NL)

Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

Multidisciplinaire benadering van borstkanker - lokatie: Urmond (NL)

Nationaal Congres 2019, Farmacotherapie in de psychiatrie - lokatie: Zeist (NL)

Neurologie en psychiatrie bij de oudere mens 2019 - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Putten (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Castricum (NL)

Supervisorentraining: "Mentoraat: Hoe kunnen we het ook doen?" - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

Thema “Burn out en opleiden: samenwerken aan verbeteringen” - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Training Samen Beslissen - lokatie: Nijmegen (NL)

Van ketenzorg naar netwerkzorg - lokatie: Utrecht (NL)

Van Neuropsychologisch onderzoek naar de praktijk - lokatie: Haarlem (NL)

Werkconferentie Medische staf ‘Verantwoordelijkheid en verbinding’ - lokatie: Leiden (NL)

Wetenschapsavond Urologie 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Zevende Landelijk Congres CELEVT: Als het gezin een destructief traumatiserend systeem is; nieuwe inzichten en multidisciplinaire interventies voor traumabehandeling in de volwassenheid - lokatie: Amersfoort (NL)

10e landelijk PsyQ ADHD Congres - lokatie: Amersfoort (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Congres Internaliserende Problematiek | 11 oktober 2019 - lokatie: Nieuwegein (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

EMDR bij preverbaal trauma - lokatie: Groningen (NL)

EMDR en Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Entre Nous - lokatie: 9765 AR Paterswolde (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Leiding geven aan een behandelteam - lokatie: Amsterdam (NL)

Nascholing voor Supervisoren en Mentoren 2019 update - lokatie: Amsterdam (NL)

NedKAD Conferentie: Behandeling onder de loep! - lokatie: Amersfoort (NL)

Nieuwe wetten, nieuwe vraagstelling! - lokatie: Zwolle (NL)

Opleidertraining voor PA-opleiders - lokatie: Den Haag (NL)

Peer Supported Open Dialogue: openingen en valkuilen - lokatie: Utrecht (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Regie over je Loopbaan! - lokatie: Utrecht (NL)

Samen voor de beste brandwondenzorg - lokatie: 9728NT (NL)

Symposium Elektroconvulsietherapie (ECT) - lokatie: Arnhem (NL)

Teach the Teacher 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Traumatische rouw - lokatie: Diemen (NL)

Congress of the World Association for Sexual Health

Landelijk Opleidingsplan Anesthesiologie: Duurzaam en Aantoonbaar Bekwaam - lokatie: Nijmegen (NL)

Spirituality in Mental Health 2019 - lokatie: Naarden (NL)

Advanced Wilderness Life Support (AWLS) - lokatie: Soest (NL)

22e Groninger Transplantatie Refereeravond - lokatie: Groningen (NL)

Basistraining Wvggz - lokatie: Assen (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Teach the Teacher BASIS cursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher Implementatie EPA's en bekwaamverklaren - lokatie: Hoofddorp (NL)

Training Samen Beslissen - lokatie: Nijmegen (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

ECMT - Deep Brain Stimulation & Obsessive Compulsive Disorder - lokatie: Amsterdam (NL)

ECMT - Deep Brain Stimulation & Obsessive Compulsive Disorder - lokatie: Amsterdam (NL)

goed leiderschap en time management - lokatie: Rotterdam (NL)

IFMS auditoren intervisie Gelre Ziekenhuizen - lokatie: Apeldoorn (NL)

incidentanalyse met PRISMA/SIRE - lokatie: Leeuwarden (NL)

Juridische aspecten in de medische praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

nascholing beginnend psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Onderhandelen in de praktijk: Hoe onderhandel je over medicatie met de patient - lokatie: Deventer (NL)

OZG huisartsen nascholingen - lokatie: Scheemda (NL)

referaat sept-okt - lokatie: Groningen (NL)

Refereerochtend 15 oktober 2019 - lokatie: Halsteren (NL)

Symposium 'Palliatieve zorg voor iedereen!' - lokatie: Den Haag (NL)

Training PANSS 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Rotterdam (NL)

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Chronobiologie en chronotherapie van Affectieve Stoornissen - lokatie: Echt (NL)

Cöordineren en sturen in het UMCG - lokatie:

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Cultuur georiënteerde Beknopte eclectische Psychotherapie PTSS (Co-BEPP) - lokatie: Rotterdam (NL)

EPA’s, samen verantwoord en vertrouwd bekwaam verklaren - lokatie: Deventer (NL)

Mentaliseren als psychotherapeutisch gereedschap - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Utrecht (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Suïcidepreventie multidisciplinaire richtlijn (PITSTOP-basis) - lokatie: Leiden (NL)

Teach the Teachers-Plus: Feedback en coachen op competenties - lokatie: Leiden (NL)

TFP-opleiding - lokatie: Amersfoort (NL)

Wetenschapsdag 2019 - lokatie: Almelo (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Afscheidszorg bij perinatale sterfte - lokatie: Beverwijk (NL)

ALS symposium - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Bakkeveen (NL)

Compassietraining voor zorgprofessionals: Mindfulness-Based Compassionate Living | MBCL - lokatie: Groningen (NL)

Congres Ouderenpsychiatrie UPC KU Leuven 6e editie

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Cursus Bewegingsstoornissen in de psychiatrie - lokatie: Groningen (NL)

Cursus Ontwikkelen van blended learning - lokatie: Leiden (NL)

Dag van de Inhoud Alkmaar - 17 oktober 2019 - lokatie: Alkmaar (NL)

Emergo Train System (ETS) oefening - lokatie: Gouda (NL)

Facing the challenges in maintaining a culture of safety - lokatie: Groningen (NL)

Genderspecifieke zorg: fact of fictie? - lokatie: Drachten (NL)

High & Intensive Care Symposium - lokatie: Barendrecht (NL)

High & Intensive Care Symposium - lokatie: Barendrecht (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Inleiding epidemiologie - lokatie: Delft (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Harderwijk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Assen (NL)

Operational Excellence Yellow Belt - lokatie: Maastricht (NL)

psychiatrie en recht, module psychiater en wet verplichte ggz - lokatie: Heerlen (NL)

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie: Amsterdam (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

SIRE training - lokatie: Delft (NL)

STAP Teamtraining - Introductie in Team Resource Management voor simulatie trainers - lokatie: Groningen (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Vught (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Ermelo (NL)

Terugkomdagen Stop to practice - lokatie: Zeist (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Heerenveen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

EMDR voor psychotrauma: vierdaagse vervolgopleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Den Haag (NL)

Onderwijs gedurende het dagelijkse werk - lokatie: Enschede (NL)

SCID-5-P training 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Teach the Teacher 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Kaapstad 2019 - lokatie: Cape Town (ZA)

Antidepressiva – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Tilburg (NL)

Basiscursus GCP-MWO voor Klinisch onderzoekers - lokatie: Maastricht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

Klinisch Pathologische Conferentie - lokatie: Helmond (NL)

Training Samen Beslissen - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Teaching on the run module 6- Lastige gesprekken in de opleiding - lokatie: Groningen (NL)

Wetenschappelijke referaten: '“Behandeling van hoofdpijnklachten post-ECT middels zuurstoftherapie; eerste resultaten van een proof of concept studie”; "Hoe komen psychiaters tot een diagnose" - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

CRM training - lokatie: Venlo (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Bekwaam verklaren met EPA's - lokatie: Eindhoven (NL)

Consulentenscholing Palliatieve zorg najaar 2019 - lokatie: Elst (NL)

Dag van de Inhoud Den Bosch - 24 oktober 2019 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Eindrefereerbijeenkomst 24 oktober 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Pop up theater voor medisch specialisten - lokatie: Goes (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Zutphen (NL)

Teaching on the Run: module 5 - STAMPPOT - lokatie: Almelo (NL)

23rd World Congress of Social Psychiatry

Congres Psychotrauma & Psychiatrie - Curacao - lokatie: Willemstad (CW)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Van hokjes naar netwerk – de nieuwe GGZ. - lokatie: Vught (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Congres Psychotrauma & Psychiatrie - Curacao - lokatie: Willemstad (CW)

Congres Psychotrauma & Psychiatrie - Curacao - lokatie: Willemstad (CW)

Training PICS/TTI - lokatie: Assen (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Ede (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Ede (NL)

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Gouda (NL)

Australian Rural & Remote Mental Health Symposium

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Beducht voor de tucht?! - lokatie: Beverwijk (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Haarlem (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Ede (NL)

FTO 28 oktober 2019 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Imaginaire Exposure voor EMDR therapeuten - lokatie: Utrecht (NL)

Multidisciplinaire teamtraining CRM - lokatie: Eindhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Referatencyclus Opleiding Psychiatrie 28 oktober 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Training PICS/TTI - lokatie: Assen (NL)

Training Samen Beslissen - lokatie: Nijmegen (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam (NL)

AIOS supervisorentraining gevorderden - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support en AED training - lokatie: Heemstede (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Wvggz - lokatie: Assen (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Cass18+ middagsymposium "ASS & Persoonlijkheid" - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Depot antipsychotica: theorie en praktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Depot antipsychotica: theorie en praktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Dialectische Gedragstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Hoe overleef ik .... de psychiatrie? - lokatie: Deventer (NL)

Inspiratiesessie Social Media en social ambassadeurschap - lokatie: Enschede (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Neonaticide - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Operational Excellence Yellow Belt - lokatie: Maastricht (NL)

Q-tracers scholing voor medisch specialisten - lokatie: Roosendaal (NL)

Scholing Juiste zorg op de juiste plek: Kleine verrichtingen in de HAP (29-10-19) - lokatie: Heerenveen (NL)

Symposium Zorg voor morgen 2019 - lokatie: Almelo (NL)

Teach the Teacher - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

train de trainerscursus HOOP2.0 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Leusden (NL)

Workshop 1e-lijns psychische zorg vluchtelingen en nieuwkomers - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop EPA’s en bekwaam verklaren - lokatie: Tilburg (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Harderwijk (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Amsterdam (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; autisme, persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie 2019 - lokatie: Castricum (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Bijscholing LVAK ABAN 27 mei 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Concentratie van zorg in de OOR ZWN: consequenties voor de opleiding - lokatie: Rotterdam (NL)

CRM voor instructeurs - lokatie: Bilthoven (NL)

Cursus Jeugdrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

EuSim level 2 (advanced) - lokatie: Bilthoven (NL)

Fryslân Konferensje 2019 - lokatie: Wolvega (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass Financieel Management in de Zorg - najaar 2019 - lokatie: Breukelen (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Amersfoort (NL)

Nascholing psychiatrie 30 oktober 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Over haast?! Hebben we de klok of hebben we de tijd? - lokatie: Ermelo (NL)

Rabo miniMaster Medisch Specialisten - lokatie: Dordrecht (NL)

Themabijeenkomst Gezond en veilig werken - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Vitaal Bedreigde Patiënt - lokatie: Rotterdam (NL)

1-daagse training SIRE (Systematische Incident Reconstructie Evaluatie) 2019-2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Putten (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Purmerend (NL)

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Alkmaar (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

Co-BEPP, kort en krachtig - lokatie: Rotterdam (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Vught (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

De kracht van eigen ervaring - Vijf jaar deskundigheid bij Emergis - lokatie: Goes (NL)

Deinstitutionalisation: the Dutch way? The deinstitutionalisation of Dutch mental healthcare in a European perspective - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtraining Crew Resource Management - lokatie: Hilversum (NL)

Management & Economie in Zorg en Welzijn - lokatie: Groningen (NL)

Masterclass ''De essentie van leiderschap in de psychiatrie'' - lokatie: Den Dolder (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

Pop up theater voor medisch specialisten - lokatie: Goes (NL)

Teach the Teacher basiscursus ZNN - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Teach the Teacher: werken met EPA's en bekwaam verklaren - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining - lokatie: Utrecht (NL)

Zorg van de wieg tot het graf, cultuur maakt het verschil. - lokatie: Dordrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus GCP-MWO voor Klinisch onderzoekers - lokatie: Venlo (NL)

Basisopleiding Mindfulnesstrainer/Psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Co-Resolve / Deep Democracy voor Leiders - lokatie: Den Haag (NL)

De Brede Kijk op de Praktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Alkmaar (NL)

Tijdbesparend vergaderen - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Wetenschap in Opleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Amsterdam (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Eindhoven (NL)

Change management - lokatie: Ashridge (GB)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Wvggz - lokatie: Assen (NL)

CBRN Awareness voor medisch personeel (behandelaars en verpleegkundigen) - lokatie: Vught (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Tilburg (NL)

Een eigen praktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Hoogbegaafde volwassenen in de GGZ - lokatie: Utrecht (NL)

incidentanalyse met PRISMA/SIRE - lokatie: Sittard (NL)

Kraanven 2019 - lokatie: Arnhem (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

Shared Decision-Making Gedeelde Besluitvorming - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Rotterdam (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Cat-training - lokatie: Leiden (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Nijmegen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Nijmegen (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Amsterdam (NL)

HappyDoc - lokatie: Putten (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

ICT & Gezondheidsrecht: de basis - lokatie: Amsterdam (NL)

IMH cursus 6: Trauma binnen de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Jaarcongres De Qruxx van kwaliteit - lokatie: Houten (NL)

KNMG Jubileumcongres 2019 Dokter in verandering - lokatie: Nieuwegein (NL)

Newborn Life Support - lokatie: Rotterdam (NL)

Operational Excellence Yellow Belt Plus - lokatie: Maastricht (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

Socratisch Motiveren: eendaagse introductieworkshop - lokatie: Arnhem (NL)

Somatische dissociatie & chronische pijn met EMDR - lokatie: Groningen (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Zwolle (NL)

Symposium Meeting of Minds XI - lokatie: Unterschleißheim (DE)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Ridderkerk (NL)

Training Mastr-protocol - lokatie: Assen (NL)

Workshop 1e-lijns psychische zorg vluchtelingen en nieuwkomers - lokatie: Diemen (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Apeldoorn (NL)

Zingeving in de spreekkamer - lokatie: Werkhoven (NL)

Basiscursus CBT-E Eetstoornissen - 2018 - lokatie: Den Haag (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Venray (NL)

CRM training - lokatie: Venlo (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Maatwerk Teach the Teacher Anesthesiologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Move knowledge, not patients - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Plenaire bijeenkomst MCN Schildkliercarcinoom Noordoost-Nederland - lokatie: Hoogeveen (NL)

Praktijktraining Basistraining Psychiatrie & Verslaving na afronding E-learning modules: Somatiek en Verslaving Psychopathologie en Middelengebruik - lokatie: Warnsveld (NL)

Suïcidepreventie 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

TOPZ symposium Onbekend maakt onbemind - lokatie: Haarlem (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Apeldoorn (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

20e Psychologenconferentie GGZ NHN; De Psycholoog in onze GGZ - lokatie: Heiloo (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Congres Geweld tegen psychiatrische patiënten. Een probleem komt nooit alleen. - lokatie: Rotterdam (NL)

Consulentenscholing Palliatieve zorg najaar 2019 - lokatie: 6049 CJ Herten (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Ravenstein (NL)

Crew Resource Management - Refreshertraining - lokatie: Ravenstein (NL)

CRM voor instructeurs - lokatie: Bilthoven (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Het tuchtrecht, wat nu? - lokatie: Sittard (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Imagine2 - lokatie: Overberg (NL)

Interprofessionele teamtraining Crew Resource Management - lokatie: Hilversum (NL)

Jaarlijks Congres - Autisme - 7e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Leadership Life Support dagtraining - lokatie: Putten (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Zeist (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Assen (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Breda (NL)

Meesterklas 2.0 De Wet Verplichte GGZ en de Geneesheer Directeur - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Mobile Healthcare - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met lichamelijk onverklaarde klachten - lokatie: Rotterdam (NL)

Pop up theater voor medisch specialisten - lokatie: Goes (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Psyfar masterclass psychofarmacologie bij kinderen en adolescenten - lokatie: Garderen (NL)

PsyXpert Masterclass - De Essentie van Psychotherapie - 2019 - lokatie: Garderen (NL)

Studiedag Seksuele Stoornissen - 7 november 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Vught (NL)

TtT IC - Workshop Begeleiden van Aios - lokatie: Utrecht (NL)

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie:

Wetenschapsmiddag Rivierduinen 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Apeldoorn (NL)

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Groningen (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Den Haag (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Dialectische Gedragstherapie bij Vrouwen met Autisme - lokatie: Utrecht (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde en infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde voor de medisch spcialist - lokatie: Amsterdam (NL)

Hypnose en Hypnotherapie - lokatie: Groningen (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Jaloezie en afgunst - afweren of toe-eigenen? - lokatie: Amsterdam (NL)

Schematherapie, 50 uurs vervolgcursus VGCt en Register Schematherapie - lokatie: Nijmegen (NL)

Symposium Zorgevaluatie - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Apeldoorn (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Landelijk Opleidingsplan Anesthesiologie: Duurzaam en Aantoonbaar Bekwaam - lokatie: Apeldoorn (NL)

Supervisorencursus (registratie supervisor NVP) - lokatie: Amsterdam (NL)

Surinamedag 2019 - lokatie: Hoofddorp (NL)

Zorgacceleratiereis China 2019 - lokatie: Shanghai (CN)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basiscursus duikgeneeskunde - lokatie: Ambaro (MG)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Basistraining Monitoring - lokatie: Groningen (NL)

Basistraining Monitoring - lokatie: Groningen (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Nijmegen (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Soesterberg (NL)

SOLK en Persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Zeist (NL)

Stalking Risk Profile: risicotaxatie en management bij stalkers - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teachers-Plus: Het bespreken en beoordelen van professioneel gedrag - lokatie: Leiden (NL)

Tussen meegeven en forceren: probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties - lokatie: De Koog (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Workshop EPA's en bekwaamverklaren - lokatie: Rotterdam (NL)

Andersdag: Wet verplichte GGZ - lokatie: Veghel (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Tilburg (NL)

Basistraining Wvggz - lokatie: Emmen (NL)

Beter samenwerken met collega’s. Non-Technical-Skills: Hoe leid je daarin op? - lokatie: Leiden (NL)

Cursus Coachend leidinggeven - lokatie: Zeist (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

Jelgersmalezing 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Kanker een chronische ziekte? Nieuwe dilemma’s in de hulpverlening - lokatie: Katwoude (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Meldcode kindermishandeling - lokatie: Enschede (NL)

Miracles of Music 2e editie - lokatie: Hilversum (NL)

Nascholing "Euthanasie in de praktijk" - lokatie: Zwolle (NL)

nascholing beginnend psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleidingssymposium; expeditie samen vooruit, zorg over grenzen heen - lokatie: Heerlen (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the Teacher - lokatie: Rotterdam (NL)

Training tutoren consortia - lokatie: Nijmegen (NL)

Workshop 'De Formule voor Duurzame Gedragsverandering' - lokatie: Rotterdam (NL)

Zorg+Welzijn | Congres 'Zorgmijders' - lokatie: Ede (NL)

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Zuidlaren (NL)

Basic Life Support en AED training - lokatie: Heemstede (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Venray (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Rotterdam (NL)

KWETSBAAR EN OUD - nascholing voor zorgverleners in de eerstelijn - lokatie: Breukelen (NL)

Refresher training Vitaal bedreigde patiënt & PSA - lokatie: Nijmegen (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Teach the Teacher BASIS cursus - lokatie: Amsterdam (NL)

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Winschoten (NL)

10th Biennial Conference of the International Society of Affective Disorders

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Brandwondenscholingsdag DGOTC 2019 - lokatie: Hilversum (NL)

Congres Met het oog op behandeling 5 - lokatie: Bunnik (NL)

Consulentenscholing Palliatieve zorg najaar 2019 - lokatie: Leiden (NL)

CPZHN refereeravond 14 november 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

Dialectische Gedragstherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Dijklander Ziekenhuis Teach the Teacher Verdiepingsmodule 'Toetsen en beoordelen' - lokatie: Hoorn (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

incidentanalyse met PRISMA/SIRE - lokatie: Breukelen (NL)

Interprofessionele teamtraining Crew Resource Management - lokatie: Hilversum (NL)

KOH | Sandwichdagen infectieziekten - lokatie: Eindhoven (NL)

KOH | Sandwichdagen infectieziekten - halve dag - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Psyfar masterclass verslaving - lokatie: Garderen (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Apeldoorn (NL)

Symposium Dementie & Culturele Diversiteit - lokatie: Den Haag (NL)

Symposium Nederlands Kenniscentrum Ouderen Psychiatrie - lokatie: Tilburg (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Vught (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training van de competenties maatschappelijk handelen en professionaliteit - lokatie: Alkmaar (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Heerlen (NL)

Congres: Emotieregulatie bij kinderen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Doorn (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

opleiding rapporteur NIFP: specifiek deel volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

SCID-5-P training 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Verdiepingscursus duikgeneeskunde "Duiken met je Hart" - lokatie: Ambaro (MG)

"Opstellen medische verklaring" - lokatie: Groningen (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Assen (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Assen (NL)

Conversiestoornissen | Tweedaagse workshop - lokatie: Arnhem (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Uden (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Haarlem (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Nijmegen (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Amsterdam (NL)

incidentanalyse met PRISMA/SIRE - lokatie: Sassenheim (NL)

Kraanven 2019 - lokatie: Arnhem (NL)

Nascholingsbijeenkomst Opl.Consortium Psychiatrie Noord-Nederland 18 november 2019 - lokatie: Groningen (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Deventer (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

What About Genes Environment and Neurotransmission - lokatie: Vlieland (NL)

What about Inflammation and Infection - lokatie: Vlieland (NL)

What about Perception - lokatie: Vlieland (NL)

What about Serotonine Maastricht University Capgroep psychiatrie - lokatie: Vlieland (NL)

Workshop omgaan met perfectionisme - lokatie: Dordrecht (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Wvggz - lokatie: Hoogeveen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

EBRO-training - lokatie: Utrecht (NL)

Ethiek in de zorg - lokatie: Tilburg (NL)

Nascholing "Euthanasie bij dementie" - lokatie: Amersfoort (NL)

Oncologische Revalidatie - lokatie: Amsterdam (NL)

Operational Excellence Yellow Belt - lokatie: Maastricht (NL)

Opleiding tot NIAZ auditor - lokatie: Zeist (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Psychiatrie in het ziekenhuis - somatisch-psychiatrische comorbiditeit anno 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

STAP Teamtraining - Introductie in Team Resource Management voor simulatie trainers - lokatie: Groningen (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Zwolle (NL)

Wetenschappelijk referaat: "30 Jaar psychiater bij Reinier van Arkel: Plus ça change, plus ça reste la même chose" - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Zuidlaren (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

CRM training - lokatie: Venlo (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

grip op opioïden - lokatie:

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Zwolle (NL)

Introductiedagen psychiaters GW/VB - lokatie: Leusden (NL)

KNMG SOLK 2019-2020 - lokatie: Tilburg (NL)

KOH | Sandwichdagen infectieziekten - lokatie: Eindhoven (NL)

KOH | Sandwichdagen infectieziekten - halve dag - lokatie: Eindhoven (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding - lokatie: Tilburg (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Den Haag (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Den Haag (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Amersfoort (NL)

NIDA-training 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Samen Beslissen: Training met Acteur - lokatie: Uden (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Suïcidepreventie - lokatie: Zwolle (NL)

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Groningen (NL)

5th International Congress of Mentalization Based Treatment - lokatie: Haarlem (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Castricum (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Vught (NL)

De Ongelovige Thomas 2.0. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Ermelo (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teacher Basis - Begeleiden van aios: Opfriscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Tussen meegeven en forceren: probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties - lokatie: De Koog (NL)

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Groningen (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Lustrum Congres KICG - God, geluk en Ggz; zingeving in de herstelgeorienteerde Ggz - lokatie: Dordrecht (NL)

Professionele Mentoren en Curatoren in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Professionele Mentoren en Curatoren in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

vervolgtrainingen communicatie - lokatie: Weesp (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Wetenschapsmiddag - lokatie: Den Haag (NL)

Verdiepingscursus duikgeneeskunde "Duiken met je Hart" - lokatie: Ambaro (MG)

"Opstellen medische verklaring" - lokatie: Groningen (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Jaarlijks Symposium en Workshop voor onafhankelijk keurende psychiaters voor het CBR - lokatie: Vianen (NL)

Programma Teach the Teacher Verdieping Cluster ZNN 2019-2020 - lokatie: Tilburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: De Koog (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Delft (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Consulentenscholing Palliatieve zorg najaar 2019 - lokatie: Nijverdal (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

Fundamental Disaster Management Course - lokatie: Nijmegen (NL)

Hechtingsproblematiek bij kinderen - lokatie: Amersfoort (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

Jaarssymposium Depressie - lokatie: Amersfoort (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Maastricht (NL)

Psyfar Themadag Kind & Jeugd - lokatie: Zeist (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

SCID-5-P training 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Vught (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Zuidlaren (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

ALS recertificering - lokatie: Bilthoven (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Let’s Move On: Samen verder werken aan een gezonde leefstijl in de GGZ - lokatie: Ede (NL)

Masterclass voor opleiders ' Coachen van aios' - lokatie: Doorn (NL)

Praktijktraining Basistraining Psychiatrie & Verslaving na afronding E-learning modules: Somatiek en Verslaving Psychopathologie en Middelengebruik - lokatie: Warnsveld (NL)

Psychiatrie en zwangerschap - lokatie: Amersfoort (NL)

Refresher training Vitaal bedreigde patiënt & PSA - lokatie: Nijmegen (NL)

Risicotaxatie in de klinische praktijk: training in de SAPROF - lokatie: Utrecht (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Deventer (NL)

VGCt Najaarscongres 2019, woensdag, donderdag en vrijdag - lokatie: Veldhoven (NL)

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

De eerste 1000 dagen: handvatten voor de klinische praktijk - lokatie: Apeldoorn (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtraining Crew Resource Management - lokatie: Hilversum (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Heerlen (NL)

KPSP-Verdiepingscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Psychosis, overcoming and mutual help

Rumoer rond de Forensische Psychiatrie - lokatie: Lunteren (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Enschede (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclass Kortdurende schematherapie: experiëntiële technieken - lokatie: Groningen (NL)

Symposium Parentificatie - Als een kind te snel ouder wordt - lokatie: Amsterdam (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

"Opstellen medische verklaring" - lokatie: Groningen (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Uden (NL)

incidentanalyse met PRISMA/SIRE - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Refresher training Vitaal bedreigde patiënt & PSA - lokatie: Nijmegen (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Ede (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

OZG huisartsen nascholingen - lokatie: Scheemda (NL)

Pop up theater voor medisch specialisten - lokatie: Goes (NL)

Teach the teachers startende (en plaatsvervangend) opleiders - lokatie: Leiden (NL)

TtT IC - Workshop Begeleiden van Aios - lokatie: Utrecht (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Zuidlaren (NL)

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

CQFPsy n°18 et CFP 2019

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Interprofessionele teamtraining Crew Resource Management - lokatie: Hilversum (NL)

Referaat tijdens artsenbijeenkomsten Brijder - lokatie: Den Haag (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Almelo (NL)

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Winschoten (NL)

opleiding rapporteur NIFP: specifiek deel jeugd straf - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

"Opstellen medische verklaring" - lokatie: Groningen (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

24e NVDK Congres - lokatie: Ede (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Refresher training Vitaal bedreigde patiënt & PSA - lokatie: Nijmegen (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Almelo (NL)

13e Jaarsymposium Verslaving - Voorkomen & genezen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Follow Up DGT Training - lokatie: Nijmegen (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Jelgersmalezing 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Nascholing "Euthanasie bij dementie" - lokatie: Hoogeveen (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Zuidlaren (NL)

Basic life support en AED - lokatie: Uden (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Meesterklas - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Wilsonbekwaamheid - lokatie: Utrecht (NL)

Skipr Event Netwerkleiderschap - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Tweedaagse Workshop - lokatie: Apeldoorn (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Basic Life Support en AED training - lokatie: Heemstede (NL)

diagnostiek van het geweten - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Interne Mentorentraining GGZ Oost Brabant - lokatie: Boekel (NL)

Interprofessionele teamtraining Crew Resource Management - lokatie: Hilversum (NL)

Jaarlijks Congres - Levend verlies, blijvend verdriet - 5e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing "Euthanasie in de praktijk" - lokatie: Eindhoven (NL)

Pop up theater voor medisch specialisten - lokatie: Goes (NL)

Psyfar Themadag Psychiatrie & Somatiek - lokatie: Apeldoorn (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

SOLK - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Groningen (NL)

NVP congres: Dag van de Psychotherapie 2019, "De eerste 5 minuten" - lokatie: Amsterdam (NL)

Regie over je Loopbaan! - lokatie: Utrecht (NL)

Regie over je Loopbaan! - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Teach the teacher. Balanceren, bevlogenheid en burn-out in de vervolgopleidingen. - lokatie: Leiden (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Pop up theater voor medisch specialisten - lokatie: Goes (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam (NL)

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Winschoten (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Interprofessionele teamtraining Crew Resource Management - lokatie: Hilversum (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Roermond (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Werkgroepen begeleiden - lokatie: Leiden (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Imaginaire Exposure voor EMDR therapeuten - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

BATLS 2019/2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Training Disturbances of Attachment Interview - lokatie: Utrecht (NL)

Competentiegericht opleiden van GGZ-professionals - lokatie: Bosch en Duin (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Tilburg (NL)

Basiscursus Lichaamsgericht Mentaliseren - lokatie: Zeist (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Risicotaxatie bij jeugdige zedendelinquenten: training in de J-SOAP D - lokatie: Utrecht (NL)

WRITEjunior - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Soest (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Schematherapie bij persoonlijkheidsstoornissen, agressie en verslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Basis en vervolgcursus schematherapie voor persoonlijkheidsstoornissen en hardnekkige angst- en stemmingsstoornissen - lokatie: Amstelveen (NL)

WRITEjunior - lokatie: Amsterdam (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Sassenheim (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Landelijke studiedag Dubbele Diagnose - lokatie: Utrecht (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Multidisciplinaire behandeling van de gevolgen van MS, van beperkingen naar mogelijkheden - lokatie: Zandvoort (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Roermond (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus Ontwikkelen van blended learning - lokatie: Leiden (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Verkorte opleiding Hypnose 2020 - lokatie: Bunde (NL)

Cultuursensitief behandelen: psychotherapie bij andere culturen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

FARE - Forensisch Ambulante Risico Evaluatie - lokatie: Utrecht (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Pivotal Response Treatment - lokatie: Utrecht (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

LVB & Psychiatrie - lokatie: Amsterdam (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Werkgroepen begeleiden - lokatie: Leiden (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Eindhoven (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Maastricht (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Supervisiedag update EMDR (standaard) protocollen 2018 - lokatie: Groningen (NL)

HAVANA COURSE IN TRAVEL AND TROPICAL MEDICINE 13e ( HCTTM-13 op 2-4 maart 2020) - lokatie: La Habana (CU)

Hoogbegaafde volwassenen in de GGZ - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus CBT-E Eetstoornissen - 2018 - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Omgaan met lichamelijk onverklaarde klachten - lokatie: Rotterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Affect Fobie Therapie - lokatie: Utrecht (NL)

Supervisorencursus VGCt - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass Medisch leiderschap - lokatie: Heiloo (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Soesterberg (NL)

Q-tracers scholing voor medisch specialisten - lokatie: Roosendaal (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: De Koog (NL)

BATLS 2019/2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR Basisopleiding (volwassenen) - lokatie: Utrecht (NL)

EuSim level 2 (advanced) - lokatie: Bilthoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Meesterklas 2.0 De Wet Verplichte GGZ en de Geneesheer Directeur - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Niet-Westerse patiënten met psychische problemen: culturele competenties in de hulpverlening - lokatie: Arnhem (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Training in de HCR-20: V3 - lokatie: Utrecht (NL)

Stabilisatiecursus complexe PTSS - lokatie: Amsterdam (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

Q-tracers scholing voor medisch specialisten - lokatie: Roosendaal (NL)

28th European Congress of Psychiatry: The Shared Heritage of European Psychiatry
The

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-K) - lokatie: Utrecht (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Generic Instructor Course (GIC) - lokatie: Uden (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Somatische dissociatie & chronische pijn met EMDR - lokatie: Groningen (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Diagnostiek en behandeling van gecompliceerde rouw - lokatie: Utrecht (NL)

NIDA-training 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Vijfdaagse Basisopleiding EMDR K&J - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Verdieping Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: De Cocksdorp (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Ridderkerk (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Nut en noodzaak van conflicten in therapiegroepen - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Behandeling complexe dissociatieve stoornissen - fase 1 - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Sassenheim (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Zwolle (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

De Ongelovige Thomas 2.0. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Brummen (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Cultuur georiënteerde diagnostische dilemma's - lokatie: Rotterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Suïcidepreventie: diagnostiek en behandeling van het suïcidale proces - lokatie: Arnhem (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Tweejarige Opleiding Infant Mental Health (specialistische opleiding 0 - 5 jaar) - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Cursus 'Metacognitieve therapie voor gegeneraliseerde angststoornis' - lokatie: Arnhem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Apeldoorn (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

EMDR Basisopleiding (volwassenen) - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

BATLS 2019/2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus CBT-E Eetstoornissen - 2018 - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: De Koog (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)