‘Openheid na Incidenten’; Opleiding tot disclosure-trainer en -coach in de zorg/Stichting Openheid na Incidenten - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Corle (NL)

Docentprofessionalisering Medische Vervolgopleidingen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Mijn collega en ik - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Suicidepreventie - lokatie: Sint-Niklaas (BE)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teacher Chipsoft-HIX - lokatie:

Teaching on the Run: module 2 - Korte Praktijk Begeleiding - lokatie: Groningen (NL)

Workshop ' De Cultuur dat zijn wij' - lokatie: De Bilt (NL)

(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
‘Bipolar guidelines around from the world: evidence based medicine’
‘Efficacy and compliance in schizophrenia: could depot antipsychotics help?’
‘Efficacy and compliance in schizophrenia: could depot antipsychotics help?’
2019-2021: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2019-2021: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2020-2022 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2020-2022: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
AccreDidact ADHD bij volwassenen/psychiater
AccreDidact Burn-out en psychiatrische stoornissen/psychiater
AccreDidact GHB – gebruik, afhankelijkheid en behandeling/psychiater
AccreDidact Neuropsychiatrie bij parkinson/psychiater
AccreDidact Samen beslissen/psychiater
AccreDidact Systeemtherapie in de ggz/psychiater
AccreDidact Zwangerschapsgerelateerde psychiatrie/psychiater
Accreditatietoets ‘Gehechtheid, mentaliseren en autonomie bij anorexia nervosa en bulimia nervosa’
Accreditatietoets 'Bipolaire stoornissen en alcoholafhankelijkheid'
Accreditatietoets 'CYP2D6- en CYP2C19-genotypering: effectiviteit in de psychiatrische praktijk’
Accreditatietoets 'Diagnostiek van frontotemporale dementie in de psychiatrische praktijk’
Accreditatietoets 'Effect van bewegen op psychiatrische symptomen en lichamelijke gezondheid bij mensen met psychiatrische aandoeningen’
Accreditatietoets 'Farmacotherapeutische behandeling van psychotische depressie’’
Accreditatietoets 'Hoe genetica Precision Psychiatry mogelijk kan maken'
Accreditatietoets 'Is er een risico op toename van agressie bij een rookvrije GGZ?'
Accreditatietoets 'Melatonine en slaapstoornissen'
Accreditatietoets 'Microbioom en autisme'
Accreditatietoets 'Prenatale psychologische stressfactoren en de ontwikkeling van affectieve stoornissen bij het kind'
Accreditatietoets 'Prevalentie en uitingsvormen van agressie bij volwassen patiënten met niet-aangeboren hersenletsel'
Accreditatietoets 'Proactieve cognitieve psychiatrie bij het ouder worden’
Accreditatietoets 'Radicalisering en psychiatrie: pleidooi voor een brede blik'
Accreditatietoets 'Recreatief ecstasygebruik in Nederland’
Accreditatietoets 'Risicofactoren voor psychische problemen en mogelijkheden tot interveniëren in de jonge jaren’
Accreditatietoets 'Tijd voor Cluster C-persoonlijkheidsstoornissen: State of the Art'
Accreditatietoets 'Trends en ontwikkelingen in het medisch-onderwijskundig onderzoek'
Accreditatietoets 'Verslaving en autonomie: een drielaags'
Accreditatietoets 'Voorschrijven van psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking'
ADHD en Vrouwen
Antibiotica allergie
Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
Basisopleiding Functionaris Gegevensbescherming
Behandelbeleid
Beleid bepalen rondom stolling en antistolling; vertrouwd raken met het Máxima MC protocol
Bipolaire Stoornissen
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL e-learning - PerfectFit@Night
BSL e-learning - Uw patiënt heeft een laag IQ! Wat nu?
BSL e-learning Ondersteunen bij Samen beslissen
BSL e-learning Procedurele sedatie en analgesie (PSA) - voor artsen
BSL e-learning Samen beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden
BSL e-learning Samen beslissen in de palliatieve zorg
BSL e-learning Samen beslissen met patiënten
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
BSL_E_Vitaal bedreigd - Volwassene - voor artsen
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
CBRN E-learning
CME-toets 'De relatie tussen posttraumatische stressstoornis en metabool syndroom'
CME-toets 'Kwaliteit van leven van patiënten in de langdurige forensische psychiatrie'
CME-toets 'Mindfulness-based cognitieve therapie voor patiënten met somatoforme stoornissen'
CME-toets 'Prolactine, antipsychotica en borstkanker'
CME-toets 'Psychische stress en cellulaire veroudering: de samenhang tussen depressie, angst en telomeerlengte'
CME-toets 'Terugval en chroniciteit van depressieve stoornis in de algemene bevolking; resultaten van NEMESIS-2'
CME-toets 'Zelfmanagement bij en behandeling van depressie; het patiëntenperspectief'
Cultuursensitief werken op de werkvloer
DBC's en wat je ermee moet
De politieke actualiteit in de zorg
De Rookvrije ggz
Dementie Update 2010
Destigmatiserend werken
Dieetmaatregelen bij metabole ziekten
eBROK® Herregistratie/Continue registratie
e-CME Begin goed, zorg goed
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
e-college ADHD bij volwassenen
e-college ADHD bij volwassenen
ECTR en VGO Training - KNMG/GAIA - myGCP.nl
ECTR Expert
ECTR Indieningsproces
ECTR Uitvoering onderzoek
Effectief communiceren in de zorg
E-learning - Communicatie met patiënten
E-learning Begrijpelijk communiceren
E-learning bipolaire stoornissen
E-learning Cultural Formulation Interview - 2019
e-learning focus op immuunsysteem en darmmicrobioom
E-learning Kwetsbare ouderen Medisch Specialisten
E-learning MGV 'Verdieping'
E-learning 'Optimizing ADHD treatment'
E-learning Ouder(s)ondersteuning
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning Rookvrije Start
E-learning serie 'Obesitas en COVID-19'
E-learning: Genetica, de basis
E-learning: Moeilijk behandelbare depressie. Waar staan we en wat zijn nieuwe ontwikkelingen?
E-learning: Obesitas Jaaroverzicht 2020
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert DEUS Echografie
e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
e-Xpert: Advanced Life Support
e-Xpert: Antistolling (SKB Winterswijk)
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Crew Resource Management (CRM)
e-Xpert: De vitaal bedreigde patiënt (St. Jansdal)
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – De primary survey en A, B, C, D, E
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Secondary survey
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
Forensiche scherpte
Gedeelde Besluitvorming
Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding
GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
Godsbeeld en geloofsrelatiegesprek: diagnostische en therapeutische interventie met aandacht voor reflectie van therapeut op eigen spirituele biografie
Goed begrepen: effectief communiceren en samen beslissen met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve fase van hun ziekte
Good Clinical Practice (GCP)
Handhygiëne
Health Informatics (9 modules)
Het goede gesprek
Infectiepreventie: medewerkers met direct/intensief patiëntencontact (Zorgpad PRO)
Infectiepreventie: medewerkers met direct/intensief patiëntencontact (Zorgpad PRO)
Instituties, wetten en spelers in de zorg
Intervisie
Kanker & Leven
Kanker & Leven: plenaire programma
Keten van orgaandonatie
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Licht op longkanker in de huisartsenpraktijk ‘Samenwerking tussen huisarts en longarts & Advance care Planning’ - aflevering 3
Management of depression with agomelatine
MOOC Kidney transplantation
Motiverende gespreksvoering: online oefenen met simulaties
NFU - Advanced Training Program Waardegedreven Zorg
On-demand webcast 8e Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen - Farmacotherapie anno 2012 -
On-demand webcast Avondsymposium Psychotische Stoornissen & Therapietrouw 2011
On-demand webcast Darmgezondheid bij jong en oud
On-demand webcast Darmgezondheid: diagnostiek en het brein
On-demand webcast Precisiezorg is dichterbij dan we denken
On-demand webcast 'Restoring functioning in schizophrenia'
On-demand webcast 'The Potential Role of Novel Atypical Depot Formulations in the Treatment of Schizophrenia
Online Course: Kennis van zorgkosten
Online Course: Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief
Online WMO-GCP herregistratie / Refresher training
Palliatieve zorg
PAOFarmacie: Klinische farmacologie van ADHD-medicatie
PAOFarmacie: Klinische farmacologie voor serotonerge antidepressiva
Preconceptiezorg
Preventie Postpartum Depressie
Privacy en informatieveiligheid
Professionalism in an era of change
Psychiatrie in de praktijk
Psyfar 2016-2
Psyfar 2016-3
Psyfar 2016-4
Psyfar 2017-1
Psyfar 2017-2
Psyfar 2017-3
Psyfar 2017-4
Psyfar 2018-1
Psyfar 2018-2
Psyfar 2018-3
Psyfar 2018-4
Psyfar 2019-1
Psyfar 2019-2
Psyfar 2019-3
Psyfar 2019-4
Psyfar 2020-1
Psyfar 2020-2
Psyfar 2020-3
Psyfar 2020-4
Psyfar 2021-1
Psyfar 2021-2
Psyfar 2021-3
Psyfar 'Meet the expert' 14 januari 2019
Psyfar 'Meet the expert' 3 december 2018
PSYFLIX - Capita Selecta - Serie 1 - 2021
PSYFLIX - eHealthspecialists - Serie 1 - [eerste 20 modules]
PSYFLIX - VGCt - Webinars - 2021
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyXpert 2019-4, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2020-2, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2020-3, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2020-4, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2021-1, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2021-2, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2021-3, modules 1 t/m 4
Reanimatie voor volwassenen
SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
Singer Symposium - Contact!
Suïcidepreventie
The challenges treating advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma
The Real-World Impact of Antipsychotics
Verbindende gesprekstechniek - In gesprek met psychose
Verslaving onder artsen
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Webinar on demand: Nieuwe inzichten in de behandelingsopties voor ADHD
Webinars COVID-19 4 november 2020 (eerste van nieuwe reeks)
WebTV Complex trauma bij kinderen - de focus op dissociatie
Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
Werken met een meldcode in de ggz
WMO GCP training - KNMG-GAIA - myGCP.nl
WMO/GCP- en BROK-herregistratie NVHVV-V&V-VSR
Zeggen waar het op staat
Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN

“Art. 2.3 Wfz – bezint eer ge begint”. - lokatie:

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Digitaal lesgeven - lokatie: Rotterdam (NL)

Hoe leid ik mijn vakgroep - lokatie:

Hoe leid ik mijn vakgroep - lokatie:

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Hoofddorp (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Nascholingsbijeenkomst Fragiele X - lokatie:

Samenwerken rond opleiden - lokatie: Utrecht (NL)

Samenwerken rond opleiden - lokatie: Blaricum (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Leeuwarden (NL)

Switchen van Psychofarmaca - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teachers as leaders - lokatie: Groningen (NL)

Teaching on the Run: module 10 - Feedback tussen collega’s - lokatie: Zwolle (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Deventer (NL)

Themabijeenkomsten WvGGZ - lokatie:

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

TtT - Workshop Van werk- naar leermoment - lokatie: Utrecht (NL)

TTT+ Feedback in complexe(re) situaties - lokatie: Leiden (NL)

Workshop Supervisie van de aios- UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Workshop Supervisie van de aios- UMCG - lokatie: Haren (NL)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Denk mee met Menno de Bree: Vrolijk pessimisme - lokatie: Putten (NL)

Emotion-Focused Therapy level I - lokatie: Vught (NL)

Haal het beste uit jezelf - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Opleiderscafe 'Timemanagement' - lokatie: Deventer (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Teach the Teacher - lokatie: Ridderkerk (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Antibiotica allergie in de dagelijkse praktijk - lokatie:

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Bijeenkomst Netwerk Medisch Specialisten Patiëntveiligheid - Teamevaluatie en reflectie om te leren en verbeteren in de dagelijkse praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Compagnonscursus OZG - lokatie: Ommen (NL)

Compassievol Medisch Leiderschap - lokatie: Den Dolder (NL)

Cursus Coachende Gespreksvoering - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

DBC - Systematiek - lokatie: Groningen (NL)

De veranderende rol van de arts en de leidinggevende in het tijdperk van integraal capaciteitsmanagement - lokatie: Haarlem (NL)

Eindrefereerbijeenkomst 28 oktober 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief (Basis 1) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Hoe leid ik mijn vakgroep - lokatie:

Klinische epidemiologie - lokatie: Delft (NL)

Managementtraining voor jonge stafleden (5e keer) - lokatie: Maastricht (NL)

Medical response to major incidents (MRMI) - lokatie: Utrecht (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Multidisciplinaire teamtraining CRM - lokatie: Eindhoven (NL)

Nascholing ADHD & comorbide stoornissen - lokatie: Drachten (NL)

Newborn Life Support - lokatie:

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Samenwerken rond opleiden - lokatie: Amsterdam (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Symposium combinatie van Somatiek en Psychiatrie - 28 oktober 2021 - lokatie: Poortugaal (NL)

Teach the Teacher 12 oktober en 28 oktober 2021 - lokatie: Ede (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Scheemda (NL)

Teaching on the Run: module 2 - Korte Praktijk Begeleiding - lokatie: Groningen (NL)

Teaching on the Run: module 2 - Korte Praktijk Begeleiding - lokatie: Groningen (NL)

Teaching on the Run: module 5 - STAMPPOT - lokatie: Wijk aan Zee (NL)

Teaching on the Run: module 5 - STAMPPOT - lokatie: Wijk aan Zee (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Brummen (NL)

TTT+ Feedback in complexe(re) situaties - lokatie: Leiden (NL)

Vierdaagse opleiding Kortdurende Psychodynamische Psychotherapie (KPP) - lokatie: Arnhem (NL)

Volantedag 28 oktober 2021 - lokatie: Heiloo (NL)

Webinar-reeks najaar 2021 - lokatie:

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Amsterdam (NL)

Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Zwaag (NL)

Zorgvisie | Congres Concentratie en spreiding Acute Zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Basisvaardigheden Modusgerichte Cognitieve Schematherapie bij persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Willemstad (CW)

Een psychiatrische stoornis heb je niet alleen! - Systemisch werken - lokatie: Raalte (NL)

Ontwikkelingen in de zorg - lokatie: De Lutte (NL)

PA!N Congres - pijn, ketenzorg en levensloop - lokatie: Groningen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus EMDR (4,5 dagen) - lokatie: Den Dolder (NL)

Webinar Oplossingsgerichte korte (psycho)therapie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Wilderness Medicine - lokatie: Leersum (NL)

ALS provider - lokatie: Bilthoven (NL)

Basistraining Beter gezond? - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Corle (NL)

DBC - Systematiek - lokatie: Drachten (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Apeldoorn (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Effectief omgaan met klachten en klagers - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Management voor stafbesturen - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass Toezichthouders in de zorg van nu - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Opleidingssymposium 1 november 2021 - lokatie: Harderwijk (NL)

Singer Symposium - de ontdekking van het heden - lokatie: Laren (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Zwolle (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Hoorn (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Teaching on the Run: module 14 - Opleiden in Leiderschap - lokatie: Zwolle (NL)

Teaching on the Run: module 2 - Korte Praktijk Begeleiding - lokatie: Zwolle (NL)

TtT Implementatie EPA's en bekwaamverklaren - lokatie: Hoofddorp (NL)

Value Based Healthcare, kosteneffectiviteit en bekostiging strategieën in de gezondheidszorg - lokatie:

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Echografie theorie en praktijk - lokatie: Leiderdorp (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

Cat-training - lokatie: Leiden (NL)

Congres Zorgmijders 2 november 2021 - lokatie: Ede (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

De veranderende rol van de arts en de leidinggevende in het tijdperk van integraal capaciteitsmanagement - lokatie: Haarlem (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Lean Six Sigma 2021 - lokatie: Barchem (NL)

Nascholing Leiderschap voor jonge psychiaters - lokatie:

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Opleidingscarrousel 2 november 2021 (2 bijeenkomsten) - lokatie: Delft (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie: Amsterdam (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Zwolle (NL)

Teaching on the Run: module 10 - Feedback tussen collega’s - lokatie: Groningen (NL)

Teaching on the Run: module 2 - Korte Praktijk Begeleiding - lokatie: Zwolle (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

TtT - Workshop Van werk- naar leermoment - lokatie: Utrecht (NL)

Webinar Opleiden 2025 'Transmurale digitale consultatie; juiste zorg op de juiste plek' - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Opleiden in de dagelijkse praktijk - lokatie: Dordrecht (NL)

ABCDE Methodiek cursus - lokatie: Maastricht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Compagnonscursus MZH - Kiek'n wat 't wordt - lokatie: Vlieland (NL)

Feedback als samenspel tussen begeleider en co - Opleiding GNK VU - lokatie:

Hoe leid ik mijn vakgroep - lokatie:

Hoe leid ik mijn vakgroep - lokatie:

Inleiding Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Zeist (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

MBT en Adolescenten - lokatie: Winterswijk (NL)

Opleidingsdag 3 november 2021 ; Autisme - lokatie: Oisterwijk (NL)

Persoonlijk leiderschap - lokatie: Epe (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

TechMed Event 2021 - lokatie: Enschede (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Amsterdam (NL)

Training PICS/TTI - lokatie: Assen (NL)

Transformationeel leiderschap en bewustzijn - lokatie: Oirschot (NL)

Tweedaagse terugkomdag (stage)opleiders en huisartsopleiders: Seksuele Gezondheid te Heeze - lokatie: Heeze (NL)

VGCt Najaarscongres 2021, woensdag, donderdag en vrijdag - lokatie: Veldhoven (NL)

Webinar acute kinder- en jeugdpsychiatrie - lokatie:

Wilsonbekwaamheid - lokatie: Zeist (NL)

“Art. 2.3 Wfz – bezint eer ge begint”. - lokatie:

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

ACT voor SOLK (Basiscursus) - lokatie: Amsterdam (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Purmerend (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining interne auditoren - lokatie: Dordrecht (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

DBC - Systematiek - lokatie: Alkmaar (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Door één deur. Zonder stress lekker samenwerken - lokatie: Putten (NL)

Functional Resonance Analysis Method (FRAM)-training (online) - lokatie:

GIT-PD Jeugd training - lokatie: Utrecht (NL)

Introductie patiëntveilig werken met CRM - lokatie: Enschede (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden - lokatie: Maastricht (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2021-2022 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Leefstijl in de GGZ congres 2021 - lokatie:

Managementtraining voor AIO's - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass Tuchtrecht - lokatie: Zeist (NL)

MBT en Adolescenten - lokatie: Apeldoorn (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Mini-symposium ter gelegenheid afscheid Wim de Kort - lokatie: Breda (NL)

Netwerkconferentie van het Netwerk Vroege Psychose: VIP: the future is now! - lokatie: Eindhoven (NL)

NISPA dag 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

PITSTOP suïcidepreventietraining - lokatie: Enschede (NL)

Project Casuïstiek bespreking - lokatie: Bilthoven (NL)

Ruimte - lokatie: Utrecht (NL)

seminar Kinder- en Jeugdpsychiatrie Karakter - lokatie: Doorwerth (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Hoorn (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Den Haag (NL)

Somatiek Update voor de Psychiater 2021: Het kwetsbare brein | 4 november 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Speaker Tour 2021 – “Treating schizophrenia – practical guidance of partial agonists in acute setting” - lokatie: Enschede (NL)

Speaker Tour 2021 – “Treating schizophrenia – practical guidance of partial agonists in acute setting” - lokatie: Roosteren (NL)

Specialistische cursus groepspsychotherapie extra dag - lokatie: Zeist (NL)

Supervisorentraining Rijnmond 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training stafbestuur GGZ - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

TtT - Workshop Van werk- naar leermoment - lokatie: Utrecht (NL)

‘Wie gelooft er nog in de ggz? Van onmacht naar hoop.’ - lokatie: Dordrecht (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

ACT Tweedaagse Workshop - lokatie: Doetinchem (NL)

Affectfobietherapie (vervolg) - lokatie: Eindhoven (NL)

CGT basiscursus 2021-2022 - lokatie: Arnhem (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Oude Meer (NL)

Cursus 'EuREKA: EmotieREgulatie training bij Kinderen en Adolescenten' - lokatie:

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Schuld en Schaamte - lokatie: Garderen (NL)

Morele oordeelsvorming voor de medische praktijk - lokatie: Baarn (NL)

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

Patiëntveilig werken met behulp van CRM - lokatie: Bilthoven (NL)

Speaker Tour 2021 – “Treating schizophrenia – practical guidance of partial agonists in acute setting” - lokatie: Leeuwarden (NL)

Speaker Tour 2021 – “Treating schizophrenia – practical guidance of partial agonists in acute setting” - lokatie: Rotterdam (NL)

Stille Ontheemding - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcidepreventie: Betrekken van naasten "Gewoon doen" - lokatie: Ede (NL)

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Diemen (NL)

Vitamine R: Leer hoe je regie, rust en ruimte creëert - lokatie:

Interculturele competenties voor zorgprofessionals - lokatie: Goirle (NL)

Lustrumsymposium : ‘Van onderzoek naar praktijk’ - Tubereuze Sclerosis Complex –2021/ 40 jaar STSN (Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland) - lokatie: Ede (NL)

Surinamedag 2021 - lokatie: Nootdorp (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus epidemiologie en statistiek - lokatie: Rotterdam (NL)

Coachende vaardigheden voor de arts - lokatie:

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Corle (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Vaattoegang - lokatie: Houten (NL)

Introductiedag psychiaters en psychologen GW/VB en SPV - lokatie: Zeist (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Lean Leiderschap voor medisch specialisten - lokatie:

Leergang Management voor Medici - lokatie: Utrecht (NL)

Management Development voor Medisch Specialisten - lokatie: Ravenstein (NL)

Newborn Life Support - lokatie:

NVDK Congres - lokatie: Veenendaal (NL)

Op goed geluk! Moderne levenskunst voor artsen - lokatie: Ermelo (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Zwolle (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Training Imaginaire Exposure - lokatie: Diemen (NL)

Transcraniële magnetische stimulatie (TMS)-behandeling: theorie en indicatiestelling - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop PDCA - lokatie: Breda (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basiscursus Echografie theorie en praktijk - lokatie: Leiderdorp (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Feedback in een veilig leerklimaat tijdens de overdracht - lokatie: Alkmaar (NL)

FTO GGZ Rivierduinen 2021: Lithium - lokatie:

Generic Instructor Course - lokatie: Amsterdam (NL)

IJsselmonde Forum: Zorg op Zuid 2027, Een Terugblik - lokatie: Ridderkerk (NL)

Jelgersmalezing 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Jonge mensen, groot verdriet - lokatie: Zeist (NL)

MOET providercourse - lokatie: Tilburg (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Opleidingsdag avondworkshop "Eerste hulp bij veranderen - Durf het beste uit jezelf te falen" - lokatie: Helmond (NL)

Opleidingsdag middagworkshop Het Generatietheater - lokatie: Helmond (NL)

OSEG Klu - lokatie: Rijen (NL)

Professionalisering van opleiders en leden van de opleidingsgroep t.b.v.de medische vervolgopleidingen - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Refereeravonden K-EET 9 november '21 - lokatie:

SOLK bij ouderen - lokatie:

Suïcidepreventie basis - lokatie: Katwijk aan Zee (NL)

Teach the Teacher Basistraining Opleiden binnen de Medische Vervolgopleidingen - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teacher bijeenkomst: OOG - lokatie: Alblasserdam (NL)

Teaching on the Run: module 5 - STAMPPOT - lokatie: Leeuwarden (NL)

Teaching on the Run: module 8 - Onderwijs op de polikliniek - lokatie: Almelo (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training SPACE (behandeling van angst en dwang bij jeugdigen) via de ouders - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden 9 november 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Wetenschappelijk referaat: '“De impact van COVID-19 op de opleiding: wat wordt het nieuwe normaal?”” - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Delft (NL)

Workshop PDCA - lokatie: Breda (NL)

zelfregulatie bij dubbele diagnose - lokatie:

Basiscursus Luchtvaartgeneeskunde klasse 2 en LAPL - lokatie: Soesterberg (NL)

Basistraining Vitaal bedreigde patiënt 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Chronische pijn en chronische vermoeidheid - verklaren en instandhoudende factoren - lokatie:

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

DBC - Systematiek - lokatie: Rotterdam (NL)

DBC - Systematiek - lokatie: Den Haag (NL)

Goede tijden, slechte tijden. Onze biologische klok en de 24/7 maatschappij. - lokatie: Utrecht (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

KNMG Webinar Verschil moet er zijn. Op zoek naar meer diversiteit en inclusie. - lokatie:

managementscholing Noordwest ziekenhuisgroep - lokatie: Bergen (NL)

Masterclass Financieel Management in de Zorg - 2021/2022 - lokatie: Breukelen (NL)

Nabij-de-doodervaringen - lokatie: Echt (NL)

NFU Advanced Training Program Waardengedreven Zorg - lokatie:

PITSTOP Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Reanimatie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Hoofddorp (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teaching on the Run: module 14 - Opleiden in Leiderschap - lokatie: Zwolle (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Amsterdam (NL)

Training PANSS 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

WGS Symposium - Whole Genome Sequencing in de klinische praktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Harderwijk (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Harderwijk (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Groningen (NL)

ADHD & ASS - lokatie:

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

Besturen medische staf revalidatie-instellingen - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

Beter begrijpen en bereiken van ‘moeilijke’ patiënten - lokatie: Soesterberg (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Congres zelfsabotage en zelfdestructief gedrag - lokatie: Eindhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

CPZHN refereeravond 11 november 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Farmacotherapeutisch Overleg Altrecht - Hardnekkige depressie - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie: Empathie en innerlijke helderheid. (Basis 2) - lokatie: Bakkeveen (NL)

MOET providercourse - lokatie: Tilburg (NL)

Nascholing Leiderschap voor jonge psychiaters - lokatie:

Online OOR-ZWN event 'De paradox van informeel leren' (11 november 2021) - lokatie:

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Psyfar masterclass PTSS - lokatie: Landgraaf (NL)

Samenloop Wvggz - WZD - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

SIRE + voor medisch specialisten en ziekenhuisapothekers - lokatie: Hoorn (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Apeldoorn (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Teach The Teacher Verdieping - lokatie: Amsterdam (NL)

Teaching on the Run: module 10 - Feedback tussen collega’s - lokatie: Groningen (NL)

ToxED - Toxicology Congress - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Maastricht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Verdiepende training voor consulenten palliatieve zorg met aandacht voor het systeem van de patiënt en het behandelteam - lokatie: Utrecht (NL)

Wetenschapsmiddag Rivierduinen 2021 - lokatie: Katwijk aan Zee (NL)

Workshop Help! wat moet ik nu tegen de student zeggen? - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Harderwijk (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Harderwijk (NL)

ACT voor (huis)artsen in de praktijk: psychologische flexibiliteit in de spreekkamer - lokatie: Kedichem (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basiscursus CBT-E Eetstoornissen - lokatie: Den Haag (NL)

Basistraining Beter gezond? - lokatie: Groningen (NL)

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Zeist (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - lokatie: Breda (NL)

ONLINE - EPZ Lustrum symposium ‘Waar blijft de tijd?!’ - lokatie: Leiden (NL)

opleiding rapporteur NIFP: specifiek deel volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Harderwijk (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Hoorn (NL)

Studiebijeenkomst 'Van alle markten thuis? Levensbeschouwelijke diversiteit in de zorg voor zin' - lokatie: Utrecht (NL)

Teach The Teacher Verdieping - lokatie: Amsterdam (NL)

Thematische Advanced Life Support Management - lokatie: Houten (NL)

Training CGT bij Psychose en Trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Leiden (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Veneuze duplexcursus - lokatie: Rotterdam (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Echografie theorie en praktijk - lokatie: Leiderdorp (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Cubaanse gezondheidszorg met de focus op preventieve zorg en GGZ - lokatie: La Habana (CU)

Financieel Management voor de arts - lokatie: Eindhoven (NL)

Introductiedag psychiaters en psychologen GW/VB en SPV - lokatie: Zeist (NL)

Introductietraining DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

MBT Early - lokatie: Breda (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Nascholingsbijeenkomst Opl.Consortium Psychiatrie Noord-Nederland 15 november 2021 - lokatie: Groningen (NL)

NRR ERC Advanced Life Support - lokatie: Haarlem (NL)

Organisatie van data analytics - lokatie: Zeist (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

PROSA basiscursus - lokatie: Maastricht (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2021 - lokatie: Ede (NL)

Schitteren door aanwezigheid - lokatie: Ermelo (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Assen (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Leiden (NL)

Workshop PDCA - lokatie: Breda (NL)

115 OGZ Medisch rekenen en IV-medicatie - lokatie: Rijen (NL)

ADHA en partnergeweld - lokatie: Utrecht (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Doodsangst bespreken in de behandeling - lokatie: Eindhoven (NL)

Hoe leid ik mijn vakgroep - lokatie:

Intensieve trauma behandeling: doe het met lef (ITB) - lokatie: Groningen (NL)

Intern en Extern Management voor de arts - lokatie: Eindhoven (NL)

Introductie patiëntveilig werken met CRM - lokatie: Enschede (NL)

Introductieprogramma Medisch Specialisten, dag 1 - lokatie: Delft (NL)

Masterclass Presence and Self-compassion in Psychotherapy - lokatie: Vught (NL)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

Nascholing Leiderschap voor jonge psychiaters - lokatie:

Professionalisering van opleiders en leden van de opleidingsgroep t.b.v.de medische vervolgopleidingen - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Referaat Zingeving in de GGZ - lokatie: Groningen (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Teach the Teacher Opfriscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Teaching on the run: module 6 - Lastige gesprekken in de opleiding - lokatie: Zwolle (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Trauma bij baby's en peuters - lokatie: Zeist (NL)

Workshop Werkdruk herkennen en bespreken - lokatie: Dordrecht (NL)

Basistraining Beter gezond? - lokatie: Nijmegen (NL)

EMDR binnen de forensische psychiatrie: net even anders - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR en Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Introductie van ‘Mentalization based treatment’ - tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Jaarlijks SCEN symposium Noord Holland Noord 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Jubileumcongres 150 jarig bestaan: Viering met een grote V! - lokatie: Amsterdam (NL)

Nascholing psychiatrie 17 november 2021 - lokatie:

NVMO Congres 2021 - lokatie: Bergen (NL)

Opleiding Scen-arts 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie: Amsterdam (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie:

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Teaching on the Run: module 1 - opleiden in de dagelijkse praktijk - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

training radicalisering en extremisme - lokatie: Utrecht (NL)

22e Psychologenconferentie van GGZ NHN met als thema: Contact - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Castricum (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Autisme bij vrouwen - lokatie: Utrecht (NL)

Congres ‘De volgende stap in patiëntveiligheid’ - lokatie: Barneveld (NL)

FTO Esketamine neusspray bij therapieresistente depressie - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Jaarlijks congres autisme - 9e editie - 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2021-2022 - lokatie: Leiden (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Neonaticide - lokatie: Den Haag (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Op hoop van zegen?! Een inspirerende cursus rond medisch-ethische dilemma's. - lokatie: Ermelo (NL)

Persoonlijk leiderschap - lokatie: Nootdorp (NL)

Reanimatie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Switchen van Psychofarmaca - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Teach the Teachers III - de opleider als regisseur van de opleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the run: module 6 - Lastige gesprekken in de opleiding - lokatie: Zwolle (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Arnhem (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus schematherapie 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Clinical leadership - tranche 7 - lokatie:

De mythe van de gewetenloze jongere ontrafeld 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - lokatie: Amersfoort (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

Opleiden in Gelre; 'Generatie Ygenwijs' - lokatie:

Opleiding tot medisch coach level II - lokatie: Bennekom (NL)

Suïcidepreventie: Betrekken van naasten "Gewoon doen" - lokatie: Ede (NL)

Symposium Ziekenhuisgeneeskunde - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

vervolgtrainingen communicatie - lokatie: Weesp (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Enschede (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Houten (NL)

Alternatief model voor persoonlijkheidsstoornissen (AMPD): state of the art en klinische toepassing - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Basic Life Support - lokatie: Leiderdorp (NL)

Basic Life Support - lokatie: Leiderdorp (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

Emergency care training - lokatie: The Bottom (AN)

Imaginaire Exposure voor EMDR therapeuten - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Suïcidepreventie basis - lokatie: Leiden (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Doetinchem (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Doetinchem (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Utrecht (NL)

TtT Optimaliseren EPA-gericht opleiden - lokatie: Hoofddorp (NL)

Verdiepende training voor consulenten palliatieve zorg met aandacht voor het systeem van de patiënt en het behandelteam - lokatie: Utrecht (NL)

What about Inflammation and Infection - lokatie: Vlieland (NL)

What about Perception - lokatie: Vlieland (NL)

What about Psychedelics - lokatie: Vlieland (NL)

What about Stress Hormones (WASH) - lokatie: Vlieland (NL)

Workshop Werkdruk herkennen en bespreken - lokatie: Dordrecht (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Begeleiden en beoordelen - lokatie: Venlo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Contextueel behandelen - lokatie: Deventer (NL)

Eendaagse cursus 'Culturele psychotherapie’ - lokatie: Arnhem (NL)

Het nieuwe Landelijke Opleidingsplan voor artsen in opleiding voor psychiater. -Werken met Entrustable Professional Activities (EPA’s) -Werken met reconcept - lokatie:

Jaarssymposium Depressie - lokatie:

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Roermond (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Online congres HIC&ART 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

Patientjourney - lokatie: Almelo (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen - de stand van zaken in vogelvlucht 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Speak Up dear! - 2-daagse Presentatie- en Profileringstraining voor vrouwen - lokatie: Zeist (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the Run: module 1 - opleiden in de dagelijkse praktijk - lokatie: Almelo (NL)

Teaching on the Run: module 10 - Feedback tussen collega’s - lokatie: Groningen (NL)

Themabijeenkomsten WvGGZ - lokatie:

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Workshop PDCA - lokatie: Breda (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Beter samenwerken met collega’s. Non-Technical-Skills: Hoe leid je daarin op? - lokatie: Leiden (NL)

Bevlogenheid (samen fit blijven) - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie:

Haal het beste uit jezelf - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Obesitas - lokatie:

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

Patiëntveilig werken met behulp van CRM - lokatie: Bilthoven (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Wetenschapsavond 2021 - lokatie: Venlo (NL)

17e Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen - lokatie: Amersfoort (NL)

25ste Kliniek van Duizeligheid en Evenwichtstoornissen - lokatie: Vaals (NL)

ADHD Netwerk - 59e Netwerkmeeting - lokatie: Utrecht (NL)

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Brummen (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Bakkeveen (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Ravenstein (NL)

Cursus Beleidspsychiatrie - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Eindrefereerbijeenkomst 25 november 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Feedback in een veilig leerklimaat tijdens de overdracht - lokatie: Alkmaar (NL)

Functionele bewegingsstoornissen | Tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Gender in de spreekkamer, durf het verschil te maken - lokatie: Nijmegen (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen in de praktijk: een hoofdzaak voor de psychiater - lokatie: Naarden (NL)

Neuro- en psychopathologie en belastbaarheid - lokatie:

Professionalisering van opleiders en leden van de opleidingsgroep t.b.v.de medische vervolgopleidingen - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Psyfar masterclass verslaving - najaar 2021 - lokatie: Tegelen (NL)

SIRE training - lokatie: Delft (NL)

Superb supervision junior - mentoring your PhD candidate towards responsible conduct of research - lokatie: Amsterdam (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher Feedback geven aan AIOS - lokatie: Amsterdam (NL)

Teaching on the Run: module 8 - Onderwijs op de polikliniek - lokatie: Deventer (NL)

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie:

TtT - Workshop Faciliteren van actief leren - lokatie: Utrecht (NL)

Vijfdaagse Basisopleiding EMDR K&J - lokatie: Arnhem (NL)

Werken met cliënten met een antisociale persoonlijkheidsstoornis - lokatie:

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Motiverende gespreksvoering - lokatie:

Workshop Motiverende gespreksvoering - lokatie:

Workshop PDCA - lokatie: Breda (NL)

‘Werken aan je zelfbeeld, COMET voor kinderen en jongeren’ - lokatie: Ede (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Complete zorg voor de kwetsbare oudere in het ziekenhuis - lokatie: Groningen (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Havensymposium 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

HMIMS - lokatie: Tilburg (NL)

Masterclass Schuld en Schaamte - lokatie: Garderen (NL)

Moeilijke patiënten - lokatie: Soesterberg (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Delft (NL)

4 verschillende vakgebieden in de geneeskunde - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Corle (NL)

De Zeven Hoofdzonden - lokatie: Ermelo (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

Duaal Leiderschap - lokatie: Garderen (NL)

Referatencyclus Opleiding Psychiatrie 29 november 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Almere (NL)

Webinar Wetenschappelijk Middagprogramma Rijnmond najaar 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

"Het mentoraat binnen de opleiding" - lokatie: Groningen (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Switchen van Psychofarmaca - lokatie: Nijmegen (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teachers-Plus: EPA's gebruiken in de opleiding - lokatie: Leiden (NL)

Teaching on the Run: module 10 - Feedback tussen collega’s - lokatie: Leeuwarden (NL)

Tijdig in gesprek over behandelgrenzen - lokatie: Harderwijk (NL)

Training Praten met kinderen en ouders over seksueel misbruik - lokatie: Amersfoort (NL)

Workshop Medisch leiderschap - lokatie: Amstelveen (NL)

Basiscursus Mentaliseren Bevorderende Therapie bij adolescenten (MBT-A) 3 DAAGSE - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Beter gezond? - lokatie: Gorinchem (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Drachten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie:

Gered door de hamer?! Ontsnap aan zinloos vergaderen - lokatie: Brummen (NL)

Masterclass "En toen werd je zelf ziek" - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Mentalisatie Bevorderende Therapie in gezinnen en systemen (MBT-F) - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

“Art. 2.3 Wfz – bezint eer ge begint”. - lokatie:

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Maastricht (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

DEUS Point-of-Care Echocardiografie - lokatie: Hoevelaken (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Nefrologie - lokatie: Hoevelaken (NL)

Door denken voor dokters. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Brummen (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief (Basis 1) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Introductie patiëntveilig werken met CRM - lokatie: Enschede (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Startscholing Mentoraat Master Epicurus - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Teach the Teacher - lokatie: Ridderkerk (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Almelo (NL)

Webinar Multidisciplinaire Richtlijn - lokatie:

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

11e Jaarsymposium Gehechtheid 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Oude Meer (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Hoevelaken (NL)

Jaarlijks Symposium en Workshop voor onafhankelijk keurende psychiaters voor het CBR - lokatie: Vianen (NL)

Symposium Tijd voor ADHD, ADHD & Tijd - lokatie: Amsterdam (NL)

TtT - Workshop Faciliteren van actief leren - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Corle (NL)

Diagnostiek en behandeling van gecompliceerde rouw - lokatie: Utrecht (NL)

Docentprofessionalisering Medische Vervolgopleidingen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

PITSTOP Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher Basistraining Opleiden binnen de Medische Vervolgopleidingen - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Safety-II (online) - lokatie:

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

De veranderende rol van de arts en de leidinggevende in het tijdperk van integraal capaciteitsmanagement - lokatie: Haarlem (NL)

eer gerelateerd geweld - lokatie: Zwolle (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

MOET providercourse - lokatie: Tilburg (NL)

Opleidingssymposium COc 'You get what you (don’t) expect? Hoe het placebo effect kan bijdragen aan betere zorg' - lokatie: Almere- Stad (NL)

Reanimatie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Starttraining PT voor mentoren - lokatie:

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Switchen van Psychofarmaca - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Training Expertisecentrum Euthanasie - Introductietraining - lokatie: Den Haag (NL)

ABCDE Methodiek cursus - lokatie: Maastricht (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Psychose en Persoonlijkheid - lokatie: Enschede (NL)

Refereerbijeenkomst GGz Breburg december 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

Samenloop Wvggz-Wzd - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Houten (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Eibergen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Ermelo (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Eetstoornissen - lokatie: Apeldoorn (NL)

Klinisch Opleiden: Inspireren en Groei - lokatie: Nijmegen (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Newborn Life Support - lokatie:

Nijcare symposium 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Psychiatrie en dementie - lokatie: Apeldoorn (NL)

Reanimatie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach The Teacher: basis - lokatie: Geleen (NL)

Wetenschappelijk Middagprogramma in de vorm van een symposium - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Alkmaar (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Alkmaar (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

HMIMS - lokatie: Emmen (NL)

NVMSR Themamiddag “Verzekeringstechnische en juridische aspecten van het rapporteren” - lokatie: Nijkerk (NL)

NVP congres: Dag van de Psychotherapie 2021, "Verkeerd verbonden ", over de psychologie en biologie van menselijk contact - lokatie: Amsterdam (NL)

Patientcomfort en communicatie - lokatie: Nijmegen (NL)

Pepper The next level - lokatie: Zwolle (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Workshop PDCA - lokatie: Breda (NL)

Lustrum 2021.psa - lokatie: Amsterdam (NL)

Persisterende depressie (dysthymie, vroeg begin), emotionele verwaarlozing, en de band tussen mens en dier. - lokatie: Amsterdam (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Corle (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Slikken of stikken? De leukste masterclass over prikken, pillen en poeders - lokatie: Brummen (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Workshop PDCA - lokatie: Breda (NL)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining Beter gezond? - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

De veranderende rol van de arts en de leidinggevende in het tijdperk van integraal capaciteitsmanagement - lokatie: Haarlem (NL)

Hart Leiderschap - lokatie:

Introductie patiëntveilig werken met CRM - lokatie: Enschede (NL)

Jelgersmalezing 2021 - lokatie: Leiden (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Reanimatie onderwijs ZGV 2021 - lokatie: Ede (NL)

Refereerbijeenkomst 14 december 2021 - lokatie: Goes (NL)

Refereerlunches Centrum voor Psychotherapie - lokatie:

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Succesvol veranderen: beïnvloeden en begeleiden van veranderingen binnen de MVO - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Feedback - lokatie: Groningen (NL)

Workshop PDCA - lokatie: Breda (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Reanimatie - lokatie: Zuidlaren (NL)

“Art. 2.3 Wfz – bezint eer ge begint”. - lokatie:

5 - daagse basistraining DGT - lokatie:

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Kannerlezing: Autistic traits in psychotic disorders: prevalence, familial risk, and impact on social functioning - lokatie: Den Haag (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden - lokatie: Maastricht (NL)

MBT en Groepstherapie - lokatie: Groningen (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Reanimatie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Thematische Advanced Life Support Management - lokatie: Houten (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Dordrecht (NL)

Training Safety-II: toepassingen in de praktijk - lokatie:

Wils(on)bekwaamheid - lokatie: Zeist (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Basistraining Vitaal bedreigde patiënt 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Ermelo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

De Academie | Kracht van Confrontatie - lokatie: Utrecht (NL)

Referaat Aandacht voor somatiek en medicatieveiligheid in de ambulante GGZ - lokatie: Groningen (NL)

Themabijeenkomsten WvGGZ - lokatie:

Haal het beste uit jezelf - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Workshop Feedback - lokatie: Groningen (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Emotion Focused Therapy level II - lokatie:

SCEN-artsen bijeenkomsten 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

5 - daagse basistraining DGT - lokatie:

Imaginaire Exposure voor EMDR therapeuten - lokatie: Utrecht (NL)

Op goed geluk! Moderne levenskunst voor artsen - lokatie: Brummen (NL)

Suicidepreventie - lokatie: Soesterberg (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

CGT basiscursus 2021-2022 - lokatie: Arnhem (NL)

Opleiding tot medisch coach level I - lokatie: Bennekom (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Aan de Slag! leergroep – Leiderschapstraject Slagkracht - lokatie: Rotterdam (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Brummen (NL)

Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders - lokatie:

Reanimatie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Teamscholing Neurorevalidatie - lokatie: Leiden (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop Feedback - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Diagnostiek en behandeling van traumagerelateerde stoornissen bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

NVRG Basiscursus Systeemtherapie - lokatie: Hilversum (NL)

Basis EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (volwassenen) - lokatie: Amsterdam (NL)

EHBOz: Eerste Hulp Bij Onderzoek - lokatie: Assen (NL)

Immediate Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Vierdaagse opleiding '(Imaginaire) Exposure behandeling bij PTSS' - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus Relationeel trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarsymposium Kinder- en jeugdpsychiatrie 2022 - 12 maanden kinder- en jeugdpsychiatrie in vogelvlucht - - lokatie: Amersfoort (NL)

Reanimatie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

Postmaster opleiding Seksuologie - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Transformationeel leiderschap en bewustzijn - lokatie: Oirschot (NL)

Basiscursus EMDR volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

BASISCURSUS SCHEMATHERAPIE - lokatie: Heerlen (NL)

Hechtingsgerichte systeemtherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Leergang Clinical Leadership / voor medisch specialisten in een (toekomstige) leidinggevende rol - lokatie: Amsterdam (NL)

Refereerdag forensische psychiatrie en psychologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Shared Care 2022 - 12 maanden psychiatrie in vogelvlucht - - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie: Betrekken van naasten "Gewoon doen" - lokatie: 8025 BW Zwolle (NL)

Suïcidepreventie: Betrekken van naasten "Gewoon doen" - lokatie: 8025 BW Zwolle (NL)

Supervisorencursus psychotherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Autonomie bevorderend beleid bij chronisch suïcidale patiënten - lokatie: Deventer (NL)

Door denken voor dokters. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Leersum (NL)

Bijscholing levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychische stoornis - lokatie: Zuidlaren (NL)

Suïcidepreventie basis - lokatie: Katwijk aan Zee (NL)

25 uur cursus Schematherapie voor Cluster C (FGzPt, NVvP) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus EMDR volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing LVAK Basisdagen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Reanimatie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Schematherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Amsterdam (NL)

Transformationeel leiderschap en bewustzijn - lokatie: Oirschot (NL)

2 jaar Wet verplichte GGZ - lokatie: Zeist (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Meet-the-experts Gehechtheid 2021 - lokatie:

"Kanker op de werkvloer" - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Agressie Management - lokatie: Nijmegen (NL)

EMDR en Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-K) - lokatie: Utrecht (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Leersum (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Risicotaxatie bij jeugdige zedendelinquenten: training in de J-SOAP D - lokatie: Utrecht (NL)

Specialistische Cursus Therapie met Paren, Module 1 + 2 'Ouderschap en Partnerschap' en ''Complexiteit van Psychopathologie en Geweld in Partnerrelaties - lokatie: Haarlem (NL)

Specialistische Module Transculturele Systeemtherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

EMDR - Basistraining - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

Door één deur. Zonder stress lekker samenwerken - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Ja dokter, nee dokter! Receptuur voor een soepel spreekuur - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Opleidingsmodule “Onafhankelijk Medisch Onderzoek inzake Medisch Handelen en Medische Aansprakelijkheid” - lokatie: Nijkerk (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Suïcide & Suïcidepreventie - lokatie: Zeist (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Opleiding tot medisch coach level I - lokatie: Bennekom (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Ermelo (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Tweedaagse masterclass Complexity Thinking - lokatie: Lunteren (NL)

Leergang Zelfverwondend gedrag - lokatie: Utrecht (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus EMDR volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Lichaamsgerichte interventies - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding Scen-arts 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding EMDR - lokatie: Den Dolder (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Reanimatie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Training SCID-5 junior - lokatie: Arnhem (NL)

Gered door de hamer?! Ontsnap aan zinloos vergaderen - lokatie: Leersum (NL)

Opleiding tot medisch coach level II - lokatie: Bennekom (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Leergang jonge klaren (word de medisch specialist die je wilt zijn) - lokatie: Bennekom (NL)

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Schematherapie bij adolescenten voor gevorderden - lokatie: Purmerend (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Basiscursus Groepsdynamica (A) - lokatie: Amsterdam (NL)

Inleiding Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Vakgroepvoorzitter - lokatie: Utrecht (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

Keizermodule Meesterklas: :"De nieuwe kleren van de keizer van de bestuurder en de geneesheer-directeur in een veranderend krachtenveld met nieuwe wetgevende kaders - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Lichamelijke aspecten van trauma en gehechtheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Startscholing Mentoraat Master Epicurus - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Tweedaagse cursus Acceptance & Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Verdiepende Masterclass Psychotrauma, Psychedelica & Psychotherapie - lokatie: Oegstgeest (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Affectfobietherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Affectfobietherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Delft (NL)

Cursus 'EuREKA: EmotieREgulatie training bij Kinderen en Adolescenten' - lokatie: Arnhem (NL)

Suïcidepreventie: Betrekken van naasten "Gewoon doen" - lokatie: Ede (NL)

Suïcidepreventie: Betrekken van naasten "Gewoon doen" - lokatie: Ede (NL)

Supervisorencursus psychotherapie - lokatie: Utrecht (NL)

5 - daagse basistraining DGT - lokatie:

Affect Fobie Therapie - lokatie: Utrecht (NL)

Hoogbegaafdheid (Leergang) - lokatie: Eindhoven (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Teach The Teacher: basis - lokatie: Geleen (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Nut en noodzaak van conflicten in therapiegroepen - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Vervolgcursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Klinische Bootcamp presteren onder druk in de klinische setting - lokatie: Bilthoven (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Dialectische Gedragstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus 2022 “Medisch Specialistische Rapportage” - lokatie: Nijkerk (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Vervolgcursus EMDR (4,5 dagen) - lokatie: Den Dolder (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Basis EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

CGT basiscursus 2021-2022 - lokatie: Arnhem (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

Aan de Slag! leergroep – Leiderschapstraject Slagkracht - lokatie: Rotterdam (NL)

Training in de HCR-20: V3 - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Education4Care nascholing op Terschelling - lokatie: Terschelling (NL)

Ouderengeneeskunde Maastricht 2.0 'actualiteit en ontwikkelingen' 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

‘Werken aan je zelfbeeld, COMET voor kinderen en jongeren’ - lokatie: Ede (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Leersum (NL)

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Zeist (NL)

Intensieve trauma behandeling: doe het met lef (ITB) - lokatie: Zwolle (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

5 - daagse basistraining DGT - lokatie:

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Opleiding Scen-arts 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Training PICS/TTI - lokatie: Assen (NL)

Emotion-Focused Therapy level I - lokatie: Vught (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Leersum (NL)

Effectief handelen in stressvolle situaties en periodes - lokatie: De Koog (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

CGT basiscursus 2021-2022 - lokatie: Arnhem (NL)

Basis EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Brummen (NL)

Schematherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Startscholing Mentoraat Master Epicurus - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Masterclass Vakgroepvoorzitter - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Management voor stafbesturen - lokatie: Zeist (NL)

Meesterklas 2.0 De Wet Verplichte GGZ en de Geneesheer Directeur - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Klinische Bootcamp presteren onder druk in de klinische setting - lokatie: Bilthoven (NL)

Suïcidepreventie: Betrekken van naasten "Gewoon doen" - lokatie: Ede (NL)

Suïcidepreventie: Betrekken van naasten "Gewoon doen" - lokatie: Ede (NL)

Cursus 'Diagnostiek en Behandeling van suïcidaal gedrag in de GGZ' - tweeluik - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Effectief handelen in stressvolle situaties en periodes - lokatie: De Koog (NL)

Suicidepreventie - lokatie: Soesterberg (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

ESCAP

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Training SCID-5 junior - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

EMDR en Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

Slikken of stikken? De leukste masterclass over prikken, pillen en poeders - lokatie: Brummen (NL)

Cursus 'EuREKA: EmotieREgulatie training bij Kinderen en Adolescenten' - lokatie: Arnhem (NL)

Zeker en vast. Ontdek het fundament van de medische wetenschap - lokatie: Brummen (NL)

EMDR en Schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

Aan de Slag! leergroep – Leiderschapstraject Slagkracht - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Basis EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Tweedaagse cursus Acceptance & Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus Cognitieve gedragstherapie voor insomniastoornis (CGT-I) - lokatie: Assen (NL)

CGT basiscursus 2021-2022 - lokatie: Arnhem (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Leersum (NL)

Affectfobietherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

5 - daagse basistraining DGT - lokatie:

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Hechtingsgerichte systeemtherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Ethiek voor medici - lokatie: Utrecht (NL)

Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-K) - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus EMDR (4,5 dagen) - lokatie: Den Dolder (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

EMDR en Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Teach The Teacher: basis - lokatie: Geleen (NL)

Besturen medische staf revalidatie-instellingen - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding EMDR - lokatie: Den Dolder (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Ouderengeneeskunde Maastricht 2.0 'actualiteit en ontwikkelingen' 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Groningen (NL)

Basis EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Intensieve trauma behandeling: doe het met lef (ITB) - lokatie: Groningen (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Emotion-Focused Therapy level I - lokatie: Vught (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus 'EuREKA: EmotieREgulatie training bij Kinderen en Adolescenten' - lokatie: Arnhem (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Hoogbegaafdheid (Leergang) - lokatie: Eindhoven (NL)

Doodsangst bespreken in de behandeling - lokatie: Eindhoven (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Inleiding Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Utrecht (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Ermelo (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Masterclass Vakgroepvoorzitter - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

5 - daagse basistraining DGT - lokatie:

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Basis EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

Basis EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

5 - daagse basistraining DGT - lokatie:

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

5 - daagse basistraining DGT - lokatie:

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

5 - daagse basistraining DGT - lokatie:

5 - daagse basistraining DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

5 - daagse basistraining DGT - lokatie:

5 - daagse basistraining DGT - lokatie:

5 - daagse basistraining DGT - lokatie:

5 - daagse basistraining DGT - lokatie: