25 uur cursus Schematherapie Gevorderd Adolescenten (NVvP) - lokatie: Eindhoven (NL)

ACT Tweedaagse Workshop - lokatie: Doetinchem (NL)

Acute Zorg Congres - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

EMDR en Schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

Geneeskunde in de Luchtvaart Oriëntatie Cursus (GLOC) - lokatie: Soesterberg (NL)

IMH cursus 8: Behandelen ouder-kindrelatie bij ouder(s) met persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch Wetenschappelijke Vergadering Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen - lokatie: Deventer (NL)

Kritische constructieve feedback in oplediingssituaties - lokatie: Duivendrecht (NL)

Opleidertraining voor PA-opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding tot medisch coach level I - lokatie: Bennekom (NL)

PITSTOP Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Pocus Event 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

RGOc symposium NSA: De magie van de succesvolle behandeling - lokatie: Groningen (NL)

Specialistische Module Transculturele Systeemtherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Traumatische rouw - lokatie: Diemen (NL)

Vervolgcursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
‘Bipolar guidelines around from the world: evidence based medicine’
‘Efficacy and compliance in schizophrenia: could depot antipsychotics help?’
‘Efficacy and compliance in schizophrenia: could depot antipsychotics help?’
2019-2021: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2019-2021: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2020-2022 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2020-2022: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
AccreDidact ADHD bij volwassenen/psychiater
AccreDidact Burn-out en psychiatrische stoornissen/psychiater
AccreDidact GHB – gebruik, afhankelijkheid en behandeling/psychiater
AccreDidact Neuropsychiatrie bij parkinson/psychiater
AccreDidact Samen beslissen/psychiater
AccreDidact Systeemtherapie in de ggz/psychiater
AccreDidact Zwangerschapsgerelateerde psychiatrie/psychiater
Accreditatietoets ‘Gehechtheid, mentaliseren en autonomie bij anorexia nervosa en bulimia nervosa’
Accreditatietoets 'Bipolaire stoornissen en alcoholafhankelijkheid'
Accreditatietoets 'CYP2D6- en CYP2C19-genotypering: effectiviteit in de psychiatrische praktijk’
Accreditatietoets 'Diagnostiek van frontotemporale dementie in de psychiatrische praktijk’
Accreditatietoets 'Effect van bewegen op psychiatrische symptomen en lichamelijke gezondheid bij mensen met psychiatrische aandoeningen’
Accreditatietoets 'Farmacotherapeutische behandeling van psychotische depressie’’
Accreditatietoets 'Hoe genetica Precision Psychiatry mogelijk kan maken'
Accreditatietoets 'Is er een risico op toename van agressie bij een rookvrije GGZ?'
Accreditatietoets 'Melatonine en slaapstoornissen'
Accreditatietoets 'Microbioom en autisme'
Accreditatietoets 'Prenatale psychologische stressfactoren en de ontwikkeling van affectieve stoornissen bij het kind'
Accreditatietoets 'Prevalentie en uitingsvormen van agressie bij volwassen patiënten met niet-aangeboren hersenletsel'
Accreditatietoets 'Proactieve cognitieve psychiatrie bij het ouder worden’
Accreditatietoets 'Radicalisering en psychiatrie: pleidooi voor een brede blik'
Accreditatietoets 'Recreatief ecstasygebruik in Nederland’
Accreditatietoets 'Risicofactoren voor psychische problemen en mogelijkheden tot interveniëren in de jonge jaren’
Accreditatietoets 'Tijd voor Cluster C-persoonlijkheidsstoornissen: State of the Art'
Accreditatietoets 'Trends en ontwikkelingen in het medisch-onderwijskundig onderzoek'
Accreditatietoets 'Verslaving en autonomie: een drielaags'
Accreditatietoets 'Voorschrijven van psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking'
ADHD en Vrouwen
Antibiotica allergie
Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
Basisopleiding Functionaris Gegevensbescherming
Behandelbeleid
Beleid bepalen rondom stolling en antistolling; vertrouwd raken met het Máxima MC protocol
Bipolaire Stoornissen
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL e-learning - PerfectFit@Night
BSL e-learning - Uw patiënt heeft een laag IQ! Wat nu?
BSL e-learning Ondersteunen bij Samen beslissen
BSL e-learning Procedurele sedatie en analgesie (PSA) - voor artsen
BSL e-learning Samen beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden
BSL e-learning Samen beslissen in de palliatieve zorg
BSL e-learning Samen beslissen met patiënten
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
BSL_E_Vitaal bedreigd - Volwassene - voor artsen
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
CBRN E-learning
CME-toets 'De relatie tussen posttraumatische stressstoornis en metabool syndroom'
CME-toets 'Kwaliteit van leven van patiënten in de langdurige forensische psychiatrie'
CME-toets 'Mindfulness-based cognitieve therapie voor patiënten met somatoforme stoornissen'
CME-toets 'Prolactine, antipsychotica en borstkanker'
CME-toets 'Psychische stress en cellulaire veroudering: de samenhang tussen depressie, angst en telomeerlengte'
CME-toets 'Terugval en chroniciteit van depressieve stoornis in de algemene bevolking; resultaten van NEMESIS-2'
CME-toets 'Zelfmanagement bij en behandeling van depressie; het patiëntenperspectief'
Cultuursensitief werken op de werkvloer
DBC's en wat je ermee moet
De politieke actualiteit in de zorg
De Rookvrije ggz
Dementie Update 2010
Dieetmaatregelen bij metabole ziekten
eBROK® Herregistratie/Continue registratie
e-CME Begin goed, zorg goed
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
e-college ADHD bij volwassenen
e-college ADHD bij volwassenen
ECTR Expert
ECTR Indieningsproces
ECTR Uitvoering onderzoek
Effectief communiceren in de zorg
E-learning - Communicatie met patiënten
E-learning Begrijpelijk communiceren
E-learning bipolaire stoornissen
E-learning Cultural Formulation Interview - 2019
e-learning focus op immuunsysteem en darmmicrobioom
E-learning Kwetsbare ouderen Medisch Specialisten
E-learning MGV 'Verdieping'
E-learning ontwikkelingsstoornissen op volwassen leeftijd
E-learning 'Optimizing ADHD treatment'
E-learning Ouder(s)ondersteuning
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning Rookvrije Start
E-learning serie 'Obesitas en COVID-19'
E-learning: Genetica, de basis
E-learning: Moeilijk behandelbare depressie. Waar staan we en wat zijn nieuwe ontwikkelingen?
E-learning: Obesitas Jaaroverzicht 2020
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert DEUS Echografie
e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
e-Xpert: Advanced Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Crew Resource Management (CRM)
e-Xpert: De vitaal bedreigde patiënt (St. Jansdal)
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – De primary survey en A, B, C, D, E
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Secondary survey
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
Forensiche scherpte
Gedeelde Besluitvorming
Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding
GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
Godsbeeld en geloofsrelatiegesprek: diagnostische en therapeutische interventie met aandacht voor reflectie van therapeut op eigen spirituele biografie
Goed begrepen: effectief communiceren en samen beslissen met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve fase van hun ziekte
Good Clinical Practice (GCP)
Handhygiëne
Health Informatics (9 modules)
Het goede gesprek
Infectiepreventie: medewerkers met direct/intensief patiëntencontact (Zorgpad PRO)
Instituties, wetten en spelers in de zorg
Intervisie
Kanker & Leven
Kanker & Leven: plenaire programma
Keten van orgaandonatie
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Management of depression with agomelatine
MOOC Kidney transplantation
Motiverende gespreksvoering: online oefenen met simulaties
NFU - Advanced Training Program Waardegedreven Zorg
On-demand webcast 8e Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen - Farmacotherapie anno 2012 -
On-demand webcast Avondsymposium Psychotische Stoornissen & Therapietrouw 2011
On-demand webcast Darmgezondheid bij jong en oud
On-demand webcast Darmgezondheid: diagnostiek en het brein
On-demand webcast Precisiezorg is dichterbij dan we denken
On-demand webcast 'Restoring functioning in schizophrenia'
On-demand webcast 'The Potential Role of Novel Atypical Depot Formulations in the Treatment of Schizophrenia
Online Course: Kennis van zorgkosten
Online Course: Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief
Online WMO/GCP training KABIZ(NVFZ)-OA-ZA-NVFG
Online WMO-GCP herregistratie / Refresher training
PAOFarmacie: Klinische farmacologie van ADHD-medicatie
PAOFarmacie: Klinische farmacologie voor serotonerge antidepressiva
Preconceptiezorg
Preventie Postpartum Depressie
Privacy en informatieveiligheid
Privacy en informatieveiligheid
Professionalism in an era of change
Psychiatrie in de praktijk
Psyfar 2016-2
Psyfar 2016-3
Psyfar 2016-4
Psyfar 2017-1
Psyfar 2017-2
Psyfar 2017-3
Psyfar 2017-4
Psyfar 2018-1
Psyfar 2018-2
Psyfar 2018-3
Psyfar 2018-4
Psyfar 2019-1
Psyfar 2019-2
Psyfar 2019-3
Psyfar 2019-4
Psyfar 2020-1
Psyfar 2020-2
Psyfar 2020-3
Psyfar 2020-4
Psyfar 2021-1
Psyfar 2021-2
Psyfar 2021-3
Psyfar 'Meet the expert' 14 januari 2019
Psyfar 'Meet the expert' 3 december 2018
PSYFLIX - Capita Selecta - Serie 1 - 2021
PSYFLIX - eHealthspecialists - Serie 1 - [eerste 20 modules]
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyXpert 2019-4, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2020-2, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2020-3, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2020-4, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2021-1, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2021-2, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2021-3, modules 1 t/m 4
Reanimatie voor volwassenen
SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
Singer Symposium - Contact!
Suïcidepreventie
The challenges treating advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma
The Real-World Impact of Antipsychotics
Verbindende gesprekstechniek - In gesprek met psychose
Verslaving onder artsen
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Webinar on demand: Nieuwe inzichten in de behandelingsopties voor ADHD
Webinars COVID-19 4 november 2020 (eerste van nieuwe reeks)
WebTV Complex trauma bij kinderen - de focus op dissociatie
Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
Werken met een meldcode in de ggz
WMO GCP training - KNMG-GAIA - myGCP.nl
WMO/GCP- en BROK-herregistratie NVHVV-V&V-VSR
Zeggen waar het op staat
Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN

Training in telefonische- en online gesprekvoering - lokatie: Haarlem (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Rotterdam (NL)

ABAN Sturen op kwaliteit en risico's - lokatie: Hoorn (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Contextueel behandelen - lokatie: Deventer (NL)

Hoogbegaafdheid: Behandeling - lokatie: Eindhoven (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Newborn Life Support - lokatie:

Patientjourney - lokatie: Almelo (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teacher. Balanceren, bevlogenheid en burn-out in de vervolgopleidingen. - lokatie: Leiden (NL)

Teaching on the Run: module 4 - vaardigheden onderwijs - lokatie: Zwolle (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

TTT+ Feedback in complexe(re) situaties - lokatie: Leiden (NL)

Vierdaagse vervolgopleiding EMDR bij Kinderen en Jeugd - lokatie: Arnhem (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop PDCA - lokatie: Breda (NL)

Antidepressiva – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Utrecht (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

Heimiddag COC St. Antonius Ziekenhuis - lokatie: Nieuwegein (NL)

Het beleefde lichaam in de spreekkamer 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Lean basistraining voor medisch specialisten en ziekenhuis apothekers accreditatie KNMG/GAIA ABAN/ZA - lokatie: Hoorn (NL)

Medisch Contact Live 'De dokter en de taal' jubileum 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Nevenbevindingen bij DNA diagnostiek - lokatie: Rotterdam (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Seminar “Het motiveren van cliënten met een dwangstoornis voor behandeling” - lokatie: Maastricht (NL)

Teaching on the Run: module 8 - Onderwijs op de polikliniek - lokatie: Deventer (NL)

Themabijeenkomsten WvGGZ - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training SPACE (behandeling van angst en dwang bij jeugdigen) via de ouders - lokatie: Amsterdam (NL)

Verdiepingsscholing ACP gespreksvoering - lokatie: Venlo (NL)

Workshop beoordelen - lokatie: Dordrecht (NL)

Workshop Duaal management Veranderplannen - lokatie: Helmond (NL)

2-daagse nascholing huisarts-specialist: Buiten de lijntjes kleuren! 2021 - lokatie: Nunspeet (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Assen (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Gent (BE)

Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS - lokatie: Grootebroek (NL)

Compassionate-based Care 1: Compassie kun je leren - lokatie:

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

EMDR en Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Haal het beste uit jezelf - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Lichaamsgerichte interventies - lokatie: Amsterdam (NL)

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

Opleidertraining voor PA-opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Opleidingsdag 2021; Aios in de lead in een optimale leeromgeving - lokatie: Veldhoven (NL)

Samenwerken rond opleiden - lokatie: Kloetinge (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teaching on the run: module 6 - Lastige gesprekken in de opleiding - lokatie: Zwolle (NL)

Teaching on the Run: module 8 - Onderwijs op de polikliniek - lokatie: Almelo (NL)

TKD stageopleiders - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Transference focused Psychotherapy extended - lokatie: Bunde (NL)

1-Jarige geaccrediteerde Opleiding VCT-Expert Level-1 En VCT-Master - lokatie: Amsterdam (NL)

Basics van Management en Beleid - lokatie: Breukelen (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Compagnonscursus OZG - lokatie: Ommen (NL)

Compassievol leiderschap in de zorg - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwijndrecht (NL)

CPZHN refereeravond 30 september 202 - lokatie: Leiden (NL)

Dag van de Inhoud 2021 - lokatie: Oentsjerk (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Het gebruik van Virtual Reality in de forensische psychiatrie - lokatie:

Het merk IK": "Je wordt toch wel in een hokje gestopt; bepaal zelf welk hokje dat is" - lokatie: Garderen (NL)

Het Nationale Psychose Congres: wat is goede zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Hoe ontwerp ik blijvende gedragsverandering? - lokatie:

Ins & outs over overgewicht en obesitas met interactieve casuïstiek bespreking - lokatie:

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

MBT en Groepstherapie - lokatie: Breda (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Nascholing Trauma-Sensitieve Ondersteuning - lokatie: Amstelveen (NL)

Neurologie en psychiatrie bij de oudere mens 2021 - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Omgaan met lichamelijk onverklaarde klachten - lokatie: Rotterdam (NL)

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Opfriscursus Feedback en KPB - lokatie: Hoofddorp (NL)

Richtlijnenmiddag 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Röntgentechniek en stralingshygiëne - lokatie: Mill (NL)

Seksualiteit en psychiatrie; de zorgvraag op het gebied van seksualiteit van EPA-patiënten en de vertaling daarvan naar de praktijk - lokatie: Venray (NL)

Speak Up dear! - 2-daagse Presentatie- en Profileringstraining voor vrouwen - lokatie: Zeist (NL)

Studiedag geneesheer directeuren Kinder- en Jeugdpsychiatrie - lokatie: Amersfoort (NL)

Symposium Integrale Wondzorg - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Assen (NL)

Teach the teacher Chipsoft-HIX - lokatie:

Teach the Teacher verdiepingsmodule 'Effectief inzetten van opleidingsmomenten'. - lokatie: Blaricum (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Time-Management - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Wet forensische zorg - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Gent (BE)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Oude Meer (NL)

Landelijk Congres Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Leiderschapsprogramma medische staf Isala (III) - lokatie: Zwolle (NL)

NERASS najaars webinar - lokatie:

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

Ontwikkelingen in de zorg - lokatie: Dirkshorn (NL)

opleiding rapporteur NIFP: algemeen deel - lokatie: Utrecht (NL)

PITSTOP Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Schematherapie Verdieping 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Teach the teacher Chipsoft-HIX - lokatie:

Teamtraining Implementatie van EPA's in de opleidingspraktijk (Heelkunde) - lokatie: Utrecht (NL)

Training Rookvrije Start - lokatie: Utrecht (NL)

Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Groningen (NL)

Webinar Oplossingsgerichte korte (psycho)therapie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Den Haag (NL)

Workshop Motiverende Gespreksvoering - Persoonsgericht communiceren in het Radboudumc - lokatie: Nijmegen (NL)

Bakerpraatjes 2.0: Zinnige en onzinnige zorg rond kinderwens, zwangerschap en bevalling - lokatie: Amsterdam (NL)

Burnin Programma / Medisch leiderschap - lokatie: Nieuwegein (NL)

VNVA Corrie Hermannprijs Symposium: “Migraine bij vrouwen: een hoofdpijndossier” - lokatie: Utrecht (NL)

2021 - Dag van Docent - lokatie: Amsterdam (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Zenuwblokkades - lokatie:

DEUS Point-of-Care Echocardiografie - lokatie: Hoevelaken (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Nefrologie - lokatie: Hoevelaken (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Hoevelaken (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Duaal Leiderschap - lokatie: Garderen (NL)

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN IN DE MEDISCH CONTEXT - lokatie: Amsterdam (NL)

EMDR - Basistraining - lokatie: Amersfoort (NL)

Hoogbegaafdheid: Samenwerking in de keten - lokatie: Eindhoven (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Psychologie van leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Neurorevalidatie deel 2: Neuro-interventie - lokatie: Haarlem (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

One Day Medical MBA - lokatie: Amsterdam (NL)

Refereerbijeenkomst 4 oktober 2021 - lokatie:

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Starttraining PT voor mentoren - lokatie:

Suicidepreventie - lokatie: Arnhem (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Enschede (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Live Online (NL)

Training Peersupport vanaf juli 2021 - lokatie: Veldhoven (NL)

TtT - Workshop Van werk- naar leermoment - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop PDCA - lokatie: Breda (NL)

1-daagse training Auditen volgens de Tracermethodiek - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining Safety-II (online) - lokatie:

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

BKO Leergang - lokatie: Utrecht (NL)

Collegereeks Innovatief leiderschap in de zorg - lokatie: Breukelen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Diversiteit in de medische opleidingen - lokatie: Berkel en Rodenrijs (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Patiëntgelijkwaardige begeleiding: Training met Acteur - lokatie: Uden (NL)

Refereerochtend 5 oktober 2021 - lokatie:

Suïcidepreventie basis - lokatie: Oegstgeest (NL)

Switchen van Psychofarmaca - lokatie: Roermond (NL)

Symposium Calamiteiten - lokatie: Roosendaal (NL)

Teach the teacher - toetsen en beoordelen - lokatie: Alkmaar (NL)

Teach the teacher Chipsoft-HIX - lokatie:

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training in de HCR-20: V3 - lokatie: Utrecht (NL)

Zorg voor cliënten met een eerste psychose: Focus op herstel vanaf dag 1 - lokatie: Boekel (NL)

ABCDE Methodiek cursus - lokatie: Maastricht (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

ALS recertificering - lokatie: Bilthoven (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Cursus KPSP - lokatie: Amsterdam (NL)

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Amersfoort (NL)

Door één deur. Zonder stress lekker samenwerken - lokatie: Leersum (NL)

Haga - Haagse Haga dagen Terschelling - lokatie: Terschelling (NL)

Huisartsentraining op Vlieland 2021 - Springtij - lokatie: Vlieland (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass ‘Een tuchtzaak: een life-event voor een arts' - lokatie: Utrecht (NL)

Meet-the-experts Gehechtheid 2021 - lokatie:

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

SCID-P/SCID-S - lokatie: Den Haag (NL)

Teach The Teacher: Coachen van aios - lokatie: Geleen (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

Wetenschapsdag 2021 - lokatie: Almelo (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Breda (NL)

Workshop PDCA - lokatie: Breda (NL)

WvGGZ en Wilsbekwaamheid - lokatie: Groningen (NL)

ACT Basisopleiding Kort - lokatie: Waalre (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Houten (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Venray (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Congres Duurzame Zorg 2021 - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

De Zeven Hoofdzonden - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Eindreferaat Marieke Groot Zevert en Sadaf Asl Baakhtari: GGZ en Islam: wat is er te leren van een Imam? | Vrouwen worden te vaak gemist - lokatie: Zwolle (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief (Basis 1) - lokatie: Bakkeveen (NL)

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Introductie patiëntveilig werken met CRM - lokatie: Enschede (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten 2021 - lokatie: Zeist (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - lokatie: Arnhem (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-K) - lokatie: Utrecht (NL)

Najaarswebinars Nederlands Kenniscentrum Ouderen Psychiatrie (NKOP) - lokatie: Utrecht (NL)

Nationaal Congres 2021; Farmacotherapie in de psychiatrie - lokatie: Zwolle (NL)

NVK GGZ Dag 2021 - Kinderen en geestelijke gezondheid - lokatie:

Opleiden op hoog niveau:Duik in het diepe! - lokatie: Rotterdam (NL)

Project Casuïstiek bespreking - lokatie: Bilthoven (NL)

Psychoses - lokatie: Amersfoort (NL)

Psychotraumatisering 2021 - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Schitteren door aanwezigheid - lokatie: Leersum (NL)

SCID-P/SCID-S - lokatie: Den Haag (NL)

Specialistische cursus groepspsychotherapie extra dag - lokatie: Doorn (NL)

Specialistische cursus groepspsychotherapie extra dag - lokatie: Doorn (NL)

Spel, stoornis en delict: op het kruispunt tussen creativiteit en vals spel - lokatie: Zeegse (NL)

Starttraining PT voor mentoren - lokatie:

Teach the teacher Chipsoft-HIX - lokatie:

Training Resourcegroepen-model voor regie-behandelaren - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

TtT - Workshop Van werk- naar leermoment - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgtraining voor interne auditoren - lokatie: Dordrecht (NL)

Vervolgtraining voor interne auditoren - lokatie: Dordrecht (NL)

Vind jouw 'Why'! - lokatie: Doorn (NL)

Werkconferentie Medische staf 'Een lerende organisatie' - lokatie: Oegstgeest (NL)

"Kanker op de werkvloer" - lokatie: Utrecht (NL)

11e landelijk PsyQ ADHD congres - lokatie: Den Haag (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Bakkeveen (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Basistraining IFMS gesprekken - lokatie: Zeist (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Introductietraining Zorgprogramma Angst, dwang en PTSS - lokatie: Wolfheze (NL)

Kasteeltraining EMDR vervolgtraining voor volwassenen - lokatie: Oegstgeest (NL)

Ouderen met persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Rijp of onrijp 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Risicotaxatie bij jeugdige zedendelinquenten: training in de J-SOAP D - lokatie: Utrecht (NL)

Specialistische cursus groepspsychotherapie extra dag - lokatie: Amersfoort (NL)

Supervisorencursus psychotherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium Translationale Intensive Care Geneeskunde - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teacher Chipsoft-HIX - lokatie:

Visitatietraining 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Feedback/ mentortraining voor medisch specialisten en assistenten - lokatie:

IMH cursus 8: Behandelen ouder-kindrelatie bij ouder(s) met persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

‘Openheid na Incidenten’; Opleiding tot disclosure-trainer en -coach in de zorg/Stichting Openheid na Incidenten - lokatie: Rotterdam (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP] - lokatie: Diemen (NL)

CCL verdiepingscursus januari 2021 - lokatie: Garderen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Contactavond opleiders MANP jaar 1 studiejaar 2021-2022 - lokatie: Heerlen (NL)

Contactavond opleiders MANP jaar 2 studiejaar 2021-2022 - lokatie: Heerlen (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Cursus 'Diagnostiek en Behandeling van suïcidaal gedrag in de GGZ' - tweeluik - lokatie: Arnhem (NL)

Het voeren van moreel beraad - lokatie: Harderwijk (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Introductietraining DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Lean Greenbelt - lokatie: Nijmegen (NL)

Masterclass ZBVO - lokatie:

MD Tox Multi-disciplinaire toxicologie cursus 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

MD Tox Multi-disciplinaire toxicologie cursus 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Meet-the-experts Spoedeisende GGz - Suïcide 2021 - lokatie:

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

PROSA basiscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Brummen (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teacher Chipsoft-HIX - lokatie:

TtT - Workshop Van werk- naar leermoment - lokatie: Utrecht (NL)

Update over psychofarmacologie - lokatie: Zutphen (NL)

Webinar Wetenschappelijk Middagprogramma Rijnmond najaar 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Workshop Breinvriendelijke feedback - lokatie: Dordrecht (NL)

‘Openheid na Incidenten’; Opleiding tot disclosure-trainer en -coach in de zorg/Stichting Openheid na Incidenten - lokatie: Rotterdam (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Deventer (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Het vijf-gesprekkenmodel. Basiscursus - lokatie: Groningen (NL)

Jelgersmalezing 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Leergang CMIO/CNIO oktober 2021- juni 2023: Module 1-10 - lokatie: Amersfoort (NL)

Licht therapie, als de dagen korter worden - lokatie: Enschede (NL)

MOET providercourse - lokatie: De Bilt (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Superb supervision senior – a course for senior PhD supervisors - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher 12 oktober en 28 oktober 2021 - lokatie: Ede (NL)

Teach the Teacher Feedback geven aan AIOS - lokatie: Amsterdam (NL)

technische geneeskunde en medische zorg - lokatie: Enschede (NL)

Tijdig in gesprek over behandelgrenzen - lokatie: Harderwijk (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

TtT - Workshop Questioning - lokatie: Utrecht (NL)

TtT - Workshop Van werk- naar leermoment - lokatie: Utrecht (NL)

Tweedaagse cursus Acceptance & Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Van ketenzorg naar netwerkzorg - lokatie: Utrecht (NL)

Wetenschappelijk referaat: '“Systeemtherapie, een wetenschappelijk en klinisch perspectief - lokatie:

‘Werken aan je zelfbeeld, COMET voor kinderen en jongeren’ - lokatie: Ede (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

CCL uitgebreid cu 2 en 3 - lokatie: Garderen (NL)

Chronische pijn en chronische vermoeidheid - verklaren en instandhoudende factoren - lokatie:

Compagnonscursus MZH - Kiek'n wat 't wordt - lokatie: Vlieland (NL)

Cursus Ontwikkelen van blended learning - lokatie: Leiden (NL)

Education4Care nascholing op Terschelling - lokatie: Terschelling (NL)

Maternale geneeskunde - lokatie: Sassenheim (NL)

Online congres De mens in de 'behandelkamer' met Dirk de Wachter - lokatie: Utrecht (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Zwolle (NL)

Supervisorencursus NVGP 2021-2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Teach The Teacher Opleiden als groep - lokatie: Amsterdam (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

WMO-GCP training - lokatie: Almelo (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Brummen (NL)

Als woorden tekortschieten: Het getraumatiseerde lichaam in therapie. - lokatie: Amersfoort (NL)

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie:

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basiscursus EMDR volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Basistraining Vitaal bedreigde patiënt 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

CGT basiscursus 2021-2022 - lokatie: Arnhem (NL)

Compassievol leiderschap in de zorg - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Dialectische Gedragstherapie (DGT) - lokatie: Amsterdam (NL)

Driedaagse cursus Hechting en trauma - lokatie: Arnhem (NL)

Het vijf-gesprekkenmodel. Basiscursus - lokatie: Groningen (NL)

Hoe kan ‘big data’ bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van prostaatkankerzorg - lokatie: . (NL)

ICT & gezondheidsrecht - lokatie:

Introductie patiëntveilig werken met CRM - lokatie: Enschede (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden - lokatie: Roermond (NL)

KNMG | Interculturele dilemma’s in de spreekkamer. - lokatie: Tilburg (NL)

Leefstijl webinar: Bewegen als medicijn - lokatie:

Levensreddend handelen voor medici - lokatie: Utrecht (NL)

LMDC Event (Luscii) - lokatie: Hilversum (NL)

Masterclass "Neurowetenschappen" - lokatie: Garderen (NL)

Masterclass "Psychiatrie en een laag IQ" - lokatie: Garderen (NL)

MOET providercourse - lokatie: De Bilt (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Neurologisch onderzoek: Tools, tips en trics - lokatie: Zeist (NL)

Patiëntgelijkwaardige begeleiding: Consult in beeld - lokatie: Uden (NL)

Patiëntveilig werken met behulp van CRM - lokatie: Bilthoven (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Delft (NL)

Soepel Samenwerken in de GGZ- de rol van de Regiebehandelaar - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Studiemiddag Jonge Kind: IMH de wederkerige invloed tussen kind, ouder en omgeving - lokatie: Assen (NL)

SUPERVISOREN CURSUS VGCT - lokatie: Assen (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Emmen (NL)

Teach the Teacher Feedback geven aan AIOS - lokatie: Amsterdam (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Groesbeek (NL)

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Workshop ' De Cultuur dat zijn wij' - lokatie: Utrecht (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Poortugaal (NL)

Basisopleiding Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie voorjaar 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

Basistraining Beter gezond? - lokatie: Groningen (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

KPSP-Verdiepingscursus - lokatie: Amstelveen (NL)

NedKAD Conferentie: Hardnekkig of therapieresistent - lokatie: Leiden (NL)

Oedipus en Gender - lokatie: Eindhoven (NL)

Psychiatrisch onderzoek - het geheugen 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Almelo (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Advanced Wilderness Life Support (AWLS) - lokatie: Soest (NL)

Nieuws onder de najaarszon Berlijn 2021 - lokatie: Berlin (DE)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Online Participantenbijeenkomst CASS18+ 18-10-2021 - lokatie:

Referatencyclus Opleiding Psychiatrie 18 oktober 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Systeemtherapie (Specialisatie). Narratieve, oplossingsgerichte en dialogische toepassingen. - lokatie: Oranjestad (AW)

Teach The Teacher: basis - lokatie: Geleen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Eindhoven (NL)

TtT workshop Selectiegesprekken - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Farmacotherapeutisch Overleg Fivoor - lokatie: Den Haag (NL)

Gebruik van EPA’s in de medische vervolgopleidingen’ - lokatie: Maastricht (NL)

Management Webinarreeks - lokatie:

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Opleiding tot medisch coach level I - lokatie: Bennekom (NL)

Referaat Slaapstoornissen en psychiatrie - lokatie: Groningen (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Safety-II: toepassingen in de praktijk - lokatie:

25 Jaar A-opleiding - lokatie: Veghel (NL)

Nascholing psychiatrie 20 oktober 2021 - lokatie:

Newborn Life Support - lokatie:

Refereerbijeenkomst GGz Breburg oktober 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

Teach the Teacher Feedback geven aan AIOS - lokatie: Amsterdam (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

Klinisch Opleiden: Inspireren en Groei - lokatie: Nijmegen (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

WMO-GCP training - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Workshop EPA's - lokatie: Nijmegen (NL)

‘Openheid na Incidenten’; Opleiding tot disclosure-trainer en -coach in de zorg/Stichting Openheid na Incidenten - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Mijn collega en ik - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Suicidepreventie - lokatie: Sint-Niklaas (BE)

Teach the teacher Chipsoft-HIX - lokatie:

“Art. 2.3 Wfz – bezint eer ge begint”. - lokatie:

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychische stoornis - lokatie: Zuidlaren (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Hoofddorp (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Nascholingsbijeenkomst Fragiele X - lokatie:

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Samenwerken rond opleiden - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Themabijeenkomsten WvGGZ - lokatie:

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

TtT - Workshop Van werk- naar leermoment - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Supervisie van de aios- UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Workshop Supervisie van de aios- UMCG - lokatie: Haren (NL)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Denk mee met Menno de Bree: Vrolijk pessimisme - lokatie: Putten (NL)

Haal het beste uit jezelf - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Antibiotica allergie in de dagelijkse praktijk - lokatie:

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Compagnonscursus OZG - lokatie: Ommen (NL)

Compassievol Medisch Leiderschap - lokatie: Den Dolder (NL)

Eindrefereerbijeenkomst 28 oktober 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief (Basis 1) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Klinische epidemiologie - lokatie: Delft (NL)

Medical response to major incidents (MRMI) - lokatie: Utrecht (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Multidisciplinaire teamtraining CRM - lokatie: Eindhoven (NL)

Nascholing ADHD & comorbide stoornissen - lokatie: Drachten (NL)

Newborn Life Support - lokatie:

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Symposium combinatie van Somatiek en Psychiatrie - 28 oktober 2021 - lokatie: Poortugaal (NL)

Teach the Teacher 12 oktober en 28 oktober 2021 - lokatie: Ede (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Scheemda (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Brummen (NL)

Vierdaagse opleiding Kortdurende Psychodynamische Psychotherapie (KPP) - lokatie: Arnhem (NL)

Volantedag 28 oktober 2021 - lokatie: Heiloo (NL)

Webinar-reeks najaar 2021 - lokatie:

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Amsterdam (NL)

Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Zwaag (NL)

Zorgvisie | Congres Concentratie en spreiding Acute Zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Basisvaardigheden Modusgerichte Cognitieve Schematherapie bij persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Willemstad (CW)

Een psychiatrische stoornis heb je niet alleen! - Systemisch werken - lokatie: Raalte (NL)

PA!N Congres - pijn, ketenzorg en levensloop - lokatie: Groningen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus EMDR (4,5 dagen) - lokatie: Den Dolder (NL)

Webinar Oplossingsgerichte korte (psycho)therapie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

ALS provider - lokatie: Bilthoven (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Effectief omgaan met klachten en klagers - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Management voor stafbesturen - lokatie: Zeist (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Singer Symposium - de ontdekking van het heden - lokatie: Laren (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

TtT Implementatie EPA's en bekwaamverklaren - lokatie: Hoofddorp (NL)

Value Based Healthcare, kosteneffectiviteit en bekostiging strategieën in de gezondheidszorg - lokatie:

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Echografie theorie en praktijk - lokatie: Leiderdorp (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

De veranderende rol van de arts en de leidinggevende in het tijdperk van integraal capaciteitsmanagement - lokatie: Haarlem (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Lean Six Sigma 2021 - lokatie: Barchem (NL)

Nascholing Leiderschap voor jonge psychiaters - lokatie:

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

TtT - Workshop Van werk- naar leermoment - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Opleiden in de dagelijkse praktijk - lokatie: Dordrecht (NL)

‘Werken aan je zelfbeeld, COMET voor kinderen en jongeren’ - lokatie: Ede (NL)

ABCDE Methodiek cursus - lokatie: Maastricht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Compagnonscursus MZH - Kiek'n wat 't wordt - lokatie: Vlieland (NL)

Inleiding Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Zeist (NL)

MBT en Adolescenten - lokatie: Winterswijk (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Amsterdam (NL)

Training PICS/TTI - lokatie: Assen (NL)

Transformationeel leiderschap en bewustzijn - lokatie: Oirschot (NL)

VGCt Najaarscongres 2021, woensdag, donderdag en vrijdag - lokatie: Veldhoven (NL)

Wilsonbekwaamheid - lokatie: Zeist (NL)

“Art. 2.3 Wfz – bezint eer ge begint”. - lokatie:

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Purmerend (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basistraining interne auditoren - lokatie: Dordrecht (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Door één deur. Zonder stress lekker samenwerken - lokatie: Putten (NL)

Functional Resonance Analysis Method (FRAM)-training (online) - lokatie:

GIT-PD Jeugd training - lokatie: Utrecht (NL)

Introductie patiëntveilig werken met CRM - lokatie: Enschede (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden - lokatie: Maastricht (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2021-2022 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass Tuchtrecht - lokatie: Zeist (NL)

MBT en Adolescenten - lokatie: Apeldoorn (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

PITSTOP suïcidepreventietraining - lokatie: Enschede (NL)

Project Casuïstiek bespreking - lokatie: Bilthoven (NL)

Ruimte - lokatie: Utrecht (NL)

Specialistische cursus groepspsychotherapie extra dag - lokatie: Zeist (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Rotterdam (NL)

Training stafbestuur GGZ - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

TtT - Workshop Van werk- naar leermoment - lokatie: Utrecht (NL)

‘Wie gelooft er nog in de ggz? Van onmacht naar hoop.’ - lokatie: Dordrecht (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

ACT Tweedaagse Workshop - lokatie: Doetinchem (NL)

Affectfobietherapie (vervolg) - lokatie: Eindhoven (NL)

CGT basiscursus 2021-2022 - lokatie: Arnhem (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Oude Meer (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Schuld en Schaamte - lokatie: Garderen (NL)

Morele oordeelsvorming voor de medische praktijk - lokatie: Baarn (NL)

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

Patiëntveilig werken met behulp van CRM - lokatie: Bilthoven (NL)

Stille Ontheemding - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcidepreventie: Betrekken van naasten "Gewoon doen" - lokatie: Ede (NL)

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Diemen (NL)

Vitamine R: Leer hoe je regie, rust en ruimte creëert - lokatie:

Interculturele competenties voor zorgprofessionals - lokatie: Goirle (NL)

Lustrumsymposium : ‘Van onderzoek naar praktijk’ - Tubereuze Sclerosis Complex –2021/ 40 jaar STSN (Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland) - lokatie: Ede (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Vaattoegang - lokatie: Houten (NL)

Effectief handelen in stressvolle situaties en periodes - lokatie: De Koog (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Leergang Management voor Medici - lokatie: Utrecht (NL)

Management Development voor Medisch Specialisten - lokatie: Ravenstein (NL)

Newborn Life Support - lokatie:

NVDK Congres - lokatie: Veenendaal (NL)

Op goed geluk! Moderne levenskunst voor artsen - lokatie: Ermelo (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Zwolle (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basiscursus Echografie theorie en praktijk - lokatie: Leiderdorp (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Feedback in een veilig leerklimaat tijdens de overdracht - lokatie: Alkmaar (NL)

Jelgersmalezing 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Jonge mensen, groot verdriet - lokatie: Zeist (NL)

MOET providercourse - lokatie: Tilburg (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

OSEG Klu - lokatie: Rijen (NL)

Refereeravonden K-EET 9 november '21 - lokatie:

SOLK bij ouderen - lokatie:

Suïcidepreventie basis - lokatie: Katwijk aan Zee (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training SPACE (behandeling van angst en dwang bij jeugdigen) via de ouders - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

Wetenschappelijk referaat: '“De impact van COVID-19 op de opleiding: wat wordt het nieuwe normaal?”” - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Delft (NL)

zelfregulatie bij dubbele diagnose - lokatie:

Basiscursus Luchtvaartgeneeskunde klasse 2 en LAPL - lokatie: Soesterberg (NL)

Basistraining Vitaal bedreigde patiënt 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Chronische pijn en chronische vermoeidheid - verklaren en instandhoudende factoren - lokatie:

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Masterclass Financieel Management in de Zorg - 2021/2022 - lokatie: Breukelen (NL)

NFU Advanced Training Program Waardengedreven Zorg - lokatie:

PITSTOP Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Amsterdam (NL)

Training PANSS 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Harderwijk (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Harderwijk (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Groningen (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

Besturen medische staf revalidatie-instellingen - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

Beter begrijpen en bereiken van ‘moeilijke’ patiënten - lokatie: Soesterberg (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Congres zelfsabotage en zelfdestructief gedrag - lokatie: Eindhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Farmacotherapeutisch Overleg Altrecht - Hardnekkige depressie - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie: Empathie en innerlijke helderheid. (Basis 2) - lokatie: Bakkeveen (NL)

MOET providercourse - lokatie: Tilburg (NL)

Nascholing Leiderschap voor jonge psychiaters - lokatie:

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Psyfar masterclass PTSS - lokatie: Landgraaf (NL)

Samenloop Wvggz - WZD - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Apeldoorn (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Teach The Teacher Verdieping - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Maastricht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Verdiepende training voor consulenten palliatieve zorg met aandacht voor het systeem van de patiënt en het behandelteam - lokatie: Utrecht (NL)

Wetenschapsmiddag Rivierduinen 2021 - lokatie: Katwijk aan Zee (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Harderwijk (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Harderwijk (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basiscursus CBT-E Eetstoornissen - lokatie: Den Haag (NL)

CAARMS-training - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Zeist (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - lokatie: Breda (NL)

opleiding rapporteur NIFP: specifiek deel volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Studiebijeenkomst 'Van alle markten thuis? Levensbeschouwelijke diversiteit in de zorg voor zin' - lokatie: Utrecht (NL)

Teach The Teacher Verdieping - lokatie: Amsterdam (NL)

Thematische Advanced Life Support Management - lokatie: Houten (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Leiden (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Veneuze duplexcursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Echografie theorie en praktijk - lokatie: Leiderdorp (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Cubaanse gezondheidszorg met de focus op preventieve zorg en GGZ - lokatie: La Habana (CU)

Financieel Management voor de arts - lokatie: Eindhoven (NL)

Introductietraining DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Nascholingsbijeenkomst Opl.Consortium Psychiatrie Noord-Nederland 15 november 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Organisatie van data analytics - lokatie: Zeist (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

PROSA basiscursus - lokatie: Maastricht (NL)

Schitteren door aanwezigheid - lokatie: Ermelo (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Assen (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Leiden (NL)

115 OGZ Medisch rekenen en IV-medicatie - lokatie: Rijen (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Doodsangst bespreken in de behandeling - lokatie: Eindhoven (NL)

Intensieve trauma behandeling: doe het met lef (ITB) - lokatie: Groningen (NL)

Intern en Extern Management voor de arts - lokatie: Eindhoven (NL)

Introductie patiëntveilig werken met CRM - lokatie: Enschede (NL)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

Nascholing Leiderschap voor jonge psychiaters - lokatie:

Referaat Zingeving in de GGZ - lokatie: Groningen (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Workshop Werkdruk herkennen en bespreken - lokatie: Dordrecht (NL)

EMDR binnen de forensische psychiatrie: net even anders - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR en Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Introductie van ‘Mentalization based treatment’ - tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Jubileumcongres 150 jarig bestaan: Viering met een grote V! - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding Scen-arts 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie: Amsterdam (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie:

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Transformationeel leiderschap en bewustzijn - lokatie: Oirschot (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Castricum (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Autisme bij vrouwen - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks congres autisme - 9e editie - 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2021-2022 - lokatie: Leiden (NL)

Leergang Clinical Leadership / voor medisch specialisten in een (toekomstige) leidinggevende rol - lokatie:

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Neonaticide - lokatie: Den Haag (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Op hoop van zegen?! Een inspirerende cursus rond medisch-ethische dilemma's. - lokatie: Ermelo (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Deventer (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Arnhem (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus schematherapie 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Clinical leadership - tranche 7 - lokatie:

De mythe van de gewetenloze jongere ontrafeld 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - lokatie: Amersfoort (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

Opleiding tot medisch coach level II - lokatie: Bennekom (NL)

Suïcidepreventie: Betrekken van naasten "Gewoon doen" - lokatie: Ede (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

vervolgtrainingen communicatie - lokatie: Weesp (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Enschede (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Houten (NL)

Alternatief model voor persoonlijkheidsstoornissen (AMPD): state of the art en klinische toepassing - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Basic Life Support - lokatie: Leiderdorp (NL)

Basic Life Support - lokatie: Leiderdorp (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

Imaginaire Exposure voor EMDR therapeuten - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Suïcidepreventie basis - lokatie: Leiden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Utrecht (NL)

TtT Optimaliseren EPA-gericht opleiden - lokatie: Hoofddorp (NL)

Verdiepende training voor consulenten palliatieve zorg met aandacht voor het systeem van de patiënt en het behandelteam - lokatie: Utrecht (NL)

What about Inflammation and Infection - lokatie: Vlieland (NL)

What about Perception - lokatie: Vlieland (NL)

What about Psychedelics - lokatie: Vlieland (NL)

What about Stress Hormones (WASH) - lokatie: Vlieland (NL)

Workshop Werkdruk herkennen en bespreken - lokatie: Dordrecht (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Begeleiden en beoordelen - lokatie: Venlo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Contextueel behandelen - lokatie: Deventer (NL)

Eendaagse cursus 'Culturele psychotherapie’ - lokatie: Arnhem (NL)

Het nieuwe Landelijke Opleidingsplan voor artsen in opleiding voor psychiater. -Werken met Entrustable Professional Activities (EPA’s) -Werken met reconcept - lokatie:

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Online congres HIC&ART 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen - de stand van zaken in vogelvlucht 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Speak Up dear! - 2-daagse Presentatie- en Profileringstraining voor vrouwen - lokatie: Zeist (NL)

Teaching on the Run: module 10 - Feedback tussen collega’s - lokatie: Groningen (NL)

Themabijeenkomsten WvGGZ - lokatie:

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Beter samenwerken met collega’s. Non-Technical-Skills: Hoe leid je daarin op? - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie:

Haal het beste uit jezelf - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

Patiëntveilig werken met behulp van CRM - lokatie: Bilthoven (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

25ste Kliniek van Duizeligheid en Evenwichtstoornissen - lokatie: Vaals (NL)

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Brummen (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Bakkeveen (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Eindrefereerbijeenkomst 25 november 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Feedback in een veilig leerklimaat tijdens de overdracht - lokatie: Alkmaar (NL)

Functionele bewegingsstoornissen | Tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen in de praktijk: een hoofdzaak voor de psychiater - lokatie: Naarden (NL)

Psyfar masterclass verslaving - najaar 2021 - lokatie: Tegelen (NL)

SIRE training - lokatie: Delft (NL)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher Feedback geven aan AIOS - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie:

Transformationeel leiderschap en bewustzijn - lokatie: Oirschot (NL)

TtT - Workshop Faciliteren van actief leren - lokatie: Utrecht (NL)

Vijfdaagse Basisopleiding EMDR K&J - lokatie: Arnhem (NL)

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie: Utrecht (NL)

‘Werken aan je zelfbeeld, COMET voor kinderen en jongeren’ - lokatie: Ede (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Complete zorg voor de kwetsbare oudere in het ziekenhuis - lokatie: Groningen (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

HMIMS - lokatie: Tilburg (NL)

Masterclass Schuld en Schaamte - lokatie: Garderen (NL)

Moeilijke patiënten - lokatie: Soesterberg (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Delft (NL)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

De Zeven Hoofdzonden - lokatie: Ermelo (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

Duaal Leiderschap - lokatie: Garderen (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Almere (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teachers-Plus: EPA's gebruiken in de opleiding - lokatie: Leiden (NL)

Teaching on the Run: module 10 - Feedback tussen collega’s - lokatie: Leeuwarden (NL)

Tijdig in gesprek over behandelgrenzen - lokatie: Harderwijk (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Drachten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie:

Gered door de hamer?! Ontsnap aan zinloos vergaderen - lokatie: Brummen (NL)

Mentalisatie Bevorderende Therapie in gezinnen en systemen (MBT-F) - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

“Art. 2.3 Wfz – bezint eer ge begint”. - lokatie:

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Maastricht (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

DEUS Point-of-Care Echocardiografie - lokatie: Hoevelaken (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Nefrologie - lokatie: Hoevelaken (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Hoevelaken (NL)

Door denken voor dokters. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Brummen (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief (Basis 1) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Introductie patiëntveilig werken met CRM - lokatie: Enschede (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Almelo (NL)

Webinar Multidisciplinaire Richtlijn - lokatie:

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Oude Meer (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Visitatietraining 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

Diagnostiek en behandeling van gecompliceerde rouw - lokatie: Utrecht (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

PITSTOP Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Basistraining Safety-II (online) - lokatie:

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

eer gerelateerd geweld - lokatie: Zwolle (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

MOET providercourse - lokatie: Tilburg (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

ABCDE Methodiek cursus - lokatie: Maastricht (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Samenloop Wvggz-Wzd - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Houten (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Eibergen (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Ermelo (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Klinisch Opleiden: Inspireren en Groei - lokatie: Nijmegen (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Newborn Life Support - lokatie:

Nijcare symposium 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Psychiatrie en dementie - lokatie: Apeldoorn (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach The Teacher: basis - lokatie: Geleen (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Alkmaar (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Alkmaar (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

HMIMS - lokatie: Emmen (NL)

NVP congres: Dag van de Psychotherapie 2021, "Verkeerd verbonden ", over de psychologie en biologie van menselijk contact - lokatie: Amsterdam (NL)

Pepper The next level - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Persisterende depressie (dysthymie, vroeg begin), emotionele verwaarlozing, en de band tussen mens en dier. - lokatie: Amsterdam (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Hoevelaken (NL)

Hart Leiderschap - lokatie:

Introductie patiëntveilig werken met CRM - lokatie: Enschede (NL)

Jelgersmalezing 2021 - lokatie: Leiden (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

“Art. 2.3 Wfz – bezint eer ge begint”. - lokatie:

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Kannerlezing: Autistic traits in psychotic disorders: prevalence, familial risk, and impact on social functioning - lokatie: Den Haag (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden - lokatie: Maastricht (NL)

MBT en Groepstherapie - lokatie: Groningen (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Thematische Advanced Life Support Management - lokatie: Houten (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Dordrecht (NL)

Training Safety-II: toepassingen in de praktijk - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Basistraining Vitaal bedreigde patiënt 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Ermelo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

De Academie | Kracht van Confrontatie - lokatie: Utrecht (NL)

Themabijeenkomsten WvGGZ - lokatie:

Haal het beste uit jezelf - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Emotion Focused Therapy level II - lokatie:

SCEN-artsen bijeenkomsten 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Imaginaire Exposure voor EMDR therapeuten - lokatie: Utrecht (NL)

Op goed geluk! Moderne levenskunst voor artsen - lokatie: Brummen (NL)

Suicidepreventie - lokatie: Soesterberg (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Opleiding tot medisch coach level I - lokatie: Bennekom (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Aan de Slag! leergroep – Leiderschapstraject Slagkracht - lokatie: Rotterdam (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Brummen (NL)

Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders - lokatie:

Teamscholing Neurorevalidatie - lokatie: Leiden (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Diagnostiek en behandeling van traumagerelateerde stoornissen bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Basis EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Immediate Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Vierdaagse opleiding '(Imaginaire) Exposure behandeling bij PTSS' - lokatie: Arnhem (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus EMDR volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

BASISCURSUS SCHEMATHERAPIE - lokatie: Heerlen (NL)

Hechtingsgerichte systeemtherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Refereerdag forensische psychiatrie en psychologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie: Betrekken van naasten "Gewoon doen" - lokatie: 8025 BW Zwolle (NL)

Suïcidepreventie: Betrekken van naasten "Gewoon doen" - lokatie: 8025 BW Zwolle (NL)

Supervisorencursus psychotherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Door denken voor dokters. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Leersum (NL)

Suïcidepreventie basis - lokatie: Katwijk aan Zee (NL)

Basiscursus EMDR volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing LVAK Basisdagen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Schematherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Agressie Management - lokatie: Nijmegen (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Leersum (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Risicotaxatie bij jeugdige zedendelinquenten: training in de J-SOAP D - lokatie: Utrecht (NL)

Specialistische Cursus Therapie met Paren, Module 1 + 2 'Ouderschap en Partnerschap' en ''Complexiteit van Psychopathologie en Geweld in Partnerrelaties - lokatie: Haarlem (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

EMDR - Basistraining - lokatie: Amersfoort (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

Door één deur. Zonder stress lekker samenwerken - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Ja dokter, nee dokter! Receptuur voor een soepel spreekuur - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Opleiding tot medisch coach level I - lokatie: Bennekom (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Ermelo (NL)

Leergang Zelfverwondend gedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus EMDR volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Lichaamsgerichte interventies - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding Scen-arts 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Basisopleiding EMDR - lokatie: Den Dolder (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Gered door de hamer?! Ontsnap aan zinloos vergaderen - lokatie: Leersum (NL)

Opleiding tot medisch coach level II - lokatie: Bennekom (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Leergang jonge klaren (word de medisch specialist die je wilt zijn) - lokatie: Bennekom (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Inleiding Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Vakgroepvoorzitter - lokatie: Utrecht (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

Keizermodule Meesterklas: :"De nieuwe kleren van de keizer van de bestuurder en de geneesheer-directeur in een veranderend krachtenveld met nieuwe wetgevende kaders - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Lichamelijke aspecten van trauma en gehechtheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

NFU Advanced Training Program Waardengedreven Zorg - lokatie:

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Affectfobietherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Delft (NL)

Suïcidepreventie: Betrekken van naasten "Gewoon doen" - lokatie: Ede (NL)

Suïcidepreventie: Betrekken van naasten "Gewoon doen" - lokatie: Ede (NL)

Supervisorencursus psychotherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Affect Fobie Therapie - lokatie: Utrecht (NL)

Hoogbegaafdheid (Leergang) - lokatie: Eindhoven (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Teach The Teacher: basis - lokatie: Geleen (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Nut en noodzaak van conflicten in therapiegroepen - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Vervolgcursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus 2022 “Medisch Specialistische Rapportage” - lokatie: Nijkerk (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Vervolgcursus EMDR (4,5 dagen) - lokatie: Den Dolder (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Basis EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

Aan de Slag! leergroep – Leiderschapstraject Slagkracht - lokatie: Rotterdam (NL)

Training in de HCR-20: V3 - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Education4Care nascholing op Terschelling - lokatie: Terschelling (NL)

Ouderengeneeskunde Maastricht 2.0 'actualiteit en ontwikkelingen' 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Leersum (NL)

Intensieve trauma behandeling: doe het met lef (ITB) - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Opleiding Scen-arts 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Leersum (NL)

Effectief handelen in stressvolle situaties en periodes - lokatie: De Koog (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Basis EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Brummen (NL)

Schematherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Masterclass Vakgroepvoorzitter - lokatie: Utrecht (NL)

Management voor stafbesturen - lokatie: Zeist (NL)

Meesterklas 2.0 De Wet Verplichte GGZ en de Geneesheer Directeur - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Suïcidepreventie: Betrekken van naasten "Gewoon doen" - lokatie: Ede (NL)

Suïcidepreventie: Betrekken van naasten "Gewoon doen" - lokatie: Ede (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Effectief handelen in stressvolle situaties en periodes - lokatie: De Koog (NL)

Suicidepreventie - lokatie: Soesterberg (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

ESCAP

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

Zeker en vast. Ontdek het fundament van de medische wetenschap - lokatie: Brummen (NL)

Aan de Slag! leergroep – Leiderschapstraject Slagkracht - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Basis EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Cursus Cognitieve gedragstherapie voor insomniastoornis (CGT-I) - lokatie: Assen (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Leersum (NL)

NFU Advanced Training Program Waardengedreven Zorg - lokatie:

Affectfobietherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Hechtingsgerichte systeemtherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Ethiek voor medici - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus EMDR (4,5 dagen) - lokatie: Den Dolder (NL)

Teach The Teacher: basis - lokatie: Geleen (NL)

Besturen medische staf revalidatie-instellingen - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding EMDR - lokatie: Den Dolder (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Groningen (NL)

Basis EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Intensieve trauma behandeling: doe het met lef (ITB) - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Hoogbegaafdheid (Leergang) - lokatie: Eindhoven (NL)

Inleiding Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Utrecht (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Ermelo (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

Masterclass Vakgroepvoorzitter - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Basis EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

Basis EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)