6th Maudsley Mediterranean Forum

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Bijscholing LVAK ABAN 27 mei 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

BROK Herregistratie 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Den Haag (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

Nascholingsbijeenkomst Opl.Consortium Psychiatrie Noord-Nederland 27 mei 2019 - lokatie: Groningen (NL)

Referatencyclus Opleiding Psychiatrie 29 april 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the Run: module 12 - Effectief begeleiden van co assistenten in M1 G2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Wet Verplichte GGZ voor Regie-Behandelaren - lokatie: Leiden (NL)

(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
‘Bipolar guidelines around from the world: evidence based medicine’
‘Efficacy and compliance in schizophrenia: could depot antipsychotics help?’
‘Efficacy and compliance in schizophrenia: could depot antipsychotics help?’
1e-lijns psychische zorg (ex-)vluchtelingen
2016-2018: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen
2017-2019: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2017-2019: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2017-2019: Omgaan met vermoedens van kindermishandeling voor medici - ABAN
2017-2019: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2017-2019: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2018-2020 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2018-2020 - Preventie Shakenbabysyndroom - KNMG
2018-2020 GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
2018-2020: SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
2018-2020: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
2019-2021: Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: De rol van de huisarts
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Late effecten
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Leefstijl
abcdeSIM
AccreDidact ADHD bij volwassenen/psychiater
AccreDidact Betrouwbaarheid van diagnostiek/psychiater
AccreDidact Diepe hersenstimulatie/psychiater
AccreDidact Dwang - obsessies en compulsies/psychiater
AccreDidact Elektroconvulsietherapie/psychiater
AccreDidact Farmacotherapie in de transculturele psychiatrie /psychiater
AccreDidact PTSS en traumatische rouw/psychiater
AccreDidact Van SOLK naar somatisch-symptoomstoornis/psychiater
Accreditatietoets 'Tijd voor Cluster C-persoonlijkheidsstoornissen: State of the Art'
Bescherming van informatie en privacy in de zorgbranche
Bipolaire Stoornissen
Bipolaire Stoornissen
BROK® en WMO-GCP herregistratie
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Volwassene - voor artsen
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
CME-toets 'Acromegalie, herkenning van een zeldzame ziekte in de psychiatrie'
CME-toets 'De impact van stemmingsstabiliserende geneesmiddelen op cytokineconcentraties bij patiënten met een bipolaire stoornis’
CME-toets 'De relatie tussen posttraumatische stressstoornis en metabool syndroom'
CME-toets 'Depressie en angst bij Turkse en Marokkaanse minderheidsgroepen in Nederland'
CME-toets 'Kwaliteit van leven van patiënten in de langdurige forensische psychiatrie'
CME-toets 'Mindfulness-based cognitieve therapie voor patiënten met somatoforme stoornissen'
CME-toets 'Prolactine, antipsychotica en borstkanker'
CME-toets 'Psychische stress en cellulaire veroudering: de samenhang tussen depressie, angst en telomeerlengte'
CME-toets 'Publish & Perish; onderzoek naar onderzoek en onderzoekers’
CME-toets 'Risicotaxatie in de Nederlandse ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg'
CME-toets 'Terugval en chroniciteit van depressieve stoornis in de algemene bevolking; resultaten van NEMESIS-2'
CME-toets 'Zelfmanagement bij en behandeling van depressie; het patiëntenperspectief'
CPD-Online van de Royal College of Psychiatrists
Dementie Update 2010
Dieetmaatregelen bij metabole ziekten
EBM voor oudere patiënten
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
e-college ADHD bij volwassenen
e-college ADHD bij volwassenen
E-cursus Begeleiding bij Hongerstaking
e-learning ALS
E-learning Analgetica
E-learning Analgetica 2019
E-learning bipolaire stoornissen
E-learning Cultural Formulation Interview
E-learning Insectenallergie
E-learning KNMG Meldcode Kindermishandeling
E-learning Meet the Experts 2017
E-learning 'Optimizing ADHD treatment'
E-learning Ouder(s)ondersteuning
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
Ethische dilemma's bij asielzoekers
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
e-Xpert: Advanced Life Support
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Farmacologie
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
e-Xpert: Vocht en Elektrolyten
Genetica, de basis
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Gokproblematiek
Handhygiëne
Health data science/Big data
Health Informatics: Eenmalige registratie, meervoudig gebruik.
Health Informatics: eHealth en zelfmanagement
Health Informatics: Evidence Based Health Informatics
Hersenveranderingen bij psychose en het effect van antipsychotica
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Interculturele zorg in GGZ
Introductieprogramma Informatiebeveiliging
Islam & palliatieve zorg: theorie en praktijk in de spreekkamer
Kwaliteitsregistraties en indicatoren, Health Informatics
Light PLUS WMO/GCP training
Management of adverse events of immune checkpoint inhibitors (ICPI)
Management of depression with agomelatine
MOOC Kidney transplantation
Motiverende gespreksvoering bij LVB
Nascholing Depotantipsychotica: theorie en praktijk
NTvG CME
On-demand webcast 8e Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen - Farmacotherapie anno 2012 -
On-demand webcast Avondsymposium Psychotische Stoornissen & Therapietrouw 2011
On-demand webcast 'The Potential Role of Novel Atypical Depot Formulations in the Treatment of Schizophrenia
Online Course: het perioperatieve traject bij kwetsbare ouderen
Online Course: Kennis van zorgkosten
Online Course: Waardegedreven zorg en verandermanagement
Online Course: Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik - Casus
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - Casus
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- Casuïstiek
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Casus
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Uitzending
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen (casus)
Online nascholing Stoppen met roken - casuïstiek
Online nascholing Stoppen met roken - Discussieprogramma
Online WMO/GCP training
Ouderen in veilige handen: medici
Paul Janssen Futurelab Leiden - Clinical Development ONLINE
Prostaatcarcinoom bij ouderen
Psyfar 2016-2
Psyfar 2016-3
Psyfar 2016-4
Psyfar 2017-1
Psyfar 2017-2
Psyfar 2017-3
Psyfar 2017-4
Psyfar 2018-1
Psyfar 2018-2
Psyfar 2018-3
Psyfar 2018-4
Psyfar 2019-1
Psyfar 2019-2
Psyfar 'Meet the expert' 14 januari 2019
Psyfar 'Meet the expert' 3 december 2018
Psyfar 'Meet the expert' 4 februari 2019
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyXpert 2017-3, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2017-4, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2018-1, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2018-2, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2018-4, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-1, modules 1 t/m 4
Refugee Care[e]Education - zorg voor vluchtelingen - e-learning format
RGS Visitatie Vervolgcursus (E-learning)
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - Casuïstiek
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 1
Selectie en inrichting van zorginformatiesystemen
Suïcide Preventie voor Behandelaren (e-learning)
Suïcidepreventie
Target@Work
The Health Innovation Discovery Course
Verbindende gesprekstechniek - In gesprek met psychose
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
WebTV Complex trauma bij kinderen - de focus op dissociatie
Weefseldonatie vanuit het ziekenhuis
WMO/GCP-herregistratie en BROK-herregistratie per oktober 2018
ziekte van Fabry
ziekte van Gaucher
ZiROP.nl

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support - medische staf - lokatie: Zwolle (NL)

Begeleiden, toetsen en beoordelen - lokatie: Alkmaar (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Zoetermeer (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Harderwijk (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Biervliet (NL)

Heartfulness intensive Cote d'Azur - lokatie:

Het gesprek met uw patiënt met een chronische psychiatrische aandoening - lokatie: Delft (NL)

ILS Provider - lokatie: Bilthoven (NL)

Juridische aspecten in de medische praktijk - lokatie: Doetinchem (NL)

marktwerking in de zorg: baat het of schaadt het? - lokatie: Groningen (NL)

Meldcode kindermishandeling - lokatie: Zwijndrecht (NL)

METS GIC - lokatie: Bilthoven (NL)

Mijn carrière als medisch specialist - lokatie: Zeist (NL)

Operational Excellence Yellow Belt - lokatie: Maastricht (NL)

Psychofarmaca gebruik bij probleemgedrag - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Slapen geeft Energie - lokatie: Swalmen (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the Teacher Implementatie EPA's en bekwaamverklaren - lokatie: Hoofddorp (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Winterswijk (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Winterswijk (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Als somberheid de oude dag beheerst - lokatie: Zeist (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

De veranderende rol van de arts en de leidinggevende in het tijdperk van integraal capaciteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

EVE Healthcare 2018 - lokatie: Eindhoven (NL)

groot referaat 29 mei 2019 - lokatie: Ermelo (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Rotterdam (NL)

Organisatie van de opleiding (TtT IV) - lokatie: Rotterdam (NL)

Sex, Gender & Pain: Painful Gaps in Knowledge - lokatie: Amsterdam (NL)

Symposium antistolling - lokatie: Alkmaar (NL)

THEBE | Samen voor een sterke eerste lijn! - lokatie: Breda (NL)

Basisopleiding Mindfulnesstrainer/Psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Kronenberg (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Zoetermeer (NL)

DEUS Echo Guided Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Epic User Group Meeting 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

'Het overkomt ons allemaal' zorg voor de zorgprofessional - lokatie: Geleen (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Programma Teach the Teacher Verdieping Cluster ZNN 2019-2020 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Refereerbijeenkomst 3 juni 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Teach the Teacher verdiepingsmodule 'Effectief feedback geven en formuleren van leerdoelen'. - lokatie: Hoorn (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Groningen (NL)

Tussen meegeven en forceren: probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties - lokatie: De Koog (NL)

Verdieping Gedrags- en Cognitieve Therapie (70 uurs verdieping VGCT) - lokatie: Amsterdam (NL)

Vierdaagse cursus (Imaginaire) Exposure behandeling bij PTSS - lokatie: Arnhem (NL)

Vroege Ontregeling - lokatie: Rotterdam (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basis teach the teacher voor psychiatrie - lokatie: Leiden (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Depot antipsychotica: theorie en praktijk - lokatie: Vught (NL)

Depot antipsychotica: theorie en praktijk - lokatie: Vught (NL)

EBRO-training - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing ADHD: nieuwe richtlijnen, nieuwe inzichten? - lokatie: Hengelo (NL)

Nascholing ADHD: nieuwe richtlijnen, nieuwe inzichten? - lokatie: Nootdorp (NL)

Onderweg naar het ziekenhuis van morgen; jij wilt de boot toch niet missen?! - lokatie: Roosendaal (NL)

Onderwijsconferentie - lokatie: Leiden (NL)

Regionaal avondsymposium mammacarcinoom Noordoost-Nederland; Waar elke patiënt naar vraagt, de 5 P’s! - lokatie: Zwolle (NL)

SKML Congres 2019: De expert zegt: "Tijd voor actie" - lokatie: Ede (NL)

Symposium "Het feest van de wetenschap" - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher: werken met EPA's en bekwaam verklaren - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teachers 28 maart en 4 juni 2019 - lokatie: Ede (NL)

Teaching on the Run: module 12 - Effectief begeleiden van co assistenten in M1 G2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Teaching on the Run: module 12 - Effectief begeleiden van co assistenten in M1 G2020 - lokatie: Enschede (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Groningen (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Groningen (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training feedback geven aan AIOS - lokatie: Amsterdam (NL)

Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden mei t/m juli 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

2-daagse training Auditen volgens de tracermethodiek - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing LVAK ABAN 5 juni 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

CCL 2019 - 2020, cursus 4 - lokatie: Garderen (NL)

Congres - Complexe eetstoornissen bij jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Existentie en zingeving in de GGZ. Over menselijk lijden, (on)macht en professionaliteit - lokatie: Utrecht (NL)

Interactieve kwaliteitssessie Medische Staf: Informed consent - lokatie: Enschede (NL)

Klinische avond Nij Smellinghe - Als de buikpijn niet overgaat - buikpijnsyndromen nader beschouwd - lokatie: Drachten (NL)

Mentaliseren in gezinnen en systemen (MBFT) - lokatie: Amsterdam (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Breukelen (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Amersfoort (NL)

NVGP Richtlijnen Groepsbehandeling in de (G)GZ - lokatie: Breukelen (NL)

Programmadag Depressie "Complexe stemmingsstoornissen: en nu?" - 5 juni 2019 - lokatie: Groningen (NL)

Psychiatrie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Amersfoort (NL)

Seminar Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland - lokatie: Utrecht (NL)

Studiereis Ierland - lokatie: Dublin (IE)

Symposium ‘Uitbehandeld, hoezo?!’ - lokatie: Hoogeveen (NL)

The REAL impact of ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Toetsen & beoordelen en EPA's - lokatie: Deventer (NL)

Wet Verplichte GGZ voor Regie-Behandelaren - lokatie: Leiden (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Rotterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Adapting Evidence Based Treatments for Borderline Personality Disorder to Narcissistic Personality Disorder: Are they good enough? - lokatie: Zeist (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Beroepsgeheim in de praktijk: Ethische en juridische dilemma’s - lokatie: Haarlem (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Brummen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Depot antipsychotica: theorie en praktijk - lokatie: Roermond (NL)

Depot antipsychotica: theorie en praktijk - lokatie: Roermond (NL)

Eendaagse training Calamiteitenonderzoek - lokatie: Utrecht (NL)

FACT Congres - lokatie: Assen (NL)

Genetica in de klinisch psychiatrische praktijk - lokatie: Deventer (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Het levenseindegesprek met acute patiënten kan eerder! - lokatie: Amersfoort (NL)

Interprofessionele teamtraining Crew Resource Management - lokatie: Hilversum (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Beverwijk (NL)

Masterclass (ont)regelen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass EFT for Social Anxiety - lokatie: Eindhoven (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

Meesterklas 2.0 De Wet Verplichte GGZ en de Geneesheer Directeur - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Opleidingsmodule “Onafhankelijk Medisch Onderzoek inzake Medisch Handelen en Medische Aansprakelijkheid” - lokatie:

Overtuigtraining - lokatie: Hilversum (NL)

Professionaliseriongsdag opleidingsteam klimmendaal - lokatie: Leende (NL)

psychiatrie en recht, module psychiater en wet verplichte ggz - lokatie: Heerlen (NL)

Psyfar masterclass verslaving - lokatie: Garderen (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Deventer (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Vught (NL)

The REAL impact of ADHD - lokatie: Utrecht (NL)

The REAL impact of ADHD - lokatie: Utrecht (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Hoogeveen (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Haarlem (NL)

Basiscursus Schematherapie (25 uur) - lokatie: Amstelveen (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

GIT-PD congres, Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Grote Woorden in de Gezondheidszorg: Acceptatie - lokatie: Amsterdam (NL)

Risicotaxatie bij jeugdige zedendelinquenten: training in de J-SOAP D - lokatie: Utrecht (NL)

SCID-5-P training 2019 - lokatie: Onbekend (NL)

Singer Symposium - Agressie, gestolde boosheid & openlijke woede - lokatie: Laren (NL)

Teach the Teachers IB (Tergooi) - lokatie: Blaricum (NL)

Training MBT- (A) en Crisis - lokatie: Duivendrecht (NL)

Visitatietraining - lokatie: Utrecht (NL)

Vitamine R: Leer hoe je regie, rust en ruimte creëert - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training vakgroepontwikkeling (incompany) - lokatie: Heerlen (NL)

5e Regionaal Multidisciplinair Avondsymposium Uro-Oncologie - lokatie: Voorschoten (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

Jelgersmalezing 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Nascholing ADHD: nieuwe richtlijnen, nieuwe inzichten? - lokatie: Amsterdam (NL)

nascholing beginnend psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Nascholing Wet verplichte GGZ - lokatie: Halsteren (NL)

netwerk kinder- en jeugdpsychiaters en kinderartsen Zuid Limburg - lokatie: Echt (NL)

Netwerkbijeenkomst aanpak antibioticaresistentie - lokatie: Arnhem (NL)

Refereerbijeenkomst "Genetica en Psychiatrie" - lokatie: Assen (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Zwolle (NL)

Voorkomen van Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA) - lokatie: Venray (NL)

Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden mei t/m juli 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

adaptieve toetsing en itemprofilering voor toetsing binnen de geneeskundeopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Assen (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Assen (NL)

Algemene nascholingsavond neurologie 12 juni 2019 - lokatie: Leiderdorp (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Beroepsgeheim in de praktijk: Ethische en juridische dilemma’s - lokatie: Rotterdam (NL)

De veranderende rol van de arts en de leidinggevende in het tijdperk van integraal capaciteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Operational Excellence Yellow Belt Plus - lokatie: Maastricht (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

scholing Acute Zorgregio Oost "(trauma)zorg kent geen (regio)grenzen - lokatie: Nijmegen (NL)

Suïcidepreventie: diagnostiek en behandeling van het suïcidale proces - lokatie: Arnhem (NL)

Taal en Gezondheid - lokatie:

Farmacotherapeutisch Overleg Rivierduinen 2019; Psychofarmaca bij ouderen - lokatie: Leidschendam (NL)

"Rationeel voorschrijven van psychofarmaca, de meerwaarde van boerenverstand". - lokatie: Groningen (NL)

ADHD Netwerk - 51e Netwerkmeeting - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Bunnik (NL)

Bijscholing LVAK ABAN 13 juni 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Kronenberg (NL)

Cursus Rondom het Levenseinde - lokatie: Doorn (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Tilburg (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Dijklander Ziekenhuis Teach the Teacher Verdiepingsmodule 'Toetsen en beoordelen' - lokatie: Hoorn (NL)

Drugs gebruik je niet alleen - lokatie: Utrecht (NL)

Eindreferaten aios Psychiatrie donderdag 13 juni 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Apeldoorn (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Amsterdam (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Assen (NL)

Indicatiestelling: actuele ontwikkelingen, afstemming wetgeving, goede voorbeelden & tips - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtraining Crew Resource Management - lokatie: Hilversum (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Breda (NL)

Medical response to major incidents (MRMI) - lokatie: Utrecht (NL)

METS GIC - lokatie: Bilthoven (NL)

Operational Excellence Yellow Belt - lokatie: Maastricht (NL)

psychiatrie en recht, module psychiater en wet verplichte ggz - lokatie: Heerlen (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

rTMS bij Depressie, OCS en nieuwe ontwikkelingen - lokatie: Nijmegen (NL)

Samen beslissen - lokatie: Delft (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Putten (NL)

Suïcidepreventie 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

Teach the teacher. Balanceren, bevlogenheid en burn-out in de vervolgopleidingen. - lokatie: Leiden (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Verder kijken, verder komen: Een blik op de toekomst van de forensische psychiatrie - lokatie: Rotterdam (NL)

Wet Verplichte GGZ: regionale verantwoordelijkheden en samenwerking - lokatie: Leiden (NL)

Wetenschappelijk Middagprogramma Noord-Holland - 13 juni 2019 - lokatie: Zaandam (NL)

basiscursus Schematherapie en de Gezonde volwassene - lokatie: Hengelo (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Congres Ouderenpsychiatrie "Gezond ouder worden" 14 juni 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

Emergo Train System (ETS) oefening - lokatie: Delft (NL)

ESTSS Congres 2019 - Trauma in Transition: Building Bridges - lokatie: Rotterdam (NL)

Leergang voor opleiders en stagebegeleiders - lokatie: Eindhoven (NL)

PITSTOP Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Gouda (NL)

Traumasporen in lichaam, brein en geest – Complex trauma en behandeling - lokatie: Utrecht (NL)

vervolgtrainingen communicatie - lokatie: Weesp (NL)

OVV symposium - lokatie: Lunteren (NL)

Training vakgroepontwikkeling (incompany) - lokatie: Heerlen (NL)

Riga: Verbinding! - lokatie: Rīga (LV)

Basic life support en AED - lokatie:

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Kronenberg (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Rotterdam (NL)

Jaarsymposium wetenschappelijke activiteiten Yulius 2019 - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Let's do Clinical Audit - lokatie: Den Haag (NL)

Nieuwste ontwikkelingen binnen de vakgroep Emotionele stoornissen - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Altrecht Refereeravonden - lokatie: Zeist (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Heterogeniteit aan posttraumatische beschadigingen - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ICH-GCP cursus: update wet- en regelgeving bij klinisch onderzoek in de dagelijkse praktijk (4 uurs) - lokatie: Emmen (NL)

IMH cursus 8: Behandelen ouder-kindrelatie bij ouder(s) met persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses duaal management - lokatie: Nuenen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Mini symposium Gedreven zorg, 10 jaar Expertisecentrum Osteogenesis Imperfecta. - lokatie: Zwolle (NL)

OZG huisartsen nascholingen - lokatie: Scheemda (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

Referaten maart - juni 2019 - lokatie: Groningen (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Symposium: High lights 2019 - lokatie: Wolfheze (NL)

Teach the Teacher plus - begeleidingstraject disfunctionerende aios - lokatie: Den Haag (NL)

Wetenschappelijk Middagprogramma Kind en Jeugd - 18 juni 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Wetenschappelijk referaat: 'GGZ zorg aan Vluchtelingen, Veerkracht versterken en/of behandelen van trauma’s?' - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

3rd WADD World Congress and 6th edition of SEPD International Congress "Precision Psychiatry in Dual Disorders"

7th annual scientific conference of the EAPM - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Afscheidssymposium Anja Stevens - lokatie: Deventer (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Bronchitis X 'Prevention and Resolution of Lung Disease’ - lokatie: Groningen (NL)

Circle of Life Cursus 2019 - lokatie: Vlieland (NL)

Consulentenscholing Palliatieve zorg voorjaar 2019 - lokatie: Spier (NL)

Denk mee met Menno de Bree: Medisch leiderschap ontleed - lokatie: Putten (NL)

EAPM 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

EAPM 2019 | Integrating psychosomatic care across medical settings and specialities

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Nascholing "Euthanasie bij psychiatrie" - lokatie: Utrecht (NL)

Onderwijssymposium: Opleiden is vooruitzien - lokatie: Leeuwarden (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Referaten Breburg Academie GGZ- juni 2019 - lokatie: Breda (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Symposium Samen werken aan de beste netwerkzorg - lokatie: Groningen (NL)

Themabijeenkomst acute psychiatrie: Crisis!!! wat zou jij doen? - lokatie: Enschede (NL)

Training VERA-2 - lokatie: Utrecht (NL)

Training VERA-2 - lokatie: Utrecht (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Beroepsgeheim in de praktijk: Ethische en juridische dilemma’s - lokatie: Alkmaar (NL)

Besturen medische staf revalidatie-instellingen - lokatie: Den Dolder (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Developmental changes in Paediatric Neurodisability - lokatie: Groningen (NL)

Diagnostiek van empathie in de klinische forensische praktijk: een verkenning - lokatie: Utrecht (NL)

Dienstperikelen en dienstdilemma's - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Fundamental Disaster Management Course - lokatie: Zwolle (NL)

GGZ-congres | Behandeling van suïcidaliteit - lokatie: Nieuwegein (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

Interculturele Communicatie - lokatie: Rotterdam (NL)

Omgaan met medische incidenten - lokatie: Utrecht (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Psyche en Psychedelica - lokatie: Groningen (NL)

Psyfar masterclass PTSS - lokatie: Garderen (NL)

Refereerochtend 20 juni 2019 - lokatie: Halsteren (NL)

Samen beslissen - lokatie: Delft (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Vught (NL)

Teach the Teacher - lokatie: Ugchelen (NL)

Teach the Teacher Basis voor stafleden WFG/Waterland - lokatie: Hoorn (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Teach the Teachers 20 juni 2019 - lokatie: Ede (NL)

Training Docentprofessionalisering AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

TTT+ 2019; ontdek de drijfveren van je arts-assistent - lokatie: Leiden (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Breda (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

"Het Onderzoeksfestival" Onderzoeksprogramma Lentis Festival 2019 - lokatie: Zuidlaren (NL)

“The Dance of Attachment: An EMDR Relational Approach.” - lokatie: Eelderwolde (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde en infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde voor de medisch spcialist - lokatie: Amsterdam (NL)

Feels like I'm going to lose my mind - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Hoogsensitiviteit. Bevindingen uit de wetenschap, richtlijnen voor de praktijk. - lokatie: Ede (NL)

Klinisch Wetenschappelijke Vergadering Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen - lokatie: Winterswijk (NL)

Solstitium 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Teaching on the Run: module 4 - vaardigheden onderwijs - lokatie: Zwolle (NL)

Antidepressiva – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Nootdorp (NL)

Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP] - lokatie: Diemen (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Cursus 'Metacognitieve therapie voor gegeneraliseerde angststoornis' - lokatie: Arnhem (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Harderwijk (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Suïcidepreventie multidisciplinaire richtlijn (PITSTOP-basis) - lokatie: Leiden (NL)

Teaching on the Run: module 3 - interactief onderwijs - lokatie: Zwolle (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

5e Nederlandse Straatdokters Symposium - Honderd jaar Armoede op Straat - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

ADHD en persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Vianen (NL)

Amsterdam symposium Psychische problemen & Ouderschap “samen werken voor in het belang van ouders en kind” - lokatie: Amsterdam (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

De arts in het nauw - lokatie: Amersfoort (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Haarlem (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

Het plastisch brein - lokatie: Haarlem (NL)

IFMS - Opfris training / Intervisie werkzame Appraisers - lokatie: Weert (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Opschaling oncologische zorg thuis - lokatie: Breukelen (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Teaching on the Run: module 12 - Effectief begeleiden van co assistenten in M1 G2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Antidepressiva – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Rotterdam (NL)

Basic Life Support en AED training - lokatie: Heemstede (NL)

Basiscursus Gespreksleider Moreel Beraad - lokatie: Groningen (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

CCL Psa Cursus 5 2017/2018 en 2018/2019 - lokatie: Garderen (NL)

Chronobiologie en chronotherapie van Affectieve Stoornissen - lokatie: Echt (NL)

congres Rookvrije Start - lokatie: Amersfoort (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Hoe maken TOPGGz-afdelingen het verschil voor patiënten met complexe zorgvragen? - lokatie: Amersfoort (NL)

Huisartsentraining op Vlieland 2019 - lokatie: Vlieland (NL)

Juridische aspecten in de medische praktijk - lokatie: Wolvega (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Harderwijk (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Den Haag (NL)

Nascholing "Euthanasie bij psychiatrie" - lokatie: Utrecht (NL)

NIDA-training 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Breda (NL)

Teaching on the Run: module 12 - Effectief begeleiden van co assistenten in M1 G2020 - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Bestuurlijke Masterclass Leiderschap & (crisis) Communicatie 'Wijsheid in de zorg' - lokatie:

De Droom van de Rede - lokatie: Brummen (NL)

De Ongelovige Thomas 2.0. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Ermelo (NL)

Deskundigheidsbevordering - expertisegroep LVB - lokatie: Duivendrecht (NL)

Eindrefereerbijeenkomst 27 juni 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

GIC NRR - lokatie: Bilthoven (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Breda (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Maastricht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Harderwijk (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Harderwijk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Meldcode kindermishandeling - lokatie: Groningen (NL)

PsyQ Psychiaterdag – 27 juni 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Samen Sterk in de Haagse Regio d.d. 27-6-2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Teach the Teacher verdiepingsmodule 'Effectief feedback geven en formuleren van leerdoelen'. - lokatie: Hoorn (NL)

Teach The Teachers-Plus: Communicatie - lokatie: Leiden (NL)

THEBE | Samen voor een sterke eerste lijn! - lokatie: Moergestel (NL)

Van patiënt naar persoon - lokatie: De Bult (NL)

Wetenschappelijk Symposium 2019 - lokatie: Geleen (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Zomersymposium: Persoonlijkheidsstoornissen door het leven - lokatie: Boekel (NL)

"Affective Neuroscience: something new? Een andere kijk op psychopathologie" - lokatie: Tilburg (NL)

4e Jaarsymposium Transitiepsychiatrie anno 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

ASz Alert: Met bloed, veiligheid en opleiding - lokatie: Dordrecht (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Utrecht (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing voor Supervisoren en Mentoren 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Refereermiddag Opleiding Kinder- en Jeugdpsychiatrie - 28 juni 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Upside down Inside out Dokters van nu Dokters van morgen - Onderwijsdag 2019 - - lokatie: Amsterdam (NL)

Summer Course on Mood, Aggression & Attraction

Basisopleiding Mindfulnesstrainer/Psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Docentprofessionalisering Kindergeneeskunde - lokatie: Nijmegen (NL)

ERC gecertificeerde Advanced life support training - lokatie: Den Haag (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Utrecht (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Summer course Population Health Management - lokatie: Den Haag (NL)

Supervisorendag voor Gevorderden - lokatie: Breda (NL)

Teaching on the Run: module 10 - Feedback tussen collega’s - lokatie: Zwolle (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Tilburg (NL)

Feedback voor gevorderden - lokatie: Veldhoven (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Opfriscursus ICH GCP en wet- en regelgeving klinisch onderzoek - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie voor psychologen en psychiaters (NIFP) - lokatie: Utrecht (NL)

Supervisiedag update EMDR (standaard) protocollen 2018 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the Run: module - 7 Leerstijlen - lokatie: Deventer (NL)

Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden mei t/m juli 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Ede (NL)

Narcisme anno 2019.....Nieuwe liefde in oude zakken? - lokatie: Amersfoort (NL)

Suïcidepreventie voor psychologen en psychiaters (NIFP) - lokatie:

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Landelijke Training Tutoren - lokatie: Utrecht (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Nascholing Nieuwe verplichte zorgwetgeving - lokatie: Balkbrug (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Teaching on the Run: module 5 - STAMPPOT - lokatie: Groningen (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Groningen (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Groningen (NL)

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Enschede (NL)

Second official SIPS conference on placebo studies - lokatie: Leiden (NL)

ABCDE-methodiek + BLS AED - lokatie: Den Haag (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Training feedback geven aan AIOS - lokatie: Amsterdam (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Teach the Teachers Psychiatrie - lokatie: Zuidwolde (NL)

Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden mei t/m juli 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

METS GIC - lokatie: Bilthoven (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Conversiestoornissen | Tweedaagse workshop - lokatie: Arnhem (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

nascholing beginnend psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Maatwerk Teach the Teacher Anesthesiologie - lokatie: Amsterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

20th International Mental Health Conference

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Praktijkscholing straling - lokatie: Arnhem (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Maatwerk Teach the Teacher Anesthesiologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

nascholing beginnend psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

Cursus 'Als de dood voor' Crisisinterventie bij suïcidaliteit - lokatie: Arnhem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

19th World Congress of Psychiatry

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass EFT and working with Shame and Forgiveness - lokatie: Eindhoven (NL)

Master of Business Administration (MBA) - lokatie: Zeist (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

CRM training - lokatie: Venlo (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Effectief mentorschap - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Basisopleiding Mindfulnesstrainer/Psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Schematherapie in groepen (Verdiepende booster met experiëntiële technieken) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

Operational Excellence Yellow Belt Plus - lokatie: Maastricht (NL)

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, NVP, NVvP) - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Basisscholing (L)VB & psychiatrie: Verstandelijk beperkt in de GGZ - lokatie: Warnsveld (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Cursus Coachend leidinggeven - lokatie: Utrecht (NL)

Leermeestertraining Physician Assistant - Entrustable Professional Activities (EPA) - lokatie: Groningen (NL)

Overtuigtraining - lokatie: Hilversum (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Basistraining - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Basistraining Schematherapie - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Crew Resource Management - Refreshertraining - lokatie: Ravenstein (NL)

Cultuur georiënteerde diagnostische dilemma's - lokatie: Rotterdam (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Utrecht (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Ermelo (NL)

psychiatrie en recht, module psychiater en wet verplichte ggz - lokatie: Heerlen (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Affect Fobie Therapie - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) 2019 - lokatie: Onbekend (NL)

Basiscursus schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

Basisopleiding EMDR - lokatie: Den Dolder (NL)

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding tot BOPZ/WZD-deskundige in de gehandicaptenzorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Professionalisering stafvoorzitters en MSB-bestuurders - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Voortgezette opleiding Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Leergang Infant Mental Health & Systeemtherapie: werken met jonge gezinnen: van preventie tot psychiatrie - lokatie: Wijchen (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

METS GIC - lokatie: Bilthoven (NL)

Opfriscursus ICH GCP en wet- en regelgeving klinisch onderzoek - lokatie: Rotterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Vierdaagse cursus (Imaginaire) Exposure behandeling bij PTSS - lokatie: Arnhem (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

Jelgersmalezing 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

CRM training - lokatie: Venlo (NL)

EMDR voor psychotrauma: vierdaagse vervolgopleiding - lokatie: Arnhem (NL)

Leergang Medisch Leiderschap - lokatie: Doorn (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Suïcidepreventie 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Wet Verplichte GGZ voor Regie-Behandelaren - lokatie: Leiden (NL)

2 daagse DGT Advanced training - lokatie: Soesterberg (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Basic Life Support en AED training - lokatie: Heemstede (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Putten (NL)

Didactische Ondersteuning Medische Proffesionals (DOMP) - lokatie: Uden (NL)

Keizermodule Meesterklas: :"De nieuwe kleren van de keizer van de bestuurder en de geneesheer-directeur in een veranderend krachtenveld met nieuwe wetgevende kaders - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Keizermodule Meesterklas: :"De nieuwe kleren van de keizer van de bestuurder en de geneesheer-directeur in een veranderend krachtenveld met nieuwe wetgevende kaders - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Suïcidepreventie 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

Wet verplichte ggz - lokatie: Amersfoort (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

IMH cursus 8: Behandelen ouder-kindrelatie bij ouder(s) met persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Katathym Imaginatieve Psychotherapie en Begeleiding (KIPB) - lokatie: Utrecht (NL)

Mentaliseren Bevorderende Therapie bij Kinderen: werken met de ouders. - lokatie: Utrecht (NL)

Training Disturbances of Attachment Interview - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Medische Aspecten van Duursport 2019 - lokatie: Montecatini Terme (IT)

Basiscursus Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) 2019 - lokatie: Onbekend (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Cursus PIVOTAL RESPONSE TREATMENT - lokatie: Assen (NL)

Evidence-Based behandelingen bij PTSS; Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma - lokatie: Arnhem (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Tussen meegeven en forceren: probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties - lokatie: De Koog (NL)

Verdieping Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: De Cocksdorp (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Papendrecht (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Papendrecht (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Het coachen van de eigen opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

nascholing beginnend psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

OZG huisartsen nascholingen - lokatie: Scheemda (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Basistraining - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Psyfar Themadag Slaapstoornissen - lokatie: Apeldoorn (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Basisscholing (L)VB & psychiatrie: Verstandelijk beperkt in de GGZ - lokatie: Warnsveld (NL)

Communicatie rond donatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Bestuurlijke Masterclass Leiderschap & (crisis) Communicatie 'Wijsheid in de zorg' - lokatie:

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

EBRO-training - lokatie: Utrecht (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Vught (NL)

Suïcidepreventie multidisciplinaire richtlijn (PITSTOP-basis) - lokatie: Leiden (NL)

Child Psychiatry: what's next? - lokatie: Nijmegen (NL)

Coach de coach Leidse Lijnen. Competentiegericht onderwijs Bachelor Geneeskunde - lokatie: Leiden (NL)

FARE - Forensisch Ambulante Risico Evaluatie - lokatie: Utrecht (NL)

ISTDP Immersion Course; The twin factors of transference and resistance in ISTDP door John Hans Rathauser PH. D, USA - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Focusing - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

NVRG-Congres 2019 - Intimiteit en Seksualiteit - lokatie: Haarlem (NL)

vervolgtrainingen communicatie - lokatie: Weesp (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Landelijk Opleidingsplan Anesthesiologie: Duurzaam en Aantoonbaar Bekwaam - lokatie: Nijmegen (NL)

Care from the Heart - lokatie: Aljezur (PT)

Basic life support en AED - lokatie:

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Elementaire training in de Luchtvaartgeneeskunde - lokatie: Soesterberg (NL)

Functieanalyse en Betekenisanalyse binnen (G)CGt: update en state-of-the-art - lokatie: Arnhem (NL)

Hervonden herinneringen aan trauma - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Nascholing ADHD: nieuwe richtlijnen, nieuwe inzichten? - lokatie: Zwolle (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Castricum (NL)

Zorgmijders met een LVB - lokatie: Amsterdam (NL)

‘Klinisch wetenschappelijk onderzoek in versnelling: Europa schakelt door’ - lokatie: Ede (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

CRM training - lokatie: Venlo (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Opleiding Scen-arts 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Wvggz - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Diagnostiek en Behandeling van Dwang, Preoccupaties en Rituelen bij Autisme - lokatie: Utrecht (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Maternal medicine: multi-disciplinary approach of pregnancy complications - lokatie: Leiden (NL)

Psyfar masterclass psychofarmacologie bij ouderen - lokatie: Garderen (NL)

WOKSEH: herkennen en omgaan met kindermishandeling voor de SEH-arts - lokatie: Riel (NL)

Basisopleiding Mindfulnesstrainer/Psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Hervind het echte contact met je patiënt en jezelf - lokatie: Zeegse (NL)

Programma Teach the Teacher Verdieping Cluster ZNN 2019-2020 - lokatie: Boekel (NL)

SCID-5-P training 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Supervisorencursus VGCt - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgopleiding EMDR voor Kind en Jeugd - lokatie: Eelderwolde (NL)

Integratieve Theoriegestuurde Psychodiagnostiek - lokatie: Montaione (IT)

Docentprofessionalisering Kindergeneeskunde - lokatie: Nijmegen (NL)

Positieve gezondheidszorg Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Vijfdaagse Basisopleiding EMDR K&J - lokatie: Arnhem (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

Levensreddend handelen voor medici - lokatie:

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; van bejegening tot "echte"psychotherapie 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP] - lokatie: Diemen (NL)

GENERIC INSTRUCTOR COURSE - lokatie: Riel (NL)

Inzicht in jeugdrecht - lokatie: Amersfoort (NL)

Rode Hoed Symposium - De Medisch Specialist 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher BASIS cursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Vierdaagse vervolgopleiding EMDR bij Kinderen en Jeugd - lokatie: Arnhem (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Raamsdonksveer (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

MBT en Adolescenten - lokatie: Breda (NL)

Op hoop van zegen?! Een inspirerende cursus rond medisch-ethische dilemma's. - lokatie: Brummen (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

psychiatrie en recht, module psychiater en wet verplichte ggz - lokatie: Heerlen (NL)

Psychotraumatisering 2019 - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

rTMS bij Depressie, OCS en nieuwe ontwikkelingen - lokatie: Nijmegen (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Tilburg (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde en infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde voor de medisch spcialist - lokatie: Amsterdam (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Utrecht (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Begeleiden, toetsen en beoordelen - lokatie: Alkmaar (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Clinical Leadership Programma, Basics 1 & 2, Geen Speelbal maar Leider - lokatie: Bennebroek (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Maatwerk Teach the Teacher Anesthesiologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

Follow Up DGT Training - lokatie: Arnhem (NL)

Jelgersmalezing 2019 - lokatie: Leiden (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Professionaliseriongsdag opleidingsteam klimmendaal - lokatie: Leende (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Training in de HCR-20: V3 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Helmond (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, NVP, NVvP) - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy voor Persisterende depressie 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

CRM training - lokatie: Venlo (NL)

Docentprofessionalisering Kindergeneeskunde - lokatie: Nijmegen (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

9e Jaarcongres ClaudicatioNet - lokatie: Apeldoorn (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Vierdaagse basisopleiding volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

Nationaal Congres 2019, Farmacotherapie in de psychiatrie - lokatie: Zeist (NL)

Neurologie en psychiatrie bij de oudere mens 2019 - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Putten (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

EMDR bij preverbaal trauma - lokatie: Groningen (NL)

EMDR en Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Entre Nous - lokatie: 9765 AR Paterswolde (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Traumatische rouw - lokatie: Diemen (NL)

Congress of the World Association for Sexual Health

Landelijk Opleidingsplan Anesthesiologie: Duurzaam en Aantoonbaar Bekwaam - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Wilderness Life Support (AWLS) - lokatie: Soest (NL)

Teach the Teacher BASIS cursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

goed leiderschap en time management - lokatie: Rotterdam (NL)

nascholing beginnend psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Onderhandelen in de praktijk: Hoe onderhandel je over medicatie met de patient - lokatie: Deventer (NL)

OZG huisartsen nascholingen - lokatie: Scheemda (NL)

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

Training PANSS 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Mentaliseren als psychotherapeutisch gereedschap - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Suïcidepreventie multidisciplinaire richtlijn (PITSTOP-basis) - lokatie: Leiden (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Compassietraining voor zorgprofessionals: Mindfulness-Based Compassionate Living | MBCL - lokatie: Groningen (NL)

Congres Ouderenpsychiatrie UPC KU Leuven 6e editie

Cursus Ontwikkelen van blended learning - lokatie: Leiden (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Assen (NL)

Operational Excellence Yellow Belt - lokatie: Maastricht (NL)

psychiatrie en recht, module psychiater en wet verplichte ggz - lokatie: Heerlen (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

SIRE training - lokatie: Delft (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Vught (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Ermelo (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

SCID-5-P training 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

CRM training - lokatie: Venlo (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

23rd World Congress of Social Psychiatry

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Training PICS/TTI - lokatie: Assen (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Ede (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Ede (NL)

Australian Rural & Remote Mental Health Symposium

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Haarlem (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

Imaginaire Exposure voor EMDR therapeuten - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Training PICS/TTI - lokatie: Assen (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support en AED training - lokatie: Heemstede (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Operational Excellence Yellow Belt - lokatie: Maastricht (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Harderwijk (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; autisme, persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie 2019 - lokatie: Castricum (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Putten (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

Teach the Teacher basiscursus ZNN - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Visitatietraining - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding Mindfulnesstrainer/Psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

MBT training persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Zeist (NL)

Wetenschap in Opleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

Leergang Infant Mental Health & Systeemtherapie: werken met jonge gezinnen: van preventie tot psychiatrie - lokatie: Bunde (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Cat-training - lokatie: Leiden (NL)

HappyDoc - lokatie: Putten (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

ICT & Gezondheidsrecht: de basis - lokatie: Amsterdam (NL)

Newborn Life Support - lokatie: Rotterdam (NL)

Operational Excellence Yellow Belt Plus - lokatie: Maastricht (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

Socratisch Motiveren: eendaagse introductieworkshop - lokatie: Arnhem (NL)

Somatische dissociatie & chronische pijn met EMDR - lokatie: Groningen (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Mastr-protocol - lokatie: Assen (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Apeldoorn (NL)

Basiscursus CBT-E Eetstoornissen - 2018 - lokatie: Den Haag (NL)

CRM training - lokatie: Venlo (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Maatwerk Teach the Teacher Anesthesiologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcidepreventie 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Apeldoorn (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Crew Resource Management - Refreshertraining - lokatie: Ravenstein (NL)

Leadership Life Support dagtraining - lokatie: Putten (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Assen (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Breda (NL)

Meesterklas 2.0 De Wet Verplichte GGZ en de Geneesheer Directeur - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Mobile Healthcare - lokatie: Utrecht (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Vught (NL)

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie:

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Apeldoorn (NL)

Dialectische Gedragstherapie bij Vrouwen met Autisme - lokatie: Utrecht (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde en infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde voor de medisch spcialist - lokatie: Amsterdam (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Apeldoorn (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

SOLK en Persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Zeist (NL)

Stalking Risk Profile: risicotaxatie en management bij stalkers - lokatie: Utrecht (NL)

Tussen meegeven en forceren: probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties - lokatie: De Koog (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Beter samenwerken met collega’s. Non-Technical-Skills: Hoe leid je daarin op? - lokatie: Leiden (NL)

Jelgersmalezing 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Miracles of Music 2e editie - lokatie: Hilversum (NL)

nascholing beginnend psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basic Life Support en AED training - lokatie: Heemstede (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Teach the Teacher BASIS cursus - lokatie: Amsterdam (NL)

10th Biennial Conference of the International Society of Affective Disorders

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Vught (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Heerlen (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Assen (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Assen (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Conversiestoornissen | Tweedaagse workshop - lokatie: Arnhem (NL)

What about Inflammation and Infection - lokatie: Vlieland (NL)

What about Perception - lokatie: Vlieland (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

EBRO-training - lokatie: Utrecht (NL)

Operational Excellence Yellow Belt - lokatie: Maastricht (NL)

Opleiding tot NIAZ auditor - lokatie: Zeist (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

CRM training - lokatie: Venlo (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Zwolle (NL)

NIDA-training 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Castricum (NL)

De Ongelovige Thomas 2.0. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Ermelo (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Tussen meegeven en forceren: probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties - lokatie: De Koog (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

vervolgtrainingen communicatie - lokatie: Weesp (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Programma Teach the Teacher Verdieping Cluster ZNN 2019-2020 - lokatie: Tilburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: De Koog (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Fundamental Disaster Management Course - lokatie: Nijmegen (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

Psyfar Themadag Kind & Jeugd - lokatie: Zeist (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

SCID-5-P training 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Vught (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

ALS recertificering - lokatie: Bilthoven (NL)

Masterclass voor opleiders ' Coachen van aios' - lokatie: Doorn (NL)

Risicotaxatie in de klinische praktijk: training in de SAPROF - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

KPSP-Verdiepingscursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Enschede (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

OZG huisartsen nascholingen - lokatie: Scheemda (NL)

TtT IC - Workshop Begeleiden van Aios - lokatie: Utrecht (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

CQFPsy n°18 et CFP 2019

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Follow Up DGT Training - lokatie: Nijmegen (NL)

Jelgersmalezing 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic life support en AED - lokatie: Uden (NL)

Meesterklas - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Basic Life Support en AED training - lokatie: Heemstede (NL)

diagnostiek van het geweten - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Training Disturbances of Attachment Interview - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Risicotaxatie bij jeugdige zedendelinquenten: training in de J-SOAP D - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Cultuursensitief behandelen: psychotherapie bij andere culturen - lokatie: Utrecht (NL)

FARE - Forensisch Ambulante Risico Evaluatie - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Basiscursus CBT-E Eetstoornissen - 2018 - lokatie: Den Haag (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Affect Fobie Therapie - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: De Koog (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Meesterklas 2.0 De Wet Verplichte GGZ en de Geneesheer Directeur - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Training in de HCR-20: V3 - lokatie: Utrecht (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Supervisorencursus VGCt - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Nut en noodzaak van conflicten in therapiegroepen - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Behandeling complexe dissociatieve stoornissen - fase 1 - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Cultuur georiënteerde diagnostische dilemma's - lokatie: Rotterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Basiscursus CBT-E Eetstoornissen - 2018 - lokatie: Den Haag (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: De Koog (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)