Mind You, 3-daagse mini-retraite voor artsen - lokatie: Garderen (NL)

(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
‘Bipolar guidelines around from the world: evidence based medicine’
‘Efficacy and compliance in schizophrenia: could depot antipsychotics help?’
‘Efficacy and compliance in schizophrenia: could depot antipsychotics help?’
2020-2022 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2020-2022: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
AccreDidact ADHD bij volwassenen/psychiater
AccreDidact Burn-out en psychiatrische stoornissen/psychiater
AccreDidact GHB – gebruik, afhankelijkheid en behandeling/psychiater
AccreDidact Neuropsychiatrie bij parkinson/psychiater
AccreDidact Samen beslissen/psychiater
AccreDidact Transculturele psychiatrie/psychiater
AccreDidact Zwangerschapsgerelateerde psychiatrie/psychiater
Accreditatietoets ‘Gehechtheid, mentaliseren en autonomie bij anorexia nervosa en bulimia nervosa’
Accreditatietoets 'Bipolaire stoornissen en alcoholafhankelijkheid'
Accreditatietoets 'CYP2D6- en CYP2C19-genotypering: effectiviteit in de psychiatrische praktijk’
Accreditatietoets 'Diagnostiek van frontotemporale dementie in de psychiatrische praktijk’
Accreditatietoets 'Effect van bewegen op psychiatrische symptomen en lichamelijke gezondheid bij mensen met psychiatrische aandoeningen’
Accreditatietoets 'Farmacotherapeutische behandeling van psychotische depressie’’
Accreditatietoets 'Gendervariatie en -dysforie bij autismespectrumstoornissen bij kinderen en adolescenten’
Accreditatietoets 'Hoe genetica Precision Psychiatry mogelijk kan maken'
Accreditatietoets 'Is er een risico op toename van agressie bij een rookvrije GGZ?'
Accreditatietoets 'Melatonine en slaapstoornissen'
Accreditatietoets 'Microbioom en autisme'
Accreditatietoets 'Prenatale psychologische stressfactoren en de ontwikkeling van affectieve stoornissen bij het kind'
Accreditatietoets 'Prevalentie en uitingsvormen van agressie bij volwassen patiënten met niet-aangeboren hersenletsel'
Accreditatietoets 'Proactieve cognitieve psychiatrie bij het ouder worden’
Accreditatietoets 'Radicalisering en psychiatrie: pleidooi voor een brede blik'
Accreditatietoets 'Recreatief ecstasygebruik in Nederland’
Accreditatietoets 'Risicofactoren voor psychische problemen en mogelijkheden tot interveniëren in de jonge jaren’
Accreditatietoets 'Tijd voor Cluster C-persoonlijkheidsstoornissen: State of the Art'
Accreditatietoets 'Trends en ontwikkelingen in het medisch-onderwijskundig onderzoek'
Accreditatietoets 'Verslaving en autonomie: een drielaags'
Accreditatietoets 'Voorschrijven van psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking'
ADHD en Vrouwen
Antibiotica allergie
Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
Basisopleiding Functionaris Gegevensbescherming
Behandelbeleid
Beleid bepalen rondom stolling en antistolling; vertrouwd raken met het Máxima MC protocol
Bipolaire Stoornissen
bls 2021-2022 e-learning
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL e-learning - PerfectFit@Night
BSL e-learning - Uw patiënt heeft een laag IQ! Wat nu?
BSL e-learning Ondersteunen bij Samen beslissen
BSL e-learning Procedurele sedatie en analgesie (PSA) - voor artsen
BSL e-learning Samen beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden
BSL e-learning Samen beslissen in de palliatieve zorg
BSL e-learning Samen beslissen met patiënten
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
BSL_E_Vitaal bedreigd - Volwassene - voor artsen
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
CME-toets 'De relatie tussen posttraumatische stressstoornis en metabool syndroom'
CME-toets 'Kwaliteit van leven van patiënten in de langdurige forensische psychiatrie'
CME-toets 'Mindfulness-based cognitieve therapie voor patiënten met somatoforme stoornissen'
CME-toets 'Prolactine, antipsychotica en borstkanker'
CME-toets 'Psychische stress en cellulaire veroudering: de samenhang tussen depressie, angst en telomeerlengte'
CME-toets 'Terugval en chroniciteit van depressieve stoornis in de algemene bevolking; resultaten van NEMESIS-2'
CME-toets 'Zelfmanagement bij en behandeling van depressie; het patiëntenperspectief'
Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
Cultuursensitief werken op de werkvloer
DBC's en wat je ermee moet
De politieke actualiteit in de zorg
De Rookvrije ggz
Dementie Update 2010
Destigmatiserend werken
Dieetmaatregelen bij metabole ziekten
eBROK® Herregistratie/Continue registratie
e-CME Begin goed, zorg goed
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
e-college ADHD bij volwassenen
e-college ADHD bij volwassenen
ECTR en VGO Training - KNMG/GAIA - myGCP.nl
Effectief communiceren in de zorg
E-learning - Communicatie met patiënten
E-learning Analgetica
E-learning Begrijpelijk communiceren
E-learning Cultural Formulation Interview - 2019
e-learning focus op immuunsysteem en darmmicrobioom
E-learning Kwetsbare ouderen Medisch Specialisten
E-learning MGV 'Verdieping'
E-learning 'Optimizing ADHD treatment'
E-learning Ouder(s)ondersteuning
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning Rookvrije Start
E-learning serie 'Obesitas en COVID-19'
E-learning Wet verplichte ggz
E-learning: Genetica, de basis
E-learning: Moeilijk behandelbare depressie. Waar staan we en wat zijn nieuwe ontwikkelingen?
E-learning: Obesitas Jaaroverzicht 2020
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert DEUS Echografie
e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
e-Xpert: Advanced Life Support
e-Xpert: Antistolling (SKB Winterswijk)
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Crew Resource Management (CRM)
e-Xpert: De vitaal bedreigde patiënt (St. Jansdal)
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – De primary survey en A, B, C, D, E
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Secondary survey
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
Forensiche scherpte
Gedeelde Besluitvorming
Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding
GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
Godsbeeld en geloofsrelatiegesprek: diagnostische en therapeutische interventie met aandacht voor reflectie van therapeut op eigen spirituele biografie
Goed begrepen: effectief communiceren en samen beslissen met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve fase van hun ziekte
Good Clinical Practice (GCP)
Handhygiëne
Health Informatics (9 modules)
Het goede gesprek
In-Depth ISO14155:2020
Infectiepreventie: medewerkers met direct/intensief patiëntencontact (Zorgpad PRO)
Instituties, wetten en spelers in de zorg
Intervisie
Kanker & Leven
Kanker & Leven: plenaire programma
Licht op longkanker in de huisartsenpraktijk ‘Samenwerking tussen huisarts en longarts & Advance care Planning’ - aflevering 3
Management of depression with agomelatine
MOOC Kidney transplantation
Motiverende gespreksvoering: online oefenen met simulaties
NFU - Advanced Training Program Waardegedreven Zorg
On-demand webcast 8e Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen - Farmacotherapie anno 2012 -
On-demand webcast Avondsymposium Psychotische Stoornissen & Therapietrouw 2011
On-demand webcast Darmgezondheid bij jong en oud
On-demand webcast Darmgezondheid: diagnostiek en het brein
On-demand webcast Precisiezorg is dichterbij dan we denken
On-demand webcast 'Restoring functioning in schizophrenia'
On-demand webcast 'The Potential Role of Novel Atypical Depot Formulations in the Treatment of Schizophrenia
Online Course: Kennis van zorgkosten
Online Course: Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief
Online WMO-GCP herregistratie / Refresher training
Palliatieve zorg
PAOFarmacie: Klinische farmacologie van ADHD-medicatie
PAOFarmacie: Klinische farmacologie voor serotonerge antidepressiva
Preconceptiezorg
Privacy en informatieveiligheid
Privacy en informatieveiligheid
Psychiatrie in de praktijk
Psyfar 2016-2
Psyfar 2016-3
Psyfar 2016-4
Psyfar 2017-1
Psyfar 2017-2
Psyfar 2017-3
Psyfar 2017-4
Psyfar 2018-1
Psyfar 2018-2
Psyfar 2018-3
Psyfar 2018-4
Psyfar 2019-1
Psyfar 2019-2
Psyfar 2019-3
Psyfar 2019-4
Psyfar 2020-1
Psyfar 2020-2
Psyfar 2020-3
Psyfar 2020-4
Psyfar 2021-1
Psyfar 2021-2
Psyfar 2021-3
Psyfar 2021-4
Psyfar 'Meet the expert' 14 januari 2019
Psyfar 'Meet the expert' 3 december 2018
PSYFLIX - Capita Selecta - Serie 1 - 2021
PSYFLIX - Capita Selecta - Serie 2 - 2021
PSYFLIX - eHealthspecialists - Serie 1 - [eerste 20 modules]
PSYFLIX - VGCt - Webinars - 2021
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyXpert 2020-2, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2020-3, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2020-4, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2021-1, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2021-2, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2021-3, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2021-4, modules 1 t/m 4
Reanimatie voor volwassenen
Samen Beslissen
SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
Singer Symposium - Contact!
Suïcidepreventie
The challenges treating advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma
The Real-World Impact of Antipsychotics
Veilig omgaan met medische hulpmiddelen
Verbindende gesprekstechniek - In gesprek met psychose
Verslaving onder artsen
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Webinar on demand: Nieuwe inzichten in de behandelingsopties voor ADHD
WebTV Complex trauma bij kinderen - de focus op dissociatie
Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
WMO GCP training - KNMG-GAIA - myGCP.nl
WMO/GCP- en BROK-herregistratie NVHVV-V&V-VSR
Zeggen waar het op staat
Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
ZiROP.nl
Zorgprestatiemodel
Zorgvraagtypering

Autonomie bevorderend beleid bij chronisch suïcidale patiënten - lokatie: Deventer (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Door denken voor dokters. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Leersum (NL)

EPA's en bekwaam verklaren in de opleiding - lokatie:

Symposium Zorg Evaluatie & Gepast Gebruik, samen verbreden, verbinden en versnellen - lokatie:

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teaching on the Run: module 1 - opleiden in de dagelijkse praktijk - lokatie: Emmen (NL)

Teaching on the Run: module 1 - opleiden in de dagelijkse praktijk - lokatie: Emmen (NL)

Andere Perspectieven, kennismaken met Cultuur Sensitief Werken in de GGZ - lokatie: Haarlem (NL)

Artsenavond Juiste Zorg op de Juiste Plek 2.0 - lokatie: Gouda (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Bijscholing levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychische stoornis - lokatie: Zuidlaren (NL)

Clustermiddag; De patiënt en zijn verhaal. Van verklaren naar begrijpen - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Sneek (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

leergang strategisch leiderschap voor vrouwelijke artsen - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Nationaal Jaarcongres Overprikkeling 2022 - Van wetenschap naar praktijk - lokatie: Veenendaal (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Ontwikkelprogramma Isala leiders - Medisch Leiderschap & Continu Verbeteren - lokatie: Zwolle (NL)

Suïcidepreventie basis - lokatie: Katwijk aan Zee (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Ede (NL)

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

Vervolgcursus TF CBT (behandeling van psychotrauma bij kinderen en adolescenten met TF CBT (traumagerichte Cognitieve gedragstherapie) en/of andere CGT-technieken - lokatie: Arnhem (NL)

vierluik Palliatieve Zorg & de Ander - lokatie:

Wet verplichte GGZ: van opnemen naar behandelen. - lokatie: Castricum (NL)

25 uur cursus Schematherapie voor Cluster C (FGzPt, NVvP) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus EMDR volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Beroepsethiek en tuchtrecht voor praktijkopleiders en supervisors - lokatie: Diemen (NL)

Bijscholing LVAK Basisdagen - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Diagnostiek en behandeling van traumagerelateerde stoornissen bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Ins & outs over overgewicht en obesitas - in 60 minuten - lokatie:

Lean Leadership (in-company) - lokatie: Hooghalen (NL)

Reanimatie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Schematherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Amsterdam (NL)

Transformationeel leiderschap en bewustzijn - lokatie: Oirschot (NL)

“En wie zorgt er voor jou? Zelfzorg voor medisch specialisten.” - lokatie: Amsterdam (NL)

2 jaar Wet verplichte GGZ - lokatie: Zeist (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Beverwijk (NL)

Alkmaarse Digitaliteiten 2022 - lokatie: Alkmaar (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Authentiek leiderschap voor opleiders - lokatie: Ridderkerk (NL)

Basiscursus GCP-MWO voor Klinisch onderzoekers - lokatie: Helmond (NL)

Basisopleiding Psychotrauma voor BIG (i.o.) - lokatie: Diemen (NL)

Basistraining Vitaal bedreigde patiënt 2022 - lokatie: Nijmegen (NL)

BLS/AED specialisten - lokatie: Helmond (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Dordrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Venlo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Almelo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Uden (NL)

CPZHN refereeravond 27 januari 2022 - lokatie: Leiden (NL)

Docentprof.Tutortraining B3 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Explain Pain - lokatie: Enschede (NL)

HMIMS - lokatie: Leiden (NL)

Introductietraining Zorgprogramma Angst, dwang en PTSS - lokatie: Wolfheze (NL)

Leergang Leiderschap voor Professionals (LLvP12) - lokatie:

Meet-the-experts Gehechtheid 2021 - lokatie:

Moeilijk behandelbare depressie: praktische inzichten en nieuwe perspectieven - lokatie:

Nascholing ADHD & comorbide stoornissen - lokatie: Amsterdam (NL)

NtVP ALV lezingen 2022 - lokatie:

Online nascholing: ADHD bij meisjes - lokatie:

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Seminar HSK 'Obsessief-compulsieve stoornissen en functioneel-neurologische-symptoomstoornissen' - lokatie: Nijmegen (NL)

Slapen, eten en zindelijk worden - lokatie: Amersfoort (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher Maatwerk 'EPA gericht opleiden en de OOG bespreking' - lokatie: Hoorn (NL)

Teaching on the Run: module 2 - Korte Praktijk Begeleiding - lokatie: Groningen (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

Wet verplichte GGZ: van opnemen naar behandelen. - lokatie: Castricum (NL)

Zelfcontrole: van theorie naar app - lokatie:

"Kanker op de werkvloer" - lokatie: Utrecht (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (NVvP) - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholingscursus ACT - lokatie: Assen (NL)

Specialistische Module Transculturele Systeemtherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Almelo (NL)

Teaching on the Run: module 2 - Korte Praktijk Begeleiding - lokatie: Groningen (NL)

Teaching on the Run: module 4 - vaardigheden onderwijs - lokatie: Groningen (NL)

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

ALS reanimatietraining - lokatie: Hoorn (NL)

Compassionate-based Care 1: Compassie kun je leren - lokatie: Zweisimmen (CH)

Basiscursus EMDR kind en jeugd - lokatie: Culemborg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Putten (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

DocentprofTutorentraining B1-B2 2019-2020 - lokatie:

Powercourse - Presentatietraining voor medici - lokatie: Werkhoven (NL)

Referatencyclus Opleiding Psychiatrie 31 januari 2022 - lokatie: Eindhoven (NL)

Scholingsbijeenkomst twee jaar Wvggz - een update - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

TtT Implementatie EPA's en bekwaamverklaren - lokatie: Hoofddorp (NL)

TtT Optimaliseren EPA-gericht opleiden - lokatie: Hoofddorp (NL)

Workshop Feedback (2022) - lokatie: Breda (NL)

Basiscursus Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Fluitenberg (NL)

De zelfverkozen of gekozen dood - lokatie:

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

Digitaal contact met uw patiënten - lokatie:

DocentprofTutorentraining B1-B2 2019-2020 - lokatie:

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Organisatie van de opleiding (TtT IV) - lokatie: Rotterdam (NL)

Pak hypertensie aan - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the Run: module 5 - STAMPPOT - lokatie: Groningen (NL)

Teaching on the Run: module 8 - Onderwijs op de polikliniek - lokatie: Groningen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden Januari - Februari 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Agressie Management - lokatie: Nijmegen (NL)

CCL 35 4 en 5 - lokatie: Garderen (NL)

EMDR en Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Praktijkopleidersbijeenkomst 2022 - lokatie: Tilburg (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Delft (NL)

Superb supervision junior - mentoring your PhD candidate towards responsible conduct of research - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Diemen (NL)

VBHC Green Belt Track 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Werkconferentie ‘werkvormen voor transmuraal intraprofessioneel leren samenwerken tussen eerste- en tweedelijns aios tijdens ziekenhuisstages’ - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: 9728NT (NL)

Academische Leergang Strategisch Leiderschap voor Medisch Specialisten - lokatie: De Schiphorst (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Venlo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Heerlen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Breda (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie:

Digitaal contact met uw patiënten - lokatie:

Farmacotherapeutisch Overleg Altrecht 2021 - lokatie:

Gesprekstraining Communicatie rond donatie - lokatie:

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Leiderschapsprogramma Bravis Ziekenhuis jaargang 2022 - lokatie: Made (NL)

Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-K) - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing ADHD & comorbide stoornissen - lokatie: Breda (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Leersum (NL)

Stoppen met antidepressiva - lokatie:

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Nijmegen (NL)

Teach the teacher - toetsen en beoordelen - lokatie: Alkmaar (NL)

Vervolgcursus TF CBT (behandeling van psychotrauma bij kinderen en adolescenten met TF CBT (traumagerichte Cognitieve gedragstherapie) en/of andere CGT-technieken - lokatie: Amsterdam (NL)

Webinar Oplossingsgerichte korte (psycho)therapie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus CBT-E Eetstoornissen - lokatie: Den Haag (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Risicotaxatie bij jeugdige zedendelinquenten: training in de J-SOAP D - lokatie: Utrecht (NL)

Specialistische Cursus Therapie met Paren, Module 1 + 2 'Ouderschap en Partnerschap' en ''Complexiteit van Psychopathologie en Geweld in Partnerrelaties - lokatie: Haarlem (NL)

Terugkomdag voor SBMS docenten - lokatie: Groningen (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

Verdiepingscursus traumadiagnostiek en EMDR therapie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Basic methods and reasoning in Biostatistics - lokatie: Leiden (NL)

Basiscursus GCP-MWO voor Klinisch onderzoekers - lokatie: Helmond (NL)

Bijscholing LVAK Expertdagen - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zaandam (NL)

De behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jeugdigen - lokatie: Duivendrecht (NL)

Digitaal contact met uw patiënten - lokatie:

EMDR - Basistraining - lokatie: Utrecht (NL)

HMIMS - lokatie: Tilburg (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Nieuwjaarsbijeenkomst: een frisse blik op de zorg (met Stichting Leading Doctors) - lokatie:

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy (TF CBT) - lokatie: Amsterdam (NL)

TtT IC - Workshop Begeleiden van Aios - lokatie: Utrecht (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Bestaat er een neusspray tegen depressies? A hype or a hope? - lokatie: Enschede (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Digitaal contact met uw patiënten - lokatie:

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Scholingsbijeenkomst twee jaar Wvggz - een update - lokatie:

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Expertisecentrum Euthanasie - Introductietraining - lokatie: Den Haag (NL)

Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden Januari - Februari 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Beknopt Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP) - lokatie: Diemen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Eindhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Groningen (NL)

Door één deur. Zonder stress lekker samenwerken - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Master Class 25 2022 - lokatie: Wolfheze (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

PITSTOP suïcidepreventietraining verkort - lokatie: Enschede (NL)

2 jaar Wet Zorg en Dwang - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Basiscursus GCP-MWO voor Klinisch onderzoekers - lokatie: Tilburg (NL)

Basiscursus schematherapie 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus schematherapie 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Venlo (NL)

Digitaal contact met uw patiënten - lokatie:

Functionele bewegingsstoornissen | Tweedaagse cursus - lokatie: Eindhoven (NL)

Ja dokter, nee dokter! Receptuur voor een soepel spreekuur - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

LECK Congres 2022: Vroeg begonnen, veel gewonnen – samen-werken aan veiligheid van kinderen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Focusing 2022 NVVP - lokatie: Vught (NL)

MD traject - skill lab - lokatie: Rotterdam (NL)

Nascholing ADHD & comorbide stoornissen - lokatie: Paterswolde (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

refereeravond Palliatieve zorg - lokatie: Zwolle (NL)

Refereeravond: Hoe willen wij suïcides evalueren? - lokatie: Deventer (NL)

SH-MS (Opleiding Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten en aios) - lokatie: Nijmegen (NL)

Skipr congres Gastvrij leiderschap in de zorg | 10 februari 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcide & Suïcidepreventie - lokatie: Zeist (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

Webinar VVGN - NVvP - lokatie:

7e Jaarsymposium Forensische GGz 2022 - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Digitaal contact met uw patiënten - lokatie:

Dokteren in Suriname, 14e editie - lokatie:

Effectiviteit van CGT bij psychose - lokatie: Alkmaar (NL)

HMIMS - lokatie: Emmen (NL)

Opleiding tot medisch coach level I - lokatie: Bennekom (NL)

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Diemen (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Visitatietraining RGS 2022 - lokatie:

Vitamine R: Leer hoe je regie, rust en ruimte creëert - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Ermelo (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie:

All you need is love?! - lokatie: Brummen (NL)

Connecting Leaders - Advanced Veranderkracht - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Tweedaagse masterclass Complexity Thinking - lokatie: Lunteren (NL)

Aan tafel met: Robert Vermeiren en Noëlle Pameijer - lokatie: Amsterdam (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Digitaal contact met uw patiënten - lokatie:

Digitaal contact met uw patiënten - lokatie:

EBRO-training 2022 - lokatie:

Leergang Zelfverwondend gedrag - lokatie: Utrecht (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

TtT IC - Workshop Begeleiden van Aios - lokatie: Utrecht (NL)

Webinar: Van vroege introductie tot orale immunotherapie; nieuwe inzichten op het gebied van voedselallergie bij kinderen - lokatie:

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus EMDR volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Haarlem (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

GENERIC INSTRUCTOR COURSE - lokatie: Riel (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief (Basis 1) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Lichaamsgerichte interventies - lokatie: Amsterdam (NL)

masterclass coachen van de opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

NIDA-training 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Ontwikkelingsprofiel - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Scen-arts 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Vreemdelingen tbs en verblijfrecht - lokatie:

Workshop ' De Cultuur dat zijn wij' - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Venlo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

Digitaal contact met uw patiënten - lokatie:

Eindrefereerbijeenkomst 17 februari 2022 - lokatie: Amsterdam (NL)

MOET providercourse - lokatie: Tilburg (NL)

Nascholing ADHD & comorbide stoornissen - lokatie: Tilburg (NL)

PE Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Seminar “Het motiveren van cliënten met een dwangstoornis voor behandeling” - lokatie: Maastricht (NL)

Van patiënt naar persoon - lokatie: Groningen (NL)

Vervolgopleiding EMDR bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Webinar Psychosebehandeling bij EPA-patiënten - lokatie: Den Haag (NL)

Webinar PTSS - lokatie:

19e jaarsymposium spoedeisende GGZ 2022 - lokatie: Amsterdam (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding EMDR - lokatie: Den Dolder (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

EBRO-training 2022 - lokatie:

MBT Basistraining theorie en praktijk - lokatie: Assen (NL)

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

Opleiden in Gelre; 'Generatie Ygenwijs' - lokatie: Apeldoorn (NL)

Webinar Oplossingsgerichte korte (psycho)therapie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Den Haag (NL)

Reanimatie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Clinical Leadership Programma Nieuw Talent - lokatie: Breda (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Nijmegen (NL)

masterclass voor startende opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the Run: module 7 - Leerstijlen - lokatie: Arnhem (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Training SCID-5 junior - lokatie: Arnhem (NL)

Workshop persoonlijke drijfveren (motivatie) en gedragsstijl - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zwolle (NL)

Gered door de hamer?! Ontsnap aan zinloos vergaderen - lokatie: Leersum (NL)

Opleiding tot medisch coach level II - lokatie: Bennekom (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Uden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Almelo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Almelo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Venlo (NL)

Digitaal contact met uw patiënten - lokatie:

Digitaal contact met uw patiënten - lokatie:

Opleiding Systemische Relatie- en gezinstherapie: vervolgblok - lokatie: Oosterbeek (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

Wetenschappelijk referaat: "Better together. Over de betekenis, kosten en effecten van resourcegroepen voor mensen met een ernstige psychische aandoening” - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Visitatietraining 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Putten (NL)

Trainingsdag 6 LEAN - lokatie: Berg en Dal (NL)

Workshop persoonlijke drijfveren (motivatie) en gedragsstijl - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Salland (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Ontwikkelingen in de zorg - lokatie: Emmen (NL)

Teaching on the Run: module 7 - Leerstijlen - lokatie: Deventer (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basisopleiding EMDR - lokatie:

EBRO-training 2022 - lokatie:

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Venlo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Heerlen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Breda (NL)

GIT-PD Training – Guideline Informed Treatment – Personality Disorders - lokatie: Onbekend (NL)

Leergang jonge klaren (word de medisch specialist die je wilt zijn) - lokatie: Bennekom (NL)

Nascholing ADHD & comorbide stoornissen - lokatie: Hengelo (NL)

Teach the Teacher - lokatie: Ridderkerk (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Het psychotherapeutisch palet van de psychiater - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Enschede (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

BLS/AED specialisten - lokatie: Helmond (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

Online participantenbijeenkomst CASS18+ 07-03-2022 - lokatie:

Schematherapie bij adolescenten voor gevorderden - lokatie: Purmerend (NL)

Supervisie geven over klachtgerelateerde zaken 2021 - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Visitatietraining RGS 2022 - lokatie:

Vroege herkenning en interventie voor jongeren met ontwikkelende persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Arnhem (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Comorbiditeit bij volwassenen met autisme - lokatie: Amersfoort (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie:

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Leiding geven aan een behandelteam - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass ''de Essentie van cultuur en gedrag'' | 08-03-2022 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Verdiepende training voor consulenten palliatieve zorg met aandacht voor het systeem van de patiënt en het behandelteam - lokatie:

Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden Maart - April 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

ASS bij volwassenen: Contextuele Psychodiagnostiek - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Groepsdynamica (A) - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Eindhoven (NL)

Inleiding Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks SCEN symposium Noord Holland Noord 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass "En toen werd je zelf ziek" - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Masterclass Vakgroepvoorzitter - lokatie: Utrecht (NL)

PROSA basiscursus - lokatie: Maastricht (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

2 jaar Wet verplichte GGZ - lokatie: Zeist (NL)

Basics van Management en Beleid - lokatie: Zeist (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zutphen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Venlo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Driedaagse cursus Hechting en trauma - lokatie: Arnhem (NL)

IHT tussen GMAP en maatschappij, wat doen we wel en wat doen we niet - lokatie: Apeldoorn (NL)

Keizermodule Meesterklas: :"De nieuwe kleren van de keizer van de bestuurder en de geneesheer-directeur in een veranderend krachtenveld met nieuwe wetgevende kaders - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Lichamelijke aspecten van trauma en gehechtheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

masterclass coachen van aios - lokatie: Doorn (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

Medisch Specialist en Bestuur 2022 - lokatie: Putten (NL)

Meet-the-experts Wat is psychisch ziek? 2022 - lokatie:

Nascholing ADHD & comorbide stoornissen - lokatie: Leiden (NL)

Startscholing Mentoraat Master Epicurus - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Tweedaagse cursus Acceptance & Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Verdiepende Masterclass Psychotrauma, Psychedelica & Psychotherapie - lokatie: Oegstgeest (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Affectfobietherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Affectfobietherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Breda (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Delft (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarcongres Trauma bij kinderen | 11 maart 2022 - lokatie: Veenendaal (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Programma Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg - lokatie: Leiden (NL)

SCID-P/SCID-S - lokatie: Den Haag (NL)

Suïcidepreventie: Betrekken van naasten "Gewoon doen" - lokatie: Ede (NL)

Suïcidepreventie: Betrekken van naasten "Gewoon doen" - lokatie: Ede (NL)

Supervisorencursus psychotherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Webinar Oplossingsgerichte korte (psycho)therapie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Den Haag (NL)

Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie - lokatie: Utrecht (NL)

5 - daagse basistraining DGT - lokatie:

ABCDE Novadic Kentron - lokatie: Vught (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Affect Fobie Therapie - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Hoogbegaafdheid (Leergang) - lokatie: Eindhoven (NL)

Hoogbegaafdheid: Signalering en diagnostiek - lokatie: Eindhoven (NL)

Nascholingsbijeenkomst Opl.Consortium Psychiatrie Noord-Nederland 14 maart 2022 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Vierdaagse vervolgopleiding EMDR bij Kinderen en Jeugd - lokatie: Arnhem (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Houten (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

MOET providercourse - lokatie: Enschede (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Teach the Teacher 1A (blended) - lokatie: Apeldoorn (NL)

Teach The Teacher: basis - lokatie: Geleen (NL)

Training PANSS 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Wetenschappelijk referaat: '““Ontwikkelingstaken als herstelmaat in de kind- en jeugd GGZ" - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Feedback in een veilig leerklimaat tijdens de overdracht - lokatie: Alkmaar (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Maastricht (NL)

Nascholing psychiatrie 16 maart 2022 - lokatie: Nijmegen (NL)

Nut en noodzaak van conflicten in therapiegroepen - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop ' De Cultuur dat zijn wij' - lokatie: Utrecht (NL)

ADHD-medicatie: klinische farmacologie & combineren met psychofarmaca - lokatie: Oostzaan (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

BIG-DATA-INSPIRATIESESSIE - lokatie: Uden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Venlo (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Corle (NL)

Cursus 'EuREKA: EmotieREgulatie training bij Kinderen en Adolescenten' - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus Teamcoaching in de zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Dag van de Inhoud "All-In the Family" - 17 maart 2022 - lokatie: Oegstgeest (NL)

Doodgewoon bespreekbaar - lokatie: Boekel (NL)

Driedaagse cursus 'Functioneel neurologische symptoomstoornis' - lokatie: Arnhem (NL)

Masterclass "Neurowetenschappen" - lokatie: Garderen (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Nascholing ADHD & comorbide stoornissen - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Organisatie van data analytics - lokatie: Lunteren (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Webinar PTSS - lokatie:

Medisch Leiderschap, module projectmanagement 2022 - lokatie:

Teach the teacher - toetsen en beoordelen - lokatie: Alkmaar (NL)

Vervolgcursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Doetinchem (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Corle (NL)

Hoogbegaafdheid: Behandeling - lokatie: Eindhoven (NL)

Klinische Bootcamp presteren onder druk in de klinische setting - lokatie: Bilthoven (NL)

Patientjourney - lokatie: Almelo (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Workshop EPA's - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Sneek (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Dordrecht (NL)

ICT & gezondheidsrecht - lokatie:

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Leergang CMIO/CNIO 2021-2022: Module 7-10 - lokatie: Amersfoort (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zwolle (NL)

Dialectische Gedragstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Mind You, 3-daagse mini-retraite voor artsen - lokatie: Garderen (NL)

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Slaapproblemen bij ouderen 2022 - lokatie:

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ADHD Netwerk - 60e Netwerkmeeting - lokatie:

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus 2022 “Medisch Specialistische Rapportage” - lokatie: Nijkerk (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Uden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Venlo (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Corle (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

Eendaagse cursus 'Functionele bewegingsstoornissen’ - lokatie: Arnhem (NL)

Hechtingsgerichte Gezinstherapie met duplopoppetjes - lokatie: Hilversum (NL)

Intercultureel werken in de GGZ - Tweedaagse Cursus - lokatie: Bergen aan Zee (NL)

Jaarlijks Congres - Verslavingsproblematiek: gedragsverslaving en dwangmatig gedrag - lokatie: Eindhoven (NL)

Nascholing ADHD & comorbide stoornissen - lokatie: Urmond (NL)

Nascholingscursus ACT - lokatie: Beilen (NL)

Nascholingsdag Psychiaters en AVG, Klacht - lokatie: Groesbeek (NL)

Symposium Suicidaliteit - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Training Praten met kinderen en ouders over seksueel misbruik - lokatie: Amersfoort (NL)

Training SCID-5 junior - lokatie: Vught (NL)

Workshop duurzame inzetbaarheid - lokatie: Maastricht (NL)

(team)Workshop Implementatie van EPA's in de opleidingspraktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus duikgeneeskunde - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Het Nationale COPD-congres - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus EMDR (4,5 dagen) - lokatie: Den Dolder (NL)

Interculturele competenties voor zorgprofessionals - lokatie: Goirle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Putten (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

EBRO-training 2022 - lokatie:

Hoogbegaafdheid: Samenwerking in de keten - lokatie: Eindhoven (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: 8025 BW Zwolle (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Beverwijk (NL)

Basiscursus Geweldloos verzet - lokatie: Barendrecht (NL)

DEUS Echografie Scenariotraining - lokatie: Houten (NL)

Diagnostiek van het geweten van jeugdgevangenen - lokatie:

MOET providercourse - lokatie: Tilburg (NL)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding Psychotrauma voor BIG (i.o.) - lokatie: Diemen (NL)

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

ADHD-medicatie: klinische farmacologie & combineren met psychofarmaca - lokatie: Breda (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Venlo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Almelo (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Dag van de Inhoud "All-In the Family" - 31 maart 2022 - lokatie: Rotterdam (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - lokatie: Heerlen (NL)

Meet-the-experts Gehechtheid 2022 - lokatie:

Nascholing ADHD & comorbide stoornissen - lokatie: Houten (NL)

Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg 2021 - lokatie: Tiel (NL)

Training MBT(A) en Crisis - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Medisch Leiderschap “De klas van …” - lokatie: Zwolle (NL)

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

VBHC Green Belt Track 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Basis EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

CGT basiscursus 2021-2022 - lokatie: Arnhem (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Nijmegen (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

Veneuze Duplex Cursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Visitatietraining RGS 2022 - lokatie:

Vitamine R: Leer hoe je regie, rust en ruimte creëert - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: 9728NT (NL)

Aan de Slag! leergroep – Leiderschapstraject Slagkracht - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Rotterdam (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie:

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Connecting Leaders - Advanced - Diversiteit en Inclusie - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Coachend leidinggeven - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Training in de HCR-20: V3 - lokatie: Utrecht (NL)

Verdiepende training voor consulenten palliatieve zorg met aandacht voor het systeem van de patiënt en het behandelteam - lokatie:

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Education4Care nascholing op Terschelling - lokatie: Terschelling (NL)

Lichaamsgerichte interventies voor (verbaal werkende) psychotherapeuten. Vervolg. - lokatie: Amsterdam (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Ouderengeneeskunde Maastricht 2.0 'actualiteit en ontwikkelingen' 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Clinical Leadership Medisch Managers - lokatie: Breda (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Breda (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Heerlen (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief (Basis 1) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Nascholing IFMS commissie - lokatie: Oranjewoud (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

'Houd me vast'-training voor therapeuten met hun partner - lokatie: Oost-, West- en Middelbeers (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Maastricht (NL)

Traumatische rouw - lokatie: Diemen (NL)

4 verschillende vakgebieden in de geneeskunde - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Salland (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie:

DEUS Echogeleide Perifere Vaattoegang - lokatie:

EBRO-training 2022 - lokatie:

Referaat Goed leven met een bipolaire stoornis; positieve psychologie en persoonlijk herstel bij patiënten met een bipolaire stoornis - lokatie: Groningen (NL)

Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden Maart - April 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Workshop Motiverende gespreksvoering - lokatie:

ABCDE Novadic Kentron - lokatie: Vught (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Eindhoven (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Emergo Train System (ETS) oefening - lokatie: Gouda (NL)

Leergang Medisch Management in het Ziekenhuis - lokatie: Rotterdam (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Transformationeel leiderschap en bewustzijn - lokatie: Oirschot (NL)

Visitatietraining 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

ADHD-medicatie: klinische farmacologie & combineren met psychofarmaca - lokatie: Limbricht (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Het medisch beroepsgeheim in de GGZ - lokatie: Zeist (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Symposium Zorgevaluatie in de volgende versnelling - lokatie: Utrecht (NL)

‘Werken aan je zelfbeeld, COMET voor kinderen en jongeren’ - lokatie: Ede (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Heartfulness intensive - lokatie: Menton (FR)

Clinical Leadership & Care Redesign - lokatie: Dordrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

ONLINE De narcistische cirkel (avondcursus) - lokatie: Arnhem (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy (TF CBT) - lokatie: Utrecht (NL)

Clinical Leadership & Care Redesign - lokatie: Dordrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Nijmegen (NL)

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Zeist (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

PROSA basiscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Basiscursus schematherapie - lokatie: Zwolle (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Leersum (NL)

Aandacht voor Aandacht - lokatie: Amersfoort (NL)

Intensieve trauma behandeling: doe het met lef (ITB) - lokatie: Zwolle (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Doetinchem (NL)

Behandeling van zedendelinquenten in de van der Hoevenkliniek, onder meer: libidoremmende medicatie - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Almelo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Uden (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop Motiverende gespreksvoering - lokatie:

Specialistische diagnostiek bij verslaving en psychiatrie - lokatie: Utrecht (NL)

ADHD-medicatie: klinische farmacologie & combineren met psychofarmaca - lokatie: De Bilt (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Breda (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Heerlen (NL)

VBHC Green Belt Track 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

5 - daagse basistraining DGT - lokatie:

Basiscursus schematherapie 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie Verdieping 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Visitatietraining RGS 2022 - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Geleen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Training Expertisecentrum Euthanasie - Introductietraining - lokatie: Den Haag (NL)

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) - lokatie: Maastricht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Eindhoven (NL)

EBRO-training 2022 - lokatie:

Ouderen & Psychiatrie - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Wet Zorg en Dwang - lokatie:

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Antidepressiva – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Breda (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Dordrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

Jaarlijks Congres - Werken met migranten en vluchtelingen - editie 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Scen-arts 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Green Belt Track 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Tilburg (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Symposium Centra voor Thuisbeademing "Even op adem komen" - lokatie: Ede (NL)

Vitamine R: Leer hoe je regie, rust en ruimte creëert - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Clinical Leadership & Care Redesign - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Doetinchem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Nijmegen (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Ravenstein (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Op goed geluk! Moderne levenskunst voor artsen - lokatie: Brummen (NL)

Schematherapie Verdieping 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Nijmegen (NL)

Training PICS/TTI - lokatie: Assen (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Sneek (NL)

Emotion-Focused Therapy level I - lokatie: Vught (NL)

Grenzen stellen in de klinische praktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Persoonlijkheidsproblematiek bij mensen met licht verstandelijke beperking (LVB) - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teacher - toetsen en beoordelen - lokatie: Alkmaar (NL)

Workshop AIOS in moeilijkheden - lokatie: Utrecht (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Hoe persoonlijk mag de professional zijn - lokatie: Apeldoorn (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Meesterklas - lokatie: Hoog Soeren (NL)

PROSA basiscursus - lokatie: Maastricht (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy (TF CBT) - lokatie: Utrecht (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Leersum (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Almelo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zutphen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zaandam (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Zenuwblokkades - lokatie: Houten (NL)

Een tuchtklacht, en dan? - lokatie: Utrecht (NL)

Effectief handelen in stressvolle situaties en periodes - lokatie: De Koog (NL)

Masterclass startende (plv) opleiders OOR NO - lokatie: Zwolle (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - lokatie: Breda (NL)

Visitatietraining 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus schematherapie 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus schematherapie 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Basistraining IFMS gesprekken - lokatie: Zeist (NL)

Connecting Leaders - Advanced Dag van de Impact - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ‘Basis van ‘Mentalization based treatment’ - lokatie: Arnhem (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Almelo (NL)

Training MBT(A) en Crisis - lokatie: Breda (NL)

Veneuze Duplex Cursus - lokatie: Rotterdam (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Lustrum 2021.psa - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Salland (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

DEUS Point-of-Care Echocardiografie - lokatie: Houten (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Nefrologie - lokatie: Houten (NL)

GENERIC INSTRUCTOR COURSE - lokatie: Riel (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Leiden (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Houten (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

CGT basiscursus 2021-2022 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zwolle (NL)

Neuroanatomie, hands-on snijzaalcursus - lokatie: Nijmegen (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Uden (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Putten (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

Nascholingscursus ACT - lokatie: Assen (NL)

BLS/AED specialisten - lokatie: Helmond (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

Jonge mensen, groot verdriet - lokatie: Zeist (NL)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Basis EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Haarlem (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Wet Zorg en Dwang - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Breda (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Heerlen (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Malden (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Brummen (NL)

TtT IC - Workshop Begeleiden van Aios - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Schematherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Startscholing Mentoraat Master Epicurus - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Eindhoven (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Vakgroepvoorzitter - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

ADHD Netwerk - 59e Netwerkmeeting - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

BLS/AED specialisten - lokatie: Helmond (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie:

Management voor stafbesturen - lokatie: Zeist (NL)

Masterclasses "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

NVMSR Themamiddag “Verzekeringstechnische en juridische aspecten van het rapporteren” - lokatie: Nijkerk (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Klinische Bootcamp presteren onder druk in de klinische setting - lokatie: Bilthoven (NL)

Suïcidepreventie: Betrekken van naasten "Gewoon doen" - lokatie: Ede (NL)

Suïcidepreventie: Betrekken van naasten "Gewoon doen" - lokatie: Ede (NL)

Visitatietraining RGS 2022 - lokatie:

Vermijding! - Edinburgh - lokatie: Edinburgh (GB)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Groningen (NL)

Cursus 'Diagnostiek en Behandeling van suïcidaal gedrag in de GGZ' - tweeluik - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Effectief handelen in stressvolle situaties en periodes - lokatie: De Koog (NL)

Suicidepreventie - lokatie: Soesterberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

ADHD-medicatie: klinische farmacologie & combineren met psychofarmaca - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Nijmegen (NL)

EBRO-training 2022 - lokatie:

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Training stafbestuur GGZ - lokatie: Den Dolder (NL)

21e Wondcongres 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

ESCAP

Beknopt Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP) - lokatie: Diemen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Doetinchem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Leiden (NL)

Training Imaginaire Exposure - lokatie: Diemen (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: 9728NT (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Training SCID-5 junior - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Eendaagse cursus terminale zorg bij wilsonbekwaamheid - lokatie: Amersfoort (NL)

EMDR en Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

PROSA basiscursus - lokatie: Maastricht (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Uden (NL)

De aap uit de mouw. Darwins geniale kijk op ziekte en gezondheid - lokatie: Ermelo (NL)

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

TtT - Workshop Faciliteren van actief leren - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Symposium Ziekenhuisgeneeskunde - lokatie: Amsterdam (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Diemen (NL)

Visitatietraining 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Houten (NL)

Slikken of stikken? De leukste masterclass over prikken, pillen en poeders - lokatie: Brummen (NL)

Stalking Risk Profile: risicotaxatie en management bij stalkers - lokatie: Utrecht (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Basic life support en AED - lokatie: Uden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Almelo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zutphen (NL)

Cursus 'EuREKA: EmotieREgulatie training bij Kinderen en Adolescenten' - lokatie: Arnhem (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

Zeker en vast. Ontdek het fundament van de medische wetenschap - lokatie: Brummen (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

EMDR en Schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

Aan de Slag! leergroep – Leiderschapstraject Slagkracht - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Amsterdam (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Salland (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

DEUS Echografie Scenariotraining - lokatie: Houten (NL)

PROSA basiscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Dordrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Breda (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Heerlen (NL)

Eendaagse cursus 'Functionele bewegingsstoornissen’ - lokatie: Arnhem (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Sneek (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Tilburg (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Eindhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Almelo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Uden (NL)

Basis EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Breda (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Heerlen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Eindhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zwolle (NL)

Tweedaagse cursus Acceptance & Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Uden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Almelo (NL)

VBHC Green Belt Track 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Putten (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Heerlen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Breda (NL)

Basiscursus schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus schematherapie 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus schematherapie 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

EBRO-training 2022 - lokatie:

Visitatietraining RGS 2022 - lokatie:

BASISCURSUS SCHEMATHERAPIE - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Cursus Cognitieve gedragstherapie voor insomniastoornis (CGT-I) - lokatie: Assen (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

leergang strategisch leiderschap voor vrouwelijke artsen - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

CGT basiscursus 2021-2022 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Haarlem (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

VBHC Green Belt Track 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zaandam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zutphen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Leersum (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

25 uur cursus Schematherapie voor Cluster C (FGzPt, NVvP) - lokatie: Eindhoven (NL)

Affect Fobie Therapie (AFT) - Vervolgopleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Affectfobietherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Affectfobietherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Vervolgcursus TF CBT (behandeling van psychotrauma bij kinderen en adolescenten met TF CBT (traumagerichte Cognitieve gedragstherapie) en/of andere CGT-technieken - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: 9728NT (NL)

5 - daagse basistraining DGT - lokatie:

Basiscursus EMDR kind en jeugd - lokatie: Culemborg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Salland (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Specialistische cursus groepspsychotherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Schematherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Sneek (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Eindhoven (NL)

NIDA-training 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Vervolgopleiding EMDR bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Hechtingsgerichte systeemtherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Ethiek voor medici - lokatie: Utrecht (NL)

Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-K) - lokatie: Utrecht (NL)

Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy (TF CBT) - lokatie: Amsterdam (NL)

TtT - Workshop Questioning - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus EMDR (4,5 dagen) - lokatie: Den Dolder (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Doetinchem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Nijmegen (NL)

BLS/AED specialisten - lokatie: Helmond (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie:

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

EMDR en Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

Teach The Teacher: basis - lokatie: Geleen (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Besturen medische staf revalidatie-instellingen - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Uden (NL)

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Brummen (NL)

Basisopleiding EMDR - lokatie: Den Dolder (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - lokatie: Breda (NL)

Opleidingsmodule “Onafhankelijk Medisch Onderzoek inzake Medisch Handelen en Medische Aansprakelijkheid” - lokatie: Nijkerk (NL)

Teach the teacher - toetsen en beoordelen - lokatie: Alkmaar (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Dordrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Dordrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Amsterdam (NL)

Schematherapie Verdieping 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Vijfdaagse Basisopleiding EMDR K&J - lokatie: Arnhem (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

TtT workshop Selectiegesprekken - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

Ouderengeneeskunde Maastricht 2.0 'actualiteit en ontwikkelingen' 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Almelo (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

Masterclass Focusing 2022 NVVP - lokatie: Vught (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

EBRO-training 2022 - lokatie:

MBT Basistraining theorie en praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium Tijd voor ADHD, ADHD & Tijd - lokatie: Amsterdam (NL)

Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Groningen (NL)

Basis EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Doetinchem (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Vroege herkenning en interventie voor jongeren met ontwikkelende persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Arnhem (NL)

BLS/AED specialisten - lokatie: Helmond (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Intensieve trauma behandeling: doe het met lef (ITB) - lokatie: Groningen (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Training PANSS 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Breda (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Heerlen (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

Driedaagse cursus 'Functioneel neurologische symptoomstoornis' - lokatie: Arnhem (NL)

Driedaagse cursus Hechting en trauma - lokatie: Arnhem (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining RGS 2022 - lokatie:

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Beverwijk (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Leiden (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

EBRO-training 2022 - lokatie:

Emotion-Focused Therapy level I - lokatie: Vught (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Eindhoven (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

Cursus 'EuREKA: EmotieREgulatie training bij Kinderen en Adolescenten' - lokatie: Arnhem (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Zenuwblokkades - lokatie: Houten (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Teach the Teachers II - competentiegericht opleiden - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Doetinchem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

ONLINE De narcistische cirkel (avondcursus) - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Nijmegen (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Salland (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zwolle (NL)

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: 9728NT (NL)

Basiscursus schematherapie - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Almelo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Uden (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

BLS/AED specialisten - lokatie: Helmond (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Rotterdam (NL)

Traumatische rouw - lokatie: Diemen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie:

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop AIOS in moeilijkheden - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Breda (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Heerlen (NL)

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Zeist (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus schematherapie 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Vaattoegang - lokatie:

Introductie van ‘Mentalization based treatment’ - tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

BLS/AED specialisten - lokatie: Helmond (NL)

Hoogbegaafdheid (Leergang) - lokatie: Eindhoven (NL)

Visitatietraining RGS 2022 - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Doodsangst bespreken in de behandeling - lokatie: Eindhoven (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Eindhoven (NL)

Inleiding Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Utrecht (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Ermelo (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - lokatie: Breda (NL)

TTT: Overtuigen en Verleiden. Hoe leid je daarin op? - lokatie: Leiden (NL)

VBHC Green Belt Track 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Tilburg (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

EBRO-training 2022 - lokatie:

Meesterklas 2.0 De Wet Verplichte GGZ en de Geneesheer Directeur - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus schematherapie 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Doetinchem (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

DEUS Point-of-Care Echocardiografie - lokatie: Houten (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Nefrologie - lokatie: Houten (NL)

What about Inflammation and Infection - lokatie: Vlieland (NL)

What about Perception - lokatie: Vlieland (NL)

What about Psychedelics - lokatie: Vlieland (NL)

What about Stress Hormones (WASH) - lokatie: Vlieland (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Sneek (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Houten (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zwolle (NL)

GENERIC INSTRUCTOR COURSE - lokatie: Riel (NL)

Masterclass Vakgroepvoorzitter - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zutphen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Dordrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Uden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Almelo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Nijmegen (NL)

Eendaagse cursus 'Functionele bewegingsstoornissen’ - lokatie: Arnhem (NL)

TtT - Workshop Faciliteren van actief leren - lokatie: Utrecht (NL)

5 - daagse basistraining DGT - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zaandam (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

TtT IC - Workshop Begeleiden van Aios - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Haarlem (NL)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Basis EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Breda (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Heerlen (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Visitatietraining RGS 2022 - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: 9728NT (NL)

BLS/AED specialisten - lokatie: Helmond (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Salland (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Leiden (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Eindhoven (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Almelo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Brummen (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

Basic life support en AED - lokatie: Uden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Uden (NL)

Basis EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

5 - daagse basistraining DGT - lokatie:

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

5 - daagse basistraining DGT - lokatie:

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

5 - daagse basistraining DGT - lokatie:

5 - daagse basistraining DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

5 - daagse basistraining DGT - lokatie:

5 - daagse basistraining DGT - lokatie:

5 - daagse basistraining DGT - lokatie:

5 - daagse basistraining DGT - lokatie:

5 - daagse basistraining DGT - lokatie: