Workshop begeleiden en debriefen van interprofessionele simulatie teamtraining - lokatie: Malden (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(team)Workshop Implementatie van EPA's in de opleidingspraktijk - lokatie: Blaricum (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus GCP-MWO voor Klinisch onderzoekers - lokatie: Tilburg (NL)

Besluitvorming (meer resultaat met minder gedoe) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Collegereeks Innovatief leiderschap in de zorg - lokatie: Breukelen (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

De ambulantisering van de geestelijke gezondheidszorg sinds 2012: wat gaat goed en wat kan beter? - lokatie: Utrecht (NL)

DOO 2020 Generatie leren - lokatie: Rotterdam (NL)

HMIMS - lokatie: Berg en Dal (NL)

Hoe blijf je hoog in je energie - lokatie: Vught (NL)

MBT en eetstoornissen - lokatie: Tilburg (NL)

Palliatieve zorg tijdens corona - lokatie:

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the Run: module 3 - interactief onderwijs - lokatie: Groningen (NL)

(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
‘Bipolar guidelines around from the world: evidence based medicine’
‘Efficacy and compliance in schizophrenia: could depot antipsychotics help?’
‘Efficacy and compliance in schizophrenia: could depot antipsychotics help?’
2018-2020 GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
2018-2020: SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
2019-2021: Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
2019-2021: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2019-2021: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2019-2021: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
2019-2021: Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
2020-2022 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2020-2022: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: De rol van de huisarts
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Late effecten
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Leefstijl
abcdeSIM 2019-2
AccreDidact ADHD bij volwassenen/psychiater
AccreDidact Betrouwbaarheid van diagnostiek/psychiater
AccreDidact Burn-out en psychiatrische stoornissen/psychiater
AccreDidact Diepe hersenstimulatie/psychiater
AccreDidact GHB – gebruik, afhankelijkheid en behandeling/psychiater
AccreDidact Slaapstoornissen/psychiater
AccreDidact Systeemtherapie in de ggz/psychiater
Accreditatietoets ‘Gehechtheid, mentaliseren en autonomie bij anorexia nervosa en bulimia nervosa’
Accreditatietoets 'Bipolaire stoornissen en alcoholafhankelijkheid'
Accreditatietoets 'Hoe genetica Precision Psychiatry mogelijk kan maken'
Accreditatietoets 'Is er een risico op toename van agressie bij een rookvrije GGZ?'
Accreditatietoets 'Melatonine en slaapstoornissen'
Accreditatietoets 'Microbioom en autisme'
Accreditatietoets 'Prenatale psychologische stressfactoren en de ontwikkeling van affectieve stoornissen bij het kind'
Accreditatietoets 'Prevalentie en uitingsvormen van agressie bij volwassen patiënten met niet-aangeboren hersenletsel'
Accreditatietoets 'Radicalisering en psychiatrie: pleidooi voor een brede blik'
Accreditatietoets 'Tijd voor Cluster C-persoonlijkheidsstoornissen: State of the Art'
Accreditatietoets 'Trends en ontwikkelingen in het medisch-onderwijskundig onderzoek'
Accreditatietoets 'Verslaving en autonomie: een drielaags'
Accreditatietoets 'Voorschrijven van psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking'
Antibiotica allergie
Behandelbeleid
Bipolaire Stoornissen
BROK® en WMO-GCP herregistratie
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL e-learning - Uw patiënt heeft een laag IQ! Wat nu?
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Volwassene - voor artsen
BSL e-learning Procedurele sedatie en analgesie (PSA) - voor artsen
BSL e-learning Samen beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden
BSL e-learning Samen beslissen in de palliatieve zorg
BSL e-learning Samen beslissen met patiënten
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
CBRN E-learning
CME-toets 'De relatie tussen posttraumatische stressstoornis en metabool syndroom'
CME-toets 'Kwaliteit van leven van patiënten in de langdurige forensische psychiatrie'
CME-toets 'Mindfulness-based cognitieve therapie voor patiënten met somatoforme stoornissen'
CME-toets 'Prolactine, antipsychotica en borstkanker'
CME-toets 'Psychische stress en cellulaire veroudering: de samenhang tussen depressie, angst en telomeerlengte'
CME-toets 'Publish & Perish; onderzoek naar onderzoek en onderzoekers’
CME-toets 'Terugval en chroniciteit van depressieve stoornis in de algemene bevolking; resultaten van NEMESIS-2'
CME-toets 'Zelfmanagement bij en behandeling van depressie; het patiëntenperspectief'
CPD-Online van de Royal College of Psychiatrists
Cultuursensitief werken op de werkvloer
Dementie Update 2010
Destigmatiserend werken
Dieetmaatregelen bij metabole ziekten
EBM voor oudere patiënten
eBROK
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
e-college ADHD bij volwassenen
e-college ADHD bij volwassenen
ECTR Expert
ECTR Indieningsproces
ECTR Uitvoering onderzoek
E-cursus Begeleiding bij Hongerstaking
e-learning ALS
E-learning Analgetica 2019
E-learning Begrijpelijk communiceren
E-learning bipolaire stoornissen
E-learning Cultural Formulation Interview - 2019
E-learning KNMG Meldcode Kindermishandeling
E-learning Kwetsbare ouderen Medisch Specialisten
E-learning ontwikkelingsstoornissen op volwassen leeftijd
E-learning Ouder(s)ondersteuning
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning serie 'Obesitas en COVID-19'
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
E-learning Wet verplichte ggz
E-learning: Gedeelde besluitvorming met kankerpatiënten
Ethische dilemma's bij asielzoekers
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert DEUS Echografie
e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
e-Xpert: Advanced Life Support
e-Xpert: Antistolling (SKB Winterswijk)
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Crew Resource Management (CRM)
e-Xpert: De vitaal bedreigde patiënt (St. Jansdal)
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – De primary survey en A, B, C, D, E
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Secondary survey
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
Gedeelde Besluitvorming
Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding
Genetica, de basis
Handhygiëne
Hardnekkige depressie TRD
Health data science/Big data
Health Informatics: eHealth en zelfmanagement
Health Informatics: Elektronische Beslissingsondersteuning
Health Informatics: Evidence Based Health Informatics
Hersenveranderingen bij psychose en het effect van antipsychotica
Infectiepreventie: medewerkers met direct/intensief patiëntencontact (Zorgpad PRO)
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Keten van orgaandonatie
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Light PLUS WMO/GCP training
Management of adverse events of immune checkpoint inhibitors (ICPI)
Management of depression with agomelatine
MOOC Kidney transplantation
Nascholing Depotantipsychotica: theorie en praktijk
NTvG CME
On-demand webcast 8e Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen - Farmacotherapie anno 2012 -
On-demand webcast Avondsymposium Psychotische Stoornissen & Therapietrouw 2011
On-demand webcast 'Restoring functioning in schizophrenia'
On-demand webcast 'The Potential Role of Novel Atypical Depot Formulations in the Treatment of Schizophrenia
Online Course: Kennis van zorgkosten
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online Course: Waardegedreven zorg en verandermanagement
Online Course: Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik - Casus
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - Casus
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- Casuïstiek
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Casus
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Uitzending
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen (casus)
Online nascholing Stoppen met roken - casuïstiek
Online nascholing Stoppen met roken - Discussieprogramma
Online trainingsprogramma Samen Beslissen
Online WMO/GCP training KABIZ(NVFZ)-OA-ZA-NVFG
PAOFarmacie: Klinische farmacologie van ADHD-medicatie
PAOFarmacie: Klinische farmacologie voor serotonerge antidepressiva
Preventie Postpartum Depressie
Privacy en informatieveiligheid
Privacy en informatieveiligheid
Professionalism in an era of change
Prostaatcarcinoom bij ouderen
Psychiatrie in de praktijk
Psyfar 2016-2
Psyfar 2016-3
Psyfar 2016-4
Psyfar 2017-1
Psyfar 2017-2
Psyfar 2017-3
Psyfar 2017-4
Psyfar 2018-1
Psyfar 2018-2
Psyfar 2018-3
Psyfar 2018-4
Psyfar 2019-1
Psyfar 2019-2
Psyfar 2019-3
Psyfar 2019-4
Psyfar 2020-1
Psyfar 2020-2
Psyfar 2020-3
Psyfar 2020-4
Psyfar 'Meet the expert' 14 januari 2019
Psyfar 'Meet the expert' 3 december 2018
Psyfar 'Meet the expert' 4 februari 2019
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyXpert 2019-1, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-3, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-4, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2020-2, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2020-3, modules 1 t/m 4
Reanimatie voor volwassenen
Refugee Care[e]Education
Resourcegroepen in de GGZ
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - Casuïstiek
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 1
Samen Beslissen
Suïcide Preventie voor Behandelaren (e-learning)
Suïcidepreventie
Target@Work
The challenges treating advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma
The Real-World Impact of Antipsychotics
Verbindende gesprekstechniek - In gesprek met psychose
Verslaving onder artsen
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
WebTV Complex trauma bij kinderen - de focus op dissociatie
Web-tv Immuun Pro 3: Kankerimmuuntherapie in uw MDO - praktijkcasuïstiek uit het UMCU
Weefseldonatie vanuit het ziekenhuis
Werken met een meldcode in de ggz
WMO/GCP- en BROK-herregistratie NVHVV-V&V-VSR
ziekte van Fabry
ziekte van Gaucher
ZiROP.nl

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

50 uur cursus Schematherapie Basis en Gevorderd (NVvP) - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support herhaling oogartsen - lokatie: Amersfoort (NL)

ALS provider - lokatie: Bilthoven (NL)

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Zwolle (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; autisme, persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining IFMS gesprekken - lokatie: Nieuwegein (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Denk mee met Menno de Bree: Vrolijk pessimisme - lokatie: Putten (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Leiden (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

Moeilijke patiënten - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Multidisciplinaire teamtraining CRM - lokatie: Eindhoven (NL)

Nascholing psychiatrie 28 oktober 2020 - lokatie:

Pijn, verdieping - lokatie: Haarlem (NL)

Refereerbijeenkomst GGz Breburg oktober 2020 - lokatie: Tilburg (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Hoofddorp (NL)

Teach the Teachers-Plus: De IOP en het voeren van stage- en voortgangsgesprekken - lokatie: Leiden (NL)

Wad's Up 202 - lokatie: Terschelling (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Anorexia - lokatie: Amersfoort (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

Basistraining Schematherapie - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Bijeenkomst Netwerk Medisch Specialisten Patiëntveiligheid - Sturen op kwaliteit - lokatie: Utrecht (NL)

Co-BEPP, kort en krachtig - lokatie: Rotterdam (NL)

Compassievol leiderschap in de zorg - lokatie: Arnhem (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Deskundigheidsbevordering - expertisegroep LVB - lokatie: Duivendrecht (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Heerlen (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Heerlen (NL)

Landelijk Online Congres Persoonlijkheidsstoornissen 29 oktober 2020 - lokatie: Onbekend (NL)

Leefstijl; Practice what you preach - lokatie: Menton (FR)

Lentis symposium STRESS! - lokatie: Groningen (NL)

Management & Economie in Zorg en Welzijn - lokatie: Groningen (NL)

Masterclass Kunstmatige Intelligentie voor de zorg Najaar 2020 - lokatie: Houten (NL)

Najaarswebinars Nederlands Kenniscentrum Ouderen Psychiatrie (NKOP) - lokatie:

Neurologie en psychiatrie bij de oudere mens 2020 - lokatie: Ede (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Putten (NL)

Opleiding Mindful Parenting - lokatie: Amsterdam (NL)

Pivotal Response Treatment - lokatie: Utrecht (NL)

Refereerbijeenkomst Ernstige Psychiatrische Aandoeningen bij Adolescenten - lokatie: Assen (NL)

Scholingsdag SEH 2020 - lokatie: Roermond (NL)

Superb supervision junior - mentoring your PhD candidate towards responsible conduct of research - lokatie: Amsterdam (NL)

TEACH THE TEACHER VERDIEPINGSMODULE; EFFECTIEF BEGELEIDEN EN BEOORDELEN - lokatie:

Teach the Teachers 26 maart en 21 april 2020 - lokatie: Ede (NL)

Training Informeren in de context van een behandelbeslissing - lokatie: Amsterdam (NL)

Visitatietraining - lokatie: Utrecht (NL)

Volante dag: Back to the Future - over veranderende tijden, universele behoeften en nieuwe koersen - lokatie:

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

ALS reanimatietraining - lokatie: Hoorn (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Breda (NL)

Basiscursus GCP-MWO voor Klinisch onderzoekers - lokatie: Venlo (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Basistraining IFMS gesprekken - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

Dynamische Interpersoonlijke Therapie Training - lokatie: Rotterdam (NL)

Kasteeltraining EMDR vervolgtraining voor volwassenen - lokatie: Oegstgeest (NL)

PA!N Congres - pijn, ketenzorg en levensloop - lokatie: Groningen (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Diemen (NL)

Training Feedback geven - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus EMDR (4,5 dagen) - lokatie: Den Dolder (NL)

CMF Najaarsconferentie: Levensbegin, volop in beweging - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ALS scholing medisch specialisten - lokatie: Ede (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Alternatief model voor persoonlijkheidsstoornissen (AMPD): state of the art en klinische toepassing - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Nootdorp (NL)

Basiscursus GCP-MWO voor Klinisch onderzoekers - lokatie: Maastricht (NL)

BLS (basic Life Support) 2020 - lokatie: Veldhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Dordrecht (NL)

Conversiestoornissen | Tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Amsterdam (NL)

Leiderschapsprogramma - lokatie:

MBT en eetstoornissen - lokatie: Tilburg (NL)

Nascholing: “van Receptor naar Realiteit: Geheel of Partieel?” - lokatie: Leeuwarden (NL)

Samen beslissen - lokatie: Delft (NL)

Studiedag PMH: 2020 - lokatie:

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Teaching on the Run: module 13 - Intervisie voor opleiders - lokatie: Zwolle (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Almelo (NL)

Training voor mentoren masterportfolio geneeskunde - lokatie: Maastricht (NL)

Visitatietraining RGS 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Startende Opleider - lokatie: Nieuwegein (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Castricum (NL)

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Gilze (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Relationeel trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Amsterdam (NL)

Intercultureel Communiceren - lokatie: Amersfoort (NL)

KNMG Districtsbijeenkomst Bijzondere vormen van geweld: mensenhandel en ouderenmishandeling - lokatie:

Masterclass Financieel Management in de Zorg - 2020 - lokatie: Breukelen (NL)

Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-K) - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing Leiderschap voor jonge psychiaters - lokatie: Nijmegen (NL)

Opleidingsdag avondworkshop "Durf het beste uit jezelf te falen" - lokatie: Helmond (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Psyfar Themadag Seks & Psychiatrie - lokatie:

SBDRP van visie naar actie - lokatie: Boekel (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Zwolle (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Teach the teachers startende (en plaatsvervangend) opleiders - lokatie: Leiden (NL)

Teach the Teachers-Plus: EPA's gebruiken in de opleiding - lokatie: Leiden (NL)

Teaching on the Run: module 1 - opleiden in de dagelijkse praktijk - lokatie: Leeuwarden (NL)

Toekomst Vitamines - Stiching Medische Contactdagen Breda e.o. - lokatie: València (ES)

Uitspreken en aanspreken: feedback geven doe je zo - lokatie: Helmond (NL)

Uitspreken en aanspreken: feedback geven doe je zo - lokatie: Helmond (NL)

Webinar 3 november 2020 - lokatie:

Zorg+Welzijn | Congres 'Zorgmijders' - lokatie: Ede (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; van bejegening tot "echte"psychotherapie - 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

BKO (Basismodule didactiek) Intensive - lokatie: Werkhoven (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

Hoe maak ik online onderwijs interactief en aantrekkelijk? Tips, tools en werkvormen - lokatie:

IFMS gesprekstraining - lokatie: Malden (NL)

Inleiding Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen - lokatie: Utrecht (NL)

masterclass coachen van de opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

Perinatale zorg 3.0 - lokatie: Zeist (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Hoofddorp (NL)

Training Informeren in de context van een behandelbeslissing - lokatie: Amsterdam (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

eBROK - lokatie: Amsterdam (NL)

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Roermond (NL)

Medisch Tuchtrecht - lokatie: Enschede (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Online congres - Suïcidepreventie - lokatie: Utrecht (NL)

Palliatieve zorg tijdens corona - lokatie:

Persoonlijkheidsstoornissen en comorbiditeit - lokatie:

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

seminar Kinder- en Jeugdpsychiatrie Karakter - lokatie: Ede (NL)

Somatiek Update voor de Psychiater 2020: COVID en post IC zorg - lokatie: Utrecht (NL)

STIP 5.1 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Valt er wat te kiezen? - lokatie: Bad Neuenahr-Ahrweiler (DE)

VGCt Najaarscongres 2020 live en on demand - lokatie:

Webinar Gezond in geest en lichaam - lokatie: Den Haag (NL)

Werken met EPA's en bekwaamverklaren - lokatie: Heiloo (NL)

Wet forensische zorg - lokatie: Zeist (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basiscursus CBT-E Eetstoornissen - 2018 - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde en infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Medicijnvrije behandeloptie psychose - lokatie: Ede (NL)

Morele oordeelsvorming voor de medische praktijk - lokatie: Baarn (NL)

Scholing ARQ Centrum '45 | Deliberate practice - lokatie: Diemen (NL)

Specialistische cursus groepspsychotherapie - lokatie: Ede (NL)

Symposium Gedragsneurologie van het kind in ontwikkeling - lokatie: Amsterdam (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Training Gesprekstechnieken - lokatie: Utrecht (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Amsterdam (NL)

Coachende vaardigheden voor de arts - lokatie: Heiloo (NL)

Vijfdaagse Basisopleiding EMDR K&J - lokatie: Arnhem (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

ACT (Acceptance & Commitment Therapy) - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Didactische Ondersteuning Medische Proffesionals (DOMP) - lokatie: Uden (NL)

Docentprofessionalisering Medische Vervolgopleidingen - lokatie: Nieuwegein (NL)

eBROK - lokatie: Rotterdam (NL)

Feedback training 4 uur - lokatie:

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Nascholing complexe zorgvragen - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Regionale refereeravond HPB centrum Twente - lokatie: Enschede (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: De Koog (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Venlo (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Van up to date deskundigheid naar up to date professioneel handelen - lokatie: Assen (NL)

Workshop begeleiden en debriefen van interprofessionele simulatie teamtraining - lokatie: Malden (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

BLS (basic Life Support) 2020 - lokatie: Veldhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Hardenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Crew Resource Management (ABAN) - lokatie: 9728NT (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Dialectische Gedragstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Geweld achter de voordeur - lokatie: Amersfoort (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Zeist (NL)

Inzet op kwaliteiten (meer plezier, met resultaat) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Jong en depressief! - lokatie: Enschede (NL)

MBT en eetstoornissen - lokatie: Tilburg (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Opleiding IMH-Specialist module 6: Trauma binnen de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

Pediatric Basic Life Support Provider course (PBLS-P) - lokatie: Maastricht (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Teach the Teachers IA - basismodule blended learning - lokatie: Utrecht (NL)

Toekomst Vitamines - Stiching Medische Contactdagen Breda e.o. - lokatie: València (ES)

Training PICS/TTI - lokatie: Assen (NL)

Training Samen beslissen met gebruik van zorguitkomsten - lokatie:

Webinar Najaarssymposium Transculturele Psychiatrie 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Webinar: Samen-werken, aandacht voor de relatie! - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Training Peer Support - lokatie: Utrecht (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

25 Jaar A-opleiding - lokatie: Veghel (NL)

ADHD en Relaties - lokatie: Eemnes (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Brandwondenscholingsdag DGOTC 2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Compassievol leiderschap in de zorg - lokatie: Arnhem (NL)

Complexe situatietraining (CST) - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Docentprofessionalisering Medische Vervolgopleidingen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief - lokatie: Bakkeveen (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

KOH | Sandwichdagen 'het kind' - lokatie: Veldhoven (NL)

KOH | Sandwichdagen 'het kind' - halve dag - lokatie: Veldhoven (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

MedicALS - lokatie: Utrecht (NL)

Meesterklas 2.0 De Wet Verplichte GGZ en de Geneesheer Directeur - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie:

ONLINE Teach the teacher-carroussel - lokatie: Tilburg (NL)

Opleiding Scen-arts 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Psyfar masterclass psychofarmacologie bij ouderen - lokatie: Garderen (NL)

Samen beslissen - lokatie: Delft (NL)

Seminar “Het motiveren van cliënten met een dwangstoornis voor behandeling” - lokatie: Maastricht (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Brummen (NL)

TEACH THE TEACHER VERDIEPINGSMODULE; EFFECTIEF BEGELEIDEN EN BEOORDELEN - lokatie:

Webinar Supervisorentraining: Het nieuwe opleidingsplan in de praktijk - lokatie:

Wenckebach Webinar - Innovatie door crisistijd - lokatie:

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop ' De Cultuur dat zijn wij' - lokatie: Tilburg (NL)

Crew Resource Managment - lokatie: Uden (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Utrecht (NL)

opleiding rapporteur NIFP: specifiek deel volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Peer Support & Just Culture - lokatie: Leiden (NL)

Professionalisering stafvoorzitters en MSB-bestuurders - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Studiedag Expertisecentrum Euthanasie: Tussen vrijstaat en dicatuur - over autonoom functioneren in een groeiende organisatie - lokatie:

Vervolgtraining Schematherapie - lokatie: Breda (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Assen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Deventer (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Doetinchem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Crew Resource Managment - lokatie: Uden (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Amsterdam (NL)

Imaginaire Exposure voor EMDR therapeuten - lokatie: Utrecht (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Masterclass Strategisch Management - lokatie: Tilburg (NL)

Organisatie van de opleiding (TtT IV) - lokatie: Rotterdam (NL)

Powercourse - Presentatietraining voor medici - lokatie: Werkhoven (NL)

Refresher training Vitaal bedreigde patiënt & PSA - lokatie: Nijmegen (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: De Koog (NL)

Teach the Teacher 2 - 2020 - lokatie: Assen (NL)

Teaching on the Run: module 13 - Intervisie voor opleiders - lokatie: Zwolle (NL)

Valuebased Healthcare workshop - lokatie: Enschede (NL)

What about Inflammation and Infection - lokatie: Vlieland (NL)

What about Perception - lokatie: Vlieland (NL)

What about Stress Hormones (WASH) - lokatie: Vlieland (NL)

Workshop krachtige online werkvormen gebruiken - lokatie: Eindhoven (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Crisis Resource Management training kinderanesthesie - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Crisis Resource Management training kinderanesthesie - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Feedforward training medische staf - lokatie: Nijmegen (NL)

HappyDoc - lokatie: Het Loo Oldebroek (NL)

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Jaarssymposium Depressie - lokatie: Amersfoort (NL)

Juridische aspecten in de medische praktijk - lokatie: Doetinchem (NL)

Leergang Chief Medical &Nursing Information Officer: Module 6: Data - lokatie: Nieuwegein (NL)

ONLINE Teach the teacher-carroussel - lokatie: Tilburg (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Parafilieën en seksueel delictgedrag in relatie tot de seksuele ontwikkeling - lokatie:

Skills voor comfort - lokatie: Assen (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teacher - lokatie: Amsterdam (NL)

Teaching on the Run Ziekenhuisgeneeskunde - EPA's - lokatie: Deventer (NL)

Teaching on the Run: module 13 - Intervisie voor opleiders - lokatie: Zwolle (NL)

Teaching on the Run: module 5 - STAMPPOT - lokatie: Groningen (NL)

Adequate Interactie met Cliënten en Patiënten - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Utrecht (NL)

autisme bij jongvolwassenen - lokatie: Rosmalen (NL)

Basistraining interne auditoren - lokatie: Dordrecht (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Diagnostiek en behandeling van gecompliceerde rouw - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingsprofiel - lokatie: Utrecht (NL)

Palliatieve zorg aan kinderen - lokatie:

PITSTOP suïcidepreventietraining - lokatie: Enschede (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Acute Pediatric Burn Course - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Utrecht (NL)

Basic life support en AED - lokatie: Uden (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

Biological correlates of antisocial behavior: The role of oxytocin - lokatie:

BLS (basic Life Support) 2020 - lokatie: Veldhoven (NL)

Contact als basis - lokatie:

CPZHN refereeravond 19 november 2020 - lokatie: Leiden (NL)

De Zeven Hoofdzonden - lokatie: Ermelo (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

Eindreferaten aios Psychiatrie donderdag 19 november 2020 - lokatie:

HappyDoc Returns - lokatie: Het Loo Oldebroek (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Leergang bedrijfsvoering en management - lokatie: Nijmegen (NL)

Nascholing Antistollingsprotocol UMCG - lokatie: Groningen (NL)

NVMO Congres 2020 - lokatie:

Onder druk wordt alles vloeibaar, samen verder na de coronacrisis - lokatie: Lopikerkapel (NL)

Online congres - Autisme - 8e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Refereerbijeenkomst "De gezonde professional" - lokatie: Assen (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Emmen (NL)

Teach the Teacher BASIS cursus 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher; Opleiden met toevertrouwde handelingen. - lokatie: Hilversum (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Workshop krachtige online werkvormen gebruiken - lokatie: Eindhoven (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde en infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

EBRO-training 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Postmaster opleiding Medische Psychologie - lokatie: Utrecht (NL)

Psychiatrisch onderzoek - het bewustzijn - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher Basis - Begeleiden van aios: Opfriscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Veneuze duplexcursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

FMS in Zuyderland - lokatie: Heerlen (NL)

Het Gewicht van AD(H)D - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

Opleidersdag 2020 - "Toekomst van de zorg" - lokatie: Dordrecht (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Verdiepingscursus psychopathologie - lokatie: Arnhem (NL)

Workshop EPA’s en bekwaam verklaren in de praktijk - lokatie: Tilburg (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Cursus Socratisch Motiveren - lokatie: Arnhem (NL)

Financieel Management voor de arts - lokatie: Eindhoven (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Nieuwe wetten en het rapporteren - lokatie:

Ontwikkelprogramma BKM/ML - lokatie: Deventer (NL)

Psyfar Themadag Psychiatrie & Somatiek - lokatie:

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

The Voice 1-daagse communicatietraining (Coronaproof) met Bianca Tan - lokatie: Rijswijk (NL)

Workshop krachtige online werkvormen gebruiken - lokatie: Eindhoven (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Den Haag (NL)

Beter begrijpen en bereiken van ‘moeilijke’ patiënten - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

BLS (basic Life Support) 2020 - lokatie: Veldhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Intern en Extern Management voor de arts - lokatie: Eindhoven (NL)

KOH | Sandwichdagen 'het kind' - lokatie: Veldhoven (NL)

KOH | Sandwichdagen 'het kind' - halve dag - lokatie: Veldhoven (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

LZV contactdag 25 november 2020 - lokatie:

Nascholingen medisch specialisten - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie: Woerden (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Wetenschapsavond 2020 - lokatie: Venlo (NL)

Workshop krachtige online werkvormen gebruiken - lokatie: Eindhoven (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Den Haag (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Houten (NL)

Behandelarendag "Make a plan and stick to it" - lokatie:

cyclus nascholing voor medisch specialisten palliatieve zorg - lokatie:

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

EETSTOORNIS & CO - lokatie: Beesd (NL)

Eindrefereerbijeenkomst 26 november 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Zwolle (NL)

Introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Zuidlaren (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Roermond (NL)

KNMG Districtsbijeenkomst Bijzondere vormen van geweld: mensenhandel en ouderenmishandeling - lokatie:

Masterclass autisme, AD(H)D en LVB bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Online Congres - ACEs: nadelige jeugdervaringen - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Rumoer rond de Forensische Psychiatrie - lokatie: Lunteren (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Training Expertisecentrum Euthanasie - lokatie:

Workshop feedback 2020 - lokatie:

Workshop feedback 2020 - lokatie:

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Leiden (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Co-Resolve / Deep Democracy voor Leiders - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

eBROK - lokatie: Nijmegen (NL)

Hoogsensitiviteit 2. Bevindingen uit de wetenschap, richtlijnen voor de praktijk. - lokatie:

introductiedag maatregeladviesonderzoeken - lokatie: Nijmegen (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Online lesgeven, didactiek voor KJP-opleiders - lokatie:

Reprise obesitas en bariatrie: voeding, microbiota en (mond)gezondheid. - lokatie: Houten (NL)

SCID-P/SCID-S Bedrijfsscholing - lokatie: Amsterdam (NL)

Wanen voorbij overtuigingen - lokatie:

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced life support scholing specifiek voor artsen van het endoscopie centrum - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Putten (NL)

Cultuur en Zorg - lokatie: Dordrecht (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Laaggeletterdheid - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Nascholing complexe zorgvragen - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Online ledenvergadering CASS18+ met 2 lezingen - lokatie:

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Teach the Teacher Basis voor stafleden WFG/Waterland - lokatie: Hoorn (NL)

Teach The Teachers-Plus : feedback op de werkvloer - lokatie: Leiden (NL)

Training consultatievaardigheden 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Peer Support - lokatie: Utrecht (NL)

Training Praten met kinderen en ouders over seksueel misbruik - lokatie: Amersfoort (NL)

TTT+ Feedback in complexe(re) situaties - lokatie: Leiden (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

eBROK - lokatie: Maastricht (NL)

Gebruik van EPA’s in de medische vervolgopleidingen’ - lokatie:

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Nieuwe wetten en het rapporteren - lokatie:

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Symposium RGOc 20 jaar: zorginnovatie en implementatie - lokatie: Groningen (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher Implementatie EPA's en bekwaamverklaren - lokatie: Hoofddorp (NL)

Training in de HCR-20: V3 - lokatie: Utrecht (NL)

Van buiten naar binnen kijken - eczeem en proctologie voor de huisarts - lokatie: Soest (NL)

Wetenschappelijk referaat: “Hoe schadelijk is uw manie voor u en uw naasten?’; Gedeelde besluitvorming over antidepressiva bij bipolaire depressie" - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Assen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Basic life support en AED - lokatie: Uden (NL)

Complexe dementiezorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Dordrecht (NL)

EMDR binnen de forensische psychiatrie: net even anders - lokatie: Utrecht (NL)

Meesterklas - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Workshop Capaciteitsmanagement: Geen tijd om te wachten - lokatie: Apeldoorn (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Eibergen (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Putten (NL)

KNMG Districtsbijeenkomst Bijzondere vormen van geweld: mensenhandel en ouderenmishandeling - lokatie:

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: nieuwe aandachtsgebieden - lokatie: Apeldoorn (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher Basis voor stafleden WFG/Waterland - lokatie: Hoorn (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Teach the Teachers II - competentiegericht opleiden - lokatie: Utrecht (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Brummen (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde en infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

masterclass voor startende opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

opleiding rapporteur NIFP: specifiek deel jeugd straf - lokatie: Utrecht (NL)

Singer Symposium - Contact! - lokatie: Laren (NL)

Visitatietraining - lokatie: Utrecht (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

DEUS Echo Guided Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Schitteren door aanwezigheid - lokatie: Brummen (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Visitatietraining RGS 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop begeleiden en debriefen van interprofessionele simulatie teamtraining - lokatie: Malden (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Hardenberg (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Nieuwe wetten en het rapporteren - lokatie:

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Supervisorentraining Haaglanden 8 december 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Den Haag (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Basic life support en AED - lokatie: Uden (NL)

Basis van ‘Mentalization based treatment’ - lokatie: Arnhem (NL)

Communiceren over risico's - lokatie: Utrecht (NL)

eBROK - lokatie: Amsterdam (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training Peer Support - lokatie: Utrecht (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Apeldoorn (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie:

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Doodsangst bespreken in de behandeling - lokatie: Eindhoven (NL)

Eindrefereerbijeenkomst 10 december 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

MBT en Trauma - lokatie: Breda (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Utrecht (NL)

Narratieve Exposure Therapie (NET-Training) - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Teach the Teacher 2 - 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

DJP Symposium - vernieuwing in de psychiatrie - lokatie: Amsterdam (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

Morele oordeelsvorming voor de medische praktijk - lokatie: Baarn (NL)

Narratieve Exposure Therapie (NET-Training) - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholingen medisch specialisten - lokatie: Amsterdam (NL)

NVP congres: Dag van de Psychotherapie 2020, "Tot hier! Of toch nog wat verder? Over de grenzen van psychotherapie " - lokatie: Amsterdam (NL)

Rapporteursdag 2020 - lokatie:

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Training Feedback geven - lokatie: Utrecht (NL)

Training Gesprekstechnieken - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced life support scholing specifiek voor artsen van het endoscopie centrum - lokatie: Nijmegen (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Cultuur en Zorg - lokatie: Dordrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Slikken of stikken? Weet het beter dan uw apotheker! - lokatie: Brummen (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Deventer (NL)

Teach the Teacher 2 - 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

eBROK - lokatie: Amsterdam (NL)

eBROK - lokatie: Amsterdam (NL)

Expliciet, concreet en gedocumenteerd - lokatie: Enschede (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren - lokatie: Amersfoort (NL)

Parafilieën en seksueel delictgedrag in relatie tot de seksuele ontwikkeling - lokatie: Den Haag (NL)

Teach The Teacher: Coachen van aios - lokatie: Heerlen (NL)

Teach the Teachers IA - basismodule blended learning - lokatie: Utrecht (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

DocProf: Een levenlang leren voor opleiders - lokatie: Maastricht (NL)

eBROK - lokatie: Groningen (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Houten (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Crew Resource Managment - lokatie: Uden (NL)

De invloed van de eerste 1000 dagen op de persoonlijkheidsontwikkeling en behandelmogelijkheden - lokatie:

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Training Medisch Leiderschap & Continu Verbeteren - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Putten (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

50 uur cursus Schematherapie Basis en Gevorderd (NVvP) - lokatie: Eindhoven (NL)

Imaginaire Exposure voor EMDR therapeuten - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Capaciteitsmanagement: Geen tijd om te wachten - lokatie: Apeldoorn (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basis en vervolgcursus schematherapie voor persoonlijkheidsstoornissen en hardnekkige angst- en stemmingsstoornissen - lokatie: Amstelveen (NL)

Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT) - lokatie: Eindhoven (NL)

Workshop EPA’s en bekwaam verklaren in de praktijk - lokatie: Tilburg (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

BATLS sept 2020 tm sept 2021 - lokatie: Hilversum (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Roosendaal (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis - lokatie: Utrecht (NL)

Leergang Medisch Management in het Ziekenhuis - lokatie: Zwolle (NL)

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

ACT (Acceptance & Commitment Therapy) - lokatie: Culemborg (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Vervolgopleiding EMDR bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Interculturele competenties voor zorgprofessionals - lokatie:

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Assen (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Burn-out - lokatie: Ootmarsum (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Zaltbommel (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

masterclass coachen van aios - lokatie: Doorn (NL)

Training consultatievaardigheden 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Scott D. Miller : GO FIT ! Improve your client's engagement in therapy, get better results and reach your clinical best ! - lokatie: Amsterdam (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-K) - lokatie: Utrecht (NL)

Wanneer wordt ziekte narigheid en wanneer wordt narigheid ziekte? - lokatie: Deventer (NL)

Cursus Teamcoaching in de zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Leergang Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Zeist (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Winterswijk (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Studiereis 'van transmuraal naar integraal' - lokatie: Rotterdam (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Specialistische Module Transculturele Systeemtherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Ede (NL)

Diagnostisch onderzoek bij autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Arnhem (NL)

masterclass voor startende opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Sassenheim (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; autisme, persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Ontwikkelingsprofiel - lokatie: Utrecht (NL)

ABCDE-methodiek + BLS AED - lokatie: Den Haag (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Winterswijk (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Pivotal Response Treatment - lokatie: Utrecht (NL)

Verdiepingscursus traumadiagnostiek en EMDR therapie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

vervolgtrainingen communicatie - lokatie: Weesp (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Ermelo (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Meesterklas - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Training consultatievaardigheden 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

CCL, uitgebreid, cursus 2 - lokatie: Garderen (NL)

Samenloop Wvggz-Wzd - lokatie: Amsterdam (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Hoofddorp (NL)

Risicotaxatie bij jeugdige zedendelinquenten: training in de J-SOAP D - lokatie: Utrecht (NL)

NIDA-training 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Ermelo (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Autismespectrumstoornissen bij vrouwen - lokatie: Arnhem (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

CBRN Awareness voor medisch personeel (behandelaars en verpleegkundigen) - lokatie: Vught (NL)

Training Praten met kinderen en ouders over seksueel misbruik - lokatie: Amersfoort (NL)

CWZ Wetenschapsavond 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Basiscursus Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) - lokatie: Utrecht (NL)

emotie - coaching voor zorgfiguren, deel 1 Emotion Focused Family Therapy (EFFT) – 4 dagen basis training op 26,27,28,29/9/18 - lokatie: Antwerpen (BE)

Hoogbegaafdheid: Signalering en diagnostiek - lokatie: Eindhoven (NL)

ASS bij volwassenen: Contextuele Psychodiagnostiek - 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Imaginatie en symbooldrama (KIPB) - lokatie: Utrecht (NL)

Keizermodule Meesterklas: :"De nieuwe kleren van de keizer van de bestuurder en de geneesheer-directeur in een veranderend krachtenveld met nieuwe wetgevende kaders - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Lichamelijke aspecten van trauma en gehechtheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Hoofddorp (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Interculturele competenties voor zorgprofessionals - lokatie: Goirle (NL)

Affect Fobie Therapie - lokatie: Utrecht (NL)

Hoogbegaafdheid: Behandeling - lokatie: Eindhoven (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Rotterdam (NL)

BATLS sept 2020 tm sept 2021 - lokatie: Hilversum (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Veneuze duplexcursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Basics van Management en Beleid - lokatie: Zeist (NL)

Basiscursus 2021 “Medisch Specialistische Rapportage” - lokatie: Nijkerk (NL)

Samenwerken in zorgnetwerken - lokatie: Lunteren (NL)

Van patiënt naar persoon - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

In vorm zijn; introductie socratische vaardigheden voor medici - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium 'Suïcidepreventie binnen GGZ Rivierduinen' - lokatie: Leiden (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Diagnostiek van verslaving voor de specialist - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

Dialectische Gedragstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Genees & Kunst 2020 - lokatie: Ede (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Hoogbegaafdheid: Samenwerking in de keten - lokatie: Eindhoven (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

DocProf: Een levenlang leren voor opleiders - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Roermond (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek en behandeling van gecompliceerde rouw - lokatie: Utrecht (NL)

Ouderengeneeskunde Maastricht 2.0 'actualiteit en ontwikkelingen' 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

Hoe maak ik online onderwijs interactief en aantrekkelijk? Tips, tools en werkvormen - lokatie:

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie: Woerden (NL)

Zorgvisie | Congres Concentratie en spreiding Acute Zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Preconference workshop 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Dialectische Gedragstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Persoonlijk leiderschap - lokatie: Zwolle (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Symposium VAR 2020; Gepaste zorg, wat is jouw rol? - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Hoofddorp (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Roosendaal (NL)

Nut en noodzaak van conflicten in therapiegroepen - lokatie: Utrecht (NL)

Co-BEPP, kort en krachtig - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclass schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

Persoonlijk leiderschap - lokatie: Nootdorp (NL)

vervolgtrainingen communicatie - lokatie: Weesp (NL)

25ste Kliniek van Duizeligheid en Evenwichtstoornissen - lokatie: Vaals (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Hoofddorp (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Slaapproblemen en -stoornissen bij jongeren - lokatie: Zeist (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Congres Zorgmijders - lokatie: Ede (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

ACT (Acceptance & Commitment Therapy) - lokatie: Culemborg (NL)

Basiscursus EMDR volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Hoofddorp (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Cultuur georiënteerde diagnostische dilemma's - lokatie: Rotterdam (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

GIT-PD Congres - lokatie: Tilburg (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Sassenheim (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

OncoCare Symposium - lokatie: Lisse (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Zwolle (NL)

Medisch Contact Live 'De dokter en de taal' jubileum 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Hoofddorp (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Generic Instructor Course (GIC) - lokatie: Uden (NL)

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Ermelo (NL)

Vijfdaagse Basisopleiding EMDR K&J - lokatie: Arnhem (NL)

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Amersfoort (NL)

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Amersfoort (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

NIDA-training 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie: Woerden (NL)

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

vervolgtrainingen communicatie - lokatie: Weesp (NL)

Hoogbegaafdheid: Signalering en diagnostiek - lokatie: Eindhoven (NL)

Opleiding Mindful Parenting - lokatie: Amsterdam (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Ermelo (NL)

Hoogbegaafdheid: Behandeling - lokatie: Eindhoven (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

11e landelijk PsyQ ADHD congres - lokatie: Amersfoort (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Hoogbegaafdheid: Samenwerking in de keten - lokatie: Eindhoven (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Zwolle (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

vervolgtrainingen communicatie - lokatie: Weesp (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)