Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Deventer (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Dynamische Interpersoonlijke Therapie Training - lokatie: Breda (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Apeldoorn (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Opleiden in de dagelijkse praktijk - lokatie: Dordrecht (NL)

(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
‘Bipolar guidelines around from the world: evidence based medicine’
‘Efficacy and compliance in schizophrenia: could depot antipsychotics help?’
‘Efficacy and compliance in schizophrenia: could depot antipsychotics help?’
2018-2020 GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
2018-2020: SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
2019-2021: Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
2019-2021: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2019-2021: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2019-2021: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
2019-2021: Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
2020-2022 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2020-2022: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: De rol van de huisarts
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Late effecten
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Leefstijl
abcdeSIM 2019-2
AccreDidact ADHD bij volwassenen/psychiater
AccreDidact Betrouwbaarheid van diagnostiek/psychiater
AccreDidact Diepe hersenstimulatie/psychiater
AccreDidact Elektroconvulsietherapie/psychiater
AccreDidact GHB – gebruik, afhankelijkheid en behandeling/psychiater
AccreDidact PTSS en traumatische rouw/psychiater
AccreDidact Slaapstoornissen/psychiater
AccreDidact Systeemtherapie in de ggz/psychiater
Accreditatietoets 'Bipolaire stoornissen en alcoholafhankelijkheid'
Accreditatietoets 'Is er een risico op toename van agressie bij een rookvrije GGZ?'
Accreditatietoets 'Melatonine en slaapstoornissen'
Accreditatietoets 'Microbioom en autisme'
Accreditatietoets 'Prenatale psychologische stressfactoren en de ontwikkeling van affectieve stoornissen bij het kind'
Accreditatietoets 'Prevalentie en uitingsvormen van agressie bij volwassen patiënten met niet-aangeboren hersenletsel'
Accreditatietoets 'Radicalisering en psychiatrie: pleidooi voor een brede blik'
Accreditatietoets 'Tijd voor Cluster C-persoonlijkheidsstoornissen: State of the Art'
Accreditatietoets 'Trends en ontwikkelingen in het medisch-onderwijskundig onderzoek'
Accreditatietoets 'Voorschrijven van psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking'
Behandelbeleid
Bipolaire Stoornissen
BROK® en WMO-GCP herregistratie
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Volwassene - voor artsen
BSL e-learning Procedurele sedatie en analgesie (PSA) - voor artsen
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
CBRN E-learning
CME-toets 'De impact van stemmingsstabiliserende geneesmiddelen op cytokineconcentraties bij patiënten met een bipolaire stoornis’
CME-toets 'De relatie tussen posttraumatische stressstoornis en metabool syndroom'
CME-toets 'Depressie en angst bij Turkse en Marokkaanse minderheidsgroepen in Nederland'
CME-toets 'Kwaliteit van leven van patiënten in de langdurige forensische psychiatrie'
CME-toets 'Mindfulness-based cognitieve therapie voor patiënten met somatoforme stoornissen'
CME-toets 'Prolactine, antipsychotica en borstkanker'
CME-toets 'Psychische stress en cellulaire veroudering: de samenhang tussen depressie, angst en telomeerlengte'
CME-toets 'Publish & Perish; onderzoek naar onderzoek en onderzoekers’
CME-toets 'Terugval en chroniciteit van depressieve stoornis in de algemene bevolking; resultaten van NEMESIS-2'
CME-toets 'Zelfmanagement bij en behandeling van depressie; het patiëntenperspectief'
CPD-Online van de Royal College of Psychiatrists
Cultuursensitief werken op de werkvloer
Dementie Update 2010
Destigmatiserend werken
Dieetmaatregelen bij metabole ziekten
EBM voor oudere patiënten
eBROK
e-CME Begin goed, zorg goed
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
e-college ADHD bij volwassenen
e-college ADHD bij volwassenen
ECTR Expert
ECTR Indieningsproces
ECTR Uitvoering onderzoek
E-cursus Begeleiding bij Hongerstaking
e-learning ALS
E-learning Analgetica 2019
E-learning bipolaire stoornissen
E-learning Cultural Formulation Interview - 2019
E-learning Insectenallergie
E-learning KNMG Meldcode Kindermishandeling
E-learning ontwikkelingsstoornissen op volwassen leeftijd
E-learning Ouder(s)ondersteuning
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
E-learning Wet verplichte ggz
E-learning: Gedeelde besluitvorming met kankerpatiënten
Ethische dilemma's bij asielzoekers
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert DEUS Echografie
e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
e-Xpert: Advanced Life Support
e-Xpert: Antistolling (SKB Winterswijk)
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Crew Resource Management (CRM)
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
Gedeelde Besluitvorming
Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding
Genetica, de basis
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Handhygiëne
Hardnekkige depressie TRD
Health data science/Big data
Health Informatics: eHealth en zelfmanagement
Health Informatics: Elektronische Beslissingsondersteuning
Health Informatics: Evidence Based Health Informatics
Hersenveranderingen bij psychose en het effect van antipsychotica
Infectiepreventie: medewerkers met direct/intensief patiëntencontact (Zorgpad PRO)
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Keten van orgaandonatie
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Light PLUS WMO/GCP training
Management of adverse events of immune checkpoint inhibitors (ICPI)
Management of depression with agomelatine
MOOC Kidney transplantation
Nascholing Depotantipsychotica: theorie en praktijk
NTvG CME
On-demand webcast 8e Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen - Farmacotherapie anno 2012 -
On-demand webcast Avondsymposium Psychotische Stoornissen & Therapietrouw 2011
On-demand webcast 'The Potential Role of Novel Atypical Depot Formulations in the Treatment of Schizophrenia
Online Course: Kennis van zorgkosten
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online Course: Waardegedreven zorg en verandermanagement
Online Course: Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik - Casus
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - Casus
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- Casuïstiek
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Casus
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Uitzending
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen (casus)
Online nascholing Stoppen met roken - casuïstiek
Online nascholing Stoppen met roken - Discussieprogramma
Online trainingsprogramma Samen Beslissen
Online WMO/GCP training KABIZ(NVFZ)-OA-ZA-NVFG
Preventie Postpartum Depressie
Privacy en informatieveiligheid
Privacy en informatieveiligheid
Professionalism in an era of change
Prostaatcarcinoom bij ouderen
Psyfar 2016-2
Psyfar 2016-3
Psyfar 2016-4
Psyfar 2017-1
Psyfar 2017-2
Psyfar 2017-3
Psyfar 2017-4
Psyfar 2018-1
Psyfar 2018-2
Psyfar 2018-3
Psyfar 2018-4
Psyfar 2019-1
Psyfar 2019-2
Psyfar 2019-3
Psyfar 2019-4
Psyfar 2020-1
Psyfar 2020-2
Psyfar 'Meet the expert' 14 januari 2019
Psyfar 'Meet the expert' 3 december 2018
Psyfar 'Meet the expert' 4 februari 2019
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyXpert 2018-4, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-1, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-3, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-4, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2020-2, modules 1 t/m 4
Reanimatie voor volwassenen
Refugee Care[e]Education
Resourcegroepen in de GGZ
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - Casuïstiek
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 1
Suïcide Preventie voor Behandelaren (e-learning)
Suïcidepreventie
Target@Work
Verbindende gesprekstechniek - In gesprek met psychose
Verbindende gesprekstechniek - In gesprek met psychose
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Webinars COVID-19 in maart en april 2020
WebTV Complex trauma bij kinderen - de focus op dissociatie
Web-tv Immuun Pro 3: Kankerimmuuntherapie in uw MDO - praktijkcasuïstiek uit het UMCU
Weefseldonatie vanuit het ziekenhuis
Werken met een meldcode in de ggz
WMO/GCP-herregistratie en BROK-herregistratie per oktober 2018
ziekte van Fabry
ziekte van Gaucher
ZiROP.nl

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

ADHD en Relaties - lokatie:

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Een licht verstandelijke beperking en psychiatrie, ver van ons bed of dagelijkse praktijk? - lokatie: Venray (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Delft (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Zwolle (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Zwolle (NL)

Webinarreeks '90 Dagen later. Online behandelen - Lessons learned’ - lokatie: Houten (NL)

Workshop Capaciteitsmanagement: Geen tijd om te wachten - lokatie: Apeldoorn (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis - lokatie: Epen (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Almelo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Eindhoven (NL)

EBRO-training 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Leergang Medisch Management in het Ziekenhuis - lokatie: Rotterdam (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Almelo (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Papendrecht (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Basic Life Support - medische staf - lokatie: Zwolle (NL)

Clinical Business Administration 2020-2021 - een samenwerkingsverband van TIAS en De Jonge Specialist - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Psychiatrie in de samenleving - lokatie: Eindhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Apeldoorn (NL)

De Ongelovige Thomas 2.0. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Brummen (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief - lokatie: Bakkeveen (NL)

Nieuw kaderbesluit CGS en bijbehorende erkenningssystematiek - lokatie:

Psyfar masterclass verslaving - lokatie: Garderen (NL)

Psyfar webinarreeks Farmacotherapie bij verslaving - lokatie: Houten (NL)

Systeemtherapie (Specialisatie). Narratieve, oplossingsgerichte en dialogische toepassingen. - lokatie: Breda (NL)

Teach the Teacher verdiepingsmodule; Effectief begeleiden en beoordelen - lokatie:

Teaching on the Run: module - 7 Leerstijlen - lokatie: Enschede (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

CNN netwerk Chronotherapie Netwerk Nederland - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

HMIMS - lokatie: Tilburg (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Beverwijk (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

CBRN Awareness voor medisch personeel (behandelaars en verpleegkundigen) - lokatie: Vught (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

ADHD en Relaties - lokatie:

CGT basiscursus 2020-2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Zeist (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Teaching on the Run: module 1 - opleiden in de dagelijkse praktijk - lokatie: Zwolle (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Almelo (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Roosendaal (NL)

Verdiepingscursus psychopathologie - lokatie: Arnhem (NL)

Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden april t/m juli 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Huisartsentraining op Vlieland 2020 - lokatie: Vlieland (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Hoofddorp (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Ede (NL)

Workshop Opleidingplan ‘De Psychiater' - lokatie: West Tilburg (NL)

25 uur cursus Schematherapie voor Cluster C (VGCt) - lokatie: Breda (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Cognitieve gedragstherapie bij chronische insomnie (CGT-i) - Basiscursus - lokatie: Assen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Eibergen (NL)

Cultuur georiënteerde diagnostische dilemma's - lokatie: Rotterdam (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Ermelo (NL)

Depressie bij kinderen en jongeren - lokatie: Zeist (NL)

Identiteit - NtVP Jaarcongres - lokatie: Lunteren (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Interne Mentorentraining GGZ Oost Brabant - lokatie: Boekel (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Suicidaal gedrag in detentie - lokatie: Nieuwersluis (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Deventer (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Training Vitaal bedreigd kind - lokatie: Nijmegen (NL)

Webinar Levensbegin – volop in beweging - lokatie:

Basic Clinical Teacher - lokatie: Veldhoven (NL)

EBRO-training 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

IFMS gesprekstraining - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Visitatietraining - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie:

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

DEUS Echo Guided Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher 2 - 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teachers IA - basismodule blended learning - lokatie: Utrecht (NL)

Training Basic Life Support met AED (voor medisch specialisten) - lokatie: Hilversum (NL)

Training Motiverende Gespreksvoering JEUGD - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Ede (NL)

Workshop begeleiden en debriefen van interprofessionele simulatie teamtraining - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support voor medisch specialisten - lokatie: Winterswijk (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP] - lokatie: Diemen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Hardenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Putten (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

De sleutel tot behandelsucces - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Gezondheidsrecht voor artsen - lokatie: Utrecht (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Zwolle (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Suïcidepreventie: diagnostiek en behandeling van het suïcidale proces - lokatie: Arnhem (NL)

Teach the Teacher Optimaliseren EPA-gericht (radiologie) - lokatie: Hoofddorp (NL)

Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden april t/m juli 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Breda (NL)

Workshop Werkdruk herkennen en bespreken - lokatie: Dordrecht (NL)

Adequate Interactie met Cliënten en Patiënten - lokatie: Zwolle (NL)

ADHD en Relaties - lokatie:

Basiscursus GCP-MWO voor Klinisch onderzoekers - lokatie: Sittard (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Drachten (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

Introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Zuidlaren (NL)

Speak up dear! - lokatie: Austerlitz (NL)

ADHD Netwerk - 54e Netwerkmeeting - lokatie: Vlaardingen (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Begeleiden van coassistenten (TtT II) - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Crew Resource Managment - lokatie: Uden (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Imaginatie en symbooldrama (KIPB) - lokatie: Utrecht (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Laaggeletterdheid - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Breda (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: nieuwe aandachtsgebieden - lokatie: Apeldoorn (NL)

Psyfar Special Diagnostiek van bewegingsstoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Rotterdam (NL)

Traumasporen (The Body Keeps the Score): het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen - lokatie: Ede (NL)

Zie de mens - Filosofische mensbeelden en de relatie met de geneeskunde - lokatie: Brummen (NL)

Zorgvisie | Congres Concentratie en spreiding Acute Zorg - lokatie: Veenendaal (NL)

“The Dance of Attachment: An EMDR Relational Approach.” - lokatie: Ede (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie:

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

masterclass voor startende opleiders - lokatie: Geleen (NL)

Nieuw kaderbesluit CGS en bijbehorende erkenningssystematiek - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Zwolle (NL)

Training Gesprekstechnieken - lokatie: Utrecht (NL)

Tweejarige Opleiding Infant Mental Health (specialistische opleiding 0 - 5 jaar) - lokatie: Amsterdam (NL)

Verdiepingscursus duikgeneeskunde "Duiken met je Hart" - lokatie: Driebergen-Rijssen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Rotterdam (NL)

PCNHN opleiden en organisatie - lokatie: Schagen (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Assen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Doetinchem (NL)

ERC gecertificeerde Advanced life support training - lokatie: Den Haag (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

Nieuw kaderbesluit CGS en bijbehorende erkenningssystematiek - lokatie:

opleiding rapporteur NIFP: civielrechterlijk rapporteur - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

REACT (Reanimatie Acute situaties Communicatie en Team) Trainingen NICU Amsterdam UMC - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Enschede (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Rotterdam (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Altrecht Refereeravonden - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Opleidingsmiddag nieuw landelijk opleidingsplan voor opleidingsgroepleden GGZ Delfland - lokatie: Delfgauw (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2020 - lokatie: Ede (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

48e NVvP Voorjaarscongres: Precisie Psychiatrie - lokatie: Maastricht (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Leergang zorgmanagement voor medisch specialisten - lokatie: Leidschendam (NL)

NVVP Satellietsymposium 'Restoring functioning in schizophrenia' - lokatie: Houten (NL)

Symposium: Meet the Experts 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Workshop ' De Cultuur dat zijn wij' - lokatie: Utrecht (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Basic life support en AED - lokatie: Uden (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Bunnik (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Multidisciplinair Moreel Beraad - lokatie: Den Haag (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Putten (NL)

Psyfar masterclass psychofarmacologie bij kinderen en adolescenten - lokatie: Zwolle (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teacher 2 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Haarlem (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Doorn (NL)

Masterclass Triple Problematiek - lokatie: Duivendrecht (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Diemen (NL)

Workshop bewustwording van ongewenst gedrag - lokatie: Apeldoorn (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

ADHD en Relaties - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Cursus 'Metacognitieve therapie voor gegeneraliseerde angststoornis' - lokatie: Arnhem (NL)

Didactische Cursus voor Instructeurs 2020 - lokatie: Houten (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Clinical leadership scholing - lokatie: Breda (NL)

Lean Six Sigma 2020 - lokatie: Barchem (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus 'Als de dood voor' Crisisinterventie bij suïcidaliteit - lokatie: Arnhem (NL)

EAPM Conference 2020

IFMS gesprekstraining - lokatie: Malden (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Heerlen (NL)

Refereerbijeenkomst GGz Breburg juni 2020 - lokatie: Breda (NL)

Training VERA-2 - lokatie: Utrecht (NL)

Training VERA-2 - lokatie: Utrecht (NL)

Skipr Event Netwerkleiderschap - lokatie: Utrecht (NL)

ADRZ SEH Congres: Vergezicht - de Toekomst van de Spoedeisende Geneeskunde - lokatie: Goes (NL)

ALS provider - lokatie: Bilthoven (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

CGT-i Training Slaap- en cognitieve gedragstherapie voor insomnie - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Apeldoorn (NL)

Eindrefereerbijeenkomst 25 juni 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

licht verstandelijke beperking en PJ rapportage - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Breda (NL)

MBT-F - lokatie: Breda (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

20e Nationaal Autisme Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Crisis Resource Management training kinderanesthesie - lokatie: Amsterdam (NL)

Crisis Resource Management training kinderanesthesie - lokatie: Amsterdam (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Eindhoven (NL)

ADHD en Relaties - lokatie:

Begeleiden, toetsen en beoordelen - lokatie: Alkmaar (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Summer course Population Health Management - lokatie: Den Haag (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Rotterdam (NL)

(team)Workshop Implementatie van EPA's in de opleidingspraktijk - lokatie: Utrecht (NL)

(team)Workshop Implementatie van EPA's in de opleidingspraktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teachers III - de opleider als regisseur van de opleiding - lokatie: Utrecht (NL)

ABCDE-methodiek + BLS AED - lokatie: Den Haag (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

CWZ Wetenschapsavond 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

masterclass coachen van de opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Apeldoorn (NL)

ADHD in relatie tot slaap, neurologische en metabole aandoeningen - lokatie: Eindhoven (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Implementatie van kwaliteitscyclus in de opleiding - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the Teachers IA - basismodule blended learning - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop: Selecteren van de aios - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden april t/m juli 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Conversiestoornissen | Tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Hardenberg (NL)

Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden april t/m juli 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Traumasimulatie - KetenSIM - lokatie: Zwolle (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

ABCDE-methodiek + BLS AED - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Hardenberg (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Epidemiologie: de essentie begrijpen en vertalen naar de praktijk - lokatie: Zweeloo (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Masterclass Onvrijwillige somatische zorg - lokatie: Zeist (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus EMDR (volwassenen) - lokatie: Amersfoort (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

ABCDE-methodiek + BLS AED - lokatie: Den Haag (NL)

Bewegen als medicijn bij Diabetes - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Cursus Teamcoaching in de zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Strategisch Management - lokatie: Utrecht (NL)

Seminar “Het motiveren van cliënten met een dwangstoornis voor behandeling” - lokatie: Maastricht (NL)

Training PANSS 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis - lokatie: Utrecht (NL)

Leermeestertraining Physician Assistant - Entrustable Professional Activities (EPA) - lokatie: Groningen (NL)

Van ketenzorg naar netwerkzorg - lokatie: Utrecht (NL)

Wilsonbekwaamheid - lokatie: Amersfoort (NL)

Zorgvisie | Dag van de preventie 2020 - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Den Haag (NL)

Coachende vaardigheden voor de arts - lokatie: Heiloo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Apeldoorn (NL)

Cursus Operationele Keten Echografie Koninklijke Luchtmacht (OKE KLu) - lokatie: Eindhoven (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Keizermodule Meesterklas: :"De nieuwe kleren van de keizer van de bestuurder en de geneesheer-directeur in een veranderend krachtenveld met nieuwe wetgevende kaders - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Deventer (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Theoretisch technische hoofdcursus systeemtherapie, inclusief 12 uur wetenschap - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus duikgeneeskunde - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

FARE - Forensisch Ambulante Risico Evaluatie - lokatie: Utrecht (NL)

Periprosthetic Joint and Fracture Related Infections - lokatie: 1014 DD Amsterdam (NL)

Training Gesprekstechnieken - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Didactische Cursus voor Instructeurs 2020 - lokatie: Houten (NL)

Evidence-Based behandelingen bij PTSS; Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma - lokatie: Arnhem (NL)

Pivotal Response Treatment - lokatie: Utrecht (NL)

Teach The Teachers-Plus : feedback op de werkvloer - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Hardenberg (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

leergang strategisch leiderschap voor vrouwelijke artsen - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Diagnostiek en behandeling van gecompliceerde rouw - lokatie: Utrecht (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

EMDR Basisopleiding (volwassenen) - lokatie: Utrecht (NL)

Leergang Activerend Onderwijs (docent professionalisering) - lokatie: Amsterdam (NL)

Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Masterclass NieuweZorg - lokatie: Amersfoort (NL)

“Doelmatigheid van Zorg” - lokatie: Maastricht (NL)

2022 Wvggz (NVvP) - lokatie: Amsterdam (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) - lokatie: Utrecht (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Alkmaar (NL)

De therapeutische relatie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Zwolle (NL)

IFMS gesprekstraining - lokatie: Malden (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

Meesterklas 2.0 De Wet Verplichte GGZ en de Geneesheer Directeur - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Teach the Teachers IA - basismodule blended learning - lokatie: Utrecht (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Rotterdam (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Wvggz - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Kanker & Leven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

MI Expert Training - lokatie: Bunnik (NL)

Preconference workshop 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Diemen (NL)

13e EMDR congres (2020) - lokatie: Amersfoort (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Cursus Medische Aspecten van Duursport 2020 - lokatie: Altea (ES)

Integratieve Theoriegestuurde Psychodiagnostiek - lokatie: Montaione (IT)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Affect Fobie Therapie - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus GCP-MWO voor Klinisch onderzoekers - lokatie: Sittard (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

BATLS 2019/2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie:

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Juridische aspecten in de medische praktijk - lokatie: Doetinchem (NL)

MD Traject deel 4: Verzuimbegeleiding door medisch managers - lokatie: Emmen (NL)

Actueel inzicht in de Gezondheidszorg - lokatie: Utrecht (NL)

LEAN Green Belt_2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Leergang Medisch Leiderschap - lokatie: Doorn (NL)

Leergang Medisch Management in het Ziekenhuis - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing psychiatrie 18 maart 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

PITSTOP suïcidepreventietraining - lokatie: Enschede (NL)

Speak up dear! - lokatie: Austerlitz (NL)

Training Motiverende Gespreksvoering JEUGD - lokatie: Nijmegen (NL)

Wetenschapssymposium 2020 - Medicine Based Evidence - lokatie: Leeuwarden (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Eibergen (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Winterswijk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Symposium VAR 2020; Gepaste zorg, wat is jouw rol? - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Training voor nieuwe CORE-docenten - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Lichaamsgericht Mentaliseren - lokatie: Zeist (NL)

IMH cursus 8: Behandelen ouder-kindrelatie bij ouder(s) met persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Basic life support en AED - lokatie: Uden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Doetinchem (NL)

Crew Resource Managment - lokatie: Uden (NL)

EMDR voor psychotrauma: vierdaagse vervolgopleiding - lokatie: Arnhem (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) 2019 - lokatie: Poortugaal (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

EBRO-training 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

Teach The Teacher: Coachen van aios - lokatie: Heerlen (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Adequate Interactie met Cliënten en Patiënten - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Bijscholing LVAK 29 januari 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Laaggeletterdheid - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Midlife en Menopauze - lokatie: Amsterdam (NL)

Omarm de complexiteit van psychische aandoeningen bij jong en oud/ Embracing the complexity of mental health conditions: for young andold - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding Scen-arts 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Seminar Arts en Organisatie; "Te duur of tekorten, Geneesmiddelencrisis in Nederland?" - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Ermelo (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

HMIMS - lokatie: Leiden (NL)

ICPR2020: Interdisciplinary Conference for Psychedelic Research - lokatie: Haarlem (NL)

Introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Zuidlaren (NL)

Leergang Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass Negen maanden Wet verplichte GGZ - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basisopleiding EMDR - lokatie: Den Dolder (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Leiderschapsontwikkeling medische staf Ommelander Ziekenhuis Groningen - lokatie: Zuidbroek (NL)

Specialisatie Focusing in Therapie - lokatie: Groningen (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Transitie in de kinder- en jeugdpsychiatrie anno 2020. Een vooruitziende terugblik - lokatie: Leiden (NL)

Basisopleiding Groepsgerichte Schematherapie bij adolescenten en jongvolwassenen - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Generic Instructor Course (GIC) - lokatie: Uden (NL)

Stalking Risk Profile: risicotaxatie en management bij stalkers - lokatie: Utrecht (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Maastricht (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the Teachers 26 maart en 21 april 2020 - lokatie: Ede (NL)

Valuebased Healthcare workshop - lokatie: Enschede (NL)

Workshop AIOS in moeilijkheden - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus Medisch straf- en tuchtrecht - lokatie: Amersfoort (NL)

De Academie | Kracht van Confrontatie - lokatie: Amerongen (NL)

Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-K) - lokatie: Utrecht (NL)

NtVP Lezingen 2020 - lokatie: Breukelen (NL)

Stalking Risk Profile: risicotaxatie en management bij stalkers - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2020 - lokatie: Onbekend (NL)

Training Peer Support - lokatie: Utrecht (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Besturen medische staf revalidatie-instellingen - lokatie: Utrecht (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Congres (Psycho)Trauma 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

IFMS in de Groep - lokatie: Rotterdam (NL)

In vorm zijn; introductie socratische vaardigheden voor medici - lokatie: Utrecht (NL)

masterclass coachen van aios - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teachers IA - basismodule blended learning - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse vervolgopleiding EMDR bij Kinderen en Jeugd - lokatie: Arnhem (NL)

Wetenschappelijke avond Borstcentrum Zuid Holland Zuid - lokatie: Rotterdam (NL)

Workshop AIOS in moeilijkheden - lokatie: Utrecht (NL)

Forensisch Psychiatrisch Symposium: Het Naspel - lokatie: Groningen (NL)

Affect Fobie Therapie (AFT) - Vervolgopleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie:

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde en infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

Intensieve 'Omgaan met Sterven' op post-HBO niveau - lokatie: Bilthoven (NL)

Klachten en tuchtrecht in de zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Symposium en oratie prof. dr. Geert Smid "De nalatenschap van verlies en trauma voor het individu, gezin en samenleving; implicaties voor psychische gezondheid" - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgopleiding EMDR voor Volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Visitatietraining - lokatie: Utrecht (NL)

VNVA Els Borst Oeuvreprijs Symposium “NAAR INCLUSIEVE GENEESKUNDE’’ - lokatie: Baarn (NL)

Mind You, 3-daagse mini-retraite voor artsen - lokatie: Garderen (NL)

Advanced AME Course - lokatie: Soesterberg (NL)

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Brummen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na trauma - lokatie: Ede (NL)

Leergang Management voor Medici - lokatie: Oegstgeest (NL)

Neurorevalidatie deel 2: Neuro-interventie - lokatie: Haarlem (NL)

Verdieping Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: De Cocksdorp (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

CGT-i Training Slaap- en cognitieve gedragstherapie voor insomnie - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Lean Six Sigma 2020 - lokatie: Barchem (NL)

Masterclass Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na trauma - lokatie: Ede (NL)

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Trauma en psychose - lokatie: Enschede (NL)

Wat is onze afdelingscultuur? - lokatie: Maastricht (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Crew Resource Managment - lokatie: Uden (NL)

Masterclass Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na trauma - lokatie: Ede (NL)

Medisch Contact Live 'De dokter en de taal' jubileum 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

NIDA-training 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the Teacher - Verwonder en Verbeter - lokatie: Utrecht (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Zicht op ziekenhuizen - lokatie: Utrecht (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus 2020 “Medisch Specialistische Rapportage” - lokatie: Nijkerk (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Doorn (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

SIRE training - lokatie: Delft (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Crew Resource Managment - lokatie: Uden (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

masterclass voor startende opleiders - lokatie: Maastricht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Specialisatie Focusing in Therapie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Studiedag met Monica McGoldrick - lokatie: Utrecht (NL)

Training Peer Support - lokatie: Utrecht (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Hardenberg (NL)

Opleiding Scen-arts 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Adequate Interactie met Cliënten en Patiënten - lokatie: Utrecht (NL)

Immediate Life Support (ILS) - lokatie: Uden (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Ermelo (NL)

Basistraining IFMS gesprekken - lokatie: Epe (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Apeldoorn (NL)

OncoCare Symposium - lokatie: Lisse (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Training consultatievaardigheden 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Traumasimulatie - KetenSIM - lokatie: Zwolle (NL)

Wondsymposium - lokatie: Amersfoort (NL)

Decompressie en hyperbare zuurstof therapie - lokatie: Brussel (BE)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde en infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Nationale Diabetes Dag 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Onderwijssymposium Toxicologie - lokatie: Leeuwarden (NL)

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

Symposium De Groene OK - lokatie: Leeuwarden (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Vaattoegang 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Emotion-Focused Therapy level I - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus GCP-MWO voor Klinisch onderzoekers - lokatie: Tilburg (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; autisme, persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie:

Denk mee met Menno de Bree: Vrolijk pessimisme - lokatie: Putten (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Wad's Up 202 - lokatie: Terschelling (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Anorexia - lokatie: Amersfoort (NL)

Co-BEPP, kort en krachtig - lokatie: Rotterdam (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Heerlen (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Putten (NL)

Pivotal Response Treatment - lokatie: Utrecht (NL)

Scholingsdag SEH 2020 - lokatie: Roermond (NL)

Superb supervision junior - mentoring your PhD candidate towards responsible conduct of research - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teachers 26 maart en 21 april 2020 - lokatie: Ede (NL)

Visitatietraining - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Basistraining IFMS gesprekken - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

Kasteeltraining EMDR vervolgtraining voor volwassenen - lokatie: Oegstgeest (NL)

PA!N Congres - pijn, ketenzorg en levensloop - lokatie: Groningen (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Diemen (NL)

Vervolgcursus EMDR (4,5 dagen) - lokatie: Den Dolder (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Conversiestoornissen | Tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Castricum (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Congres Zorgmijders - lokatie: Ede (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Amsterdam (NL)

Intercultureel Communiceren - lokatie: Amersfoort (NL)

Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-K) - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Toekomst Vitamines - Stiching Medische Contactdagen Breda e.o. - lokatie: València (ES)

Wetenschappelijk referaat: “Hoe schadelijk is uw manie voor u en uw naasten?’; Gedeelde besluitvorming over antidepressiva bij bipolaire depressie" - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Zorg+Welzijn | Congres 'Zorgmijders' - lokatie: Ede (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; van bejegening tot "echte"psychotherapie - 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus CBT-E Eetstoornissen - 2018 - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Inleiding Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Utrecht (NL)

masterclass coachen van de opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

masterclass voor startende opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Breda (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde en infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Eelderwolde (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Scholing ARQ Centrum '45 | Deliberate practice - lokatie: Diemen (NL)

Training Gesprekstechnieken - lokatie: Utrecht (NL)

Interculturele competenties voor zorgprofessionals - lokatie: Goirle (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Didactische Ondersteuning Medische Proffesionals (DOMP) - lokatie: Uden (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: De Koog (NL)

Teach The Teachers-Plus : feedback op de werkvloer - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Hardenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Opleiding IMH-Specialist module 6: Trauma binnen de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Teach the Teachers IA - basismodule blended learning - lokatie: Utrecht (NL)

Toekomst Vitamines - Stiching Medische Contactdagen Breda e.o. - lokatie: València (ES)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Training Peer Support - lokatie: Utrecht (NL)

ADHD en Relaties - lokatie: Eemnes (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

KOH | Sandwichdagen 'het kind' - lokatie: Veldhoven (NL)

KOH | Sandwichdagen 'het kind' - halve dag - lokatie: Veldhoven (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

Meesterklas 2.0 De Wet Verplichte GGZ en de Geneesheer Directeur - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Opleiding Scen-arts 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Brummen (NL)

Crew Resource Managment - lokatie: Uden (NL)

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Utrecht (NL)

Peer Support & Just Culture - lokatie: Leiden (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Doetinchem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Crew Resource Managment - lokatie: Uden (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Masterclass Strategisch Management - lokatie: Tilburg (NL)

Organisatie van de opleiding (TtT IV) - lokatie: Rotterdam (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: De Koog (NL)

Valuebased Healthcare workshop - lokatie: Enschede (NL)

What about Inflammation and Infection - lokatie: Vlieland (NL)

What about Perception - lokatie: Vlieland (NL)

What about Stress Hormones (WASH) - lokatie: Vlieland (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Feedforward training medische staf - lokatie: Nijmegen (NL)

HappyDoc - lokatie: Het Loo Oldebroek (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Jaarssymposium Depressie - lokatie: Amersfoort (NL)

Juridische aspecten in de medische praktijk - lokatie: Doetinchem (NL)

Adequate Interactie met Cliënten en Patiënten - lokatie: Amsterdam (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Diagnostiek en behandeling van gecompliceerde rouw - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingsprofiel - lokatie: Utrecht (NL)

PITSTOP suïcidepreventietraining - lokatie: Enschede (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

De Zeven Hoofdzonden - lokatie: Ermelo (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde en infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

EBRO-training 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie:

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

Opleidersdag 2020 - "Toekomst van de zorg" - lokatie: Dordrecht (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Verdiepingscursus psychopathologie - lokatie: Arnhem (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Cursus Socratisch Motiveren - lokatie: Arnhem (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

KOH | Sandwichdagen 'het kind' - lokatie: Veldhoven (NL)

KOH | Sandwichdagen 'het kind' - halve dag - lokatie: Veldhoven (NL)

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Amersfoort (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Zwolle (NL)

Introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Zuidlaren (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

Nascholing Antistollingsprotocol UMCG - lokatie: Groningen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Reprise obesitas en bariatrie: voeding, microbiota en (mond)gezondheid. - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Putten (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Laaggeletterdheid - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Teach The Teachers-Plus : feedback op de werkvloer - lokatie: Leiden (NL)

Training consultatievaardigheden 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Peer Support - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Sassenheim (NL)

Training in de HCR-20: V3 - lokatie: Utrecht (NL)

Basic life support en AED - lokatie: Uden (NL)

Meesterklas - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Eibergen (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Putten (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: nieuwe aandachtsgebieden - lokatie: Apeldoorn (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Teach the Teachers II - competentiegericht opleiden - lokatie: Utrecht (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Brummen (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde en infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

Visitatietraining - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

DEUS Echo Guided Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Hardenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Basis van ‘Mentalization based treatment’ - lokatie: Arnhem (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training Peer Support - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Apeldoorn (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie:

Doodsangst bespreken in de behandeling - lokatie: Eindhoven (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Training Gesprekstechnieken - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Slikken of stikken? Weet het beter dan uw apotheker! - lokatie: Brummen (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Teach The Teacher: Coachen van aios - lokatie: Heerlen (NL)

Teach the Teachers IA - basismodule blended learning - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Crew Resource Managment - lokatie: Uden (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Putten (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Training consultatievaardigheden 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Scott D. Miller : GO FIT ! Improve your client's engagement in therapy, get better results and reach your clinical best ! - lokatie: Amsterdam (NL)

Studiereis 'van transmuraal naar integraal' - lokatie: Rotterdam (NL)

Ontwikkelingsprofiel - lokatie: Utrecht (NL)

ABCDE-methodiek + BLS AED - lokatie: Den Haag (NL)

Pivotal Response Treatment - lokatie: Utrecht (NL)

Verdiepingscursus traumadiagnostiek en EMDR therapie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

CCL, uitgebreid, cursus 2 - lokatie: Garderen (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) - lokatie: Utrecht (NL)

Behandeling complexe dissociatieve stoornissen - fase 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Imaginatie en symbooldrama (KIPB) - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Affect Fobie Therapie - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek van verslaving voor de specialist - lokatie: Utrecht (NL)

Genees & Kunst 2020 - lokatie: Ede (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek en behandeling van gecompliceerde rouw - lokatie: Utrecht (NL)

Ouderengeneeskunde Maastricht 2.0 'actualiteit en ontwikkelingen' 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

Nut en noodzaak van conflicten in therapiegroepen - lokatie: Utrecht (NL)

Co-BEPP, kort en krachtig - lokatie: Rotterdam (NL)

Slaapproblemen en -stoornissen bij jongeren - lokatie: Zeist (NL)

Basiscursus EMDR volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

GIT-PD Congres - lokatie: Tilburg (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)