(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
‘Bipolar guidelines around from the world: evidence based medicine’
‘Efficacy and compliance in schizophrenia: could depot antipsychotics help?’
‘Efficacy and compliance in schizophrenia: could depot antipsychotics help?’
2019-2021: Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
2019-2021: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2019-2021: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2020-2022 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2020-2022: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
abcdeSIM 2019-2
AccreDidact ADHD bij volwassenen/psychiater
AccreDidact Burn-out en psychiatrische stoornissen/psychiater
AccreDidact GHB – gebruik, afhankelijkheid en behandeling/psychiater
AccreDidact Samen beslissen/psychiater
AccreDidact Slaapstoornissen/psychiater
AccreDidact Systeemtherapie in de ggz/psychiater
AccreDidact Zwangerschapsgerelateerde psychiatrie/psychiater
Accreditatietoets ‘Gehechtheid, mentaliseren en autonomie bij anorexia nervosa en bulimia nervosa’
Accreditatietoets 'Bipolaire stoornissen en alcoholafhankelijkheid'
Accreditatietoets 'Diagnostiek van frontotemporale dementie in de psychiatrische praktijk’
Accreditatietoets 'Effect van bewegen op psychiatrische symptomen en lichamelijke gezondheid bij mensen met psychiatrische aandoeningen’
Accreditatietoets 'Hoe genetica Precision Psychiatry mogelijk kan maken'
Accreditatietoets 'Is er een risico op toename van agressie bij een rookvrije GGZ?'
Accreditatietoets 'Melatonine en slaapstoornissen'
Accreditatietoets 'Microbioom en autisme'
Accreditatietoets 'Prenatale psychologische stressfactoren en de ontwikkeling van affectieve stoornissen bij het kind'
Accreditatietoets 'Prevalentie en uitingsvormen van agressie bij volwassen patiënten met niet-aangeboren hersenletsel'
Accreditatietoets 'Proactieve cognitieve psychiatrie bij het ouder worden’
Accreditatietoets 'Radicalisering en psychiatrie: pleidooi voor een brede blik'
Accreditatietoets 'Recreatief ecstasygebruik in Nederland’
Accreditatietoets 'Risicofactoren voor psychische problemen en mogelijkheden tot interveniëren in de jonge jaren’
Accreditatietoets 'Tijd voor Cluster C-persoonlijkheidsstoornissen: State of the Art'
Accreditatietoets 'Trends en ontwikkelingen in het medisch-onderwijskundig onderzoek'
Accreditatietoets 'Verslaving en autonomie: een drielaags'
Accreditatietoets 'Voorschrijven van psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking'
Antibiotica allergie
Basisopleiding Functionaris Gegevensbescherming
Behandelbeleid
Bipolaire Stoornissen
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL e-learning - Uw patiënt heeft een laag IQ! Wat nu?
BSL e-learning Ondersteunen bij Samen beslissen
BSL e-learning Procedurele sedatie en analgesie (PSA) - voor artsen
BSL e-learning Samen beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden
BSL e-learning Samen beslissen in de palliatieve zorg
BSL e-learning Samen beslissen met patiënten
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
BSL_E_Vitaal bedreigd - Volwassene - voor artsen
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
CBRN E-learning
CME-toets 'De relatie tussen posttraumatische stressstoornis en metabool syndroom'
CME-toets 'Kwaliteit van leven van patiënten in de langdurige forensische psychiatrie'
CME-toets 'Mindfulness-based cognitieve therapie voor patiënten met somatoforme stoornissen'
CME-toets 'Prolactine, antipsychotica en borstkanker'
CME-toets 'Psychische stress en cellulaire veroudering: de samenhang tussen depressie, angst en telomeerlengte'
CME-toets 'Terugval en chroniciteit van depressieve stoornis in de algemene bevolking; resultaten van NEMESIS-2'
CME-toets 'Zelfmanagement bij en behandeling van depressie; het patiëntenperspectief'
Cultuursensitief werken op de werkvloer
DBC's en wat je ermee moet
De politieke actualiteit in de zorg
De Rookvrije ggz
Dementie Update 2010
Destigmatiserend werken
Dieetmaatregelen bij metabole ziekten
e-CME Begin goed, zorg goed
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
e-college ADHD bij volwassenen
e-college ADHD bij volwassenen
ECTR Expert
ECTR Indieningsproces
ECTR Uitvoering onderzoek
Effectief communiceren in de zorg
E-learning Begrijpelijk communiceren
E-learning bipolaire stoornissen
E-learning Cultural Formulation Interview - 2019
e-learning focus op immuunsysteem en darmmicrobioom
E-learning Kwetsbare ouderen Medisch Specialisten
E-learning MGV 'Verdieping'
E-learning ontwikkelingsstoornissen op volwassen leeftijd
E-learning 'Optimizing ADHD treatment'
E-learning Ouder(s)ondersteuning
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning serie 'Obesitas en COVID-19'
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
E-learning Wet verplichte ggz
E-learning: Gedeelde besluitvorming met kankerpatiënten
E-learning: Genetica, de basis
E-learning: Moeilijk behandelbare depressie. Waar staan we en wat zijn nieuwe ontwikkelingen?
E-learning: Obesitas Jaaroverzicht 2020
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert DEUS Echografie
e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
e-Xpert: Advanced Life Support
e-Xpert: Antistolling (SKB Winterswijk)
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Crew Resource Management (CRM)
e-Xpert: De vitaal bedreigde patiënt (St. Jansdal)
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – De primary survey en A, B, C, D, E
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Secondary survey
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
Forensiche scherpte
Gedeelde Besluitvorming
Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding
GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
Godsbeeld en geloofsrelatiegesprek: diagnostische en therapeutische interventie met aandacht voor reflectie van therapeut op eigen spirituele biografie
Good Clinical Practice (GCP)
Handhygiëne
Hardnekkige depressie TRD
Health Informatics (9 modules)
Het goede gesprek
Infectiepreventie: medewerkers met direct/intensief patiëntencontact (Zorgpad PRO)
Instituties, wetten en spelers in de zorg
Kanker & Leven
Kanker & Leven: plenaire programma
Keten van orgaandonatie
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Management of depression with agomelatine
MOOC Kidney transplantation
Motiverende gespreksvoering: online oefenen met simulaties
NFU - Advanced Training Program Waardegedreven Zorg
On-demand webcast 8e Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen - Farmacotherapie anno 2012 -
On-demand webcast Avondsymposium Psychotische Stoornissen & Therapietrouw 2011
On-demand webcast Darmgezondheid bij jong en oud
On-demand webcast Darmgezondheid: diagnostiek en het brein
On-demand webcast Precisiezorg is dichterbij dan we denken
On-demand webcast 'Restoring functioning in schizophrenia'
On-demand webcast 'The Potential Role of Novel Atypical Depot Formulations in the Treatment of Schizophrenia
Online Course: Kennis van zorgkosten
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online Course: Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief
Online trainingsprogramma Samen Beslissen
Online WMO/GCP training KABIZ(NVFZ)-OA-ZA-NVFG
Online WMO-GCP herregistratie / Refresher training
PAOFarmacie: Klinische farmacologie van ADHD-medicatie
PAOFarmacie: Klinische farmacologie voor serotonerge antidepressiva
Preconceptiezorg
Preventie Postpartum Depressie
Privacy en informatieveiligheid
Privacy en informatieveiligheid
Professionalism in an era of change
Psychiatrie in de praktijk
Psyfar 2016-2
Psyfar 2016-3
Psyfar 2016-4
Psyfar 2017-1
Psyfar 2017-2
Psyfar 2017-3
Psyfar 2017-4
Psyfar 2018-1
Psyfar 2018-2
Psyfar 2018-3
Psyfar 2018-4
Psyfar 2019-1
Psyfar 2019-2
Psyfar 2019-3
Psyfar 2019-4
Psyfar 2020-1
Psyfar 2020-2
Psyfar 2020-3
Psyfar 2020-4
Psyfar 2021-1
Psyfar 2021-2
Psyfar 'Meet the expert' 14 januari 2019
Psyfar 'Meet the expert' 3 december 2018
PSYFLIX - eHealthspecialists - Serie 1 - [eerste 20 modules]
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyXpert 2019-3, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-4, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2020-2, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2020-3, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2020-4, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2021-1, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2021-2, modules 1 t/m 4
Reanimatie voor volwassenen
Samen Beslissen
SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
Singer Symposium - Contact!
Suïcidepreventie
The challenges treating advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma
The Real-World Impact of Antipsychotics
Verbindende gesprekstechniek - In gesprek met psychose
Verslaving onder artsen
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Webinar on demand: Nieuwe inzichten in de behandelingsopties voor ADHD
Webinars COVID-19 4 november 2020 (eerste van nieuwe reeks)
WebTV Complex trauma bij kinderen - de focus op dissociatie
Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
Werken met een meldcode in de ggz
WMO/GCP- en BROK-herregistratie NVHVV-V&V-VSR
Zeggen waar het op staat
Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
ZiROP.nl

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Ins & outs over overgewicht en obesitas - in 60 minuten - lokatie:

Haal het beste uit jezelf - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Training IFMS auditoren - lokatie:

Training Samen Beslissen - lokatie: Gorinchem (NL)

Ontwikkelingen in de zorg - lokatie: Dirkshorn (NL)

Summerschool 2021 "De Grenzen Voorbij" - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Themabijeenkomsten WvGGZ - lokatie:

Narcisme - lokatie: Deventer (NL)

Project Casuïstiek bespreking - lokatie: Bilthoven (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

MCL leiderschapsLAB - lokatie: Leeuwarden (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the Teacher verdiepingsmodule 'Effectief inzetten van opleidingsmomenten'. - lokatie: Hilversum (NL)

Workshop: Selecteren van de aios - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Ins & outs over overgewicht en obesitas - in 60 minuten - lokatie:

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

masterclass voor startende opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie: Amsterdam (NL)

Tweedaagse cursus Acceptance & Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Value Based Healthcare - lokatie: Rotterdam (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Ins & outs over overgewicht en obesitas - in 60 minuten - lokatie:

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Haal het beste uit jezelf - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Eindrefereerbijeenkomst 26 augustus 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding Kort - lokatie: Waalre (NL)

Emotionally Focused Therapy (EFT) - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Ermelo (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Hoogeveen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Webinar Oplossingsgerichte korte (psycho)therapie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Den Haag (NL)

Webinar Wetenschappelijk Middagprogramma Rijnmond zomer 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Themabijeenkomsten WvGGZ - lokatie:

Workshop Feedback geven en ontvangen - lokatie: Amsterdam (NL)

BCT basistraining - lokatie: Veldhoven (NL)

Collegereeks Management in de zorg - 2021 - lokatie: Breukelen (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Registratie aan de Bron game - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT Basisopleiding Kort - lokatie: Waalre (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Ermelo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief (Basis 1) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Project Casuïstiek bespreking - lokatie: Bilthoven (NL)

Starttraining PT voor mentoren - lokatie:

Teach the Teacher Feedback geven aan AIOS - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

Zingeving in de spreekkamer (meerdaagse) - lokatie: Menton (FR)

AIOS symposium - lokatie: Heerlen (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus schematherapie 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Basisopleiding EMDR - lokatie: Den Dolder (NL)

Periprosthetic Joint and Fracture Related Infections - lokatie: 1014 DD Amsterdam (NL)

Reguliere ontwikkelingstaken, ontwikkelingsproblematiek en psychiatrische problematiek - lokatie: Deventer (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT Basisopleiding Kort - lokatie: Waalre (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Driedaagse introductiecursus Acceptance en Commitment Therapie - lokatie: Haarlem (NL)

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN IN DE MEDISCH CONTEXT - lokatie: Amsterdam (NL)

Management Development voor Medisch Specialisten - lokatie: Ravenstein (NL)

Meet the Expert 'COVID-19 en clozapine' - lokatie:

Röntgentechniek en stralingshygiëne - lokatie: Mill (NL)

Strategisch Leiderschap - lokatie: Zeist (NL)

Supervisie geven over klachtgerelateerde zaken 2021 - lokatie:

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Value Based Healthcare, kosteneffectiviteit en bekostiging strategieën in de gezondheidszorg - lokatie:

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

3S: Green belt Lean Leiderschap training - lokatie: Enschede (NL)

Affectfobietherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Innovatieve oncolytica - lokatie: Breukelen (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Leergang CMIO/CNIO: Module 10 "Disruptie" - lokatie: Amersfoort (NL)

leergang strategisch leiderschap voor vrouwelijke artsen - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Leiderschapsprogramma Hoger Kader - lokatie: Leiden (NL)

Praktische scholing 'Het donatiegesprek volgens de nieuwe donorwet' - lokatie:

Teamscholing Neurorevalidatie - lokatie: Leiden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Diemen (NL)

ABCDE Methodiek cursus - lokatie: Maastricht (NL)

Advanced Program Zorgmanagement - 2021 - lokatie: Breukelen (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Castricum (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Antibiotica allergie in de dagelijkse praktijk - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie:

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Gered door de hamer?! Ontsnap aan zinloos vergaderen - lokatie: Putten (NL)

Hart Leiderschap - lokatie:

Leefstijl bij chronische ziekten - lokatie: Utrecht (NL)

Leergang Activerend Onderwijs (docent professionalisering) - lokatie: Amsterdam (NL)

masterclass coachen van de opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

5-daagse Basisopleiding Klinische Hypnose - lokatie: Utrecht (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) - lokatie: Utrecht (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

CRM voor instructeurs - lokatie: Bilthoven (NL)

Leaderhip development for course coordinators - lokatie:

Lichamelijke aspecten van trauma en gehechtheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - lokatie: Breda (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

Webinar Oplossingsgerichte korte (psycho)therapie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Den Haag (NL)

25 uur cursus Schematherapie voor Cluster C (FGzPt, NVvP) - lokatie: Eindhoven (NL)

Academische Leergang Strategisch Leiderschap voor Medisch Specialisten - lokatie: De Schiphorst (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

HMIMS - lokatie: Tilburg (NL)

Kanker & Leven - lokatie:

MBT Basistraining theorie en praktijk deel I - lokatie: Apeldoorn (NL)

Suicidepreventie: Wanhoop en hoop; hand in hand - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Zelfwaardering en ambivalentie 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Preconference workshop 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

Workshopdag “Refreshing and Updates” - lokatie: Amersfoort (NL)

Integratieve Theoriegestuurde Psychodiagnostiek - lokatie: Nes (NL)

ADHD en Relaties - lokatie: Eemnes (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Basic methods and reasoning in Biostatistics - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

De werkplaats van Samen beslissen voor supervisoren - lokatie: Rotterdam (NL)

Diagnostiek en behandeling van gecompliceerde rouw - lokatie: Utrecht (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Multidisciplinaire teamtraining CRM - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholingsbijeenkomst Opl.Consortium Psychiatrie Noord-Nederland 13 september 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Pak hypertensie aan - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie: Amsterdam (NL)

Teaching on the Run: module 2 - Korte Praktijk Begeleiding - lokatie: Zwolle (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Ermelo (NL)

Webinar ‘Medicamenteuze behandeling na falen op twee verschillende antidepressiva’ - lokatie:

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

BKO Basismodule Didactiek - lokatie:

Burn-out - lokatie: San Casciano in Val di Pesa (IT)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

Het Gewicht van AD(H)D - lokatie: Amsterdam (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Jelgersmalezing 2021 - lokatie: Leiden (NL)

OSEG Klu - lokatie: Rijen (NL)

Persoonlijkheidsproblematiek bij mensen met licht verstandelijke beperking (LVB) - lokatie: Utrecht (NL)

Specialisten - lokatie: Arnhem (NL)

Stralingshygiene voor medisch specialisten - lokatie: Terneuzen (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Theoretisch Technische Cursus. Systeemtherapie - de basis - lokatie: Utrecht (NL)

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

Anorexia - lokatie: Amersfoort (NL)

Chronische pijn en chronische vermoeidheid - verklaren en instandhoudende factoren - lokatie:

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass Ethiek voor medici - lokatie: Utrecht (NL)

NIDA-training 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

PROSA basiscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Webinar ‘Esketamine nasal spray: overview of clinical and safety data and practical treatment aspects’ - lokatie:

Masterclass NieuweZorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basiscursus 2021 “Medisch Specialistische Rapportage” - lokatie: Nijkerk (NL)

Basisopleiding Psychotrauma voor BIG (i.o.) - lokatie: Diemen (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

Beter met data - lokatie: Dordrecht (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Brummen (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie:

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Putten (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

FTO clozapine bij therapieresistente psychotische stoornissen. - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Heartfulness intensive - lokatie: Menton (FR)

Huisartsen Symposium Bekkenbodemspreekuur - lokatie: Haarlem (NL)

Kannerlezing: Autistic traits in psychotic disorders: prevalence, familial risk, and impact on social functioning - lokatie: Den Haag (NL)

KOPP-kinderen - lokatie:

Leergang Activerend Onderwijs (docent professionalisering) - lokatie: Amsterdam (NL)

Levensreddend handelen voor medici - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass "Leefstijlpsychiatrie" - lokatie: Arnhem (NL)

masterclass coachen van aios - lokatie: Doorn (NL)

Opleidertraining voor PA-opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Scholing ARQ Centrum '45 | Deliberate practice - lokatie: Diemen (NL)

SIRE training - lokatie: Delft (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Leeuwarden (NL)

The Voice 1-daagse communicatietraining (Coronaproof) met Bianca Tan - lokatie: Doorn (NL)

Training PICS/TTI - lokatie: Assen (NL)

Training stafbestuur GGZ - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Poortugaal (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Coach de coach Leidse Lijnen. Competentiegericht onderwijs Bachelor Geneeskunde - lokatie: Leiden (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Hoofddorp (NL)

STIP 5.1 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

vervolgtrainingen communicatie - lokatie: Weesp (NL)

Vitamine R: Leer hoe je regie, rust en ruimte creëert - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Verona Perspectief - lokatie: Verona (IT)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

Hoogbegaafdheid (Leergang) - lokatie: Eindhoven (NL)

Hoogbegaafdheid: Signalering en diagnostiek - lokatie: Eindhoven (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Opleiding Mindful Parenting - lokatie: Amsterdam (NL)

Referatencyclus Opleiding Psychiatrie 20 september 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Almelo (NL)

Teach the teacher blended - lokatie: Leiden (NL)

Teach the Teacher Feedback geven aan AIOS - lokatie: Amsterdam (NL)

Vierdaagse opleiding '(Imaginaire) Exposure behandeling bij PTSS' - lokatie: Arnhem (NL)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Tilburg (NL)

Beter beeldbellen in de zorg - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Eibergen (NL)

Cursus Ontwikkelen van blended learning - lokatie: Leiden (NL)

De Academie | Kracht van Confrontatie - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

Introductie patiëntveilig werken met CRM - lokatie: Enschede (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Lean Leiderschap voor medisch specialisten - lokatie:

MBT training persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Zeist (NL)

MOET providercourse - lokatie: Tilburg (NL)

Patiëntveilig werken met behulp van CRM - lokatie: Bilthoven (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training VERA-2 - lokatie:

Verslavend, Nieuwe drugs, de stille epidemie en aanpak van verslaving - lokatie: Amersfoort (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Beknopte eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP) - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing LVAK Basisdagen - lokatie:

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Door één deur. Zonder stress lekker samenwerken - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Euthanasie belicht - Actualiteiten en besluitvorming voor zorgprofessionals - lokatie: Zeist (NL)

Meet-the-experts De therapeutische relatie - lokatie: Utrecht (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie:

SKO Leergang - lokatie: Utrecht (NL)

Training SCID-5 junior - lokatie: Arnhem (NL)

ALS provider - lokatie: Bilthoven (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basiscursus EMDR volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

BKO Leergang - lokatie: Utrecht (NL)

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Ermelo (NL)

Effectief handelen in stressvolle situaties en periodes - lokatie: De Koog (NL)

Eindrefereerbijeenkomst 23 september 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

EMDR Vervolgcursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders - lokatie:

HMIMS - lokatie: Leiden (NL)

Ja dokter, nee dokter! Receptuur voor een soepel spreekuur - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Leergang Medisch Leiderschap - lokatie: Doorn (NL)

MOET providercourse - lokatie: Tilburg (NL)

Opleidingscongres 2020 'Leren leren' - lokatie: Amersfoort (NL)

SKO Leergang - lokatie: Weesp (NL)

Stralingshygiene voor medisch specialisten - lokatie: Terneuzen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Vervolgtraining Schematherapie Adolescenten - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Workshop De dokter heeft het te druk - lokatie: Eindhoven (NL)

ACT Tweedaagse Workshop - lokatie: Doetinchem (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

EMDR en Schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

Geneeskunde in de Luchtvaart Oriëntatie Cursus (GLOC) - lokatie: Soesterberg (NL)

IMH cursus 8: Behandelen ouder-kindrelatie bij ouder(s) met persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Opleidertraining voor PA-opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding tot medisch coach level I - lokatie: Bennekom (NL)

PITSTOP Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Specialistische Module Transculturele Systeemtherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Vervolgcursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Training in telefonische- en online gesprekvoering - lokatie: Haarlem (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Contextueel behandelen - lokatie: Deventer (NL)

Hoogbegaafdheid: Behandeling - lokatie: Eindhoven (NL)

Newborn Life Support - lokatie:

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teacher. Balanceren, bevlogenheid en burn-out in de vervolgopleidingen. - lokatie: Leiden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

TTT+ Feedback in complexe(re) situaties - lokatie: Leiden (NL)

Vierdaagse vervolgopleiding EMDR bij Kinderen en Jeugd - lokatie: Arnhem (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

Het beleefde lichaam in de spreekkamer 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Medisch Contact Live 'De dokter en de taal' jubileum 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Themabijeenkomsten WvGGZ - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training SPACE (behandeling van angst en dwang bij jeugdigen) via de ouders - lokatie: Amsterdam (NL)

Verdiepingsscholing ACP gespreksvoering - lokatie: Venlo (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Gent (BE)

Compassionate-based Care 1: Compassie kun je leren - lokatie:

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

EMDR en Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Haal het beste uit jezelf - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Lichaamsgerichte interventies - lokatie: Amsterdam (NL)

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

Opleidertraining voor PA-opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Samenwerken rond opleiden - lokatie: Kloetinge (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

1-Jarige geaccrediteerde Opleiding VCT-Expert Level-1 En VCT-Master - lokatie: Amsterdam (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Het Nationale Psychose Congres: wat is goede zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Hoe ontwerp ik blijvende gedragsverandering? - lokatie:

Neurologie en psychiatrie bij de oudere mens 2021 - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

Röntgentechniek en stralingshygiëne - lokatie: Mill (NL)

Speak Up dear! - 2-daagse Presentatie- en Profileringstraining voor vrouwen - lokatie: Zeist (NL)

Studiedag geneesheer directeuren Kinder- en Jeugdpsychiatrie - lokatie: Amersfoort (NL)

Symposium Integrale Wondzorg - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teacher verdiepingsmodule 'Effectief inzetten van opleidingsmomenten'. - lokatie: Blaricum (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Time-Management - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Gent (BE)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Oude Meer (NL)

NERASS najaars webinar - lokatie:

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

PITSTOP Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Schematherapie Verdieping 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Webinar Oplossingsgerichte korte (psycho)therapie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Den Haag (NL)

Bakerpraatjes 2.0: Zinnige en onzinnige zorg rond kinderwens, zwangerschap en bevalling - lokatie: Amsterdam (NL)

Burnin Programma / Medisch leiderschap - lokatie: Nieuwegein (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Zenuwblokkades - lokatie:

DEUS Point-of-Care Echocardiografie - lokatie: Hoevelaken (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Nefrologie - lokatie: Hoevelaken (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Hoevelaken (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Duaal Leiderschap - lokatie: Garderen (NL)

EMDR - Basistraining - lokatie: Amersfoort (NL)

Hoogbegaafdheid: Samenwerking in de keten - lokatie: Eindhoven (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

One Day Medical MBA - lokatie: Amsterdam (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Suicidepreventie - lokatie: Arnhem (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Enschede (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Live Online (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining Safety-II (online) - lokatie:

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

BKO Leergang - lokatie: Utrecht (NL)

Collegereeks Innovatief leiderschap in de zorg - lokatie: Breukelen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Patiëntgelijkwaardige begeleiding: Training met Acteur - lokatie: Uden (NL)

Symposium Calamiteiten - lokatie: Roosendaal (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training in de HCR-20: V3 - lokatie: Utrecht (NL)

Zorg voor cliënten met een eerste psychose: Focus op herstel vanaf dag 1 - lokatie: Boekel (NL)

ABCDE Methodiek cursus - lokatie: Maastricht (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

ALS recertificering - lokatie: Bilthoven (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Door één deur. Zonder stress lekker samenwerken - lokatie: Leersum (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Meet-the-experts Gehechtheid 2021 - lokatie:

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

SCID-P/SCID-S - lokatie: Den Haag (NL)

Teach The Teacher: Coachen van aios - lokatie: Geleen (NL)

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

ACT Basisopleiding Kort - lokatie: Waalre (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Houten (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Venray (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

De Zeven Hoofdzonden - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Introductie patiëntveilig werken met CRM - lokatie: Enschede (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten 2021 - lokatie: Zeist (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - lokatie: Arnhem (NL)

Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-K) - lokatie: Utrecht (NL)

Nationaal Congres 2021; Farmacotherapie in de psychiatrie - lokatie: Zwolle (NL)

Project Casuïstiek bespreking - lokatie: Bilthoven (NL)

Psychoses - lokatie: Amersfoort (NL)

Psychotraumatisering 2021 - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Schitteren door aanwezigheid - lokatie: Leersum (NL)

SCID-P/SCID-S - lokatie: Den Haag (NL)

Training Resourcegroepen-model voor regie-behandelaren - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

TtT - Workshop Van werk- naar leermoment - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgtraining voor interne auditoren - lokatie: Dordrecht (NL)

Vervolgtraining voor interne auditoren - lokatie: Dordrecht (NL)

Vind jouw 'Why'! - lokatie: Doorn (NL)

"Kanker op de werkvloer" - lokatie: Utrecht (NL)

11e landelijk PsyQ ADHD congres - lokatie: Den Haag (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Bakkeveen (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Ouderen met persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Risicotaxatie bij jeugdige zedendelinquenten: training in de J-SOAP D - lokatie: Utrecht (NL)

Supervisorencursus psychotherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

IMH cursus 8: Behandelen ouder-kindrelatie bij ouder(s) met persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

De waarde van ontspanning voor gezondheid en herstel na kanker - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Introductietraining DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

MD Tox Multi-disciplinaire toxicologie cursus 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

MD Tox Multi-disciplinaire toxicologie cursus 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Meet-the-experts Spoedeisende GGz - Suïcide 2021 - lokatie:

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

PROSA basiscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Brummen (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Jelgersmalezing 2021 - lokatie: Leiden (NL)

MOET providercourse - lokatie: De Bilt (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie: Amsterdam (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Teach the Teacher Feedback geven aan AIOS - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Tweedaagse cursus Acceptance & Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Van ketenzorg naar netwerkzorg - lokatie: Utrecht (NL)

‘Werken aan je zelfbeeld, COMET voor kinderen en jongeren’ - lokatie: Ede (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Chronische pijn en chronische vermoeidheid - verklaren en instandhoudende factoren - lokatie:

Cursus Ontwikkelen van blended learning - lokatie: Leiden (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Brummen (NL)

Als woorden tekortschieten: Het getraumatiseerde lichaam in therapie. - lokatie: Amersfoort (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basiscursus EMDR volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

CGT basiscursus 2021-2022 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Dialectische Gedragstherapie (DGT) - lokatie: Amsterdam (NL)

Driedaagse cursus Hechting en trauma - lokatie: Arnhem (NL)

Introductie patiëntveilig werken met CRM - lokatie: Enschede (NL)

Levensreddend handelen voor medici - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass "Neurowetenschappen" - lokatie: Garderen (NL)

MOET providercourse - lokatie: De Bilt (NL)

Neurologisch onderzoek: Tools, tips en trics - lokatie: Zeist (NL)

Patiëntgelijkwaardige begeleiding: Consult in beeld - lokatie: Uden (NL)

Patiëntveilig werken met behulp van CRM - lokatie: Bilthoven (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Emmen (NL)

Teach the Teacher Feedback geven aan AIOS - lokatie: Amsterdam (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Groesbeek (NL)

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Poortugaal (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Advanced Wilderness Life Support (AWLS) - lokatie: Soest (NL)

Nieuws onder de najaarszon Berlijn 2021 - lokatie: Berlin (DE)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Systeemtherapie (Specialisatie). Narratieve, oplossingsgerichte en dialogische toepassingen. - lokatie: Oranjestad (AW)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding tot medisch coach level I - lokatie: Bennekom (NL)

Training Safety-II: toepassingen in de praktijk - lokatie:

25 Jaar A-opleiding - lokatie: Veghel (NL)

Newborn Life Support - lokatie:

Teach the Teacher Feedback geven aan AIOS - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Mijn collega en ik - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Suicidepreventie - lokatie: Sint-Niklaas (BE)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Hoofddorp (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Themabijeenkomsten WvGGZ - lokatie:

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Denk mee met Menno de Bree: Vrolijk pessimisme - lokatie: Putten (NL)

Haal het beste uit jezelf - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Antibiotica allergie in de dagelijkse praktijk - lokatie:

Compassievol Medisch Leiderschap - lokatie: Den Dolder (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Newborn Life Support - lokatie:

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Scheemda (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Brummen (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Amsterdam (NL)

Zorgvisie | Congres Concentratie en spreiding Acute Zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Basisvaardigheden Modusgerichte Cognitieve Schematherapie bij persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Willemstad (CW)

Een psychiatrische stoornis heb je niet alleen! - Systemisch werken - lokatie: Raalte (NL)

PA!N Congres - pijn, ketenzorg en levensloop - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus EMDR (4,5 dagen) - lokatie: Den Dolder (NL)

Webinar Oplossingsgerichte korte (psycho)therapie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

ALS provider - lokatie: Bilthoven (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Effectief omgaan met klachten en klagers - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Management voor stafbesturen - lokatie: Zeist (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Value Based Healthcare, kosteneffectiviteit en bekostiging strategieën in de gezondheidszorg - lokatie:

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Lean Six Sigma 2021 - lokatie: Barchem (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

‘Werken aan je zelfbeeld, COMET voor kinderen en jongeren’ - lokatie: Ede (NL)

ABCDE Methodiek cursus - lokatie: Maastricht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Inleiding Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Zeist (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

Training PICS/TTI - lokatie: Assen (NL)

Wilsonbekwaamheid - lokatie: Zeist (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Purmerend (NL)

Basistraining interne auditoren - lokatie: Dordrecht (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Functional Resonance Analysis Method (FRAM)-training (online) - lokatie:

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

Introductie patiëntveilig werken met CRM - lokatie: Enschede (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass Tuchtrecht - lokatie: Zeist (NL)

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

PITSTOP suïcidepreventietraining - lokatie: Enschede (NL)

Project Casuïstiek bespreking - lokatie: Bilthoven (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training stafbestuur GGZ - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

‘Wie gelooft er nog in de ggz? Van onmacht naar hoop.’ - lokatie: Dordrecht (NL)

ACT Tweedaagse Workshop - lokatie: Doetinchem (NL)

Affectfobietherapie (vervolg) - lokatie: Eindhoven (NL)

CGT basiscursus 2021-2022 - lokatie: Arnhem (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Oude Meer (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

Patiëntveilig werken met behulp van CRM - lokatie: Bilthoven (NL)

Vitamine R: Leer hoe je regie, rust en ruimte creëert - lokatie:

Interculturele competenties voor zorgprofessionals - lokatie: Goirle (NL)

Lustrumsymposium : ‘Van onderzoek naar praktijk’ - Tubereuze Sclerosis Complex –2021/ 40 jaar STSN (Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland) - lokatie: Ede (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Vaattoegang - lokatie: Houten (NL)

Effectief handelen in stressvolle situaties en periodes - lokatie: De Koog (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Leergang Management voor Medici - lokatie: Utrecht (NL)

Management Development voor Medisch Specialisten - lokatie: Ravenstein (NL)

Newborn Life Support - lokatie:

NVDK Congres - lokatie: Veenendaal (NL)

Op goed geluk! Moderne levenskunst voor artsen - lokatie: Ermelo (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Jelgersmalezing 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Jonge mensen, groot verdriet - lokatie: Zeist (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

OSEG Klu - lokatie: Rijen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training SPACE (behandeling van angst en dwang bij jeugdigen) via de ouders - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

Wetenschappelijk referaat: '“De impact van COVID-19 op de opleiding: wat wordt het nieuwe normaal?”” - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Chronische pijn en chronische vermoeidheid - verklaren en instandhoudende factoren - lokatie:

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

NFU Advanced Training Program Waardengedreven Zorg - lokatie:

PITSTOP Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training PANSS 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Harderwijk (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Harderwijk (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Groningen (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

Besturen medische staf revalidatie-instellingen - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

Beter begrijpen en bereiken van ‘moeilijke’ patiënten - lokatie: Soesterberg (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Congres zelfsabotage en zelfdestructief gedrag - lokatie: Eindhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Geweldloze Communicatie: Empathie en innerlijke helderheid. (Basis 2) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Samenloop Wvggz - WZD - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Wetenschapsmiddag Rivierduinen 2021 - lokatie: Katwijk aan Zee (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Harderwijk (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Harderwijk (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basiscursus CBT-E Eetstoornissen - lokatie: Den Haag (NL)

CAARMS-training - lokatie: Rotterdam (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Zeist (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - lokatie: Breda (NL)

Studiebijeenkomst 'Van alle markten thuis? Levensbeschouwelijke diversiteit in de zorg voor zin' - lokatie: Utrecht (NL)

Thematische Advanced Life Support Management - lokatie: Houten (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Veneuze duplexcursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Financieel Management voor de arts - lokatie: Eindhoven (NL)

Introductietraining DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Organisatie van data analytics - lokatie: Zeist (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

PROSA basiscursus - lokatie: Maastricht (NL)

Schitteren door aanwezigheid - lokatie: Ermelo (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Assen (NL)

115 OGZ Medisch rekenen en IV-medicatie - lokatie: Rijen (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Doodsangst bespreken in de behandeling - lokatie: Eindhoven (NL)

Intensieve trauma behandeling: doe het met lef (ITB) - lokatie: Groningen (NL)

Intern en Extern Management voor de arts - lokatie: Eindhoven (NL)

Introductie patiëntveilig werken met CRM - lokatie: Enschede (NL)

EMDR binnen de forensische psychiatrie: net even anders - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR en Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Introductie van ‘Mentalization based treatment’ - tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Opleiding Scen-arts 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie: Amsterdam (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie:

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Castricum (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Jaarlijks congres autisme - 9e editie - 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Op hoop van zegen?! Een inspirerende cursus rond medisch-ethische dilemma's. - lokatie: Ermelo (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus schematherapie 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Assen (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - lokatie: Amersfoort (NL)

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

Opleiding tot medisch coach level II - lokatie: Bennekom (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

vervolgtrainingen communicatie - lokatie: Weesp (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Houten (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

Imaginaire Exposure voor EMDR therapeuten - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

What about Inflammation and Infection - lokatie: Vlieland (NL)

What about Perception - lokatie: Vlieland (NL)

What about Stress Hormones (WASH) - lokatie: Vlieland (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Contextueel behandelen - lokatie: Deventer (NL)

Eendaagse cursus 'Culturele psychotherapie’ - lokatie: Arnhem (NL)

Het nieuwe Landelijke Opleidingsplan voor artsen in opleiding voor psychiater. -Werken met Entrustable Professional Activities (EPA’s) -Werken met reconcept - lokatie:

Speak Up dear! - 2-daagse Presentatie- en Profileringstraining voor vrouwen - lokatie: Zeist (NL)

Themabijeenkomsten WvGGZ - lokatie:

Haal het beste uit jezelf - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Rotterdam (NL)

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

Patiëntveilig werken met behulp van CRM - lokatie: Bilthoven (NL)

25ste Kliniek van Duizeligheid en Evenwichtstoornissen - lokatie: Vaals (NL)

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Brummen (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Functionele bewegingsstoornissen | Tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

SIRE training - lokatie: Delft (NL)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher Feedback geven aan AIOS - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie:

Vijfdaagse Basisopleiding EMDR K&J - lokatie: Arnhem (NL)

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie: Utrecht (NL)

‘Werken aan je zelfbeeld, COMET voor kinderen en jongeren’ - lokatie: Ede (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Complete zorg voor de kwetsbare oudere in het ziekenhuis - lokatie: Groningen (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

De Zeven Hoofdzonden - lokatie: Ermelo (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

Duaal Leiderschap - lokatie: Garderen (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Nijmegen (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teachers-Plus: EPA's gebruiken in de opleiding - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie:

Gered door de hamer?! Ontsnap aan zinloos vergaderen - lokatie: Brummen (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Goes (NL)

Mentalisatie Bevorderende Therapie in gezinnen en systemen (MBT-F) - lokatie: Utrecht (NL)

Ouderengeneeskunde Maastricht 2.0 'actualiteit en ontwikkelingen' 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

DEUS Point-of-Care Echocardiografie - lokatie: Hoevelaken (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Nefrologie - lokatie: Hoevelaken (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Hoevelaken (NL)

Door denken voor dokters. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Brummen (NL)

Introductie patiëntveilig werken met CRM - lokatie: Enschede (NL)

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Almelo (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Oude Meer (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Visitatietraining 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

Diagnostiek en behandeling van gecompliceerde rouw - lokatie: Utrecht (NL)

PITSTOP Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Basistraining Safety-II (online) - lokatie:

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

ABCDE Methodiek cursus - lokatie: Maastricht (NL)

Samenloop Wvggz-Wzd - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Houten (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Eibergen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Newborn Life Support - lokatie:

Nijcare symposium 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Alkmaar (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Alkmaar (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Hoevelaken (NL)

Hart Leiderschap - lokatie:

Introductie patiëntveilig werken met CRM - lokatie: Enschede (NL)

Jelgersmalezing 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Kannerlezing: Autistic traits in psychotic disorders: prevalence, familial risk, and impact on social functioning - lokatie: Den Haag (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Thematische Advanced Life Support Management - lokatie: Houten (NL)

Training Safety-II: toepassingen in de praktijk - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Ermelo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Themabijeenkomsten WvGGZ - lokatie:

Haal het beste uit jezelf - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Emotion Focused Therapy level II - lokatie:

Imaginaire Exposure voor EMDR therapeuten - lokatie: Utrecht (NL)

Suicidepreventie - lokatie: Soesterberg (NL)

Opleiding tot medisch coach level I - lokatie: Bennekom (NL)

Diagnostiek en behandeling van traumagerelateerde stoornissen bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse opleiding '(Imaginaire) Exposure behandeling bij PTSS' - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus EMDR volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Utrecht (NL)

Supervisorencursus psychotherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus EMDR volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing LVAK Basisdagen - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Agressie Management - lokatie: Nijmegen (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Risicotaxatie bij jeugdige zedendelinquenten: training in de J-SOAP D - lokatie: Utrecht (NL)

Specialistische Cursus Therapie met Paren, Module 1 + 2 'Ouderschap en Partnerschap' en ''Complexiteit van Psychopathologie en Geweld in Partnerrelaties - lokatie: Haarlem (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

Door één deur. Zonder stress lekker samenwerken - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Opleiding tot medisch coach level I - lokatie: Bennekom (NL)

Basiscursus EMDR volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding EMDR - lokatie: Den Dolder (NL)

Gered door de hamer?! Ontsnap aan zinloos vergaderen - lokatie: Leersum (NL)

Opleiding tot medisch coach level II - lokatie: Bennekom (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Inleiding Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Vakgroepvoorzitter - lokatie: Utrecht (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

Lichamelijke aspecten van trauma en gehechtheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

NFU Advanced Training Program Waardengedreven Zorg - lokatie:

Hoogbegaafdheid (Leergang) - lokatie: Eindhoven (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus 2022 “Medisch Specialistische Rapportage” - lokatie: Nijkerk (NL)

Vervolgcursus EMDR (4,5 dagen) - lokatie: Den Dolder (NL)

Training in de HCR-20: V3 - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

Intensieve trauma behandeling: doe het met lef (ITB) - lokatie: Zwolle (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Effectief handelen in stressvolle situaties en periodes - lokatie: De Koog (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

Schematherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Management voor stafbesturen - lokatie: Zeist (NL)

Meesterklas 2.0 De Wet Verplichte GGZ en de Geneesheer Directeur - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Effectief handelen in stressvolle situaties en periodes - lokatie: De Koog (NL)

Suicidepreventie - lokatie: Soesterberg (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

ESCAP

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Masterclass Vakgroepvoorzitter - lokatie: Utrecht (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

NFU Advanced Training Program Waardengedreven Zorg - lokatie:

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

Vervolgcursus EMDR (4,5 dagen) - lokatie: Den Dolder (NL)

Besturen medische staf revalidatie-instellingen - lokatie: Utrecht (NL)

Intensieve trauma behandeling: doe het met lef (ITB) - lokatie: Groningen (NL)

Hoogbegaafdheid (Leergang) - lokatie: Eindhoven (NL)

Inleiding Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Utrecht (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass Vakgroepvoorzitter - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)