(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
‘Bipolar guidelines around from the world: evidence based medicine’
‘Efficacy and compliance in schizophrenia: could depot antipsychotics help?’
‘Efficacy and compliance in schizophrenia: could depot antipsychotics help?’
1e-lijns psychische zorg (ex-)vluchtelingen
2017-2019: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2017-2019: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2017-2019: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2017-2019: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2018-2020 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2018-2020 - Preventie Shakenbabysyndroom - KNMG
2018-2020 GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
2018-2020: SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
2018-2020: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
2019-2021: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
2019-2021: Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: De rol van de huisarts
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Late effecten
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Leefstijl
AccreDidact ADHD bij volwassenen/psychiater
AccreDidact Betrouwbaarheid van diagnostiek/psychiater
AccreDidact Diepe hersenstimulatie/psychiater
AccreDidact Dwang - obsessies en compulsies/psychiater
AccreDidact Elektroconvulsietherapie/psychiater
AccreDidact Farmacotherapie in de transculturele psychiatrie /psychiater
AccreDidact PTSS en traumatische rouw/psychiater
AccreDidact Van SOLK naar somatisch-symptoomstoornis/psychiater
Accreditatietoets 'Bipolaire stoornissen en alcoholafhankelijkheid'
Accreditatietoets 'Prenatale psychologische stressfactoren en de ontwikkeling van affectieve stoornissen bij het kind'
Accreditatietoets 'Tijd voor Cluster C-persoonlijkheidsstoornissen: State of the Art'
Bescherming van informatie en privacy in de zorgbranche
Bipolaire Stoornissen
Bipolaire Stoornissen
BROK® en WMO-GCP herregistratie
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Volwassene - voor artsen
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
CME-toets 'Acromegalie, herkenning van een zeldzame ziekte in de psychiatrie'
CME-toets 'De impact van stemmingsstabiliserende geneesmiddelen op cytokineconcentraties bij patiënten met een bipolaire stoornis’
CME-toets 'De relatie tussen posttraumatische stressstoornis en metabool syndroom'
CME-toets 'Depressie en angst bij Turkse en Marokkaanse minderheidsgroepen in Nederland'
CME-toets 'Kwaliteit van leven van patiënten in de langdurige forensische psychiatrie'
CME-toets 'Kwaliteit van leven van patiënten in de langdurige forensische psychiatrie'
CME-toets 'Mindfulness-based cognitieve therapie voor patiënten met somatoforme stoornissen'
CME-toets 'Prolactine, antipsychotica en borstkanker'
CME-toets 'Psychische stress en cellulaire veroudering: de samenhang tussen depressie, angst en telomeerlengte'
CME-toets 'Publish & Perish; onderzoek naar onderzoek en onderzoekers’
CME-toets 'Risicotaxatie in de Nederlandse ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg'
CME-toets 'Terugval en chroniciteit van depressieve stoornis in de algemene bevolking; resultaten van NEMESIS-2'
CME-toets 'Zelfmanagement bij en behandeling van depressie; het patiëntenperspectief'
CPD-Online van de Royal College of Psychiatrists
Dementie Update 2010
Dieetmaatregelen bij metabole ziekten
EBM voor oudere patiënten
eBROK
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
e-college ADHD bij volwassenen
e-college ADHD bij volwassenen
E-cursus Begeleiding bij Hongerstaking
e-learning ALS
E-learning Analgetica 2019
E-learning bipolaire stoornissen
E-learning Cultural Formulation Interview
E-learning Insectenallergie
E-learning KNMG Meldcode Kindermishandeling
E-learning Meet the Experts 2017
E-learning 'Optimizing ADHD treatment'
E-learning Ouder(s)ondersteuning
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
Ethische dilemma's bij asielzoekers
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
e-Xpert: Advanced Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Farmacologie
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
e-Xpert: Vocht en Elektrolyten
Genetica, de basis
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Gokproblematiek
Handhygiëne
Health data science/Big data
Health data science/Big data
Health Informatics: Eenmalige registratie, meervoudig gebruik.
Health Informatics: eHealth en zelfmanagement
Health Informatics: Elektronische Beslissingsondersteuning
Health Informatics: Evidence Based Health Informatics
Hersenveranderingen bij psychose en het effect van antipsychotica
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Interculturele zorg in GGZ
Introductieprogramma Informatiebeveiliging
Islam & palliatieve zorg: theorie en praktijk in de spreekkamer
Kwaliteitsregistraties en indicatoren, Health Informatics
Light PLUS WMO/GCP training
Management of adverse events of immune checkpoint inhibitors (ICPI)
Management of depression with agomelatine
MOOC Kidney transplantation
Motiverende gespreksvoering bij LVB
Nascholing Depotantipsychotica: theorie en praktijk
NTvG CME
On-demand webcast 8e Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen - Farmacotherapie anno 2012 -
On-demand webcast Avondsymposium Psychotische Stoornissen & Therapietrouw 2011
On-demand webcast 'The Potential Role of Novel Atypical Depot Formulations in the Treatment of Schizophrenia
Online Course: het perioperatieve traject bij kwetsbare ouderen
Online Course: Kennis van zorgkosten
Online Course: Waardegedreven zorg en verandermanagement
Online Course: Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik - Casus
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - Casus
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- Casuïstiek
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Casus
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Uitzending
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen (casus)
Online nascholing Stoppen met roken - casuïstiek
Online nascholing Stoppen met roken - Discussieprogramma
Online WMO/GCP training
Prostaatcarcinoom bij ouderen
Psyfar 2016-2
Psyfar 2016-3
Psyfar 2016-4
Psyfar 2017-1
Psyfar 2017-2
Psyfar 2017-3
Psyfar 2017-4
Psyfar 2018-1
Psyfar 2018-2
Psyfar 2018-3
Psyfar 2018-4
Psyfar 2019-1
Psyfar 2019-2
Psyfar 2019-3
Psyfar 'Meet the expert' 14 januari 2019
Psyfar 'Meet the expert' 3 december 2018
Psyfar 'Meet the expert' 4 februari 2019
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyXpert 2017-3, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2017-4, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2018-1, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2018-2, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2018-4, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-1, modules 1 t/m 4
Refugee Care[e]Education
Refugee Care[e]Education - zorg voor vluchtelingen - e-learning format
Resourcegroepen in de GGZ
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - Casuïstiek
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 1
Selectie en inrichting van zorginformatiesystemen
Suïcide Preventie voor Behandelaren (e-learning)
Suïcidepreventie
Target@Work
Target@Work
The Health Innovation Discovery Course
Verbindende gesprekstechniek - In gesprek met psychose
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
WebTV Complex trauma bij kinderen - de focus op dissociatie
Web-tv Immuun Pro 3: Kankerimmuuntherapie in uw MDO - praktijkcasuïstiek uit het UMCU
Weefseldonatie vanuit het ziekenhuis
WMO/GCP-herregistratie en BROK-herregistratie per oktober 2018
ziekte van Fabry
ziekte van Gaucher
ZiROP.nl

Maatwerk Teach the Teacher Anesthesiologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teachers III - de opleider als regisseur van de opleiding - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Workshop ' De Cultuur dat zijn wij' - Workshop Begeleiden van Aios - lokatie: Amersfoort (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Symposium NPaV 27 en 28 september 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

1-daagse training SIRE (Systematische Incident Reconstructie Evaluatie) 2019-2020 - lokatie: Utrecht (NL)

20th International Mental Health Conference

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Maatwerk Teach the Teacher Anesthesiologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

nascholing beginnend psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

Cursus 'Als de dood voor' Crisisinterventie bij suïcidaliteit - lokatie: Arnhem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Value Based Healthcare, from theory to implementation - lokatie: Rotterdam (NL)

Lean Basis - lokatie: Helmond (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

19th World Congress of Psychiatry

Eindrefereerbijeenkomst 22 augustus 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Summerschool ‘2019: Psychiatrie & Somatiek - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass EFT and working with Shame and Forgiveness - lokatie: Eindhoven (NL)

Workshop: Haal NOG meer uit je stage, IOP hoe leg je dit vast in je portfolio - lokatie: Rotterdam (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

E-learning BLS - lokatie: Almelo (NL)

Feedback geven en ontvangen - lokatie: Amstelveen (NL)

Master of Business Administration (MBA) - lokatie: Zeist (NL)

Masterclasses duaal management - lokatie: Nuenen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Ouderenmishandeling en de verbeterde meldcode; samenwerken in het netwerk - lokatie: Helmond (NL)

Teaching on the Run: module 8 - Onderwijs op de polikliniek - lokatie: Leeuwarden (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

CRM training - lokatie: Venlo (NL)

Cursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) voor behandelaren - lokatie: Leiden (NL)

E-learning BLS - lokatie: Hengelo (NL)

Hoogbegaafdheid: Signalering en diagnostiek - lokatie: Eindhoven (NL)

Preconference workshops Stranger in the City - lokatie: Rotterdam (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

congres 'Stranger in the City' - lokatie: Rotterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Effectief mentorschap - lokatie: Amsterdam (NL)

E-learning BLS - lokatie: Almelo (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Socrates in de Zorg - Als beterschap afhankelijk is van de patiënt (2019) - lokatie: Maarssen (NL)

Basisopleiding Mindfulnesstrainer/Psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus KPSP - lokatie: Amsterdam (NL)

DSD Symposium - lokatie: Nijmegen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Mountain medicine cursus - lokatie: Galtür (AT)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

E-learning BLS - lokatie: Almelo (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding - lokatie: Haarlem (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Schematherapie in groepen (Verdiepende booster met experiëntiële technieken) - lokatie: Amsterdam (NL)

Training IFMS auditoren - lokatie: Geldrop (NL)

WRITEjunior - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Beroepsgeheim in de praktijk: Ethische en juridische dilemma’s - lokatie: 2300 RC Leiden (NL)

Collegereeks Management in de zorg - lokatie: Breukelen (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

E-learning BLS - lokatie: Hengelo (NL)

Kennis-delen in overvloed - lokatie: Deventer (NL)

Operational Excellence Yellow Belt Plus - lokatie: Maastricht (NL)

opleiding psychoanalytische psychotherapie Amsterdam - 2e jaar 2019-2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

opleiding psychoanalytische psychotherapie Amsterdam - 4e jaar 2019-2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

opleiding psychoanalytische psychotherapie Amsterdam 1e jaar - lokatie: Amsterdam (NL)

opleiding psychoanalytische psychotherapie Amsterdam 3e jaar 2019-2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding tot psychoanalytiucs/psychoanalytisch psychotherapeut.jr.2.psa - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

Training Vitaal Bedreigde Patiënt - lokatie: Eindhoven (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, NVP, NVvP) - lokatie: Eindhoven (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Basisscholing (L)VB & psychiatrie: Verstandelijk beperkt in de GGZ - lokatie: Warnsveld (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Cursus Coachend leidinggeven - lokatie: Utrecht (NL)

E-learning BLS - lokatie: Hengelo (NL)

Leermeestertraining Physician Assistant - Entrustable Professional Activities (EPA) - lokatie: Groningen (NL)

Overtuigtraining - lokatie: Hilversum (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Basistraining - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Deventer (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

5th European Conference on Integrated Care and Assertive Outreach. Shaping the future of community mental health care - lokatie: Verona (IT)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Schematherapie - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Crew Resource Management - Refreshertraining - lokatie: Ravenstein (NL)

Cultuur georiënteerde diagnostische dilemma's - lokatie: Rotterdam (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

hersenorganisch onderoek bij delinquenten: doen of achterwege laten? - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Het tuchtrecht, wat nu? - lokatie: Sittard (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Utrecht (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Ermelo (NL)

Partner-Relatietherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

psychiatrie en recht, module psychiater en wet verplichte ggz - lokatie: Heerlen (NL)

Psyfar cursus psychofarmacologie (6 dagen) - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Theoretisch technische hoofdcursus systeemtherapie, inclusief 12 uur wetenschap - lokatie: Utrecht (NL)

Top Class 2019 - lokatie: De Steeg (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Wetenschappelijk programma 2e helft 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Affect Fobie Therapie - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Heerlen (NL)

Basiscursus Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) 2019 - lokatie: Onbekend (NL)

Basiscursus schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

Basisopleiding EMDR - lokatie: Den Dolder (NL)

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Limburgs E-Health Symposium 2019 - lokatie: Maastricht (NL)

Opleiding tot BOPZ/WZD-deskundige in de gehandicaptenzorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Pivotal Response Treatment - lokatie: Utrecht (NL)

Professionalisering stafvoorzitters en MSB-bestuurders - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Voortgezette Opleiding Persoonsgerichte Experientiele Psychotherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Voortgezette opleiding Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Ede (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Leergang Infant Mental Health & Systeemtherapie: werken met jonge gezinnen: van preventie tot psychiatrie - lokatie: Wijchen (NL)

Leergang Management voor Medici - lokatie: Oegstgeest (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

METS GIC - lokatie: Bilthoven (NL)

Opfriscursus ICH GCP en wet- en regelgeving klinisch onderzoek - lokatie: Rotterdam (NL)

Referaat tijdens artsenbijeenkomsten Brijder - lokatie: Alkmaar (NL)

Training ''Implementatie PPEP4ALL - verwijzers/medewerkers'' - lokatie: Maastricht (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Vierdaagse cursus (Imaginaire) Exposure behandeling bij PTSS - lokatie: Arnhem (NL)

(team)Workshop Implementatie van EPA's in de opleidingspraktijk - lokatie: Utrecht (NL)

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Ede (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Tilburg (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

Dilemma’s rond het levenseinde: hoe ga je er mee om? - lokatie:

Jelgersmalezing 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Kick-off APO-tutoren september 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-K) - lokatie: Utrecht (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Oriëntatie op Attachment Based Family Therapy - lokatie: Assen (NL)

Psychische klachten en werk 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Breda (NL)

Wereld Suicide Preventie Dag Jongeren in beeld - lokatie: Enschede (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

CRM training - lokatie: Venlo (NL)

De vijf wetenschappelijke zonden - lokatie: Weidum (NL)

Diagnostiek en behandeling van gecompliceerde rouw - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR voor psychotrauma: vierdaagse vervolgopleiding - lokatie: Arnhem (NL)

Leergang Medisch Leiderschap - lokatie: Doorn (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Suïcidepreventie 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Scheemda (NL)

Training peersupport - lokatie: Veldhoven (NL)

Wet Verplichte GGZ voor Regie-Behandelaren - lokatie: Leiden (NL)

2 daagse DGT Advanced training - lokatie: Soesterberg (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Basic Life Support en AED training - lokatie: Heemstede (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Putten (NL)

Didactische Ondersteuning Medische Proffesionals (DOMP) - lokatie: Uden (NL)

Farmacotherapeutisch Overleg Altrecht 2019/2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Generic Instructor Course (GIC) - lokatie: Uden (NL)

Keizermodule Meesterklas: :"De nieuwe kleren van de keizer van de bestuurder en de geneesheer-directeur in een veranderend krachtenveld met nieuwe wetgevende kaders - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Keizermodule Meesterklas: :"De nieuwe kleren van de keizer van de bestuurder en de geneesheer-directeur in een veranderend krachtenveld met nieuwe wetgevende kaders - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Beverwijk (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Postacademische opleiding tot mindfulnesstrainer, trimester 1- september 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Suïcidepreventie 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Zwolle (NL)

Toetsen & beoordelen en EPA's - lokatie: Deventer (NL)

Wet verplichte ggz - lokatie: Amersfoort (NL)

“Surgeons and their partners in sarcoma treatment, a matter of choice” - lokatie: Amsterdam (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

IMH cursus 8: Behandelen ouder-kindrelatie bij ouder(s) met persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Katathym Imaginatieve Psychotherapie en Begeleiding (KIPB) - lokatie: Utrecht (NL)

Mentaliseren Bevorderende Therapie bij Kinderen: werken met de ouders. - lokatie: Utrecht (NL)

Training Disturbances of Attachment Interview - lokatie: Utrecht (NL)

Training ''Implementatie PPEP4ALL - verwijzers/medewerkers'' - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Cursus Medische Aspecten van Duursport 2019 - lokatie: Montecatini Terme (IT)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basiscursus Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) 2019 - lokatie: Onbekend (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Cursus PIVOTAL RESPONSE TREATMENT - lokatie: Assen (NL)

Evidence-Based behandelingen bij PTSS; Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma - lokatie: Arnhem (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Nascholingsbijeenkomst Opl.Consortium Psychiatrie Noord-Nederland 16 september 2019 - lokatie: Groningen (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training ''Implementatie PPEP4ALL - verwijzers/medewerkers'' - lokatie: Maastricht (NL)

Tussen meegeven en forceren: probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties - lokatie: De Koog (NL)

Verdieping Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: De Cocksdorp (NL)

Zicht op Financiering - lokatie: Groningen (NL)

10e Jaarcongres LVB - lokatie: Zwolle (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Papendrecht (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Papendrecht (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Certificate Program Healthcare Management - voorjaar 2019 - lokatie: Breukelen (NL)

Co-Resolve / Deep Democracy voor Leiders - lokatie: Rotterdam (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

IMH cursus 5: Ouder-kind behandeling - lokatie: Utrecht (NL)

Invoering van de WVGGZ - de rol van de psychiater - lokatie: Deventer (NL)

Masterclass Het coachen van de eigen opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

MBT-F - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

nascholing beginnend psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Nascholingsmiddag - lokatie: Warnsveld (NL)

Nieuwe wetten, nieuwe vraagstelling! - lokatie: Den Haag (NL)

OZG huisartsen nascholingen - lokatie: Scheemda (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Basistraining - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Psyfar Themadag Slaapstoornissen - lokatie: Apeldoorn (NL)

Seminar HSK 'Obsessief-compulsieve stoornissen en Conversiestoornissen' - lokatie: Maastricht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Soest (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Den Haag (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Zorg en ouders - lokatie: Amersfoort (NL)

"Kanker in verschillende culturen" - lokatie: Utrecht (NL)

Basisscholing (L)VB & psychiatrie: Verstandelijk beperkt in de GGZ - lokatie: Warnsveld (NL)

Communicatie rond donatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Co-Resolve / Deep Democracy voor Leiders - lokatie: Rotterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

EMDR Basisopleiding (volwassenen) - lokatie: Utrecht (NL)

Hoogbegaafdheid: Behandeling - lokatie: Eindhoven (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Nascholing psychiatrie 18 september 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Drachten (NL)

Bestuurlijke Masterclass Leiderschap & (crisis) Communicatie 'Wijsheid in de zorg' - lokatie:

CPZHN refereeravond 19 september 2019 - lokatie: Oegstgeest (NL)

Cursus Beleidspsychiatrie - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

EBRO-training - lokatie: Utrecht (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Opleidertraining voor PA-opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Vught (NL)

Suïcidepreventie multidisciplinaire richtlijn (PITSTOP-basis) - lokatie: Leiden (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Castricum (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Wetenschapsonderwijs - lokatie: Enschede (NL)

‘Dementie: de praktijk’ door vakgroep Geriatrie/Brain Research Center - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

BuurtzorgT Psychiater Teammiddag - lokatie: Almere (NL)

Child Psychiatry: what's next? - lokatie: Nijmegen (NL)

Coach de coach Leidse Lijnen. Competentiegericht onderwijs Bachelor Geneeskunde - lokatie: Leiden (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

De therapeutische relatie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

FARE - Forensisch Ambulante Risico Evaluatie - lokatie: Utrecht (NL)

ISTDP Immersion Course; The twin factors of transference and resistance in ISTDP door John Hans Rathauser PH. D, USA - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Focusing - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

NVRG-Congres 2019 - Intimiteit en Seksualiteit - lokatie: Haarlem (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Training MBT(A) en Crisis - lokatie: Breda (NL)

vervolgtrainingen communicatie - lokatie: Weesp (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Landelijk Opleidingsplan Anesthesiologie: Duurzaam en Aantoonbaar Bekwaam - lokatie: Nijmegen (NL)

Terugkomdag De Therapeutische Relatie - lokatie: Duivendrecht (NL)

Care from the Heart - lokatie: Aljezur (PT)

Basic life support en AED - lokatie:

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Ede (NL)

Elementaire training in de Luchtvaartgeneeskunde - lokatie: Soesterberg (NL)

Functieanalyse en Betekenisanalyse binnen (G)CGt: update en state-of-the-art - lokatie: Arnhem (NL)

Hervonden herinneringen aan trauma - lokatie: Groningen (NL)

Landelijke Training Tutoren - lokatie: Utrecht (NL)

One Day Medical MBA - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Apeldoorn (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

WRITEjunior - lokatie: Amsterdam (NL)

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Haarlem (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

GIT-PD Training – Guideline Informed Treatment – Personality Disorders 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Nascholing ADHD: nieuwe richtlijnen, nieuwe inzichten? - lokatie: Zwolle (NL)

Nieuwe wetten, nieuwe vraagstelling! - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Castricum (NL)

Teach the Teacher Basis voor stafleden WFG/Waterland - lokatie: Hoorn (NL)

Zorgmijders met een LVB - lokatie: Amsterdam (NL)

‘Klinisch wetenschappelijk onderzoek in versnelling: Europa schakelt door’ - lokatie: Ede (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

Congres Trauma door een neurosequentiële lens met Bruce D. Perry - lokatie: Utrecht (NL)

CRM training - lokatie: Venlo (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Dagtraining ABCDE voor medisch specialisten - lokatie: Gorredijk (NL)

De zorg in beweging - lokatie: Amersfoort (NL)

Opleiding Scen-arts 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Wvggz - lokatie: Utrecht (NL)

adolescentenstrafrecht: hoe ga je daarmee om? - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Dag van de Inhoud Den Haag - 26 september 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Tilburg (NL)

Diagnostiek en Behandeling van Dwang, Preoccupaties en Rituelen bij Autisme - lokatie: Utrecht (NL)

Eindrefereerbijeenkomst 26 september 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Geïntegreerd behandelen van dubbele diagnose - lokatie: Rotterdam (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Maternal medicine: multi-disciplinary approach of pregnancy complications - lokatie: Leiden (NL)

psychiatrie en recht, module psychiater en wet verplichte ggz - lokatie: Heerlen (NL)

Psyfar masterclass psychofarmacologie bij ouderen - lokatie: Garderen (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Breda (NL)

Training Vitaal Bedreigde Patiënt - lokatie: Amsterdam (NL)

Vaccineren en het immuunsysteem: de uitersten van het vaccineren, grenzen en vergezichten. - lokatie: Doorn (NL)

WOKSEH: herkennen en omgaan met kindermishandeling voor de SEH-arts - lokatie: Riel (NL)

ACT voor SOLK (Basiscursus) - lokatie: Zeist (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Basisopleiding Mindfulnesstrainer/Psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding Psychotrauma voor BIG (i.o.) - lokatie: Diemen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Nijmegen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

Hervind het echte contact met je patiënt en jezelf - lokatie: Zeegse (NL)

Neurologisch Onderzoek van kinderen volgens Touwen - lokatie: Groningen (NL)

Nieuwe wetten, nieuwe vraagstelling! - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleidertraining voor PA-opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Programma Teach the Teacher Verdieping Cluster ZNN 2019-2020 - lokatie: Boekel (NL)

SCID-5-P training 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Supervisorencursus VGCt - lokatie: Utrecht (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Den Haag (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Tweejarige Opleiding Infant Mental Health (specialistische opleiding 0 - 5 jaar) - lokatie: Amsterdam (NL)

Vervolgopleiding EMDR voor Kind en Jeugd - lokatie: Eelderwolde (NL)

Masterclass "n=1, iedereen telt" - lokatie: Utrecht (NL)

Een "bloedserieuse" cursus in het land van Graaf Dracula 2019 - lokatie: Sinaia (RO)

Integratieve Theoriegestuurde Psychodiagnostiek - lokatie: Montaione (IT)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Docentprofessionalisering Kindergeneeskunde - lokatie: Nijmegen (NL)

Positieve gezondheidszorg Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Vitaal Bedreigde Patiënt - lokatie: Enschede (NL)

Vijfdaagse Basisopleiding EMDR K&J - lokatie: Arnhem (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Rotterdam (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Rotterdam (NL)

Hoogbegaafdheid: Samenwerking in de keten - lokatie: Eindhoven (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Den Haag (NL)

Levensreddend handelen voor medici - lokatie:

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Nieuwe wetten, nieuwe vraagstelling! - lokatie: Utrecht (NL)

Over en Weer 2019/ 2020 Wederzijds bezoek van huisarts en specialist in elkaars praktijk - lokatie: Amersfoort (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Teaching on the Run: module - 7 Leerstijlen - lokatie: Groningen (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Vitaal Bedreigde Patiënt - lokatie: Eindhoven (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; van bejegening tot "echte"psychotherapie 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP] - lokatie: Diemen (NL)

De geest uit de fles. Depressie in de 21e eeuw. - lokatie: Utrecht (NL)

GENERIC INSTRUCTOR COURSE - lokatie: Riel (NL)

Inzicht in jeugdrecht - lokatie: Amersfoort (NL)

Mentalisatie Bevorderende Therapie in gezinnen en systemen (MBFT) - lokatie: Utrecht (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Rode Hoed Symposium - De Medisch Specialist 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Deventer (NL)

Teach the Teacher BASIS cursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Heerenveen (NL)

Vierdaagse vervolgopleiding EMDR bij Kinderen en Jeugd - lokatie: Arnhem (NL)

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Raamsdonksveer (NL)

Dag van de Inhoud Rotterdam - 3 oktober 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Tilburg (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Tilburg (NL)

De plaats van het academisch ziekenhuis in de psychiatrische keten in Amsterdam - lokatie: Amsterdam (NL)

Gevangen in ontembaar verlangen: patronen van verslaving die leiden tot delictgedrag - lokatie: Zeegse (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

MBT en Adolescenten - lokatie: Breda (NL)

Op hoop van zegen?! Een inspirerende cursus rond medisch-ethische dilemma's. - lokatie: Brummen (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

psychiatrie en recht, module psychiater en wet verplichte ggz - lokatie: Heerlen (NL)

Psychotraumatisering 2019 - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

rTMS bij Depressie, OCS en nieuwe ontwikkelingen - lokatie: Nijmegen (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Symposium Evidence Based Supportive Oncology: revisited - lokatie: Berg En Dal (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Tilburg (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde en infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde voor de medisch spcialist - lokatie: Amsterdam (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarcongres de Viersprong: Bewogen Tijden - lokatie: Rotterdam (NL)

Landelijk Congres Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

opleiding rapporteur NIFP: algemeen deel - lokatie: Utrecht (NL)

Psychiaters en neurologen in dialoog 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop; Michael Hase MD - “EMDR in the treatment of depression” - lokatie: Amersfoort (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

LEVENSGEVAARLIJKE PSYCHOKWAKZALVERIJ - lokatie: Amsterdam (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Begeleiden, toetsen en beoordelen - lokatie: Alkmaar (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Clinical Leadership Programma, Basics 1 & 2, Geen Speelbal maar Leider - lokatie: Bennebroek (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Maatwerk Teach the Teacher Anesthesiologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Apeldoorn (NL)

Teach the Teacher Implementatie EPA's en bekwaamverklaren - lokatie: Hoofddorp (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Ede (NL)

Follow Up DGT Training - lokatie: Arnhem (NL)

Jelgersmalezing 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Den Haag (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Professionaliseriongsdag opleidingsteam klimmendaal - lokatie: Leende (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Deventer (NL)

Training in de HCR-20: V3 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Helmond (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Den Haag (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, NVP, NVvP) - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy voor Persisterende depressie 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

CRM training - lokatie: Venlo (NL)

Docentprofessionalisering Kindergeneeskunde - lokatie: Nijmegen (NL)

Dynamische Interpersoonlijke Therapie Training - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

Training tutoren consortia - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Vitaal Bedreigde Patiënt - lokatie: Velp (NL)

Vrijheid en veiligheid - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

9e Jaarcongres ClaudicatioNet - lokatie: Apeldoorn (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Bedrijfskunde in de zorg - lokatie: Zeist (NL)

Congres: "Goede psychosezorg: implementeren is het nieuwe innoveren" - 10 oktober 2019 - lokatie: Oegstgeest (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Ede (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Vierdaagse basisopleiding volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Doorn (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

Nationaal Congres 2019, Farmacotherapie in de psychiatrie - lokatie: Zeist (NL)

Neurologie en psychiatrie bij de oudere mens 2019 - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Putten (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

Zevende Landelijk Congres CELEVT: Als het gezin een destructief traumatiserend systeem is; nieuwe inzichten en multidisciplinaire interventies voor traumabehandeling in de volwassenheid - lokatie: Amersfoort (NL)

10e landelijk PsyQ ADHD Congres - lokatie: Amersfoort (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

EMDR bij preverbaal trauma - lokatie: Groningen (NL)

EMDR en Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Entre Nous - lokatie: 9765 AR Paterswolde (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Nieuwe wetten, nieuwe vraagstelling! - lokatie: Zwolle (NL)

Opleidertraining voor PA-opleiders - lokatie: Den Haag (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Traumatische rouw - lokatie: Diemen (NL)

Congress of the World Association for Sexual Health

Landelijk Opleidingsplan Anesthesiologie: Duurzaam en Aantoonbaar Bekwaam - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Wilderness Life Support (AWLS) - lokatie: Soest (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Teach the Teacher BASIS cursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher Implementatie EPA's en bekwaamverklaren - lokatie: Hoofddorp (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

goed leiderschap en time management - lokatie: Rotterdam (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

nascholing beginnend psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Onderhandelen in de praktijk: Hoe onderhandel je over medicatie met de patient - lokatie: Deventer (NL)

OZG huisartsen nascholingen - lokatie: Scheemda (NL)

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

Training PANSS 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Rotterdam (NL)

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Cultuur georiënteerde Beknopte eclectische Psychotherapie PTSS (Co-BEPP) - lokatie: Rotterdam (NL)

Mentaliseren als psychotherapeutisch gereedschap - lokatie: Utrecht (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Suïcidepreventie multidisciplinaire richtlijn (PITSTOP-basis) - lokatie: Leiden (NL)

Teach the Teachers-Plus: Feedback en coachen op competenties - lokatie: Leiden (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Compassietraining voor zorgprofessionals: Mindfulness-Based Compassionate Living | MBCL - lokatie: Groningen (NL)

Congres Ouderenpsychiatrie UPC KU Leuven 6e editie

Cursus Ontwikkelen van blended learning - lokatie: Leiden (NL)

Dag van de Inhoud Alkmaar - 17 oktober 2019 - lokatie: Alkmaar (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Harderwijk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Assen (NL)

Operational Excellence Yellow Belt - lokatie: Maastricht (NL)

psychiatrie en recht, module psychiater en wet verplichte ggz - lokatie: Heerlen (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

SIRE training - lokatie: Delft (NL)

STAP Teamtraining - Introductie in Team Resource Management voor simulatie trainers - lokatie: Groningen (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Vught (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Ermelo (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Heerenveen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

Onderwijs gedurende het dagelijkse werk - lokatie: Enschede (NL)

SCID-5-P training 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Kaapstad 2019 - lokatie: Cape Town (ZA)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

CRM training - lokatie: Venlo (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Dag van de Inhoud Den Bosch - 24 oktober 2019 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Zutphen (NL)

23rd World Congress of Social Psychiatry

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Training PICS/TTI - lokatie: Assen (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Ede (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Ede (NL)

Australian Rural & Remote Mental Health Symposium

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Haarlem (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Ede (NL)

Imaginaire Exposure voor EMDR therapeuten - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Training PICS/TTI - lokatie: Assen (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support en AED training - lokatie: Heemstede (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Dialectische Gedragstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Inspiratiesessie Social Media en social ambassadeurschap - lokatie: Enschede (NL)

Neonaticide - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Operational Excellence Yellow Belt - lokatie: Maastricht (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Leusden (NL)

Workshop EPA’s en bekwaam verklaren - lokatie: Tilburg (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Harderwijk (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Amsterdam (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; autisme, persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie 2019 - lokatie: Castricum (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Training Vitaal Bedreigde Patiënt - lokatie: Rotterdam (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Putten (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Alkmaar (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

Co-BEPP, kort en krachtig - lokatie: Rotterdam (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Deinstitutionalisation: the Dutch way? The deinstitutionalisation of Dutch mental healthcare in a European perspective - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass ''De essentie van leiderschap in de psychiatrie'' - lokatie: Den Dolder (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

Teach the Teacher basiscursus ZNN - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Teach the Teacher: werken met EPA's en bekwaam verklaren - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Basisopleiding Mindfulnesstrainer/Psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Co-Resolve / Deep Democracy voor Leiders - lokatie: Den Haag (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Alkmaar (NL)

MBT training persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Zeist (NL)

Tijdbesparend vergaderen - lokatie: Utrecht (NL)

Wetenschap in Opleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

CBRN Awareness voor medisch personeel (behandelaars en verpleegkundigen) - lokatie: Vught (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Tilburg (NL)

Leergang Infant Mental Health & Systeemtherapie: werken met jonge gezinnen: van preventie tot psychiatrie - lokatie: Bunde (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Cat-training - lokatie: Leiden (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Nijmegen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Nijmegen (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

HappyDoc - lokatie: Putten (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

ICT & Gezondheidsrecht: de basis - lokatie: Amsterdam (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

KNMG Jubileumcongres 2019 Dokter in verandering - lokatie: Nieuwegein (NL)

Newborn Life Support - lokatie: Rotterdam (NL)

Operational Excellence Yellow Belt Plus - lokatie: Maastricht (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

Socratisch Motiveren: eendaagse introductieworkshop - lokatie: Arnhem (NL)

Somatische dissociatie & chronische pijn met EMDR - lokatie: Groningen (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Zwolle (NL)

Symposium Meeting of Minds XI - lokatie: Unterschleißheim (DE)

Training Mastr-protocol - lokatie: Assen (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Apeldoorn (NL)

Basiscursus CBT-E Eetstoornissen - 2018 - lokatie: Den Haag (NL)

CRM training - lokatie: Venlo (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Maatwerk Teach the Teacher Anesthesiologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcidepreventie 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Apeldoorn (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Congres Geweld tegen psychiatrische patiënten. Een probleem komt nooit alleen. - lokatie: Rotterdam (NL)

Crew Resource Management - Refreshertraining - lokatie: Ravenstein (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

Het tuchtrecht, wat nu? - lokatie: Sittard (NL)

Jaarlijks Congres - Autisme - 7e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Leadership Life Support dagtraining - lokatie: Putten (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Zeist (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Assen (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Breda (NL)

Meesterklas 2.0 De Wet Verplichte GGZ en de Geneesheer Directeur - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Mobile Healthcare - lokatie: Utrecht (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Psyfar masterclass psychofarmacologie bij kinderen en adolescenten - lokatie: Garderen (NL)

PsyXpert Masterclass - De Essentie van Psychotherapie - 2019 - lokatie: Garderen (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Vught (NL)

TtT IC - Workshop Begeleiden van Aios - lokatie: Utrecht (NL)

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie:

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Apeldoorn (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Dialectische Gedragstherapie bij Vrouwen met Autisme - lokatie: Utrecht (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde en infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde voor de medisch spcialist - lokatie: Amsterdam (NL)

Hypnose en Hypnotherapie - lokatie: Groningen (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie, 50 uurs vervolgcursus VGCt en Register Schematherapie - lokatie: Nijmegen (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Apeldoorn (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Basistraining Monitoring - lokatie: Groningen (NL)

Basistraining Monitoring - lokatie: Groningen (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Nijmegen (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Soesterberg (NL)

SOLK en Persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Zeist (NL)

Stalking Risk Profile: risicotaxatie en management bij stalkers - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teachers-Plus: Het bespreken en beoordelen van professioneel gedrag - lokatie: Leiden (NL)

Tussen meegeven en forceren: probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties - lokatie: De Koog (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Beter samenwerken met collega’s. Non-Technical-Skills: Hoe leid je daarin op? - lokatie: Leiden (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

Jelgersmalezing 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Meldcode kindermishandeling - lokatie: Enschede (NL)

Miracles of Music 2e editie - lokatie: Hilversum (NL)

nascholing beginnend psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Training tutoren consortia - lokatie: Nijmegen (NL)

Basic Life Support en AED training - lokatie: Heemstede (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Teach the Teacher BASIS cursus - lokatie: Amsterdam (NL)

10th Biennial Conference of the International Society of Affective Disorders

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

Dialectische Gedragstherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

Psyfar masterclass verslaving - lokatie: Garderen (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Apeldoorn (NL)

Symposium Dementie & Culturele Diversiteit - lokatie: Den Haag (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Vught (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Heerlen (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Heerlen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

opleiding rapporteur NIFP: specifiek deel volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Assen (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Assen (NL)

Conversiestoornissen | Tweedaagse workshop - lokatie: Arnhem (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Haarlem (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Nijmegen (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Deventer (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

What about Inflammation and Infection - lokatie: Vlieland (NL)

What about Perception - lokatie: Vlieland (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

EBRO-training - lokatie: Utrecht (NL)

Oncologische Revalidatie - lokatie: Amsterdam (NL)

Operational Excellence Yellow Belt - lokatie: Maastricht (NL)

Opleiding tot NIAZ auditor - lokatie: Zeist (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

STAP Teamtraining - Introductie in Team Resource Management voor simulatie trainers - lokatie: Groningen (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

CRM training - lokatie: Venlo (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Zwolle (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Den Haag (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Den Haag (NL)

NIDA-training 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Zwolle (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Castricum (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

De Ongelovige Thomas 2.0. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Ermelo (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Tussen meegeven en forceren: probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties - lokatie: De Koog (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Professionele Mentoren en Curatoren in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Professionele Mentoren en Curatoren in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

vervolgtrainingen communicatie - lokatie: Weesp (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Wetenschapsmiddag - lokatie: Den Haag (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Programma Teach the Teacher Verdieping Cluster ZNN 2019-2020 - lokatie: Tilburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: De Koog (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Delft (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Fundamental Disaster Management Course - lokatie: Nijmegen (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

Psyfar Themadag Kind & Jeugd - lokatie: Zeist (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

SCID-5-P training 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Vught (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

ALS recertificering - lokatie: Bilthoven (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Masterclass voor opleiders ' Coachen van aios' - lokatie: Doorn (NL)

Risicotaxatie in de klinische praktijk: training in de SAPROF - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Deventer (NL)

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Heerlen (NL)

KPSP-Verdiepingscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Psychosis, overcoming and mutual help

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Enschede (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Ede (NL)

OZG huisartsen nascholingen - lokatie: Scheemda (NL)

Teach the teachers startende (en plaatsvervangend) opleiders - lokatie: Leiden (NL)

TtT IC - Workshop Begeleiden van Aios - lokatie: Utrecht (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

CQFPsy n°18 et CFP 2019

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Referaat tijdens artsenbijeenkomsten Brijder - lokatie: Den Haag (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Almelo (NL)

opleiding rapporteur NIFP: specifiek deel jeugd straf - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Almelo (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Follow Up DGT Training - lokatie: Nijmegen (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Jelgersmalezing 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic life support en AED - lokatie: Uden (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Meesterklas - lokatie: Hoog Soeren (NL)

ACT Tweedaagse Workshop - lokatie: Apeldoorn (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Basic Life Support en AED training - lokatie: Heemstede (NL)

diagnostiek van het geweten - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Jaarlijks Congres - Levend verlies, blijvend verdriet - 5e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

Psyfar Themadag Psychiatrie & Somatiek - lokatie: Apeldoorn (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Teach the teacher. Balanceren, bevlogenheid en burn-out in de vervolgopleidingen. - lokatie: Leiden (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Training Disturbances of Attachment Interview - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Basiscursus Lichaamsgericht Mentaliseren - lokatie: Zeist (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Risicotaxatie bij jeugdige zedendelinquenten: training in de J-SOAP D - lokatie: Utrecht (NL)

WRITEjunior - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Basis en vervolgcursus schematherapie voor persoonlijkheidsstoornissen en hardnekkige angst- en stemmingsstoornissen - lokatie: Amstelveen (NL)

WRITEjunior - lokatie: Amsterdam (NL)

Landelijke studiedag Dubbele Diagnose - lokatie: Utrecht (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Cultuursensitief behandelen: psychotherapie bij andere culturen - lokatie: Utrecht (NL)

FARE - Forensisch Ambulante Risico Evaluatie - lokatie: Utrecht (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Pivotal Response Treatment - lokatie: Utrecht (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Supervisiedag update EMDR (standaard) protocollen 2018 - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus CBT-E Eetstoornissen - 2018 - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Affect Fobie Therapie - lokatie: Utrecht (NL)

Supervisorencursus VGCt - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Soesterberg (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: De Koog (NL)

EMDR Basisopleiding (volwassenen) - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Meesterklas 2.0 De Wet Verplichte GGZ en de Geneesheer Directeur - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Training in de HCR-20: V3 - lokatie: Utrecht (NL)

28th European Congress of Psychiatry: The Shared Heritage of European Psychiatry
The

Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-K) - lokatie: Utrecht (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Diagnostiek en behandeling van gecompliceerde rouw - lokatie: Utrecht (NL)

NIDA-training 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Verdieping Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: De Cocksdorp (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Nut en noodzaak van conflicten in therapiegroepen - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Behandeling complexe dissociatieve stoornissen - fase 1 - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Cultuur georiënteerde diagnostische dilemma's - lokatie: Rotterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

EMDR Basisopleiding (volwassenen) - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Basiscursus CBT-E Eetstoornissen - 2018 - lokatie: Den Haag (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: De Koog (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)