Advanced European bioethics Course: Suffering, Death and Palliative Care - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie:

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

BATLS - lokatie: Hilversum (NL)

Begeleiden van aios op de werkplek - lokatie: Nijmegen (NL)

Begeleiding in de afstudeerfase van de MPA opleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Congres Netwerkgeneeskunde: De medisch specialist met één been buiten het ziekenhuis - lokatie: Utrecht (NL)

Contextueel behandelen - lokatie: Zwolle (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

De essentie van psychotherapie - Refereerochtend 19 maart 2019 - lokatie: Halsteren (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Utrecht (NL)

ESPRi Symposium 19 maart 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

GAIA ABAN Refereeravond kinderrevalidatie 19 maart 2019 - lokatie: Hoorn (NL)

Kennisdag Jeugd 2019 - lokatie: Baarn (NL)

Leidinggeven als professie (LAP) - lokatie: Groningen (NL)

Masterclasses ValueBased Health Care (VBHC) - lokatie: Dordrecht (NL)

Opleiding tot NIAZ auditor - lokatie: Zeist (NL)

OZG huisartsen nascholingen - lokatie: Scheemda (NL)

Partial breast bestraling - lokatie: Vlissingen (NL)

Psychodermatologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Referaten maart - juni 2019 - lokatie: Groningen (NL)

Risicotaxatie in de ambulante praktijk, training in de RAF GGZ volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Alkmaar (NL)

Visitatietraining - lokatie: Utrecht (NL)

Wetenschappelijk referaat 'Jezelf te lijf: gehechtheid en mentaliseren bij anorexia en bulimia nervosa’ - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Zwolle (NL)

(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
‘Bipolar guidelines around from the world: evidence based medicine’
‘Efficacy and compliance in schizophrenia: could depot antipsychotics help?’
‘Efficacy and compliance in schizophrenia: could depot antipsychotics help?’
1e-lijns psychische zorg (ex-)vluchtelingen
2016-2018: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen
2017-2019: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2017-2019: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2017-2019: Omgaan met vermoedens van kindermishandeling voor medici - ABAN
2017-2019: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2017-2019: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2018-2020 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2018-2020 - Preventie Shakenbabysyndroom - KNMG
2018-2020 GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
2018-2020: SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
2018-2020: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
2019-2021: Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: De rol van de huisarts
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Late effecten
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Leefstijl
abcdeSIM
AccreDidact ADHD bij volwassenen/psychiater
AccreDidact Betrouwbaarheid van diagnostiek/psychiater
AccreDidact Dwang - obsessies en compulsies/psychiater
AccreDidact eHealth in de psychiatrische praktijk /psychiater
AccreDidact Elektroconvulsietherapie/psychiater
AccreDidact Farmacotherapie in de transculturele psychiatrie /psychiater
AccreDidact PTSS en traumatische rouw/psychiater
AccreDidact Van SOLK naar somatisch-symptoomstoornis/psychiater
Bescherming van informatie en privacy in de zorgbranche
Bewegen als medicijn: Wat schrijft u voor?
Bipolaire Stoornissen
Bipolaire Stoornissen
BROK® en WMO-GCP herregistratie
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
CME-toets 'Acromegalie, herkenning van een zeldzame ziekte in de psychiatrie'
CME-toets 'De impact van stemmingsstabiliserende geneesmiddelen op cytokineconcentraties bij patiënten met een bipolaire stoornis’
CME-toets 'De relatie tussen posttraumatische stressstoornis en metabool syndroom'
CME-toets 'Depressie en angst bij Turkse en Marokkaanse minderheidsgroepen in Nederland'
CME-toets 'Kwaliteit van leven van patiënten in de langdurige forensische psychiatrie'
CME-toets 'Mindfulness-based cognitieve therapie voor patiënten met somatoforme stoornissen'
CME-toets 'Prolactine, antipsychotica en borstkanker'
CME-toets 'Psychische stress en cellulaire veroudering: de samenhang tussen depressie, angst en telomeerlengte'
CME-toets 'Publish & Perish; onderzoek naar onderzoek en onderzoekers’
CME-toets 'Risicotaxatie in de Nederlandse ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg'
CME-toets 'Zelfmanagement bij en behandeling van depressie; het patiëntenperspectief'
CPD-Online van de Royal College of Psychiatrists
Dementie Update 2010
Dieetmaatregelen bij metabole ziekten
EBM voor oudere patiënten
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
e-college ADHD bij volwassenen
e-college ADHD bij volwassenen
E-learning Analgetica
E-learning bipolaire stoornissen
E-learning Cultural Formulation Interview
E-learning Insectenallergie
E-learning KNMG Meldcode Kindermishandeling
E-learning Meet the Experts 2017
E-learning ontwikkelingsstoornissen op volwassen leeftijd
E-learning 'Optimizing ADHD treatment'
E-learning Ouder(s)ondersteuning
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
Ethische dilemma's bij asielzoekers
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
e-Xpert: Advanced Life Support
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Farmacologie
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
e-Xpert: Vocht en Elektrolyten
Genetica, de basis
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Gokproblematiek
Handhygiëne
Health data science/Big data
Health Informatics: Eenmalige registratie, meervoudig gebruik.
Health Informatics: eHealth en zelfmanagement
Hersenveranderingen bij psychose en het effect van antipsychotica
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Interculturele zorg in GGZ
Introductieprogramma Informatiebeveiliging
Islam & palliatieve zorg: theorie en praktijk in de spreekkamer
Kwaliteitsregistraties en indicatoren, Health Informatics
Light PLUS WMO/GCP training
Management of adverse events of immune checkpoint inhibitors (ICPI)
Management of depression with agomelatine
MOOC Kidney transplantation
Motiverende gespreksvoering bij LVB
On-demand webcast 8e Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen - Farmacotherapie anno 2012 -
On-demand webcast Avondsymposium Psychotische Stoornissen & Therapietrouw 2011
On-demand webcast 'The Potential Role of Novel Atypical Depot Formulations in the Treatment of Schizophrenia
Online Course: het perioperatieve traject bij kwetsbare ouderen
Online Course: Kennis van zorgkosten
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online Course: Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik - Casus
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - Casus
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- Casuïstiek
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Casus
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Uitzending
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen (casus)
Online nascholing Stoppen met roken - casuïstiek
Online nascholing Stoppen met roken - Discussieprogramma
Online WMO/GCP training
Ouderen in veilige handen: medici
Paul Janssen Futurelab Leiden - Clinical Development ONLINE
Prostaatcarcinoom bij ouderen
Psyfar 2016-2
Psyfar 2016-3
Psyfar 2016-4
Psyfar 2017-1
Psyfar 2017-2
Psyfar 2017-3
Psyfar 2017-4
Psyfar 2018-1
Psyfar 2018-2
Psyfar 2018-3
Psyfar 2018-4
Psyfar 2019-1
Psyfar 'Meet the expert' 14 januari 2019
Psyfar 'Meet the expert' 3 december 2018
Psyfar 'Meet the expert' 4 februari 2019
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyXpert 2017-2, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2017-3, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2017-4, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2018-1, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2018-2, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2018-4, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-1, modules 1 t/m 4
Refugee Care[e]Education - zorg voor vluchtelingen - e-learning format
RGS Visitatie Vervolgcursus (E-learning)
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - Casuïstiek
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 1
Selectie en inrichting van zorginformatiesystemen
Suïcidepreventie
Target@Work
The Health Innovation Discovery Course
Verbindende gesprekstechniek - In gesprek met psychose
WebTV Complex trauma bij kinderen - de focus op dissociatie
WMO/GCP-herregistratie en BROK-herregistratie per oktober 2018
ziekte van Fabry
ziekte van Gaucher
ZiROP.nl

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Bariatrische chirurgie - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Coachend leidinggeven in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Nascholing psychiatrie 20 maart 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

scholing Acute Zorgregio Oost Acute Verloskunde 20 maart 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

SOLK symposium - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the Run: module - 7 Leerstijlen - lokatie: Groningen (NL)

Teaching on the Run: module 8 - Onderwijs op de polikliniek - lokatie: Groningen (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support en AED training - lokatie: Heemstede (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basiscursus 2019 “Medisch Specialistische Rapportage in civiel- en bestuursrechtelijk verband” - lokatie: Nijkerk (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Bunnik (NL)

Capita Selecta : Beleidspsychiatrie voor aios en psychiaters - lokatie: Rotterdam (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Crew Resource Management - Refreshertraining - lokatie: Vught (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Deskundigheidsbevordering “Cultuursensitief werken in de kinder- en jeugdpsychiatrie” - lokatie: Duivendrecht (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

EMDR Vervolgcursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Kennisfestival Reinier van Arkel - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Utrecht (NL)

Planetree Nederland Conferentie 2019 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

Referaat Relationeel zorgverlenen en contact houden na behandeling: de waarde voor cliënten, professionals en de samenleving - lokatie: Rotterdam (NL)

Systeemtherapie (basisopleiding) - lokatie: Breda (NL)

train de trainerscursus HOOP2.0 - lokatie: Utrecht (NL)

Training in de HCR-20: V3 - lokatie: Utrecht (NL)

TTT: competentiegericht opleidien in de klinische context : reflectie en diversiteit - lokatie: Utrecht (NL)

WOKSEH: herkennen en omgaan met kindermishandeling voor de SEH-arts - lokatie: Riel (NL)

Workshop 'De Formule voor Duurzame Gedragsverandering' - lokatie: Drachten (NL)

"Suïcide voorkomen?!" - lokatie: Tilburg (NL)

19e Nationaal Autisme Congres - lokatie: Rotterdam (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, NVP, NVvP) - lokatie: Rosmalen (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Heerlen (NL)

Basisstraining Uitstappen en Omlopen; omgaan met agressie op de werkvloer - lokatie: Heerhugowaard (NL)

De caleidoscoop van groepssupervisie - lokatie: Amsterdam (NL)

Eenheid en verbinding. Groepspsychotherapie en haar referentiekaders. - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

FARE - Forensisch Ambulante Risico Evaluatie - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium Parentificatie - Als een kind te snel ouder wordt - lokatie: Amsterdam (NL)

Training ‘Semi-gestructureerd Interview voor Persoonlijkheidsfunctioneren DSM-5’(STiP-5.1) - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Leiden (NL)

Huisartsen nascholing op Curaçao 2019 zaterdag 23 maart en of zondag 24 maart 2019 - lokatie: Willemstad (CW)

Huisartsen nascholing op Curaçao 2019 26 punten Van zaterdag 23 maart tot donderdag 28 maart - lokatie: Willemstad (CW)

Landelijk Opleidingsplan Anesthesiologie: Duurzaam en Aantoonbaar Bekwaam - lokatie: Nijmegen (NL)

Lezing en klinisch seminar Rachel Blass 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Huisartsen nascholing op Curaçao 2019 zaterdag 23 maart en of zondag 24 maart 2019 - lokatie: Willemstad (CW)

Huisartsen nascholing op Curaçao 2019 20 punten van zondag 24 maart tot donderdag 28 maart - lokatie: Willemstad (CW)

Manhattan Masterclass - lokatie: New York (US)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Harderwijk (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Papendrecht (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Comfort Talk - lokatie: Deventer (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Uden (NL)

Eindreferaat "Zelfcompassie als transdiagnostische factor" - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Huisartsen nascholing op Curaçao 2019 Maandag 25 maart 2019 - lokatie: Willemstad (CW)

Kwaliteitsavond: Spreken of zwijgen? - lokatie: Beverwijk (NL)

Leiderschapsprogramma APOLLO voor managers Arkin - lokatie: Amsterdam (NL)

Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychische stoornis - lokatie: Zuidlaren (NL)

Referatencyclus Opleiding Psychiatrie 25 maart 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Workshop De dokter heeft het te druk - lokatie: Hengelo (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Harderwijk (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Affectfobietherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Basic Life Support en AED voor medisch specialisten - lokatie: Winterswijk (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

Bewegen en besturen; wat kun je daaruit aflezen? - lokatie: Enschede (NL)

Cursus Medische Statistiek in de Oncologie - lokatie:

de forensische manier van kijken - lokatie: Almere (NL)

Het nieuwe afwegingskader in de Hulp- en Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling - lokatie: Drachten (NL)

Het voeren van 'lastige' IFMS-gesprekken in groepsverband - lokatie: Eindhoven (NL)

Huisartsen nascholing op Curaçao 2019 Dinsdag 26 maart 2019 - lokatie: Willemstad (CW)

Implementatie van de Wet verplichte GGz, Wet Forensische Zorg en Wet Zorg en Dwang - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Cardiologie 2019 - lokatie: Baarn (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Nascholing Veerkracht - lokatie: Utrecht (NL)

Newborn Life Support - lokatie: Rotterdam (NL)

Opleidingssymposium Leren Innoveren - lokatie: Delft (NL)

Persoonlijk Leiderschapsprogramma voor medisch specialisten - lokatie: Delfgauw (NL)

psychiatrie en recht, module psychiater en wet verplichte ggz - lokatie: Zwolle (NL)

Samenwerking in de regio - lokatie: Rijssen (NL)

Shared Decision Making - lokatie: Enschede (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Leiden (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training in de HCR-20: V3 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Eindhoven (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, NVP, NVvP) - lokatie: Eindhoven (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Didactische Ondersteuning Medische Proffesionals (DOMP) - lokatie: Uden (NL)

Huisartsen nascholing op Curaçao 2019 Woensdag 27 maart 2019 - lokatie: Willemstad (CW)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Hoorn (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Beverwijk (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Hoorn (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Den Haag (NL)

Problematische gehechtheid in relatie tot persoonlijkheidsproblematiek en/of neurobiologische ontwikkelingsproblematiek zoals ADHD. - lokatie: Deventer (NL)

Refereerbijeenkomst Nij Smellinghe - Hersenspinsels, delier, dementie en depressie bij ouderen - lokatie: Drachten (NL)

Shared Decision Making - lokatie: Enschede (NL)

specialisatie partnerrelatiepsychotherapie deel I - lokatie: Amsterdam (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Apeldoorn (NL)

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Utrecht (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

CPZHN refereeravond 28 maart 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Cultuursensitief behandelen - Psychotherapie met een cultureel diverse patiëntengroep - lokatie: Diemen (NL)

Delict-amnesie - lokatie: Utrecht (NL)

EBRO-training - lokatie: Utrecht (NL)

Eindrefereerbijeenkomst 28 maart 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Vierdaagse basisopleiding volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Generic Instructor Course 2019 - lokatie: Houten (NL)

Haarlem en Meerse Samenscholing - lokatie: Parijs (FR)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Harderwijk (NL)

Huisartsen nascholing op Curaçao 2019 Donderdag 28 maart 2019 - lokatie: Willemstad (CW)

Implementatie van de Wet verplichte GGz, Wet Forensische Zorg en Wet Zorg en Dwang - lokatie: Utrecht (NL)

KNMG symposium: Innovatie in de zorg - lokatie: Zwolle (NL)

KPSP-Basiscursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclass Kunstmatige Intelligentie voor de zorg Voorjaar 2019 - lokatie: Den Dolder (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Breda (NL)

Middagsymposium Medische Staf Antes - 28 maart 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Nascholing "Euthanasie in de praktijk" - lokatie: Maastricht (NL)

Nascholing Antistollingsprotocol UMCG - lokatie: Groningen (NL)

NEJA-Conferentie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

SCBS Refereermiddag 'Nieuwe psycho-therapeutische interventies' - lokatie: Deventer (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Symposium "De behandeling van bipolaire stoornissen. Daar zit muziek in". - lokatie: Eindhoven (NL)

Teach the Teachers 28 maart en 4 juni 2019 - lokatie: Ede (NL)

Teach The Teachers-Plus: Communicatie - lokatie: Leiden (NL)

The complexity within mastocytosis; challenges in a very heterogeneous disease - lokatie: Groningen (NL)

Training Docentprofessionalisering AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Venray (NL)

Vaardig in conflict - lokatie: Garderen (NL)

Wetenschapsavond MMC 2019 - lokatie: Veldhoven (NL)

Wetenschapsdag 2019 - lokatie: Deventer (NL)

Basiscursus duikgeneeskunde - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Crazywise Conference editie 5. Natural Mental Health: an integrative approach - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Tilburg (NL)

De onbegrepen client van binnenuit bereiken - lokatie: Zeist (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

NRR Basic Life Support en AED - lokatie: Kolham (NL)

NVVS Voorjaarscongres 'Ethiek in seksuologisch onderzoek en praktijk' - lokatie: Amersfoort (NL)

Studiebijeenkomst 'Positieve psychologie en zingeving. Uitwerkingen in psychotherapie en geestelijke verzorging' - lokatie: Utrecht (NL)

Verdiepingscursus traumadiagnostiek en EMDR therapie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus Schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Gouda (NL)

Landelijk Opleidingsplan Anesthesiologie: Duurzaam en Aantoonbaar Bekwaam - lokatie: Utrecht (NL)

VNVA Corrie Hermannprijs Symposium: “Farmacotherapie M/V: soms is onderscheid nodig” - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Eindrefereer 1 april 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Financiën en bedrijfsvoering binnen het ziekenhuis & de coöperatie: Getting things done! - lokatie: Arnhem (NL)

Grenzeloze zorg - zorgen voor eigen grenzen - lokatie: Utrecht (NL)

Positieve gezondheidszorg Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Regiebehandelaar - lokatie: Nijmegen (NL)

STAP Teamtraining - Introductie in Team Resource Management voor simulatie trainers - lokatie: Groningen (NL)

Sterven op je Eigen Manier (STEM) - lokatie:

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

WOKJA: herkennen en omgaan met kindermishandeling voor de Jeugd Arts - lokatie: Roosendaal (NL)

Workshop 'Metacognitieve therapie voor gegeneraliseerde angststoornis' - lokatie: Arnhem (NL)

WRITEjunior - lokatie: Amsterdam (NL)

Actuele ontwikkelingen in de ambulante en klinische crisisinterventie - lokatie: Enschede (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Delict-amnesie - lokatie: Den Haag (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Nascholing "Euthanasie in de praktijk" - lokatie: Rotterdam (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Refugee Care[e]Education - zorg voor vluchtelingen - workshops 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Slaapproblemen en slaapstoornissen - lokatie:

Socratisch Motiveren: eendaagse introductieworkshop - lokatie: Arnhem (NL)

Teach The Teachers-Plus : feedback op de werkvloer - lokatie: Leiden (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Heerenveen (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Enschede (NL)

Ziekenhuis met goed rendement - lokatie: Breukelen (NL)

Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Hoorn (NL)

2-daagse nascholing huisarts-specialist: Buiten de lijntjes kleuren! 2019 - lokatie: Dalfsen (NL)

47e NVvP Voorjaarscongres: Psychiatrie van de Toekomst - lokatie: Maastricht (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Bijscholing BLS/ PBLS & AED - lokatie: Nijmegen (NL)

Evening symposium From predominant negative symptoms to better daily functioning - what can we offer schizophrenic patients today? - lokatie: Maastricht (NL)

Interprofessioneel opleiden - lokatie: Deventer (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Leermeesterbijeenkomst MANP Interprofessioneel Samenwerken - lokatie: Leiden (NL)

Medical Business Masterclass 2019 - lokatie:

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Eindhoven (NL)

Nascholing Antistollingsprotocol UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Scholing Stageopleiders - lokatie: Zeist (NL)

Studieconferentie Topzorg 2019 - lokatie: Oost-Vlieland (NL)

Symposium Pediatric ADHD: Optimizing symptom control & functioning after methylphenidate - lokatie: Maastricht (NL)

Symposium: Meet the Experts 2019 - lokatie: Maastricht (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Rotterdam (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Bunnik (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Care from the Heart - lokatie: Aljezur (PT)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Ermelo (NL)

Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

Dialectische Gedragstherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Fasegericht schematherapie in de groep bij cliënten met cluster C persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Maastricht (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders - lokatie: Dordrecht (NL)

Het traject en de impact van een tuchtkkacht - lokatie: Den Haag (NL)

Jaarlijks Congres - Angst bij kinderen en jongvolwassenen - 3e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Kind in de Knel - lokatie: Groningen (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Patiënt centraal in oncologiezorg: organisatie doet er toe - lokatie: Tilburg (NL)

Portfolio assessmenttraining MANP/MANP - lokatie: Rotterdam (NL)

Samen beslissen - lokatie: Delft (NL)

Samenwerken vanuit Medisch Leiderschap - lokatie: Doorn (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Symposium "Een goed begin is het halve werk" - lokatie: Halsteren (NL)

Symposium NAH - lokatie: Tilburg (NL)

Teach the teachers plus: Doelmatigheid - lokatie: Leiden (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

The 14th International Netherlands Cancer Institute Head and Neck Symposium: Diagnosis and treatment of head and neck cancer: locally advanced tumors - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Docentprofessionalisering Basis - lokatie: Breda (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Assen (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Wetenschapsavond Catharina Ziekenhuis - lokatie: Eindhoven (NL)

8e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Acute Zorg Congres - lokatie: Uden (NL)

Entre Nous - lokatie: 9765 AR Paterswolde (NL)

Preconference workshop 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

SCID-5-P training 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

12e EMDR congres (2019) - lokatie: Utrecht (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Middelburg (NL)

EPA 2019

Landelijk Opleidingsplan Anesthesiologie: Duurzaam en Aantoonbaar Bekwaam - lokatie: Utrecht (NL)

Landelijke dag erfelijke hartziekten - lokatie: Heerlen (NL)

Verdieping Gedrags- en Cognitieve Therapie (70 uurs verdieping VGCT) - lokatie: Amsterdam (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Ede (NL)

Bijscholing LVAK ABAN 8 april 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

BLS (basic Life Support) 2019 - lokatie:

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Implementatie van de Wet verplichte GGz, Wet Forensische Zorg en Wet Zorg en Dwang - lokatie: Utrecht (NL)

Nieuwste ontwikkelingen binnen de vakgroep ontwikkelingsstoornissen - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Rapporteren voor asielzoekers; stoomcursus voor ervaren rapporteurs - lokatie: Utrecht (NL)

Refereeravond Spaarne Gasthuis Oogheelkunde 2019 - lokatie: Haarlem (NL)

Suïcidepreventie multidisciplinaire richtlijn (PITSTOP-basis) - lokatie: Leiden (NL)

Teach the Teacher MUDOC dag 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teacher voor de Heelkunde: supervisie op de OK - lokatie: Arnhem (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Haarlem (NL)

Implementatie van de Wet verplichte GGz, Wet Forensische Zorg en Wet Zorg en Dwang - lokatie: Utrecht (NL)

Jelgersmalezing 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Nascholing ADHD: nieuwe richtlijnen, nieuwe inzichten? - lokatie: Oranjewoud (NL)

Oplossingsgericht Werken Basistraining - lokatie: Groningen (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Scholing deelnemers Commissie Onbedoelde Schade (COS) - lokatie: Breda (NL)

Slapen geeft Energie - lokatie: Voorburg (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Teaching on the Run: module 3 - interactief onderwijs - lokatie: Groningen (NL)

Wetenschapssymposium 2019 - Food for Thought - lokatie: Leeuwarden (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

CCL 2017 - 2019, cursus 4 - lokatie: Garderen (NL)

CCL Psa 2018 - 2019, cursus 3 - lokatie: Garderen (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Epidemiologie: de essentie begrijpen en vertalen naar de praktijk - lokatie: Zweeloo (NL)

Fundamental Disaster Management Course - lokatie: Almelo (NL)

Managementtraining voor AIO's - lokatie: Maastricht (NL)

Peer Support - lokatie: Nijmegen (NL)

Professioneel omgaan met (tucht)klachten - lokatie: Zeist (NL)

Referaten Breburg Academie GGZ- April 2019 - lokatie: Breda (NL)

Risicotaxatie in de klinische praktijk: training in de SAPROF - lokatie: Utrecht (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

Tjongercursus 2019 (Veiligheid op 1!) - lokatie: West-Terschelling (NL)

Train the Trainer / Generic Instructor Course (GIC) - lokatie: Kolham (NL)

verkorte nascholing/ opfriscursus Peer Support - lokatie: Nijmegen (NL)

11e jaarcongres Klinisch Psychologen & Klinisch Neuropsychologen

ABAN Sturen op kwaliteit en risico's - lokatie: Hoorn (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie:

Antidepressiva – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Enschede (NL)

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Putten (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Comfort Talk - lokatie: Deventer (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Crisisoefening / rampoefening - lokatie: Zutphen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

Diagnostiek van verslaving voor de specialist - lokatie: Utrecht (NL)

Disfunctioneren in de medische wereld; Don’t ask, don’t tell ((Jaarplan klinische bijeenkomsten MZH 2019) - lokatie: Groningen (NL)

Dubbel Diagnose: verdiepende scholing regiebehandelaren GGZ Oost Brabant - lokatie: Gemert (NL)

een nieuwe theorie over narcisme - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

EMDR voor psychotrauma: vierdaagse vervolgopleiding - lokatie: Arnhem (NL)

Kennis- en ontmoetingsdag, de kracht van de ouderenpsychiatrie - lokatie: Uden (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding - lokatie: Leiderdorp (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Eelderwolde (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Groningen (NL)

Nascholing Antistollingsprotocol UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Programma cursus ‘De nieuwe (verplichte) zorgwetgeving’ - lokatie: Balkbrug (NL)

Shared Decision Making / Samen Beslissen - lokatie: Hilvarenbeek (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Teach the teacher. Balanceren, bevlogenheid en burn-out in de vervolgopleidingen. - lokatie: Leiden (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

Vervolgopleiding EMDR bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Volante dag - lokatie: Zuidlaren (NL)

Werkconferentie Medische Staf MCL 2019 - "Samen" - lokatie: Leeuwarden (NL)

Zorgevaluatie in de dagelijkse FACT zorg: praktische ervaring met toepassing van de SCIL en de TSQ - lokatie: Boekel (NL)

4e Nationale Kankeroverleverschap Symposium - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

bijscholing intercollegiale coaching - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

Het onzichtbare werd zichtbaar - lokatie: Leiden (NL)

Niet-Westerse patiënten met psychische problemen: culturele competenties in de hulpverlening - lokatie: Arnhem (NL)

PITSTOP Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Studiedag Levenseindekliniek: Samen kom je verder! - lokatie:

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

Verdiepingscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Wet verplichte ggz - lokatie: Amersfoort (NL)

Workshop coachen op gedrag - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Advanced Wilderness Life Support (AWLS) - lokatie: Soest (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Basic Life Support en AED training - lokatie: Heemstede (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Haarlem (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

Grenzeloze zorg - zorgen voor eigen grenzen - lokatie: Utrecht (NL)

Master of Business Administration (MBA) - lokatie: Zeist (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Refereercyclus 2019 - lokatie: Groningen (NL)

SOLK en Persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the Teacher verdieping Simuleren kun je leren - lokatie: Utrecht (NL)

Teamtraining FACT Jeugd - lokatie: Haren (NL)

Workshop 'De Formule voor Duurzame Gedragsverandering' - lokatie: Scheemda (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Clinical Leadership Programma, Basics 1 & 2, Geen Speelbal maar Leider - lokatie: Bennebroek (NL)

Cursus KPSP - lokatie: Amsterdam (NL)

Debat duurzame inzetbaarheid - lokatie: Almelo (NL)

Feedback voor Medisch Specialisten - lokatie: Leiden (NL)

Hoofd-Hals Symposium - lokatie: Utrecht (NL)

Identiteit in deze tijd - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Utrecht (NL)

Motiveren kun je leren - lokatie: Werkhoven (NL)

Motiverende Gespreksvoering voor de medische professional - lokatie: Groningen (NL)

nascholing beginnend psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

psychiatrie en recht, module psychiater en wet verplichte ggz - lokatie: Arnhem (NL)

PsyXpert Leergang Diagnostiek - Meet the Experts (6 dagen) - lokatie: Veenendaal (NL)

Referaten maart - juni 2019 - lokatie: Groningen (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Emmen (NL)

Urogynaecologie/MDL symposium voor huisartsen 2019 - lokatie: Baarn (NL)

Werkconferentie Medische Staf MCL 2019 - "Samen" - lokatie: Leeuwarden (NL)

Wetenschappelijk eindreferaat; 'Zegt u het maar, u bent de dokter'; patiënten op langdurige psychiatrische verblijfsafdelingen over hun medicatie - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Bijscholing LVAK ABAN 17 april 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Dag van de preventie - lokatie: Utrecht (NL)

Implementatie van de Wet verplichte GGz, Wet Forensische Zorg en Wet Zorg en Dwang - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Amersfoort (NL)

Nascholing psychiatrie 17 april 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Scholingsavond (patiënten) informatie door de acute keten - lokatie: Nijmegen (NL)

Skipr-congres | Gastvrij Leiderschap - lokatie: Zeist (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Arnhem (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Tjongercursus 2019 (Veiligheid op 1!) - lokatie: West-Terschelling (NL)

Werkconferentie Medische Staf MCL 2019 - "Samen" - lokatie: Leeuwarden (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

"Combinatietherapie bij antidepressiva, nut en noodzaak van monitoring rondom gebruik van antipsychotica en antidepressiva, en afbouwen van antidepressiva". - lokatie: Spier (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Consulentenscholing Palliatieve zorg voorjaar 2019 - lokatie: Roermond (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Eindreferaten aios Psychiatrie donderdag 18 april 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Kom!passie in de zorg 2019 - lokatie: Hilversum (NL)

Leergang voor opleiders en stagebegeleiders - lokatie: Doorn (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

Nascholing ADHD: nieuwe richtlijnen, nieuwe inzichten? - lokatie: Heelsum (NL)

Onthoud dit! Een onvergetelijk geheugencongres - lokatie: Ermelo (NL)

Peer Support trainingen - lokatie: Apeldoorn (NL)

Programma Teach the Teacher Verdieping Cluster ZNN 2019-2020 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

psychiatrie en recht, module psychiater en wet verplichte ggz - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Train the Trainers op maat - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Hoogezand (NL)

25 uur cursus Schematherapie voor Gevorderden (VGCt) - lokatie: Utrecht (NL)

Implementatie van de Wet verplichte GGz, Wet Forensische Zorg en Wet Zorg en Dwang - lokatie: Utrecht (NL)

Lastige gesprekken na een calamiteit - lokatie: Almelo (NL)

Training Interne mentor - lokatie: Arnhem (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Almelo (NL)

Basisopleiding Mindfulnesstrainer/Psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

introductiecursus nieuwe leden medische staf noordwest ziekenhuisgroep - lokatie: Alkmaar (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Consulentenscholing Palliatieve zorg voorjaar 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Basistraining - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Refereerbijeenkomst Yulius 23 april 2018 - lokatie: Alblasserdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Hoogezand (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Heerlen (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Den Haag (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

26th International Symposium on Current Issues and Controversies in Psychiatry

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

BASISCURSUS EMDR - lokatie: Hilversum (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

De meting en impact van licht verstandelijke beperkingen (LVB) in de forensische context - lokatie: Rotterdam (NL)

Eindrefereerbijeenkomst 25 april 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

introductiedag maatregeladviesonderzoeken - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Reanimatiecursus - lokatie: Arnhem (NL)

Teach the teachers plus: Leerzame overdracht - lokatie: Leiden (NL)

Training Docentprofessionalisering AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Winschoten (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Systeemtherapie (Verdiepingscursus) - lokatie: Oranjestad (AW)

De Kracht van Kort - lokatie: Rotterdam (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Utrecht (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Basistraining - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Deskundigheidsbevordering “Agressieregulatie bij kinderen: kan virtual reality een uitkomst bieden?” - lokatie: Duivendrecht (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Imaginaire Exposure voor EMDR therapeuten - lokatie: Utrecht (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Basiscursus Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

Depressie-Plus: de vele kleuren van depressie bij ouderen - lokatie: Groningen (NL)

Diagnostisch onderzoek bij autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Arnhem (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Den Haag (NL)

Mijn cliënt wil niet meer leven, wat nu? - lokatie: Enschede (NL)

Toepassing nieuwe genetische methoden van research tot kliniek - lokatie: Venray (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Hoogeveen (NL)

Training PICS/TTI - lokatie: Assen (NL)

Training PICS/TTI - lokatie: Assen (NL)

Zorg+Welzijn | Congres 'Zorgmijders' - lokatie: Ede (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Haarlem (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Zoetermeer (NL)

De vijf wetenschappelijke zonden - lokatie: Weidum (NL)

Ernstige Psychische Aandoeningen - lokatie: Utrecht (NL)

Introductiedagen psychiaters GW/VB - lokatie: Leusden (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Oplossingsgericht Werken Basistraining - lokatie: Groningen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Crew Resource Management - Refreshertraining - lokatie: Ravenstein (NL)

D.I.T. Training - lokatie: Maastricht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Haarlem (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

FTO Altrecht 2019: Farmacogenetica - lokatie: Zeist (NL)

Jaarlijks Congres - Persoonlijkheidsproblematiek - 2e editie - lokatie: Utrecht (NL)

MBT en Trauma - lokatie: Groningen (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

Pro Justitia rapportage bezien door de ogen van de rechter - lokatie: Zwolle (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Samen beslissen - lokatie: Delft (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Stop to practice - lokatie: Zeist (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Train the Trainer / Generic Instructor Course (GIC) - lokatie: Kolham (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Hervind het echte contact met je patiënt en jezelf - lokatie: Castricum (NL)

Professionele Mentoren en Curatoren in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Professionele Mentoren en Curatoren in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

PsyXpert Congres 2019 - De Psychotherapie van de Toekomst - lokatie: Veenendaal (NL)

REATTACH Academy Mini-Symposium - lokatie: Voerendaal (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Assen (NL)

5th Australian & New Zealand Addiction Conference

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Interpersoonlijke psychotherapie in een groep - lokatie: Hilversum (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Verdieping Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: De Cocksdorp (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Affectfobietherapie - inleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

Interpersoonlijke psychotherapie bij depressie (I.P.T.) - lokatie: Amsterdam (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Jelgersmalezing 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Beverwijk (NL)

Masterclasses ValueBased Health Care (VBHC) - lokatie: Dordrecht (NL)

nascholing beginnend psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Protocol Woede, Wrok en Wraak - verdieping - lokatie: Groningen (NL)

Reanimatiecursus - lokatie: Arnhem (NL)

Teach the Teachers II - competentiegericht opleiden - lokatie: Utrecht (NL)

Training Mastr-protocol - lokatie: Assen (NL)

Workshop 'Aios in de knel' - lokatie: Hoorn (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Amsterdam (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Assen (NL)

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) - lokatie: Maastricht (NL)

Consulentenscholing Palliatieve zorg voorjaar 2019 - lokatie: Dordrecht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

Expertisecentrum Eetstoornissen - lokatie: Goes (NL)

GENERIC INSTRUCTOR COURSE - lokatie: Riel (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

Masterclass Financieel Management in de Zorg - najaar 2018 - lokatie: Breukelen (NL)

Nascholing Nicotine vervangende middelen - Tjongerschans - lokatie: Heerenveen (NL)

Reanimatiecursus - lokatie: Arnhem (NL)

Suïcidepreventie multidisciplinaire richtlijn (PITSTOP-basis) - lokatie: Leiden (NL)

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

Trauma bij kinderen - lokatie: Zeist (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

Empathy & Empathic Attunement in Emotion-Focused Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

GGZ-congres | Behandeling van patiënten met een laag IQ - lokatie: Nieuwegein (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Implementatie van EPA's in de opleidingspraktijk - lokatie: Utrecht (NL)

International conference “Centenary of community based psychiatry: landmarks and perspectives”

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Roermond (NL)

KPSP-Verdiepingscursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Nascholing ADHD: nieuwe richtlijnen, nieuwe inzichten? - lokatie: Breda (NL)

Pijn, uitgangspunten voor pijnanalyse en pijnbehandeling - lokatie: Haarlem (NL)

Scholing LVB-P en EPA - lokatie: Uden (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Training Groepsprocessen - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Leusden (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde voor de medisch spcialist - lokatie: Amsterdam (NL)

EMDR en Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Kasteeltraining EMDR vervolgtraining - lokatie: Oegstgeest (NL)

PITSTOP Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Vervolgcursus EMDR (4,5 dagen) - lokatie: Den Dolder (NL)

Advanced Life Support (ABAN) - lokatie: Uden (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Rotterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Castricum (NL)

Autisme bij vrouwen - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Emotieregulatie bij kinderen en adolescenten 2019 - lokatie: Veenendaal (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Hoorn (NL)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

Nascholing ADHD: nieuwe richtlijnen, nieuwe inzichten? - lokatie: Ridderkerk (NL)

Referaten maart - juni 2019 - lokatie: Groningen (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Sassenheim (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Teach the Teacher BASIS cursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher Basis voor stafleden WFG/Waterland - lokatie: Hoorn (NL)

“Leefstijlinterventie bij type 2 diabetes: voeding als therapie” - lokatie: Utrecht (NL)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Zwolle (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Beverwijk (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass voor opleiders ' Coachen van aios' - lokatie: Doorn (NL)

Mentaliseren als psychotherapeutisch gereedschap - lokatie: Utrecht (NL)

Nut en noodzaak van conflicten in therapiegroepen - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Scen-arts 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Airvaren: medisch leiderschap leren van de luchtvaart - lokatie: Teuge (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Congres Jeugd in Onderzoek 2019: Weten, leren en doen wat werkt - lokatie: Amsterdam (NL)

Eindrefereerbijeenkomst 23 mei 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Vierdaagse basisopleiding volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Teach The Teachers-Plus: Communicatie - lokatie: Leiden (NL)

Training Docentprofessionalisering AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Amsterdam (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Assen (NL)

Landelijk congres VPEP 2019 - lokatie: Arnhem (NL)

Professionalisering stafvoorzitters en MSB-bestuurders - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Rapporteursdag 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

6th Maudsley Mediterranean Forum

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Heartfulness intensive Cote d'Azur - lokatie:

Masterclasses ValueBased Health Care (VBHC) - lokatie: Dordrecht (NL)

Mijn carrière als medisch specialist - lokatie: Zeist (NL)

Slapen geeft Energie - lokatie: Swalmen (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

EVE Healthcare 2018 - lokatie: Eindhoven (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding Mindfulnesstrainer/Psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Programma Teach the Teacher Verdieping Cluster ZNN 2019-2020 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Tussen meegeven en forceren: probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties - lokatie: De Koog (NL)

Vierdaagse cursus (Imaginaire) Exposure behandeling bij PTSS - lokatie: Arnhem (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basis teach the teacher voor psychiatrie - lokatie: Leiden (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

EBRO-training - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher: werken met EPA's en bekwaam verklaren - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teachers 28 maart en 4 juni 2019 - lokatie: Ede (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

CCL Psa Cursus 5 2017/2018 en 2018/2019 - lokatie: Garderen (NL)

Congres - Complexe eetstoornissen bij jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Mentaliseren in gezinnen en systemen (MBFT) - lokatie: Amsterdam (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Breukelen (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Amersfoort (NL)

The REAL impact of ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Rotterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Adapting Evidence Based Treatments for Borderline Personality Disorder to Narcissistic Personality Disorder: Are they good enough? - lokatie: Zeist (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Brummen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Het levenseindegesprek met acute patiënten kan eerder! - lokatie: Amersfoort (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

Meesterklas 2.0 De Wet Verplichte GGZ en de Geneesheer Directeur - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Opleidingsmodule “Onafhankelijk Medisch Onderzoek inzake Medisch Handelen en Medische Aansprakelijkheid” - lokatie:

Overtuigtraining - lokatie: Hilversum (NL)

The REAL impact of ADHD - lokatie: Utrecht (NL)

The REAL impact of ADHD - lokatie: Utrecht (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Hoogeveen (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

GIT-PD congres, Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Risicotaxatie bij jeugdige zedendelinquenten: training in de J-SOAP D - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining - lokatie: Utrecht (NL)

Jelgersmalezing 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

nascholing beginnend psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Assen (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Taal en Gezondheid - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Bunnik (NL)

Dijklander Ziekenhuis Teach the Teacher Verdiepingsmodule 'Toetsen en beoordelen' - lokatie: Hoorn (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Amsterdam (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Assen (NL)

Masterclasses ValueBased Health Care (VBHC) - lokatie: Dordrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Breda (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

rTMS bij Depressie, OCS en nieuwe ontwikkelingen - lokatie: Nijmegen (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Putten (NL)

Teach the teacher. Balanceren, bevlogenheid en burn-out in de vervolgopleidingen. - lokatie: Leiden (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

Emergo Train System (ETS) oefening - lokatie: Delft (NL)

PITSTOP Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Gouda (NL)

Traumasporen in lichaam, brein en geest – Complex trauma en behandeling - lokatie: Utrecht (NL)

vervolgtrainingen communicatie - lokatie: Weesp (NL)

Riga: Verbinding! - lokatie: Rīga (LV)

Basic life support en AED - lokatie:

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Rotterdam (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Heterogeniteit aan posttraumatische beschadigingen - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ICH-GCP cursus: update wet- en regelgeving bij klinisch onderzoek in de dagelijkse praktijk (4 uurs) - lokatie: Emmen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

OZG huisartsen nascholingen - lokatie: Scheemda (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Referaten maart - juni 2019 - lokatie: Groningen (NL)

Wetenschappelijk Middagprogramma Kind en Jeugd - 18 juni 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

3rd WADD World Congress and 6th edition of SEPD International Congress "Precision Psychiatry in Dual Disorders"

7th annual scientific conference of the EAPM - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Denk mee met Menno de Bree: Medisch leiderschap ontleed - lokatie: Putten (NL)

EAPM 2019 | Integrating psychosomatic care across medical settings and specialities

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Besturen medische staf revalidatie-instellingen - lokatie: Den Dolder (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek van empathie in de klinische forensische praktijk: een verkenning - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Fundamental Disaster Management Course - lokatie: Zwolle (NL)

GGZ-congres | Behandeling van suïcidaliteit - lokatie: Nieuwegein (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

Samen beslissen - lokatie: Delft (NL)

Teach the Teacher Basis voor stafleden WFG/Waterland - lokatie: Hoorn (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training Docentprofessionalisering AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Breda (NL)

"Het Onderzoeksfestival" Onderzoeksprogramma Lentis Festival 2019 - lokatie: Zuidlaren (NL)

“The Dance of Attachment: An EMDR Relational Approach.” - lokatie: Eelderwolde (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde voor de medisch spcialist - lokatie: Amsterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Harderwijk (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Suïcidepreventie multidisciplinaire richtlijn (PITSTOP-basis) - lokatie: Leiden (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

ADHD en persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Vianen (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

IFMS - Opfris training / Intervisie werkzame Appraisers - lokatie: Weert (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Hoe maken TOPGGz-afdelingen het verschil voor patiënten met complexe zorgvragen? - lokatie: Amersfoort (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Den Haag (NL)

NIDA-training 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

De Droom van de Rede - lokatie: Brummen (NL)

GIC NRR - lokatie: Bilthoven (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Teach The Teachers-Plus: Communicatie - lokatie: Leiden (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Zomersymposium: Persoonlijkheidsstoornissen door het leven - lokatie: Boekel (NL)

Het plastisch brein - lokatie: Haarlem (NL)

Summer Course on Mood, Aggression & Attraction

Basisopleiding Mindfulnesstrainer/Psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Suïcidepreventie voor psychologen en psychiaters (NIFP) - lokatie: Utrecht (NL)

Supervisiedag update EMDR (standaard) protocollen 2018 - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Suïcidepreventie voor psychologen en psychiaters (NIFP) - lokatie:

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Landelijke Training Tutoren - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

Second official SIPS conference on placebo studies - lokatie: Leiden (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

nascholing beginnend psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

20th International Mental Health Conference

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

nascholing beginnend psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

19th World Congress of Psychiatry

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Basisopleiding Mindfulnesstrainer/Psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Schematherapie in groepen (Verdiepende booster met experiëntiële technieken) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, NVP, NVvP) - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus Coachend leidinggeven - lokatie: Utrecht (NL)

Overtuigtraining - lokatie: Hilversum (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Basistraining Schematherapie - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Crew Resource Management - Refreshertraining - lokatie: Ravenstein (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Utrecht (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Basiscursus Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) 2019 - lokatie: Onbekend (NL)

Basiscursus schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

Basisopleiding EMDR - lokatie: Den Dolder (NL)

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Voortgezette opleiding Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Leergang Infant Mental Health & Systeemtherapie: werken met jonge gezinnen: van preventie tot psychiatrie - lokatie: Wijchen (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Vierdaagse cursus (Imaginaire) Exposure behandeling bij PTSS - lokatie: Arnhem (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

Jelgersmalezing 2019 - lokatie: Leiden (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

EMDR voor psychotrauma: vierdaagse vervolgopleiding - lokatie: Arnhem (NL)

Leergang Medisch Leiderschap - lokatie: Doorn (NL)

Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige 2019 - lokatie: Leiden (NL)

2 daagse DGT Advanced training - lokatie: Soesterberg (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Putten (NL)

Didactische Ondersteuning Medische Proffesionals (DOMP) - lokatie: Uden (NL)

Keizermodule Meesterklas: :"De nieuwe kleren van de keizer van de bestuurder en de geneesheer-directeur in een veranderend krachtenveld met nieuwe wetgevende kaders - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Keizermodule Meesterklas: :"De nieuwe kleren van de keizer van de bestuurder en de geneesheer-directeur in een veranderend krachtenveld met nieuwe wetgevende kaders - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Wet verplichte ggz - lokatie: Amersfoort (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Katathym Imaginatieve Psychotherapie en Begeleiding (KIPB) - lokatie: Utrecht (NL)

Training Disturbances of Attachment Interview - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Medische Aspecten van Duursport 2019 - lokatie: Montecatini Terme (IT)

Basiscursus Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) 2019 - lokatie: Onbekend (NL)

Evidence-Based behandelingen bij PTSS; Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma - lokatie: Arnhem (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Tussen meegeven en forceren: probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties - lokatie: De Koog (NL)

Verdieping Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: De Cocksdorp (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Papendrecht (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Het coachen van de eigen opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

nascholing beginnend psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

OZG huisartsen nascholingen - lokatie: Scheemda (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Communicatie rond donatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

EBRO-training - lokatie: Utrecht (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Suïcidepreventie multidisciplinaire richtlijn (PITSTOP-basis) - lokatie: Leiden (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

vervolgtrainingen communicatie - lokatie: Weesp (NL)

Care from the Heart - lokatie: Aljezur (PT)

Basic life support en AED - lokatie:

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Functieanalyse en Betekenisanalyse binnen (G)CGt: update en state-of-the-art - lokatie: Arnhem (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Diagnostiek en Behandeling van Dwang, Preoccupaties en Rituelen bij Autisme - lokatie: Utrecht (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

WOKSEH: herkennen en omgaan met kindermishandeling voor de SEH-arts - lokatie: Riel (NL)

Basisopleiding Mindfulnesstrainer/Psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Hervind het echte contact met je patiënt en jezelf - lokatie: Zeegse (NL)

SCID-5-P training 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

Levensreddend handelen voor medici - lokatie:

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; van bejegening tot "echte"psychotherapie 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

GENERIC INSTRUCTOR COURSE - lokatie: Riel (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

MBT en Adolescenten - lokatie: Breda (NL)

Op hoop van zegen?! Een inspirerende cursus rond medisch-ethische dilemma's. - lokatie: Brummen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

rTMS bij Depressie, OCS en nieuwe ontwikkelingen - lokatie: Nijmegen (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde voor de medisch spcialist - lokatie: Amsterdam (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

Jelgersmalezing 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Nieuwegein (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, NVP, NVvP) - lokatie: Utrecht (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

9e Jaarcongres ClaudicatioNet - lokatie: Apeldoorn (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Vierdaagse basisopleiding volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Putten (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

EMDR bij preverbaal trauma - lokatie: Groningen (NL)

EMDR en Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Congress of the World Association for Sexual Health

Advanced Wilderness Life Support (AWLS) - lokatie: Soest (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

nascholing beginnend psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

OZG huisartsen nascholingen - lokatie: Scheemda (NL)

Training PANSS 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Mentaliseren als psychotherapeutisch gereedschap - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Suïcidepreventie multidisciplinaire richtlijn (PITSTOP-basis) - lokatie: Leiden (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Congres Ouderenpsychiatrie UPC KU Leuven 6e editie

Cursus Ontwikkelen van blended learning - lokatie: Leiden (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Assen (NL)

SIRE training - lokatie: Delft (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Ermelo (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

SCID-5-P training 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

23rd World Congress of Social Psychiatry

Training PICS/TTI - lokatie: Assen (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Ede (NL)

Australian Rural & Remote Mental Health Symposium

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Haarlem (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Training PICS/TTI - lokatie: Assen (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; autisme, persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie 2019 - lokatie: Castricum (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Putten (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

Visitatietraining - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding Mindfulnesstrainer/Psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Wetenschap in Opleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

Leergang Infant Mental Health & Systeemtherapie: werken met jonge gezinnen: van preventie tot psychiatrie - lokatie: Bunde (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Newborn Life Support - lokatie: Rotterdam (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Mastr-protocol - lokatie: Assen (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Crew Resource Management - Refreshertraining - lokatie: Ravenstein (NL)

Leadership Life Support dagtraining - lokatie: Putten (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Assen (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Breda (NL)

Meesterklas 2.0 De Wet Verplichte GGZ en de Geneesheer Directeur - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Dialectische Gedragstherapie bij Vrouwen met Autisme - lokatie: Utrecht (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde voor de medisch spcialist - lokatie: Amsterdam (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

SOLK en Persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Zeist (NL)

Tussen meegeven en forceren: probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties - lokatie: De Koog (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Jelgersmalezing 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

nascholing beginnend psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

10th Biennial Conference of the International Society of Affective Disorders

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Assen (NL)

Conversiestoornissen | Tweedaagse workshop - lokatie: Arnhem (NL)

What about Inflammation and Infection - lokatie: Vlieland (NL)

What about Perception - lokatie: Vlieland (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

EBRO-training - lokatie: Utrecht (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Rotterdam (NL)

Opleiding tot NIAZ auditor - lokatie: Zeist (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Assen (NL)

NIDA-training 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Castricum (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Tussen meegeven en forceren: probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties - lokatie: De Koog (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Amsterdam (NL)

vervolgtrainingen communicatie - lokatie: Weesp (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: De Koog (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Fundamental Disaster Management Course - lokatie: Nijmegen (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

SCID-5-P training 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Masterclass voor opleiders ' Coachen van aios' - lokatie: Doorn (NL)

Risicotaxatie in de klinische praktijk: training in de SAPROF - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

KPSP-Verdiepingscursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

OZG huisartsen nascholingen - lokatie: Scheemda (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

CQFPsy n°18 et CFP 2019

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Jelgersmalezing 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic life support en AED - lokatie: Uden (NL)

Meesterklas - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

diagnostiek van het geweten - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Risicotaxatie bij jeugdige zedendelinquenten: training in de J-SOAP D - lokatie: Utrecht (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Cultuursensitief behandelen: psychotherapie bij andere culturen - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Nut en noodzaak van conflicten in therapiegroepen - lokatie: Utrecht (NL)