Altrecht Refereeravonden - lokatie: Zeist (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

ECMT - Deep Brain Stimulation & Obsessive Compulsive Disorder - lokatie: Amsterdam (NL)

ECMT - Deep Brain Stimulation & Obsessive Compulsive Disorder - lokatie: Amsterdam (NL)

goed leiderschap en time management - lokatie: Rotterdam (NL)

IFMS auditoren intervisie Gelre Ziekenhuizen - lokatie: Apeldoorn (NL)

incidentanalyse met PRISMA/SIRE - lokatie: Leeuwarden (NL)

Juridische aspecten in de medische praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

nascholing beginnend psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Onderhandelen in de praktijk: Hoe onderhandel je over medicatie met de patient - lokatie: Deventer (NL)

OZG huisartsen nascholingen - lokatie: Scheemda (NL)

professionalisering van opleiders en leden van de opleidingsgroep tbv de medische vervolgopleidingen - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

referaat sept-okt - lokatie: Groningen (NL)

Refereerochtend 15 oktober 2019 - lokatie: Halsteren (NL)

Symposium 'Palliatieve zorg voor iedereen!' - lokatie: Den Haag (NL)

Teach the Teacher Implementatie EPA's en bekwaamverklaren - lokatie: Hoofddorp (NL)

Training 'Consulenten adviseren in de PaTz-groep' - lokatie: Amsterdam (NL)

Training PANSS 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Rotterdam (NL)

(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
‘Bipolar guidelines around from the world: evidence based medicine’
‘Efficacy and compliance in schizophrenia: could depot antipsychotics help?’
‘Efficacy and compliance in schizophrenia: could depot antipsychotics help?’
1e-lijns psychische zorg (ex-)vluchtelingen
2017-2019: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2017-2019: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2017-2019: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2017-2019: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2018-2020 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2018-2020 - Preventie Shakenbabysyndroom - KNMG
2018-2020 GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
2018-2020: SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
2018-2020: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
2019-2021: Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
2019-2021: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
2019-2021: Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: De rol van de huisarts
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Late effecten
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Leefstijl
abcdeSIM 2019-2
AccreDidact ADHD bij volwassenen/psychiater
AccreDidact Betrouwbaarheid van diagnostiek/psychiater
AccreDidact Diepe hersenstimulatie/psychiater
AccreDidact Dwang - obsessies en compulsies/psychiater
AccreDidact Elektroconvulsietherapie/psychiater
AccreDidact PTSS en traumatische rouw/psychiater
AccreDidact Slaapstoornissen/psychiater
AccreDidact Van SOLK naar somatisch-symptoomstoornis/psychiater
Accreditatietoets 'Bipolaire stoornissen en alcoholafhankelijkheid'
Accreditatietoets 'Is er een risico op toename van agressie bij een rookvrije GGZ?'
Accreditatietoets 'Prenatale psychologische stressfactoren en de ontwikkeling van affectieve stoornissen bij het kind'
Accreditatietoets 'Radicalisering en psychiatrie: pleidooi voor een brede blik'
Accreditatietoets 'Tijd voor Cluster C-persoonlijkheidsstoornissen: State of the Art'
Accreditatietoets 'Trends en ontwikkelingen in het medisch-onderwijskundig onderzoek'
Bescherming van informatie en privacy in de zorgbranche
Bipolaire Stoornissen
BROK® en WMO-GCP herregistratie
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Volwassene - voor artsen
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
CME-toets 'Acromegalie, herkenning van een zeldzame ziekte in de psychiatrie'
CME-toets 'De impact van stemmingsstabiliserende geneesmiddelen op cytokineconcentraties bij patiënten met een bipolaire stoornis’
CME-toets 'De relatie tussen posttraumatische stressstoornis en metabool syndroom'
CME-toets 'Depressie en angst bij Turkse en Marokkaanse minderheidsgroepen in Nederland'
CME-toets 'Kwaliteit van leven van patiënten in de langdurige forensische psychiatrie'
CME-toets 'Mindfulness-based cognitieve therapie voor patiënten met somatoforme stoornissen'
CME-toets 'Prolactine, antipsychotica en borstkanker'
CME-toets 'Psychische stress en cellulaire veroudering: de samenhang tussen depressie, angst en telomeerlengte'
CME-toets 'Publish & Perish; onderzoek naar onderzoek en onderzoekers’
CME-toets 'Risicotaxatie in de Nederlandse ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg'
CME-toets 'Terugval en chroniciteit van depressieve stoornis in de algemene bevolking; resultaten van NEMESIS-2'
CME-toets 'Zelfmanagement bij en behandeling van depressie; het patiëntenperspectief'
CPD-Online van de Royal College of Psychiatrists
Dementie Update 2010
Destigmatiserend werken
Dieetmaatregelen bij metabole ziekten
EBM voor oudere patiënten
eBROK
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
e-college ADHD bij volwassenen
e-college ADHD bij volwassenen
E-cursus Begeleiding bij Hongerstaking
e-learning ALS
E-learning Analgetica 2019
E-learning Cultural Formulation Interview
E-learning Insectenallergie
E-learning KNMG Meldcode Kindermishandeling
E-learning 'Optimizing ADHD treatment'
E-learning Ouder(s)ondersteuning
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
E-learning Wet verplichte ggz
E-learning: Gedeelde besluitvorming met kankerpatiënten
Ethische dilemma's bij asielzoekers
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
e-Xpert: Advanced Life Support
e-Xpert: Antistolling (SKB Winterswijk)
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
Genetica, de basis
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Gokproblematiek
Handhygiëne
Hardnekkige depressie TRD
Health data science/Big data
Health data science/Big data
Health Informatics: Eenmalige registratie, meervoudig gebruik.
Health Informatics: eHealth en zelfmanagement
Health Informatics: Elektronische Beslissingsondersteuning
Health Informatics: Evidence Based Health Informatics
Hersenveranderingen bij psychose en het effect van antipsychotica
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Interculturele zorg in GGZ
Introductieprogramma Informatiebeveiliging
Islam & palliatieve zorg: theorie en praktijk in de spreekkamer
Light PLUS WMO/GCP training
Management of adverse events of immune checkpoint inhibitors (ICPI)
Management of depression with agomelatine
Motiverende gespreksvoering bij LVB
Nascholing Depotantipsychotica: theorie en praktijk
NTvG CME
On-demand webcast 8e Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen - Farmacotherapie anno 2012 -
On-demand webcast Avondsymposium Psychotische Stoornissen & Therapietrouw 2011
On-demand webcast 'The Potential Role of Novel Atypical Depot Formulations in the Treatment of Schizophrenia
Online Course: het perioperatieve traject bij kwetsbare ouderen
Online Course: Kennis van zorgkosten
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online Course: Waardegedreven zorg en verandermanagement
Online Course: Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik - Casus
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - Casus
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- Casuïstiek
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Casus
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Uitzending
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen (casus)
Online nascholing Stoppen met roken - casuïstiek
Online nascholing Stoppen met roken - Discussieprogramma
Online trainingsprogramma Samen Beslissen
Online WMO/GCP training KABIZ(NVFZ)-OA-ZA-NVFG
Privacy en informatieveiligheid
Prostaatcarcinoom bij ouderen
Psyfar 2016-2
Psyfar 2016-3
Psyfar 2016-4
Psyfar 2017-1
Psyfar 2017-2
Psyfar 2017-3
Psyfar 2017-4
Psyfar 2018-1
Psyfar 2018-2
Psyfar 2018-3
Psyfar 2018-4
Psyfar 2019-1
Psyfar 2019-2
Psyfar 2019-3
Psyfar 2019-4
Psyfar 'Meet the expert' 14 januari 2019
Psyfar 'Meet the expert' 3 december 2018
Psyfar 'Meet the expert' 4 februari 2019
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyXpert 2017-4, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2018-1, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2018-2, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2018-4, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-1, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-3, modules 1 t/m 4
Refugee Care[e]Education
Refugee Care[e]Education - zorg voor vluchtelingen - e-learning format
Resourcegroepen in de GGZ
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - Casuïstiek
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 1
Selectie en inrichting van zorginformatiesystemen
Suïcide Preventie voor Behandelaren (e-learning)
Suïcidepreventie
Target@Work
The Health Innovation Discovery Course
Verbindende gesprekstechniek - In gesprek met psychose
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
WebTV Complex trauma bij kinderen - de focus op dissociatie
Web-tv Immuun Pro 3: Kankerimmuuntherapie in uw MDO - praktijkcasuïstiek uit het UMCU
Weefseldonatie vanuit het ziekenhuis
WMO/GCP-herregistratie en BROK-herregistratie per oktober 2018
ziekte van Fabry
ziekte van Gaucher
ZiROP.nl

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Chronobiologie en chronotherapie van Affectieve Stoornissen - lokatie: Echt (NL)

Conferentie Pijnnet Noord-Nederland - lokatie: Haren (NL)

Cöordineren en sturen in het UMCG - lokatie:

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Cultuur georiënteerde Beknopte eclectische Psychotherapie PTSS (Co-BEPP) - lokatie: Rotterdam (NL)

EPA’s, samen verantwoord en vertrouwd bekwaam verklaren - lokatie: Deventer (NL)

Mentaliseren als psychotherapeutisch gereedschap - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Utrecht (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Suïcidepreventie multidisciplinaire richtlijn (PITSTOP-basis) - lokatie: Leiden (NL)

Teach the Teachers-Plus: Feedback en coachen op competenties - lokatie: Leiden (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Groningen (NL)

TFP-opleiding - lokatie: Amersfoort (NL)

Wetenschapsdag 2019 - lokatie: Almelo (NL)

(team)Workshop Implementatie van EPA's in de opleidingspraktijk - lokatie: Utrecht (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Afscheidszorg bij perinatale sterfte - lokatie: Beverwijk (NL)

ALS symposium - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Bakkeveen (NL)

Compassietraining voor zorgprofessionals: Mindfulness-Based Compassionate Living | MBCL - lokatie: Groningen (NL)

Congres Ouderenpsychiatrie UPC KU Leuven 6e editie

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Cursus Bewegingsstoornissen in de psychiatrie - lokatie: Groningen (NL)

Cursus Ontwikkelen van blended learning - lokatie: Leiden (NL)

Dag van de Inhoud Alkmaar - 17 oktober 2019 - lokatie: Alkmaar (NL)

Emergo Train System (ETS) oefening - lokatie: Gouda (NL)

Executive Seminar Patiëntveiligheid - lokatie: Utrecht (NL)

Facing the challenges in maintaining a culture of safety - lokatie: Groningen (NL)

Genderspecifieke zorg: fact of fictie? - lokatie: Drachten (NL)

High & Intensive Care Symposium - lokatie: Barendrecht (NL)

High & Intensive Care Symposium - lokatie: Barendrecht (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Inleiding epidemiologie - lokatie: Delft (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Harderwijk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Assen (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Amsterdam (NL)

Onwel na vaccinatie - lokatie: Bilthoven (NL)

Operational Excellence Yellow Belt - lokatie: Maastricht (NL)

Professioneel handelen bij seksueel geweld - lokatie: Hilversum (NL)

psychiatrie en recht, module psychiater en wet verplichte ggz - lokatie: Heerlen (NL)

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie: Amsterdam (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

SIRE training - lokatie: Delft (NL)

STAP Teamtraining - Introductie in Team Resource Management voor simulatie trainers - lokatie: Groningen (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Vught (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Groningen (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Ermelo (NL)

Terugkomdagen Stop to practice - lokatie: Zeist (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Heerenveen (NL)

Wet verplichte GGZ - lokatie: Spier (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

EMDR voor psychotrauma: vierdaagse vervolgopleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Den Haag (NL)

Onderwijs gedurende het dagelijkse werk - lokatie: Enschede (NL)

SCID-5-P training 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Teach the Teacher 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach The Teachers voor niet-opleidingsgroepen - lokatie: Delft (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Kaapstad 2019 - lokatie: Cape Town (ZA)

Antidepressiva – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Tilburg (NL)

Basiscursus GCP-MWO voor Klinisch onderzoekers - lokatie: Maastricht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

Explain Pain - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Klinisch Pathologische Conferentie - lokatie: Helmond (NL)

Radboud Grand Rounds - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Samen Beslissen - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Teaching on the run module 6- Lastige gesprekken in de opleiding - lokatie: Groningen (NL)

Teaching on the Run: module 5 - STAMPPOT - lokatie: Almelo (NL)

Wetenschappelijke referaten: '“Behandeling van hoofdpijnklachten post-ECT middels zuurstoftherapie; eerste resultaten van een proof of concept studie”; "Hoe komen psychiaters tot een diagnose" - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

CRM training - lokatie: Venlo (NL)

Scholingsavond Partnergeweld - lokatie: Nijmegen (NL)

Skillslab crisisinterventie - lokatie: Heerlen (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Teach the Teacher - Verwonder en Verbeter - lokatie: Utrecht (NL)

" Je ziet het niet aan de buitenkant " - lokatie: Deventer (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Bekwaam verklaren met EPA's - lokatie: Eindhoven (NL)

Consulentenscholing Palliatieve zorg najaar 2019 - lokatie: Elst (NL)

Dag van de Inhoud Den Bosch - 24 oktober 2019 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Eindrefereerbijeenkomst 24 oktober 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Pop up theater voor medisch specialisten - lokatie: Goes (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Zutphen (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Almelo (NL)

Vluchtelingen en de GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

Vluchtelingen en de GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

23rd World Congress of Social Psychiatry

Congres Psychotrauma & Psychiatrie - Curacao - lokatie: Willemstad (CW)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Van hokjes naar netwerk – de nieuwe GGZ. - lokatie: Vught (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Congres Psychotrauma & Psychiatrie - Curacao - lokatie: Willemstad (CW)

Congres Psychotrauma & Psychiatrie - Curacao - lokatie: Willemstad (CW)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

Aandacht voor zwakbegaafdheid in de geestelijke gezondheidszorg - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Ede (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Ede (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Gouda (NL)

Australian Rural & Remote Mental Health Symposium

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Beducht voor de tucht?! - lokatie: Beverwijk (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Haarlem (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Ede (NL)

FTO 28 oktober 2019 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Imaginaire Exposure voor EMDR therapeuten - lokatie: Utrecht (NL)

Multidisciplinaire teamtraining CRM - lokatie: Eindhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Referatencyclus Opleiding Psychiatrie 28 oktober 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Training PICS/TTI - lokatie: Assen (NL)

Training Samen Beslissen - lokatie: Nijmegen (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Dordrecht (NL)

“Laatste gegevens over de nieuwste antipsychotica en de impact van metabool syndroom” - lokatie: Horst (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam (NL)

AIOS supervisorentraining gevorderden - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support en AED training - lokatie: Heemstede (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Wvggz - lokatie: Assen (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Cass18+ middagsymposium "ASS & Persoonlijkheid" - lokatie: Utrecht (NL)

De complicatiebespreking; leren van incidenten en calamiteiten - lokatie: Amstelveen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Depot antipsychotica: theorie en praktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Depot antipsychotica: theorie en praktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Dialectische Gedragstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Hoe overleef ik .... de psychiatrie? - lokatie: Deventer (NL)

Inspiratiesessie Social Media en social ambassadeurschap - lokatie: Enschede (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Neonaticide - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Netwerkbijeenkomst Darmkanker Screening - lokatie: Amsterdam (NL)

Onwel na vaccinatie - lokatie: Bilthoven (NL)

Operational Excellence Yellow Belt - lokatie: Maastricht (NL)

Opfriscursus Feedback en KPB Geriatrie - lokatie: Hoofddorp (NL)

Q-tracers scholing voor medisch specialisten - lokatie: Roosendaal (NL)

Samen werken aan samenwerken - lokatie: Vught (NL)

Scholing Juiste zorg op de juiste plek: Kleine verrichtingen in de HAP (29-10-19) - lokatie: Heerenveen (NL)

Somatische zorg in de psychiatrie; onderbelicht of overkill? - lokatie: Deventer (NL)

Symposium Zorg voor morgen 2019 - lokatie: Almelo (NL)

Teach the Teacher - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Zwolle (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

train de trainerscursus HOOP2.0 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Leusden (NL)

Workshop 1e-lijns psychische zorg vluchtelingen en nieuwkomers - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop EPA’s en bekwaam verklaren - lokatie: Tilburg (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Harderwijk (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Amsterdam (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; autisme, persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie 2019 - lokatie: Castricum (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Bijscholing LVAK ABAN 27 mei 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Concentratie van zorg in de OOR ZWN: consequenties voor de opleiding - lokatie: Rotterdam (NL)

CRM voor instructeurs - lokatie: Bilthoven (NL)

Cursus Jeugdrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

EuSim level 2 (advanced) - lokatie: Bilthoven (NL)

Fryslân Konferensje 2019 - lokatie: Wolvega (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass Financieel Management in de Zorg - najaar 2019 - lokatie: Breukelen (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Amersfoort (NL)

Nascholing psychiatrie 30 oktober 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

nascholingsmiddag - lokatie: Zutphen (NL)

Over haast?! Hebben we de klok of hebben we de tijd? - lokatie: Ermelo (NL)

Preventie van Suïcidaal gedrag bij jongeren: het moet en kan beter! - lokatie: Amsterdam (NL)

Rabo miniMaster Medisch Specialisten - lokatie: Dordrecht (NL)

Symposium Palliatieve Zorg - Levensvragen in de palliatieve fase, wat kun je ermee? - lokatie: Ugchelen (NL)

Themabijeenkomst Gezond en veilig werken - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Vitaal Bedreigde Patiënt - lokatie: Rotterdam (NL)

1-daagse training SIRE (Systematische Incident Reconstructie Evaluatie) 2019-2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Putten (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Purmerend (NL)

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Alkmaar (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

Breinbrekers, Over toegebracht schedelhersenletsel. - lokatie: Utrecht (NL)

Co-BEPP, kort en krachtig - lokatie: Rotterdam (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Vught (NL)

De kracht van eigen ervaring - Vijf jaar deskundigheid bij Emergis - lokatie: Goes (NL)

Deinstitutionalisation: the Dutch way? The deinstitutionalisation of Dutch mental healthcare in a European perspective - lokatie: Utrecht (NL)

Docentprofessionalisering Medische Vervolgopleidingen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Feedback op brieven - lokatie:

Interprofessionele teamtraining Crew Resource Management - lokatie: Hilversum (NL)

Jong en digitaal - lokatie: Amersfoort (NL)

Management & Economie in Zorg en Welzijn - lokatie: Groningen (NL)

Masterclass ''De essentie van leiderschap in de psychiatrie'' - lokatie: Den Dolder (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

Onwel na vaccinatie - lokatie: Bilthoven (NL)

Pop up theater voor medisch specialisten - lokatie: Goes (NL)

Teach the Teacher basiscursus ZNN - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Teach the Teacher: werken met EPA's en bekwaam verklaren - lokatie: Amsterdam (NL)

Teaching on the Run: module 12 - Effectief begeleiden van co assistenten in M1 G2020 - lokatie: Staphorst (NL)

Teaching on the Run: module 3 - interactief onderwijs - lokatie: Groningen (NL)

Training Groepsprocessen - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining - lokatie: Utrecht (NL)

Zorg van de wieg tot het graf, cultuur maakt het verschil. - lokatie: Dordrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus GCP-MWO voor Klinisch onderzoekers - lokatie: Venlo (NL)

Basisopleiding Mindfulnesstrainer/Psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Co-Resolve / Deep Democracy voor Leiders - lokatie: Den Haag (NL)

De Brede Kijk op de Praktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Alkmaar (NL)

Klassikale GCP verdiepingssessie 4 uur ABAN-KNOV-NVHVV-NVFG-V&VN-VSR - lokatie: Utrecht (NL)

Tijdbesparend vergaderen - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Wetenschap in Opleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Amsterdam (NL)

De Zorg van de Toekomst! Onze zorg van nu? - lokatie: Groningen (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Eindhoven (NL)

Training vakgroepontwikkeling (incompany) - lokatie: Dalfsen (NL)

Change management - lokatie: Ashridge (GB)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Wvggz - lokatie: Assen (NL)

CBRN Awareness voor medisch personeel (behandelaars en verpleegkundigen) - lokatie: Vught (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Tilburg (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

Een eigen praktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Hoogbegaafde volwassenen in de GGZ - lokatie: Utrecht (NL)

incidentanalyse met PRISMA/SIRE - lokatie: Sittard (NL)

Kraanven 2019 - lokatie: Arnhem (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

Shared Decision-Making Gedeelde Besluitvorming - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Teaching on the Run: module - 7 Leerstijlen - lokatie: Zwolle (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Leeuwarden (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Deventer (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Rotterdam (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Cat-training - lokatie: Leiden (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Nijmegen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Nijmegen (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Amsterdam (NL)

HappyDoc - lokatie: Putten (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

ICT & Gezondheidsrecht: de basis - lokatie: Amsterdam (NL)

IMH cursus 6: Trauma binnen de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Jaarcongres De Qruxx van kwaliteit - lokatie: Houten (NL)

KNMG Jubileumcongres 2019 Dokter in verandering - lokatie: Nieuwegein (NL)

netwerk kinder- en jeugdpsychiaters en kinderartsen Zuid Limburg - lokatie: Echt (NL)

Newborn Life Support - lokatie: Rotterdam (NL)

Onwel na vaccinatie - lokatie: Bilthoven (NL)

Operational Excellence Yellow Belt Plus - lokatie: Maastricht (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

RONA scholing voor leden opleidingsgroep; Het formuleren van leerdoelen en effectieve feedback geven. - lokatie: Amsterdam (NL)

Samen Beslissen: Introductiesessie - lokatie: Uden (NL)

Socratisch Motiveren: eendaagse introductieworkshop - lokatie: Arnhem (NL)

Somatische dissociatie & chronische pijn met EMDR - lokatie: Groningen (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Zwolle (NL)

Symposium Meeting of Minds XI - lokatie: Unterschleißheim (DE)

Teach the Teachers 5 november 2019 en 6 februari 2020 - lokatie: Ede (NL)

Teach the Teachers IA - basismodule blended learning - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Ridderkerk (NL)

Training Mastr-protocol - lokatie: Assen (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Wetenschappelijk referaat: “Dementie of psychiatrie; een bijzondere casus uit de praktijk”” - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Workshop 1e-lijns psychische zorg vluchtelingen en nieuwkomers - lokatie: Diemen (NL)

Workshop EPA's en bekwaamverklaren - lokatie: Rotterdam (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Apeldoorn (NL)

Zingeving in de spreekkamer - lokatie: Werkhoven (NL)

Actieve Donorregistratie... En dan? - lokatie: Amsterdam (NL)

Actieve Donorregistratie... En dan? - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus CBT-E Eetstoornissen - 2018 - lokatie: Den Haag (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Venray (NL)

CRM training - lokatie: Venlo (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Focus on Mental Health, dokteren in tanzania deel 13 - lokatie: Moshi (TZ)

Maatwerk Teach the Teacher Anesthesiologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Move knowledge, not patients - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Opleidingsdag 6 november 2019 - lokatie: Tilburg (NL)

Plenaire bijeenkomst MCN Schildkliercarcinoom Noordoost-Nederland - lokatie: Hoogeveen (NL)

Praktijktraining Basistraining Psychiatrie & Verslaving na afronding E-learning modules: Somatiek en Verslaving Psychopathologie en Middelengebruik - lokatie: Warnsveld (NL)

SIM Instructor Recurrent - lokatie: Bilthoven (NL)

Suïcidepreventie 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

Teach the Teacher Implementatie EPA's en bekwaamverklaren - lokatie: Hoofddorp (NL)

Teaching on the Run: module - 7 Leerstijlen - lokatie: Zwolle (NL)

TOPZ symposium Onbekend maakt onbemind - lokatie: Haarlem (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Apeldoorn (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

20e Psychologenconferentie GGZ NHN; De Psycholoog in onze GGZ - lokatie: Heiloo (NL)

6e Wetenschapssymposium Arkin: So What? - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

BKO (Basismodule didactiek) Intensive - lokatie:

Congres Geweld tegen psychiatrische patiënten. Een probleem komt nooit alleen. - lokatie: Rotterdam (NL)

Consulentenscholing Palliatieve zorg najaar 2019 - lokatie: 6049 CJ Herten (NL)

Consulentenscholing Palliatieve zorg najaar 2019 - lokatie: Dordrecht (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Ravenstein (NL)

Crew Resource Management - Refreshertraining - lokatie: Ravenstein (NL)

CRM voor instructeurs - lokatie: Bilthoven (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Het tuchtrecht, wat nu? - lokatie: Sittard (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Imagine2 - lokatie: Overberg (NL)

Interprofessionele teamtraining Crew Resource Management - lokatie: Hilversum (NL)

Jaarlijks Congres - Autisme - 7e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Klassikale GCP verdiepingssessie 4 uur ABAN-KNOV-NVHVV-NVFG-V&VN-VSR - lokatie: Utrecht (NL)

Leadership Life Support dagtraining - lokatie: Putten (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding - lokatie: Leiderdorp (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Zeist (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Assen (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Breda (NL)

Meander symposium 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Meesterklas 2.0 De Wet Verplichte GGZ en de Geneesheer Directeur - lokatie: Hoog Soeren (NL)

METS GIC - lokatie: Bilthoven (NL)

Mobile Healthcare - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met lichamelijk onverklaarde klachten - lokatie: Rotterdam (NL)

Pop up theater voor medisch specialisten - lokatie: Goes (NL)

Positieve gezondheid en Opleiden 2019 - lokatie: Heeze (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Psyfar masterclass psychofarmacologie bij kinderen en adolescenten - lokatie: Garderen (NL)

PsyXpert Masterclass - De Essentie van Psychotherapie - 2019 - lokatie: Garderen (NL)

Rock-‘n-roll of behandelinterventies waar muziek in zit - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing Medisch Ethische Commissie - lokatie: Heerenveen (NL)

Studiedag Seksuele Stoornissen - 7 november 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Vught (NL)

Supervisorentraining Rijnmond 7 november 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

TtT IC - Workshop Begeleiden van Aios - lokatie: Utrecht (NL)

Van stille substitutie naar interprofessionele samenwerking. Met de patiënt als kern in de keten - lokatie: Delft (NL)

Verbindende communicatie - lokatie: Doorn (NL)

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie:

Wetenschapsmiddag Rivierduinen 2019 - lokatie: Leiden (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Enschede (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Apeldoorn (NL)

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Groningen (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Den Haag (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Dialectische Gedragstherapie bij Vrouwen met Autisme - lokatie: Utrecht (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde en infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde voor de medisch spcialist - lokatie: Amsterdam (NL)

Emergency care training - lokatie: The Bottom (AN)

Hypnose en Hypnotherapie - lokatie: Groningen (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarcongres Lean in de zorg 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Jaloezie en afgunst - afweren of toe-eigenen? - lokatie: Amsterdam (NL)

Najaarssymposium: Veiligheid & Psychiatrie "Hoe gaan we als psychiaters om met de ‘roep’ om veiligheid?" - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie, 50 uurs vervolgcursus VGCt en Register Schematherapie - lokatie: Nijmegen (NL)

Specialistische cursus groepspsychotherapie - lokatie: Ede (NL)

Studiedag Expertisecentrum Euthanasie: "talloos zijn de paden, waarlangs wij zoekend grafwaarts gaan" - lokatie:

Symposium Zorgevaluatie - lokatie: Utrecht (NL)

Wenckebach Symposium 8-11-2019 - lokatie: Kerkrade (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Apeldoorn (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Dokter ziek van controle? Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Landelijk Opleidingsplan Anesthesiologie: Duurzaam en Aantoonbaar Bekwaam - lokatie: Apeldoorn (NL)

Supervisorencursus (registratie supervisor NVP) - lokatie: Amsterdam (NL)

Surinamedag 2019 - lokatie: Hoofddorp (NL)

Teaching on the Run: module 8 - Onderwijs op de polikliniek - lokatie: Dalfsen (NL)

Zorgacceleratiereis China 2019 - lokatie: Shanghai (CN)

(team)Workshop Implementatie van EPA's in de opleidingspraktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basiscursus duikgeneeskunde - lokatie: Ambaro (MG)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Basistraining Monitoring - lokatie: Groningen (NL)

Basistraining Monitoring - lokatie: Groningen (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Nijmegen (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Soesterberg (NL)

Mini Symposium Antistolling - lokatie: Venlo (NL)

Opleidingssymposium 11 november 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Samen Beslissen: Introductiesessie - lokatie: Uden (NL)

SOLK en Persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Zeist (NL)

Stalking Risk Profile: risicotaxatie en management bij stalkers - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teachers-Plus: Het bespreken en beoordelen van professioneel gedrag - lokatie: Leiden (NL)

Tussen meegeven en forceren: probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties - lokatie: De Koog (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Workshop EPA's en bekwaamverklaren - lokatie: Rotterdam (NL)

Workshop opleiderskwaliteiten: met de SETQ in actie! - lokatie: Breda (NL)

Andersdag: Wet verplichte GGZ - lokatie: Veghel (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Tilburg (NL)

Basistraining Wvggz - lokatie: Emmen (NL)

Beter samenwerken met collega’s. Non-Technical-Skills: Hoe leid je daarin op? - lokatie: Leiden (NL)

Cursus Coachend leidinggeven - lokatie: Zeist (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

Jelgersmalezing 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Kanker een chronische ziekte? Nieuwe dilemma’s in de hulpverlening - lokatie: Katwoude (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Masterclass Helping Young People Early (HYPE) - lokatie: Amersfoort (NL)

Meldcode kindermishandeling - lokatie: Enschede (NL)

Miracles of Music 2e editie - lokatie: Hilversum (NL)

Nascholing "Euthanasie in de praktijk" - lokatie: Zwolle (NL)

nascholing beginnend psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Netwerkbijeenkomst Darmkanker Screening - lokatie: Groningen (NL)

Opleidingscarrousel 12 november 2019 - lokatie: Delft (NL)

Opleidingssymposium; expeditie samen vooruit, zorg over grenzen heen - lokatie: Heerlen (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the Teacher - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the Teacher Implementatie EPA's en bekwaamverklaren - lokatie: Hoofddorp (NL)

Training tutoren consortia - lokatie: Nijmegen (NL)

Van beter naar Best! - lokatie: Eindhoven (NL)

Workshop 'De Formule voor Duurzame Gedragsverandering' - lokatie: Rotterdam (NL)

Zorg+Welzijn | Congres 'Zorgmijders' - lokatie: Ede (NL)

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Zuidlaren (NL)

Basic Life Support en AED training - lokatie: Heemstede (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Venray (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Rotterdam (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Maastricht (NL)

KWETSBAAR EN OUD - nascholing voor zorgverleners in de eerstelijn - lokatie: Breukelen (NL)

netwerk kinder- en jeugdpsychiaters en kinderartsen Zuid Limburg - lokatie: Breukelen (NL)

Refresher training Vitaal bedreigde patiënt & PSA - lokatie: Nijmegen (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Suïcidepreventie - lokatie: Horst (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Teach the Teacher BASIS cursus - lokatie: Amsterdam (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Arnhem (NL)

Vakgroepbrede bijeenkomst transdiagnostich werken: van belofte naar praktijk - lokatie: Duivendrecht (NL)

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Winschoten (NL)

10th Biennial Conference of the International Society of Affective Disorders

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Advance Pediatric Life Support - lokatie: Amsterdam (NL)

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Brummen (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Brandwondenscholingsdag DGOTC 2019 - lokatie: Hilversum (NL)

Congres Met het oog op behandeling 5 - lokatie: Bunnik (NL)

Consulentenscholing Palliatieve zorg najaar 2019 - lokatie: Leiden (NL)

CPZHN refereeravond 14 november 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

Dialectische Gedragstherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Dijklander Ziekenhuis Teach the Teacher Verdiepingsmodule 'Toetsen en beoordelen' - lokatie: Hoorn (NL)

Eindreferaten aios Psychiatrie donderdag 14 november 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Zeist (NL)

het getraumatiseerde kind en zijn omgeving - lokatie: Bunde (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

incidentanalyse met PRISMA/SIRE - lokatie: Breukelen (NL)

Interprofessionele teamtraining Crew Resource Management - lokatie: Hilversum (NL)

KOH | Sandwichdagen infectieziekten - lokatie: Eindhoven (NL)

KOH | Sandwichdagen infectieziekten - halve dag - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

nascholingsmiddag - lokatie: Zutphen (NL)

Netwerkbijeenkomst Darmkanker Screening - lokatie: Bathmen (NL)

Opleidingscongres 2019 'Leren Communiceren' - lokatie: Amersfoort (NL)

Psyfar masterclass verslaving - lokatie: Garderen (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Apeldoorn (NL)

Symposium Dementie & Culturele Diversiteit - lokatie: Den Haag (NL)

Symposium Nederlands Kenniscentrum Ouderen Psychiatrie - lokatie: Tilburg (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Vught (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training van de competenties maatschappelijk handelen en professionaliteit - lokatie: Alkmaar (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Zwolle (NL)

Workshop EPA's en bekwaamverklaren - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Heerlen (NL)

Congres Doen of Laten - lokatie: Nieuwegein (NL)

Congres: Emotieregulatie bij kinderen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding - lokatie: Leiderdorp (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Doorn (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

opleiding rapporteur NIFP: specifiek deel volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Programmadag Culturele Psychiatrie, Parnassia Groep - Verder bouwen aan een meer cultureel competente GGZ - lokatie: Den Haag (NL)

SCID-5-P training 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Werkgroep ECT Nederland - lokatie: Utrecht (NL)

Verdiepingscursus duikgeneeskunde "Duiken met je Hart" - lokatie: Ambaro (MG)

"Opstellen medische verklaring" - lokatie: Groningen (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Assen (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Assen (NL)

Conversiestoornissen | Tweedaagse workshop - lokatie: Arnhem (NL)

Crew Resouce Management (ABAN) - lokatie: 9728NT (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Uden (NL)

De gezonde dokter - een avond over werkgeluk - lokatie: Heerlen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Haarlem (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Nijmegen (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Amsterdam (NL)

incidentanalyse met PRISMA/SIRE - lokatie: Sassenheim (NL)

Kraanven 2019 - lokatie: Arnhem (NL)

Nascholing Wet verplichte GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

Nascholingsbijeenkomst Opl.Consortium Psychiatrie Noord-Nederland 18 november 2019 - lokatie: Groningen (NL)

Netwerkbijeenkomst Darmkanker Screening - lokatie: Eindhoven (NL)

Netwerkbijeenkomst Darmkanker Screening - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Deventer (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

What About Genes Environment and Neurotransmission - lokatie: Vlieland (NL)

What about Inflammation and Infection - lokatie: Vlieland (NL)

What about Perception - lokatie: Vlieland (NL)

What about Serotonine Maastricht University Capgroep psychiatrie - lokatie: Vlieland (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Delft (NL)

Workshop omgaan met perfectionisme - lokatie: Dordrecht (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Wvggz - lokatie: Hoogeveen (NL)

Consulentenscholing Palliatieve zorg najaar 2019 - lokatie: Oostzaan (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

EBRO-training - lokatie: Utrecht (NL)

Ethiek in de zorg - lokatie: Tilburg (NL)

Influenza, mini Symposium : ‘A never ending story’ - lokatie: 9728NT (NL)

Nascholing "Euthanasie bij dementie" - lokatie: Amersfoort (NL)

Oncologische Revalidatie - lokatie: Amsterdam (NL)

Operational Excellence Yellow Belt - lokatie: Maastricht (NL)

Opleiding tot NIAZ auditor - lokatie: Zeist (NL)

Plenaire Necrologiebespreking - Casus Creutzfeldt-Jacob - lokatie: Enschede (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Psychiatrie in het ziekenhuis - somatisch-psychiatrische comorbiditeit anno 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

STAP Teamtraining - Introductie in Team Resource Management voor simulatie trainers - lokatie: Groningen (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Zwolle (NL)

Wetenschappelijk referaat:“30 jaar psychiater bij Reinier van Arkel: een beleidspsychiatrische verkenning” - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Apeldoorn (NL)

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Zuidlaren (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

CRM training - lokatie: Venlo (NL)

Denk mee met Menno de Bree: Vrolijk pessimisme - lokatie: Putten (NL)

deskundigheidsbevordering: behandeling van slaapstoornissen en genetica bij psychofaramca - lokatie: Rosmalen (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

grip op opioïden - lokatie:

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Zwolle (NL)

Introductiedagen psychiaters GW/VB - lokatie: Leusden (NL)

KNMG SOLK 2019-2020 - lokatie: Tilburg (NL)

KOH | Sandwichdagen infectieziekten - lokatie: Eindhoven (NL)

KOH | Sandwichdagen infectieziekten - halve dag - lokatie: Eindhoven (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding - lokatie: Tilburg (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Den Haag (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Den Haag (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Amersfoort (NL)

Nascholing psychiatrie 20 november 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

NIDA-training 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Samen Beslissen: Training met Acteur - lokatie: Uden (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Suïcidepreventie - lokatie: Zwolle (NL)

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Groningen (NL)

5th International Congress of Mentalization Based Treatment - lokatie: Haarlem (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Castricum (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Begeleiden van aios op de werkplek - lokatie: Nijmegen (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Vught (NL)

De Ongelovige Thomas 2.0. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Ermelo (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Interactieve kwaliteitsbijeenkomst: Complicatie registratie - lokatie: Enschede (NL)

NVMO Congres 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teacher Basis - Begeleiden van aios: Opfriscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Tussen meegeven en forceren: probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties - lokatie: De Koog (NL)

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Groningen (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Extra bijeenkomst verslavingspsychiatrie - lokatie: Amersfoort (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Lustrum Congres KICG - God, geluk en Ggz; zingeving in de herstelgeorienteerde Ggz - lokatie: Dordrecht (NL)

Professionele Mentoren en Curatoren in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Professionele Mentoren en Curatoren in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

vervolgtrainingen communicatie - lokatie: Weesp (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Wetenschap in de psychiatrie. Houvast of hobby? - lokatie: Amsterdam (NL)

Wetenschapsmiddag - lokatie: Den Haag (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Almelo (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

CMF Najaarsconferentie: Hoop - geven of nemen? - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Lustrumcongres VNVA Noord-Nederland: Vrouwen kiezen.Van kiesrecht tot keuzestress. - lokatie: Groningen (NL)

Verdiepingscursus duikgeneeskunde "Duiken met je Hart" - lokatie: Ambaro (MG)

"Opstellen medische verklaring" - lokatie: Groningen (NL)

Aan de salg met continue opleidingsverbetering - lokatie: Heeze (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Jaarlijks Symposium en Workshop voor onafhankelijk keurende psychiaters voor het CBR - lokatie: Vianen (NL)

Management Development Managers JBZ - lokatie: Oost-, West- en Middelbeers (NL)

Programma Teach the Teacher Verdieping Cluster ZNN 2019-2020 - lokatie: Tilburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: De Koog (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Delft (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Wetenschappelijk Middagprogramma Rijnmond - 25 november 2019 - lokatie: Poortugaal (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Veldhoven (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Consulentenscholing Palliatieve zorg najaar 2019 - lokatie: Nijverdal (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

Fundamental Disaster Management Course - lokatie: Nijmegen (NL)

Hechtingsproblematiek bij kinderen - lokatie: Amersfoort (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

Jaarssymposium Depressie - lokatie: Amersfoort (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Maastricht (NL)

Psychische stoornissen bij ouderen - een overzicht voor de praktijk van 2020! - lokatie: Amsterdam (NL)

Psyfar Themadag Kind & Jeugd - lokatie: Zeist (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

SCID-5-P training 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Vught (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Zuidlaren (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

ALS recertificering - lokatie: Bilthoven (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Let’s Move On: Samen verder werken aan een gezonde leefstijl in de GGZ - lokatie: Ede (NL)

Masterclass voor opleiders ' Coachen van aios' - lokatie: Doorn (NL)

Praktijktraining Basistraining Psychiatrie & Verslaving na afronding E-learning modules: Somatiek en Verslaving Psychopathologie en Middelengebruik - lokatie: Warnsveld (NL)

Psychiatrie en zwangerschap - lokatie: Amersfoort (NL)

Refresher training Vitaal bedreigde patiënt & PSA - lokatie: Nijmegen (NL)

Risicotaxatie in de klinische praktijk: training in de SAPROF - lokatie: Utrecht (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Deventer (NL)

Teach the Teacher Implementatie EPA's en bekwaamverklaren - lokatie: Hoofddorp (NL)

VGCt Najaarscongres 2019, woensdag, donderdag en vrijdag - lokatie: Veldhoven (NL)

2e minisymposium Gedeelde Besluitvorming - lokatie: Amsterdam (NL)

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

De eerste 1000 dagen: handvatten voor de klinische praktijk - lokatie: Apeldoorn (NL)

De Zeven Hoofdzonden - lokatie: Brummen (NL)

Eindrefereerbijeenkomst 28 november 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Hoe vertel ik het mijn patiënt? - lokatie: Drachten (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

IDPZ 2019: Anders dan Anders. Bijzondere palliatieve zorg - lokatie: Urmond (NL)

Interprofessionele teamtraining Crew Resource Management - lokatie: Hilversum (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Heerlen (NL)

KPSP-Verdiepingscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

Negendaagse cursus Palliatieve Zorg voor Medisch Specialisten - lokatie: Beekbergen (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Psychosis, overcoming and mutual help

Rumoer rond de Forensische Psychiatrie - lokatie: Lunteren (NL)

Symposium Wondzorgnetwerk regio Den Bosch - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Enschede (NL)

Werken in een therapeutisch milieu - lokatie: Rotterdam (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Enschede (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Jubileumcongres 30 jaar Korsakov Centrum – Diagnostiek, behandeling en zorginnovatie - lokatie: Nijmegen (NL)

Klassikale GCP verdiepingssessie 4 uur ABAN-KNOV-NVHVV-NVFG-V&VN-VSR - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Kortdurende schematherapie: experiëntiële technieken - lokatie: Groningen (NL)

NVVS Najaarscongres - Geslachtsvariatie en Seksualiteit: 'Voorbij het binaire denken' - lokatie: Ede (NL)

Symposium Parentificatie - Als een kind te snel ouder wordt - lokatie: Amsterdam (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

"Opstellen medische verklaring" - lokatie: Groningen (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Uden (NL)

incidentanalyse met PRISMA/SIRE - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Refresher training Vitaal bedreigde patiënt & PSA - lokatie: Nijmegen (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teachers IA - basismodule blended learning - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Ede (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

OZG huisartsen nascholingen - lokatie: Scheemda (NL)

Pop up theater voor medisch specialisten - lokatie: Goes (NL)

Sekse en gender in de GGz - psychopathologie en vrouw-manverschillen 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Supervisorentraining Haaglanden 3 december 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Teach the teachers startende (en plaatsvervangend) opleiders - lokatie: Leiden (NL)

TtT IC - Workshop Begeleiden van Aios - lokatie: Utrecht (NL)

Wetenschapsmiddag - lokatie: Heerlen (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Zuidlaren (NL)

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

CQFPsy n°18 et CFP 2019

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Islamitische cultuur, seksulaiteit en seksueel geweld in de rapportage Pro Justitia - lokatie: Den Haag (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

ALS provider - lokatie: Bilthoven (NL)

Interprofessionele teamtraining Crew Resource Management - lokatie: Hilversum (NL)

Referaat tijdens artsenbijeenkomsten Brijder - lokatie: Den Haag (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Almelo (NL)

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Winschoten (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

NVMSR Themamiddag "Vragen staat vrij? Het belang van een goede vraagstelling" - lokatie: Nijkerk (NL)

opleiding rapporteur NIFP: specifiek deel jeugd straf - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

"Opstellen medische verklaring" - lokatie: Groningen (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

24e NVDK Congres - lokatie: Ede (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Docentprofessionalisering Kindergeneeskunde - lokatie: Nijmegen (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Refresher training Vitaal bedreigde patiënt & PSA - lokatie: Nijmegen (NL)

Samen Beslissen: Consult in beeld - lokatie: Uden (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Almelo (NL)

13e Jaarsymposium Verslaving - Voorkomen & genezen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basis cursus MSK echografie (Foundations of MSK Ultrasound) - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Follow Up DGT Training - lokatie: Nijmegen (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Jelgersmalezing 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Nascholing "Euthanasie bij dementie" - lokatie: Hoogeveen (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Zuidlaren (NL)

Basic life support en AED - lokatie: Uden (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Meesterklas - lokatie: Hoog Soeren (NL)

MMV-congres 2019 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Wilsonbekwaamheid - lokatie: Utrecht (NL)

Skipr Event Netwerkleiderschap - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Tweedaagse Workshop - lokatie: Apeldoorn (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Basic Life Support en AED training - lokatie: Heemstede (NL)

diagnostiek van het geweten - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Interne Mentorentraining GGZ Oost Brabant - lokatie: Boekel (NL)

Interprofessionele teamtraining Crew Resource Management - lokatie: Hilversum (NL)

Jaarlijks Congres - Levend verlies, blijvend verdriet - 5e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing "Euthanasie in de praktijk" - lokatie: Eindhoven (NL)

Pop up theater voor medisch specialisten - lokatie: Goes (NL)

Psyfar Themadag Psychiatrie & Somatiek - lokatie: Apeldoorn (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

SOLK - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Groningen (NL)

NVP congres: Dag van de Psychotherapie 2019, "De eerste 5 minuten" - lokatie: Amsterdam (NL)

Regie over je Loopbaan! - lokatie: Utrecht (NL)

Regie over je Loopbaan! - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

ICH-GCP cursus: wet- en regelgeving bij klinisch onderzoek in de dagelijkse praktijk (8 uurs) - lokatie: Emmen (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Teach the teacher. Balanceren, bevlogenheid en burn-out in de vervolgopleidingen. - lokatie: Leiden (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Pop up theater voor medisch specialisten - lokatie: Goes (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

Teach the Teachers IA - basismodule blended learning - lokatie: Utrecht (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leek (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam (NL)

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Winschoten (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Interprofessionele teamtraining Crew Resource Management - lokatie: Hilversum (NL)

SIM Instructor Recurrent - lokatie: Bilthoven (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Eelde (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Roermond (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Ede (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Dordrecht (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Werkgroepen begeleiden - lokatie: Leiden (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Imaginaire Exposure voor EMDR therapeuten - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Evidence-Based behandelingen bij PTSS; Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma - lokatie: Arnhem (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

BATLS 2019/2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Hilversum (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Slaapproblemen bij ouderen 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Disturbances of Attachment Interview - lokatie: Utrecht (NL)

ADHD in relatie tot slaap, neurologische en metabole aandoeningen - lokatie: Breda (NL)

Basistraining Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Competentiegericht opleiden van GGZ-professionals - lokatie: Bosch en Duin (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Tilburg (NL)

Basiscursus Lichaamsgericht Mentaliseren - lokatie: Zeist (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Risicotaxatie bij jeugdige zedendelinquenten: training in de J-SOAP D - lokatie: Utrecht (NL)

Corsendonk cursus - lokatie: Oud-Turnhout (BE)

WRITEjunior - lokatie: Amsterdam (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Soest (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Congres 'Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten' - lokatie: Amsterdam (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Schematherapie bij persoonlijkheidsstoornissen, agressie en verslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Training Praktijkopleiders VIOS MANP Deel 1 en 2 Studiejaar 2018 - 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basis en vervolgcursus schematherapie voor persoonlijkheidsstoornissen en hardnekkige angst- en stemmingsstoornissen - lokatie: Amstelveen (NL)

Co-Resolve / Deep Democracy voor Leiders - lokatie: Den Haag (NL)

WRITEjunior - lokatie: Amsterdam (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT) - lokatie: Groningen (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Sassenheim (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Landelijke studiedag Dubbele Diagnose - lokatie: Utrecht (NL)

ADHD in relatie tot slaap, neurologische en metabole aandoeningen - lokatie: Nootdorp (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Imaging in Psychiatrie - lokatie: Eindhoven (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Multidisciplinaire behandeling van de gevolgen van MS, van beperkingen naar mogelijkheden - lokatie: Zandvoort (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Roermond (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus Ontwikkelen van blended learning - lokatie: Leiden (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Teach the Teachers 5 november 2019 en 6 februari 2020 - lokatie: Ede (NL)

Verkorte opleiding Hypnose 2020 - lokatie: Bunde (NL)

Cultuursensitief behandelen: psychotherapie bij andere culturen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

FARE - Forensisch Ambulante Risico Evaluatie - lokatie: Utrecht (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Pivotal Response Treatment - lokatie: Utrecht (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Opfriscursus Organisatie Duikkeuring - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Inzicht in jeugdrecht - lokatie: Amersfoort (NL)

LVB & Psychiatrie - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; autisme, persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Vervolgopleiding EMDR voor Volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Werkgroepen begeleiden - lokatie: Leiden (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Eindhoven (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Maastricht (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Supervisiedag update EMDR (standaard) protocollen 2018 - lokatie: Groningen (NL)

HAVANA COURSE IN TRAVEL AND TROPICAL MEDICINE 13e ( HCTTM-13 op 2-4 maart 2020) - lokatie: La Habana (CU)

Hoogbegaafde volwassenen in de GGZ - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus CBT-E Eetstoornissen - 2018 - lokatie: Den Haag (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Dordrecht (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Omgaan met lichamelijk onverklaarde klachten - lokatie: Rotterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Affect Fobie Therapie - lokatie: Utrecht (NL)

Supervisorencursus VGCt - lokatie: Utrecht (NL)

METS GIC - lokatie: Bilthoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

ASS bij volwassenen: Contextuele Psychodiagnostiek - 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass Medisch leiderschap - lokatie: Heiloo (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Basisopleiding EMDR - lokatie: Den Dolder (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Soesterberg (NL)

Q-tracers scholing voor medisch specialisten - lokatie: Roosendaal (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: De Koog (NL)

BATLS 2019/2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR Basisopleiding (volwassenen) - lokatie: Utrecht (NL)

EuSim level 2 (advanced) - lokatie: Bilthoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Meesterklas 2.0 De Wet Verplichte GGZ en de Geneesheer Directeur - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Niet-Westerse patiënten met psychische problemen: culturele competenties in de hulpverlening - lokatie: Arnhem (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Training in de HCR-20: V3 - lokatie: Utrecht (NL)

Stabilisatiecursus complexe PTSS - lokatie: Amsterdam (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

Pocus Event 2020 - lokatie: Houten (NL)

Q-tracers scholing voor medisch specialisten - lokatie: Roosendaal (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

28th European Congress of Psychiatry: The Shared Heritage of European Psychiatry
The

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-K) - lokatie: Utrecht (NL)

Verdiepingscursus traumadiagnostiek en EMDR therapie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

RONA scholing voor leden opleidingsgroep; Het formuleren van leerdoelen en effectieve feedback geven. - lokatie: Amsterdam (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Generic Instructor Course (GIC) - lokatie: Uden (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Somatische dissociatie & chronische pijn met EMDR - lokatie: Groningen (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Diagnostiek en behandeling van gecompliceerde rouw - lokatie: Utrecht (NL)

NIDA-training 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Putten (NL)

Basistraining Schematherapie - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Training PANSS 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Vijfdaagse Basisopleiding EMDR K&J - lokatie: Arnhem (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Verdieping Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: De Cocksdorp (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Ridderkerk (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Nut en noodzaak van conflicten in therapiegroepen - lokatie: Utrecht (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Castricum (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Behandeling complexe dissociatieve stoornissen - fase 1 - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Sassenheim (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Zwolle (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Co-Resolve / Deep Democracy voor Leiders - lokatie: Den Haag (NL)

De Ongelovige Thomas 2.0. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Brummen (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Beverwijk (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Cultuur georiënteerde diagnostische dilemma's - lokatie: Rotterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Zwolle (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Suïcidepreventie: diagnostiek en behandeling van het suïcidale proces - lokatie: Arnhem (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

“The Dance of Attachment: An EMDR Relational Approach.” - lokatie: Groningen (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Tweejarige Opleiding Infant Mental Health (specialistische opleiding 0 - 5 jaar) - lokatie: Amsterdam (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Cursus 'Metacognitieve therapie voor gegeneraliseerde angststoornis' - lokatie: Arnhem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Apeldoorn (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Training PANSS 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

EMDR Basisopleiding (volwassenen) - lokatie: Utrecht (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

BATLS 2019/2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Basisopleiding EMDR - lokatie: Den Dolder (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Vervolgopleiding EMDR voor Volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

NIDA-training 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; autisme, persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Castricum (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; van bejegening tot "echte"psychotherapie - 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus CBT-E Eetstoornissen - 2018 - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: De Koog (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)