(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
‘Bipolar guidelines around from the world: evidence based medicine’
‘Efficacy and compliance in schizophrenia: could depot antipsychotics help?’
‘Efficacy and compliance in schizophrenia: could depot antipsychotics help?’
2018-2020 GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
2018-2020: SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
2019-2021: Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
2019-2021: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2019-2021: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2019-2021: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
2019-2021: Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
2020-2022 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2020-2022: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: De rol van de huisarts
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Late effecten
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Leefstijl
abcdeSIM 2019-2
AccreDidact ADHD bij volwassenen/psychiater
AccreDidact Betrouwbaarheid van diagnostiek/psychiater
AccreDidact Burn-out en psychiatrische stoornissen/psychiater
AccreDidact Diepe hersenstimulatie/psychiater
AccreDidact GHB – gebruik, afhankelijkheid en behandeling/psychiater
AccreDidact PTSS en traumatische rouw/psychiater
AccreDidact Slaapstoornissen/psychiater
AccreDidact Systeemtherapie in de ggz/psychiater
Accreditatietoets ‘Gehechtheid, mentaliseren en autonomie bij anorexia nervosa en bulimia nervosa’
Accreditatietoets 'Bipolaire stoornissen en alcoholafhankelijkheid'
Accreditatietoets 'Is er een risico op toename van agressie bij een rookvrije GGZ?'
Accreditatietoets 'Melatonine en slaapstoornissen'
Accreditatietoets 'Microbioom en autisme'
Accreditatietoets 'Prenatale psychologische stressfactoren en de ontwikkeling van affectieve stoornissen bij het kind'
Accreditatietoets 'Prevalentie en uitingsvormen van agressie bij volwassen patiënten met niet-aangeboren hersenletsel'
Accreditatietoets 'Radicalisering en psychiatrie: pleidooi voor een brede blik'
Accreditatietoets 'Tijd voor Cluster C-persoonlijkheidsstoornissen: State of the Art'
Accreditatietoets 'Trends en ontwikkelingen in het medisch-onderwijskundig onderzoek'
Accreditatietoets 'Voorschrijven van psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking'
Behandelbeleid
Bipolaire Stoornissen
BROK® en WMO-GCP herregistratie
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Volwassene - voor artsen
BSL e-learning Procedurele sedatie en analgesie (PSA) - voor artsen
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
CBRN E-learning
CME-toets 'De relatie tussen posttraumatische stressstoornis en metabool syndroom'
CME-toets 'Depressie en angst bij Turkse en Marokkaanse minderheidsgroepen in Nederland'
CME-toets 'Kwaliteit van leven van patiënten in de langdurige forensische psychiatrie'
CME-toets 'Mindfulness-based cognitieve therapie voor patiënten met somatoforme stoornissen'
CME-toets 'Prolactine, antipsychotica en borstkanker'
CME-toets 'Psychische stress en cellulaire veroudering: de samenhang tussen depressie, angst en telomeerlengte'
CME-toets 'Publish & Perish; onderzoek naar onderzoek en onderzoekers’
CME-toets 'Terugval en chroniciteit van depressieve stoornis in de algemene bevolking; resultaten van NEMESIS-2'
CME-toets 'Zelfmanagement bij en behandeling van depressie; het patiëntenperspectief'
CPD-Online van de Royal College of Psychiatrists
Cultuursensitief werken op de werkvloer
Dementie Update 2010
Destigmatiserend werken
Dieetmaatregelen bij metabole ziekten
EBM voor oudere patiënten
eBROK
e-CME Begin goed, zorg goed
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
e-college ADHD bij volwassenen
e-college ADHD bij volwassenen
ECTR Expert
ECTR Indieningsproces
ECTR Uitvoering onderzoek
E-cursus Begeleiding bij Hongerstaking
e-learning ALS
E-learning Analgetica 2019
E-learning Begrijpelijk communiceren
E-learning bipolaire stoornissen
E-learning Cultural Formulation Interview - 2019
E-learning Insectenallergie
E-learning KNMG Meldcode Kindermishandeling
E-learning Kwetsbare ouderen Medisch Specialisten
E-learning ontwikkelingsstoornissen op volwassen leeftijd
E-learning Ouder(s)ondersteuning
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
E-learning Wet verplichte ggz
E-learning: Gedeelde besluitvorming met kankerpatiënten
Ethische dilemma's bij asielzoekers
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert DEUS Echografie
e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
e-Xpert: Advanced Life Support
e-Xpert: Antistolling (SKB Winterswijk)
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Crew Resource Management (CRM)
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – De primary survey en A, B, C, D, E
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Secondary survey
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
Gedeelde Besluitvorming
Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding
Genetica, de basis
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Handhygiëne
Hardnekkige depressie TRD
Health data science/Big data
Health Informatics: eHealth en zelfmanagement
Health Informatics: Elektronische Beslissingsondersteuning
Health Informatics: Evidence Based Health Informatics
Hersenveranderingen bij psychose en het effect van antipsychotica
Infectiepreventie: medewerkers met direct/intensief patiëntencontact (Zorgpad PRO)
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Keten van orgaandonatie
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Light PLUS WMO/GCP training
Management of adverse events of immune checkpoint inhibitors (ICPI)
Management of depression with agomelatine
MOOC Kidney transplantation
Nascholing Depotantipsychotica: theorie en praktijk
NTvG CME
On-demand webcast 8e Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen - Farmacotherapie anno 2012 -
On-demand webcast Avondsymposium Psychotische Stoornissen & Therapietrouw 2011
On-demand webcast 'Restoring functioning in schizophrenia'
On-demand webcast 'The Potential Role of Novel Atypical Depot Formulations in the Treatment of Schizophrenia
Online Course: Kennis van zorgkosten
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online Course: Waardegedreven zorg en verandermanagement
Online Course: Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik - Casus
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - Casus
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- Casuïstiek
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Casus
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Uitzending
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen (casus)
Online nascholing Stoppen met roken - casuïstiek
Online nascholing Stoppen met roken - Discussieprogramma
Online trainingsprogramma Samen Beslissen
Online WMO/GCP training KABIZ(NVFZ)-OA-ZA-NVFG
PAOFarmacie: Klinische farmacologie van ADHD-medicatie
Preventie Postpartum Depressie
Privacy en informatieveiligheid
Privacy en informatieveiligheid
Professionalism in an era of change
Prostaatcarcinoom bij ouderen
Psyfar 2016-2
Psyfar 2016-3
Psyfar 2016-4
Psyfar 2017-1
Psyfar 2017-2
Psyfar 2017-3
Psyfar 2017-4
Psyfar 2018-1
Psyfar 2018-2
Psyfar 2018-3
Psyfar 2018-4
Psyfar 2019-1
Psyfar 2019-2
Psyfar 2019-3
Psyfar 2019-4
Psyfar 2020-1
Psyfar 2020-2
Psyfar 2020-3
Psyfar 'Meet the expert' 14 januari 2019
Psyfar 'Meet the expert' 3 december 2018
Psyfar 'Meet the expert' 4 februari 2019
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyXpert 2018-4, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-1, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-3, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-4, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2020-2, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2020-3, modules 1 t/m 4
Reanimatie voor volwassenen
Refugee Care[e]Education
Resourcegroepen in de GGZ
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - Casuïstiek
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 1
Seminar HSK 'Motiverende gespreksvoering'
Suïcide Preventie voor Behandelaren (e-learning)
Suïcidepreventie
Target@Work
The Real-World Impact of Antipsychotics
Verbindende gesprekstechniek - In gesprek met psychose
Verslaving onder artsen
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
WebTV Complex trauma bij kinderen - de focus op dissociatie
Web-tv Immuun Pro 3: Kankerimmuuntherapie in uw MDO - praktijkcasuïstiek uit het UMCU
Weefseldonatie vanuit het ziekenhuis
Werken met een meldcode in de ggz
WMO/GCP- en BROK-herregistratie NVHVV-V&V-VSR
WMO/GCP-herregistratie en BROK-herregistratie per oktober 2018
ziekte van Fabry
ziekte van Gaucher
ZiROP.nl

MBT, mentaliseren en behandelprogramma van De Bascule - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Radboud Grand Rounds - lokatie:

Value Based Healthcare, from theory to implementation - lokatie: Rotterdam (NL)

Workshop 'Digitale didactiek voor opleiden, overdragen en vergaderen' - lokatie: Eindhoven (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

TTT+ Job-aid Teaching on the run - lokatie: Den Haag (NL)

Workshop 'Digitale didactiek voor opleiden, overdragen en vergaderen' - lokatie: Eindhoven (NL)

Workshop 'Digitale didactiek voor opleiden, overdragen en vergaderen' - lokatie: Eindhoven (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Deventer (NL)

Management Development Traject Treant Zorggroep - lokatie: Emmen (NL)

Teaching on the Run: module 8 - Onderwijs op de polikliniek - lokatie: Groningen (NL)

Workshop 'Digitale didactiek voor opleiden, overdragen en vergaderen' - lokatie: Eindhoven (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Werken met EPA's in de begeleiding van aios - lokatie: Enschede (NL)

Workshop 'Digitale didactiek voor opleiden, overdragen en vergaderen' - lokatie: Eindhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Op weg naar de instellingsvisitatie: samen aan de slag - lokatie: Zaandam (NL)

Workshop 'Digitale didactiek voor opleiden, overdragen en vergaderen' - lokatie: Eindhoven (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Eindrefereerbijeenkomst 27 augustus 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief - lokatie: Bakkeveen (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Masterclass Onvrijwillige somatische zorg - lokatie: Zeist (NL)

MBT en Groepstherapie - lokatie: Breda (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Religie en spiritualiteit - zingeving en de psyche - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the Run: module 13 - Intervisie voor opleiders - lokatie: Almelo (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Vervolgcursus EMDR (volwassenen) - lokatie: Amersfoort (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Advanced Life Support (ALS) vanaf juli 2020 - lokatie: Veldhoven (NL)

CGT basiscursus 2020-2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Putten (NL)

EPA’s en Bekwaam verklaren_Verdiepend - vanaf aug '20 - lokatie: Veldhoven (NL)

Hoogbegaafdheid: Signalering en diagnostiek - lokatie: Eindhoven (NL)

Leiderschapsprogramma Tergooi - lokatie: Baarn (NL)

Workshop 'Digitale didactiek voor opleiden, overdragen en vergaderen' - lokatie: Eindhoven (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

ABCDE-methodiek + BLS AED - lokatie: Den Haag (NL)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam (NL)

ALS scholing medisch specialisten - lokatie: Ede (NL)

CBRN Awareness voor medisch personeel (behandelaars en verpleegkundigen) - lokatie: Vught (NL)

Complexiteit bij Diversiteit - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Cursus Teamcoaching in de zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Strategisch Management - lokatie: Utrecht (NL)

opleiding psychoanalytische psychotherapie Amsterdam - 4e jaar 2020-2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

opleiding psychoanalytische psychotherapie Amsterdam 3e jaar 2020-2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Pijn, uitgangspunten voor pijnanalyse en pijnbehandeling - lokatie: Haarlem (NL)

Seminar “Het motiveren van cliënten met een dwangstoornis voor behandeling” - lokatie: Maastricht (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Teaching on the Run: module - 7 Leerstijlen - lokatie: Deventer (NL)

Teaching on the Run: module - 7 Leerstijlen - lokatie: Zwolle (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Training PANSS 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Verbindende communicatie - lokatie: Doorn (NL)

Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden Najaar 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis - lokatie: Utrecht (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis - lokatie: Utrecht (NL)

3Di training - lokatie: Duivendrecht (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Hoofddorp (NL)

Leermeestertraining Physician Assistant - Entrustable Professional Activities (EPA) - lokatie: Groningen (NL)

Professionaliseren vakgroep ziekenhuisgeneeskunde - lokatie: Leidschendam (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Zwolle (NL)

Van ketenzorg naar netwerkzorg - lokatie: Utrecht (NL)

Wilsonbekwaamheid - lokatie: Amersfoort (NL)

Workshop Perfectionisme en werkstress - lokatie: Dordrecht (NL)

Zorgvisie | Dag van de preventie 2020 - lokatie: Lunteren (NL)

"Intervisie - casuistiekbespreking". - lokatie: Groningen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support (2020) - lokatie: Breda (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Den Haag (NL)

CGT basiscursus 2020-2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Coachende vaardigheden voor de arts - lokatie: Heiloo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Apeldoorn (NL)

Cursus Operationele Keten Echografie Koninklijke Luchtmacht (OKE KLu) - lokatie: Eindhoven (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding - lokatie: Leiderdorp (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass Onvrijwillige somatische zorg - lokatie: Houten (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Deventer (NL)

Partner-Relatietherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

SOLK - lokatie: Vorden (NL)

Teach the Teacher 2 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teacher. Balanceren, bevlogenheid en burn-out in de vervolgopleidingen. - lokatie: Leiden (NL)

Theoretisch technische hoofdcursus systeemtherapie, inclusief 12 uur wetenschap - lokatie: Utrecht (NL)

Training Medisch Leiderschap “De klas van …” - lokatie: Zwolle (NL)

Workshop 'Digitale didactiek voor opleiden, overdragen en vergaderen' - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus duikgeneeskunde - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

FARE - Forensisch Ambulante Risico Evaluatie - lokatie: Utrecht (NL)

Periprosthetic Joint and Fracture Related Infections - lokatie: 1014 DD Amsterdam (NL)

Schaamte, een onvermijdelijke emotie in psychotherapie 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Feedback geven - lokatie: Utrecht (NL)

Training Gesprekstechnieken - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop 'Digitale didactiek voor opleiden, overdragen en vergaderen' - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Mountain medicine cursus - lokatie: Galtür (AT)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Didactische Cursus voor Instructeurs 2020 - lokatie: Houten (NL)

Evidence-Based behandelingen bij PTSS; Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma - lokatie: Arnhem (NL)

GIT PD; Guideline Informed Treatment Personality Disorders - lokatie: Heiloo (NL)

Het donatiegesprek - Praktische scholing - lokatie:

Pivotal Response Treatment - lokatie: Utrecht (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Teach The Teachers-Plus : feedback op de werkvloer - lokatie: Leiden (NL)

Workshop 'Digitale didactiek voor opleiden, overdragen en vergaderen' - lokatie: Eindhoven (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Hardenberg (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

De gezonde dokter, hoe omgaan met stress geralateerde klachten - lokatie: Arnhem (NL)

Hoezo intelligentie - lokatie: Zutphen (NL)

leergang strategisch leiderschap voor vrouwelijke artsen - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

professionalisering van opleiders en leden van de opleidingsgroep tbv de medische vervolgopleidingen - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Schematherapie bij persoonlijkheidsstoornissen, agressie en verslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher BASIS cursus 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Training in de HCR-20: V3 - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop 'Digitale didactiek voor opleiden, overdragen en vergaderen' - lokatie: Eindhoven (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Circle of Life Cursus 2020 - lokatie: Vlieland (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

De vijf wetenschappelijke zonden - lokatie: Weidum (NL)

Diagnostiek en behandeling van gecompliceerde rouw - lokatie: Utrecht (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

EMDR Basisopleiding (volwassenen) - lokatie: Utrecht (NL)

Leergang Activerend Onderwijs (docent professionalisering) - lokatie: Amsterdam (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Hoofddorp (NL)

Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Training Medisch Leiderschap & Continu Verbeteren - lokatie: Zwolle (NL)

Workshop 'Digitale didactiek voor opleiden, overdragen en vergaderen' - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclass NieuweZorg - lokatie: Amersfoort (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

“Doelmatigheid van Zorg” - lokatie: Maastricht (NL)

2022 Wvggz (NVvP) - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Den Haag (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Enschede (NL)

ASS en comorbide genderproblematiek - lokatie: Deventer (NL)

Basiscursus Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) - lokatie: Utrecht (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Clinical Business Administration 2020-2021 - een samenwerkingsverband van TIAS en De Jonge Specialist - lokatie: Utrecht (NL)

Clinical Leadership and Care Redesign - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Alkmaar (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

De therapeutische relatie 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

DIGITALISERING IN DE ZORG - lokatie: Zeist (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Zwolle (NL)

IFMS gesprekstraining - lokatie: Malden (NL)

Masterclass autisme, AD(H)D en LVB bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

Meesterklas 2.0 De Wet Verplichte GGZ en de Geneesheer Directeur - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

SCID-P/SCID-S Bedrijfsscholing - lokatie: Amsterdam (NL)

Suicidepreventie: van goedbedoelend naar professioneel - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Almelo (NL)

Teach the Teacher Implementatie EPA's en bekwaamverklaren - lokatie: Hoofddorp (NL)

Teach the Teachers IA - basismodule blended learning - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Workshop 'Digitale didactiek voor opleiden, overdragen en vergaderen' - lokatie: Eindhoven (NL)

Wvggz - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT voor SOLK (Basiscursus) - lokatie: Zeist (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Den Haag (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Kanker & Leven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

MI Expert Training - lokatie: Bunnik (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Specialistische cursus groepspsychotherapie extra dag - lokatie: Doorn (NL)

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Diemen (NL)

Workshop 'Digitale didactiek voor opleiden, overdragen en vergaderen' - lokatie: Eindhoven (NL)

13e EMDR congres (2020) - lokatie: Amersfoort (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Cursus Medische Aspecten van Duursport 2020 - lokatie: Altea (ES)

Integratieve Theoriegestuurde Psychodiagnostiek - lokatie: Hoog Soeren (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Affect Fobie Therapie - lokatie: Utrecht (NL)

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Zaltbommel (NL)

Basiscursus GCP-MWO voor Klinisch onderzoekers - lokatie: Sittard (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Den Haag (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Invitational conference Wvggz - lokatie: Amersfoort (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Scheemda (NL)

Teach the Teacher Basis - Begeleiden van aios: Opfriscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Teaching on the Run: module 2 - Korte Praktijk Begeleiding - lokatie: Groningen (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Almelo (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Program Zorgmanagement - 2020 - lokatie: Breukelen (NL)

BATLS 2019/2020 - lokatie: Hilversum (NL)

BATLS sept 2020 tm sept 2021 - lokatie: Hilversum (NL)

Bewegen als medicijn bij Diabetes - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie:

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Juridische aspecten in de medische praktijk - lokatie: Doetinchem (NL)

MD Traject deel 4: Verzuimbegeleiding door medisch managers - lokatie: Emmen (NL)

Parafilieën en seksueel delictgedrag in relatie tot de seksuele ontwikkeling - lokatie: Den Haag (NL)

Wanneer wordt ziekte narigheid en wanneer wordt narigheid ziekte? - lokatie: Deventer (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Groningen (NL)

Actueel inzicht in de Gezondheidszorg - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing LVAK 29 januari 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Coachend leidinggeven - lokatie: Utrecht (NL)

Heartfulness intensive Cote d'Azur - lokatie: Menton (FR)

LEAN Green Belt_2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Leergang Medisch Leiderschap - lokatie: Doorn (NL)

Leergang Medisch Management in het Ziekenhuis - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing psychiatrie 18 maart 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

PITSTOP suïcidepreventietraining - lokatie: Enschede (NL)

Refresher training Vitaal bedreigde patiënt & PSA - lokatie: Nijmegen (NL)

Speak up dear! - lokatie: Austerlitz (NL)

Training Motiverende Gespreksvoering JEUGD - lokatie: Nijmegen (NL)

Wetenschapssymposium 2020 - Medicine Based Evidence - lokatie: Leeuwarden (NL)

(Live) Webinar ADHD C&A; nieuwe inzichten in de behandelingsopties voor ADHD bij kinderen - lokatie: Hoofddorp (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

1e Jaarsymposium GZ-psychologie - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Eibergen (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Dimence Bipolair refereermiddag 'bipolaire stoornissen en trauma' - lokatie: Deventer (NL)

Het Gewicht van AD(H)D - lokatie: Breukelen (NL)

Leergang Leiderschap voor Professionals - lokatie: Nijmegen (NL)

Masterclass "Psychiatrie en een laag IQ" - lokatie: Garderen (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Winterswijk (NL)

MBT-F - lokatie: Breda (NL)

Opleidertraining voor PA-opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

PCNHN opleiden en organisatie - lokatie: Heerhugowaard (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Rotterdam (NL)

Symposium VAR 2020; Gepaste zorg, wat is jouw rol? - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Training voor nieuwe CORE-docenten - lokatie: Maastricht (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Lichaamsgericht Mentaliseren - lokatie: Zeist (NL)

IMH cursus 8: Behandelen ouder-kindrelatie bij ouder(s) met persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

NVRG-Congres 2020 - New steps to an ecology of mind - Systemische wortels in een woelige wereld - lokatie: Hilversum (NL)

NVRG-Congres 2020 - New steps to an ecology of mind - Systemische wortels in een woelige wereld - lokatie:

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Cursusweek De therapeutische relatie - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Selectief Mutisme: achtergrond, behandeling, lopend onderzoek - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Basic life support en AED - lokatie: Uden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Doetinchem (NL)

Crew Resource Managment - lokatie: Uden (NL)

EMDR voor psychotrauma: vierdaagse vervolgopleiding - lokatie: Arnhem (NL)

EPA’s, samen verantwoord en vertrouwd bekwaam verklaren - lokatie: Deventer (NL)

Hoogbegaafdheid: Behandeling - lokatie: Eindhoven (NL)

Leermeester/praktijkopleidersbijeenkomst - lokatie:

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Teaching on the Run: module 2 - Korte Praktijk Begeleiding - lokatie: Groningen (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Groningen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) 2019 - lokatie: Poortugaal (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

BKO Basismodule Didactiek - lokatie:

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Burn-out - lokatie: Oost-Vlieland (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

EBRO-training 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

KNMG Districtsbijeenkomst Bijzondere vormen van geweld: mensenhandel en ouderenmishandeling - lokatie:

Leergang digitale transformatie - lokatie: Den Haag (NL)

Persoonlijkheidsproblematiek bij mensen met licht verstandelijke beperking (LVB) - lokatie: Utrecht (NL)

Psyfar cursus psychofarmacologie (6 dagen) - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

Teach The Teacher: Coachen van aios - lokatie: Heerlen (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Adequate Interactie met Cliënten en Patiënten - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Bijscholing LVAK 29 januari 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Amersfoort (NL)

Laaggeletterdheid - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Leermeester/praktijkopleidersbijeenkomst - lokatie:

Midlife en Menopauze - lokatie: Amsterdam (NL)

Omarm de complexiteit van psychische aandoeningen bij jong en oud/ Embracing the complexity of mental health conditions: for young andold - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding Scen-arts 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Seminar Arts en Organisatie; "Te duur of tekorten, Geneesmiddelencrisis in Nederland?" - lokatie: Groningen (NL)

Training Peersupport vanaf juli 2020 - lokatie: Veldhoven (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

ACT (Acceptance & Commitment Therapy) - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Enschede (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Ermelo (NL)

Crisis Resource Management training kinderanesthesie - lokatie: Amsterdam (NL)

Crisis Resource Management training kinderanesthesie - lokatie: Amsterdam (NL)

Dag van de Inhoud Den Bosch - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

F-ACT Webinar Minder Dwang, Meer Blended Behandeling - lokatie:

HMIMS - lokatie: Leiden (NL)

ICPR2020: Interdisciplinary Conference for Psychedelic Research - lokatie: Amsterdam (NL)

Introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Zuidlaren (NL)

Leergang Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass Negen maanden Wet verplichte GGZ - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Veilig onder voorwaarden - lokatie:

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Groepsdynamica - lokatie: Den Haag (NL)

Basisopleiding EMDR - lokatie: Den Dolder (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

HMIMS - lokatie: Leiden (NL)

Leiderschapsontwikkeling medische staf Ommelander Ziekenhuis Groningen - lokatie: Zuidbroek (NL)

Opleidertraining voor PA-opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding supervisoren NIFP - lokatie: Utrecht (NL)

Opleidingsmodule “Onafhankelijk Medisch Onderzoek inzake Medisch Handelen en Medische Aansprakelijkheid” - lokatie: Nijkerk (NL)

Specialisatie Focusing in Therapie - lokatie: Groningen (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Transitie in de kinder- en jeugdpsychiatrie anno 2020. Een vooruitziende terugblik - lokatie: Leiden (NL)

Transitie in de kinder- en jeugdpsychiatrie anno 2020. Een vooruitziende terugblik - lokatie: Leiden (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding Groepsgerichte Schematherapie bij adolescenten en jongvolwassenen - lokatie: Arnhem (NL)

Bedrijfskunde in de zorg - lokatie: Zeist (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Cursus Rondom het Levenseinde - lokatie: Doorn (NL)

Cursus Rondom het Levenseinde (online backup) - lokatie:

Generic Instructor Course (GIC) - lokatie: Uden (NL)

Hechtingsproblematiek bij kinderen - lokatie: Amersfoort (NL)

Hoogbegaafdheid: Samenwerking in de keten - lokatie: Eindhoven (NL)

Implementatie van eHealth: door én voor professionals - lokatie: Tilburg (NL)

One Day Medical MBA - lokatie: Amstelveen (NL)

opleiding rapporteur NIFP: civielrechterlijk rapporteur - lokatie: Utrecht (NL)

Stalking Risk Profile: risicotaxatie en management bij stalkers - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher 2 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher Basis - Begeleiden van aios: Opfriscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher Basis - Begeleiden van aios: Opfriscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

TTT+ Feedback in complexe(re) situaties - lokatie: Leiden (NL)

Workshop begeleiden en debriefen van interprofessionele simulatie teamtraining - lokatie: Malden (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

ICT & gezondheidsrecht - lokatie: Amsterdam (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Maastricht (NL)

Teach the Teachers 26 maart en 21 april 2020 - lokatie: Ede (NL)

Teaching on the Run: module 10 - Feedback tussen collega’s - lokatie: Leeuwarden (NL)

Valuebased Healthcare workshop - lokatie: Enschede (NL)

Workshop AIOS in moeilijkheden - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing LVAK 18 maart 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus Medisch straf- en tuchtrecht - lokatie: Amersfoort (NL)

Cursusdag PTSS/ Trauma - lokatie: Groningen (NL)

De Academie | Kracht van Confrontatie - lokatie: Amerongen (NL)

Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-K) - lokatie: Utrecht (NL)

NtVP Lezingen 2020 - lokatie: Breukelen (NL)

Opleidertraining voor PA-opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Stalking Risk Profile: risicotaxatie en management bij stalkers - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium 'Hoe gewoon is het nieuwe normaal?' - lokatie: Soest (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Training Peer Support - lokatie: Utrecht (NL)

Vrijheid en veiligheid - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Besturen medische staf revalidatie-instellingen - lokatie: Utrecht (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Congres (Psycho)Trauma 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Ermelo (NL)

IFMS in de Groep - lokatie: Rotterdam (NL)

In vorm zijn; introductie socratische vaardigheden voor medici - lokatie: Utrecht (NL)

In-company klassikaal - myGCP - NVHVV - lokatie: Amsterdam (NL)

masterclass coachen van aios - lokatie: Utrecht (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Prisma in de praktijk basistraining - lokatie: Rotterdam (NL)

Psychotraumatisering 2020 - lokatie: Ede (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teachers IA - basismodule blended learning - lokatie: Utrecht (NL)

Traumatische rouw - lokatie: Diemen (NL)

Vierdaagse vervolgopleiding EMDR bij Kinderen en Jeugd - lokatie: Arnhem (NL)

Wetenschappelijke avond Borstcentrum Zuid Holland Zuid - lokatie: Rotterdam (NL)

Workshop AIOS in moeilijkheden - lokatie: Utrecht (NL)

Zingeving in de spreekkamer - lokatie: Werkhoven (NL)

Forensisch Psychiatrisch Symposium: Het Naspel - lokatie: Groningen (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Enschede (NL)

Affect Fobie Therapie (AFT) - Vervolgopleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde en infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

HMIMS - lokatie: Den Haag (NL)

Intensieve 'Omgaan met Sterven' op post-HBO niveau - lokatie: Bilthoven (NL)

Klachten en tuchtrecht in de zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

opleiding rapporteur NIFP: algemeen deel - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium en oratie prof. dr. Geert Smid "De nalatenschap van verlies en trauma voor het individu, gezin en samenleving; implicaties voor psychische gezondheid" - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgopleiding EMDR voor Volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Visitatietraining - lokatie: Utrecht (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Den Haag (NL)

SOCIALE MEDIA: SLECHT VOOR DE GEZONDHEID? - lokatie: Amsterdam (NL)

VNVA Els Borst Oeuvreprijs Symposium “NAAR INCLUSIEVE GENEESKUNDE’’ - lokatie: Baarn (NL)

Mind You, 3-daagse mini-retraite voor artsen - lokatie: Garderen (NL)

Advanced AME Course - lokatie: Soesterberg (NL)

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Brummen (NL)

Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP] - lokatie: Diemen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Deventer (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na trauma - lokatie: Ede (NL)

Leergang Management voor Medici - lokatie: Oegstgeest (NL)

Neurorevalidatie deel 2: Neuro-interventie - lokatie: Haarlem (NL)

Verdieping Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: De Cocksdorp (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Burn-out - lokatie: West-Terschelling (NL)

CGT-i Training Slaap- en cognitieve gedragstherapie voor insomnie - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Lean Six Sigma 2020 - lokatie: Barchem (NL)

Masterclass Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na trauma - lokatie: Ede (NL)

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Trauma en psychose - lokatie: Enschede (NL)

Wat is onze afdelingscultuur? - lokatie: Maastricht (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Crew Resource Managment - lokatie: Uden (NL)

Cursus KPSP - lokatie: Amsterdam (NL)

Dynamische Interpersoonlijke Therapie Training - lokatie: Breda (NL)

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

Huisartsentraining op Vlieland 2020 - lokatie: Vlieland (NL)

Masterclass Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na trauma - lokatie: Ede (NL)

Medisch Contact Live 'De dokter en de taal' jubileum 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

NIDA-training 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Persoonlijk leiderschap - lokatie: Zwolle (NL)

Psychiatrische consultatie in het jeugddomein - lokatie: Ede (NL)

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Maarsbergen (NL)

Teach the Teacher - Verwonder en Verbeter - lokatie: Utrecht (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Zicht op ziekenhuizen - lokatie: Utrecht (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Enschede (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Basics van Management en Beleid - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus 2020 “Medisch Specialistische Rapportage” - lokatie: Nijkerk (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief - lokatie: Bakkeveen (NL)

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

Inleiding Systeemtherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Nationaal Congres 2020, Farmacotherapie in de psychiatrie - lokatie: Zwolle (NL)

Online Congres - Persoonlijkheidsproblematiek - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Positieve gezondheidszorg Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

SIRE training - lokatie: Delft (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Teaching on the Run: module 8 - Onderwijs op de polikliniek - lokatie: Leeuwarden (NL)

Veilig onder voorwaarden - lokatie:

Advanced Life Support - lokatie: Enschede (NL)

Congres Persoonlijkheids­stoornissen | 9 oktober 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Crew Resource Managment - lokatie: Uden (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

masterclass voor startende opleiders - lokatie: Maastricht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Specialisatie Focusing in Therapie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Interculturele competenties voor zorgprofessionals - lokatie: Tilburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Studiedag met Monica McGoldrick - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher BASIS cursus 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Peer Support - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop begeleiden en debriefen van interprofessionele simulatie teamtraining - lokatie: Malden (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Hardenberg (NL)

Opleiding Scen-arts 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Trainingsavond mentoren - lokatie: Amsterdam (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis - lokatie: Amsterdam (NL)

Adequate Interactie met Cliënten en Patiënten - lokatie: Utrecht (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

Immediate Life Support (ILS) - lokatie: Uden (NL)

Katathym Imaginatieve Psychotherapie en Begeleiding (KIPB) - lokatie: Utrecht (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Ermelo (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Basistraining IFMS gesprekken - lokatie: Epe (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Apeldoorn (NL)

OncoCare Symposium - lokatie: Lisse (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Symposium persoonsgerichte zorg - lokatie: Rotterdam (NL)

Training consultatievaardigheden 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Traumasimulatie - KetenSIM - lokatie: Zwolle (NL)

Vervolgtraining Feedforward Medische staf Sint Maartenskliniek - lokatie: Nijmegen (NL)

Wondsymposium - lokatie: Amersfoort (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Decompressie en hyperbare zuurstof therapie - lokatie: Brussel (BE)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde en infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Nationale Diabetes Dag 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Enschede (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Den Haag (NL)

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Brummen (NL)

Onderwijssymposium Toxicologie - lokatie: Leeuwarden (NL)

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Almelo (NL)

ETS oefening - lokatie: Alkmaar (NL)

Symposium De Groene OK - lokatie: Leeuwarden (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Enschede (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

ETS oefening - lokatie: Alkmaar (NL)

ETS oefening - lokatie: Alkmaar (NL)

Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Enschede (NL)

Teach the Teacher 2 - 2020 - lokatie: Scheemda (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Enschede (NL)

ETS oefening - lokatie: Alkmaar (NL)

ETS oefening - lokatie: Alkmaar (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Putten (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Vaattoegang 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Emotion-Focused Therapy level I - lokatie: Eindhoven (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teacher BASIS cursus 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop begeleiden en debriefen van interprofessionele simulatie teamtraining - lokatie: Malden (NL)

Basiscursus GCP-MWO voor Klinisch onderzoekers - lokatie: Tilburg (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

HMIMS - lokatie: Berg en Dal (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; autisme, persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie:

Denk mee met Menno de Bree: Vrolijk pessimisme - lokatie: Putten (NL)

HMIMS - lokatie: Nijmegen (NL)

Moeilijke patiënten - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Hoofddorp (NL)

Teach the Teachers-Plus: De IOP en het voeren van stage- en voortgangsgesprekken - lokatie: Leiden (NL)

Wad's Up 202 - lokatie: Terschelling (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Anorexia - lokatie: Amersfoort (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

Basistraining Schematherapie - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Co-BEPP, kort en krachtig - lokatie: Rotterdam (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Heerlen (NL)

Landelijk Online Congres Persoonlijkheidsstoornissen 29 oktober 2020 - lokatie: Onbekend (NL)

Neurologie en psychiatrie bij de oudere mens 2020 - lokatie: Ede (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Putten (NL)

Persoonlijk leiderschap - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

Pivotal Response Treatment - lokatie: Utrecht (NL)

Scholingsdag SEH 2020 - lokatie: Roermond (NL)

Superb supervision junior - mentoring your PhD candidate towards responsible conduct of research - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teachers 26 maart en 21 april 2020 - lokatie: Ede (NL)

Visitatietraining - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Enschede (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Basistraining IFMS gesprekken - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

Kasteeltraining EMDR vervolgtraining voor volwassenen - lokatie: Oegstgeest (NL)

PA!N Congres - pijn, ketenzorg en levensloop - lokatie: Groningen (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Diemen (NL)

Training Feedback geven - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus EMDR (4,5 dagen) - lokatie: Den Dolder (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Alternatief model voor persoonlijkheidsstoornissen (AMPD): state of the art en klinische toepassing - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Nootdorp (NL)

Conversiestoornissen | Tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Castricum (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Poortugaal (NL)

Congres Zorgmijders - lokatie: Ede (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Amsterdam (NL)

Intercultureel Communiceren - lokatie: Amersfoort (NL)

Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-K) - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Teach the teachers startende (en plaatsvervangend) opleiders - lokatie: Leiden (NL)

Toekomst Vitamines - Stiching Medische Contactdagen Breda e.o. - lokatie: València (ES)

Wetenschappelijk referaat: “Hoe schadelijk is uw manie voor u en uw naasten?’; Gedeelde besluitvorming over antidepressiva bij bipolaire depressie" - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Zorg+Welzijn | Congres 'Zorgmijders' - lokatie: Ede (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; van bejegening tot "echte"psychotherapie - 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus CBT-E Eetstoornissen - 2018 - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

Inleiding Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen - lokatie: Utrecht (NL)

masterclass coachen van de opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

masterclass voor startende opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Hoofddorp (NL)

Zorgvisie | Congres Concentratie en spreiding Acute Zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Enschede (NL)

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Breda (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Online congres - Suïcidepreventie - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Wet forensische zorg - lokatie: Zeist (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Enschede (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde en infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Eelderwolde (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Scholing ARQ Centrum '45 | Deliberate practice - lokatie: Diemen (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Training Gesprekstechnieken - lokatie: Utrecht (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Amsterdam (NL)

Coachende vaardigheden voor de arts - lokatie: Heiloo (NL)

ACT (Acceptance & Commitment Therapy) - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Didactische Ondersteuning Medische Proffesionals (DOMP) - lokatie: Uden (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: De Koog (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Teach The Teachers-Plus : feedback op de werkvloer - lokatie: Leiden (NL)

Workshop begeleiden en debriefen van interprofessionele simulatie teamtraining - lokatie: Malden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Hardenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Dialectische Gedragstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Geweld achter de voordeur - lokatie: Amersfoort (NL)

Opleiding IMH-Specialist module 6: Trauma binnen de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

Pediatric Basic Life Support Provider course (PBLS-P) - lokatie: Maastricht (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Teach the Teachers IA - basismodule blended learning - lokatie: Utrecht (NL)

Toekomst Vitamines - Stiching Medische Contactdagen Breda e.o. - lokatie: València (ES)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Training Peer Support - lokatie: Utrecht (NL)

25 Jaar A-opleiding - lokatie: Veghel (NL)

ADHD en Relaties - lokatie: Eemnes (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Complexe situatietraining (CST) - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief - lokatie: Bakkeveen (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

KOH | Sandwichdagen 'het kind' - lokatie: Veldhoven (NL)

KOH | Sandwichdagen 'het kind' - halve dag - lokatie: Veldhoven (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

Meesterklas 2.0 De Wet Verplichte GGZ en de Geneesheer Directeur - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Opleiding Scen-arts 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Brummen (NL)

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Enschede (NL)

Crew Resource Managment - lokatie: Uden (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Doorn (NL)

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Utrecht (NL)

opleiding rapporteur NIFP: specifiek deel volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Peer Support & Just Culture - lokatie: Leiden (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Doetinchem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Deventer (NL)

Crew Resource Managment - lokatie: Uden (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Masterclass Strategisch Management - lokatie: Tilburg (NL)

Organisatie van de opleiding (TtT IV) - lokatie: Rotterdam (NL)

Refresher training Vitaal bedreigde patiënt & PSA - lokatie: Nijmegen (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: De Koog (NL)

Teach the Teacher 2 - 2020 - lokatie: Assen (NL)

Valuebased Healthcare workshop - lokatie: Enschede (NL)

What about Inflammation and Infection - lokatie: Vlieland (NL)

What about Perception - lokatie: Vlieland (NL)

What about Stress Hormones (WASH) - lokatie: Vlieland (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Crisis Resource Management training kinderanesthesie - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Crisis Resource Management training kinderanesthesie - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Feedforward training medische staf - lokatie: Nijmegen (NL)

HappyDoc - lokatie: Het Loo Oldebroek (NL)

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Jaarssymposium Depressie - lokatie: Amersfoort (NL)

Juridische aspecten in de medische praktijk - lokatie: Doetinchem (NL)

Parafilieën en seksueel delictgedrag in relatie tot de seksuele ontwikkeling - lokatie:

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Adequate Interactie met Cliënten en Patiënten - lokatie: Amsterdam (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Diagnostiek en behandeling van gecompliceerde rouw - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingsprofiel - lokatie: Utrecht (NL)

PITSTOP suïcidepreventietraining - lokatie: Enschede (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

De Zeven Hoofdzonden - lokatie: Ermelo (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Emmen (NL)

Teach the Teacher BASIS cursus 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde en infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

EBRO-training 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Postmaster opleiding Medische Psychologie - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher Basis - Begeleiden van aios: Opfriscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Het Gewicht van AD(H)D - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

Opleidersdag 2020 - "Toekomst van de zorg" - lokatie: Dordrecht (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Verdiepingscursus psychopathologie - lokatie: Arnhem (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Cursus Socratisch Motiveren - lokatie: Arnhem (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Den Haag (NL)

Beter begrijpen en bereiken van ‘moeilijke’ patiënten - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

KOH | Sandwichdagen 'het kind' - lokatie: Veldhoven (NL)

KOH | Sandwichdagen 'het kind' - halve dag - lokatie: Veldhoven (NL)

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Amersfoort (NL)

cyclus nascholing voor medisch specialisten palliatieve zorg - lokatie:

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Zwolle (NL)

Introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Zuidlaren (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

Nascholing Antistollingsprotocol UMCG - lokatie: Groningen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2020 - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Reprise obesitas en bariatrie: voeding, microbiota en (mond)gezondheid. - lokatie: Houten (NL)

SCID-P/SCID-S Bedrijfsscholing - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Putten (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Laaggeletterdheid - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Teach The Teachers-Plus : feedback op de werkvloer - lokatie: Leiden (NL)

Training consultatievaardigheden 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Peer Support - lokatie: Utrecht (NL)

TTT+ Feedback in complexe(re) situaties - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Sassenheim (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Training in de HCR-20: V3 - lokatie: Utrecht (NL)

Basic life support en AED - lokatie: Uden (NL)

EMDR binnen de forensische psychiatrie: net even anders - lokatie: Utrecht (NL)

Meesterklas - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Eibergen (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Putten (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: nieuwe aandachtsgebieden - lokatie: Apeldoorn (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Teach the Teachers II - competentiegericht opleiden - lokatie: Utrecht (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Brummen (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde en infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

opleiding rapporteur NIFP: specifiek deel jeugd straf - lokatie: Utrecht (NL)

Singer Symposium - Contact! - lokatie: Laren (NL)

Visitatietraining - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

DEUS Echo Guided Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Schitteren door aanwezigheid - lokatie: Brummen (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Workshop begeleiden en debriefen van interprofessionele simulatie teamtraining - lokatie: Malden (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Hardenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Den Haag (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Basis van ‘Mentalization based treatment’ - lokatie: Arnhem (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training Peer Support - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Apeldoorn (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Doodsangst bespreken in de behandeling - lokatie: Eindhoven (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Teach the Teacher 2 - 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Training Feedback geven - lokatie: Utrecht (NL)

Training Gesprekstechnieken - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Slikken of stikken? Weet het beter dan uw apotheker! - lokatie: Brummen (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Deventer (NL)

Teach the Teacher 2 - 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Expliciet, concreet en gedocumenteerd - lokatie: Enschede (NL)

Teach The Teacher: Coachen van aios - lokatie: Heerlen (NL)

Teach the Teachers IA - basismodule blended learning - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Crew Resource Managment - lokatie: Uden (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Training Medisch Leiderschap & Continu Verbeteren - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Putten (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basis en vervolgcursus schematherapie voor persoonlijkheidsstoornissen en hardnekkige angst- en stemmingsstoornissen - lokatie: Amstelveen (NL)

BATLS sept 2020 tm sept 2021 - lokatie: Hilversum (NL)

Leergang Medisch Management in het Ziekenhuis - lokatie: Zwolle (NL)

ACT (Acceptance & Commitment Therapy) - lokatie: Culemborg (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Training consultatievaardigheden 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Scott D. Miller : GO FIT ! Improve your client's engagement in therapy, get better results and reach your clinical best ! - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-K) - lokatie: Utrecht (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Studiereis 'van transmuraal naar integraal' - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus Teamcoaching in de zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostisch onderzoek bij autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Arnhem (NL)

Ontwikkelingsprofiel - lokatie: Utrecht (NL)

ABCDE-methodiek + BLS AED - lokatie: Den Haag (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Pivotal Response Treatment - lokatie: Utrecht (NL)

Specialistische Module Transculturele Systeemtherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Verdiepingscursus traumadiagnostiek en EMDR therapie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Ermelo (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Meesterklas - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

CCL, uitgebreid, cursus 2 - lokatie: Garderen (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Ermelo (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Autismespectrumstoornissen bij vrouwen - lokatie: Arnhem (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

CWZ Wetenschapsavond 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Basiscursus Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) - lokatie: Utrecht (NL)

emotie - coaching voor zorgfiguren, deel 1 Emotion Focused Family Therapy (EFFT) – 4 dagen basis training op 26,27,28,29/9/18 - lokatie: Antwerpen (BE)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Imaginatie en symbooldrama (KIPB) - lokatie: Utrecht (NL)

Keizermodule Meesterklas: :"De nieuwe kleren van de keizer van de bestuurder en de geneesheer-directeur in een veranderend krachtenveld met nieuwe wetgevende kaders - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Lichamelijke aspecten van trauma en gehechtheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Interculturele competenties voor zorgprofessionals - lokatie: Goirle (NL)

Affect Fobie Therapie - lokatie: Utrecht (NL)

BATLS sept 2020 tm sept 2021 - lokatie: Hilversum (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek van verslaving voor de specialist - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

Genees & Kunst 2020 - lokatie: Ede (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek en behandeling van gecompliceerde rouw - lokatie: Utrecht (NL)

Ouderengeneeskunde Maastricht 2.0 'actualiteit en ontwikkelingen' 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

Preconference workshop 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

Dialectische Gedragstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Nut en noodzaak van conflicten in therapiegroepen - lokatie: Utrecht (NL)

Co-BEPP, kort en krachtig - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclass schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Slaapproblemen en -stoornissen bij jongeren - lokatie: Zeist (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

ACT (Acceptance & Commitment Therapy) - lokatie: Culemborg (NL)

Basiscursus EMDR volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Coachende vaardigheden voor de arts - lokatie: Heiloo (NL)

GIT-PD Congres - lokatie: Tilburg (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

Generic Instructor Course (GIC) - lokatie: Uden (NL)

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Ermelo (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

11e landelijk PsyQ ADHD congres - lokatie: Amersfoort (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)