Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

DocentprofTutorentraining B1-B2 2019-2020 - lokatie:

DocentprofTutorentraining B1-B2 2019-2020 - lokatie:

Introductietraining DGT - lokatie: Deventer (NL)

Referatencyclus Opleiding Psychiatrie 25 januari 2021 - lokatie:

Scholingsbijeenkomst Wvggz de update Altrecht - lokatie:

Training in telefonische- en online gesprekvoering - lokatie: Haarlem (NL)

V&VN: BLS Reanimatietraining, Basic Life Support - lokatie:

(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
‘Bipolar guidelines around from the world: evidence based medicine’
‘Efficacy and compliance in schizophrenia: could depot antipsychotics help?’
‘Efficacy and compliance in schizophrenia: could depot antipsychotics help?’
2018-2020 GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
2018-2020: SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
2019-2021: Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
2019-2021: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2019-2021: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2019-2021: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
2019-2021: Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
2020-2022 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2020-2022: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: De rol van de huisarts
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Late effecten
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Leefstijl
abcdeSIM 2019-2
AccreDidact ADHD bij volwassenen/psychiater
AccreDidact Betrouwbaarheid van diagnostiek/psychiater
AccreDidact Burn-out en psychiatrische stoornissen/psychiater
AccreDidact Diepe hersenstimulatie/psychiater
AccreDidact GHB – gebruik, afhankelijkheid en behandeling/psychiater
AccreDidact Slaapstoornissen/psychiater
AccreDidact Systeemtherapie in de ggz/psychiater
Accreditatietoets ‘Gehechtheid, mentaliseren en autonomie bij anorexia nervosa en bulimia nervosa’
Accreditatietoets 'Bipolaire stoornissen en alcoholafhankelijkheid'
Accreditatietoets 'Hoe genetica Precision Psychiatry mogelijk kan maken'
Accreditatietoets 'Is er een risico op toename van agressie bij een rookvrije GGZ?'
Accreditatietoets 'Melatonine en slaapstoornissen'
Accreditatietoets 'Microbioom en autisme'
Accreditatietoets 'Prenatale psychologische stressfactoren en de ontwikkeling van affectieve stoornissen bij het kind'
Accreditatietoets 'Prevalentie en uitingsvormen van agressie bij volwassen patiënten met niet-aangeboren hersenletsel'
Accreditatietoets 'Radicalisering en psychiatrie: pleidooi voor een brede blik'
Accreditatietoets 'Recreatief ecstasygebruik in Nederland’
Accreditatietoets 'Tijd voor Cluster C-persoonlijkheidsstoornissen: State of the Art'
Accreditatietoets 'Trends en ontwikkelingen in het medisch-onderwijskundig onderzoek'
Accreditatietoets 'Verslaving en autonomie: een drielaags'
Accreditatietoets 'Voorschrijven van psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking'
Antibiotica allergie
Basisopleiding Functionaris Gegevensbescherming
Behandelbeleid
Bipolaire Stoornissen
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL e-learning - Uw patiënt heeft een laag IQ! Wat nu?
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Volwassene - voor artsen
BSL e-learning Ondersteunen bij Samen beslissen
BSL e-learning Procedurele sedatie en analgesie (PSA) - voor artsen
BSL e-learning Samen beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden
BSL e-learning Samen beslissen in de palliatieve zorg
BSL e-learning Samen beslissen met patiënten
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
CBRN E-learning
CME-toets 'De relatie tussen posttraumatische stressstoornis en metabool syndroom'
CME-toets 'Kwaliteit van leven van patiënten in de langdurige forensische psychiatrie'
CME-toets 'Mindfulness-based cognitieve therapie voor patiënten met somatoforme stoornissen'
CME-toets 'Prolactine, antipsychotica en borstkanker'
CME-toets 'Psychische stress en cellulaire veroudering: de samenhang tussen depressie, angst en telomeerlengte'
CME-toets 'Terugval en chroniciteit van depressieve stoornis in de algemene bevolking; resultaten van NEMESIS-2'
CME-toets 'Zelfmanagement bij en behandeling van depressie; het patiëntenperspectief'
Cultuursensitief werken op de werkvloer
De Rookvrije ggz
Dementie Update 2010
Destigmatiserend werken
Dieetmaatregelen bij metabole ziekten
EBM voor oudere patiënten
eBROK
e-CME Begin goed, zorg goed
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
e-college ADHD bij volwassenen
e-college ADHD bij volwassenen
ECTR Expert
ECTR Indieningsproces
ECTR Uitvoering onderzoek
E-cursus Begeleiding bij Hongerstaking
Effectief communiceren in de zorg
e-learning ALS
E-learning Analgetica 2019
E-learning Begrijpelijk communiceren
E-learning bipolaire stoornissen
E-learning Cultural Formulation Interview - 2019
E-learning Kwetsbare ouderen Medisch Specialisten
E-learning MGV 'Verdieping'
E-learning ontwikkelingsstoornissen op volwassen leeftijd
E-learning Ouder(s)ondersteuning
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning serie 'Obesitas en COVID-19'
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
E-learning Wet verplichte ggz
E-learning: Gedeelde besluitvorming met kankerpatiënten
Ethische dilemma's bij asielzoekers
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert DEUS Echografie
e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
e-Xpert: Advanced Life Support
e-Xpert: Antistolling (SKB Winterswijk)
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Crew Resource Management (CRM)
e-Xpert: De vitaal bedreigde patiënt (St. Jansdal)
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – De primary survey en A, B, C, D, E
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Secondary survey
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
Forensiche scherpte
Gedeelde Besluitvorming
Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding
Genetica, de basis
Good Clinical Practice (GCP)
Handhygiëne
Hardnekkige depressie TRD
Health data science/Big data
Health Informatics: Elektronische Beslissingsondersteuning
Health Informatics: Evidence Based Health Informatics
Het goede gesprek
Infectiepreventie: medewerkers met direct/intensief patiëntencontact (Zorgpad PRO)
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Kanker & Leven
Kanker & Leven: plenaire programma
Keten van orgaandonatie
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Management of adverse events of immune checkpoint inhibitors (ICPI)
Management of depression with agomelatine
MOOC Kidney transplantation
Nascholing Depotantipsychotica: theorie en praktijk
NTvG CME
On-demand webcast 8e Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen - Farmacotherapie anno 2012 -
On-demand webcast Avondsymposium Psychotische Stoornissen & Therapietrouw 2011
On-demand webcast Precisiezorg is dichterbij dan we denken
On-demand webcast 'Restoring functioning in schizophrenia'
On-demand webcast 'The Potential Role of Novel Atypical Depot Formulations in the Treatment of Schizophrenia
Online Course: Kennis van zorgkosten
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online Course: Waardegedreven zorg en verandermanagement
Online Course: Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief
Online trainingsprogramma Samen Beslissen
Online WMO/GCP training KABIZ(NVFZ)-OA-ZA-NVFG
PAOFarmacie: Klinische farmacologie van ADHD-medicatie
PAOFarmacie: Klinische farmacologie voor serotonerge antidepressiva
Preconceptiezorg
Preventie Postpartum Depressie
Privacy en informatieveiligheid
Privacy en informatieveiligheid
Professionalism in an era of change
Psychiatrie in de praktijk
Psyfar 2016-2
Psyfar 2016-3
Psyfar 2016-4
Psyfar 2017-1
Psyfar 2017-2
Psyfar 2017-3
Psyfar 2017-4
Psyfar 2018-1
Psyfar 2018-2
Psyfar 2018-3
Psyfar 2018-4
Psyfar 2019-1
Psyfar 2019-2
Psyfar 2019-3
Psyfar 2019-4
Psyfar 2020-1
Psyfar 2020-2
Psyfar 2020-3
Psyfar 2020-4
Psyfar 'Meet the expert' 14 januari 2019
Psyfar 'Meet the expert' 3 december 2018
Psyfar 'Meet the expert' 4 februari 2019
PSYFLIX - eHealthspecialists - Serie 1 - [eerste 20 modules]
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyXpert 2019-1, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-3, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-4, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2020-2, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2020-3, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2020-4, modules 1 t/m 4
Reanimatie voor volwassenen
Refugee Care[e]Education
Resourcegroepen in de GGZ
Samen Beslissen
Suïcide Preventie voor Behandelaren (e-learning)
Suïcidepreventie
Target@Work
The challenges treating advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma
The Real-World Impact of Antipsychotics
Verbindende gesprekstechniek - In gesprek met psychose
Verslaving onder artsen
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Webinar on demand: Nieuwe inzichten in de behandelingsopties voor ADHD
Webinars COVID-19 4 november 2020 (eerste van nieuwe reeks)
WebTV Complex trauma bij kinderen - de focus op dissociatie
Web-tv Immuun Pro 3: Kankerimmuuntherapie in uw MDO - praktijkcasuïstiek uit het UMCU
Weefseldonatie vanuit het ziekenhuis
Werken met een meldcode in de ggz
WMO/GCP- en BROK-herregistratie NVHVV-V&V-VSR
Zeggen waar het op staat
ziekte van Fabry
ziekte van Gaucher
ZiROP.nl

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

DBC - Systematiek - lokatie: Spijkenisse (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarsymposium Kinder- en jeugdpsychiatrie 2021 - 12 maanden kinder- en jeugdpsychiatrie in vogelvlucht - - lokatie:

leergang strategisch leiderschap voor vrouwelijke artsen - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Onderzoek paliperidon palmitate one-month versus three month formulation - Religie als bindmiddel - lokatie: Breda (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Teach the teacher bijeenkomst: OOG - lokatie: Alblasserdam (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Teaching on the Run: module 5 - STAMPPOT - lokatie: Groningen (NL)

Training Advanced Life Support - lokatie: Hilversum (NL)

Training ontwikkelen van gesloten vragen - lokatie:

Wanneer wordt ziekte narigheid en wanneer wordt narigheid ziekte? - lokatie: Deventer (NL)

Webinar: Leefstijl in de huisartsenpraktijk: wat kan de GGZ leren? - lokatie:

Alumnidag 2020: Together is better. - lokatie: Doorn (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Basiscursus Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Bijscholing LVAK 29 januari 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Teamcoaching in de zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Juridische aspecten - Relatie art-patient 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

NtVP ALV lezingen 2021 - lokatie:

Webinar Risico leiderschap - lokatie:

Workshop Capaciteitsmanagement: Geen tijd om te wachten - lokatie: Apeldoorn (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining Schematherapie - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

CCL verdiepingscursus januari 2021 - lokatie: Garderen (NL)

Complot denken, psychiatrie en veiligheid - lokatie: Deventer (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Dordrecht (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Corle (NL)

Deskundigheidsbevordering ‘Cardiovasculair risicomanagement en psychofarmaca’ - lokatie:

Eindrefereerbijeenkomst 28 januari 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders - lokatie:

Het Nationale Psychose Congres: wat is goede zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Keep calm and just do it - lokatie:

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2020-2021 - lokatie: Leiden (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Winterswijk (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Studiereis 'van transmuraal naar integraal' - lokatie: Rotterdam (NL)

Supervisorentraining verdieping: "Mentoraat: Hoe kunnen we het ook doen?" - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

2021 Bij- en nascholingscursus indicatiestelling en behandeling psychoanalytische kindertherapie en ouderbegeleiding in Deventer in 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Rotterdam (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Morele oordeelsvorming voor de medische praktijk - lokatie: Baarn (NL)

Nieuwjaarscongres GGZ Friesland: Contact - lokatie: Franeker (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Doetinchem (NL)

Specialistische Module Transculturele Systeemtherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

The Voice 1-daagse communicatietraining (Coronaproof) met Bianca Tan - lokatie:

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Ede (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

MBA Healthcare Management (ABAN 2021-2023) - lokatie: Amsterdam (NL)

Refereerbijeenkomst herstelgericht werken - lokatie:

SCEN-artsen bijeenkomsten 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Teamtraining (CRM) op ongekende hoogte! 2020 - lokatie: Houten (NL)

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Diemen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Academisch Uur 2021_1 - lokatie: Nijmegen (NL)

ALS reanimatietraining - lokatie: Hoorn (NL)

Bewegen als medicijn bij Diabetes - lokatie: Utrecht (NL)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostisch onderzoek bij autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Arnhem (NL)

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

Feedback geven en ontvangen - lokatie:

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Live webcast Darmgezondheid: diagnostiek en het brein - lokatie: Hilversum (NL)

masterclass voor startende opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing Leiderschap voor jonge psychiaters - lokatie: Nijmegen (NL)

Refereerbijeenkomst Yulius 2 februari 2021 - lokatie: Alblasserdam (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Shared Care 2021 - 12 maanden psychiatrie in vogelvlucht - - lokatie:

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Sassenheim (NL)

50 uur cursus Schematherapie Basis en Gevorderd (NVvP) - lokatie: Utrecht (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; autisme, persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Bijeenkomst Gender en GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Vaattoegang - lokatie: Houten (NL)

Nascholing Wet verplichte GGZ - lokatie: Enschede (NL)

Ontwikkelingsprofiel - lokatie: Utrecht (NL)

Operatonele Keten Echografie Koninklijke Luchtmacht (OKE KLu) - lokatie: Eindhoven (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Slapen, eten en zindelijk worden - lokatie: Amersfoort (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

ABCDE-methodiek + BLS AED - lokatie: Den Haag (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

CBRN Awareness voor medisch personeel (behandelaars en verpleegkundigen) - lokatie: Vught (NL)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Corle (NL)

Delfts Blauw Leiderschap - module 1 - lokatie: Delft (NL)

LECK Congres 2021, Always look at the right side of life! Over kindermishandeling en wettelijke kwesties - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Winterswijk (NL)

Nascholing over antipsychotica. (aan leden van de VZGP (vrijgevestigde psychiaters)) - lokatie: Groningen (NL)

PROMS - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

refereer/workshop MCV - lokatie:

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Supervisorentraining 8 december 2020 / 4 februari 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Training ontwikkelen van gesloten vragen - lokatie:

Valeriussymposium 2020 - lokatie:

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop De dokter heeft het te druk - lokatie: Leiden (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Covid-19 en Clozapine - lokatie: Alkmaar (NL)

HMIMS - lokatie: Tilburg (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Pivotal Response Treatment - lokatie: Utrecht (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Doetinchem (NL)

Verdiepingscursus traumadiagnostiek en EMDR therapie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

vervolgtrainingen communicatie - lokatie: Weesp (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Den Haag (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Ermelo (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP] - lokatie: Diemen (NL)

Covid-19 - lokatie: Apeldoorn (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Introductietraining DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Master of Health Administration - lokatie: Utrecht (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Over Seks Gesproken – Seksuele bijwerkingen van psychofarmaca COBI REISMAN - lokatie: Nootdorp (NL)

Over Seks Gesproken – Seksuele bijwerkingen van psychofarmaca COBI REISMAN - lokatie:

Over Seks Gesproken – Seksuele bijwerkingen van psychofarmaca COBI REISMAN - lokatie: Nootdorp (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie: Amsterdam (NL)

Suicidepreventie - lokatie: Soesterberg (NL)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Training ontwikkelen van gesloten vragen - lokatie:

Value Based Healthcare, kosteneffectiviteit en bekostiging strategieën in de gezondheidszorg - lokatie:

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

DRECT aan de slag - lokatie: Rotterdam (NL)

Fastfood learning & feedback - lokatie: Oudewater (NL)

Forward Aeromedical Evacuation Training (FAMET) - lokatie: Rijen (NL)

Guideline Informed Treatment-Personality Disorders (GIT-PD) - lokatie: Enschede (NL)

Jelgersmalezing 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Opleiding Scen-arts 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Psyfar cursus psychofarmacologie (12 dagdelen) - lokatie:

Refereeravond voor onafhankelijk keurende psychiaters voor het CBR - lokatie:

Scholingsbijeenkomst Wvggz de update Altrecht - lokatie:

Teaching on the Run: module 5 - STAMPPOT - lokatie: Groningen (NL)

Training consultatievaardigheden 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Suïcidepreventie - lokatie: Heiloo (NL)

Webinar: De aanzet tot beweging: van ‘moetivatie’ naar motivatie - lokatie:

Workshop basisdidactiek voor werkgroepbegeleiders - lokatie:

Workshop Communicatiestijlen - lokatie: Leiden (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

CCL, uitgebreid, cursus 2 - lokatie: Garderen (NL)

Handvatten en ervaring Wet verplichte GGZ (WVGGZ) - lokatie: Oss (NL)

Hart Leiderschap - lokatie:

Nascholing psychiatrie 10 februari 2021 - lokatie:

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Training ontwikkelen van gesloten vragen - lokatie:

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

DBC - Systematiek - lokatie: Heerenveen (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

HMIMS - lokatie: Leiden (NL)

LVB & persoonlijkheidsstoornissen, een onmogelijke combinatie? - lokatie:

MBT Basistraining theorie en praktijk - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Nascholing Wet verplichte GGZ - lokatie: Enschede (NL)

Samenloop Wvggz-Wzd - lokatie: Amsterdam (NL)

TEACH THE TEACHER VERDIEPINGSMODULE; EFFECTIEF BEGELEIDEN EN BEOORDELEN - lokatie:

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Hoofddorp (NL)

Risicotaxatie bij jeugdige zedendelinquenten: training in de J-SOAP D - lokatie: Utrecht (NL)

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Balkbrug (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Visitatietraining 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Den Haag (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Compassievol Teamwerk | samen werken in vakgroepen, teams en divisies binnen de zorg - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Corle (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Deventer (NL)

Scholingsbijeenkomst Wvggz de update Altrecht - lokatie:

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Beverwijk (NL)

Altrecht Refereeravonden - lokatie:

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

FTO GGZ Rivierduinen 2021: MAO-remmers - lokatie:

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2020-2021 - lokatie: Leiden (NL)

Referaat Eetstoornissen en psychiatrie - lokatie: Groningen (NL)

Teamscholing Neurorevalidatie - lokatie: Leiden (NL)

ALS provider - lokatie: Bilthoven (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Monitoren en toetsen competentieontwikkeling aios (Vervolgmodule) - lokatie: Rotterdam (NL)

Nascholing Wet verplichte GGZ - lokatie: Enschede (NL)

NIDA-training 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

ADHD and intimate partner violence - lokatie:

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Ermelo (NL)

CBRN Awareness voor medisch personeel (behandelaars en verpleegkundigen) - lokatie: Vught (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Eindrefereerbijeenkomst 18 februari 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Teaching on the Run: module - 7 Leerstijlen - lokatie: Almelo (NL)

The Voice 1-daagse communicatietraining (Coronaproof) met Bianca Tan - lokatie: Rijswijk (NL)

Workshop Teach the Teacher - lokatie: Castricum (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Autismespectrumstoornissen bij vrouwen - lokatie: Arnhem (NL)

CBRN Awareness voor medisch personeel (behandelaars en verpleegkundigen) - lokatie: Vught (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

Dementie op Jonge Leeftijd; interprofessionele opleiding - lokatie: Ravenstein (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Patiëntgelijkwaardige begeleiding: Consult in beeld - lokatie: Uden (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Breda (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Management Development voor Medisch Specialisten - lokatie: Ravenstein (NL)

Online Participanten Bijeenkomst CASS18+ - lokatie:

Ontwikkelingen in de zorg - lokatie: Dirkshorn (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop begeleiden en debriefen van interprofessionele simulatie teamtraining 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie:

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2020-2021 - lokatie: Uden (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Training Praten met kinderen en ouders over seksueel misbruik - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

ADHD en Relaties - lokatie: Eemnes (NL)

CWZ Wetenschapsavond 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Nascholing Wet verplichte GGZ - lokatie: Enschede (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

The Voice 1-daagse communicatietraining (Coronaproof) met Bianca Tan - lokatie:

Webinars: Veerkracht door leiderschap: voor artsen die betekenis willen hebben. - lokatie:

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Brummen (NL)

Basiscursus Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding FloorPlay - lokatie: Amsterdam (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Dag van de Inhoud Online - lokatie: Den Haag (NL)

emotie - coaching voor zorgfiguren, deel 1 Emotion Focused Family Therapy (EFFT) – 4 dagen basis training op 26,27,28,29/9/18 - lokatie: Antwerpen (BE)

Functionele bewegingsstoornissen | Tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Huisonderwijs Aios - Antidepressiva - lokatie: Assen (NL)

International Conference on Crisis, Coercion and Intensive Treatment in Psychiatry (CCITP). Theme of the conference: 'Prevention of crisis and coercion' - lokatie:

Leergang Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass Theatervaardigheden (Onderwijs en de Techniek van het Theater) - lokatie:

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Scholing verslaving voor psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

SIRE training - lokatie: Delft (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Groningen (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Hervind het echte contact met je patiënt en jezelf - lokatie: Axams (AT)

Moeilijke patiënten - lokatie: Zeist (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Compassionate-based Care 1: Compassie kun je leren - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Zenuwblokkades - lokatie: Amsterdam (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

Farmaco Therapeutisch Overleg (FTO) - lokatie: Leeuwarden (NL)

Hoogbegaafdheid: Signalering en diagnostiek - lokatie: Eindhoven (NL)

Leiderschapsroute voor managers Zorg 2021 - 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

One Day Medical MBA - lokatie: Amsterdam (NL)

Pak hypertensie aan - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie: Amsterdam (NL)

Webinar Wetenschappelijk Middagprogramma Rijnmond voorjaar 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

COC-scholingsavonden 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Eibergen (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

Huiselijk en seksueel geweld 2021 - lokatie:

Jelgersmalezing 2021 - lokatie: Leiden (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie: Amsterdam (NL)

Scholing van de geest - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

ASS bij volwassenen: Contextuele Psychodiagnostiek - 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Groepsdynamica - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus schematherapie 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Training ontwikkelen van gesloten vragen - lokatie:

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit - lokatie: Leeuwarden (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Brummen (NL)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Corle (NL)

Imaginatie en symbooldrama (KIPB) - lokatie: Utrecht (NL)

Imagine2 - 2021 - lokatie: Den Dolder (NL)

Keizermodule Meesterklas: :"De nieuwe kleren van de keizer van de bestuurder en de geneesheer-directeur in een veranderend krachtenveld met nieuwe wetgevende kaders - lokatie: Epe (NL)

Leergang Persoonlijk Leiderschap (met overtuiging inspireren en verbinden) - lokatie: Bennekom (NL)

Lichamelijke aspecten van trauma en gehechtheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass autisme, AD(H)D en LVB bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Psychische klachten en werk 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

refereer/workshop MCV - lokatie:

Vervolgtraining Schematherapie - lokatie: Breda (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Hoofddorp (NL)

Decompressie en hyperbare zuurstof therapie - lokatie: Hoeven (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Den Dolder (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Patientcomfort en communicatie - lokatie: Nijmegen (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Breda (NL)

Supervisorencursus psychotherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Interculturele competenties voor zorgprofessionals - lokatie: Goirle (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Affect Fobie Therapie - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Uden (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Handvatten en ervaring Wet verplichte GGZ (WVGGZ) - lokatie: Oss (NL)

Hoogbegaafdheid: Behandeling - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclass Triple Problematiek - lokatie: Duivendrecht (NL)

Nascholingsbijeenkomst Opl.Consortium Psychiatrie Noord-Nederland 15 maart 2021 - lokatie:

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Rotterdam (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Castricum (NL)

BATLS sept 2020 tm sept 2021 - lokatie: Hilversum (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

OSEG Klu - lokatie: Rijen (NL)

Referaat: De International Classification of Functioning, disability and health (ICF) en de toepassing ervan in de GGZ - lokatie: Groningen (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Wetenschappelijk referaat: '“Medisch leiderschap in de medische vervolgopleiding” - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Workshop Feedback - lokatie: Groningen (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Nascholing psychiatrie 17 maart 2021 - lokatie:

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Veneuze duplexcursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Basics van Management en Beleid - lokatie: Zeist (NL)

Basiscursus 2021 “Medisch Specialistische Rapportage” - lokatie: Nijkerk (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Corle (NL)

Kannerlezing: Autistic traits in psychotic disorders: prevalence, familial risk, and impact on social functioning - lokatie: Den Haag (NL)

Risico en Responsiviteit bij Forensische Patienten met ADHD - lokatie:

Samenwerken in zorgnetwerken - lokatie: Lunteren (NL)

Scholing verslaving voor psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Van patiënt naar persoon - lokatie: Groningen (NL)

Webinarreeks Kids@Risk - lokatie:

Wils(on)bekwaamheid - lokatie: Houten (NL)

Acceptance and Commitment Therapy - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

In vorm zijn; introductie socratische vaardigheden voor medici - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Leergang Leiderschap met aandacht voor medici en (zorg)leidinggevenden - lokatie: Nijmegen (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Vind jouw 'Why'! - lokatie: Doorn (NL)

ACT Tweedaagse Workshop - lokatie: Warnsveld (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Neurorevalidatie deel 1: probleemanalyse - lokatie: Haarlem (NL)

115 OGZ Medisch rekenen en IV-medicatie - lokatie: Rijen (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Juridische actualiteiten in de medische praktijk - lokatie:

netwerk kinder- en jeugdpsychiaters en kinderartsen Zuid Limburg - lokatie: Echt (NL)

Symposium 'Suïcidepreventie binnen GGZ Rivierduinen' - lokatie: Leiden (NL)

50 uur cursus Schematherapie Basis en Gevorderd (NVvP) - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Diagnostiek van verslaving voor de specialist - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Scen-arts 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Boxmeer (NL)

Workshop Feedback - lokatie: Groningen (NL)

ADHD Netwerk - 56e Netwerkmeeting - lokatie:

Anorexia - lokatie:

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Eindrefereerbijeenkomst 25 maart 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

KNMG Districtsbijeenkomst Bijzondere vormen van geweld: mensenhandel en ouderenmishandeling - lokatie:

Leergang Leiderschap met aandacht voor medici en (zorg)leidinggevenden - lokatie: Arnhem (NL)

Leiderschapsprogramma Bravis Ziekenhuis jaargang 2020-2021 - lokatie:

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

RACT-congres - lokatie:

STIP 5.1 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: 8025 BW Zwolle (NL)

6e Jaarsymposium Forensische Ggz 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

Basisopleiding EMDR - lokatie: Den Dolder (NL)

Dialectische Gedragstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Genees & Kunst 2020 - lokatie: Ede (NL)

HMIMS - lokatie: Tilburg (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

Morele oordeelsvorming voor de medische praktijk - lokatie: Baarn (NL)

Vervolgcursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Den Haag (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

DEUS Echo Guided Life Support (EGLS) - lokatie: Houten (NL)

Exposure bij kinderen, jongeren en licht verstandelijk gehandicapten met PTSS - tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Hoogbegaafdheid: Samenwerking in de keten - lokatie: Eindhoven (NL)

Master Class voor jonge specialisten - lokatie: Vlaardingen (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Ermelo (NL)

TTT+ Feedback in complexe(re) situaties - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Lean Six Sigma 2021 - lokatie: Barchem (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Roermond (NL)

Leergang Medisch Management in het Ziekenhuis - lokatie: Zwolle (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Boxmeer (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing verslaving voor psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop Feedback - lokatie: Groningen (NL)

Value Based Healthcare, kosteneffectiviteit en bekostiging strategieën in de gezondheidszorg - lokatie:

Workshop begeleiden en debriefen van interprofessionele simulatie teamtraining 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Cursus Coachend leidinggeven - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus KPSP - lokatie: Amsterdam (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Medisch leiderschap - lokatie:

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Workshop Feedback - lokatie: Groningen (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Diagnostiek en behandeling van gecompliceerde rouw - lokatie: Utrecht (NL)

Meesterklas - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Ouderengeneeskunde Maastricht 2.0 'actualiteit en ontwikkelingen' 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Hoe maak ik online onderwijs interactief en aantrekkelijk? Tips, tools en werkvormen - lokatie:

Masterclass Kunstmatige Intelligentie voor de zorg Najaar 2020 - lokatie: Houten (NL)

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie: Woerden (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Talentenklas voor AIOS - lokatie: Ede (NL)

Teach the teacher. Balanceren, bevlogenheid en burn-out in de vervolgopleidingen. - lokatie: Leiden (NL)

Zorgvisie | Congres Concentratie en spreiding Acute Zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Inzet op kwaliteiten (meer plezier, met resultaat) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Preconference workshop 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

Traumatische rouw - lokatie: Diemen (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Den Haag (NL)

Leefstijl; Practice what you preach - lokatie: Menton (FR)

Advanced Wilderness Life Support (AWLS) - lokatie: Soest (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Uden (NL)

Introductietraining DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Suicidepreventie - lokatie: Soesterberg (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

De Academie | Kracht van Confrontatie - lokatie: Doorn (NL)

Jelgersmalezing 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Teach the teachers startende (en plaatsvervangend) opleiders - lokatie: Leiden (NL)

The Voice 1-daagse communicatietraining (Coronaproof) met Bianca Tan - lokatie: Rijswijk (NL)

Training in de HCR-20: V3 - lokatie: Utrecht (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie:

Dialectische Gedragstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Persoonlijk leiderschap - lokatie: Zwolle (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Workshop Feedback - lokatie: Groningen (NL)

CAARMS-training - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

EMDR Vervolgcursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

HMIMS - lokatie: Leiden (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Mentortraining - lokatie: Maastricht (NL)

Samenloop Wvggz-Wzd - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing verslaving voor psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Symposium VAR 2020; Gepaste zorg, wat is jouw rol? - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Webinar Farmacogenetica - lokatie: Utrecht (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Hoofddorp (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Heartfulness intensive - lokatie: Menton (FR)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Roosendaal (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Nut en noodzaak van conflicten in therapiegroepen - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam (NL)

Co-BEPP, kort en krachtig - lokatie: Rotterdam (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Persoonlijk leiderschap - lokatie: Nootdorp (NL)

Schitteren door aanwezigheid - lokatie: Putten (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Groesbeek (NL)

Workshop Feedback - lokatie: Groningen (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Helmond (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

vervolgtrainingen communicatie - lokatie: Weesp (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

25ste Kliniek van Duizeligheid en Evenwichtstoornissen - lokatie: Vaals (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Scholing verslaving voor psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop Feedback - lokatie: Groningen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Hoofddorp (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

Agressie Management - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing ARQ Centrum '45 | Deliberate practice - lokatie: Diemen (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Jelgersmalezing 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Slaapproblemen en -stoornissen bij jongeren - lokatie: Zeist (NL)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teachers-Plus: De IOP en het voeren van stage- en voortgangsgesprekken - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Castricum (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Het Gewicht van AD(H)D - lokatie: Utrecht (NL)

Management Development voor Medisch Specialisten - lokatie: Ravenstein (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Stalking Risk Profile: risicotaxatie en management bij stalkers - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Congres Zorgmijders - lokatie: Ede (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

OSEG Klu - lokatie: Rijen (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: 8025 BW Zwolle (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT (Acceptance & Commitment Therapy) - lokatie: Culemborg (NL)

Basiscursus EMDR volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - lokatie: Assen (NL)

Opleiding Scen-arts 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

PITSTOP suïcidepreventietraining - lokatie: Enschede (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Hoofddorp (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - lokatie: Breda (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

Op hoop van zegen?! Een inspirerende cursus rond medisch-ethische dilemma's. - lokatie: Leersum (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Cultuur georiënteerde diagnostische dilemma's - lokatie: Rotterdam (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

GIT-PD Congres - lokatie: Tilburg (NL)

Kasteeltraining EMDR vervolgtraining voor volwassenen - lokatie: Oegstgeest (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Den Dolder (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Sassenheim (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

25 Jaar A-opleiding - lokatie: Veghel (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Beverwijk (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Compassievol Medisch Leiderschap - lokatie: Werkhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Eibergen (NL)

DEUS Point-of-Care Echocardiografie - lokatie: Houten (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Nefrologie - lokatie: Houten (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

Value Based Healthcare, kosteneffectiviteit en bekostiging strategieën in de gezondheidszorg - lokatie:

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Houten (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Jelgersmalezing 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Didactische middag over de EPA - lokatie: Hoenderloo (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

OncoCare Symposium - lokatie: Lisse (NL)

Psyfar masterclass verslaving - lokatie:

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Zwolle (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Visitatietraining 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Uden (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Zenuwblokkades - lokatie:

Suicidepreventie - lokatie: Soesterberg (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

115 OGZ Medisch rekenen en IV-medicatie - lokatie: Rijen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Doodsangst bespreken in de behandeling - lokatie: Eindhoven (NL)

Medisch Contact Live 'De dokter en de taal' jubileum 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus schematherapie 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Kannerlezing: Autistic traits in psychotic disorders: prevalence, familial risk, and impact on social functioning - lokatie: Den Haag (NL)

Meesterklas 2.0 De Wet Verplichte GGZ en de Geneesheer Directeur - lokatie: Epe (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Hoofddorp (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

OSEG Klu - lokatie: Rijen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Diemen (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Leersum (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Generic Instructor Course (GIC) - lokatie: Uden (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Ermelo (NL)

PA!N Congres - pijn, ketenzorg en levensloop - lokatie: Groningen (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Vijfdaagse Basisopleiding EMDR K&J - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Amersfoort (NL)

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Amersfoort (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Functionele bewegingsstoornissen | Tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

Introductietraining DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus schematherapie 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Basisopleiding EMDR - lokatie: Den Dolder (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Value Based Healthcare, kosteneffectiviteit en bekostiging strategieën in de gezondheidszorg - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

leergang strategisch leiderschap voor vrouwelijke artsen - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Diemen (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Castricum (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) - lokatie: Utrecht (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Lichamelijke aspecten van trauma en gehechtheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - lokatie: Breda (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

25 uur cursus Schematherapie voor Cluster C (FGzPt, NVvP) - lokatie: Eindhoven (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Suicidepreventie - lokatie: Soesterberg (NL)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Jelgersmalezing 2021 - lokatie: Leiden (NL)

OSEG Klu - lokatie: Rijen (NL)

Persoonlijkheidsproblematiek bij mensen met licht verstandelijke beperking (LVB) - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

NIDA-training 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Brummen (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Kannerlezing: Autistic traits in psychotic disorders: prevalence, familial risk, and impact on social functioning - lokatie: Den Haag (NL)

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie: Woerden (NL)

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

SIRE training - lokatie: Delft (NL)

vervolgtrainingen communicatie - lokatie: Weesp (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

Hoogbegaafdheid: Signalering en diagnostiek - lokatie: Eindhoven (NL)

Opleiding Mindful Parenting - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Eibergen (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

ACT Tweedaagse Workshop - lokatie: Warnsveld (NL)

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Ermelo (NL)

EMDR Vervolgcursus - lokatie: Amsterdam (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

IMH cursus 8: Behandelen ouder-kindrelatie bij ouder(s) met persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Hoogbegaafdheid: Behandeling - lokatie: Eindhoven (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Zenuwblokkades - lokatie:

DEUS Point-of-Care Echocardiografie - lokatie: Hoevelaken (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Nefrologie - lokatie: Hoevelaken (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Hoevelaken (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Vind jouw 'Why'! - lokatie: Doorn (NL)

"Kanker op de werkvloer" - lokatie: Utrecht (NL)

11e landelijk PsyQ ADHD congres - lokatie: Amersfoort (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Visitatietraining 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

IMH cursus 8: Behandelen ouder-kindrelatie bij ouder(s) met persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Hoogbegaafdheid: Samenwerking in de keten - lokatie: Eindhoven (NL)

Introductietraining DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

MD Tox Multi-disciplinaire toxicologie cursus 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

MD Tox Multi-disciplinaire toxicologie cursus 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Jelgersmalezing 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Groesbeek (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Vervolgcursus EMDR (4,5 dagen) - lokatie: Den Dolder (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Value Based Healthcare, kosteneffectiviteit en bekostiging strategieën in de gezondheidszorg - lokatie:

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Lean Six Sigma 2021 - lokatie: Barchem (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Purmerend (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

PITSTOP suïcidepreventietraining - lokatie: Enschede (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Leergang Management voor Medici - lokatie: Utrecht (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Zwolle (NL)

Jelgersmalezing 2021 - lokatie: Leiden (NL)

OSEG Klu - lokatie: Rijen (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Besturen medische staf revalidatie-instellingen - lokatie: Utrecht (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Den Dolder (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - lokatie: Breda (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Introductietraining DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Suicidepreventie - lokatie: Soesterberg (NL)

115 OGZ Medisch rekenen en IV-medicatie - lokatie: Rijen (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

EMDR binnen de forensische psychiatrie: net even anders - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Castricum (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus schematherapie 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

vervolgtrainingen communicatie - lokatie: Weesp (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Functionele bewegingsstoornissen | Tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

SIRE training - lokatie: Delft (NL)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Vijfdaagse Basisopleiding EMDR K&J - lokatie: Arnhem (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

DEUS Point-of-Care Echocardiografie - lokatie: Hoevelaken (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Nefrologie - lokatie: Hoevelaken (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Hoevelaken (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Visitatietraining 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Eibergen (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Hoevelaken (NL)

Jelgersmalezing 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Ermelo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Suicidepreventie - lokatie: Soesterberg (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Suicidepreventie - lokatie: Soesterberg (NL)

Suicidepreventie - lokatie: Soesterberg (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)