ADHD bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

De Academie | Kracht van Confrontatie - lokatie: Doorn (NL)

Ik ben, ik ben, wat jij niet ziet... - lokatie: Enschede (NL)

Jelgersmalezing 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Multidisciplinaire teamtraining CRM - lokatie: Helmond (NL)

Refereerbijeenkomst "FASD" - lokatie: Assen (NL)

SCID-5-P - lokatie: Den Haag (NL)

SCID-P/SCID-S Bedrijfsscholing - lokatie: Den Haag (NL)

Seminar Herlaarhof suïcidaliteit - lokatie: Vught (NL)

Teach the Teacher Implementatie EPA's en bekwaamverklaren - lokatie: Hoofddorp (NL)

Teach the teachers startende (en plaatsvervangend) opleiders - lokatie: Leiden (NL)

Teaching on the Run: module 2 - Korte Praktijk Begeleiding - lokatie: Groningen (NL)

The Voice 1-daagse communicatietraining (Coronaproof) met Bianca Tan - lokatie: Rijswijk (NL)

Themabijeenkomsten WvGGZ - lokatie:

Training auditor IFMS / EIF - lokatie: Utrecht (NL)

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Amstelveen (NL)

Training in de HCR-20: V3 - lokatie: Utrecht (NL)

Webinar 13 april 2021 - lokatie:

Wetenschappelijk referaat: “Leefstijl als medicijn in de psychiatrie?” - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
‘Bipolar guidelines around from the world: evidence based medicine’
‘Efficacy and compliance in schizophrenia: could depot antipsychotics help?’
‘Efficacy and compliance in schizophrenia: could depot antipsychotics help?’
2019-2021: Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
2019-2021: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2019-2021: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2019-2021: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
2020-2022 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2020-2022: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
abcdeSIM 2019-2
AccreDidact ADHD bij volwassenen/psychiater
AccreDidact Burn-out en psychiatrische stoornissen/psychiater
AccreDidact Diepe hersenstimulatie/psychiater
AccreDidact GHB – gebruik, afhankelijkheid en behandeling/psychiater
AccreDidact Slaapstoornissen/psychiater
AccreDidact Systeemtherapie in de ggz/psychiater
AccreDidact Zwangerschapsgerelateerde psychiatrie/psychiater
Accreditatietoets ‘Gehechtheid, mentaliseren en autonomie bij anorexia nervosa en bulimia nervosa’
Accreditatietoets 'Bipolaire stoornissen en alcoholafhankelijkheid'
Accreditatietoets 'Effect van bewegen op psychiatrische symptomen en lichamelijke gezondheid bij mensen met psychiatrische aandoeningen’
Accreditatietoets 'Hoe genetica Precision Psychiatry mogelijk kan maken'
Accreditatietoets 'Is er een risico op toename van agressie bij een rookvrije GGZ?'
Accreditatietoets 'Melatonine en slaapstoornissen'
Accreditatietoets 'Microbioom en autisme'
Accreditatietoets 'Prenatale psychologische stressfactoren en de ontwikkeling van affectieve stoornissen bij het kind'
Accreditatietoets 'Prevalentie en uitingsvormen van agressie bij volwassen patiënten met niet-aangeboren hersenletsel'
Accreditatietoets 'Radicalisering en psychiatrie: pleidooi voor een brede blik'
Accreditatietoets 'Recreatief ecstasygebruik in Nederland’
Accreditatietoets 'Risicofactoren voor psychische problemen en mogelijkheden tot interveniëren in de jonge jaren’
Accreditatietoets 'Tijd voor Cluster C-persoonlijkheidsstoornissen: State of the Art'
Accreditatietoets 'Trends en ontwikkelingen in het medisch-onderwijskundig onderzoek'
Accreditatietoets 'Verslaving en autonomie: een drielaags'
Accreditatietoets 'Voorschrijven van psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking'
Antibiotica allergie
Basisopleiding Functionaris Gegevensbescherming
Behandelbeleid
Bipolaire Stoornissen
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL e-learning - Uw patiënt heeft een laag IQ! Wat nu?
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Volwassene - voor artsen
BSL e-learning Ondersteunen bij Samen beslissen
BSL e-learning Procedurele sedatie en analgesie (PSA) - voor artsen
BSL e-learning Samen beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden
BSL e-learning Samen beslissen in de palliatieve zorg
BSL e-learning Samen beslissen met patiënten
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
CBRN E-learning
CME-toets 'De relatie tussen posttraumatische stressstoornis en metabool syndroom'
CME-toets 'Kwaliteit van leven van patiënten in de langdurige forensische psychiatrie'
CME-toets 'Mindfulness-based cognitieve therapie voor patiënten met somatoforme stoornissen'
CME-toets 'Prolactine, antipsychotica en borstkanker'
CME-toets 'Psychische stress en cellulaire veroudering: de samenhang tussen depressie, angst en telomeerlengte'
CME-toets 'Terugval en chroniciteit van depressieve stoornis in de algemene bevolking; resultaten van NEMESIS-2'
CME-toets 'Zelfmanagement bij en behandeling van depressie; het patiëntenperspectief'
Cultuursensitief werken op de werkvloer
DBC's en wat je ermee moet
De politieke actualiteit in de zorg
De Rookvrije ggz
Dementie Update 2010
Destigmatiserend werken
Dieetmaatregelen bij metabole ziekten
eBROK
e-CME Begin goed, zorg goed
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
e-college ADHD bij volwassenen
e-college ADHD bij volwassenen
ECTR Expert
ECTR Indieningsproces
ECTR Uitvoering onderzoek
E-cursus Begeleiding bij Hongerstaking
Effectief communiceren in de zorg
E-learning Begrijpelijk communiceren
E-learning bipolaire stoornissen
E-learning Cultural Formulation Interview - 2019
e-learning focus op immuunsysteem en darmmicrobioom
E-learning Kwetsbare ouderen Medisch Specialisten
E-learning MGV 'Verdieping'
E-learning ontwikkelingsstoornissen op volwassen leeftijd
E-learning 'Optimizing ADHD treatment'
E-learning Ouder(s)ondersteuning
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning serie 'Obesitas en COVID-19'
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
E-learning Wet verplichte ggz
E-learning: Gedeelde besluitvorming met kankerpatiënten
E-learning: Moeilijk behandelbare depressie. Waar staan we en wat zijn nieuwe ontwikkelingen?
E-learning: Obesitas Jaaroverzicht 2020
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert DEUS Echografie
e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
e-Xpert: Advanced Life Support
e-Xpert: Antistolling (SKB Winterswijk)
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Crew Resource Management (CRM)
e-Xpert: De vitaal bedreigde patiënt (St. Jansdal)
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – De primary survey en A, B, C, D, E
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Secondary survey
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
Forensiche scherpte
Gedeelde Besluitvorming
Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding
GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
Godsbeeld en geloofsrelatiegesprek: diagnostische en therapeutische interventie met aandacht voor reflectie van therapeut op eigen spirituele biografie
Good Clinical Practice (GCP)
Handhygiëne
Hardnekkige depressie TRD
Health data science/Big data
Health Informatics: Elektronische Beslissingsondersteuning
Het goede gesprek
Infectiepreventie: medewerkers met direct/intensief patiëntencontact (Zorgpad PRO)
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Kanker & Leven
Kanker & Leven: plenaire programma
Keten van orgaandonatie
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Management of depression with agomelatine
MOOC Kidney transplantation
Motiverende gespreksvoering: online oefenen met simulaties
NTvG CME
On-demand webcast 8e Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen - Farmacotherapie anno 2012 -
On-demand webcast Avondsymposium Psychotische Stoornissen & Therapietrouw 2011
On-demand webcast Darmgezondheid bij jong en oud
On-demand webcast Darmgezondheid: diagnostiek en het brein
On-demand webcast Precisiezorg is dichterbij dan we denken
On-demand webcast 'Restoring functioning in schizophrenia'
On-demand webcast 'The Potential Role of Novel Atypical Depot Formulations in the Treatment of Schizophrenia
Online Course: Kennis van zorgkosten
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online Course: Waardegedreven zorg en verandermanagement
Online Course: Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief
Online trainingsprogramma Samen Beslissen
Online WMO/GCP training KABIZ(NVFZ)-OA-ZA-NVFG
Online WMO-GCP herregistratie / Refresher training
PAOFarmacie: Klinische farmacologie van ADHD-medicatie
PAOFarmacie: Klinische farmacologie voor serotonerge antidepressiva
Preconceptiezorg
Preventie Postpartum Depressie
Privacy en informatieveiligheid
Privacy en informatieveiligheid
Professionalism in an era of change
Psychiatrie in de praktijk
Psyfar 2016-2
Psyfar 2016-3
Psyfar 2016-4
Psyfar 2017-1
Psyfar 2017-2
Psyfar 2017-3
Psyfar 2017-4
Psyfar 2018-1
Psyfar 2018-2
Psyfar 2018-3
Psyfar 2018-4
Psyfar 2019-1
Psyfar 2019-2
Psyfar 2019-3
Psyfar 2019-4
Psyfar 2020-1
Psyfar 2020-2
Psyfar 2020-3
Psyfar 2020-4
Psyfar 2021-1
Psyfar 'Meet the expert' 14 januari 2019
Psyfar 'Meet the expert' 3 december 2018
PSYFLIX - eHealthspecialists - Serie 1 - [eerste 20 modules]
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyLearning: de DSM-5 in de klinische praktijk,
PsyXpert 2019-3, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-4, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2020-2, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2020-3, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2020-4, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2021-1, modules 1 t/m 4
Reanimatie voor volwassenen
Refugee Care[e]Education
Resourcegroepen in de GGZ
Samen Beslissen
SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
Suïcidepreventie
Target@Work
The challenges treating advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma
The Real-World Impact of Antipsychotics
Verbindende gesprekstechniek - In gesprek met psychose
Verslaving onder artsen
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Webinar on demand: Nieuwe inzichten in de behandelingsopties voor ADHD
Webinars COVID-19 4 november 2020 (eerste van nieuwe reeks)
WebTV Complex trauma bij kinderen - de focus op dissociatie
Web-tv Immuun Pro 3: Kankerimmuuntherapie in uw MDO - praktijkcasuïstiek uit het UMCU
Werken met een meldcode in de ggz
WMO/GCP- en BROK-herregistratie NVHVV-V&V-VSR
Zeggen waar het op staat
Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
ZiROP.nl

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

Alles op een Grote Hoop - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Basiscursus Groepsdynamica - lokatie: Doorn (NL)

Chronische pijn en chronische vermoeidheid - verklaren en instandhoudende factoren - lokatie:

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Curriculum Clinical Leadership uitgebreid - lokatie: Garderen (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Dag van de Preventie - lokatie:

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie:

Dialectische Gedragstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Eendaagse cursus 'Culturele psychotherapie’ - lokatie: Arnhem (NL)

Leefstijlgeneeskunde: De toepassing bij chronische aandoeningen en de relatie met immuniteit en COVID-19 - lokatie:

Leergang Medisch Management in het Ziekenhuis - lokatie: Rotterdam (NL)

masterdag coachen van aios - lokatie: Utrecht (NL)

Persoonlijk leiderschap - lokatie: Zwolle (NL)

Webinar Wvggz - lokatie:

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie:

CAARMS-training - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

EMDR Vervolgcursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

HMIMS - lokatie: Leiden (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Masterclass "Psychiatrie en een laag IQ" - lokatie: Garderen (NL)

Mentortraining - lokatie: Maastricht (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleidingscarrousel 15 april 2021 (2 bijeenkomsten) - lokatie:

Samenloop Wvggz-Wzd - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing verslaving voor psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

Symposium Onderwijs Palliatieve Zorg (online) - lokatie:

Symposium VAR 2020; Gepaste zorg, wat is jouw rol? - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Webinar Farmacogenetica - lokatie: Utrecht (NL)

Webinarreeks Slapen als oermens - lokatie:

ZIN in opleiden: Millennials: zijn we als instelling goed voorbereid op opleiding van de toekomst - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Congres ‘Gehecht aan God en de ander, verbonden met jezelf’ - lokatie: Zeist (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Hoofddorp (NL)

masterclass voor startende opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Risicotaxatie bij jeugdige zedendelinquenten: training in de J-SOAP D - lokatie: Utrecht (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie:

Verstoorde Slaap - lokatie:

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

contactavond praktijkopleiders en leermeester Verpleegkundigen in opleiding tot Specialist - lokatie: Heerlen (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Ethiek in de zorg - lokatie: Goes (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijkse opleidersprofessionalsering - lokatie:

Leidinggeven als professie (LAP) - lokatie: Groningen (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Newborn Life Support - lokatie:

Obesitas, vanuit de expert besproken - lokatie:

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teachers voor coschapbegeleiders - lokatie:

Traumazorg door de hele jeugdzorgketen heen - lokatie: Amsterdam (NL)

Verdiepingsdag COC: Zorg voor de aios & opleiders - lokatie:

Workshop bewustwording van ongewenst gedrag - lokatie: Apeldoorn (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Altrecht Refereeravonden - lokatie:

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Begeleiding in de afstudeerfase van de MPA opleiding - lokatie:

Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS - lokatie: Grootebroek (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

BKO (Basismodule didactiek) Intensive - lokatie: Werkhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Financiering van het zorgstelsel en de gevolgen van COVID-19 - lokatie:

Heartfulness intensive - lokatie: Menton (FR)

Juridische aspecten in de medische praktijk - lokatie:

Referaat: De International Classification of Functioning, disability and health (ICF) en de toepassing ervan in de GGZ - lokatie: Groningen (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Geleen (NL)

Teach the Teacher Basistraining Opleiden binnen de Medische Vervolgopleidingen - lokatie: Utrecht (NL)

Training ontwikkelen van gesloten vragen - lokatie:

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: winterswijk (NL)

Training Samen Beslissen - lokatie: Utrecht (NL)

Training SCID-5 junior - lokatie: Arnhem (NL)

Trainingsdag Lean - lokatie: Berg en Dal (NL)

Webinar Kindergeneeskunde - lokatie:

Autisme - lokatie: Oisterwijk (NL)

Bijscholing LVAK Basisdagen - lokatie:

Congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Leerconferentie De opleiding is van ons allemaal (online) Deel 2 - lokatie: Groningen (NL)

Nut en noodzaak van conflicten in therapiegroepen - lokatie: Utrecht (NL)

Oplossingsgericht Werken Basistraining - lokatie: Groningen (NL)

Over de grenzen van IHT/HIC Jongeren 2021 - lokatie: Veenendaal (NL)

Sophia Research days - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Wilhelmina vertelt - lokatie: Utrecht (NL)

ALS recertificering - lokatie: Bilthoven (NL)

Co-BEPP, kort en krachtig - lokatie: Rotterdam (NL)

Collegiale reflectie in crisistijd - lokatie: Leiden (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

De effectiviteit van Virtual Reality Aggression Prevention Training - lokatie:

De hersen-darm(microbioom)-as: theorie en klinische toepassingen - lokatie:

Eindreferaten aios Psychiatrie donderdag 22 april 2021 - lokatie:

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief (Basis 1) - lokatie: Bakkeveen (NL)

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

jeugdige veelplegers - lokatie:

KNMG Districtsbijeenkomst Bijzondere vormen van geweld: mensenhandel en ouderenmishandeling - lokatie:

Leefstijl en oncologie - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

Mentoraat: Hoe doen we het? Hoe willen we het? Op weg naar professioneel mentoraat - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Organisatie van data analytics - lokatie: Lunteren (NL)

Persoonlijk leiderschap - lokatie: Nootdorp (NL)

Prisma in de praktijk basistraining - lokatie: Rotterdam (NL)

Schitteren door aanwezigheid - lokatie: Putten (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the Run: module 14 - Opleiden in Leiderschap - lokatie: Enschede (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Groesbeek (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Workshop Feedback - lokatie: Groningen (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Helmond (NL)

NERASS voorjaars webinar - lokatie:

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

SimToxOLVG - lokatie: Amsterdam (NL)

Studiedag Expertisecentrum Euthanasie "Rondje Expertisecentrum" - lokatie:

teamontwikkelingsessie afdeling radiotherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Balkbrug (NL)

Training Rookvrije Start - lokatie: Rotterdam (NL)

vervolgtrainingen communicatie - lokatie: Weesp (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Cursus Ontwikkelen van blended learning - lokatie: Leiden (NL)

Fellowship psychiaters - lokatie:

Referatencyclus Opleiding Psychiatrie 22 februari 2021 - lokatie:

Gedragsverandering: Hoe help ik mijn patiënt met blijvende gedragsverandering - lokatie:

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

25ste Kliniek van Duizeligheid en Evenwichtstoornissen - lokatie: Vaals (NL)

CASE (Curriculum Aantredend Specialisten Elkerliek ziekenhuis) - lokatie: Aarle-Rixtel (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Psyfar masterclass PTSS - lokatie:

Scholing verslaving voor psychiaters - lokatie: Amsterdam (NL)

TEACH THE TEACHER VERDIEPINGSMODULE; EFFECTIEF BEGELEIDEN EN BEOORDELEN - lokatie:

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

CGT basiscursus 2021-2022 - lokatie: Arnhem (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Hoofddorp (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Virtuele communicatie consultvoering - lokatie: Amsterdam (NL)

Werkbegeleiding geven aan een A(N)IOS - lokatie: Amsterdam (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Helmond (NL)

Ontwikkelingen in de zorg - lokatie: Dirkshorn (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Speak Up dear! - 2-daagse Presentatie- en Profileringstraining voor vrouwen - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

HMIMS - lokatie: Tilburg (NL)

Workshop Feedback - lokatie: Groningen (NL)

Aanspreken - lokatie:

Collegiale opvang - Peer support basistraining - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing ARQ Centrum '45 | Deliberate practice - lokatie: Diemen (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

2021 Lean Green Belt voorjaar 2021 - lokatie: Zwaag (NL)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief (Basis 1) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Lean Leiderschap voor medisch specialisten - lokatie:

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Teaching on the Run: module 2 - Korte Praktijk Begeleiding - lokatie: Groningen (NL)

Teaching on the Run: module 2 - Korte Praktijk Begeleiding - lokatie: Groningen (NL)

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

(team)Workshop Implementatie van EPA's in de opleidingspraktijk - lokatie:

ACT basisopleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

culturele psychiatrie en PJ rapportage - lokatie:

Cultuursensitief werken - lokatie:

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Driedaagse cursus Hechting en trauma - lokatie: Arnhem (NL)

Jelgersmalezing 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Mental Fitness voor Medical Professionals - lokatie: Delft (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

Themabijeenkomsten WvGGZ - lokatie:

Webinarreeks Slapen als oermens - lokatie:

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Basis Bijscholing Medisch Specialisten Covid inzet op IC - lokatie: Maastricht (NL)

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) - lokatie: Maastricht (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Emergentie; op zoek naar het "meer" - lokatie: Enschede (NL)

Hart Leiderschap - lokatie:

masterclass voor startende opleiders - lokatie: Amsterdam (NL)

Slaapproblemen en -stoornissen bij jongeren - lokatie: Zeist (NL)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teachers-Plus: De IOP en het voeren van stage- en voortgangsgesprekken - lokatie: Leiden (NL)

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Deventer (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Castricum (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Veneuze duplexcursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Camino bezinningsreis - lokatie: Zuidlaren (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining Vitaal bedreigde patiënt 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing LVAK Themadagen - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Het Gewicht van AD(H)D - lokatie: Utrecht (NL)

Management Development voor Medisch Specialisten - lokatie: Ravenstein (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Newborn Life Support - lokatie:

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Stalking Risk Profile: risicotaxatie en management bij stalkers - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Training IPSRT - lokatie: Den Haag (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Congres Zorgmijders - lokatie: Ede (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

OSEG Klu - lokatie: Rijen (NL)

Risicomanagement - lokatie:

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: 8025 BW Zwolle (NL)

Advanced Program Zorgmanagement - 2021 - lokatie: Breukelen (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Burn-out - lokatie: Ootmarsum (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

KNMG Districtsbijeenkomst Bijzondere vormen van geweld: mensenhandel en ouderenmishandeling - lokatie:

Lezing 19 Mei 2021 ‘De impact van stress op de behandeling van PTSS’ - lokatie:

Moeilijke patiënten - lokatie:

Nascholing psychiatrie 19 mei 2021 - lokatie:

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT (Acceptance & Commitment Therapy) - lokatie: Culemborg (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Angst-, dwangstoornissen, PTSS en depressie bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus EMDR volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) - lokatie: Utrecht (NL)

Chronische pijn en chronische vermoeidheid - verklaren en instandhoudende factoren - lokatie:

Complete zorg voor de kwetsbare oudere in het ziekenhuis - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Jeugdrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Zeist (NL)

Delfts Blauw Leiderschap - module 2 en 3 - lokatie: Delft (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - lokatie: Assen (NL)

Motiveren kun je leren - lokatie: Diemen (NL)

Opleiding Scen-arts 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

PITSTOP suïcidepreventietraining - lokatie: Enschede (NL)

Psyfar masterclass Kind & Jeugd - lokatie:

Refereerbijeenkomst "SOLK" - lokatie: Assen (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Webinar Farmacogenetica in de Psychiatrie - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Hoofddorp (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Intensieve trauma behandeling: doe het met lef (ITB) - lokatie: Groningen (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - lokatie: Breda (NL)

Mentorschap: Hoe begeleid en coach ik de aios - lokatie: Eindhoven (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie:

Basistraining Safety-II (online) - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

Op hoop van zegen?! Een inspirerende cursus rond medisch-ethische dilemma's. - lokatie: Leersum (NL)

Patiëntgelijkwaardige begeleiding: Training met Acteur - lokatie: Uden (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Verdieping gesprekstechnieken - lokatie:

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Vaattoegang - lokatie: Houten (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Meesterklas - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Nascholing Psychoanalytische en Kinderanalytische Supervisoren tbv herregistratie - lokatie: Amsterdam (NL)

Psychiatrie en zwangerschap - lokatie: Amersfoort (NL)

Teaching on the Run: module 14 - Opleiden in Leiderschap - lokatie: Enschede (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Cultuur georiënteerde diagnostische dilemma's - lokatie: Rotterdam (NL)

Dementie op Jonge Leeftijd; interprofessionele opleiding - lokatie: Ravenstein (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Hechting in forensische praktijk en rapportage - lokatie:

Introductie Lean binnen GGzE - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclass "Neurowetenschappen" - lokatie: Garderen (NL)

Online congres Netwerkpsychiatrie 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

Patiëntgelijkwaardige begeleiding: Consult in beeld - lokatie: Uden (NL)

Recht door Zee - 2021 Van ziektepreventie naar gezondheidspromotie - strategieën voor huisarts en specialist - lokatie: Bergen aan Zee (NL)

The Voice 1-daagse communicatietraining (Coronaproof) met Bianca Tan - lokatie: Doorn (NL)

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie: Utrecht (NL)

Wils(on)bekwaamheid - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

GIT-PD Congres - lokatie: Tilburg (NL)

Kasteeltraining EMDR vervolgtraining voor volwassenen - lokatie: Oegstgeest (NL)

masterclass coachen van de opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Utrecht (NL)

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

ECT: theorie en praktijk - lokatie: Arnhem (NL)

Gezonde slaap, niet altijd vanzelfsprekend - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

One Day Medical MBA - lokatie: Amsterdam (NL)

Coaching en veranderstrategieën bij gezondheidsvraagstukken - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Farmacotherapieonderwijs voor voorschrijvers - lokatie: Halsteren (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Gezondheidsvaardigheden bij Nierpatiënten - strategieën om patiënten die moeite hebben met het begrijpen en toepassen van informatie beter te ondersteunen - lokatie: Emmen (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Leefstijl bij chronische ziekten - lokatie:

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Den Dolder (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Sassenheim (NL)

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Cursus Medisch straf- en tuchtrecht - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie: Nijkerk (NL)

Teach The Teacher: Coachen van aios - lokatie: Geleen (NL)

25 Jaar A-opleiding - lokatie: Veghel (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Beverwijk (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Basistraining interne auditoren - lokatie: Dordrecht (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

CGT basiscursus 2021-2022 - lokatie: Arnhem (NL)

Compassievol Medisch Leiderschap - lokatie: Werkhoven (NL)

Congres psychiatrie en LVB: Samen op koers! - lokatie: Bunnik (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief (Basis 1) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Gezondheidsvaardigheden bij Nierpatiënten - strategieën om patiënten die moeite hebben met het begrijpen en toepassen van informatie beter te ondersteunen - lokatie: Groningen (NL)

Lichamelijke aspecten van trauma en gehechtheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass "Leefstijlpsychiatrie" - lokatie: Arnhem (NL)

Mijn collega en ik - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

TtT IC - Workshop Begeleiden van Aios - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Feedback - lokatie: Groningen (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

CNN netwerk Chronotherapie Netwerk Nederland - lokatie: Zwolle (NL)

HMIMS - lokatie: Tilburg (NL)

Risicomanagement - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Vervolgtraining voor interne auditoren - lokatie: Dordrecht (NL)

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Eibergen (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

DEUS Point-of-Care Echocardiografie - lokatie: Houten (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Nefrologie - lokatie: Houten (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

Imaginaire Exposure voor EMDR therapeuten - lokatie: Utrecht (NL)

Samenwerken in zorgnetwerken - lokatie: Lunteren (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Teach the Teacher basiscursus Cluster ZNN 2021 - lokatie: Oisterwijk (NL)

Teach the Teacher basiscursus Cluster ZNN 2021 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Live Online (NL)

Value Based Healthcare, kosteneffectiviteit en bekostiging strategieën in de gezondheidszorg - lokatie:

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining Vitaal bedreigde patiënt 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Houten (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Gezondheidsvaardigheden bij Nierpatiënten - strategieën om patiënten die moeite hebben met het begrijpen en toepassen van informatie beter te ondersteunen - lokatie: Groningen (NL)

Jelgersmalezing 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Leefstijl bij chronische ziekten - lokatie:

Refereermiddag 'Help mijn patiente met psychische problemen is zwanger!' - lokatie:

Themabijeenkomsten WvGGZ - lokatie:

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training SPACE (behandeling van angst en dwang bij jeugdigen) via de ouders - lokatie:

Vervolgtraining voor interne auditoren - lokatie: Dordrecht (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Didactische middag over de EPA - lokatie: Hoenderloo (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

Keizermodule Meesterklas: :"De nieuwe kleren van de keizer van de bestuurder en de geneesheer-directeur in een veranderend krachtenveld met nieuwe wetgevende kaders - lokatie: Epe (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Leergang jonge klaren (word de medisch specialist die je wilt zijn) - lokatie:

Masterclass startende (plv) opleiders OOR NO - lokatie: Zwolle (NL)

OncoCare Symposium - lokatie: Lisse (NL)

Psyfar masterclass verslaving - lokatie:

Samenloop Wvggz-Wzd - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Decompressie en hyperbare zuurstof therapie - lokatie: Hoeven (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Zwolle (NL)

masterclass voor startende opleiders - lokatie: Eindhoven (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Visitatietraining 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop bewustwording van ongewenst gedrag - lokatie: Zutphen (NL)

Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP] - lokatie: Diemen (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Uden (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Zenuwblokkades - lokatie:

Hoogbegaafde volwassenen in de GGZ - lokatie: Utrecht (NL)

Suicidepreventie - lokatie: Soesterberg (NL)

Teach the Teacher Basistraining Opleiden binnen de Medische Vervolgopleidingen - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Teaching on the Run: module 2 - Korte Praktijk Begeleiding - lokatie: Groningen (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

115 OGZ Medisch rekenen en IV-medicatie - lokatie: Rijen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

Teaching on the Run: module 2 - Korte Praktijk Begeleiding - lokatie: Groningen (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Chronische pijn en chronische vermoeidheid - verklaren en instandhoudende factoren - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Doodsangst bespreken in de behandeling - lokatie: Eindhoven (NL)

Gezondheidsvaardigheden bij Nierpatiënten - strategieën om patiënten die moeite hebben met het begrijpen en toepassen van informatie beter te ondersteunen - lokatie: Groningen (NL)

Lean Leiderschap voor medisch specialisten - lokatie:

Medisch Contact Live 'De dokter en de taal' jubileum 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Live Online (NL)

Basiscursus schematherapie 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders - lokatie:

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Kannerlezing: Autistic traits in psychotic disorders: prevalence, familial risk, and impact on social functioning - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclass ''De essentie van leiderschap in de psychiatrie'' - lokatie: Garderen (NL)

Masterclass Diagnostiek; de meester aan het werk - lokatie: Garderen (NL)

Meesterklas 2.0 De Wet Verplichte GGZ en de Geneesheer Directeur - lokatie: Epe (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

Training Safety-II: toepassingen in de praktijk - lokatie:

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Hoofddorp (NL)

Geweldloze Communicatie: Empathie en innerlijke helderheid. (Basis 2) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Wvggz op stoom - lokatie:

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Newborn Life Support - lokatie:

Training SCID-5 junior - lokatie: Arnhem (NL)

TTT+ Feedback in complexe(re) situaties - lokatie: Leiden (NL)

Tweedaagse Basiscursus Polysomnografie - lokatie: Heeze (NL)

Leefstijl en oncologie - lokatie: Utrecht (NL)

OSEG Klu - lokatie: Rijen (NL)

Perinatale zorg 3.0 - lokatie: Amersfoort (NL)

Symposium RGOc 20 jaar: zorginnovatie en implementatie - lokatie: Groningen (NL)

Theoretisch Technische Cursus. Systeemtherapie - de basis - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding Groepsgerichte Schematherapie bij adolescenten en jongvolwassenen - lokatie: Arnhem (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Hét Leefstijl Symposium - lokatie: Almelo (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Diemen (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Leersum (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

HMIMS - lokatie: Berg en Dal (NL)

Masterclass Tuchtrecht - lokatie: Zeist (NL)

MOET providercourse - lokatie: Tilburg (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teacher. Balanceren, bevlogenheid en burn-out in de vervolgopleidingen. - lokatie: Leiden (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

EMDR en Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

Mentorschap: Hoe begeleid en coach ik de aios - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Generic Instructor Course (GIC) - lokatie: Uden (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Basistraining Safety-II (online) - lokatie:

Cursus Bewegingsstoornissen - lokatie: Omgeving Utrecht (NL)

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Bijscholing LVAK Themadagen - lokatie: Utrecht (NL)

groot referaat 30 juni 2021 - lokatie: Amersfoort (NL)

Meesterklas - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Teach The Teacher: Coachen van aios - lokatie: Geleen (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Ermelo (NL)

MD Tox Multi-disciplinaire toxicologie cursus 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

PA!N Congres - pijn, ketenzorg en levensloop - lokatie: Groningen (NL)

Samenloop Wvggz - WZD - lokatie: Zeist (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

Feedback voor gevorderden - lokatie: Veldhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Vijfdaagse Basisopleiding EMDR K&J - lokatie: Arnhem (NL)

ALS recertificering - lokatie: Bilthoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief (Basis 1) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Themabijeenkomsten WvGGZ - lokatie:

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Amersfoort (NL)

Hoe ontwerp ik blijvende gedragsverandering? - lokatie:

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Amersfoort (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Functionele bewegingsstoornissen | Tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie:

Introductietraining DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Themabijeenkomsten WvGGZ - lokatie:

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Tweedaagse cursus Acceptance & Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Themabijeenkomsten WvGGZ - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus schematherapie 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Basisopleiding EMDR - lokatie: Den Dolder (NL)

Periprosthetic Joint and Fracture Related Infections - lokatie: 1014 DD Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN IN DE MEDISCH CONTEXT - lokatie: Amsterdam (NL)

Value Based Healthcare, kosteneffectiviteit en bekostiging strategieën in de gezondheidszorg - lokatie:

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

3S: Green belt Lean Leiderschap training - lokatie: Enschede (NL)

Affectfobietherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

leergang strategisch leiderschap voor vrouwelijke artsen - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Diemen (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Castricum (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Hart Leiderschap - lokatie:

Leefstijl bij chronische ziekten - lokatie: Utrecht (NL)

masterclass coachen van de opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

Meesterklas - lokatie: Hoog Soeren (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

5-daagse Basisopleiding Klinische Hypnose - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) - lokatie: Utrecht (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Leaderhip development for course coordinators - lokatie:

Lichamelijke aspecten van trauma en gehechtheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - lokatie: Breda (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

25 uur cursus Schematherapie voor Cluster C (FGzPt, NVvP) - lokatie: Eindhoven (NL)

Academische Leergang Strategisch Leiderschap voor Medisch Specialisten - lokatie: De Schiphorst (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Preconference workshop 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

ADHD en Relaties - lokatie: Eemnes (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Suicidepreventie - lokatie: Soesterberg (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Ermelo (NL)

Burn-out - lokatie: San Casciano in Val di Pesa (IT)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Het Gewicht van AD(H)D - lokatie: Amsterdam (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Jelgersmalezing 2021 - lokatie: Leiden (NL)

OSEG Klu - lokatie: Rijen (NL)

Persoonlijkheidsproblematiek bij mensen met licht verstandelijke beperking (LVB) - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

NIDA-training 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus 2021 “Medisch Specialistische Rapportage” - lokatie: Nijkerk (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Brummen (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie:

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Kannerlezing: Autistic traits in psychotic disorders: prevalence, familial risk, and impact on social functioning - lokatie: Den Haag (NL)

masterclass coachen van aios - lokatie: Doorn (NL)

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

SIRE training - lokatie: Delft (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

STIP 5.1 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

vervolgtrainingen communicatie - lokatie: Weesp (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

Hoogbegaafdheid (Leergang) - lokatie: Eindhoven (NL)

Hoogbegaafdheid: Signalering en diagnostiek - lokatie: Eindhoven (NL)

Opleiding Mindful Parenting - lokatie: Amsterdam (NL)

Vierdaagse opleiding '(Imaginaire) Exposure behandeling bij PTSS' - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Eibergen (NL)

Cursus Ontwikkelen van blended learning - lokatie: Leiden (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

Lean Leiderschap voor medisch specialisten - lokatie:

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Bijscholing LVAK Basisdagen - lokatie:

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Door één deur. Zonder stress lekker samenwerken - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

SKO Leergang - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Tweedaagse Workshop - lokatie: Warnsveld (NL)

BKO Leergang - lokatie: Utrecht (NL)

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Ermelo (NL)

EMDR Vervolgcursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Ja dokter, nee dokter! Receptuur voor een soepel spreekuur - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Leergang Medisch Leiderschap - lokatie: Doorn (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

EMDR en Schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

IMH cursus 8: Behandelen ouder-kindrelatie bij ouder(s) met persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Specialistische Module Transculturele Systeemtherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Vervolgcursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Training in telefonische- en online gesprekvoering - lokatie: Haarlem (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Hoogbegaafdheid: Behandeling - lokatie: Eindhoven (NL)

Newborn Life Support - lokatie:

Vierdaagse vervolgopleiding EMDR bij Kinderen en Jeugd - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

Themabijeenkomsten WvGGZ - lokatie:

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

EMDR en Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Speak Up dear! - 2-daagse Presentatie- en Profileringstraining voor vrouwen - lokatie: Zeist (NL)

Symposium Integrale Wondzorg - lokatie: Zwolle (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Time-Management - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

CGT basiscursus 2021-2022 - lokatie: Arnhem (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Zenuwblokkades - lokatie:

DEUS Point-of-Care Echocardiografie - lokatie: Hoevelaken (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Nefrologie - lokatie: Hoevelaken (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Hoevelaken (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Live Online (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining Safety-II (online) - lokatie:

BKO Leergang - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Scen-arts 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Patiëntgelijkwaardige begeleiding: Training met Acteur - lokatie: Uden (NL)

Symposium Calamiteiten - lokatie: Roosendaal (NL)

Training in de HCR-20: V3 - lokatie: Utrecht (NL)

ALS recertificering - lokatie: Bilthoven (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Teach The Teacher: Coachen van aios - lokatie: Geleen (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

De Zeven Hoofdzonden - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Nationaal Congres 2021; Farmacotherapie in de psychiatrie - lokatie: Zwolle (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Vind jouw 'Why'! - lokatie: Doorn (NL)

"Kanker op de werkvloer" - lokatie: Utrecht (NL)

11e landelijk PsyQ ADHD congres - lokatie: Amersfoort (NL)

Risicotaxatie bij jeugdige zedendelinquenten: training in de J-SOAP D - lokatie: Utrecht (NL)

Supervisorencursus psychotherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

IMH cursus 8: Behandelen ouder-kindrelatie bij ouder(s) met persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Hoogbegaafdheid: Samenwerking in de keten - lokatie: Eindhoven (NL)

Introductietraining DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

MD Tox Multi-disciplinaire toxicologie cursus 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

MD Tox Multi-disciplinaire toxicologie cursus 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Jelgersmalezing 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Tweedaagse cursus Acceptance & Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Cursus Ontwikkelen van blended learning - lokatie: Leiden (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Driedaagse cursus Hechting en trauma - lokatie: Arnhem (NL)

Patiëntgelijkwaardige begeleiding: Consult in beeld - lokatie: Uden (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Groesbeek (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Safety-II: toepassingen in de praktijk - lokatie:

Newborn Life Support - lokatie:

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Themabijeenkomsten WvGGZ - lokatie:

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Denk mee met Menno de Bree: Vrolijk pessimisme - lokatie: Putten (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Compassievol Medisch Leiderschap - lokatie: Den Dolder (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Newborn Life Support - lokatie:

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Brummen (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus EMDR (4,5 dagen) - lokatie: Den Dolder (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Value Based Healthcare, kosteneffectiviteit en bekostiging strategieën in de gezondheidszorg - lokatie:

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Lean Six Sigma 2021 - lokatie: Barchem (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Purmerend (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Functional Resonance Analysis Method (FRAM)-training (online) - lokatie:

PITSTOP suïcidepreventietraining - lokatie: Enschede (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

CGT basiscursus 2021-2022 - lokatie: Arnhem (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Leergang Management voor Medici - lokatie: Utrecht (NL)

Newborn Life Support - lokatie:

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Zwolle (NL)

Jelgersmalezing 2021 - lokatie: Leiden (NL)

OSEG Klu - lokatie: Rijen (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Training PANSS 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

Besturen medische staf revalidatie-instellingen - lokatie: Utrecht (NL)

Beter begrijpen en bereiken van ‘moeilijke’ patiënten - lokatie: Soesterberg (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Den Dolder (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - lokatie: Breda (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Veneuze duplexcursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Financieel Management voor de arts - lokatie: Eindhoven (NL)

Introductietraining DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Suicidepreventie - lokatie: Soesterberg (NL)

115 OGZ Medisch rekenen en IV-medicatie - lokatie: Rijen (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Intensieve trauma behandeling: doe het met lef (ITB) - lokatie: Groningen (NL)

Intern en Extern Management voor de arts - lokatie: Eindhoven (NL)

EMDR binnen de forensische psychiatrie: net even anders - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR en Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Introductie van ‘Mentalization based treatment’ - tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Opleiding Scen-arts 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Castricum (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus schematherapie 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

vervolgtrainingen communicatie - lokatie: Weesp (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

Imaginaire Exposure voor EMDR therapeuten - lokatie: Utrecht (NL)

What about Inflammation and Infection - lokatie: Vlieland (NL)

What about Perception - lokatie: Vlieland (NL)

What about Stress Hormones (WASH) - lokatie: Vlieland (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Eendaagse cursus 'Culturele psychotherapie’ - lokatie: Arnhem (NL)

Speak Up dear! - 2-daagse Presentatie- en Profileringstraining voor vrouwen - lokatie: Zeist (NL)

Themabijeenkomsten WvGGZ - lokatie:

Nascholing Psychoanalytische en Kinderanalytische Supervisoren tbv herregistratie - lokatie: Amsterdam (NL)

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Brummen (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Functionele bewegingsstoornissen | Tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

SIRE training - lokatie: Delft (NL)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie:

Vijfdaagse Basisopleiding EMDR K&J - lokatie: Arnhem (NL)

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

De Zeven Hoofdzonden - lokatie: Ermelo (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

DEUS Point-of-Care Echocardiografie - lokatie: Hoevelaken (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Nefrologie - lokatie: Hoevelaken (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Hoevelaken (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Visitatietraining 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Basistraining Safety-II (online) - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Eibergen (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Newborn Life Support - lokatie:

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Hoevelaken (NL)

Hart Leiderschap - lokatie:

Jelgersmalezing 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Kannerlezing: Autistic traits in psychotic disorders: prevalence, familial risk, and impact on social functioning - lokatie: Den Haag (NL)

Training Safety-II: toepassingen in de praktijk - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Ermelo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Themabijeenkomsten WvGGZ - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Emotion Focused Therapy level II - lokatie:

Suicidepreventie - lokatie: Soesterberg (NL)

Diagnostiek en behandeling van traumagerelateerde stoornissen bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse opleiding '(Imaginaire) Exposure behandeling bij PTSS' - lokatie: Arnhem (NL)

Supervisorencursus psychotherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Agressie Management - lokatie: Nijmegen (NL)

Risicotaxatie bij jeugdige zedendelinquenten: training in de J-SOAP D - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing Psychoanalytische en Kinderanalytische Supervisoren tbv herregistratie - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Lichamelijke aspecten van trauma en gehechtheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Training in de HCR-20: V3 - lokatie: Utrecht (NL)

Suicidepreventie - lokatie: Soesterberg (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Suicidepreventie - lokatie: Soesterberg (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

ESCAP