Antiviral therapy: management of patients hospitalized with COVID-19 Module 2 & 3 - lokatie:

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijeenkomst Tumorwerkgroep Mamma Friesland - lokatie:

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

De Academie | Kracht van Confrontatie - lokatie: Doorn (NL)

Diabetes Overleg 2021 - lokatie: De Bilt (NL)

Multidisciplinaire teamtraining CRM - lokatie: Helmond (NL)

Point of care ultrasound conference - lokatie:

Teach the Teacher Implementatie EPA's en bekwaamverklaren - lokatie: Hoofddorp (NL)

Teach the teachers startende (en plaatsvervangend) opleiders - lokatie: Leiden (NL)

Teaching on the Run: module 2 - Korte Praktijk Begeleiding - lokatie: Groningen (NL)

The Voice 1-daagse communicatietraining (Coronaproof) met Bianca Tan - lokatie: Rijswijk (NL)

Training auditor IFMS / EIF - lokatie: Utrecht (NL)

Wetenschappelijke Mededelingendag - lokatie: Utrecht (NL)

Workshops RICS - lokatie: Rotterdam (NL)

Workshops RICS - lokatie: Rotterdam (NL)

2019-2021: Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
2019-2021: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2019-2021: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2019-2021: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
2020-2022 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2020-2022: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2019-1
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2019-2
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2019-3
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2019-4
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2020-1
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2020-2
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2020-3
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2020-4
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2021-1
abcdeSIM 2019-2
Aging Academy 2020-1
Aging Academy nr. 2
Antibiotica allergie
Basisopleiding Functionaris Gegevensbescherming
Behandelbeleid
Behandeling vroeg stadium melanoom
Biosimilars op maat voor artsen en apothekers
Borstkanker Behandeling Beter symposium - On demand
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Volwassene - voor artsen
BSL e-learning Ondersteunen bij Samen beslissen
BSL e-learning Procedurele sedatie en analgesie (PSA) - voor artsen
BSL e-learning Samen beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden
BSL e-learning Samen beslissen in de palliatieve zorg
BSL e-learning Samen beslissen met patiënten
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
Cardiovasculair risico en lipiden management: hoe ver wil je gaan?
CBRN E-learning
Chronische hepatitis B & C
CLL-update 2020
CMV in CMV+ allogenic HSCT recipients - e-learning
Colorectaal carcinoom
COVID-19 in de klinische praktijk
CT-bevindingen bij COVID-19 pneumonie
DBC's en wat je ermee moet
De politieke actualiteit in de zorg
Dieetmaatregelen bij metabole ziekten
Drieluik mammacarcinoom 2019 deel 1: triple negatief mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2019 deel 2: hormoongevoelig mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2019 deel 3: HER2-positief mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2020 deel 1: triple negatief mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2020 deel 2: HER2-positief mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2020 deel 3: hormoongevoelig mammacarcinoom
eBROK
e-CME Begin goed, zorg goed
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
ECTR Expert
ECTR Indieningsproces
ECTR Uitvoering onderzoek
E-cursus Begeleiding bij Hongerstaking
Effectief communiceren in de zorg
e-learning Azolen resistentie
E-learning Begrijpelijk communiceren
E-learning Beyond HbA1c
e-learning focus op immuunsysteem en darmmicrobioom
E-Learning Gastro-enterologische oncologie
E-Learning Gastro-enterologische oncologie Module 3 en 4
E-learning Kwetsbare ouderen Medisch Specialisten
E-learning MGV 'Verdieping'
E-learning Osteoporosis – VERO subgroup analyses results
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning serie 'Obesitas en COVID-19'
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
E-learning Ziekte van Gaucher
E-learning: De nieuwe multidisciplinaire richtlijn ‘Allergie van de bovenste luchtwegen’
E-learning: Gedeelde besluitvorming met kankerpatiënten
E-learning: Obesitas Jaaroverzicht 2020
E-learning: Time in Range in de praktijk, nut of noodzaak?
E-learning: Update on Renal cell carcinoma with prof. Camillo Porta
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert DEUS Echografie
e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
e-Xpert: Acute Neurologie
e-Xpert: Advanced Life Support
e-Xpert: Antistolling (SKB Winterswijk)
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Crew Resource Management (CRM)
e-Xpert: De vitaal bedreigde patiënt (St. Jansdal)
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – De primary survey en A, B, C, D, E
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Secondary survey
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
Familiaire Hypercholesterolemie - LEEFH Educatie Serie
FocusVasculair 2019-2
FocusVasculair 2019-3
FocusVasculair 2019-4
FocusVasculair 2020-1
FocusVasculair 2020-2
FocusVasculair 2020-2
FocusVasculair 2020-3
FocusVasculair 2020-4
FocusVasculair 2021-1
FocusVasculair 2021-1
Gedeelde Besluitvorming
Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding
GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
Good Clinical Practice (GCP)
Handhygiëne
Health data science/Big data
Health Informatics: Elektronische Beslissingsondersteuning
Hemato-oncologische zorg in het COVID-19 tijdperk, wat hebben we geleerd?
Het goede gesprek
Infectiepreventie: medewerkers met direct/intensief patiëntencontact (Zorgpad PRO)
Informatiebeveiliging en privacybescherming
ISTH 2019 in review
ISTH journaals 2020
Kanker & Leven
Kanker & Leven: plenaire programma
Keten van orgaandonatie
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Meet the Author: melanoom
Meet the Author: prof. dr. Mark Levis
Meet the Author: RCC
Moleculaire diagnostiek in de oncologie | deel 1
Moleculaire diagnostiek in de oncologie | deel 2
MOOC Kidney transplantation
Motiverende gespreksvoering: online oefenen met simulaties
Nascholing "This is CAR T"
Nascholing ALL - nieuwe therapieën en toxiciteit
Nascholing Melanoom
Nascholing Myeloproliferatieve Neoplasieën
Nascholing niercelcarcinoom
Nascholing ovariumcarcinoom
Nascholing: EHA 2019 in review
Nascholingsmagazine Longziekten nr. 9 - 2020 - COVID-19: van diagnose tot complicaties
Nefrogenetica
Niercelcarcinoom | Een nieuwe eerste lijn
Nieuwe inzichten in LDL-c verlaging en praktische implementatie van nieuwe richtlijnen
NTvG CME
On Demand versie op basis van 360° Meeting Live Webinar 25/04
On demand web-tv ADA Highlights 2019
On demand web-tv ADA Highlights 2020
On demand web-tv Hypofosfatemische Rachitis
Oncologische zorg in het COVID-19 tijdperk, wat hebben we geleerd?
On-demand Masterclass Vergevorderd plaveiselcelcarcinoom
On-demand webcast Antistolling bij patiënten met kankergeassocieerde trombose
On-demand webcast ASN Highlights 2020
On-demand webcast Darmgezondheid bij jong en oud
On-demand webcast Darmgezondheid: diagnostiek en het brein
On-demand webcast Diagnostiek bij nierfalen eci - de actuele stand van zaken (heraccr.)
On-demand webcast EASD Highlights 2019
On-demand webcast EASD Highlights 2020
On-demand webcast Hematologie in beeld - Anemie
On-demand webcast Hematologie in beeld - Trombocytopenie
On-demand webcast Mineral homeostasis and the bone; the interplay of calcium, phosphate, and vitamin D
On-demand webcast Nierfalen: hebben uw patiënten altijd de ‘juiste’ diagnose?
On-demand webcast PAV in de praktijk
On-demand webcast Precisiezorg is dichterbij dan we denken
On-demand webcast Sac regression: a new paradigm shift?
On-demand webcast Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC
On-demand webcast Terugkerende koortssyndromen: steeds beter te (be)grijpen en behandelen
On-demand webcast Update systemische sclerose
Online Course: Kennis van zorgkosten
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online Course: Waardegedreven zorg en verandermanagement
Online Course: Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief
Online nascholing “Advanced systemische mastocytose” 2019
Online nascholing CML
Online nascholing immuuntherapie. Module 10: Samenwerking bij, en behandeling van niercelcarcinoom
Online nascholing immuuntherapie. Module 3: Combinatietherapie
Online nascholing immuuntherapie. Module 8: MRD bij diverse hematologische maligniteiten
Online trainingsprogramma Samen Beslissen
Online WMO/GCP training KABIZ(NVFZ)-OA-ZA-NVFG
Online WMO-GCP herregistratie / Refresher training
Ontwikkelingen in de behandeling van CML en moleculaire diagnostiek
Pathologieforum: BRCA- en HRD-bepalingen
Preconceptiezorg
Preventie Postpartum Depressie
Privacy en informatieveiligheid
Professionalism in an era of change
Reanimatie voor volwassenen
Refugee Care[e]Education
Samen Beslissen
SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
Target@Work
The challenges treating advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma
Treatment of advanced melanoma
Tweeluik AML - deel 1
Tweeluik AML - deel 2
Tweeluik MM deel 2 | R/R MM
Tweeluik Multipel Myeloom deel 1 | Eerstelijnsbehandeling
Tweeluik prostaatcarcinoom, deel 1 | Behandeling en kwaliteit van leven
Update richtlijn CLL
Upper GI-tumoren
Verslaving onder artsen
video-based e-learning XLH
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Webinar Precision Medicine
Webinar: ‘Highlights Post Glasgow 2020’
Webinars COVID-19 4 november 2020 (eerste van nieuwe reeks)
Web-tv Immuun Pro 3: Kankerimmuuntherapie in uw MDO - praktijkcasuïstiek uit het UMCU
WebTV: De cardio-renale revolutie in diabetes: bent u er klaar voor?
Werken met een meldcode in de ggz
WMO/GCP- en BROK-herregistratie NVHVV-V&V-VSR
Zeggen waar het op staat
Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
ZiROP.nl

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

Alles op een Grote Hoop - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Chronische pijn en chronische vermoeidheid - verklaren en instandhoudende factoren - lokatie:

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Curriculum Clinical Leadership uitgebreid - lokatie: Garderen (NL)

Dag van de Preventie - lokatie:

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie:

EuroNeuro 2021 - lokatie:

Interactief minisymposium mamacarcinoom - lokatie: Assen (NL)

IWO vergadering via webinar - lokatie:

Leefstijlgeneeskunde: De toepassing bij chronische aandoeningen en de relatie met immuniteit en COVID-19 - lokatie:

Leergang Medisch Management in het Ziekenhuis - lokatie: Rotterdam (NL)

masterdag coachen van aios - lokatie: Utrecht (NL)

NIV Snapperinstituut Interne Geneeskunde 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Persoonlijk leiderschap - lokatie: Zwolle (NL)

SESAM 2021: Annual Meeting of the Society in Europe for Simulation Applied to Medicine - lokatie: Sevilla (ES)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Oisterwijk (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

HMIMS - lokatie: Leiden (NL)

Infecties bij de immuungecompromitteerde patiënt - lokatie: Zwolle (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Mentortraining - lokatie: Maastricht (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleidingscarrousel 15 april 2021 (2 bijeenkomsten) - lokatie:

Regionale PA cursus nefrologie Noord-Oost - lokatie:

SGLT2i bij hartfalen, wie doet wat - lokatie:

Symposium Onderwijs Palliatieve Zorg (online) - lokatie:

Symposium VAR 2020; Gepaste zorg, wat is jouw rol? - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

WCN 2021: World Congress Nephrology - lokatie: Montreal (CA)

Webinarreeks Slapen als oermens - lokatie:

ZIN in opleiden: Millennials: zijn we als instelling goed voorbereid op opleiding van de toekomst - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Hoofddorp (NL)

ESMO Preceptorship Colorectal Cancer - lokatie:

masterclass voor startende opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie:

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

contactavond praktijkopleiders en leermeester Verpleegkundigen in opleiding tot Specialist - lokatie: Heerlen (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Diabetes Overleg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Diabetes Overleg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

EMS 2021: European Emergency Medicine Congress - lokatie: Glasgow (GB)

Ethiek in de zorg - lokatie: Goes (NL)

IJzer in het zonnetje - lokatie: Amsterdam (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijkse opleidersprofessionalsering - lokatie:

Leidinggeven als professie (LAP) - lokatie: Groningen (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Newborn Life Support - lokatie:

Obesitas, vanuit de expert besproken - lokatie:

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teachers voor coschapbegeleiders - lokatie:

Verdiepingsdag COC: Zorg voor de aios & opleiders - lokatie:

Workshop bewustwording van ongewenst gedrag - lokatie: Apeldoorn (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

ATLS Provider course - lokatie: Oisterwijk (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Begeleiding in de afstudeerfase van de MPA opleiding - lokatie:

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

BKO (Basismodule didactiek) Intensive - lokatie: Werkhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Financiering van het zorgstelsel en de gevolgen van COVID-19 - lokatie:

Heartfulness intensive - lokatie: Menton (FR)

Juridische aspecten in de medische praktijk - lokatie:

NABON-BOOG symposium 2021 - lokatie:

RRI 2021 ONLINE: International Conference on Dialysis, Advances in CKD (Renal Research Institute) - lokatie:

Skills voor comfort - lokatie: Geleen (NL)

Teach the Teacher Basistraining Opleiden binnen de Medische Vervolgopleidingen - lokatie: Utrecht (NL)

Training ontwikkelen van gesloten vragen - lokatie:

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: winterswijk (NL)

Training Samen Beslissen - lokatie: Utrecht (NL)

Trainingsdag Lean - lokatie: Berg en Dal (NL)

Webinar Kindergeneeskunde - lokatie:

Webinar 'Leverfalen: een urgente situatie' - lokatie:

Workshops RICS - lokatie: Rotterdam (NL)

Workshops RICS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing LVAK Basisdagen - lokatie:

Congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Leerconferentie De opleiding is van ons allemaal (online) Deel 2 - lokatie: Groningen (NL)

Meet the Expert Prof. Dr. Davide Rossi - lokatie:

Oplossingsgericht Werken Basistraining - lokatie: Groningen (NL)

Sanquinavond ‘COVID-19’ - lokatie: Amsterdam (NL)

Sophia Research days - lokatie: Rotterdam (NL)

Testis Workshop 2021 - lokatie: La Jolla (US)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Wilhelmina vertelt - lokatie: Utrecht (NL)

ALS recertificering - lokatie: Bilthoven (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Collegiale reflectie in crisistijd - lokatie: Leiden (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

De hersen-darm(microbioom)-as: theorie en klinische toepassingen - lokatie:

ESN Voorjaarssymposium 2021 - lokatie:

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief (Basis 1) - lokatie: Bakkeveen (NL)

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

KNMG Districtsbijeenkomst Bijzondere vormen van geweld: mensenhandel en ouderenmishandeling - lokatie:

Leefstijl en oncologie - lokatie: Utrecht (NL)

LOIG ** online **

LOIG 2021: 10e Landelijke Opleidingsdag Interne Geneeskunde - lokatie:

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Nascholing UTG - Beleid rondom aanvragen zeldzame eenheden - lokatie: Amsterdam (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

OEGES 2021: Jahrestagung der Oeges (Österreichische Gesellschaft für Endokrinologie und Stoffwechsel) - lokatie:

Organisatie van data analytics - lokatie: Lunteren (NL)

Persoonlijk leiderschap - lokatie: Nootdorp (NL)

Prisma in de praktijk basistraining - lokatie: Rotterdam (NL)

Schitteren door aanwezigheid - lokatie: Putten (NL)

Symposium Patient Blood Management "How far have we come?" - lokatie: Roermond (NL)

Symposium Patient Blood Management "How far have we come?" - lokatie: Roermond (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the Run: module 14 - Opleiden in Leiderschap - lokatie: Enschede (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Groesbeek (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Workshop Feedback - lokatie: Groningen (NL)

3rd Nijmegen Prostate Cancer Prospects - lokatie: Nijmegen (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Helmond (NL)

NERASS voorjaars webinar - lokatie:

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

SimToxOLVG - lokatie: Amsterdam (NL)

Studiedag Expertisecentrum Euthanasie "Rondje Expertisecentrum" - lokatie:

teamontwikkelingsessie afdeling radiotherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Thyroidea International Summit on Thyroid Topics - lokatie: Como (IT)

Training Rookvrije Start - lokatie: Rotterdam (NL)

ISHLT 2021 * VIRTUAL * Annual Meeting International Society for Heart and Lung Transplantation - lokatie:

2021 Pulmonary and Critical Care Medicine (Harvard Medical School) - lokatie: Boston (US)

2021 Pulmonary and Critical Care Medicine (Harvard Medical School) - lokatie: Boston (US)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Cursus Ontwikkelen van blended learning - lokatie: Leiden (NL)

Fellowship psychiaters - lokatie:

DEUS Point-of-Care Echografie Interne Geneeskunde - lokatie: Houten (NL)

Gedragsverandering: Hoe help ik mijn patiënt met blijvende gedragsverandering - lokatie:

multidisciplinaire refereeravond longembolie - lokatie: Tilburg (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

2021 scouseSAM Virtual Conference - lokatie:

2021 scouseSAM Virtual Conference - lokatie:

25ste Kliniek van Duizeligheid en Evenwichtstoornissen - lokatie: Vaals (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

BSAC Spring Conference (British Society for Antimicrobial Chemotherapy) - lokatie:

CASE (Curriculum Aantredend Specialisten Elkerliek ziekenhuis) - lokatie: Aarle-Rixtel (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Internal Medicine 2021 - American College of Physicians (ACP) - lokatie: Orlando (US)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

TEACH THE TEACHER VERDIEPINGSMODULE; EFFECTIEF BEGELEIDEN EN BEOORDELEN - lokatie:

Virtual premenopausal breast cancer symposium - lokatie:

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Hoofddorp (NL)

Virtuele communicatie consultvoering - lokatie: Amsterdam (NL)

Werkbegeleiding geven aan een A(N)IOS - lokatie: Amsterdam (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Helmond (NL)

Ontwikkelingen in de zorg - lokatie: Dirkshorn (NL)

SPGC 2021: AGA Institute Spring Post Graduate Course - lokatie:

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Speak Up dear! - 2-daagse Presentatie- en Profileringstraining voor vrouwen - lokatie: Amsterdam (NL)

Antiviral therapy: management of patients hospitalized with COVID-19 Module 2 & 3 - lokatie:

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

HMIMS - lokatie: Tilburg (NL)

ISLH 2021 ONLINE: International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology - lokatie:

2021 ESMO Breast Cancer Virtual Congress - lokatie:

MDS 2021: International Congress on Myelodisplastic Syndromes - lokatie: Toronto (CA)

Workshop Feedback - lokatie: Groningen (NL)

Aanspreken - lokatie:

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Collegiale opvang - Peer support basistraining - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

ECTS 2021 DIGITAL: European Calcified Tissue Society - lokatie:

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Nephro Update 2021 - lokatie: Berlijn (DE)

ISIAN 2021: International Symposium on Infection and Allergy of the Nose (with ERS) - lokatie: Thessaloniki (GR)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

2021 Lean Green Belt voorjaar 2021 - lokatie: Zwaag (NL)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief (Basis 1) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Lean Leiderschap voor medisch specialisten - lokatie:

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Neuropatische Pijnen bij kanker - Hot & Happening (Mini) - lokatie: Breukelen (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Teaching on the Run: module 2 - Korte Praktijk Begeleiding - lokatie: Groningen (NL)

Teaching on the Run: module 2 - Korte Praktijk Begeleiding - lokatie: Groningen (NL)

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

(team)Workshop Implementatie van EPA's in de opleidingspraktijk - lokatie:

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Casuïstiek symposium - lokatie: Nootdorp (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Mental Fitness voor Medical Professionals - lokatie: Delft (NL)

NephSAP meeting: Disorders of Divalent Ions - lokatie: Amsterdam (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Webinarreeks Slapen als oermens - lokatie:

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Basis Bijscholing Medisch Specialisten Covid inzet op IC - lokatie: Maastricht (NL)

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) - lokatie: Maastricht (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Hart Leiderschap - lokatie:

Kanker bij ouderen - lokatie: Delft (NL)

masterclass voor startende opleiders - lokatie: Amsterdam (NL)

Slaapproblemen en -stoornissen bij jongeren - lokatie: Zeist (NL)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teachers-Plus: De IOP en het voeren van stage- en voortgangsgesprekken - lokatie: Leiden (NL)

AGS 2021: American Geriatrics Society Annual Meeting - lokatie: Chicago (US)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Castricum (NL)

ATS 2021: Annual Meeting American Thoracic Society - lokatie: San Diego (US)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Veneuze duplexcursus - lokatie: Rotterdam (NL)

ACC.21: Annual Scientific Session American College of Cardiology - lokatie:

Camino bezinningsreis - lokatie: Zuidlaren (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining Vitaal bedreigde patiënt 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Bij- en nascholing NVIVG 2021-002 - lokatie: Leiden (NL)

Bijscholing LVAK Themadagen - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Het Gewicht van AD(H)D - lokatie: Utrecht (NL)

Management Development voor Medisch Specialisten - lokatie: Ravenstein (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

NephSap nascholing; disorders of divalent ions, renal bone disease and nephrolithiasis. - lokatie: Groningen (NL)

Newborn Life Support - lokatie:

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

7e Nationale Lipidendag - lokatie: Zeist (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

ATLS Provider course - lokatie: Oisterwijk (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Congres Zorgmijders - lokatie: Ede (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Hematologie en oncologie symposium - lokatie: Akersloot (NL)

Opgelet! Zeer hoog cardiovasculair risico 2021 - lokatie: De Bilt (NL)

OSEG Klu - lokatie: Rijen (NL)

Workshops RICS - lokatie: Rotterdam (NL)

Workshops RICS - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Program Zorgmanagement - 2021 - lokatie: Breukelen (NL)

Antibioticagebruik in de praktijk - lokatie: Zwolle (NL)

ANZSGM 2021: The Australian and New Zealand Society for Geriatric Medicine Annual Meeting - lokatie: Melbourne (AU)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

BSG 2021: Annual Meeting British Society of Gastroenterology - lokatie: Glasgow (GB)

Burn-out - lokatie: Ootmarsum (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

HIV & Mental Health 2020 - lokatie:

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

KNMG Districtsbijeenkomst Bijzondere vormen van geweld: mensenhandel en ouderenmishandeling - lokatie:

Moeilijke patiënten - lokatie:

NVB-TRIP Symposium 2021 - lokatie: Ede (NL)

Opleidingsdag Jong NVKFB 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Regioavond medische oncologie - lokatie: Groningen (NL)

SGAIM 2021: Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin Frühjahrskongress - lokatie:

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Chronische pijn en chronische vermoeidheid - verklaren en instandhoudende factoren - lokatie:

Complete zorg voor de kwetsbare oudere in het ziekenhuis - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Jeugdrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Zeist (NL)

Delfts Blauw Leiderschap - module 2 en 3 - lokatie: Delft (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Interne Geneeskunde - lokatie: Houten (NL)

Motiveren kun je leren - lokatie: Diemen (NL)

Opgelet! Zeer hoog cardiovasculair risico 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding Scen-arts 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

PROM's, PREM's en wearables - lokatie:

Reversal of anticoagulation - lokatie:

SAMinar 2021 series 1 (March-May-June) - lokatie:

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Virtuele bijeenkomst MPN voor hematologen Limburg - lokatie:

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Hoofddorp (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Mentorschap: Hoe begeleid en coach ik de aios - lokatie: Eindhoven (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie:

DDW 2021: Digestive Disease Week - lokatie: Washington (US)

e-ECE 2021: Digital European Congress of Endocrinology - lokatie:

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Basistraining Safety-II (online) - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

EAPCCT 2021: International Congress of the European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists - lokatie: Mallorca (ES)

Nephsap - lokatie: Arnhem (NL)

Op hoop van zegen?! Een inspirerende cursus rond medisch-ethische dilemma's. - lokatie: Leersum (NL)

Opgelet! Zeer hoog cardiovasculair risico 2021 - lokatie: Dordrecht (NL)

Patiëntgelijkwaardige begeleiding: Training met Acteur - lokatie: Uden (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Ronde Tafel ITP - lokatie:

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

Verdieping gesprekstechnieken - lokatie:

Workshops RICS - lokatie: Rotterdam (NL)

Workshops RICS - lokatie: Rotterdam (NL)

AACE 2021: Annual Meeting and Clinical Congress of the American Association of Clinical Endocrinologists - lokatie: Las Vegas (US)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Vaattoegang - lokatie: Houten (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Psychiatrie en zwangerschap - lokatie: Amersfoort (NL)

Teaching on the Run: module 14 - Opleiden in Leiderschap - lokatie: Enschede (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Dementie op Jonge Leeftijd; interprofessionele opleiding - lokatie: Ravenstein (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Nascholing acute ouderenzorg: 1. Kwetsbaarheid en CGA - lokatie:

Opgelet! Zeer hoog cardiovasculair risico 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Orthomoleculair Therapeut (versneld) - lokatie: Hoofddorp (NL)

Patiëntgelijkwaardige begeleiding: Consult in beeld - lokatie: Uden (NL)

Recht door Zee - 2021 Van ziektepreventie naar gezondheidspromotie - strategieën voor huisarts en specialist - lokatie: Bergen aan Zee (NL)

The Voice 1-daagse communicatietraining (Coronaproof) met Bianca Tan - lokatie: Doorn (NL)

Training MDS en KIIC volgens NICE/NVIC/NVICV - lokatie: Nieuwegein (NL)

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Maatwerk Cursus Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties Verkort - lokatie: Groningen (NL)

masterclass coachen van de opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Den Haag (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

EAS 2021: Congress European Atherosclerosis Society - lokatie: Helsinki (FI)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Interne Geneeskunde - lokatie: Houten (NL)

NephSap refereeravond ; ' Infection control and prevention in outpatient hemodialysis facilities' - lokatie: Voorburg (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

One Day Medical MBA - lokatie: Amsterdam (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Coaching en veranderstrategieën bij gezondheidsvraagstukken - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Gezondheidsvaardigheden bij Nierpatiënten - strategieën om patiënten die moeite hebben met het begrijpen en toepassen van informatie beter te ondersteunen - lokatie: Emmen (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Leefstijl bij chronische ziekten - lokatie:

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Den Dolder (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Sassenheim (NL)

Workshops RICS - lokatie: Rotterdam (NL)

Workshops RICS - lokatie: Rotterdam (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Cursus Medisch straf- en tuchtrecht - lokatie: Utrecht (NL)

NIV cursus Echografie 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie: Nijkerk (NL)

Teach The Teacher: Coachen van aios - lokatie: Geleen (NL)

2021 VIRTUAL The New York Course (HIV management) - lokatie:

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Beverwijk (NL)

ASM Microbe 2021 - lokatie: Anaheim (US)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Basistraining interne auditoren - lokatie: Dordrecht (NL)

Compassievol Medisch Leiderschap - lokatie: Werkhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief (Basis 1) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Gezondheidsvaardigheden bij Nierpatiënten - strategieën om patiënten die moeite hebben met het begrijpen en toepassen van informatie beter te ondersteunen - lokatie: Groningen (NL)

Mijn collega en ik - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

MPN Consultant meeting - lokatie: Apeldoorn (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

TtT IC - Workshop Begeleiden van Aios - lokatie: Utrecht (NL)

WIRM 2021: World Immune Regulation Meeting - lokatie: Davos (CH)

Workshop Feedback - lokatie: Groningen (NL)

ASCO 2021: Annual Meeting of the American Society for Clinical Oncology - lokatie:

HMIMS - lokatie: Tilburg (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Vervolgtraining voor interne auditoren - lokatie: Dordrecht (NL)

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

ATC 2021: American Transplant Congress - lokatie: Seattle (US)

ERA-EDTA 2021: Congress European Renal Association / European Dialysis and Transplant Association - lokatie: Berlijn (DE)

ISBT 2021-06: International Society of Blood Transfusion - Regional Congress - lokatie: Milaan (IT)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Eibergen (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

DEUS Point-of-Care Echocardiografie - lokatie: Houten (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Nefrologie - lokatie: Houten (NL)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

Samenwerken in zorgnetwerken - lokatie: Lunteren (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Live Online (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

Value Based Healthcare, kosteneffectiviteit en bekostiging strategieën in de gezondheidszorg - lokatie:

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining Vitaal bedreigde patiënt 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Houten (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Gezondheidsvaardigheden bij Nierpatiënten - strategieën om patiënten die moeite hebben met het begrijpen en toepassen van informatie beter te ondersteunen - lokatie: Groningen (NL)

Leefstijl bij chronische ziekten - lokatie:

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Vervolgtraining voor interne auditoren - lokatie: Dordrecht (NL)

Workshops RICS - lokatie: Rotterdam (NL)

Workshops RICS - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

ICEM 2021: 20th International Conference on Emergency Medicine - lokatie: Dubai (AE)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

EHA 2021: Annual Symposium European Hematology Association - lokatie: Vienne (AT)

ERC/NRR Refresher Advanced Life Support (ALS, herhaling) - lokatie: Maastricht (NL)

Leergang jonge klaren (word de medisch specialist die je wilt zijn) - lokatie:

Masterclass startende (plv) opleiders OOR NO - lokatie: Zwolle (NL)

OncoCare Symposium - lokatie: Lisse (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Decompressie en hyperbare zuurstof therapie - lokatie: Hoeven (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Zwolle (NL)

Lifestyle Medicine (Harvard Medical School) - lokatie:

masterclass voor startende opleiders - lokatie: Eindhoven (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Visitatietraining 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop bewustwording van ongewenst gedrag - lokatie: Zutphen (NL)

ESHG 2021: European Society for Human Genetics - lokatie: Glasgow (GB)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Uden (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Zenuwblokkades - lokatie:

Teach the Teacher Basistraining Opleiden binnen de Medische Vervolgopleidingen - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Teaching on the Run: module 2 - Korte Praktijk Begeleiding - lokatie: Groningen (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

115 OGZ Medisch rekenen en IV-medicatie - lokatie: Rijen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

ERC/NRR European Paediatric Life Support (EPLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

ICML 2020: International Symposium on Malignant Lymphoma - lokatie: Lugano (CH)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

NVIC cursus Echografie 2021 - lokatie: Houten (NL)

SAMinar 2021 series 1 (March-May-June) - lokatie:

Teaching on the Run: module 2 - Korte Praktijk Begeleiding - lokatie: Groningen (NL)

Workshops RICS - lokatie: Rotterdam (NL)

Workshops RICS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Chronische pijn en chronische vermoeidheid - verklaren en instandhoudende factoren - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Gezondheidsvaardigheden bij Nierpatiënten - strategieën om patiënten die moeite hebben met het begrijpen en toepassen van informatie beter te ondersteunen - lokatie: Groningen (NL)

Lean Leiderschap voor medisch specialisten - lokatie:

Medisch Contact Live 'De dokter en de taal' jubileum 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Live Online (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Training Safety-II: toepassingen in de praktijk - lokatie:

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Hoofddorp (NL)

Geweldloze Communicatie: Empathie en innerlijke helderheid. (Basis 2) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

ISCVID 2021: International Symposium on Modern Concepts in Endocarditis and Cardiovascular Infections - lokatie: Barcelona (ES)

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

DEUS Point-of-Care Echografie Interne Geneeskunde - lokatie: Houten (NL)

ICCE 2021: International Congress of Comparative Endocrinology - lokatie: Sendai (JP)

Newborn Life Support - lokatie:

Opgelet! Zeer hoog cardiovasculair risico 2021 - lokatie: Wassenaar (NL)

TTT+ Feedback in complexe(re) situaties - lokatie: Leiden (NL)

Tweedaagse Basiscursus Polysomnografie - lokatie: Heeze (NL)

IAGG 2021: World Congress International Association of Gerontology and Geriatrics - lokatie:

Leefstijl en oncologie - lokatie: Utrecht (NL)

OSEG Klu - lokatie: Rijen (NL)

Perinatale zorg 3.0 - lokatie: Amersfoort (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Dutch Diabetes Academy 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

EASL / ILC 2021 DIGITAL (The International Liver Congress) - lokatie:

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Hét Leefstijl Symposium - lokatie: Almelo (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Leersum (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

HMIMS - lokatie: Berg en Dal (NL)

MOET providercourse - lokatie: Tilburg (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teacher. Balanceren, bevlogenheid en burn-out in de vervolgopleidingen. - lokatie: Leiden (NL)

2021 ESMO Gynaecological Cancers Virtual Congress - lokatie:

ADA 2021: Scientific Sessions of the American Diabetes Association - lokatie: Washington (US)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Dutch Thyroid Cancer Group Symposium - lokatie: Eelderwolde (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

Mentorschap: Hoe begeleid en coach ik de aios - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

EACPT 2021: Congress European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics - lokatie: Athene (GR)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Generic Instructor Course (GIC) - lokatie: Uden (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Basistraining Safety-II (online) - lokatie:

Dutch Lipids Academy 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Bijscholing LVAK Themadagen - lokatie: Utrecht (NL)

MBCM 2021: International Mast Cell and Basophil Meeting - lokatie: Utrecht (NL)

Samen voor borstkankerzorg Symposium - lokatie: Nootdorp (NL)

Teach The Teacher: Coachen van aios - lokatie: Geleen (NL)

WCGIC 2021: ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer - lokatie: Barcelona (ES)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Ermelo (NL)

MD Tox Multi-disciplinaire toxicologie cursus 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

NVMO ePost-ASCO 2021 - lokatie:

PA!N Congres - pijn, ketenzorg en levensloop - lokatie: Groningen (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

Feedback voor gevorderden - lokatie: Veldhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

ALS recertificering - lokatie: Bilthoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief (Basis 1) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Amersfoort (NL)

Hoe ontwerp ik blijvende gedragsverandering? - lokatie:

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Amersfoort (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

ECCMID 2021: European Congress on Clinical Microbiology and Infectious Diseases - lokatie: Wenen (AT)

EAACI 2021: Annual Meeting European Academy of Allergology and Clinical Immunology - lokatie: Madrid (ES)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie:

IAS 2021: IAS Conference on HIV Science - lokatie: Berlijn (DE)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

IRIM 2021 * LIVE STREAMING *: Annual Intensive Review of Internal Medicine Course (Harvard) - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

ESC 2021: European Society of Cardiology Congress - lokatie:

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

ESOT 2021: European Society for Organ Transplantation - lokatie: Milano (IT)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

ISICEM 2021: International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine - lokatie: Brussel (BE)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Antibioticagebruik in de praktijk - lokatie: Maastricht (NL)

ESCD 2021: Congress of the European Society of Contact Dermatitis - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Falk Symposium 2021 (nr. 225) - lokatie: Athene (GR)

Periprosthetic Joint and Fracture Related Infections - lokatie: 1014 DD Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

ERS 2021: European Respiratory Society - lokatie: Barcelona (ES)

ETA 2021: Annual Meeting of the European Thyroid Association - lokatie: Milaan (IT)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN IN DE MEDISCH CONTEXT - lokatie: Amsterdam (NL)

ISFP 2021: International Congress of the International Society for Fibrinolysis and Proteolysis - lokatie: Caen (FR)

Value Based Healthcare, kosteneffectiviteit en bekostiging strategieën in de gezondheidszorg - lokatie:

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

3S: Green belt Lean Leiderschap training - lokatie: Enschede (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

leergang strategisch leiderschap voor vrouwelijke artsen - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Pharmacology 2021 ONLINE (BPS) - lokatie:

VASCOG 2021: International Conference of The International Society of Vascular Behavioural and Cognitive Disorders - lokatie: Newcastle upon Tyne (GB)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Castricum (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Hart Leiderschap - lokatie:

Leefstijl bij chronische ziekten - lokatie: Utrecht (NL)

masterclass coachen van de opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

NVIC cursus Echografie 2021 - lokatie: Houten (NL)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Leaderhip development for course coordinators - lokatie:

MEMC 2021: Mediterranean Emergency Medicine Congress - lokatie: San Ġiljan (MT)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Academische Leergang Strategisch Leiderschap voor Medisch Specialisten - lokatie: De Schiphorst (NL)

CEU 2021: Clinical Endocrinology Update - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

ADHD en Relaties - lokatie: Eemnes (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

BBTS 2021: Annual Conference British Blood Transfusion Society - lokatie: Glasgow (GB)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Ermelo (NL)

Burn-out - lokatie: San Casciano in Val di Pesa (IT)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Het Gewicht van AD(H)D - lokatie: Amsterdam (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

OSEG Klu - lokatie: Rijen (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Antibioticagebruik in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus 2021 “Medisch Specialistische Rapportage” - lokatie: Nijkerk (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Brummen (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie:

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

masterclass coachen van aios - lokatie: Doorn (NL)

SIRE training - lokatie: Delft (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

ESMO 2021: Congress European Society for Medical Oncology - lokatie: Paris (FR)

iwCLL 2021: International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukaemia - lokatie: Krakau (PL)

ICTDMCT 2021: International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology - lokatie: Rome (IT)

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Eibergen (NL)

Cursus Ontwikkelen van blended learning - lokatie: Leiden (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

Lean Leiderschap voor medisch specialisten - lokatie:

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

symposium Hematologie; Keynote en Casuïstiek - lokatie: Eelderwolde (NL)

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

Antibioticagebruik in de praktijk - lokatie: Zwolle (NL)

Bijscholing LVAK Basisdagen - lokatie:

Door één deur. Zonder stress lekker samenwerken - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

SKO Leergang - lokatie: Utrecht (NL)

12e Twents Hematologie Symposium - lokatie: Delden (NL)

BKO Leergang - lokatie: Utrecht (NL)

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Ermelo (NL)

EANO 2021 - Meeting of the European Association of Neuro-Oncology - lokatie: Rotterdam (NL)

Het Immunologisch Consult - lokatie:

IPES 2021: International Paul Ehrlich Seminar - lokatie: Bad Homburg vor der Höhe (DE)

Ja dokter, nee dokter! Receptuur voor een soepel spreekuur - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Leergang Medisch Leiderschap - lokatie: Doorn (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Training in telefonische- en online gesprekvoering - lokatie: Haarlem (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

EASD 2021: Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes - lokatie: Stockholm (SE)

ECTMIH 2021: European Congress on Tropical Medicine and International Health - lokatie: Bergen (NO)

Newborn Life Support - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

ATA 2021: Annual Meeting of the American Thyroid Association - lokatie: Scottsdale (US)

ERC/NRR Refresher Advanced Life Support (ALS, herhaling) - lokatie: Maastricht (NL)

ID week 2021: Infectious Diseases Week - lokatie: San Diego (US)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

Antibioticagebruik in de praktijk - lokatie: València (ES)

ASCO Satelite Symposium: Breast Cancer (2021) - lokatie: San Francisco (US)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Euro-ELSO 2021 - lokatie: Indianapolis (US)

IGCS 2021: Global Meeting (International Gynecologic Cancer Society) - lokatie: Rome (IT)

Speak Up dear! - 2-daagse Presentatie- en Profileringstraining voor vrouwen - lokatie: Zeist (NL)

Symposium Integrale Wondzorg - lokatie: Zwolle (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Time-Management - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

23e AMSTOL Symposium - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

ASBMR 2021: American Society of Bone and Mineral Research - lokatie: Ontario (CA)

ECNP 2021: European College of Neuropsychopharmacology - lokatie: Lissabon (PT)

ESICM / LIVES 2021: Annual Congres European Society of Intensive Care Medicine - lokatie: Kopenhagen (DK)

UEGW 2021 VIRTUAL: United European Gastroenterology Week - lokatie:

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Zenuwblokkades - lokatie:

DEUS Point-of-Care Echocardiografie - lokatie: Hoevelaken (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Nefrologie - lokatie: Hoevelaken (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Hoevelaken (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Live Online (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining Safety-II (online) - lokatie:

BKO Leergang - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Scen-arts 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Patiëntgelijkwaardige begeleiding: Training met Acteur - lokatie: Uden (NL)

Symposium Calamiteiten - lokatie: Roosendaal (NL)

ALS recertificering - lokatie: Bilthoven (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

ERC/NRR Advanced Life Support (ALS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Teach The Teacher: Coachen van aios - lokatie: Geleen (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

BSACI 2021: Annual Meeting British Society of Allery and Clinical Immunology - lokatie: Harrogate (GB)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

De Zeven Hoofdzonden - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Interne Geneeskunde - lokatie: Hoevelaken (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Training MDS en KIIC volgens NICE/NVIC/NVICV - lokatie: Nieuwegein (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Vind jouw 'Why'! - lokatie: Doorn (NL)

"Kanker op de werkvloer" - lokatie: Utrecht (NL)

TIMM 2021: Trends in Medical Mycology - lokatie: Aberdeen (GB)

Visitatietraining 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

ASA 2021: Annual Meeting American Society of Anesthesiologists - lokatie: San Diego (US)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

EUGMS 2021: Annual Congress European Union Geriatric Medicine Society - lokatie: Athene (GR)

MD Tox Multi-disciplinaire toxicologie cursus 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

MD Tox Multi-disciplinaire toxicologie cursus 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

RSTMH 2021 Hybrid: Annual Meeting Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene - lokatie:

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

12e Hematologische bijeenkomst - lokatie: Rotterdam (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Cursus Ontwikkelen van blended learning - lokatie: Leiden (NL)

Internistendagen 2021

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

Patiëntgelijkwaardige begeleiding: Consult in beeld - lokatie: Uden (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Groesbeek (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

10e Z.O. Brabants Casuïstiek Symposium Hematologie - lokatie: Eindhoven (NL)

AABB 2021: Annual Meeting American Association of Blood Banks - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Themaavond state of the art: Hemofagocyterende lymfohistiocytose en macrohage-activation syndrom - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Safety-II: toepassingen in de praktijk - lokatie:

Newborn Life Support - lokatie:

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

ESGO 2021: Biennial International Meeting European Society of Gynaecological Oncology - lokatie: Praag, Praag (CZ)

American College of Emergency Physicians Scientific Assembly (ACEP 2021) - lokatie: Boston (US)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Vicenza 2021 VIRTUAL: International Vicenza Course on Critical Care Nephrology - lokatie:

18th European AIDS Conference - lokatie: Londen (GB)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Denk mee met Menno de Bree: Vrolijk pessimisme - lokatie: Putten (NL)

EuSEM 2021: European Congress on Emergency Medicine - lokatie: Lissabon (PT)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Compassievol Medisch Leiderschap - lokatie: Den Dolder (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Newborn Life Support - lokatie:

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Brummen (NL)

Update Hemostase 2020 - lokatie: Zeist (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Interne Geneeskunde - lokatie: Houten (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Value Based Healthcare, kosteneffectiviteit en bekostiging strategieën in de gezondheidszorg - lokatie:

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Kidney Week 2021 / American Society of Nephrology (ASN) - lokatie: San Diego (US)

Lean Six Sigma 2021 - lokatie: Barchem (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

ACAAI 2021: Annual Scientific Meeting American College of Allergy, Asthma and Immunology - lokatie: New Orleans (US)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Purmerend (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Functional Resonance Analysis Method (FRAM)-training (online) - lokatie:

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

SIOG 2021: Annual Meeting International Society of Geriatric Oncology - lokatie: Genève (CH)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

20009 - Wad'n Workshop: prostaatcarcinoom - lokatie: West-Terschelling (NL)

Schiermonnikoog MasterclassIC 2021 - lokatie: Schiermonnikoog (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

BES 2021: Annual Meeting British Endocrine Societies - lokatie: Glasgow (GB)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Leergang Management voor Medici - lokatie: Utrecht (NL)

Newborn Life Support - lokatie:

AGM 2021: Acute and General Medicine - lokatie: Londen (GB)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Zwolle (NL)

NVIC cursus Echografie 2021 - lokatie: Houten (NL)

OSEG Klu - lokatie: Rijen (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

2de Multidisciplinaire Benelux MGRS Workshop - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

Besturen medische staf revalidatie-instellingen - lokatie: Utrecht (NL)

Beter begrijpen en bereiken van ‘moeilijke’ patiënten - lokatie: Soesterberg (NL)

Brabants mamma casuistiek symposium - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

2021 The Liver Meeting (AASLD) - lokatie: Anaheim (US)

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Den Dolder (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Veneuze duplexcursus - lokatie: Rotterdam (NL)

ISBT 2021-11: International Society of Blood Transfusion - Regional Congress - lokatie: Brisbane (AU)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Financieel Management voor de arts - lokatie: Eindhoven (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

115 OGZ Medisch rekenen en IV-medicatie - lokatie: Rijen (NL)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Intern en Extern Management voor de arts - lokatie: Eindhoven (NL)

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

Opleiding Scen-arts 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Castricum (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Falk Symposium 2021 (nr. 226) - lokatie: Zürich (CH)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

ICC 2021: International Congress of Chemotherapy and Infection - lokatie: Perth (AU)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Speak Up dear! - 2-daagse Presentatie- en Profileringstraining voor vrouwen - lokatie: Zeist (NL)

8e Oncologie Symposium van het Noorden - lokatie: Heerenveen (NL)

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Brummen (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

SIRE training - lokatie: Delft (NL)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie:

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

De Zeven Hoofdzonden - lokatie: Ermelo (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

DEUS Point-of-Care Echocardiografie - lokatie: Hoevelaken (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Nefrologie - lokatie: Hoevelaken (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Hoevelaken (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Berliner Dialyse Seminar 2021 - lokatie: Berlijn (DE)

Visitatietraining 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Basistraining Safety-II (online) - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

SABCS 2021: Annual San Antonio Breast Cancer Symposium - lokatie: San Antonio (US)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Eibergen (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Newborn Life Support - lokatie:

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

ASH 2021 VIRTUAL: Annual Meeting American Society of Haematology - lokatie:

UEGW/WCOG 2021: World Congress of Gastroenterology - lokatie: Dubai (AE)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Hoevelaken (NL)

Hart Leiderschap - lokatie:

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Safety-II: toepassingen in de praktijk - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Ermelo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Interne Geneeskunde - lokatie: Houten (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

ASCO Satelite Symposium: Gastrointestinal Cancers (2022) - lokatie: San Francisco (US)

Agressie Management - lokatie: Nijmegen (NL)

LOIG 2022 * Save the date *

TCT 2022: Transplantation and Cellular Therapy Meetings - lokatie: Salt Lake City (US)

SCCM 2022: Annual Meeting Society of Critical Care Medicine Congres - lokatie: Puerto Rico (PR)

ASCO Satelite Symposium: Genito-Urinary Cancers (2022) - lokatie: San Francisco (US)

AACR 2022: Annual Meeting of the American Association for Cancer Research - lokatie: New Orleans (US)

Internal Medicine Meeting van American College of Physicians - lokatie: Chicago (US)

ATC 2022:American Transplant Congress - lokatie: Boston (US)

2e Nascholingscursus Casuïstiek in de nefrologie, Nier op Schier voor internist-nefrologen - lokatie: Schiermonnikoog (NL)

EHA 2022: Annual Symposium European Hematology Association - lokatie:

ESHG 2022: European Society for Human Genetics - lokatie: Wenen (AT)

ICEM 2022: 21st International Conference on Emergency Medicine - lokatie: Melbourne (AU)

WorldPharma 2022: World Congress of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR) - lokatie: Glasgow (GB)

ASCO Satelite Symposium: Breast Cancer (2022) - lokatie: San Francisco (US)

ASBMR 2022: American Society of Bone and Mineral Research - lokatie: Austin (US)

ECNP 2022: European College of Neuropsychopharmacology - lokatie: München (DE)

ATA 2022: Annual Meeting of the American Thyroid Association - lokatie: Montréal (CA)

SABCS 2022: Annual San Antonio Breast Cancer Symposium - lokatie: San Antonio (US)

ASCO Satelite Symposium: Gastrointestinal Cancers (2023) - lokatie: San Francisco (US)

LOIG 2023  * Save the date * 

TCT 2023: Transplantation and Cellular Therapy Meetings - lokatie: Orlando (US)

ICEM 2022: 22nd International Conference on Emergency Medicine - lokatie: Amsterdam (NL)

ATA 2023: Annual Meeting of the American Thyroid Association - lokatie: Washington (US)

ECNP 2023: European College of Neuropsychopharmacology - lokatie: Barcelona (ES)

ASBMR 2023: American Society of Bone and Mineral Research - lokatie: Vancouver (CA)

ASCO Satelite Symposium: Gastrointestinal Cancers (2024) - lokatie: San Francisco (US)