9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Basic life support en AED - lokatie: Uden (NL)

CCL Psa Cursus 5 2019 - 2020 - lokatie: Garderen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Doetinchem (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Crew Resource Managment - lokatie: Uden (NL)

EASD 2020 VIRTUAL: Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes - lokatie:

EPA’s, samen verantwoord en vertrouwd bekwaam verklaren - lokatie: Deventer (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Leermeester/praktijkopleidersbijeenkomst - lokatie:

Opgelet! Zeer hoog cardiovasculair risico - lokatie: Zwolle (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Radboud Grand Rounds - lokatie: Nijmegen (NL)

Refereeravonden Allergologie/Immunologie Erasmus MC 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Soft Skills digitaal consult - lokatie: Bladel (NL)

Symposium Geriatrische Trauma Unit - lokatie: Amersfoort (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Teaching on the Run: module 2 - Korte Praktijk Begeleiding - lokatie: Groningen (NL)

Teaching on the Run: module 2 - Korte Praktijk Begeleiding - lokatie: Wijk aan Zee (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Wijk aan Zee (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Groningen (NL)

T-Pensant Utrecht - lokatie:

2018-2020 GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
2018-2020: SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
2019-2021: Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
2019-2021: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2019-2021: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2019-2021: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
2019-2021: Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
2020-2022 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2020-2022: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: De rol van de huisarts
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Late effecten
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Leefstijl
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2018-4
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2019-1
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2019-2
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2019-3
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2019-4
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2020-1
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2020-2
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2020-3
abcdeSIM 2019-2
Aging Academy 2020-1
Antibiotica allergie
Behandelbeleid
Behandeling vroeg stadium melanoom
BROK® en WMO-GCP herregistratie
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Volwassene - voor artsen
BSL e-learning Procedurele sedatie en analgesie (PSA) - voor artsen
BSL e-learning Samen beslissen met patiënten
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
Cardiovasculair risico en lipiden management: hoe ver wil je gaan?
CBRN E-learning
Chronische hepatitis B & C
CMV in CMV+ allogenic HSCT recipients - e-learning
CT-bevindingen bij COVID-19 pneumonie
De statistiek achter cardiovasculaire veiligheidsonderzoeken met diabetesmedicatie - on demand webinar
Dieetmaatregelen bij metabole ziekten
Drieluik mammacarcinoom 2018 deel 1: HER2-positief mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2018 deel 2: triple negatief mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2018 deel 3: hormoongevoelig mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2019 deel 1: triple negatief mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2019 deel 2: hormoongevoelig mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2019 deel 3: HER2-positief mammacarcinoom
EBM voor oudere patiënten
eBROK
e-CME Begin goed, zorg goed
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
ECTR Expert
ECTR Indieningsproces
ECTR Uitvoering onderzoek
E-cursus Begeleiding bij Hongerstaking
e-learning ALS
e-learning Azolen resistentie
E-learning Begrijpelijk communiceren
E-learning Beyond HbA1c
E-Learning Gastro-enterologische oncologie
E-learning KNMG Meldcode Kindermishandeling
E-learning Kwetsbare ouderen Medisch Specialisten
E-learning Osteoporosis – VERO subgroup analyses results
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning serie 'Obesitas en COVID-19'
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
E-learning: Gedeelde besluitvorming met kankerpatiënten
E-learning: Time in Range in de praktijk, nut of noodzaak?
E-learning: Update on Renal cell carcinoma with prof. Camillo Porta
ESMO 2018 in review algemene oncologie
Ethische dilemma's bij asielzoekers
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert DEUS Echografie
e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
e-Xpert: Acute Neurologie
e-Xpert: Advanced Life Support
e-Xpert: Advanced Life Support
e-Xpert: Antistolling (SKB Winterswijk)
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Crew Resource Management (CRM)
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – De primary survey en A, B, C, D, E
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Secondary survey
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
Flash Glucose Monitoring - On demand webinar
FocusVasculair 2018-4
FocusVasculair 2019-1
FocusVasculair 2019-2
FocusVasculair 2019-3
FocusVasculair 2019-4
FocusVasculair 2020-1
FocusVasculair 2020-2
FocusVasculair 2020-2
FocusVasculair 2020-3
Gedeelde Besluitvorming
Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding
Genetica, de basis
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Handhygiëne
Health data science/Big data
Health Informatics: eHealth en zelfmanagement
Health Informatics: Elektronische Beslissingsondersteuning
Health Informatics: Evidence Based Health Informatics
Huidige inzichten in de behandeling van uw ITP patiënt
Immuun Pro Symposium 2 - On-demand web-tv Ontwikkelingen in immuuntherapie bij GU en andere solide tumoren
Infectiepreventie: medewerkers met direct/intensief patiëntencontact (Zorgpad PRO)
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Informatiebeveiliging en privacybescherming
ISTH 2019 in review
JAK-remming bij reumatoïde artritis
Keten van orgaandonatie
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Light PLUS WMO/GCP training
Management of adverse events of immune checkpoint inhibitors (ICPI)
Meet the Author: melanoom
Meet the Author: prof. dr. Mark Levis
Meet the Author: RCC
Moleculaire diagnostiek in de oncologie | deel 1
Moleculaire diagnostiek in de oncologie | deel 2
MOOC Kidney transplantation
multidisciplinaire scholing insulinepomptherapie voor diabetesteams
Nascholing "This is CAR T"
Nascholing Acute Myeloïde Leukemie 2019
Nascholing ALL - nieuwe therapieën en toxiciteit
Nascholing Casuïstiek Multipel Myeloom 2019
Nascholing ESMO 2019 in review
Nascholing Melanoom
Nascholing Myeloproliferatieve Neoplasieën
Nascholing niercelcarcinoom
Nascholing ovariumcarcinoom
Nascholing: Diffuus Grootcellig B-cellymfoom
Nascholing: EHA 2018 in review
Nascholing: EHA 2019 in review
Nascholing: Folliculair Lymfoom & Mantelcellymfoom
Nascholing: Quarterly Focus on Hodgkin Lymphoma
Nieuwe inzichten in LDL-c verlaging en praktische implementatie van nieuwe richtlijnen
NTvG CME
On Demand versie op basis van 360° Meeting Live Webinar 25/04
On demand web-tv ADA Highlights 2019
On demand web-tv ADA Highlights 2020
On demand web-tv Hypofosfatemische Rachitis
On-demand webcast Antistolling bij patiënten met kankergeassocieerde trombose
On-demand webcast EASD Highlights 2019
On-demand webcast PAV in de praktijk
On-demand webcast Sac regression: a new paradigm shift?
On-demand web-tv Diagnostiek bij nierfalen eci - de actuele stand van zaken
On-demand web-tv EASD Highlights 2018
On-demand web-tv VTE en kanker
Online Course: Kennis van zorgkosten
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online Course: Waardegedreven zorg en verandermanagement
Online Course: Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief
Online nascholing “Advanced systemische mastocytose” 2019
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik - Casus
Online nascholing CML
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing immuuntherapie. Module 10: Samenwerking bij, en behandeling van niercelcarcinoom
Online nascholing immuuntherapie. Module 3: Combinatietherapie
Online nascholing immuuntherapie. Module 4: Focus op de patiënt
Online nascholing immuuntherapie. Module 5: Biomarkers
Online nascholing immuuntherapie. Module 6: Adjuvante therapie bij melanoom
Online nascholing immuuntherapie. Module 8: MRD bij diverse hematologische maligniteiten
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - Casus
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- Casuïstiek
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Casus
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Uitzending
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen (casus)
Online nascholing Stoppen met roken - casuïstiek
Online nascholing Stoppen met roken - Discussieprogramma
Online trainingsprogramma Samen Beslissen
Online WMO/GCP training KABIZ(NVFZ)-OA-ZA-NVFG
Ontwikkelingen in de behandeling van CML en moleculaire diagnostiek
Pathologieforum: BRCA- en HRD-bepalingen
Preventie Postpartum Depressie
Privacy en informatieveiligheid
Professionalism in an era of change
Prostaatcarcinoom bij ouderen
Quarterly Focus on Genitourinary Cancer: highlights in Bladder Cancer
Quarterly Focus on Genitourinary Cancer: highlights in Prostate Cancer (part 2)
Quarterly Focus on Genitourinary Cancer: highlights in Renal Cell Carcinoma
Quarterly Focus on Hemato-Oncology: Highlights in CLL
Reanimatie voor volwassenen
Refugee Care[e]Education
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - Casuïstiek
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 1
Samen Beslissen
Target@Work
The challenges treating advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma
The role of targeted therapy in advanced gastric cancer
Treatment of advanced melanoma
Tweeluik AML - deel 1
Tweeluik AML - deel 2
Tweeluik Multipel Myeloom deel 1 | Eerstelijnsbehandeling
Tweeluik prostaatcarcinoom, deel 1 | Behandeling en kwaliteit van leven
Update richtlijn CLL
Verslaving onder artsen
video-based e-learning XLH
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Webcast Adjuvante Behandeling Melanoom
Webinar Precision Medicine
Web-tv Immuun Pro 3: Kankerimmuuntherapie in uw MDO - praktijkcasuïstiek uit het UMCU
WebTV: De cardio-renale revolutie in diabetes: bent u er klaar voor?
Weefseldonatie vanuit het ziekenhuis
Werken met een meldcode in de ggz
WMO/GCP- en BROK-herregistratie NVHVV-V&V-VSR
WMO/GCP-herregistratie en BROK-herregistratie per oktober 2018
ziekte van Fabry
ziekte van Gaucher
ZiROP.nl

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

3e Soirée Inflammable - lokatie: Utrecht (NL)

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

ASH-SAP - lokatie:

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basistraining interne auditoren - lokatie: Dordrecht (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

BKO Basismodule Didactiek - lokatie:

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Burn-out - lokatie: Oost-Vlieland (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Cytologie en histologie van bloed en beenmerg voor medici en klinisch chemici - lokatie: Groningen (NL)

Dutch Liver Week 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

EBRO-training 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

ICC op 4e dinsdag in september "Klinische uitdagingen binnen IBD" - lokatie:

KNMG Districtsbijeenkomst Bijzondere vormen van geweld: mensenhandel en ouderenmishandeling - lokatie:

Leergang digitale transformatie - lokatie: Den Haag (NL)

Leermeestertraining - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclass Cardiologie 2020 - lokatie: Baarn (NL)

Motivational Interviewing driedaagse - lokatie:

Opgelet! Zeer hoog cardiovasculair risico - lokatie: Eelderwolde (NL)

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

Regionale Infectieavond Amsterdam - SOA's - lokatie: Amsterdam (NL)

Soft Skills digitaal consult - lokatie: Alkmaar (NL)

Teach The Teacher: Coachen van aios - lokatie: Heerlen (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amersfoort (NL)

Virtuele bijeenkomst ESMO Highlights - lokatie:

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Adequate Interactie met Cliënten en Patiënten - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Annual ELSO 2020 Conference - lokatie: Hawaii (US)

Bijscholing LVAK 29 januari 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Clinical Leadership Nieuw Talent - lokatie: Breda (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Amersfoort (NL)

ECCMID 2020 / VIRTUAL ECCVID: European Congress on Clinical Microbiology and Infectious Diseases - lokatie:

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Laaggeletterdheid - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Leermeester/praktijkopleidersbijeenkomst - lokatie:

Midlife en Menopauze - lokatie: Amsterdam (NL)

Mythen, Missers en Maatwerk + Meesterwerk Respiratoir Insufficientie en Beademing 2020 - lokatie: Tiel (NL)

Opleiding Scen-arts 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Seminar Arts en Organisatie; "Te duur of tekorten, Geneesmiddelencrisis in Nederland?" - lokatie: Groningen (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Zwolle (NL)

Symposium Geriatrische Trauma Unit - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Peersupport vanaf juli 2020 - lokatie: Veldhoven (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

11th Haemophilia Global Summit - lokatie:

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Enschede (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

ASCO Satelite Symposium: Breast Cancer (2020) - lokatie: San Francisco (US)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Utrecht (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Ermelo (NL)

Check your heart. cardiovasculaire risico's voor de oudere duiker. - lokatie:

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Crisis Resource Management training kinderanesthesie - lokatie: Amsterdam (NL)

Crisis Resource Management training kinderanesthesie - lokatie: Amsterdam (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

EASD discussieavond - lokatie: ''s-Graveland (NL)

EASD discussieavond - lokatie: Slochteren (NL)

EASD discussieavond - lokatie: Best (NL)

EASD discussieavond - lokatie: Ridderkerk (NL)

EASD discussieavond - lokatie: Apeldoorn (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

HMIMS - lokatie: Leiden (NL)

Leergang Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Zeist (NL)

Leermeestertraining - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclass Medische Geschiedenis: COVID-19 in historisch perspectief - lokatie: Utrecht (NL)

Nephsap meeting: Transplantation - lokatie: Rotterdam (NL)

Pijneducatie in de praktijk - lokatie: Drachten (NL)

Société Française d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR) Le Congrès - lokatie:

Symposium Positieve gezondheid, de andere benadering van zorg - lokatie: Arnhem (NL)

Teaching on the Run: module 10 - Feedback tussen collega’s - lokatie: Almelo (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Almelo (NL)

TTT Basis voor coassistentenopleiders - lokatie: Leiderdorp (NL)

Van basisarts tot superspecialist, van donor tot patiënt, COVID-19 kennen zij allemaal. - lokatie: Amsterdam (NL)

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Utrecht (NL)

HMIMS - lokatie: Leiden (NL)

Leiderschapsontwikkeling medische staf Ommelander Ziekenhuis Groningen - lokatie: Zuidbroek (NL)

masterclass voor startende opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Opleidertraining voor PA-opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Opleidingsmodule “Onafhankelijk Medisch Onderzoek inzake Medisch Handelen en Medische Aansprakelijkheid” - lokatie: Nijkerk (NL)

Reflectie voor opleiders (regio NNO) - lokatie: Dwingeloo (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

ABAN Sturen op kwaliteit en risico's - lokatie:

Bedrijfskunde in de zorg - lokatie: Zeist (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Cursus Medische Statistiek in de Oncologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus Rondom het Levenseinde - lokatie: Doorn (NL)

Cursus Rondom het Levenseinde (online backup) - lokatie:

DEUS Emergency Ultrasound Basic Course 2020 - lokatie: Houten (NL)

eBROK - lokatie:

Generic Instructor Course (GIC) - lokatie: Uden (NL)

Hechtingsproblematiek bij kinderen - lokatie: Amersfoort (NL)

Krachtenveld analyse en update Leiderschap - lokatie: Garderen (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding - lokatie: Roosendaal (NL)

Live webcast: Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem? - lokatie: Hilversum (NL)

Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem? - lokatie: Hilversum (NL)

NEPHSAP Bijeenkomst - lokatie: Voorburg (NL)

One Day Medical MBA - lokatie: Amstelveen (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Teach the Teacher 2 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher Basis - Begeleiden van aios: Opfriscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher Basis - Begeleiden van aios: Opfriscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher; Opleiden met toevertrouwde handelingen. - lokatie: Tilburg (NL)

TTT+ Feedback in complexe(re) situaties - lokatie: Leiden (NL)

Workshop begeleiden en debriefen van interprofessionele simulatie teamtraining - lokatie: Malden (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

ASH-SAP - lokatie:

Chronische pijn: nieuwe inzichten, andere aanpak - lokatie: Dordrecht (NL)

Compassie in de spreekkamer - lokatie: Baarn (NL)

eBROK - lokatie:

EPA's in de medische opleidnigen - lokatie: Rotterdam (NL)

ERC/NRR European Paediatric Life Support (EPLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Goede zorg is soms ook minder zorg. /Interactieve werksessie voor Medisch Specialisten en RVB's van de belangrijkste aanbieders MSZ voor Menzis - lokatie: Zwolle (NL)

ICT & gezondheidsrecht - lokatie: Amsterdam (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Maastricht (NL)

Live webinar: De nieuwe ‘Berkelijkheid’ - lokatie: Breukelen (NL)

Opgelet! Zeer hoog cardiovasculair risico - lokatie: Arnhem (NL)

Prostaatkanker Overleg 2020 - lokatie: Berg en Dal (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

regionale refereeravond hematologie (2020) Webinar - lokatie:

SAM Webinars - series 2 (Society for Acute Medicine) - lokatie:

Teaching on the Run: module 10 - Feedback tussen collega’s - lokatie: Leeuwarden (NL)

Valuebased Healthcare workshop - lokatie: Enschede (NL)

Vervolgtraining voor interne auditoren - lokatie: Dordrecht (NL)

Webinar ‘’Decision-making for individual patients: Clinical experience, evidence or both?’’ - lokatie:

Workshop AIOS in moeilijkheden - lokatie: Utrecht (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing LVAK 18 maart 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Cardiorenaal symposium - lokatie: Rotterdam (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Cursus Medisch straf- en tuchtrecht - lokatie: Amersfoort (NL)

Cursusdag PTSS/ Trauma - lokatie: Groningen (NL)

De Academie | Kracht van Confrontatie - lokatie: Amerongen (NL)

Education4Care nascholing op Vlieland - lokatie: Vlieland (NL)

Microvasculairlijden - lokatie: Nijmegen (NL)

Opleiden doe je samen (live webinar) - lokatie: Dordrecht (NL)

Opleidertraining voor PA-opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Prostaatkanker Overleg 2020 - lokatie: De Bilt (NL)

Regionale IC-casus & refereer bijeenkomst Reinier de Graaf Gasthuis - lokatie: Delft (NL)

Scholing Stageopleiders - lokatie: Zeist (NL)

Symposium 'Hoe gewoon is het nieuwe normaal?' - lokatie: Soest (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Training Peer Support - lokatie: Utrecht (NL)

Vrijheid en veiligheid - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

1e Nefrologie Symposium - lokatie: 7606 JA Almelo (NL)

23e AMSTOL Symposium - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

ALS scholing medisch specialisten - lokatie: Ede (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Besturen medische staf revalidatie-instellingen - lokatie: Utrecht (NL)

BSACI 2020 DIGITAL: Annual Meeting British Society of Allery and Clinical Immunology - lokatie:

Congres (Psycho)Trauma 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Ermelo (NL)

Euthanasie belicht - Actualiteiten en besluitvorming voor zorgprofessionals - lokatie: Amersfoort (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Zeist (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Zeist (NL)

In-company klassikaal - myGCP - NVHVV - lokatie: Amsterdam (NL)

masterclass coachen van aios - lokatie: Leusden (NL)

Prisma in de praktijk basistraining - lokatie: Rotterdam (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Servier Summer School - lokatie: Den Dolder (NL)

SIOG 2020 ONLINE: Annual Meeting International Society of Geriatric Oncology - lokatie:

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teachers IA - basismodule blended learning - lokatie: Utrecht (NL)

Training Shared Decision-Making - lokatie: Amsterdam (NL)

Wetenschappelijke avond Borstcentrum Zuid Holland Zuid - lokatie: Rotterdam (NL)

Workshop AIOS in moeilijkheden - lokatie: Utrecht (NL)

Zingeving in de spreekkamer - lokatie: Werkhoven (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Enschede (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

ASA 2020 VIRTUAL: Annual Meeting American Society of Anesthesiologists - lokatie:

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde en infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

eBROK - lokatie: Nijmegen (NL)

Falk Symposia 2020 (218 t/m 221) - lokatie: Athene (GR)

Falk Symposium 2020 ONLINE LIVE EVENT - lokatie:

HMIMS - lokatie: Den Haag (NL)

Intensieve 'Omgaan met Sterven' op post-HBO niveau - lokatie: Bilthoven (NL)

IPA 2020 VIRTUAL: Congress International Psychogeriatric Association - lokatie:

Klachten en tuchtrecht in de zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Visitatietraining - lokatie: Utrecht (NL)

AABB 2020 VIRTUAL: Annual Meeting American Association of Blood Banks - lokatie: Baltimore (US)

ATLS Refresher course - lokatie: Den Haag (NL)

In vorm zijn; introductie socratische vaardigheden voor medici - lokatie: Utrecht (NL)

SOCIALE MEDIA: SLECHT VOOR DE GEZONDHEID? - lokatie: Amsterdam (NL)

VNVA Els Borst Oeuvreprijs Symposium “NAAR INCLUSIEVE GENEESKUNDE’’ - lokatie: Baarn (NL)

Critical Care Canada Forum 2020 - lokatie:

EAS 2020 VIRTUAL: Congress European Atherosclerosis Society - lokatie:

Mind You, 3-daagse mini-retraite voor artsen - lokatie: Garderen (NL)

WIRM 2020: World Immune Regulation Meeting - lokatie: Davos (CH)

1-daagse training Auditen volgens de Tracermethodiek - lokatie: Utrecht (NL)

2020 - Dag van Docent - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced AME Course - lokatie: Soesterberg (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Brummen (NL)

Bijeenkomst Tumorwerkgroep Mamma Friesland - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Deventer (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

DEUS Point-of-Care Thoracic Ultrasound 2020 - lokatie: Houten (NL)

DNA diagnostiek, precision medicine en immunotherapie in de kliniek - lokatie: Rotterdam (NL)

DNA diagnostiek, precision medicine en immunotherapie in de kliniek - lokatie:

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

HIV Glasgow 2020: International Congress on Drug Therapy in HIV Infection ** VIRTUAL MEETING ** - lokatie:

Leergang Management voor Medici - lokatie: Oegstgeest (NL)

Live web-tv: EASD Highlights 2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Neurorevalidatie deel 2: Neuro-interventie - lokatie: Haarlem (NL)

Opgelet! Zeer hoog cardiovasculair risico - lokatie: De Bilt (NL)

Prostaatkanker Overleg 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Samen beslissen - lokatie: Delft (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

TtT IC - Workshop Begeleiden van Aios - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining RGS 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop ' De Cultuur dat zijn wij' - lokatie: Utrecht (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(team)Workshop Implementatie van EPA's in de opleidingspraktijk - lokatie: Utrecht (NL)

(team)Workshop Implementatie van EPA's in de opleidingspraktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced E-course on Echocardiograohy 2020 - lokatie:

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Burn-out - lokatie: West-Terschelling (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

DEUS Basic Cardiac Ultrasound 2020 - lokatie: Houten (NL)

DocProf: Een levenlang leren voor opleiders - lokatie: Maastricht (NL)

eBROK - lokatie:

ESICM’s 2020:Advanced e-course on IC echocardiography - lokatie: ONLINE (GB)

Immediate Life Support - lokatie: Houten (NL)

Klinische dag NVvH 2020 - lokatie:

Lean Six Sigma 2020 - lokatie: Barchem (NL)

NABON-BOOG symposium 2020 - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2020 - lokatie: Ede (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Zwolle (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Zwolle (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Teaching on the Run: module 3 - interactief onderwijs - lokatie: Groningen (NL)

Wat is onze afdelingscultuur? - lokatie: Maastricht (NL)

Workshop Feedback geven - lokatie: Dordrecht (NL)

Workshop SOLK - lokatie: Schiedam (NL)

Alumnidag 2020: Together is better. - lokatie: Doorn (NL)

Antibiotica gebruik in de praktijk - lokatie: Maastricht (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Crew Resource Managment - lokatie: Uden (NL)

De Roze Olifant - lokatie: Utrecht (NL)

DRECT aan de slag - lokatie: Rotterdam (NL)

eBROK - lokatie: Maastricht (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

EUGMS 2020 ONLINE: Annual Congress European Union Geriatric Medicine Society - lokatie:

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

Huisartsentraining op Vlieland 2020 - lokatie: Vlieland (NL)

Leids Regionaal Endocrinologie Symposium - lokatie:

Medisch Contact Live 'De dokter en de taal' jubileum 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Motivational Interviewing - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Optimale Toepassing van Antibiotische Therapie 2020 - lokatie: Veenendaal (NL)

Persoonlijk leiderschap - lokatie: Zwolle (NL)

Regioavond medische oncologie - lokatie: Groningen (NL)

SGLT2i in de cardiologische praktijk - lokatie: Den Haag (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Zwolle (NL)

SOLK in de Praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher - Verwonder en Verbeter - lokatie: Utrecht (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training Peer Support - lokatie: Zwolle (NL)

Vervolgtraining voor interne auditoren - lokatie: Dordrecht (NL)

Zicht op ziekenhuizen - lokatie: Utrecht (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

5e Rembrandt cursus acute en chronische trombo-embolische ziekte 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

ADHD in 1,5 lijn - lokatie: Leeuwarden (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Enschede (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Basics van Management en Beleid - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus 2020 “Medisch Specialistische Rapportage” - lokatie: Nijkerk (NL)

Behandeling van Covid - lokatie: Eindhoven (NL)

Cardio-Diabetesdag - lokatie: Zeist (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

de nieuwe donorwet en nu? Nieuwe ontwikkelingen in de wereld van orgaan- en weefeldonatie - lokatie: Middelburg (NL)

Diner Pensant Twente - lokatie: Delden (NL)

eBROK - lokatie: Amsterdam (NL)

Gebruik van EPA’s in de medische vervolgopleidingen’ - lokatie:

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief - lokatie: Bakkeveen (NL)

Het Immunologisch Consult - lokatie: Arnhem (NL)

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2020-2021 - lokatie: Uden (NL)

Nephsap meeting: Hypertension - lokatie: Oisterwijk (NL)

NVMO Post-ESMO - lokatie: Amsterdam (NL)

Positieve gezondheidszorg Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

SIRE training - lokatie: Delft (NL)

Teach the Teacher 1A (blended) - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher; Opleiden met toevertrouwde handelingen. - lokatie: Tilburg (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Teaching on the Run: module 8 - Onderwijs op de polikliniek - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training MDS en KIIC volgens NICE/NVIC/NVICV - lokatie: Nieuwegein (NL)

Wetenschapsdag 2020 - lokatie: Almelo (NL)

Workshop siliconen, kunststof- en silversplints - lokatie: Arnhem (NL)

Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Hoorn (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Enschede (NL)

Crew Resource Managment - lokatie: Uden (NL)

DEUS Emergency Ultrasound Basic Course 2020 - lokatie: Houten (NL)

masterclass voor startende opleiders - lokatie: Maastricht (NL)

Interculturele competenties voor zorgprofessionals - lokatie: Tilburg (NL)

UEGW 2020 VIRTUAL: United European Gastroenterology Week - lokatie:

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

eBROK - lokatie: Rotterdam (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Multidisciplinaire kinderreanimatietraining Ziekenhuis Gelderse Vallei 2020 - lokatie: Ede (NL)

Pre-course Nefrologiedagen - lokatie: Veldhoven (NL)

Teach the Teacher BASIS cursus 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Thematische Advanced Life Support Management - lokatie: Houten (NL)

Training Peer Support - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop begeleiden en debriefen van interprofessionele simulatie teamtraining - lokatie: Malden (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(team)Workshop Implementatie van EPA's in de opleidingspraktijk - lokatie: Utrecht (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Hardenberg (NL)

Nederlandse Nefrologiedagen - lokatie:

Opleiding Scen-arts 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

RSTMH 2020 VIRTUAL: Annual Meeting Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene - lokatie: Toronto (CA)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Eindhoven (NL)

Trainingsavond mentoren - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop AIOS in moeilijkheden - lokatie: Utrecht (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Adequate Interactie met Cliënten en Patiënten - lokatie: Utrecht (NL)

ANZICS 2020: Intensive Care Annual Scientific Meeting - lokatie: Sydney (AU)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

CarVascGer Congres 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

ERC/NRR Refresher Advanced Life Support (ALS, herhaling) - lokatie: Maastricht (NL)

Immediate Life Support (ILS) - lokatie: Uden (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Workshop ' De Cultuur dat zijn wij' - lokatie: Utrecht (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

2020 Healthy Aging - lokatie: ONLINE (GB)

22e Regionale Nascholing Hematologie - lokatie: Rotterdam (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Ermelo (NL)

Basistraining IFMS gesprekken - lokatie: Epe (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Apeldoorn (NL)

Diabetes type 2: aandacht voor leefstijl is essentieel - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarsymposium Hematologie 2020 - 12 maanden hematologie in vogelvlucht - lokatie:

Master Class voor jonge specialisten - lokatie: Vlaardingen (NL)

OncoCare Symposium - lokatie: Lisse (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Symposium persoonsgerichte zorg - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach on the Run: EPA’s in de dagelijkse praktijk - lokatie: Blaricum (NL)

Training consultatievaardigheden 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Traumasimulatie - KetenSIM - lokatie: Zwolle (NL)

Vervolgtraining Feedforward Medische staf Sint Maartenskliniek - lokatie: Nijmegen (NL)

Virtueel: 11e Borstkanker Behandeling Beter symposium - lokatie:

Wondsymposium - lokatie: Amersfoort (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Decompressie en hyperbare zuurstof therapie - lokatie: Brussel (BE)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde en infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

FAAM-EuroBAT 2020 (DIGITAL): Food Allergy & Anaphylaxis Meeting & European Consortium on Application of Flow Cytometry in Allergy - lokatie:

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Roosendaal (NL)

Nationale Diabetes Dag 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Enschede (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Teach the Teacher Basis - Begeleiden van aios: Opfriscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Groningen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(team)Workshop Implementatie van EPA's in de opleidingspraktijk - lokatie: Utrecht (NL)

(team)Workshop Implementatie van EPA's in de opleidingspraktijk - lokatie: Utrecht (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Brummen (NL)

Hematologie en oncologie symposium - lokatie: Akersloot (NL)

ID week 2020: Infectious Diseases Week - lokatie: Philadelphia (US)

Onderwijssymposium Toxicologie - lokatie: Leeuwarden (NL)

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Almelo (NL)

Teaching on the Run: module 3 - interactief onderwijs - lokatie: Groningen (NL)

UICC 2020: World Cancer Congress - lokatie: Masqat (OM)

Workshop Veranderkunde BMK/ML - lokatie: Deventer (NL)

ASH-SAP - lokatie:

ECTS 2020: European Calcified Tissue Society - lokatie: Marseille (FR)

ETS oefening - lokatie: Alkmaar (NL)

NIV cursus Echografie - lokatie: Ede (NL)

Symposium De Groene OK - lokatie: Leeuwarden (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

6e Midden-Brabants Casuistiek Symposium Hematologie - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Enschede (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Begeleiden en beoordelen - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

eBROK - lokatie:

ETS oefening - lokatie: Alkmaar (NL)

ETS oefening - lokatie: Alkmaar (NL)

Kidney Week 2020 VIRTUAL - lokatie:

Resuscitation 2020: Congress European Resuscitation Council (ERC) - lokatie: Manchester (GB)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Enschede (NL)

Teach the Teacher 2 - 2020 - lokatie: Scheemda (NL)

Teaching on the Run: module 1 - opleiden in de dagelijkse praktijk - lokatie: Leeuwarden (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Almelo (NL)

14e Amsterdam Symposium Interne Geneeskunde 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Enschede (NL)

eBROK - lokatie: Amsterdam (NL)

ETS oefening - lokatie: Alkmaar (NL)

ETS oefening - lokatie: Alkmaar (NL)

EORTC-NCI-AACR 2020 VIRTUAL: Symposium on ‘Molecular targets and cancer therapeutics’ - lokatie:

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

ACEP 2020 * ONLINE *: American College of Emergency Physicians Scientific Assembly - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Vaattoegang 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Hemopurificatie bij kritisch zieke patiënten: achtergronden, ervaringen en indicaties - lokatie: Assen (NL)

IVBM 2020 VIRTUAL: International Vascular Biology Meeting - lokatie:

Prostaatkanker Overleg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Samen beslissen - lokatie: Delft (NL)

Symposium Voedingsteam - lokatie: Enschede (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teacher BASIS cursus 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Themaavond state of the art: Hemofagocyterende lymfohistiocytose en macrohage-activation syndrom - lokatie: Nijmegen (NL)

Workshop begeleiden en debriefen van interprofessionele simulatie teamtraining - lokatie: Malden (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(team)Workshop Implementatie van EPA's in de opleidingspraktijk - lokatie: Blaricum (NL)

9e Nationaal Congres Allergologie & Klinische Immunologie - lokatie: Utrecht (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basiscursus GCP-MWO voor Klinisch onderzoekers - lokatie: Tilburg (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

De ambulantisering van de geestelijke gezondheidszorg sinds 2012: wat gaat goed en wat kan beter? - lokatie: Utrecht (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

HMIMS - lokatie: Berg en Dal (NL)

Nephsap meeting: Primary Glomerular Diseases - lokatie: Thorn (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the Run: module 3 - interactief onderwijs - lokatie: Groningen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

19e AVL mammacarcinoom symposium ‘2020: de tegenvallers’ - lokatie: Amsterdam (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

BGS Autumn Meeting 2021 (British Geriatrics Society) - lokatie: Birmingham (GB)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie:

Denk mee met Menno de Bree: Vrolijk pessimisme - lokatie: Putten (NL)

ECMO cursus - lokatie: Leiden (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

HOVON virtuele ochtend - lokatie:

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Leiden (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

Livestream Cursorisch Onderwijs in MDL-ziekten NJ20 - lokatie:

Moeilijke patiënten - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Oncologie Update 2020: Predictieve diagnostiek voor immuun- en doelgerichte therapie - lokatie:

Skills voor comfort - lokatie: Hoofddorp (NL)

Teach the Teachers-Plus: De IOP en het voeren van stage- en voortgangsgesprekken - lokatie: Leiden (NL)

Wad's Up 202 - lokatie: Terschelling (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

6e Multidisciplinair Immuno-oncologie symposium - lokatie: Amersfoort (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Anorexia - lokatie: Amersfoort (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

Cardiorenaal symposium - lokatie: Vught (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

ESE Clinical Update on Acromegaly - lokatie: Ljubljana (SI)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Heerlen (NL)

Leefstijl; Practice what you preach - lokatie: Menton (FR)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Putten (NL)

Scholingsdag SEH 2020 - lokatie: Roermond (NL)

Superb supervision junior - mentoring your PhD candidate towards responsible conduct of research - lokatie: Amsterdam (NL)

Update Hemostase 2020 - lokatie: Zeist (NL)

Visitatietraining - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Enschede (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Basistraining IFMS gesprekken - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

CAR-T innovaties in cellulaire therapie - lokatie: Utrecht (NL)

NVF Jaarsymposium 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

PA!N Congres - pijn, ketenzorg en levensloop - lokatie: Groningen (NL)

Training Feedback geven - lokatie: Utrecht (NL)

Schiermonnikoog MasterclassIC 2020 - lokatie: Schiermonnikoog (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

BLS (basic Life Support) 2020 - lokatie: Veldhoven (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Samen beslissen - lokatie: Delft (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Vicenza 2020 VIRTUAL: International Vicenza Course on Critical Care Nephrology - lokatie:

Visitatietraining RGS 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Wad'n Workshop: niercelcarcinoom - lokatie: West-Terschelling (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

7e Nationale Antistollingsdag - lokatie: Zeist (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Castricum (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Congres Zorgmijders - lokatie: Ede (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Amsterdam (NL)

Intercultureel Communiceren - lokatie: Amersfoort (NL)

Masterclass Financieel Management in de Zorg - 2020 - lokatie: Breukelen (NL)

NVIC cursus Echografie 2020 - lokatie:

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Zwolle (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Teach the teachers startende (en plaatsvervangend) opleiders - lokatie: Leiden (NL)

Teaching on the Run: module 1 - opleiden in de dagelijkse praktijk - lokatie: Leeuwarden (NL)

Toekomst Vitamines - Stiching Medische Contactdagen Breda e.o. - lokatie: València (ES)

Vasculaire Reumatologie - lokatie:

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

BKO (Basismodule didactiek) Intensive - lokatie: Werkhoven (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

Inleiding Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Utrecht (NL)

masterclass coachen van de opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

masterclass voor startende opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Hoofddorp (NL)

Zorgvisie | Congres Concentratie en spreiding Acute Zorg - lokatie: Utrecht (NL)

11e Nederlands Trombose Congres - lokatie: Zeist (NL)

2020: Johns Hopkins Critical Care Rehabilitation Conference - lokatie: ONLINE (GB)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Enschede (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

eBROK - lokatie: Amsterdam (NL)

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

Webinar Update CAR-T - lokatie:

8e Landelijke Valsymposium - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Enschede (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Amsterdam (NL)

Catharijnecursus 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitieve stoornissen in de klinische praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde en infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Training Gesprekstechnieken - lokatie: Utrecht (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Amsterdam (NL)

Coachende vaardigheden voor de arts - lokatie: Heiloo (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Didactische Ondersteuning Medische Proffesionals (DOMP) - lokatie: Uden (NL)

eBROK - lokatie: Rotterdam (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Teach The Teachers-Plus : feedback op de werkvloer - lokatie: Leiden (NL)

Tweedaagse Interactie Multidisciplinaire Masterclass Voeding & Intensive Care 2020 - lokatie: Ede (NL)

Workshop begeleiden en debriefen van interprofessionele simulatie teamtraining - lokatie: Malden (NL)

12e Hematologische bijeenkomst - lokatie: Rotterdam (NL)

15th European Renal Pathology Course - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

ASH-SAP - lokatie:

BLS (basic Life Support) 2020 - lokatie: Veldhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Hardenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Geweld achter de voordeur - lokatie: Amersfoort (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Zeist (NL)

Mammapathologie - lokatie: Tiel (NL)

Pediatric Basic Life Support Provider course (PBLS-P) - lokatie: Maastricht (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Teach the Teachers IA - basismodule blended learning - lokatie: Utrecht (NL)

Toekomst Vitamines - Stiching Medische Contactdagen Breda e.o. - lokatie: València (ES)

AGM 2020: Acute and General Medicine - lokatie: Londen (GB)

ERC/NRR Advanced Life Support (ALS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Jaarlijks symposium NVTH - lokatie: Koudekerke (NL)

Mineral homeostasis and the bone: the interplay of calcium, phosphate, and vitamin D - lokatie:

NIV Snapperinstituut Interne Geneeskunde 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Training Peer Support - lokatie: Utrecht (NL)

2de Multidisciplinaire Benelux MGRS Workshop - lokatie: Utrecht (NL)

ADHD en Relaties - lokatie: Eemnes (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Complexe situatietraining (CST) - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief - lokatie: Bakkeveen (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Immunohematologische Diagnostiek 11B 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

KOH | Sandwichdagen 'het kind' - lokatie: Veldhoven (NL)

KOH | Sandwichdagen 'het kind' - halve dag - lokatie: Veldhoven (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

NVMO Oncologiedagen 2020 - lokatie:

Opleiding Scen-arts 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

SAM Glasgow (2020) - lokatie: Glasgow (GB)

Samen beslissen - lokatie: Delft (NL)

Seminar “Het motiveren van cliënten met een dwangstoornis voor behandeling” - lokatie: Maastricht (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Brummen (NL)

Symposium Melanoom 'Van theorie naar praktijk in 2020' - lokatie: Zwolle (NL)

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop ' De Cultuur dat zijn wij' - lokatie: Tilburg (NL)

ACAAI 2020 VIRTUAL: Annual Scientific Meeting American College of Allergy, Asthma and Immunology - lokatie:

Advanced Life Support - lokatie: Enschede (NL)

Crew Resource Managment - lokatie: Uden (NL)

ELEVATE - Advancing Science in HR+/ HER2 -MBc - lokatie:

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Doorn (NL)

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Utrecht (NL)

Peer Support & Just Culture - lokatie: Leiden (NL)

TLMdX 2020: The Liver Meeting DIGITAL - lokatie:

2020 ICHOM conference: International Consortium for Health Outcome Measurement - lokatie: Barcelona (ES)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

BES 2020 ONLINE: Annual Meeting British Endocrine Societies - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Doetinchem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Deventer (NL)

Crew Resource Managment - lokatie: Uden (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

ESA 2020: European Symposium on Aerobiology - lokatie: Córdoba (ES)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Masterclass Strategisch Management - lokatie: Tilburg (NL)

Organisatie van de opleiding (TtT IV) - lokatie: Rotterdam (NL)

Refresher training Vitaal bedreigde patiënt & PSA - lokatie: Nijmegen (NL)

Teach the Teacher 2 - 2020 - lokatie: Assen (NL)

Valuebased Healthcare workshop - lokatie: Enschede (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Crisis Resource Management training kinderanesthesie - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Crisis Resource Management training kinderanesthesie - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Definitive Surgical and Anaesthetic Trauma Care Course - lokatie: Nijmegen (NL)

Feedforward training medische staf - lokatie: Nijmegen (NL)

HappyDoc - lokatie: Het Loo Oldebroek (NL)

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Juridische aspecten in de medische praktijk - lokatie: Doetinchem (NL)

Nephsap meeting: Hypertension - lokatie: Amsterdam (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

Adequate Interactie met Cliënten en Patiënten - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

ASH-SAP - lokatie:

ATLS Refresher course - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining interne auditoren - lokatie: Dordrecht (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Ronde tafel Ontwikkelingen bij HR+HER2- mBC - lokatie: Roermond (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

12th Rotterdam Course in Electrolyte and Acid-Base Disorders - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Basic life support en AED - lokatie: Uden (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

BLS (basic Life Support) 2020 - lokatie: Veldhoven (NL)

De Zeven Hoofdzonden - lokatie: Ermelo (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

HappyDoc Returns - lokatie: Het Loo Oldebroek (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing UTG - Beleid rondom aanvragen zeldzame eenheden - lokatie: Utrecht (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Emmen (NL)

Teach the Teacher BASIS cursus 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher; Opleiden met toevertrouwde handelingen. - lokatie: Hilversum (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

13e Nationale Voedingscongres - lokatie: Lunteren (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Bronchoscopiecursus voor ICUZON - lokatie: Maastricht (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde en infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

EBRO-training 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Global Expert Summit on Hypoparathyroidism (GESH) - virtual meeting - November 20th–21st 2020 - lokatie:

Teach the Teacher Basis - Begeleiden van aios: Opfriscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

20009 - Wad'n Workshop: prostaatcarcinoom - lokatie: West-Terschelling (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

DEUS Supervised Scanning Course 2020 - lokatie: Houten (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Het Gewicht van AD(H)D - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

Opleidersdag 2020 - "Toekomst van de zorg" - lokatie: Dordrecht (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

13th Netherlands Conference on HIV Pathogenesis, Epidemiology, Prevention and Treatment - lokatie: Amsterdam (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Cursus Socratisch Motiveren - lokatie: Arnhem (NL)

DEUS Supervised Scanning Course 2020 - lokatie: Houten (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Amersfoort (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Den Haag (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Beter begrijpen en bereiken van ‘moeilijke’ patiënten - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

BGS Autumn Meeting 2020 ONLINE (British Geriatrics Society) - lokatie:

BLS (basic Life Support) 2020 - lokatie: Veldhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

ERC/NRR European Paediatric Life Support (EPLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

KOH | Sandwichdagen 'het kind' - lokatie: Veldhoven (NL)

KOH | Sandwichdagen 'het kind' - halve dag - lokatie: Veldhoven (NL)

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Amersfoort (NL)

2020 Wetenschappelijke dag Ouderengeneeskunde (NIV en NVKG) * live stream * - lokatie:

34th Erasmus Liver Day - lokatie:

8e Oncologie Symposium van het Noorden - lokatie: Heerenveen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Houten (NL)

ASH-SAP - lokatie:

Brabants mamma casuistiek symposium - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

cyclus nascholing voor medisch specialisten palliatieve zorg - lokatie:

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Zwolle (NL)

Nascholing Antistollingsprotocol UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

7th Netherlands International Sepsis Symposium 2020 - lokatie: Veenendaal (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

eBROK - lokatie: Nijmegen (NL)

Internisten Update 2020 - lokatie: München (DE)

Reprise obesitas en bariatrie: voeding, microbiota en (mond)gezondheid. - lokatie: Houten (NL)

12th International Congress on Autoimmunity (2020) - lokatie: Athene (GR)

ESA 2020 VIRTUAL: European Anesthesiology Congress / Euroanaesthesia - lokatie:

Advanced life support scholing specifiek voor artsen van het endoscopie centrum - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Putten (NL)

ERC/NRR Refresher Advanced Life Support (ALS, herhaling) - lokatie: Maastricht (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Laaggeletterdheid - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Teach the Teacher Basis voor stafleden WFG/Waterland - lokatie: Hoorn (NL)

Teach The Teachers-Plus : feedback op de werkvloer - lokatie: Leiden (NL)

Training consultatievaardigheden 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Peer Support - lokatie: Utrecht (NL)

Training Praten met kinderen en ouders over seksueel misbruik - lokatie: Amersfoort (NL)

TTT+ Feedback in complexe(re) situaties - lokatie: Leiden (NL)

Berliner Dialyse Seminar 2020 - lokatie: Berlijn (DE)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Dutch Diabetes Academy 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

eBROK - lokatie: Maastricht (NL)

Gebruik van EPA’s in de medische vervolgopleidingen’ - lokatie:

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

NVIC cursus Echografie 2020 - lokatie:

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Van buiten naar binnen kijken - eczeem en proctologie voor de huisarts - lokatie: Soest (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Basic life support en AED - lokatie: Uden (NL)

Mythen, Missers & Maatwerk + Meesterwerk Circulatie 2020 - lokatie: Tiel (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Eibergen (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Putten (NL)

Dutch Thyroid Cancer Group Symposium - lokatie: Eelderwolde (NL)

Infecties bij de immuungecompromitteerde patiënt - lokatie: Utrecht (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher Basis voor stafleden WFG/Waterland - lokatie: Hoorn (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Teach the Teachers II - competentiegericht opleiden - lokatie: Utrecht (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Brummen (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Allergy a view on the future - lokatie: Rotterdam (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde en infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

masterclass voor startende opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining - lokatie: Utrecht (NL)

ASH 2020 VIRTUAL: Annual Meeting American Society of Haematology - lokatie:

ESICM / LIVES 2020: Annual Congres European Society of Intensive Care Medicine - lokatie: Madrid (ES)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

DEUS Echo Guided Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Schitteren door aanwezigheid - lokatie: Brummen (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Visitatietraining RGS 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop begeleiden en debriefen van interprofessionele simulatie teamtraining - lokatie: Malden (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Hardenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

SABCS 2020: Annual San Antonio Breast Cancer Symposium - lokatie: San Antonio (US)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Den Haag (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Basic life support en AED - lokatie: Uden (NL)

EACE 2020: Annual Scientific Meeting European Association for Cancer Education - lokatie: Krakau (PL)

eBROK - lokatie: Amsterdam (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

NIV cursus Echografie - lokatie: Zwolle (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training Peer Support - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Nefrologie Papendal - lokatie: Arnhem (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Apeldoorn (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie:

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Teach the Teacher 2 - 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bronchoscopiecursus voor ICUZON - lokatie: Maastricht (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Training Feedback geven - lokatie: Utrecht (NL)

Training Gesprekstechnieken - lokatie: Utrecht (NL)

ISBT 2020: International Society of Blood Transfusion - International Congress - lokatie: Barcelona (ES)

Advanced life support scholing specifiek voor artsen van het endoscopie centrum - lokatie: Nijmegen (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Amsterdams Utrechtse Refereeravond Acute Geneeskunde (AURA) 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

CEU 2020: Clinical Update Meeting - lokatie: Birmingham (GB)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

DEUS Supervised Scanning Course 2020 - lokatie: Houten (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Interactief minisymposium mamacarcinoom - lokatie: Assen (NL)

Pharmacology 2020 ONLINE (BPS) - lokatie:

Slikken of stikken? Weet het beter dan uw apotheker! - lokatie: Brummen (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Deventer (NL)

Teach the Teacher 2 - 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Supervised Scanning Course 2020 - lokatie: Houten (NL)

eBROK - lokatie: Amsterdam (NL)

eBROK - lokatie: Amsterdam (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Teach The Teacher: Coachen van aios - lokatie: Heerlen (NL)

Teach the Teachers IA - basismodule blended learning - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

DocProf: Een levenlang leren voor opleiders - lokatie: Maastricht (NL)

eBROK - lokatie: Groningen (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Houten (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Crew Resource Managment - lokatie: Uden (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Training Medisch Leiderschap & Continu Verbeteren - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Putten (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

BATLS sept 2020 tm sept 2021 - lokatie: Hilversum (NL)

Leergang Medisch Management in het Ziekenhuis - lokatie: Zwolle (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

ASCO 2021 VIRTUAL Satelite Symposium: Gastrointestinal Cancers - lokatie:

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

Burn-out - lokatie: Ootmarsum (NL)

Training consultatievaardigheden 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Training MDS en KIIC volgens NICE/NVIC/NVICV - lokatie: Nieuwegein (NL)

SCCM 2021: Annual Meeting Society of Critical Care Medicine Congres - lokatie: Los Angeles (US)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Cursus Teamcoaching in de zorg - lokatie: Utrecht (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Leergang Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Zeist (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Studiereis 'van transmuraal naar integraal' - lokatie: Rotterdam (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Sassenheim (NL)

LOIG 2021 (vooraankondiging)

ABCDE-methodiek + BLS AED - lokatie: Den Haag (NL)

Current Management of Breast Cancer - lokatie: Brussel (BE)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Ermelo (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

CCL, uitgebreid, cursus 2 - lokatie: Garderen (NL)

TCT 2021: Transplantation and Cellular Therapy Meetings - lokatie: Honolulu (US)

ASCO 2021 VIRTUAL Satelite Symposium: Genito-Urinary Cancers - lokatie:

Renal Highlights 22e editie - lokatie: Utrecht (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Ermelo (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

AAAAI 2021 VIRTUAL: Annual Meeting American Academy of Allergy Asthma & Immunology - lokatie:

CBRN Awareness voor medisch personeel (behandelaars en verpleegkundigen) - lokatie: Vught (NL)

CRRT 2021: International Conference on Continuous Renal Replacement Therapies - lokatie: San Diego (US)

Endocrine Update 2021 (Mayo) - lokatie: Waimea (US)

TAT 2021: International Congress on Targeted Anticancer Therapies - lokatie: Paris (FR)

CWZ Wetenschapsavond 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Annual Dialysis Conference 2021 - lokatie:

ISHL 2021: International Symposium on Hodgkin Lymphoma - lokatie: Keulen (DE)

24th European Vascular Course - lokatie: Maastricht (NL)

CROI 2021: Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections - lokatie: Chicago (US)

ASCPT 2021: Annual Meeting American Society Clinical Pharmacological Therapeutics - lokatie: Washington (US)

10e WIN-O Symposium Niercelcarcinoom WIN-O - lokatie: Ede (NL)

2021 Nephrologisches Seminar Heidelberg - lokatie: Heidelberg (DE)

Interculturele competenties voor zorgprofessionals - lokatie: Goirle (NL)

Nephrology 2021 (Harvard Medical School) - lokatie: Boston (US)

10e Z.O. Brabants Casuïstiek Symposium Hematologie - lokatie: Eindhoven (NL)

BATLS sept 2020 tm sept 2021 - lokatie: Hilversum (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

SG-BCC 2020: International St. Gallen Breast Cancer Conference - lokatie: Vienne (AT)

Basics van Management en Beleid - lokatie: Zeist (NL)

ECIM 2021: European Congress of Internal Medicine - lokatie: Malaga (ES)

Van patiënt naar persoon - lokatie: Groningen (NL)

In vorm zijn; introductie socratische vaardigheden voor medici - lokatie: Utrecht (NL)

ACC.21: Annual Scientific Session American College of Cardiology - lokatie: Atlanta (US)

ASPEN 2021: Nutrition Science & Practice Conference - lokatie: Denver (US)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

Genees & Kunst 2020 - lokatie: Ede (NL)

ISPD-EuroPD 2021 Joint Congress - lokatie: Glasgow (GB)

Euro-ELSO 2020 - lokatie: Londen (GB)

DocProf: Een levenlang leren voor opleiders - lokatie: Maastricht (NL)

ACCS 2020: Annual Critical Care Symposium - lokatie: Manchester (GB)

Rotterdam Intensive Care Symposium - lokatie: Ridderkerk (NL)

Ouderengeneeskunde Maastricht 2.0 'actualiteit en ontwikkelingen' 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

VAS 2021: International Congress of Vascular Access Society - lokatie: Berlijn (DE)

AACR 2021: Annual Meeting of the American Association for Cancer Research - lokatie: Washington (US)

ESH/ISH (was 2020): Annual Meeting European & International Society of Hypertension - lokatie: Glasgow (GB)

Persoonlijk leiderschap - lokatie: Zwolle (NL)

SESAM 2021: Annual Meeting of the Society in Europe for Simulation Applied to Medicine - lokatie: Sevilla (ES)

WCN 2021: World Congress Nephrology - lokatie: Montreal (CA)

EMS 2021: European Emergency Medicine Congress - lokatie: Glasgow (GB)

Testis Workshop 2021 - lokatie: La Jolla (US)

Vooraankondiging: 33e Internistendagen 2021

Persoonlijk leiderschap - lokatie: Nootdorp (NL)

3rd Nijmegen Prostate Cancer Prospects - lokatie: Nijmegen (NL)

Thyroidea International Summit on Thyroid Topics - lokatie: Como (IT)

Internal Medicine 2021 - American College of Physicians (ACP) - lokatie: Orlando (US)

MDS 2021: International Congress on Myelodisplastic Syndromes - lokatie: Toronto (CA)

ISIAN 2021: International Symposium on Infection and Allergy of the Nose (with ERS) - lokatie: Thessaloniki (GR)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Kanker bij ouderen - lokatie: Delft (NL)

Slaapproblemen en -stoornissen bij jongeren - lokatie: Zeist (NL)

AGS 2021: American Geriatrics Society Annual Meeting - lokatie: Chicago (US)

ATS 2021: Annual Meeting American Thoracic Society - lokatie: San Diego (US)

ANZSGM 2021: The Australian and New Zealand Society for Geriatric Medicine Annual Meeting - lokatie: Melbourne (AU)

BSG 2021: Annual Meeting British Society of Gastroenterology - lokatie: Glasgow (GB)

DDW 2021: Digestive Disease Week - lokatie: Washington (US)

EAPCCT 2021: International Congress of the European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists - lokatie: Mallorca (ES)

AACE 2021: Annual Meeting and Clinical Congress of the American Association of Clinical Endocrinologists - lokatie: Las Vegas (US)

2e Nascholingscursus Casuïstiek in de nefrologie, Nier op Schier voor internist-nefrologen - lokatie: Schiermonnikoog (NL)

ESA 2021: European Anesthesiology Congress / Euroanaesthesia - lokatie: München (DE)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Sassenheim (NL)

ASM Microbe 2021 - lokatie: Anaheim (US)

ASCO 2021: Annual Meeting of the American Society for Clinical Oncology - lokatie:

ATC 2021: American Transplant Congress - lokatie: Seattle (US)

ERA-EDTA 2021: Congress European Renal Association / European Dialysis and Transplant Association - lokatie: Berlijn (DE)

ISBT 2021-06: International Society of Blood Transfusion - Regional Congress - lokatie: Milaan (IT)

ICEM 2021: 20th International Conference on Emergency Medicine - lokatie: Dubai (AE)

EHA 2021: Annual Symposium European Hematology Association - lokatie: Vienne (AT)

ESHG 2021: European Society for Human Genetics - lokatie: Glasgow (GB)

ICML 2020: International Symposium on Malignant Lymphoma - lokatie: Lugano (CH)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

13e Gronings casuïstiek symposium endocrinologie - lokatie: Assen (NL)

ISCVID 2021: International Symposium on Modern Concepts in Endocarditis and Cardiovascular Infections - lokatie: Barcelona (ES)

ICCE 2021: International Congress of Comparative Endocrinology - lokatie: Sendai (JP)

ADA 2021: Scientific Sessions of the American Diabetes Association - lokatie: Washington (US)

EACPT 2021: Congress European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics - lokatie: Athene (GR)

Generic Instructor Course (GIC) - lokatie: Uden (NL)

MBCM 2021: International Mast Cell and Basophil Meeting - lokatie: Utrecht (NL)

Samen voor borstkankerzorg Symposium - lokatie: Nootdorp (NL)

WCGIC 2021: ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer - lokatie: Barcelona (ES)

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Ermelo (NL)

ECCMID 2021: European Congress on Clinical Microbiology and Infectious Diseases - lokatie: Wenen (AT)

IAS 2021: IAS Conference on HIV Science - lokatie: Berlijn (DE)

ESOT 2021: European Society for Organ Transplantation - lokatie: Milano (IT)

ESCD 2021: Congress of the European Society of Contact Dermatitis - lokatie: Amsterdam (NL)

ETA 2021: Annual Meeting of the European Thyroid Association - lokatie: Milaan (IT)

ISFP 2021: International Congress of the International Society for Fibrinolysis and Proteolysis - lokatie: Caen (FR)

BBTS 2021: Annual Conference British Blood Transfusion Society - lokatie: Glasgow (GB)

ESMO 2021: Congress European Society for Medical Oncology - lokatie: Paris (FR)

iwCLL 2021: International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukaemia - lokatie: Krakau (PL)

ICTDMCT 2021: International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology - lokatie: Rome (IT)

symposium Hematologie; Keynote en Casuïstiek - lokatie: Eelderwolde (NL)

12e Twents Hematologie Symposium - lokatie: Delden (NL)

IPES 2021: International Paul Ehrlich Seminar - lokatie: Bad Homburg vor der Höhe (DE)

EASD 2021: Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes - lokatie: Stockholm (SE)

ECTMIH 2021: European Congress on Tropical Medicine and International Health - lokatie: Bergen (NO)

ATA 2021: Annual Meeting of the American Thyroid Association - lokatie: Scottsdale (US)

ASCO Satelite Symposium: Breast Cancer (2021) - lokatie: San Francisco (US)

Euro-ELSO 2021 - lokatie: Indianapolis (US)

ASBMR 2021: American Society of Bone and Mineral Research - lokatie: Ontario (CA)

ECNP 2021: European College of Neuropsychopharmacology - lokatie: Lissabon (PT)

ASA 2021: Annual Meeting American Society of Anesthesiologists - lokatie: San Diego (US)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Nieuwegein (NL)

ESGO 2021: Biennial International Meeting European Society of Gynaecological Oncology - lokatie: Praag, Praag (CZ)

American College of Emergency Physicians Scientific Assembly (ACEP 2021) - lokatie: Boston (US)

18th European AIDS Conference - lokatie: Londen (GB)

Kidney Week 2021 - lokatie: San Diego (US)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

BES 2021: Annual Meeting British Endocrine Societies - lokatie: Glasgow (GB)

ISBT 2021-11: International Society of Blood Transfusion - Regional Congress - lokatie: Brisbane (AU)

Falk Symposium 2021 (nr. 222) - lokatie: Zürich (CH)

ICC 2021: International Congress of Chemotherapy and Infection - lokatie: Perth (AU)

SABCS 2021: Annual San Antonio Breast Cancer Symposium - lokatie: San Antonio (US)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

UEGW/WCOG 2021: World Congress of Gastroenterology - lokatie: Dubai (AE)

ASCO Satelite Symposium: Gastrointestinal Cancers (2022) - lokatie: San Francisco (US)

TCT 2022: Transplantation and Cellular Therapy Meetings - lokatie: Salt Lake City (US)

SCCM 2022: Annual Meeting Society of Critical Care Medicine Congres - lokatie: Puerto Rico (PR)

ASCO Satelite Symposium: Genito-Urinary Cancers (2022) - lokatie: San Francisco (US)

AACR 2022: Annual Meeting of the American Association for Cancer Research - lokatie: New Orleans (US)

ATC 2022:American Transplant Congress - lokatie: Boston (US)

EHA 2022: Annual Symposium European Hematology Association - lokatie:

ESHG 2022: European Society for Human Genetics - lokatie: Wenen (AT)

ICEM 2022: 21st International Conference on Emergency Medicine - lokatie: Melbourne (AU)

WorldPharma 2022: World Congress of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR) - lokatie: Glasgow (GB)

ASCO Satelite Symposium: Breast Cancer (2022) - lokatie: San Francisco (US)

ASBMR 2022: American Society of Bone and Mineral Research - lokatie: Austin (US)

ECNP 2022: European College of Neuropsychopharmacology - lokatie: München (DE)

ATA 2022: Annual Meeting of the American Thyroid Association - lokatie: Montréal (CA)

SABCS 2022: Annual San Antonio Breast Cancer Symposium - lokatie: San Antonio (US)

ASCO Satelite Symposium: Gastrointestinal Cancers (2023) - lokatie: San Francisco (US)

TCT 2023: Transplantation and Cellular Therapy Meetings - lokatie: Orlando (US)

ICEM 2022: 22nd International Conference on Emergency Medicine - lokatie: Amsterdam (NL)