ASH 2019: Annual Meeting American Society of Haematology - lokatie: Orlando (US)

1e-lijns psychische zorg (ex-)vluchtelingen
2018-2020 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2018-2020 - Preventie Shakenbabysyndroom - KNMG
2018-2020 GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
2018-2020: SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
2018-2020: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
2019-2021: Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
2019-2021: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
2019-2021: Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: De rol van de huisarts
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Late effecten
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Leefstijl
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2018-1
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2018-2
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2018-3
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2018-4
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2019-1
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2019-2
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2019-3
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2019-4
AACR 2018 in review
abcdeSIM 2019-2
Behandeling vroeg stadium melanoom
Bescherming van informatie en privacy in de zorgbranche
BROK® en WMO-GCP herregistratie
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Volwassene - voor artsen
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
CBRN E-learning
Chronische hepatitis B & C
De statistiek achter cardiovasculaire veiligheidsonderzoeken met diabetesmedicatie - on demand webinar
Dieetmaatregelen bij metabole ziekten
Drieluik mammacarcinoom 2018 deel 1: HER2-positief mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2018 deel 2: triple negatief mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2018 deel 3: hormoongevoelig mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2019 deel 1: triple negatief mammacarcinoom
EBM voor oudere patiënten
eBROK
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
E-cursus Begeleiding bij Hongerstaking
e-learning ALS
e-learning Azolen resistentie
e-learning Biomarkers
E-learning Hypoparathyroidism a multidisciplinary view
E-learning Insectenallergie
E-learning KNMG Meldcode Kindermishandeling
E-learning Osteoporosis – VERO subgroup analyses results
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
e-learning Understanding immunoscience
E-learning: Gedeelde besluitvorming met kankerpatiënten
E-learning: Update on Renal cell carcinoma with prof. Camillo Porta
ESMO 2018 in review algemene oncologie
Ethische dilemma's bij asielzoekers
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
e-Xpert: Acute Neurologie
e-Xpert: Advanced Life Support
e-Xpert: Antistolling (SKB Winterswijk)
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
Flash Glucose Monitoring - On demand webinar
FocusVasculair 2018-1
FocusVasculair 2018-2
FocusVasculair 2018-3
FocusVasculair 2018-4
FocusVasculair 2019-1
FocusVasculair 2019-2
FocusVasculair 2019-3
Genetica, de basis
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Gokproblematiek
Handhygiëne
Health data science/Big data
Health data science/Big data
Health Informatics: Eenmalige registratie, meervoudig gebruik.
Health Informatics: eHealth en zelfmanagement
Health Informatics: Elektronische Beslissingsondersteuning
Health Informatics: Evidence Based Health Informatics
Immuun Pro Symposium 2 - On-demand web-tv Ontwikkelingen in immuuntherapie bij GU en andere solide tumoren
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Interculturele zorg in GGZ
Introductieprogramma Informatiebeveiliging
Islam & palliatieve zorg: theorie en praktijk in de spreekkamer
JAK-remming bij reumatoïde artritis
'Kankerimmuniteitscyclus' en de drie beschreven 'Kankerimmuunfenotypen'
Keten van orgaandonatie
Light PLUS WMO/GCP training
Maatwerk in analgesie, sedatie, delier management en mobilisatie bij intensive care patiënten.
Management of adverse events of immune checkpoint inhibitors (ICPI)
Motiverende gespreksvoering bij LVB
multidisciplinaire scholing insulinepomptherapie voor diabetesteams
Nascholing "This is CAR T"
Nascholing Acute Lymfatische Leukemie
Nascholing Acute Myeloïde Leukemie 2019
Nascholing Casuïstiek Multipel Myeloom 2019
Nascholing Chronische lymfatische leukemie
Nascholing Chronische Myeloïde Leukemie
Nascholing drieluik mammacarcinoom deel 2: hormoongevoelig mammacarcinoom
Nascholing drieluik mammacarcinoom deel 3: HER2-positief mammacarcinoom
Nascholing Melanoom
Nascholing niercelcarcinoom
Nascholing: Diffuus Grootcellig B-cellymfoom
Nascholing: EHA 2018 in review
Nascholing: EHA 2019 in review
Nascholing: Folliculair Lymfoom & Mantelcellymfoom
Nascholing: Quarterly Focus on Hodgkin Lymphoma
NTvG CME
On Demand versie op basis van 360° Meeting Live Webinar 25/04
On demand web-tv ADA Highlights 2018
On demand web-tv ADA Highlights 2019
On-demand web-tv Diagnostiek bij nierfalen eci - de actuele stand van zaken
On-demand web-tv EASD Highlights 2018
On-demand web-tv VTE en kanker
On-demand web-tv Wervelfracturen; update over opsporing en risicoreductie
Online Course: het perioperatieve traject bij kwetsbare ouderen
Online Course: Kennis van zorgkosten
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online Course: Waardegedreven zorg en verandermanagement
Online Course: Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik - Casus
Online nascholing CML
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing IBD - To treat or not to treat to target in IBD
Online nascholing immuuntherapie. Module 3: Combinatietherapie
Online nascholing immuuntherapie. Module 4: Focus op de patiënt
Online nascholing immuuntherapie. Module 5: Biomarkers
Online nascholing immuuntherapie. Module 6: Adjuvante therapie bij melanoom
Online nascholing immuuntherapie. Module 8: MRD bij diverse hematologische maligniteiten
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - Casus
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- Casuïstiek
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Casus
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Uitzending
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen (casus)
Online nascholing Stoppen met roken - casuïstiek
Online nascholing Stoppen met roken - Discussieprogramma
Online trainingsprogramma Samen Beslissen
Online WMO/GCP training KABIZ(NVFZ)-OA-ZA-NVFG
Ontwikkelingen in de behandeling van CML en moleculaire diagnostiek
Post-ISTH 2017
Preventie Postpartum Depressie
Privacy en informatieveiligheid
Prostaatcarcinoom bij ouderen
Quarterly Focus on Genitourinary Cancer: highlights in Bladder Cancer
Quarterly Focus on Genitourinary Cancer: highlights in Prostate Cancer
Quarterly Focus on Genitourinary Cancer: highlights in Prostate Cancer (part 2)
Quarterly Focus on Genitourinary Cancer: highlights in Renal Cell Carcinoma
Quarterly Focus on Hemato-Oncology: Highlights in AML
Quarterly Focus on Hemato-Oncology: Highlights in AML
Quarterly Focus on Hemato-Oncology: Highlights in CLL
Refugee Care[e]Education
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - Casuïstiek
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 1
Selectie en inrichting van zorginformatiesystemen
Suïcidepreventie
Target@Work
The Health Innovation Discovery Course
The role of targeted therapy in advanced gastric cancer
Tweeluik AML - deel 1
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
WCM 2017 in review
Webcast Adjuvante Behandeling Melanoom
Web-tv Immuun Pro 3: Kankerimmuuntherapie in uw MDO - praktijkcasuïstiek uit het UMCU
Weefseldonatie vanuit het ziekenhuis
Werken met een meldcode in de ggz
WMO/GCP-herregistratie en BROK-herregistratie per oktober 2018
ziekte van Fabry
ziekte van Gaucher
ZiROP.nl

Update in Internal Medicine 2019 (Harvard Medical School) - lokatie: Boston (US)

24e NVDK Congres - lokatie: Ede (NL)

27th Managing Osteoporosis Conference 2019 - lokatie: Bournemouth (GB)

Aan de salg met continue opleidingsverbetering - lokatie: Oegstgeest (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Castricum (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Schagen (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Schagen (NL)

DEUS Emergency Ultrasound Basic Course 2019 - lokatie: Houten (NL)

Docentprofessionalisering Kindergeneeskunde - lokatie: Nijmegen (NL)

ERC/NRR Basic Life Support (BLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Klassikale GCP verdiepingssessie 4 uur ABAN-KNOV-NVHVV-NVFG-V&VN-VSR - lokatie: Utrecht (NL)

Patient Comfort & Communicatie - lokatie: Soest (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Refresher training Vitaal bedreigde patiënt & PSA - lokatie: Nijmegen (NL)

Samen Beslissen: Consult in beeld - lokatie: Uden (NL)

Seminar Zorgregistratie op orde - Amsterdam UMC, locatie VUmc - lokatie: Amsterdam (NL)

SOA 2019: State of the Art Meeting Intensive Care Society (ICS) - lokatie: Birmingham (GB)

Teach the Teacher: Didactische Basisprincipes - lokatie: Heerlen (NL)

Tweedaagse Opleiding Calamiteitenonderzoek - lokatie: Gramsbergen (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

25 jaar Topics in IC een vooruitziende (terug)blik - lokatie: Utrecht (NL)

3iRoadshow 2019 Amsterdam en Nijmegen - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

8th Practical Management Osteoporosis Conference 2019 - lokatie: Bournemouth (GB)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basis cursus MSK echografie (Foundations of MSK Ultrasound) - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

De jonge cardiovasculaire patient: nature versus nurture - lokatie: Nijmegen (NL)

December symposium 2019 - lokatie: Almelo (NL)

ERC/NRR Basic Life Support (BLS) refresher course - lokatie: Maastricht (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

MGZ-symposium 2019: Operationele zorg van morgen, meebewegen in snelheid en onvoorspelbaarheid - lokatie: Putten (NL)

Nascholing "Euthanasie bij dementie" - lokatie: Hoogeveen (NL)

Praten over de dood en het leven, Netwerkconferentie Palliatieve Zorg Midden-Holland - lokatie: Gouda (NL)

Regioavond Perifeer Zenuwletsel - lokatie: Groningen (NL)

Regionale Infectieavond Amsterdam - Neuroinfecties, what's new? - lokatie: Amsterdam (NL)

ROSIN (Regionaal Opleiders Symposium Interne Geneeskunde) 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

SABCS 2019: Annual San Antonio Breast Cancer Symposium - lokatie: San Antonio (US)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Basic Life Support met AED (voor medisch specialisten) - lokatie: Hilversum (NL)

Wetenschapsavond Isala 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Workshop Systemisch Kijken en Werken - lokatie: Apeldoorn (NL)

20 jaar Traumacentra - lokatie: Rotterdam (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

AZO scholing Intoxicaties - lokatie: Nijmegen (NL)

Basic life support en AED - lokatie: Uden (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

ERC/NRR Basic Life Support (BLS) refresher course - lokatie: Maastricht (NL)

ERC/NRR Basic Life Support (BLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

ETS oefening - lokatie: Alkmaar (NL)

ETS oefening - lokatie: Den Helder (NL)

incidentanalyse met PRISMA/SIRE - lokatie: Hoogeveen (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

MMV-congres 2019 - lokatie: Nieuwegein (NL)

NVIVG Vaatlabcursus - lokatie: Utrecht (NL)

NVVI Annual Meeting 2019 - lokatie: Noordwijkerhout (NL)

Palliatieve zorg aan kinderen - lokatie: Amersfoort (NL)

Regie over je Loopbaan! - lokatie: Utrecht (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie: Zeist (NL)

Teach the teacher - lokatie: Groningen (NL)

Training Samen Beslissen – 3 goede vragen - lokatie: Roermond (NL)

Ventilation Symposium 2.0 Individualized Lung-Protective Ventilation - lokatie: Kopenhagen (DK)

Vervolgdag Weerstand - lokatie: Uden (NL)

Wilsonbekwaamheid - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Nefrologie Papendal - lokatie: Arnhem (NL)

Skipr Event Netwerkleiderschap - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support en AED training - lokatie: Heemstede (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Dilemma’s rond het levenseinde: hoe ga je er mee om? - lokatie: Uden (NL)

Echosimulatie basis gynaecologie - lokatie: Bilthoven (NL)

Infectieziekten Symposium Amsterdam 2019 - lokatie:

Interprofessionele teamtraining Crew Resource Management - lokatie: Hilversum (NL)

Jaarlijks Congres - Levend verlies, blijvend verdriet - 5e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Nascholing "Euthanasie in de praktijk" - lokatie: Eindhoven (NL)

Peer Support trainingen - lokatie: Zutphen (NL)

Pop up theater voor medisch specialisten - lokatie: Goes (NL)

Regionale multidisciplinaire nascholing prostaatcarcinoom - lokatie: De Lier (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

SOLK - lokatie: Amsterdam (NL)

Symposium "Healthy mind, better integration" - Psychische zorg vluchtelingen en nieuwkomers - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher: Didactische Basisprincipes - lokatie: Nijmegen (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

WAC 2019: World Allergy Congress (WAO) - lokatie: Lyon (FR)

Workshop 'De Formule voor Duurzame Gedragsverandering' - lokatie: Zwolle (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Jaarupdate Vasculaire Geneeskunde en Diabetes 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

NVIC consolidatiecursus echografie 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Openingssymposium Loop Expertise Centrum - lokatie: Nijmegen (NL)

Regie over je Loopbaan! - lokatie: Utrecht (NL)

Scenariotraining ongewenst gedrag en praktijktraining ABCDE en closed-loopmethodiek (CRM) - lokatie: Uden (NL)

Symposium 60 jaar vergiftigingen in Nederland - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop bewustwording van ongewenst gedrag - lokatie: Apeldoorn (NL)

Workshop bewustwording van ongewenst gedrag - lokatie: Apeldoorn (NL)

Workshop bewustwording van ongewenst gedrag - lokatie: Apeldoorn (NL)

Fertility Congres 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Pharmacology 2019 (BPS) - lokatie: Schotland (GB)

Update on long-term outcomes (ISICEM) - lokatie: Rome (IT)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

ERC/NRR Basic Life Support (BLS) refresher course - lokatie: Maastricht (NL)

ICH-GCP cursus: wet- en regelgeving bij klinisch onderzoek in de dagelijkse praktijk (8 uurs) - lokatie: Emmen (NL)

PJI 2019: Workshop on Prosthetic Joint Infection - lokatie: Berlijn (DE)

Radboud Grand Rounds - lokatie: Nijmegen (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Teach the teacher. Balanceren, bevlogenheid en burn-out in de vervolgopleidingen. - lokatie: Leiden (NL)

Teach the Teacher: Didactische Basisprincipes - lokatie: Tilburg (NL)

Winter course Population Health Management, Governance - lokatie: Den Haag (NL)

13e Jaarsymposium Endocrinologie - lokatie: Utrecht (NL)

CBRN Awareness voor medisch personeel (behandelaars en verpleegkundigen) - lokatie: Vught (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Delft (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Pop up theater voor medisch specialisten - lokatie: Goes (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

Refereerbijeenkomst Anders denken, anders doen: over eHealth in de verslavingszorg - lokatie: Deventer (NL)

Teach the Teachers IA - basismodule blended learning - lokatie: Utrecht (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leek (NL)

Training Samen Beslissen – 3 goede vragen - lokatie: Roermond (NL)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam (NL)

Amstelsymposium 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

ASH review 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Hematology Educational Day 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

NIV cursus Echografie - lokatie: Ede (NL)

Regionale Refereeravond IC-Netwerk Midden Nederland - lokatie: Tiel (NL)

Somatiek met een randje - lokatie: Utrecht (NL)

Begrenzingen aan de Intensive Care Geneeskunde 2019 - lokatie: Veenendaal (NL)

Bekwaam verklaren met EPA's - lokatie: Eindhoven (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Interprofessionele teamtraining Crew Resource Management - lokatie: Hilversum (NL)

Peer Support trainingen - lokatie: Apeldoorn (NL)

San Antonio in het bos 2019 - lokatie: Vinkeveen (NL)

SIM Instructor Recurrent - lokatie: Bilthoven (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Eelde (NL)

Volbloedtransfusie in acute situaties "Wie goed bloedt, goed ontmoet" - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop Doorbreek je patroon - lokatie: Apeldoorn (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Regionale refereeravond Beademing 3.0 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Enschede (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Workshop Doorbreek je patroon - lokatie: Apeldoorn (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

CBRN Awareness voor medisch personeel (behandelaars en verpleegkundigen) - lokatie: Vught (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Lean Six Sigma 2020 - lokatie: Barchem (NL)

Samen, Beter - lokatie: Maastricht (NL)

Statistiek rondom insuline clampstudies - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Heerenveen (NL)

Workshop duurzame inzetbaarheid - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Roermond (NL)

Mirrors of Medicine - lokatie: Nijmegen (NL)

multidisciplinaire scholing insulinepomptherapie voor diabetesteams - lokatie: Nunspeet (NL)

23rd Annual Meeting of the Swiss Stroke Society - lokatie: Sankt Gallen (CH)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Diabetes Update 2020 voor internisten - lokatie: Hoevelaken (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Leergang Medisch Management in het Ziekenhuis - lokatie: Breukelen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Noord Nederlandse IC refereeravond - lokatie: Emmen (NL)

Post-CTOS - lokatie: Utrecht (NL)

Training Medisch Leiderschap & Continu Verbeteren - lokatie: Zwolle (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

VBHC Masterclasses 2020 (ABAN) - lokatie: Nijkerk (NL)

Werkgroepen begeleiden - lokatie: Leiden (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Haarlem (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Training Docentprofessionalisering Basis - lokatie: Breda (NL)

Transmuraal Farmacotherapeutisch Gesprek 2019-2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop Het geven van een groepsoordeel - lokatie: Rotterdam (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

BATLS 2019/2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Cursus Medische Statistiek in de Oncologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Leergang Activerend Onderwijs (docent professionalisering) - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Postacademische Beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector - lokatie: Nijmegen (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) - lokatie: Maastricht (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Heerenveen (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Hilversum (NL)

Workshop duurzame inzetbaarheid - lokatie: Maastricht (NL)

Bloedoverdraagbare infectieziekten’ - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Lecture: Time in Range, its use and implication in the treatment of (children with) type 1 diabetes - lokatie: Leiden (NL)

Lecture: Time in Range, its use and implication in the treatment of (children with) type 1 diabetes - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Introductie in Data Science voor Medisch Specialisten - lokatie: Utrecht (NL)

Oplossingsgericht Werken Basistraining - lokatie: Groningen (NL)

Slaapproblemen bij ouderen 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Doorbreek je patroon - lokatie: Apeldoorn (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

CCR 2020: Critical Care Reviews Meeting - lokatie: Belfast (GB)

NIGA - lokatie: Amsterdam (NL)

Refereeravond Centrum voor Infectieziekten, LUMC - lokatie: Leiden (NL)

SABCS Review 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Transmuraal Farmacotherapeutisch Gesprek 2019-2020 - lokatie: De Bilt (NL)

22ste Nationale Longkanker Symposium 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Doctor on board? - lokatie: Amsterdam (NL)

International Acute Lymphoblastic Leukaemia (ALL) Assembly - lokatie: Frankfurt am Main (DE)

Lecture: Time in Range, its use and implication in the treatment of (children with) type 1 diabetes - lokatie: Groningen (NL)

Lecture: Time in Range, its use and implication in the treatment of (children with) type 1 diabetes - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Transmuraal Farmacotherapeutisch Gesprek 2019-2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Voeding bij diabetes mellitus en overgewicht - lokatie: Rotterdam (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Zwolle (NL)

RRI 2020: International Conference on Dialysis, Advances in CKD (Renal Research Institute) - lokatie: Los Angeles (US)

Superb supervision senior - a course for senior PhD supervisors - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Soest (NL)

Transmuraal Farmacotherapeutisch Gesprek 2019-2020 - lokatie: Eelderwolde (NL)

TtT- en TotR cursusleider-nascholingsbijeenkomst op 21 januari 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

14th Dutch Hematology congress - lokatie: Arnhem (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Kick off bijeenkomst Buitengewoon Baanbrekend - lokatie: Nijmegen (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Workshop Het geven van een groepsoordeel - lokatie: Rotterdam (NL)

ASCO Satelite Symposium: Gastrointestinal Cancers (2020) - lokatie: San Francisco (US)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Dutch Endocrine Meeting 2020 - lokatie: Noordwijkerhout (NL)

EAACI-w 2020: European Academy of Allergology and Clinical Immunology Winterschool - lokatie: Chamonix (FR)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding - lokatie: Leiderdorp (NL)

Leergang Activerend Onderwijs (docent professionalisering) - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Nephsap meeting: Acute Kidney Injury & Critical Care Nephrology - lokatie: Rotterdam (NL)

Peer Support trainingen - lokatie: Apeldoorn (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Training Praktijkopleiders VIOS MANP Deel 1 en 2 Studiejaar 2018 - 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

7e Up-to-date in erfelijke kanker - Oncologische themadag - lokatie: Nijmegen (NL)

Co-Resolve / Deep Democracy voor Leiders - lokatie: Den Haag (NL)

Hervind het echte contact met je patiënt en jezelf - lokatie: Axams (AT)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Symposium to commemorate 10.000 procedures in the Gamma Knife Center Tilburg….. “ongoing controversies in 2020”. - lokatie: Tilburg (NL)

ASCO DIRECT GI 2020 MEETING - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Workshop Het geven van een groepsoordeel - lokatie: Rotterdam (NL)

ASH-SAP - lokatie:

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

Masterclass Critical Care Nephrology - lokatie: Nieuwerkerk aan den IJssel (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Sassenheim (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Transmuraal Farmacotherapeutisch Gesprek 2019-2020 - lokatie: Zwolle (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Bloedoverdraagbare infectieziekten’ - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop Systemisch Kijken en Werken - lokatie: Apeldoorn (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basiscursus Echografie AIOS Interne geneeskunde - lokatie: Leiden (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Hilvarenbeek (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

IGnite - Immunoglobulin Innovation Forum - lokatie: Berlijn (DE)

Invitational Pillow Talk - lokatie: Ottersum (NL)

Oncologische netwerken, niet langer vrijblijvend! - lokatie: Utrecht (NL)

Personalised Medicine in Adult Respiratory Distress Syndrome - lokatie: Barcelona (ES)

Stroke and PFO: to close or not to close - lokatie: Nijmegen (NL)

Talentenklas voor AIOS - lokatie: Ede (NL)

Teach the teacher - lokatie: Groningen (NL)

Training MDS en KIIC volgens NICE/NVIC/NVICV - lokatie: Nieuwegein (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

Transplantatie Symposium 2020 - lokatie: Den Dolder (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

11e mammacongres: Hypes and Hoax - lokatie: Putten (NL)

Nationaal Hypertensie Congres 2020 'Hypertensie en diabetes: leefstijl en preventie'. - lokatie: Amersfoort (NL)

Programma Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Update in Transfusion Medicine - lokatie: Zwolle (NL)

Workshop Doorbreek je patroon - lokatie: Apeldoorn (NL)

SCEN-artsen bijeenkomsten 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Multidisciplinaire behandeling van de gevolgen van MS, van beperkingen naar mogelijkheden - lokatie: Zandvoort (NL)

Workshop Letselfotografie - lokatie: Den Haag (NL)

ASH-SAP - lokatie:

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Doorbreek verslaving! - lokatie: Amersfoort (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Roermond (NL)

Refereeravond Cardiogenetica, thema: Genetica van Aorta Aneurysma - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

Transmuraal Farmacotherapeutisch Gesprek 2019-2020 - lokatie: Venlo (NL)

9e Landelijke Opleidingsdag Interne Geneeskunde (LOIG 2020) - lokatie: Ede (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie:

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

EAHAD 2020: Annual Congress European Association for Haemophilia and Allied Disorders - lokatie: Den Haag (NL)

Regionaal endocrinologie symposium Zuid-Oost Nederland - lokatie: Duiven (NL)

59. Ärztekongress Davos 2020 - lokatie: Davos (CH)

Cursus Ontwikkelen van blended learning - lokatie: Leiden (NL)

Feedforward training medische staf - lokatie: Nijmegen (NL)

Leergang voor opleiders en stagebegeleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass Multiple Myeloom voorhematologen en verpleegkundig specialisten Hematologie - lokatie: Groningen (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Symposium: Autisme & Comorbiditeit - lokatie: Amersfoort (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

SBMS terugkomdag voor docenten - lokatie: Groningen (NL)

Annual Dialysis Conference 2020 (University of Missouri) - lokatie: Kansas (US)

Essentials of Clinical Ultrasound - lokatie: Richmond (US)

Opfriscursus Organisatie Duikkeuring - lokatie: Utrecht (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Canadian Critical Care Conference 2020 - lokatie: Whistler (CA)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Regionale nascholing hematologie 2020 (op basis van de SAP van de ASH) - lokatie: Rotterdam (NL)

Vasculair Spreekuur 2020 - lokatie: De Bilt (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Huiselijk en seksueel geweld - lokatie:

Inzicht in jeugdrecht - lokatie: Amersfoort (NL)

Managementscholing NoordWest Ziekenhuisgroep Cursus 3 - lokatie: Wijk aan Zee (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Regiondagarna i Hematologi 2020 - lokatie: Falun (SE)

Vasculair Spreekuur 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

ASH-SAP - lokatie:

15e Jaarsymposium Continuüm Oncologie. 12 maanden oncologie in vogelvlucht. - lokatie: Utrecht (NL)

2020 International Symposium on Infections in the Critically ill Patient - lokatie: Barcelona (ES)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Bronchoscopiecursus voor ICUZON - lokatie: Maastricht (NL)

Werkgroepen begeleiden - lokatie: Leiden (NL)

SCCM 2020: Annual Meeting Society of Critical Care Medicine Congres - lokatie: Orlando (US)

SCA 2020: Annual Echo Week - lokatie: Atlanta (US)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Eindhoven (NL)

Vasculair Spreekuur 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Hemopurificatie bij kritisch zieke patienten: rationale, indicaties en best-practices - lokatie: Rotterdam (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

ATTD 2020: Advanced Technologies & Treatments for Diabetes - lokatie: Madrid (ES)

ERC/NRR Advanced Life Support (ALS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

In Tension: Aanbevelingen uit de praktijk voor verbeterde hypertensiezorg d.d. 19-2-2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Maastricht (NL)

TCT 2020: Transplantation and Cellular Therapy Meetings - lokatie: Orlando (US)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

CRRT 2020: International Conference on Continuous Renal Replacement Therapies - lokatie: San Diego (US)

Endocrine Update 2020 - lokatie: San Juan (PR)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

30. Symposium Intensivmedizin und Intensivpflege - lokatie: Bremen (DE)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

ASCO Satelite Symposium: Genito-Urinary Cancers (2020) - lokatie: San Francisco (US)

Mensenhandel Signaleren - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

HAVANA COURSE IN TRAVEL AND TROPICAL MEDICINE 13e ( HCTTM-13 op 2-4 maart 2020) - lokatie: La Habana (CU)

TAT 2020: International Congress on Targeted Anticancer Therapies - lokatie: Paris (FR)

Vasculair Spreekuur 2020 - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Marketing in de Zorg - lokatie: Zeist (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Leven na de intensive care - lokatie: Nijmegen (NL)

NIV Snapperinstituut Interne Geneeskunde 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

WIRM 2020: World Immune Regulation Meeting - lokatie: Davos (CH)

5th Genitourinary Cancers Symposium (GUCS) Review - lokatie: Amsterdam (NL)

5th Genitourinary Cancers Symposium (GUCS) Review - lokatie: Meppel (NL)

5th Genitourinary Cancers Symposium (GUCS) Review - lokatie: Uden (NL)

5th Genitourinary Cancers Symposium (GUCS) Review - lokatie: Rotterdam (NL)

8e symposium Hematomorfologie - lokatie: Rotterdam (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Feedforward training medische staf - lokatie: Nijmegen (NL)

Het Amsterdams Long Congres 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Mary Seacole Course – NHS Leadership academy - lokatie: Leeds (GB)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Omgaan met lichamelijk onverklaarde klachten - lokatie: Rotterdam (NL)

Orthomoleculair Therapeut (versneld) - lokatie: Hoofddorp (NL)

2e Nationaal Obesitas Symposium 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Falk Symposia 2020 (218 t/m 221) - lokatie: Mexico-Stad (MX)

Hervind het echte contact met je patiënt en jezelf - lokatie: Axams (AT)

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Utrecht (NL)

CROI 2020: Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections - lokatie: Boston (US)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

One Day Medical MBA - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

METS GIC - lokatie: Bilthoven (NL)

Opleiding Scen-arts 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Vasculair Spreekuur 2020 - lokatie: Weert (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Vasculair Spreekuur 2020 - lokatie: Eelderwolde (NL)

2020 Clinical Cases Meeting Society for Endocrinology - lokatie: Londen (GB)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

AAAAI 2020: Annual Meeting American Academy of Allergy Asthma & Immunology - lokatie: Philadelphia (US)

Nephrology 2020 (Harvard Medical School) - lokatie: Boston (US)

10e Z.O. Brabants Casuïstiek Symposium Hematologie - lokatie: Eindhoven (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Q-tracers scholing voor medisch specialisten - lokatie: Roosendaal (NL)

Teach the Teacher BASIS cursus 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

BATLS 2019/2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

EBCC 2020: European Breast Cancer Conference - lokatie: Barcelona (ES)

EuSim level 2 (advanced) - lokatie: Bilthoven (NL)

12th Rotterdam Course in Electrolyte and Acid-Base Disorders - lokatie: Rotterdam (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basiscursus 2020 “Medisch Specialistische Rapportage” - lokatie: Nijkerk (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Teach the Teacher Basis - Begeleiden van aios: Opfriscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Van patiënt naar persoon - lokatie: Groningen (NL)

11e Nederlands Trombose Congres - lokatie: Zeist (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Doctor on board? - lokatie: Amsterdam (NL)

24th European Vascular Course - lokatie: Maastricht (NL)

EBMT 2020: European Group for Blood and Marrow Transplantation - lokatie: Madrid (ES)

European Cardiovascular Course - lokatie: Maastricht (NL)

Falk Symposia 2020 (218 t/m 221) - lokatie: Kopenhagen (DK)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Didactische Ondersteuning Medische Proffesionals (DOMP) - lokatie: Uden (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

12e Hematologische bijeenkomst - lokatie: Rotterdam (NL)

ASH-SAP - lokatie:

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

ISICEM 2020: International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine - lokatie: Brussel (BE)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

ERC/NRR European Paediatric Life Support (EPLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Werkgroepen begeleiden - lokatie: Leiden (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Castricum (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

Pocus Event 2020 - lokatie: Houten (NL)

Q-tracers scholing voor medisch specialisten - lokatie: Roosendaal (NL)

WCN 2020: World Congress Nephrology - lokatie: Abu Dhabi (AE)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Cursusdag Syncope - lokatie: Utrecht (NL)

Managementscholing NoordWest Ziekenhuisgroep Cursus 4, 5 en 6 - lokatie: Bergen (NL)

Symposium (On)begrijpelijke klachten aan houding- en bewegingsapparaat bij kinderen - lokatie: Nijmegen (NL)

ACC .20: Annual Scientific Session American College of Cardiology - lokatie: Chicago (NL)

ASPEN 2020: Nutrition Science & Practice Conference - lokatie: Tampa (US)

ENDO 2020: Annual Meeting Endocrine Society - lokatie: San Francisco (US)

Wad'n Workshop: Mammacarcinoom - lokatie: West-Terschelling (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Themaavond state of the art: Hemofagocyterende lymfohistiocytose en macrohage-activation syndrom - lokatie: Nijmegen (NL)

ASH-SAP - lokatie:

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Beter samenwerken met collega’s. Non-Technical-Skills: Hoe leid je daarin op? - lokatie: Leiden (NL)

EACE 2020: Annual Scientific Meeting European Association for Cancer Education - lokatie: Krakau (PL)

Jaarlijks symposium NVTH - lokatie: Koudekerke (NL)

The future of kidney disease – a joint call for personalised patient care - lokatie: Gothenburg (SE)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

DHM 2020: Drug Hypersensitivity Meeting - lokatie: Verona (IT)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Oplossingsgericht Werken Basistraining - lokatie: Groningen (NL)

RONA scholing voor leden opleidingsgroep; Het formuleren van leerdoelen en effectieve feedback geven. - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Generic Instructor Course (GIC) - lokatie: Uden (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Advance critical care echography and TOE course - lokatie: London (GB)

ASH-SAP - lokatie:

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Socratisch Motiveren - lokatie: Arnhem (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie:

Leergang Activerend Onderwijs (docent professionalisering) - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Zingeving in de spreekkamer - lokatie: Werkhoven (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

EASL 2020 / The International Liver Congress - lokatie: Londen (GB)

Superb supervision senior - a course for senior PhD supervisors - lokatie: Amsterdam (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Putten (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Doctor on board? - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

Symposium - lokatie: Utrecht (NL)

ECCMID 2020: European Congress on Clinical Microbiology and Infectious Diseases - lokatie: Parijs (FR)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Clinical Update Meeting 2020 (Society for Endocrinology, UK) - lokatie: Birmingham (GB)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Internal Medicine 2020 - American College of Physicians (ACP) - lokatie: Los Angeles (US)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

ERC/NRR Advanced Life Support (ALS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Euroneuro 2020 - lokatie:

Vooraankondiging: 32e Internistendagen 2020

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

ACCS 2020: Annual Critical Care Symposium - lokatie: Manchester (GB)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

WISC 2020: WAO International Scientific Conference - lokatie: Rome (IT)

AACR 2020: Annual Meeting of the American Association for Cancer Research - lokatie: San Diego (US)

SAM London (2020) - lokatie: Londen (GB)

2020 Platelets International Symposium - lokatie: Babson Park (US)

DDW 2020: Digestive Disease Week - lokatie: Chicago (US)

ISPD 2020: International Society for Peritoneal Dialysis - lokatie: Glasgow (GB)

SPGC 2020: AGA Institute Spring Post Graduate Course - lokatie: Chicago (US)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

AACE 2020: Annual Meeting and Clinical Congress of the American Association of Clinical Endocrinologists - lokatie: Washington (US)

Euro-ELSO 2020 - lokatie: Londen (GB)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Patient Comfort & Communicatie - lokatie: Soest (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Ridderkerk (NL)

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

1-jarige coachingsopleiding "De arts als coach"; - lokatie:

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Castricum (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Kanker bij ouderen - lokatie: Delft (NL)

Teach the Teacher Basis - Begeleiden van aios: Opfriscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Medisch Leiderschap & Continu Verbeteren - lokatie: Zwolle (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

ATS 2020: Annual Meeting American Thoracic Society - lokatie: Philadelphia (US)

Bronchoscopiecursus voor ICUZON - lokatie: Maastricht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

ECTS 2020: European Calcified Tissue Society - lokatie: Marseille (FR)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

CVRM Overleg 2020, the next step - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

CVRM Overleg 2020, the next step - lokatie: Zwolle (NL)

EAPCCT 2020: International Congress of the European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists - lokatie: Tallinn (EE)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Sassenheim (NL)

Teach the Teacher BASIS cursus 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

ISLH 2020: International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology - lokatie: Melbourne (AU)

ECE 2020: European Congress of Endocrinology - lokatie: Praag (CZ)

CVRM Overleg 2020, the next step - lokatie: Berg en Dal (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Zwolle (NL)

Vicenza 2020: International Vicenza Course on Critical Care Nephrology - lokatie: Vicenza (IT)

Co-Resolve / Deep Democracy voor Leiders - lokatie: Den Haag (NL)

Opleiding Scen-arts 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Beverwijk (NL)

De Ongelovige Thomas 2.0. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Brummen (NL)

Examination of competences in Intensive Care Medicine (EDIC-2) - lokatie: Amsterdam (NL)

Training MDS en KIIC volgens NICE/NVIC/NVICV - lokatie: Nieuwegein (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Beverwijk (NL)

Annual Meeting of the American Society for Clinical Oncology (ASCO 2020) - lokatie: Chicago (US)

ESH/ISH 2020: Annual Meeting European & International Society of Hypertension - lokatie: Glasgow (GB)

American Transplant Congress 2020 - lokatie: Philadelphia (US)

ESA 2020: European Anesthesiology Congress / Euroanaesthesia - lokatie: Barcelona (ES)

EAS 2020: Congress European Atherosclerosis Society - lokatie: Le Grand-Saconnex (CH)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

CVRM Overleg 2020, the next step - lokatie: De Bilt (NL)

CVRM Overleg 2020, the next step - lokatie: Rotterdam (NL)

EAACI 2020: Annual Meeting European Academy of Allergology and Clinical Immunology - lokatie: Londen (GB)

ERA-EDTA 2020: Congress European Renal Association / European Dialysis and Transplant Association - lokatie: Milano (IT)

ESHG 2020: European Society for Human Genetics - lokatie: Berlijn (DE)

ISBT 2020: International Society of Blood Transfusion - International Congress - lokatie: Barcelona (ES)

HIS 2020: Immunocompromised Host Society - lokatie: Melbourne (AU)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie:

CVRM Overleg 2020, the next step - lokatie: Wassenaar (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Zwolle (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Falk Symposia 2020 (218 t/m 221) - lokatie: Amsterdam (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

NIV Snapperinstituut Interne Geneeskunde 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Congres van de Nederlandse Vereniging voor Internisten Acute Geneeskunde (voorheen DAM-congres) - lokatie:

EHA 2020: Annual Symposium European Hematology Association - lokatie: Frankfurt am Main (DE)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

ADA 2020: Scientific Sessions of the American Diabetes Association - lokatie: Chicago (US)

Doctor on board? - lokatie: Amsterdam (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

WFH 2020: International Congress of the World Federation of Hemophilia - lokatie: Kuala Lumpur (MY)

BSG 2020: Annual Meeting British Society of Gastroenterology - lokatie: Liverpool (GB)

European Symposium on Aerobiology (2020) - lokatie: Córdoba (ES)

ICEM 2020: 19th International Conference on Emergency Medicine - lokatie: Buenos Aires (AR)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ASH-SAP - lokatie:

ASM Microbe 2020 - lokatie: Chicago (US)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Doorn (NL)

MLTD 2020: International Congress on Thrombosis - lokatie: Athene (GR)

ISIAN 2020: International Symposium on Infection and Allergy of the Nose (with ERS) - lokatie: Thessaloniki (GR)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

ASH-SAP - lokatie:

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

CINP 2020: World Congress Collegium Internationale NeuroPsychoPharmacologium - lokatie: Taipei (TW)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

ASH-SAP - lokatie:

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Apeldoorn (NL)

WCGIC 2020: ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer - lokatie: Barcelona (ES)

ASH-SAP - lokatie:

ASH-SAP - lokatie:

ASH-SAP - lokatie:

ASH-SAP - lokatie:

ASH-SAP - lokatie:

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

International AIDS Conference 2020 - lokatie: San Francisco (US)

ASH-SAP - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

ASH-SAP - lokatie:

ASH-SAP - lokatie:

ASH-SAP - lokatie:

ASH-SAP - lokatie:

ISTH 2020: International Society on Thrombosis and Haemostasis - lokatie: Milaan (IT)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

ASH-SAP - lokatie:

ASH-SAP - lokatie:

ASH-SAP - lokatie:

ASH-SAP - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

ASH-SAP - lokatie:

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

ESC 2020: European Society of Cardiology Congress - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Paul Ehrlich Seminar 2020 - lokatie: Bad Homburg vor der Höhe (DE)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

ERS 2020: European Respiratory Society - lokatie: Wien (AT)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

IVBM 2020: International Vascular Biology Meeting - lokatie: Seoel (KR)

Leergang Activerend Onderwijs (docent professionalisering) - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

VASCOG 2020: International Conference of The International Society of Vascular Behavioural and Cognitive Disorders - lokatie: Newcastle upon Tyne (GB)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

ASBMR 2020: American Society of Bone and Mineral Research - lokatie: Seattle (US)

IGCS 2020: Global Meeting (International Gynecologic Cancer Society) - lokatie: Rome (IT)

ECNP 2020: European College of Neuropsychopharmacology - lokatie: Wenen (AT)

ICTDMCT 2020: International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology - lokatie: Banff (CA)

ISH 2020: World Congress International Society of Haematology - lokatie: Bangkok (TH)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Leergang Management voor Medici - lokatie: Oegstgeest (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

BATLS 2019/2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie:

ERC/NRR Advanced Life Support (ALS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

ASH-SAP - lokatie:

WAC 2020: World Allergy Congress (WAO) - lokatie: Kioto (JP)

ESMO 2020: Congress European Society for Medical Oncology - lokatie: Madrid (ES)

EASD 2020: Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes - lokatie: Wenen (AT)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

ASH-SAP - lokatie:

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Annual ELSO 2020 Conference - lokatie: Hawaii (US)

ASCO Satelite Symposium: Breast Cancer (2020) - lokatie: San Francisco (US)

SAM Glasgow (2020) - lokatie: Glasgow (GB)

ASH-SAP - lokatie:

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Besturen medische staf revalidatie-instellingen - lokatie: Utrecht (NL)

Doctor on board? - lokatie: Amsterdam (NL)

Falk Symposia 2020 (218 t/m 221) - lokatie: Athene (GR)

ASA 2020: Annual Meeting American Society of Anesthesiologists - lokatie: Orlando (US)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Doorn (NL)

Training MDS en KIIC volgens NICE/NVIC/NVICV - lokatie: Nieuwegein (NL)

ESICM / LIVES 2020: Annual Congres European Society of Intensive Care Medicine - lokatie: Madrid (ES)

UEGW 2020: United European Gastroenterology Week - lokatie: Amsterdam (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

UICC 2020: World Cancer Congress - lokatie: Masqat (OM)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Resuscitation 2020: Congress European Resuscitation Council (ERC) - lokatie: Manchester (GB)

ISHL 2020: International Symposium on Hodgkin Lymphoma - lokatie: Keulen (DE)

HIV Glasgow 2020: International Congress on Drug Therapy in HIV Infection - lokatie: Glasgow (GB)

American College of Emergency Physicians Scientific Assembly (ACEP 2020) - lokatie: Dallas (US)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie:

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Castricum (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Didactische Ondersteuning Medische Proffesionals (DOMP) - lokatie: Uden (NL)

ASH-SAP - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

ERC/NRR Advanced Life Support (ALS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Utrecht (NL)

BES 2020: Annual Meeting British Endocrine Societies - lokatie: Harrogate (GB)

RSTMH 2020: Annual Meeting Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene - lokatie: Toronto (CA)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

ASH-SAP - lokatie:

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Doctor on board? - lokatie: Amsterdam (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Cursus Socratisch Motiveren - lokatie: Arnhem (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

ASH-SAP - lokatie:

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Berliner Dialyse Seminar 2020 - lokatie: Berlijn (DE)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

WCIM 2020: World Congress of Internal Medicine - lokatie: Cancún (MX)

SABCS 2020: Annual San Antonio Breast Cancer Symposium - lokatie: San Antonio (US)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie:

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

ASCO Satelite Symposium: Gastrointestinal Cancers (2021) - lokatie: San Francisco (US)

SCCM 2021: Annual Meeting Society of Critical Care Medicine Congres - lokatie: Los Angeles (US)

TCT 2021: Transplantation and Cellular Therapy Meetings - lokatie: Honolulu (US)

ASCO Satelite Symposium: Genito-Urinary Cancers (2021) - lokatie: Orlando (US)

ASCPT 2021: Annual Meeting American Society Clinical Pharmacological Therapeutics - lokatie: Washington (US)

AACR 2021: Annual Meeting of the American Association for Cancer Research - lokatie: Washington (US)

Vooraankondiging: 33e Internistendagen 2021

MDS 2021: International Congress on Myelodisplastic Syndromes - lokatie: Toronto (CA)

American Transplant Congress 2021 - lokatie: Seattle (US)

ISBT 2021-06: International Society of Blood Transfusion - Regional Congress - lokatie: Milaan (IT)

ICEM 2021: 20th International Conference on Emergency Medicine - lokatie: Dubai (AE)

EHA 2021: Annual Symposium European Hematology Association - lokatie:

ESHG 2021: European Society for Human Genetics - lokatie: Glasgow (GB)

IAGG 2021: World Congress International Association of Gerontology and Geriatrics - lokatie: Buenos Aires (AR)

ADA 2021: Scientific Sessions of the American Diabetes Association - lokatie: Washington (US)

IAS 2021: IAS Conference on HIV Science - lokatie: Berlijn (DE)

ISFP 2021: International Congress of the International Society for Fibrinolysis and Proteolysis - lokatie: Caen (FR)

ICTDMCT 2021: International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology - lokatie: Rome (IT)

EASD 2021: Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes - lokatie: Stockholm (SE)

ATA 2021: Annual Meeting of the American Thyroid Association - lokatie: Scottsdale (US)

ASCO Satelite Symposium: Breast Cancer (2021) - lokatie: San Francisco (US)

ASBMR 2021: American Society of Bone and Mineral Research - lokatie: Ontario (CA)

ECNP 2021: European College of Neuropsychopharmacology - lokatie: Lissabon (PT)

ASA 2021: Annual Meeting American Society of Anesthesiologists - lokatie: San Diego (US)

American College of Emergency Physicians Scientific Assembly (ACEP 2021) - lokatie: Boston (US)

BES 2021: Annual Meeting British Endocrine Societies - lokatie: Glasgow (GB)

ISBT 2021-11: International Society of Blood Transfusion - Regional Congress - lokatie: Brisbane (AU)

RSTMH 2021: Annual Meeting Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene - lokatie: Fort Washington (US)

SABCS 2021: Annual San Antonio Breast Cancer Symposium - lokatie: San Antonio (US)

UEGW/WCOG 2021: World Congress of Gastroenterology - lokatie: Dubai (AE)

ASCO Satelite Symposium: Gastrointestinal Cancers (2022) - lokatie: San Francisco (US)

TCT 2022: Transplantation and Cellular Therapy Meetings - lokatie: Salt Lake City (US)

SCCM 2022: Annual Meeting Society of Critical Care Medicine Congres - lokatie: Puerto Rico (PR)

ASCO Satelite Symposium: Genito-Urinary Cancers (2022) - lokatie: San Francisco (US)

AACR 2022: Annual Meeting of the American Association for Cancer Research - lokatie: New Orleans (US)

American Transplant Congress 2022 - lokatie: Boston (US)

EHA 2022: Annual Symposium European Hematology Association - lokatie:

ESHG 2022: European Society for Human Genetics - lokatie: Wenen (AT)

ICEM 2022: 21st International Conference on Emergency Medicine - lokatie: Melbourne (AU)

WorldPharma 2022: World Congress of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR) - lokatie: Glasgow (GB)

ASCO Satelite Symposium: Breast Cancer (2022) - lokatie: San Francisco (US)

ASBMR 2022: American Society of Bone and Mineral Research - lokatie: Austin (US)

ECNP 2022: European College of Neuropsychopharmacology - lokatie: München (DE)

ATA 2022: Annual Meeting of the American Thyroid Association - lokatie: Montréal (CA)

SABCS 2022: Annual San Antonio Breast Cancer Symposium - lokatie: San Antonio (US)