(P)-BLS-AED 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Consulentenscholing Palliatieve zorg voorjaar 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

De veranderende rol van de arts en de leidinggevende in het tijdperk van integraal capaciteitsmanagement - lokatie: Amstelveen (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Leeuwarden (NL)

Nascholing "Euthanasie bij dementie" - lokatie: Amersfoort (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Basistraining - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Regionale nefrologiebespreking Noord-Oost Nederland- Behandeling Cystenieren- ADPKD - lokatie: Meppel (NL)

Statistiek rondom insuline clampstudies - lokatie: Rotterdam (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Hoogezand (NL)

1e-lijns psychische zorg (ex-)vluchtelingen
1ste Nationale MPN Symposium: Polycythemia Vera
2016-2018: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen
2017-2019: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2017-2019: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2017-2019: Omgaan met vermoedens van kindermishandeling voor medici - ABAN
2017-2019: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2017-2019: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2018-2020 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2018-2020 - Preventie Shakenbabysyndroom - KNMG
2018-2020 GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
2018-2020: SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
2018-2020: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
2019-2021: Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: De rol van de huisarts
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Late effecten
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Leefstijl
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2017-2
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2017-3
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2017-4
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2018-1
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2018-2
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2018-3
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2018-4
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2019-1
AACR 2018 in review
abcdeSIM
Bescherming van informatie en privacy in de zorgbranche
Bewegen als medicijn: Wat schrijft u voor?
BROK® en WMO-GCP herregistratie
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
Chronische hepatitis B & C
CME-Academy - Colorectaal carcinoom: de oudere patiënt
CME-Academy - Mammacarcinoom: de rol van CDK4/6-remming
De statistiek achter cardiovasculaire veiligheidsonderzoeken met diabetesmedicatie - on demand webinar
Dieetmaatregelen bij metabole ziekten
Drieluik mammacarcinoom 2018 deel 1: HER2-positief mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2018 deel 2: triple negatief mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2018 deel 3: hormoongevoelig mammacarcinoom
EBM voor oudere patiënten
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
EHA in review
e-learning ALS
e-learning Azolen resistentie
e-learning Biomarkers
E-learning Hypoparathyroidism a multidisciplinary view
E-learning Insectenallergie
E-learning KNMG Meldcode Kindermishandeling
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
e-learning Understanding immunoscience
ESMO 2018 in review algemene oncologie
Ethische dilemma's bij asielzoekers
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
e-Xpert: Acute Neurologie
e-Xpert: Advanced Life Support
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Farmacologie
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
e-Xpert: Vocht en Elektrolyten
Flash Glucose Monitoring - On demand webinar
FocusVasculair 2017-2
FocusVasculair 2017-3
FocusVasculair 2017-4
FocusVasculair 2018-1
FocusVasculair 2018-2
FocusVasculair 2018-3
FocusVasculair 2018-4
FocusVasculair 2019-1
Genetica, de basis
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Gokproblematiek
Handhygiëne
Health data science/Big data
Health Informatics: Eenmalige registratie, meervoudig gebruik.
Health Informatics: eHealth en zelfmanagement
Health Informatics: Evidence Based Health Informatics
Hormoongevoelige, gemetastaseerde borstkanker in de dagelijkse praktijk
Immuun Pro Symposium 2 - On-demand web-tv Ontwikkelingen in immuuntherapie bij GU en andere solide tumoren
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Interculturele zorg in GGZ
Introductieprogramma Informatiebeveiliging
Islam & palliatieve zorg: theorie en praktijk in de spreekkamer
JAK-remming bij reumatoïde artritis
'Kankerimmuniteitscyclus' en de drie beschreven 'Kankerimmuunfenotypen'
Kwaliteitsregistraties en indicatoren, Health Informatics
Light PLUS WMO/GCP training
Maatwerk in analgesie, sedatie, delier management en mobilisatie bij intensive care patiënten.
Management of adverse events of immune checkpoint inhibitors (ICPI)
MOOC Kidney transplantation
Motiverende gespreksvoering bij LVB
multidisciplinaire scholing insulinepomptherapie voor diabetesteams
Nascholing Acute Lymfatische Leukemie
Nascholing Acute Myeloïde Leukemie 2019
Nascholing Blaascarcinoom
Nascholing Casuïstiek Multipel Myeloom 2019
Nascholing Chronische lymfatische leukemie
Nascholing Chronische Myeloïde Leukemie
Nascholing drieluik mammacarcinoom deel 1: triple negatief mammacarcinoom
Nascholing drieluik mammacarcinoom deel 2: hormoongevoelig mammacarcinoom
Nascholing drieluik mammacarcinoom deel 3: HER2-positief mammacarcinoom
Nascholing ESMO 2017 in review
Nascholing Hodgkin lymfoom
Nascholing hoofd-halscarcinoom
Nascholing Multipel Myeloom
Nascholing Prostaatcarcinoom: richtlijnrevisie 2016 en nieuwe ontwikkelingen
Nascholing RCC2 – Wetenschappelijke update en chirurgie
Nascholing: Diffuus Grootcellig B-cellymfoom
Nascholing: EHA 2018 in review
Nascholing: Folliculair Lymfoom & Mantelcellymfoom
Nascholing: Quarterly Focus on Hodgkin Lymphoma
NTvG CME
On demand web-tv ADA Highlights 2017
On demand web-tv ADA Highlights 2018
On-demand web-tv Diagnostiek bij nierfalen eci - de actuele stand van zaken
Ondemand web-tv DOAC's bij kwetsbare ouderen
On-demand web-tv DOAC's en VTE
On-demand web-tv EASD Highlights 2018
On-demand web-tv VTE en kanker
On-demand web-tv Wervelfracturen; update over opsporing en risicoreductie
Online Course: het perioperatieve traject bij kwetsbare ouderen
Online Course: Kennis van zorgkosten
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online Course: Waardegedreven zorg en verandermanagement
Online Course: Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik - Casus
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing IBD - To treat or not to treat to target in IBD
Online nascholing IBD: vedolizumab in de praktijk
Online nascholing immuuntherapie. Module 3: Combinatietherapie
Online nascholing immuuntherapie. Module 4: Focus op de patiënt
Online nascholing immuuntherapie. Module 5: Biomarkers
Online nascholing immuuntherapie. Module 6: Adjuvante therapie bij melanoom
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - Casus
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- Casuïstiek
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Casus
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Uitzending
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen (casus)
Online nascholing Stoppen met roken - casuïstiek
Online nascholing Stoppen met roken - Discussieprogramma
Online WMO/GCP training
Ontwikkelingen in de behandeling van CML en moleculaire diagnostiek
Ouderen in veilige handen: medici
Paul Janssen Futurelab Leiden - Clinical Development ONLINE
Post-ISTH 2017
Prostaatcarcinoom bij ouderen
Quarterly Focus on Genitourinary Cancer: highlights in Bladder Cancer
Quarterly Focus on Genitourinary Cancer: highlights in Prostate Cancer
Quarterly Focus on Genitourinary Cancer: highlights in Prostate Cancer (part 2)
Quarterly Focus on Genitourinary Cancer: highlights in Renal Cell Carcinoma
Quarterly Focus on Hemato-Oncology: Highlights in AML
Quarterly Focus on Hemato-Oncology: Highlights in AML
Quarterly Focus on Hemato-Oncology: Highlights in CLL
Refugee Care[e]Education - zorg voor vluchtelingen - e-learning format
RGS Visitatie Vervolgcursus (E-learning)
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - Casuïstiek
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 1
Selectie en inrichting van zorginformatiesystemen
Suïcidepreventie
Target@Work
The Health Innovation Discovery Course
The role of targeted therapy in advanced gastric cancer
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
WCM 2017 in review
Webcast Adjuvante Behandeling Melanoom
Weefseldonatie vanuit het ziekenhuis
WMO/GCP-herregistratie en BROK-herregistratie per oktober 2018
ziekte van Fabry
ziekte van Gaucher
ZiROP.nl

31e Internistendagen (2019) - lokatie: Maastricht (NL)

AACE 2019: Annual Meeting and Clinical Congress of the American Association of Clinical Endocrinologists - lokatie: Los Angeles (US)

De veranderende rol van de arts en de leidinggevende in het tijdperk van integraal capaciteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Groepsdiscussie Antibioticaresistentie en infectiepreventie - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Den Haag (NL)

Principles of Medical Education: Maximizing Your Teaching Skills - lokatie: Boston (US)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Symposium: Pump, pipes, and filter: do SGLT2 inhibitors cover it all? - lokatie: Maastricht (NL)

Vooraankondiging: 31e Internistendagen 2019

360° Meeting Live Webinar 25/04 - lokatie:

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Bijeenkomst Netwerk Medisch Specialisten Patiëntveiligheid - Failure to diagnose - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing Bijzondere Afname en Transfusieartsen / specialisten - lokatie: Amsterdam (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Uden (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Gorssel (NL)

Impact nieuwe lipiden- en diabetes trials op CV risico management in 2019 - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Operational Excellence Yellow Belt - lokatie: Maastricht (NL)

Reanimatiecursus - lokatie: Arnhem (NL)

Satelliet Symposium Internistendagen VTE en Kanker Nieuwe mogelijkheden voor profylaxe en behandeling met DOACs - lokatie: Maastricht (NL)

Symposium Next Generation Opleiden - lokatie: 9728NT (NL)

Teach the teachers plus: Leerzame overdracht - lokatie: Leiden (NL)

Training Docentprofessionalisering AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Winschoten (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

2019 HIV Management - The New York Course - lokatie: Miami (US)

EMS 2019: European Emergency Medicine Congress - lokatie: Madrid (ES)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

TtT IC - Workshop Begeleiden van Aios - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgdag Weerstand - lokatie: Bunnik (NL)

2019 Pulmonary and Critical Care Medicine (Harvard) - lokatie: Boston (US)

ECO 2019: European Congress on Obesity - lokatie: Glasgow (GB)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Translatie naar de kliniek - Translationele GI updates in Amsterdam - lokatie: Amsterdam (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Utrecht (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Basistraining - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

AGS 2019: American Geriatrics Society Annual Meeting - lokatie: Portland (US)

ESMO Breast Cancer 2019 - lokatie: Berlijn (DE)

SAM on the Tyne (2019) - lokatie: Gateshead (GB)

EUROPD 2019: European Society of Peritoneal Dialysis - lokatie: Laibach (SI)

BIOIRON 2019: Congress of the International BioIron Society - lokatie: Heidelberg (DE)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Uden (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Beverwijk (NL)

Masterclasses duaal management - lokatie: Nuenen (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

Depressie-Plus: de vele kleuren van depressie bij ouderen - lokatie: Groningen (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclass Grootcellig B-cel Lymfoom en Laaggradig Lymfoom - lokatie:

Teaching on the Run: module 4 - vaardigheden onderwijs - lokatie: Groningen (NL)

Training feedback geven aan AIOS - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Hoogeveen (NL)

Workshop didactisch coachen - lokatie: Breda (NL)

1e Nascholingscursus casuïstiek in de nefrologie 'Nier op Schier' - lokatie: Schiermonnikoog (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Zoetermeer (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Haarlem (NL)

EACE 2019: Annual Scientific Meeting European Association for Cancer Education - lokatie: Porto (PT)

Franciscus Teach the Teacher basis begeleiden van arts-assistenten - lokatie: Schiedam (NL)

Leergang Medisch Management in het Ziekenhuis - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

MDS 2019: International Symposium on Myelodisplastic Syndromes - lokatie: København (DK)

Mountain Medicine - lokatie: Khumjung (NP)

Oplossingsgericht Werken Basistraining - lokatie: Groningen (NL)

Preventie in en buiten de spreekkamer? - lokatie: Baarn (NL)

Student-docentdagen 8 en 9 mei 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Teaching on the Run: module - 7 Leerstijlen - lokatie: Almelo (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Leeuwarden (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

BIG DATA SCIENCE: from “evidence based medicine” to “data driven medicine”. - lokatie: Maastricht (NL)

CAR-T innovaties in cellulaire therapie - lokatie: Utrecht (NL)

Crew Resource Management - Refreshertraining - lokatie: Ravenstein (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Haarlem (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

Interprofessionele teamtraining Crew Resource Management - lokatie: Hilversum (NL)

ISLH 2019: International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology - lokatie: Vancouver (CA)

Nascholing "Euthanasie bij dementie" - lokatie: Rotterdam (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

Regionaal endocrinologie symposium Zuid-Oost Nederland - lokatie: Herten (NL)

Samen beslissen - lokatie: Delft (NL)

Stop to practice - lokatie: Zeist (NL)

Train the Trainer / Generic Instructor Course (GIC) - lokatie: Kolham (NL)

Workshop EPA’s en bekwaam verklaren vanaf mei '19 - lokatie: Veldhoven (NL)

Hervind het echte contact met je patiënt en jezelf - lokatie: Castricum (NL)

Nerass Voorjaarscongres “Sterke verhalen over zwakte" - lokatie: Woerden (NL)

Professionele Mentoren en Curatoren in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Professionele Mentoren en Curatoren in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Symposium De vele kleuren van het afweersysteem tbv. afscheid dr. ir. M. van Deuren - lokatie:

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Assen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Platform Innovatie: De energie van innovatie - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Enschede (NL)

Uro-Oncologie Nascholing HAGA-RdGG-LLZ - lokatie: Delft (NL)

Workshop omgaan met "lastige" aios - lokatie: Rotterdam (NL)

14 mei 2019; Regionaal casuïstiek symposium mRCC - lokatie:

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support en AED training - lokatie: Heemstede (NL)

Basiscursus Echografie AIOS Interne geneeskunde - lokatie: Leiden (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

ERC/NRR European Paediatric Life Support (EPLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Fellowdagen Ouderengeneeskunde 2018 en 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV, Hepatitis and Other Antiviral Drugs - lokatie: Noordwijk (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Beverwijk (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Minisymposium natuurlijk - niet natuurlijk overlijden - lokatie: Rotterdam (NL)

Overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Reanimatiecursus - lokatie: Arnhem (NL)

Richtlijn CVRM Overleg 2019 - lokatie: De Bilt (NL)

Teach the Teachers II - competentiegericht opleiden - lokatie: Utrecht (NL)

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

Workshop 'Aios in de knel' - lokatie: Hoorn (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Amsterdam (NL)

ASCO-SEP (voor oncologen) - lokatie:

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) - lokatie: Maastricht (NL)

Chronic wounds in lower limbs; increasing salvage using cutting edge interdisciplinary strategies Exploring boundaries of innovation. - lokatie: Enschede (NL)

Consulentenscholing Palliatieve zorg voorjaar 2019 - lokatie: Dordrecht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Serologische Diagnostiek van Infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

ECMO cursus - lokatie: Leiden (NL)

GENERIC INSTRUCTOR COURSE - lokatie: Riel (NL)

ILTS 2019: International Congress on Liver Transplantation - lokatie: Toronto (CA)

Implementatie van kwaliteitscyclus in de opleiding - lokatie: Rotterdam (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

Management Development Traject Treant Zorggroep - lokatie: Emmen (NL)

Masterclass Financieel Management in de Zorg - najaar 2018 - lokatie: Breukelen (NL)

Nascholing Nicotine vervangende middelen - Tjongerschans - lokatie: Heerenveen (NL)

NVB-TRIP Symposium 2019 - lokatie: Ede (NL)

Optimale Toepassing van Antibiotische Therapie 2019 - lokatie: Veenendaal (NL)

Reanimatiecursus - lokatie: Arnhem (NL)

Symposium LVAK ABAN 15 mei 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Trauma bij kinderen - lokatie: Zeist (NL)

Wetenschapsdag 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

5e Nationale Lipidendag - lokatie: Woerden (NL)

Agressieve patient, emoties de baas! - lokatie:

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Implementatie van EPA's in de opleidingspraktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtraining Crew Resource Management - lokatie: Hilversum (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Roermond (NL)

Nederlandstalige Tuberculose Diagnostiek Dagen 2019 - lokatie: Soesterberg (NL)

Pijn, uitgangspunten voor pijnanalyse en pijnbehandeling - lokatie: Haarlem (NL)

Professionaliseriongsdag opleidingsteam klimmendaal - lokatie: Arnhem (NL)

Refereeravond Cardiogenetica - lokatie: Amsterdam Zuidoost (NL)

Richtlijn CVRM Overleg 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Putten (NL)

Scholingsdag Horizontaal Toezicht Zorg - UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Simulatieworkshop Geavanceerde Hemodynamische Bewaking 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Symposium Het stilzwijgen verbroken - in gesprek over het onvermijdelijke - lokatie: Blaricum (NL)

Teach the Teacher Basis voor stafleden WFG/Waterland - lokatie: Hoorn (NL)

Training Groepsprocessen - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Leusden (NL)

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie: Doorn (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

ATS 2019: Annual Meeting American Thoracic Society - lokatie: Dallas (US)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde en infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde voor de medisch spcialist - lokatie: Amsterdam (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

IIO dagen 2019 - lokatie: Maastricht (NL)

Nephro Update 2019 - lokatie: Berlijn (DE)

SH-MS (Opleiding Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten en AIOS - lokatie: Nijmegen (NL)

Targeted Therapy 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Vroeg begonnen, veel gewonnen! - lokatie: Utrecht (NL)

DDW 2019: Digestive Disease Week - lokatie: San Diego (US)

ECE 2019: European Congress of Endocrinology - lokatie: Barcelona (ES)

SPGC 2019: AGA Institute Spring Post Graduate Course - lokatie: San Diego (US)

2019 Edinburgh International Course in Medicine of the Older Adult - lokatie: Edinburgh (GB)

3 nieuwe richtlijnen voor de behandeling van diabetes type 2 - lokatie: Tilburg (NL)

Advanced Life Support (ABAN) - lokatie: Uden (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

DEUS Emergency Ultrasound Basic Course 2019 - lokatie: Houten (NL)

'Het overkomt ons allemaal' zorg voor de zorgprofessional - lokatie: Heerlen (NL)

Inspiratiesessie 'Medisch leiderschap' - lokatie: Hilversum (NL)

Klinische Predictiemodellen: Theorie en Praktijk - lokatie: Maastricht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training patiëntparticipatie - lokatie: Roermond (NL)

TtT IC - Workshop Begeleiden van Aios - lokatie: Apeldoorn (NL)

VCoE meeting: Gastric Cancer - lokatie: Utrecht (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop "Samen aan de slag voor goede kankerzorg in uw regio" - lokatie: Breukelen (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Rotterdam (NL)

13th European Renal Pathology Course - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Castricum (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

EAPCCT 2019: International Congress of the European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists - lokatie: Napels (IT)

Kindergeneeskundig sympsoium voor huis- en jeugartsen 2019 - lokatie: Lage Vuursche (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Hoorn (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Den Haag (NL)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Sassenheim (NL)

Teach the Teacher BASIS cursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher Basis voor stafleden WFG/Waterland - lokatie: Hoorn (NL)

Training patiëntparticipatie - lokatie: Roermond (NL)

Training patiëntparticipatie - lokatie: Roermond (NL)

17th European Meeting on HIV & Hepatitis (2019) - lokatie: Rome (IT)

3 nieuwe richtlijnen voor de behandeling van diabetes type 2 - lokatie: Eindhoven (NL)

5e Midden-Brabants Casuistiek Symposium Hematologie - lokatie:

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Zwolle (NL)

Beroepsgeheim in de praktijk: Ethische en juridische dilemma’s - lokatie:

Dermatologie in het Meander Medisch Centrum 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Beverwijk (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass voor opleiders ' Coachen van aios' - lokatie: Doorn (NL)

Mind You, 3-daagse mini-retraite voor artsen - lokatie: Garderen (NL)

Opleiding Scen-arts 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

State of the Art Webinar Cardiovasculair 2019 - lokatie:

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

3 nieuwe richtlijnen voor de behandeling van diabetes type 2 - lokatie: Urmond (NL)

4th International Kidney Monoclonal Gammopathy Research - lokatie: Montréal (CA)

ADRZ Spoedeisende Hulp Congres 'Oeverloos, Op zoek naar de grenzen van de acute geneeskunde' - lokatie: Goes (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advances in CGM: Addressing the unmet needs of insulin management - lokatie:

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

AMC Klinische Avond Tropische Geneeskunde 2019 - lokatie: Amsterdam Zuidoost (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Blended learning Diabetische Voet - lokatie: Utrecht (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Congres van de Nederlandse Vereniging voor Internisten Acute Geneeskunde (voorheen DAM-congres) - lokatie: Rotterdam (NL)

Congres van de Nederlandse Vereniging voor Internisten Acute Geneeskunde (voorheen DAM-congres) - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursusdag PTSS/ Trauma - lokatie: Groningen (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Examination of competences in Intensive Care Medicine (EDIC-2) - lokatie: Amsterdam (NL)

Geweld achter de voordeur - lokatie: Amersfoort (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Amsterdam (NL)

Interprofessionele teamtraining Crew Resource Management - lokatie: Hilversum (NL)

Juridische aspecten in de medische praktijk - lokatie: Apeldoorn (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Maastricht (NL)

Leergang voor opleiders en stagebegeleiders - lokatie: Doorn (NL)

Leidse Melanoomdag - lokatie: Leiden (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

moeder en kind - lokatie: Hengelo (NL)

Operational Excellence Yellow Belt - lokatie: Maastricht (NL)

Scholingsdag Medisch Adviseurs Letselschade - lokatie: Houten (NL)

Symposium Besluitvorming in de oncologie: en nu samen met de patiënt! - lokatie: Utrecht (NL)

Teach The Teachers-Plus: Communicatie - lokatie: Leiden (NL)

Teaching on the Run: module 8 - Onderwijs op de polikliniek - lokatie: Zwolle (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Vught (NL)

Training Docentprofessionalisering AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Zie de mens - Mensbeelden en de relatie met de geneeskunde - lokatie: Brummen (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Amsterdam (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Assen (NL)

Symposium | Finding the balance between over- and undertreatment - lokatie: Leiden (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Winterswijk (NL)

Cricourse: workshop in luchtwegmanagement - lokatie: Nijmegen (NL)

EAS 2019: Congress European Atherosclerosis Society - lokatie: Maastricht (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

Bijscholing LVAK ABAN 27 mei 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Het Chronische Nierschade Spreekuur - lokatie: Zwolle (NL)

Meet the Expert 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Post Graduate Course - GH and Growth Factors - Metabolic disorders - lokatie: Gotenburg (SE)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Vascular Rounds - EAS Hollandse avond - lokatie: Maastricht (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Begeleiden, toetsen en beoordelen - lokatie: Alkmaar (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Zoetermeer (NL)

Heartfulness intensive Cote d'Azur - lokatie:

Het Chronische Nierschade Spreekuur - lokatie: Utrecht (NL)

Juridische aspecten in de medische praktijk - lokatie: Doetinchem (NL)

Klinische Avond Interne Geneeskunde Regio Rotterdam - lokatie: Rotterdam (NL)

Mijn carrière als medisch specialist - lokatie: Zeist (NL)

Operational Excellence Yellow Belt - lokatie: Maastricht (NL)

Regionale refereeravond IC, eerste opvang brandwondenslachtoffer - lokatie: Beverwijk (NL)

Slapen geeft Energie - lokatie: Swalmen (NL)

T-cel immuuntherapie, een revolutionaire behandeling van kanker. - lokatie: Leeuwarden (NL)

Teach the Teacher Implementatie EPA's en bekwaamverklaren - lokatie: Hoofddorp (NL)

Vicenza 2019: International Vicenza Course on Critical Care Nephrology - lokatie: Vicenza (IT)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Winterswijk (NL)

Als somberheid de oude dag beheerst - lokatie: Zeist (NL)

De veranderende rol van de arts en de leidinggevende in het tijdperk van integraal capaciteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

DIP 2019: Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome and Pregnancy - lokatie: Florence (IT)

EVE Healthcare 2018 - lokatie: Eindhoven (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Rotterdam (NL)

Sex, Gender & Pain: Painful Gaps in Knowledge - lokatie: Amsterdam (NL)

THEBE | Samen voor een sterke eerste lijn! - lokatie: Breda (NL)

Annual Meeting of the American Society for Clinical Oncology (ASCO 2019) - lokatie: Chicago (US)

American Transplant Congress 2019 - lokatie: Boston (US)

EAACI 2019: Annual Meeting European Academy of Allergology and Clinical Immunology - lokatie: Lissabon (PT)

ESA 2019: European Anesthesiology Congress / Euroanaesthesia - lokatie: Wenen (AT)

Chicago goes Dutch 2019 - lokatie: Den Dolder (NL)

Chicago op Schier 2019 - lokatie: Schiermonnikoog (NL)

ISCVID 2019: International Symposium on Modern Concepts in Endocarditis and Cardiovascular Infections - lokatie: Lausanne (CH)

NVMO Nederlandse Avond ASCO 2019 - lokatie: Chicago (US)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

DEUS Echo Guided Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

'Het overkomt ons allemaal' zorg voor de zorgprofessional - lokatie: Geleen (NL)

Teach the Teacher verdiepingsmodule 'Effectief feedback geven en formuleren van leerdoelen'. - lokatie: Hoorn (NL)

Tussen meegeven en forceren: probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties - lokatie: De Koog (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Cardiovasculair risicomanagement bij diabetes - lokatie: Amsterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

EBRO-training - lokatie: Utrecht (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

Het Chronische Nierschade Spreekuur - lokatie: Tilburg (NL)

NIV cursus Echografie - lokatie: Ede (NL)

NIV cursus Echografie - lokatie: Ede (NL)

Onderwijsconferentie - lokatie: Leiden (NL)

Richtlijn CVRM Overleg 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Teach the Teacher: werken met EPA's en bekwaam verklaren - lokatie: Amsterdam (NL)

Training feedback geven aan AIOS - lokatie: Amsterdam (NL)

Training RHYME-RCT - lokatie: Rotterdam (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

CCL 2019 - 2020, cursus 4 - lokatie: Garderen (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

Het Chronische Nierschade Spreekuur - lokatie: Rotterdam (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Breukelen (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Amersfoort (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Rotterdam (NL)

11e WID Immunologie Expert Meeting - lokatie: Hoofddorp (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

AKI (acute kidney insufficiency) as a syndrome - lokatie: Nice (FR)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Brummen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Het Chronische Nierschade Spreekuur - lokatie: Heerenveen (NL)

Het levenseindegesprek met acute patiënten kan eerder! - lokatie: Amersfoort (NL)

Interprofessionele teamtraining Crew Resource Management - lokatie: Hilversum (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Beverwijk (NL)

Masterclass (ont)regelen - lokatie: Utrecht (NL)

Nephsap meeting: Primary Glomerular Diseases - lokatie: Rotterdam (NL)

Opleidingsmodule “Onafhankelijk Medisch Onderzoek inzake Medisch Handelen en Medische Aansprakelijkheid” - lokatie:

Overtuigtraining - lokatie: Hilversum (NL)

Richtlijn CVRM Overleg 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) Frühjahrskongress - lokatie: Bazel (CH)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Hoogeveen (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

ADA 2019: Scientific Sessions of the American Diabetes Association - lokatie: San Francisco (US)

ATLS Refresher course - lokatie: Haarlem (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Grote Woorden in de Gezondheidszorg: Acceptatie - lokatie: Amsterdam (NL)

Visitatietraining - lokatie: Utrecht (NL)

Blended learning Diabetische Voet - lokatie: Almere (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Cardiovasculair risicomanagement bij diabetes - lokatie: Brunssum (NL)

De veranderende rol van de arts en de leidinggevende in het tijdperk van integraal capaciteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

ESCMID Postgraduate Education Course Update on diagnostic and clinical management of complex body infections - lokatie: Groningen (NL)

EUMDS symposium - lokatie: Nijmegen (NL)

ICEM 2019: 18th International Conference on Emergency Medicine - lokatie: Seoel (KR)

Operational Excellence Yellow Belt Plus - lokatie: Maastricht (NL)

Richtlijn CVRM Overleg 2019 - lokatie: Berg en Dal (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

SESAM 2019: Annual Meeting of the Society in Europe for Simulation Applied to Medicine - lokatie: Glasgow (GB)

Taal en Gezondheid - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

ASCO DIRECT on Tour - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Bunnik (NL)

Cursus Rondom het Levenseinde - lokatie: Doorn (NL)

Dijklander Ziekenhuis Teach the Teacher Verdiepingsmodule 'Toetsen en beoordelen' - lokatie: Hoorn (NL)

DRES 2019 en Cathlab - lokatie: Nijkerk (NL)

EHA in ORANJE 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

EHA 2019: Annual Symposium European Hematology Association - lokatie: Amsterdam (NL)

ERA-EDTA 2019: Congress European Renal Association / European Dialysis and Transplant Association - lokatie: Boedapest (HU)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Apeldoorn (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Amsterdam (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Assen (NL)

Indicatiestelling: actuele ontwikkelingen, afstemming wetgeving, goede voorbeelden & tips - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtraining Crew Resource Management - lokatie: Hilversum (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Medical response to major incidents (MRMI) - lokatie: Utrecht (NL)

Operational Excellence Yellow Belt - lokatie: Maastricht (NL)

Prostaatkanker Overleg 2019 - lokatie: Berg en Dal (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Putten (NL)

Teach the teacher. Balanceren, bevlogenheid en burn-out in de vervolgopleidingen. - lokatie: Leiden (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Dreams of transition - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

Emergo Train System (ETS) oefening - lokatie: Delft (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Gouda (NL)

XXIIIrd Annual Symposium of the Dutch Thyroid Research Foundation - lokatie: Amsterdam (NL)

ESHG 2019: European Society for Human Genetics - lokatie: Gotenburg (SE)

Basic life support en AED - lokatie:

BSG 2019: Annual Meeting British Society of Gastroenterology - lokatie: Glasgow (GB)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Rotterdam (NL)

MBCM 2019: International Mast Cell and Basophil Meeting - lokatie: Uppsala (SE)

NVIC cursus Luchtwegmanagement op de IC 2019 - lokatie: Houten (NL)

Prostaatkanker Overleg 2019 - lokatie: Wassenaar (NL)

Prostaatkanker Overleg 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Dutch Liver Week 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

ICH-GCP cursus: update wet- en regelgeving bij klinisch onderzoek in de dagelijkse praktijk (4 uurs) - lokatie: Emmen (NL)

ICML 2019: International Symposium on Malignant Lymphoma - lokatie: Lugano (CH)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

OZG huisartsen nascholingen - lokatie: Scheemda (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Denk mee met Menno de Bree: Medisch leiderschap ontleed - lokatie: Putten (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Nascholing "Euthanasie bij psychiatrie" - lokatie: Utrecht (NL)

NVIC cursus Echografie 2019 - lokatie: Houten (NL)

Peritoneal Dialysis. Past, Present and Future - lokatie: Amsterdam (NL)

ASCO DIRECT on Tour - lokatie: Rotterdam (NL)

ASM Microbe 2019 - lokatie: San Francisco (US)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Besturen medische staf revalidatie-instellingen - lokatie: Den Dolder (NL)

Blended learning Diabetische Voet - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Fundamental Disaster Management Course - lokatie: Zwolle (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

Samen beslissen - lokatie: Delft (NL)

Teach the Teacher Basis voor stafleden WFG/Waterland - lokatie: Hoorn (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training Docentprofessionalisering AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Breda (NL)

Acute intoxicaties - lokatie: Gent (BE)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde en infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde voor de medisch spcialist - lokatie: Amsterdam (NL)

ESH 2019: Annual Meeting European Society of Hypertension - lokatie: Milano (IT)

ISBT 2019: International Society of Blood Transfusion - International Congress - lokatie: Bazel (CH)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

ASCO DIRECT on Tour - lokatie: Amersfoort (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

ERC/NRR Refresher Advanced Life Support (ALS, herhaling) - lokatie: Maastricht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Harderwijk (NL)

Prostaatkanker Overleg 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Regionaal Thematisch onderwijs in de regio Limburg en Zuid-Oost Brabant - lokatie: Thorn (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

De arts in het nauw - lokatie: Amersfoort (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Haarlem (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Lelystad (NL)

Het plastisch brein - lokatie: Haarlem (NL)

IFMS - Opfris training / Intervisie werkzame Appraisers - lokatie: Weert (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

Richtlijn CVRM Overleg 2019 - lokatie: Eelderwolde (NL)

Basic Life Support en AED training - lokatie: Heemstede (NL)

Basiscursus Gespreksleider Moreel Beraad - lokatie: Groningen (NL)

BIMDG 2019: Annual Conference British Inherited Metabolic Diseases Group - lokatie: Cambridge (GB)

CCL Psa Cursus 5 2017/2018 en 2018/2019 - lokatie: Garderen (NL)

Het Chronische Nierschade Spreekuur - lokatie: Amsterdam (NL)

Huisartsentraining op Vlieland 2019 - lokatie: Vlieland (NL)

Juridische aspecten in de medische praktijk - lokatie: Wolvega (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Den Haag (NL)

Nascholing "Euthanasie bij psychiatrie" - lokatie: Utrecht (NL)

Prostaatkanker Overleg 2019 - lokatie: De Bilt (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

ASCO DIRECT on Tour - lokatie: Nijmegen (NL)

Bestuurlijke Masterclass Leiderschap & (crisis) Communicatie 'Wijsheid in de zorg' - lokatie:

De Droom van de Rede - lokatie: Brummen (NL)

DEUS Supervised Scanning Course 2019 - lokatie: Houten (NL)

GIC NRR - lokatie: Bilthoven (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Breda (NL)

ICFL 2019: International Conference on Fatty Liver - lokatie: Berlijn (DE)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Maastricht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Harderwijk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

NVMO Post-ASCO 2019 - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

SWAB Symposium / Nationale SWAB A-team meeting 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium Oncocardiologie - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the Teacher verdiepingsmodule 'Effectief feedback geven en formuleren van leerdoelen'. - lokatie: Hoorn (NL)

Teach The Teachers-Plus: Communicatie - lokatie: Leiden (NL)

THEBE | Samen voor een sterke eerste lijn! - lokatie: Moergestel (NL)

Van patiënt naar persoon - lokatie: De Bult (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Supervised Scanning Course 2019 - lokatie: Houten (NL)

2019 World Asthma, Allergy & COPD Forum - lokatie: Sint Petersburg (RU)

Congress European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT 2019) - lokatie: Stockholm (SE)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Docentprofessionalisering Kindergeneeskunde - lokatie: Nijmegen (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Utrecht (NL)

Summer course Population Health Management - lokatie: Den Haag (NL)

Fellowdagen Ouderengeneeskunde 2018 en 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Richtlijn CVRM Overleg 2019 - lokatie: Wassenaar (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

WCGIC 2019: ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer - lokatie: Barcelona (ES)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Dordrecht (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Groningen (NL)

Falk Symposia 2019 (214 t/m 217) - lokatie: Sint Petersburg (RU)

ISTH 2019: International Society on Thrombosis and Haemostasis - lokatie: Melbourne (AU)

ISTH 2019: Scientific and Standardisation Committee (SSC) of the International Society on Thrombosis and Haemostasis - lokatie: Melbourne (AU)

Second official SIPS conference on placebo studies - lokatie: Leiden (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Training feedback geven aan AIOS - lokatie: Amsterdam (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

AAIC 2019: Alzheimers Association International Conference - lokatie: Los Angeles (US)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

PJI 2019: Workshop on Prosthetic Joint Infection - lokatie: Berlijn (DE)

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

IRIM 2019: Annual Intensive Review of Internal Medicine Course (Harvard) - lokatie: Boston (US)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ECIM 2019: European Congress of Internal Medicine - lokatie: Lissabon (PT)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ESC 2019: European Society of Cardiology Congress - lokatie: Parijs (FR)

ESPEN 2019: Congress European Society of Parenteral and Enteral Nutrition - lokatie: Krakau (PL)

IPA 2019: Congress International Psychogeriatric Association - lokatie: Santiago de Compostella (ES)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

Operational Excellence Yellow Belt Plus - lokatie: Maastricht (NL)

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Cursus Coachend leidinggeven - lokatie: Utrecht (NL)

Leermeestertraining Physician Assistant - Entrustable Professional Activities (EPA) - lokatie: Groningen (NL)

Overtuigtraining - lokatie: Hilversum (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

ASCO Satelite Symposium: Breast Cancer (2019) - lokatie: San Francisco (US)

Crew Resource Management - Refreshertraining - lokatie: Ravenstein (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Ermelo (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Professionalisering stafvoorzitters en MSB-bestuurders - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ECNP 2019: European College of Neuropsychopharmacology - lokatie: Kopenhagen (DK)

ETA 2019: Annual Meeting of the European Thyroid Association - lokatie: Boedapest (HU)

DEUS Emergency Ultrasound Basic Course 2019 - lokatie: Houten (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Tiel (NL)

Fellowdagen Ouderengeneeskunde 2018 en 2019 - lokatie: Groningen (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Leergang Medisch Leiderschap - lokatie: Doorn (NL)

Sepsis Update 2019: 9th International Congress Sepsis and Multi-organ Dysfunction - lokatie: Weimar (DE)

Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Annual ELSO 2019 Conference - lokatie: Austin (US)

Basic Life Support en AED training - lokatie: Heemstede (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Putten (NL)

Didactische Ondersteuning Medische Proffesionals (DOMP) - lokatie: Uden (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Praktische nefropathologie - lokatie: Leiden (NL)

Basic course on abdominal and emergency ultrasound (eFAST) - lokatie: Cádiz (ES)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Falk Symposia 2019 (214 t/m 217) - lokatie: Brussel (BE)

Cursus Medische Aspecten van Duursport 2019 - lokatie: Montecatini Terme (IT)

ESOT 2019: European Society for Organ Transplantation - lokatie: Kopenhagen (DK)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

DEUS Point-of-Care Thoracic Ultrasound 2019 - lokatie: Houten (NL)

EASD 2019: Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes - lokatie: Barcelona (ES)

ECTMIH 2019: European Congress on Tropical Medicine and International Health - lokatie: Liverpool (GB)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Tussen meegeven en forceren: probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties - lokatie: De Koog (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

CEU 2019: Clinical Endocrinology Update - lokatie: Seattle (US)

DEUS Supervised Scanning Course 2019 - lokatie: Houten (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Het coachen van de eigen opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

OZG huisartsen nascholingen - lokatie: Scheemda (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

BBTS 2019: Annual Conference British Blood Transfusion Society - lokatie: Harrogate (GB)

Communicatie rond donatie - lokatie: Dordrecht (NL)

DEUS Supervised Scanning Course 2019 - lokatie: Houten (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

4e Rembrandt cursus acute en chronische trombo-embolische ziekte 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Bestuurlijke Masterclass Leiderschap & (crisis) Communicatie 'Wijsheid in de zorg' - lokatie:

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

EBRO-training - lokatie: Utrecht (NL)

IIO dagen 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Resuscitation 2019: Congress European Resuscitation Council (ERC) - lokatie: Ljubljana (SI)

RODIN: Nederland in de Tropen en de Tropen in Nederland - lokatie: Rotterdam (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

ASBMR 2019: American Society of Bone and Mineral Research - lokatie: Orlando (US)

Coach de coach Leidse Lijnen. Competentiegericht onderwijs Bachelor Geneeskunde - lokatie: Leiden (NL)

iwCLL 2019: International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukaemia - lokatie: Edinburgh (GB)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Landelijk Opleidingsplan Anesthesiologie: Duurzaam en Aantoonbaar Bekwaam - lokatie: Nijmegen (NL)

UEGW/WCOG 2019: World Congress of Gastroenterology - lokatie: Istanboel (TR)

Care from the Heart - lokatie: Aljezur (PT)

ICTDMCT 2019: International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology - lokatie: Foz do Iguaçu (BR)

MEMC 2019: Mediterranean Emergency Medicine Congress - lokatie: Dubrovnik (HR)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Basic life support en AED - lokatie:

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

DEUS Basic Cardiac Ultrasound 2019 - lokatie: Houten (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

DEUS Point-of-Care Ultrasound in Nephrology 2019 - lokatie: Houten (NL)

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

Antoni van Leeuwenhoek DONAMO dag 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

ERC/NRR Advanced Life Support (ALS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

EUGMS 2019: Annual Congress European Union Geriatric Medicine Society - lokatie: Krakau (PL)

NVIC cursus Echografie 2019 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Maternal medicine: multi-disciplinary approach of pregnancy complications - lokatie: Leiden (NL)

Vaccineren en het immuunsysteem: de uitersten van het vaccineren, grenzen en vergezichten. - lokatie: Doorn (NL)

WOKSEH: herkennen en omgaan met kindermishandeling voor de SEH-arts - lokatie: Riel (NL)

Advanced Airway Management cursus (SAMT-IC) - lokatie: Amsterdam (NL)

Coagulopathy in Liver Disease (2019) - lokatie: Groningen (NL)

ESMO 2019: Congress European Society for Medical Oncology - lokatie: Barcelona (ES)

Hervind het echte contact met je patiënt en jezelf - lokatie: Zeegse (NL)

ERS 2019: European Respiratory Society - lokatie: Madrid (ES)

ESICM / LIVES 2019: Annual Congres European Society of Intensive Care Medicine - lokatie: Berlijn (DE)

Docentprofessionalisering Kindergeneeskunde - lokatie: Nijmegen (NL)

Positieve gezondheidszorg Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

ERC/NRR Refresher Advanced Life Support (ALS, herhaling) - lokatie: Maastricht (NL)

Levensreddend handelen voor medici - lokatie:

GENERIC INSTRUCTOR COURSE - lokatie: Riel (NL)

ID week 2019: Infectious Diseases Week - lokatie: Washington D.C. (US)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

BSACI 2019: Annual Meeting British Society of Allery and Clinical Immunology - lokatie: Harrogate (GB)

DEUS Emergency Ultrasound Basic Course 2019 - lokatie: Houten (NL)

ERC/NRR European Paediatric Life Support (EPLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Op hoop van zegen?! Een inspirerende cursus rond medisch-ethische dilemma's. - lokatie: Brummen (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde en infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde voor de medisch spcialist - lokatie: Amsterdam (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Docentprofessionalisering Kindergeneeskunde - lokatie: Nijmegen (NL)

ECMO cursus - lokatie: Leiden (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

9e Jaarcongres ClaudicatioNet - lokatie: Apeldoorn (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

DEUS Supervised Scanning Course 2019 - lokatie: Houten (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

PJI 2019: Workshop on Prosthetic Joint Infection - lokatie: Berlijn (DE)

SAM on the Moor (2019) - lokatie: Harrogate (GB)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Putten (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

DEUS Supervised Scanning Course 2019 - lokatie: Houten (NL)

Entre Nous - lokatie: 9765 AR Paterswolde (NL)

TIMM 2019: Trends in Medical Mycology - lokatie: Nice (FR)

EuSEM 2019: European Congress on Emergency Medicine - lokatie: Praag (CZ)

Landelijk Opleidingsplan Anesthesiologie: Duurzaam en Aantoonbaar Bekwaam - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Wilderness Life Support (AWLS) - lokatie: Soest (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

WFSICCM 2019: World Congress on Intensive Care and Critical Care Medicine + ANZICS 2019: Intensive Care Annual Scientific Meeting - lokatie: Melbourne (AU)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

OZG huisartsen nascholingen - lokatie: Scheemda (NL)

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus Ontwikkelen van blended learning - lokatie: Leiden (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Operational Excellence Yellow Belt - lokatie: Maastricht (NL)

PAAM 2019: Pediatric Allergy & Asthma Meeting - lokatie: Florence (IT)

SIRE training - lokatie: Delft (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Ermelo (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

AABB 2019: Annual Meeting American Association of Blood Banks - lokatie: San Antonio (US)

ASA 2019: Annual Meeting American Society of Anesthesiologists - lokatie: Orlando (US)

UEGW 2019: United European Gastroenterology Week - lokatie: Barcelona (ES)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

EORTC-NCI-AACR 2019: Symposium on ‘Molecular targets and cancer therapeutics’ - lokatie: Boston (US)

American College of Emergency Physicians Scientific Assembly (ACEP 2019) - lokatie: Denver (US)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Haarlem (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support en AED training - lokatie: Heemstede (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Operational Excellence Yellow Belt - lokatie: Maastricht (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Harderwijk (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

ATA 2019: Annual Meeting of the American Thyroid Association - lokatie: Chicago (US)

ERC/NRR Advanced Life Support (ALS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Putten (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

Visitatietraining - lokatie: Utrecht (NL)

ESGO 2019: Biennial International Meeting European Society of Gynaecological Oncology - lokatie: Athene (GR)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

HappyDoc - lokatie: Putten (NL)

ICT & Gezondheidsrecht: de basis - lokatie: Amsterdam (NL)

Kidney Week 2019 / American Society of Nephrology (ASN) - lokatie: Washington D.C. (US)

Newborn Life Support - lokatie: Rotterdam (NL)

NVIC cursus Echografie 2019 - lokatie: Houten (NL)

Operational Excellence Yellow Belt Plus - lokatie: Maastricht (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

Socratisch Motiveren: eendaagse introductieworkshop - lokatie: Arnhem (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Apeldoorn (NL)

BGS Autumn Meeting 2019 (British Geriatrics Society) - lokatie: Leicester (GB)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

EACS 2019: Biennal European Meeting European Aids Clinical Society - lokatie: Bazel (CH)

ICC 2019: International Congress of Chemotherapy and Infection - lokatie: Dubai (AE)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Apeldoorn (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Annual Scientific Meeting American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI 2019) - lokatie: Texas, Houston (US)

Crew Resource Management - Refreshertraining - lokatie: Ravenstein (NL)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Leadership Life Support dagtraining - lokatie: Putten (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

THNO 2019: Trends in Head and Neck Oncology - lokatie: Athínai (GR)

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie:

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Apeldoorn (NL)

2019 The Liver Meeting (AASLD) - lokatie: Boston (US)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde en infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde voor de medisch spcialist - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Apeldoorn (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

BES 2019: Annual Meeting British Endocrine Societies - lokatie: Brighton (GB)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Tussen meegeven en forceren: probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties - lokatie: De Koog (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

AGM 2019: Acute and General Medicine - lokatie: Londen (GB)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

12th Netherlands Conference on HIV Pathogenesis, Epidemiology, Prevention and Treatment - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support en AED training - lokatie: Heemstede (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

ERC/NRR Refresher Advanced Life Support (ALS, herhaling) - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Vught (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

EBRO-training - lokatie: Utrecht (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Rotterdam (NL)

Operational Excellence Yellow Belt - lokatie: Maastricht (NL)

Opleiding tot NIAZ auditor - lokatie: Zeist (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Annual Meeting American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH 2019) - lokatie: Fort Washington (US)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Assen (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Castricum (NL)

IIO dagen 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

PDU Advanced Course 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Tussen meegeven en forceren: probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties - lokatie: De Koog (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Amsterdam (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Fundamental Disaster Management Course - lokatie: Nijmegen (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

NVIC cursus Luchtwegmanagement op de IC 2019 - lokatie: Houten (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

ALS recertificering - lokatie: Bilthoven (NL)

Masterclass voor opleiders ' Coachen van aios' - lokatie: Doorn (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

ERC/NRR European Paediatric Life Support (EPLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Enschede (NL)

Falk Symposia 2019 (214 t/m 217) - lokatie: Singapore (SG)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

OZG huisartsen nascholingen - lokatie: Scheemda (NL)

TtT IC - Workshop Begeleiden van Aios - lokatie: Utrecht (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Berliner Dialyse Seminar 2019 - lokatie: Berlijn (DE)

ASH 2019: Annual Meeting American Society of Haematology - lokatie: Orlando (US)

DEUS Emergency Ultrasound Basic Course 2019 - lokatie: Houten (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

SABCS 2019: Annual San Antonio Breast Cancer Symposium - lokatie: San Antonio (US)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Basic life support en AED - lokatie: Uden (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Basic Life Support en AED training - lokatie: Heemstede (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

WAC 2019: World Allergy Congress (WAO) - lokatie: Lyon (FR)

Pharmacology 2019 (BPS) - lokatie: Schotland (GB)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

PJI 2019: Workshop on Prosthetic Joint Infection - lokatie: Berlijn (DE)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ASCO Satelite Symposium: Gastrointestinal Cancers (2020) - lokatie: San Francisco (US)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Annual Dialysis Conference 2020 (University of Missouri) - lokatie: Kansas (US)

SCCM 2020: Annual Meeting Society of Critical Care Medicine Congres - lokatie: Orlando (US)

ASCO Satelite Symposium: Genito-Urinary Cancers (2020) - lokatie: San Francisco (US)

Nephrology 2020 (Harvard Medical School) - lokatie: Boston (US)

DHM 2020: Drug Hypersensitivity Meeting - lokatie: Verona (IT)

Vooraankondiging: 32e Internistendagen 2020

AACR 2020: Annual Meeting of the American Association for Cancer Research - lokatie: San Diego (US)

Annual Meeting of the American Society for Clinical Oncology (ASCO 2020) - lokatie: Chicago (US)

ESH/ISH 2020: Annual Meeting European & International Society of Hypertension - lokatie: Glasgow (GB)

American Transplant Congress 2020 - lokatie: Philadelphia (US)

EAS 2020: Congress European Atherosclerosis Society - lokatie: Le Grand-Saconnex (CH)

ERA-EDTA 2020: Congress European Renal Association / European Dialysis and Transplant Association - lokatie: Milano (IT)

ESHG 2020: European Society for Human Genetics - lokatie: Berlijn (DE)

EHA 2020: Annual Symposium European Hematology Association - lokatie:

WFH 2020: International Congress of the World Federation of Hemophilia - lokatie: Kuala Lumpur (MY)

ICEM 2020: 20th International Conference on Emergency Medicine - lokatie: Buenos Aires (AR)

ASM Microbe 2020 - lokatie: Chicago (US)

CINP 2020: World Congress Collegium Internationale NeuroPsychoPharmacologium - lokatie: Taipei (TW)

ISTH 2020: International Society on Thrombosis and Haemostasis - lokatie: Milaan (IT)

ESC 2020: European Society of Cardiology Congress - lokatie: Amsterdam (NL)

ECNP 2020: European College of Neuropsychopharmacology - lokatie: Wenen (AT)

ICTDMCT 2020: International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology - lokatie: Banff (CA)

WAC 2020: World Allergy Congress (WAO) - lokatie: Kioto (JP)

ESMO 2020: Congress European Society for Medical Oncology - lokatie: Madrid (ES)

ASCO Satelite Symposium: Breast Cancer (2020) - lokatie: San Francisco (US)

ASA 2020: Annual Meeting American Society of Anesthesiologists - lokatie: Orlando (US)

American College of Emergency Physicians Scientific Assembly (ACEP 2020) - lokatie: Dallas (US)

Berliner Dialyse Seminar 2020 - lokatie: Berlijn (DE)

ASCO Satelite Symposium: Gastrointestinal Cancers (2021) - lokatie: San Francisco (US)

SCCM 2021: Annual Meeting Society of Critical Care Medicine Congres - lokatie: Los Angeles (US)

ASCO Satelite Symposium: Genito-Urinary Cancers (2021) - lokatie: Orlando (US)

ASCPT 2021: Annual Meeting American Society Clinical Pharmacological Therapeutics - lokatie: Washington (US)

AACR 2021: Annual Meeting of the American Association for Cancer Research - lokatie: Washington (US)

Vooraankondiging: 33e Internistendagen 2021

American Transplant Congress 2021 - lokatie: Seattle (US)

ICEM 2021: 21st International Conference on Emergency Medicine - lokatie: Dubai (AE)

EHA 2021: Annual Symposium European Hematology Association - lokatie:

ESHG 2021: European Society for Human Genetics - lokatie: Glasgow (GB)

IAGG 2021: World Congress International Association of Gerontology and Geriatrics - lokatie: Buenos Aires (AR)

ICTDMCT 2021: International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology - lokatie: Rome (IT)

ASCO Satelite Symposium: Breast Cancer (2021) - lokatie: San Francisco (US)

ECNP 2021: European College of Neuropsychopharmacology - lokatie: Lissabon (PT)

ASA 2021: Annual Meeting American Society of Anesthesiologists - lokatie: San Diego (US)

American College of Emergency Physicians Scientific Assembly (ACEP 2021) - lokatie: Boston (US)

ASCO Satelite Symposium: Gastrointestinal Cancers (2022) - lokatie: San Francisco (US)

SCCM 2022: Annual Meeting Society of Critical Care Medicine Congres - lokatie: Puerto Rico (PR)

ASCO Satelite Symposium: Genito-Urinary Cancers (2022) - lokatie: San Francisco (US)

AACR 2022: Annual Meeting of the American Association for Cancer Research - lokatie: New Orleans (US)