ASCO DIRECT GI 2022 MEETING - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

Mind You, 3-daagse mini-retraite voor artsen - lokatie: Garderen (NL)

On-demand webcast Kijk verder dan de huid
(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
(Neo-)adjuvante behandeling van het melanoom
2020-2022 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2020-2022: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2020-1
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2020-1
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2020-2
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2020-2
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2020-3
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2020-3
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2020-4
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2020-4
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2021-1
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2021-1
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2021-2
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2021-3
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2021-4
Antibiotica allergie
Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
Basisopleiding Functionaris Gegevensbescherming
Behandelbeleid
Behandeling en ontwikkelingen bij het vroegstadium melanoom
Behandeling van hoofd-halstumoren met immuuntherapie
Beleid bepalen rondom stolling en antistolling; vertrouwd raken met het Máxima MC protocol
Biosimilars op maat voor artsen en apothekers
Blaascarcinoom update 2021
bls 2021-2022 e-learning
Borstkanker Behandeling Beter symposium - On demand
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL e-learning - PerfectFit@Night
BSL e-learning Ondersteunen bij Samen beslissen
BSL e-learning Procedurele sedatie en analgesie (PSA) - voor artsen
BSL e-learning Samen beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden
BSL e-learning Samen beslissen in de palliatieve zorg
BSL e-learning Samen beslissen met patiënten
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
BSL_E_Vitaal bedreigd - Volwassene - voor artsen
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
Cardiovasculair risico en lipiden management: hoe ver wil je gaan?
CAR-T Masterclass 2021
Chronische hepatitis B & C
CLL-update 2020
CMV in CMV+ allogenic HSCT recipients - e-learning
Colorectaal carcinoom
Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
COVID-19 | Wetenschappelijke en praktische update
COVID-19 in de klinische praktijk
CT-bevindingen bij COVID-19 pneumonie
CT-bevindingen bij COVID-19 pneumonie
DBC's en wat je ermee moet
De périphérique van ESMO: verborgen parels vanuit Parijs deel 1 gastro-intestinale tumoren
De périphérique van ESMO: verborgen parels vanuit Parijs deel 2 mammacarcinoom
De périphérique van ESMO: verborgen parels vanuit Parijs deel 3 urogenitale tumoren
De périphérique van ESMO: verborgen parels vanuit Parijs deel 4 het sarcoom, de neuro-endocriene en endocriene tumoren
De politieke actualiteit in de zorg
De toekomst van antistollingszorg in Nederland
Definitive Surgical and Anaesthetic Trauma Care Course
Dieetmaatregelen bij metabole ziekten
Drieluik mammacarcinoom 2019 deel 2: hormoongevoelig mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2019 deel 3: HER2-positief mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2020 deel 1: triple negatief mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2020 deel 2: HER2-positief mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2020 deel 3: hormoongevoelig mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2021 | Triple negatief mammacarcinoom
eBROK® Herregistratie/Continue registratie
e-CME Begin goed, zorg goed
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
ECTR en VGO Training - KNMG/GAIA - myGCP.nl
Effectief communiceren in de zorg
E-learning - Communicatie met patiënten
E-learning Begrijpelijk communiceren
E-learning Beyond HbA1c
e-learning focus op immuunsysteem en darmmicrobioom
E-Learning Gastro-enterologische oncologie
E-Learning Gastro-enterologische oncologie Module 3 en 4
E-learning Kwetsbare ouderen Medisch Specialisten
E-learning Lipidenmanagement na ACS; een nieuwe dynamiek
E-learning MGV 'Verdieping'
E-learning Osteoporosis – VERO subgroup analyses results
e-learning Pancreascarcinoom
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning Rookvrije Start
E-learning serie 'Obesitas en COVID-19'
eLearning Vascular Rounds MUMC+, module Aldosteron renine ratio
eLearning Vascular Rounds MUMC+, module Grote vaten vasculitis
eLearning Vascular Rounds MUMC+, module Retinale vaatschade
eLearning Vascular Rounds MUMC+, module Vaatwandinfecties
E-learning Ziekte van Gaucher
E-learning: De nieuwe multidisciplinaire richtlijn ‘Allergie van de bovenste luchtwegen’
E-learning: Genetica, de basis
E-learning: Obesitas Jaaroverzicht 2020
E-learning: Time in Range in de praktijk, nut of noodzaak?
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert DEUS Echografie
e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
e-Xpert: Acute Neurologie
e-Xpert: Advanced Life Support
e-Xpert: Antistolling (SKB Winterswijk)
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Crew Resource Management (CRM)
e-Xpert: De vitaal bedreigde patiënt (St. Jansdal)
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – De primary survey en A, B, C, D, E
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Secondary survey
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
Familiaire Hypercholesterolemie - LEEFH Educatie Serie
FocusVasculair 2020-1
FocusVasculair 2020-2
FocusVasculair 2020-2
FocusVasculair 2020-3
FocusVasculair 2020-4
FocusVasculair 2021-1
FocusVasculair 2021-1
FocusVasculair 2021-2
FocusVasculair 2021-3
FocusVasculair 2021-3
FocusVasculair 2021-4
Gedeelde Besluitvorming
Gemetastaseerd niercelcarcinoom | Casuïstiek in de eerste lijn
Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding
GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
Goed begrepen: effectief communiceren en samen beslissen met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve fase van hun ziekte
Good Clinical Practice (GCP)
Handhygiëne
Health Informatics (9 modules)
Hemato-oncologische zorg in het COVID-19 tijdperk, wat hebben we geleerd?
Hepatitis C aanbevelingen EASL 2020
Het goede gesprek
In-Depth ISO14155:2020
Infectiepreventie: medewerkers met direct/intensief patiëntencontact (Zorgpad PRO)
Instituties, wetten en spelers in de zorg
Interculturele Coronazorg
Interculturele Coronazorg
Intervisie
ISTH 2019 in review
ISTH journaals 2020
Kanker & Leven
Kanker & Leven: plenaire programma
Keten van orgaandonatie
Lang Leve het donororgaan; over CVRM en therapietrouw
Licht op longkanker in de huisartsenpraktijk ‘Samenwerking tussen huisarts en longarts & Advance care Planning’ - aflevering 3
Meet the Author | Othman Al-Sawaf
Meet the Author: melanoom
Meet the Author: prof. dr. Mark Levis
Meet the Author: RCC
Meet the Experts: Reversal of anticoagulation
Moleculaire diagnostiek in de oncologie | deel 1
Moleculaire diagnostiek in de oncologie | deel 2
MOOC Kidney transplantation
Motiverende gespreksvoering: online oefenen met simulaties
Nascholing ALL - nieuwe therapieën en toxiciteit
Nascholing AML | 2021 Update
Nascholing ovariumcarcinoom
Nascholingsmagazine Longziekten nr. 9 - 2020 - COVID-19: van diagnose tot complicaties
Nefrogenetica
NFU - Advanced Training Program Waardegedreven Zorg
Niercelcarcinoom | Een nieuwe eerste lijn
Nieuwe inzichten in LDL-c verlaging en praktische implementatie van nieuwe richtlijnen
NTvG CME
On demand webcast Behandeling van de (zeer) hoog risico hypercholesterolemiepatiënt van morgen
On demand webcast Behandeling van de (zeer) hoog risico hypercholesterolemiepatiënt van vandaag
On demand webcast ERA-EDTA Highlights 2021
On demand webcast State of the (C)AR T Learning
On demand web-tv ADA Highlights 2020
On demand web-tv ADA Highlights 2021
On demand web-tv Hypofosfatemische Rachitis
Oncologische zorg in het COVID-19 tijdperk, wat hebben we geleerd?
On-demand Masterclass niet-melanoom huidkanker #3
On-demand Masterclass Vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom#2
On-demand Masterclass Vergevorderd plaveiselcelcarcinoom
On-demand webcast Adult-onset Still’s Disease (AOSD)
On-demand webcast Antistolling bij patiënten met kankergeassocieerde trombose
On-demand webcast ASN Highlights 2020
On-demand webcast ASN Highlights 2021
On-demand webcast Darmgezondheid bij jong en oud
On-demand webcast Darmgezondheid: diagnostiek en het brein
On-demand webcast Diagnostiek bij nierfalen eci - de actuele stand van zaken (heraccr.)
On-demand webcast EASD Highlights 2020
On-demand webcast EASD Highlights 2021
On-demand webcast Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard
On-demand webcast Expertdebat SLE en lupus nefritis
On-demand webcast Hematologie in beeld - Anemie
On-demand webcast Hematologie in beeld - Trombocytopenie
On-demand webcast Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?
On-demand webcast Mineral homeostasis and the bone; the interplay of calcium, phosphate, and vitamin D
On-demand webcast Nierfalen: hebben uw patiënten altijd de ‘juiste’ diagnose?
On-demand webcast PAV in de praktijk
On-demand webcast Precisiezorg is dichterbij dan we denken
On-demand webcast RAAS inhibitie anno 2021: wat is optimaal?
On-demand webcast Sac regression: a new paradigm shift?
On-demand webcast Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC
On-demand webcast Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC
On-demand webcast Terugkerende koortssyndromen: steeds beter te (be)grijpen en behandelen
On-demand webcast The ART of Preventing Kidney Damage
On-demand webcast Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding
On-demand webcast Update systemische sclerose
Online Course: Kennis van zorgkosten
Online Course: Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief
Online geriatriedag 2021 - On demand
Online nascholing immuuntherapie. Module 10: Samenwerking bij, en behandeling van niercelcarcinoom
Online nascholing immuuntherapie. Module 11: Gemetastaseerd melanoom, Deel 1
Online nascholing immuuntherapie. Module 3: Combinatietherapie
Online nascholing immuuntherapie.Module 11: Gemetastaseerd melanoom, Deel 2
Online WMO-GCP herregistratie / Refresher training
Ontwikkelingen in de behandeling van CML en moleculaire diagnostiek
Palliatieve zorg
PARP-remming in de praktijk
Pathologieforum: BRCA- en HRD-bepalingen
Patiënten met een bloedingsneiging: wat moet je als arts doen?
Preconceptiezorg
Privacy en informatieveiligheid
Prostaatcarcinoom | Ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit van leven
Reanimatie voor volwassenen
Samen Beslissen
SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
The challenges treating advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma
Treatment of advanced melanoma
Tweeluik anemie bij chronische nierziekten, deel 1: Pathofysiologie
Tweeluik MM deel 2 | R/R MM
Tweeluik Multipel Myeloom deel 1 | Eerstelijnsbehandeling
Tweeluik prostaatcarcinoom, deel 1 | Behandeling en kwaliteit van leven
Update Hodgkin lymfoom 2021
Update richtlijn CLL
Upper GI-tumoren
Veilig omgaan met medische hulpmiddelen
Verslaving onder artsen
video-based e-learning XLH
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Webinar: ‘Highlights Post Glasgow 2020’
WebTV: De cardio-renale revolutie in diabetes: bent u er klaar voor?
Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
WMO GCP training - KNMG-GAIA - myGCP.nl
WMO/GCP- en BROK-herregistratie NVHVV-V&V-VSR
Zeggen waar het op staat
Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
ZiROP.nl

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Interne Geneeskunde - lokatie: Houten (NL)

Door denken voor dokters. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Leersum (NL)

Endocrine Update 2022 (Mayo) - lokatie: Lahaina (US)

EPA's en bekwaam verklaren in de opleiding - lokatie:

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Radboudumc Adrenal Masterclass 2022 - lokatie: Amsterdam (NL)

Regionale online bijeenkomsten Cardiale Amyloïdose, herkenning, typering en behandeling - lokatie:

Symposium Zorg Evaluatie & Gepast Gebruik, samen verbreden, verbinden en versnellen - lokatie:

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teaching on the Run: module 1 - opleiden in de dagelijkse praktijk - lokatie: Emmen (NL)

Teaching on the Run: module 1 - opleiden in de dagelijkse praktijk - lokatie: Emmen (NL)

Transmuraal Farmacotherapeutisch Gesprek 2022 - lokatie: Nijmegen (NL)

Artsenavond Juiste Zorg op de Juiste Plek 2.0 - lokatie: Gouda (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Cardiovasculair symposium Noord Nederland: Nieuwe behandelopties: Evolutie of revolutie? - lokatie: Oranjewoud (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Sneek (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

leergang strategisch leiderschap voor vrouwelijke artsen - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Ontwikkelprogramma Isala leiders - Medisch Leiderschap & Continu Verbeteren - lokatie: Zwolle (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Ede (NL)

vierluik Palliatieve Zorg & de Ander - lokatie:

Bijscholing LVAK Basisdagen - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zwolle (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Ins & outs over overgewicht en obesitas - in 60 minuten - lokatie:

Lean Leadership (in-company) - lokatie: Hooghalen (NL)

Reanimatie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Amsterdam (NL)

Transformationeel leiderschap en bewustzijn - lokatie: Oirschot (NL)

“En wie zorgt er voor jou? Zelfzorg voor medisch specialisten.” - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Beverwijk (NL)

Alkmaarse Digitaliteiten 2022 - lokatie: Alkmaar (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Authentiek leiderschap voor opleiders - lokatie: Ridderkerk (NL)

Basiscursus GCP-MWO voor Klinisch onderzoekers - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Vitaal bedreigde patiënt 2022 - lokatie: Nijmegen (NL)

BLS/AED specialisten - lokatie: Helmond (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Venlo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Almelo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Uden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Dordrecht (NL)

Docentprof.Tutortraining B3 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Explain Pain - lokatie: Enschede (NL)

Falk Symposium 2022 (nr. 226) - lokatie: Mannheim (DE)

HMIMS - lokatie: Leiden (NL)

Leergang Leiderschap voor Professionals (LLvP12) - lokatie:

Medicamenteuze therapie - lokatie: Leiden (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Seminar HSK 'Obsessief-compulsieve stoornissen en functioneel-neurologische-symptoomstoornissen' - lokatie: Nijmegen (NL)

Slapen, eten en zindelijk worden - lokatie: Amersfoort (NL)

Symposium Newborn Screening Expansion: what, where, when and how? - lokatie:

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher Maatwerk 'EPA gericht opleiden en de OOG bespreking' - lokatie: Hoorn (NL)

Teaching on the Run: module 2 - Korte Praktijk Begeleiding - lokatie: Groningen (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

"Kanker op de werkvloer" - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus echogeleide plaatsing van lijnen (centraal en perifeer veneus, arterieel) - lokatie: Maastricht (NL)

Teaching on the Run: module 2 - Korte Praktijk Begeleiding - lokatie: Groningen (NL)

Teaching on the Run: module 4 - vaardigheden onderwijs - lokatie: Groningen (NL)

ALS reanimatietraining - lokatie: Hoorn (NL)

Compassionate-based Care 1: Compassie kun je leren - lokatie: Zweisimmen (CH)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Putten (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

DocentprofTutorentraining B1-B2 2019-2020 - lokatie:

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Powercourse - Presentatietraining voor medici - lokatie: Werkhoven (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Transmuraal Farmacotherapeutisch Gesprek 2022 - lokatie: Haarlem (NL)

TtT Implementatie EPA's en bekwaamverklaren - lokatie: Hoofddorp (NL)

TtT Optimaliseren EPA-gericht opleiden - lokatie: Hoofddorp (NL)

Workshop Feedback (2022) - lokatie: Breda (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Fluitenberg (NL)

De zelfverkozen of gekozen dood - lokatie:

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

Digitaal contact met uw patiënten - lokatie:

DocentprofTutorentraining B1-B2 2019-2020 - lokatie:

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Masterclass Immuuntoxiciteit - lokatie: Amsterdam (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Organisatie van de opleiding (TtT IV) - lokatie: Rotterdam (NL)

Pak hypertensie aan - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the Run: module 5 - STAMPPOT - lokatie: Groningen (NL)

Teaching on the Run: module 8 - Onderwijs op de polikliniek - lokatie: Groningen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Agressie Management - lokatie: Nijmegen (NL)

CCL 35 4 en 5 - lokatie: Garderen (NL)

EAHAD 2022 VIRTUAL: Annual Congress European Association for Haemophilia and Allied Disorders - lokatie:

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

LOIG 2022 * Save the date *

Praktijkopleidersbijeenkomst 2022 - lokatie: Tilburg (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Delft (NL)

Superb supervision junior - mentoring your PhD candidate towards responsible conduct of research - lokatie: Amsterdam (NL)

Symposium Onco-Urologie Arnhem 2022 - lokatie: Arnhem (NL)

TCT 2022: Transplantation and Cellular Therapy Meetings - lokatie: Salt Lake City (US)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

VBHC Green Belt Track 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Werkconferentie ‘werkvormen voor transmuraal intraprofessioneel leren samenwerken tussen eerste- en tweedelijns aios tijdens ziekenhuisstages’ - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: 9728NT (NL)

Academische Leergang Strategisch Leiderschap voor Medisch Specialisten - lokatie: De Schiphorst (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Breda (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Heerlen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Venlo (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie:

Digitaal contact met uw patiënten - lokatie:

Dutch Endocrine Meeting 2022 - lokatie: Noordwijkerhout (NL)

Gesprekstraining Communicatie rond donatie - lokatie:

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Leiderschapsprogramma Bravis Ziekenhuis jaargang 2022 - lokatie: Made (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Leersum (NL)

Stoppen met antidepressiva - lokatie:

Teach the teacher - toetsen en beoordelen - lokatie: Alkmaar (NL)

Transplantatie Symposium 2022 - lokatie: Den Dolder (NL)

Bronchoscopiecursus voor de intensivist - lokatie: Maastricht (NL)

Cognitieve stoornissen in de klinische praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Nationaal Hypertensie Congres 2022: Hypertensie in hart en nieren - lokatie: Zeist (NL)

SCCM 2022: Annual Meeting Society of Critical Care Medicine Congres - lokatie: Puerto Rico (PR)

SCCM 2022: Annual Meeting Society of Critical Care Medicine Congres - lokatie: Puerto Rico (PR)

Terugkomdag voor SBMS docenten - lokatie: Groningen (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

Basic methods and reasoning in Biostatistics - lokatie: Leiden (NL)

Basiscursus GCP-MWO voor Klinisch onderzoekers - lokatie: Helmond (NL)

Bijscholing LVAK Expertdagen - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zaandam (NL)

Digitaal contact met uw patiënten - lokatie:

HMIMS - lokatie: Tilburg (NL)

Master of Medical Education 2022/2023 - lokatie: Bern (CH)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Nieuwjaarsbijeenkomst: een frisse blik op de zorg (met Stichting Leading Doctors) - lokatie:

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

TtT IC - Workshop Begeleiden van Aios - lokatie: Utrecht (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie:

Digitaal contact met uw patiënten - lokatie:

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Expertisecentrum Euthanasie - Introductietraining - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Eindhoven (NL)

Door één deur. Zonder stress lekker samenwerken - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Master Class 25 2022 - lokatie: Wolfheze (NL)

Online NVKG-NVN Themamiddag - lokatie:

Sanquinavond ‘Immunohematologische diagnostiek’ - lokatie:

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Basiscursus GCP-MWO voor Klinisch onderzoekers - lokatie: Tilburg (NL)

Cardio-renal Grand Rounds - lokatie: Zeist (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Venlo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Diabetes Overleg 2022 - lokatie: De Bilt (NL)

Digitaal contact met uw patiënten - lokatie:

Geriatriedagen 2022 - ONLINE - lokatie:

Intensivistendagen 2022 - lokatie:

Ja dokter, nee dokter! Receptuur voor een soepel spreekuur - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

LECK Congres 2022: Vroeg begonnen, veel gewonnen – samen-werken aan veiligheid van kinderen - lokatie: Utrecht (NL)

MD traject - skill lab - lokatie: Rotterdam (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

refereeravond Palliatieve zorg - lokatie: Zwolle (NL)

SH-MS (Opleiding Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten en aios) - lokatie: Nijmegen (NL)

Skipr congres Gastvrij leiderschap in de zorg | 10 februari 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcide & Suïcidepreventie - lokatie: Zeist (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Centre of Excellence – Prevention of worsening of cardiovascular disease - lokatie: Amsterdam (NL)

Digitaal contact met uw patiënten - lokatie:

HMIMS - lokatie: Emmen (NL)

Infectieuze endocarditis - lokatie: Houten (NL)

Opleiding tot medisch coach level I - lokatie: Bennekom (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Visitatietraining RGS 2022 - lokatie:

Vitamine R: Leer hoe je regie, rust en ruimte creëert - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

NIV-ALS Training - lokatie: Zeist (NL)

CROI 2022: Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections - lokatie: Denver (US)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Ermelo (NL)

All you need is love?! - lokatie: Brummen (NL)

Connecting Leaders - Advanced Veranderkracht - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Interne Geneeskunde - lokatie: Houten (NL)

Diabetes Overleg 2022 - lokatie: Nijmegen (NL)

Diabetes Overleg 2022 - lokatie: Leiden (NL)

ERC/NRR Advanced Life Support (ALS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Tweedaagse masterclass Complexity Thinking - lokatie: Lunteren (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Digitaal contact met uw patiënten - lokatie:

Digitaal contact met uw patiënten - lokatie:

EBRO-training 2022 - lokatie:

Neuropathische pijn bij diabetes (Hot & Happening) - lokatie: Heerlen (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

TtT IC - Workshop Begeleiden van Aios - lokatie: Utrecht (NL)

Webinar: Van vroege introductie tot orale immunotherapie; nieuwe inzichten op het gebied van voedselallergie bij kinderen - lokatie:

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Haarlem (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

GENERIC INSTRUCTOR COURSE - lokatie: Riel (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief (Basis 1) - lokatie: Bakkeveen (NL)

masterclass coachen van de opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

NIV cursus Echografie 2022 - lokatie: Zwolle (NL)

Opleiding Scen-arts 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Workshop ' De Cultuur dat zijn wij' - lokatie: Utrecht (NL)

8th Netherlands International Sepsis Symposium - lokatie: Tiel (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

ASCO Satelite Symposium: Genito-Urinary Cancers (2022) - lokatie: San Francisco (US)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Venlo (NL)

Diabetes Overleg 2022 - lokatie: Amsterdam (NL)

Digitaal contact met uw patiënten - lokatie:

MOET providercourse - lokatie: Tilburg (NL)

Neuropathische pijn bij diabetes (Hot & Happening) - lokatie: Dordrecht (NL)

PE Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Regiobijeenkomst "Systeemziekten en immunodermatologie" , van cutane tot systemische lupus, neutrofiele dermatosen en VEXAS syndroom - lokatie: Groningen (NL)

Seminar “Het motiveren van cliënten met een dwangstoornis voor behandeling” - lokatie: Maastricht (NL)

Symposium Centrale Vaatprothese Infecties - lokatie: Groningen (NL)

Training “Echografie van de Thorax” - lokatie: Maastricht (NL)

Van patiënt naar persoon - lokatie: Groningen (NL)

Webinar PTSS - lokatie:

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Rotterdam (NL)

EBRO-training 2022 - lokatie:

Opleiden in Gelre; 'Generatie Ygenwijs' - lokatie: Apeldoorn (NL)

ASCO Direct Live 2022 GU Cancers Symposium - lokatie: Breda (NL)

Reanimatie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Clinical Leadership Programma Nieuw Talent - lokatie: Breda (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Nijmegen (NL)

masterclass voor startende opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the Run: module 7 - Leerstijlen - lokatie: Arnhem (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Workshop persoonlijke drijfveren (motivatie) en gedragsstijl - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zwolle (NL)

Gered door de hamer?! Ontsnap aan zinloos vergaderen - lokatie: Leersum (NL)

Opleiding tot medisch coach level II - lokatie: Bennekom (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Almelo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Uden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Almelo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Venlo (NL)

Digitaal contact met uw patiënten - lokatie:

Digitaal contact met uw patiënten - lokatie:

FGF23 brug tussen ijzer- en botmetabolisme - lokatie: Amsterdam (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

WCN 2022: World Congress Nephrology - lokatie: Kuala Lumpur (MY)

Visitatietraining 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Putten (NL)

Trainingsdag 6 LEAN - lokatie: Berg en Dal (NL)

Workshop persoonlijke drijfveren (motivatie) en gedragsstijl - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Salland (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Ontwikkelingen in de zorg - lokatie: Emmen (NL)

Teaching on the Run: module 7 - Leerstijlen - lokatie: Deventer (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

EBRO-training 2022 - lokatie:

Mental health In diabetes type 1 - lokatie: Amersfoort (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Heerlen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Breda (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Venlo (NL)

Leergang jonge klaren (word de medisch specialist die je wilt zijn) - lokatie: Bennekom (NL)

Teach the Teacher - lokatie: Ridderkerk (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Enschede (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

BLS/AED specialisten - lokatie: Helmond (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

ESMO TAT 2022: Targeted Anticancer Therapies Congress - lokatie: Paris (FR)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Visitatietraining RGS 2022 - lokatie:

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Comorbiditeit bij volwassenen met autisme - lokatie: Amersfoort (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie:

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass ''de Essentie van cultuur en gedrag'' | 08-03-2022 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Masterclass infectieziekten - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Verdiepende training voor consulenten palliatieve zorg met aandacht voor het systeem van de patiënt en het behandelteam - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Eindhoven (NL)

DRCG | WIN-O 11e Multidisciplinair Symposium Niercelcarcinoom - lokatie: Ede (NL)

Inleiding Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks SCEN symposium Noord Holland Noord 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass "En toen werd je zelf ziek" - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Masterclass Vakgroepvoorzitter - lokatie: Utrecht (NL)

NIV Snapperinstituut Interne Geneeskunde 2022 - lokatie: Groningen (NL)

PROSA basiscursus - lokatie: Maastricht (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Basics van Management en Beleid - lokatie: Zeist (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Venlo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zutphen (NL)

ECIM 2022: European Congress of Internal Medicine (EFIM) - lokatie: Malaga (ES)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

GUCS (Genitourinary Cancers Symposium) Review 2022 - lokatie:

masterclass coachen van aios - lokatie: Doorn (NL)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

Medisch Specialist en Bestuur 2022 - lokatie: Putten (NL)

NVIC cursus Echografie 2022 - lokatie: Houten (NL)

Startscholing Mentoraat Master Epicurus - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Programma Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg - lokatie: Leiden (NL)

Nephrology 2022 (Harvard Medical School) - lokatie:

(online) Symposium DRCP (Dutch Rare Cancer Platform) - lokatie:

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Vasculair Spreekuur 2022 - lokatie: De Bilt (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Houten (NL)

MOET providercourse - lokatie: Enschede (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Teach the Teacher 1A (blended) - lokatie: Apeldoorn (NL)

Teach The Teacher: basis - lokatie: Geleen (NL)

ASCPT 2022: Annual Meeting American Society Clinical Pharmacological Therapeutics - lokatie: Denver (US)

Feedback in een veilig leerklimaat tijdens de overdracht - lokatie: Alkmaar (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Maastricht (NL)

NIV cursus Echografie 2022 - lokatie: Ede (NL)

Workshop ' De Cultuur dat zijn wij' - lokatie: Utrecht (NL)

2022 Nephrologisches Seminar Heidelberg - lokatie: Heidelberg (DE)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Venlo (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Corle (NL)

Cursus Teamcoaching in de zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarsymposium Cardiologie 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Organisatie van data analytics - lokatie: Lunteren (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Webinar PTSS - lokatie:

Webinar: Netwerkvorming, samenwerking en ‘samen leren en ontwikkelen’ op de IC - lokatie: Utrecht (NL)

Maatwerk Cursus Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties Verkort - lokatie: Groningen (NL)

Medisch Leiderschap, module projectmanagement 2022 - lokatie:

Teach the teacher - toetsen en beoordelen - lokatie: Alkmaar (NL)

Third International Renal Conference Bruges 2022 - lokatie: Brugge (BE)

EBMT 2022: European Group for Blood and Marrow Transplantation - lokatie: Praag (CZ)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Doetinchem (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Corle (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Interne Geneeskunde - lokatie: Houten (NL)

Klinische Bootcamp presteren onder druk in de klinische setting - lokatie: Bilthoven (NL)

NEWBORN ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Patientjourney - lokatie: Almelo (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Vasculair Spreekuur 2022 - lokatie: Eelderwolde (NL)

Workshop EPA's - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Dordrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Sneek (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Leiden (NL)

ICT & gezondheidsrecht - lokatie:

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Leergang CMIO/CNIO 2021-2022: Module 7-10 - lokatie: Amersfoort (NL)

Vasculair Spreekuur 2022 - lokatie: Amsterdam (NL)

Vasculair Spreekuur 2022 - lokatie: Leiden (NL)

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

17e Jaarsymposium Continuüm Oncologie. 12 maanden oncologie in vogelvlucht. - lokatie: Amersfoort (NL)

4th Maastricht Consensus Conference on Thrombosis (MCCT) - lokatie: Maastricht (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zwolle (NL)

EBCC-13 2021: European Breast Cancer Conference - lokatie: Barcelona (ES)

Mind You, 3-daagse mini-retraite voor artsen - lokatie: Garderen (NL)

Slaapproblemen bij ouderen 2022 - lokatie:

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

8th NENEG meeting - lokatie: Gothenburg (SE)

Basiscursus 2022 “Medisch Specialistische Rapportage” - lokatie: Nijkerk (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Uden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Venlo (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Corle (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

Nascholingsdag Psychiaters en AVG, Klacht - lokatie: Groesbeek (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Training Praten met kinderen en ouders over seksueel misbruik - lokatie: Amersfoort (NL)

Workshop duurzame inzetbaarheid - lokatie: Maastricht (NL)

(team)Workshop Implementatie van EPA's in de opleidingspraktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus duikgeneeskunde - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Het Nationale COPD-congres - lokatie: Utrecht (NL)

ASPEN 2022: Nutrition Science & Practice Conference - lokatie: Seattle (US)

Interculturele competenties voor zorgprofessionals - lokatie: Goirle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Amsterdam (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De Impact van nieuwe technologieën bij diabetes en zwangerschap. - lokatie:

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

EBRO-training 2022 - lokatie:

Vasculair Spreekuur 2022 - lokatie: Nijmegen (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Beverwijk (NL)

Basiscursus Geweldloos verzet - lokatie: Barendrecht (NL)

Begrenzingen aan Intensive Care Geneeskunde maart 2022 - lokatie: Ede (NL)

DEUS Echografie Scenariotraining - lokatie: Houten (NL)

MOET providercourse - lokatie: Tilburg (NL)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Toekomstbestendig innoveren in de zorg - lokatie: Breukelen (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Almelo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Venlo (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg 2021 - lokatie: Tiel (NL)

Training Medisch Leiderschap “De klas van …” - lokatie: Zwolle (NL)

VBHC Green Belt Track 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

Veneuze Duplex Cursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Visitatietraining RGS 2022 - lokatie:

Vitamine R: Leer hoe je regie, rust en ruimte creëert - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

XXIVrd Annual Symposium of the Dutch Thyroid Research Foundation - lokatie: Amsterdam (NL)

ACC.22: Annual Scientific Session American College of Cardiology - lokatie: Washington, Washington D.C. (US)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: 9728NT (NL)

Aan de Slag! leergroep – Leiderschapstraject Slagkracht - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Rotterdam (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie:

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Connecting Leaders - Advanced - Diversiteit en Inclusie - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Cursus Coachend leidinggeven - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Verdiepende training voor consulenten palliatieve zorg met aandacht voor het systeem van de patiënt en het behandelteam - lokatie:

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

EASL / ILC 2022: The International Liver Congress - lokatie: Londen (GB)

Education4Care nascholing op Terschelling - lokatie: Terschelling (NL)

NIV cursus Echografie 2022 - lokatie: Ede (NL)

Ouderengeneeskunde Maastricht 2.0 'actualiteit en ontwikkelingen' 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Clinical Leadership Medisch Managers - lokatie: Breda (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Breda (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Heerlen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Groningen (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief (Basis 1) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Nascholing IFMS commissie - lokatie: Oranjewoud (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Bronchoscopiecursus voor de intensivist - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Maastricht (NL)

AACR 2022: Annual Meeting of the American Association for Cancer Research - lokatie: New Orleans (US)

16e Regionale Uro-oncology bijeenkomst - lokatie: Rotterdam (NL)

4 verschillende vakgebieden in de geneeskunde - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Salland (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Leiden (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

10e Prostate Cancer Academy - lokatie: Baarn (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie:

DEUS Echogeleide Perifere Vaattoegang - lokatie:

EBRO-training 2022 - lokatie:

NVIC cursus Luchtwegmanagement op de IC 2022 - lokatie: Houten (NL)

Workshop Motiverende gespreksvoering - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Eindhoven (NL)

Emergo Train System (ETS) oefening - lokatie: Gouda (NL)

Leergang Medisch Management in het Ziekenhuis - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Transformationeel leiderschap en bewustzijn - lokatie: Oirschot (NL)

Visitatietraining 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Interne Geneeskunde - lokatie:

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

NephSap nascholing “Hypertension, volume 19, issue 1 (May 2021)” - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Symposium Zorgevaluatie in de volgende versnelling - lokatie: Utrecht (NL)

Heartfulness intensive - lokatie: Menton (FR)

Clinical Leadership & Care Redesign - lokatie: Dordrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

NephSap nascholing “Hypertension, volume 19, issue 1 (May 2021)” - lokatie: Den Haag (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Clinical Leadership & Care Redesign - lokatie: Dordrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Nijmegen (NL)

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Zeist (NL)

PROSA basiscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Interne Geneeskunde - lokatie:

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Maatwerk Cursus Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties Verkort - lokatie: Groningen (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Leersum (NL)

ECCMID 2022: European Congress on Clinical Microbiology and Infectious Diseases - lokatie: Lissabon (PT)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Doetinchem (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Interne Geneeskunde - lokatie: Houten (NL)

IM Meeting 2022: Internal Medicine Meeting (ACP) - lokatie: Chicago (US)

ANZICS 2022: Intensive Care Annual Scientific Meeting - lokatie: Sydney (AU)

ACCS 2021: Annual Critical Care Symposium - lokatie: Manchester (GB)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Uden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Almelo (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop Motiverende gespreksvoering - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Fluitenberg (NL)

EMS 2022: European Emergency Medicine Congress - lokatie: Glasgow (GB)

Euro-ELSO 2022 - lokatie: Londen (GB)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Breda (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Heerlen (NL)

ECTS 2022: European Calcified Tissue Society - lokatie: Helsinki (FI)

VBHC Green Belt Track 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

WFH 2022: International Congress of the World Federation of Hemophilia - lokatie: Montreal (CA)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining RGS 2022 - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie:

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Training Expertisecentrum Euthanasie - Introductietraining - lokatie: Den Haag (NL)

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) - lokatie: Maastricht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Eindhoven (NL)

EBRO-training 2022 - lokatie:

NIV cursus Echografie 2022 - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Dordrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Opgelet! Zeer hoog cardiovasculair risico 2022 - lokatie: Zwolle (NL)

Opleiding Scen-arts 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Green Belt Track 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

ATS 2022: Annual Meeting American Thoracic Society - lokatie: San Francisco (US)

Symposium Centra voor Thuisbeademing "Even op adem komen" - lokatie: Ede (NL)

Vitamine R: Leer hoe je regie, rust en ruimte creëert - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

Clinical Leadership & Care Redesign - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Doetinchem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Nijmegen (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Ravenstein (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Interne Geneeskunde - lokatie: Houten (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Op goed geluk! Moderne levenskunst voor artsen - lokatie: Brummen (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Sneek (NL)

Opgelet! Zeer hoog cardiovasculair risico 2022 - lokatie: Dordrecht (NL)

Teach the teacher - toetsen en beoordelen - lokatie: Alkmaar (NL)

Workshop AIOS in moeilijkheden - lokatie: Utrecht (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Antibioticagebruik in de praktijk - lokatie: Zwolle (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

LOIG 2022: 11e Landelijke Opleidingsdag Interne Geneeskunde - lokatie:

NEWBORN ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

PROSA basiscursus - lokatie: Maastricht (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Leersum (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Almelo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zutphen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zaandam (NL)

DESG Diabetes Update 2022 - lokatie: Hoevelaken (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Zenuwblokkades - lokatie: Houten (NL)

Een tuchtklacht, en dan? - lokatie: Utrecht (NL)

Effectief handelen in stressvolle situaties en periodes - lokatie: De Koog (NL)

ERA-EDTA 2022: Congress European Renal Association / European Dialysis and Transplant Association - lokatie: Parijs (FR)

Masterclass startende (plv) opleiders OOR NO - lokatie: Zwolle (NL)

Querido cursus - Rotterdamse fysiologie cursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Training MDS en KIIC volgens NICE/NVIC/NVICV - lokatie: Nieuwegein (NL)

Visitatietraining 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining IFMS gesprekken - lokatie: Zeist (NL)

Connecting Leaders - Advanced Dag van de Impact - lokatie: Utrecht (NL)

Training “Echografie van de Thorax” - lokatie: Maastricht (NL)

Veneuze Duplex Cursus - lokatie: Rotterdam (NL)

DDW 2022: Digestive Disease Week - lokatie: San Diego (US)

ECE 2022: Digital European Congress of Endocrinology - lokatie: Milaan (IT)

EAS 2022: Congress European Atherosclerosis Society - lokatie: Milaan (IT)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Salland (NL)

DEUS Point-of-Care Echocardiografie - lokatie: Houten (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Nefrologie - lokatie: Houten (NL)

GENERIC INSTRUCTOR COURSE - lokatie: Riel (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

Opgelet! Zeer hoog cardiovasculair risico 2022 - lokatie: Leiden (NL)

Opgelet! Zeer hoog cardiovasculair risico 2022 - lokatie: Amsterdam (NL)

Opgelet! Zeer hoog cardiovasculair risico 2022 - lokatie: De Bilt (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Leiden (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Houten (NL)

EAPCCT 2022: International Congress of the European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists - lokatie: Tallinn (EE)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zwolle (NL)

ISLH 2021: International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology - lokatie: Bologna (IT)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Uden (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Putten (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

Examination of competences in Intensive Care Medicine (EDIC-2) - lokatie: Amsterdam (NL)

BLS/AED specialisten - lokatie: Helmond (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

Jonge mensen, groot verdriet - lokatie: Zeist (NL)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Haarlem (NL)

Betere zorg bij wegrakingen van volwassenen én kinderen - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Heerlen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Breda (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie:

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Malden (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Brummen (NL)

TtT IC - Workshop Begeleiden van Aios - lokatie: Utrecht (NL)

ADA 2022: Scientific Sessions of the American Diabetes Association - lokatie: New Orleans (US)

ASCO 2022: Annual Meeting of the American Society for Clinical Oncology - lokatie: Chicago (US)

ATC 2022:American Transplant Congress - lokatie: Boston (US)

ISBT 2022: International Society of Blood Transfusion - International Congress - lokatie: Kuala Lumpur (MY)

NVIC cursus Echografie 2022 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Startscholing Mentoraat Master Epicurus - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Wetenschapsavond Ikazia ziekenhuis - lokatie: Rotterdam (NL)

2e Nascholingscursus Casuïstiek in de nefrologie, Nier op Schier voor internist-nefrologen - lokatie: Schiermonnikoog (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Eindhoven (NL)

ESCD 2022: Congress of the European Society of Contact Dermatitis - lokatie: Amsterdam (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Vakgroepvoorzitter - lokatie: Utrecht (NL)

NVIAG congres 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

ASM Microbe 2022 - lokatie: Washington D.C. (US)

BLS/AED specialisten - lokatie: Helmond (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie:

EHA 2022: Annual Symposium European Hematology Association - lokatie:

Management voor stafbesturen - lokatie: Zeist (NL)

Masterclasses "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

NVMSR Themamiddag “Verzekeringstechnische en juridische aspecten van het rapporteren” - lokatie: Nijkerk (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Klinische Bootcamp presteren onder druk in de klinische setting - lokatie: Bilthoven (NL)

Visitatietraining RGS 2022 - lokatie:

ENDO 2022: Annual Meeting Endocrine Society - lokatie: Atlanta (US)

ESHG 2022: European Society for Human Genetics - lokatie: Wenen (AT)

25th European Vascular Course - lokatie: Maastricht (NL)

IAGG 2022: World Congress International Association of Gerontology and Geriatrics - lokatie: Buenos Aires (AR)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Groningen (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Effectief handelen in stressvolle situaties en periodes - lokatie: De Koog (NL)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

NVIC cursus Echografie 2022 - lokatie: Houten (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

NIV cursus Echografie 2022 - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

8th Hypothermia and Temperature Management Symposium - lokatie: Eindhoven (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Nijmegen (NL)

EBRO-training 2022 - lokatie:

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Training stafbestuur GGZ - lokatie: Den Dolder (NL)

21e Wondcongres 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

Nieren en spieren (afscheidssymposium dr. R. Wulkan) - lokatie:

Vasculair en Diabetes symposium - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Doetinchem (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Interne Geneeskunde - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: 9728NT (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zwolle (NL)

Eendaagse cursus terminale zorg bij wilsonbekwaamheid - lokatie: Amersfoort (NL)

PROSA basiscursus - lokatie: Maastricht (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Uden (NL)

De aap uit de mouw. Darwins geniale kijk op ziekte en gezondheid - lokatie: Ermelo (NL)

TtT - Workshop Faciliteren van actief leren - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium Ziekenhuisgeneeskunde - lokatie: Amsterdam (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

Visitatietraining 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Putten (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Houten (NL)

Slikken of stikken? De leukste masterclass over prikken, pillen en poeders - lokatie: Brummen (NL)

Dutch Diabetes Academy 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

NIV Snapperinstituut Interne Geneeskunde 2022 - lokatie: Nijmegen (NL)

WCGIC 2022: ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer - lokatie: Barcelona (ES)

Basic life support en AED - lokatie: Uden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zutphen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Almelo (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

Zeker en vast. Ontdek het fundament van de medische wetenschap - lokatie: Brummen (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

Aan de Slag! leergroep – Leiderschapstraject Slagkracht - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Amsterdam (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Salland (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

DEUS Echografie Scenariotraining - lokatie: Houten (NL)

NIV cursus Echografie 2022 - lokatie: Ede (NL)

PROSA basiscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Breda (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Dordrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Heerlen (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Sneek (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Tilburg (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Eindhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

WorldPharma 2022: World Congress of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR) - lokatie: Glasgow (GB)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Almelo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Uden (NL)

International AIDS Conference 2022 - lokatie: Montréal (CA)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Breda (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Heerlen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Eindhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

ISPD 2022: International Society for Peritoneal Dialysis - lokatie: Singapore (SG)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Almelo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Uden (NL)

VBHC Green Belt Track 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Putten (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Heerlen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Breda (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Rotterdam (NL)

EBRO-training 2022 - lokatie:

Visitatietraining RGS 2022 - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Groningen (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

leergang strategisch leiderschap voor vrouwelijke artsen - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Haarlem (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

VBHC Green Belt Track 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

ASCO Satelite Symposium: Breast Cancer (2022) - lokatie: San Francisco (US)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zaandam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zutphen (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Leersum (NL)

HIS 2022: Immunocompromised Host Society - lokatie: Bazel (CH)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

ASBMR 2022: American Society of Bone and Mineral Research - lokatie: Austin (US)

ESMO 2022: Congress European Society for Medical Oncology - lokatie: Paris (FR)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: 9728NT (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Salland (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Sneek (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Tilburg (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Houten (NL)

Antibioticagebruik in de praktijk - lokatie: Maastricht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Eindhoven (NL)

ICEM 2022: International Conference on Emergency Medicine - lokatie: Melbourne (AU)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Masterclass Ethiek voor medici - lokatie: Utrecht (NL)

TtT - Workshop Questioning - lokatie: Utrecht (NL)

ICTDMCT 2022: International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology - lokatie: Praag (CZ)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Doetinchem (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Interne Geneeskunde - lokatie: Houten (NL)

EASD 2022: Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes - lokatie: Stockholm (SE)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

BLS/AED specialisten - lokatie: Helmond (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie:

Teach The Teacher: basis - lokatie: Geleen (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Besturen medische staf revalidatie-instellingen - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Uden (NL)

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Brummen (NL)

Opleidingsmodule “Onafhankelijk Medisch Onderzoek inzake Medisch Handelen en Medische Aansprakelijkheid” - lokatie: Nijkerk (NL)

Teach the teacher - toetsen en beoordelen - lokatie: Alkmaar (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Dordrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Dordrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

IGCS 2022: Global Meeting (International Gynecologic Cancer Society) - lokatie: New York City (US)

TtT workshop Selectiegesprekken - lokatie: Utrecht (NL)

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zwolle (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

EUGMS 2022: Annual Congress European Union Geriatric Medicine Society - lokatie: Londen (GB)

NIV Snapperinstituut Interne Geneeskunde 2022 - lokatie: Groningen (NL)

Ouderengeneeskunde Maastricht 2.0 'actualiteit en ontwikkelingen' 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Almelo (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

DIALYSIS INITIATIVES NEPHROLOGISTS 2021 (DIN) - lokatie:

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

EBRO-training 2022 - lokatie:

ACEP 2022: American College of Emergency Physicians Scientific Assembly - lokatie: San Francisco (US)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Doetinchem (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

BLS/AED specialisten - lokatie: Helmond (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Breda (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Heerlen (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

Training MDS en KIIC volgens NICE/NVIC/NVICV - lokatie: Nieuwegein (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining RGS 2022 - lokatie:

ECNP 2022: European College of Neuropsychopharmacology - lokatie: München (DE)

UEGW 2022: United European Gastroenterology Week - lokatie: Wenen (AT)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Beverwijk (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Leiden (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Interne Geneeskunde - lokatie: Houten (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

EBRO-training 2022 - lokatie:

34e Internistendagen (2022) - lokatie: Maastricht (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Eindhoven (NL)

ISH 2022: Annual Meeting European & International Society of Hypertension - lokatie: Kioto (JP)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Zenuwblokkades - lokatie: Houten (NL)

IVBM 2021: International Vascular Biology Meeting - lokatie: San Francisco (US)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Teach the Teachers II - competentiegericht opleiden - lokatie: Utrecht (NL)

EuSEM 2022: European Congress on Emergency Medicine - lokatie: Berlijn (DE)

First European Expert-PE Conference 2022 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Doetinchem (NL)

UICC 2022: World Cancer Congress - lokatie: Genève (CH)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

ATA 2022: Annual Meeting of the American Thyroid Association - lokatie: Montréal (CA)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Nijmegen (NL)

WCIM 2022: World Congress of Internal Medicine - lokatie: Moskou (RU)

HIV Glasgow 2022: International Congress on Drug Therapy in HIV Infection - lokatie: Glasgow (GB)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Salland (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: 9728NT (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Almelo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Uden (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

ASTMH 2022: Annual Meeting American Society of Tropical Medicine and Hygiene - lokatie: Seattle (US)

BLS/AED specialisten - lokatie: Helmond (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie:

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop AIOS in moeilijkheden - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Breda (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Heerlen (NL)

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Zeist (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Vaattoegang - lokatie:

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

BLS/AED specialisten - lokatie: Helmond (NL)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

NVIC cursus Echografie 2022 - lokatie: Houten (NL)

Visitatietraining RGS 2022 - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Eindhoven (NL)

Inleiding Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Utrecht (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Ermelo (NL)

TTT: Overtuigen en Verleiden. Hoe leid je daarin op? - lokatie: Leiden (NL)

VBHC Green Belt Track 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Bronchoscopiecursus voor de intensivist - lokatie: Maastricht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Amsterdam (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Interne Geneeskunde - lokatie: Houten (NL)

5th International Conference on Prevention and Control of Infection - lokatie: Abu Dhabi (AE)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

NVIC cursus Luchtwegmanagement op de IC 2022 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

EBRO-training 2022 - lokatie:

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Doetinchem (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

DEUS Point-of-Care Echocardiografie - lokatie: Houten (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Nefrologie - lokatie: Houten (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Sneek (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Houten (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zwolle (NL)

GENERIC INSTRUCTOR COURSE - lokatie: Riel (NL)

Masterclass Vakgroepvoorzitter - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Almelo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Uden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Dordrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zutphen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Nijmegen (NL)

TtT - Workshop Faciliteren van actief leren - lokatie: Utrecht (NL)

ICC 2021: International Congress of Chemotherapy and Infection - lokatie: Perth (AU)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zaandam (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

TtT IC - Workshop Begeleiden van Aios - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Haarlem (NL)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Breda (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Heerlen (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

11de DUOS Jaarsymposium - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining RGS 2022 - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Fluitenberg (NL)

SABCS 2022: Annual San Antonio Breast Cancer Symposium - lokatie: San Antonio (US)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: 9728NT (NL)

BLS/AED specialisten - lokatie: Helmond (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Salland (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Nijmegen (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Interne Geneeskunde - lokatie: Houten (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Eindhoven (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Almelo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Brummen (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

Basic life support en AED - lokatie: Uden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Uden (NL)

NIV Kennisspel 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Groninger Basiscursus Immunologie - lokatie: Groningen (NL)

ASCO Satelite Symposium: Gastrointestinal Cancers (2023) - lokatie: San Francisco (US)

LOIG 2023  * Save the date * 

TCT 2023: Transplantation and Cellular Therapy Meetings - lokatie: Orlando (US)

IM Meeting 2023: Internal Medicine Meeting (ACP) - lokatie: San Diego (US)

ICEM 2023: International Conference on Emergency Medicine - lokatie: Amsterdam (NL)

ATA 2023: Annual Meeting of the American Thyroid Association - lokatie: Washington (US)

ECNP 2023: European College of Neuropsychopharmacology - lokatie: Barcelona (ES)

ACEP 2023: American College of Emergency Physicians Scientific Assembly - lokatie: Philadelphia (US)

ASBMR 2023: American Society of Bone and Mineral Research - lokatie: Vancouver (CA)

ASCO Satelite Symposium: Gastrointestinal Cancers (2024) - lokatie: San Francisco (US)

IM Meeting 2024: Internal Medicine Meeting (ACP) - lokatie: Boston (US)

ESA 2024: European Symposium on Aerobiology - lokatie: Vilnius (LT)

ECNP 2024: European College of Neuropsychopharmacology - lokatie: Milaan (IT)

ATA 2024: Annual Meeting of the American Thyroid Association - lokatie: Chicago (US)