ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Kort-cyclisch veranderen - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Refereeravonden Allergologie/Immunologie Erasmus MC 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Teach The Teacher: basis - lokatie: Geleen (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Almelo (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Eindhoven (NL)

TtT workshop Selectiegesprekken - lokatie: Utrecht (NL)

(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
(Neo-)adjuvante behandeling van het melanoom
2019-2021: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2019-2021: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2020-2022 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2020-2022: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2019-4
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2019-4
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2020-1
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2020-1
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2020-2
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2020-2
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2020-3
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2020-3
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2020-4
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2020-4
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2021-1
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2021-1
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2021-2
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2021-3
Antibiotica allergie
Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
Basisopleiding Functionaris Gegevensbescherming
Behandelbeleid
Behandeling van hoofd-halstumoren met immuuntherapie
Behandeling vroeg stadium melanoom
Beleid bepalen rondom stolling en antistolling; vertrouwd raken met het Máxima MC protocol
Biosimilars op maat voor artsen en apothekers
Borstkanker Behandeling Beter symposium - On demand
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL e-learning - PerfectFit@Night
BSL e-learning Ondersteunen bij Samen beslissen
BSL e-learning Procedurele sedatie en analgesie (PSA) - voor artsen
BSL e-learning Samen beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden
BSL e-learning Samen beslissen in de palliatieve zorg
BSL e-learning Samen beslissen met patiënten
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
BSL_E_Vitaal bedreigd - Volwassene - voor artsen
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
Cardiovasculair risico en lipiden management: hoe ver wil je gaan?
CAR-T Masterclass 2021
CBRN E-learning
Chronische hepatitis B & C
CLL-update 2020
CMV in CMV+ allogenic HSCT recipients - e-learning
Colorectaal carcinoom
COVID-19 | Wetenschappelijke en praktische update
COVID-19 in de klinische praktijk
CT-bevindingen bij COVID-19 pneumonie
CT-bevindingen bij COVID-19 pneumonie
DBC's en wat je ermee moet
De politieke actualiteit in de zorg
Dieetmaatregelen bij metabole ziekten
Drieluik mammacarcinoom 2019 deel 1: triple negatief mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2019 deel 2: hormoongevoelig mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2019 deel 3: HER2-positief mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2020 deel 1: triple negatief mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2020 deel 2: HER2-positief mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2020 deel 3: hormoongevoelig mammacarcinoom
eBROK® Herregistratie/Continue registratie
e-CME Begin goed, zorg goed
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
ECTR Expert
ECTR Indieningsproces
ECTR Uitvoering onderzoek
Effectief communiceren in de zorg
E-learning - Communicatie met patiënten
E-learning Begrijpelijk communiceren
E-learning Beyond HbA1c
e-learning focus op immuunsysteem en darmmicrobioom
E-Learning Gastro-enterologische oncologie
E-Learning Gastro-enterologische oncologie Module 3 en 4
E-learning Kwetsbare ouderen Medisch Specialisten
E-learning MGV 'Verdieping'
E-learning Osteoporosis – VERO subgroup analyses results
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning Rookvrije Start
E-learning serie 'Obesitas en COVID-19'
E-learning Ziekte van Gaucher
E-learning: De nieuwe multidisciplinaire richtlijn ‘Allergie van de bovenste luchtwegen’
E-learning: Genetica, de basis
E-learning: Obesitas Jaaroverzicht 2020
E-learning: Polyneuropathie verder de diepte in: onbegrepen polyneuropathie en amyloïdose
E-learning: Time in Range in de praktijk, nut of noodzaak?
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert DEUS Echografie
e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
e-Xpert: Acute Neurologie
e-Xpert: Advanced Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Crew Resource Management (CRM)
e-Xpert: De vitaal bedreigde patiënt (St. Jansdal)
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – De primary survey en A, B, C, D, E
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Secondary survey
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
Familiaire Hypercholesterolemie - LEEFH Educatie Serie
FocusVasculair 2019-4
FocusVasculair 2020-1
FocusVasculair 2020-2
FocusVasculair 2020-2
FocusVasculair 2020-3
FocusVasculair 2020-4
FocusVasculair 2021-1
FocusVasculair 2021-1
FocusVasculair 2021-2
FocusVasculair 2021-3
FocusVasculair 2021-3
Gedeelde Besluitvorming
Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding
GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
Goed begrepen: effectief communiceren en samen beslissen met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve fase van hun ziekte
Good Clinical Practice (GCP)
Handhygiëne
Health Informatics (9 modules)
Hemato-oncologische zorg in het COVID-19 tijdperk, wat hebben we geleerd?
Hepatitis C aanbevelingen EASL 2020
Het goede gesprek
Infectiepreventie: medewerkers met direct/intensief patiëntencontact (Zorgpad PRO)
Infectiepreventie: medewerkers met direct/intensief patiëntencontact (Zorgpad PRO)
Instituties, wetten en spelers in de zorg
Interculturele Coronazorg
Interculturele Coronazorg
Intervisie
ISTH 2019 in review
ISTH journaals 2020
Kanker & Leven
Kanker & Leven: plenaire programma
Keten van orgaandonatie
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Lang Leve het donororgaan; over CVRM en therapietrouw
Licht op longkanker in de huisartsenpraktijk ‘Samenwerking tussen huisarts en longarts & Advance care Planning’ - aflevering 3
Meet the Author | Othman Al-Sawaf
Meet the Author: melanoom
Meet the Author: prof. dr. Mark Levis
Meet the Author: RCC
Meet the Experts: Reversal of anticoagulation
Moleculaire diagnostiek in de oncologie | deel 1
Moleculaire diagnostiek in de oncologie | deel 2
MOOC Kidney transplantation
Motiverende gespreksvoering: online oefenen met simulaties
Nascholing "This is CAR T"
Nascholing ALL - nieuwe therapieën en toxiciteit
Nascholing niercelcarcinoom
Nascholing ovariumcarcinoom
Nascholingsmagazine Longziekten nr. 9 - 2020 - COVID-19: van diagnose tot complicaties
Nefrogenetica
NFU - Advanced Training Program Waardegedreven Zorg
Niercelcarcinoom | Een nieuwe eerste lijn
Nieuwe inzichten in LDL-c verlaging en praktische implementatie van nieuwe richtlijnen
NTvG CME
On Demand versie op basis van 360° Meeting Live Webinar 25/04
On demand webcast Behandeling van de (zeer) hoog risico hypercholesterolemiepatiënt van morgen
On demand webcast Behandeling van de (zeer) hoog risico hypercholesterolemiepatiënt van vandaag
On demand webcast ERA-EDTA Highlights 2021
On demand webcast State of the (C)AR T Learning
On demand web-tv ADA Highlights 2020
On demand web-tv ADA Highlights 2021
On demand web-tv Hypofosfatemische Rachitis
Oncologische zorg in het COVID-19 tijdperk, wat hebben we geleerd?
On-demand Masterclass Vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom#2
On-demand Masterclass Vergevorderd plaveiselcelcarcinoom
On-demand webcast Adult-onset Still’s Disease (AOSD)
On-demand webcast Antistolling bij patiënten met kankergeassocieerde trombose
On-demand webcast ASN Highlights 2020
On-demand webcast Darmgezondheid bij jong en oud
On-demand webcast Darmgezondheid: diagnostiek en het brein
On-demand webcast Diagnostiek bij nierfalen eci - de actuele stand van zaken (heraccr.)
On-demand webcast EASD Highlights 2019
On-demand webcast EASD Highlights 2020
On-demand webcast Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard
On-demand webcast Expertdebat SLE en lupus nefritis
On-demand webcast Hematologie in beeld - Anemie
On-demand webcast Hematologie in beeld - Trombocytopenie
On-demand webcast Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?
On-demand webcast Mineral homeostasis and the bone; the interplay of calcium, phosphate, and vitamin D
On-demand webcast Nierfalen: hebben uw patiënten altijd de ‘juiste’ diagnose?
On-demand webcast PAV in de praktijk
On-demand webcast Precisiezorg is dichterbij dan we denken
On-demand webcast RAAS inhibitie anno 2021: wat is optimaal?
On-demand webcast Sac regression: a new paradigm shift?
On-demand webcast Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC
On-demand webcast Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC
On-demand webcast Terugkerende koortssyndromen: steeds beter te (be)grijpen en behandelen
On-demand webcast The ART of Preventing Kidney Damage
On-demand webcast Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding
On-demand webcast Update systemische sclerose
Online Course: Kennis van zorgkosten
Online Course: Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief
Online geriatriedag 2021 - On demand
Online nascholing “Advanced systemische mastocytose” 2019
Online nascholing immuuntherapie. Module 10: Samenwerking bij, en behandeling van niercelcarcinoom
Online nascholing immuuntherapie. Module 11: Gemetastaseerd melanoom, Deel 1
Online nascholing immuuntherapie. Module 3: Combinatietherapie
Online nascholing immuuntherapie.Module 11: Gemetastaseerd melanoom, Deel 2
Online WMO-GCP herregistratie / Refresher training
Ontwikkelingen in de behandeling van CML en moleculaire diagnostiek
Pathologieforum: BRCA- en HRD-bepalingen
Preconceptiezorg
Preventie Postpartum Depressie
Professionalism in an era of change
Prostaatcarcinoom | Ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit van leven
Reanimatie voor volwassenen
SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
The challenges treating advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma
Treatment of advanced melanoma
Tweeluik AML - deel 2
Tweeluik anemie bij chronische nierziekten, deel 1: Pathofysiologie
Tweeluik MM deel 2 | R/R MM
Tweeluik Multipel Myeloom deel 1 | Eerstelijnsbehandeling
Tweeluik prostaatcarcinoom, deel 1 | Behandeling en kwaliteit van leven
Update Hodgkin lymfoom 2021
Update richtlijn CLL
Upper GI-tumoren
Verslaving onder artsen
video-based e-learning XLH
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Webinar: ‘Highlights Post Glasgow 2020’
Webinars COVID-19 4 november 2020 (eerste van nieuwe reeks)
WebTV: De cardio-renale revolutie in diabetes: bent u er klaar voor?
Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
Werken met een meldcode in de ggz
WMO GCP training - KNMG-GAIA - myGCP.nl
WMO/GCP- en BROK-herregistratie NVHVV-V&V-VSR
Zeggen waar het op staat
Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Gebruik van EPA’s in de medische vervolgopleidingen’ - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Management Webinarreeks - lokatie:

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Opleiding tot medisch coach level I - lokatie: Bennekom (NL)

Themaavond state of the art: Hemofagocyterende lymfohistiocytose en macrohage-activation syndrom - lokatie: Nijmegen (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Safety-II: toepassingen in de praktijk - lokatie:

Newborn Life Support - lokatie:

Teach the Teacher Feedback geven aan AIOS - lokatie: Amsterdam (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Rotterdam (NL)

Ins & outs over overgewicht en obesitas - in 60 minuten - lokatie:

Klinisch Opleiden: Inspireren en Groei - lokatie: Nijmegen (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

NephSAP meeting: Disorders of Divalent Ions - lokatie: Rotterdam (NL)

NIV Snapperinstituut Interne Geneeskunde 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Postgraduate Education Course: Cutting edge: Crash course on invasive fungal infections (EFISG, ESCMID) - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

WMO-GCP training - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Workshop EPA's - lokatie: Nijmegen (NL)

ISHL 2021: International Symposium on Hodgkin Lymphoma - lokatie: Keulen (DE)

TtT workshop Selectiegesprekken - lokatie: Utrecht (NL)

ESGO 2021: Biennial International Meeting European Society of Gynaecological Oncology - lokatie: Praag, Praag (CZ)

‘Openheid na Incidenten’; Opleiding tot disclosure-trainer en -coach in de zorg/Stichting Openheid na Incidenten - lokatie: Rotterdam (NL)

ACEP 2021: American College of Emergency Physicians Scientific Assembly - lokatie: Boston (US)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Convalescentenplasma voor COVID-19 patienten, een update: baat het niet dan schaadt het niet?? - lokatie: Amsterdam (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Corle (NL)

Docentprofessionalisering Medische Vervolgopleidingen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Mijn collega en ik - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teacher Chipsoft-HIX - lokatie:

Workshop ' De Cultuur dat zijn wij' - lokatie: De Bilt (NL)

10e Nationaal Congres Allergologie & Klinische Immunologie - lokatie: Utrecht (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Digitaal lesgeven - lokatie: Rotterdam (NL)

ECMO cursus - lokatie:

Hoe leid ik mijn vakgroep - lokatie:

Hoe leid ik mijn vakgroep - lokatie:

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Hoofddorp (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Samenwerken rond opleiden - lokatie: Utrecht (NL)

Samenwerken rond opleiden - lokatie: Blaricum (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Leeuwarden (NL)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teachers as leaders - lokatie: Groningen (NL)

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Deventer (NL)

TtT - Workshop Van werk- naar leermoment - lokatie: Utrecht (NL)

TTT+ Feedback in complexe(re) situaties - lokatie: Leiden (NL)

Vicenza 2021 VIRTUAL: International Vicenza Course on Critical Care Nephrology - lokatie:

Vicenza 2021 VIRTUAL: International Vicenza Course on Critical Care Nephrology - lokatie:

Workshop Supervisie van de aios- UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Workshop Supervisie van de aios- UMCG - lokatie: Haren (NL)

18th European AIDS Conference - lokatie: Londen (GB)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Denk mee met Menno de Bree: Vrolijk pessimisme - lokatie: Putten (NL)

EuSEM 2021: European Congress on Emergency Medicine - lokatie: Lissabon (PT)

Haal het beste uit jezelf - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Oncologie Update 2021: Predictieve diagnostiek voor immuun- en doelgerichte therapie - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiderscafe 'Timemanagement' - lokatie: Deventer (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Teach the Teacher - lokatie: Ridderkerk (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

4e DECU (Dutch ENETS Congress Update) - lokatie: Rotterdam (NL)

7e Multidisciplinair Immuno-oncologie symposium - lokatie:

Antibiotica allergie in de dagelijkse praktijk - lokatie:

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Compagnonscursus OZG - lokatie: Ommen (NL)

Compassievol Medisch Leiderschap - lokatie: Den Dolder (NL)

Cursus Coachende Gespreksvoering - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

DBC - Systematiek - lokatie: Groningen (NL)

e-Masterclass Programme Mechanical Ventilation – State of the Art 2021 (ESICM) - lokatie:

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief (Basis 1) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Hoe leid ik mijn vakgroep - lokatie:

Klinische epidemiologie - lokatie: Delft (NL)

Managementtraining voor jonge stafleden (5e keer) - lokatie: Maastricht (NL)

Medical response to major incidents (MRMI) - lokatie: Utrecht (NL)

Medical response to major incidents (MRMI) - lokatie: Utrecht (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Minisymposium mammacarcinoom - lokatie: Assen (NL)

Multidisciplinaire teamtraining CRM - lokatie: Eindhoven (NL)

Nascholing "CArdio REnale MEtabole effecten van SGLT2-i" - lokatie: Akersloot (NL)

Newborn Life Support - lokatie:

PD University Advanced Course 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Samenwerken rond opleiden - lokatie: Amsterdam (NL)

Stadium III melanoom en non-melanoma skin cancer Symposium - lokatie: Amsterdam (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Scheemda (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Brummen (NL)

TTT+ Feedback in complexe(re) situaties - lokatie: Leiden (NL)

Update Hemostase 2020 - lokatie: Zeist (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Amsterdam (NL)

Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Zwaag (NL)

Zorgvisie | Congres Concentratie en spreiding Acute Zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

ESPE Science Symposium 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Ontwikkelingen in de zorg - lokatie: De Lutte (NL)

PA!N Congres - pijn, ketenzorg en levensloop - lokatie: Groningen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Wilderness Medicine - lokatie: Leersum (NL)

ALS provider - lokatie: Bilthoven (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Corle (NL)

DBC - Systematiek - lokatie: Drachten (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Interne Geneeskunde - lokatie: Houten (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Apeldoorn (NL)

Effectief omgaan met klachten en klagers - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

IPA 2021: Congress International Psychogeriatric Association - lokatie:

Management voor stafbesturen - lokatie: Zeist (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Zwolle (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Hoorn (NL)

Symposium Multimorbidity (a complex truth for patients, physicians and policymakers) - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Teaching on the Run: module 14 - Opleiden in Leiderschap - lokatie: Zwolle (NL)

TtT Implementatie EPA's en bekwaamverklaren - lokatie: Hoofddorp (NL)

Value Based Healthcare, kosteneffectiviteit en bekostiging strategieën in de gezondheidszorg - lokatie:

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

Wad'n Workshop: niercelcarcinoom - lokatie: West-Terschelling (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

8e Nationale Antistollingsdag - lokatie: Zeist (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Echografie theorie en praktijk - lokatie: Leiderdorp (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

Cat-training - lokatie: Leiden (NL)

Congres Zorgmijders 2 november 2021 - lokatie: Ede (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

De veranderende rol van de arts en de leidinggevende in het tijdperk van integraal capaciteitsmanagement - lokatie: Haarlem (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Kidney Week 2021 / American Society of Nephrology (ASN) - lokatie: San Diego (US)

Lean Six Sigma 2021 - lokatie: Barchem (NL)

Live Masterclass niet-melanoomhuidkanker #3 - lokatie: Houten (NL)

Regioavond Arnhem e.o. Thema: Poliepectomie - lokatie: Arnhem (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Zwolle (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

TtT - Workshop Van werk- naar leermoment - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Opleiden in de dagelijkse praktijk - lokatie: Dordrecht (NL)

ABCDE Methodiek cursus - lokatie: Maastricht (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Compagnonscursus MZH - Kiek'n wat 't wordt - lokatie: Vlieland (NL)

Feedback als samenspel tussen begeleider en co - Opleiding GNK VU - lokatie:

Hoe leid ik mijn vakgroep - lokatie:

Hoe leid ik mijn vakgroep - lokatie:

Inleiding Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Zeist (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Persoonlijk leiderschap - lokatie: Epe (NL)

Post PROSCA - lokatie: Assen (NL)

Refereeravond CAR T voor Amsterdam UMC's en LUMC - lokatie: Amsterdam (NL)

Regionale Refereeravond Allergologie/Klinische Immunologie Amsterdam UMC - lokatie: Amsterdam (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

TechMed Event 2021 - lokatie: Enschede (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Amsterdam (NL)

Transformationeel leiderschap en bewustzijn - lokatie: Oirschot (NL)

Tweedaagse terugkomdag (stage)opleiders en huisartsopleiders: Seksuele Gezondheid te Heeze - lokatie: Heeze (NL)

Wilsonbekwaamheid - lokatie: Zeist (NL)

23e Regionale Nascholing Hematologie - lokatie: Rotterdam (NL)

ACAAI 2021: Annual Scientific Meeting American College of Allergy, Asthma and Immunology - lokatie: New Orleans (US)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Purmerend (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basiscursus Echografie AIOS Interne geneeskunde - lokatie: Leiden (NL)

Basistraining interne auditoren - lokatie: Dordrecht (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

DBC - Systematiek - lokatie: Alkmaar (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Diabetes and its Complications 2021 (Harvard Medical School) - lokatie:

Door één deur. Zonder stress lekker samenwerken - lokatie: Putten (NL)

Functional Resonance Analysis Method (FRAM)-training (online) - lokatie:

Introductie patiëntveilig werken met CRM - lokatie: Enschede (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden - lokatie: Maastricht (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2021-2022 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Mamma avondsymposium RO-West - lokatie: Nootdorp (NL)

Managementtraining voor AIO's - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Mini-symposium ter gelegenheid afscheid Wim de Kort - lokatie: Breda (NL)

Myeloma Masterclass Online - lokatie:

Project Casuïstiek bespreking - lokatie: Bilthoven (NL)

SchildklierNetwerk Multidisciplinaire Regio-bijeenkomst en ALV - lokatie: Rotterdam (NL)

SIOG 2021: Annual Meeting International Society of Geriatric Oncology - lokatie:

Skills voor comfort - lokatie: Hoorn (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Den Haag (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training stafbestuur GGZ - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

TtT - Workshop Van werk- naar leermoment - lokatie: Utrecht (NL)

9e Landelijke Valsymposium - lokatie: Amsterdam (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Oude Meer (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

International Acute Lymphoblastic Leukaemia (ALL) Assembly - lokatie:

Morele oordeelsvorming voor de medische praktijk - lokatie: Baarn (NL)

Patiëntveilig werken met behulp van CRM - lokatie: Bilthoven (NL)

Vitamine R: Leer hoe je regie, rust en ruimte creëert - lokatie:

Interculturele competenties voor zorgprofessionals - lokatie: Goirle (NL)

Lustrumsymposium : ‘Van onderzoek naar praktijk’ - Tubereuze Sclerosis Complex –2021/ 40 jaar STSN (Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland) - lokatie: Ede (NL)

Surinamedag 2021 - lokatie: Nootdorp (NL)

20009 - Wad'n Workshop: prostaatcarcinoom - lokatie: West-Terschelling (NL)

Schiermonnikoog MasterclassIC 2021 - lokatie: Schiermonnikoog (NL)

Schiermonnikoog MasterclassIC 2021 - lokatie: Schiermonnikoog (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus epidemiologie en statistiek - lokatie: Rotterdam (NL)

BES 2021: Annual Meeting British Endocrine Societies - lokatie: Edinburgh (GB)

BSG 2021: Annual Meeting British Society of Gastroenterology - lokatie:

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Corle (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Vaattoegang - lokatie: Houten (NL)

IKNL werkgroep mammatumoren Nijmegen - lokatie: Nijmegen (NL)

Lean Leiderschap voor medisch specialisten - lokatie:

Leergang Management voor Medici - lokatie: Utrecht (NL)

Management Development voor Medisch Specialisten - lokatie: Ravenstein (NL)

Newborn Life Support - lokatie:

NVDK Congres - lokatie: Veenendaal (NL)

Op goed geluk! Moderne levenskunst voor artsen - lokatie: Ermelo (NL)

Post PROSCA - lokatie: Utrecht (NL)

Regionaal Thematisch onderwijs in de regio Limburg en Zuid-Oost Brabant - lokatie: Thorn (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Zwolle (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

18e neuroendocrinologie symposium: Cortisol van A tot Z - lokatie: Utrecht (NL)

AGM 2021: Acute and General Medicine - lokatie: Londen (GB)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basiscursus Echografie theorie en praktijk - lokatie: Leiderdorp (NL)

CAR –T Symposium - lokatie: Utrecht (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

ERC/NRR European Paediatric Life Support (EPLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

ESN Najaarsbijeenkomst - lokatie:

Feedback in een veilig leerklimaat tijdens de overdracht - lokatie: Alkmaar (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Amsterdam (NL)

IJsselmonde Forum: Zorg op Zuid 2027, Een Terugblik - lokatie: Ridderkerk (NL)

Jonge mensen, groot verdriet - lokatie: Zeist (NL)

MOET providercourse - lokatie: Tilburg (NL)

Myeloma Masterclass Online - lokatie:

NVIC cursus Echografie 2021 - lokatie: Houten (NL)

NVIC cursus Echografie 2021 - lokatie: Houten (NL)

Opleidingsdag avondworkshop "Eerste hulp bij veranderen - Durf het beste uit jezelf te falen" - lokatie: Helmond (NL)

Opleidingsdag middagworkshop Het Generatietheater - lokatie: Helmond (NL)

OSEG Klu - lokatie: Rijen (NL)

Professionalisering van opleiders en leden van de opleidingsgroep t.b.v.de medische vervolgopleidingen - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Teach the Teacher Basistraining Opleiden binnen de Medische Vervolgopleidingen - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Webinar 'Leververvetting: een vet probleem' - lokatie:

WMO-GCP training - lokatie: Delft (NL)

2e editie Minisymposium Behandeling Stadium III Melanoom - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Luchtvaartgeneeskunde klasse 2 en LAPL - lokatie: Soesterberg (NL)

Basistraining Vitaal bedreigde patiënt 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Cardiovasculair symposium Noord Nederland: Nieuwe behandelopties: Evolutie of revolutie? - lokatie: Oranjewoud (NL)

Chronische pijn en chronische vermoeidheid - verklaren en instandhoudende factoren - lokatie:

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

DBC - Systematiek - lokatie: Rotterdam (NL)

DBC - Systematiek - lokatie: Den Haag (NL)

Examination of competences in Intensive Care Medicine (EDIC-2) - lokatie: Amsterdam (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

KNMG Webinar Verschil moet er zijn. Op zoek naar meer diversiteit en inclusie. - lokatie:

managementscholing Noordwest ziekenhuisgroep - lokatie: Bergen (NL)

Masterclass Financieel Management in de Zorg - 2021/2022 - lokatie: Breukelen (NL)

MEMC 2021: Mediterranean Emergency Medicine Congress - lokatie: San Ġiljan (MT)

Najaarsbijeenkomst Diabetes Genootschap Zuid-Nederland - lokatie: Cromvoirt (NL)

NFU Advanced Training Program Waardengedreven Zorg - lokatie:

NIV cursus Echografie 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Hoofddorp (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teaching on the Run: module 14 - Opleiden in Leiderschap - lokatie: Zwolle (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Amsterdam (NL)

Tumorwerkgroep Urologie regio Amsterdam - lokatie: Amsterdam (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Harderwijk (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Harderwijk (NL)

“Remote monitoring op de verpleegafdelingen: mogelijkheden voor de post-operatieve zorg en Intensive Care” - lokatie: Eindhoven (NL)

2de Multidisciplinaire Benelux MGRS Workshop - lokatie: Houten (NL)

2e Kennisdag Transgenderzorg - lokatie: Amsterdam (NL)

3de Multidisciplinaire Symposium Systemische Amyloïdose; de volgende stap - lokatie: Houten (NL)

8th Trends in Head & Neck Oncology - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

Besturen medische staf revalidatie-instellingen - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

Beter begrijpen en bereiken van ‘moeilijke’ patiënten - lokatie: Soesterberg (NL)

Brabants mamma casuistiek symposium - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

Bronchoscopiecursus voor ICUZON - lokatie: Maastricht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Dialyse Symposium - lokatie: Assen (NL)

Geweldloze Communicatie: Empathie en innerlijke helderheid. (Basis 2) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Klinisch Review Symposium 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass 5.0: MDS en Beta-thalassemie in de praktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

MOET providercourse - lokatie: Tilburg (NL)

Online OOR-ZWN event 'De paradox van informeel leren' (11 november 2021) - lokatie:

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Teach The Teacher Verdieping - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Maastricht (NL)

Verdiepende training voor consulenten palliatieve zorg met aandacht voor het systeem van de patiënt en het behandelteam - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Help! wat moet ik nu tegen de student zeggen? - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Harderwijk (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Harderwijk (NL)

12th Dutch-Antillean-South American (DAS) Clinic of Rheumatology and Internal Medicine - lokatie: Oranjestad (AW)

2021 The Liver Meeting (AASLD) - lokatie: Anaheim (US)

ACT voor (huis)artsen in de praktijk: psychologische flexibiliteit in de spreekkamer - lokatie: Kedichem (NL)

Maatwerk Cursus Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties Verkort - lokatie: Groningen (NL)

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Zeist (NL)

NVF Jaarsymposium 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

PAAM 2021: Pediatric Allergy & Asthma Meeting - lokatie:

Skills voor comfort - lokatie: Harderwijk (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Hoorn (NL)

Teach The Teacher Verdieping - lokatie: Amsterdam (NL)

Thematische Advanced Life Support Management - lokatie: Houten (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Leiden (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Vasculair en Diabetes symposium - lokatie: Amsterdam (NL)

Veneuze duplexcursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Cricourse: workshop in luchtwegmanagement - lokatie: Nijmegen (NL)

ISBT 2021-11: International Society of Blood Transfusion - Regional Congress - lokatie: Brisbane (AU)

Myeloma Masterclass Online - lokatie:

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Echografie theorie en praktijk - lokatie: Leiderdorp (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Cubaanse gezondheidszorg met de focus op preventieve zorg en GGZ - lokatie: La Habana (CU)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Financieel Management voor de arts - lokatie: Eindhoven (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

NRR ERC Advanced Life Support - lokatie: Haarlem (NL)

Organisatie van data analytics - lokatie: Zeist (NL)

Post PROSCA - lokatie: Nijmegen (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

PROSA basiscursus - lokatie: Maastricht (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2021 - lokatie: Ede (NL)

Schitteren door aanwezigheid - lokatie: Ermelo (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Assen (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Leiden (NL)

10e Prostate Cancer Academy - lokatie: Baarn (NL)

115 OGZ Medisch rekenen en IV-medicatie - lokatie: Rijen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Chronische nierschade bij patiënten met of zonder diabetes type 2 - lokatie: Zwolle (NL)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Grensvlaksymposium 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Hoe leid ik mijn vakgroep - lokatie:

Intern en Extern Management voor de arts - lokatie: Eindhoven (NL)

Introductie patiëntveilig werken met CRM - lokatie: Enschede (NL)

Introductieprogramma Medisch Specialisten, dag 1 - lokatie: Delft (NL)

Masterclass Immuuntoxiciteit - lokatie: Amsterdam (NL)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

NephSAP meeting: End Stage Kidney Disease - lokatie: Amsterdam (NL)

Professionalisering van opleiders en leden van de opleidingsgroep t.b.v.de medische vervolgopleidingen - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Renal Round regio Brabant - lokatie: Eindhoven (NL)

Teach the Teacher Opfriscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

Workshop Werkdruk herkennen en bespreken - lokatie: Dordrecht (NL)

ECCO 2021: European Cancer Summit - lokatie: Brussel (BE)

ERC/NRR Advanced Life Support (ALS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

ERC/NRR Advanced Life Support (ALS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Jaarlijks SCEN symposium Noord Holland Noord 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

NVMO Congres 2021 - lokatie: Bergen (NL)

Opleiding Scen-arts 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Post PROSCA - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie: Amsterdam (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie:

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Teaching on the Run: module 1 - opleiden in de dagelijkse praktijk - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

2021 Wetenschappelijke dag Ouderengeneeskunde (NIV en NVKG) - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Castricum (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Alpha Omega Congres 2021 - lokatie: Ede (NL)

Amsterdams Symposium Hematologie 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basiscursus Echografie AIOS Interne geneeskunde - lokatie: Leiden (NL)

DIALYSIS INITIATIVES NEPHROLOGISTS 2021 (DIN) - lokatie: Vaals (NL)

IBD Dagen - Vragen uit de praktijk - lokatie: Den Dolder (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2021-2022 - lokatie: Leiden (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

NVMO Oncologiedagen 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Op hoop van zegen?! Een inspirerende cursus rond medisch-ethische dilemma's. - lokatie: Ermelo (NL)

Persoonlijk leiderschap - lokatie: Nootdorp (NL)

Querido cursus - Rotterdamse fysiologie cursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Teach the Teachers III - de opleider als regisseur van de opleiding - lokatie: Utrecht (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Arnhem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Clinical leadership - tranche 7 - lokatie:

Falk Symposium 2021 (nr. 226) - lokatie: Zürich (CH)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Opleiding tot medisch coach level II - lokatie: Bennekom (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Tweedaagse Interactie Multidisciplinaire Masterclass Voeding & Intensive Care 2021 - lokatie: Ede (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Enschede (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Basic Life Support - lokatie: Leiderdorp (NL)

Basic Life Support - lokatie: Leiderdorp (NL)

Cardiologie & Vasculaire geneeskunde - lokatie: Leiden (NL)

Emergency care training - lokatie: The Bottom (AN)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

T-Pensant Utrecht - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Utrecht (NL)

TtT Optimaliseren EPA-gericht opleiden - lokatie: Hoofddorp (NL)

Verdiepende training voor consulenten palliatieve zorg met aandacht voor het systeem van de patiënt en het behandelteam - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Werkdruk herkennen en bespreken - lokatie: Dordrecht (NL)

14th Netherlands Conference on HIV Pathogenesis, Epidemiology, Prevention and Treatment - lokatie:

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Begeleiden en beoordelen - lokatie: Venlo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwijndrecht (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Interne Geneeskunde - lokatie:

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Roermond (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Myeloma Masterclass Online - lokatie:

Patientjourney - lokatie: Almelo (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Speak Up dear! - 2-daagse Presentatie- en Profileringstraining voor vrouwen - lokatie: Zeist (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the Run: module 10 - Feedback tussen collega’s - lokatie: Groningen (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

46e Erasmus Endocrinologie Cursus - lokatie: Eindhoven (NL)

Antibioticagebruik in de praktijk - lokatie: Zwolle (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Beter samenwerken met collega’s. Non-Technical-Skills: Hoe leid je daarin op? - lokatie: Leiden (NL)

Bevlogenheid (samen fit blijven) - lokatie:

BGS Autumn Meeting 2021 (British Geriatrics Society) - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

e-Master Class Programme Haemodynamic Monitoring (ESICM) - lokatie:

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Haal het beste uit jezelf - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Live webcast ASN Highlights 2021 - lokatie: Hilversum (NL)

NIV Snapperinstituut Interne Geneeskunde 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Patiëntveilig werken met behulp van CRM - lokatie: Bilthoven (NL)

25ste Kliniek van Duizeligheid en Evenwichtstoornissen - lokatie: Vaals (NL)

35th Erasmus Liver Day - lokatie:

8e Oncologie Symposium van het Noorden - lokatie: Heerenveen (NL)

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Brummen (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

ATLS Refresher course - lokatie: Bakkeveen (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Chronische nierschade bij patiënten met of zonder diabetes type 2 - lokatie: Ridderkerk (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Ravenstein (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Feedback in een veilig leerklimaat tijdens de overdracht - lokatie: Alkmaar (NL)

Gender in de spreekkamer, durf het verschil te maken - lokatie: Nijmegen (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

NephSAP meeting: End Stage Kidney Disease - lokatie: Thorn (NL)

NVIVG-cursus Vasculitis en systeemziekte-gerelateerde vasculopathie voor de vasculist - lokatie: Groningen (NL)

Professionalisering van opleiders en leden van de opleidingsgroep t.b.v.de medische vervolgopleidingen - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

SIRE training - lokatie: Delft (NL)

Superb supervision junior - mentoring your PhD candidate towards responsible conduct of research - lokatie: Amsterdam (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher Feedback geven aan AIOS - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie:

Transformationeel leiderschap en bewustzijn - lokatie: Oirschot (NL)

TtT - Workshop Faciliteren van actief leren - lokatie: Utrecht (NL)

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Motiverende gespreksvoering - lokatie:

Workshop Motiverende gespreksvoering - lokatie:

12e Nederlands Trombose Congres - lokatie: Zeist (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Complete zorg voor de kwetsbare oudere in het ziekenhuis - lokatie: Groningen (NL)

Havensymposium 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

HMIMS - lokatie: Tilburg (NL)

MLTD 2021: International Congress on Thrombosis - lokatie:

Moeilijke patiënten - lokatie: Soesterberg (NL)

Symposium - lokatie:

WMO-GCP training - lokatie: Delft (NL)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Corle (NL)

De Zeven Hoofdzonden - lokatie: Ermelo (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

Duaal Leiderschap - lokatie: Garderen (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Almere (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Infecties bij de immuungecompromitteerde patiënt - lokatie: Zwolle (NL)

Infecties bij de immuungecompromitteerde patiënt - lokatie: Zwolle (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Obesitas Overleg 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teachers-Plus: EPA's gebruiken in de opleiding - lokatie: Leiden (NL)

Teaching on the Run: module 10 - Feedback tussen collega’s - lokatie: Leeuwarden (NL)

Tijdig in gesprek over behandelgrenzen - lokatie: Harderwijk (NL)

Training Praten met kinderen en ouders over seksueel misbruik - lokatie: Amersfoort (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Drachten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie:

ERC/NRR Refresher Advanced Life Support (ALS, herhaling) - lokatie: Maastricht (NL)

Gered door de hamer?! Ontsnap aan zinloos vergaderen - lokatie: Brummen (NL)

Masterclass "En toen werd je zelf ziek" - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Mythen, Missers & Maatwerk + Meesterwerk Circulatie 2021 - lokatie: Tiel (NL)

Obesitas Overleg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Regionale Klinische Avond Interne Geneeskunde - lokatie: Rotterdam (NL)

Workshop Nefrologie Papendal - lokatie: Arnhem (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Maastricht (NL)

Betere zorg bij wegrakingen van volwassenen én kinderen - lokatie: Utrecht (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

DEUS Point-of-Care Echocardiografie - lokatie: Hoevelaken (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Interne Geneeskunde - lokatie:

DEUS Point-of-Care Echografie Nefrologie - lokatie: Hoevelaken (NL)

Door denken voor dokters. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Brummen (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief (Basis 1) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Hybrid ADDRM 2021 - lokatie: Wageningen (NL)

Introductie patiëntveilig werken met CRM - lokatie: Enschede (NL)

Masterclass – Perspectieven in de gynaecologische-oncologie “Van diagnostiek tot behandeling” - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Startscholing Mentoraat Master Epicurus - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Teach the Teacher - lokatie: Ridderkerk (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Almelo (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

11de DUOS Jaarsymposium - lokatie: Utrecht (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Berliner Dialyse Seminar 2021 - lokatie: Berlijn (DE)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Oude Meer (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Hoevelaken (NL)

TtT - Workshop Faciliteren van actief leren - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

Cricourse: workshop in luchtwegmanagement - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Chronische nierschade bij patiënten met of zonder diabetes type 2 - lokatie: Uden (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Corle (NL)

Docentprofessionalisering Medische Vervolgopleidingen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

SOA 2021: State of the Art Meeting Intensive Care Society (ICS) - lokatie:

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher Basistraining Opleiden binnen de Medische Vervolgopleidingen - lokatie: Utrecht (NL)

14e Jaarsymposium Endocrinologie 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Safety-II (online) - lokatie:

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

MOET providercourse - lokatie: Tilburg (NL)

SABCS 2021: Annual San Antonio Breast Cancer Symposium - lokatie: San Antonio (US)

Starttraining PT voor mentoren - lokatie:

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Training Expertisecentrum Euthanasie - Introductietraining - lokatie: Den Haag (NL)

ABCDE Methodiek cursus - lokatie: Maastricht (NL)

Chronische nierschade bij patiënten met of zonder diabetes type 2 - lokatie: Amsterdam (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Utrecht (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Utrecht (NL)

Nieren en spieren (afscheidssymposium dr. R. Wulkan) - lokatie:

NIV cursus Echografie 2021 - lokatie: Ede (NL)

Obesitas Overleg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Houten (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Eibergen (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Ermelo (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Klinisch Opleiden: Inspireren en Groei - lokatie: Nijmegen (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Newborn Life Support - lokatie:

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach The Teacher: basis - lokatie: Geleen (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Alkmaar (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Alkmaar (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Catharijnecursus 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

HMIMS - lokatie: Emmen (NL)

NVMSR Themamiddag “Verzekeringstechnische en juridische aspecten van het rapporteren” - lokatie: Nijkerk (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

ASH 2021 VIRTUAL: Annual Meeting American Society of Haematology - lokatie:

UEGW/WCOG 2021: World Congress of Gastroenterology - lokatie: Dubai (AE)

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Corle (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Slikken of stikken? De leukste masterclass over prikken, pillen en poeders - lokatie: Brummen (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Hart Leiderschap - lokatie:

Introductie patiëntveilig werken met CRM - lokatie: Enschede (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2021 - lokatie: Ede (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Succesvol veranderen: beïnvloeden en begeleiden van veranderingen binnen de MVO - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Feedback - lokatie: Groningen (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden - lokatie: Maastricht (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

San Antonio in het bos 2021 - lokatie: Den Dolder (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Thematische Advanced Life Support Management - lokatie: Houten (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Dordrecht (NL)

Training Safety-II: toepassingen in de praktijk - lokatie:

14e Nationale Voedingscongres - lokatie: Tiel (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Basistraining Vitaal bedreigde patiënt 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Ermelo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Interne Geneeskunde - lokatie: Houten (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

De Academie | Kracht van Confrontatie - lokatie: Utrecht (NL)

Haal het beste uit jezelf - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Workshop Feedback - lokatie: Groningen (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

NIV Kennisspel 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

SCEN-artsen bijeenkomsten 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Op goed geluk! Moderne levenskunst voor artsen - lokatie: Brummen (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Opleiding tot medisch coach level I - lokatie: Bennekom (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Aan de Slag! leergroep – Leiderschapstraject Slagkracht - lokatie: Rotterdam (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Brummen (NL)

Teamscholing Neurorevalidatie - lokatie: Leiden (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop Feedback - lokatie: Groningen (NL)

Immediate Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Cursus Relationeel trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

NIV cursus Echografie 2022 - lokatie: Ede (NL)

ASCO Satelite Symposium: Gastrointestinal Cancers (2022) - lokatie: San Francisco (US)

Leergang Clinical Leadership / voor medisch specialisten in een (toekomstige) leidinggevende rol - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Utrecht (NL)

Door denken voor dokters. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Leersum (NL)

Endocrine Update 2022 (Mayo) - lokatie: Lahaina (US)

Bijscholing LVAK Basisdagen - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Amsterdam (NL)

Transformationeel leiderschap en bewustzijn - lokatie: Oirschot (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Falk Symposium 2022 (nr. 226) - lokatie: Mannheim (DE)

"Kanker op de werkvloer" - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Agressie Management - lokatie: Nijmegen (NL)

EAHAD 2022 VIRTUAL: Annual Congress European Association for Haemophilia and Allied Disorders - lokatie:

LOIG 2022 * Save the date *

TCT 2022: Transplantation and Cellular Therapy Meetings - lokatie: Salt Lake City (US)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Leersum (NL)

Transplantatie Symposium 2022 - lokatie: Den Dolder (NL)

SCCM 2022: Annual Meeting Society of Critical Care Medicine Congres - lokatie: Puerto Rico (PR)

SCCM 2022: Annual Meeting Society of Critical Care Medicine Congres - lokatie: Puerto Rico (PR)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

Master of Medical Education 2022/2023 - lokatie: Bern (CH)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Regionale online bijeenkomsten Cardiale Amyloïdose, herkenning, typering en behandeling - lokatie:

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

Door één deur. Zonder stress lekker samenwerken - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Cardio-renal Grand Rounds - lokatie: Zeist (NL)

Ja dokter, nee dokter! Receptuur voor een soepel spreekuur - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Opleidingsmodule “Onafhankelijk Medisch Onderzoek inzake Medisch Handelen en Medische Aansprakelijkheid” - lokatie: Nijkerk (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Suïcide & Suïcidepreventie - lokatie: Zeist (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Infectieuze endocarditis - lokatie: Houten (NL)

Opleiding tot medisch coach level I - lokatie: Bennekom (NL)

CROI 2022: Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections - lokatie: Denver (US)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Ermelo (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Tweedaagse masterclass Complexity Thinking - lokatie: Lunteren (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

NIV cursus Echografie 2022 - lokatie: Zwolle (NL)

Opleiding Scen-arts 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

ASCO Satelite Symposium: Genito-Urinary Cancers (2022) - lokatie: San Francisco (US)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Gered door de hamer?! Ontsnap aan zinloos vergaderen - lokatie: Leersum (NL)

Opleiding tot medisch coach level II - lokatie: Bennekom (NL)

WCN 2022: World Congress Nephrology - lokatie: Kuala Lumpur (MY)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Leergang jonge klaren (word de medisch specialist die je wilt zijn) - lokatie: Bennekom (NL)

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Utrecht (NL)

ESMO TAT 2022: Targeted Anticancer Therapies Congress - lokatie: Paris (FR)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Inleiding Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Vakgroepvoorzitter - lokatie: Utrecht (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

ECIM 2022: European Congress of Internal Medicine (EFIM) - lokatie: Malaga (ES)

Startscholing Mentoraat Master Epicurus - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Nephrology 2022 (Harvard Medical School) - lokatie:

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Teach The Teacher: basis - lokatie: Geleen (NL)

ASCPT 2022: Annual Meeting American Society Clinical Pharmacological Therapeutics - lokatie: Denver (US)

NIV cursus Echografie 2022 - lokatie: Ede (NL)

2022 Nephrologisches Seminar Heidelberg - lokatie: Heidelberg (DE)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

EBMT 2022: European Group for Blood and Marrow Transplantation - lokatie: Praag (CZ)

Klinische Bootcamp presteren onder druk in de klinische setting - lokatie: Bilthoven (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

4th Maastricht Consensus Conference on Thrombosis (MCCT) - lokatie: Maastricht (NL)

EBCC-13 2021: European Breast Cancer Conference - lokatie: Barcelona (ES)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Basiscursus 2022 “Medisch Specialistische Rapportage” - lokatie: Nijkerk (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

ASPEN 2022: Nutrition Science & Practice Conference - lokatie: Seattle (US)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

ACC.22: Annual Scientific Session American College of Cardiology - lokatie: Washington, Washington D.C. (US)

Aan de Slag! leergroep – Leiderschapstraject Slagkracht - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

EASL / ILC 2022: The International Liver Congress - lokatie: Londen (GB)

Education4Care nascholing op Terschelling - lokatie: Terschelling (NL)

NIV cursus Echografie 2022 - lokatie: Ede (NL)

Ouderengeneeskunde Maastricht 2.0 'actualiteit en ontwikkelingen' 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

AACR 2022: Annual Meeting of the American Association for Cancer Research - lokatie: New Orleans (US)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Leersum (NL)

Thyroidea International Summit on Thyroid Topics - lokatie: Como (IT)

ECCMID 2022: European Congress on Clinical Microbiology and Infectious Diseases - lokatie: Lissabon (PT)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

IM Meeting 2022: Internal Medicine Meeting (ACP) - lokatie: Chicago (US)

ANZICS 2022: Intensive Care Annual Scientific Meeting - lokatie: Sydney (AU)

EMS 2022: European Emergency Medicine Congress - lokatie: Glasgow (GB)

Euro-ELSO 2022 - lokatie: Londen (GB)

ECTS 2022: European Calcified Tissue Society - lokatie: Helsinki (FI)

WFH 2022: International Congress of the World Federation of Hemophilia - lokatie: Montreal (CA)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

NIV cursus Echografie 2022 - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Opleiding Scen-arts 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

ATS 2022: Annual Meeting American Thoracic Society - lokatie: San Francisco (US)

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Antibioticagebruik in de praktijk - lokatie: Zwolle (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Leersum (NL)

Effectief handelen in stressvolle situaties en periodes - lokatie: De Koog (NL)

ERA-EDTA 2022: Congress European Renal Association / European Dialysis and Transplant Association - lokatie: Parijs (FR)

DDW 2022: Digestive Disease Week - lokatie: San Diego (US)

ECE 2022: Digital European Congress of Endocrinology - lokatie: Milaan (IT)

EAS 2022: Congress European Atherosclerosis Society - lokatie: Milaan (IT)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

EAPCCT 2022: International Congress of the European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists - lokatie: Tallinn (EE)

ISLH 2021: International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology - lokatie: Bologna (IT)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Brummen (NL)

ADA 2022: Scientific Sessions of the American Diabetes Association - lokatie: New Orleans (US)

ASCO 2022: Annual Meeting of the American Society for Clinical Oncology - lokatie: Chicago (US)

ATC 2022:American Transplant Congress - lokatie: Boston (US)

ISBT 2022: International Society of Blood Transfusion - International Congress - lokatie: Kuala Lumpur (MY)

Startscholing Mentoraat Master Epicurus - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

2e Nascholingscursus Casuïstiek in de nefrologie, Nier op Schier voor internist-nefrologen - lokatie: Schiermonnikoog (NL)

ESCD 2022: Congress of the European Society of Contact Dermatitis - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Vakgroepvoorzitter - lokatie: Utrecht (NL)

NVIAG congres 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

ASM Microbe 2022 - lokatie: Washington D.C. (US)

EHA 2022: Annual Symposium European Hematology Association - lokatie:

Management voor stafbesturen - lokatie: Zeist (NL)

Klinische Bootcamp presteren onder druk in de klinische setting - lokatie: Bilthoven (NL)

ENDO 2022: Annual Meeting Endocrine Society - lokatie: Atlanta (US)

ESHG 2022: European Society for Human Genetics - lokatie: Wenen (AT)

IAGG 2022: World Congress International Association of Gerontology and Geriatrics - lokatie: Buenos Aires (AR)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Effectief handelen in stressvolle situaties en periodes - lokatie: De Koog (NL)

NIV cursus Echografie 2022 - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

Slikken of stikken? De leukste masterclass over prikken, pillen en poeders - lokatie: Brummen (NL)

WCGIC 2022: ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer - lokatie: Barcelona (ES)

Zeker en vast. Ontdek het fundament van de medische wetenschap - lokatie: Brummen (NL)

Aan de Slag! leergroep – Leiderschapstraject Slagkracht - lokatie: Rotterdam (NL)

NIV cursus Echografie 2022 - lokatie: Ede (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

WorldPharma 2022: World Congress of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR) - lokatie: Glasgow (GB)

International AIDS Conference 2022 - lokatie: Montréal (CA)

ISPD 2022: International Society for Peritoneal Dialysis - lokatie: Singapore (SG)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

ASCO Satelite Symposium: Breast Cancer (2022) - lokatie: San Francisco (US)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Leersum (NL)

HIS 2022: Immunocompromised Host Society - lokatie: Bazel (CH)

ASBMR 2022: American Society of Bone and Mineral Research - lokatie: Austin (US)

ESMO 2022: Congress European Society for Medical Oncology - lokatie: Paris (FR)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

Antibioticagebruik in de praktijk - lokatie: Maastricht (NL)

ICEM 2022: International Conference on Emergency Medicine - lokatie: Melbourne (AU)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Masterclass Ethiek voor medici - lokatie: Utrecht (NL)

ICTDMCT 2022: International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology - lokatie: Praag (CZ)

EASD 2022: Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes - lokatie: Stockholm (SE)

Teach The Teacher: basis - lokatie: Geleen (NL)

Besturen medische staf revalidatie-instellingen - lokatie: Utrecht (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

IGCS 2022: Global Meeting (International Gynecologic Cancer Society) - lokatie: New York City (US)

EUGMS 2022: Annual Congress European Union Geriatric Medicine Society - lokatie: Londen (GB)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

ACEP 2022: American College of Emergency Physicians Scientific Assembly - lokatie: San Francisco (US)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

ECNP 2022: European College of Neuropsychopharmacology - lokatie: München (DE)

UEGW 2022: United European Gastroenterology Week - lokatie: Wenen (AT)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

ISH 2022: Annual Meeting European & International Society of Hypertension - lokatie: Kioto (JP)

IVBM 2021: International Vascular Biology Meeting - lokatie: San Francisco (US)

EuSEM 2022: European Congress on Emergency Medicine - lokatie: Berlijn (DE)

UICC 2022: World Cancer Congress - lokatie: Genève (CH)

ATA 2022: Annual Meeting of the American Thyroid Association - lokatie: Montréal (CA)

WCIM 2022: World Congress of Internal Medicine - lokatie: Moskou (RU)

HIV Glasgow 2022: International Congress on Drug Therapy in HIV Infection - lokatie: Glasgow (GB)

ASTMH 2022: Annual Meeting American Society of Tropical Medicine and Hygiene - lokatie: Seattle (US)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Inleiding Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Utrecht (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Ermelo (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Masterclass Vakgroepvoorzitter - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

ICC 2021: International Congress of Chemotherapy and Infection - lokatie: Perth (AU)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

SABCS 2022: Annual San Antonio Breast Cancer Symposium - lokatie: San Antonio (US)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

NIV Kennisspel 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

ASCO Satelite Symposium: Gastrointestinal Cancers (2023) - lokatie: San Francisco (US)

LOIG 2023  * Save the date * 

TCT 2023: Transplantation and Cellular Therapy Meetings - lokatie: Orlando (US)

IM Meeting 2023: Internal Medicine Meeting (ACP) - lokatie: San Diego (US)

ICEM 2023: International Conference on Emergency Medicine - lokatie: Amsterdam (NL)

ATA 2023: Annual Meeting of the American Thyroid Association - lokatie: Washington (US)

ECNP 2023: European College of Neuropsychopharmacology - lokatie: Barcelona (ES)

ACEP 2023: American College of Emergency Physicians Scientific Assembly - lokatie: Philadelphia (US)

ASBMR 2023: American Society of Bone and Mineral Research - lokatie: Vancouver (CA)

ASCO Satelite Symposium: Gastrointestinal Cancers (2024) - lokatie: San Francisco (US)

IM Meeting 2024: Internal Medicine Meeting (ACP) - lokatie: Boston (US)

ESA 2024: European Symposium on Aerobiology - lokatie: Vilnius (LT)

ECNP 2024: European College of Neuropsychopharmacology - lokatie: Milaan (IT)