IRIM 2021 * LIVE STREAMING *: Annual Intensive Review of Internal Medicine Course (Harvard) - lokatie:

(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
(Neo-)adjuvante behandeling van het melanoom
2019-2021: Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
2019-2021: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2019-2021: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2020-2022 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2020-2022: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2019-3
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2019-3
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2019-4
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2019-4
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2020-1
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2020-1
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2020-2
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2020-2
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2020-3
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2020-3
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2020-4
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2020-4
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2021-1
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2021-1
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2021-2
abcdeSIM 2019-2
Aging Academy 2020-1
Aging Academy nr. 2
Antibiotica allergie
Basisopleiding Functionaris Gegevensbescherming
Behandelbeleid
Behandeling van hoofd-halstumoren met immuuntherapie
Behandeling vroeg stadium melanoom
Biosimilars op maat voor artsen en apothekers
Borstkanker Behandeling Beter symposium - On demand
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL e-learning Ondersteunen bij Samen beslissen
BSL e-learning Procedurele sedatie en analgesie (PSA) - voor artsen
BSL e-learning Samen beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden
BSL e-learning Samen beslissen in de palliatieve zorg
BSL e-learning Samen beslissen met patiënten
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
BSL_E_Vitaal bedreigd - Volwassene - voor artsen
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
Cardiovasculair risico en lipiden management: hoe ver wil je gaan?
CAR-T Masterclass 2021
CBRN E-learning
Chronische hepatitis B & C
CLL-update 2020
CMV in CMV+ allogenic HSCT recipients - e-learning
Colorectaal carcinoom
COVID-19 | Wetenschappelijke en praktische update
COVID-19 in de klinische praktijk
CT-bevindingen bij COVID-19 pneumonie
CT-bevindingen bij COVID-19 pneumonie
DBC's en wat je ermee moet
De politieke actualiteit in de zorg
Dieetmaatregelen bij metabole ziekten
Drieluik mammacarcinoom 2019 deel 1: triple negatief mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2019 deel 2: hormoongevoelig mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2019 deel 3: HER2-positief mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2020 deel 1: triple negatief mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2020 deel 2: HER2-positief mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2020 deel 3: hormoongevoelig mammacarcinoom
e-CME Begin goed, zorg goed
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
ECTR Expert
ECTR Indieningsproces
ECTR Uitvoering onderzoek
Effectief communiceren in de zorg
E-learning Begrijpelijk communiceren
E-learning Beyond HbA1c
e-learning focus op immuunsysteem en darmmicrobioom
E-Learning Gastro-enterologische oncologie
E-Learning Gastro-enterologische oncologie Module 3 en 4
E-learning Kwetsbare ouderen Medisch Specialisten
E-learning MGV 'Verdieping'
E-learning Osteoporosis – VERO subgroup analyses results
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning serie 'Obesitas en COVID-19'
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
E-learning Ziekte van Gaucher
E-learning: De nieuwe multidisciplinaire richtlijn ‘Allergie van de bovenste luchtwegen’
E-learning: Gedeelde besluitvorming met kankerpatiënten
E-learning: Genetica, de basis
E-learning: Obesitas Jaaroverzicht 2020
E-learning: Time in Range in de praktijk, nut of noodzaak?
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert DEUS Echografie
e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
e-Xpert: Acute Neurologie
e-Xpert: Advanced Life Support
e-Xpert: Antistolling (SKB Winterswijk)
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Crew Resource Management (CRM)
e-Xpert: De vitaal bedreigde patiënt (St. Jansdal)
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – De primary survey en A, B, C, D, E
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Secondary survey
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
Familiaire Hypercholesterolemie - LEEFH Educatie Serie
FocusVasculair 2019-3
FocusVasculair 2019-4
FocusVasculair 2020-1
FocusVasculair 2020-2
FocusVasculair 2020-2
FocusVasculair 2020-3
FocusVasculair 2020-4
FocusVasculair 2021-1
FocusVasculair 2021-1
FocusVasculair 2021-2
Gedeelde Besluitvorming
Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding
GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
Good Clinical Practice (GCP)
Handhygiëne
Health Informatics (9 modules)
Hemato-oncologische zorg in het COVID-19 tijdperk, wat hebben we geleerd?
Het goede gesprek
Infectiepreventie: medewerkers met direct/intensief patiëntencontact (Zorgpad PRO)
Instituties, wetten en spelers in de zorg
Interculturele Coronazorg
Interculturele Coronazorg
ISTH 2019 in review
ISTH journaals 2020
Kanker & Leven
Kanker & Leven: plenaire programma
Keten van orgaandonatie
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Lang Leve het donororgaan; over CVRM en therapietrouw
Meet the Author | Othman Al-Sawaf
Meet the Author: melanoom
Meet the Author: prof. dr. Mark Levis
Meet the Author: RCC
Moleculaire diagnostiek in de oncologie | deel 1
Moleculaire diagnostiek in de oncologie | deel 2
MOOC Kidney transplantation
Motiverende gespreksvoering: online oefenen met simulaties
Nascholing "This is CAR T"
Nascholing ALL - nieuwe therapieën en toxiciteit
Nascholing niercelcarcinoom
Nascholing ovariumcarcinoom
Nascholingsmagazine Longziekten nr. 9 - 2020 - COVID-19: van diagnose tot complicaties
Nefrogenetica
NFU - Advanced Training Program Waardegedreven Zorg
Niercelcarcinoom | Een nieuwe eerste lijn
Nieuwe inzichten in LDL-c verlaging en praktische implementatie van nieuwe richtlijnen
NTvG CME
On Demand versie op basis van 360° Meeting Live Webinar 25/04
On demand web-tv ADA Highlights 2019
On demand web-tv ADA Highlights 2020
On demand web-tv Hypofosfatemische Rachitis
Oncologische zorg in het COVID-19 tijdperk, wat hebben we geleerd?
On-demand Masterclass Vergevorderd plaveiselcelcarcinoom
On-demand webcast Antistolling bij patiënten met kankergeassocieerde trombose
On-demand webcast ASN Highlights 2020
On-demand webcast Darmgezondheid bij jong en oud
On-demand webcast Darmgezondheid: diagnostiek en het brein
On-demand webcast Diagnostiek bij nierfalen eci - de actuele stand van zaken (heraccr.)
On-demand webcast EASD Highlights 2019
On-demand webcast EASD Highlights 2020
On-demand webcast Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard
On-demand webcast Hematologie in beeld - Anemie
On-demand webcast Hematologie in beeld - Trombocytopenie
On-demand webcast Mineral homeostasis and the bone; the interplay of calcium, phosphate, and vitamin D
On-demand webcast Nierfalen: hebben uw patiënten altijd de ‘juiste’ diagnose?
On-demand webcast PAV in de praktijk
On-demand webcast Precisiezorg is dichterbij dan we denken
On-demand webcast RAAS inhibitie anno 2021: wat is optimaal?
On-demand webcast Sac regression: a new paradigm shift?
On-demand webcast Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC
On-demand webcast Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC
On-demand webcast Terugkerende koortssyndromen: steeds beter te (be)grijpen en behandelen
On-demand webcast The ART of Preventing Kidney Damage
On-demand webcast Update systemische sclerose
Online Course: Kennis van zorgkosten
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online Course: Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief
Online geriatriedag 2021 - On demand
Online nascholing “Advanced systemische mastocytose” 2019
Online nascholing immuuntherapie. Module 10: Samenwerking bij, en behandeling van niercelcarcinoom
Online nascholing immuuntherapie. Module 11: Gemetastaseerd melanoom, Deel 1
Online nascholing immuuntherapie. Module 3: Combinatietherapie
Online nascholing immuuntherapie.Module 11: Gemetastaseerd melanoom, Deel 2
Online trainingsprogramma Samen Beslissen
Online WMO/GCP training KABIZ(NVFZ)-OA-ZA-NVFG
Online WMO-GCP herregistratie / Refresher training
Ontwikkelingen in de behandeling van CML en moleculaire diagnostiek
Pathologieforum: BRCA- en HRD-bepalingen
Preconceptiezorg
Preventie Postpartum Depressie
Privacy en informatieveiligheid
Professionalism in an era of change
Prostaatcarcinoom | Ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit van leven
Reanimatie voor volwassenen
Samen Beslissen
SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
The challenges treating advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma
Treatment of advanced melanoma
Tweeluik AML - deel 1
Tweeluik AML - deel 2
Tweeluik MM deel 2 | R/R MM
Tweeluik Multipel Myeloom deel 1 | Eerstelijnsbehandeling
Tweeluik prostaatcarcinoom, deel 1 | Behandeling en kwaliteit van leven
Update Hodgkin lymfoom 2021
Update richtlijn CLL
Upper GI-tumoren
Verslaving onder artsen
video-based e-learning XLH
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Webinar: ‘Highlights Post Glasgow 2020’
Webinars COVID-19 4 november 2020 (eerste van nieuwe reeks)
WebTV: De cardio-renale revolutie in diabetes: bent u er klaar voor?
Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
Werken met een meldcode in de ggz
WMO/GCP- en BROK-herregistratie NVHVV-V&V-VSR
Zeggen waar het op staat
Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
ZiROP.nl

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Ins & outs over overgewicht en obesitas - in 60 minuten - lokatie:

Haal het beste uit jezelf - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Training IFMS auditoren - lokatie:

Training Samen Beslissen - lokatie: Gorinchem (NL)

Ontwikkelingen in de zorg - lokatie: Dirkshorn (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Project Casuïstiek bespreking - lokatie: Bilthoven (NL)

2021 Intensive Review of Nephrology (Harvard) - lokatie:

Multiprofessional Critical Care Review: Adult Course (SCCM) - lokatie: Chicago (US)

MCL leiderschapsLAB - lokatie: Leeuwarden (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the Teacher verdiepingsmodule 'Effectief inzetten van opleidingsmomenten'. - lokatie: Hilversum (NL)

Workshop: Selecteren van de aios - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Ins & outs over overgewicht en obesitas - in 60 minuten - lokatie:

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

masterclass voor startende opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie: Amsterdam (NL)

Vermoeidheid bij kanker - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Value Based Healthcare - lokatie: Rotterdam (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Ins & outs over overgewicht en obesitas - in 60 minuten - lokatie:

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Haal het beste uit jezelf - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

ESC 2021: European Society of Cardiology Congress - lokatie:

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding Kort - lokatie: Waalre (NL)

ESOT 2021: European Society for Organ Transplantation - lokatie: Milano (IT)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Ermelo (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Hoogeveen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

ISICEM 2021: International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine - lokatie: Brussel (BE)

ISICEM 2021: International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine - lokatie: Brussel (BE)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Antibioticagebruik in de praktijk - lokatie: Maastricht (NL)

BCT basistraining - lokatie: Veldhoven (NL)

Collegereeks Management in de zorg - 2021 - lokatie: Breukelen (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Registratie aan de Bron game - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT Basisopleiding Kort - lokatie: Waalre (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Ermelo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief (Basis 1) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Immunotherapie 2.0 voor auto-immuun aandoeningen: de neonatale Fc receptor - lokatie: Amsterdam (NL)

Project Casuïstiek bespreking - lokatie: Bilthoven (NL)

Starttraining PT voor mentoren - lokatie:

Teach the Teacher Feedback geven aan AIOS - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Zingeving in de spreekkamer (meerdaagse) - lokatie: Menton (FR)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Falk Symposium 2021 (nr. 225) - lokatie: Athene (GR)

Periprosthetic Joint and Fracture Related Infections - lokatie: 1014 DD Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding Kort - lokatie: Waalre (NL)

ETA 2021: Annual Meeting of the European Thyroid Association - lokatie:

ERS 2021: European Respiratory Society - lokatie:

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN IN DE MEDISCH CONTEXT - lokatie: Amsterdam (NL)

ISFP 2021: International Congress of the International Society for Fibrinolysis and Proteolysis - lokatie: Caen (FR)

Live webcast Expertdebat SLE en lupus nefritis - lokatie: Hilversum (NL)

Management Development voor Medisch Specialisten - lokatie: Ravenstein (NL)

Refereeravond Spondylodiscitis - lokatie: Nijmegen (NL)

Röntgentechniek en stralingshygiëne - lokatie: Mill (NL)

Strategisch Leiderschap - lokatie: Zeist (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Value Based Healthcare, kosteneffectiviteit en bekostiging strategieën in de gezondheidszorg - lokatie:

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

3e Masterclass CML Nootdorp - lokatie: Nootdorp (NL)

3S: Green belt Lean Leiderschap training - lokatie: Enschede (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Houten (NL)

ESPEN Virtual Congress on Clinical Nutrition & Metabolism 2021 - lokatie: Genève (CH)

Innovatieve oncolytica - lokatie: Breukelen (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Landschap van gemetastaseerde borstkanker - MeanderMC - lokatie: Utrecht (NL)

Leergang CMIO/CNIO: Module 10 "Disruptie" - lokatie: Amersfoort (NL)

leergang strategisch leiderschap voor vrouwelijke artsen - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Leiderschapsprogramma Hoger Kader - lokatie: Leiden (NL)

Pharmacology 2021 ONLINE (BPS) - lokatie:

Praktische scholing 'Het donatiegesprek volgens de nieuwe donorwet' - lokatie:

Teamscholing Neurorevalidatie - lokatie: Leiden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

ABCDE Methodiek cursus - lokatie: Maastricht (NL)

Advanced Program Zorgmanagement - 2021 - lokatie: Breukelen (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Castricum (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Antibiotica allergie in de dagelijkse praktijk - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie:

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Gered door de hamer?! Ontsnap aan zinloos vergaderen - lokatie: Putten (NL)

Hart Leiderschap - lokatie:

Leefstijl bij chronische ziekten - lokatie: Utrecht (NL)

Leergang Activerend Onderwijs (docent professionalisering) - lokatie: Amsterdam (NL)

masterclass coachen van de opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

NIV cursus Echografie 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

NVIC cursus Echografie 2021 - lokatie: Houten (NL)

NVIC cursus Echografie 2021 - lokatie: Houten (NL)

PATH to Optimising Access to Peronalised Cancer Therapy in the Netherlands - lokatie: Nijmegen (NL)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

VASCOG 2021: International Conference of The International Society of Vascular Behavioural and Cognitive Disorders - lokatie:

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Webinar ‘Cardiotoxicity in Chemotherapy: Back to Basics’ - lokatie:

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bij- en nascholing NVIVG 2021-003 - lokatie: Zeist (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

CRM voor instructeurs - lokatie: Bilthoven (NL)

Leaderhip development for course coordinators - lokatie:

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Academische Leergang Strategisch Leiderschap voor Medisch Specialisten - lokatie: De Schiphorst (NL)

CEU 2021: Clinical Endocrinology Update - lokatie:

HMIMS - lokatie: Tilburg (NL)

Kanker & Leven - lokatie:

Symposium Vasculaire Geneeskunde 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

ADHD en Relaties - lokatie: Eemnes (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Basic methods and reasoning in Biostatistics - lokatie:

BBTS 2021: Annual Conference British Blood Transfusion Society - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

De werkplaats van Samen beslissen voor supervisoren - lokatie: Rotterdam (NL)

Multidisciplinaire teamtraining CRM - lokatie: Utrecht (NL)

Pak hypertensie aan - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie: Amsterdam (NL)

SEPSIS dag send out your SOS - lokatie:

Teaching on the Run: module 2 - Korte Praktijk Begeleiding - lokatie: Zwolle (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Ermelo (NL)

Wad'n Workshop melanoom - lokatie: Terschelling-West (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

BKO Basismodule Didactiek - lokatie:

Burn-out - lokatie: San Casciano in Val di Pesa (IT)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Cytologie en histologie van bloed en beenmerg voor medici en klinisch chemici - lokatie: Groningen (NL)

Een virtuele nascholing over trombocytopenie - lokatie:

ESC highlightsessie - lokatie:

Het Gewicht van AD(H)D - lokatie: Amsterdam (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Masterclass HIV & Seksualiteit - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholingsavond Cardiologie - How to diagnose and follow-up myocardial disease - lokatie: Nijmegen (NL)

OSEG Klu - lokatie: Rijen (NL)

Regionale online bijeenkomsten Cardiale Amyloïdose, herkenning, typering en behandeling - lokatie:

Specialisten - lokatie: Arnhem (NL)

Stralingshygiene voor medisch specialisten - lokatie: Terneuzen (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

8th Netherlands International Sepsis Symposium - lokatie: Tiel (NL)

Anorexia - lokatie: Amersfoort (NL)

Antibioticagebruik in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Chronische nierschade bij patiënten met of zonder diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

Chronische pijn en chronische vermoeidheid - verklaren en instandhoudende factoren - lokatie:

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass Ethiek voor medici - lokatie: Utrecht (NL)

PROSA basiscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Masterclass NieuweZorg - lokatie: Amersfoort (NL)

12e WID Expert Meeting - lokatie:

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basiscursus 2021 “Medisch Specialistische Rapportage” - lokatie: Nijkerk (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

Beter met data - lokatie: Dordrecht (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Brummen (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie:

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Putten (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

De Leidse Ouderengeneeskundedagen - lokatie: Leiden (NL)

ESMO 2021: Congress European Society for Medical Oncology - lokatie:

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Gevorderdencursus Cytologie en histologie van bloed en beenmerg voor medici en klinisch chemici - lokatie: Groningen (NL)

Heartfulness intensive - lokatie: Menton (FR)

Huisartsen Symposium Bekkenbodemspreekuur - lokatie: Haarlem (NL)

KOPP-kinderen - lokatie:

Leergang Activerend Onderwijs (docent professionalisering) - lokatie: Amsterdam (NL)

Levensreddend handelen voor medici - lokatie: Utrecht (NL)

masterclass coachen van aios - lokatie: Doorn (NL)

NVIC Najaarscongres 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Opleidertraining voor PA-opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

SIRE training - lokatie: Delft (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Leeuwarden (NL)

The Voice 1-daagse communicatietraining (Coronaproof) met Bianca Tan - lokatie: Doorn (NL)

Training stafbestuur GGZ - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Poortugaal (NL)

Coach de coach Leidse Lijnen. Competentiegericht onderwijs Bachelor Geneeskunde - lokatie: Leiden (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Hoofddorp (NL)

iwCLL 2021: International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukaemia - lokatie:

Vitamine R: Leer hoe je regie, rust en ruimte creëert - lokatie:

ICTDMCT 2021: International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology - lokatie: Rome (IT)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Almelo (NL)

Teach the teacher blended - lokatie: Leiden (NL)

Teach the Teacher Feedback geven aan AIOS - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Tilburg (NL)

Beter beeldbellen in de zorg - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Eibergen (NL)

Cursus Ontwikkelen van blended learning - lokatie: Leiden (NL)

De Academie | Kracht van Confrontatie - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

Introductie patiëntveilig werken met CRM - lokatie: Enschede (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Lean Leiderschap voor medisch specialisten - lokatie:

MOET providercourse - lokatie: Tilburg (NL)

Obesitas Overleg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Patiëntveilig werken met behulp van CRM - lokatie: Bilthoven (NL)

Plaatsbepaling nieuwe middelen bij HR+ HER2- mBC - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

symposium Hematologie; Keynote en Casuïstiek - lokatie: Eelderwolde (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

Verslavend, Nieuwe drugs, de stille epidemie en aanpak van verslaving - lokatie: Amersfoort (NL)

Antibioticagebruik in de praktijk - lokatie: Zwolle (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing LVAK Basisdagen - lokatie:

Door één deur. Zonder stress lekker samenwerken - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Euthanasie belicht - Actualiteiten en besluitvorming voor zorgprofessionals - lokatie: Zeist (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie:

SKO Leergang - lokatie: Utrecht (NL)

12e Twents Hematologie Symposium - lokatie: Delden (NL)

ALS provider - lokatie: Bilthoven (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

BKO Leergang - lokatie: Utrecht (NL)

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Ermelo (NL)

EANO 2021 - Meeting of the European Association of Neuro-Oncology - lokatie: Rotterdam (NL)

Effectief handelen in stressvolle situaties en periodes - lokatie: De Koog (NL)

Het Immunologisch Consult - lokatie:

HMIMS - lokatie: Leiden (NL)

Ja dokter, nee dokter! Receptuur voor een soepel spreekuur - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Leergang Medisch Leiderschap - lokatie: Doorn (NL)

MDS 2021: International Congress on Myelodisplastic Syndromes - lokatie:

MOET providercourse - lokatie: Tilburg (NL)

Opleidingscongres 2020 'Leren leren' - lokatie: Amersfoort (NL)

SGLT2i in de cardiologische praktijk - lokatie: Middenbeemster (NL)

SKO Leergang - lokatie: Weesp (NL)

Stralingshygiene voor medisch specialisten - lokatie: Terneuzen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Workshop De dokter heeft het te druk - lokatie: Eindhoven (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Geneeskunde in de Luchtvaart Oriëntatie Cursus (GLOC) - lokatie: Soesterberg (NL)

Opleidertraining voor PA-opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding tot medisch coach level I - lokatie: Bennekom (NL)

Training in telefonische- en online gesprekvoering - lokatie: Haarlem (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

EASD 2021: Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes - lokatie: Stockholm (SE)

NephSap ; nascholing voor internist-nefrologen - lokatie:

Newborn Life Support - lokatie:

Obesitas Overleg 2021 - lokatie: Eelderwolde (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teacher. Balanceren, bevlogenheid en burn-out in de vervolgopleidingen. - lokatie: Leiden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

TTT+ Feedback in complexe(re) situaties - lokatie: Leiden (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

Dutch Liver Week 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

ECTMIH 2021: European Congress on Tropical Medicine and International Health - lokatie: Bergen (NO)

Medisch Contact Live 'De dokter en de taal' jubileum 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Obesitas Overleg 2021 - lokatie: De Bilt (NL)

Obesitas Overleg 2021 - lokatie: Wassenaar (NL)

Thuishemodialyse nu en in de toekomst - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Verdiepingsscholing ACP gespreksvoering - lokatie: Venlo (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

ATA 2021: Annual Meeting of the American Thyroid Association - lokatie: Scottsdale (US)

ATLS Provider course - lokatie: Gent (BE)

ATLS Provider course - lokatie: Gent (BE)

Compassionate-based Care 1: Compassie kun je leren - lokatie:

ERC/NRR Refresher Advanced Life Support (ALS, herhaling) - lokatie: Maastricht (NL)

ERC/NRR Refresher Advanced Life Support (ALS, herhaling) - lokatie: Maastricht (NL)

ERC/NRR Refresher Advanced Life Support (ALS, herhaling) - lokatie: Maastricht (NL)

Haal het beste uit jezelf - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

ID week 2021: Infectious Diseases Week - lokatie: San Diego (US)

ID week 2021: Infectious Diseases Week - lokatie: San Diego (US)

Mythen, Missers en Maatwerk + Meesterwerk Respiratoir Insufficientie en Beademing 2021 - lokatie: Tiel (NL)

Opleidertraining voor PA-opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Samenwerken rond opleiden - lokatie: Kloetinge (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Antibioticagebruik in de praktijk - lokatie: València (ES)

ASCO Satelite Symposium: Breast Cancer (2021) - lokatie: San Francisco (US)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Hoe ontwerp ik blijvende gedragsverandering? - lokatie:

IGCS 2021: Global Meeting (International Gynecologic Cancer Society) - lokatie: Rome (IT)

Masterclass – Perspectieven in de gynaecologische-oncologie “Van diagnostiek tot behandeling” - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

Mirrors of Medicine - lokatie: Assen (NL)

Röntgentechniek en stralingshygiëne - lokatie: Mill (NL)

Speak Up dear! - 2-daagse Presentatie- en Profileringstraining voor vrouwen - lokatie: Zeist (NL)

Symposium Integrale Wondzorg - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teacher verdiepingsmodule 'Effectief inzetten van opleidingsmomenten'. - lokatie: Blaricum (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Time-Management - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

23e AMSTOL Symposium - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

ASBMR 2021: American Society of Bone and Mineral Research - lokatie: Ontario (CA)

ATLS Provider course - lokatie: Gent (BE)

ATLS Provider course - lokatie: Gent (BE)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Oude Meer (NL)

NERASS najaars webinar - lokatie:

Bakerpraatjes 2.0: Zinnige en onzinnige zorg rond kinderwens, zwangerschap en bevalling - lokatie: Amsterdam (NL)

Burnin Programma / Medisch leiderschap - lokatie: Nieuwegein (NL)

ECNP 2021: European College of Neuropsychopharmacology - lokatie: Lissabon (PT)

ESICM / LIVES 2021: Annual Congres European Society of Intensive Care Medicine - lokatie:

ESICM / LIVES 2021: Annual Congres European Society of Intensive Care Medicine - lokatie:

UEGW 2021 VIRTUAL: United European Gastroenterology Week - lokatie:

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Zenuwblokkades - lokatie:

DEUS Point-of-Care Echocardiografie - lokatie: Hoevelaken (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Nefrologie - lokatie: Hoevelaken (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Hoevelaken (NL)

Duaal Leiderschap - lokatie: Garderen (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Maatwerk Cursus Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties Verkort - lokatie: Groningen (NL)

One Day Medical MBA - lokatie: Amsterdam (NL)

Prostaatkanker Overleg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Enschede (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Live Online (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining Safety-II (online) - lokatie:

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

BKO Leergang - lokatie: Utrecht (NL)

Collegereeks Innovatief leiderschap in de zorg - lokatie: Breukelen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

NephSAP meeting: Disorders of Divalent Ions - lokatie: Oisterwijk (NL)

Patiëntgelijkwaardige begeleiding: Training met Acteur - lokatie: Uden (NL)

SAM 2021: International Conference of the Society of Acute Medicine - lokatie: Londen (GB)

Symposium Calamiteiten - lokatie: Roosendaal (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

ABCDE Methodiek cursus - lokatie: Maastricht (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

ALS recertificering - lokatie: Bilthoven (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Door één deur. Zonder stress lekker samenwerken - lokatie: Leersum (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

ERC/NRR Advanced Life Support (ALS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

ERC/NRR Advanced Life Support (ALS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

HD UNIVERSITY 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

NIV cursus Echografie 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Teach The Teacher: Coachen van aios - lokatie: Geleen (NL)

6e Rembrandt cursus acute en chronische trombo-embolische ziekte 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT Basisopleiding Kort - lokatie: Waalre (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Houten (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Venray (NL)

BSACI 2021: Annual Meeting British Society of Allery and Clinical Immunology - lokatie: Harrogate (GB)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

De Zeven Hoofdzonden - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Interne Geneeskunde - lokatie: Hoevelaken (NL)

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Introductie patiëntveilig werken met CRM - lokatie: Enschede (NL)

Klinische dag NVvH 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Project Casuïstiek bespreking - lokatie: Bilthoven (NL)

Psychoses - lokatie: Amersfoort (NL)

Schitteren door aanwezigheid - lokatie: Leersum (NL)

Training MDS en KIIC volgens NICE/NVIC/NVICV - lokatie: Nieuwegein (NL)

Training MDS en KIIC volgens NICE/NVIC/NVICV - lokatie: Nieuwegein (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

TtT - Workshop Van werk- naar leermoment - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgtraining voor interne auditoren - lokatie: Dordrecht (NL)

Vervolgtraining voor interne auditoren - lokatie: Dordrecht (NL)

Vind jouw 'Why'! - lokatie: Doorn (NL)

"Kanker op de werkvloer" - lokatie: Utrecht (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Bakkeveen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

TIMM 2021: Trends in Medical Mycology - lokatie: Aberdeen (GB)

Visitatietraining 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

ASA 2021: Annual Meeting American Society of Anesthesiologists - lokatie: San Diego (US)

ASA 2021: Annual Meeting American Society of Anesthesiologists - lokatie: San Diego (US)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

De waarde van ontspanning voor gezondheid en herstel na kanker - lokatie: Utrecht (NL)

EUGMS 2021: Annual Congress European Union Geriatric Medicine Society - lokatie: Athene (GR)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

MD Tox Multi-disciplinaire toxicologie cursus 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

MD Tox Multi-disciplinaire toxicologie cursus 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Pre-course Nefrologiedagen - lokatie:

PROSA basiscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Prostaatkanker Overleg 2021 - lokatie: De Bilt (NL)

Prostaatkanker Overleg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

RSTMH 2021 Hybrid: Annual Meeting Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene - lokatie:

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Brummen (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

12e Hematologische bijeenkomst - lokatie: Rotterdam (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

MOET providercourse - lokatie: De Bilt (NL)

Nederlandse Nefrologiedagen - lokatie: Leusden (NL)

Ontbijtsessies Nederlandse Nefrologiedagen - lokatie: Leusden (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie: Amsterdam (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Teach the Teacher Feedback geven aan AIOS - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Van ketenzorg naar netwerkzorg - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Chronische pijn en chronische vermoeidheid - verklaren en instandhoudende factoren - lokatie:

Cursus Ontwikkelen van blended learning - lokatie: Leiden (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Internistendagen 2021

Prostaatkanker Overleg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Brummen (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Introductie patiëntveilig werken met CRM - lokatie: Enschede (NL)

Levensreddend handelen voor medici - lokatie: Utrecht (NL)

MOET providercourse - lokatie: De Bilt (NL)

Patiëntgelijkwaardige begeleiding: Consult in beeld - lokatie: Uden (NL)

Patiëntveilig werken met behulp van CRM - lokatie: Bilthoven (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Emmen (NL)

Teach the Teacher Feedback geven aan AIOS - lokatie: Amsterdam (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Groesbeek (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

2021 Heme Biosynthesis & the Porphyrias - lokatie: Chicago (US)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Poortugaal (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

10e Z.O. Brabants Casuïstiek Symposium Hematologie - lokatie: Eindhoven (NL)

Cardiovascular Summit 2021 - lokatie:

AABB 2021: Annual Meeting American Association of Blood Banks - lokatie:

Advanced Wilderness Life Support (AWLS) - lokatie: Soest (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Opleiding tot medisch coach level I - lokatie: Bennekom (NL)

Themaavond state of the art: Hemofagocyterende lymfohistiocytose en macrohage-activation syndrom - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Safety-II: toepassingen in de praktijk - lokatie:

Newborn Life Support - lokatie:

Teach the Teacher Feedback geven aan AIOS - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

NIV Snapperinstituut Interne Geneeskunde 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Postgraduate Education Course: Cutting edge: Crash course on invasive fungal infections (EFISG, ESCMID) - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

ISHL 2021: International Symposium on Hodgkin Lymphoma - lokatie: Keulen (DE)

ESGO 2021: Biennial International Meeting European Society of Gynaecological Oncology - lokatie: Praag, Praag (CZ)

ACEP 2021: American College of Emergency Physicians Scientific Assembly - lokatie: Boston (US)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Mijn collega en ik - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

10e Nationaal Congres Allergologie & Klinische Immunologie - lokatie: Utrecht (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

ECMO cursus - lokatie:

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Hoofddorp (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Vicenza 2021 VIRTUAL: International Vicenza Course on Critical Care Nephrology - lokatie:

Vicenza 2021 VIRTUAL: International Vicenza Course on Critical Care Nephrology - lokatie:

18th European AIDS Conference - lokatie: Londen (GB)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Denk mee met Menno de Bree: Vrolijk pessimisme - lokatie: Putten (NL)

EuSEM 2021: European Congress on Emergency Medicine - lokatie: Lissabon (PT)

Haal het beste uit jezelf - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Antibiotica allergie in de dagelijkse praktijk - lokatie:

Compassievol Medisch Leiderschap - lokatie: Den Dolder (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

e-Masterclass Programme Mechanical Ventilation – State of the Art 2021 (ESICM) - lokatie:

Newborn Life Support - lokatie:

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Scheemda (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Brummen (NL)

Update Hemostase 2020 - lokatie: Zeist (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Amsterdam (NL)

Zorgvisie | Congres Concentratie en spreiding Acute Zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

PA!N Congres - pijn, ketenzorg en levensloop - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

ALS provider - lokatie: Bilthoven (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Interne Geneeskunde - lokatie: Houten (NL)

Effectief omgaan met klachten en klagers - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Management voor stafbesturen - lokatie: Zeist (NL)

Symposium Multimorbidity (a complex truth for patients, physicians and policymakers) - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Value Based Healthcare, kosteneffectiviteit en bekostiging strategieën in de gezondheidszorg - lokatie:

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Kidney Week 2021 / American Society of Nephrology (ASN) - lokatie: San Diego (US)

Lean Six Sigma 2021 - lokatie: Barchem (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

ABCDE Methodiek cursus - lokatie: Maastricht (NL)

Inleiding Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Zeist (NL)

NIV cursus Echografie 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

Wilsonbekwaamheid - lokatie: Zeist (NL)

23e Regionale Nascholing Hematologie - lokatie: Rotterdam (NL)

ACAAI 2021: Annual Scientific Meeting American College of Allergy, Asthma and Immunology - lokatie: New Orleans (US)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Purmerend (NL)

Basistraining interne auditoren - lokatie: Dordrecht (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Functional Resonance Analysis Method (FRAM)-training (online) - lokatie:

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

Introductie patiëntveilig werken met CRM - lokatie: Enschede (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Project Casuïstiek bespreking - lokatie: Bilthoven (NL)

SIOG 2021: Annual Meeting International Society of Geriatric Oncology - lokatie:

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training stafbestuur GGZ - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Oude Meer (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

Patiëntveilig werken met behulp van CRM - lokatie: Bilthoven (NL)

Vitamine R: Leer hoe je regie, rust en ruimte creëert - lokatie:

Interculturele competenties voor zorgprofessionals - lokatie: Goirle (NL)

Lustrumsymposium : ‘Van onderzoek naar praktijk’ - Tubereuze Sclerosis Complex –2021/ 40 jaar STSN (Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland) - lokatie: Ede (NL)

20009 - Wad'n Workshop: prostaatcarcinoom - lokatie: West-Terschelling (NL)

Schiermonnikoog MasterclassIC 2021 - lokatie: Schiermonnikoog (NL)

Schiermonnikoog MasterclassIC 2021 - lokatie: Schiermonnikoog (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

BES 2021: Annual Meeting British Endocrine Societies - lokatie: Edinburgh (GB)

BSG 2021: Annual Meeting British Society of Gastroenterology - lokatie:

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Vaattoegang - lokatie: Houten (NL)

Effectief handelen in stressvolle situaties en periodes - lokatie: De Koog (NL)

Leergang Management voor Medici - lokatie: Utrecht (NL)

Management Development voor Medisch Specialisten - lokatie: Ravenstein (NL)

Newborn Life Support - lokatie:

NVDK Congres - lokatie: Veenendaal (NL)

Op goed geluk! Moderne levenskunst voor artsen - lokatie: Ermelo (NL)

18e neuroendocrinologie symposium: Cortisol van A tot Z - lokatie: Utrecht (NL)

AGM 2021: Acute and General Medicine - lokatie: Londen (GB)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Jonge mensen, groot verdriet - lokatie: Zeist (NL)

NVIC cursus Echografie 2021 - lokatie: Houten (NL)

NVIC cursus Echografie 2021 - lokatie: Houten (NL)

OSEG Klu - lokatie: Rijen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Chronische pijn en chronische vermoeidheid - verklaren en instandhoudende factoren - lokatie:

Examination of competences in Intensive Care Medicine (EDIC-2) - lokatie: Amsterdam (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

MEMC 2021: Mediterranean Emergency Medicine Congress - lokatie: San Ġiljan (MT)

NFU Advanced Training Program Waardengedreven Zorg - lokatie:

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Harderwijk (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Harderwijk (NL)

2de Multidisciplinaire Benelux MGRS Workshop - lokatie: Houten (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

Besturen medische staf revalidatie-instellingen - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

Beter begrijpen en bereiken van ‘moeilijke’ patiënten - lokatie: Soesterberg (NL)

Brabants mamma casuistiek symposium - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Geweldloze Communicatie: Empathie en innerlijke helderheid. (Basis 2) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Harderwijk (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Harderwijk (NL)

12th Dutch-Antillean-South American (DAS) Clinic of Rheumatology and Internal Medicine - lokatie: Oranjestad (AW)

2021 The Liver Meeting (AASLD) - lokatie: Anaheim (US)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Maastricht (NL)

Maatwerk Cursus Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties Verkort - lokatie: Groningen (NL)

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Zeist (NL)

PAAM 2021: Pediatric Allergy & Asthma Meeting - lokatie:

Thematische Advanced Life Support Management - lokatie: Houten (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Veneuze duplexcursus - lokatie: Rotterdam (NL)

ISBT 2021-11: International Society of Blood Transfusion - Regional Congress - lokatie: Brisbane (AU)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Financieel Management voor de arts - lokatie: Eindhoven (NL)

Organisatie van data analytics - lokatie: Zeist (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

PROSA basiscursus - lokatie: Maastricht (NL)

Schitteren door aanwezigheid - lokatie: Ermelo (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Assen (NL)

115 OGZ Medisch rekenen en IV-medicatie - lokatie: Rijen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Intern en Extern Management voor de arts - lokatie: Eindhoven (NL)

Introductie patiëntveilig werken met CRM - lokatie: Enschede (NL)

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

ERC/NRR Advanced Life Support (ALS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

ERC/NRR Advanced Life Support (ALS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Opleiding Scen-arts 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie: Amsterdam (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie:

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

2021 Wetenschappelijke dag Ouderengeneeskunde (NIV en NVKG) - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Castricum (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

DIALYSIS INITIATIVES NEPHROLOGISTS 2021 (DIN) - lokatie: Vaals (NL)

IBD Dagen - Vragen uit de praktijk - lokatie: Den Dolder (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Op hoop van zegen?! Een inspirerende cursus rond medisch-ethische dilemma's. - lokatie: Ermelo (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Falk Symposium 2021 (nr. 226) - lokatie: Zürich (CH)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Assen (NL)

Opleiding tot medisch coach level II - lokatie: Bennekom (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Tweedaagse Interactie Multidisciplinaire Masterclass Voeding & Intensive Care 2021 - lokatie: Ede (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Houten (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

14th Netherlands Conference on HIV Pathogenesis, Epidemiology, Prevention and Treatment - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Speak Up dear! - 2-daagse Presentatie- en Profileringstraining voor vrouwen - lokatie: Zeist (NL)

BGS Autumn Meeting 2021 (British Geriatrics Society) - lokatie:

e-Master Class Programme Haemodynamic Monitoring (ESICM) - lokatie:

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Haal het beste uit jezelf - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Rotterdam (NL)

NIV Snapperinstituut Interne Geneeskunde 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Patiëntveilig werken met behulp van CRM - lokatie: Bilthoven (NL)

25ste Kliniek van Duizeligheid en Evenwichtstoornissen - lokatie: Vaals (NL)

8e Oncologie Symposium van het Noorden - lokatie: Heerenveen (NL)

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Brummen (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

SIRE training - lokatie: Delft (NL)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher Feedback geven aan AIOS - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie:

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie: Utrecht (NL)

12e Nederlands Trombose Congres - lokatie: Zeist (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Complete zorg voor de kwetsbare oudere in het ziekenhuis - lokatie: Groningen (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Zwolle (NL)

Symposium - lokatie:

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

De Zeven Hoofdzonden - lokatie: Ermelo (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

Duaal Leiderschap - lokatie: Garderen (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Nijmegen (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teachers-Plus: EPA's gebruiken in de opleiding - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie:

ERC/NRR Refresher Advanced Life Support (ALS, herhaling) - lokatie: Maastricht (NL)

Gered door de hamer?! Ontsnap aan zinloos vergaderen - lokatie: Brummen (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Goes (NL)

Ouderengeneeskunde Maastricht 2.0 'actualiteit en ontwikkelingen' 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

DEUS Point-of-Care Echocardiografie - lokatie: Hoevelaken (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Nefrologie - lokatie: Hoevelaken (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Hoevelaken (NL)

Door denken voor dokters. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Brummen (NL)

Introductie patiëntveilig werken met CRM - lokatie: Enschede (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Almelo (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Berliner Dialyse Seminar 2021 - lokatie: Berlijn (DE)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Oude Meer (NL)

Visitatietraining 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Basistraining Safety-II (online) - lokatie:

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

SABCS 2021: Annual San Antonio Breast Cancer Symposium - lokatie: San Antonio (US)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

ABCDE Methodiek cursus - lokatie: Maastricht (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

NIV cursus Echografie 2021 - lokatie: Ede (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Houten (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Eibergen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Newborn Life Support - lokatie:

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Alkmaar (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Alkmaar (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

ASH 2021 VIRTUAL: Annual Meeting American Society of Haematology - lokatie:

UEGW/WCOG 2021: World Congress of Gastroenterology - lokatie: Dubai (AE)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Hoevelaken (NL)

Hart Leiderschap - lokatie:

Introductie patiëntveilig werken met CRM - lokatie: Enschede (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Thematische Advanced Life Support Management - lokatie: Houten (NL)

Training Safety-II: toepassingen in de praktijk - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Ermelo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Interne Geneeskunde - lokatie: Houten (NL)

Haal het beste uit jezelf - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding tot medisch coach level I - lokatie: Bennekom (NL)

ASCO Satelite Symposium: Gastrointestinal Cancers (2022) - lokatie: San Francisco (US)

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Utrecht (NL)

Endocrine Update 2022 (Mayo) - lokatie: Lahaina (US)

Bijscholing LVAK Basisdagen - lokatie: Utrecht (NL)

Agressie Management - lokatie: Nijmegen (NL)

LOIG 2022 * Save the date *

TCT 2022: Transplantation and Cellular Therapy Meetings - lokatie: Salt Lake City (US)

SCCM 2022: Annual Meeting Society of Critical Care Medicine Congres - lokatie: Puerto Rico (PR)

SCCM 2022: Annual Meeting Society of Critical Care Medicine Congres - lokatie: Puerto Rico (PR)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

Door één deur. Zonder stress lekker samenwerken - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Opleiding tot medisch coach level I - lokatie: Bennekom (NL)

ASCO Satelite Symposium: Genito-Urinary Cancers (2022) - lokatie: San Francisco (US)

Gered door de hamer?! Ontsnap aan zinloos vergaderen - lokatie: Leersum (NL)

Opleiding tot medisch coach level II - lokatie: Bennekom (NL)

Inleiding Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Vakgroepvoorzitter - lokatie: Utrecht (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

ECIM 2022: European Congress of Internal Medicine (EFIM) - lokatie: Malaga (ES)

NFU Advanced Training Program Waardengedreven Zorg - lokatie:

4th Maastricht Consensus Conference on Thrombosis (MCCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus 2022 “Medisch Specialistische Rapportage” - lokatie: Nijkerk (NL)

AACR 2022: Annual Meeting of the American Association for Cancer Research - lokatie: New Orleans (US)

IM Meeting 2022: Internal Medicine Meeting (ACP) - lokatie: Chicago (US)

ECTS 2022: European Calcified Tissue Society - lokatie: Helsinki (FI)

Effectief handelen in stressvolle situaties en periodes - lokatie: De Koog (NL)

DDW 2022: Digestive Disease Week - lokatie: San Diego (US)

ECE 2022: Digital European Congress of Endocrinology - lokatie: Milaan (IT)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

ADA 2022: Scientific Sessions of the American Diabetes Association - lokatie: New Orleans (US)

ATC 2022:American Transplant Congress - lokatie: Boston (US)

ISBT 2022: International Society of Blood Transfusion - International Congress - lokatie: Kuala Lumpur (MY)

2e Nascholingscursus Casuïstiek in de nefrologie, Nier op Schier voor internist-nefrologen - lokatie: Schiermonnikoog (NL)

ESCD 2022: Congress of the European Society of Contact Dermatitis - lokatie: Amsterdam (NL)

EHA 2022: Annual Symposium European Hematology Association - lokatie:

Management voor stafbesturen - lokatie: Zeist (NL)

ENDO 2022: Annual Meeting Endocrine Society - lokatie: Atlanta (US)

ESHG 2022: European Society for Human Genetics - lokatie: Wenen (AT)

Effectief handelen in stressvolle situaties en periodes - lokatie: De Koog (NL)

WorldPharma 2022: World Congress of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR) - lokatie: Glasgow (GB)

Masterclass Vakgroepvoorzitter - lokatie: Utrecht (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

ASCO Satelite Symposium: Breast Cancer (2022) - lokatie: San Francisco (US)

NFU Advanced Training Program Waardengedreven Zorg - lokatie:

ASBMR 2022: American Society of Bone and Mineral Research - lokatie: Austin (US)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

ICEM 2022: International Conference on Emergency Medicine - lokatie: Melbourne (AU)

EASD 2022: Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes - lokatie: Stockholm (SE)

Besturen medische staf revalidatie-instellingen - lokatie: Utrecht (NL)

ACEP 2022: American College of Emergency Physicians Scientific Assembly - lokatie: San Francisco (US)

ECNP 2022: European College of Neuropsychopharmacology - lokatie: München (DE)

EuSEM 2022: European Congress on Emergency Medicine - lokatie: Berlijn (DE)

ATA 2022: Annual Meeting of the American Thyroid Association - lokatie: Montréal (CA)

WCIM 2022: World Congress of Internal Medicine - lokatie: Moskou (RU)

Inleiding Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Utrecht (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass Vakgroepvoorzitter - lokatie: Utrecht (NL)

ICC 2021: International Congress of Chemotherapy and Infection - lokatie: Perth (AU)

SABCS 2022: Annual San Antonio Breast Cancer Symposium - lokatie: San Antonio (US)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

ASCO Satelite Symposium: Gastrointestinal Cancers (2023) - lokatie: San Francisco (US)

LOIG 2023  * Save the date * 

TCT 2023: Transplantation and Cellular Therapy Meetings - lokatie: Orlando (US)

ICEM 2023: International Conference on Emergency Medicine - lokatie: Amsterdam (NL)

ATA 2023: Annual Meeting of the American Thyroid Association - lokatie: Washington (US)

ECNP 2023: European College of Neuropsychopharmacology - lokatie: Barcelona (ES)

ACEP 2023: American College of Emergency Physicians Scientific Assembly - lokatie: Philadelphia (US)

ASBMR 2023: American Society of Bone and Mineral Research - lokatie: Vancouver (CA)

ASCO Satelite Symposium: Gastrointestinal Cancers (2024) - lokatie: San Francisco (US)

IM Meeting 2024: Internal Medicine Meeting (ACP) - lokatie: Boston (US)

ESA 2024: European Symposium on Aerobiology - lokatie: Vilnius (LT)