ATTD 2019: Advanced Technologies & Treatments for Diabetes - lokatie: Berlijn (DE)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

DISC communicatie training voor oogartsen - lokatie:

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

ICID 2019: International Congress on Infectious Diseases - lokatie: Kuala Lumpur (MY)

SHK | Nascholing symptomatische behandeling van luchtweginfecties - lokatie: Tilburg (NL)

TCT 2019: Transplantation and Cellular Therapy Meetings - lokatie: Houston (US)

Teaching on the run module 6- Lastige gesprekken in de opleiding - lokatie: Almelo (NL)

1e-lijns psychische zorg (ex-)vluchtelingen
1ste Nationale MPN Symposium: Polycythemia Vera
2016-2018: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen
2017-2019: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2017-2019: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2017-2019: Omgaan met vermoedens van kindermishandeling voor medici - ABAN
2017-2019: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2017-2019: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2018-2020 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2018-2020 - Preventie Shakenbabysyndroom - KNMG
2018-2020 GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
2018-2020: SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
2018-2020: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2017-2
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2017-3
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2017-4
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2018-1
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2018-2
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2018-3
A&I Nascholingstijdschrift over perioperatieve zorg 2018-4
AACR 2018 in review
abcdeSIM
Behandelbeleid
Bescherming van informatie en privacy in de zorgbranche
Bewegen als medicijn: Wat schrijft u voor?
BROK® en WMO-GCP herregistratie
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
Chronische hepatitis B & C
CME-Academy - Colorectaal carcinoom: de oudere patiënt
CME-Academy - Mammacarcinoom: de rol van CDK4/6-remming
De statistiek achter cardiovasculaire veiligheidsonderzoeken met diabetesmedicatie - on demand webinar
Dieetmaatregelen bij metabole ziekten
Drieluik mammacarcinoom 2018 deel 1: HER2-positief mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2018 deel 2: triple negatief mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2018 deel 3: hormoongevoelig mammacarcinoom
EBM voor oudere patiënten
EBM voor oudere patiënten
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
EHA in review
e-learning Biomarkers
E-learning Hypoparathyroidism a multidisciplinary view
E-learning Insectenallergie
E-learning KNMG Meldcode Kindermishandeling
E-learning PCSK9-remmers bij cardiologische patiënten
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
e-learning Understanding immunoscience
ESMO 2018 in review algemene oncologie
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
e-Xpert: Acute Neurologie
e-Xpert: Advanced Life Support
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Farmacologie
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
e-Xpert: Vocht en Elektrolyten
Flash Glucose Monitoring - On demand webinar
FocusVasculair 2017-1
FocusVasculair 2017-2
FocusVasculair 2017-3
FocusVasculair 2017-4
FocusVasculair 2018-1
FocusVasculair 2018-2
FocusVasculair 2018-3
FocusVasculair 2018-4
Gezondheidsrecht - WGBO
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Gokproblematiek
Handhygiëne
Health data science/Big data
Health Informatics: Eenmalige registratie, meervoudig gebruik.
Health Informatics: eHealth en zelfmanagement
Hormoongevoelige, gemetastaseerde borstkanker in de dagelijkse praktijk
Immuun Pro Symposium 2 - On-demand web-tv Ontwikkelingen in immuuntherapie bij GU en andere solide tumoren
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Interculturele zorg in GGZ
Introductieprogramma Informatiebeveiliging
Islam & palliatieve zorg: theorie en praktijk in de spreekkamer
'Kankerimmuniteitscyclus' en de drie beschreven 'Kankerimmuunfenotypen'
Kwaliteitsregistraties en indicatoren, Health Informatics
Light PLUS WMO/GCP training
Maatwerk in analgesie, sedatie, delier management en mobilisatie bij intensive care patiënten.
Management of adverse events of immune checkpoint inhibitors (ICPI)
MOOC Kidney transplantation
Motiverende gespreksvoering bij LVB
multidisciplinaire scholing insulinepomptherapie voor diabetesteams
Nascholing Acute Lymfatische Leukemie
Nascholing Blaascarcinoom
Nascholing Chronische lymfatische leukemie
Nascholing Chronische Myeloïde Leukemie
Nascholing drieluik mammacarcinoom deel 1: triple negatief mammacarcinoom
Nascholing drieluik mammacarcinoom deel 2: hormoongevoelig mammacarcinoom
Nascholing drieluik mammacarcinoom deel 3: HER2-positief mammacarcinoom
Nascholing ESMO 2017 in review
Nascholing Hodgkin lymfoom
Nascholing hoofd-halscarcinoom
Nascholing Multipel Myeloom
Nascholing Prostaatcarcinoom: richtlijnrevisie 2016 en nieuwe ontwikkelingen
Nascholing RCC 1 - discussiepunten uit de dagelijkse praktijk
Nascholing RCC2 – Wetenschappelijke update en chirurgie
Nascholing: Diffuus Grootcellig B-cellymfoom
Nascholing: EHA 2018 in review
Nascholing: Folliculair Lymfoom & Mantelcellymfoom
Nascholing: Quarterly Focus on Hodgkin Lymphoma
NTvG CME
On demand web-tv ADA Highlights 2017
On demand web-tv ADA Highlights 2018
On-demand web-tv Diagnostiek bij nierfalen eci - de actuele stand van zaken
Ondemand web-tv DOAC's bij kwetsbare ouderen
On-demand web-tv DOAC's en VTE
On-demand web-tv EASD Highlights 2018
On-demand web-tv VTE en kanker
On-demand web-tv Wervelfracturen; update over opsporing en risicoreductie
Online Course: het perioperatieve traject bij kwetsbare ouderen
Online Course: Kennis van zorgkosten
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online Course: Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing IBD - To treat or not to treat to target in IBD
Online nascholing IBD: vedolizumab in de praktijk
Online nascholing immuuntherapie. Module 3: Combinatietherapie
Online nascholing immuuntherapie. Module 4: Focus op de patiënt
Online nascholing immuuntherapie. Module 5: Biomarkers
Online nascholing immuuntherapie. Module 6: Adjuvante therapie bij melanoom
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 1
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 2
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 1
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 2
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Casus
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Uitzending
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen (casus)
Online nascholing Stoppen met roken - casuïstiek
Online nascholing Stoppen met roken - Discussieprogramma
Online WMO/GCP training
Ontwikkelingen in de behandeling van CML en moleculaire diagnostiek
Ouderen in veilige handen: medici
Paul Janssen Futurelab Leiden - Clinical Development ONLINE
Post-ISTH 2017
Prostaatcarcinoom bij ouderen
Quarterly Focus on Genitourinary Cancer: highlights in Bladder Cancer
Quarterly Focus on Genitourinary Cancer: highlights in Prostate Cancer
Quarterly Focus on Genitourinary Cancer: highlights in Prostate Cancer (part 2)
Quarterly Focus on Genitourinary Cancer: highlights in Renal Cell Carcinoma
Quarterly Focus on Hemato-Oncology: Highlights in AML
Quarterly Focus on Hemato-Oncology: Highlights in AML
Quarterly Focus on Hemato-Oncology: Highlights in CLL
Refugee Care[e]Education - zorg voor vluchtelingen - e-learning format
RGS Visitatie Vervolgcursus (E-learning)
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 1
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 2
Selectie en inrichting van zorginformatiesystemen
Suïcidepreventie
Target@Work
Terugblik op de ASCO-SITC 2017
The Health Innovation Discovery Course
The role of targeted therapy in advanced gastric cancer
Van DSM IV naar DSM-5
WCM 2017 in review
Webcast Adjuvante Behandeling Melanoom
WMO/GCP-herregistratie en BROK-herregistratie per oktober 2018
ZiROP.nl

ATLS Provider course - lokatie: Leuven (BE)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Eindhoven (NL)

MINC-symposium: "Voor een prikkie beschermd" - lokatie: Maastricht (NL)

Orthomoleculair Therapeut (versneld) - lokatie: Hoofddorp (NL)

AAAAI 2019: Annual Meeting American Academy of Allergy Asthma & Immunology - lokatie: San Francisco (US)

ARIA VIII Symposium, Advances and Research in TTR Amyloidosis - lokatie: Amsterdam (NL)

Programma Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Vitaal Bedreigde Patiënt - lokatie: Velp (NL)

Basic Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Bijscholing Motiverende Gespreksvoering (MI3) - lokatie: Uithoorn (NL)

Bijzondere Casuistiek voor de Internist; herkenning en diagnose van lysosomale stapelingsziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Gouda (NL)

TAT 2019: International Congress on Targeted Anticancer Therapies - lokatie: Paris (FR)

Train the trainer Crew Resource Management (CRM) - lokatie: Dordrecht (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Winschoten (NL)

Blended learning Diabetische Voet - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

CRRT 2019: International Conference on Continuous Renal Replacement Therapies - lokatie: San Diego (US)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Utrecht (NL)

Het leer- en veranderproces van de aios: nieuwe perspectieven - lokatie: Arnhem (NL)

IFMS - Powertraining Appraisal & Assessment training / Opleiding tot Appraisor - lokatie: Berg en Dal (NL)

Immunotherapie in het CWZ en in de regio; de inhoudelijke aspecten - lokatie: Nijmegen (NL)

Nephsap meeting: Disorders of Divalent Ions - lokatie: Dedemsvaart (NL)

Opleidingsdag Jong NVKFB - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the Run: module 11 - Gebruik onderwijsprincipes in de spreekkamer - lokatie: Groningen (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Interactive Tables Casuïstiek Workshop in CLL - lokatie: Eelderwolde (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Breukelen (NL)

Noordelijke refeeravond radiotherapie: Future directions in the treatment of patients with Hodgkin Lymphoma - lokatie: Groningen (NL)

Themabijeenkomst EPA’s: Gek van feedback - lokatie: Nijmegen (NL)

Training feedback geven aan AIOS - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Basiscursus bronchoscopie - lokatie: Maastricht (NL)

Cursus Ontwikkelen van blended learning - lokatie: Leiden (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Hoofddorp (NL)

Diner Pensant Twente - lokatie: Delden (NL)

GCP cursus - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Peer Support symposium - lokatie: Breda (NL)

Regionale Vasculaire Nascholing Regio Nijmegen - lokatie: Nijmegen (NL)

Therapietrouw bij orale oncolytica - lokatie: Leeuwarden (NL)

Werkconferentie opleiders - lokatie: Alkmaar (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

CROI 2019: Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections - lokatie: Seattle (US)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

DEUS Supervised Scanning Course 2019 - lokatie: Houten (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

Grenzeloze zorg - zorgen voor eigen grenzen - lokatie: Utrecht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Beverwijk (NL)

Leidinggeven als professie (LAP) - lokatie: Groningen (NL)

Specialistische reanimatie van volwassenen (ABAN) - lokatie: 9728NT (NL)

Superviseren van aios - lokatie: Amsterdam (NL)

Toetsen en beoordelen van coassistenten in het curriculum G2020 - lokatie: Enschede (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Amersfoort (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Beter samenwerken met collega’s. Non-Technical-Skills: Hoe leid je daarin op? - lokatie: Leiden (NL)

Collegereeks Management in de zorg - lokatie: Breukelen (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

DEUS Supervised Scanning Course 2019 - lokatie: Houten (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Den Haag (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

NOOSA 2019: Annual Meeting on Clinical Trials in Intensive Care - lokatie: Noosa (AU)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Emmen (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie:

Vasculair Spreekuur 2019 - lokatie: Eelderwolde (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Kloetinge (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

ENETS 2019: Annual ENETS Conference for the Diagnosis and Treatment of Neuroendocrine Tumor Disease - lokatie: Barcelona (ES)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Amersfoort (NL)

The impact of maternal health & disease during pregnancy on mother and child - lokatie: Rotterdam (NL)

training weerbaarheid & grenzen stellen - lokatie: Rheden (NL)

Zinnige Zorg is gedeelde zorg: optimalisatie van zorg van knie- en heupartrose - lokatie: Hoofddorp (NL)

4th GU Oncology Forum ASCO GU Review - lokatie: Amsterdam (NL)

4th GU Oncology Forum ASCO GU Review - lokatie: Meppel (NL)

4th GU Oncology Forum ASCO GU Review - lokatie: Uden (NL)

4th GU Oncology Forum ASCO GU Review - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Assessment van competenties van geneeskundestudenten - lokatie: Leiden (NL)

Bijscholing Motiverende Gespreksvoering (MI3) - lokatie: Zoetermeer (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Cursus Bot aan Bod: alles over DXA - lokatie: Amsterdam (NL)

Darmkankermaand - vijf jaar BVO - lokatie: Leiden (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Leiden (NL)

Docentprofessionalisering Medische Vervolgopleidingen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Utrecht (NL)

ICH-GCP cursus: wet- en regelgeving bij klinisch onderzoek in de dagelijkse praktijk (8 uurs) - lokatie: Emmen (NL)

Juridische aspecten in de medische praktijk - lokatie: Alkmaar (NL)

Omgaan met lichamelijk onverklaarde klachten - lokatie: Rotterdam (NL)

Regionale Refereeravond Nefrologie - lokatie: Zeist (NL)

SIRE training - lokatie: Delft (NL)

Teach the Teacher Vediepingsmodule Lastige Feedback - lokatie: Zaandam (NL)

Teach the Teachers-Plus: EPA's gebruiken in de opleiding - lokatie: Leiden (NL)

Training Docentprofessionalisering AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Assen (NL)

Blended learning Diabetische Voet - lokatie: Almere (NL)

Bone Academy 2019 - lokatie: Schiphol (NL)

Expert Forum 2019 Cell therapy: Innovating the treatment of DLBCL and PMBCL with CAR T - lokatie: Londen (GB)

Moeilijke patiënten - lokatie: Zeist (NL)

Pijnsymposium ACTieve Pijnrevalidatie - lokatie: Enschede (NL)

EMCCC 2019: European Multidisciplinary Colorectal Cancer Congress - lokatie: Lissabon (PT)

23rd European Vascular Course - lokatie: Maastricht (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Uden (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Vlaardingen (NL)

ICUZON Refereeravond - lokatie: Thorn (NL)

IFMS - Opfris training / Intervisie werkzame Appraisers - lokatie: Roosendaal (NL)

Introductie op healthcare analytics - lokatie: Utrecht (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Neurorevalidatie deel 1: Probleemanalyse - lokatie: Haarlem (NL)

Noord Nederlandse IC refereeravond - lokatie: Scheemda (NL)

Refereeravond “ Hot topics in vaccinaties" - lokatie: Nijmegen (NL)

Regionaal Thematisch onderwijs in de regio Limburg en Zuid-Oost Brabant - lokatie: Thorn (NL)

Vasculair Spreekuur 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

2019 Clinical Cases Meeting Society for Endocrinology - lokatie: Londen (GB)

Chronische Pijn - lokatie: Swalmen (NL)

Congres Zorgtransformatie - lokatie: Utrecht (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Utrecht (NL)

Fellowdagen Ouderengeneeskunde 2018 en 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Beverwijk (NL)

Opleiding Scen-arts 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Refereeravond urologie / interne geneeskunde - lokatie: Tilburg (NL)

Regionale bijeenkomsten acute interne geneeskunde Rotterdam - lokatie: Rotterdam (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the run module 6- Lastige gesprekken in de opleiding - lokatie: Almelo (NL)

Teaching on the Run: module - 7 Leerstijlen - lokatie: Zwolle (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Annual Meeting American Society Clinical Pharmacological Therapeutics (ASCPT 2019) - lokatie: Washington (US)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Congres Dutch Society for Simulation in Healthcare: Medical Simulation “Let's work together" - lokatie: Rotterdam (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Baarn (NL)

Dr. House - lokatie: Hoogland (NL)

Leidinggeven als professie (LAP) - lokatie: Groningen (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Amersfoort (NL)

Ontwikkelingen rondom trombocytentransfusies - lokatie: Amsterdam (NL)

11th Rotterdam Course in Electrolyte and Acid-Base Disorders - lokatie: Rotterdam (NL)

1ste Multidisciplinaire Benelux MGRS Workshop: 'Van Eiwitpiek tot Kliniek' - lokatie: Heeze (NL)

65 jaar dialyse in het Maasstad ziekenhuis - lokatie: Rotterdam (NL)

9e Jaarcongres ClaudicatioNet - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ACT voor multidisciplinaire revalidatieteams - lokatie: Eemnes (NL)

ASH SAP nascholingscyclus 2019 Q1 - lokatie: Roermond (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Crew Resource Management - Refreshertraining - lokatie: Ravenstein (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Den Haag (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Zeist (NL)

IFMS/ functioneringsgesprekken voeren - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Onderwijsmiddag 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Prisma in de praktijk basistraining - lokatie: Rotterdam (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Putten (NL)

Toelichten op de nieuwe SWAB richtlijn gist- en schimmelinfecties - lokatie: Eelderwolde (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Breda (NL)

Blended learning Diabetische Voet - lokatie: Almere (NL)

Diversiteit en gezondheidsverschillen in de spreekkamer - lokatie: Amsterdam (NL)

HAL Vervolgmodule - lokatie: Ellecom (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Voorjaarsvergadering Allergologie en Klinische Immunologie (NVvAKI) 2019 - lokatie: Bunnik (NL)

ACC .19: Annual Scientific Session American College of Cardiology - lokatie: New Orleans (US)

Annual Dialysis Conference 2019 (University of Missouri) - lokatie: Dallas (US)

Symposium te Nieuw Nickerie: PREVENTIE - lokatie: Nieuw Nickerie (SR)

Education4Care Finlandcursus 2019 - lokatie: Pello (FI)

Nephrology 2019 (Harvard Medical School) - lokatie: Boston (US)

Basic life support en AED - lokatie: Uden (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Uden (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Amsterdam (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

IFMS/ functioneringsgesprekken voeren - lokatie: Maastricht (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Teach the Teacher BASIS cursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Vasculair Spreekuur 2019 - lokatie: Roermond (NL)

Advanced European bioethics Course: Suffering, Death and Palliative Care - lokatie: Nijmegen (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

BATLS - lokatie: Hilversum (NL)

Begeleiden van aios op de werkplek - lokatie: Nijmegen (NL)

Begeleiding in de afstudeerfase van de MPA opleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Blended learning Diabetische Voet - lokatie: Eindhoven (NL)

Congres Netwerkgeneeskunde: De medisch specialist met één been buiten het ziekenhuis - lokatie: Utrecht (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Utrecht (NL)

ISICEM 2019: International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine - lokatie: Brussel (BE)

Kennis- en netwerkdag ABR Zorgnetwerk ZWN 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Kennisdag Jeugd 2019 - lokatie: Baarn (NL)

Leidinggeven als professie (LAP) - lokatie: Groningen (NL)

Regionale nefrologiebespreking Noord-Oost Nederland- IgG4-gerelateerde (nier)ziekten. - lokatie: Meppel (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Alkmaar (NL)

Visitatietraining - lokatie: Utrecht (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Coachend leidinggeven in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

SG-BCC 2019: International St. Gallen Breast Cancer Conference - lokatie: Vienne (AT)

SOLK symposium - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the Run: module - 7 Leerstijlen - lokatie: Groningen (NL)

Teaching on the Run: module 8 - Onderwijs op de polikliniek - lokatie: Groningen (NL)

16th International Pituitary Congress (2019) - lokatie: New Orleans (US)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Basic Life Support en AED training - lokatie: Heemstede (NL)

Basiscursus 2019 “Medisch Specialistische Rapportage in civiel- en bestuursrechtelijk verband” - lokatie: Nijkerk (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Bunnik (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Crew Resource Management - Refreshertraining - lokatie: Vught (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Hervind het echte contact met je patiënt en jezelf - lokatie: Zeegse (NL)

Immunohematologische Diagnostiek II B 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

Symposium DOMESTICO onderzoeksgroep - lokatie: Utrecht (NL)

WOKSEH: herkennen en omgaan met kindermishandeling voor de SEH-arts - lokatie: Riel (NL)

Workshop 'De Formule voor Duurzame Gedragsverandering' - lokatie: Drachten (NL)

ASPEN 2019: Clinical Nutrition Week (CNW) of the American Society of Parenteral and Enteral Nutrition - lokatie: Phoenix (US)

ENDO 2019: Annual Meeting Endocrine Society - lokatie: New Orleans (US)

Huisartsen nascholing op Curaçao 2019 26 punten - lokatie: Willemstad (CW)

EBMT 2019: European Group for Blood and Marrow Transplantation - lokatie: Frankfurt am Main (DE)

Huisartsen nascholing op Curaçao 2019 20 punten - lokatie: Willemstad (CW)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Harderwijk (NL)

10e Z.O. Brabants Casuïstiek Symposium Hematologie - lokatie: Eindhoven (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Uden (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Diabetes Overleg 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Pre-course Nefrologiedagen - lokatie: Veldhoven (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Wad'n Workshop: Mammacarcinoom 2019 - lokatie: Terschelling-West (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Harderwijk (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

Nascholing Veerkracht - lokatie: Utrecht (NL)

Nederlandse Nefrologiedagen - lokatie: Veldhoven (NL)

NVIC cursus Echografie 2019 - lokatie: Houten (NL)

Opleidingssymposium Leren Innoveren - lokatie: Delft (NL)

Samenwerking in de regio - lokatie: Rijssen (NL)

SMACC 2019: Social Media and Critical Care Conference - lokatie: Sydney (AU)

Symposium Cardio-Oncologie - lokatie: Nijmegen (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Didactische Ondersteuning Medische Proffesionals (DOMP) - lokatie: Uden (NL)

International Symposium on HA-Infections and Antimicrobial Stewardship - lokatie: Cali (CO)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Hoorn (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Den Haag (NL)

Social Media and Critical Care (SMACC) 2019 - lokatie: Sydney (AU)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Apeldoorn (NL)

9e WIN-O Symposium Niercelcarcinoom WIN-O - lokatie: Ede (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Tilburg (NL)

EBRO-training - lokatie: Utrecht (NL)

EDDDY-S: de gevolgen en complicaties van type 1 diabetes op jonge leeftijd - lokatie: Rotterdam (NL)

ERC/NRR Advanced Life Support (ALS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Generic Instructor Course 2019 - lokatie: Houten (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Harderwijk (NL)

Nascholing UTG - Ongewenste effecten van bloedtransfusie en bloeddonatie - lokatie: Soesterberg (NL)

NEJA-Conferentie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

NVVI Lunteren Symposium 2019 - lokatie: Lunteren (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Symposium BRCAdemy Rotterdam - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Teach The Teachers-Plus: Communicatie - lokatie: Leiden (NL)

Training Docentprofessionalisering AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Venray (NL)

Vaardig in conflict - lokatie: Garderen (NL)

Basiscursus duikgeneeskunde - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

De onbegrepen client van binnenuit bereiken - lokatie: Zeist (NL)

Falk Symposia 2019 (214 t/m 217) - lokatie: Oxford (GB)

NVVS Voorjaarscongres 'Ethiek in seksuologisch onderzoek en praktijk' - lokatie: Amersfoort (NL)

AACR 2019: Annual Meeting of the American Association for Cancer Research - lokatie: Atlanta (US)

ATLS Refresher course - lokatie: Gouda (NL)

Landelijk Opleidingsplan Anesthesiologie: Duurzaam en Aantoonbaar Bekwaam - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

Behandeling en diagnostiek Morbus Waldenström anno 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Diabetes Overleg 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Grenzeloze zorg - zorgen voor eigen grenzen - lokatie: Utrecht (NL)

Positieve gezondheidszorg Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

STAP Teamtraining - Introductie in Team Resource Management voor simulatie trainers - lokatie: Groningen (NL)

Sterven op je Eigen Manier (STEM) - lokatie:

WOKJA: herkennen en omgaan met kindermishandeling voor de Jeugd Arts - lokatie: Roosendaal (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Bijeenkomst Sarcomen - lokatie: Leiden (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Rotterdam (NL)

Diabetes Overleg 2019 - lokatie: Eelderwolde (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

PDU Basic Course 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Post-CROI 2019 symposium - lokatie: Utrecht (NL)

Refugee Care[e]Education - zorg voor vluchtelingen - workshops 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Regionale Infectieavond Amsterdam - februari - lokatie: Amsterdam (NL)

Socratisch Motiveren: eendaagse introductieworkshop - lokatie: Arnhem (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Heerenveen (NL)

Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Hoorn (NL)

2-daagse nascholing huisarts-specialist: Buiten de lijntjes kleuren! 2019 - lokatie: Dalfsen (NL)

Clinical Endocrinology 2019 (Harvard Medical School) - lokatie: Boston (US)

Diabetes - en vasculaire zorg op één lijn: instellen, omleiden en verlagen - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Tilburg (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Eindhoven (NL)

Testis Workshop 2019 American Society of Andrology - lokatie: Chicago (US)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Bunnik (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Care from the Heart - lokatie: Aljezur (PT)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Ermelo (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Emirates Critical Care Conference 2019 - lokatie: Dubai (AE)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Jaarsymposium Hematologie 2019 - 12 maanden hematologie in vogelvlucht - lokatie: Amersfoort (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Nephrologisches Seminar Heidelberg 2019 - lokatie: Heidelberg (DE)

Patiënt centraal in oncologiezorg: organisatie doet er toe - lokatie: Tilburg (NL)

Portfolio assessmenttraining MANP/MANP - lokatie: Rotterdam (NL)

SAM 2019: Skin Allergy Meeting - lokatie: München (DE)

Symposium NAH - lokatie: Tilburg (NL)

Teach the teachers plus: Doelmatigheid - lokatie: Leiden (NL)

The 14th International Netherlands Cancer Institute Head and Neck Symposium: Diagnosis and treatment of head and neck cancer: locally advanced tumors - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Docentprofessionalisering Basis - lokatie: Breda (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Assen (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

WCO-IOF-ESCEO 2019: World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases - lokatie: Parijs (FR)

WISC 2019: WAO International Scientific Conference - lokatie: Beiroet (LB)

Acute Zorg Congres - lokatie: Uden (NL)

Advanced Airway Management cursus (SAMT-IC) - lokatie: Amsterdam (NL)

Sanquin Spring Seminar 2019: Innovative cellular approaches for transfusion medicine - lokatie: Amsterdam (NL)

Landelijk Opleidingsplan Anesthesiologie: Duurzaam en Aantoonbaar Bekwaam - lokatie: Utrecht (NL)

WIRM 2019: World Immune Regulation Meeting - lokatie: Davos (CH)

Clinical Update Meeting 2019 (Society for Endocrinology, UK) - lokatie: Birmingham (GB)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

DEUS Emergency Ultrasound Basic Course 2019 - lokatie: Houten (NL)

Diabetes Overleg 2019 - lokatie: Wassenaar (NL)

ECIO 2019: European Conference on Intervention Oncology - lokatie: Amsterdam (NL)

Interactive Casuïstiek-workshop Multipel Myeloom - lokatie: Eindhoven (NL)

PJI 2019: Workshop on Prosthetic Joint Infection - lokatie: Berlijn (DE)

Themaavond state of the art: Immuun trombocytopenie - lokatie: Nijmegen (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Dordrecht (NL)

Diabetes Overleg 2019 - lokatie: De Bilt (NL)

Oplossingsgericht Werken Basistraining - lokatie: Groningen (NL)

Teaching on the Run: module 3 - interactief onderwijs - lokatie: Groningen (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

BGS Spring Meeting 2019 (British Geriatrics Society) - lokatie: Cardiff (GB)

CCL 2017 - 2019, cursus 4 - lokatie: Garderen (NL)

CCL Psa 2018 - 2019, cursus 3 - lokatie: Garderen (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Tiel (NL)

EASL 2019 / The International Liver Congress - lokatie: Wenen (AT)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

Epidemiologie: de essentie begrijpen en vertalen naar de praktijk - lokatie: Zweeloo (NL)

Euro-ELSO 2019 - lokatie: Barcelona (ES)

Fundamental Disaster Management Course - lokatie: Almelo (NL)

Jaarlijks symposium NVTH - lokatie: Koudekerke (NL)

Managementtraining voor AIO's - lokatie: Maastricht (NL)

Professioneel omgaan met (tucht)klachten - lokatie: Zeist (NL)

11th congress of the Vascular Access Society - lokatie: Rotterdam (NL)

3rd EPATH conference. Inside matters. On law, ethics and religion - lokatie: Rome (IT)

ABAN Sturen op kwaliteit en risico's - lokatie: Hoorn (NL)

ACCS 2019: Annual Critical Care Symposium - lokatie: Manchester (GB)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Putten (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Ridderkerk (NL)

Internal Medicine 2019 - American College of Physicians (ACP) - lokatie: Philadelphia (US)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding - lokatie: Leiderdorp (NL)

Minisymposium Onco-Urologie Arnhem - lokatie: Arnhem (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

ECCO 2019: European Cancer Congress - lokatie: Brussel (BE)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

WCN 2019: World Congress Nephrology - lokatie: South Australia, Melbourne (AU)

Wetenschappelijke Mededelingendag - lokatie: Rotterdam (NL)

ECCMID 2019: European Congress on Clinical Microbiology and Infectious Diseases - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Wilderness Life Support (AWLS) - lokatie: Soest (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Basic Life Support en AED training - lokatie: Heemstede (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Diabetes Overleg 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Grenzeloze zorg - zorgen voor eigen grenzen - lokatie: Utrecht (NL)

Master of Business Administration (MBA) - lokatie: Zeist (NL)

Workshop 'De Formule voor Duurzame Gedragsverandering' - lokatie: Scheemda (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Feedback voor Medisch Specialisten - lokatie: Leiden (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Motiverende Gespreksvoering voor de medische professional - lokatie: Groningen (NL)

Richtlijn CVRM Overleg 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Emmen (NL)

Weke delen - lokatie: Elst (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Amersfoort (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Interactive Casuïstiek-workshop Multipel Myeloom - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

Onthoud dit! Een onvergetelijk geheugencongres - lokatie: Ermelo (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Hoogezand (NL)

Lastige gesprekken na een calamiteit - lokatie: Almelo (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Hoogezand (NL)

31e Internistendagen (2019) - lokatie: Maastricht (NL)

AACE 2019: Annual Meeting and Clinical Congress of the American Association of Clinical Endocrinologists - lokatie: Los Angeles (US)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Nijmegen (NL)

Principles of Medical Education: Maximizing Your Teaching Skills - lokatie: Boston (US)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Vooraankondiging: 31e Internistendagen 2019

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Gorssel (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Training Docentprofessionalisering AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Winschoten (NL)

2019 HIV Management - The New York Course - lokatie: Miami (US)

EMS 2019: European Emergency Medicine Congress - lokatie: Madrid (ES)

2019 Pulmonary and Critical Care Medicine (Harvard) - lokatie: Boston (US)

ECO 2019: European Congress on Obesity - lokatie: Glasgow (GB)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Utrecht (NL)

AGS 2019: American Geriatrics Society Annual Meeting - lokatie: Portland (US)

ESMO Breast Cancer 2019 - lokatie: Berlijn (DE)

SAM on the Tyne (2019) - lokatie: Gateshead (GB)

EUROPD 2019: European Society of Peritoneal Dialysis - lokatie: Laibach (SI)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Hoogeveen (NL)

1e Nascholingscursus casuïstiek in de nefrologie 'Nier op Schier' - lokatie: Schiermonnikoog (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

EACE 2019: Annual Scientific Meeting European Association for Cancer Education - lokatie: Porto (PT)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

MDS 2019: International Symposium on Myelodisplastic Syndromes - lokatie: København (DK)

Mountain Medicine - lokatie: Khumjung (NP)

Oplossingsgericht Werken Basistraining - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Crew Resource Management - Refreshertraining - lokatie: Ravenstein (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

ISLH 2019: International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology - lokatie: Vancouver (CA)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

Stop to practice - lokatie: Zeist (NL)

Hervind het echte contact met je patiënt en jezelf - lokatie: Castricum (NL)

Professionele Mentoren en Curatoren in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Professionele Mentoren en Curatoren in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Assen (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

ERC/NRR European Paediatric Life Support (EPLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Fellowdagen Ouderengeneeskunde 2018 en 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Richtlijn CVRM Overleg 2019 - lokatie: De Bilt (NL)

Teach the Teachers II - competentiegericht opleiden - lokatie: Utrecht (NL)

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) - lokatie: Maastricht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Serologische Diagnostiek van Infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

ECMO cursus - lokatie: Leiden (NL)

GENERIC INSTRUCTOR COURSE - lokatie: Riel (NL)

ILTS 2019: International Congress on Liver Transplantation - lokatie: Toronto (CA)

Masterclass Financieel Management in de Zorg - najaar 2018 - lokatie: Breukelen (NL)

NVB-TRIP Symposium 2019 - lokatie: Ede (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Implementatie van EPA's in de opleidingspraktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Roermond (NL)

Pijn, uitgangspunten voor pijnanalyse en pijnbehandeling - lokatie: Haarlem (NL)

Richtlijn CVRM Overleg 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Groepsprocessen - lokatie: Amsterdam (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

ATS 2019: Annual Meeting American Thoracic Society - lokatie: Dallas (US)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

DDW 2019: Digestive Disease Week - lokatie: San Diego (US)

ECE 2019: European Congress of Endocrinology - lokatie: Barcelona (ES)

SPGC 2019: AGA Institute Spring Post Graduate Course - lokatie: San Diego (US)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Rotterdam (NL)

13th European Renal Pathology Course - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Castricum (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

EAPCCT 2019: International Congress of the European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists - lokatie: Napels (IT)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Sassenheim (NL)

Teach the Teacher BASIS cursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Zwolle (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass voor opleiders ' Coachen van aios' - lokatie: Doorn (NL)

Opleiding Scen-arts 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

4th International Kidney Monoclonal Gammopathy Research - lokatie: Montréal (CA)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Examination of competences in Intensive Care Medicine (EDIC-2) - lokatie: Amsterdam (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Maastricht (NL)

Leidse Melanoomdag - lokatie: Leiden (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Teach The Teachers-Plus: Communicatie - lokatie: Leiden (NL)

Training Docentprofessionalisering AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Amsterdam (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Assen (NL)

Professionalisering stafvoorzitters en MSB-bestuurders - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Cricourse: workshop in luchtwegmanagement - lokatie: Nijmegen (NL)

EAS 2019: Congress European Atherosclerosis Society - lokatie: Maastricht (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Post Graduate Course - GH and Growth Factors - Metabolic disorders - lokatie: Gotenburg (SE)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Mijn carrière als medisch specialist - lokatie: Zeist (NL)

Vicenza 2019: International Vicenza Course on Critical Care Nephrology - lokatie: Vicenza (IT)

DIP 2019: Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome and Pregnancy - lokatie: Florence (IT)

EVE Healthcare 2018 - lokatie: Eindhoven (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Rotterdam (NL)

Annual Meeting of the American Society for Clinical Oncology (ASCO 2019) - lokatie: Chicago (US)

American Transplant Congress 2019 - lokatie: Boston (US)

EAACI 2019: Annual Meeting European Academy of Allergology and Clinical Immunology - lokatie: Lissabon (PT)

ESA 2019: European Anesthesiology Congress / Euroanaesthesia - lokatie: Wenen (AT)

ISCVID 2019: International Symposium on Modern Concepts in Endocarditis and Cardiovascular Infections - lokatie: Lausanne (CH)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

EBRO-training - lokatie: Utrecht (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

Richtlijn CVRM Overleg 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Teach the Teacher: werken met EPA's en bekwaam verklaren - lokatie: Amsterdam (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

CCL Psa Cursus 5 2017/2018 en 2018/2019 - lokatie: Garderen (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Breukelen (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Amersfoort (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Brummen (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Opleidingsmodule “Onafhankelijk Medisch Onderzoek inzake Medisch Handelen en Medische Aansprakelijkheid” - lokatie:

Richtlijn CVRM Overleg 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Hoogeveen (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

ADA 2019: Scientific Sessions of the American Diabetes Association - lokatie: San Francisco (US)

Visitatietraining - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ICEM 2019: 18th International Conference on Emergency Medicine - lokatie: Seoel (KR)

Richtlijn CVRM Overleg 2019 - lokatie: Berg en Dal (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

SESAM 2019: Annual Meeting of the Society in Europe for Simulation Applied to Medicine - lokatie: Glasgow (GB)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Bunnik (NL)

EHA 2019: Annual Symposium European Hematology Association - lokatie: Amsterdam (NL)

ERA-EDTA 2019: Congress European Renal Association / European Dialysis and Transplant Association - lokatie: Boedapest (HU)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Amsterdam (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Assen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Putten (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Gouda (NL)

XXIIIrd Annual Symposium of the Dutch Thyroid Research Foundation - lokatie: Amsterdam (NL)

ESHG 2019: European Society for Human Genetics - lokatie: Gotenburg (SE)

Basic life support en AED - lokatie:

BSG 2019: Annual Meeting British Society of Gastroenterology - lokatie: Glasgow (GB)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Rotterdam (NL)

MBCM 2019: International Mast Cell and Basophil Meeting - lokatie: Uppsala (SE)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

ICH-GCP cursus: update wet- en regelgeving bij klinisch onderzoek in de dagelijkse praktijk (4 uurs) - lokatie: Emmen (NL)

ICML 2019: International Symposium on Malignant Lymphoma - lokatie: Lugano (CH)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Denk mee met Menno de Bree: Medisch leiderschap ontleed - lokatie: Putten (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

NVIC cursus Echografie 2019 - lokatie: Houten (NL)

ASM Microbe 2019 - lokatie: San Francisco (US)

Besturen medische staf revalidatie-instellingen - lokatie: Den Dolder (NL)

Fundamental Disaster Management Course - lokatie: Zwolle (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training Docentprofessionalisering AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Breda (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ESH 2019: Annual Meeting European Society of Hypertension - lokatie: Milano (IT)

ISBT 2019: International Society of Blood Transfusion - International Congress - lokatie: Bazel (CH)

ERC/NRR Refresher Advanced Life Support (ALS, herhaling) - lokatie: Maastricht (NL)

Regionaal Thematisch onderwijs in de regio Limburg en Zuid-Oost Brabant - lokatie: Thorn (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

IFMS - Opfris training / Intervisie werkzame Appraisers - lokatie: Weert (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Den Haag (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

De Droom van de Rede - lokatie: Brummen (NL)

DEUS Supervised Scanning Course 2019 - lokatie: Houten (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Teach The Teachers-Plus: Communicatie - lokatie: Leiden (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Supervised Scanning Course 2019 - lokatie: Houten (NL)

Het plastisch brein - lokatie: Haarlem (NL)

2019 World Asthma, Allergy & COPD Forum - lokatie: Sint Petersburg (RU)

Congress European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT 2019) - lokatie: Stockholm (SE)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Fellowdagen Ouderengeneeskunde 2018 en 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

WCGIC 2019: ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer - lokatie: Barcelona (ES)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Falk Symposia 2019 (214 t/m 217) - lokatie: Sint Petersburg (RU)

ISTH 2019: International Society on Thrombosis and Haemostasis - lokatie: Melbourne (AU)

ISTH 2019: Scientific and Standardisation Committee (SSC) of the International Society on Thrombosis and Haemostasis - lokatie: Melbourne (AU)

Second official SIPS conference on placebo studies - lokatie: Leiden (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

AAIC 2019: Alzheimers Association International Conference - lokatie: Los Angeles (US)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

PJI 2019: Workshop on Prosthetic Joint Infection - lokatie: Berlijn (DE)

IRIM 2019: Annual Intensive Review of Internal Medicine Course (Harvard) - lokatie: Boston (US)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

ECIM 2019: European Congress of Internal Medicine - lokatie: Lissabon (PT)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ESC 2019: European Society of Cardiology Congress - lokatie: Parijs (FR)

ESPEN 2019: Congress European Society of Parenteral and Enteral Nutrition - lokatie: Krakau (PL)

IPA 2019: Congress International Psychogeriatric Association - lokatie: Santiago de Compostella (ES)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

ASCO Satelite Symposium: Breast Cancer (2019) - lokatie: San Francisco (US)

Crew Resource Management - Refreshertraining - lokatie: Ravenstein (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

ECNP 2019: European College of Neuropsychopharmacology - lokatie: Kopenhagen (DK)

ETA 2019: Annual Meeting of the European Thyroid Association - lokatie: Boedapest (HU)

DEUS Emergency Ultrasound Basic Course 2019 - lokatie: Houten (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Fellowdagen Ouderengeneeskunde 2018 en 2019 - lokatie: Groningen (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Leergang Medisch Leiderschap - lokatie: Doorn (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Annual ELSO 2019 Conference - lokatie: Austin (US)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Putten (NL)

Didactische Ondersteuning Medische Proffesionals (DOMP) - lokatie: Uden (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Basic course on abdominal and emergency ultrasound (eFAST) - lokatie: Cádiz (ES)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Falk Symposia 2019 (214 t/m 217) - lokatie: Brussel (BE)

ESOT 2019: European Society for Organ Transplantation - lokatie: Kopenhagen (DK)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

DEUS Point-of-Care Thoracic Ultrasound 2019 - lokatie: Houten (NL)

EASD 2019: Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes - lokatie: Barcelona (ES)

ECTMIH 2019: European Congress on Tropical Medicine and International Health - lokatie: Liverpool (GB)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

CEU 2019: Clinical Endocrinology Update - lokatie: Seattle (US)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Het coachen van de eigen opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

BBTS 2019: Annual Conference British Blood Transfusion Society - lokatie: Harrogate (GB)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

EBRO-training - lokatie: Utrecht (NL)

Resuscitation 2019: Congress European Resuscitation Council (ERC) - lokatie: Ljubljana (SI)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

ASBMR 2019: American Society of Bone and Mineral Research - lokatie: Orlando (US)

iwCLL 2019: International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukaemia - lokatie: Edinburgh (GB)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

UEGW/WCOG 2019: World Congress of Gastroenterology - lokatie: Istanboel (TR)

Care from the Heart - lokatie: Aljezur (PT)

ICTDMCT 2019: International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology - lokatie: Foz do Iguaçu (BR)

MEMC 2019: Mediterranean Emergency Medicine Congress - lokatie: Dubrovnik (HR)

Basic life support en AED - lokatie:

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

DEUS Basic Cardiac Ultrasound 2018 - lokatie: Houten (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

DEUS Point-of-Care Ultrasound in Nephrology 2019 - lokatie: Houten (NL)

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

ERC/NRR Advanced Life Support (ALS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

EUGMS 2019: Annual Congress European Union Geriatric Medicine Society - lokatie: Krakau (PL)

NVIC cursus Echografie 2019 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

WOKSEH: herkennen en omgaan met kindermishandeling voor de SEH-arts - lokatie: Riel (NL)

Advanced Airway Management cursus (SAMT-IC) - lokatie: Amsterdam (NL)

Coagulopathy in Liver Disease (2019) - lokatie: Groningen (NL)

ESMO 2019: Congress European Society for Medical Oncology - lokatie: Barcelona (ES)

ERS 2019: European Respiratory Society - lokatie: Madrid (ES)

ESICM / LIVES 2019: Annual Congres European Society of Intensive Care Medicine - lokatie: Berlijn (DE)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

ERC/NRR Refresher Advanced Life Support (ALS, herhaling) - lokatie: Maastricht (NL)

GENERIC INSTRUCTOR COURSE - lokatie: Riel (NL)

ID week 2019: Infectious Diseases Week - lokatie: Washington D.C. (US)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

Advanced Life Support praktijktraining - lokatie: Helmond (NL)

BSACI 2019: Annual Meeting British Society of Allery and Clinical Immunology - lokatie: Harrogate (GB)

ERC/NRR European Paediatric Life Support (EPLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Op hoop van zegen?! Een inspirerende cursus rond medisch-ethische dilemma's. - lokatie: Brummen (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Nieuwegein (NL)

ECMO cursus - lokatie: Leiden (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

9e Jaarcongres ClaudicatioNet - lokatie: Apeldoorn (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

DEUS Supervised Scanning Course 2019 - lokatie: Houten (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

PJI 2019: Workshop on Prosthetic Joint Infection - lokatie: Berlijn (DE)

SAM on the Moor (2019) - lokatie: Harrogate (GB)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Putten (NL)

DEUS Supervised Scanning Course 2019 - lokatie: Houten (NL)

TIMM 2019: Trends in Medical Mycology - lokatie: Nice (FR)

EuSEM 2019: European Congress on Emergency Medicine - lokatie: Praag (CZ)

Advanced Wilderness Life Support (AWLS) - lokatie: Soest (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

WFSICCM 2019: World Congress on Intensive Care and Critical Care Medicine + ANZICS 2019: Intensive Care Annual Scientific Meeting - lokatie: Melbourne (AU)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus Ontwikkelen van blended learning - lokatie: Leiden (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

PAAM 2019: Pediatric Allergy & Asthma Meeting - lokatie: Florence (IT)

SIRE training - lokatie: Delft (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Ermelo (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

AABB 2019: Annual Meeting American Association of Blood Banks - lokatie: San Antonio (US)

ASA 2019: Annual Meeting American Society of Anesthesiologists - lokatie: Orlando (US)

UEGW 2019: United European Gastroenterology Week - lokatie: Barcelona (ES)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

EORTC-NCI-AACR 2019: Symposium on ‘Molecular targets and cancer therapeutics’ - lokatie: Boston (US)

American College of Emergency Physicians Scientific Assembly (ACEP 2019) - lokatie: Denver (US)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

ATA 2019: Annual Meeting of the American Thyroid Association - lokatie: Chicago (US)

ERC/NRR Advanced Life Support (ALS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Putten (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

Visitatietraining - lokatie: Utrecht (NL)

ESGO 2019: Biennial International Meeting European Society of Gynaecological Oncology - lokatie: Athene (GR)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Kidney Week 2019 / American Society of Nephrology (ASN) - lokatie: Washington D.C. (US)

NVIC cursus Echografie 2019 - lokatie: Houten (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

BGS Autumn Meeting 2019 (British Geriatrics Society) - lokatie: Leicester (GB)

EACS 2019: Biennal European Meeting European Aids Clinical Society - lokatie: Bazel (CH)

ICC 2019: International Congress of Chemotherapy and Infection - lokatie: Dubai (AE)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Annual Scientific Meeting American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI 2019) - lokatie: Texas, Houston (US)

Crew Resource Management - Refreshertraining - lokatie: Ravenstein (NL)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

THNO 2019: Trends in Head and Neck Oncology - lokatie: Athínai (GR)

2019 The Liver Meeting (AASLD) - lokatie: Boston (US)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

BES 2019: Annual Meeting British Endocrine Societies - lokatie: Brighton (GB)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Regionaal Thematisch onderwijs in de regio Limburg en Zuid-Oost Brabant - lokatie: Thorn (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

AGM 2019: Acute and General Medicine - lokatie: Londen (GB)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

ERC/NRR Refresher Advanced Life Support (ALS, herhaling) - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass Digitale Transitie - lokatie: Deventer (NL)

MedicALS - lokatie: Tilburg (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

EBRO-training - lokatie: Utrecht (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Rotterdam (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

Annual Meeting American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH 2019) - lokatie: Fort Washington (US)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Assen (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Castricum (NL)

PDU Advanced Course 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Fundamental Disaster Management Course - lokatie: Nijmegen (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Masterclass voor opleiders ' Coachen van aios' - lokatie: Doorn (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

ERC/NRR European Paediatric Life Support (EPLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Falk Symposia 2019 (214 t/m 217) - lokatie: Singapore (SG)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Berliner Dialyse Seminar 2019 - lokatie: Berlijn (DE)

ASH 2019: Annual Meeting American Society of Haematology - lokatie: Orlando (US)

DEUS Emergency Ultrasound Basic Course 2019 - lokatie: Houten (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

SABCS 2019: Annual San Antonio Breast Cancer Symposium - lokatie: San Antonio (US)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic life support en AED - lokatie: Uden (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support training NoordWest - lokatie: Alkmaar (NL)

AED/Reanimatiecursus 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

WAC 2019: World Allergy Congress (WAO) - lokatie: Lyon (FR)

Pharmacology 2019 (BPS) - lokatie: Schotland (GB)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

PJI 2019: Workshop on Prosthetic Joint Infection - lokatie: Berlijn (DE)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2019 - lokatie: Ede (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ASCO Satelite Symposium: Gastrointestinal Cancers (2020) - lokatie: San Francisco (US)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Annual Dialysis Conference 2020 (University of Missouri) - lokatie: Kansas (US)

SCCM 2020: Annual Meeting Society of Critical Care Medicine Congres - lokatie: Orlando (US)

ASCO Satelite Symposium: Genito-Urinary Cancers (2020) - lokatie: San Francisco (US)

Nephrology 2020 (Harvard Medical School) - lokatie: Boston (US)

DHM 2020: Drug Hypersensitivity Meeting - lokatie: Verona (IT)

Vooraankondiging: 32e Internistendagen 2020

AACR 2020: Annual Meeting of the American Association for Cancer Research - lokatie: San Diego (US)

Annual Meeting of the American Society for Clinical Oncology (ASCO 2020) - lokatie: Chicago (US)

ESH/ISH 2020: Annual Meeting European & International Society of Hypertension - lokatie: Glasgow (GB)

American Transplant Congress 2020 - lokatie: Philadelphia (US)

EAS 2020: Congress European Atherosclerosis Society - lokatie: Le Grand-Saconnex (CH)

ERA-EDTA 2020: Congress European Renal Association / European Dialysis and Transplant Association - lokatie: Milano (IT)

ESHG 2020: European Society for Human Genetics - lokatie: Berlijn (DE)

EHA 2020: Annual Symposium European Hematology Association - lokatie:

WFH 2020: International Congress of the World Federation of Hemophilia - lokatie: Kuala Lumpur (MY)

ICEM 2020: 20th International Conference on Emergency Medicine - lokatie: Buenos Aires (AR)

ASM Microbe 2020 - lokatie: Chicago (US)

CINP 2020: World Congress Collegium Internationale NeuroPsychoPharmacologium - lokatie: Taipei (TW)

ISTH 2020: International Society on Thrombosis and Haemostasis - lokatie: Milaan (IT)

ESC 2020: European Society of Cardiology Congress - lokatie: Amsterdam (NL)

ECNP 2020: European College of Neuropsychopharmacology - lokatie: Wenen (AT)

ICTDMCT 2020: International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology - lokatie: Banff (CA)

WAC 2020: World Allergy Congress (WAO) - lokatie: Kioto (JP)

ESMO 2020: Congress European Society for Medical Oncology - lokatie: Madrid (ES)

ASCO Satelite Symposium: Breast Cancer (2020) - lokatie: San Francisco (US)

ASA 2020: Annual Meeting American Society of Anesthesiologists - lokatie: Orlando (US)

American College of Emergency Physicians Scientific Assembly (ACEP 2020) - lokatie: Dallas (US)

Berliner Dialyse Seminar 2020 - lokatie: Berlijn (DE)

ASCO Satelite Symposium: Gastrointestinal Cancers (2021) - lokatie: San Francisco (US)

SCCM 2021: Annual Meeting Society of Critical Care Medicine Congres - lokatie: Los Angeles (US)

ASCO Satelite Symposium: Genito-Urinary Cancers (2021) - lokatie: Orlando (US)

ASCPT 2021: Annual Meeting American Society Clinical Pharmacological Therapeutics - lokatie: Washington (US)

AACR 2021: Annual Meeting of the American Association for Cancer Research - lokatie: Washington (US)

Vooraankondiging: 33e Internistendagen 2021

American Transplant Congress 2021 - lokatie: Seattle (US)

ICEM 2021: 21st International Conference on Emergency Medicine - lokatie: Dubai (AE)

EHA 2021: Annual Symposium European Hematology Association - lokatie:

ESHG 2021: European Society for Human Genetics - lokatie: Glasgow (GB)

IAGG 2021: World Congress International Association of Gerontology and Geriatrics - lokatie: Buenos Aires (AR)

ICTDMCT 2021: International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology - lokatie: Rome (IT)

ASCO Satelite Symposium: Breast Cancer (2021) - lokatie: San Francisco (US)

ECNP 2021: European College of Neuropsychopharmacology - lokatie: Lissabon (PT)

ASA 2021: Annual Meeting American Society of Anesthesiologists - lokatie: San Diego (US)

American College of Emergency Physicians Scientific Assembly (ACEP 2021) - lokatie: Boston (US)

ASCO Satelite Symposium: Gastrointestinal Cancers (2022) - lokatie: San Francisco (US)

SCCM 2022: Annual Meeting Society of Critical Care Medicine Congres - lokatie: Puerto Rico (PR)

ASCO Satelite Symposium: Genito-Urinary Cancers (2022) - lokatie: San Francisco (US)