1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling - lokatie: Leusden (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling - lokatie: Houten (NL)

Training LVB-VR - Licht Verstandelijk beperkt met inzet van Virtual Reality - lokatie:

Training 'Signaleren, begrenzen, veiligheid' - lokatie:

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Rotterdam (NL)

Werkstress, burnout en overspanning (1 dag) - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Amsterdam (NL)

Meldcode, huiselijk geweld en kindermishandeling - lokatie: Alkmaar (NL)

Symposium Alles in Balans - lokatie: Papenvoort (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

Workshop opwaartse spiraal. Eenzaamheid herkennen, verwijzen, oplossen. Basiskennis - lokatie: Heemskerk (NL)

Workshop opwaartse spiraal. Eenzaamheid herkennen, verwijzen, oplossen. Gesprekstechnieken - lokatie: Heemskerk (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel - lokatie: Bladel (NL)

Pluis - niet pluis - lokatie: Deurne (NL)

Basistraining Wet langdurige zorg - lokatie: Waalre (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Otterlo (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Otterlo (NL)

Workshop opwaartse spiraal. Eenzaamheid herkennen, verwijzen, oplossen. Basiskennis - lokatie: Wognum (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie:

Opvoedkwaliteitenspel, een training voor professionals die de oudercompetenties willen versterken - lokatie: Roermond (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Zutphen (NL)

EFT Verdiepingstraining - lokatie: Nieuwegein (NL)

Systemisch Werken - lokatie: Klimmen (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Roermond (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met autisme - lokatie: Breda (NL)

Positieve supervisie en intervisie - lokatie: Amsterdam (NL)

Positieve supervisie en intervisie - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining Hoogsensitiviteit voor jeugdzorgwerkers - lokatie: Schalkhaar (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Venlo (NL)

Klacht, bezwaar en beroep - lokatie: Utrecht (NL)

Psychopathologie bij kind & jeugdige - lokatie: Amsterdam nog niet bekend (NL)

training aandachtsfunctionaris aanpak ouderenmishandeling - lokatie: Den Haag (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Training 'Signaleren, begrenzen, veiligheid' - lokatie:

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Emmen (NL)

Congres Armoede en schulden doorgrond - lokatie: Utrecht (NL)

Grensoverschrijdend gedrag - lokatie: Zeist (NL)

Opleiding ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling - lokatie: Utrecht (NL)

Terugkeer naar werk na een CVA/hersenletsel - lokatie: Gouda (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Basistraining Signs of Well being - lokatie: Gieten (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Breda (NL)

Jong en digitaal - lokatie: Amersfoort (NL)

Mantelzorg(ers) beter begrijpen - lokatie: Rotterdam (NL)

Ouderen en Seks - lokatie:

Training 'Signaleren, begrenzen, veiligheid' - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT-HBO) - lokatie: Utrecht (NL)

Groepsdynamica - lokatie: Utrecht (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Breda (NL)

Beroepsopleiding contextuele introductie opleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Waalwijk (NL)

Niet Aangeboren Hersenletsel - lokatie:

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Zwolle (NL)

Training 'Signaleren, begrenzen, veiligheid' - lokatie:

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met autisme - lokatie: Breda (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Helmond (NL)

Mantelzorg(ers) beter begrijpen - lokatie: Rotterdam (NL)

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Workshop opwaartse spiraal. Eenzaamheid herkennen, verwijzen, oplossen. Basiskennis - lokatie: Wognum (NL)

Competentiegericht werken - lokatie: Wommels (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

De kracht van motiverende gespreksvoering - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - ACEs: nare jeugdervaringen - 2e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Zorg bij (v)echtscheiding - lokatie: Utrecht (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Bekwaamheid Psychopathologie Professional - Jeugd en Volwassenen - lokatie:

Communicatie met Statushouders - lokatie: Woerden (NL)

Jaarlijks Congres - Autisme - 7e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende Gespreksvoering (MGV) / Motivational Interviewing (MI) - lokatie: Waalwijk (NL)

Rationeel Emotieve Therapie - lokatie: Den Haag (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Update medicatiekennis: herhaling en verdieping - lokatie: Warnsveld (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Kampen (NL)

MHFA - lokatie: Leeuwarden (NL)

Trauma, herkennen en erkennen - lokatie: Enschede (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Basistraining collegiale traumaopvang (voor beoogde nuldelijnsondersteuners cq bedrijfsopvangers) - lokatie: Nieuwegein (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met autisme - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Apeldoorn (NL)

Miracles of Music 2e editie - lokatie: Hilversum (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Apeldoorn (NL)

Praktijkondersteuner GGz in de huisartsenpraktijk (POH-GGz) - lokatie: Utrecht (NL)

training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling - lokatie: Barneveld (NL)

Training 'Signaleren, begrenzen, veiligheid' - lokatie:

Wlz: verdieping voor professionals - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

De psychosociale stressdeskundigheid van de sociaal werker - lokatie: Utrecht (NL)

Pluis - niet pluis - lokatie: Horst (NL)

Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Training 'Signaleren, begrenzen, veiligheid' - lokatie:

Training volmacht en vertegenwoordiging - lokatie: Zeist (NL)

(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
2017-2020: GGZ Kindcheck - Registerplein
2018-2021: Werken met een meldcode - Registerplein
Afbouw van psychofarmaca
Angststoornissen
Arbeidsparticipatie
Autisme: online college
BHV voor de GGZ
Borderline: online college
Consensusbespreking en Multidiciplinair overleg (MDO)
Cultuursensitief werken: Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd - 2019
De Forensische cliënt
De rol van de sociotherapeut in de forensische setting
De rol van de sociotherapeut in de ggz
De rol van de sociotherapeut in de ggz
Delictanalyse
Dementie: online college
Destigmatiserend werken
Diabetes Mellitus (Somatiek en medicatie)
Dwang en drang binnen de maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Elearning Hulp en Zorg aan Sekswerkers
E-learning opleiding Scheidingscoach
E-learning Sociaal Werk in het Sociaal Wijkteam
E-learning: Hoe ondersteun je LHBT-ouderen met hulpvragen?
ELO Training Familiezorg
Emodule Juridisch Kader Jeugdbescherming
Escalatie en de-escalatie
FARE
Forensische zorg binnen de maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Gedragsproblemen bij jongeren
Gedragsverandering: online college
Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg
Groepen geneesmiddelen
Inleiding Risicotaxatie en -management
Introductie intercultureel vakmanschap voor sociaal professionals
Jong en Transgender
Kenniswebinar Schuldhulpverlening
Kenniswebinar Sociale Netwerk Versterking
Kindertekeningen lezen en begrijpen
Mantelzorg
Medicatie in de KJP
Motiverende gespreksvoering voor de RIBW
Narcisme: online college
Nu Niet Zwanger
Nu Niet Zwanger
Omgaan met agressie
Omgaan met agressie binnen de maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Omgaan met ethische kwesties (moreel beraad)
Omgaan met geneesmiddelen (nieuwe versie)
Online cursus casusbespreking wijkteams in 4-stappen (Registerplein + V&VN)
Online LinkedIn training (+ gratis profielscan)
Online module Coming In: Hoe ondersteun je LHBT's met een biculturele achtergrond?
Online Training Communicatie in Zorg en Onderwijs
Online training Praten over huiselijk geweld kan je leren
Onlinecursus 'Pgb in de Wlz'
Onlinecursus 'Pgb in de Zvw'
Positieve psychologie: online college
Relatie forensisch professional en de cliënt
Relatie team en cliënt
Relationele veiligheid
Risicofactoren en beschermende factoren
Risicojeugd: Straatcultuur en social media
Risicojeugd: Werken met Multiproblem gezinnen
Risicomanagement
Risicotaxatie
Risicotaxatie-instrumenten
Rol van de forensische professional
Samenwerken
Sociale Netwerk Versterking: 1. Ontmoeten
Sociale psychologie - Thuisstudie
Sociale wijkteams en privacy, het verzamelen, registreren en delen van persoonsgegevens (Registerplein)
Somatiek en medicatie: Hart- en vaatziekten
Spanningsvelden en spanningsbogen
Stress de baas
Suïcidepreventie
Suïcidepreventie
Transitiecoach voor jongeren met een LVB
Transitiecoach voor jongeren met een LVB
Ups & downs in gezinsrelaties: online college
Vroegsignalering
Waarnemen en analyseren van gedrag in de Forensische zorg
Werking van geneesmiddelen
Wet Forensische Zorg
Wet langdurige zorg
Zelfcompassie en zelfvertrouwen: online college
Zichtbaar vakmanschap in de ggz

10e Regiodag Aanpak Seksueel Geweld - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Basistraining Wet langdurige zorg - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

De agenda van het sociaal werk - lokatie: Utrecht (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie:

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Tilburg (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Helmond (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel - lokatie: Breda (NL)

Je bent toch mijn moeder niet? - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training BedrijfsInterventieTeam - BIT - lokatie: Gouda (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Eigenzinnige ideeën en verrassende interventies bij hoog conflict na scheiding - lokatie: Antwerpen (BE)

Opleiding tot Voice Dialogue Facilitator Specialisatie trauma - lokatie: Leuven (BE)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Roermond (NL)

'Ik kan niet tegen mijn verlies!' Labyrinthoss Rouwkwartet, een methode voor de hulpverlener - lokatie: Oss (NL)

Jaaropleiding Rouwbegeleider - lokatie: Zwolle (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

AIT-studiedag: ‘Verbinding’. VHT & VIB brengen het buitengewone, het interactieve en het intersectorale bij elkaar - lokatie: Ede (NL)

Conferentie Week tegen Kindermishandeling 2019 Utrecht West en West Veluwe Vallei - lokatie: Nijkerk (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Tilburg (NL)

Leefklimaat in de jeugd- en (licht verstandelijk) gehandicaptenzorg - lokatie: Utrecht (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Horn (NL)

Pluis - niet pluis - lokatie: Horst (NL)

Sociale netwerk versterking: Eigenaarschap & kunst van het vragen stellen - lokatie: Tilburg (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Zaandam (NL)

Conferentie Week tegen Kindermishandeling 2019 Utrecht West en West Veluwe Vallei - lokatie: Barneveld (NL)

Conferentie Week tegen Kindermishandeling 2019 Utrecht West en West Veluwe Vallei - lokatie: Woerden (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Tilburg (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel - lokatie: Heesch (NL)

Conferentie Week tegen Kindermishandeling 2019 Utrecht West en West Veluwe Vallei - lokatie: Breukelen (NL)

De tweedaagse basistraining volgens de methodiek Een Taal Erbij - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Vroegsignalering bij baby's 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

LVB & Verslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Youth MHFA - lokatie: Leeuwarden (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

6e Jaarcongres Huiselijk Geweld - lokatie: Ede (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel - lokatie: Waalre (NL)

Jaarlijks Congres - Externaliserend gedrag - 3e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Jeugdwet/Wmo: Pgb via de gemeente - lokatie: Utrecht (NL)

Nationale Bijscholingsdag - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Zaandam (NL)

Training Systeemgericht Werken bij Huiselijk Geweld en Kindermishandeling - lokatie:

Werken met trauma in gezinnen (tweedaagse cursus) - lokatie: Almere (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Apeldoorn (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Nederasselt (NL)

De dag van de GGZ agoog - lokatie: Leiden (NL)

Diversiteit en sensitiviteit - lokatie: Den Haag (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Zaandam (NL)

workshop; Samenspel met de mantelzorger. - lokatie:

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Congres Omgaan met Verslaving in het Sociaal Domein - lokatie: Veenendaal (NL)

Hechtingsproblematiek bij kinderen - lokatie: Amersfoort (NL)

Social media en gaming in de begeleiding van kinderen en jongeren - tweedaagse training - lokatie: Utrecht (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Zaandam (NL)

Zicht op Nieuwe Perspectieven - lokatie: Wijk bij Duurstede (NL)

Psychiatrie en zwangerschap - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

Jaarlijks Congres - Professionele nabijheid - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Tweedaagse speelse, interactieve workshop Introductie in de Transactionele Analyse - lokatie: Den Haag (NL)

Workshop opwaartse spiraal. Eenzaamheid herkennen, verwijzen, oplossen. Basiskennis - lokatie: Tilburg (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Apeldoorn (NL)

HSP Congres - lokatie: Ede (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Eigenaarschap in dossiervoering - lokatie: Gouda (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Apeldoorn (NL)

Masterclass omgaan met cliënten met sociaal psychische problematiek - lokatie: Alkmaar (NL)

Motiverende Gespreksvoering (basiscursus) - lokatie: Rotterdam (NL)

Schelden, stelen en verslaving. Pak probleemgedrag bij LVB-ers aan! - lokatie: Zeist (NL)

Training psychische kwetsbaarheden en persoonlijkheidsstijlen - lokatie: Breukelen (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Apeldoorn (NL)

Masterclass psychologisch budgetgedrag - lokatie: Alkmaar (NL)

Train-de-trainer cursus Young Leaders - lokatie:

Training 'Signaleren, begrenzen, veiligheid' - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Basistraining collegiale traumaopvang (voor beoogde nuldelijnsondersteuners cq bedrijfsopvangers) - lokatie: Nieuwegein (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Boxtel (NL)

Pgb via de zorgverzekeraar (Zvw) - lokatie: Utrecht (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Basistraining Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Jaarlijks Congres - Levend verlies, blijvend verdriet - 5e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Training basiskennis Licht Verstandelijk Beperkt - lokatie: Borger (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Training Hoogsensitiviteit - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Sittard (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leek (NL)

Training 'Signaleren, begrenzen, veiligheid' - lokatie:

Zicht op Nieuwe Perspectieven - lokatie: Wijk bij Duurstede (NL)

Training 'Omgaan met agressie' - lokatie:

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Eelde (NL)

Psychopathologie bij kind & jeugdige - lokatie: Amsterdam nog niet bekend (NL)

Systeem Therapeutisch werker - lokatie: Zwolle (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Eindhoven (NL)

Beroepsopleiding contextuele introductie opleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Voorhout (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Breda (NL)

Opleiding Systeem Therapeutisch Werker (Opleidingsroute NVRG) - lokatie: Amsterdam (NL)

Aanpak vervuiling en hoarding - lokatie: Utrecht (NL)

Academie voor Jongerencoaches - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Waalwijk (NL)

Zevendaagse opleiding volgens de methodiek Een Taal Erbij - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding systeemtherapeutisch werker - lokatie: Dordrecht (NL)

Ernstige somatische ziekte in het gezin - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Tongeren (BE)

Ontwikkelingspsychologie: De psychologie van de mens van wieg tot graf (levenslooppsychologie) - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding bemoeizorg - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Motiverende gespreksvoering, verdiepende cursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie:

Autisme Op Je Bord - lokatie: Landgraaf (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT-HBO) - lokatie: Utrecht (NL)

Beroepsopleiding Contextuele vervolgopleiding 'Specialisatie'. - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Teteringen (NL)

training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling - lokatie: Barneveld (NL)

training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling - lokatie: Barneveld (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Basisscholing Samenlevingsopbouw - lokatie: Gieten (NL)

Landelijke studiedag Dubbele Diagnose - lokatie: Utrecht (NL)

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) - lokatie: Nijmegen (NL)

Jaarlijks Congres - LVB - 7e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop opwaartse spiraal. Eenzaamheid herkennen, verwijzen, oplossen. Basiskennis - lokatie: Doorn (NL)

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie:

training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling - lokatie: Amersfoort (NL)

training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling - lokatie: Amersfoort (NL)

Doorbreek verslaving! - lokatie: Amersfoort (NL)

Jaaropleiding Rouwbegeleider - lokatie: Zwolle (NL)

Autisme en problematisch gamen - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Beroepsopleiding Contextuele basis opleiding Grondbeginselen - lokatie: Utrecht (NL)

Landelijke studiedag LVB&Hechting - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding forensisch psychiatrisch werken - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Nederasselt (NL)

Basistraining Systemisch Werk - lokatie: Enschede (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

LVB & Psychiatrie - lokatie: Amsterdam (NL)

Verslavingskunde I - lokatie: Almere (NL)

Autismebegeleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Opvoedkwaliteitenspel, een training voor professionals die de oudercompetenties willen versterken - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zwolle (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Eindhoven (NL)

NLP Practitioner. Training Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Hengelo (NL)

Opleiding: HB-professional - lokatie: Zwaagdijk (NL)

Basisopleiding Steunend Relationeel Handelen voor jongeren en gezin - lokatie: Utrecht (NL)

SCID 5: Gestructureerd klinisch interview voor DSM-5 - lokatie: Utrecht (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Workshop opwaartse spiraal. Eenzaamheid herkennen, verwijzen, oplossen. Basiskennis - lokatie: Malden (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zoeterwoude (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Nederasselt (NL)

Opstellingenwerk Nieuwe Stijl - lokatie: Utrecht (NL)

Rationeel Emotieve Therapie - lokatie: Den Haag (NL)

Complexe scheidingen - driedaagse training - lokatie: Utrecht (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Ede (NL)

Mens- en contextgedreven werken - lokatie: Wijk bij Duurstede (NL)

Zorg en ouders - lokatie: Amersfoort (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Rationeel Emotieve Therapie - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus coachingsvaardigheden - lokatie: Tilburg (NL)

Social media en gaming in de begeleiding van kinderen en jongeren - tweedaagse training - lokatie: Utrecht (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Breda (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Sittard (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Tongeren (BE)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Spreken met Duplo - lokatie: Deventer (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zwolle (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Teteringen (NL)

Weerstand en het dilemma van verandering - lokatie:

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Kortdurend begeleiden, en toch systemisch... - lokatie: Antwerpen (BE)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zoeterwoude (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Utrecht (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Zwolle (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Assertiviteitstrainingen PrOP-model - lokatie: Utrecht (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Sittard (NL)

training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling - lokatie: Amersfoort (NL)

training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling - lokatie: Barneveld (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Rotterdam (NL)

Training basiskennis Licht Verstandelijk Beperkt - lokatie: Gieten (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Dishoek (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Ede (NL)

Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Rationeel Emotieve Therapie - lokatie: Den Haag (NL)

Autisme en problematisch gamen - lokatie: Eindhoven (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Ede (NL)

Autismebegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) - lokatie: Nijmegen (NL)

ACT your way voor post-hbo - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding: HB-professional - lokatie: Zwaagdijk (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Ede (NL)

Complexe scheidingen - driedaagse training - lokatie: Eindhoven (NL)

Social media en gaming in de begeleiding van kinderen en jongeren - tweedaagse training - lokatie: Eindhoven (NL)

Autisme en problematisch gamen - lokatie: Utrecht (NL)