Opleiding: HB-professional - lokatie: Hoogkarspel (NL)

Basistraining Wet langdurige zorg - lokatie: Tilburg (NL)

Eendaagse Training Aan Eer Gerelateerd Geweld - lokatie: Almere (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Tilburg (NL)

MHFA - lokatie: Amersfoort (NL)

MHFA - lokatie: Zutphen (NL)

Module Professionele Rolontwikkeling POH-GGZ - lokatie: Breda (NL)

Motiverende gespreksvoering, verdiepende cursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Training: Zó los je zorgverzekeringsschulden op! - lokatie:

Werken met 1Gezin1Plan(1Regisseur) - lokatie:

2e Innovatie- en KennisLAB Haarlemmermeer - lokatie: Vijfhuizen (NL)

Basistraining Wet langdurige zorg - lokatie: Liessel (NL)

Effectief contracteren van cliënten in de GGZ - lokatie: Venray (NL)

MHFA - lokatie: Utrecht (NL)

Presentie in Zorg en Welzijn - lokatie: Den Haag (NL)

(Ambulant) Jongerenwerk in de Praktijk - lokatie: Deventer (NL)

2-daagse scholing Laat je scholen tot Gezondheidszorg Maatschappelijk Werker - lokatie: Utrecht (NL)

MHFA - lokatie: Montfoort (NL)

MHFA - lokatie: Eindhoven (NL)

MHFA - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Youth MHFA - lokatie: Leeuwarden (NL)

(Ambulant) Jongerenwerk in de Praktijk - lokatie: Oosterhout (NL)

1-Jarige Opleiding VCT-Expert Level 1 en VCT-Master CELEVT - lokatie: Amstelveen (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Basiscursus schoolmaatschappelijk werk - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding Steunend Relationeel Handelen voor jongeren en gezin - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Wet langdurige zorg - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

BordjeVol en andere tools voor mantelzorgondersteuning, eigen regie en informele hulp - lokatie: Nijmegen (NL)

Eendaagse Training Aan Eer Gerelateerd Geweld - lokatie: Leersum (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel - lokatie: Breda (NL)

Jaarlijks Congres - Verslavingsproblematiek - 2e editie - lokatie: Zwolle (NL)

MET1PLAN - lokatie: Eindhoven (NL)

MHFA - lokatie: Leeuwarden (NL)

MHFA - lokatie: Denekamp (NL)

Nationale Bijscholingsdag - lokatie: Utrecht (NL)

Stress de Baas - lokatie: Amsterdam (NL)

Systeem Therapeutisch Werker - lokatie: Eindhoven (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Zaandam (NL)

Workshop opwaartse spiraal. Eenzaamheid herkennen, verwijzen, oplossen. Basiskennis - lokatie: Malden (NL)

Autisme Belevingscircuit - lokatie: Zwolle (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zoeterwoude (NL)

EFT Congres - Ons lichaam en EFT: embodied connections - lokatie: Arnhem (NL)

'Ik kan niet tegen mijn verlies!' Labyrinthoss Rouwkwartet, een methode voor de hulpverlener - lokatie: Oss (NL)

MHFA - lokatie: Utrecht (NL)

Training Hoogsensitiviteit - lokatie: Den Haag (NL)

Training Reflectief leren voor begeleiders van intervisiegroepen - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Nederasselt (NL)

Opstellingenwerk Nieuwe Stijl - lokatie: Utrecht (NL)

Practitioneropleiding Transactionele Analyse - lokatie: De Bilt (NL)

Rationeel Emotieve Therapie - lokatie: Den Haag (NL)

Stress de Baas - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Rotterdam (NL)

Complexe scheidingen - driedaagse training - lokatie: Utrecht (NL)

GGZ Voorjaarsevent Indrukwekkende gebeurtenissen en trauma’s bij professionals. Wat als je werk je teveel wordt? - lokatie: Wijchen (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met autisme - lokatie: Den Haag (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Tilburg (NL)

integraal systeemgericht werken bij huiselijk geweld - lokatie:

Klacht, bezwaar en beroep - lokatie: Utrecht (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Ede (NL)

Mens- en contextgedreven werken - lokatie: Wijk bij Duurstede (NL)

Training Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Groningen (NL)

Vierdaagse opleiding tot faalangstreductietrainer - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Breda (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

BordjeVol en andere tools voor mantelzorgondersteuning, eigen regie en informele hulp - lokatie: Apeldoorn (NL)

Cursus CGT bij middelengebruik en gokken - lokatie: Haarlem (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Roermond (NL)

MHFA - lokatie: Almere (NL)

Module Professionele Rolontwikkeling POH-GGZ - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Zorg en ouders - lokatie: Amersfoort (NL)

Congres 55+ verslaafd aan alcohol en nu? - 13 maart 2020 - lokatie: Ede (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Utrecht (NL)

MHFA - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

MHFA - lokatie: Almere (NL)

MHFA - lokatie: Deventer (NL)

Parkeer je Piekerverstand - lokatie: Utrecht (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Roermond (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Breda (NL)

Social media en gaming in de begeleiding van kinderen en jongeren - tweedaagse training - lokatie: Utrecht (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Purmerend (NL)

Training Suïcidepreventie - lokatie: Utrecht (NL)

(Ambulant) Jongerenwerk in de Praktijk - lokatie: Oosterhout (NL)

Congres - Veerkracht - lokatie: Utrecht (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Breda (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Sittard (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Sittard (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Tilburg (NL)

Motiverende Gespreksvoering basis - lokatie: Heiloo (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Eelderwolde (NL)

Training voor professionals tot Hulpkaartcoach - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Waalwijk (NL)

RACT-congres - lokatie: Tilburg (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Dedemsvaart (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Tongeren (BE)

Snellezen, Geheugentechnieken & Mind Mapping - lokatie: Utrecht (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Maastricht (NL)

MHFA - lokatie: Utrecht (NL)

(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
2017-2020: GGZ Kindcheck - Registerplein
2018-2021: Werken met een meldcode - Registerplein
Afbouw van psychofarmaca
Angststoornissen
Arbeidsparticipatie
Autisme: online college
BHV voor de GGZ
Borderline: online college
Consensusbespreking en Multidiciplinair overleg (MDO)
Cultuursensitief werken: Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd - 2019
De Forensische cliënt
De rol van de sociotherapeut in de forensische setting
De rol van de sociotherapeut in de ggz
Delictanalyse
Dementie: online college
Destigmatiserend werken
Diabetes Mellitus (Somatiek en medicatie)
Dwang en drang binnen de maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Elearning Hulp en Zorg aan Sekswerkers
E-learning opleiding Scheidingscoach
E-learning Sociaal Werk in het Sociaal Wijkteam
e-learning Van polarisatie naar verbinding
E-learning: Hoe ondersteun je LHBT-ouderen met hulpvragen?
Emodule Juridisch Kader Jeugdbescherming
Escalatie en de-escalatie
FARE
Forensische zorg binnen de maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Gedragsproblemen bij jongeren
Gedragsverandering: online college
Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg
Groepen geneesmiddelen
HoNOSCA
Inleiding Risicotaxatie en -management
Introductie intercultureel vakmanschap voor sociaal professionals
Jong en Transgender
Kenniswebinar Participatiewet
Kenniswebinar Schuldhulpverlening
Kenniswebinar Sociale Netwerk Versterking
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Kindertekeningen lezen en begrijpen
Mantelzorg
Medicatie in de KJP
Motiverende gespreksvoering voor de RIBW
Narcisme: online college
Nu Niet Zwanger
Omgaan met agressie
Omgaan met agressie binnen de maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Omgaan met ethische kwesties (moreel beraad)
Omgaan met geneesmiddelen (nieuwe versie)
Online cursus casusbespreking wijkteams in 4-stappen (Registerplein + V&VN)
Online LinkedIn training (+ gratis profielscan)
Online module Coming In: Hoe ondersteun je LHBT's met een biculturele achtergrond?
Online Training Communicatie in Zorg en Onderwijs
Online training Praten over huiselijk geweld kan je leren
Positieve psychologie: online college
Relatie forensisch professional en de cliënt
Relatie team en cliënt
Relationele veiligheid
Risicofactoren en beschermende factoren
Risicojeugd: Straatcultuur en social media
Risicojeugd: Werken met Multiproblem gezinnen
Risicomanagement
Risicotaxatie
Risicotaxatie-instrumenten
Rol van de forensische professional
Samenwerken
Sociale Netwerk Versterking: 1. Ontmoeten
Sociale psychologie - Thuisstudie
Sociale wijkteams en privacy, het verzamelen, registreren en delen van persoonsgegevens (Registerplein)
Somatiek en medicatie: Hart- en vaatziekten
Spanningsvelden en spanningsbogen
Stress de baas
Suïcidepreventie
Transitiecoach voor jongeren met een LVB
Ups & downs in gezinsrelaties: online college
Vroegsignalering
Waarnemen en analyseren van gedrag in de Forensische zorg
Werken met een meldcode in de ggz
Werking van geneesmiddelen
Wet Forensische Zorg
Wet langdurige zorg
Wvggz - introductie e-learning
Zelfcompassie en zelfvertrouwen: online college
Zichtbaar vakmanschap in de ggz

Psychiatrische Problemen Identificeren - lokatie: Breda (NL)

Congres (Psycho)Trauma 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Heldere dossiers opstellen - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Heldere dossiers opstellen - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Deurne (NL)

HKT-R: risicotaxatie en behandelevaluatie - lokatie: Eindhoven (NL)

IMH module 7: Integreren van de IMH-visie in werk en persoon - lokatie: Utrecht (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Assen (NL)

Van Agressie naar Progressie - lokatie: Amersfoort (NL)

Training: Zó los je zorgverzekeringsschulden op! - lokatie:

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Laat Mantelzorg werken - lokatie: Zeist (NL)

Leven en werken met gezonde grenzen - lokatie: Klimmen (NL)

MET1PLAN - lokatie: Eindhoven (NL)

MHFA - lokatie: Lelystad (NL)

Motiverende Gespreksvoering (MGV) / Motivational Interviewing (MI) - lokatie: Waalwijk (NL)

Psychiatrische Problemen Identificeren - lokatie: Utrecht (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Provocatief werken voor hulpverleners, van dragen naar uitdagen - lokatie: Leiden (NL)

Spreken met Duplo - lokatie: Deventer (NL)

Trauma, herkennen en erkennen - lokatie: Enschede (NL)

ACT your way - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Wet langdurige zorg - lokatie: Waalre (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Teteringen (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zwolle (NL)

MHFA - lokatie: Leeuwarden (NL)

Psychopathologie bij kind & jeugdige - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

De MATCH tussen emotionele ontwikkeling en begeleidingsstijl - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen - lokatie: Eindhoven (NL)

Levenseinde en rouw bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Zeist (NL)

Motiverende Gespreksvoering (basiscursus) - lokatie: Rotterdam (NL)

Gedragsproblemen en een verstandelijke beperking - lokatie: Amsterdam (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met autisme - lokatie: Roermond (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Zwolle (NL)

Traumasensitief hulpverlenen - lokatie: Utrecht (NL)

Zorg en welzijn | congres armoede en schulden - lokatie: Ede (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Groningen (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

Congres - Ouder-kind interacties - lokatie: Utrecht (NL)

Parkeer je Piekerverstand - lokatie: Utrecht (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met autisme - lokatie: Roermond (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Apeldoorn (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Utrecht (NL)

Tweedaagse speelse, interactieve workshop Introductie in de Transactionele Analyse - lokatie: Den Haag (NL)

Weerstand en het dilemma van verandering - lokatie:

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Alkmaar (NL)

IMH module 7: Integreren van de IMH-visie in werk en persoon - lokatie: Utrecht (NL)

De kracht van motiverende gespreksvoering - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Kortdurend begeleiden, en toch systemisch... - lokatie: Antwerpen (BE)

Voorkom vechtscheiding: focus niet alleen maar op de kinderen - lokatie: Ede (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zoeterwoude (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

MHFA - lokatie: Lelystad (NL)

Basisscholing Pedagogisch Jongerenwerk - lokatie:

MHFA - lokatie: Leeuwarden (NL)

Positieve supervisie en intervisie - lokatie: Amsterdam (NL)

Training: Zó los je zorgverzekeringsschulden op! - lokatie:

MET1PLAN - lokatie: Eindhoven (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Utrecht (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Breda (NL)

Snellezen, Geheugentechnieken & Mind Mapping - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Positieve psychologie: Masterclass Echt leren van fouten - lokatie: Groningen (NL)

Rationeel Emotieve Therapie - lokatie: Den Haag (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Waalwijk (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel - lokatie: Roermond (NL)

MHFA - lokatie: Utrecht (NL)

Positieve psychologie: Masterclass Deep Democracy - lokatie: Groningen (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

hechtingsgerichte gezinstherapie met 'Een Taal Erbij' - lokatie: Utrecht (NL)

MHFA - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Participatie - lokatie: Gieten (NL)

Basistraining Sociaal Juridische Dienstverlening aan mantelzorgers - lokatie: Zeist (NL)

BordjeVol en andere tools voor mantelzorgondersteuning, eigen regie en informele hulp - lokatie: Heiloo (NL)

Executieve functies bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Seksueel geweld - lokatie: Utrecht (NL)

Parkeer je Piekerverstand - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Woerden (NL)

Assertiviteitstrainingen PrOP-model - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Groningen (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Utrecht (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Psychopathologie bij kind & jeugdige - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Groningen (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

De Geit en zijn vriendjes - lokatie: Oudorp (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Sittard (NL)

training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Onzichtbaar Verdriet - lokatie: Vught (NL)

training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling - lokatie: Barneveld (NL)

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Eindhoven (NL)

Congres - Psychiatrie in de samenleving - lokatie: Eindhoven (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Hulpverlening bij complexe scheidingen - lokatie:

Training: Zó los je zorgverzekeringsschulden op! - lokatie:

Leven en werken met gezonde grenzen - lokatie: Klimmen (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Youth MHFA - lokatie: Leeuwarden (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Jaarlijks Congres - Slaapproblemen bij jonge kinderen - 2e editie - lokatie: Utrecht (NL)

MHFA - lokatie: Leeuwarden (NL)

Jaarlijks Congres - Conflictscheidingen - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

MET1PLAN - lokatie: Eindhoven (NL)

Rationeel Emotieve Therapie - lokatie: Den Haag (NL)

Training basiskennis Licht Verstandelijk Beperkt - lokatie: Gieten (NL)

Training Kinderen en rouw - lokatie: Eindhoven (NL)

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Dishoek (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Amsterdam (NL)

'Ik kan niet tegen mijn verlies!' Labyrinthoss Rouwkwartet, een methode voor de hulpverlener - lokatie: Oss (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Ede (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Rotterdam (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Weert (NL)

Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Omgaan met regels in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Rotterdam (NL)

Opvoedkwaliteitenspel, een training voor professionals die de oudercompetenties willen versterken - lokatie: Utrecht (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Zwolle (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

MHFA - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - In verbinding blijven met ouders - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Suïcidepreventie - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Uden (NL)

Jaarlijks Congres - Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en tieners - 2e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme en problematisch gamen - lokatie: Eindhoven (NL)

Parkeer je Piekerverstand - lokatie: Utrecht (NL)

Snellezen, Geheugentechnieken & Mind Mapping - lokatie: Utrecht (NL)

Train-de-trainer cursus Young Leaders - lokatie:

De Geit en zijn vriendjes - lokatie: Alkmaar (NL)

Basistraining: Begeleiden bij Verlies en Rouw - lokatie: Zwolle (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Amersfoort (NL)

BordjeVol en andere tools voor mantelzorgondersteuning, eigen regie en informele hulp - lokatie: Zeist (NL)

Congres - Werken met armoede problematiek - lokatie: Zwolle (NL)

SCID 5: Gestructureerd klinisch interview voor DSM-5 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Rotterdam (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Dishoek (NL)

Training: Zó los je zorgverzekeringsschulden op! - lokatie:

MET1PLAN - lokatie: Eindhoven (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Sittard (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Azewijn (NL)

Training: Zó los je zorgverzekeringsschulden op! - lokatie:

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Ede (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Arnhem (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Haarlem (NL)

Zorg+Welzijn | Dag van de Sociaal Werker 2020 - lokatie: Ede (NL)

Training: Zó los je zorgverzekeringsschulden op! - lokatie:

MHFA - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Snellezen, Geheugentechnieken & Mind Mapping - lokatie: Utrecht (NL)

Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker - lokatie: Eindhoven (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Breda (NL)

Psychopathologie bij kind & jeugdige - lokatie: Amsterdam (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Waalwijk (NL)

Autismebegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Boxtel (NL)

Congres - Psychotrauma bij kinderen en (jong)volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Suïcide Preventie - Gatekeeper training - lokatie: Gieten (NL)

ACT your way - lokatie: Culemborg (NL)

Jongeren en burn-out - lokatie: Zaltbommel (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Apeldoorn (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Groningen (NL)

Training Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Vierdaagse opleiding tot faalangstreductietrainer - lokatie: Eindhoven (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Nieuwegein (NL)

Training Kinderen en rouw - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT-HBO) - lokatie: Utrecht (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Maastricht (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Amsterdam (NL)

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 4e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

HKT-R: risicotaxatie en behandelevaluatie - lokatie: Eindhoven (NL)

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) - lokatie: Nijmegen (NL)

Persoonlijke ontwikkeling en Professionele communicatie - lokatie: De Bilt (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Zwolle (NL)

Aanpak vervuiling en hoarding - lokatie: Utrecht (NL)

ACT your way voor post-hbo - lokatie: Utrecht (NL)

Practitioneropleiding Transactionele Analyse - lokatie: De Bilt (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Basisscholing Pedagogisch Jongerenwerk - lokatie:

Leven en werken met gezonde grenzen - lokatie: Klimmen (NL)

Ontdek biofeedback als praktische tool bij stressmanagement - lokatie: Amersfoort (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Training: Zó los je zorgverzekeringsschulden op! - lokatie:

Diversiteit en sensitiviteit - lokatie: Den Haag (NL)

Masteropleiding Counseling & Coaching - lokatie: De Bilt (NL)

MHFA - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Utrecht (NL)

Leefklimaat in de jeugd- en (licht verstandelijk) gehandicaptenzorg - lokatie: Utrecht (NL)

Parkeer je Piekerverstand - lokatie: Utrecht (NL)

Zorg en welzijn | congres armoede en schulden - lokatie: Ede (NL)

Seksualiteit bespreken met mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Deventer (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

SCID 5: Gestructureerd klinisch interview voor DSM-5 - lokatie: Eindhoven (NL)

Cursus: HB ráákt! - lokatie: Hoogkarspel (NL)

Rouw en verlies bij kinderen en jongeren - lokatie: Antwerpen (BE)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Ede (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Zwolle (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

'Ik kan niet tegen mijn verlies!' Labyrinthoss Rouwkwartet, een methode voor de hulpverlener - lokatie: Oss (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Zwolle (NL)

Masteropleiding Transactionele Analyse - lokatie: De Bilt (NL)

hechtingsgerichte gezinstherapie met 'Een Taal Erbij' - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende Gespreksvoering (MGV) / Motivational Interviewing (MI) - lokatie: Waalwijk (NL)

Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Utrecht (NL)

Snellezen, Geheugentechnieken & Mind Mapping - lokatie: Utrecht (NL)

MHFA - lokatie: Leeuwarden (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Breda (NL)

Training: Zó los je zorgverzekeringsschulden op! - lokatie:

Complexe scheidingen - driedaagse training - lokatie: Eindhoven (NL)

Vierdaagse opleiding tot faalangstreductietrainer - lokatie: Eindhoven (NL)

De kracht van motiverende gespreksvoering - lokatie: Utrecht (NL)

Youth MHFA - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Eindhoven (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Apeldoorn (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Rotterdam (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Heerenveen (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Social media en gaming in de begeleiding van kinderen en jongeren - tweedaagse training - lokatie: Eindhoven (NL)

Parkeer je Piekerverstand - lokatie: Utrecht (NL)

Training Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Driedaagse Cursus Verlies- en Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Leven en werken met gezonde grenzen - lokatie: Klimmen (NL)

Training Kinderen en rouw - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Amsterdam (NL)

Persoonlijke ontwikkeling en Professionele communicatie - lokatie: De Bilt (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Zwolle (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Training: Zó los je zorgverzekeringsschulden op! - lokatie:

Autisme en problematisch gamen - lokatie: Utrecht (NL)

MHFA - lokatie: Leeuwarden (NL)

Snellezen, Geheugentechnieken & Mind Mapping - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Aanpak vervuiling en hoarding - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Ontwikkelingspsychologie: De psychologie van de mens van wieg tot graf (levenslooppsychologie) - lokatie: Utrecht (NL)

Basisscholing Pedagogisch Jongerenwerk - lokatie:

Blended behandelen met e-health - lokatie: Utrecht (NL)

Practitioneropleiding Transactionele Analyse - lokatie: De Bilt (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding: HB-professional - lokatie: Hoogkarspel (NL)

Traumasensitief hulpverlenen - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie:

Acceptance and Commitment Therapy (ACT-HBO) - lokatie: Utrecht (NL)

Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Assertiviteitstrainingen PrOP-model - lokatie: Utrecht (NL)

Persoonlijke ontwikkeling en Professionele communicatie - lokatie: De Bilt (NL)

Basisscholing Pedagogisch Jongerenwerk - lokatie:

Practitioneropleiding Transactionele Analyse - lokatie: De Bilt (NL)

Masteropleiding Transactionele Analyse - lokatie: De Bilt (NL)

Masteropleiding Counseling & Coaching - lokatie: De Bilt (NL)

Persoonlijke ontwikkeling en Professionele communicatie - lokatie: De Bilt (NL)

Practitioneropleiding Transactionele Analyse - lokatie: De Bilt (NL)