CMF Najaarsconferentie: Levensbegin, volop in beweging - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

2018-2020 GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
2018-2020: SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
2019-2021: Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
2019-2021: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2019-2021: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2019-2021: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
2019-2021: Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
2020-2022 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2020-2022: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: De rol van de huisarts
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Late effecten
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Leefstijl
abcdeSIM 2019-2
Antibiotica allergie
Behandelbeleid
BROK® en WMO-GCP herregistratie
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Volwassene - voor artsen
BSL e-learning Ondersteunen bij Samen beslissen
BSL e-learning Procedurele sedatie en analgesie (PSA) - voor artsen
BSL e-learning Samen beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden
BSL e-learning Samen beslissen in de palliatieve zorg
BSL e-learning Samen beslissen met patiënten
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
CBRN E-learning
Dieetmaatregelen bij metabole ziekten
EBM voor oudere patiënten
eBROK
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
ECTR Expert
ECTR Indieningsproces
ECTR Uitvoering onderzoek
E-cursus Begeleiding bij Hongerstaking
e-learning ALS
E-learning Begrijpelijk communiceren
E-learning KNMG Meldcode Kindermishandeling
E-learning Kwetsbare ouderen Medisch Specialisten
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning serie 'Obesitas en COVID-19'
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
E-learning: Gedeelde besluitvorming met kankerpatiënten
Ethische dilemma's bij asielzoekers
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert DEUS Echografie
e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
e-Xpert: Advanced Life Support
e-Xpert: Antistolling (SKB Winterswijk)
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Crew Resource Management (CRM)
e-Xpert: De vitaal bedreigde patiënt (St. Jansdal)
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – De primary survey en A, B, C, D, E
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Secondary survey
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
Gedeelde Besluitvorming
Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding
Genetica, de basis
Handhygiëne
Health data science/Big data
Health Informatics: eHealth en zelfmanagement
Health Informatics: Elektronische Beslissingsondersteuning
Health Informatics: Evidence Based Health Informatics
Het goede gesprek
Infectiepreventie: medewerkers met direct/intensief patiëntencontact (Zorgpad PRO)
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Kanker & Leven
Keten van orgaandonatie
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Light PLUS WMO/GCP training
Management of adverse events of immune checkpoint inhibitors (ICPI)
MOOC Kidney transplantation
On-demand webcast Precisiezorg is dichterbij dan we denken
Online Course: Kennis van zorgkosten
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online Course: Waardegedreven zorg en verandermanagement
Online Course: Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik - Casus
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - Casus
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- Casuïstiek
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Casus
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Uitzending
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen (casus)
Online nascholing Stoppen met roken - casuïstiek
Online nascholing Stoppen met roken - Discussieprogramma
Online trainingsprogramma Samen Beslissen
Online WMO/GCP training KABIZ(NVFZ)-OA-ZA-NVFG
Preventie Postpartum Depressie
Privacy en informatieveiligheid
Professionalism in an era of change
Prostaatcarcinoom bij ouderen
Reanimatie voor volwassenen
Refugee Care[e]Education
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - Casuïstiek
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 1
Samen Beslissen
Target@Work
The challenges treating advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma
Verslaving onder artsen
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Web-tv Immuun Pro 3: Kankerimmuuntherapie in uw MDO - praktijkcasuïstiek uit het UMCU
Weefseldonatie vanuit het ziekenhuis
Werken met een meldcode in de ggz
WMO/GCP- en BROK-herregistratie NVHVV-V&V-VSR
Zeggen waar het op staat
ziekte van Fabry
ziekte van Gaucher
ZiROP.nl

ALS scholing medisch specialisten - lokatie: Ede (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus GCP-MWO voor Klinisch onderzoekers - lokatie: Maastricht (NL)

BLS (basic Life Support) 2020 - lokatie: Veldhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Dordrecht (NL)

CRM (Crew Resource Management) - lokatie: Deventer (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Amsterdam (NL)

Leiderschapsprogramma - lokatie:

Samen beslissen - lokatie: Delft (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Teaching on the Run: module 13 - Intervisie voor opleiders - lokatie: Zwolle (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Almelo (NL)

Training voor mentoren masterportfolio geneeskunde - lokatie: Maastricht (NL)

Visitatietraining RGS 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Startende Opleider - lokatie: Nieuwegein (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Castricum (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Relationeel trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Amsterdam (NL)

Intercultureel Communiceren - lokatie: Amersfoort (NL)

KNMG Districtsbijeenkomst Bijzondere vormen van geweld: mensenhandel en ouderenmishandeling - lokatie:

Masterclass Financieel Management in de Zorg - 2020 - lokatie: Breukelen (NL)

Opleidingsdag avondworkshop "Durf het beste uit jezelf te falen" - lokatie: Helmond (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Zwolle (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Teach the teachers startende (en plaatsvervangend) opleiders - lokatie: Leiden (NL)

Teach the Teachers-Plus: EPA's gebruiken in de opleiding - lokatie: Leiden (NL)

Teaching on the Run: module 1 - opleiden in de dagelijkse praktijk - lokatie: Leeuwarden (NL)

Teaching on the Run: module 4 - vaardigheden onderwijs - lokatie: Eelderwolde (NL)

Toekomst Vitamines - Stiching Medische Contactdagen Breda e.o. - lokatie: València (ES)

Uitspreken en aanspreken: feedback geven doe je zo - lokatie: Helmond (NL)

Uitspreken en aanspreken: feedback geven doe je zo - lokatie: Helmond (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Bijscholing LVAK Themadagen - lokatie: Utrecht (NL)

BKO (Basismodule didactiek) Intensive - lokatie: Werkhoven (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

Hoe maak ik online onderwijs interactief en aantrekkelijk? Tips, tools en werkvormen - lokatie:

IFMS gesprekstraining - lokatie: Malden (NL)

Inleiding Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Utrecht (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Tilburg (NL)

masterclass coachen van de opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

Perinatale zorg 3.0 - lokatie: Zeist (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Hoofddorp (NL)

Training Informeren in de context van een behandelbeslissing - lokatie: Amsterdam (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

eBROK - lokatie: Amsterdam (NL)

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Roermond (NL)

Palliatieve zorg tijdens corona - lokatie:

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

Teaching on the Run: module 9 - Begeleiden, beoordelen en EPA - lokatie: Groningen (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Leeuwarden (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde en infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Morele oordeelsvorming voor de medische praktijk - lokatie: Baarn (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Teach the residents - lokatie:

Training Gesprekstechnieken - lokatie: Utrecht (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Amsterdam (NL)

Coachende vaardigheden voor de arts - lokatie: Heiloo (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Bijscholing LVAK Themadagen - lokatie: Utrecht (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Didactische Ondersteuning Medische Proffesionals (DOMP) - lokatie: Uden (NL)

Docentprofessionalisering Medische Vervolgopleidingen - lokatie: Nieuwegein (NL)

eBROK - lokatie: Rotterdam (NL)

Feedback training 4 uur - lokatie:

Het Microbioom: invloed op het immuunsysteem en de darm brein-as - lokatie:

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Nascholing complexe zorgvragen - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Regionale refereeravond HPB centrum Twente - lokatie: Enschede (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Venlo (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Workshop EPA's - lokatie: Nijmegen (NL)

Workshop begeleiden en debriefen van interprofessionele simulatie teamtraining - lokatie: Malden (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

BLS (basic Life Support) 2020 - lokatie: Veldhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Hardenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Crew Resource Management (ABAN) - lokatie: 9728NT (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Geweld achter de voordeur - lokatie: Amersfoort (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Zeist (NL)

Hersengezondheid en mentale weerbaarheid - lokatie:

Inzet op kwaliteiten (meer plezier, met resultaat) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Pediatric Basic Life Support Provider course (PBLS-P) - lokatie: Maastricht (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Teach the Teachers IA - basismodule blended learning - lokatie: Utrecht (NL)

Toekomst Vitamines - Stiching Medische Contactdagen Breda e.o. - lokatie: València (ES)

Training Samen beslissen met gebruik van zorguitkomsten - lokatie:

Webinar: Samen-werken, aandacht voor de relatie! - lokatie:

Klinisch Redeneren Adelante eendaags - lokatie: Hoensbroek (NL)

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Training Peer Support - lokatie: Utrecht (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

ADHD en Relaties - lokatie: Eemnes (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Brandwondenscholingsdag DGOTC 2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Compassievol leiderschap in de zorg - lokatie: Arnhem (NL)

Complexe situatietraining (CST) - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus Jeugdrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Zeist (NL)

De ideale inhalator bestaat! Feit of fabel? - lokatie:

Docentprofessionalisering Medische Vervolgopleidingen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief - lokatie: Bakkeveen (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

KOH | Sandwichdagen 'het kind' - lokatie: Veldhoven (NL)

KOH | Sandwichdagen 'het kind' - halve dag - lokatie: Veldhoven (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

MedicALS - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie:

ONLINE Teach the teacher-carroussel - lokatie: Tilburg (NL)

Opleiding Scen-arts 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Samen beslissen - lokatie: Delft (NL)

Seminar “Het motiveren van cliënten met een dwangstoornis voor behandeling” - lokatie: Maastricht (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Brummen (NL)

TEACH THE TEACHER VERDIEPINGSMODULE; EFFECTIEF BEGELEIDEN EN BEOORDELEN - lokatie:

ToxED - Toxicology Congress - lokatie: Rotterdam (NL)

Wenckebach Webinar - Innovatie door crisistijd - lokatie:

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop ' De Cultuur dat zijn wij' - lokatie: Tilburg (NL)

Crew Resource Managment - lokatie: Uden (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Utrecht (NL)

Peer Support & Just Culture - lokatie: Leiden (NL)

Professionalisering stafvoorzitters en MSB-bestuurders - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Studiedag Expertisecentrum Euthanasie: Tussen vrijstaat en dicatuur - over autonoom functioneren in een groeiende organisatie - lokatie:

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Deventer (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Doetinchem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Crew Resource Managment - lokatie: Uden (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Amsterdam (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Masterclass Strategisch Management - lokatie: Tilburg (NL)

Organisatie van de opleiding (TtT IV) - lokatie: Rotterdam (NL)

Powercourse - Presentatietraining voor medici - lokatie: Werkhoven (NL)

Refresher training Vitaal bedreigde patiënt & PSA - lokatie: Nijmegen (NL)

Teach the Teacher 2 - 2020 - lokatie: Assen (NL)

Teaching on the Run: module 13 - Intervisie voor opleiders - lokatie: Zwolle (NL)

Valuebased Healthcare workshop - lokatie: Enschede (NL)

Webinars: Veerkracht door leiderschap: voor artsen die betekenis willen hebben. - lokatie:

Workshop krachtige online werkvormen gebruiken - lokatie: Eindhoven (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing LVAK Themadagen - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Crisis Resource Management training kinderanesthesie - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Crisis Resource Management training kinderanesthesie - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Feedforward training medische staf - lokatie: Nijmegen (NL)

HappyDoc - lokatie: Het Loo Oldebroek (NL)

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Juridische aspecten in de medische praktijk - lokatie: Doetinchem (NL)

Leergang Chief Medical &Nursing Information Officer: Module 6: Data - lokatie: Nieuwegein (NL)

ONLINE Teach the teacher-carroussel - lokatie: Tilburg (NL)

Skills voor comfort - lokatie: Assen (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teacher - lokatie: Amsterdam (NL)

Teaching on the Run Ziekenhuisgeneeskunde - EPA's - lokatie: Deventer (NL)

Teaching on the Run: module 13 - Intervisie voor opleiders - lokatie: Zwolle (NL)

Teaching on the Run: module 5 - STAMPPOT - lokatie: Groningen (NL)

Adequate Interactie met Cliënten en Patiënten - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining interne auditoren - lokatie: Dordrecht (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Palliatieve zorg aan kinderen - lokatie:

Psychoses - lokatie: Amersfoort (NL)

SCEN-congres 2020: SCEN-arts in een veranderde wereld - lokatie:

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Acute Pediatric Burn Course - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Utrecht (NL)

Basic life support en AED - lokatie: Uden (NL)

Basistraining Opleiden op de Werkplek - lokatie: Eindhoven (NL)

BLS (basic Life Support) 2020 - lokatie: Veldhoven (NL)

De Zeven Hoofdzonden - lokatie: Ermelo (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

HappyDoc Returns - lokatie: Het Loo Oldebroek (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Leergang bedrijfsvoering en management - lokatie: Nijmegen (NL)

Nascholing Antistollingsprotocol UMCG - lokatie: Groningen (NL)

NVMO Congres 2020 - lokatie:

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Soft Skills digitaal consult - lokatie: Alkmaar (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Emmen (NL)

Teach the Teacher BASIS cursus 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher; Opleiden met toevertrouwde handelingen. - lokatie: Hilversum (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Workshop krachtige online werkvormen gebruiken - lokatie: Eindhoven (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde en infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

EBRO-training 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher Basis - Begeleiden van aios: Opfriscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Veneuze duplexcursus - lokatie: Rotterdam (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

FMS in Zuyderland - lokatie: Heerlen (NL)

Het Gewicht van AD(H)D - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

Opleidersdag 2020 - "Toekomst van de zorg" - lokatie: Dordrecht (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Workshop EPA’s en bekwaam verklaren in de praktijk - lokatie: Tilburg (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Cursus Socratisch Motiveren - lokatie: Arnhem (NL)

Financieel Management voor de arts - lokatie: Eindhoven (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Ontwikkelprogramma BKM/ML - lokatie: Deventer (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

The Voice 1-daagse communicatietraining (Coronaproof) met Bianca Tan - lokatie: Rijswijk (NL)

Workshop krachtige online werkvormen gebruiken - lokatie: Eindhoven (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Den Haag (NL)

Beter begrijpen en bereiken van ‘moeilijke’ patiënten - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

BLS (basic Life Support) 2020 - lokatie: Veldhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Intern en Extern Management voor de arts - lokatie: Eindhoven (NL)

KOH | Sandwichdagen 'het kind' - lokatie: Veldhoven (NL)

KOH | Sandwichdagen 'het kind' - halve dag - lokatie: Veldhoven (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Nascholingen medisch specialisten - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie: Woerden (NL)

Wetenschapsavond 2020 - lokatie: Venlo (NL)

Workshop krachtige online werkvormen gebruiken - lokatie: Eindhoven (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Den Haag (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Houten (NL)

Bijscholing LVAK Themadagen - lokatie: Utrecht (NL)

cyclus nascholing voor medisch specialisten palliatieve zorg - lokatie:

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Zwolle (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Roermond (NL)

KNMG Districtsbijeenkomst Bijzondere vormen van geweld: mensenhandel en ouderenmishandeling - lokatie:

Masterclass autisme, AD(H)D en LVB bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Training Expertisecentrum Euthanasie - lokatie:

Workshop feedback 2020 - lokatie:

Workshop feedback 2020 - lokatie:

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Leiden (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Co-Resolve / Deep Democracy voor Leiders - lokatie: Den Haag (NL)

eBROK - lokatie: Nijmegen (NL)

Kennismaking Acceptance & Commitment Therapy (ACT) voor multidisciplinaire revalidatieteams - lokatie: Heerlen (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

NVVS Voorjaarscongres 2020 - Seksuele en relatiediversiteit - lokatie:

Reprise obesitas en bariatrie: voeding, microbiota en (mond)gezondheid. - lokatie: Houten (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced life support scholing specifiek voor artsen van het endoscopie centrum - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing LVAK Expertdagen - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Putten (NL)

Cultuur en Zorg - lokatie: Dordrecht (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Laaggeletterdheid - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Nascholing complexe zorgvragen - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Teach the Teacher Basis voor stafleden WFG/Waterland - lokatie: Hoorn (NL)

Teach The Teachers-Plus : feedback op de werkvloer - lokatie: Leiden (NL)

Training consultatievaardigheden 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Peer Support - lokatie: Utrecht (NL)

Training Praten met kinderen en ouders over seksueel misbruik - lokatie: Amersfoort (NL)

TTT+ Feedback in complexe(re) situaties - lokatie: Leiden (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

eBROK - lokatie: Maastricht (NL)

Gebruik van EPA’s in de medische vervolgopleidingen’ - lokatie:

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass ZBVO - lokatie:

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher Implementatie EPA's en bekwaamverklaren - lokatie: Hoofddorp (NL)

Van buiten naar binnen kijken - eczeem en proctologie voor de huisarts - lokatie: Soest (NL)

Webinar: Samen-werken, aandacht voor de relatie! - lokatie:

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Basic life support en AED - lokatie: Uden (NL)

Complexe dementiezorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Dordrecht (NL)

Workshop Capaciteitsmanagement: Geen tijd om te wachten - lokatie: Apeldoorn (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Eibergen (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Putten (NL)

KNMG Districtsbijeenkomst Bijzondere vormen van geweld: mensenhandel en ouderenmishandeling - lokatie:

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher Basis voor stafleden WFG/Waterland - lokatie: Hoorn (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Teach the Teachers II - competentiegericht opleiden - lokatie: Utrecht (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Brummen (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Doctor on board? Luchtvaartgeneeskunde en infectieziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

Kennismaking Acceptance & Commitment Therapy (ACT) voor multidisciplinaire revalidatieteams - lokatie: Heerlen (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

masterclass voor startende opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining - lokatie: Utrecht (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

DEUS Echo Guided Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Schitteren door aanwezigheid - lokatie: Brummen (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Visitatietraining RGS 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop begeleiden en debriefen van interprofessionele simulatie teamtraining - lokatie: Malden (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Hardenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Den Haag (NL)

AED/Reanimatiecursus 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Basic life support en AED - lokatie: Uden (NL)

Bijscholing LVAK Themadagen - lokatie: Utrecht (NL)

eBROK - lokatie: Amsterdam (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training Peer Support - lokatie: Utrecht (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Apeldoorn (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie:

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Teach the Teacher 2 - 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Almelo (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Morele oordeelsvorming voor de medische praktijk - lokatie: Baarn (NL)

Nascholingen medisch specialisten - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie:

Training Feedback geven - lokatie: Utrecht (NL)

Training Gesprekstechnieken - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced life support scholing specifiek voor artsen van het endoscopie centrum - lokatie: Nijmegen (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Cultuur en Zorg - lokatie: Dordrecht (NL)

Slikken of stikken? Weet het beter dan uw apotheker! - lokatie: Brummen (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Deventer (NL)

Teach the Teacher 2 - 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

eBROK - lokatie: Amsterdam (NL)

eBROK - lokatie: Amsterdam (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren - lokatie: Amersfoort (NL)

Teach The Teacher: Coachen van aios - lokatie: Heerlen (NL)

Teach the Teachers IA - basismodule blended learning - lokatie: Utrecht (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

DocProf: Een levenlang leren voor opleiders - lokatie: Maastricht (NL)

eBROK - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Houten (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Crew Resource Managment - lokatie: Uden (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Juridische actualiteiten in de medische praktijk - lokatie: Zwolle (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Opfriscursus Feedback en KPB pathologie - lokatie: Hoofddorp (NL)

Teach the Teachers IB - vervolgmodule - lokatie: Utrecht (NL)

Training Medisch Leiderschap & Continu Verbeteren - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Putten (NL)

Workshop Capaciteitsmanagement: Geen tijd om te wachten - lokatie: Apeldoorn (NL)

Workshop EPA’s en bekwaam verklaren in de praktijk - lokatie: Tilburg (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

BATLS sept 2020 tm sept 2021 - lokatie: Hilversum (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Roosendaal (NL)

Leergang Medisch Management in het Ziekenhuis - lokatie: Zwolle (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Training in telefonische- en online gesprekvoering - lokatie: Alkmaar (NL)

Interculturele competenties voor zorgprofessionals - lokatie:

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

Burn-out - lokatie: Ootmarsum (NL)

masterclass coachen van aios - lokatie: Doorn (NL)

Training consultatievaardigheden 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Alumnidag 2020: Together is better. - lokatie: Doorn (NL)

Cursus Teamcoaching in de zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Leergang Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Zeist (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Studiereis 'van transmuraal naar integraal' - lokatie: Rotterdam (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

masterclass voor startende opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Sassenheim (NL)

ABCDE-methodiek + BLS AED - lokatie: Den Haag (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Ermelo (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Training consultatievaardigheden 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

CCL, uitgebreid, cursus 2 - lokatie: Garderen (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Hoofddorp (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Ermelo (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

CBRN Awareness voor medisch personeel (behandelaars en verpleegkundigen) - lokatie: Vught (NL)

Management Development voor Medisch Specialisten - lokatie: Ravenstein (NL)

Training Praten met kinderen en ouders over seksueel misbruik - lokatie: Amersfoort (NL)

CWZ Wetenschapsavond 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Hoofddorp (NL)

Decompressie en hyperbare zuurstof therapie - lokatie: Hoeven (NL)

Interculturele competenties voor zorgprofessionals - lokatie: Goirle (NL)

BATLS sept 2020 tm sept 2021 - lokatie: Hilversum (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Veneuze duplexcursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Basics van Management en Beleid - lokatie: Zeist (NL)

Basiscursus 2021 “Medisch Specialistische Rapportage” - lokatie: Nijkerk (NL)

Samenwerken in zorgnetwerken - lokatie: Lunteren (NL)

Van patiënt naar persoon - lokatie: Groningen (NL)

In vorm zijn; introductie socratische vaardigheden voor medici - lokatie: Utrecht (NL)

Vind jouw 'Why'! - lokatie: Doorn (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

Genees & Kunst 2020 - lokatie: Ede (NL)

Master Class voor jonge specialisten - lokatie: Vlaardingen (NL)

DocProf: Een levenlang leren voor opleiders - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Roermond (NL)

Ouderengeneeskunde Maastricht 2.0 'actualiteit en ontwikkelingen' 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

Hoe maak ik online onderwijs interactief en aantrekkelijk? Tips, tools en werkvormen - lokatie:

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie: Woerden (NL)

Zorgvisie | Congres Concentratie en spreiding Acute Zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Persoonlijk leiderschap - lokatie: Zwolle (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Symposium VAR 2020; Gepaste zorg, wat is jouw rol? - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Hoofddorp (NL)

Heartfulness intensive - lokatie: Menton (FR)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Roosendaal (NL)

Persoonlijk leiderschap - lokatie: Nootdorp (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Groesbeek (NL)

25ste Kliniek van Duizeligheid en Evenwichtstoornissen - lokatie: Vaals (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Hoofddorp (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Slaapproblemen en -stoornissen bij jongeren - lokatie: Zeist (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

Management Development voor Medisch Specialisten - lokatie: Ravenstein (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Congres Zorgmijders - lokatie: Ede (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Hoofddorp (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Sassenheim (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

OncoCare Symposium - lokatie: Lisse (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Zwolle (NL)

Medisch Contact Live 'De dokter en de taal' jubileum 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Hoofddorp (NL)

Generic Instructor Course (GIC) - lokatie: Uden (NL)

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Ermelo (NL)

PA!N Congres - pijn, ketenzorg en levensloop - lokatie: Groningen (NL)

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Amersfoort (NL)

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Amersfoort (NL)

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie: Woerden (NL)

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Ermelo (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Vind jouw 'Why'! - lokatie: Doorn (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Groesbeek (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Zwolle (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)