1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Meldcode, huiselijk geweld en kindermishandeling - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel - lokatie: Bladel (NL)

Pluis - niet pluis - lokatie: Deurne (NL)

Basistraining Wet langdurige zorg - lokatie: Waalre (NL)

Training rapporteren "Wat je schrijft blijft" - lokatie: Helmond (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Opvoedkwaliteitenspel, een training voor professionals die de oudercompetenties willen versterken - lokatie: Roermond (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Zutphen (NL)

Gecombineerde basistraining herkennen van en omgaan met LVB - lokatie: Utrecht (NL)

Systemisch Werken - lokatie: Klimmen (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Roermond (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met autisme - lokatie: Breda (NL)

Positieve supervisie en intervisie - lokatie: Amsterdam (NL)

Positieve supervisie en intervisie - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Basistraining Hoogsensitiviteit voor jeugdzorgwerkers - lokatie: Schalkhaar (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Venlo (NL)

Klacht, bezwaar en beroep - lokatie: Utrecht (NL)

Psychopathologie bij kind & jeugdige - lokatie: Amsterdam nog niet bekend (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Emmen (NL)

Congres Armoede en schulden doorgrond - lokatie: Utrecht (NL)

Grensoverschrijdend gedrag - lokatie: Zeist (NL)

Opleiding ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Den Haag (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Basistraining Signs of Well being - lokatie: Gieten (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Breda (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Breda (NL)

Training Autismespectrumstoornis (ASS) - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Beroepsopleiding contextuele introductie opleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Waalwijk (NL)

Niet Aangeboren Hersenletsel - lokatie:

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Zwolle (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met autisme - lokatie: Breda (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Helmond (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

Basistraining Beschermjassen - lokatie:

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Beschermjassen - lokatie:

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Initiatie in systeemtheoretisch denken - lokatie: Antwerpen (BE)

Motiverende Gespreksvoering (MGV) / Motivational Interviewing (MI) - lokatie: Waalwijk (NL)

Nascholing: Sociale Netwerk Strategieen ( SNV) diverse modules - lokatie: Breda (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Training LVB en GGZ-problematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Training LVB en verslaving - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Trauma, herkennen en erkennen - lokatie: Enschede (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met autisme - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Workshop Beschermjassen - lokatie:

autisme en het autisme belevingscircuit - lokatie: Breda (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Apeldoorn (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Apeldoorn (NL)

Wlz: verdieping voor professionals - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Rotterdam (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Pluis - niet pluis - lokatie: Horst (NL)

Privacy in het sociaal domein - lokatie: Dordrecht (NL)

Training volmacht en vertegenwoordiging - lokatie: Zeist (NL)

2018-2021: Werken met een meldcode - Registerplein
Arbeidsparticipatie
Autisme: online college
Autismespectrumstoornis
Basics in Ondernemerschap voor Sociaal Werkers
Borderline: online college
Dementie
Dementie: online college
Elearning Hulp en Zorg aan Sekswerkers
Emodule Juridisch Kader Jeugdbescherming
Ethische dilemma's
Gedragsproblemen bij jongeren
Gedragsverandering: online college
Herkennen van en omgaan met LVB
Hier Sta Ik Voor! - Experttrainingen
Hoogbegaafdheid - Thuisstudie
Kenniswebinar Schuldhulpverlening
LVB en GGZ-problematiek
LVB en Schuldenproblematiek
Narcisme: online college
Nu Niet Zwanger
Omgaan met agressie binnen de maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Online Basistraining Social Media voor Sociaal werkers
Online cursus casusbespreking wijkteams in 4-stappen (Registerplein + V&VN)
Online LinkedIn training (+ gratis profielscan)
Online seminar Stress: signaleren en interveniëren
Online Training Communicatie in Zorg en Onderwijs
Onlinecursus 'Pgb in de Wlz'
Onlinecursus 'Pgb in de Zvw'
Positieve psychologie: online college
Professioneel hulpverlenen: online college
Samenwerken
Sociale Netwerk Versterking: 1. Ontmoeten
Sociale psychologie - Thuisstudie
Sociale wijkteams en privacy, het verzamelen, registreren en delen van persoonsgegevens (Registerplein)
Stress de baas
Suïcidepreventie
Ups & downs in gezinsrelaties: online college
Wet langdurige zorg
Wetgeving
Zelfcompassie en zelfvertrouwen: online college

10e Regiodag Aanpak Seksueel Geweld - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Basistraining Wet langdurige zorg - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie:

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Tilburg (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Helmond (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel - lokatie: Breda (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Basistraining Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) - lokatie:

Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Arnhem (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Roermond (NL)

Jaaropleiding Rouwbegeleider - lokatie: Zwolle (NL)

Jaaropleiding Rouwbegeleider - lokatie: Zwolle (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Tilburg (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Alkmaar (NL)

Pluis - niet pluis - lokatie: Horst (NL)

Sociale netwerk versterking: Eigenaarschap & kunst van het vragen stellen - lokatie: Tilburg (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Cursus Wsnp voor de praktijk van beschermingsbewindvoerders - lokatie: Utrecht (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Tilburg (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel - lokatie: Heesch (NL)

Training rapporteren "Wat je schrijft blijft" - lokatie: Helmond (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

6e Jaarcongres Huiselijk Geweld - lokatie: Ede (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel - lokatie: Waalre (NL)

Jeugdwet/Wmo: Pgb via de gemeente - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Eindhoven (NL)

Workshop Beschermjassen - lokatie:

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Apeldoorn (NL)

Diversiteit en sensitiviteit - lokatie: Den Haag (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Training Relatie en Scheiding - lokatie:

workshop; Samenspel met de mantelzorger. - lokatie:

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Congres Omgaan met Verslaving in het Sociaal Domein - lokatie: Veenendaal (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Relatie en Scheiding - lokatie:

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Zicht op Nieuwe Perspectieven - lokatie: Wijk bij Duurstede (NL)

Training Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Relatie en Scheiding - lokatie:

Tweedaagse speelse, interactieve workshop Introductie in de Transactionele Analyse - lokatie: Den Haag (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Apeldoorn (NL)

Driedaagse Cursus Verlies- en Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Gecombineerde basistraining herkennen van en omgaan met LVB - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Beschermjassen - lokatie:

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Apeldoorn (NL)

Basisopleiding tot professioneel beschermingsbewindvoerder - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass omgaan met cliënten met sociaal psychische problematiek - lokatie: Alkmaar (NL)

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Basistraining Beschermjassen - lokatie:

Training psychische kwetsbaarheden en persoonlijkheidsstijlen - lokatie: Breukelen (NL)

Nascholing: Sociale Netwerk Strategieen ( SNV) diverse modules - lokatie: Dordrecht (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Apeldoorn (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Masterclass psychologisch budgetgedrag - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

4e Jaarcongres Participatie en Herstel - lokatie: Bussum (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Boxtel (NL)

Masterclass belastingen - lokatie: Alkmaar (NL)

Pgb via de zorgverzekeraar (Zvw) - lokatie: Utrecht (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Basistraining Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Narratieve Hulpverlening - lokatie: Antwerpen (BE)

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Training Meldcode huiselijk en kindermishandeling - lokatie: Groningen (NL)

training workshop Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling - lokatie: Helmond (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leek (NL)

Zicht op Nieuwe Perspectieven - lokatie: Wijk bij Duurstede (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Eelde (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

In 4 stappen naar optimale ondersteuning Wmo - lokatie:

Psychopathologie bij kind & jeugdige - lokatie: Amsterdam nog niet bekend (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Eindhoven (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Beroepsopleiding contextuele introductie opleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Voorhout (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Breda (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Waalwijk (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Motiverende gespreksvoering, verdiepende cursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie:

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Landgraaf (NL)

Beroepsopleiding Contextuele vervolgopleiding 'Specialisatie'. - lokatie: Utrecht (NL)

Basisscholing Samenlevingsopbouw - lokatie: Gieten (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Kinder- en jeugdrecht in kort bestek - lokatie: Utrecht (NL)

Jaaropleiding Rouwbegeleider - lokatie: Zwolle (NL)

Jaaropleiding Rouwbegeleider - lokatie: Zwolle (NL)

Opleiding Civiele Bewindvoerder - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Driedaagse Cursus Verlies- en Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Amsterdam (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Opvoedkwaliteitenspel, een training voor professionals die de oudercompetenties willen versterken - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

NLP Practitioner. Training Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Hengelo (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

In 4 stappen naar optimale ondersteuning Wmo - lokatie:

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Eindhoven (NL)

Opstellingenwerk Nieuwe Stijl - lokatie: Utrecht (NL)

Mens- en contextgedreven werken - lokatie: Wijk bij Duurstede (NL)

Zorg en ouders - lokatie: Amersfoort (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Breda (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Alkmaar (NL)

Opleiding Civiele Bewindvoerder - lokatie: Alkmaar (NL)

In 4 stappen naar optimale ondersteuning Wmo - lokatie:

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Utrecht (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Zwolle (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Zwolle (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Sittard (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Rotterdam (NL)

Driedaagse Cursus Verlies- en Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Dishoek (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie:

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

In 4 stappen naar optimale ondersteuning Wmo - lokatie:

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

In 4 stappen naar optimale ondersteuning Wmo - lokatie:

Driedaagse Cursus Verlies- en Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding Civiele Bewindvoerder - lokatie: Eindhoven (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Alkmaar (NL)

Cursus Wsnp voor de praktijk van beschermingsbewindvoerders - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Eindhoven (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)