Gecombineerde basistraining herkennen van en omgaan met LVB - lokatie: Utrecht (NL)

Training Autismespectrumstoornis (ASS) - lokatie: Utrecht (NL)

Training LVB en verslaving - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Rochefort (BE)

Training LVB en GGZ-problematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) - lokatie: Utrecht (NL)

2018-2021: Werken met een meldcode - Registerplein
Arbeidsparticipatie
Autisme: online college
Autismespectrumstoornis
Basics in Ondernemerschap voor Sociaal Werkers
Borderline: online college
Dementie
Dementie: online college
Elearning Hulp en Zorg aan Sekswerkers
Emodule Juridisch Kader Jeugdbescherming
Ethische dilemma's
Gedragsproblemen bij jongeren
Gedragsverandering: online college
Herkennen van en omgaan met LVB
Hier Sta Ik Voor! - Experttrainingen
Hoogbegaafdheid - Thuisstudie
LVB en GGZ-problematiek
LVB en Schuldenproblematiek
Narcisme: online college
Nu Niet Zwanger
Omgaan met agressie binnen de maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Omgaan met geneesmiddelen (nieuwe versie)
Online Basistraining Social Media voor Sociaal werkers
Online cursus casusbespreking wijkteams in 4-stappen (Registerplein + V&VN)
Online seminar Stress: signaleren en interveniëren
Onlinecursus 'Pgb in de Wlz'
Onlinecursus 'Pgb in de Zvw'
Positieve psychologie: online college
Professioneel hulpverlenen: online college
Samenwerken
Sociale Netwerk Versterking: 1. Ontmoeten
Sociale psychologie - Thuisstudie
Sociale wijkteams en privacy, het verzamelen, registreren en delen van persoonsgegevens (Registerplein)
Suïcidepreventie
Ups & downs in gezinsrelaties: online college
Wet langdurige zorg
Wetgeving
Zelfcompassie en zelfvertrouwen: online college

ACT Basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Beroepsopleiding contextuele introductie opleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Eindhoven (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Narratieve benadering in de praktijk! - lokatie: Antwerpen (BE)

Supervisie als weg naar een rijkere professionele identiteit. Voor supervisoren en werkbegeleiders. - lokatie: Antwerpen (BE)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Gecombineerde basistraining herkennen van en omgaan met LVB - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling - lokatie:

Training Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling PLUS - lokatie:

Leergemeenschap ASB - lokatie: Breda (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Alkmaar (NL)

opleiding Master Social Work - lokatie: Amsterdam (NL)

Sociale netwerk versterking: Eigenaarschap & kunst van het vragen stellen - lokatie: Venray (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Utrecht (NL)

Vroegtijdig signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling - lokatie:

autisme en het autisme belevingscircuit - lokatie: Breda (NL)

Diversiteit en sensitiviteit - lokatie: Den Haag (NL)

Opleiding Civiele Bewindvoerder - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Arnhem (NL)

Wlz: verdieping voor professionals - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Beschermjassen - lokatie:

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Levensreddend handelen binnen de GGZ bestaande uit: reanimatie training en de opleiding "stop de bloeding " - lokatie:

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Emmen (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Leeuwarden (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Zwolle (NL)

Opleiding provocatief coachen - najaarsvierdaagse - lokatie: Berg en Dal (NL)

Sociale netwerk versterking: Eigenaarschap & kunst van het vragen stellen - lokatie: Heibloem (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Jaartraining Oplossingsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

Master Forensisch Sociale Professional - lokatie: Utrecht (NL)

Training Autismespectrumstoornis (ASS) - lokatie: Utrecht (NL)

Training LVB en GGZ-problematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Training LVB en verslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Trauma, herkennen en erkennen - lokatie: Enschede (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Groningen (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding Land van Rouw Omgaan met Verlies - lokatie: Groesbeek (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie: Zwolle (NL)

Klacht, bezwaar en beroep - lokatie: Utrecht (NL)

Samenwerken onder spanning - lokatie:

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Waalwijk (NL)

Basistraining Sociaal Juridische Dienstverlening aan mantelzorgers - lokatie: Zeist (NL)

Driedaagse Cursus Verlies- en Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Basistraining Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) - lokatie: Utrecht (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie: Zwolle (NL)

Narratieve Hulpverlening - lokatie: Antwerpen (BE)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training rapporteren "Wat je schrijft blijft" - lokatie: Helmond (NL)

Mens- en contextgedreven werken - lokatie: Wijk bij Duurstede (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Rotterdam (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

training workshop Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling - lokatie: Helmond (NL)

Training ZIE MIJ , training over de aanpak van eenzaamheid. - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Van 18- naar 18+ - lokatie: Amsterdam (NL)

Zorg en ouders - lokatie: Amersfoort (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Basistraining Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Masterclass Parkeer je Piekerverstand - lokatie: Utrecht (NL)

Train de Trainer Beschermjassen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Drachten (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Hoogeveen (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie: Zwolle (NL)

Herstelondersteunende Zorg - lokatie: Apeldoorn (NL)

Masterclass belastingen - lokatie: Utrecht (NL)

Training Meldcode huiselijk en kindermishandeling - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Jaartraining Oplossingsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

Opstellingenwerk Nieuwe Stijl - lokatie: Utrecht (NL)

Post-bachelor opleiding Verlieskunde - lokatie: Dordrecht (NL)

Post-bachelor Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Beschermjassen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining Hoogsensitiviteit voor jeugdzorgwerkers - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Assen (NL)

Pgb via de zorgverzekeraar (Zvw) - lokatie: Utrecht (NL)

Zorgmijders met een LVB - lokatie: Amsterdam (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Helmond (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Hoarding en Woningvervuiling - lokatie: Utrecht (NL)

Jeugdwet/Wmo: Pgb via de gemeente - lokatie: Utrecht (NL)

Post-bachelor Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet - lokatie: Dordrecht (NL)

Tweedaagse speelse, interactieve workshop Introductie in de Transactionele Analyse - lokatie: Den Haag (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

Gecombineerde basistraining herkennen van en omgaan met LVB - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Intervisie training - lokatie: Eindhoven (NL)

Opvoedkwaliteitenspel, een training voor professionals die de oudercompetenties willen versterken - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclass psychologisch budgetgedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Privacy en Geheimhouding - lokatie: Utrecht (NL)

Pgb in alle wetten: dé basiscursus - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Masterclass omgaan met cliënten met sociaal psychische problematiek - lokatie: Eindhoven (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Rotterdam (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Autismespectrumstoornis (ASS) - lokatie: Utrecht (NL)

Training LVB en GGZ-problematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Training LVB en verslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Civiele Bewindvoerder - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie:

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Groningen (NL)

Vrijheid en veiligheid - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Herstelondersteunende Zorg - lokatie: Warnsveld (NL)

Basisscholing Samenlevingsopbouw - lokatie: Emmen (NL)

Basistraining Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Opleiding ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training rapporteren "Wat je schrijft blijft" - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Opvoedkwaliteitenspel, een training voor professionals die de oudercompetenties willen versterken - lokatie: Roermond (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Zutphen (NL)

Gecombineerde basistraining herkennen van en omgaan met LVB - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

Positieve supervisie en intervisie - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Basistraining Hoogsensitiviteit voor jeugdzorgwerkers - lokatie: Schalkhaar (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Den Haag (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Autismespectrumstoornis (ASS) - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Beroepsopleiding contextuele introductie opleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Waalwijk (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Surhuisterveen (NL)

Zicht op Nieuwe Perspectieven - lokatie: Wijk bij Duurstede (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Initiatie in systeemtheoretisch denken - lokatie: Antwerpen (BE)

Motiverende Gespreksvoering (MGV) / Motivational Interviewing (MI) - lokatie: Waalwijk (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Training LVB en GGZ-problematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Training LVB en verslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Trauma, herkennen en erkennen - lokatie: Enschede (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Workshop Beschermjassen - lokatie:

autisme en het autisme belevingscircuit - lokatie: Breda (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Rotterdam (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie:

Nascholing: Sociale Netwerk Strategieen ( SNV) diverse modules - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Basistraining Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) - lokatie:

Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Arnhem (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Alkmaar (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Training rapporteren "Wat je schrijft blijft" - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Eindhoven (NL)

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Diversiteit en sensitiviteit - lokatie: Den Haag (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

Gecombineerde basistraining herkennen van en omgaan met LVB - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Masterclass omgaan met cliënten met sociaal psychische problematiek - lokatie: Alkmaar (NL)

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Training psychische kwetsbaarheden en persoonlijkheidsstijlen - lokatie: Breukelen (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Masterclass psychologisch budgetgedrag - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclass belastingen - lokatie: Alkmaar (NL)

Basistraining Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Narratieve Hulpverlening - lokatie: Antwerpen (BE)

Training Meldcode huiselijk en kindermishandeling - lokatie: Groningen (NL)

training workshop Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling - lokatie: Helmond (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Zicht op Nieuwe Perspectieven - lokatie: Wijk bij Duurstede (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Beroepsopleiding contextuele introductie opleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Breda (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Waalwijk (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende gespreksvoering, verdiepende cursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie:

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Utrecht (NL)

Beroepsopleiding Contextuele vervolgopleiding 'Specialisatie'. - lokatie: Utrecht (NL)

Basisscholing Samenlevingsopbouw - lokatie: Gieten (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Opleiding Civiele Bewindvoerder - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Amsterdam (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Eindhoven (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Alkmaar (NL)

Opleiding Civiele Bewindvoerder - lokatie: Alkmaar (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Zwolle (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie:

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding Civiele Bewindvoerder - lokatie: Eindhoven (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Alkmaar (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Eindhoven (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)