Kracht Opbouwend Communiceren - Jeugd - lokatie: Gouda (NL)

Gecombineerde basistraining herkennen van en omgaan met LVB - lokatie: Utrecht (NL)

Training LVB en loverboys - lokatie: Utrecht (NL)

Verbindend communiceren werkt! - lokatie: Gouda (NL)

Training Autismespectrumstoornis (ASS) - lokatie: Utrecht (NL)

Training LVB en verslaving - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Rochefort (BE)

Training LVB en GGZ-problematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Verbindend communiceren werkt! - lokatie: Gouda (NL)

Basistraining Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) - lokatie: Utrecht (NL)

2016-2019: Huwelijksdwang - Registerplein
2017-2020: GGZ Kindcheck - Registerplein
2018-2021: Werken met een meldcode - Registerplein
2019-2022: Huwelijksdwang - Registerplein
Aandacht voor transgendergevoelens bij cliënten
ADHD en Middelengebruik bij adolescenten
Afbouw van psychofarmaca
Angststoornissen
Arbeidsparticipatie
Autisme: online college
Autismespectrumstoornis
Autismespectrumstoornis in de verslavingszorg
Basics in Ondernemerschap voor Sociaal Werkers
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik GGZ
Basiskennis medicijngebruik GGZ
Basiskennis medicijngebruik GGZ
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
BHV voor de GGZ
Bijwerkingen
Borderline: online college
Consensusbespreking en Multidiciplinair overleg (MDO)
Cultuursensitief werken: Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd - 2019
De Forensische cliënt
De rol van de sociotherapeut in de forensische setting
Delictanalyse
Dementie
Dementie: online college
Destigmatiserend werken
Diabetes Mellitus (Somatiek en medicatie)
Dubbele diagnose GGZ
Dubbele diagnose Verslavingszorg
Dwang en Drang
Dwang en drang binnen de maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Elearning Hulp en Zorg aan Sekswerkers
E-learning opleiding Scheidingscoach
E-learning Signaleren en begeleiden bij financiële problemen
E-learning Sociaal Werk in het Sociaal Wijkteam
E-learning: Hoe ondersteun je LHBT-ouderen met hulpvragen?
E-learning: Oudergericht werken in de VG-Zorg
ELO Training Familiezorg
E-module Begeleiden van jongeren met LVB bij een Haltstraf
Emodule Juridisch Kader Jeugdbescherming
E-module Juridisch Kader Jeugdreclassering
E-module Niet aangeboren hersenletsel
Escalatie en de-escalatie
Ethische dilemma's
FACT
FARE
Farmaceutisch rekenen
Forensische zorg binnen de maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Gedragsproblemen bij jongeren
Gedragsverandering: online college
Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg
Groepen geneesmiddelen
Grondhouding t.o.v. LVB
Herkennen van en omgaan met LVB
Hier Sta Ik Voor! - Experttrainingen
Hoe ondersteun je LHBT-cliënten bij hulpvragen?
Hoogbegaafdheid - Thuisstudie
Infectieziekten in de GGZ
Inleiding Ambulantisering
Inleiding Cognitieve gedragstherapie
Inleiding Risicotaxatie en -management
Introductie intercultureel vakmanschap voor sociaal professionals
Jong en Transgender
Kind in de jeugdzorg? Seksuele ontwikkeling in zicht!
Kinder- en Jeugdmedicatie
Kindertekeningen lezen en begrijpen
LVB en GGZ-problematiek
LVB en Schuldenproblematiek
Mantelzorg
Medicatie in de KJP
Medicatieveiligheid en de medicijnrol
Medicijngroepen gehandicaptenzorg - Epilepsie
Medicijngroepen gehandicaptenzorg – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen gehandicaptenzorg - Psychische aandoeningen
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 2 - Antipsychotica en afbouw
Medicijngroepen GGZ – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen GGZ – Psychische aandoeningen
Medicijngroepen GGZ 1 - Algemeen
Motiverende gespreksvoering bij LVB
Motiverende gespreksvoering voor de RIBW
Narcisme: online college
Nu Niet Zwanger
Nu Niet Zwanger
Omgaan met adolescenten
Omgaan met agressie
Omgaan met agressie binnen de maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Omgaan met ethische kwesties (moreel beraad)
Omgaan met geneesmiddelen (nieuwe versie)
Omgaan met geneesmiddelen (nieuwe versie)
Online Basistraining Social Media voor Sociaal werkers
Online communiceren
Online cursus casusbespreking wijkteams in 4-stappen (Registerplein + V&VN)
Online leergang - AD(H)D en autisme voor de hulpverlening
Online module Coming In: Hoe ondersteun je LHBT's met een biculturele achtergrond?
Online module: Hoe vergroot ik mijn professionele ruimte?
Online seminar Stress: signaleren en interveniëren
Online seminar: Cognitieve gedragstherapie bij obesitas
Online seminar: Cognitieve gedragstherapie bij obesitas
Online Seminar: observeren als diagnostisch middel
Online seminar: Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten
Online seminar: Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten
Online training Coaching
Online training Praten over huiselijk geweld kan je leren
Onlinecursus 'Pgb in de Wlz'
Onlinecursus 'Pgb in de Zvw'
Opfrismodule 1 - medicijngebruik GGZ en RIBW's
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg - 2
Oplossingsgericht werken (inleiding)
Ouder(s)ondersteuning
Positieve psychologie: online college
Privacy en informatieveiligheid
Professioneel hulpverlenen: online college
Relatie forensisch professional en de cliënt
Relatie team en cliënt
Relationele veiligheid
Risicofactoren en beschermende factoren
Risicojeugd: Straatcultuur en social media
Risicojeugd: Werken met Multiproblem gezinnen
Risicomanagement
Risicotaxatie
Risicotaxatie-instrumenten
Rol van de forensische professional
Samenwerken
Sociale Netwerk Versterking: 1. Ontmoeten
Sociale psychologie - Thuisstudie
Sociale wijkteams en privacy, het verzamelen, registreren en delen van persoonsgegevens (Registerplein)
Somatiek en medicatie: Hart- en vaatziekten
Somatiek en verslaving
Spanningsvelden en spanningsbogen
Stemmingsstoornissen
Suïcidepreventie
Transitiecoach voor jongeren met een LVB
Ups & downs in gezinsrelaties: online college
Verslaving, middelen en gokken
Visie Herstel Ondersteunende Zorg
Vroegsignalering
Waarnemen en analyseren van gedrag in de Forensische zorg
Werking van geneesmiddelen
Wet langdurige zorg
Wetgeving
Zelfcompassie en zelfvertrouwen: online college
Zichtbaar vakmanschap in de ggz

ACT Basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Beroepsopleiding contextuele introductie opleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Eindhoven (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Forensische psychiatrie binnen de RIBW: net even anders - lokatie: Utrecht (NL)

Narratieve benadering in de praktijk! - lokatie: Antwerpen (BE)

Supervisie als weg naar een rijkere professionele identiteit. Voor supervisoren en werkbegeleiders. - lokatie: Antwerpen (BE)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Gecombineerde basistraining herkennen van en omgaan met LVB - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Amsterdam (NL)

Training LVB en loverboys - lokatie: Utrecht (NL)

Training Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling - lokatie:

Training Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling PLUS - lokatie:

Leergemeenschap ASB - lokatie: Breda (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Alkmaar (NL)

opleiding Master Social Work - lokatie: Amsterdam (NL)

Sociale netwerk versterking: Eigenaarschap & kunst van het vragen stellen - lokatie: Venray (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Utrecht (NL)

training Complexe scheiding - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Training praten met kinderen - lokatie:

Vroegtijdig signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling - lokatie:

autisme en het autisme belevingscircuit - lokatie: Breda (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Rotterdam (NL)

Diversiteit en sensitiviteit - lokatie: Den Haag (NL)

Opleiding Civiele Bewindvoerder - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Arnhem (NL)

Verbindend communiceren werkt! - lokatie: Gouda (NL)

Wlz: verdieping voor professionals - lokatie: Utrecht (NL)

Zevendaagse opleiding systemisch en contextueel werken met Een Taal Erbij - lokatie: Hilversum (NL)

Basistraining Beschermjassen - lokatie:

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Levensreddend handelen binnen de GGZ bestaande uit: reanimatie training en de opleiding "stop de bloeding " - lokatie:

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Emmen (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Zwolle (NL)

Opleiding provocatief coachen - najaarsvierdaagse - lokatie: Berg en Dal (NL)

Sociale netwerk versterking: Eigenaarschap & kunst van het vragen stellen - lokatie: Heibloem (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Jaartraining Oplossingsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Systeemondersteuning bij verslavingsproblematiek - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Autismespectrumstoornis (ASS) - lokatie: Utrecht (NL)

Training LVB en GGZ-problematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Training LVB en verslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus: HB ráákt! - lokatie: Zwaagdijk (NL)

Trauma, herkennen en erkennen - lokatie: Enschede (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Groningen (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Sociale Netwerking Versterking (SNV): samen redzaam - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Rotterdam (NL)

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie: Zwolle (NL)

Klacht, bezwaar en beroep - lokatie: Utrecht (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Rotterdam (NL)

Samenwerken onder spanning - lokatie:

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Waalwijk (NL)

De stem van cliënt en inwoner een rol geven - lokatie: Utrecht (NL)

NLP-practitionersopleiding - lokatie: Berg en Dal (NL)

Driedaagse Cursus Verlies- en Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Driedaagse cursus: Autismebegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Hoogbegaafdheid - 4e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Groningen (NL)

Post-HBO opleiding ondersteuning bij ernstige meervoudige beperkingen - lokatie: Zwolle (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) - lokatie: Utrecht (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie: Zwolle (NL)

Narratieve Hulpverlening - lokatie: Antwerpen (BE)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training tot Kindertolk - lokatie: Wijnegem (BE)

Training tot Kindertolk - lokatie: Wijnegem (BE)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zoeterwoude (NL)

training Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

10e Jaarcongres LVB - lokatie: Zwolle (NL)

Eéndaagse training: Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen - lokatie: Eindhoven (NL)

Mens- en contextgedreven werken - lokatie: Wijk bij Duurstede (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Rotterdam (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

training workshop Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling - lokatie: Helmond (NL)

Training ZIE MIJ , training over de aanpak van eenzaamheid. - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Van 18- naar 18+ - lokatie: Amsterdam (NL)

Zorg en ouders - lokatie: Amersfoort (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Basistraining Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Hulpverlening aan kinderen en hun gescheiden ouders, mogelijkheden en valkuilen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Parkeer je Piekerverstand - lokatie: Utrecht (NL)

Nursing Congres | Niet-aangeboren Hersenletsel 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Train de Trainer Beschermjassen - lokatie: Amsterdam (NL)

Angst en Trauma bij LVB - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Drachten (NL)

Congres - Downsyndroom - lokatie: Zwolle (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie: Zwolle (NL)

Herstelondersteunende Zorg - lokatie: Apeldoorn (NL)

Oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cliënten - lokatie: Utrecht (NL)

Sensorische informatieverwerking in de praktijk van FloorPlay - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Meldcode huiselijk en kindermishandeling - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Angst na Kanker - lokatie: Utrecht (NL)

'Ik kan niet tegen mijn verlies!' Labyrinthoss Rouwkwartet, een methode voor de hulpverlener - lokatie: Oss (NL)

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) - lokatie: Nijmegen (NL)

Jaartraining Oplossingsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

Opstellingenwerk Nieuwe Stijl - lokatie: Utrecht (NL)

Post-bachelor opleiding Verlieskunde - lokatie: Dordrecht (NL)

Training tot Kindertolk - lokatie: Baarn (NL)

Training tot Kindertolk - lokatie: Baarn (NL)

Basismodule Ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling - lokatie: Utrecht (NL)

Post-bachelor Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet - lokatie: Utrecht (NL)

Studiedag Persoonsgerichte zorg voor oudere migranten - lokatie: Soest (NL)

Basistraining Beschermjassen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining Hoogsensitiviteit voor jeugdzorgwerkers - lokatie: Amsterdam (NL)

HKT-R: risicotaxatie en behandelevaluatie - lokatie: Eindhoven (NL)

Pgb via de zorgverzekeraar (Zvw) - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding Autismedeskundige, deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Zorgmijders met een LVB - lokatie: Amsterdam (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Helmond (NL)

Congres Trauma door een neurosequentiële lens met Bruce D. Perry - lokatie: Utrecht (NL)

Geef me de 5 verdiepingscursus - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Hoarding en Woningvervuiling - lokatie: Utrecht (NL)

Jeugdwet/Wmo: Pgb via de gemeente - lokatie: Utrecht (NL)

Kracht Opbouwend Communiceren - Jeugd - lokatie: Gouda (NL)

Post-bachelor Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet - lokatie: Dordrecht (NL)

Tweedaagse speelse, interactieve workshop Introductie in de Transactionele Analyse - lokatie: Den Haag (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

ACT your way voor post-hbo - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zwolle (NL)

Gecombineerde basistraining herkennen van en omgaan met LVB - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Intervisie training - lokatie: Eindhoven (NL)

Opvoedkwaliteitenspel, een training voor professionals die de oudercompetenties willen versterken - lokatie: Utrecht (NL)

Training LVB en loverboys - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Congresparade Bewegen en activeren in de dagelijkse zorg - lokatie: Lunteren (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclass psychologisch budgetgedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Positieve gezondheidszorg Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Aanpak vervuiling en hoarding - lokatie: Utrecht (NL)

Jeugdzorgmethodieken inzetten bij niet-westerse cliënten - lokatie: Eindhoven (NL)

Opleiding tot intercultureel hulpverlener - lokatie: Utrecht (NL)

Pgb in alle wetten: dé basiscursus - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding Autismedeskundige, deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Verbindend communiceren werkt! - lokatie: Gouda (NL)

De driedaagse training Hechtingsgerichte Systeemtherapie volgens de methodiek Een Taal Erbij - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Rotterdam (NL)

Competentiegericht werken - lokatie: Wommels (NL)

Congres - Meertaligheid - lokatie: Eindhoven (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Basistraining Systemisch Werk - lokatie: Enschede (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Introductietraining Provocatief coachen - lokatie: Nijmegen (NL)

Omgaan met rouw hoe dan ..? - lokatie: Baarn (NL)

Symposium - Samen met naasten werken aan goede zorg - lokatie: Wehl (NL)

Training Autismespectrumstoornis (ASS) - lokatie: Utrecht (NL)

Training LVB en GGZ-problematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Training LVB en verslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding: HB-professional - lokatie: Zwaagdijk (NL)

Opleiding Civiele Bewindvoerder - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Training Sociale Netwerking Versterking (SNV): samen redzaam - lokatie: Utrecht (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie:

Met twee families leven - training- - lokatie:

Ontwikkelingskunde - lokatie: Amersfoort (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Amsterdam (NL)

Van evalueren naar reflecteren - lokatie: Utrecht (NL)

Training Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Groningen (NL)

Vrijheid en veiligheid - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Herstelondersteunende Zorg - lokatie: Warnsveld (NL)

Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek - 6e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Basisscholing Samenlevingsopbouw - lokatie: Emmen (NL)

Basistraining Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus: HB ráákt! - lokatie: Den Helder (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Opleiding ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Opvoedkwaliteitenspel, een training voor professionals die de oudercompetenties willen versterken - lokatie: Roermond (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Zutphen (NL)

Gecombineerde basistraining herkennen van en omgaan met LVB - lokatie: Utrecht (NL)

Training LVB en loverboys - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

Positieve supervisie en intervisie - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Basistraining Hoogsensitiviteit voor jeugdzorgwerkers - lokatie: Schalkhaar (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Den Haag (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Autismespectrumstoornis (ASS) - lokatie: Utrecht (NL)

Vraagverheldering en jouw rol als professional - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Beroepsopleiding contextuele introductie opleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Waalwijk (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Surhuisterveen (NL)

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Verbindend communiceren werkt! - lokatie: Gouda (NL)

Zicht op Nieuwe Perspectieven - lokatie: Wijk bij Duurstede (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

De kracht van motiverende gespreksvoering - lokatie: Utrecht (NL)

Geef me de 5 verdiepingscursus - lokatie: Leeuwarden (NL)

Jaarlijks Congres - ACEs: nare jeugdervaringen - 2e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Initiatie in systeemtheoretisch denken - lokatie: Antwerpen (BE)

Jaarlijks Congres - Autisme - 7e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Leeuwarden (NL)

Motiverende Gespreksvoering (MGV) / Motivational Interviewing (MI) - lokatie: Waalwijk (NL)

NLP-practitionersopleiding - lokatie: Berg en Dal (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Amsterdam (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Hulpverlenen aan slachtoffers van loverboyproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Training LVB en GGZ-problematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Training LVB en verslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Trauma, herkennen en erkennen - lokatie: Enschede (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Workshop Beschermjassen - lokatie:

autisme en het autisme belevingscircuit - lokatie: Breda (NL)

Miracles of Music 2e editie - lokatie: Hilversum (NL)

Praktijkondersteuner GGz in de huisartsenpraktijk (POH-GGz) - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Rotterdam (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie:

Kracht Opbouwend Communiceren - Jeugd - lokatie: Gouda (NL)

Nascholing: Sociale Netwerk Strategieen ( SNV) diverse modules - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Basistraining Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) - lokatie:

Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Arnhem (NL)

Opleiding tot Voice Dialogue Facilitator Specialisatie trauma - lokatie: Leuven (BE)

'Ik kan niet tegen mijn verlies!' Labyrinthoss Rouwkwartet, een methode voor de hulpverlener - lokatie: Oss (NL)

Leefklimaat in de jeugd- en (licht verstandelijk) gehandicaptenzorg - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Alkmaar (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Action Learning vrijwilligersmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) - lokatie: Utrecht (NL)

LVB & Verslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Forensische psychiatrie binnen de RIBW: net even anders - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Externaliserend gedrag - 3e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Eindhoven (NL)

Sociale media in de begeleiding van jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Nederasselt (NL)

Diversiteit en sensitiviteit - lokatie: Den Haag (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Herkennen van en omgaan met cliënten met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Eéndaagse training: Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

Jaarlijks Congres - Professionele nabijheid - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Gecombineerde basistraining herkennen van en omgaan met LVB - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Training LVB en loverboys - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Verbindend communiceren werkt! - lokatie: Gouda (NL)

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Zeist (NL)

Training psychische kwetsbaarheden en persoonlijkheidsstijlen - lokatie: Breukelen (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Masterclass psychologisch budgetgedrag - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Jeugdzorgmethodieken inzetten bij niet-westerse cliënten - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Narratieve Hulpverlening - lokatie: Antwerpen (BE)

Jaarlijks Congres - Levend verlies, blijvend verdriet - 5e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Training basiskennis Licht Verstandelijk Beperkt - lokatie: Borger (NL)

Training Meldcode huiselijk en kindermishandeling - lokatie: Groningen (NL)

training workshop Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling - lokatie: Helmond (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Sittard (NL)

Zicht op Nieuwe Perspectieven - lokatie: Wijk bij Duurstede (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Systeem Therapeutisch werker - lokatie: Zwolle (NL)

Zevendaagse opleiding systemisch en contextueel werken met Een Taal Erbij - lokatie: Hilversum (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Beroepsopleiding contextuele introductie opleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus cognitief gedragstherapeutisch werker - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Breda (NL)

Aanpak vervuiling en hoarding - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Waalwijk (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding systeemtherapeutisch werker - lokatie: Dordrecht (NL)

Forensische psychiatrie binnen de RIBW: net even anders - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingspsychologie: De psychologie van de mens van wieg tot graf (levenslooppsychologie) - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende gespreksvoering, verdiepende cursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie:

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Utrecht (NL)

NLP-practitionersopleiding - lokatie: Berg en Dal (NL)

Beroepsopleiding Contextuele vervolgopleiding 'Specialisatie'. - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Teteringen (NL)

Basisscholing Samenlevingsopbouw - lokatie: Gieten (NL)

Landelijke studiedag Dubbele Diagnose - lokatie: Utrecht (NL)

Forensische psychiatrie binnen de RIBW: net even anders - lokatie: Utrecht (NL)

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) - lokatie: Nijmegen (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Opleiding Civiele Bewindvoerder - lokatie: Utrecht (NL)

Beroepsopleiding Contextuele basis opleiding Grondbeginselen - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining Systemisch Werk - lokatie: Enschede (NL)

Forensische psychiatrie binnen de RIBW: net even anders - lokatie: Utrecht (NL)

Toepassingsmogelijkheden van EMDR bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Opleiding: HB-professional - lokatie: Zwaagdijk (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Eindhoven (NL)

Forensische psychiatrie binnen de RIBW: net even anders - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Vraagverheldering en jouw rol als professional - lokatie: Utrecht (NL)

Oplossingsgerichte supervisie en intervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Sittard (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Hulpverlening aan kinderen en hun gescheiden ouders, mogelijkheden en valkuilen - lokatie: Utrecht (NL)

Seksuele gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Teteringen (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Alkmaar (NL)

Opleiding Civiele Bewindvoerder - lokatie: Alkmaar (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

De psychose van binnenuit bekeken - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Zwolle (NL)

Assertiviteitstrainingen PrOP-model - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Training basiskennis Licht Verstandelijk Beperkt - lokatie: Gieten (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Vraagverheldering en jouw rol als professional - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie:

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Vraagverheldering en jouw rol als professional - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding: HB-professional - lokatie: Zwaagdijk (NL)

Opleiding Civiele Bewindvoerder - lokatie: Eindhoven (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Alkmaar (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Eindhoven (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)