2e Innovatie- en KennisLAB Haarlemmermeer - lokatie: Vijfhuizen (NL)

Basistraining Wet langdurige zorg - lokatie: Liessel (NL)

Effectief contracteren van cliënten in de GGZ - lokatie: Venray (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Rotterdam (NL)

Omgaan met Autisme - lokatie: Rotterdam (NL)

Presentie in Zorg en Welzijn - lokatie: Den Haag (NL)

Herkennen van en omgaan met cliënten met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Almelo (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Basistraining Wet langdurige zorg - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Bevorderen van zelfregulatie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

BordjeVol en andere tools voor mantelzorgondersteuning, eigen regie en informele hulp - lokatie: Nijmegen (NL)

herhaling agressietraining/weerbaarheidstraining - lokatie:

Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel - lokatie: Breda (NL)

Jaarlijks Congres - Verslavingsproblematiek - 2e editie - lokatie: Zwolle (NL)

MET1PLAN - lokatie: Eindhoven (NL)

Nationale Bijscholingsdag - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met Autisme - lokatie: Haarlem (NL)

Stress de Baas - lokatie: Amsterdam (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Autisme Belevingscircuit - lokatie: Zwolle (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zoeterwoude (NL)

'Ik kan niet tegen mijn verlies!' Labyrinthoss Rouwkwartet, een methode voor de hulpverlener - lokatie: Oss (NL)

Training Reflectief leren voor begeleiders van intervisiegroepen - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Nederasselt (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Eindhoven (NL)

Opstellingenwerk Nieuwe Stijl - lokatie: Utrecht (NL)

Practitioneropleiding Transactionele Analyse - lokatie: De Bilt (NL)

Stress de Baas - lokatie: Amsterdam (NL)

Complexe scheidingen - driedaagse training - lokatie: Utrecht (NL)

GGZ Voorjaarsevent Indrukwekkende gebeurtenissen en trauma’s bij professionals. Wat als je werk je teveel wordt? - lokatie: Wijchen (NL)

herhaling agressietraining/weerbaarheidstraining - lokatie:

Herkennen van en omgaan met mensen met autisme - lokatie: Den Haag (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Tilburg (NL)

Klacht, bezwaar en beroep - lokatie: Utrecht (NL)

Mens- en contextgedreven werken - lokatie: Wijk bij Duurstede (NL)

Spannende dynamieken in nieuw samengestelde gezinnen - lokatie: Antwerpen (BE)

Training Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Groningen (NL)

Vierdaagse opleiding tot faalangstreductietrainer - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Breda (NL)

Intergenerationeel trauma - lokatie: Utrecht (NL)

LVB & Ouderschap - lokatie: Utrecht (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Rotterdam (NL)

BordjeVol en andere tools voor mantelzorgondersteuning, eigen regie en informele hulp - lokatie: Apeldoorn (NL)

Cursus CGT bij middelengebruik en gokken - lokatie: Haarlem (NL)

Forensische psychiatrie binnen de RIBW: net even anders - lokatie: Utrecht (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Roermond (NL)

Sensorische informatieverwerking in de praktijk van FloorPlay - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Zorg en ouders - lokatie: Amersfoort (NL)

Congres 55+ verslaafd aan alcohol en nu? - 13 maart 2020 - lokatie: Ede (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Utrecht (NL)

Vraagverheldering en jouw rol als professional - lokatie: Utrecht (NL)

Oplossingsgerichte korte psychotherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Parkeer je Piekerverstand - lokatie: Utrecht (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Roermond (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Breda (NL)

Social media en gaming in de begeleiding van kinderen en jongeren - tweedaagse training - lokatie: Utrecht (NL)

Training Suïcidepreventie - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Veerkracht - lokatie: Utrecht (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Breda (NL)

Oplossingsgerichte supervisie en intervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Sittard (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Sittard (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cliënten - lokatie: Goes (NL)

Basistraining Beschermjassen - lokatie:

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Tilburg (NL)

Motiverende Gespreksvoering basis - lokatie: Heiloo (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Eelderwolde (NL)

Kracht Opbouwend Communiceren - Jeugd - lokatie: Gouda (NL)

Training voor professionals tot Hulpkaartcoach - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Waalwijk (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Amsterdam (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

RACT-congres - lokatie: Tilburg (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Dedemsvaart (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Tongeren (BE)

Snellezen, Geheugentechnieken & Mind Mapping - lokatie: Utrecht (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Maastricht (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Groningen (NL)

Psychiatrische Problemen Identificeren - lokatie: Breda (NL)

Congres (Psycho)Trauma 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Heldere dossiers opstellen - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Heldere dossiers opstellen - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Deurne (NL)

HKT-R: risicotaxatie en behandelevaluatie - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Assen (NL)

Hulpverlening aan kinderen en hun gescheiden ouders, mogelijkheden en valkuilen - lokatie: Utrecht (NL)

Training: Zó los je zorgverzekeringsschulden op! - lokatie:

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Leven en werken met gezonde grenzen - lokatie: Klimmen (NL)

MET1PLAN - lokatie: Eindhoven (NL)

Motiverende Gespreksvoering (MGV) / Motivational Interviewing (MI) - lokatie: Waalwijk (NL)

Psychiatrische Problemen Identificeren - lokatie: Utrecht (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Verbindend communiceren werkt! - lokatie: Gouda (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Provocatief werken voor hulpverleners, van dragen naar uitdagen - lokatie: Leiden (NL)

Seksuele gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Spreken met Duplo - lokatie: Deventer (NL)

Trauma, herkennen en erkennen - lokatie: Enschede (NL)

(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
2017-2020: GGZ Kindcheck - Registerplein
2018-2021: Werken met een meldcode - Registerplein
2019-2022: Huwelijksdwang - Registerplein
Aandacht voor transgendergevoelens bij cliënten
ADHD en Middelengebruik bij adolescenten
Afbouw van psychofarmaca
Angststoornissen
Arbeidsparticipatie
Autisme: online college
Autismespectrumstoornis
Autismespectrumstoornis in de verslavingszorg
Basics in Ondernemerschap voor Sociaal Werkers
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik GGZ
Basiskennis medicijngebruik GGZ
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
BHV voor de GGZ
Bijwerkingen
Borderline: online college
Cultuursensitief werken: Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd - 2019
De Forensische cliënt
De rol van de sociotherapeut in de forensische setting
De rol van de sociotherapeut in de ggz
Dementie
Dementie: online college
Destigmatiserend werken
Diabetes Mellitus (Somatiek en medicatie)
Dubbele diagnose GGZ
Dubbele diagnose Verslavingszorg
Dwang en Drang
Dwang en drang binnen de maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Elearning Hulp en Zorg aan Sekswerkers
E-learning opleiding Scheidingscoach
E-learning Signaleren en begeleiden bij financiële problemen
E-learning Signaleren en begeleiden bij financiële problemen
e-learning Van polarisatie naar verbinding
E-learning: Hoe ondersteun je LHBT-ouderen met hulpvragen?
elo055 Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
elo062 Medicijngroepen gehandicaptenzorg 2 - Antipsychotica en afbouw
E-module Begeleiden van jongeren met LVB bij een Haltstraf
Emodule Juridisch Kader Jeugdbescherming
E-module Juridisch Kader Jeugdreclassering
E-module Niet aangeboren hersenletsel
Escalatie en de-escalatie
Ethische dilemma's
FACT
Farmaceutisch rekenen
Forensische zorg binnen de maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Gedragsproblemen bij jongeren
Gedragsverandering: online college
Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg
Groepen geneesmiddelen
Grondhouding t.o.v. LVB
Herkennen van en omgaan met LVB
Hier Sta Ik Voor! - Experttrainingen
Hoe ondersteun je LHBT-cliënten bij hulpvragen?
Hoogbegaafdheid - Thuisstudie
Infectieziekten in de GGZ
Inleiding Ambulantisering
Inleiding Cognitieve gedragstherapie
Introductie intercultureel vakmanschap voor sociaal professionals
Jong en Transgender
Kenniswebinar Participatiewet
Kenniswebinar Schuldhulpverlening
Kenniswebinar Sociale Netwerk Versterking
Kind in de jeugdzorg? Seksuele ontwikkeling in zicht!
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Kinder- en Jeugdmedicatie
Kindertekeningen lezen en begrijpen
LVB en GGZ-problematiek
LVB en Schuldenproblematiek
Mantelzorg
Medicatie in de KJP
Medicatieveiligheid en de medicijnrol
Medicijngroepen gehandicaptenzorg - Dementie
Medicijngroepen gehandicaptenzorg - Epilepsie
Medicijngroepen gehandicaptenzorg – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen gehandicaptenzorg - Psychische aandoeningen
Medicijngroepen GGZ – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen GGZ – Psychische aandoeningen
Medicijngroepen GGZ 1 - Algemeen
Motiverende gespreksvoering bij LVB
Motiverende gespreksvoering voor de RIBW
Narcisme: online college
Nu Niet Zwanger
Omgaan met adolescenten
Omgaan met agressie
Omgaan met agressie binnen de maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Omgaan met geneesmiddelen (nieuwe versie)
Online cursus casusbespreking wijkteams in 4-stappen (Registerplein + V&VN)
Online LinkedIn training (+ gratis profielscan)
Online module Coming In: Hoe ondersteun je LHBT's met een biculturele achtergrond?
Online module: Hoe vergroot ik mijn professionele ruimte?
Online seminar Stress: signaleren en interveniëren
Online seminar: Cognitieve gedragstherapie bij obesitas
Online Seminar: observeren als diagnostisch middel
Online seminar: Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten
Online training Coaching
Online Training Communicatie in Zorg en Onderwijs
Online training Praten over huiselijk geweld kan je leren
Online Training Wet zorg en dwang
Opfriscursus 1 Medicijngebruik Gehandicaptenzorg
Opfriscursus 1 Medicijngebruik GGZ
Opfrismodule 1 - medicijngebruik GGZ en RIBW's
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg - 2
Oplossingsgericht werken
Ouder(s)ondersteuning
Positieve psychologie: online college
Privacy en informatieveiligheid
Professioneel hulpverlenen: online college
Psychopathologie
Relatie forensisch professional en de cliënt
Relatie team en cliënt
Relationele veiligheid
Risicojeugd: Straatcultuur en social media
Risicojeugd: Werken met Multiproblem gezinnen
Rol van de forensische professional
Samenwerken
Sociale Netwerk Versterking: 1. Ontmoeten
Sociale psychologie - Thuisstudie
Sociale wijkteams en privacy, het verzamelen, registreren en delen van persoonsgegevens (Registerplein)
Somatiek en medicatie: Hart- en vaatziekten
Somatiek en verslaving
Spanningsvelden en spanningsbogen
Stemmingsstoornissen
Stress de baas
Suïcidepreventie
Suïcidepreventie in de KJP
Transitiecoach voor jongeren met een LVB
Ups & downs in gezinsrelaties: online college
Visie Herstel Ondersteunende Zorg
Werken met een meldcode in de ggz
Werking van geneesmiddelen
Wet Forensische Zorg
Wet langdurige zorg
Wetgeving
Wvggz - introductie e-learning
Zelfcompassie en zelfvertrouwen: online college
Zichtbaar vakmanschap in de ggz

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Nijmegen (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Teteringen (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zwolle (NL)

Gezinsdiagnostiek - lokatie: Utrecht (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

De MATCH tussen emotionele ontwikkeling en begeleidingsstijl - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen - lokatie: Eindhoven (NL)

Levenseinde en rouw bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Zeist (NL)

Motiverende Gespreksvoering (basiscursus) - lokatie: Rotterdam (NL)

Gedragsproblemen en een verstandelijke beperking - lokatie: Amsterdam (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met autisme - lokatie: Roermond (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Zwolle (NL)

Zorg en welzijn | congres armoede en schulden - lokatie: Ede (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Groningen (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Rotterdam (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

Congres - Ouder-kind interacties - lokatie: Utrecht (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Almelo (NL)

Parkeer je Piekerverstand - lokatie: Utrecht (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met autisme - lokatie: Roermond (NL)

Ontzorgen met (innovatieve) hulpmiddelen - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Civiele Bewindvoerder - lokatie: Alkmaar (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Apeldoorn (NL)

Samen Toekomst maken - lokatie: Utrecht (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Utrecht (NL)

Tweedaagse speelse, interactieve workshop Introductie in de Transactionele Analyse - lokatie: Den Haag (NL)

Introductietraining Provocatief coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Alkmaar (NL)

Basistraining Wet langdurige zorg - lokatie: Waalre (NL)

In 4 stappen naar optimale ondersteuning Wmo - lokatie:

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Post-HBO opleiding ondersteuning bij ernstige meervoudige beperkingen - lokatie: Amsterdam (NL)

De kracht van motiverende gespreksvoering - lokatie: Utrecht (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Rotterdam (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Kortdurend begeleiden, en toch systemisch... - lokatie: Antwerpen (BE)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding provocatief coachen - zomervierdaagse - lokatie: Berg en Dal (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zoeterwoude (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Positieve supervisie en intervisie - lokatie: Amsterdam (NL)

Training: Zó los je zorgverzekeringsschulden op! - lokatie:

MET1PLAN - lokatie: Eindhoven (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Utrecht (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Breda (NL)

Snellezen, Geheugentechnieken & Mind Mapping - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

De psychose van binnenuit bekeken - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Groningen (NL)

Positieve psychologie: Masterclass Echt leren van fouten - lokatie: Groningen (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Waalwijk (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel - lokatie: Roermond (NL)

Positieve psychologie: Masterclass Deep Democracy - lokatie: Groningen (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

hechtingsgerichte gezinstherapie met 'Een Taal Erbij' - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Participatie - lokatie: Gieten (NL)

BordjeVol en andere tools voor mantelzorgondersteuning, eigen regie en informele hulp - lokatie: Heiloo (NL)

Executieve functies bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Seksueel geweld - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Zwolle (NL)

Parkeer je Piekerverstand - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Woerden (NL)

Assertiviteitstrainingen PrOP-model - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Groningen (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Utrecht (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Nijmegen (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Basistraining Beschermjassen - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Groningen (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

De Geit en zijn vriendjes - lokatie: Oudorp (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Sittard (NL)

Training Onzichtbaar Verdriet - lokatie: Vught (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Rotterdam (NL)

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Eindhoven (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Almelo (NL)

Congres - Psychiatrie in de samenleving - lokatie: Eindhoven (NL)

Kracht Opbouwend Communiceren - Jeugd - lokatie: Gouda (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Hulpverlening bij complexe scheidingen - lokatie:

Training: Zó los je zorgverzekeringsschulden op! - lokatie:

Driedaagse Cursus Verlies- en Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Leven en werken met gezonde grenzen - lokatie: Klimmen (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Jaarlijks Congres - Slaapproblemen bij jonge kinderen - 2e editie - lokatie: Utrecht (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Rotterdam (NL)

Jaarlijks Congres - Conflictscheidingen - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

MET1PLAN - lokatie: Eindhoven (NL)

Training basiskennis Licht Verstandelijk Beperkt - lokatie: Gieten (NL)

Training Kinderen en rouw - lokatie: Eindhoven (NL)

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Dishoek (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Amsterdam (NL)

'Ik kan niet tegen mijn verlies!' Labyrinthoss Rouwkwartet, een methode voor de hulpverlener - lokatie: Oss (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Rotterdam (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Weert (NL)

Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Omgaan met regels in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Angst na Kanker - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Opvoedkwaliteitenspel, een training voor professionals die de oudercompetenties willen versterken - lokatie: Utrecht (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Zwolle (NL)

Vraagverheldering en jouw rol als professional - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie:

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Soest (NL)

Congres - In verbinding blijven met ouders - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Suïcidepreventie - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Uden (NL)

Jaarlijks Congres - Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en tieners - 2e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme en problematisch gamen - lokatie: Eindhoven (NL)

Parkeer je Piekerverstand - lokatie: Utrecht (NL)

Snellezen, Geheugentechnieken & Mind Mapping - lokatie: Utrecht (NL)

De Geit en zijn vriendjes - lokatie: Alkmaar (NL)

In 4 stappen naar optimale ondersteuning Wmo - lokatie:

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Groningen (NL)

Basistraining: Begeleiden bij Verlies en Rouw - lokatie: Zwolle (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Amersfoort (NL)

BordjeVol en andere tools voor mantelzorgondersteuning, eigen regie en informele hulp - lokatie: Zeist (NL)

Congres - Werken met armoede problematiek - lokatie: Zwolle (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Nijmegen (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Dishoek (NL)

Training: Zó los je zorgverzekeringsschulden op! - lokatie:

MET1PLAN - lokatie: Eindhoven (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Amsterdam (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Rotterdam (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Sittard (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Azewijn (NL)

Training: Zó los je zorgverzekeringsschulden op! - lokatie:

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Arnhem (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Haarlem (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Groningen (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Almelo (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Utrecht (NL)

Zorg+Welzijn | Dag van de Sociaal Werker 2020 - lokatie: Ede (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Amsterdam (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Nijmegen (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Training: Zó los je zorgverzekeringsschulden op! - lokatie:

Basistraining Beschermjassen - lokatie:

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Rotterdam (NL)

Wilsonbekwaamheid - lokatie: Amersfoort (NL)

Post-HBO opleiding ondersteuning bij ernstige meervoudige beperkingen - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Introductietraining Provocatief coachen - lokatie: Nijmegen (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Snellezen, Geheugentechnieken & Mind Mapping - lokatie: Utrecht (NL)

In 4 stappen naar optimale ondersteuning Wmo - lokatie:

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Breda (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Rotterdam (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Waalwijk (NL)

Autismebegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Boxtel (NL)

Basistraining Beschermjassen - lokatie: Amsterdam (NL)

Congres - Psychotrauma bij kinderen en (jong)volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Driedaagse Cursus Verlies- en Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Vraagverheldering en jouw rol als professional - lokatie: Utrecht (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Apeldoorn (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Groningen (NL)

Train de Trainer Beschermjassen - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Vierdaagse opleiding tot faalangstreductietrainer - lokatie: Eindhoven (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Nieuwegein (NL)

Training Kinderen en rouw - lokatie: Utrecht (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Maastricht (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Amsterdam (NL)

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 4e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Post-HBO opleiding ondersteuning bij ernstige meervoudige beperkingen - lokatie: Zwolle (NL)

HKT-R: risicotaxatie en behandelevaluatie - lokatie: Eindhoven (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) - lokatie: Nijmegen (NL)

Jaartraining Oplossingsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

Persoonlijke ontwikkeling en Professionele communicatie - lokatie: De Bilt (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Zwolle (NL)

Zesdaagse cursus Introductie in de Presentietheorie - lokatie: Utrecht (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Groningen (NL)

Aanpak vervuiling en hoarding - lokatie: Utrecht (NL)

ACT your way voor post-hbo - lokatie: Utrecht (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Almelo (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Amsterdam (NL)

Practitioneropleiding Transactionele Analyse - lokatie: De Bilt (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Leven en werken met gezonde grenzen - lokatie: Klimmen (NL)

Opleiding provocatief coachen - najaarsvierdaagse - lokatie: Berg en Dal (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Training: Zó los je zorgverzekeringsschulden op! - lokatie:

Diversiteit en sensitiviteit - lokatie: Den Haag (NL)

Masteropleiding Counseling & Coaching - lokatie: De Bilt (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Utrecht (NL)

Leefklimaat in de jeugd- en (licht verstandelijk) gehandicaptenzorg - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Beschermjassen - lokatie:

Cursus Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving - lokatie: Arnhem (NL)

Opleiding Civiele Bewindvoerder - lokatie: Eindhoven (NL)

Parkeer je Piekerverstand - lokatie: Utrecht (NL)

Zorg en welzijn | congres armoede en schulden - lokatie: Ede (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Amsterdam (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Seksualiteit bespreken met mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Deventer (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus: HB ráákt! - lokatie: Hoogkarspel (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Nijmegen (NL)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Rouw en verlies bij kinderen en jongeren - lokatie: Antwerpen (BE)

'Multisysteem Therapie (MST) bij chronische ziekten' - lokatie: Rotterdam (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Zwolle (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

Sociale media in de begeleiding van jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

'Ik kan niet tegen mijn verlies!' Labyrinthoss Rouwkwartet, een methode voor de hulpverlener - lokatie: Oss (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Zwolle (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Alkmaar (NL)

Basistraining Beschermjassen - lokatie:

Masteropleiding Transactionele Analyse - lokatie: De Bilt (NL)

hechtingsgerichte gezinstherapie met 'Een Taal Erbij' - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende Gespreksvoering (MGV) / Motivational Interviewing (MI) - lokatie: Waalwijk (NL)

Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Utrecht (NL)

Snellezen, Geheugentechnieken & Mind Mapping - lokatie: Utrecht (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Breda (NL)

Training: Zó los je zorgverzekeringsschulden op! - lokatie:

Complexe scheidingen - driedaagse training - lokatie: Eindhoven (NL)

Sociale media in de begeleiding van jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse opleiding tot faalangstreductietrainer - lokatie: Eindhoven (NL)

Zorg+Welzijn | Congres 'Zorgmijders' - lokatie: Ede (NL)

De kracht van motiverende gespreksvoering - lokatie: Utrecht (NL)

Intergenerationeel trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Eindhoven (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Apeldoorn (NL)

NLP-practitionersopleiding - lokatie: Berg en Dal (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Heerenveen (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Utrecht (NL)

Social media en gaming in de begeleiding van kinderen en jongeren - tweedaagse training - lokatie: Eindhoven (NL)

Parkeer je Piekerverstand - lokatie: Utrecht (NL)

Training Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Driedaagse Cursus Verlies- en Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Leven en werken met gezonde grenzen - lokatie: Klimmen (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Kinderen en rouw - lokatie: Eindhoven (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Amsterdam (NL)

Persoonlijke ontwikkeling en Professionele communicatie - lokatie: De Bilt (NL)

Basistraining Beschermjassen - lokatie:

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Training Assertiviteit - lokatie: Zwolle (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Training: Zó los je zorgverzekeringsschulden op! - lokatie:

Autisme en problematisch gamen - lokatie: Utrecht (NL)

Snellezen, Geheugentechnieken & Mind Mapping - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Aanpak vervuiling en hoarding - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Oplossingsgerichte supervisie en intervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingspsychologie: De psychologie van de mens van wieg tot graf (levenslooppsychologie) - lokatie: Utrecht (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Toepassingsmogelijkheden van EMDR bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Practitioneropleiding Transactionele Analyse - lokatie: De Bilt (NL)

Gezinsdiagnostiek - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding: HB-professional - lokatie: Hoogkarspel (NL)

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie:

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Assertiviteitstrainingen PrOP-model - lokatie: Utrecht (NL)

Persoonlijke ontwikkeling en Professionele communicatie - lokatie: De Bilt (NL)

Practitioneropleiding Transactionele Analyse - lokatie: De Bilt (NL)

Masteropleiding Transactionele Analyse - lokatie: De Bilt (NL)

Masteropleiding Counseling & Coaching - lokatie: De Bilt (NL)

Persoonlijke ontwikkeling en Professionele communicatie - lokatie: De Bilt (NL)

Practitioneropleiding Transactionele Analyse - lokatie: De Bilt (NL)