1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

herhaling agressietraining/weerbaarheidstraining - lokatie:

Training LVB-VR - Licht Verstandelijk beperkt met inzet van Virtual Reality - lokatie:

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Amsterdam (NL)

Meldcode, huiselijk geweld en kindermishandeling - lokatie: Alkmaar (NL)

Orienatie op mantelzorg: de mantelzorgmonologen - lokatie:

Symposium Alles in Balans - lokatie: Papenvoort (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel - lokatie: Bladel (NL)

Pluis - niet pluis - lokatie: Deurne (NL)

Basistraining Wet langdurige zorg - lokatie: Waalre (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie:

Opvoedkwaliteitenspel, een training voor professionals die de oudercompetenties willen versterken - lokatie: Roermond (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Zutphen (NL)

Training Sociale Netwerking Versterking (SNV): samen redzaam - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Gecombineerde basistraining herkennen van en omgaan met LVB - lokatie: Utrecht (NL)

Systemisch Werken - lokatie: Klimmen (NL)

Training LVB en loverboys - lokatie: Utrecht (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Roermond (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met autisme - lokatie: Breda (NL)

Positieve supervisie en intervisie - lokatie: Amsterdam (NL)

Positieve supervisie en intervisie - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Sociale Netwerking Versterking (SNV): samen redzaam - lokatie: Dordrecht (NL)

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Basistraining Hoogsensitiviteit voor jeugdzorgwerkers - lokatie: Schalkhaar (NL)

Gezinsdiagnostiek - lokatie: Utrecht (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Venlo (NL)

Klacht, bezwaar en beroep - lokatie: Utrecht (NL)

Psychiatrisch patiënt en zoveel meer (1 dag) - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Congres Armoede en schulden doorgrond - lokatie: Utrecht (NL)

Grensoverschrijdend gedrag - lokatie: Zeist (NL)

Opleiding ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling - lokatie: Utrecht (NL)

Terugkeer naar werk na een CVA/hersenletsel - lokatie: Gouda (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Den Haag (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Basistraining Signs of Well being - lokatie: Gieten (NL)

Bijblijven in de zorg voor verstandelijk gehandicapten - lokatie: Ede (NL)

herhaling agressietraining/weerbaarheidstraining - lokatie:

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Breda (NL)

Jong en digitaal - lokatie: Amersfoort (NL)

Mantelzorg(ers) beter begrijpen - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Breda (NL)

Training Autismespectrumstoornis (ASS) - lokatie: Utrecht (NL)

Vraagverheldering en jouw rol als professional - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Beroepsopleiding contextuele introductie opleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Waalwijk (NL)

HersenletselCongres 2019 - lokatie: Ede (NL)

Niet Aangeboren Hersenletsel - lokatie:

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Zwolle (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met autisme - lokatie: Breda (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Helmond (NL)

Mantelzorg(ers) beter begrijpen - lokatie: Rotterdam (NL)

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Verbindend communiceren werkt! - lokatie: Gouda (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

Basistraining Beschermjassen - lokatie:

Competentiegericht werken - lokatie: Wommels (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

De kracht van motiverende gespreksvoering - lokatie: Utrecht (NL)

Geef me de 5 verdiepingscursus - lokatie: Leeuwarden (NL)

Jaarlijks Congres - ACEs: nare jeugdervaringen - 2e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Beschermjassen - lokatie:

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Bekwaamheid Psychopathologie Professional - Jeugd en Volwassenen - lokatie:

Communicatie met Statushouders - lokatie: Woerden (NL)

Initiatie in systeemtheoretisch denken - lokatie: Antwerpen (BE)

Jaarlijks Congres - Autisme - 7e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Leeuwarden (NL)

Motiverende Gespreksvoering (MGV) / Motivational Interviewing (MI) - lokatie: Waalwijk (NL)

Nascholing: Sociale Netwerk Strategieen ( SNV) diverse modules - lokatie: Breda (NL)

NLP-practitionersopleiding - lokatie: Berg en Dal (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Amsterdam (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Update medicatiekennis: herhaling en verdieping - lokatie: Warnsveld (NL)

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Hulpverlenen aan slachtoffers van loverboyproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Training LVB en GGZ-problematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Training LVB en verslaving - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Trauma, herkennen en erkennen - lokatie: Enschede (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met autisme - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Workshop Beschermjassen - lokatie:

autisme en het autisme belevingscircuit - lokatie: Breda (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Apeldoorn (NL)

herhaling agressietraining/weerbaarheidstraining - lokatie:

Miracles of Music 2e editie - lokatie: Hilversum (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Apeldoorn (NL)

Praktijkondersteuner GGz in de huisartsenpraktijk (POH-GGz) - lokatie: Utrecht (NL)

Wlz: verdieping voor professionals - lokatie: Utrecht (NL)

Zorg+Welzijn | Congres 'Zorgmijders' - lokatie: Ede (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Rotterdam (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Pluis - niet pluis - lokatie: Horst (NL)

Privacy in het sociaal domein - lokatie: Dordrecht (NL)

Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Training volmacht en vertegenwoordiging - lokatie: Zeist (NL)

(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
2017-2020: GGZ Kindcheck - Registerplein
2018-2021: Werken met een meldcode - Registerplein
2019-2022: Huwelijksdwang - Registerplein
Aandacht voor transgendergevoelens bij cliënten
ADHD en Middelengebruik bij adolescenten
Afbouw van psychofarmaca
Angststoornissen
Arbeidsparticipatie
Autisme: online college
Autismespectrumstoornis
Autismespectrumstoornis in de verslavingszorg
Basics in Ondernemerschap voor Sociaal Werkers
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik GGZ
Basiskennis medicijngebruik GGZ
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
BHV voor de GGZ
Bijwerkingen
Borderline: online college
Consensusbespreking en Multidiciplinair overleg (MDO)
Cultuursensitief werken: Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd - 2019
De Forensische cliënt
De rol van de sociotherapeut in de forensische setting
De rol van de sociotherapeut in de ggz
Delictanalyse
Dementie
Dementie: online college
Destigmatiserend werken
Diabetes Mellitus (Somatiek en medicatie)
Dubbele diagnose GGZ
Dubbele diagnose Verslavingszorg
Dwang en Drang
Dwang en drang binnen de maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Elearning Hulp en Zorg aan Sekswerkers
E-learning opleiding Scheidingscoach
E-learning Signaleren en begeleiden bij financiële problemen
E-learning Sociaal Werk in het Sociaal Wijkteam
E-learning: Hoe ondersteun je LHBT-ouderen met hulpvragen?
E-learning: Oudergericht werken in de VG-Zorg
ELO Training Familiezorg
elo055 Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
elo062 Medicijngroepen gehandicaptenzorg 2 - Antipsychotica en afbouw
E-module Begeleiden van jongeren met LVB bij een Haltstraf
Emodule Juridisch Kader Jeugdbescherming
E-module Juridisch Kader Jeugdreclassering
E-module Niet aangeboren hersenletsel
Escalatie en de-escalatie
Ethische dilemma's
FACT
FARE
Farmaceutisch rekenen
Forensische zorg binnen de maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Gedragsproblemen bij jongeren
Gedragsverandering: online college
Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg
Groepen geneesmiddelen
Grondhouding t.o.v. LVB
Herkennen van en omgaan met LVB
Hier Sta Ik Voor! - Experttrainingen
Hoe ondersteun je LHBT-cliënten bij hulpvragen?
Hoogbegaafdheid - Thuisstudie
Infectieziekten in de GGZ
Inleiding Ambulantisering
Inleiding Cognitieve gedragstherapie
Inleiding Risicotaxatie en -management
Introductie intercultureel vakmanschap voor sociaal professionals
Jong en Transgender
Kenniswebinar Schuldhulpverlening
Kenniswebinar Sociale Netwerk Versterking
Kind in de jeugdzorg? Seksuele ontwikkeling in zicht!
Kinder- en Jeugdmedicatie
Kindertekeningen lezen en begrijpen
LVB en GGZ-problematiek
LVB en Schuldenproblematiek
Mantelzorg
Medicatie in de KJP
Medicatieveiligheid en de medicijnrol
Medicijngroepen gehandicaptenzorg - Dementie
Medicijngroepen gehandicaptenzorg - Epilepsie
Medicijngroepen gehandicaptenzorg – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen gehandicaptenzorg - Psychische aandoeningen
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 2 - Antipsychotica en afbouw
Medicijngroepen GGZ – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen GGZ – Psychische aandoeningen
Medicijngroepen GGZ 1 - Algemeen
Motiverende gespreksvoering bij LVB
Motiverende gespreksvoering voor de RIBW
Narcisme: online college
Nu Niet Zwanger
Nu Niet Zwanger
Omgaan met adolescenten
Omgaan met agressie
Omgaan met agressie binnen de maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Omgaan met ethische kwesties (moreel beraad)
Omgaan met geneesmiddelen (nieuwe versie)
Online Basistraining Social Media voor Sociaal werkers
Online communiceren
Online cursus casusbespreking wijkteams in 4-stappen (Registerplein + V&VN)
Online leergang - AD(H)D en autisme voor de hulpverlening
Online LinkedIn training (+ gratis profielscan)
Online module Coming In: Hoe ondersteun je LHBT's met een biculturele achtergrond?
Online module: Hoe vergroot ik mijn professionele ruimte?
Online seminar Stress: signaleren en interveniëren
Online seminar: Cognitieve gedragstherapie bij obesitas
Online seminar: Cognitieve gedragstherapie bij obesitas
Online Seminar: observeren als diagnostisch middel
Online seminar: Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten
Online training Coaching
Online training Coaching
Online Training Communicatie in Zorg en Onderwijs
Online training Praten over huiselijk geweld kan je leren
Onlinecursus 'Pgb in de Wlz'
Onlinecursus 'Pgb in de Zvw'
Opfrismodule 1 - medicijngebruik GGZ en RIBW's
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg - 2
Oplossingsgericht werken
Oplossingsgericht werken (inleiding)
Ouder(s)ondersteuning
Positieve psychologie: online college
Privacy en informatieveiligheid
Professioneel hulpverlenen: online college
Relatie forensisch professional en de cliënt
Relatie team en cliënt
Relationele veiligheid
Risicofactoren en beschermende factoren
Risicojeugd: Straatcultuur en social media
Risicojeugd: Werken met Multiproblem gezinnen
Risicomanagement
Risicotaxatie
Risicotaxatie-instrumenten
Rol van de forensische professional
Samenwerken
Sociale Netwerk Versterking: 1. Ontmoeten
Sociale psychologie - Thuisstudie
Sociale wijkteams en privacy, het verzamelen, registreren en delen van persoonsgegevens (Registerplein)
Somatiek en medicatie: Hart- en vaatziekten
Somatiek en verslaving
Spanningsvelden en spanningsbogen
Stemmingsstoornissen
Stress de baas
Suïcidepreventie
Suïcidepreventie
Transitiecoach voor jongeren met een LVB
Transitiecoach voor jongeren met een LVB
Ups & downs in gezinsrelaties: online college
Verslaving, middelen en gokken
Visie Herstel Ondersteunende Zorg
Vroegsignalering
Waarnemen en analyseren van gedrag in de Forensische zorg
Werking van geneesmiddelen
Wet Forensische Zorg
Wet langdurige zorg
Wetgeving
Zelfcompassie en zelfvertrouwen: online college
Zichtbaar vakmanschap in de ggz

10e Regiodag Aanpak Seksueel Geweld - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Basistraining Wet langdurige zorg - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

De agenda van het sociaal werk - lokatie: Utrecht (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie:

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Tilburg (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Helmond (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel - lokatie: Breda (NL)

Je bent toch mijn moeder niet? - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Kracht Opbouwend Communiceren - Jeugd - lokatie: Gouda (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Rotterdam (NL)

Training BedrijfsInterventieTeam - BIT - lokatie: Gouda (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Basistraining Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) - lokatie:

Eigenzinnige ideeën en verrassende interventies bij hoog conflict na scheiding - lokatie: Antwerpen (BE)

Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Arnhem (NL)

Opleiding tot Voice Dialogue Facilitator Specialisatie trauma - lokatie: Leuven (BE)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Roermond (NL)

'Ik kan niet tegen mijn verlies!' Labyrinthoss Rouwkwartet, een methode voor de hulpverlener - lokatie: Oss (NL)

Jaaropleiding Rouwbegeleider - lokatie: Zwolle (NL)

Jaaropleiding Rouwbegeleider - lokatie: Zwolle (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

AIT-studiedag: ‘Verbinding’. VHT & VIB brengen het buitengewone, het interactieve en het intersectorale bij elkaar - lokatie: Ede (NL)

Conferentie Week tegen Kindermishandeling 2019 Utrecht West en West Veluwe Vallei - lokatie: Nijkerk (NL)

Congresparade WelZijn, activeren en bewegen in de dagelijkse zorg - lokatie: Lunteren (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Tilburg (NL)

Leefklimaat in de jeugd- en (licht verstandelijk) gehandicaptenzorg - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Alkmaar (NL)

Pluis - niet pluis - lokatie: Horst (NL)

Sociale netwerk versterking: Eigenaarschap & kunst van het vragen stellen - lokatie: Tilburg (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Action Learning vrijwilligersmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Conferentie Week tegen Kindermishandeling 2019 Utrecht West en West Veluwe Vallei - lokatie: Barneveld (NL)

Conferentie Week tegen Kindermishandeling 2019 Utrecht West en West Veluwe Vallei - lokatie: Woerden (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Tilburg (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel - lokatie: Heesch (NL)

Symposium Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) - lokatie: Utrecht (NL)

Conferentie Week tegen Kindermishandeling 2019 Utrecht West en West Veluwe Vallei - lokatie: Breukelen (NL)

Jaarlijks Congres - Vroegsignalering bij baby's 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

LVB & Verslaving - lokatie: Utrecht (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

6e Jaarcongres Huiselijk Geweld - lokatie: Ede (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Forensische psychiatrie binnen de RIBW: net even anders - lokatie: Utrecht (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel - lokatie: Waalre (NL)

Jaarlijks Congres - Externaliserend gedrag - 3e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Jeugdwet/Wmo: Pgb via de gemeente - lokatie: Utrecht (NL)

Nationale Bijscholingsdag - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Eindhoven (NL)

Samen Veilig..... stap voor stap - lokatie: Vlaardingen (NL)

Sociale media in de begeleiding van jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Training Systeemgericht Werken bij Huiselijk Geweld en Kindermishandeling - lokatie:

Workshop Beschermjassen - lokatie:

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Apeldoorn (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Nederasselt (NL)

Diversiteit en sensitiviteit - lokatie: Den Haag (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Training Relatie en Scheiding - lokatie:

workshop; Samenspel met de mantelzorger. - lokatie:

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Congres Omgaan met Verslaving in het Sociaal Domein - lokatie: Veenendaal (NL)

Eéndaagse training: Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen - lokatie: Utrecht (NL)

Social media en gaming in de begeleiding van kinderen en jongeren - tweedaagse training - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Relatie en Scheiding - lokatie:

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Zicht op Nieuwe Perspectieven - lokatie: Wijk bij Duurstede (NL)

Psychiatrie en zwangerschap - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

Jaarlijks Congres - Professionele nabijheid - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Training Relatie en Scheiding - lokatie:

Tweedaagse speelse, interactieve workshop Introductie in de Transactionele Analyse - lokatie: Den Haag (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Apeldoorn (NL)

Driedaagse Cursus Verlies- en Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Gecombineerde basistraining herkennen van en omgaan met LVB - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

HSP Congres - lokatie: Ede (NL)

Training LVB en loverboys - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Training Sociale Netwerking Versterking (SNV): samen redzaam - lokatie: Waalre (NL)

Workshop Beschermjassen - lokatie:

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Apeldoorn (NL)

Verbindend communiceren werkt! - lokatie: Gouda (NL)

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Basistraining Beschermjassen - lokatie:

Motiverende Gespreksvoering (basiscursus) - lokatie: Rotterdam (NL)

Post-HBO opleiding ondersteuning bij ernstige meervoudige beperkingen - lokatie:

Schelden, stelen en verslaving. Pak probleemgedrag bij LVB-ers aan! - lokatie: Zeist (NL)

Training psychische kwetsbaarheden en persoonlijkheidsstijlen - lokatie: Breukelen (NL)

Nascholing: Sociale Netwerk Strategieen ( SNV) diverse modules - lokatie: Dordrecht (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Apeldoorn (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Masterclass psychologisch budgetgedrag - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

4e Jaarcongres Participatie en Herstel - lokatie: Bussum (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Boxtel (NL)

Jeugdzorgmethodieken inzetten bij niet-westerse cliënten - lokatie: Utrecht (NL)

Pgb via de zorgverzekeraar (Zvw) - lokatie: Utrecht (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Basistraining Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Narratieve Hulpverlening - lokatie: Antwerpen (BE)

Wilsonbekwaamheid - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Jaarlijks Congres - Levend verlies, blijvend verdriet - 5e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Passend onderwijs - lokatie:

Training basiskennis Licht Verstandelijk Beperkt - lokatie: Borger (NL)

Training Meldcode huiselijk en kindermishandeling - lokatie: Groningen (NL)

training workshop Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling - lokatie: Helmond (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Sittard (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leek (NL)

Zicht op Nieuwe Perspectieven - lokatie: Wijk bij Duurstede (NL)

Training 'Omgaan met agressie' - lokatie:

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Eelde (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

In 4 stappen naar optimale ondersteuning Wmo - lokatie:

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Systeem Therapeutisch werker - lokatie: Zwolle (NL)

Zevendaagse opleiding systemisch en contextueel werken met Een Taal Erbij - lokatie: Hilversum (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Eindhoven (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Beroepsopleiding contextuele introductie opleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Voorhout (NL)

Basiscursus cognitief gedragstherapeutisch werker - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Breda (NL)

Aanpak vervuiling en hoarding - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Waalwijk (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding systeemtherapeutisch werker - lokatie: Dordrecht (NL)

Forensische psychiatrie binnen de RIBW: net even anders - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Tongeren (BE)

Ontwikkelingspsychologie: De psychologie van de mens van wieg tot graf (levenslooppsychologie) - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Motiverende gespreksvoering, verdiepende cursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie:

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Landgraaf (NL)

NLP-practitionersopleiding - lokatie: Berg en Dal (NL)

NLP-practitionersopleiding - lokatie: Berg en Dal (NL)

Beroepsopleiding Contextuele vervolgopleiding 'Specialisatie'. - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Teteringen (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Basisscholing Samenlevingsopbouw - lokatie: Gieten (NL)

Landelijke studiedag Dubbele Diagnose - lokatie: Utrecht (NL)

Forensische psychiatrie binnen de RIBW: net even anders - lokatie: Utrecht (NL)

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) - lokatie: Nijmegen (NL)

Jaarlijks Congres - LVB - 7e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie:

Jaaropleiding Rouwbegeleider - lokatie: Zwolle (NL)

Jaaropleiding Rouwbegeleider - lokatie: Zwolle (NL)

Opleiding Civiele Bewindvoerder - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme en problematisch gamen - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Beroepsopleiding Contextuele basis opleiding Grondbeginselen - lokatie: Utrecht (NL)

Driedaagse Cursus Verlies- en Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Landelijke studiedag LVB&Hechting - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Nederasselt (NL)

Basistraining Systemisch Werk - lokatie: Enschede (NL)

Forensische psychiatrie binnen de RIBW: net even anders - lokatie: Utrecht (NL)

Toepassingsmogelijkheden van EMDR bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

LVB & Psychiatrie - lokatie: Amsterdam (NL)

Verslavingskunde I - lokatie: Almere (NL)

Autismebegeleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Opvoedkwaliteitenspel, een training voor professionals die de oudercompetenties willen versterken - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zwolle (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

NLP Practitioner. Training Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Hengelo (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Opleiding: HB-professional - lokatie: Zwaagdijk (NL)

In 4 stappen naar optimale ondersteuning Wmo - lokatie:

Herkennen van en omgaan met cliënten met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zoeterwoude (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Nederasselt (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Eindhoven (NL)

Opstellingenwerk Nieuwe Stijl - lokatie: Utrecht (NL)

Complexe scheidingen - driedaagse training - lokatie: Utrecht (NL)

Mens- en contextgedreven werken - lokatie: Wijk bij Duurstede (NL)

Intergenerationeel trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Forensische psychiatrie binnen de RIBW: net even anders - lokatie: Utrecht (NL)

Zorg en ouders - lokatie: Amersfoort (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Vraagverheldering en jouw rol als professional - lokatie: Utrecht (NL)

Oplossingsgerichte korte psychotherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Social media en gaming in de begeleiding van kinderen en jongeren - tweedaagse training - lokatie: Utrecht (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Breda (NL)

Oplossingsgerichte supervisie en intervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Sittard (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Tongeren (BE)

Hulpverlening aan kinderen en hun gescheiden ouders, mogelijkheden en valkuilen - lokatie: Utrecht (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Seksuele gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Spreken met Duplo - lokatie: Deventer (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zwolle (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Teteringen (NL)

Gezinsdiagnostiek - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Alkmaar (NL)

Opleiding Civiele Bewindvoerder - lokatie: Alkmaar (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

In 4 stappen naar optimale ondersteuning Wmo - lokatie:

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Kortdurend begeleiden, en toch systemisch... - lokatie: Antwerpen (BE)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zoeterwoude (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Utrecht (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Zwolle (NL)

De psychose van binnenuit bekeken - lokatie: Utrecht (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Zwolle (NL)

Assertiviteitstrainingen PrOP-model - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Sittard (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Rotterdam (NL)

Driedaagse Cursus Verlies- en Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Training basiskennis Licht Verstandelijk Beperkt - lokatie: Gieten (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Dishoek (NL)

Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Angst na Kanker - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Vraagverheldering en jouw rol als professional - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie:

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Autisme en problematisch gamen - lokatie: Eindhoven (NL)

In 4 stappen naar optimale ondersteuning Wmo - lokatie:

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

In 4 stappen naar optimale ondersteuning Wmo - lokatie:

Autismebegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Driedaagse Cursus Verlies- en Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Vraagverheldering en jouw rol als professional - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) - lokatie: Nijmegen (NL)

ACT your way voor post-hbo - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding: HB-professional - lokatie: Zwaagdijk (NL)

Cursus Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving - lokatie: Arnhem (NL)

Opleiding Civiele Bewindvoerder - lokatie: Eindhoven (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Alkmaar (NL)

Complexe scheidingen - driedaagse training - lokatie: Eindhoven (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Utrecht (NL)

Social media en gaming in de begeleiding van kinderen en jongeren - tweedaagse training - lokatie: Eindhoven (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Eindhoven (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Autisme en problematisch gamen - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)