1e-lijns psychische zorg (ex-)vluchtelingen
2018-2019: GGZ: Werken met een meldcode - POH-GGZ
AccreDidact ADHD bij volwassenen/POH-GGZ
AccreDidact Familiaal geweld/POH-GGZ
AccreDidact Patiënten met een laag IQ/POH-GGZ
AccreDidact Pijn en depressie/POH-GGZ
AccreDidact Problem-solving treatment/POH-GGZ
AccreDidact Religie en spiritualiteit/POH-GGZ
AccreDidact Slaap en slaapproblemen/POH-GGZ
AccreDidact SOLK/POH-GGZ
AccreDidact Veilig incident melden/POH-GGZ
Angst en depressie - Poh-educa.nl
Dementie - Poh-educa.nl
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
E-PIN POH Ouderenzorg LV POH GGZ
Online seminar Autisme en emotieregulatie
Online seminar Problematische gehechtheid
Online seminar Stress: signaleren en interveniëren
Online seminar Werken met de DSM-5 voor zorg- en onderwijsprofessionals
Online seminar: Cognitieve gedragstherapie bij obesitas
Online seminar: Handelingsgerichte diagnostiek van leer- en gedragsproblemen
Online seminar: Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten
Online training Coaching
Online training Coaching
Online training Effectief beïnvloeden
PIN 22-1 Samenwerken aan gezondheid in de wijk
PIN 22-3 Overspannen en Burn-out
POH GGZ
POH GGZ en problematisch middelengebruik
POH GGZ en problematisch middelengebruik
Rookvrije Start

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Utrecht (NL)

Deelpersoonlijkheden - lokatie: Beverwijk (NL)

Deelpersoonlijkheden - lokatie: Beverwijk (NL)

Nascholing POH-GGZ Interventies LV POH-GGZ - lokatie: Rotterdam (NL)

Opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ) - lokatie: Rotterdam (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Amsterdam (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Een taal erbij - de Marleen Diekmann methode - lokatie: Hilversum (NL)

Psychopathologie bij kind & jeugdige - lokatie: Amsterdam (NL)

Titel nascholing * Deskundigheidsbevordering Eetstoornissen voor huisartsen 2018/ 2019 - lokatie: Soest (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Utrecht (NL)

Systemisch werken in een veranderende samenleving - lokatie: Nijkerk (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT-HBO) - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

Overdracht- Tegenoverdracht - lokatie: Den Haag (NL)

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker - lokatie: Utrecht (NL)

Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode - lokatie: Breda (NL)

Verbindende Communicatie - lokatie: Zutphen (NL)

Workshop Compassiegerichte therapie - lokatie: Leusden (NL)

Yuceltraining - lokatie:

Gelukspsychologie - lokatie: Beverwijk (NL)

Karakterstructuren - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Verliesbegeleiding - lokatie: Zaltbommel (NL)

Het KOP-model: kortdurende behandeling binnen de generalistische basis ggz en POH-GGZ - lokatie: Utrecht (NL)

Training omgaan met emotioneel & agressief gedrag - 1 dagdeel - lokatie: Rijswijk (NL)

Traumabehandelingen bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

VERSLAVING BIJ OUDEREN - lokatie: Eindhoven (NL)

verslavingskunde voor de eerste lijn - lokatie: Weesp (NL)

Behandeling van slaapproblemen - lokatie: Amersfoort (NL)

Effectief beïnvloeden in zorg en onderwijs - lokatie: Utrecht (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Utrecht (NL)

Positieve psychologie in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie volwasenen en ouderen - lokatie:

Cognitieve gedragstherapie op maat, gericht op kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie:

Oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cliënten - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Training Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Breda (NL)

Training Persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten - lokatie: Breda (NL)

BASISCURSUS COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKER - lokatie: Arnhem (NL)

verslavingskunde voor de eerste lijn - lokatie: Voorschoten (NL)

Werken met weerstand - lokatie:

Kinderen in de rouw - lokatie: Amsterdam (NL)

VGCt 20190315 Cgw-congres Therapeut en techniek - lokatie: Veenendaal (NL)

ACT-Masterclass 'Hart voor mijzelf' - lokatie: Haarlem (NL)

Basiscursus Acceptance and Comminment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Kinderen in de rouw - lokatie: Roermond (NL)

Mindfulness - lokatie: Utrecht (NL)

Oplossingsgerichte gespreksvoering met ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Contextueel behandelen - lokatie: Zwolle (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Utrecht (NL)

Kennisdag Jeugd 2019 - lokatie: Baarn (NL)

Training omgaan met emotioneel & agressief gedrag - 1 dagdeel - lokatie: Wageningen (NL)

19-0004 ADHD, wat kun je er mee?! - lokatie: Haarlem (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen - lokatie: Utrecht (NL)

Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid - lokatie: Zoetermeer (NL)

UFA Scholing 2018 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop 'De Formule voor Duurzame Gedragsverandering' - lokatie: Drachten (NL)

Congres "Het meesterlijke denken" - lokatie: Deventer (NL)

Symposium Parentificatie - Als een kind te snel ouder wordt - lokatie: Amsterdam (NL)

Begeleiden bij verlies en rouw - lokatie: Heeze (NL)

Begeleiden bij verlies en rouw - lokatie: Heeze (NL)

Slaap: diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen - lokatie: Arnhem (NL)

Training omgaan met emotioneel & agressief gedrag - 1 dagdeel - lokatie: Almere (NL)

Yuceltraining - lokatie: Baarn (NL)

Master class "lets talk about seks" - lokatie: Groningen (NL)

Nascholing Veerkracht - lokatie: Utrecht (NL)

Insomnie - lokatie: Almelo (NL)

KOP schema - lokatie: Velp (NL)

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 3e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Groningen (NL)

Positieve gezondheidszorg Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding psychotrauma voor HBO + - lokatie: Diemen (NL)

Refugee Care[e]Education - Blended - POH(-GGZ) 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Socratisch Motiveren: eendaagse introductieworkshop - lokatie: Arnhem (NL)

Training omgaan met emotioneel & agressief gedrag - 1 dagdeel - lokatie: Harderwijk (NL)

UFA Scholing 2018 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Rotterdam (NL)

Jaarlijks Congres - Angst bij kinderen en jongvolwassenen - 3e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode - lokatie: Soest (NL)

Begeleiden bij verlies en rouw - lokatie: Heeze (NL)

DSM-5 - 30 minuten anamnese - lokatie: Den Haag (NL)

Leer eenzijdig relaties verbeteren - ERV - lokatie: Beverwijk (NL)

Nascholing POH-GGZ Kind & Jeugd LV POH-GGZ - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Begeleiden bij verlies en rouw - lokatie: Heeze (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

De chronische psychiatrische patiënt in de huisartsenpraktijk - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Acceptance and Comminment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Congres 'Iedere Patiënt is Anders' - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ) - lokatie: Rotterdam (NL)

verslavingskunde voor de eerste lijn - lokatie: Voorschoten (NL)

ZEL: Ethiek - lokatie: Naaldwijk (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding ACT voor POH-GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

Huisarts en POH-GGZ: Samen Sterker! - lokatie: Ede (NL)

Workshop 'De Formule voor Duurzame Gedragsverandering' - lokatie: Scheemda (NL)

Advies en consultatie voor gedragswetenschappers - lokatie: Utrecht (NL)

Blended cursus DSM-IV naar DSM-5 voor kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Begeleiden bij verlies en rouw - lokatie: Heeze (NL)

verslavingskunde voor de eerste lijn - lokatie: Weesp (NL)

Voice Dialogue voor de poh-ggz - lokatie: Zeewolde (NL)

Basisopleiding ACT voor POH-GGZ - lokatie: Utrecht (NL)

Voice Dialogue voor de poh-ggz - lokatie: Zeewolde (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

Ernstige Psychische Aandoeningen - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Slaapproblemen bij jonge kinderen - lokatie: Utrecht (NL)

Nursing Congres | Niet-aangeboren Hersenletsel 2019 - lokatie: Ede (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Persoonlijkheidsproblematiek - 2e editie - lokatie: Utrecht (NL)

5-daagse basisopleiding ACT - lokatie: Tilburg (NL)

ACT Verdiepingscursus Acceptance and Comminment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

TECHNIEK EN ZORGINNOVATIE: E-HEALTH TOEPASSEN BIJ OUDEREN - lokatie: Eindhoven (NL)

Verliesbegeleiding Casuïstiekdag - lokatie: Beverwijk (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Depressie anders bekeken - lokatie: Utrecht (NL)

Oplossingsgericht werken bij suïcidaliteit - lokatie: Amsterdam (NL)

Weerstand in de praktijk - lokatie: Velp (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Groningen (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Nijmegen (NL)

Werken met systemen - lokatie: Amsterdam (NL)

Congres - Seksueel Geweld - lokatie: Eindhoven (NL)

verslavingskunde voor de eerste lijn - lokatie: Voorschoten (NL)

Ademhaling en stress... - lokatie: Velp (NL)

Kinderen in de rouw - lokatie: Amsterdam (NL)

Provocatie in de praktijk - lokatie: Zaltbommel (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Breda (NL)

Kortdurende psychologische interventies - lokatie: Amsterdam (NL)

Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid - lokatie: Schalkhaar (NL)

Begeleiden bij verlies en rouw - lokatie: Heeze (NL)

Blended cursus Cognitieve gedragstherapie met de Socratische dialoog - lokatie: Utrecht (NL)

Voice Dialogue voor de poh-ggz - lokatie: Groningen (NL)

Burn-out en therapeutische aanpak - lokatie: Beverwijk (NL)

NLP Tijdlijn therapie - lokatie: Beverwijk (NL)

verslavingskunde voor de eerste lijn - lokatie: Weesp (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

Inleiding Oplossingsgerichte therapie - lokatie: Culemborg (NL)

Assertiviteitstrainingen PrOP-model - lokatie: Utrecht (NL)

Behandeling van jeugdigen (adolescenten) met een negatief zelfbeeld - lokatie: Utrecht (NL)

Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie, met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen. - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Congres - Complexe eetstoornissen bij jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Emotie eten - lokatie: Utrecht (NL)

Werken met de innerlijke criticus - lokatie: Zwolle (NL)

Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Grijs en van de wijs - lokatie: Assen (NL)

Jaarlijks Congres - Conflictscheidingen - 2e editie - lokatie: Utrecht (NL)

verslavingskunde voor de eerste lijn - lokatie: Voorschoten (NL)

Basiscursus Acceptance and Comminment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

De kracht van voeding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Deelpersoonlijkheden - lokatie: Zaltbommel (NL)

Gedrags- en stemmingsproblemen bij dementie - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing POH-GGZ Interventies LV POH-GGZ - lokatie: Rotterdam (NL)

Overdracht- Tegenoverdracht - lokatie: Beverwijk (NL)

Depressie in therapie - lokatie: Beverwijk (NL)

ACT (Acceptance & Commitment Therapy) - lokatie: Culemborg (NL)

verslavingskunde voor de eerste lijn - lokatie: Weesp (NL)

Karakterstructuren - lokatie: Den Haag (NL)

Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid - lokatie: Vught (NL)

Focusing - lokatie: Beverwijk (NL)

Leer eenzijdig relaties verbeteren - ERV - lokatie: Zwolle (NL)

Praktische psychofarmacologie; state of the art - lokatie: Amsterdam (NL)

Werken aan een negatief zelfbeeld, een cognitief gedragstherapeutische behandeling bij kinderen en jongeren - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Leeuwarden (NL)

Leer eenzijdig relaties verbeteren - ERV - lokatie: Utrecht (NL)

Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie, met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen. - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Maastricht (NL)

Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid - lokatie: Schalkhaar (NL)

Depressie in therapie - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ACT (Acceptance & Commitment Therapy) - lokatie: Den Haag (NL)

Oplossingsgerichte korte psychotherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Ontdek biofeedback als praktische tool bij stressmanagement - lokatie: Amersfoort (NL)

Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid - lokatie: Zoetermeer (NL)

Psychopathologie en Psychofarmacologie voor de POH-GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding ACT voor POH-GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

Burn-out en therapeutische aanpak - lokatie: Utrecht (NL)

Karakterstructuren - lokatie: Velp (NL)

Behandeling van jeugdigen (adolescenten) met een negatief zelfbeeld - lokatie: Utrecht (NL)

Executieve functies bij kinderen en jongeren - lokatie: Amsterdam (NL)

Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid - lokatie: Vught (NL)

Werken met systemen - lokatie: Amsterdam (NL)

Begeleiden bij verlies en rouw - lokatie: Heeze (NL)

5-daagse basisopleiding ACT - lokatie: Tilburg (NL)

Ademhaling en stress... - lokatie: Beverwijk (NL)

Overdracht- Tegenoverdracht - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Kinderen in de rouw - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding ACT voor POH-GGZ - lokatie: Utrecht (NL)

NLP Tijdlijn therapie - lokatie: Zwolle (NL)

Werken aan een negatief zelfbeeld, een cognitief gedragstherapeutische behandeling bij kinderen en jongeren - lokatie: Amsterdam nog niet bekend (NL)

Dag van de Eerstelijn 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Grijs en van de wijs - lokatie: Amersfoort (NL)

Rouw- en verliesverwerking bij kinderen en jongeren - lokatie: Amsterdam (NL)

De kracht van voeding - lokatie: Den Haag (NL)

Inleiding Oplossingsgerichte therapie - lokatie: Amersfoort (NL)

Weerstand in de praktijk - lokatie: Beverwijk (NL)

Handelingsgerichte diagnostiek van leer- en gedragsproblemen - lokatie: Utrecht (NL)

Focusing - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Seksuologische hulpverlening door de POH-GGZ (3 daagse) - lokatie: Amsterdam (NL)

Leergang ervaringsdeskundigheid - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie voor HBO-ers - lokatie: Utrecht (NL)

Verliesbegeleiding - lokatie: Zwolle (NL)

Autismespectrumstoornissen bij kind en jeugd - lokatie: Utrecht (NL)

Deelpersoonlijkheden - lokatie: Den Haag (NL)

DSM-5 - 30 minuten anamnese - lokatie: Zaltbommel (NL)

Kinderen in de rouw - lokatie: Amsterdam (NL)

Executieve functies bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Werken aan een negatief zelfbeeld, een cognitief gedragstherapeutische behandeling bij kinderen en jongeren - lokatie: Den Haag (NL)

Werken met de innerlijke criticus - lokatie: Velp (NL)

Ademhaling en stress... - lokatie: Utrecht (NL)

Rationeel Emotieve (gedrags) Therapie - lokatie: Zaltbommel (NL)

Depressie in therapie - lokatie: Zwolle (NL)

Werken met systemen - lokatie: Amsterdam (NL)

Overdracht- Tegenoverdracht - lokatie: Utrecht (NL)

Weerstand in de praktijk - lokatie: Zwolle (NL)

Behandeling van jeugdigen (adolescenten) met een negatief zelfbeeld - lokatie: Utrecht (NL)

Karakterstructuren - lokatie: Beverwijk (NL)

Advies en consultatie voor gedragswetenschappers - lokatie: Utrecht (NL)

NLP Tijdlijn therapie - lokatie: Den Haag (NL)

Provocatie in de praktijk - lokatie: Zwolle (NL)

Leer eenzijdig relaties verbeteren - ERV - lokatie: Beverwijk (NL)

Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie, met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen. - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus cognitief gedragstherapeutisch werker - lokatie: Utrecht (NL)

Executieve functies bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Gedrags- en stemmingsproblemen bij dementie - lokatie: Utrecht (NL)