1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Meldcode, huiselijk geweld en kindermishandeling - lokatie: Alkmaar (NL)

Symposium Alles in Balans - lokatie: Papenvoort (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel - lokatie: Bladel (NL)

Pluis - niet pluis - lokatie: Deurne (NL)

Basistraining Wet langdurige zorg - lokatie: Waalre (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Otterlo (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Otterlo (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie:

Opvoedkwaliteitenspel, een training voor professionals die de oudercompetenties willen versterken - lokatie: Roermond (NL)

Gecombineerde basistraining herkennen van en omgaan met LVB - lokatie: Utrecht (NL)

Systemisch Werken - lokatie: Klimmen (NL)

Training LVB en loverboys - lokatie: Utrecht (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Roermond (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met autisme - lokatie: Breda (NL)

Positieve supervisie en intervisie - lokatie: Amsterdam (NL)

Positieve supervisie en intervisie - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Basistraining Hoogsensitiviteit voor jeugdzorgwerkers - lokatie: Schalkhaar (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Venlo (NL)

Psychopathologie bij kind & jeugdige - lokatie: Amsterdam nog niet bekend (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Congres Armoede en schulden doorgrond - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Den Haag (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Basistraining Signs of Well being - lokatie: Gieten (NL)

Bijblijven in de zorg voor verstandelijk gehandicapten - lokatie: Ede (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Breda (NL)

Mantelzorg(ers) beter begrijpen - lokatie: Rotterdam (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Breda (NL)

Training Autismespectrumstoornis (ASS) - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Beroepsopleiding contextuele introductie opleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Waalwijk (NL)

Niet Aangeboren Hersenletsel - lokatie:

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Zwolle (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met autisme - lokatie: Breda (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Helmond (NL)

Mantelzorg(ers) beter begrijpen - lokatie: Rotterdam (NL)

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Verbindend communiceren werkt! - lokatie: Gouda (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

Basistraining Beschermjassen - lokatie:

Competentiegericht werken - lokatie: Wommels (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - ACEs: nare jeugdervaringen - 2e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Zorg bij (v)echtscheiding - lokatie: Utrecht (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Bekwaamheid Psychopathologie Professional - Jeugd en Volwassenen - lokatie:

Communicatie met Statushouders - lokatie: Woerden (NL)

Initiatie in systeemtheoretisch denken - lokatie: Antwerpen (BE)

Jaarlijks Congres - Autisme - 7e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Leeuwarden (NL)

Motiverende Gespreksvoering (MGV) / Motivational Interviewing (MI) - lokatie: Waalwijk (NL)

Rationeel Emotieve Therapie - lokatie: Den Haag (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Amsterdam (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Update medicatiekennis: herhaling en verdieping - lokatie: Warnsveld (NL)

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Kampen (NL)

Training LVB en GGZ-problematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Training LVB en verslaving - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Trauma, herkennen en erkennen - lokatie: Enschede (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met autisme - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Workshop Beschermjassen - lokatie:

autisme en het autisme belevingscircuit - lokatie: Breda (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Apeldoorn (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Apeldoorn (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Rotterdam (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Pluis - niet pluis - lokatie: Horst (NL)

(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
2017-2020: GGZ Kindcheck - Registerplein
2018-2021: Werken met een meldcode - Registerplein
2019-2022: Huwelijksdwang - Registerplein
ADHD en Middelengebruik bij adolescenten
Afbouw van psychofarmaca
Angststoornissen
Arbeidsparticipatie
Autisme: online college
Autismespectrumstoornis
Autismespectrumstoornis in de verslavingszorg
Basics in Ondernemerschap voor Sociaal Werkers
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik GGZ
Basiskennis medicijngebruik GGZ
BHV voor de GGZ
Bijwerkingen
Borderline: online college
Cultuursensitief werken: Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd - 2019
De rol van de sociotherapeut in de ggz
Dementie: online college
Destigmatiserend werken
Diabetes Mellitus (Somatiek en medicatie)
Dubbele diagnose GGZ
Dubbele diagnose Verslavingszorg
Elearning Hulp en Zorg aan Sekswerkers
E-learning opleiding Scheidingscoach
E-learning: Oudergericht werken in de VG-Zorg
ELO Training Familiezorg
elo055 Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
elo062 Medicijngroepen gehandicaptenzorg 2 - Antipsychotica en afbouw
E-module Hou me vast & laat me los
FARE
Farmaceutisch rekenen
Gedragsproblemen bij jongeren
Gedragsverandering: online college
Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg
Grondhouding t.o.v. LVB
Herkennen van en omgaan met LVB
Hoogbegaafdheid - Thuisstudie
Inleiding Risicotaxatie en -management
Jong en Transgender
Kenniswebinar Sociale Netwerk Versterking
Kinder- en Jeugdmedicatie
Kindertekeningen lezen en begrijpen
LVB en GGZ-problematiek
LVB en Schuldenproblematiek
Medicatie in de KJP
Medicatieveiligheid en de medicijnrol
Medicijngroepen gehandicaptenzorg - Dementie
Medicijngroepen gehandicaptenzorg - Epilepsie
Medicijngroepen gehandicaptenzorg - Psychische aandoeningen
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 2 - Antipsychotica en afbouw
Medicijngroepen GGZ – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen GGZ – Psychische aandoeningen
Medicijngroepen GGZ 1 - Algemeen
Motiverende gespreksvoering bij LVB
Motiverende gespreksvoering voor de RIBW
Narcisme: online college
Nu Niet Zwanger
Nu Niet Zwanger
Omgaan met adolescenten
Omgaan met geneesmiddelen (nieuwe versie)
Online Basistraining Social Media voor Sociaal werkers
Online cursus casusbespreking wijkteams in 4-stappen (Registerplein + V&VN)
Online leergang - AD(H)D en autisme voor de hulpverlening
Online LinkedIn training (+ gratis profielscan)
Online seminar Stress: signaleren en interveniëren
Online seminar: Executieve functies bij kinderen en jongeren
Online Training Communicatie in Zorg en Onderwijs
Online training Praten over huiselijk geweld kan je leren
Opfrismodule 1 - medicijngebruik GGZ en RIBW's
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg - 2
Positieve psychologie: online college
Privacy en informatieveiligheid
Professioneel hulpverlenen: online college
Risicofactoren en beschermende factoren
Risicojeugd: Straatcultuur en social media
Risicojeugd: Werken met Multiproblem gezinnen
Risicomanagement
Risicotaxatie
Risicotaxatie-instrumenten
Samenwerken
Sociale Netwerk Versterking: 1. Ontmoeten
Sociale psychologie - Thuisstudie
Stress de baas
Suïcidepreventie
Suïcidepreventie
Transitiecoach voor jongeren met een LVB
Transitiecoach voor jongeren met een LVB
Ups & downs in gezinsrelaties: online college
Vaardigheden bij medicatie geven (e-learning)
Vroegsignalering
Werking van geneesmiddelen
Wet Forensische Zorg
Wet langdurige zorg
Zelfcompassie en zelfvertrouwen: online college
Zichtbaar vakmanschap in de ggz

10e Regiodag Aanpak Seksueel Geweld - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Basistraining Wet langdurige zorg - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie:

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Helmond (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Tilburg (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel - lokatie: Breda (NL)

Je bent toch mijn moeder niet? - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Kracht Opbouwend Communiceren - Jeugd - lokatie: Gouda (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) - lokatie:

Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Arnhem (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Roermond (NL)

'Ik kan niet tegen mijn verlies!' Labyrinthoss Rouwkwartet, een methode voor de hulpverlener - lokatie: Oss (NL)

Jaaropleiding Rouwbegeleider - lokatie: Zwolle (NL)

Jaaropleiding Rouwbegeleider - lokatie: Zwolle (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Conferentie Week tegen Kindermishandeling 2019 Utrecht West en West Veluwe Vallei - lokatie: Nijkerk (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Tilburg (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Horn (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Alkmaar (NL)

Pluis - niet pluis - lokatie: Horst (NL)

Sociale netwerk versterking: Eigenaarschap & kunst van het vragen stellen - lokatie: Tilburg (NL)

Conferentie Week tegen Kindermishandeling 2019 Utrecht West en West Veluwe Vallei - lokatie: Barneveld (NL)

Conferentie Week tegen Kindermishandeling 2019 Utrecht West en West Veluwe Vallei - lokatie: Woerden (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Tilburg (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel - lokatie: Heesch (NL)

Conferentie Week tegen Kindermishandeling 2019 Utrecht West en West Veluwe Vallei - lokatie: Breukelen (NL)

Jaarlijks Congres - Vroegsignalering bij baby's 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

LVB & Verslaving - lokatie: Utrecht (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

6e Jaarcongres Huiselijk Geweld - lokatie: Ede (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel - lokatie: Waalre (NL)

Jaarlijks Congres - Externaliserend gedrag - 3e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Eindhoven (NL)

Samen Veilig..... stap voor stap - lokatie: Vlaardingen (NL)

Training Systeemgericht Werken bij Huiselijk Geweld en Kindermishandeling - lokatie:

Workshop Beschermjassen - lokatie:

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Apeldoorn (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Nederasselt (NL)

Diversiteit en sensitiviteit - lokatie: Den Haag (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Training Relatie en Scheiding - lokatie:

workshop; Samenspel met de mantelzorger. - lokatie:

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Congres Omgaan met Verslaving in het Sociaal Domein - lokatie: Veenendaal (NL)

Eéndaagse training: Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen - lokatie: Utrecht (NL)

Social media en gaming in de begeleiding van kinderen en jongeren - tweedaagse training - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Relatie en Scheiding - lokatie:

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Zicht op Nieuwe Perspectieven - lokatie: Wijk bij Duurstede (NL)

Training Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

Jaarlijks Congres - Professionele nabijheid - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Training Relatie en Scheiding - lokatie:

Tweedaagse speelse, interactieve workshop Introductie in de Transactionele Analyse - lokatie: Den Haag (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Apeldoorn (NL)

Driedaagse Cursus Verlies- en Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Gecombineerde basistraining herkennen van en omgaan met LVB - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

HSP Congres - lokatie: Ede (NL)

Training LVB en loverboys - lokatie: Utrecht (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Workshop Beschermjassen - lokatie:

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Apeldoorn (NL)

Verbindend communiceren werkt! - lokatie: Gouda (NL)

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Basistraining Beschermjassen - lokatie:

Post-HBO opleiding ondersteuning bij ernstige meervoudige beperkingen - lokatie:

Schelden, stelen en verslaving. Pak probleemgedrag bij LVB-ers aan! - lokatie: Zeist (NL)

Training psychische kwetsbaarheden en persoonlijkheidsstijlen - lokatie: Breukelen (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Apeldoorn (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Masterclass psychologisch budgetgedrag - lokatie: Alkmaar (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

4e Jaarcongres Participatie en Herstel - lokatie: Bussum (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Boxtel (NL)

Jeugdzorgmethodieken inzetten bij niet-westerse cliënten - lokatie: Utrecht (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Basistraining Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Wilsonbekwaamheid - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Jaarlijks Congres - Levend verlies, blijvend verdriet - 5e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Meldcode huiselijk en kindermishandeling - lokatie: Groningen (NL)

training workshop Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling - lokatie: Helmond (NL)

Training Hoogsensitiviteit - lokatie:

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Sittard (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leek (NL)

Zicht op Nieuwe Perspectieven - lokatie: Wijk bij Duurstede (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Eelde (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Psychopathologie bij kind & jeugdige - lokatie: Amsterdam nog niet bekend (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Systeem Therapeutisch werker - lokatie: Zwolle (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Beroepsopleiding contextuele introductie opleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Voorhout (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Waalwijk (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding systeemtherapeutisch werker - lokatie: Dordrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Tongeren (BE)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Motiverende gespreksvoering, verdiepende cursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie:

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Landgraaf (NL)

Beroepsopleiding Contextuele vervolgopleiding 'Specialisatie'. - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Teteringen (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Basisscholing Samenlevingsopbouw - lokatie: Gieten (NL)

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) - lokatie: Nijmegen (NL)

Jaarlijks Congres - LVB - 7e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie:

Jaaropleiding Rouwbegeleider - lokatie: Zwolle (NL)

Jaaropleiding Rouwbegeleider - lokatie: Zwolle (NL)

Autisme en problematisch gamen - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Beroepsopleiding Contextuele basis opleiding Grondbeginselen - lokatie: Utrecht (NL)

Driedaagse Cursus Verlies- en Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Landelijke studiedag LVB&Hechting - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Nederasselt (NL)

Basistraining Systemisch Werk - lokatie: Enschede (NL)

Autismebegeleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

Opvoedkwaliteitenspel, een training voor professionals die de oudercompetenties willen versterken - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zwolle (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

NLP Practitioner. Training Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Hengelo (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Opleiding: HB-professional - lokatie: Zwaagdijk (NL)

Blended cursus Emotieregulatie en geweld in het gezin - lokatie: Utrecht (NL)

Herkennen van en omgaan met cliënten met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zoeterwoude (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Nederasselt (NL)

Communiceren met kinderen, kun je leren! - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Eindhoven (NL)

Opstellingenwerk Nieuwe Stijl - lokatie: Utrecht (NL)

Rationeel Emotieve Therapie - lokatie: Den Haag (NL)

Complexe scheidingen - driedaagse training - lokatie: Utrecht (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Ede (NL)

Mens- en contextgedreven werken - lokatie: Wijk bij Duurstede (NL)

Zorg en ouders - lokatie: Amersfoort (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Rationeel Emotieve Therapie - lokatie: Den Haag (NL)

Social media en gaming in de begeleiding van kinderen en jongeren - tweedaagse training - lokatie: Utrecht (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Breda (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Sittard (NL)

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Tongeren (BE)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Spreken met Duplo - lokatie: Deventer (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Teteringen (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zwolle (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Alkmaar (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zoeterwoude (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Utrecht (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Zwolle (NL)

De psychose van binnenuit bekeken - lokatie: Utrecht (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Zwolle (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Sittard (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Rotterdam (NL)

Driedaagse Cursus Verlies- en Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Dishoek (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Ede (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie:

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Rationeel Emotieve Therapie - lokatie: Den Haag (NL)

Autisme en problematisch gamen - lokatie: Eindhoven (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Ede (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Autismebegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Driedaagse Cursus Verlies- en Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) - lokatie: Nijmegen (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding: HB-professional - lokatie: Zwaagdijk (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Ede (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Alkmaar (NL)

Complexe scheidingen - driedaagse training - lokatie: Eindhoven (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Utrecht (NL)

Social media en gaming in de begeleiding van kinderen en jongeren - tweedaagse training - lokatie: Eindhoven (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Eindhoven (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Autisme en problematisch gamen - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)