Opleiding: HB-professional - lokatie: Hoogkarspel (NL)

Basistraining Wet langdurige zorg - lokatie: Tilburg (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Tilburg (NL)

Motiverende gespreksvoering, verdiepende cursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Werken met 1Gezin1Plan(1Regisseur) - lokatie:

2e Innovatie- en KennisLAB Haarlemmermeer - lokatie: Vijfhuizen (NL)

Basistraining Wet langdurige zorg - lokatie: Liessel (NL)

Effectief contracteren van cliënten in de GGZ - lokatie: Venray (NL)

Omgaan met Autisme - lokatie: Rotterdam (NL)

Presentie in Zorg en Welzijn - lokatie: Den Haag (NL)

Herkennen van en omgaan met cliënten met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Wet langdurige zorg - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Bevorderen van zelfregulatie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

BordjeVol en andere tools voor mantelzorgondersteuning, eigen regie en informele hulp - lokatie: Nijmegen (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel - lokatie: Breda (NL)

Jaarlijks Congres - Verslavingsproblematiek - 2e editie - lokatie: Zwolle (NL)

Omgaan met Autisme - lokatie: Haarlem (NL)

Stress de Baas - lokatie: Amsterdam (NL)

Systeem Therapeutisch Werker - lokatie: Eindhoven (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Autisme Belevingscircuit - lokatie: Zwolle (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zoeterwoude (NL)

'Ik kan niet tegen mijn verlies!' Labyrinthoss Rouwkwartet, een methode voor de hulpverlener - lokatie: Oss (NL)

Training Hoogsensitiviteit - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Nederasselt (NL)

Communiceren met kinderen, kun je leren! - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Eindhoven (NL)

Opstellingenwerk Nieuwe Stijl - lokatie: Utrecht (NL)

Practitioneropleiding Transactionele Analyse - lokatie: De Bilt (NL)

Rationeel Emotieve Therapie - lokatie: Den Haag (NL)

Stress de Baas - lokatie: Amsterdam (NL)

Complexe scheidingen - driedaagse training - lokatie: Utrecht (NL)

GGZ Voorjaarsevent Indrukwekkende gebeurtenissen en trauma’s bij professionals. Wat als je werk je teveel wordt? - lokatie: Wijchen (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met autisme - lokatie: Den Haag (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Tilburg (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Ede (NL)

Mens- en contextgedreven werken - lokatie: Wijk bij Duurstede (NL)

Training Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Groningen (NL)

Vierdaagse opleiding tot faalangstreductietrainer - lokatie: Utrecht (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Breda (NL)

BordjeVol en andere tools voor mantelzorgondersteuning, eigen regie en informele hulp - lokatie: Apeldoorn (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Roermond (NL)

Zorg en ouders - lokatie: Amersfoort (NL)

Congres 55+ verslaafd aan alcohol en nu? - 13 maart 2020 - lokatie: Ede (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Rotterdam (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Parkeer je Piekerverstand - lokatie: Utrecht (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Roermond (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Breda (NL)

Social media en gaming in de begeleiding van kinderen en jongeren - tweedaagse training - lokatie: Utrecht (NL)

Training Suïcidepreventie - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Veerkracht - lokatie: Utrecht (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Breda (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Sittard (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Sittard (NL)

Basistraining Beschermjassen - lokatie:

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Tilburg (NL)

Motiverende Gespreksvoering basis - lokatie: Heiloo (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Eelderwolde (NL)

Kracht Opbouwend Communiceren - Jeugd - lokatie: Gouda (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Waalwijk (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Tongeren (BE)

(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
2017-2020: GGZ Kindcheck - Registerplein
2018-2021: Werken met een meldcode - Registerplein
2019-2022: Huwelijksdwang - Registerplein
ADHD en Middelengebruik bij adolescenten
Afbouw van psychofarmaca
Angststoornissen
Arbeidsparticipatie
Autisme: online college
Autismespectrumstoornis
Autismespectrumstoornis in de verslavingszorg
Basics in Ondernemerschap voor Sociaal Werkers
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik GGZ
Basiskennis medicijngebruik GGZ
BHV voor de GGZ
Bijwerkingen
Borderline: online college
Cultuursensitief werken: Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd - 2019
De rol van de sociotherapeut in de ggz
Dementie: online college
Destigmatiserend werken
Diabetes Mellitus (Somatiek en medicatie)
Dubbele diagnose Verslavingszorg
Elearning Hulp en Zorg aan Sekswerkers
E-learning opleiding Scheidingscoach
E-learning: Oudergericht werken in de VG-Zorg
elo055 Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
elo062 Medicijngroepen gehandicaptenzorg 2 - Antipsychotica en afbouw
E-module Hou me vast & laat me los
FARE
Farmaceutisch rekenen
Gedragsproblemen bij jongeren
Gedragsverandering: online college
Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg
Grondhouding t.o.v. LVB
Herkennen van en omgaan met LVB
Hoogbegaafdheid - Thuisstudie
Inleiding Risicotaxatie en -management
Jong en Transgender
Kenniswebinar Participatiewet
Kenniswebinar Sociale Netwerk Versterking
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Kinder- en Jeugdmedicatie
Kindertekeningen lezen en begrijpen
LVB en GGZ-problematiek
LVB en Schuldenproblematiek
Medicatie in de KJP
Medicatieveiligheid en de medicijnrol
Medicijngroepen gehandicaptenzorg - Dementie
Medicijngroepen gehandicaptenzorg - Epilepsie
Medicijngroepen gehandicaptenzorg - Psychische aandoeningen
Medicijngroepen GGZ – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen GGZ – Psychische aandoeningen
Medicijngroepen GGZ 1 - Algemeen
Motiverende gespreksvoering bij LVB
Motiverende gespreksvoering voor de RIBW
Narcisme: online college
Nu Niet Zwanger
Omgaan met adolescenten
Omgaan met geneesmiddelen (nieuwe versie)
Online Basistraining Social Media voor Sociaal werkers
Online cursus casusbespreking wijkteams in 4-stappen (Registerplein + V&VN)
Online LinkedIn training (+ gratis profielscan)
Online seminar Stress: signaleren en interveniëren
Online seminar: Executieve functies bij kinderen en jongeren
Online Training Communicatie in Zorg en Onderwijs
Online training Praten over huiselijk geweld kan je leren
Opfriscursus 1 Medicijngebruik Gehandicaptenzorg
Opfrismodule 1 - medicijngebruik GGZ en RIBW's
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg - 2
Positieve psychologie: online college
Privacy en informatieveiligheid
Professioneel hulpverlenen: online college
Reflecteren kun je leren
Risicofactoren en beschermende factoren
Risicojeugd: Straatcultuur en social media
Risicojeugd: Werken met Multiproblem gezinnen
Risicomanagement
Risicotaxatie
Risicotaxatie-instrumenten
Samenwerken
Sociale Netwerk Versterking: 1. Ontmoeten
Sociale psychologie - Thuisstudie
Stress de baas
Suïcidepreventie
Transitiecoach voor jongeren met een LVB
Ups & downs in gezinsrelaties: online college
Vaardigheden bij medicatie geven (e-learning)
Vroegsignalering
Werking van geneesmiddelen
Wet Forensische Zorg
Wet langdurige zorg
Zelfcompassie en zelfvertrouwen: online college
Zichtbaar vakmanschap in de ggz

Congres (Psycho)Trauma 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Heldere dossiers opstellen - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Heldere dossiers opstellen - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Deurne (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Assen (NL)

Van Agressie naar Progressie - lokatie: Amersfoort (NL)

Leven en werken met gezonde grenzen - lokatie: Klimmen (NL)

Motiverende Gespreksvoering (MGV) / Motivational Interviewing (MI) - lokatie: Waalwijk (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Verbindend communiceren werkt! - lokatie: Gouda (NL)

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Provocatief werken voor hulpverleners, van dragen naar uitdagen - lokatie: Leiden (NL)

Spreken met Duplo - lokatie: Deventer (NL)

Trauma, herkennen en erkennen - lokatie: Enschede (NL)

Basistraining Wet langdurige zorg - lokatie: Waalre (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Teteringen (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zwolle (NL)

Psychopathologie bij kind & jeugdige - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

De MATCH tussen emotionele ontwikkeling en begeleidingsstijl - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen - lokatie: Eindhoven (NL)

Gedragsproblemen en een verstandelijke beperking - lokatie: Amsterdam (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met autisme - lokatie: Roermond (NL)

Zorg en welzijn | congres armoede en schulden - lokatie: Ede (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

Congres - Ouder-kind interacties - lokatie: Utrecht (NL)

Parkeer je Piekerverstand - lokatie: Utrecht (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met autisme - lokatie: Roermond (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Apeldoorn (NL)

Samen Toekomst maken - lokatie: Utrecht (NL)

Tweedaagse speelse, interactieve workshop Introductie in de Transactionele Analyse - lokatie: Den Haag (NL)

Introductietraining Provocatief coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Alkmaar (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Post-HBO opleiding ondersteuning bij ernstige meervoudige beperkingen - lokatie: Amsterdam (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Opleiding provocatief coachen - zomervierdaagse - lokatie: Berg en Dal (NL)

Voorkom vechtscheiding: focus niet alleen maar op de kinderen - lokatie: Ede (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zoeterwoude (NL)

Positieve supervisie en intervisie - lokatie: Amsterdam (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Utrecht (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Breda (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

De psychose van binnenuit bekeken - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Positieve psychologie: Masterclass Echt leren van fouten - lokatie: Groningen (NL)

Rationeel Emotieve Therapie - lokatie: Den Haag (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Waalwijk (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel - lokatie: Roermond (NL)

Positieve psychologie: Masterclass Deep Democracy - lokatie: Groningen (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

BordjeVol en andere tools voor mantelzorgondersteuning, eigen regie en informele hulp - lokatie: Heiloo (NL)

Jaarlijks Congres - Seksueel geweld - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Zwolle (NL)

Parkeer je Piekerverstand - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Woerden (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Groningen (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Basistraining Beschermjassen - lokatie: Amsterdam (NL)

Psychopathologie bij kind & jeugdige - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Groningen (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Sittard (NL)

Training Onzichtbaar Verdriet - lokatie: Vught (NL)

Congres - Psychiatrie in de samenleving - lokatie: Eindhoven (NL)

Kracht Opbouwend Communiceren - Jeugd - lokatie: Gouda (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Rotterdam (NL)

Hulpverlening bij complexe scheidingen - lokatie:

Driedaagse Cursus Verlies- en Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Leven en werken met gezonde grenzen - lokatie: Klimmen (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Jaarlijks Congres - Slaapproblemen bij jonge kinderen - 2e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Conflictscheidingen - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Rationeel Emotieve Therapie - lokatie: Den Haag (NL)

Training Kinderen en rouw - lokatie: Eindhoven (NL)

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Dishoek (NL)

'Ik kan niet tegen mijn verlies!' Labyrinthoss Rouwkwartet, een methode voor de hulpverlener - lokatie: Oss (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Ede (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Rotterdam (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Weert (NL)

Congres - Omgaan met regels in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Opvoedkwaliteitenspel, een training voor professionals die de oudercompetenties willen versterken - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie:

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Congres - In verbinding blijven met ouders - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Suïcidepreventie - lokatie: Utrecht (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Uden (NL)

Jaarlijks Congres - Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en tieners - 2e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Autisme en problematisch gamen - lokatie: Eindhoven (NL)

Parkeer je Piekerverstand - lokatie: Utrecht (NL)

BordjeVol en andere tools voor mantelzorgondersteuning, eigen regie en informele hulp - lokatie: Zeist (NL)

Congres - Werken met armoede problematiek - lokatie: Zwolle (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Dishoek (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Sittard (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Azewijn (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Ede (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Arnhem (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Haarlem (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Utrecht (NL)

Zorg+Welzijn | Dag van de Sociaal Werker 2020 - lokatie: Ede (NL)

Basistraining Beschermjassen - lokatie:

Wilsonbekwaamheid - lokatie: Amersfoort (NL)

Post-HBO opleiding ondersteuning bij ernstige meervoudige beperkingen - lokatie: Amsterdam (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Introductietraining Provocatief coachen - lokatie: Nijmegen (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Breda (NL)

Psychopathologie bij kind & jeugdige - lokatie: Amsterdam (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Waalwijk (NL)

Autismebegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Boxtel (NL)

Basistraining Beschermjassen - lokatie: Amsterdam (NL)

Congres - Psychotrauma bij kinderen en (jong)volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Driedaagse Cursus Verlies- en Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Apeldoorn (NL)

Blended cursus Emotieregulatie en geweld in het gezin - lokatie: Amsterdam (NL)

Train de Trainer Beschermjassen - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Vierdaagse opleiding tot faalangstreductietrainer - lokatie: Eindhoven (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Nieuwegein (NL)

Training Kinderen en rouw - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 4e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Post-HBO opleiding ondersteuning bij ernstige meervoudige beperkingen - lokatie: Zwolle (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) - lokatie: Nijmegen (NL)

Persoonlijke ontwikkeling en Professionele communicatie - lokatie: De Bilt (NL)

Zesdaagse cursus Introductie in de Presentietheorie - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Amsterdam (NL)

Practitioneropleiding Transactionele Analyse - lokatie: De Bilt (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Leven en werken met gezonde grenzen - lokatie: Klimmen (NL)

Opleiding provocatief coachen - najaarsvierdaagse - lokatie: Berg en Dal (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Diversiteit en sensitiviteit - lokatie: Den Haag (NL)

Masteropleiding Counseling & Coaching - lokatie: De Bilt (NL)

Basistraining Beschermjassen - lokatie:

Parkeer je Piekerverstand - lokatie: Utrecht (NL)

Zorg en welzijn | congres armoede en schulden - lokatie: Ede (NL)

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus: HB ráákt! - lokatie: Hoogkarspel (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Ede (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Zwolle (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

'Ik kan niet tegen mijn verlies!' Labyrinthoss Rouwkwartet, een methode voor de hulpverlener - lokatie: Oss (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Zwolle (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Alkmaar (NL)

Basistraining Beschermjassen - lokatie:

Masteropleiding Transactionele Analyse - lokatie: De Bilt (NL)

Motiverende Gespreksvoering (MGV) / Motivational Interviewing (MI) - lokatie: Waalwijk (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Breda (NL)

Complexe scheidingen - driedaagse training - lokatie: Eindhoven (NL)

Vierdaagse opleiding tot faalangstreductietrainer - lokatie: Eindhoven (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Eindhoven (NL)

Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt - lokatie: Apeldoorn (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Heerenveen (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Utrecht (NL)

Social media en gaming in de begeleiding van kinderen en jongeren - tweedaagse training - lokatie: Eindhoven (NL)

Parkeer je Piekerverstand - lokatie: Utrecht (NL)

Training Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Driedaagse Cursus Verlies- en Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Leven en werken met gezonde grenzen - lokatie: Klimmen (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Kinderen en rouw - lokatie: Eindhoven (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Persoonlijke ontwikkeling en Professionele communicatie - lokatie: De Bilt (NL)

Basistraining Beschermjassen - lokatie:

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Autisme en problematisch gamen - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Practitioneropleiding Transactionele Analyse - lokatie: De Bilt (NL)

Opleiding: HB-professional - lokatie: Hoogkarspel (NL)

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie:

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Blended cursus Emotieregulatie en geweld in het gezin - lokatie: Willemstad (BQ)

Persoonlijke ontwikkeling en Professionele communicatie - lokatie: De Bilt (NL)

Practitioneropleiding Transactionele Analyse - lokatie: De Bilt (NL)

Masteropleiding Transactionele Analyse - lokatie: De Bilt (NL)

Masteropleiding Counseling & Coaching - lokatie: De Bilt (NL)

Persoonlijke ontwikkeling en Professionele communicatie - lokatie: De Bilt (NL)

Practitioneropleiding Transactionele Analyse - lokatie: De Bilt (NL)