25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, FGzPt, RV, NIP, VST) - lokatie: Vught (NL)

25 uur cursus Schematherapie Gevorderd Adolescenten (VGCt, FGzPT, NIP/NVO, NVvP) - lokatie: Eindhoven (NL)

8e HSK Kennisdag 2021: ‘Er is meer dan alleen gedragstherapie’ - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Epen (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Zwolle (NL)

EMDR en Schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

Expertreeks klinische kinderneuropsychologie - lokatie: Utrecht (NL)

IMH cursus 4: Kortdurende focusgerichte interventies - lokatie: Utrecht (NL)

IMH cursus 8: Behandelen ouder-kindrelatie bij ouder(s) met persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarseminar Dieptepsychologie van C.G. Jung - lokatie:

RGOc symposium NSA: De magie van de succesvolle behandeling - lokatie: Groningen (NL)

Traumatische rouw - lokatie: Diemen (NL)

Verdiepingscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
Attachment Based Family Therapy (level 1)
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
Beloningssysteem voor kinderen: het winkeltje (e-learning)
Bipolaire Stoornissen
BSL e-learning ACT
BSL E-learning Behandeling van suïcidaal gedrag - Module 1: Theorie
BSL e-learning COMET voor negatief zelfbeeld bij volwassenen
BSL e-learning COMET voor volwassenen
BSL e-learning Problematische gehechtheid bij kinderen
BSL Geweldloos verzet in gezinnen
BSL Praktische hulpverlening aan KOPP-/KVO-kinderen en hun ouders
DSM 5
E-learning bipolaire stoornissen
E-learning DSM 5
E-learning DSM-5
E-learning eetstoornissen
E-learning Module 2: Hechtingsproblemen bij volwassenen
E-learning Ouder(s)ondersteuning
E-learning zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen
Emotieregulatie bij kinderen en jongeren 2021
Executieve functies bij kinderen en jongeren 2021
GGZ College - Eerste hulp bij psychische problemen
Motiverende gespreksvoering 2
Motiverende gespreksvoering 3
Motiverende gespreksvoering 4
Online Congres - Levend verlies, blijvend verdriet - 6e editie
Online Congres - Werken met jongens en mannen
Privacy en informatieveiligheid
PSYFLIX - Capita Selecta - Serie 1 - 2021
PSYFLIX - eHealthspecialists - Serie 1 - [eerste 20 modules]
PSYFLIX - VGCt - Webinars - 2021 - FGZPt
PsyXpert 2018-4, module 1
PsyXpert 2018-4, module 2
PsyXpert 2018-4, module 4
PsyXpert 2019-1, module 1
PsyXpert 2019-1, module 2
PsyXpert 2019-1, module 3
PsyXpert 2019-1, module 4
PsyXpert 2019-2, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-3, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-4, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2020-1, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2020-2, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2020-3, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2020-4, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2021-1, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2021-2, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2021-3, modules 1 t/m 4
rTMS bij Depressie, OCS en nieuwe ontwikkelingen
Scholingsprogramma 'Die Past Hier Niet'
suicide preventie
Suïcidepreventie
Suïcidepreventie
Suïcidepreventie in de KJP
Suïcidepreventie in de praktijk
Tijdschrift voor Psychotherapie: editie 1 2021
Tijdschrift voor Psychotherapie: editie 2 2021 en editie 5, 2020
Tijdschrift voor Psychotherapie: editie 6, 2020
Tijdschrift voor Psychotherapie_editie 2, 3 en 4
Van DSM IV naar DSM-5
Van DSM IV naar DSM-5 e-learning
Verbindende gesprekstechniek - In gesprek met psychose
Vraag van de Week
Webinar - Probleemanalyses in de praktijk
Webinar "Geraakt door huiselijk geweld: De kracht van een kalm brein in de communicatie over huiselijk geweld."
Webinar Exposure: over het combineren van exposuretechnieken binnen en buiten de behandelkamer
Webinar Mindfulness-based interventies bij kinderen, jongeren en volwassenen: het hoe en waarom

COLLEGEREEKS PSYCHOANALYSE PAC WEST - lokatie: Den Haag (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis - lokatie: Nijmegen (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Groningen (NL)

Behavioral Parent Training Groningen, face to face variant (BPTG I) - lokatie: Assen (NL)

Cursus 'Hervonden herinneringen aan trauma - de stand van zaken' - lokatie: Arnhem (NL)

HKT-R: risicotaxatie en behandelevaluatie - lokatie: Zutphen (NL)

Landelijke training docenten psychotherapie 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Transculturele Behandelaspecten - lokatie: Amsterdam (NL)

Vierdaagse vervolgopleiding EMDR bij Kinderen en Jeugd - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Diagnostisch onderzoek bij autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Arnhem (NL)

Het beleefde lichaam in de spreekkamer 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Kinderen met ernstige onbegrepen lichamelijke klachten - lokatie:

Laag IQ in de GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Breda (NL)

Stabilisatie bij complex trauma - lokatie:

Supervisorencursus (registratie supervisor NVP) - lokatie: Amsterdam (NL)

Vierdaagse cursus Intensieve Behandeling PTSS met (Imaginaire) Exposure en EMDR (inclusief 2 stagedagen bij PSYTREC) - lokatie: Bilthoven (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Assen (NL)

Cognitieve therapie in de diepte - KP - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus 'EuREKA: EmotieREgulatie training bij Kinderen en Adolescenten' - lokatie: Arnhem (NL)

EMDR en Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Factureren, crediteren en corrigeren - lokatie:

Lichaamsgerichte interventies - lokatie: Amsterdam (NL)

MMPI uitgelicht! - lokatie:

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

Technisch theoretische basiscursus systeempsychotherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Transference focused Psychotherapy extended - lokatie: Bunde (NL)

1-Jarige geaccrediteerde Opleiding VCT-Expert Level-1 En VCT-Master - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen - lokatie: Nederland (NL)

Fasegericht schematherapie in de groep bij cliënten met cluster C persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Maastricht (NL)

Groepsschematherapie - lokatie: Breda (NL)

Het gebruik van Virtual Reality in de forensische psychiatrie - lokatie:

Het Nationale Psychose Congres: wat is goede zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

introductiecursus Acceptance en Commitment Therapie (ACT) - lokatie: Rotterdam (NL)

Lentis symposium STRESS! - lokatie: Groningen (NL)

MBT en Groepstherapie - lokatie: Breda (NL)

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

Online congres zelfcontrole - lokatie: Utrecht (NL)

ONLINE Hechting & intieme relaties (avondcursus) - lokatie: Arnhem (NL)

Schematherapie - vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Eindhoven (NL)

Verlangen naar de dood: het belang van psychologische expertise - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

CGT vervolgcursus 2020/2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Cognitieve therapie in de diepte - KP - lokatie: Utrecht (NL)

Invitational Conference - Leiderschap - lokatie: Utrecht (NL)

Landelijk Congres Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Lichaamsgerichte psychotherapie PBSP module 1 - lokatie: Amsterdam (NL)

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

opleiding rapporteur NIFP: algemeen deel - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Schematherapie en EMDR: een goede combinatie - lokatie: Utrecht (NL)

Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Groningen (NL)

In proces: Groei en differentiatie binnen de persoonsgerichte psychotherapie - lokatie: Grobbendonk (BE)

EMDR - Basistraining - lokatie: Amersfoort (NL)

EMDR - Basistraining - lokatie: Amersfoort (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

PCL-R - lokatie: Vught (NL)

Refereerbijeenkomst 4 oktober 2021 - lokatie:

Regiobijeenkomsten Eetstoornissen - lokatie:

Sensorimotor Psychotherapy for the treatment of Trauma (Level I training) - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolg EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie:

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

WRITEjunior - lokatie:

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, FGzPt, RV, NIP, VST) - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme & Eenzaamheid - lokatie: Deventer (NL)

Autismespectrumstoornissen bij vrouwen - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus EMDR - lokatie: Amersfoort (NL)

FARE - Forensisch Ambulante Risico Evaluatie - lokatie: Utrecht (NL)

Gehechtheid en geweld - lokatie:

Meerdaagse cursus Integratieve persoonlijkheidsdiagnostiek en indicatiestelling - lokatie:

Refereerochtend 5 oktober 2021 - lokatie:

Risicotaxatie in de klinische praktijk: training in de SAPROF - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Training in de HCR-20: V3 - lokatie: Utrecht (NL)

Verdiepingscursus Schematherapie - lokatie: Zeist (NL)

25-uurs vervolgcursus Schematherapie - lokatie: Nijmegen (NL)

Cursus KPSP - lokatie: Amsterdam (NL)

EMDR bij ouderen - lokatie: Amsterdam (NL)

Het vijf-gesprekkenmodel - lokatie: Amsterdam (NL)

Jaarlijks Congres - Eetproblemen bij jonge kinderen 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

MBCT-opleiding - lokatie: Den Haag (NL)

Meet-the-experts Gehechtheid 2021 - lokatie:

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Bunnik (NL)

PSYQ - SCID-5 training - lokatie: Den Haag (NL)

Schematherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis - lokatie: Hilversum (NL)

5-daagse Basisopleiding Klinische Hypnose - lokatie: Groningen (NL)

Basistraining Schematherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

CGT vervolgcursus 2020/2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Functieanalyse en Betekenisanalyse binnen (G)CGt: update en state-of-the-art - lokatie: Arnhem (NL)

Hoe CGT is de GIT-PD? - lokatie: Amsterdam (NL)

Jaarlijks congres hechtingsproblematiek - 8e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclass Integratieve Psychotherapie “poppetjes als taal” - lokatie: Rotterdam (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Arnhem (NL)

Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-K) - lokatie: Utrecht (NL)

Najaarswebinars Nederlands Kenniscentrum Ouderen Psychiatrie (NKOP) webinar 7 oktober 2021 Slaapproblemen - lokatie: Utrecht (NL)

Preview Event - International Conference on Dual Disorders - lokatie:

Professioneel Positioneren voor Gedragswetenschappers - lokatie: Utrecht (NL)

Psychoses - lokatie: Amersfoort (NL)

Psychotraumatisering 2021 - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

PSYQ - SCID-5 training - lokatie: Den Haag (NL)

Slaap- en slaapstoornissen - lokatie:

Specialistische cursus groepspsychotherapie extra dag - lokatie: Doorn (NL)

Spel, stoornis en delict: op het kruispunt tussen creativiteit en vals spel - lokatie: Zeegse (NL)

Symposium - Positie en ontwikkeling van de discipline psychologen in de GGZ Vroeger, nu en toekomst - lokatie: Den Haag (NL)

Acceptance and Commitment Therapy - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining EMDR Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Basistraining SCID-5-S en SCID-5-P - lokatie: Breda (NL)

Differentiaal diagnostiek dissociatieve stoornissen, ernstige persoonlijkheidsstoornissen,nabootsing - lokatie: Utrecht (NL)

Kasteeltraining EMDR vervolgtraining voor volwassenen - lokatie: Oegstgeest (NL)

Masterclass Werken met modi (schematherapie) - lokatie: Amsterdam (NL)

Meet the expert sessie Prof. Dr. Jan Derksen | Integratiebijeenkomst - lokatie: Berg en Dal (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Rijp of onrijp 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Slaapproblemen - lokatie: Utrecht (NL)

Specialistische cursus groepspsychotherapie extra dag - lokatie: Amersfoort (NL)

Supervisorencursus VGCt - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Nijmegen (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Oplossingsgericht werken bij suïcidaal gedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop EMDR bij seksueel geweld - lokatie: Eelderwolde (NL)

BASISCURSUS SCHEMATHERAPIE ADOLESCENTEN - lokatie: Eindhoven (NL)

Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP] - lokatie: Diemen (NL)

Cursus 'Triple problematiek: LVB, verslaving en een psychische stoornis' - lokatie: Arnhem (NL)

'Diagnostiek en Behandeling van suïcidaal gedrag in de GGZ; het suïcidale proces' - lokatie: Arnhem (NL)

Eendaagse cursus ‘EMDR 2.0’ - lokatie: Eelderwolde (NL)

Lichaamsgericht Mentaliseren (basiscursus) - lokatie: Zeist (NL)

Meet-the-experts Spoedeisende GGz - Suïcide 2021 - lokatie:

Nascholing Preventieve Cognitieve Training - lokatie:

Overlevingsreacties tijdens en na seksueel geweld - lokatie:

Positieve psychologie – de toepassingen - lokatie: Amsterdam (NL)

Stalking Risk Profile: risicotaxatie en management bij stalkers - lokatie: Utrecht (NL)

Supervisorencursus - lokatie: Deventer (NL)

Supervisorencursus VGCt - lokatie: Amersfoort (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Deventer (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Refereerbijeenkomst "Genderzorg" - lokatie: Assen (NL)

Tweedaagse cursus Acceptance & Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Vervolgcursus Persoonlijkheidsproblematiek en trauma (50 uur) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Online congres De mens in de 'behandelkamer' met Dirk de Wachter - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok en Wraak - lokatie:

4e Hechtingscongres: Belichaamde gehechtheid, ritme en regulatie - lokatie: Amsterdam (NL)

Als woorden tekortschieten: Het getraumatiseerde lichaam in therapie. - lokatie: Amersfoort (NL)

Basiscursus EMDR volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Schematherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining Schematherapie - lokatie:

Dialectische Gedragstherapie (DGT) - lokatie: Amsterdam (NL)

Driedaagse cursus Hechting en trauma - lokatie: Arnhem (NL)

NAE-dag 2021 - "Wat de boer niet kent,..." - lokatie: Nijmegen (NL)

Najaarswebinars Nederlands Kenniscentrum Ouderen Psychiatrie (NKOP) webinar 2 14 oktober 2021 alcoholgebruik bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

ONLINE De narcistische cirkel (avondcursus) - lokatie: Arnhem (NL)

SUPERVISOREN CURSUS VGCT - lokatie: Assen (NL)

Training in Exposure voor patiënten met PTSS - lokatie: Den Haag (NL)

Training Regiebehandelaar in de GGZ - lokatie: Wageningen (NL)

Vervolgcursus schematherapie (25 uur) - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

NedKAD Conferentie: Hardnekkig of therapieresistent - lokatie: Leiden (NL)

Oedipus en Gender - lokatie: Eindhoven (NL)

Psychiatrisch onderzoek - het geheugen 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Training CGT bij Psychose en Trauma - lokatie: Ermelo (NL)

Training voor startende leertherapeuten: Leertherapie: goed beginnen is het halve werk… - lokatie:

Vervolgcursus Schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Amsterdam (NL)

Nieuws onder de najaarszon Berlijn 2021 - lokatie: Berlin (DE)

Toepassing Hartcoherentie binnen Psychotherapie - lokatie: Groningen (NL)

EMDR voor psychotrauma: vierdaagse vervolgopleiding - lokatie: Arnhem (NL)

Online Participantenbijeenkomst CASS18+ 18-10-2021 - lokatie:

Referaat 18 okt 2021 Danielle Jacobs / Cindy de Kruijk - lokatie: Eindhoven (NL)

Systeem en Trauma - lokatie: Eindhoven (NL)

Management Webinarreeks - lokatie:

Referaat Slaapstoornissen en psychiatrie - lokatie: Groningen (NL)

25 Jaar A-opleiding - lokatie: Veghel (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Refereerbijeenkomst GGz Breburg oktober 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

Basiscursus EMDR - lokatie: Culemborg (NL)

Fasegericht schematherapie in de groep bij cliënten met cluster C persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Harderwijk (NL)

Workshop 'Modusgerichte speltherapie' - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop 'Ouderschematherapie' - lokatie: Utrecht (NL)

Mindfulness Based Cognitive Therapy - lokatie: Groesbeek (NL)

Verdiepingscursus ‘Imaginatie en rescripting' - lokatie: Arnhem (NL)

Workshop 'Hanteren Boze Modi' - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop 'Schematherapie bij Narcisme' - lokatie: Utrecht (NL)

De positieve kant van de medaille: positieve interventies voor residentiële jeugdzorg - lokatie:

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: De Koog (NL)

Tweedaagse cursus 'EMDR en eetstoornissen' - lokatie:

Vervolgopleiding EMDR voor Volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

25 uur cursus Schematherapie Gevorderd Adolescenten (VGCt, FGzPT, NIP/NVO, NVvP) - lokatie: Heiloo (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Cursus Cognitieve gedragstherapie voor insomniastoornis (CGT-I) - lokatie: Assen (NL)

Digitale scholing Mijn GGZ Delfland - lokatie:

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

50 uur Schematherapie Basis en Gevorderd (FGzPT) - lokatie: Utrecht (NL)

Dynamiek van Suïcidaal gedrag - vervolgtraining - lokatie: Deventer (NL)

Dynamiek van Suïcidaal gedrag - vervolgtraining - lokatie: Zwolle (NL)

SCID-5-P training - lokatie:

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus schematherapie - lokatie: Zwolle (NL)

Najaarswebinars Nederlands Kenniscentrum Ouderen Psychiatrie (NKOP) webinar 3 28 oktober vaktherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

ONLINE Teamspirit (avondcursus) - lokatie: Arnhem (NL)

Positieve Supervisie en Intervisie - lokatie: Groningen (NL)

Vervolgcursus gedragstherapie: enkelvoudig en complex trauma (50 uur) - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse opleiding Kortdurende Psychodynamische Psychotherapie (KPP) - lokatie: Arnhem (NL)

Volantedag 28 oktober 2021 - lokatie: Heiloo (NL)

Webinar-reeks najaar 2021 - lokatie:

Werkbegeleiding en supervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Maastricht (NL)

PA!N Congres - pijn, ketenzorg en levensloop - lokatie: Groningen (NL)

Vervolgcursus EMDR (4,5 dagen) - lokatie: Den Dolder (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende gespreksvoering voor supervisoren VGCt - lokatie: Amsterdam (NL)

Nascholing Preventieve Cognitieve Training - lokatie:

Gehechtheid en geweld - lokatie:

HersenletselCongres 2021 - lokatie:

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Soesterberg (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Soesterberg (NL)

Singer Symposium - de ontdekking van het heden - lokatie: Laren (NL)

Vervolgopleiding EMDR voor Volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Blended cursus Dyslexie in het voortgezet onderwijs - lokatie: Nederland (NL)

Supervisorencursus VGCt - lokatie: Arnhem (NL)

Vervolgcursus Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag bij jongeren (12-25 jaar) - lokatie: Amsterdam (NL)

MBT en Adolescenten - Blended Learning - lokatie: Winterswijk (NL)

Regiobijeenkomsten Eetstoornissen - lokatie:

VGCt Najaarscongres 2021, woensdag, donderdag en vrijdag - lokatie: Veldhoven (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus schematherapie bij adolescenten en volwassenen - lokatie:

Masterclass Tuchtrecht - lokatie: Zeist (NL)

MBT en Adolescenten - Blended Learning - lokatie: Apeldoorn (NL)

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

Ruimte - lokatie: Utrecht (NL)

Specialistische cursus groepspsychotherapie extra dag - lokatie: Zeist (NL)

Verdiepingscursus Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-K) - lokatie: Utrecht (NL)

‘Wie gelooft er nog in de ggz? Van onmacht naar hoop.’ - lokatie: Dordrecht (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

Affectfobietherapie (vervolg) - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus EMDR - lokatie: Amersfoort (NL)

Basistraining Emotionally Focused Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Behandeling van slaapproblemen - lokatie: Amersfoort (NL)

Cursus 'EuREKA: EmotieREgulatie training bij Kinderen en Adolescenten' - lokatie:

'Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag in de GGZ; chronische suïcidaliteit' - lokatie: Arnhem (NL)

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

Online College & Practicum Bewegen bij probleemgedrag - lokatie:

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Stille Ontheemding - lokatie: Amsterdam (NL)

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Diemen (NL)

Lustrumsymposium : ‘Van onderzoek naar praktijk’ - Tubereuze Sclerosis Complex –2021/ 40 jaar STSN (Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland) - lokatie: Ede (NL)

Specialistische cursus Individuele Psychotherapie Kinder-en Jeugd & Systeemtherapie - lokatie: Terheijden (NL)

Basistraining Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Genderdysforie - lokatie: Eindhoven (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Masterclass Empathy & Empatic Attunement - lokatie: Vught (NL)

Positieve supervisie en intervisie - lokatie: Amsterdam (NL)

Slaap: diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen - tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

cursus Geïntegreerde analyse en aanpak van probleemgedrag in de ouderenzorg - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Imaginaire exposurebehandeling van (complexe) PTSS - lokatie: Nijmegen (NL)

Jonge mensen, groot verdriet - lokatie: Zeist (NL)

Supervisie betekenisvol inzetten - lokatie: Eindhoven (NL)

Werkbegeleiding en supervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Autonomiegerichte behandeling bij angst en depressie (twee-daagse workshop) - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus Groep Schematherapie (GST) Advanced Level - lokatie: Amsterdam (NL)

Jaarlijks congres levend verlies, blijvend verdriet - lokatie: Eindhoven (NL)

Nascholing Psychoanalytische en Kinderanalytische Supervisoren tbv herregistratie - lokatie: Amsterdam (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basisopleiding (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

SCID-5-P training - lokatie:

Supervisorencursus (registratie supervisor NVP) - lokatie: Amsterdam (NL)

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Den Haag (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Groningen (NL)

Congres zelfsabotage en zelfdestructief gedrag - lokatie: Eindhoven (NL)

Dialectische Gedragstherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Medisch onverklaarde pijn (voorheen Chronisch a-specifieke pijnsyndromen) - lokatie: Amsterdam (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Apeldoorn (NL)

Wetenschapsmiddag Rivierduinen 2021 - lokatie: Katwijk aan Zee (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basiscursus CBT-E Eetstoornissen - 2018 - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus schematherapie - lokatie: Zwolle (NL)

Basistraining Therapeutisch Psychologisch Onderzoek - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

CAARMS-training - lokatie: Rotterdam (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Breda (NL)

Relaties en Autismespectrumstoornissen - lokatie: Eindhoven (NL)

Studiebijeenkomst 'Van alle markten thuis? Levensbeschouwelijke diversiteit in de zorg voor zin' - lokatie: Utrecht (NL)

Systeemtherapeutische partnerrelatietherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Training CGT bij Psychose en Trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Update Vervolgtraining EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Update werken met de verhalenmethode - lokatie: Den Dolder (NL)

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Factureren, crediteren en corrigeren - lokatie:

Nascholing Preventieve Cognitieve Training - lokatie:

Verrassende interventies bij behandeling van depressie, angst en trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Doodsangst bespreken in de behandeling - lokatie: Eindhoven (NL)

Intensieve trauma behandeling: doe het met lef (ITB) - lokatie: Groningen (NL)

Supervisie geven aan therapeuten in opleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

EMDR binnen de forensische psychiatrie: net even anders - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR en Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Introductie van ‘Mentalization based treatment’ - tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Master of Health Administration - Blok D - 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme bij vrouwen - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek van gehechtheid: Cursus in de afname en scoring van de Attachment Story Completion Task (ASCT) - lokatie: Utrecht (NL)

FARE - Forensisch Ambulante Risico Evaluatie - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks congres autisme - 9e editie - 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

SCHOLING NEUROPSYCHOLOGISCHE DIAGNOSTIEK EN HET CHC-MODEL - lokatie: Warnsveld (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Basistraining SCID-5-S en SCID-5-P - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus 'De Gezonde Volwassene' - lokatie: Arnhem (NL)

De mythe van de gewetenloze jongere ontrafeld 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Eendaagse workshop Hoogbegaafdheid en persoonlijkheid, (mis)diagnostiek, cognitieve gedragstherapie en valkuilen in de therapeutische relatie - lokatie:

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Amersfoort (NL)

Meet the expert sessie Diagnostiek: Betrouwbaar beoordelen in de klinische praktijk - lokatie: Berg en Dal (NL)

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

Postmaster opleiding Medische Psychologie - lokatie: Utrecht (NL)

Training CGT - Ultra High Risk - lokatie: Utrecht (NL)

Verbindend Gezag ® en Geweldloos Verzet: van (on)macht naar kracht - lokatie: Haarlem (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

vervolgtrainingen communicatie - lokatie: Weesp (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Dissociatieve problematiek bij kinderen en adolescenten: Kinderen met dissociatieve problematiek en hun ouders; “Wie doet nu zoiets?” - lokatie: Zwolle (NL)

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Alternatief model voor persoonlijkheidsstoornissen (AMPD): state of the art en klinische toepassing - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

Imaginaire Exposure voor EMDR therapeuten - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholingscursus suïcidaal gedrag bij jongeren - lokatie: Oegstgeest (NL)

Regiobijeenkomsten Eetstoornissen - lokatie:

Schematherapie - vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Eindhoven (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Doetinchem (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Doetinchem (NL)

Werkbegeleiding en supervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Haarlem (NL)

Eendaagse cursus 'Culturele psychotherapie’ - lokatie: Arnhem (NL)

Eendaagse workshop Storytelling, basis en verdieping - lokatie:

Persoonlijkheidsstoornissen - de stand van zaken in vogelvlucht 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basisopleiding (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Acceptance and Commitment Therapie Vervolg - lokatie: Eindhoven (NL)

Conversiestoornissen | Tweedaagse workshop - lokatie: Arnhem (NL)

EMDR bij preverbaal trauma - lokatie: Groningen (NL)

Jaarlijks congres ACEs: nadelige jeugdervaringen - lokatie: Eindhoven (NL)

Landelijk Congres Psychodiagnostiek - ‘Oog voor complexiteit’ - lokatie: Ede (NL)

Masterclass De Essentie van Psychotherapie - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

MBT Basistraining Theorie en Praktijk Deel II - Blended Learning - lokatie: Breda (NL)

Rumoer rond de Forensische Psychiatrie 2021 - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

SCID 5: Gestructureerd klinisch interview voor DSM-5 - lokatie: Utrecht (NL)

Vijfdaagse Basisopleiding EMDR K&J - lokatie: Arnhem (NL)

EFT, escalerende koppels en geweld - lokatie: Utrecht (NL)

'Houd me vast'-training voor therapeuten met hun partner - lokatie: Oost-, West- en Middelbeers (NL)

Positieve Psychologie - lokatie: Nijmegen (NL)

Vervolgcursus systemische gedragstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop - 'Schematherapie en EMDR' Truus Kersten - lokatie: Utrecht (NL)

Imaginaire exposurebehandeling van (complexe) PTSS - lokatie: Nijmegen (NL)

Masterclass imaginaire exposure & exposure in vivo bij PTSS - lokatie: Zwolle (NL)

Imaginaire exposurebehandeling van (complexe) PTSS - lokatie: Nijmegen (NL)

TRAP Training - lokatie: Ede (NL)

AR op Maat Jeugd en JoVo - basiscursus - lokatie:

Basiscursus EMDR - lokatie: Culemborg (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Levenseinde, Euthanasie en Voltooid Leven - lokatie: Eindhoven (NL)

Mentalisatie Bevorderende Therapie in gezinnen en systemen (MBT-F) - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basisopleiding (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Rotterdam (NL)

Congres - Het belang van het kind - lokatie: Utrecht (NL)

Een integratieve benadering voor de aanpak van jongeren met complexe gedragsproblemen. - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met suïcidaal gedrag - lokatie: Assen (NL)

Webinar Multidisciplinaire Richtlijn - lokatie:

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie:

FARE - Forensisch Ambulante Risico Evaluatie - lokatie: Utrecht (NL)

GGZ-congres | Behandeling van suïcidaal gedrag - lokatie: Utrecht (NL)

opleiding rapporteur NIFP: specifiek deel jeugd straf - lokatie: Utrecht (NL)

SCHOLING NEUROPSYCHOLOGISCHE DIAGNOSTIEK EN HET CHC-MODEL - lokatie: Warnsveld (NL)

Training Therapeutisch Psychologisch Onderzoek bij Adolescenten en hun systeem - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Verdieping in de identiteitsgerichte psychotraumatherapie IOPT) en de traumaopstellingsmethode naar Franz Ruppert - lokatie: Culemborg (NL)

De positieve kant van de medaille: positieve interventies voor residentiële jeugdzorg - lokatie:

Diagnostiek en behandeling van gecompliceerde rouw - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek bij Persoonlijkheidsstoornissen I - lokatie: Amsterdam (NL)

Samenloop Wvggz-Wzd - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Congres - Hoogsensitiviteit - lokatie: Eindhoven (NL)

Nascholing Preventieve Cognitieve Training - lokatie:

Omgaan met tegenslag bij jongeren. Wat leren we van Corona? - lokatie:

Slaap en slaapstoornissen - lokatie: Amsterdam (NL)

NVP congres: Dag van de Psychotherapie 2021, "Verkeerd verbonden ", over de psychologie en biologie van menselijk contact - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop EMDR bij SOLK - lokatie: Nieuwegein (NL)

Stalking Risk Profile: risicotaxatie en management bij stalkers - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus 'Triple problematiek: LVB, verslaving en een psychische stoornis' - lokatie:

EMDR en Schematherapie: goed te combineren! - lokatie: Arnhem (NL)

MBT en Groepstherapie - lokatie: Groningen (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Waalre (NL)

Basis EMDR K&J - lokatie: Breda (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Factureren, crediteren en corrigeren - lokatie:

Cursus 'Stoelentechnieken voor gevorderden' - lokatie: Arnhem (NL)

Emotion Focused Therapy level II - lokatie:

Imagery Rescripting bij PTSS als gevolg van trauma's in de kindertijd - Amsterdam 25uur - lokatie: Amsterdam (NL)

Vervolgcursus Schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Imaginaire Exposure voor EMDR therapeuten - lokatie: Utrecht (NL)

Verdieping Systeemtherapie (72 uur) - lokatie: Utrecht (NL)

25 uur cursus Schematherapie Gevorderd Adolescenten (VGCt, FGzPT, NIP/NVO, NVvP) - lokatie: Roermond (NL)

Supervisorencursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Eindhoven (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Groningen (NL)

ACT - lokatie: Eindhoven (NL)

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Zwolle (NL)

50 uur Schematherapie Basis en Gevorderd (FGzPT) - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Schematherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Amsterdam nog niet bekend (NL)

Diagnostiek en behandeling van traumagerelateerde stoornissen bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Differentiaal diagnostiek dissociatieve stoornissen, ernstige persoonlijkheidsstoornissen,nabootsing - lokatie: Utrecht (NL)

Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT) - lokatie: Eindhoven (NL)

Verdieping Systeemtherapie (72 uur) - lokatie: Amersfoort (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Basis EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Basis EMDR training Volwassenen - lokatie:

Verrassende interventies bij behandeling van depressie, angst en trauma - lokatie: Utrecht (NL)

ACT in Systeemtherapie - lokatie: Culemborg (NL)

Postmaster opleiding Seksuologie - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen - lokatie: Nederland (NL)

Basiscursus EMDR volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Rotterdam (NL)

Eendaagse cursus ‘EMDR 2.0’ - lokatie: Eelderwolde (NL)

Emotionele ontwikkeling in relatie tot probleemgedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Supervisorencursus VGCt - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop EMDR bij seksueel geweld - lokatie: Eelderwolde (NL)

Interpersoonlijke psychotherapie bij depressie (I.P.T.) - lokatie: Amsterdam (NL)

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie - 100 uur - lokatie: Groningen (NL)

Vervolgcursus TF CBT (behandeling van psychotrauma bij kinderen en adolescenten met TF CBT (traumagerichte Cognitieve gedragstherapie) en/of andere CGT-technieken - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus EMDR volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Dordrecht (NL)

Jaarlijks Congres - LVB - Editie 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Werkbegeleiding en supervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Oplossingsgericht werken bij hersenletsel - lokatie: Nederland (NL)

Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Supervisorenopleiding 2022 - lokatie:

Supervisie en Werkbegeleiding - lokatie: Noordwijk (NL)

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Breda (NL)

Diagnostiek, begeleiding en behandeling van suïcidaliteit bij mensen met een VB - lokatie: Utrecht (NL)

Sensorimotor Psychotherapy for the treatment of Trauma (Level I training) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

EMDR bij preverbaal trauma - lokatie: Doorn (NL)

Supervisoren cursus - lokatie: Warnsveld (NL)

Vervolgcursus EMDR (volwassenen) - lokatie: Culemborg (NL)

EMDR - Basistraining - lokatie: Amersfoort (NL)

Diagnostiek en behandeling van volwassenen en ouderen met hersenletsel - lokatie: Utrecht (NL)

Imaginaire exposurebehandeling van PTSS - lokatie: Eindhoven (NL)

Jaarlijks Congres - Angst bij kinderen en jongvolwassenen - editie 2022 - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Experiëntiële technieken in groepsschematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Leergang Zelfverwondend gedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse cursus Intensieve Behandeling PTSS met (Imaginaire) Exposure en EMDR (inclusief 2 stagedagen bij PSYTREC) - lokatie: Bilthoven (NL)

Basiscursus EMDR volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Lichaamsgerichte interventies - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Eindhoven (NL)

Basisopleiding EMDR - lokatie: Den Dolder (NL)

Differentiaal diagnostiek dissociatieve stoornissen, ernstige persoonlijkheidsstoornissen,nabootsing - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus Schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

Seks als gespreksonderwerp binnen partnerrelatietherapie - lokatie: Schalkhaar (NL)

De positieve kant van de medaille: positieve interventies voor residentiële jeugdzorg - lokatie:

Behavioral Parent Training Groningen, face to face variant (BPTG I) - lokatie: Assen (NL)

Positieve supervisie en intervisie - lokatie: Amsterdam (NL)

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Den Haag (NL)

Supervisie betekenisvol inzetten - lokatie: Eindhoven (NL)

Supervisie geven aan therapeuten in opleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus schematherapie - lokatie: Zwolle (NL)

Basistraining Schematherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus voor mindfulness trainers: MYmind: Mindfulness voor kinderen en pubers met ADHD/ASS/gedragsproblemen en hun ouders - lokatie: Amsterdam (NL)

Lichamelijke aspecten van trauma en gehechtheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Professioneel Positioneren voor Gedragswetenschappers - lokatie: Utrecht (NL)

Psychische problemen bij mensen met een matige of ernstige verstandelijke beperking - lokatie: Zwolle (NL)

Affectfobietherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Delft (NL)

Cursus 'EuREKA: EmotieREgulatie training bij Kinderen en Adolescenten' - lokatie: Arnhem (NL)

Supervisorencursus VGCt - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Schematherapie - lokatie: Noordwijk (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Soesterberg (NL)

Mentaliseren als psychotherapeutisch gereedschap - lokatie: Utrecht (NL)

Positieve psychologie – de toepassingen - lokatie: Amsterdam nog niet bekend (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus Schematherapie - lokatie: Amsterdam nog niet bekend (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Nut en noodzaak van conflicten in therapiegroepen - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Begeleiding van autisme bij (jong)volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Behandeling van slaapproblemen - lokatie: Amersfoort (NL)

Protocol Woede, Wrok en Wraak - lokatie: Groningen (NL)

Verdiepingscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR voor psychotrauma: vierdaagse vervolgopleiding - lokatie: Arnhem (NL)

Oplossingsgerichte therapie met aandacht voor kind, jeugd en hun systemen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Groepsdynamica - lokatie: Utrecht (NL)

FARE - Forensisch Ambulante Risico Evaluatie - lokatie: Utrecht (NL)

Neuropsychologische diagnostiek bij kinderen - de hoofdlijnen - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus EMDR (4,5 dagen) - lokatie: Den Dolder (NL)

IMH cursus 5: Ouder-kind behandeling - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek van verslaving voor de specialist - lokatie: Utrecht (NL)

Emotion-Focused Therapy Level III - lokatie: Vught (NL)

Opfrisdag Functie- en Betekenisanalyses (FABA) in relatie tot interventiekeuzen binnen de CGt - lokatie: Groningen (NL)

ACT in Systeemtherapie - lokatie: Breda (NL)

Training in de HCR-20: V3 - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Basis-en vervolgopleiding schematherapie (50 uur) - lokatie: Den Haag (NL)

Diagnostiek bij Persoonlijkheidsstoornissen I - lokatie: Amsterdam (NL)

Preconference workshop 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

EMDR: vijfdaagse basisopleiding kinderen en jeudigen - lokatie: Utrecht (NL)

Verrassende interventies bij behandeling van depressie, angst en trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

Werkbegeleiding en supervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Intensieve trauma behandeling: doe het met lef (ITB) - lokatie: Zwolle (NL)

Psychiatrie en zwangerschap - lokatie: Zeist (NL)

ACT - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Amsterdam nog niet bekend (NL)

Cursus 'Triple problematiek: LVB, verslaving en een psychische stoornis' - lokatie: Arnhem (NL)

Persoonlijkheidsproblematiek bij mensen met licht verstandelijke beperking (LVB) - lokatie: Utrecht (NL)

Neuropsychologische diagnostiek en behandeling bij hersenletsel - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse Opfriscursus Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Arnhem (NL)

Relaties en Autismespectrumstoornissen - lokatie: Eindhoven (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Vervolg EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie:

Behandelen van chronische depressie met CBASP - lokatie: Amsterdam nog niet bekend (NL)

Psychische problemen bij mensen met een matige of ernstige verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

SCID 5: Gestructureerd klinisch interview voor DSM-5 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Praktische psychofarmacologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Beroepsgeheim: regelgeving, uitzonderingen en praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Empathy & Empatic Attunement - lokatie: Vught (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus 'EuREKA: EmotieREgulatie training bij Kinderen en Adolescenten' - lokatie: Arnhem (NL)

IMH cursus 6: Trauma binnen de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie - 100 uur - lokatie: Groningen (NL)

EMDR Vervolgopleiding (volwassenen) - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus EMDR (volwassenen) - lokatie: Culemborg (NL)

Cursus Cognitieve gedragstherapie voor insomniastoornis (CGT-I) - lokatie: Assen (NL)

Verdieping Systeemtherapie (72 uur) - lokatie: Utrecht (NL)

ACT in Systeemtherapie - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR voor psychotrauma: vierdaagse vervolgopleiding - lokatie: Arnhem (NL)

Affectfobietherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Vervolgcursus TF CBT (behandeling van psychotrauma bij kinderen en adolescenten met TF CBT (traumagerichte Cognitieve gedragstherapie) en/of andere CGT-technieken - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Psychische problemen bij mensen met een matige of ernstige verstandelijke beperking - lokatie: Eindhoven (NL)

Vervolgcursus EMDR (4,5 dagen) - lokatie: Den Dolder (NL)

Tweedaagse cursus 'EMDR en eetstoornissen' - lokatie: Arnhem (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Groningen (NL)

Basistraining Schematherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding EMDR - lokatie: Den Dolder (NL)

Behandeling complexe dissociatieve stoornissen - fase 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Groningen (NL)

Psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus Schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Amsterdam nog niet bekend (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Imaginaire exposurebehandeling van PTSS - lokatie: Eindhoven (NL)

Cursus 'EuREKA: EmotieREgulatie training bij Kinderen en Adolescenten' - lokatie: Arnhem (NL)

Protocol Woede, Wrok en Wraak - lokatie: Groningen (NL)

Trainersopleiding Mindful Parenting - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Soesterberg (NL)

Blended cursus Dyslexie in het voortgezet onderwijs - lokatie: Nederland (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Amsterdam nog niet bekend (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

SCID 5: Gestructureerd klinisch interview voor DSM-5 - lokatie: Utrecht (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Soesterberg (NL)