(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
Aanpassingsstoornis bij (ex)patiënten met kanker
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
Beloningssysteem voor kinderen: het winkeltje (e-learning)
Bipolaire Stoornissen
BSL e-learning ACT
BSL E-learning Behandeling van suïcidaal gedrag - Module 1: Theorie
BSL e-learning COMET voor volwassenen
BSL e-learning Problematische gehechtheid bij kinderen
BSL Geweldloos verzet in gezinnen
BSL Praktische hulpverlening aan KOPP-/KVO-kinderen en hun ouders
DSM 5
E-learning Analgetica
E-learning bipolaire stoornissen
E-learning DSM 5
E-learning DSM-5
E-learning eetstoornissen
E-learning Module 2: Hechtingsproblemen bij volwassenen
E-learning Ouder(s)ondersteuning
E-learning zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen
GGZ College - Eerste hulp bij psychische problemen
Motiverende gespreksvoering 1
Motiverende gespreksvoering 2
Motiverende gespreksvoering 3
Motiverende gespreksvoering 4
Online Congres - Levend verlies, blijvend verdriet - 6e editie
Online Congres - Werken met jongens en mannen
Privacy en informatieveiligheid
PSYFLIX - eHealthspecialists - Serie 1 - [eerste 20 modules]
PsyXpert 2018-1, module 1
PsyXpert 2018-1, module 2
PsyXpert 2018-1, module 3
PsyXpert 2018-1, module 4
PsyXpert 2018-2, module 1
PsyXpert 2018-2, module 2
PsyXpert 2018-2, module 3
PsyXpert 2018-2, module 4
PsyXpert 2018-3, module 1
PsyXpert 2018-3, module 2
PsyXpert 2018-3, module 3
PsyXpert 2018-3, module 4
PsyXpert 2018-4, module 1
PsyXpert 2018-4, module 2
PsyXpert 2018-4, module 4
PsyXpert 2019-1, module 1
PsyXpert 2019-1, module 2
PsyXpert 2019-1, module 3
PsyXpert 2019-1, module 4
PsyXpert 2019-2, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-3, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-4, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2020-1, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2020-2, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2020-3, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2020-4, modules 1 t/m 4
Scholingsprogramma 'Die Past Hier Niet'
suicide preventie
Suïcidepreventie
Suïcidepreventie
Suïcidepreventie in de KJP
Suïcidepreventie in de praktijk
Tijdschrift voor Psychotherapie_editie 1
Tijdschrift voor Psychotherapie_editie 2, 3 en 4
Van DSM IV naar DSM-5
Van DSM IV naar DSM-5 e-learning
Verbindende gesprekstechniek - In gesprek met psychose
Webinar - Probleemanalyses in de praktijk
Webinar - Vastlopen bij chronische depressie, en dan?
Webinar "Geraakt door huiselijk geweld: De kracht van een kalm brein in de communicatie over huiselijk geweld."
Webinar COMET voor negatief zelfbeeld bij volwassenen
Webinar De Rechtbanktechniek Revisited
Webinar Esther Perel
Webinar Exposure: over het combineren van exposuretechnieken binnen en buiten de behandelkamer
Webinar Fine Tuning Imaginatie Rescripting
Webinar Het gedragsexperiment - hoe krijg je actie in therapie
Webinar Mindfulness-based interventies bij kinderen, jongeren en volwassenen: het hoe en waarom
Webinar Preventieve Cognitieve Training
Webinar Schematherapie: stapsgewijs experiëntieel werken in de dagelijkse praktijk
Webinar: Moeizaam lopende EMDR-behandelingen: over oorzaken en oplossingen

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Identiteit - NtVP Jaarcongres - lokatie: Tricht (NL)

In gesprek met... complexe patiënten - lokatie: Utrecht (NL)

Je gaat toch niet weer met eigen regie aankomen, toch? - lokatie: Enschede (NL)

Nieuwe wetten en het rapporteren - lokatie:

Wetenschappelijk referaat: '“De bipolaire stoornis en lithium gebruik tijdens de peripartum periode” - lokatie:

Basis van ‘Mentalization based treatment’ - lokatie: Arnhem (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Communiceren over risico's - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag bij jongeren (12-25 jaar) - lokatie: Zoetermeer (NL)

Imaginaire exposurebehandeling van (complexe) PTSS - lokatie: Nijmegen (NL)

Meerdaagse cursus Integratieve persoonlijkheidsdiagnostiek en indicatiestelling - lokatie:

Opfriscursus EMDR Basistraining - lokatie: Utrecht (NL)

Refereerbijeenkomst GGz Breburg december 2020 - lokatie: Tilburg (NL)

Training Peer Support - lokatie: Utrecht (NL)

Basis cursus 'werken met een taal erbij' - lokatie: Utrecht (NL)

Doodsangst bespreken in de behandeling - lokatie: Eindhoven (NL)

Jaarsymposium Verslaving "Verslaving van A tot Z" - lokatie:

MBT en Trauma - lokatie: Breda (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Utrecht (NL)

Narratieve Exposure Therapie (NET-Training) - lokatie: Utrecht (NL)

PCNHN Farmacotherapeutisch overleg (FTO) - lokatie: Heerhugowaard (NL)

Therap-i workshop - lokatie: Zwolle (NL)

Training Groep Schematherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

25 uur cursus Schematherapie Gevorderd Adolescenten (VGCt, FGzPT, NIP/NVO, NVvP) - lokatie: Rosmalen (NL)

BAPD 2020-webinar Diagnostiek bij mensen met een cognitieve beperking - lokatie:

DJP Symposium - vernieuwing in de psychiatrie - lokatie: Amersfoort (NL)

Introductietraining Zorgprogramma Angst, dwang en PTSS - lokatie:

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

Narratieve Exposure Therapie (NET-Training) - lokatie: Utrecht (NL)

NVP congres: Dag van de Psychotherapie 2020, "Tot hier! Of toch nog wat verder? Over de grenzen van psychotherapie " - lokatie: Amsterdam (NL)

Rapporteursdag 2020 - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Workshop EMDR bij SOLK - lokatie: Nieuwegein (NL)

Basistraining Emotionally Focused Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Deventer (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Congres Preventieve Cardiologie en Hartrevalidatie - lokatie: Ede (NL)

Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag bij jongeren (12-25 jaar) - lokatie: Zoetermeer (NL)

Kannerlezing: Autistic traits in psychotic disorders: prevalence, familial risk, and impact on social functioning - lokatie: Den Haag (NL)

Parafilieën en seksueel delictgedrag in relatie tot de seksuele ontwikkeling - lokatie: Den Haag (NL)

Meerdaagse cursus Integratieve persoonlijkheidsdiagnostiek en indicatiestelling - lokatie:

Palliatieve zorg aan ouderen - lokatie:

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

De invloed van de eerste 1000 dagen op de persoonlijkheidsontwikkeling en behandelmogelijkheden - lokatie:

een nieuwe theorie over narcisme - lokatie: Zwolle (NL)

EMDR basistraining - lokatie: Oegstgeest (NL)

EFT, escalerende koppels en geweld - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, FGzPT, NIP/NVO, NVP, NVvP) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Den Haag (NL)

25-uurs vervolgcursus Schematherapie - lokatie: Nijmegen (NL)

Meerdaagse cursus Integratieve persoonlijkheidsdiagnostiek en indicatiestelling - lokatie:

Schematherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, FGzPt, RV, NIP, VST) - lokatie: Utrecht (NL)

50 uur Schematherapie Basis en Gevorderd (FGzPT en NVvP) - lokatie: Eindhoven (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Groningen (NL)

ACT - lokatie: Eindhoven (NL)

Imaginaire Exposure voor EMDR therapeuten - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

Differentiaal diagnostiek dissociatieve stoornissen, ernstige persoonlijkheidsstoornissen,nabootsing - lokatie: Utrecht (NL)

Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT) - lokatie: Eindhoven (NL)

IMH cursus 3-G: Observatie van de ouder-kindrelatie/babyobservatie (IMH-generalist) - lokatie: Utrecht (NL)

IMH cursus 3-G: Observatie van de ouder-kindrelatie/babyobservatie (IMH-generalist) - lokatie: Utrecht (NL)

Intensieve Opleiding Systeemtherapie Lorentzhuis - lokatie: Haarlem (NL)

Schematherapie - vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Training voor startende leertherapeuten: Leertherapie: goed beginnen is het halve werk… - lokatie:

Vervolgcursus schematherapie voor persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Amstelveen (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Rotterdam (NL)

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Groningen (NL)

Vierdaagse cursus (Imaginaire) Exposure behandeling bij PTSS - lokatie: Arnhem (NL)

Basisopleiding Psychotrauma voor BIG (i.o.) - lokatie: Diemen (NL)

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Amsterdam (NL)

WRITEjunior - lokatie:

25 uur cursus Schematherapie Basis - lokatie: Utrecht (NL)

25 uur cursus Schematherapie Gevorderd Adolescenten (VGCt, FGzPT, NIP/NVO, NVvP) - lokatie: Utrecht (NL)

5-daagse Basisopleiding Klinische Hypnose - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Amsterdam (NL)

Hechtingsgerichte systeemtherapie - lokatie: Utrecht (NL)

MBCT-opleiding - lokatie: Den Haag (NL)

Meerdaagse cursus Integratieve persoonlijkheidsdiagnostiek en indicatiestelling - lokatie:

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Een integratieve benadering voor de aanpak van jongeren met complexe gedragsproblemen. - lokatie: Utrecht (NL)

Leiding geven aan een behandelteam - lokatie: Amsterdam (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Psychische problemen bij mensen met een matige of ernstige verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

PSYQ - SCID-5 training - lokatie: Den Haag (NL)

Vervolgopleiding EMDR bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Werkbegeleiding en supervisie - lokatie: Utrecht (NL)

6-daagse ACT-basics; een process-based aanpak - lokatie: Tilburg (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek en behandeling van traumagerelateerde stoornissen bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Eendaagse cursus ‘EMDR 2.0’ - lokatie: Utrecht (NL)

Eendaagse workshop Hoogbegaafdheid en persoonlijkheid, (mis)diagnostiek, cognitieve gedragstherapie en valkuilen in de therapeutische relatie - lokatie:

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Nascholing supervisievaardigheden: een verdiepende cursus voor supervisoren - lokatie: Utrecht (NL)

Profielopleiding Ouderenpsycholoog - lokatie: Amsterdam (NL)

Relatietherapie: Basisopleiding Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT) - lokatie:

Schematherapie Supervisoren - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie, 50 uurs vervolgcursus VGCt en Register Schematherapie - lokatie: Nijmegen (NL)

Specialistische cursus groepspsychotherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Werken met het trauma- overlevings- en gezonde deel in het therapeutisch proces - lokatie: Culemborg (NL)

ACT Verdiepingscursus - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

25 uur cursus Schematherapie Gevorderd Adolescenten (VGCt, FGzPT, NIP/NVO, NVvP) - lokatie: Hoorn (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Assen (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Handvatten en ervaring Wet verplichte GGZ (WVGGZ) - lokatie: Oss (NL)

Vervolg EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie:

Basiscursus Schematherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

CAPS-CA DSM-5 training - lokatie: Assen (NL)

Emotionele ontwikkeling in relatie tot probleemgedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Risicotaxatie in de klinische praktijk: training in de SAPROF - lokatie: Utrecht (NL)

25 uur cursus Schematherapie in Groepen voor Adolescenten (VGCt, FGzPt, NIP/NVO, RV) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Cognitieve therapie in de diepte - KP - lokatie: Utrecht (NL)

Hartritme biofeedback voor psychologen, psychotherapeuten, POHs en artsen - lokatie: Loosdrecht (NL)

Meerdaagse cursus Integratieve persoonlijkheidsdiagnostiek en indicatiestelling - lokatie:

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok en Wraak - lokatie:

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag bij jongeren (12-25 jaar) - lokatie: Zoetermeer (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Vierdaagse basisopleiding volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Scott D. Miller : GO FIT ! Improve your client's engagement in therapy, get better results and reach your clinical best ! - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Amsterdam (NL)

Hervonden herinneringen aan trauma - lokatie: Groningen (NL)

Vervolgopleiding EMDR voor Volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Neuropsychologische diagnostiek in de psychogeriatrie en ouderenpsychiatrie - lokatie: Utrecht (NL)

Oplossingsgericht werken bij suïcidaal gedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

Beroepsgeheim: regelgeving, uitzonderingen en praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie: CGT binnen het forensisch werkveld (50 uur) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus EMDR - lokatie: Culemborg (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Supervisie betekenisvol inzetten - lokatie: Eindhoven (NL)

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie - 100 uur - lokatie: Groningen (NL)

Vierdaagse cursus Intensieve Behandeling PTSS met (Imaginaire) Exposure en EMDR (inclusief 2 stagedagen bij PSYTREC) - lokatie: Bilthoven (NL)

Training voor startende leertherapeuten: Leertherapie: goed beginnen is het halve werk… - lokatie:

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Vierdaagse basisopleiding volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders - lokatie:

Keep calm and just do it - lokatie:

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Winterswijk (NL)

Protocol Woede, Wrok en Wraak - lokatie: Groningen (NL)

Slaap en slaapstoornissen - lokatie:

Zesdaagse introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Zwolle (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitieve therapie in de diepte - KP - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Supervisorencursus VGCt - lokatie: Arnhem (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Ede (NL)

Basis EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Basis EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Congres Lichaamsgericht werken bij trauma met specifieke focus op Sensorimotor Psychotherapy - lokatie: Utrecht (NL)

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

Cursus 'Triple problematiek: LVB, verslaving en een psychische stoornis' - lokatie: Arnhem (NL)

Diagnostiek en behandeling van volwassenen en ouderen met hersenletsel - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostisch onderzoek bij autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Arnhem (NL)

Leergang Zelfverwondend gedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

25 uur cursus Schematherapie Gevorderd Adolescenten (VGCt, FGzPT, NIP/NVO, NVvP) - lokatie: Eindhoven (NL)

50 uur Schematherapie Basis en Gevorderd (FGzPT) - lokatie: Utrecht (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; autisme, persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Ontwikkelingsprofiel - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding IMH-Specialist module 6: Trauma binnen de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

CGT vervolgcursus 2020/2021 - lokatie: Arnhem (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Winterswijk (NL)

Valeriussymposium 2020 - lokatie:

Vervolgtraining Schematherapie Adolescenten - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

2 daagse workshop Experientiele Technieken Schematherapie - lokatie:

2 daagse workshop Experientiele Technieken Schematherapie - lokatie:

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Breda (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Somatisatie - lokatie: Ede (NL)

Verdiepingscursus traumadiagnostiek en EMDR therapie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

vervolgtrainingen communicatie - lokatie: Weesp (NL)

Workshop 'Meerstoelentechniek' - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR voor psychotrauma: vierdaagse vervolgopleiding - lokatie: Arnhem (NL)

Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP] - lokatie: Diemen (NL)

EMDR - Basistraining - lokatie: Amersfoort (NL)

Sensorimotor Psychotherapy for the treatment of Trauma (Level I training) - lokatie: Utrecht (NL)

Verdiepingstraining Emotionally Focused Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Supervisorencursus VGCt - lokatie: Arnhem (NL)

Handvatten en ervaring Wet verplichte GGZ (WVGGZ) - lokatie: Oss (NL)

Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Zwolle (NL)

Attachment Based Family Therapy (level 1) - lokatie: Eindhoven (NL)

Samenloop Wvggz-Wzd - lokatie: Amsterdam (NL)

Werkbegeleiding en supervisie P-opleiding - lokatie: Gilze (NL)

Workshop misofenie - lokatie: Amsterdam (NL)

CGT aangescherpt: update FABAs en focus op therapeutisch proces - lokatie: Groningen (NL)

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Balkbrug (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Positieve psychologie – de toepassingen - lokatie: Amsterdam (NL)

Vervolgcursus EMDR (volwassenen) - lokatie: Culemborg (NL)

25 uur cursus Schematherapie Gevorderd Adolescenten (VGCt, FGzPT, NIP/NVO, NVvP) - lokatie: Hoorn (NL)

Visuele Problemen na NAH - lokatie: Barneveld (NL)

NIDA-training 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok en Wraak - lokatie:

Cursus voor mindfulness trainers: Mindfulness voor kinderen en pubers met ADHD/ASS en hun ouders - lokatie: Amsterdam (NL)

Didactische competenties in supervisie - lokatie: Amsterdam (NL)

Supervisorencursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus EMDR - lokatie: Culemborg (NL)

Autismespectrumstoornissen bij vrouwen - lokatie: Arnhem (NL)

Systeem en Trauma - lokatie: Heerlen (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basiscursus EMDR - lokatie: Culemborg (NL)

EMDR - Basistraining - lokatie: Rotterdam (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

CGT vervolgcursus 2020/2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie volwasenen en ouderen - lokatie: Amersfoort (NL)

Conversiestoornissen | Tweedaagse workshop - lokatie: Arnhem (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Vierdaagse basisopleiding volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Imaginaire exposurebehandeling van PTSS - lokatie: Eindhoven (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Amsterdam (NL)

EMDR en Schematherapie: goed te combineren! - lokatie: Arnhem (NL)

Psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Mentaliseren als psychotherapeutisch gereedschap - lokatie: Utrecht (NL)

Tweedaagse cursus Acceptance & Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

IMH cursus 4: Kortdurende focusgerichte interventies - lokatie: Utrecht (NL)

IMH cursus 5: Ouder-kind behandeling - lokatie: Utrecht (NL)

Supervisie geven aan therapeuten in opleiding - lokatie: Utrecht (NL)

ASS bij volwassenen: Contextuele Psychodiagnostiek - 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag bij jongeren (12-25 jaar) - lokatie: Amsterdam (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Verdieping psychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Verrassende interventies bij behandeling van depressie, angst en trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek, begeleiding en behandeling van suïcidaliteit bij mensen met een VB - lokatie: Utrecht (NL)

Lichamelijke aspecten van trauma en gehechtheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Training CGT bij Psychose en Trauma - lokatie: Rotterdam (NL)

‘Onderhouden en behouden van mentale gezondheid en welzijn in veeleisende beroepen van reddingswerk en hulpverlening’ - lokatie:

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Leiden (NL)

Behandeling van slaapproblemen - lokatie: Amersfoort (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Masterclass EFT & Seks - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Supervisorencursus VGCt - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Handvatten en ervaring Wet verplichte GGZ (WVGGZ) - lokatie: Oss (NL)

Masterclass EFT & Trauma - lokatie: Utrecht (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Rotterdam (NL)

HKT-R: risicotaxatie en behandelevaluatie - lokatie: Eindhoven (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Verdieping in de identiteitsgerichte psychotraumatherapie IOPT) en de traumaopstellingsmethode naar Franz Ruppert - lokatie: Culemborg (NL)

20e Nationaal Autisme Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Schematherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Congres Behandeling van Trauma | 27 maart 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR bij mensen met autisme: durf het aan! - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Schematherapie - vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Verdiepingscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop 'Modusgerichte speltherapie' - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

The Ambiance (assessment of atypical caregiver behaviors) - lokatie: Amsterdam (NL)

25 uur cursus Schematherapie Gevorderd Adolescenten (VGCt, FGzPT, NIP/NVO, NVvP) - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitieve Gedragstherapie bij de behandeling van Perfectionisme - lokatie: Amsterdam (NL)

Oplossingsgerichte therapie met speciale aandacht voor kinderen, jeugdigen en systemen - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium 'Suïcidepreventie binnen GGZ Rivierduinen' - lokatie: Leiden (NL)

50 uur Schematherapie Basis en Gevorderd (FGzPT) - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek van verslaving voor de specialist - lokatie: Utrecht (NL)

Emotieregulatie en transdiagnostische CGT bij kinderen en adolescenten - lokatie: Amsterdam (NL)

Maatwerk Schemagerichte psychotherapie - lokatie: Nijmegen (NL)

Supervisorencursus - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok en Wraak - lokatie:

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basisopleiding EMDR - lokatie: Den Dolder (NL)

Dialectische Gedragstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Verdiepingscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop EMDR bij SOLK - lokatie: Nieuwegein (NL)

Exposure bij kinderen, jongeren en licht verstandelijk gehandicapten met PTSS - tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Positieve supervisie en intervisie - lokatie: Amsterdam (NL)

Vervolgcursus EMDR kind en jeugdigen - lokatie:

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, FGzPt, RV, NIP, VST) - lokatie: Eindhoven (NL)

Verdiepingscursus Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-K) - lokatie: Utrecht (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

IMH cursus 4: Kortdurende focusgerichte interventies - lokatie: Utrecht (NL)

25 uur cursus Schematherapie voor Gevorderden (VGCt) - lokatie: Utrecht (NL)

CGT vervolgcursus 2020/2021 - lokatie: Arnhem (NL)

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek en behandeling van gecompliceerde rouw - lokatie: Utrecht (NL)

MBCT-opleiding - lokatie: Den Haag (NL)

Acceptance and Commitment Therapie Vervolg - lokatie: Eindhoven (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Tweedaagse introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Zwolle (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, FGzPt, RV, NIP, VST) - lokatie: Utrecht (NL)

FARE - Forensisch Ambulante Risico Evaluatie - lokatie: Utrecht (NL)

Neuropsychologische diagnostiek bij kinderen - de hoofdlijnen - lokatie: Utrecht (NL)

Ontdek biofeedback als praktische tool bij stressmanagement - lokatie: Amersfoort (NL)

Preconference workshop 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

Schematherapie en EMDR: een goede combinatie - lokatie: Utrecht (NL)

SCID 5: Gestructureerd klinisch interview voor DSM-5 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Traumatische rouw - lokatie: Diemen (NL)

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Tweedaagse cursus eetproblemen bij jonge kinderen; diagnostiek en behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus EMDR kind en jeugd - lokatie:

EMDR voor psychotrauma: vierdaagse vervolgopleiding - lokatie: Arnhem (NL)

EMDR: vijfdaagse basisopleiding kinderen en jeudigen - lokatie: Utrecht (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag bij jongeren (12-25 jaar) - lokatie: Amsterdam (NL)

Dialectische Gedragstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR bij ouderen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Positieve Supervisie en Intervisie - lokatie: Groningen (NL)

EFT en persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Training CGT - Ultra High Risk - lokatie: Utrecht (NL)

Slaap: diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen - tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Emotionele ontwikkeling in relatie tot probleemgedrag - lokatie: Utrecht (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, FGzPt, RV, NIP, VST) - lokatie: Utrecht (NL)

Nut en noodzaak van conflicten in therapiegroepen - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok en Wraak - lokatie:

Workshop 'Imaginaire Rescripting' - lokatie: Utrecht (NL)

Co-BEPP, kort en krachtig - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclass schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

vervolgtrainingen communicatie - lokatie: Weesp (NL)

Psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Willemstad (CW)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Supervisorencursus VGCt - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus EMDR - lokatie: Amersfoort (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Scholing ARQ Centrum '45 | Deliberate practice - lokatie: Diemen (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Groningen (NL)

ACT - lokatie: Eindhoven (NL)

Ontwikkelingsprofiel - lokatie: Utrecht (NL)

6-daagse ACT-basics; een process-based aanpak - lokatie: Tilburg (NL)

Stalking Risk Profile: risicotaxatie en management bij stalkers - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

EMDR bij preverbaal trauma - lokatie: Groningen (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok en Wraak - lokatie:

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus EMDR volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Begeleiding van autisme bij (jong)volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

PITSTOP suïcidepreventietraining - lokatie: Enschede (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Werkbegeleiding en supervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

Expertreeks neuropsychiatrie bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie - vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitieve therapie in de diepte - KP - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitieve therapie in de diepte - KP - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus 'EuREKA: EmotieREgulatie training bij Kinderen en Adolescenten' - lokatie: Arnhem (NL)

Cultuur georiënteerde diagnostische dilemma's - lokatie: Rotterdam (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Behandeling complexe dissociatieve stoornissen - fase 1 - lokatie: Utrecht (NL)

GGZcongressen | Schematherapie - lokatie: Veenendaal (NL)

Update werken met de verhalenmethode - lokatie: Den Dolder (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Masterclass Werken met modi (schematherapie) - lokatie: Groesbeek (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Fasegerichte Groepschematherapie (FGST) voor Cluster B Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Maastricht (NL)

Praktische psychofarmacologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

VERVOLGCURSUS SCHEMATHERAPIE Cluster C persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Eindhoven (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie: Werken met fases - lokatie: Eindhoven (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Bergwandelen voor zorgprofessionals. Een ervaringsgerichte verdieping in natuur, zingeving, en professionaliteit in de (geestelijke) gezondheidszorg. - lokatie: Krün (DE)

Congres: Behandelen van angststoornissen: meer dan protocollen en richtlijnen - 18 juni 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Diemen (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop EMDR bij SOLK - lokatie: Nieuwegein (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Conversiestoornissen | Tweedaagse workshop - lokatie: Arnhem (NL)

Tweedaagse cursus Acceptance & Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie - 100 uur - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Zwolle (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis - lokatie: Utrecht (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, FGzPt, RV, NIP, VST) - lokatie: Eindhoven (NL)

Basisopleiding EMDR - lokatie: Den Dolder (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus Schematherapie - lokatie: Groesbeek (NL)

Behandelen van chronische depressie met CBASP - lokatie: Amsterdam (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Supervisorencursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Diemen (NL)

25 uur cursus Schematherapie in Groepen (VGCt, RV, FGzPt) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Leeuwarden (NL)

CGT vervolgcursus 2020/2021 - lokatie: Arnhem (NL)

5-daagse Basisopleiding Klinische Hypnose - lokatie: Utrecht (NL)

ACT - lokatie: Eindhoven (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Verdieping psychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Amsterdam (NL)

Protocol Woede, Wrok en Wraak - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolg EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Vervolgcursus Schematherapie - lokatie: Leuven (NL)

Basiscursus Schematherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Persoonlijkheidsproblematiek bij mensen met licht verstandelijke beperking (LVB) - lokatie: Utrecht (NL)

Hechtingsgerichte systeemtherapie - lokatie: Utrecht (NL)

NIDA-training 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Tweedaagse cursus EMDR en eetstoornissen - lokatie: Arnhem (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Groningen (NL)

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus Schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

vervolgtrainingen communicatie - lokatie: Weesp (NL)

Vierdaagse cursus (Imaginaire) Exposure behandeling bij PTSS - lokatie: Arnhem (NL)

HKT-R: risicotaxatie en behandelevaluatie - lokatie: Eindhoven (NL)

25 uur cursus Schematherapie voor Gevorderden (VGCt) - lokatie: Utrecht (NL)

6-daagse ACT-basics; een process-based aanpak - lokatie: Tilburg (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Zwolle (NL)

IMH cursus 8: Behandelen ouder-kindrelatie bij ouder(s) met persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse vervolgopleiding EMDR bij Kinderen en Jeugd - lokatie: Arnhem (NL)

Fasegericht schematherapie in de groep bij cliënten met cluster C persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Maastricht (NL)

Groepsschematherapie - lokatie: Breda (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

CGT vervolgcursus 2020/2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Groningen (NL)

EMDR - Basistraining - lokatie: Amersfoort (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, FGzPt, RV, NIP, VST) - lokatie: Utrecht (NL)

Verdiepingscursus Schematherapie - lokatie: Zeist (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Masterclass Werken met modi (schematherapie) - lokatie: Amsterdam (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Supervisorencursus VGCt - lokatie: Utrecht (NL)

Positieve psychologie – de toepassingen - lokatie: Amsterdam (NL)

Stalking Risk Profile: risicotaxatie en management bij stalkers - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Vervolgcursus schematherapie (25 uur) - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Amsterdam (NL)

Vervolgcursus Schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus schematherapie - lokatie: Zwolle (NL)

Werkbegeleiding en supervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus EMDR (4,5 dagen) - lokatie: Den Dolder (NL)

Blended cursus Dyslexie in het voortgezet onderwijs - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag bij jongeren (12-25 jaar) - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus EMDR - lokatie: Amersfoort (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Positieve supervisie en intervisie - lokatie: Amsterdam (NL)

Slaap: diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen - tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Basiscursus schematherapie - lokatie: Zwolle (NL)

Update werken met de verhalenmethode - lokatie: Den Dolder (NL)

EMDR binnen de forensische psychiatrie: net even anders - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

vervolgtrainingen communicatie - lokatie: Weesp (NL)

Acceptance and Commitment Therapie Vervolg - lokatie: Eindhoven (NL)

Conversiestoornissen | Tweedaagse workshop - lokatie: Arnhem (NL)

EMDR bij preverbaal trauma - lokatie: Groningen (NL)

SCID 5: Gestructureerd klinisch interview voor DSM-5 - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus EMDR - lokatie: Culemborg (NL)

Workshop EMDR bij SOLK - lokatie: Nieuwegein (NL)

Stalking Risk Profile: risicotaxatie en management bij stalkers - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek, begeleiding en behandeling van suïcidaliteit bij mensen met een VB - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Persoonlijkheidsproblematiek bij mensen met licht verstandelijke beperking (LVB) - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)