(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
Aanpassingsstoornis bij (ex)patiënten met kanker
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
Beloningssysteem voor kinderen: het winkeltje (e-learning)
Bipolaire Stoornissen
BSL e-learning ACT
BSL E-learning Behandeling van suïcidaal gedrag - Module 1: Theorie
BSL e-learning COMET voor volwassenen
BSL e-learning Problematische gehechtheid bij kinderen
BSL Geweldloos verzet in gezinnen
BSL Praktische hulpverlening aan KOPP-/KVO-kinderen en hun ouders
DSM 5
E-learning Analgetica
E-learning bipolaire stoornissen
E-learning DSM 5
E-learning DSM-5
E-learning eetstoornissen
E-learning Module 2: Hechtingsproblemen bij volwassenen
E-learning Ouder(s)ondersteuning
E-learning zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen
GGZ College - Eerste hulp bij psychische problemen
Motiverende gespreksvoering
multidisciplinaire scholing insulinepomptherapie voor diabetesteams
NIP-Webinar ethiek – Betrokkenen van de psycholoog
Privacy en informatieveiligheid
PsyXpert 2017-1, module 1
PsyXpert 2017-1, module 2
PsyXpert 2017-1, module 3
PsyXpert 2017-1, module 4
PsyXpert 2017-2, module 1
PsyXpert 2017-2, module 2
PsyXpert 2017-2, module 3
PsyXpert 2017-2, module 4
PsyXpert 2017-3, module 1
PsyXpert 2017-3, module 2
PsyXpert 2017-3, module 3
PsyXpert 2017-3, module 4
PsyXpert 2017-4, module 1
PsyXpert 2017-4, module 2
PsyXpert 2017-4, module 3
PsyXpert 2017-4, module 4
PsyXpert 2018-1, module 1
PsyXpert 2018-1, module 2
PsyXpert 2018-1, module 3
PsyXpert 2018-1, module 4
PsyXpert 2018-2, module 1
PsyXpert 2018-2, module 2
PsyXpert 2018-2, module 3
PsyXpert 2018-2, module 4
PsyXpert 2018-3, module 1
PsyXpert 2018-3, module 2
PsyXpert 2018-3, module 3
PsyXpert 2018-3, module 4
PsyXpert 2018-4, module 1
PsyXpert 2018-4, module 2
PsyXpert 2018-4, module 4
PsyXpert 2019-1, module 1
PsyXpert 2019-1, module 2
PsyXpert 2019-1, module 3
PsyXpert 2019-1, module 4
PsyXpert 2019-2, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-3, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-4, modules 1 t/m 4
Scholingsprogramma 'Die Past Hier Niet'
suicide preventie
Suïcidepreventie
Suïcidepreventie
Suïcidepreventie in de praktijk
Van DSM IV naar DSM-5
Van DSM IV naar DSM-5 e-learning
Verbindende gesprekstechniek - In gesprek met psychose
Webinar - Probleemanalyses in de praktijk
Webinar - Vastlopen bij chronische depressie, en dan?
Webinar "Geraakt door huiselijk geweld: De kracht van een kalm brein in de communicatie over huiselijk geweld."
Webinar Cognitieve technieken bij kinderen en jongeren
Webinar COMET voor negatief zelfbeeld bij volwassenen
Webinar De Rechtbanktechniek Revisited
Webinar Evidence in je practice
Webinar Exposure: over het combineren van exposuretechnieken binnen en buiten de behandelkamer
Webinar Fine Tuning Imaginatie Rescripting
Webinar Het gedragsexperiment - hoe krijg je actie in therapie
Webinar Mindfulness-based interventies bij kinderen, jongeren en volwassenen: het hoe en waarom
Webinar Preventieve Cognitieve Training
Webinar Schematherapie: stapsgewijs experiëntieel werken in de dagelijkse praktijk
Webinar: Moeizaam lopende EMDR-behandelingen: over oorzaken en oplossingen
Webinar: Moeizaam lopende EMDR-behandelingen: over oorzaken en oplossingen

Emotionally Focused Family Therapy (EFFT): Level I - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Diagnostiek (ver) voorbij de DSM! - verder kijken dan het 'etiket' - lokatie: Utrecht (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Refereerbijeenkomst Anders denken, anders doen: over eHealth in de verslavingszorg - lokatie: Deventer (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Schematherapie bij jongeren met gedragsproblemen - lokatie: Beuningen (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Emotionally Focused Family Therapy (EFFT): Level II - lokatie: Nieuwegein (NL)

Training Eye Movement Dual Task [EMDT] - lokatie: Amsterdam (NL)

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Winschoten (NL)

Verslavingspsychiatrie ' Je KEN er niet meer omheen ' - lokatie: Zutphen (NL)

Wvggz - lokatie: Amsterdam (NL)

Eindejaarscongres GGZ Friesland: Grenzeloos - lokatie: Leeuwarden (NL)

Toepassing Hartcoherentie binnen Psychotherapie - lokatie: Heesch (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Groningen (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Opfristraining CRA - lokatie: Huissen (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie volwasenen en ouderen - lokatie: Zwolle (NL)

multidisciplinaire scholing insulinepomptherapie voor diabetesteams - lokatie: Nunspeet (NL)

Schematherapie - vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Systeemtherapie en psychiatrie - lokatie: Amsterdam (NL)

50 uur Schematherapie Basis en Gevorderd (FGzPT en NVvP) - lokatie: Eindhoven (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Ede (NL)

Cognitieve Gedragstherapie in een virtuele omgeving bij achterdocht en sociale vermijding - lokatie: Delft (NL)

EMDR Basiscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Hechtingsgerichte systeemtherapie - lokatie: Utrecht (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Tilburg (NL)

PSYQ - SCID-5 training - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Specialistische diagnostiek persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Assen (NL)

ACT - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Cognitieve Gedragstherapie bij Gecompliceerde Rouw en Traumatische Rouw - lokatie: Utrecht (NL)

Differentiaal diagnostiek bij mensen met dissociatieve stoornissen, ernstige persoonlijkheidsstoornissen en nabootsing - lokatie: Utrecht (NL)

Imagery Rescripting bij PTSS als gevolg van trauma's in de kindertijd - Amsterdam 25uur - lokatie: Amsterdam (NL)

Imaginaire Exposure voor EMDR therapeuten - lokatie: Utrecht (NL)

Projectieve methoden I - lokatie:

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Eindhoven (NL)

Van inspiratie naar vakmanschap. Bijeenkomst op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen I - lokatie: Delft (NL)

Van inspiratie naar vakmanschap. Bijeenkomst op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen II - lokatie: Delft (NL)

Vervolgcursus Persoonlijkheidsproblematiek en trauma (50 uur) - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Evidence-Based behandelingen bij PTSS; Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma - lokatie: Arnhem (NL)

Systeemtherapie bij Ouderen - lokatie: Amsterdam (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, FGzPT, NIP/NVO, NVP, NVvP) - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Hechtingsgerichte gezinstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Interpersoonlijke psychotherapie bij depressie (I.P.T.) - lokatie: Amsterdam (NL)

Protocol Woede, Wrok en Wraak - lokatie: Groningen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Scholing Suicide Preventie NVvP, FGzPt, V&V en VSR 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Supervisie en werkbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Transference focused Psychotherapy extended - lokatie: Maastricht (NL)

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Rosmalen (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis - lokatie: Utrecht (NL)

COTAPP 1-daagse workshop basisrapportage - lokatie: Ede (NL)

Groepsschematherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Oplossingsgericht Werken Basistraining - lokatie: Groningen (NL)

Overcoming Depression and Somatic Symptom Disorders: Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy, a two day ISTDP immersion course by Dr Allan Abbass, Dalhousie University Canada - lokatie: Amsterdam (NL)

Risicomanagement - lokatie: Den Dolder (NL)

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Suïcidepreventie 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

Training Disturbances of Attachment Interview - lokatie: Utrecht (NL)

Verrassende interventies bij behandeling van depressie, angst en trauma - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Rotterdam (NL)

Affectfobie Therapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Competentiegericht opleiden van GGZ-professionals - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Nascholingscursus suïcidaal gedrag bij jongeren - lokatie: Oegstgeest (NL)

Postmaster opleiding Medische Psychologie - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

refereerdag forensische psychiatrie en psychologie - lokatie: Utrecht (NL)

Tweedaagse introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Bergen (NL)

Vervolgopleiding EMDR bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Tilburg (NL)

Basiscursus Lichaamsgericht Mentaliseren - lokatie: Zeist (NL)

Beroepsgeheim: regelgeving, uitzonderingen en praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitieve gedragstherapie bij jongeren - lokatie: Amsterdam (NL)

Gezinsdiagnostiek m.b.v. Lausanne Picnic Game - lokatie: Tilburg (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Inleiding in de Identiteitsgerichte Psychotrauma Therapie (IOPT) naar Franz Ruppert - lokatie: Culemborg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Symposium Neuropsychotherapie: huwelijk en hersenletsel - lokatie: Utrecht (NL)

Verdiepingstraining Emotionally Focused Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Schematherapie - lokatie: Oudewater (NL)

Corsendonk cursus - lokatie: Oud-Turnhout (BE)

Specialistische cursus groepspsychotherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Groningen (NL)

WRITEjunior - lokatie: Amsterdam (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Hersenletsel en psychiatrie - lokatie: Den Haag (NL)

Psychose en ernstige psychiatrische aandoeningen: hoe brengen we preventie en herstel dichterbij? - lokatie: Leeuwarden (NL)

25 uur cursus Schematherapie in Groepen voor Adolescenten (VGCt, FGzPT, NIP/NVO, NVP, NVvP) - lokatie: Utrecht (NL)

25 uur cursus Schematherapie voor Cluster C (VGCt) - lokatie: Utrecht (NL)

Basis EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Basis EMDR training Volwassenen - lokatie:

DDP level I: Dyadic Developmental Practice, Psychotherapy and Parenting - lokatie: De Koog (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

CGT aangescherpt: update FABAs en focus op therapeutisch proces - lokatie: Groningen (NL)

Congres 'Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten' - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Schematherapie bij persoonlijkheidsstoornissen, agressie en verslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Tweejaarlijkse nascholing Friese huisartsen, psychologen en POH's-GGZ 23-1-2020 - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Basiscursus Schematherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Griefelen, van spanning naar ontspanning; weerbaar worden t.a.v. (niet) alledaagse stress voor kinderen van 2,5 - 7 jaar - lokatie: Bilthoven (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Ontdek biofeedback als praktische tool bij stressmanagement - lokatie: Amersfoort (NL)

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus schematherapie voor persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Amstelveen (NL)

"Houd me vast"-training - lokatie: Utrecht (NL)

3-daagse cursus 'behandeling van vroegkinderlijk chronisch trauma en dissociatie' - lokatie: Putten (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Introductietraining Zorgprogramma Angst, dwang en PTSS - lokatie: Wolfheze (NL)

Slapende Honden Behandelmethode voor chronisch getraumatiseerde kinderen - lokatie: Oss (NL)

WRITEjunior - lokatie: Amsterdam (NL)

Hersenletsel en psychiatrie - lokatie: Den Haag (NL)

Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT) - lokatie: Groningen (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Vierdaagse cursus Intensieve Behandeling PTSS met (Imaginaire) Exposure en EMDR (inclusief 2 stagedagen bij PSYTREC) - lokatie: Bilthoven (NL)

Vierdaagse Opfriscursus Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Rotterdam (NL)

NtVP Lezingen 2020 - lokatie: Breukelen (NL)

Psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Vierdaagse basisopleiding volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - LVB - 7e editie - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Rotterdam (NL)

Mindfulness voor kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

NVRG - Neem een kijkje in de keuken van Esther Perel! - 31 januari 2020 Haarlem - lokatie: Haarlem (NL)

Tweedaagse vervolgcursus ACT - lokatie: Deventer (NL)

Verlangen naar de dood: het belang van psychologische expertise - lokatie: Amsterdam (NL)

Vervolgcursus Schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP] - lokatie: Diemen (NL)

Autisme bij vrouwen - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Supervisorencursus VGCt - lokatie: Arnhem (NL)

Verdiepingscursus Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-K) - lokatie: Utrecht (NL)

Wetenschappelijk referaat: “Hoe schadelijk is uw manie voor u en uw naasten?’; Gedeelde besluitvorming over antidepressiva bij bipolaire depressie" - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

50 uur Schematherapie Basis en Gevorderd (FGzPT en NVvP) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

CGT vervolgcursus 2017/2018 - lokatie: Arnhem (NL)

De DavosSessies 2018 - De Hoogste Tijd! - lokatie: Davos Platz (CH)

DGT training ( Dialectische gedragstherapie) - lokatie: Alkmaar (NL)

IMH cursus 8: Behandelen ouder-kindrelatie bij ouder(s) met persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Vroegsignalering en Vroeghulp 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

ADHD Netwerk - Congres 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus Schematherapie in de forensische psychiatrie en verslavingszorg - lokatie:

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Vierdaagse basisopleiding volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Gecompliceerde rouw - lokatie: Amsterdam (NL)

Jaarlijks Congres - Angst bij kinderen en jongvolwassenen - 4e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Supervisorencursus VGCt - lokatie: Arnhem (NL)

Teach the Teachers 5 november 2019 en 6 februari 2020 - lokatie: Ede (NL)

Vervolgcursus EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

18e Jaarsymposium Spoedeisende GGz - acute zorg anno 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus EMDR - lokatie: Culemborg (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Amsterdam (NL)

Cultuursensitief behandelen: psychotherapie bij andere culturen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

FARE - Forensisch Ambulante Risico Evaluatie - lokatie: Utrecht (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Inleiding systeemtheoretische psychotherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Symposium De Amsterdamse School, Dynamiek van stemming in de levensloop - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

Training MBT en Sociotherapie - lokatie: Breda (NL)

Workshop 'Meerstoelentechniek' - lokatie: Utrecht (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Papendrecht (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Stalking Risk Profile: risicotaxatie en management bij stalkers - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek en behandeling van volwassenen en ouderen met hersenletsel - lokatie: Utrecht (NL)

Emotionele ontwikkeling in relatie tot probleemgedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloos verzet (4-daagse) - lokatie: Barendrecht (NL)

IMH cursus 5: Ouder-kind behandeling - lokatie: Utrecht (NL)

Inzicht in jeugdrecht - lokatie: Amersfoort (NL)

LVB & Psychiatrie - lokatie: Amsterdam (NL)

Slapende Honden Behandelmethode voor chronisch getraumatiseerde kinderen - lokatie: Rijswijk (NL)

Wetenschappelijk referaat: “Behandelmogelijkheden voor mensen met antisociaal gedrag” - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; autisme, persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Cognitieve therapie in de diepte - KP - lokatie: Utrecht (NL)

Leergang Eetstoornissen - lokatie: Amsterdam (NL)

Mentaliseren in behandelrelaties - lokatie: Amsterdam (NL)

Stalking Risk Profile: risicotaxatie en management bij stalkers - lokatie: Utrecht (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis - lokatie: Noordwijk (NL)

Basistraining Schematherapie - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Assen (NL)

Vervolgopleiding EMDR voor Volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus schematherapie 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

basiscursus Schematherapie en de Gezonde volwassene - lokatie: Hengelo (NL)

Cognitieve therapie in de diepte - KP - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Interpersoonlijke Psychotherapie - lokatie: Delft (NL)

Introductietraining Zorgprogramma Angst, dwang en PTSS - lokatie: Wolfheze (NL)

25 uur cursus Schematherapie Gevorderd Adolescenten (VGCt, FGzPT, NIP/NVO, NVvP) - lokatie: Eindhoven (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

25-UURS VERVOLGCURSUS CGT - BEHANDELING VAN ANGSTSTOORNISSEN VOLGENS NIEUWE INZICHTEN - lokatie: Utrecht (NL)

Je klinische intuïtie verder ontwikkelen - lokatie: Den Haag (NL)

SUPERVISOREN CURSUS VGCT - lokatie: Assen (NL)

Werken met het trauma- overlevings- en gezonde deel in het therapeutisch proces - lokatie: Culemborg (NL)

Verdieping psychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Behavioral Parent Training Groningen, face to face variant (BPTG I) - lokatie: Hengelo (NL)

Cognitieve Gedragstherapie bij de behandeling van Perfectionisme - lokatie: Amsterdam (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Oplossingsgerichte therapie met speciale aandacht voor kinderen, jeugdigen en systemen - lokatie: Goes (NL)

Workshop 'Schematherapeutische Technieken' - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus CBT-E Eetstoornissen - 2018 - lokatie: Den Haag (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Basiscursus EMDR kind en jeugd - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding Psychotrauma voor BIG (i.o.) - lokatie: Diemen (NL)

Cursus voor mindfulness trainers: Mindfulness voor kinderen en pubers met ADHD/ASS en hun ouders - lokatie: Amsterdam (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Vierdaagse basisopleiding volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Forensische Masterclasses Davos - lokatie: Davos Platz (CH)

Jaarlijks Congres - Verslavingsproblematiek - 2e editie - lokatie: Zwolle (NL)

Lichamelijke aspecten van trauma en gehechtheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Oplossingsgerichte therapie met speciale aandacht voor kinderen, jeugdigen en systemen - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

SCID 5: Gestructureerd klinisch interview voor DSM-5 - lokatie: Utrecht (NL)

2e Nationaal Obesitas Symposium 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Affectfobietherapie - inleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

CGT vervolgcursus 2017/2018 - lokatie: Arnhem (NL)

Diagnostiek met FEAS en DC: 0-3 R - lokatie: Amsterdam (NL)

Eendaagse cursus ‘EMDR 2.0’ - lokatie: Amersfoort (NL)

EMDR bij mensen met autisme: durf het aan! - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR bij preverbaal trauma - lokatie: Amersfoort (NL)

Gebruik van MMPI-2, MMPI-RF en MMPI-A in de psychologische diagnostiek en indicatiestelling : State of the art - lokatie: Delft (NL)

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Supervisorencursus VGCt - lokatie: Utrecht (NL)

Verdieping in de identiteitsgerichte psychotraumatherapie IOPT) en de traumaopstellingsmethode naar Franz Ruppert - lokatie: Culemborg (NL)

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Neuropsychologische diagnostiek in de psychogeriatrie en ouderenpsychiatrie - lokatie: Utrecht (NL)

Oplossingsgericht werken bij suïcidaal gedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Behandeling van vroegkinderlijk trauma en affectieve verwaarlozing met behulp van EMDR - lokatie: Arnhem (NL)

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie:

EMDR bij LVB en complex trauma - lokatie: Groningen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Training Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Groningen (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

ASS bij volwassenen: Contextuele Psychodiagnostiek - 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Lichaamsgerichte interventies - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Medisch leiderschap - lokatie: Heiloo (NL)

Schematherapie - vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Schematherapie Supervisoren - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

De polyvagaaltheorie in therapie - lokatie: Ede (NL)

EMDR Vervolgcursus - lokatie: Amsterdam (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Breda (NL)

Medisch onverklaarde pijn (voorheen Chronisch a-specifieke pijnsyndromen) - lokatie: Amsterdam (NL)

Vat van Zelfwaardering: seksverslaving behandelen op basis van eigenwaarde (fgzpt) - lokatie: Zoelen (NL)

Vervolgcursus gedragstherapie: enkelvoudig en complex trauma (50 uur) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

Basisopleiding EMDR - lokatie: Den Dolder (NL)

Behandeling van slaapproblemen - lokatie: Amersfoort (NL)

Behandeling van slaapproblemen - lokatie: Amersfoort (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Schematherapie en EMDR: een goede combinatie - lokatie: Utrecht (NL)

Vat van Zelfwaardering: seksverslaving behandelen op basis van eigenwaarde (fgzpt) - lokatie: Zoelen (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Oplossingsgerichte korte psychotherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Oplossingsgerichte korte psychotherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

De polyvagaaltheorie in therapie - lokatie: Ede (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Soesterberg (NL)

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) bij depressie - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: De Koog (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Tilburg (NL)

IMH cursus 4: Kortdurende focusgerichte interventies - lokatie: Utrecht (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Vierdaagse cursus Intensieve Behandeling PTSS met (Imaginaire) Exposure en EMDR (inclusief 2 stagedagen bij PSYTREC) - lokatie: Bilthoven (NL)

25 uur cursus Schematherapie Gevorderd Adolescenten (VGCt, FGzPT, NIP/NVO, NVvP) - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR Basisopleiding (volwassenen) - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingsprofiel - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Assen (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Congres - Veerkracht - lokatie: Utrecht (NL)

Driedaagse Train de Trainer - lokatie: Soesterberg (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Scholing Suicide Preventie NVvP, FGzPt, V&V en VSR 2020 - lokatie: Wolfheze (NL)

Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Amsterdam (NL)

CGT bij cliënten met een negatief zelfbeeld - lokatie: Amsterdam (NL)

De therapeutische relatie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Klinische hypnose bij cognitieve gedragstherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

module Schematherapie en de Gezonde volwassene - lokatie: Amsterdam (NL)

Niet-Westerse patiënten met psychische problemen: culturele competenties in de hulpverlening - lokatie: Arnhem (NL)

PA!N Congres - pijn, ketenzorg en levensloop - lokatie: Groningen (NL)

Positieve Psychologie - lokatie: Nijmegen (NL)

Praktische psychofarmacologie kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium en oratie prof. dr. Geert Smid "De nalatenschap van verlies en trauma voor het individu, gezin en samenleving; implicaties voor psychische gezondheid" - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop 'Modusgerichte speltherapie' - lokatie: Utrecht (NL)

Toepassing Hartcoherentie binnen Psychotherapie - lokatie: Groningen (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Conversiestoornissen | Tweedaagse workshop - lokatie: Arnhem (NL)

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Training in de HCR-20: V3 - lokatie: Utrecht (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, FGzPT, NIP/NVO, NVP, NVvP) - lokatie: Eindhoven (NL)

Basis van ‘Mentalization based treatment’ - lokatie: Arnhem (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Basis EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Het vijf-gesprekkenmodel - lokatie: Amsterdam (NL)

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 4e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Utrecht (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Breda (NL)

Training Groep Schematherapie - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Tweedaagse introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Zwolle (NL)

Wvggz - lokatie: Amsterdam (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

SPLIJTING EN INTEGRATIE. In therapiegroepen, behandelmilieus, organisaties en de samenleving. - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Vierdaagse cursus (Imaginaire) Exposure behandeling bij PTSS - lokatie: Arnhem (NL)

Tweedaagse cursus Acceptance & Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Verdiepingscursus traumadiagnostiek en EMDR therapie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

50 uur Schematherapie Basis en Gevorderd (FGzPT en NVvP) - lokatie: Utrecht (NL)

Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

NtVP Lezingen 2020 - lokatie: Breukelen (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Dialectische Gedragstherapie - lokatie:

Hechtingsgerichte gezinstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Oplossingsgerichte Therapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Oplossingsgericht Werken Basistraining - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Breda (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Rotterdam (NL)

Gezinsdiagnostiek m.b.v. Lausanne Picnic Game - lokatie: Tilburg (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Slapende Honden Behandelmethode voor chronisch getraumatiseerde kinderen - lokatie: Amersfoort (NL)

Training MBT(A) en Crisis - lokatie: Assen (NL)

EMDR: vijfdaagse basisopleiding kinderen en jeudigen - lokatie: Utrecht (NL)

Hechting en trauma - lokatie: Arnhem (NL)

Positieve psychologie – de toepassingen - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus Socratisch Motiveren - lokatie: Arnhem (NL)

Somatische dissociatie & chronische pijn met EMDR - lokatie: Groningen (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Diagnostiek en behandeling van gecompliceerde rouw - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR voor psychotrauma: vierdaagse vervolgopleiding - lokatie: Arnhem (NL)

Jaarlijks Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen - lokatie: Eindhoven (NL)

NIDA-training 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Update Vervolgtraining EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Groningen (NL)

Parental Embodied Mentalizing Assessment (PEMA™) - lokatie: Amsterdam (NL)

Supervisorencursus VGCt - lokatie: Arnhem (NL)

Wetenschappelijk referaat: '“Wat is de uiterste houdbaarheidsdatum van een diagnose in de psychiatrie?” - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis - lokatie: Amsterdam (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Basistraining Schematherapie - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Vijfdaagse Basisopleiding EMDR K&J - lokatie: Arnhem (NL)

Weerstand en het dilemma van verandering - lokatie: Amsterdam (NL)

Zesdaagse introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Zwolle (NL)

Basiscursus EMDR - lokatie: Amersfoort (NL)

Basiscursus EMDR - lokatie: Amersfoort (NL)

EMDR basistraining - lokatie: Oegstgeest (NL)

'Houd me vast'-training voor therapeuten met hun partner - lokatie: Oost-, West- en Middelbeers (NL)

Traumatische rouw - lokatie: Diemen (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Ede (NL)

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Trauma en CGT-technieken - lokatie: Assen (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, FGzPT, NIP/NVO, NVP, NVvP) - lokatie: Utrecht (NL)

Behandeling van somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK) bij kinderen - lokatie: Arnhem (NL)

Diagnostiek van verslaving voor de specialist - lokatie: Utrecht (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Winterswijk (NL)

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) - lokatie: Eindhoven (NL)

MBT en Groepstherapie - lokatie: Breda (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

ACT - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus schematherapie 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

EFT en persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR bij ouderen - lokatie: Amsterdam (NL)

Positieve supervisie en intervisie - lokatie: Amsterdam (NL)

Mentalisatie Bevorderende Therapie in gezinnen en systemen (MBT-F) - lokatie: Utrecht (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Tweedaagse vervolgcursus ACT - lokatie: Bergen (NL)

Kasteeltraining EMDR vervolgtraining - lokatie: Oegstgeest (NL)

Schematherapie - vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Vervolgcursus EMDR (4,5 dagen) - lokatie: Den Dolder (NL)

Integratieve Theoriegestuurde Psychodiagnostiek - lokatie: Montaione (IT)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Patient Comfort & Communicatie - lokatie: Soest (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsstoornissen vervolg op en verdieping van eerdere 4-daagse cursus - lokatie: De Cocksdorp (NL)

Verdiepingstraining Emotionally Focused Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Diagnostisch onderzoek bij autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Arnhem (NL)

Emotionele ontwikkeling in relatie tot probleemgedrag - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Mentaliseren als psychotherapeutisch gereedschap - lokatie: Utrecht (NL)

Nut en noodzaak van conflicten in therapiegroepen - lokatie: Utrecht (NL)

Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy (TF CBT) - lokatie: Utrecht (NL)

Verrassende interventies bij behandeling van depressie, angst en trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Co-BEPP, kort en krachtig - lokatie: Rotterdam (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Vierdaagse basisopleiding volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Seksueel geweld - lokatie: Utrecht (NL)

Positieve Supervisie en Intervisie - lokatie: Groningen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

Vervolg EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Behandeling complexe dissociatieve stoornissen - fase 1 - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR bij preverbaal trauma - lokatie: Groningen (NL)

Positieve Psychologie - lokatie: Nijmegen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Thematische Apperceptie Test (TAT) - lokatie: Amsterdam (NL)

Training MBT(A) en Crisis - lokatie: Assen (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Basis EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Slaap: diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen - lokatie: Arnhem (NL)

Trauma bij (mensen met een) verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid - lokatie: Utrecht (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Training Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Groningen (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Eendaagse workshop Storytelling, basis en verdieping - lokatie:

Workshop 'Imaginaire Rescripting' - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus EMDR kind en jeugdigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Papendrecht (NL)

Congres - Psychiatrie in de samenleving - lokatie: Eindhoven (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

2nd Scientific ReAttach Conference - lokatie: Skopje (MK)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Autisme bij vrouwen - lokatie: Utrecht (NL)

Risicotaxatie in de klinische praktijk: training in de SAPROF - lokatie: Utrecht (NL)

Verdiepingscursus psychopathologie - lokatie: Arnhem (NL)

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Theraplay & MIM: Stap één voor certificatie tot Theraplay therapeut - lokatie: Utrecht (NL)

Cultuur georiënteerde diagnostische dilemma's - lokatie: Rotterdam (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Basistraining Emotionally Focused Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP] - lokatie: Diemen (NL)

Suïcidepreventie: diagnostiek en behandeling van het suïcidale proces - lokatie: Arnhem (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Breda (NL)

“The Dance of Attachment: An EMDR Relational Approach.” - lokatie: Ede (NL)

Dementie Screening anno 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Verdiepingscursus Schematherapie 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Assen (NL)

Imaginaire Exposure voor EMDR therapeuten - lokatie: Utrecht (NL)

Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy (TF CBT) - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

Opfriscursus EMDR Basistraining - lokatie: Utrecht (NL)

2-Day WORKSHOP: Psychological Testing that Matters: Creating a Road Map for Effective Treatment - lokatie: Utrecht (NL)

Medisch onverklaarde pijn (voorheen Chronisch a-specifieke pijnsyndromen) - lokatie: Amsterdam (NL)

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Cursus 'Metacognitieve therapie voor gegeneraliseerde angststoornis' - lokatie: Arnhem (NL)

Eendaagse workshop Storytelling, basis en verdieping - lokatie:

Cursus 'Als de dood voor' Crisisinterventie bij suïcidaliteit - lokatie: Arnhem (NL)

The Working Model of the Child Interview (WMCI) - lokatie: Amsterdam (NL)

MBT-F - lokatie: Breda (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Basiscursus schematherapie 2020 - lokatie: Onbekend (NL)

Conversiestoornissen | Tweedaagse workshop - lokatie: Arnhem (NL)

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Groningen (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Basiscursus EMDR - lokatie: Amsterdam (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR Vervolgopleiding (volwassenen) - lokatie: Utrecht (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

25 uur cursus Schematherapie Gevorderd Adolescenten (VGCt, FGzPT, NIP/NVO, NVvP) - lokatie: Utrecht (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis - lokatie: Utrecht (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, FGzPT, NIP/NVO, NVP, NVvP) - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus EMDR kind en jeugd - lokatie: Amsterdam (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

Schematherapie - vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

EMDR Basiscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Lichamelijke aspecten van trauma en gehechtheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Training Groep Schematherapie - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Basiscursus schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

Evidence-Based behandelingen bij PTSS; Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma - lokatie: Arnhem (NL)

Vervolg EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Hechtingsgerichte gezinstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Slapende Honden Level II - lokatie: Doorn (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Utrecht (NL)

25 uur cursus Schematherapie Gevorderd Adolescenten (VGCt, FGzPT, NIP/NVO, NVvP) - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Eendaagse workshop Storytelling, basis en verdieping - lokatie:

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Groningen (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Winterswijk (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Training MBT(A) en Crisis - lokatie: Breda (NL)

EMDR voor psychotrauma: vierdaagse vervolgopleiding - lokatie: Arnhem (NL)

Vervolg EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Protocol Woede, Wrok en Wraak - lokatie: Groningen (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

EMDR Vervolgcursus - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Workshop 'Imaginaire Rescripting' - lokatie: Utrecht (NL)

ACT - lokatie: Eindhoven (NL)

Basisopleiding EMDR - lokatie: Den Dolder (NL)

Psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop 'Gezonde Volwassene' - lokatie: Utrecht (NL)

Interpersoonlijke psychotherapie bij depressie (I.P.T.) - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

NtVP Lezingen 2020 - lokatie: Breukelen (NL)

Workshop 'Ouderschematherapie' - lokatie: Utrecht (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

MBT en Adolescenten - lokatie: Breda (NL)

Ontdek biofeedback als praktische tool bij stressmanagement - lokatie: Amersfoort (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Groningen (NL)

Traumatische rouw - lokatie: Diemen (NL)

Vierdaagse vervolgopleiding EMDR bij Kinderen en Jeugd - lokatie: Arnhem (NL)

Psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Goes (NL)

Vervolgopleiding EMDR voor Volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP] - lokatie: Diemen (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, FGzPT, NIP/NVO, NVP, NVvP) - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitieve Gedragstherapie bij de behandeling van Perfectionisme - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

NIDA-training 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Hechtingsgerichte gezinstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Intensieve Opleiding Systeemtherapie Lorentzhuis - lokatie: Haarlem (NL)

Behavioral Parent Training Groningen, face to face variant (BPTG I) - lokatie: Assen (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; autisme, persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Vervolgcursus EMDR kind en jeugdigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Hechtingsgerichte systeemtherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop 'Schematherapie voor Chronische Depressies' - lokatie: Utrecht (NL)

Conversiestoornissen | Tweedaagse workshop - lokatie: Arnhem (NL)

Risicotaxatie in de klinische praktijk: training in de SAPROF - lokatie: Utrecht (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; van bejegening tot "echte"psychotherapie - 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus CBT-E Eetstoornissen - 2018 - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Breda (NL)

Medisch onverklaarde pijn (voorheen Chronisch a-specifieke pijnsyndromen) - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Behandeling van slaapproblemen - lokatie: Amersfoort (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

EMDR basisopleiding kind en jeugd - lokatie: Eelderwolde (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Eelderwolde (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Slaap: diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen - lokatie: Arnhem (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

EMDR bij preverbaal trauma - lokatie: Groningen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Workshop 'Meerstoelentechniek' - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Cursus Groep Schematherapie (GST) Advanced Level - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Verbindend Gezag ® en Geweldloos Verzet: van (on)macht naar kracht - lokatie: Haarlem (NL)

Cursus Socratisch Motiveren - lokatie: Arnhem (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Protocol Woede, Wrok en Wraak - verdieping - lokatie: Groningen (NL)

Training in de HCR-20: V3 - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Opfriscursus EMDR Basistraining - lokatie: Utrecht (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

Training Groep Schematherapie - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

EFT, escalerende koppels en geweld - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Diagnostiek en behandeling van volwassenen en ouderen met hersenletsel - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingsprofiel - lokatie: Utrecht (NL)

Verdiepingscursus traumadiagnostiek en EMDR therapie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR bij mensen met autisme: durf het aan! - lokatie: Utrecht (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR: vijfdaagse basisopleiding kinderen en jeudigen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus EMDR - lokatie: Amersfoort (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus EMDR - lokatie: Amersfoort (NL)