(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
Aanpassingsstoornis bij (ex)patiënten met kanker
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
Beloningssysteem voor kinderen: het winkeltje (e-learning)
Bipolaire Stoornissen
BSL e-learning ACT
BSL E-learning Behandeling van suïcidaal gedrag - Module 1: Theorie
BSL e-learning COMET voor volwassenen
BSL e-learning Problematische gehechtheid bij kinderen
BSL Geweldloos verzet in gezinnen
BSL Praktische hulpverlening aan KOPP-/KVO-kinderen en hun ouders
DSM 5
E-learning Analgetica
E-learning bipolaire stoornissen
E-learning DSM 5
E-learning DSM-5
E-learning eetstoornissen
E-learning Module 2: Hechtingsproblemen bij volwassenen
E-learning Ouder(s)ondersteuning
E-learning zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen
GGZ College - Eerste hulp bij psychische problemen
Motiverende gespreksvoering 1
Motiverende gespreksvoering 2
Motiverende gespreksvoering 3
Motiverende gespreksvoering 4
NIP-Webinar ethiek – Betrokkenen van de psycholoog
Privacy en informatieveiligheid
PsyXpert 2017-3, module 1
PsyXpert 2017-3, module 2
PsyXpert 2017-3, module 3
PsyXpert 2017-3, module 4
PsyXpert 2017-4, module 1
PsyXpert 2017-4, module 2
PsyXpert 2017-4, module 3
PsyXpert 2017-4, module 4
PsyXpert 2018-1, module 1
PsyXpert 2018-1, module 2
PsyXpert 2018-1, module 3
PsyXpert 2018-1, module 4
PsyXpert 2018-2, module 1
PsyXpert 2018-2, module 2
PsyXpert 2018-2, module 3
PsyXpert 2018-2, module 4
PsyXpert 2018-3, module 1
PsyXpert 2018-3, module 2
PsyXpert 2018-3, module 3
PsyXpert 2018-3, module 4
PsyXpert 2018-4, module 1
PsyXpert 2018-4, module 2
PsyXpert 2018-4, module 4
PsyXpert 2019-1, module 1
PsyXpert 2019-1, module 2
PsyXpert 2019-1, module 3
PsyXpert 2019-1, module 4
PsyXpert 2019-2, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-3, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-4, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2020-1, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2020-2, modules 1 t/m 4
Scholingsprogramma 'Die Past Hier Niet'
suicide preventie
Suïcidepreventie
Suïcidepreventie
Suïcidepreventie in de KJP
Suïcidepreventie in de praktijk
Van DSM IV naar DSM-5
Van DSM IV naar DSM-5 e-learning
Verbindende gesprekstechniek - In gesprek met psychose
Webinar - Probleemanalyses in de praktijk
Webinar - Vastlopen bij chronische depressie, en dan?
Webinar "Geraakt door huiselijk geweld: De kracht van een kalm brein in de communicatie over huiselijk geweld."
Webinar Cognitieve technieken bij kinderen en jongeren
Webinar COMET voor negatief zelfbeeld bij volwassenen
Webinar De Rechtbanktechniek Revisited
Webinar Esther Perel
Webinar Evidence in je practice
Webinar Exposure: over het combineren van exposuretechnieken binnen en buiten de behandelkamer
Webinar Fine Tuning Imaginatie Rescripting
Webinar Het gedragsexperiment - hoe krijg je actie in therapie
Webinar Mindfulness-based interventies bij kinderen, jongeren en volwassenen: het hoe en waarom
Webinar Preventieve Cognitieve Training
Webinar Schematherapie: stapsgewijs experiëntieel werken in de dagelijkse praktijk
Webinar: Moeizaam lopende EMDR-behandelingen: over oorzaken en oplossingen

Conversiestoornissen | Tweedaagse workshop - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus ‘Behandelprotocol bij psychische klachten na COVID-19 opname’ - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus ‘Behandelprotocol bij psychische klachten na COVID-19 opname’ - lokatie: Arnhem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Groningen (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Diagnostische dilemma's: Psychologische bijwerkingen van voorgeschreven medicatie - lokatie: Amsterdam (NL)

Directe US-Herevaluatietechnieken - lokatie: Groningen (NL)

introductiecursus Acceptance en Commitment Therapie (ACT) - lokatie: Rotterdam (NL)

Summerschool 2020: Zigeving in de GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Groningen (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

IMH cursus 5: Ouder-kind behandeling - lokatie: Utrecht (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Breda (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Winterswijk (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Nijmegen (NL)

Workshop 'Schematherapeutische Technieken' - lokatie: Hilversum (NL)

Basiscursus EMDR - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus 'Triple problematiek: LVB, verslaving en een psychische stoornis' - lokatie: Arnhem (NL)

MBT en Groepstherapie - lokatie: Breda (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Utrecht (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Religie en spiritualiteit - zingeving en de psyche - lokatie: Utrecht (NL)

Training MBT(A) en Crisis - lokatie: Assen (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

De Kracht van Kort - lokatie: Drachten (NL)

EMDR Vervolgopleiding (volwassenen) - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus EMDR (volwassenen) - lokatie: Amersfoort (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) bij depressie - lokatie: Utrecht (NL)

Tweedaagse cursus Acceptance & Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Wetenschappelijk Middagprogramma Rijnmond voorjaar 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

25 uur cursus Schematherapie Gevorderd Adolescenten (VGCt, FGzPT, NIP/NVO, NVvP) - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

EFT Plus - the Path to Deepen Attunement - lokatie: Oisterwijk (NL)

HKT-R: risicotaxatie en behandelevaluatie - lokatie: Eindhoven (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis - lokatie: Utrecht (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis - lokatie: Utrecht (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, FGzPT, NIP/NVO, NVP, NVvP) - lokatie: Eindhoven (NL)

3Di training - lokatie: Duivendrecht (NL)

Basiscursus EMDR kind en jeugd - lokatie: Amsterdam (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

CGT vervolgcursus 2020/2021 - lokatie: Arnhem (NL)

specialistische vervolg cursus 7 dagen - lokatie: Utrecht (NL)

Supervisie betekenisvol inzetten - lokatie: Eindhoven (NL)

Supervisorencursus VGCt - lokatie: Arnhem (NL)

50 uur Schematherapie Basis en Gevorderd (FGzPT en NVvP) - lokatie: Eindhoven (NL)

Affectfobietherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Bergwandelen voor zorgprofessionals. Een ervaringsgerichte verdieping in natuur, zingeving, en professionaliteit in de (geestelijke) gezondheidszorg. - lokatie: Krün (DE)

EMDR Basiscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Functieanalyse en Betekenisanalyse binnen (G)CGt: update en state-of-the-art - lokatie: Arnhem (NL)

Hechtingsgerichte systeemtherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Lichamelijke aspecten van trauma en gehechtheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Deventer (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Theoretisch technische hoofdcursus systeemtherapie, inclusief 12 uur wetenschap - lokatie: Utrecht (NL)

Training Groep Schematherapie - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Zingevingsgerichte groepstherapie voor mensen met kanker - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding Psychotrauma voor BIG (i.o.) - lokatie: Diemen (NL)

Basistraining Emotionally Focused Therapy - lokatie: Nieuwegein (NL)

Eendaagse cursus ‘EMDR 2.0’ - lokatie: Utrecht (NL)

EFT Plus - the Path to Deepen Attunement - lokatie: Oisterwijk (NL)

FARE - Forensisch Ambulante Risico Evaluatie - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Trauma bij kinderen | 4 september 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Verdiepingscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

"Houd me vast"-training - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Verdieping in de identiteitsgerichte psychotraumatherapie IOPT) en de traumaopstellingsmethode naar Franz Ruppert - lokatie: Culemborg (NL)

Emotionele ontwikkeling in relatie tot probleemgedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Evidence-Based behandelingen bij PTSS; Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma - lokatie: Arnhem (NL)

Schematherapie in groepen (Verdiepende booster met experiëntiële technieken) - lokatie: Amsterdam (NL)

Vervolg EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Basiscursus Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

IMH cursus 3-G: Observatie van de ouder-kindrelatie/babyobservatie (IMH-generalist) - lokatie: Utrecht (NL)

Je klinische intuïtie verder ontwikkelen - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Schematherapie - vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Supervisorencursus VGCt - lokatie: Arnhem (NL)

Training in de HCR-20: V3 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Regiebehandelaar in de GGZ - lokatie: Wageningen (NL)

25 uur cursus Schematherapie in Groepen (VGCt, RV, FGzPt) - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek en behandeling van gecompliceerde rouw - lokatie: Utrecht (NL)

Mentalisatie Bevorderende Therapie in gezinnen en systemen (MBT-F) - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie - vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Slapende Honden Level II - lokatie: Doorn (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

Cursus derde generatie gedragstherapie en depressie - lokatie: Zwolle (NL)

De therapeutische relatie 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR therapie voor traumagerelateerde klachten bij mensen met een laag IQ of autisme. - lokatie: Amersfoort (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Vierdaagse basisopleiding volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

IMH cursus 2: Ontwikkeling en pathologie in de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Utrecht (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

PSYQ - SCID-5 training - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Rotterdam (NL)

Wvggz - lokatie: Amsterdam (NL)

Zwangerschap en Mental Health - lokatie: Ede (NL)

25 uur cursus Schematherapie Gevorderd Adolescenten (VGCt, FGzPT, NIP/NVO, NVvP) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

De Kracht van Kort - lokatie: Den Haag (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Emotionele ontwikkeling in relatie tot probleemgedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Psychopathologie bij ouderen (de psychiatrische diagnostiek bij ouderen) - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Slapende Honden Behandelmethode voor chronisch getraumatiseerde kinderen - lokatie: Amersfoort (NL)

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

13e EMDR congres (2020) - lokatie: Amersfoort (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Edinburgh: De Persoon(lijkheid) - lokatie: Edinburgh (GB)

Integratieve Theoriegestuurde Psychodiagnostiek - lokatie: Montaione (IT)

Affect Fobie Therapie - lokatie: Utrecht (NL)

Eendaagse workshop Storytelling, basis en verdieping - lokatie:

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Groningen (NL)

Nascholing psychiatrie 18 maart 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

PITSTOP suïcidepreventietraining - lokatie: Enschede (NL)

Verzameldwang; diagnostiek en behandeling - lokatie: Amersfoort (NL)

Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok en Wraak - lokatie:

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Groningen (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Winterswijk (NL)

MBT-F - lokatie: Breda (NL)

PCNHN opleiden in ontwikkeling, ontwikkeling in opleiden - lokatie: Schagen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Ede (NL)

Tweedaagse introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Bergen (NL)

videofeedbackbehandeling bij trauma en traumatische gehechtheid - lokatie: Dordrecht (NL)

2 daagse workshop Experientiele Technieken Schematherapie - lokatie:

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Lichaamsgericht Mentaliseren - lokatie: Zeist (NL)

Cursus Hervonden herinneringen aan trauma - de stand van zaken - lokatie: Arnhem (NL)

'Houd me vast'-training voor ouders met jonge kinderen (<10 jaar) - lokatie: Utrecht (NL)

IMH cursus 8: Behandelen ouder-kindrelatie bij ouder(s) met persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Positieve Psychologie - lokatie: Nijmegen (NL)

Schematherapie en EMDR: een goede combinatie - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie, 50 uurs vervolgcursus VGCt en Register Schematherapie - lokatie: Nijmegen (NL)

Training MBT(A) en Crisis - lokatie: Breda (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Groningen (NL)

Motiverende gespreksvoering voor supervisoren VGCt - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Congres Lichaamsgericht werken bij trauma met specifieke focus op Sensorimotor Psychotherapy - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR voor psychotrauma: vierdaagse vervolgopleiding - lokatie: Arnhem (NL)

NVPO Congres 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolg EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

3-daagse cursus 'behandeling van vroegkinderlijk chronisch trauma en dissociatie' - lokatie: Putten (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) 2020 - lokatie: Poortugaal (NL)

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 4e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 4e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Kortdurende interventies bij kinderen en jongeren volgens het PrOP model - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Focusing - lokatie: Eindhoven (NL)

Persoonlijkheidsproblematiek bij mensen met licht verstandelijke beperking (LVB) - lokatie: Utrecht (NL)

Protocol Woede, Wrok en Wraak - lokatie: Groningen (NL)

Supervisie geven aan therapeuten in opleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse cursus Intensieve Behandeling PTSS met (Imaginaire) Exposure en EMDR (inclusief 2 stagedagen bij PSYTREC) - lokatie: Bilthoven (NL)

25 uur cursus Schematherapie voor Gevorderden (VGCt) - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Beknopte eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP) - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Grijs en van de wijs - lokatie: Amersfoort (NL)

Omarm de complexiteit van psychische aandoeningen bij jong en oud/ Embracing the complexity of mental health conditions: for young andold - lokatie: Amsterdam (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Congres - Veerkracht - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR Vervolgcursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Forensische verslavingszorg: Een visie op verslaving en zorg - lokatie: Rotterdam (NL)

ICPR2020: Interdisciplinary Conference for Psychedelic Research - lokatie: Haarlem (NL)

Introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Zuidlaren (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Wageningen (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Wageningen (NL)

Tweedaagse cursus EMDR en eetstoornissen - lokatie: Arnhem (NL)

Vervolgcursus EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop 'Imaginaire Rescripting' - lokatie: Utrecht (NL)

ACT - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basisopleiding EMDR - lokatie: Den Dolder (NL)

ISPPP: International Symposium on Psychedelics in Psychiatry and Psychotherapy - lokatie: Haarlem (NL)

Kinderen met ernstige onbegrepen lichamelijke klachten - lokatie: Amsterdam (NL)

MMPI uitgelicht! - lokatie:

Neuropsychologische diagnostiek bij kinderen - lokatie: Utrecht (NL)

Psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Specialisatie Focusing in Therapie - lokatie: Groningen (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Supervisorencursus VGCt - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop 'Gezonde Volwassene' - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Theraplay & MIM - lokatie: Breda (NL)

Basisopleiding Groepsgerichte Schematherapie bij adolescenten en jongvolwassenen - lokatie: Arnhem (NL)

Congres de vaderfactor - lokatie: Utrecht (NL)

Interpersoonlijke psychotherapie bij depressie (I.P.T.) - lokatie: Amsterdam (NL)

opleiding rapporteur NIFP: civielrechterlijk rapporteur - lokatie: Utrecht (NL)

Overlevingsreacties tijdens en na seksueel geweld - lokatie: Utrecht (NL)

Stalking Risk Profile: risicotaxatie en management bij stalkers - lokatie: Utrecht (NL)

Verdiepingstraining Emotionally Focused Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Visuele Problemen na NAH - lokatie: Barneveld (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the Teachers 26 maart en 21 april 2020 - lokatie: Ede (NL)

Tweedaagse cursus Acceptance & Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

NtVP Lezingen 2020 - lokatie: Breukelen (NL)

Stalking Risk Profile: risicotaxatie en management bij stalkers - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Training Peer Support - lokatie: Utrecht (NL)

Vrijheid en veiligheid - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Vrijheid en veiligheid (ggz) - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Workshop 'Ouderschematherapie' - lokatie: Utrecht (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Congres (Psycho)Trauma 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Diagnostiek en Behandeling van Dwang, Preoccupaties en Rituelen bij Autisme - lokatie: Utrecht (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Vierdaagse basisopleiding volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

MBT en Adolescenten - lokatie: Breda (NL)

Ontdek biofeedback als praktische tool bij stressmanagement - lokatie: Amersfoort (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Culemborg (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Culemborg (NL)

Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Groningen (NL)

Traumatische rouw - lokatie: Diemen (NL)

VERVOLGCURSUS SCHEMATHERAPIE Cluster C persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Eindhoven (NL)

Vierdaagse vervolgopleiding EMDR bij Kinderen en Jeugd - lokatie: Arnhem (NL)

Werkbegeleiding en supervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Forensisch Psychiatrisch Symposium: Het Naspel - lokatie: Groningen (NL)

Affect Fobie Therapie (AFT) - Vervolgopleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie:

CGT vervolgcursus 2020/2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Cognitieve therapie in de diepte - KP - lokatie: Utrecht (NL)

De Kracht van Kort - lokatie: Drachten (NL)

EMDR bij ouderen - lokatie: Amsterdam (NL)

Klachten en tuchtrecht in de zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass EFT & Seks - lokatie: Utrecht (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Goes (NL)

Schematherapie en EMDR: een goede combinatie - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium en oratie prof. dr. Geert Smid "De nalatenschap van verlies en trauma voor het individu, gezin en samenleving; implicaties voor psychische gezondheid" - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgopleiding EMDR voor Volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP] - lokatie: Diemen (NL)

EMDR - Vervolgtraining - lokatie: Amersfoort (NL)

IMH cursus 2: Ontwikkeling en pathologie in de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na trauma - lokatie: Ede (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsstoornissen vervolg op en verdieping van eerdere 4-daagse cursus - lokatie: De Cocksdorp (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, FGzPT, NIP/NVO, NVP, NVvP) - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitieve Gedragstherapie bij de behandeling van Perfectionisme - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na trauma - lokatie: Ede (NL)

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Trauma bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Amersfoort (NL)

Cursus ‘Het belang van gehechtheidsstijl in therapie’ - lokatie: Arnhem (NL)

EMDR bij preverbaal trauma - lokatie: Amersfoort (NL)

Jaarlijks Congres - Seksueel geweld - lokatie: Utrecht (NL)

Lichaamsgerichte interventies - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na trauma - lokatie: Ede (NL)

NIDA-training 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Supervisorencursus VGCt - lokatie: Arnhem (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie Kind en Jeugd (100 uur) - lokatie: Amersfoort (NL)

Cursus 'EuREKA: EmotieREgulatie training bij Kinderen en Adolescenten' - lokatie: Arnhem (NL)

Donderdagbijeenkomst met Ellen Laan – Seksualiteit bespreekbaar maken - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Arnhem (NL)

Training voor praktijkopleiders, supervisoren en werkbegeleiders - lokatie:

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus schematherapie (25 uur) - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Utrecht (NL)

De Kracht van Kort - lokatie: Drachten (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

SCID 5: Gestructureerd klinisch interview voor DSM-5 - lokatie: Eindhoven (NL)

Update Vervolgtraining EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Vervolgcursus EMDR - lokatie: Eindhoven (NL)

Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok en Wraak - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Studiedag Monica McGoldrick - lokatie: Utrecht (NL)

Training Peer Support - lokatie: Utrecht (NL)

Wetenschappelijk Middagprogramma Rijnmond voorjaar 2020 - lokatie: Poortugaal (NL)

Cognitieve Gedragstherapie bij de behandeling van Perfectionisme - lokatie: Amsterdam (NL)

Going strong and getting stronger (self help for sexual dysfunction) - lokatie: Heerlen (NL)

Vervolgcursus Persoonlijkheidsproblematiek en trauma (50 uur) - lokatie: Utrecht (NL)

Wetenschappelijk referaat: “Interventies bij therapieresistente positieve, negatieve symptomen en cognitieve symptomen bij schizofrenie" - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis - lokatie: Amsterdam (NL)

Fasegericht schematherapie in de groep bij cliënten met cluster C persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Maastricht (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Nijkerk (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Nijkerk (NL)

EMDR en Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus Schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie:

Parent-Child Interaction Therapy initial workshop (therapeuten opleiding) - lokatie: Duivendrecht (NL)

Referaat oktober: Geweld in afhankelijkheidsrelaties - lokatie: Groningen (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Acceptance en Commitment Therapie in de groep - lokatie: Bergen (NL)

Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders - lokatie: Utrecht (NL)

Positieve Supervisie en Intervisie - lokatie: Groningen (NL)

De Kracht van Kort - lokatie: Drachten (NL)

'Houd me vast'-training voor therapeuten met hun partner - lokatie: Oost-, West- en Middelbeers (NL)

EMDR en de behandeling van weerbarstige dranggedrag - lokatie: Amersfoort (NL)

Intensieve Opleiding Systeemtherapie Lorentzhuis - lokatie: Haarlem (NL)

Emotion-Focused Therapy level I - lokatie: Eindhoven (NL)

4-daagse Neurofeedback cursus bij ADHD en slaapproblemen - lokatie: Nijmegen (NL)

Behandelen van chronische depressie met CBASP - lokatie: Amsterdam (NL)

Behavioral Parent Training Groningen, face to face variant (BPTG I) - lokatie: Assen (NL)

IMH cursus 2: Ontwikkeling en pathologie in de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; autisme, persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Lichaamsgerichte interventies voor (verbaal werkende) psychotherapeuten. Vervolg. - lokatie: Amsterdam (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Vervolgcursus EMDR kind en jeugdigen - lokatie: Amsterdam (NL)

ADHD Netwerk - 53e Netwerkmeeting - lokatie: Vlaardingen (NL)

Anorexia - lokatie: Amersfoort (NL)

Basistraining Schematherapie - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Co-BEPP, kort en krachtig - lokatie: Rotterdam (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

Expertreeks neuropsychiatrie bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Fasegerichte Groepschematherapie (FGST) voor Cluster B Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Maastricht (NL)

Neuropsychologie en Neuropsychiatrie - lokatie: Utrecht (NL)

Neuropsychologie en Neuropsychiatrie - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teachers 26 maart en 21 april 2020 - lokatie: Ede (NL)

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie met een accent op werken met kinderen en jeugdigen Accare 2019-2020 - lokatie: Assen (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus schematherapie 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

CGT bij cliënten met een negatief zelfbeeld - lokatie: Amsterdam (NL)

Congres Behandeling van Trauma | 27 maart 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR en Schematherapie: goed te combineren! - lokatie: Arnhem (NL)

Kasteeltraining EMDR vervolgtraining voor volwassenen - lokatie: Oegstgeest (NL)

Masterclass Emotion-Focused-Therapy for Generalized Anxiety Disorder - lokatie: Eindhoven (NL)

PA!N Congres - pijn, ketenzorg en levensloop - lokatie: Groningen (NL)

Vervolgcursus EMDR (4,5 dagen) - lokatie: Den Dolder (NL)

Workshop 'Schematherapie voor Chronische Depressies' - lokatie: Utrecht (NL)

Alternatief model voor persoonlijkheidsstoornissen (AMPD): state of the art en klinische toepassing - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Conversiestoornissen | Tweedaagse workshop - lokatie: Arnhem (NL)

Eendaagse cursus ‘EMDR 2.0’ - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Begeleiding van autisme bij (jong)volwassenen - lokatie: Amersfoort (NL)

Cognitieve gedragstherapie bij chronische insomnie (CGT-i) - Basiscursus - lokatie: Assen (NL)

Risicotaxatie in de klinische praktijk: training in de SAPROF - lokatie: Utrecht (NL)

Somatische dissociatie & chronische pijn met EMDR - lokatie: Groningen (NL)

Tweedaagse cursus eetproblemen bij jonge kinderen; diagnostiek en behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Wetenschappelijk referaat: “Hoe schadelijk is uw manie voor u en uw naasten?’; Gedeelde besluitvorming over antidepressiva bij bipolaire depressie" - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; van bejegening tot "echte"psychotherapie - 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus CBT-E Eetstoornissen - 2018 - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Behandeling van het prikkelbaredarmsyndroom met technieken uit de hypnose - lokatie: Utrecht (NL)

Blended cursus Dyslexie in het voortgezet onderwijs - lokatie: Amersfoort (NL)

hechtingsgerichte gezinstherapie met 'Een Taal Erbij' - lokatie: Weesp (NL)

Jaarlijks Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen - lokatie: Utrecht (NL)

Supervisorencursus VGCt - lokatie: Arnhem (NL)

Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok en Wraak - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Theraplay & MIM: Stap één voor certificatie tot Theraplay therapeut - lokatie: Utrecht (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Breda (NL)

Medisch onverklaarde pijn (voorheen Chronisch a-specifieke pijnsyndromen) - lokatie: Amsterdam (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Behandeling van slaapproblemen - lokatie: Amersfoort (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

EMDR basisopleiding kind en jeugd - lokatie: Eelderwolde (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Eelderwolde (NL)

IMH module 3-S: Observeren van de ouder-kindrelatie/baby-observatie - lokatie: Utrecht (NL)

Neuropsychologische diagnostiek bij kinderen - de hoofdlijnen - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing ARQ Centrum '45 | Deliberate practice - lokatie: Diemen (NL)

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: De Koog (NL)

Slaap: diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen - lokatie: Arnhem (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Dialectische Gedragstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding IMH-Specialist module 6: Trauma binnen de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

Oplossingsgerichte therapie met speciale aandacht voor kinderen, jeugdigen en systemen - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Rotterdam (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Training Peer Support - lokatie: Utrecht (NL)

Blended cursus Cognitieve gedragstherapie met de Socratische dialoog - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie:

De Kracht van Kort - lokatie: Drachten (NL)

EMDR bij preverbaal trauma - lokatie: Groningen (NL)

opleiding rapporteur NIFP: specifiek deel volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Positieve Psychologie - lokatie: Nijmegen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Studiebijeenkomst 'Woede, geweld en levensbeschouwing' - lokatie: Utrecht (NL)

Terugkomdag Workshop Woede Wrok en Wraak - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop 'Meerstoelentechniek' - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Update werken met de verhalenmethode - lokatie:

Workshop EMDR bij seksueel geweld - lokatie: Amersfoort (NL)

Imaginaire Exposure voor EMDR therapeuten - lokatie: Utrecht (NL)

IMH cursus 4: Kortdurende focusgerichte interventies - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie bij adolescenten voor gevorderden - lokatie: Zaandam (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: De Koog (NL)

Vervolgcursus Schematherapie - lokatie: Amsterdam nog niet bekend (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Jaarssymposium Depressie - lokatie: Amersfoort (NL)

Cursus Groep Schematherapie (GST) Advanced Level - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Diagnostiek en behandeling van gecompliceerde rouw - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingsprofiel - lokatie: Utrecht (NL)

PITSTOP suïcidepreventietraining - lokatie: Enschede (NL)

Compassietraining voor zorgprofessionals: Mindfulness-Based Compassionate Living | MBCL - lokatie: Groningen (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Werkbegeleiding en supervisie - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Verdiepingscursus - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Schematherapie - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Verbindend Gezag ® en Geweldloos Verzet: van (on)macht naar kracht - lokatie: Haarlem (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie:

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass EFT & Trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Verdiepingscursus psychopathologie - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus Socratisch Motiveren - lokatie: Arnhem (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

Verrassende interventies bij behandeling van depressie, angst en trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and commitment therapy | Verdieping - lokatie: Groningen (NL)

Fasegerichte Groepschematherapie (FGST) voor Cluster B Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Maastricht (NL)

Introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Zuidlaren (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

Praktische psychofarmacologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2020 - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Verdieping psychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie:

VERVOLGCURSUS SCHEMATHERAPIE Cluster C persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Eindhoven (NL)

Acceptance and Commitment Therapie Vervolg - lokatie: Eindhoven (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) - lokatie: Eindhoven (NL)

Protocol Woede, Wrok en Wraak - verdieping - lokatie: Groningen (NL)

PSYQ - SCID-5 training - lokatie: Amsterdam (NL)

Tweedaagse vervolgcursus ACT - lokatie: Zwolle (NL)

Positieve psychologie – de toepassingen - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Peer Support - lokatie: Utrecht (NL)

Training in de HCR-20: V3 - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR binnen de forensische psychiatrie: net even anders - lokatie: Utrecht (NL)

Fasegericht schematherapie in de groep bij cliënten met cluster C persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Maastricht (NL)

GGZcongressen | Schematherapie - lokatie: Doorn (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: nieuwe aandachtsgebieden - lokatie: Apeldoorn (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

De Kracht van Kort - lokatie: Den Haag (NL)

Diagnostiek bij Persoonlijkheidsstoornissen I - lokatie: Amsterdam (NL)

opleiding rapporteur NIFP: specifiek deel jeugd straf - lokatie: Utrecht (NL)

Singer Symposium - Contact! - lokatie: Laren (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Basis van ‘Mentalization based treatment’ - lokatie: Arnhem (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie:

Opfriscursus EMDR Basistraining - lokatie: Utrecht (NL)

Training Peer Support - lokatie: Utrecht (NL)

Doodsangst bespreken in de behandeling - lokatie: Eindhoven (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

Training Groep Schematherapie - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

25 uur cursus Schematherapie Gevorderd Adolescenten (VGCt, FGzPT, NIP/NVO, NVvP) - lokatie: Rosmalen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Workshop EMDR bij SOLK - lokatie: Nieuwegein (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

een nieuwe theorie over narcisme - lokatie: Zwolle (NL)

EFT, escalerende koppels en geweld - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Differentiaal diagnostiek dissociatieve stoornissen, ernstige persoonlijkheidsstoornissen,nabootsing - lokatie: Utrecht (NL)

Intensieve Opleiding Systeemtherapie Lorentzhuis - lokatie: Haarlem (NL)

Schematherapie - vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Vervolgcursus schematherapie voor persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Amstelveen (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Zwolle (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Amsterdam (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Amsterdam (NL)

Hechtingsgerichte systeemtherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Psychische problemen bij mensen met een matige of ernstige verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Rotterdam (NL)

Vervolgopleiding EMDR bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Werkbegeleiding en supervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Amsterdam (NL)

Profielopleiding Ouderenpsycholoog - lokatie: Amsterdam (NL)

Vervolg EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie:

Emotionele ontwikkeling in relatie tot probleemgedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Vierdaagse basisopleiding volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Scott D. Miller : GO FIT ! Improve your client's engagement in therapy, get better results and reach your clinical best ! - lokatie: Amsterdam (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Neuropsychologische diagnostiek in de psychogeriatrie en ouderenpsychiatrie - lokatie: Utrecht (NL)

Oplossingsgericht werken bij suïcidaal gedrag - lokatie: Utrecht (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie - 100 uur - lokatie: Groningen (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Vierdaagse basisopleiding volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Protocol Woede, Wrok en Wraak - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basis EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Congres Lichaamsgericht werken bij trauma met specifieke focus op Sensorimotor Psychotherapy - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek en behandeling van volwassenen en ouderen met hersenletsel - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostisch onderzoek bij autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Arnhem (NL)

Ontwikkelingsprofiel - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding IMH-Specialist module 6: Trauma binnen de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

CGT vervolgcursus 2020/2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Breda (NL)

Verdiepingscursus traumadiagnostiek en EMDR therapie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus voor mindfulness trainers: Mindfulness voor kinderen en pubers met ADHD/ASS en hun ouders - lokatie: Amsterdam (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Autismespectrumstoornissen bij vrouwen - lokatie: Arnhem (NL)

CGT vervolgcursus 2020/2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie volwasenen en ouderen - lokatie: Zwolle (NL)

Conversiestoornissen | Tweedaagse workshop - lokatie: Arnhem (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Vierdaagse basisopleiding volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Amsterdam (NL)

Behandeling complexe dissociatieve stoornissen - fase 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Tweedaagse cursus Acceptance & Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

IMH cursus 4: Kortdurende focusgerichte interventies - lokatie: Utrecht (NL)

Supervisie geven aan therapeuten in opleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Verdieping psychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie:

Verrassende interventies bij behandeling van depressie, angst en trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek, begeleiding en behandeling van suïcidaliteit bij mensen met een VB - lokatie: Utrecht (NL)

Lichamelijke aspecten van trauma en gehechtheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Ontdek biofeedback als praktische tool bij stressmanagement - lokatie: Amersfoort (NL)

Supervisorencursus VGCt - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass EFT & Trauma - lokatie: Utrecht (NL)

20e Nationaal Autisme Congres - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR bij mensen met autisme: durf het aan! - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie - vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Verdiepingscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek van verslaving voor de specialist - lokatie: Utrecht (NL)

Emotieregulatie en transdiagnostische CGT bij kinderen en adolescenten - lokatie: Amsterdam (NL)

Verdiepingscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus EMDR kind en jeugdigen - lokatie:

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

CGT vervolgcursus 2020/2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Diagnostiek en behandeling van gecompliceerde rouw - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR bij ouderen - lokatie: Amsterdam (NL)

FARE - Forensisch Ambulante Risico Evaluatie - lokatie: Utrecht (NL)

Neuropsychologische diagnostiek bij kinderen - de hoofdlijnen - lokatie: Utrecht (NL)

Preconference workshop 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

Schematherapie en EMDR: een goede combinatie - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus EMDR kind en jeugd - lokatie:

EMDR: vijfdaagse basisopleiding kinderen en jeudigen - lokatie: Utrecht (NL)

Dialectische Gedragstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Emotionele ontwikkeling in relatie tot probleemgedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Co-BEPP, kort en krachtig - lokatie: Rotterdam (NL)

Psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Willemstad (BQ)

Basiscursus EMDR - lokatie: Amersfoort (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus EMDR volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus 'EuREKA: EmotieREgulatie training bij Kinderen en Adolescenten' - lokatie: Arnhem (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Praktische psychofarmacologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Congres: Behandelen van angststoornissen: meer dan protocollen en richtlijnen - 18 juni 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

Conversiestoornissen | Tweedaagse workshop - lokatie: Arnhem (NL)

Tweedaagse cursus Acceptance & Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie - 100 uur - lokatie: Groningen (NL)

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Zwolle (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

CGT vervolgcursus 2020/2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Verdieping psychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie:

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Amsterdam (NL)

Protocol Woede, Wrok en Wraak - lokatie: Groningen (NL)

Vervolg EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Hechtingsgerichte systeemtherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Tweedaagse cursus EMDR en eetstoornissen - lokatie: Arnhem (NL)

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus Schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

CGT vervolgcursus 2020/2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus EMDR - lokatie: Amersfoort (NL)

Basiscursus Schematherapie - lokatie: Amersfoort (NL)

Conversiestoornissen | Tweedaagse workshop - lokatie: Arnhem (NL)