SUPERVISOREN CURSUS VGCT - lokatie: Assen (NL)

Training Eye Movement Dual Task [EMDT] - lokatie: Eindhoven (NL)

(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
Aanpassingsstoornis bij (ex)patiënten met kanker
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
Beloningssysteem voor kinderen: het winkeltje (e-learning)
Bipolaire Stoornissen
BSL e-learning ACT
BSL E-learning Behandeling van suïcidaal gedrag - Module 1: Theorie
BSL e-learning COMET voor volwassenen
BSL e-learning Problematische gehechtheid bij kinderen
BSL Geweldloos verzet in gezinnen
BSL Praktische hulpverlening aan KOPP-/KVO-kinderen en hun ouders
DSM 5
E-learning Analgetica
E-learning bipolaire stoornissen
E-learning DSM 5
E-learning DSM-5
E-learning eetstoornissen
E-learning Module 2: Hechtingsproblemen bij volwassenen
E-learning Ouder(s)ondersteuning
E-learning zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen
GGZ College - Eerste hulp bij psychische problemen
Motiverende gespreksvoering
NIP-Webinar ethiek – Betrokkenen van de psycholoog
Privacy en informatieveiligheid
PsyXpert 2017-2, module 1
PsyXpert 2017-2, module 2
PsyXpert 2017-2, module 3
PsyXpert 2017-2, module 4
PsyXpert 2017-3, module 1
PsyXpert 2017-3, module 2
PsyXpert 2017-3, module 3
PsyXpert 2017-3, module 4
PsyXpert 2017-4, module 1
PsyXpert 2017-4, module 2
PsyXpert 2017-4, module 3
PsyXpert 2017-4, module 4
PsyXpert 2018-1, module 1
PsyXpert 2018-1, module 2
PsyXpert 2018-1, module 3
PsyXpert 2018-1, module 4
PsyXpert 2018-2, module 1
PsyXpert 2018-2, module 2
PsyXpert 2018-2, module 3
PsyXpert 2018-2, module 4
PsyXpert 2018-3, module 1
PsyXpert 2018-3, module 2
PsyXpert 2018-3, module 3
PsyXpert 2018-3, module 4
PsyXpert 2018-4, module 1
PsyXpert 2018-4, module 2
PsyXpert 2018-4, module 4
PsyXpert 2019-1, module 1
PsyXpert 2019-1, module 2
PsyXpert 2019-1, module 3
PsyXpert 2019-1, module 4
PsyXpert 2019-2, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-3, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-4, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2020-1, modules 1 t/m 4
Scholingsprogramma 'Die Past Hier Niet'
suicide preventie
Suïcidepreventie
Suïcidepreventie
Suïcidepreventie in de KJP
Suïcidepreventie in de praktijk
Van DSM IV naar DSM-5
Van DSM IV naar DSM-5 e-learning
Verbindende gesprekstechniek - In gesprek met psychose
Webinar - Probleemanalyses in de praktijk
Webinar - Vastlopen bij chronische depressie, en dan?
Webinar "Geraakt door huiselijk geweld: De kracht van een kalm brein in de communicatie over huiselijk geweld."
Webinar Cognitieve technieken bij kinderen en jongeren
Webinar COMET voor negatief zelfbeeld bij volwassenen
Webinar De Rechtbanktechniek Revisited
Webinar Evidence in je practice
Webinar Exposure: over het combineren van exposuretechnieken binnen en buiten de behandelkamer
Webinar Fine Tuning Imaginatie Rescripting
Webinar Het gedragsexperiment - hoe krijg je actie in therapie
Webinar Mindfulness-based interventies bij kinderen, jongeren en volwassenen: het hoe en waarom
Webinar Preventieve Cognitieve Training
Webinar Schematherapie: stapsgewijs experiëntieel werken in de dagelijkse praktijk
Webinar: Moeizaam lopende EMDR-behandelingen: over oorzaken en oplossingen

Attachement Based Family Therapy (ABFT) - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training MBT(A) en Crisis - lokatie: Assen (NL)

Werken met het trauma- overlevings- en gezonde deel in het therapeutisch proces - lokatie: Culemborg (NL)

Basiscursus Dialectische Gedragstherapie voor jongeren (DGT-J) - lokatie: Oegstgeest (NL)

Meerdaagse cursus Integratieve persoonlijkheidsdiagnostiek en indicatiestelling - lokatie: Utrecht (NL)

Training in Exposure voor patiënten met PTSS - lokatie: Breda (NL)

Verdieping psychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Behavioral Parent Training Groningen, face to face variant (BPTG I) - lokatie: Hengelo (NL)

Cognitieve Gedragstherapie bij de behandeling van Perfectionisme - lokatie: Amsterdam (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Kortdurende interventies bij kinderen en jongeren volgens het PrOP model - lokatie: Voorburg (NL)

Oplossingsgerichte therapie met speciale aandacht voor kinderen, jeugdigen en systemen - lokatie: Goes (NL)

Professioneel redeneren tbv geïntegreerde jeugdhulp - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Workshop 'Schematherapeutische Technieken' - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus CBT-E Eetstoornissen - 2018 - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie volwasenen en ouderen - lokatie: Zwolle (NL)

IMH cursus 2: Ontwikkeling en pathologie in de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Groningen (NL)

1-Jarige Opleiding VCT-Expert Level 1 en VCT-Master CELEVT - lokatie: Amstelveen (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Basiscursus EMDR kind en jeugd - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding Psychotrauma voor BIG (i.o.) - lokatie: Diemen (NL)

Basistraining Oplossingsgerichte Gespreksvoering - lokatie: Soesterberg (NL)

Cursus voor mindfulness trainers: Mindfulness voor kinderen en pubers met ADHD/ASS en hun ouders - lokatie: Amsterdam (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Vierdaagse basisopleiding volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Forensische Masterclasses Davos - lokatie: Davos Platz (CH)

Geweldloos verzet (4-daagse) - lokatie: Barendrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Verslavingsproblematiek - 2e editie - lokatie: Zwolle (NL)

Lichamelijke aspecten van trauma en gehechtheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Oplossingsgerichte therapie met speciale aandacht voor kinderen, jeugdigen en systemen - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Ede (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Zaandam (NL)

Verstrikt in Taal - lokatie: Amersfoort (NL)

2e Nationaal Obesitas Symposium 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

5-daagse Basisopleiding Klinische Hypnose - lokatie: Utrecht (NL)

Affectfobietherapie - inleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

CGT vervolgcursus 2017/2018 - lokatie: Arnhem (NL)

Congres: zicht op zedendelinquenten - lokatie: Rosmalen (NL)

Diagnostiek en behandeling van het lijden dat narcisme heet 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Diagnostiek met FEAS en DC: 0-3 R - lokatie: Amsterdam (NL)

Eendaagse cursus ‘EMDR 2.0’ - lokatie: Amersfoort (NL)

EFT Congres - Ons lichaam en EFT: embodied connections - lokatie: Arnhem (NL)

EMDR bij mensen met autisme: durf het aan! - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR bij preverbaal trauma - lokatie: Amersfoort (NL)

Gebruik van MMPI-2, MMPI-RF en MMPI-A in de psychologische diagnostiek en indicatiestelling : State of the art - lokatie: Delft (NL)

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Supervisorencursus VGCt - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium Toward an integrated understanding of traumatic grief - lokatie: Utrecht (NL)

Verdieping in de identiteitsgerichte psychotraumatherapie IOPT) en de traumaopstellingsmethode naar Franz Ruppert - lokatie: Culemborg (NL)

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Neuropsychologische diagnostiek in de psychogeriatrie en ouderenpsychiatrie - lokatie: Utrecht (NL)

Oplossingsgericht werken bij suïcidaal gedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Behandeling van vroegkinderlijk trauma en affectieve verwaarlozing met behulp van EMDR - lokatie: Arnhem (NL)

Leergang Integrale (psycho) geriatrische psychiatrie voor ‘Probleem gedrag’ - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Rotterdam (NL)

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie:

Diagnostische dilemma's: Psychologische bijwerkingen van voorgeschreven medicatie - lokatie: Amsterdam (NL)

EMDR bij LVB en complex trauma - lokatie: Groningen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Scholing cognitieve gedragstherapie bij depressie - lokatie: Wolfheze (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: 8025 BW Zwolle (NL)

Training Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Groningen (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

ASS bij volwassenen: Contextuele Psychodiagnostiek - 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

EMDR en Schematherapie: goed te combineren! - lokatie: Arnhem (NL)

Lichaamsgerichte interventies - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Medisch leiderschap - lokatie: Heiloo (NL)

Mentaliseren in gezinnen en systemen (MBT-F) - lokatie: Amsterdam (NL)

NIP-driedaagse scholing Supervisoren Jeugd module 1-2018 - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie - vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Schematherapie Supervisoren - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit - lokatie: Leeuwarden (NL)

Congres: De zorg rondom GHB - Hoe geven wij die vorm? - lokatie: Nijmegen (NL)

De polyvagaaltheorie in therapie - lokatie: Ede (NL)

Donderdagbijeenkomst met Ellen Laan – Seksualiteit bespreekbaar maken - lokatie: Utrecht (NL)

eer gerelateerd geweld - lokatie: Zwolle (NL)

EMDR Vervolgcursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Klachten en tuchtrecht in de zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Breda (NL)

Medisch onverklaarde pijn (voorheen Chronisch a-specifieke pijnsyndromen) - lokatie: Amsterdam (NL)

Rookvrije zorginstellingen - lokatie: 5261 LX Vught (NL)

Vat van Zelfwaardering: seksverslaving behandelen op basis van eigenwaarde (fgzpt) - lokatie: Zoelen (NL)

Vervolgcursus gedragstherapie: enkelvoudig en complex trauma (50 uur) - lokatie: Utrecht (NL)

20e Nationaal Autisme Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

Basisopleiding EMDR - lokatie: Den Dolder (NL)

Behandeling van slaapproblemen - lokatie: Amersfoort (NL)

Behandeling van slaapproblemen - lokatie: Amersfoort (NL)

Congres 55+ verslaafd aan alcohol en nu? - 13 maart 2020 - lokatie: Ede (NL)

Eendaagse workshop Hoogbegaafdheid en persoonlijkheid, (mis)diagnostiek, cognitieve gedragstherapie en valkuilen in de therapeutische relatie - lokatie:

Jubileumsymposium 50 jaar Gouden Jeugd KJPP - lokatie: Rotterdam (NL)

Psychose en ernstige psychiatrische aandoeningen: hoe brengen we preventie en herstel dichterbij? - lokatie: Groningen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Schematherapie en EMDR: een goede combinatie - lokatie: Utrecht (NL)

Vat van Zelfwaardering: seksverslaving behandelen op basis van eigenwaarde (fgzpt) - lokatie: Zoelen (NL)

Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok en Wraak - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Lichaamsgerichte Psychologie (LGP) Module B - lokatie: Amsterdam (NL)

Oplossingsgerichte korte psychotherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Oplossingsgerichte korte psychotherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

De polyvagaaltheorie in therapie - lokatie: Ede (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Soesterberg (NL)

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) bij depressie - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende gespreksvoering leidinggevenden - lokatie: Heiloo (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: De Koog (NL)

Affectfobietherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Tilburg (NL)

Referaten maart en april - lokatie: Groningen (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Trauma bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Amersfoort (NL)

Vierdaagse cursus Intensieve Behandeling PTSS met (Imaginaire) Exposure en EMDR (inclusief 2 stagedagen bij PSYTREC) - lokatie: Bilthoven (NL)

Wetenschappelijk referaat: “Interventies bij therapieresistente positieve, negatieve symptomen en cognitieve symptomen bij schizofrenie" - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

25 uur cursus Schematherapie Gevorderd Adolescenten (VGCt, FGzPT, NIP/NVO, NVvP) - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR Basisopleiding (volwassenen) - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingsprofiel - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Nijmegen (NL)

Symposium Mentale kracht in de wijk - lokatie: Eindhoven (NL)

Refereerbijeenkomst “Zingeving” - lokatie: Zwolle (NL)

ADHD Netwerk - 53e Netwerkmeeting - lokatie: Utrecht (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Assen (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Congres - Veerkracht - lokatie: Utrecht (NL)

Driedaagse Train de Trainer - lokatie: Soesterberg (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Zuidlaren (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Neonaticide - lokatie: Den Haag (NL)

Procesbased ACT en RFT congres met masterclass - lokatie: Antwerpen (BE)

Scholing Suicide Preventie NVvP, FGzPt, V&V en VSR 2020 - lokatie: Wolfheze (NL)

Zwangerschap en Mental Health - lokatie: Ede (NL)

5-daagse Basisopleiding Klinische Hypnose - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Amsterdam (NL)

CGT bij cliënten met een negatief zelfbeeld - lokatie: Amsterdam (NL)

De therapeutische relatie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Eendaagse cursus ‘EMDR 2.0’ - lokatie: Groningen (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Klinische hypnose bij cognitieve gedragstherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

MMPI-2/A en MMPI-2-RF Interpretatie en verdieping - lokatie: Den Haag (NL)

module Schematherapie en de Gezonde volwassene - lokatie: Amsterdam (NL)

Niet-Westerse patiënten met psychische problemen: culturele competenties in de hulpverlening - lokatie: Arnhem (NL)

NVPO Congres 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

PA!N Congres - pijn, ketenzorg en levensloop - lokatie: Groningen (NL)

Positieve Psychologie - lokatie: Nijmegen (NL)

Praktische psychofarmacologie kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium en oratie prof. dr. Geert Smid "De nalatenschap van verlies en trauma voor het individu, gezin en samenleving; implicaties voor psychische gezondheid" - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Workshop 'Modusgerichte speltherapie' - lokatie: Utrecht (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Nijmegen (NL)

Toepassing Hartcoherentie binnen Psychotherapie - lokatie: Groningen (NL)

deskundigheidsbevordering supervisorenmiddag - lokatie: Utrecht (NL)

Conversiestoornissen | Tweedaagse workshop - lokatie: Arnhem (NL)

Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok en Wraak - lokatie: Eindhoven (NL)

Diagnostiek en behandeling van volwassenen en ouderen met hersenletsel - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende Gespreksvoering basis - lokatie: Heiloo (NL)

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Training in de HCR-20: V3 - lokatie: Utrecht (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, FGzPT, NIP/NVO, NVP, NVvP) - lokatie: Eindhoven (NL)

Training voor praktijkopleiders, supervisoren en werkbegeleiders - lokatie: Groningen (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Basis EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Forensische verslavingszorg: Een visie op verslaving en zorg - lokatie: Rotterdam (NL)

Het vijf-gesprekkenmodel - lokatie: Amsterdam (NL)

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 4e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Utrecht (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Breda (NL)

Preconference workshop met Bill Roller - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Almelo (NL)

Training Groep Schematherapie - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Tweedaagse introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Zwolle (NL)

Wetenschappelijk Middagprogramma/Voer voor psychologen in de vorm van een symposium - 26 maart 2020 - lokatie: Wormer (NL)

Wvggz - lokatie: Amsterdam (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Dedemsvaart (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

Congres Behandeling van Trauma | 27 maart 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Amsterdam (NL)

SPLIJTING EN INTEGRATIE. In therapiegroepen, behandelmilieus, organisaties en de samenleving. - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Studiedag Autisme - 27 maart 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop EMDR bij SOLK - lokatie: Nieuwegein (NL)

How to mobilize the will! Masterclass Deliberate Practice Jon Frederickson - lokatie: Amsterdam (NL)

deskundigheidsbevordering docentenmiddag - lokatie: Utrecht (NL)

Congres de vaderfactor - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass EFT & Trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Rotterdam (NL)

Vierdaagse cursus (Imaginaire) Exposure behandeling bij PTSS - lokatie: Arnhem (NL)

Anorexia - lokatie: Amersfoort (NL)

Congres (Psycho)Trauma 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Specialistische GGZ zorg trauma en persoonlijkheid: huidig aanbod, innovatie en wetenschappelijk onderzoek - lokatie: Helmond (NL)

Tweedaagse cursus Acceptance & Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Verdiepingscursus traumadiagnostiek en EMDR therapie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Refereerbijeenkomst "FACT-jeugd" - lokatie: Almere (NL)

50 uur Schematherapie Basis en Gevorderd (FGzPT en NVvP) - lokatie: Utrecht (NL)

Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

NtVP Lezingen 2020 - lokatie: Breukelen (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

CGT vervolgcursus 2020/2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus 'EuREKA: EmotieREgulatie training bij Kinderen en Adolescenten' - lokatie: Arnhem (NL)

Dialectische Gedragstherapie - lokatie:

Level I Theraplay® & MIM (basistraining) - lokatie: Hulshorst (NL)

Opleiding Oplossingsgerichte Therapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Oplossingsgericht Werken Basistraining - lokatie: Groningen (NL)

Psychodermatologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Systeemtherapie - de basis - lokatie: Utrecht (NL)

Werkbegeleiding en supervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Scott D. Miller : GO FIT ! Improve your client's engagement in therapy, get better results and reach your clinical best ! - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Breda (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Rotterdam (NL)

Gezinsdiagnostiek m.b.v. Lausanne Picnic Game - lokatie: Tilburg (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Introductie in het werken vanuit het lichaam in psychotherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Kinderen met ernstige onbegrepen lichamelijke klachten - lokatie: Amsterdam (NL)

MMPI-2/A en MMPI-2-RF Interpretatie en verdieping - lokatie: Kortenberg (BE)

Slapende Honden Behandelmethode voor chronisch getraumatiseerde kinderen - lokatie: Amersfoort (NL)

Training MBT(A) en Crisis - lokatie: Assen (NL)

EMDR: vijfdaagse basisopleiding kinderen en jeudigen - lokatie: Utrecht (NL)

Gedachten Uitpluizen: CGT bij Psychose, Trauma en Psychose, en Ultra Hoog Risico (UHR) - lokatie: Heerhugowaard (NL)

Hechting en trauma - lokatie: Arnhem (NL)

PCL-R - lokatie: Vught (NL)

Positieve psychologie – de toepassingen - lokatie: Amsterdam (NL)

4-daagse Neurofeedback cursus bij ADHD en slaapproblemen - lokatie: Nijmegen (NL)

Cursus Socratisch Motiveren - lokatie: Arnhem (NL)

Hechting en zelfregulatie bij zedendelinquenten - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Somatische dissociatie & chronische pijn met EMDR - lokatie: Groningen (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Diagnostiek en behandeling van gecompliceerde rouw - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR voor psychotrauma: vierdaagse vervolgopleiding - lokatie: Arnhem (NL)

Jaarlijks Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen - lokatie: Eindhoven (NL)

NIDA-training 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2020 - lokatie: Castricum (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Donderdag bijeenkomst Slaap 9 april 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloos verzet (4-daagse) - lokatie: Barendrecht (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Arnhem (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Eindhoven (NL)

Praktische psychofarmacologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Wageningen (NL)

Tweedaagse introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Bergen (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Update Vervolgtraining EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Groningen (NL)

Parental Embodied Mentalizing Assessment (PEMA™) - lokatie: Amsterdam (NL)

Supervisorencursus VGCt - lokatie: Arnhem (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Rotterdam (NL)

Wetenschappelijk referaat: '“Wat is de uiterste houdbaarheidsdatum van een diagnose in de psychiatrie?” - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis - lokatie: Amsterdam (NL)

opleiding rapporteur NIFP: civielrechterlijk rapporteur - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Schematherapie - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

rTMS bij Depressie, OCS en nieuwe ontwikkelingen - lokatie: Nijmegen (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Vijfdaagse Basisopleiding EMDR K&J - lokatie: Arnhem (NL)

Weerstand en het dilemma van verandering - lokatie: Amsterdam (NL)

Zesdaagse introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Zwolle (NL)

Basiscursus EMDR - lokatie: Amersfoort (NL)

Basiscursus EMDR - lokatie: Amersfoort (NL)

EMDR basistraining - lokatie: Oegstgeest (NL)

EMDR en Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

'Houd me vast'-training voor therapeuten met hun partner - lokatie: Oost-, West- en Middelbeers (NL)

Traumatische rouw - lokatie: Diemen (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Ede (NL)

Parent-Child Interaction Therapy initial workshop (therapeuten opleiding) - lokatie: Duivendrecht (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Rotterdam (NL)

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie:

Gedachten Uitpluizen; CGT voor psychose en trauma - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Trauma en CGT-technieken - lokatie: Assen (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, FGzPT, NIP/NVO, NVP, NVvP) - lokatie: Utrecht (NL)

Basis van ‘Mentalization based treatment’ - lokatie: Arnhem (NL)

Behandeling van somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK) bij kinderen - lokatie: Arnhem (NL)

Diagnostiek van verslaving voor de specialist - lokatie: Utrecht (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Winterswijk (NL)

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) - lokatie: Eindhoven (NL)

MBT en Groepstherapie - lokatie: Breda (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Deventer (NL)

PCL-R - lokatie: Vught (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Tweedaagse introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Tweede Trauma Informed Practice Conferentie CELEVT - lokatie: Amersfoort (NL)

ACT - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus schematherapie 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

EFT en persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR bij ouderen - lokatie: Amsterdam (NL)

ICPR2020: Interdisciplinary Conference for Psychedelic Research - lokatie: Haarlem (NL)

ISPPP: International Symposium on Psychedelics in Psychiatry and Psychotherapy - lokatie: Haarlem (NL)

Studiebijeenkomst 'Woede, geweld en levensbeschouwing' - lokatie: Utrecht (NL)

Training Regiebehandelaar in de GGZ - lokatie: Wageningen (NL)

MMPI-2/A en MMPI-2-RF Interpretatie en verdieping - lokatie: Antwerpen (BE)

Inleiding in de Identiteitsgerichte Psychotrauma Therapie (IOPT) naar Franz Ruppert - lokatie: Culemborg (NL)

Positieve supervisie en intervisie - lokatie: Amsterdam (NL)

Cognitieve therapie in de diepte - KP - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR therapie voor traumagerelateerde klachten bij mensen met een laag IQ of autisme. - lokatie: Zwolle (NL)

Mentalisatie Bevorderende Therapie in gezinnen en systemen (MBT-F) - lokatie: Utrecht (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Tweedaagse vervolgcursus ACT - lokatie: Bergen (NL)

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie: Utrecht (NL)

Kasteeltraining EMDR vervolgtraining - lokatie: Oegstgeest (NL)

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Eindhoven (NL)

Schematherapie - vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Vervolgcursus EMDR (4,5 dagen) - lokatie: Den Dolder (NL)

Integratieve Theoriegestuurde Psychodiagnostiek - lokatie: Montaione (IT)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Blended cursus Dyslexie in het voortgezet onderwijs - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Patient Comfort & Communicatie - lokatie: Soest (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsstoornissen vervolg op en verdieping van eerdere 4-daagse cursus - lokatie: De Cocksdorp (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Verdiepingstraining Emotionally Focused Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok en Wraak - lokatie: Utrecht (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Diagnostisch onderzoek bij autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Arnhem (NL)

Emotionele ontwikkeling in relatie tot probleemgedrag - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

hechtingsgerichte gezinstherapie met 'Een Taal Erbij' - lokatie: Utrecht (NL)

Mentaliseren als psychotherapeutisch gereedschap - lokatie: Utrecht (NL)

Nut en noodzaak van conflicten in therapiegroepen - lokatie: Utrecht (NL)

Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy (TF CBT) - lokatie: Utrecht (NL)

Verrassende interventies bij behandeling van depressie, angst en trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Verzameldwang; diagnostiek en behandeling - lokatie: Amersfoort (NL)

Basiscursus Schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

Beroepsgeheim: regelgeving, uitzonderingen en praktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Co-BEPP, kort en krachtig - lokatie: Rotterdam (NL)

een nieuwe theorie over narcisme - lokatie: Zwolle (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Vierdaagse basisopleiding volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Seksueel geweld - lokatie: Utrecht (NL)

Positieve Supervisie en Intervisie - lokatie: Groningen (NL)

PsyXpert Congres 2020 - Innovatieve Psychotherapie - lokatie: Veenendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Affect Fobie Therapie (AFT) in groepstherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Behandeling complexe dissociatieve stoornissen - fase 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Eendaagse workshop Hoogbegaafdheid en persoonlijkheid, (mis)diagnostiek, cognitieve gedragstherapie en valkuilen in de therapeutische relatie - lokatie:

EMDR bij preverbaal trauma - lokatie: Groningen (NL)

Positieve Psychologie - lokatie: Nijmegen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Thematische Apperceptie Test (TAT) - lokatie: Amsterdam (NL)

Training in Exposure voor patiënten met PTSS - lokatie: Castricum (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Gedachten Uitpluizen: Cognitieve gedragstherapie bij psychose en trauma - lokatie: Amersfoort (NL)

Slaap: diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen - lokatie: Arnhem (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Rotterdam (NL)

Trauma bij (mensen met een) verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid - lokatie: Utrecht (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Basis EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

ACT Basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Basis cursus 'werken met een taal erbij' - lokatie: Utrecht (NL)

Training Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Groningen (NL)

Training voor startende leertherapeuten: Leertherapie: goed beginnen is het halve werk… - lokatie: Utrecht (NL)

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Eendaagse workshop Storytelling, basis en verdieping - lokatie:

Workshop 'Imaginaire Rescripting' - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Dynamische Interpersoonlijke Therapie Training - lokatie: Breda (NL)

Vervolgcursus EMDR kind en jeugdigen - lokatie: Amsterdam (NL)

IMH cursus 4: Kortdurende focusgerichte interventies - lokatie: Utrecht (NL)

Level I Theraplay® & MIM (basistraining) - lokatie: Loulé (PT)

Masterclass Emotion-Focused-Therapy for Generalized Anxiety Disorder - lokatie: Eindhoven (NL)

Vierdaagse cursus Intensieve Behandeling PTSS met (Imaginaire) Exposure en EMDR (inclusief 2 stagedagen bij PSYTREC) - lokatie: Bilthoven (NL)

Wetenschappelijk referaat: “Hoe schadelijk is uw manie voor u en uw naasten?’; Gedeelde besluitvorming over antidepressiva bij bipolaire depressie" - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Papendrecht (NL)

Congres - Psychiatrie in de samenleving - lokatie: Eindhoven (NL)

IMH cursus 4: Kortdurende focusgerichte interventies - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Werkbegeleiding en supervisie - lokatie: Utrecht (NL)

2nd Scientific ReAttach Conference - lokatie: Skopje (MK)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Basis EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Autisme bij vrouwen - lokatie: Utrecht (NL)

Risicotaxatie in de klinische praktijk: training in de SAPROF - lokatie: Utrecht (NL)

Verdiepingscursus psychopathologie - lokatie: Arnhem (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Jaarlijks Congres - Slaapproblemen bij jonge kinderen - 2e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT Verdiepingscursus - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Theraplay & MIM: Stap één voor certificatie tot Theraplay therapeut - lokatie: Utrecht (NL)

Cultuur georiënteerde diagnostische dilemma's - lokatie: Rotterdam (NL)

Jaarlijks Congres - Conflictscheidingen - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Jong & depressief - lokatie: Zeist (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Basistraining Emotionally Focused Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Behandelen van chronische depressie met CBASP - lokatie: Amsterdam (NL)

Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP] - lokatie: Diemen (NL)

Suïcidepreventie: diagnostiek en behandeling van het suïcidale proces - lokatie: Arnhem (NL)

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Rosmalen (NL)

Werkbegeleiding en supervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Fasegerichte Groepschematherapie (FGST) voor Cluster B Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Maastricht (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Breda (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Rotterdam (NL)

Traumasporen (The Body Keeps the Score): het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen - lokatie: Ede (NL)

Tweedaagse introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Bergen (NL)

“The Dance of Attachment: An EMDR Relational Approach.” - lokatie: Ede (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Dementie Screening anno 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

EMDR en Schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Verdiepingscursus Schematherapie 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Assen (NL)

Imaginaire Exposure voor EMDR therapeuten - lokatie: Utrecht (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy (TF CBT) - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

een nieuwe theorie over narcisme - lokatie: Den Haag (NL)

Opfriscursus EMDR Basistraining - lokatie: Utrecht (NL)

2-Day WORKSHOP: Psychological Testing that Matters: Creating a Road Map for Effective Treatment - lokatie: Utrecht (NL)

Medisch onverklaarde pijn (voorheen Chronisch a-specifieke pijnsyndromen) - lokatie: Amsterdam (NL)

Schematherapie bij mensen met een laag IQ - lokatie: Amsterdam (NL)

7e HSK Kennisdag 2020: ‘Er is meer dan alleen gedragstherapie’ - lokatie: Bunnik (NL)

Congres: Behandelen van angststoornissen: meer dan protocollen en richtlijnen - 19 juni 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Eendaagse workshop Hoogbegaafdheid en persoonlijkheid, (mis)diagnostiek, cognitieve gedragstherapie en valkuilen in de therapeutische relatie - lokatie:

EMDR en Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

MMPI-2/A en MMPI-2-RF Interpretatie en verdieping - lokatie: Almelo (NL)

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

Workshop EMDR bij SOLK - lokatie: Nieuwegein (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Congres Lichaamsgericht werken bij trauma met specifieke focus op Sensorimotor Psychotherapy - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus 'Metacognitieve therapie voor gegeneraliseerde angststoornis' - lokatie: Arnhem (NL)

Eendaagse workshop Storytelling, basis en verdieping - lokatie:

Cursus 'Als de dood voor' Crisisinterventie bij suïcidaliteit - lokatie: Arnhem (NL)

The Working Model of the Child Interview (WMCI) - lokatie: Amsterdam (NL)

Bergwandelen voor zorgprofessionals. Een ervaringsgerichte verdieping in natuur, zingeving, en professionaliteit in de (geestelijke) gezondheidszorg. - lokatie: Krün (DE)

MBT-F - lokatie: Breda (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

SCID 5: Gestructureerd klinisch interview voor DSM-5 - lokatie: Utrecht (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) - lokatie: Eindhoven (NL)

MMPI-2/A en MMPI-2-RF Interpretatie en verdieping - lokatie: Maastricht (NL)

Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok en Wraak - lokatie: Utrecht (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus schematherapie 2020 - lokatie: Onbekend (NL)

Tweedaagse introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Conversiestoornissen | Tweedaagse workshop - lokatie: Arnhem (NL)

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Groningen (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Basiscursus EMDR - lokatie: Amsterdam (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR Vervolgopleiding (volwassenen) - lokatie: Utrecht (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

25 uur cursus Schematherapie Gevorderd Adolescenten (VGCt, FGzPT, NIP/NVO, NVvP) - lokatie: Utrecht (NL)

EFT Plus - the Path to Deepen Attunement - lokatie: Oisterwijk (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis - lokatie: Utrecht (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, FGzPT, NIP/NVO, NVP, NVvP) - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus EMDR kind en jeugd - lokatie: Amsterdam (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

CGT vervolgcursus 2020/2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Schematherapie - vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

specialistische vervolg cursus 7 dagen - lokatie: Utrecht (NL)

5-daagse Basisopleiding Klinische Hypnose - lokatie: Utrecht (NL)

Affectfobietherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

EMDR Basiscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Hechtingsgerichte systeemtherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Lichamelijke aspecten van trauma en gehechtheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Training Groep Schematherapie - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Basiscursus schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

Basisopleiding Psychotrauma voor BIG (i.o.) - lokatie: Diemen (NL)

EFT Plus - the Path to Deepen Attunement - lokatie: Oisterwijk (NL)

FARE - Forensisch Ambulante Risico Evaluatie - lokatie: Utrecht (NL)

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Verdieping in de identiteitsgerichte psychotraumatherapie IOPT) en de traumaopstellingsmethode naar Franz Ruppert - lokatie: Culemborg (NL)

Evidence-Based behandelingen bij PTSS; Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma - lokatie: Arnhem (NL)

Vervolg EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Je klinische intuïtie verder ontwikkelen - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Diagnostiek en behandeling van gecompliceerde rouw - lokatie: Utrecht (NL)

Emotieregulatie en transdiagnostische CGT bij kinderen en adolescenten - lokatie: Utrecht (NL)

Slapende Honden Level II - lokatie: Doorn (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Vierdaagse basisopleiding volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Utrecht (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Rotterdam (NL)

25 uur cursus Schematherapie Gevorderd Adolescenten (VGCt, FGzPT, NIP/NVO, NVvP) - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Profielopleiding Ouderenpsycholoog - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Affect Fobie Therapie - lokatie: Utrecht (NL)

Eendaagse workshop Storytelling, basis en verdieping - lokatie:

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Groningen (NL)

Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Groningen (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Winterswijk (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Training MBT(A) en Crisis - lokatie: Breda (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Groningen (NL)

EMDR voor psychotrauma: vierdaagse vervolgopleiding - lokatie: Arnhem (NL)

Vervolg EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Protocol Woede, Wrok en Wraak - lokatie: Groningen (NL)

Vierdaagse cursus Intensieve Behandeling PTSS met (Imaginaire) Exposure en EMDR (inclusief 2 stagedagen bij PSYTREC) - lokatie: Bilthoven (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

EMDR Vervolgcursus - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Workshop 'Imaginaire Rescripting' - lokatie: Utrecht (NL)

ACT - lokatie: Eindhoven (NL)

Basisopleiding EMDR - lokatie: Den Dolder (NL)

Kinderen met ernstige onbegrepen lichamelijke klachten - lokatie: Amsterdam (NL)

Psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Specialisatie Focusing in Therapie - lokatie: Groningen (NL)

Supervisorencursus VGCt - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop 'Gezonde Volwassene' - lokatie: Utrecht (NL)

Interpersoonlijke psychotherapie bij depressie (I.P.T.) - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

NtVP Lezingen 2020 - lokatie: Breukelen (NL)

Workshop 'Ouderschematherapie' - lokatie: Utrecht (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Diagnostiek en Behandeling van Dwang, Preoccupaties en Rituelen bij Autisme - lokatie: Utrecht (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Vierdaagse basisopleiding volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

MBT en Adolescenten - lokatie: Breda (NL)

Ontdek biofeedback als praktische tool bij stressmanagement - lokatie: Amersfoort (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Groningen (NL)

Traumatische rouw - lokatie: Diemen (NL)

Vierdaagse vervolgopleiding EMDR bij Kinderen en Jeugd - lokatie: Arnhem (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

CGT vervolgcursus 2020/2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Goes (NL)

Schematherapie en EMDR: een goede combinatie - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgopleiding EMDR voor Volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP] - lokatie: Diemen (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, FGzPT, NIP/NVO, NVP, NVvP) - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitieve Gedragstherapie bij de behandeling van Perfectionisme - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

NIDA-training 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Cursus 'EuREKA: EmotieREgulatie training bij Kinderen en Adolescenten' - lokatie: Arnhem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

SCID 5: Gestructureerd klinisch interview voor DSM-5 - lokatie: Eindhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Intensieve Opleiding Systeemtherapie Lorentzhuis - lokatie: Haarlem (NL)

4-daagse Neurofeedback cursus bij ADHD en slaapproblemen - lokatie: Nijmegen (NL)

Behavioral Parent Training Groningen, face to face variant (BPTG I) - lokatie: Assen (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; autisme, persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

hechtingsgerichte gezinstherapie met 'Een Taal Erbij' - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Vervolgcursus EMDR kind en jeugdigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

Fasegerichte Groepschematherapie (FGST) voor Cluster B Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Maastricht (NL)

Neuropsychologie en Neuropsychiatrie - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus schematherapie 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

EMDR en Schematherapie: goed te combineren! - lokatie: Arnhem (NL)

Kasteeltraining EMDR vervolgtraining voor volwassenen - lokatie: Oegstgeest (NL)

Workshop 'Schematherapie voor Chronische Depressies' - lokatie: Utrecht (NL)

Conversiestoornissen | Tweedaagse workshop - lokatie: Arnhem (NL)

Risicotaxatie in de klinische praktijk: training in de SAPROF - lokatie: Utrecht (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; van bejegening tot "echte"psychotherapie - 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus CBT-E Eetstoornissen - 2018 - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Behandeling van het prikkelbaredarmsyndroom met technieken uit de hypnose - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Theraplay & MIM: Stap één voor certificatie tot Theraplay therapeut - lokatie: Utrecht (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Breda (NL)

Medisch onverklaarde pijn (voorheen Chronisch a-specifieke pijnsyndromen) - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Behandeling van slaapproblemen - lokatie: Amersfoort (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

EMDR basisopleiding kind en jeugd - lokatie: Eelderwolde (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Eelderwolde (NL)

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Slaap: diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen - lokatie: Arnhem (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Dialectische Gedragstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

cursus Geïntegreerde analyse en aanpak van probleemgedrag in de ouderenzorg - lokatie: Utrecht (NL)

Blended cursus Cognitieve gedragstherapie met de Socratische dialoog - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie:

EMDR bij preverbaal trauma - lokatie: Groningen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Workshop 'Meerstoelentechniek' - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Update werken met de verhalenmethode - lokatie: Den Dolder (NL)

Cursus Groep Schematherapie (GST) Advanced Level - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Werkbegeleiding en supervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Verbindend Gezag ® en Geweldloos Verzet: van (on)macht naar kracht - lokatie: Haarlem (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Verdiepingscursus psychopathologie - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus Socratisch Motiveren - lokatie: Arnhem (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and commitment therapy | Verdieping - lokatie: Groningen (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) - lokatie: Eindhoven (NL)

Protocol Woede, Wrok en Wraak - verdieping - lokatie: Groningen (NL)

Training in de HCR-20: V3 - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Diagnostiek bij Persoonlijkheidsstoornissen I - lokatie: Amsterdam (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Basis van ‘Mentalization based treatment’ - lokatie: Arnhem (NL)

Opfriscursus EMDR Basistraining - lokatie: Utrecht (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

Training Groep Schematherapie - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

25 uur cursus Schematherapie Gevorderd Adolescenten (VGCt, FGzPT, NIP/NVO, NVvP) - lokatie: Rosmalen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

EFT, escalerende koppels en geweld - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Hechtingsgerichte systeemtherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgopleiding EMDR bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Werkbegeleiding en supervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolg EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie:

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Vierdaagse basisopleiding volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Neuropsychologische diagnostiek in de psychogeriatrie en ouderenpsychiatrie - lokatie: Utrecht (NL)

Basis EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Diagnostiek en behandeling van volwassenen en ouderen met hersenletsel - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingsprofiel - lokatie: Utrecht (NL)

Verdiepingscursus traumadiagnostiek en EMDR therapie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Zwolle (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Vierdaagse basisopleiding volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Behandeling complexe dissociatieve stoornissen - fase 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Verrassende interventies bij behandeling van depressie, angst en trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Lichamelijke aspecten van trauma en gehechtheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Supervisorencursus VGCt - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR bij mensen met autisme: durf het aan! - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek van verslaving voor de specialist - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek en behandeling van gecompliceerde rouw - lokatie: Utrecht (NL)

FARE - Forensisch Ambulante Risico Evaluatie - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie en EMDR: een goede combinatie - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR: vijfdaagse basisopleiding kinderen en jeudigen - lokatie: Utrecht (NL)

Dialectische Gedragstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Willemstad (BQ)

Basiscursus EMDR - lokatie: Amersfoort (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolg EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Basiscursus Schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus EMDR - lokatie: Amersfoort (NL)

Basiscursus Schematherapie - lokatie: Amersfoort (NL)