Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Venray (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Rotterdam (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Maastricht (NL)

KWETSBAAR EN OUD - nascholing voor zorgverleners in de eerstelijn - lokatie: Breukelen (NL)

scholing Acute Zorgregio Oost Verkeersveiligheid - lokatie: Nijmegen (NL)

Teaching on the Run: module 8 - Onderwijs op de polikliniek - lokatie: Almelo (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Arnhem (NL)

"E-learning Depressie 1e lijn: Switchen en Combineren"
1e-lijns psychische zorg (ex-)vluchtelingen
2016-2018: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen
2017 - 2019: SEH - Werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - KNMG/ABAN
2017-2019: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2017-2019: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2017-2019: Omgaan met vermoedens van kindermishandeling voor medici - ABAN
2017-2019: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2017-2019: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2018-2020 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2018-2020 - Preventie Shakenbabysyndroom - KNMG
2018-2020 GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
2018-2020: SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
2018-2020: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
2019-2021: Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
2019-2021: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
2019-2021: Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
211311
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: De rol van de huisarts
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Late effecten
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Leefstijl
abcdeSIM 2019-2
Allergisch astma
bbbb
Behandelbeperkingen beter bespreekbaar maken
Behandeling tabaksverslaving in de lhuisartsenpraktijk
Beken kleur, geef uw mening als professional! Evaluatie van kwaliteitsbeleid
Bijeenkomst met gemeente over taken gemeente
BROK® en WMO-GCP herregistratie
BSL_Knieklachten: van klacht tot therapie
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
CME-Online 'Hormonale anticonceptie'
CME-Online 'Hormonale anticonceptie' voor huisartsen
CME-Online 'Therapietrouw'
De Groene Dokters (2019)
Dermatomycosen
DiabetesCongress Highlights EASD 2014
EBM Journalclub stafleden LUMC afd. PHEG
EBM voor oudere patiënten
EBM voor oudere patiënten
eBROK
eBROK
ECG groep Borne 2019
echografie nascholing 2019
E-CME hypoglycemie
E-cursus Begeleiding bij Hongerstaking
E-learning Insectenallergie
E-learning Kindermishandeling
E-learning KNMG Meldcode Kindermishandeling
E-learning module Alles over Vitamines
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
e-Learning: Additie strategieën bij depressie behandeling
E-learningmodule: kennismaking met het HaROP
Erectiele disfunctie
Ethische dilemma's bij asielzoekers
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Cardiovasculair risicomanagement
Farmacotherapeutisch overleg
Farmacotherapeutisch Overleg Zorggroep Groningen
'FINANCIERING EN ZORG: REDEN TOT ZORG?'
FTO
FTO
FTO
FTO
FTO
FTO (farmacotherapeutisch overleg) artsen Laurens Centrum en N.O.
FTO / artsen Beweging 3.0
FTO 2018 Amie Ouderenzorg
FTO 2019
FTO 2019
FTO 2019
FTO 2019 Gouda
FTO 2020
FTO 2020
FTO 2020
FTO 2020
FTO 2020 SilverRade, PBG en De Haven
FTO Abrona 2010
FTO artsen De Hartekampgroep 2010
FTO Borne
FTO Cicerozorggroep 2020
FTO Daelzicht St. Anna 2010
FTO De Alm
FTO Delden-Hengevelde 2017
FTO en toetsgroep Hagro Veldpoort 2019
FTO Enschede Zuid/Boekelo/Singels/Noord 2019
FTO Hagro Dinkelland 2019
FTO HAGRO Goor -Diepenheim
FTO HAGRO HENGELO NOORD 2019
FTO HAGRO II (Zuid) Hengelo
FTO HAGRO II (Zuid) Hengelo
FTO Hengelo Gld/ de Wanne
FTO huisartsengroep 1 en 2 Oldenzaal
FTO Huisartsengroep Almelo 4 2019
FTO Huisartsengroep centum en zuid
FTO IpseDebruggen Gemiva 2010
FTO Laverhof 2019
FTO Magentazorg 2020
FTO Midden Brabant 2010
FTO Patyna
FTO 's Heerenloo Wekerom 2010
FTO specialisten ouderengeneeskunde Zorggroep Almere 2019
FTO stichting Zuidwester 2015
FTO Talant Drachten Beetsterzwaag 2010
FTO toetsgroep GEULLE-ELSLOO 2016
FTO toetsgroep GEULLE-ELSLOO 2017
FTO toetsgroep GEULLE-ELSLOO 2018
FTO toetsgroep GEULLE-ELSLOO 2019
FTO Zorggroep Apeldoorn e.o. en Atlant Zorggroep 2020
FTO Zorggroep Oosterlengte
FTO ZZG zorggroep 2020
FTOvakgroepspecialistouderengeneeskunde Marente 2020
Genetica, de basis
Gezondheidsrecht - WGBO
Gezondheidsrecht: Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
GGZ Kindcheck - KNMG-ABAN
GLP-1 therapie: patiënteneducatie en -motivatie, de praktijk
GLP-1 therapie: patiënteneducatie en -motivatie, de praktijk (on demand)
Gokproblematiek
Groep 2003 2004 bijscholing 2010
Groep 2005 intervisie 2010
GRZ Amsterdam-Amstelveen-Haarlemmermeer
HAGRO "OLDENZAALSESTRAAT", jaarplan 2019
Hagro 1 te Enschede FTO groep
Hagro 1 te Enschede intervisiedag
Hagro 1 te Enschede nascholingsgroep
HAGRO Losser Overdinkel
HAGRO Nijverdal/Hellendoorn 2019
hagro rijssen 2019
HAGRO toetsgroep GEULLE-ELSLOO
HAGRO toetsgroep GEULLE-ELSLOO 2013
HAGRO toetsgroep GEULLE-ELSLOO 2014
HAGRO toetsgroep GEULLE-ELSLOO 2015
Hagrodagen 2018
HAO-par 212311 2013
HAO-par 212312 jaar 2013
HAO-par 212313
HAO-par 213111
HAO-par 213112
HAO-par 213113
HAO-par. 211291
HAO-par. 211312
HAO-par. 211313
HAO-par. 212113
HAO-par. 212291
HAO-par. 212311
HAO-par. 212391
HAO-par.211391
HAO-par.212111
HAO-par.212112
HAO-par.212191
HAO-par.212312
HAO-par.212313
HAO-par.212392
HAOpar-211392
HAO-par-211491
HAO-parallel 2014 (10 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst)
HAO-parallel 2014 (12 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst)
HAO-parallel 2014 (14 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst)
HAO-parallel 2014 (16 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst)
HAO-parallel 2014 (2 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst)
HAO-parallel 2014 (4 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst)
HAO-parallel 2014 (6 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst)
HAO-parallel 2014 (8 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst)
HAO-parallel 213111 Jaar 2014
HAO-parallel 213112 Jaar 2014
HAO-parallel 213113 Jaar 2014
HAO-parallel 213311 Jaar 2014
HAO-parallel 213312 Jaar 2014
HAO-parallel 213313 Jaar 2014
HAO-parallel 214111 Jaar 2014
HAO-parallel 214112 Jaar 2014
HAO-parallel 214113 Jaar 2014
HAO-parallel 214311 Jaar 2014
HAO-parallel 214312 Jaar 2014
HAO-parallel 214313 Jaar 2014
Health data science/Big data
Health data science/Big data
Health Informatics: Eenmalige registratie, meervoudig gebruik.
Health Informatics: eHealth en zelfmanagement
Health Informatics: Elektronische Beslissingsondersteuning
Health Informatics: Evidence Based Health Informatics
Health Informatics: Evidence Based Health Informatics
Huisartsencoöperatie den Ham/Vroomshoop
Huisartsengroep Contrast 2019
Huisartsengroep Contrast 2020
ICT Dichterbij
ICT groep Verdiepingsdag studentenonderwijs
ICT-groep Kerntaakgroep studentenonderwijs afdeling PHEG
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Inhoudelijk artsenoverleg ASVZ 2012 (medische zorg nu en in de toekomst)
Intercollegiale toetsing Auditoren triagegesprekken CHPA
Intervisie
intervisie 2019
intervisie groep 2018
Intervisie groep Anna Bruns
Intervisie groep Hengelo 2019
Intervisie kaderartsen geriatrische revalidatie zorg (GRZ) Dordrecht
Intervisie Kaderartsen GRZ Friesland
Intervisie Medisch specialisten ZGT Hengelo/Almelo 1e-2e lijn
Intervisie Medische Dienst ZGA e.o. groep 1 (2020)
Intervisie Medische Dienst ZGA e.o. groep 2 (2020)
Intervisie NHG-erkende kaderhuisartsen Beleid & Beheer Overijssel
Intervisie Parago Arnhem
Intervisie PHEG 2014
Intervisie PHEG 2015
Intervisie PHEG 2016
Intervisie PHEG 2017
Intervisie specialisten ouderengeneeskunde De Zellingen 2020
Intervisie Specialisten Ouderengeneeskunde/Kaderartsen GRZ Brabant/Limburg 2019
Intervisie Specialisten Ouderengeneeskunde/Kaderartsen GRZ Brabant/Limburg 2020
intervisie Sutfene 2019
Intervisie vakgroep artsen Zorgcentra De Betuwe
Intervisie/ Medische dienst Abrona
Intervisiebijeenkomst bijAsklepion Leergang Ervaren in de praktijk
Intervisiebijeenkomst Leergang Ervaren in de praktijk
Intervisiebijeenkomst Leergang Ervaren in de praktijk WDH Mid Ned
Intervisiebijeenkomst Leergang Ervaren in de praktijk WDH Mid Ned
Intervisiegroep
intervisiegroep
Intervisiegroep 01-04 twente
Intervisiegroep 2017 Twente
Intervisiegroep Hengelo 2019
Intervisiegroep Huisartsgeneeskunde
Intervisiegroep Huisartsgeneeskunde
Intervisiegroep Huisartsgeneeskunde
Intervisiegroep in 2020
Intervisiegroep Noord-Oost Nederland 2019
Intervisiegroep Waalboog
Introductieprogramma Informatiebeveiliging
Islam & palliatieve zorg: theorie en praktijk in de spreekkamer
Jaarplan 2018 Hagro Haaksbergen
Jaarplan toetsgroep FTO 2019 zorggroep Maas en Waal
Journal Club 2016
Journal Club 2018
Journal Club staf 2013
KLIP GEULLE-ELSLOO 2012
KLIP GEULLE-ELSLOO 2014
KLIP GEULLE-ELSLOO 2015
KLIP GEULLE-ELSLOO 2016
KLIP MAASTRICHT 2012
KLIP MAASTRICHT 2014
KLIP MAASTRICHT 2015
KLIP MAASTRICHT 2016
KLIP MAASTRICHT 2017
KLIP MAASTRICHT 2018 INTERCOLLEGIAAL
KLIP MAASTRICHT 2019 INTERCOLLEGIAAL
KLIP VENLO
KLIP VENLO
Kwaliteitsregistraties en indicatoren, Health Informatics
LAEGO-tweedaagse januari 2015 - ICT punten communicatie
LAEGO-tweedaagse januari 2015 - ICT punten communicatie
LAEGO-tweedaagse januari 2015 - ICT punten communicatie
LAEGO-tweedaagse januari 2015 - ICT punten communicatie
LAEGO-tweedaagse januari 2015 - ICT punten communicatie
LAEGO-tweedaagse januari 2015 - ICT punten communicatie
Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets
Leergang Intervisie 2015 - 2016 (woensdag groep)
Leesclub Geriatrics in Primary Care - PHEG - 2015
Leesgroep PHEG
Light PLUS WMO/GCP training
Masterclass Cardioversie en antistolling
Masterclass CTEPH
Masterclass Gyeaecologie Deel 6: Het belang van preconceptionele voeding- en leefstijladvisering voor de gezondheid van huidige en toekomstige generaties
Masterclass Gynaecologie 3: Het premenstrueel syndroom in de praktijk
Masterclass Gynaecologie 6: Extended Regimen
Masterclass Gynaecologie Deel 5: Dysfunctioneel uterien bloedverlies.
Masterclass Gynaecologie: Mythes, barrières en nieuwe ontwikkelingen in intra-uteriene anticonceptie.
MFM 2015-03
Moderne inzichten bij de behandeling van astma & COPD; Wie, Wat, Waar, Hoe?
MOOC Kidney transplantation
Motiverende gespreksvoering bij LVB
Nascholing Hagro Glanerbrug 2019
Nascholing: Small Airways Disease
NVAVG-Noord 2010
On demand WebTV Behandelmogelijkheden bij diabetes type 2; nieuwe inzichten EASD 2012
On-demand web-tv Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van COPD
On-demand web-tv To sleep or not to sleep
On-demand web-tv: Kinderen met koemelkallergie; een wetenschappelijke kijk op voeding en het microbioom
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online Course: Waardegedreven zorg en verandermanagement
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik - casus
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik - Casus
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - Casus
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 1
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 1
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 2
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- Casuïstiek
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 1
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 1
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 2
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Casus
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Casus
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Uitzending
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Uitzending
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen (casus)
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen (casus)
Online nascholing Stoppen met roken - casuïstiek
Online nascholing Stoppen met roken - Discussieprogramma
Online nascholing Verantwoordelijkheid Medische Apparatuur
Online WMO/GCP en BROK herregistratie
Online WMO/GCP training
Online WMO/GCP training KABIZ(NVFZ)-OA-ZA-NVFG
Ontwikkelingen revalidatie CIR chronische pijn 2019
Opleidersdagen
Opleidersdagen
Opleidersdagen
Opleidersdagen
Ouderen in veilige handen: medici
PATZ groep hellendoorn/nijverdal 2019
PEERgroup Palliatieve Zorg PNIEL
Peergroup-bijeenkomsten Almelo e.o. 2019
Privacy en informatieveiligheid
Professionele intervisie medische staf
RAO Midden Nederland 2010
RAO West-Midden Brabant 2010
RAO Zeeland & West-Brabant 2010
Refereren Specialisten Ouderengeneeskunde Beweging3.0
Refugee Care[e]Education
Refugee Care[e]Education - zorg voor vluchtelingen - e-learning format
Reizigers Advies en Toets Overleg (RATO) Amersfoort eo
Reizigers Advies en Toets Overleg Beetsterzwaag najaar 2011
Reizigers Advies en Toets Overleg Beetsterzwaag voorjaar 2012
Reizigers Advies en Toets Overleg Bennekom najaar 2011 TG
Reizigers Advies en Toets Overleg Bennekom voorjaar 2012 TG
Reizigers Advies en Toets Overleg de Liemers najaar 2011 TG
Reizigers Advies en Toets Overleg de Liemers voorjaar 2012 TG
Reizigers Advies en Toets Overleg Eemnes najaar 2011 TG
Reizigers Advies en Toets Overleg Eemnes voorjaar 2012 TG
Reizigers Advies en Toets Overleg Enschede najaar 2011 TG
Reizigers Advies en Toets Overleg Enschede voorjaar 2012 TG
Reizigers Advies en Toets Overleg Gouda najaar 2011 TG
Reizigers Advies en Toets Overleg Gouda najaar 2012 TG
Reizigers Advies en Toets Overleg Leiden voorjaar 2012 TG
Reizigers Advies en Toets Overleg Lieshout najaar 2011 TG
Reizigers Advies en Toets Overleg Lieshout voojaar 2012 TG
Reizigers Advies en Toets Overleg Meppel najaar 2011 TG
Reizigers Advies en Toets Overleg Meppel voorjaar 2012 TG
Reizigers Advies en Toets Overleg Odijk najaar 2011 TG
Reizigers Advies en Toets Overleg Utrecht II najaar 2011 TG
Reizigers Advies en Toets Overleg Utrecht II voorjaar 2012 TG
Reizigers Advies en Toets Overleg Werkhoven voorjaar 2012 TG
Reizigers Advies en Toets Overleg Zoetermeer najaar 2011 TG
Reizigers Advies en Toets Overleg Zoetermeer voorjaar 2012 TG
Reizigers Advies en Toets Overleg Zwolle najaar 2011 TG
Reizigers Advies en Toets Overleg Zwolle voorjaar 2012 TG
ReizigersAdvies en Toets Overleg Beetsterzwaag voorjaar 2011
ReizigersAdvies en Toets Overleg Bennekom voorjaar 2011 TG
ReizigersAdvies en Toets Overleg de Liemers voorjaar 2011 TG
ReizigersAdvies en Toets Overleg Eemnes voorjaar 2011 TG
ReizigersAdvies en Toets Overleg Enschede voorjaar 2011 TG
ReizigersAdvies en Toets Overleg Gouda voorjaar 2011 TG
ReizigersAdvies en Toets Overleg Meppel voorjaar 2011 TG
ReizigersAdvies en Toets Overleg Odijk voorjaar 2011
ReizigersAdvies en Toets Overleg Zoetermeer voorjaar 2011 TG
ReizigersAdvies en ToetsOverleg Lieshout voorjaar 201 TG
ReizigersAdvies en ToetsOverleg Zwolle voorjaar 2011 TG
ReizigersAdvies en ToetsOverleg Zwolle voorjaarII 2011 TG
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - Casuïstiek
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 1
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 1
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 2
Selectie en inrichting van zorginformatiesystemen
Spirometrie - Voorbij de valkuilen - Module beoordeling
Spirometrie - Voorbij de valkuilen - Module uitvoering
Suïcidepreventie
Target@Work
Target@Work
Testtest
The Health Innovation Discovery Course
Theorie & Praktische vaardigheden:Rhinitis in de huisartsenpraktijk
Toestgroep SO's van de toekomst
Toetsgroep Afd. Huisartsgeneeskunde
Toetsgroep CAVE
Toetsgroep Clause 2010 (4 uur)
Toetsgroep Clausule 2010 (evaluatie, 2 uur)
Toetsgroep Clausule 2012
Toetsgroep Hagro Goor-Diepenheim
Toetsgroep Hengelo Noord jaarplan 2019
toetsgroep huisart-fysiotherapie 2019
toetsgroep Nijverdal/Wierden Medisch Ethiek
toetsgroep Nijverdal/Wierden Medisch Ethiek
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU
Toetsgroep VU 2017 10pt
Toetsgroep VU 2017 12pt
Toetsgroep VU 2017 14pt
Toetsgroep VU 2017 18pt
Toetsgroep VU 2017 2 pt
Toetsgroep VU 2017 8 pt
Toetsgroep VU 2018 16 PT
Toetsgroep Wierden. Jaarplan 2019
Toetsgroep/FTO Hagro II en III Almelo 2018
Toetsgroep/FTO Hagro Tubbergen
Toetsgroepen Kaderopleiding Palliatieve Zorg 2013 [1]
Toetsgroepen Kaderopleiding Palliatieve Zorg 2013 [3]
Toetsing en FTO HAGRO Den Ham-Vroomshoop jan-jun 2019
Toetsing en FTO HAGRO Den Ham-Vroomshoop jul-dec 2019
Toetsingsgroep Utrecht 7.6
Toetsingsgroep Utrecht 7.6
Tutorgroep 2014 - 1 extra punt ivm te weinig toegekend per bijeenkomst
Tutorgroep 2014 - 2 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst
Tutorgroep 2014 - 3 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst
Tutorgroep 2014 - 4 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst
Tutorgroep 2014 - 5 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst
Tutorgroep 2014 - 6 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst
Tutorgroep 2014 - 7 extra punten ivm te weinig toegekend per bijeenkomst
tutorgroep 212392
tutorgroep 212393
tutorgroep 212394 - 2014
tutorgroep 212395
Tutorgroep 212395 - 2014
tutorgroep 212396
Tutorgroep 212396 - 2014
tutorgroep 212397
Tutorgroep 212397 - 2014
tutorgroep 212398
tutorgroep 212494
Tutorgroep 212494 - 2014
tutorgroep 212495
Tutorgroep 212495 - 2014
tutorgroep 213191
Tutorgroep 213191 - 2014
tutorgroep 213192
Tutorgroep 213192 - 2014
tutorgroep 213193
Tutorgroep 213193 - 2014
Tutorgroep 213194 - 2014
tutorgroep 213291
Tutorgroep 213291 - 2014
Tutorgroep 213291 - 2014
Tutorgroep 213292
Tutorgroep 213292 - 2014
Tutorgroep 213391 - 2014
Tutorgroep 213392 - 2014
Tutorgroep 213393 - 2014
Tutorgroep 213394 - 2014
Tutorgroep 213395 - 2014
Tutorgroep 214191 - 2014
Tutorgroep 214192 - 2014
Tutorgroep 214194 - 2014
Tutorgroep 214291 - 2014
Tutorgroep 214391 - 2014
Tutorgroep 214392 - 2014
tutorgroep212391
Van DSM IV naar DSM-5
Verdiepingsdag studentenonderwijs
Verdiepingsdag studentenonderwijs 2018
Very Brief Advice
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
WDH Toetsgroepenprogramma 2012
Webcast Masterclass antistolling - Aflevering 3: DOAC's - Praktische vraagstukken
WebTV Behandelmogelijkheden bij diabetes type 2; nieuwe inzichten EASD 2012
WebTV De ESC/EAS richtlijn dyslipidemie 2011
WebTV Mannenpraat: BPH en de kwaliteit van leven
WebTV Stoppen met roken
Why psychiatrists should not ignore pain in their patients with depression by Stephen M Stahl
WMO/GCP-herregistratie en BROK-herregistratie per oktober 2018
Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck
ziekte van Fabry
ziekte van Gaucher
ZINN-MD-FTO

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Brummen (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Brandwondenscholingsdag DGOTC 2019 - lokatie: Hilversum (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Zeist (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Zeist (NL)

Landelijke ledenbijeenkomst Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg: thema "Veranderingen in het tuchtrecht" - lokatie: Utrecht (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding - lokatie: Leiderdorp (NL)

Masterclass Theatervaardigheden - lokatie:

Teaching on the Run: module 5 - STAMPPOT - lokatie: Almelo (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Vught (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Verdiepende scholing Wvggz - lokatie:

Voeding bij diabetes mellitus en overgewicht - lokatie: Rotterdam (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Zwolle (NL)

Congres Doen of Laten - lokatie: Nieuwegein (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding - lokatie: Leiderdorp (NL)

Verdiepingscursus duikgeneeskunde "Duiken met je Hart" - lokatie: Ambaro (MG)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Haarlem (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Amsterdam (NL)

Kraanven 2019 - lokatie: Arnhem (NL)

Radboud Grand Rounds - lokatie: Nijmegen (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Delft (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Amsterdam (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Maastricht (NL)

Nascholing (kinder)allergologie en kindercardiologie – Leeuwarden - lokatie: Leeuwarden (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Zwolle (NL)

Verdiepende scholing Wvggz - lokatie:

WMO-GCP training - lokatie: Apeldoorn (NL)

Begeleiden van coassistenten (TtT II) - lokatie: Rotterdam (NL)

Denk mee met Menno de Bree: Vrolijk pessimisme - lokatie: Putten (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

Health Technology Assessment & Doelmatigheidsonderzoek in de gezondheidszorg - lokatie: Utrecht (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding - lokatie: Tilburg (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding - lokatie: Tilburg (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Den Haag (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Den Haag (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Amersfoort (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

De Ongelovige Thomas 2.0. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Ermelo (NL)

NVMO Congres 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Tussen meegeven en forceren: probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties - lokatie: De Koog (NL)

Professionele Mentoren en Curatoren in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Professionele Mentoren en Curatoren in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Almelo (NL)

CMF Najaarsconferentie: Hoop - geven of nemen? - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Lustrumcongres VNVA Noord-Nederland: Vrouwen kiezen.Van kiesrecht tot keuzestress. - lokatie: Groningen (NL)

Verdiepingscursus duikgeneeskunde "Duiken met je Hart" - lokatie: Ambaro (MG)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Veldhoven (NL)

Workshop denken in urgenties en toestandsbeelden - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

Geriatrie scholing vakgroep SO OKTOBER (voorheen RSZK) - lokatie: Veldhoven (NL)

Hechtingsproblematiek bij kinderen - lokatie: Amersfoort (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Maastricht (NL)

Pijn op de borst, wat nu? - lokatie: Oosterbeek (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Valkhof Lecture - lokatie: Nijmegen (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Psychiatrie en zwangerschap - lokatie: Amersfoort (NL)

Shared care bijeenkomst coronairlijden - lokatie: Hengelo (NL)

2e minisymposium Gedeelde Besluitvorming - lokatie: Amsterdam (NL)

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Data Dilemma's in de zorg - lokatie: Eindhoven (NL)

De Juiste Zorg op de Juiste Plek en de Hoofdlijnenakkoorden: Hoe nu verder? - lokatie: Utrecht (NL)

De Zeven Hoofdzonden - lokatie: Brummen (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Heerlen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Nascholing "Euthanasie bij psychiatrie" - lokatie: Eindhoven (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Slapen, eten en zindelijk worden - lokatie: Amersfoort (NL)

Teach the teacher - lokatie: Groningen (NL)

Workshop opwaartse spiraal. Eenzaamheid herkennen, verwijzen, oplossen. Basiskennis - lokatie: Tilburg (NL)

Havensymposium 2019 - Tropen aan de Maas - lokatie: Rotterdam (NL)

Italie-lunch: nascholing duikerartsen Defensie - lokatie: Den Helder (NL)

Klassikale GCP verdiepingssessie 4 uur ABAN-KNOV-NVHVV-NVFG-V&VN-VSR - lokatie: Utrecht (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

WAA-jaarcongres 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Begeleiden van coassistenten (TtT II) - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Slikken of stikken? Weet het beter dan uw apotheker! - lokatie: Brummen (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Ede (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

Klassikale GCP verdiepingssessie 4 uur ABAN-KNOV-NVHVV-NVFG-V&VN-VSR - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Wetenschapsmiddag - lokatie: Heerlen (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Electieve kleine chirurgie voor huisartsen 2019 - lokatie: Soest (NL)

Monitoren en toetsen competentieontwikkeling aios (Vervolgmodule) - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Warnsveld (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Warnsveld (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Klassikale GCP verdiepingssessie 4 uur ABAN-KNOV-NVHVV-NVFG-V&VN-VSR - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Tweedaagse Opleiding Calamiteitenonderzoek - lokatie: Gramsbergen (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Antidepressiva – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Apeldoorn (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basis cursus MSK echografie (Foundations of MSK Ultrasound) - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

De wet Zorg en Dwang - lokatie: Ridderkerk (NL)

MGZ-symposium 2019: Operationele zorg van morgen, meebewegen in snelheid en onvoorspelbaarheid - lokatie: Putten (NL)

Nascholing "Euthanasie bij dementie" - lokatie: Hoogeveen (NL)

Nascholing Reizigersgeneeskunde en Advisering 2019 - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Live web-tv: PAV in de praktijk - lokatie: Hilversum (NL)

Palliatieve zorg aan kinderen - lokatie: Amersfoort (NL)

Teach the teacher - lokatie: Groningen (NL)

Skipr Event Netwerkleiderschap - lokatie: Utrecht (NL)

20e Wondcongres 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Antidepressiva – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Apeldoorn (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Putten (NL)

Dilemma’s rond het levenseinde: hoe ga je er mee om? - lokatie: Uden (NL)

Echosimulatie basis gynaecologie - lokatie: Bilthoven (NL)

Jaarlijks Congres - Levend verlies, blijvend verdriet - 5e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass Microbioom en voeding voor artsen - lokatie: Amersfoort (NL)

Nascholing "Euthanasie in de praktijk" - lokatie: Eindhoven (NL)

SOLK - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop 'De Formule voor Duurzame Gedragsverandering' - lokatie: Zwolle (NL)

Workshop 'De Formule voor Duurzame Gedragsverandering' - lokatie: Zwolle (NL)

Jaarupdate Vasculaire Geneeskunde en Diabetes 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatiecursus en AED gebruik - lokatie: Almere (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Fertility Congres 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Artsentraining mondzorg - lokatie: Den Haag (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Developmental Appreciative Navigational Approach (DANA) voor IFMS coaching - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Delft (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

PREP, Behandeling als Preventie - lokatie: Haarlem (NL)

Refereerbijeenkomst Anders denken, anders doen: over eHealth in de verslavingszorg - lokatie: Deventer (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leek (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leek (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Ego-management voor huisartsen - lokatie: Arnhem (NL)

Netwerkzorg: Hoe doe je dat? - lokatie: Velp (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

SIM Instructor Recurrent - lokatie: Bilthoven (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Eelde (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Eelde (NL)

Training teach the teacher voor opleiders - lokatie: Rotterdam (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Roermond (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Werkgroepen begeleiden - lokatie: Leiden (NL)

Masterclasses Leiderschap - Verenso en My-doc - lokatie:

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Trainingsprogramma Regie-artsen op de Huisartsenpost - lokatie: Rotterdam (NL)

BATLS 2019/2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Kleine verrichtingen in de huisartsenpraktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Postacademische Beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector - lokatie: Nijmegen (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Slaapproblemen bij ouderen 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Behandeling van Migraine in de eerstelijnszorg - lokatie: Bussum (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Zwolle (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Soest (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Training Praktijkopleiders VIOS MANP Deel 1 en 2 Studiejaar 2018 - 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

7e Up-to-date in erfelijke kanker - Oncologische themadag - lokatie: Nijmegen (NL)

Kleine verrichtingen in de huisartsenpraktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding - lokatie: Leiden (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Teach the teacher - lokatie: Groningen (NL)

Workshop opwaartse spiraal. Eenzaamheid herkennen, verwijzen, oplossen. Basiskennis - lokatie: Doorn (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Astma en COPD: Wat te doen aan filevorming in de luchtwegen? - lokatie: Schiphol (NL)

Programma Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Doorbreek verslaving! - lokatie: Amersfoort (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Roermond (NL)

Behandeling van Migraine in de eerstelijnszorg - lokatie: Roermond (NL)

“Leefstijlinterventie bij type 2 diabetes: voeding als therapie” - lokatie: Eindhoven (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Opfriscursus Organisatie Duikkeuring - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Inzicht in jeugdrecht - lokatie: Amersfoort (NL)

Kleine verrichtingen in de huisartsenpraktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Werkgroepen begeleiden - lokatie: Leiden (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Eindhoven (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Maastricht (NL)

Kleine verrichtingen in de huisartsenpraktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

HAVANA COURSE IN TRAVEL AND TROPICAL MEDICINE 13e ( HCTTM-13 op 2-4 maart 2020) - lokatie: La Habana (CU)

Beweging3.0 Inhoudelijke bijeenkomsten - lokatie: Amersfoort (NL)

Leven na de intensive care - lokatie: Nijmegen (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Workshop opwaartse spiraal. Eenzaamheid herkennen, verwijzen, oplossen. Basiskennis - lokatie: Malden (NL)

Opleiding Scen-arts 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Diabetes in verschillende levensfasen en maatwerk bij behandeling - lokatie: Amsterdam (NL)

Injectietechnieken Knie en Schouder - lokatie: Amsterdam (NL)

BATLS 2019/2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

3e Landelijke studiedag Ouderen en Psychiatrie - lokatie: Amsterdam (NL)

EuSim level 2 (advanced) - lokatie: Bilthoven (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Kleine verrichtingen in de huisartsenpraktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Pocus Event 2020 - lokatie: Houten (NL)

Symposium (On)begrijpelijke klachten aan houding- en bewegingsapparaat bij kinderen - lokatie: Nijmegen (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Kleine verrichtingen in de huisartsenpraktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

Jaarlijks Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen - lokatie: Eindhoven (NL)

Dokter in Balans, rust en vrijheid in je vak en in jezelf - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Putten (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Kleine verrichtingen in de huisartsenpraktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Ridderkerk (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

1-jarige coachingsopleiding "De arts als coach"; - lokatie:

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Zwolle (NL)

Opleiding Scen-arts 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

De Ongelovige Thomas 2.0. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Brummen (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Apeldoorn (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding - lokatie: Leiden (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

BATLS 2019/2020 - lokatie: Hilversum (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

De vrouw en de hormonen 2020 - lokatie: Soest (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)