1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

2 STOP! 1 : 1 begeleiding - lokatie: Sassenheim (NL)

Acuut en Chronisch Hartfalen - Hemodynamiek maart-april 2019 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Bijscholing neurologie - lokatie: Nieuwegein (NL)

BLS & Alert praktijktraining - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

BLS & Alert praktijktraining - lokatie: Roosendaal (NL)

Coachend leidinggeven in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Creëer een aanspreekcultuur - aanspreken en gedragsverbetering binnen het team - lokatie: Utrecht (NL)

Duurzame inzetbaarheid - lokatie: Borne (NL)

Duurzame inzetbaarheid - lokatie: Almelo (NL)

HBO-V event '19; Een leven lang samen leren' - lokatie: Amsterdam (NL)

Inleiding in kwaliteit van zorg - lokatie:

Instructeur BLS Herhaling 2019 - lokatie: Houten (NL)

Stomazorg - lokatie: Huizen (NL)

Zelfzorg voor hulpverleners palliatieve zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Arcomed Syramed µSP 6000 Premium PCIA Chroma (Spuitpomp)
Arcomed Syramed µSP 6000 Premium PCIA Chroma (Spuitpomp)
Arcomed Syramed µSP 6000 Premium PCIA Chroma (Spuitpomp)
Arcomed Syramed µSP 6000 Premium PCIA Chroma (Spuitpomp)
Catheteriseren van de blaas bij mannen
intramusculair en subcutaan injecteren
Intraveneus toedienen van medicatie
1. E-learning Inzicht in urine-incontinentie
13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
2018-2019 Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - Kwaliteitsregister V&V
2018-2019: Algemeen: Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
2018-2019: Communiceren over geweld - Kwaliteitsregister V&V
2018-2019: GGZ: Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V en VSR
2018-2019: Huwelijksdwang - Kwaliteitsregister V&V
2018-2019: SEH-Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
2018-2019: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - V&V
2018-2019: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - Kwaliteitsregister V&V
2019: Ziekenhuismedewerkers: Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
3. E-learning Individuele continentiezorg
4. E-learning Omgaan met urineweginfecties
6 manieren om aan cliënten te komen in de zorg
6. Ontlastingscontinentie en beheer van de stoelgang
Aan- en uittrekken van steunkousen
Aanpak ouderenmishandeling
Aanpak ouderenmishandeling
Aanpak ouderenmishandeling
ABCDEsim voor verpleegkundigen
Accu-Chek basistraining: bloedglucosewaarde bepalen (Q2)
Achtergrondinformatie over pijn ELO (2015)
Acuut coronair syndroom
Acuut coronair syndroom
Ademhaling observeren & Pulsaties voelen
Advanced Life Support
Advanced Life Support
Advanced Life Support
Advanced Life Support
Advanced Life Support
Advanced Life Support
Advanced Life Support
Advanced Life Support Theorie (2014)
Agressie, omgaan met weerstand en (E-learning)
Algemene Farmacologie
Algemene Farmacologie
Algemene Farmacologie
Algemene Farmacologie
Algemene Farmacologie
ALS
Ambulante Compressie Therapie
Anatomie
Anatomie - Centraal Zenuwstelsel
Anatomie - Centraal Zenuwstelsel
Anatomie - Centraal Zenuwstelsel
Anatomie - Centraal Zenuwstelsel
Anatomie Tractus circulatorius
Anatomie Tractus circulatorius
Anatomie Tractus circulatorius
Anatomie Tractus circulatorius
Anatomie Tractus Digestivus
Anatomie Tractus Digestivus
Anatomie Tractus Digestivus
Anatomie Tractus Digestivus
Anatomie Tractus Digestivus
Anatomie Tractus Neurologicus
Anatomie Tractus Neurologicus
Anatomie Tractus Neurologicus
Anatomie Tractus Neurologicus
Anatomie Tractus Neurologicus
Anatomie Tractus Respiratorius
Anatomie Tractus Respiratorius
Anatomie Tractus Respiratorius
Anatomie Tractus Urologicus
Anatomie Tractus Urologicus
Anatomie Tractus Urologicus
Anatomie Tractus Urologicus
Anesthesie en werkwijze op de operatiekamer
Anorexia bij kinderen e-learning
Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie in de verpleeghuiszorg
Apenio, methodisch werken met het elektronisch verpleegkundig dossier (artikel+toets)
Apenio, methodisch werken met het elektronisch verpleegkundig dossier (e-learning)
Apenio, verpleegkundig dossier
Applix-voedingspomp-E-learning module
Arbeidsjuridische zaken van het dienstverband (2014) E-Learning
Arbeidsjuridische zaken van het dienstverband (2015) E-Learning
Arbeidsjuridische zaken van het dienstverband (2016) E-Learning
Arbeidsjuridische zaken van het dienstverband (2017) E-Learning
Arbeidsjuridische zaken van het dienstverband (2018) E-Learning
Arbeidsjuridische zaken van het dienstverband (E-Learning 2013)
Arteriepunctie
Asena GH (Spuitpomp)
Asena GH (Spuitpomp)
Asena GH (Spuitpomp)
Asena GH (Spuitpomp)
Asena GH (Spuitpomp)
Asena GW (Infuuspomp)
Asena GW (Infuuspomp)
Asena GW (Infuuspomp)
Asena GW (Infuuspomp)
Asena GW (Infuuspomp)
Astma, COPD, Hartfalen en Diabetes Mellitus II
Auw, dat doet pijn (artikel + e-toets)
Azora gecombineerd leerpad Insuline toedienen en bloedsuiker meten
Basale reanimatie (BLS)
Basale reanimatie van kinderen (PBLS)
Basale Reanimatie Volwassenen
Basale Reanimatie Volwassenen
Basale Reanimatie Volwassenen
Basale Reanimatie Volwassenen
Basale Reanimatie Volwassenen
Basic Life Support
Basic Life Support
Basic Life Support - herhaling
Basic Life Support (e-learning 2013)
Basic Life Support + AED Herhaling
Basic Life Support + AED Herhaling
Basic Life Support e-learningcursus
Basic life support en AED
Basic life support en AED
Basic Life Support Kind
Basic Life Support theorie (2014) E-Learning
Basic Life Support theorie (2015) E-Learning
Basic Life Support theorie (2016) E-Learning
Basic Life Support theorie (E-Learning 2013)
Basic Life Support Volwassene herhaling, incl. uitleg AED
Basis BHV E-Learning
Basiscursus Medisch Rekenen e-learning
Basiscursus Ritmestrook maken en beoordelen
Basiscursus Ritmestrook maken en beoordelen
Basiscursus Ritmestrook maken en beoordelen
Basisinformatie PrEP
Basiskennis Bijwerkingen
Basiskennis Bijwerkingen
Basiskennis Bijwerkingen
Basiskennis medicijngebruik
Basiskennis medicijngebruik (e-learning)
Basiskennis medicijngebruik GGZ
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Basiskennis Pijn bij kanker
Basiskennis Postoperatieve pijn
Basiskennis van borstvoeding
Basisscholing Mondzorg
Basisvaardigheden economie voor de zorg
BBRaun Infusomat® Space (Infuuspomp)
BBRaun Infusomat® Space (Infuuspomp)
BBRaun Infusomat® Space (Infuuspomp)
BBRaun Infusomat® Space (Infuuspomp)
BBRaun Perfusor® Space (Spuitpomp)
BBRaun Perfusor® Space (Spuitpomp)
BBRaun Perfusor® Space (Spuitpomp)
BBRaun Perfusor® Space (Spuitpomp)
Beademing Anesthesie Algemeen
Beademing Anesthesie Algemeen
Beademing Intensive Care Algemeen
Beademing Intensive Care Algemeen
Beademing Intensive Care Algemeen
Bedrijfshulpverlening
Bedrijfshulpverlening
Bedrijfshulpverlening
Bedrijfshulpverlening
Bedrijfshulpverlening
Bedrijfshulpverlening
Bedrijfshulpverlening (2013) E-Learning
Bedrijfshulpverlening (2014) E-Learning
Bedrijfshulpverlening (2015) E-Learning
Bedrijfshulpverlening (2017) E-Learning
Bedrijfshulpverlening (BHV) 1e helft 2013
Bedrijfshulpverlening (BHV) 2e helft 2013
Beenverlenging bij kinderen
Behandelen van pijn e-learning
Behandeling van ernstige lijnsepsis
Behandeling van ernstige sepsis ELO (2015)
Behandeling van neuropathische pijn
Behandeling van pijn ELO (2015)
BHV
BHV
BHV - Niet-spoedeisende hulp
BHV - Niet-spoedeisende hulp
BHV - Niet-spoedeisende hulp
BHV - Niet-spoedeisende hulp
BHV brandpreventie
BHV ondersteuner
BHV ondersteuner e-learning
BHV ontruiming
Bibliotheek Voeding
BIG Protocollen
BIG-protocollen
Bij- en nascholing Psychiatrie
Bij en nascholing Psychiatrie deel 2
Bijwerkingen
Bijwerkingen
Bijwerkingen
Bijzijn XL Farmacotherapie: contra-indicaties en intoleranties
Bijzijn XL Farmacotherapie: contra-indicaties en intoleranties
Bijzijn XL De oudere patiënt
Bijzijn XL Depressie bij ouderen
Bijzijn XL Een zorgplan maken
Bijzijn XL Evidence Based Practice: implementatie EBP
Bijzijn XL Evidence Based Practice: Journal Club
Bijzijn XL Evidence Based Practice: Verpleegkundige dossierbespreking
Bijzijn XL Farmacotherapie: bijwerkingen
Bijzijn XL Farmacotherapie: bijwerkingen
Bijzijn XL Farmacotherapie: Interacties - over de werking van medicijnen die tegelijkertijd worden gebruikt
Bijzijn XL Farmacotherapie: Interacties - over de werking van medicijnen die tegelijkertijd worden gebruikt
Bijzijn XL Hygiëne, infectiepreventie en de infectiecyclus
Bijzijn XL Medicatieberekeningen, oplossingen en infusen bij kinderen
Bijzijn XL Melden van incidenten in het medicatieproces
Bijzijn XL Oncologie: Colorectaalcarcinoom
Bijzijn XL Oncologie: Melanoom
Bijzijn XL Oncologie: prostaatcarcinoom
Bijzijn XL Oncologie: Pulmonale Oncologie
Bijzijn XL Patiëntveiligheid: Instructie voor toediening en gereedmaking medicatie
Bijzijn XL Patiëntveiligheid: Spoedinterventie systeem
Bijzijn XL Probleemgedag bij de oudere patiënt
Bijzijn XL Toediening via intramusculair injecteren
Bijzijn XL Voorbehouden handelingen: het verzorgen van een centraal veneuze katheter
Bijzijn XL Voorbehouden handelingen: Inbrengen van een perifeer IV infuus
Bijzijn XL Voorbehouden handelingen: Medicatie toedienen bij een perifeer infuus via een driewegkraantje (direct intraveneus)
Bijzijn XL Voorbehouden handelingen: subcutaan injecteren
Bijzijn XL Voorbehouden handelingen: toedienen van een hypodermoclyse
Bijzijn XL Voorbehouden handelingen: Uitvoeren van een venapunctie
Bijzijn XL Voorbehouden handelingen: Uitvoeren van een venapunctie
Bijzijn XL Werking van een medicijn
Bijzijn XL Ziektebeelden en symptomen: Bloedingen en infarcten in de hersenen
Bijzijn XL: EPP: Implementeren en het verpleegkundig team. Visie als fundament
Bijzijn XL: Familiezorg en verpleegkundige zorg bij hartfalen
Bijzijn XL: Implementatie van EBP: Ingrediënten voor een plan van aanpak
Bijzijn XL: Aandoeningen van de urinewegen
Bijzijn XL: Aantoonbaar bekwaam blijven
Bijzijn XL: Acuut coronair syndroom
Bijzijn XL: Aërogene bacteriële infecties
Bijzijn XL: Aërogene virusinfecties
Bijzijn XL: Algemene malaise en moeheid bij ouderen
Bijzijn XL: Amyotrofe laterale sclerose
Bijzijn XL: Anesthesie
Bijzijn XL: Apathie
Bijzijn XL: Argumenteren
Bijzijn XL: Assertief reageren
Bijzijn XL: Bacteriële infecties via huid en slijmvliezen
Bijzijn XL: Bewegen stimuleren in verpleeg- en verzorgingshuis
Bijzijn XL: Bloedstolling
Bijzijn XL: Centraal veneuze katheters
Bijzijn XL: Chronische myeloproliferatieve neoplasma's
Bijzijn XL: De kwetsbare oudere
Bijzijn XL: De ondersteuning van zelfzorg bij wassen en aankleden
Bijzijn XL: De rol van thuiszorg in medicatieveiligheid
Bijzijn XL: Decompensatio Cordis
Bijzijn XL: Eenzaamheid
Bijzijn XL: Erysipelas
Bijzijn XL: Farmacotherpie bij ouderen
Bijzijn XL: Galblaasontsteking
Bijzijn XL: Gebruik van classificatiesystemen
Bijzijn XL: Glucose
Bijzijn XL: Herkennen van en handelen bij complicaties
Bijzijn XL: Hypertensie
Bijzijn XL: Hypertensie in de zwangerschap
Bijzijn XL: Ileus
Bijzijn XL: Indiceren in het verpleegproces
Bijzijn XL: Klinisch redeneren
Bijzijn XL: Koorts, infecties en afweer bij kinderen
Bijzijn XL: Leeftijdspecifieke oncologische zorg
Bijzijn XL: Leverfunctie
Bijzijn XL: Luchtwegaandoeningen bij kinderen
Bijzijn XL: Mammacarcinoom
Bijzijn XL: Mantelzorg
Bijzijn XL: Medisch rekenen: Decimaliseren
Bijzijn XL: Medisch rekenen: hoe bereken je de toe te dienen dosering?
Bijzijn XL: Medisch rekenen: Oplossingen
Bijzijn XL: Middelen bij aandoeningen aan de huid
Bijzijn XL: Middelen bij aandoeningen aan de longen en luchtwegen
Bijzijn XL: Mobiliteit
Bijzijn XL: Neurologische diagnostiek
Bijzijn XL: Ondersteunen van zelfmanagement
Bijzijn XL: Ongewenst intiem gedrag
Bijzijn XL: Peritonitis
Bijzijn XL: Preoperatieve zorg en risicofactoren
Bijzijn XL: Prikaccidenten
Bijzijn XL: Psychische veranderingen door het ouder worden: Delier, depressie en dementie
Bijzijn XL: Psychologische behandeling van pijn
Bijzijn XL: Reumatische aandoeningen
Bijzijn XL: Risicosignalering en het zorgproces
Bijzijn XL: Samenwerken met de informele zorg
Bijzijn XL: Shock
Bijzijn XL: Somatoforme stoornissen
Bijzijn XL: Spastisch colon
Bijzijn XL: Terugdringen van psychofarmaca
Bijzijn XL: Vallen, de zwaartekracht te lijf
Bijzijn XL: Verbeteren van handhygiënegedrag
Bijzijn XL: Verpleegkundige interventies bij verminderde mobiliteit
Bijzijn XL: Verpleegkundige zorg bij fracturen
Bijzijn XL: Verschijnselen van een wond
Bijzijn XL: Voedingsaspecten bij hartfalen
Bijzijn XL: Wijkgericht werken
BIS/Omaha systeem
Blaaskatheter via de urethra verzorgen
Blaaskatheter via de urethra verzorgen
Blaaskatheterisatie e-learning
Blaaskatheterisatie ELO (2015)
Blaaskatheterisatie en blaasspoelen
Blaaskatheterisatie en incontinentie (e-learning)
Blaaskatheterisatie Jongen
Blaaskatheterisatie Jongen
Blaaskatheterisatie Man
Blaaskatheterisatie Man
Blaaskatheterisatie man
Blaaskatheterisatie Man
Blaaskatheterisatie Man
Blaaskatheterisatie Man
Blaaskatheterisatie man - Blended leertraject
Blaaskatheterisatie meisje
Blaaskatheterisatie meisje
Blaaskatheterisatie Vrouw
Blaaskatheterisatie vrouw
Blaaskatheterisatie Vrouw
Blaaskatheterisatie Vrouw
Blaaskatheterisatie Vrouw
Blaaskatheterisatie Vrouw
Blaaskatheterisatie vrouw - Blended leertraject
Blaasspoelen
Blaasspoelen
Blaasspoelen
Blaasspoelen ZH46
Bloed en bloedproducten, ELO module
Bloedafname bij de pasgeborene e-learning
Bloedafname en bloedkweken
Bloedafname en bloedkweken e-learning
Bloedafname en bloedkweken e-learning
Bloedafname en bloedkweken ELO (2015)
Bloedglucose bepalen mbv vingerprik
Bloedglucose bepalen via vingerprik
Bloedglucose bepalen via vingerprik
Bloedglucose meten
Bloedglucosewaarde bepalen
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
Bloedkweek
Bloedtransfusie
Bloedtransfusie
Bloedtransfusie
Bloedtransfusie
Bloedtransfusie
Bloedtransfusie (2013) E-Learning
Bloedtransfusie (2014) E-Learning
Bloedtransfusie (2014) E-Learning
Bloedtransfusie (2015) E-Learning
Bloedtransfusie (2016) E-Learning
Bloedtransfusie (2017) E-Learning
Bloedtransfusie (2018) E-Learning
Bloedtransfusie (2019) E-Learning
Bloedtransfusie in de pediatrie
Bloedtransfusie in de pediatrie
Bloedtransfusie, bloed en bloedproducten
Bloedtransfusie, bloed en bloedproducten
BLS E-learning
BLS en AED
BLS, reanimatie
BLS, reanimatie van volwassenen en AED training
BLS, reanimatie van volwassenen en AED training
BLS/AED (basis reanimatie) kort
BLS/AED (herhaling reanimatie)
Borstvoeding Basiskennis e-learning
Borstvoeding in bijzondere situaties
Botbankprocedure op de klinische OK
Bronchiaal toilet e-learning
Bronchiaal toilet ELO (2015)
Bronchiaaltoilet
Calamiteitentraining cytostatica
Campus Care PEG -sonde verwijderen en verwisselen
Campus Care Pijnbestrijding
Campus Care Pijnbestrijding 1
Campus Care Verplaatsen van clienten-technieken, tips en hulpmiddelen 1
Campus Care Basis cursus dementie
Campus Care Basis cursus dementie 1
Campus Care Blaaskatheterisatie bij mannen
Campus Care Blaaskatheterisatie bij mannen 1
Campus Care Blaaskatheterisatie bij vrouwen
Campus Care Blaaskatheterisatie bij vrouwen 1
Campus Care bloedsuiker meten
Campus Care bloedsuiker meten 1
Campus Care Communicatie in de zorg
Campus Care Communicatie in de zorg
Campus Care Complexe communicatie
Campus Care COPD
Campus Care COPD 1
Campus Care CVA
Campus Care CVA
Campus Care CVA 1
Campus Care Delier 5.0/2015
Campus Care Dementie (dementie niveau 2)
Campus Care Dementie (diepe dementie)
Campus Care Dementie (diepe dementie) 1
Campus Care Depressie 5.0/2015
Campus Care Diabetes Mellitus
Campus Care Diabetes Mellitus 1
Campus Care Gehoor- en gezichtsproblemen bij ouderen
Campus Care Gehoor- en gezichtsproblemen bij ouderen 1
Campus Care HACCP
Campus Care Handhygiene
Campus Care Handhygiene 1
Campus Care Hartfalen
Campus Care Hartfalen 1
Campus Care Hygiene
Campus Care Hygiene
Campus Care Hygiene 1
Campus Care Inbrengen neusmaagsonde
Campus Care Inbrengen neusmaagsonde 1
Campus Care insuline toedienen
Campus Care insuline toedienen 1
Campus Care Intramusculair injecteren
Campus Care Intramusculair injecteren 1
Campus Care Medicatieveiligheid
Campus Care Medicatieveiligheid 1
Campus Care Obstipatie en laxeren
Campus Care Obstipatie en laxeren 1
Campus Care Psychiatrische problemen bij ouderen
Campus Care Psychiatrische problemen bij ouderen 1
Campus Care Rekenen
Campus Care Rekenen
Campus Care Rekenen 1
Campus Care Sondevoeding toedienen en PEG-sonde verzorgen
Campus Care Sondevoeding toedienen en PEG-sonde verzorgen 1
Campus Care Stomazorg
Campus Care Stomazorg 1
Campus Care Subcutaan injecteren 1
Campus Care tracheastoma en tracheacanule
Campus Care tracheastoma en tracheacanule 1
Campus Care Valpreventie
Campus Care Valpreventie 1
Campus Care Verplaatsen van clienten-technieken, tips en hulpmiddelen
Campus Care Verwisselen van een suprapubische katheter
Campus Care Vitale functies
Campus Care Vitale functies 1
Campus Care vrijheidsbeperkende maatregelen
Campus Care vrijheidsbeperkende maatregelen 1
Campus Care werkbegeleiding
Campus Care werkbegeleiding 1
Campus Care Wet BIG
Campus Care Wet BIG 1
Campus Care Wondzorg
Campus Care Wondzorg 1
Campus Care Ziekte van Parkinson
Campus Care Ziekte van Parkinson 1
Campus Care Zorgleefplan
Campus Care Zorgleefplan 1
Campus Care zuurstoftoediening
Campus Care zuurstoftoediening 1
Campus Care Zwachtelen
Campus Care Zwachtelen 1
Campus Med Blaaskatheterisatie
Campus Med Blaaskatheterisatie 1
Campus Med Bronchiaal toilet
Campus Med Bronchiaal toilet 1
Campus Med Cerebrovasculair Accident (CVA)
Campus Med Cerebrovasculair Accident (CVA) 1
Campus Med Decubitus
Campus med Delier (2014)
Campus med Delier (2014) 1
Campus Med Hartfalen
Campus Med Hartfalen 1
Campus Med Inbrengen neusmaagsonde
Campus Med Inbrengen neusmaagsonde 1
Campus Med Incontinentie
Campus Med Injecteren
Campus Med Injecteren 1
Campus Med Medicatieveiligheid ( versie 2.0/2015)
Campus Med Multimorbiliteit
Campus Med Multimorbiliteit 1
Campus Med Pijn (achtergrond informatie over pijn)
Campus Med Pijn (achtergrond informatie over pijn) 1
Campus Med pijn (diagnostiek van pijn)
Campus Med pijn (diagnostiek van pijn) 1
Campus Med Polyfarmacie
Campus Med Stomazorg
Campus Med Stomazorg 1
Campus Med Veneuze toegangen
Campus Med Veneuze toegangen: Inbrengen van een perifeer infuus
Campus Med Veneuze toegangen: Inbrengen van een perifeer infuus 1
Campus Med Veneuze toegangen: Intraveneuze toediening van geneesmiddelen
Campus Med Veneuze toegangen: Intraveneuze toediening van geneesmiddelen 1
Campus Med wondzorg Negatieve druktherapie
Campus Med wondzorg Negatieve druktherapie 1
Campus Med Zuurstoftoediening
Campus Med Zuurstoftoediening 1
CampusCare Autisme GHZ
CampusCare Autisme GHZ
CampusCare Autisme GHZ
CampusCare Basiscursus dementie
CampusCare Basiscursus dementie
CampusCare Basiscursus dementie
CampusCare Basiscursus dementie
CampusCare Basiscursus dementie
CampusCare BHV Modules (Brand ontruiming en communicatie, EHBO en Reanimatie)
CampusCare BHV Modules (Brand ontruiming en communicatie, EHBO en Reanimatie)
CampusCare Blaaskatheterisatie bij mannen
CampusCare Blaaskatheterisatie bij mannen
CampusCare Blaaskatheterisatie bij mannen
CampusCare Blaaskatheterisatie bij mannen
CampusCare Blaaskatheterisatie bij mannen
CampusCare Blaaskatheterisatie bij mannen 2.0
CampusCare Blaaskatheterisatie bij mannen 2.0
CampusCare Blaaskatheterisatie bij vrouwen
CampusCare Blaaskatheterisatie bij vrouwen
CampusCare Blaaskatheterisatie bij vrouwen
CampusCare Blaaskatheterisatie bij vrouwen
CampusCare Blaaskatheterisatie bij vrouwen
CampusCare Blaaskatheterisatie bij vrouwen 2.0
CampusCare Blaaskatheterisatie bij vrouwen 2.0
CampusCare Blaaskatheterisatie bij vrouwen GHZ
CampusCare Blaaskatheterisatie bij vrouwen GHZ
CampusCare Blaaskatheterisatie bij vrouwen GHZ
CampusCare Blaaskatheterisatie bij vrouwen GHZ
CampusCare Blaasspoelen
CampusCare Blaasspoelen
CampusCare Blaasspoelen
CampusCare Bloedsuiker meten
CampusCare Bloedsuiker meten
CampusCare Bloedsuiker meten
CampusCare Bloedsuiker meten 2.0
CampusCare Bloedsuiker meten 2.0
CampusCare Bloedsuiker prikken
CampusCare Bloedsuiker prikken
CampusCare Brand, ontruiming en communicatie
CampusCare Brand, ontruiming en communicatie
CampusCare Brand, ontruiming en communicatie
CampusCare Brand, ontruiming en communicatie
CampusCare Brand, ontruiming en communicatie
CampusCare Communicatie in de zorg
CampusCare Communicatie in de zorg
CampusCare Communicatie in de zorg
CampusCare Communicatie in de zorg
CampusCare Communicatie in de zorg
CampusCare Complexe communicatie
CampusCare Complexe communicatie
CampusCare Complexe communicatie
CampusCare Complexe communicatie
CampusCare Complexe communicatie
CampusCare COPD
CampusCare COPD
CampusCare COPD
CampusCare COPD
CampusCare COPD
CampusCare COPD
CampusCare COPD 2.0
CampusCare CVA
CampusCare CVA
CampusCare CVA
CampusCare CVA
CampusCare CVA
CampusCare CVA
CampusCare CVA 2.0
CampusCare Delier
CampusCare Delier
CampusCare Delier
CampusCare Dementie
CampusCare Dementie
CampusCare Dementie Niveau 2
CampusCare Dementie Niveau 2
CampusCare Dementie Niveau 2
CampusCare Dementie Niveau 2
CampusCare Dementie Niveau 2
CampusCare Depressie
CampusCare Depressie
CampusCare Depressie
CampusCare Diabetes Mellitus
CampusCare Diabetes mellitus
CampusCare Diabetes Mellitus
CampusCare Diabetes Mellitus
CampusCare Diabetes mellitus
CampusCare Diabetes Mellitus 2.0
CampusCare Diabetes Mellitus 2.0
CampusCare Diabetes Mellitus GHZ
CampusCare Diabetes Mellitus GHZ
CampusCare Diabetes Mellitus GHZ
CampusCare Diabetes Mellitus GHZ
CampusCare Diepe dementie
CampusCare Diepe dementie
CampusCare Diepe dementie
CampusCare Diepe dementie
CampusCare Diepe dementie
CampusCare EHBO
CampusCare EHBO
CampusCare EHBO
CampusCare EHBO
CampusCare EHBO
CampusCare EHBO
CampusCare Epilepsie GHZ
CampusCare Epilepsie GHZ
CampusCare Epilepsie GHZ
CampusCare Epilepsie GHZ
CampusCare Gehoor- en gezichtsproblemen
CampusCare Gehoor- en gezichtsproblemen
CampusCare Gehoor- en gezichtsproblemen
CampusCare Gehoor- en gezichtsproblemen
CampusCare Gehoor- en gezichtsproblemen
CampusCare Gehoor- en gezichtsproblemen
CampusCare HACCP
CampusCare HACCP
CampusCare HACCP
CampusCare HACCP
CampusCare HACCP
CampusCare HACCP GHZ
CampusCare HACCP GHZ
CampusCare HACCP GHZ
CampusCare HACCP GHZ
CampusCare Handhygiëne
CampusCare Handhygiëne
CampusCare Handhygiëne
CampusCare Handhygiëne
CampusCare Handhygiëne
CampusCare Handhygiëne GHZ
CampusCare Handhygiëne GHZ
CampusCare Handhygiëne GHZ
CampusCare Handhygiëne GHZ
CampusCare Handhygiëne GHZ
CampusCare Handhygiëne GHZ
CampusCare Handhygiëne GHZ
CampusCare Handhygiëne in de thuiszorg
CampusCare Handhygiëne in de thuiszorg
CampusCare Hartfalen
CampusCare Hartfalen
CampusCare Hartfalen
CampusCare Hartfalen
CampusCare Hartfalen
CampusCare Hartfalen
CampusCare Hartfalen
CampusCare Hechtingen en nietjes verwijderen
CampusCare Hechtingen en nietjes verwijderen
CampusCare Hechtingen en nietjes verwijderen
CampusCare Hechtingen en nietjes verwijderen
CampusCare Hygiëne
CampusCare Hygiëne
CampusCare Hygiëne
CampusCare Hygiëne
CampusCare Hygiëne
CampusCare Hygiëne 2.0
CampusCare Inbrengen neusmaagsonde
CampusCare Inbrengen neusmaagsonde
CampusCare Inbrengen neusmaagsonde
CampusCare Inbrengen neusmaagsonde
CampusCare Inbrengen neusmaagsonde 2.0
CampusCare Indiceren en organiseren van zorg
CampusCare Indiceren en organiseren van zorg
CampusCare Indiceren en organiseren van zorg
CampusCare Indiceren en organiseren van zorg
CampusCare Insuline toedienen
CampusCare Insuline toedienen
CampusCare Insuline toedienen
CampusCare Insuline toedienen 2.0
CampusCare Insuline toedienen 2.0
CampusCare Insuline toedienen met insulinepen
CampusCare Insuline toedienen met insulinepen
CampusCare Intramusculair injecteren
CampusCare Intramusculair injecteren
CampusCare Intramusculair injecteren
CampusCare Intramusculair injecteren
CampusCare Intramusculair injecteren
CampusCare Intramusculair injecteren 2.0
CampusCare Intramusculair injecteren 2.0
CampusCare Intramusculair injecteren GHZ
CampusCare Intramusculair injecteren GHZ
CampusCare Intramusculair injecteren GHZ
CampusCare Intramusculair injecteren GHZ
CampusCare Intramusculair injecteren GHZ
CampusCare Maagsonde inbrengen
CampusCare Maagsonde inbrengen
CampusCare Medicatie toedienen
CampusCare Medicatie toedienen
CampusCare Medicatie toedienen
CampusCare Medicatie toedienen
CampusCare Medicatie toedienen
CampusCare Medicatie toedienen
CampusCare Medicatie toedienen
CampusCare Medicatie toedienen
CampusCare Medicatie toedienen 1
CampusCare Medicatie toedienen 2.0
CampusCare Medicatie toedienen GHZ
CampusCare Medicatie toedienen GHZ
CampusCare Medicatie toedienen GHZ
CampusCare Medicatie toedienen GHZ
CampusCare Medicatie toedienen GHZ 2.0
CampusCare Medicatieveiligheid
CampusCare Medicatieveiligheid
CampusCare Medicatieveiligheid
CampusCare Medicatieveiligheid
CampusCare Medicatieveiligheid
CampusCare Medicatieveiligheid
CampusCare Melding, brand en ontruiming
CampusCare Mondzorg
CampusCare Mondzorg
CampusCare Mondzorg
CampusCare Mondzorg
CampusCare Mondzorg
CampusCare Mondzorg 2.0
CampusCare Mondzorg 2.0
CampusCare Mondzorg 2.0
CampusCare Mondzorg 2.0 1
CampusCare Mondzorg GHZ
CampusCare Mondzorg GHZ
CampusCare Mondzorg GHZ
CampusCare Neusmaagsonde inbrengen en verwijderen
CampusCare Neusmaagsonde inbrengen en verwijderen
CampusCare Niet aangeboren hersenletsel GHZ
CampusCare Niet aangeboren hersenletsel GHZ
CampusCare Niet aangeboren hersenletsel GHZ
CampusCare Obstipatie en laxeren
CampusCare Obstipatie en laxeren
CampusCare Obstipatie en laxeren
CampusCare Obstipatie en laxeren
CampusCare Obstipatie en laxeren
CampusCare Obstipatie en laxeren GHZ
CampusCare Obstipatie en laxeren GHZ
CampusCare Obstipatie en laxeren GHZ
CampusCare Obstipatie en laxeren GHZ
CampusCare Opstapcursus Rekenen
CampusCare Opstapcursus Rekenen
CampusCare Opstapcursus Rekenen
CampusCare Opstapcursus Rekenen
CampusCare Palliatieve zorg
CampusCare Palliatieve zorg
CampusCare Palliatieve zorg
CampusCare Pijnbestrijding
CampusCare Pijnbestrijding
CampusCare Pijnbestrijding
CampusCare Pijnbestrijding
CampusCare Pijnbestrijding
CampusCare Pijnbestrijding
CampusCare Pijnbestrijding
CampusCare Probleemgedrag
CampusCare Probleemgedrag
CampusCare Probleemgedrag
CampusCare Probleemgedrag
CampusCare Probleemgedrag bij ouderen
CampusCare Psychiatrische problemen bij ouderen
CampusCare Psychiatrische problemen bij ouderen
CampusCare Psychiatrische problemen bij ouderen
CampusCare Psychiatrische problemen bij ouderen
CampusCare Psychiatrische problemen bij ouderen
CampusCare Psychiatrische problemen bij ouderen 2.0
CampusCare Reanimatie
CampusCare Reanimatie
CampusCare Reanimatie
CampusCare Reanimatie
CampusCare Reanimatie
CampusCare Rekenen
CampusCare Rekenen
CampusCare Rekenen
CampusCare Rekenen
CampusCare Rekenen
CampusCare Rekenen
CampusCare Sondevoeding toedienen en PEG-sonde verzorgen
CampusCare Sondevoeding toedienen en PEG-sonde verzorgen
CampusCare Sondevoeding toedienen en PEG-sonde verzorgen
CampusCare Sondevoeding toedienen en PEG-sonde verzorgen
CampusCare Sondevoeding toedienen en PEG-sonde verzorgen
CampusCare Sondevoeding toedienen en PEG-sonde verzorgen 2.0
CampusCare Sondevoeding toedienen en PEG-sonde verzorgen 2.0
CampusCare Sondevoeding toedienen en sonde verzorgen GHZ
CampusCare Sondevoeding toedienen en sonde verzorgen GHZ
CampusCare Sondevoeding toedienen en sonde verzorgen GHZ
CampusCare Sondevoeding toedienen en sonde verzorgen GHZ
CampusCare Sondevoeding toedienen en sonde verzorgen GHZ 2.0
CampusCare Stomazorg
CampusCare Stomazorg
CampusCare Stomazorg
CampusCare Stomazorg
CampusCare Stomazorg
CampusCare Stomazorg
CampusCare Stomazorg
CampusCare Stomazorg GHZ
CampusCare Stomazorg GHZ
CampusCare Stomazorg GHZ
CampusCare Stomazorg GHZ
CampusCare Subcutaan injecteren
CampusCare Subcutaan injecteren
CampusCare Subcutaan injecteren
CampusCare Subcutaan injecteren
CampusCare Subcutaan injecteren
CampusCare Subcutaan injecteren - Verdieping
CampusCare Subcutaan injecteren 2.0
CampusCare Subcutaan injecteren 2.0
CampusCare Subcutaan injecteren GHZ
CampusCare Subcutaan injecteren GHZ
CampusCare Subcutaan injecteren GHZ
CampusCare Subcutaan injecteren GHZ
CampusCare Subcutaan injecteren GHZ
CampusCare Tracheostoma en tracheacanule
CampusCare Tracheostoma en tracheacanule
CampusCare Tracheostoma en tracheacanule
CampusCare Tracheostoma en tracheacanule
CampusCare Tracheostoma en tracheacanule
CampusCare Tracheostoma en tracheacanule
CampusCare Tracheostoma en tracheacanule
CampusCare Tracheostoma en tracheacanule
CampusCare Tracheostoma en tracheacanule
CampusCare Valpreventie
CampusCare Valpreventie
CampusCare Valpreventie
CampusCare Valpreventie
CampusCare Valpreventie
CampusCare Verplaatsen van cliënten
CampusCare Verplaatsen van cliënten
CampusCare Verplaatsen van cliënten
CampusCare Verplaatsen van cliënten
CampusCare Verplaatsen van cliënten
CampusCare Verplaatsen van cliënten
CampusCare Vitale functies
CampusCare Vitale functies
CampusCare Vitale functies
CampusCare Vitale functies
CampusCare Vitale functies
CampusCare Vitale functies
CampusCare Vitale functies
CampusCare Voedingsproblemen bij ouderen
CampusCare Voedingsproblemen bij ouderen
CampusCare Voedingsproblemen bij ouderen
CampusCare Voedingsproblemen bij ouderen
CampusCare Voedingsproblemen bij ouderen
CampusCare Vrijheidsbeperkende maatregelen
CampusCare Vrijheidsbeperkende maatregelen
CampusCare Vrijheidsbeperkende maatregelen
CampusCare Vrijheidsbeperkende maatregelen
CampusCare Vrijheidsbeperkende maatregelen
CampusCare Vrijheidsbeperkende maatregelen 2.0
CampusCare Werkbegeleiding
CampusCare Werkbegeleiding
CampusCare Werkbegeleiding
CampusCare Werkbegeleiding
CampusCare Werkbegeleiding
CampusCare Wet BIG
CampusCare Wet BIG
CampusCare Wet BIG
CampusCare Wet BIG
CampusCare Wet BIG
CampusCare Wet BIG 2.0
CampusCare Wet BIG 2.0
CampusCare Wondzorg
CampusCare Wondzorg
CampusCare Wondzorg
CampusCare Wondzorg 2.0
CampusCare Wondzorg 2.0
CampusCare Wondzorg GHZ
CampusCare Wondzorg GHZ
CampusCare Wondzorg GHZ
CampusCare Wondzorg GHZ
CampusCare Wondzorg GHZ
CampusCare Ziekte van Parkinson
CampusCare Ziekte van Parkinson
CampusCare Ziekte van Parkinson
CampusCare Ziekte van Parkinson
CampusCare Ziekte van Parkinson
CampusCare Ziekte van Parkinson 2.0
CampusCare Ziekte van Parkinson 2.0
CampusCare Zorgleefplan
CampusCare Zorgleefplan
CampusCare Zorgleefplan
CampusCare Zorgleefplan
CampusCare Zorgleefplan
CampusCare Zuurstoftoediening
CampusCare Zuurstoftoediening
CampusCare Zuurstoftoediening
CampusCare Zuurstoftoediening
CampusCare Zuurstoftoediening
CampusCare Zuurstoftoediening 2.0
CampusCare Zuurstoftoediening 2.0
CampusCare Zwachtelen
CampusCare Zwachtelen
CampusCare Zwachtelen
CampusCare Zwachtelen
CampusCare Zwachtelen
CampusCare Zwachtelen
CampusCare Zwachtelen 2.0
Campusmed - Toedienen zuurstof
Campusmed - Toedienen zuurstof 2.3
CampusMed - Verpleegkundig rekenen Mix
CampusMed Advanced Life Support
CampusMed Advanced Life Support
CampusMed Advanced Life Support
CampusMed Anorexia bij kinderen
CampusMed Anorexia bij kinderen
CampusMed Basic Life Support
CampusMed Basic Life Support
CampusMed Basic Life Support
CampusMed Basic Life Support
CampusMed Basiscursus Oncologie
CampusMed Basiscursus Oncologie
CampusMed Basiscursus Oncologie
CampusMed Basiscursus Veiligheid en Medische Technologie
CampusMed Basiscursus Veiligheid en Medische Technologie
CampusMed Basiscursus Veiligheid en Medische Technologie
CampusMed Basiscursus Veiligheid en Medische Technologie
CampusMed Basiscursus Veiligheid en Medische Technologie 1.0
CampusMed Bedrijfshulpverlening - Basic Life Support
CampusMed Bedrijfshulpverlening - EHBO
CampusMed Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV
CampusMed Bedrijfshulpverlening - Melding, brand en ontruiming
CampusMed Behandelen van pijn
CampusMed Behandelen van pijn
CampusMed Behandelen van pijn
CampusMed Behandelen van pijn 1.0
CampusMed Behandeling van ernstige sepsis
CampusMed Behandeling van ernstige sepsis
CampusMed Behandeling van ernstige sepsis
CampusMed BHV en Brand
CampusMed BHV en Brand
CampusMed BHV en Brand
CampusMed BHV en Brand
CampusMed BHV en Calamiteit melden
CampusMed BHV en Calamiteit melden
CampusMed BHV en Calamiteit melden
CampusMed BHV en Calamiteit melden
CampusMed BHV en Ontruiming
CampusMed BHV en Ontruiming
CampusMed BHV en Ontruiming
CampusMed BHV en Ontruiming
CampusMed Blaaskatheterisatie
CampusMed Blaaskatheterisatie
CampusMed Blaaskatheterisatie
CampusMed Blaaskatheterisatie
CampusMed Blaaskatheterisatie 3.0
CampusMed Blaaskatheterisatie 3.0
CampusMed Bloedafname bij pasgeborene
CampusMed Bloedafname bij pasgeborene 1.2
CampusMed Bloedafname en bloedkweken
CampusMed Bloedafname en bloedkweken
CampusMed Bloedafname en bloedkweken
CampusMed Bloedafname en bloedkweken
CampusMed Bloedafname en bloedkweken
CampusMed Borstvoeding - Basiskennis van borstvoeding
CampusMed Borstvoeding - Basiskennis van borstvoeding 3.2
CampusMed Borstvoeding - Borstvoeding in bijzondere situaties
CampusMed Borstvoeding - Borstvoeding in bijzondere situaties
CampusMed Borstvoeding - Problemen bij borstvoeding
CampusMed Borstvoeding - Problemen bij borstvoeding 3.2
CampusMed Bronchiaal toilet
CampusMed Bronchiaal toilet
CampusMed Bronchiaal toilet
CampusMed Bronchiaal toilet
CampusMed Bronchiaal toilet
CampusMed Cerebrovasculair accident (CVA)
CampusMed Cerebrovasculair accident (CVA)
CampusMed Cerebrovasculair accident (CVA)
CampusMed Cerebrovasculair accident (CVA) 1.0
CampusMed COPD
CampusMed COPD
CampusMed COPD
CampusMed Cytostatica en veiligheid
CampusMed Cytostatica en veiligheid
CampusMed Decubitus
CampusMed Decubitus
CampusMed Decubitus
CampusMed Decubitus 1.0
CampusMed Delier
CampusMed Delier
CampusMed Delier
CampusMed Delier 2.0
CampusMed Delier 2.0
CampusMed Dementie
CampusMed Dementie
CampusMed Dementie
CampusMed Dementie
CampusMed Dementie 1.0
CampusMed Diabetes
CampusMed Diabetes
CampusMed Diabetes
CampusMed Diabetes 1.0
CampusMed Geriatrie
CampusMed Geriatrie
CampusMed Geriatrie
CampusMed Geriatrie 1.2
CampusMed Hartfalen
CampusMed Hartfalen
CampusMed Hartfalen
CampusMed Hartfalen
CampusMed Hartfalen 1.0
CampusMed Hartritmes herkennen en beoordelen
CampusMed Hartritmes herkennen en beoordelen
CampusMed Hartritmes herkennen en beoordelen 1.2
CampusMed High Risk Medicatie - klaarmaken en toedienen van parenteralia
CampusMed Hygiëne
CampusMed Hygiëne
CampusMed Hygiëne
CampusMed Hygiëne v1.0
CampusMed Inbrengen neusmaagsonde
CampusMed Inbrengen neusmaagsonde
CampusMed Inbrengen neusmaagsonde
CampusMed Inbrengen neusmaagsonde
CampusMed Inbrengen neusmaagsonde 2.3
CampusMed Inbrengen neusmaagsonde bij pasgeborenen
CampusMed Inbrengen van een perifeer infuus
CampusMed Inbrengen van een perifeer infuus
CampusMed Inbrengen van een perifeer infuus
CampusMed Incontinentie
CampusMed Incontinentie
CampusMed Incontinentie
CampusMed Incontinentie 1.0
CampusMed Incontinentie 1.0
CampusMed Infectiepreventie
CampusMed Infectiepreventie
CampusMed Infectiepreventie
CampusMed Infectiepreventie 1.0
CampusMed Injecteren
CampusMed Injecteren
CampusMed Injecteren
CampusMed Injecteren
CampusMed Injecteren 3.5
CampusMed Isolatiemaatregelen
CampusMed Isolatiemaatregelen
CampusMed Isolatiemaatregelen
CampusMed Kinderverpleegkundig rekenen - Vochtbalans
CampusMed Kinderverpleegkundig rekenen - Gassen
CampusMed Kinderverpleegkundig rekenen - Infusie en transfusie
CampusMed Kinderverpleegkundig rekenen - Vaste medicatie
CampusMed Kinderverpleegkundig rekenen - Vloeibare medicatie
CampusMed Klinisch redeneren
CampusMed Klinisch redeneren
CampusMed Klinisch redeneren
CampusMed Klinisch redeneren
CampusMed Klinisch redeneren
CampusMed Klinisch redeneren 1.1
CampusMed Klinisch redeneren 1.1
CampusMed Kwetsbare ouderen
CampusMed Lean in de zorg
CampusMed Lean in de zorg
CampusMed Medicatieveiligheid
CampusMed Medicatieveiligheid
CampusMed Medicatieveiligheid
CampusMed Medicatieveiligheid
CampusMed Medicatieveiligheid 2.0
CampusMed Medicatieverificatie bij opname en ontslag
CampusMed Medische gassen
CampusMed Medische gassen
CampusMed Medische gassen
CampusMed Medische gassen
CampusMed Medische gassen 1.0
CampusMed Multimorbiditeit
CampusMed Multimorbiditeit
CampusMed Multimorbiditeit
CampusMed Multimorbiditeit 1.0
CampusMed Negatieve druk therapie
CampusMed Negatieve druk therapie
CampusMed Negatieve druk therapie
CampusMed Negatieve druk therapie 1.0
CampusMed Neonatal Life Support
CampusMed Neusmaagsonde bij pasgeborenen: handelingen
CampusMed Obesitas
CampusMed Obesitas
CampusMed Obesitas
CampusMed Obesitas
CampusMed Obesitas 1.2
CampusMed Obesitas bij kinderen
CampusMed Obesitas bij kinderen
CampusMed Optimale zorg bij Acute Coronaire Syndromen
CampusMed Patiëntvriendelijk werken
CampusMed Patiëntvriendelijk werken
CampusMed Patiëntvriendelijk werken
CampusMed Patiëntvriendelijk werken 1.0
CampusMed Pediatric Advanced Life Support (PALS)
CampusMed Pediatric Advanced Life Support (PALS)
CampusMed Pediatric Basic Life Support (PBLS)
CampusMed Pijn
CampusMed Pijn - Achtergrondinformatie over pijn
CampusMed Pijn - Achtergrondinformatie over pijn 1.2.1
CampusMed Pijn - Behandeling van pijn
CampusMed Pijn - Behandeling van pijn 1.2.1
CampusMed Pijn - Diagnostiek van pijn
CampusMed Pijn - Diagnostiek van pijn 1.3.1
CampusMed Pijn - Management van acute pijn
CampusMed Pijn - Management van acute pijn 1.2.1
CampusMed Polyfarmacie
CampusMed Polyfarmacie
CampusMed Polyfarmacie
CampusMed Polyfarmacie
CampusMed Polyfarmacie 1.1
CampusMed Rapporteren en overdragen
CampusMed Rapporteren en overdragen
CampusMed Rapporteren en overdragen
CampusMed Signaleren van pijn
CampusMed Signaleren van pijn
CampusMed Signaleren van pijn
CampusMed Signaleren van pijn 1.0
CampusMed Stomazorg
CampusMed Stomazorg
CampusMed Stomazorg
CampusMed Stomazorg
CampusMed Stomazorg 1.0
CampusMed Thoraxdrainage
CampusMed Thoraxdrainage
CampusMed Thoraxdrainage
CampusMed Thoraxdrainage
CampusMed Thoraxdrainage
CampusMed Toediening van bloedprodukten
CampusMed Toediening van bloedprodukten
CampusMed Toediening van bloedprodukten
CampusMed Toediening van bloedprodukten
CampusMed Toediening van bloedprodukten
CampusMed Total bodycooling
CampusMed Total bodycooling
CampusMed Total bodycooling
CampusMed Valpreventie
CampusMed Valpreventie
CampusMed Valpreventie
CampusMed Valpreventie 1.1
CampusMed Veilig Incident Melden
CampusMed Veilig Incident Melden
CampusMed Veneuze toegangen - Centraal Veneuze Katheter
CampusMed Veneuze toegangen - Centraal Veneuze Katheter
CampusMed Veneuze toegangen - Centraal Veneuze Katheter 3.0
CampusMed Veneuze toegangen - Centraal Veneuze Katheter 3.0
CampusMed Veneuze toegangen - Centraal Veneuze Katheter 3.0
CampusMed Veneuze toegangen - Inbrengen van een perifeer infuus
CampusMed Veneuze toegangen - Inbrengen van een perifeer infuus 3.3
CampusMed Veneuze toegangen - Inbrengen van een perifeer infuus 3.3
CampusMed Veneuze toegangen - Intraveneuze toediening van geneesmiddelen
CampusMed Veneuze toegangen - Intraveneuze toediening van geneesmiddelen 3.2
CampusMed Veneuze toegangen - Intraveneuze toediening van geneesmiddelen 3.2
CampusMed Veneuze toegangen - Intraveneuze toediening van geneesmiddelen 3.2
CampusMed Veneuze toegangen - Intraveneuze toediening van geneesmiddelen 3.2
CampusMed Verpleegkundig rekenen
CampusMed Verpleegkundig rekenen - Gassen
CampusMed Verpleegkundig rekenen - Gassen
CampusMed Verpleegkundig rekenen - Gassen
CampusMed Verpleegkundig rekenen - Gassen
CampusMed Verpleegkundig rekenen - Gassen 1.3
CampusMed Verpleegkundig rekenen - Infusie en transfusie
CampusMed Verpleegkundig rekenen - Infusie en transfusie
CampusMed Verpleegkundig rekenen - Infusie en transfusie
CampusMed Verpleegkundig rekenen - Infusie en transfusie
CampusMed Verpleegkundig rekenen - Infusie en transfusie 1.3
CampusMed Verpleegkundig rekenen - Vaste medicatie
CampusMed Verpleegkundig rekenen - Vaste medicatie
CampusMed Verpleegkundig rekenen - Vaste medicatie
CampusMed Verpleegkundig rekenen - Vaste medicatie
CampusMed Verpleegkundig rekenen - Vaste medicatie
CampusMed Verpleegkundig rekenen - Vloeibare medicatie
CampusMed Verpleegkundig rekenen - Vloeibare medicatie
CampusMed Verpleegkundig rekenen - Vloeibare medicatie
CampusMed Verpleegkundig rekenen - Vloeibare medicatie
CampusMed Verpleegkundig rekenen - Vloeibare medicatie 1.3
CampusMed Verpleegkundig rekenen - Vochtbalans
CampusMed Verpleegkundig rekenen - Vochtbalans
CampusMed Verpleegkundig rekenen - Vochtbalans
CampusMed Verpleegkundig rekenen - Vochtbalans
CampusMed Verpleegkundig rekenen - Vochtbalans 1.3
CampusMed Verpleegkundig Rekenen -compleet-
CampusMed Verpleegkundige infectiepreventie
CampusMed Verpleegkundige infectiepreventie - Implementatie infectiepreventie
CampusMed Verpleegkundige infectiepreventie - Implementatie infectiepreventie 1.0
CampusMed Verpleegkundige infectiepreventie - Isolatiemaatregelen
CampusMed Verpleegkundige infectiepreventie - Isolatiemaatregelen 2.0
CampusMed Verpleegkundige infectiepreventie - Preventie van flebitis
CampusMed Verpleegkundige infectiepreventie - Preventie van flebitis 1.0
CampusMed Verpleegkundige infectiepreventie - Preventie van urineweginfecties door blaaskatheterisatie
CampusMed Verpleegkundige infectiepreventie - Preventie van urineweginfecties door blaaskatheterisatie 1.2
CampusMed Verpleegkundige infectiepreventie 1.0
CampusMed Verwisseling van en bij patiënten
CampusMed VMS Behandeling van ernstige sepsis
CampusMed VMS Behandeling van ernstige sepsis
CampusMed VMS Behandeling van ernstige sepsis
CampusMed VMS Behandeling van ernstige sepsis
CampusMed VMS High Risk Medicatie - klaarmaken en toedienen van parenteralia
CampusMed VMS High Risk Medicatie - klaarmaken en toedienen van parenteralia
CampusMed VMS High Risk Medicatie - klaarmaken en toedienen van parenteralia
CampusMed VMS High Risk Medicatie - klaarmaken en toedienen van parenteralia
CampusMed VMS Kwetsbare ouderen
CampusMed VMS Kwetsbare ouderen
CampusMed VMS Kwetsbare ouderen
CampusMed VMS Kwetsbare ouderen
CampusMed VMS Medicatieverificatie bij opname en ontslag
CampusMed VMS Medicatieverificatie bij opname en ontslag
CampusMed VMS Medicatieverificatie bij opname en ontslag
CampusMed VMS Medicatieverificatie bij opname en ontslag
CampusMed VMS Optimale zorg bij Acute Coronaire Syndromen
CampusMed VMS Optimale zorg bij Acute Coronaire Syndromen
CampusMed VMS Optimale zorg bij Acute Coronaire Syndromen
CampusMed VMS Optimale zorg bij Acute Coronaire Syndromen
CampusMed VMS Veilig Incident Melden
CampusMed VMS Veilig Incident Melden
CampusMed VMS Veilig Incident Melden
CampusMed VMS Veilig Incident Melden
CampusMed VMS Veilig incident melden
CampusMed VMS Veilige zorg voor zieke kinderen - deel 1
CampusMed VMS Veilige zorg voor zieke kinderen - deel 2
CampusMed VMS Verwisseling van en bij patiënten
CampusMed VMS Verwisseling van en bij patiënten
CampusMed VMS Verwisseling van en bij patiënten
CampusMed VMS Verwisseling van en bij patiënten
CampusMed VMS Voorkomen van lijnsepsis
CampusMed VMS Voorkomen van lijnsepsis
CampusMed VMS Voorkomen van lijnsepsis
CampusMed VMS Voorkomen van lijnsepsis
CampusMed VMS Voorkomen van nierinsufficiëntie
CampusMed VMS Voorkomen van nierinsufficiëntie
CampusMed VMS Voorkomen van nierinsufficiëntie
CampusMed VMS Voorkomen van wondinfecties na een operatie
CampusMed VMS Voorkomen van wondinfecties na een operatie
CampusMed VMS Voorkomen van wondinfecties na een operatie
CampusMed VMS Voorkomen van wondinfecties na een operatie
CampusMed VMS Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt
CampusMed VMS Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt
CampusMed VMS Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt
CampusMed VMS Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt
CampusMed VMS Vroege herkenning en behandeling van pijn
CampusMed VMS Vroege herkenning en behandeling van pijn
CampusMed VMS Vroege herkenning en behandeling van pijn
CampusMed VMS Vroege herkenning en behandeling van pijn
CampusMed Voorkomen van lijnsepsis
CampusMed Voorkomen van lijnsepsis
CampusMed Voorkomen van lijnsepsis
CampusMed Voorkomen van nierinsufficiëntie
CampusMed Voorkomen van nierinsufficiëntie bij jodiumhoudende contrastmiddelen
CampusMed Voorkomen van wondinfecties na een operatie
CampusMed Vrijheidsbeperkende interventies
CampusMed Vrijheidsbeperkende interventies
CampusMed Vrijheidsbeperkende interventies
CampusMed Vrijheidsbeperkende interventies
CampusMed Vrijheidsbeperkende interventies 3.3
CampusMed Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt
CampusMed Vroege herkenning en behandeling van pijn
CampusMed Vrouwelijke Genitale Verminking
CampusMed Vrouwelijke Genitale Verminking
CampusMed Vrouwelijke Genitale Verminking
CampusMed Wet BIG
CampusMed Wet BIG
CampusMed Wet BIG
CampusMed Wet BIG 1.0
CampusMed Wonddrainage
CampusMed Wonddrainage
CampusMed Wonddrainage
CampusMed Wondzorg-Materiaalkeuze
CampusMed Wondzorg-Materiaalkeuze
CampusMed Wondzorg-Materiaalkeuze
CampusMed Wondzorg-Materiaalkeuze 1.2
Campusmed Zuurstoftoediening
Campusmed Zuurstoftoediening
Campusmed Zuurstoftoediening
Cardiologie
Care Up - Verpleegtechnische handelingen oefenen waar en wanneer je wilt!
Care Up - Verpleegtechnische handelingen oefenen waar en wanneer je wilt!
Carrousel cardio 2013
Carrouseltraining Verpleegtechnische vaardigheden
Casuïstiek bespreking Palliatieve zorg Deel 1
Centraal veneuze catheter / parenterale voeding
Centraal Veneuze Katheter
Centraal Veneuze Katheter
Centraal veneuze katheter
Centraal Veneuze Katheter (voorbehouden handeling)
Centraal veneuze katheter e-learning
Centraal Veneuze Katheter ELO (2015)
Centraal Veneuze Katheter in de pediatrie
Centraal veneuze lijn
Centraal Zenuwstelsel
Chipsoft Hix - Elektronisch Voorschrijf Systeem
CME-Academy – Antistolling in de praktijk
CME-Academy - Het toedienen van immunotherapie bij kanker
Cmpus Care Subcutaan injecteren
Combinatie ID - Insuline toedienen en Bloedsuiker meten VV
Complexe nazorg regelen bij patient met obesitas
Complicaties
Compressief Zwachtelen
Compressief Zwachtelen
Compressief Zwachtelen
Compressief Zwachtelen
Compressief Zwachtelen
Compressietherapie
Congressen MetZorg: pijn is van iedereen 5 april 2013
Consensusbespreking en Multidiciplinair overleg (MDO)
Continentiemanagement 1: Incontinentie awareness
Continentiemanagement 1: Incontinentie awareness
Continentiemanagement 1: Incontinentie awareness
Continentiemanagement 1: Incontinentie awareness
Continentiemanagement 2: Doelmatige inzet van absorberende incontinentieproducten
Continentiemanagement 2: Doelmatige inzet van absorberende incontinentieproducten
Continentiemanagement 2: Doelmatige inzet van absorberende incontinentieproducten
Continentiemanagement 2: Doelmatige inzet van absorberende incontinentieproducten
Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT) (2016) E-Learning
CoolGard 3000
CoolGard 3000
CoolGard 3000
CoolGard 3000
COPD
COPD
COPD
COPD
COPD
COPD
COPD
COPD
Cultuursensitief werken: Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd - 2019
Cursus Medicatie toedienen
cursus mondzorg
Cursus Wondzorg
cursus Zorgvaardigheden MUMC+
CVA
CVA
Cyclus klinische lessen beschouwende afdelingen
cyclus klinische lessen dagbehandeling
Cyclus klinische lessen Neurologie
Cytostatica en veiligheid e-learning
DAS-BMI-LO
Data lekken
Data lekken
DB-BLSBG Basic Life Support training Beginners
DB-KBPSAVpk Vaardigheidstraining Procedurele Sedatie en Analgesie (PSA)
DB-KBPSAVpk Vaardigheidstraining Procedurele Sedatie en Analgesie (PSA) NIET GEBRUIKEN FOUT IN AANVRAAG
De basis van Voeding
De module catheter (venflon) perifeer inbrengen
De Principes van Evidence Based Practice
De vitaal bedreigde patiënt
De wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg
Decubitus
Decubitus
Decubitus
Decubitus
Decubitus
Decubitus
Decubitus
Decubitus (2014) E-Learning
Decubitus (2015) E-Learning
Decubitus (2016) E-Learning
Decubitus (2017) E-Learning
Decubitus (artikel + toets)
Decubitus (E-learning)
Decubitus en wondzorg
Decubitus preventie en behandeling
Delier
Delier
Delier
Delier
Delier
Delier
Delier
Delier (2012) E-Learning
Delier (2014) E-Learning
Delier (2015) E-Learning
Delier (2016) E-Learning
Delier (2017) E-Learning
Delier (2018) E-Learning
Delier (2019) E-Learning
Delier (IC)
Delier e-learning
Delier ELO (2015)
Delier en VBI
Delier en verwardheid in de palliatieve fase
Dementie
Dementie
Dementie in de praktijk
Dementie in de praktijk
Dementie in de praktijk
Dementie in de praktijk
Depressie
Depressie
Depressie
DEZE NIET GEBRUIKEN Wet BIG en verpleegtechnische vaardigheden
Diabetes
Diabetes e-learning
Diabetes en beweging, bijscholing voor diabetes vakgroepleden.
Diabetes Mellitus
Diabetes Mellitus
Diabetes Mellitus
Diabetes Mellitus
Diabetes Mellitus
Diagnostiek van pijn ELO (2015)
Diagnostische toets cardiologie
Dienstroosterplanning
Dräger Evita 4 (Ventilator)
Dräger Evita 4 (Ventilator)
Dräger Evita XL (Ventilator)
Dräger Evita XL (Ventilator)
Dräger Fabius (Ventilator)
Dräger Fabius (Ventilator)
E- Learning Blaaskatheterisatie
E- Learning Blaaskatheterisatie
E- Learning Injecteren (intramusculair en subcutaan)
E- Learning Injecteren (intramusculair en subcutaan)
E- Learning Maag- en Pegsonde
E learning niercelcarcinoom voor verpleegkundigen
e-BLS
EBP Stap 1: Vragen
EBP Stap 2: Zoeken - de basis
eBROK voor researchverpleegkundigen
ECG Maken en lezen
ECG Maken en lezen
ECG Maken en lezen
ECG Maken en lezen
Eczeem en jeuk
e-Dementie
Een antwoord op de meest gestelde vragen omtrent allergie 2019
Effectief communiceren in de zorg
Efficiënt werken met outlook 2010
e-Fysieke belasting
e-Handhygiene Antonius
e-Huiselijk geweld signaleren in het ziekenhuis
e-Informatievaardigheden
E-learning - Communiceren over geweld 2016-2017
E-learning - Kindcheck voor ziekenhuismedewerkers 2016-2017
E-learning - Nutricia voedingspomp 2016-2017
E-learning - Preventie shaken baby Syndroom 2016-2017
E-learning - Veneuze toegangen > Inbrengen perifeer infuus 2016-2017
E-learning - VMS > Veilig incident melden 2016-2017
E-learning - VMS > Voorkomen van wondinfecties na een operatie 2016-2017
E-learning - Vrouwelijke Genitiale Verminking (VGV) 2016-2017
E-learning - Werken met een meldcode voor ziekenhuismedewerkers 2016-2017
E-learning - Werken met meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (GGZ) 2016-2017
E-learning - Werken met meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Kraamzorg) 2016-2017
E-learning - Werken met meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (SEH) 2016-2017
E-learning - Anorexia bij kinderen 2016-2017
E-learning - Anticonceptie voor verloskundigen 2016-2017
E-learning - Basic Life Support 2016-2017
E-learning - Basiscursus Dementie 2016-2017
E-learning - Blaaskatheterisatie 2016-2017
E-learning - Bloedafname bij de pasgeborene 2016-2017
E-learning - Bloedafname en bloedkweken 2016-2017
E-learning - Borstvoeding Basiskennis 2016-2017
E-learning - Borstvoeding in bijzondere situaties 2016-2017
E-learning - Bronchiaal toilet 2016-2017
E-learning - Cerebrovasculair Accident (CVA) - 2016-2017
E-learning - COPD 2016-2017
E-learning - Cystic Fibrosis, Een genetische ziekte - 2016-2017
E-learning - Cystic Fibrosis, Overige CF-gerelateerde problemen - 2016-2017
E-learning - Cystic Fibrosis, Psychosociale aspecten - 2016-2017
E-learning - Cystic Fibrosis, Taai slijn in longen en luchtwegen- 2016-2017
E-learning - Cystic Fibrosis, Voeding, groei en spijsvertering - 2016-2017
E-learning - Cytostatica en veiligheid 2016-2017
E-learning - Decubitus 2016-2017
E-learning - Delier 2016-2017
E-learning - Diabetes 2016-2017
E-learning - Geriatrie 2016-2017
E-learning - Inbrengen neusmaagsonde 2016-2017
E-learning - Incontinentie 2016-2017
E-learning - Infectiepreventie Isolatie 2016-2017
E-learning - Infectiepreventie: Basishygiëne vpk 2016-2017
E-learning - Infuuspomp Infusomat Space 2016-2017
E-learning - Injecteren (intramusculair en subcutaan) 2016-2017
E-learning - Integrale veiligheid 2017-2018
E-learning - Kinderverpleegkundig rekenen 2016-2017
E-learning - Klinisch redeneren 2016-2017
E-learning - Lean in de zorg 2016-2017
E-learning - Medicatieveiligheid 2016-2017
E-learning - Motiverende gesprekvoering deel 1, 2016-2017
E-learning - Motiverende gesprekvoering deel 2, 2016-2017
E-learning - Multimorbiditeit 2016-2017
E-learning - Negatieve druktherapie 2016-2017
E-learning - Neonatal Life Support (NLS) 2016-2017
E-learning - Neusmaagsonde bij pasgeborenen Handelingen 2016-2017
E-learning - Neusmaagsonde bij pasgeborenen: inbrengen 2016-2017
E-learning - Obesitas 2016-2017
E-learning - Obesitas bij kinderen 2016-2017
E-learning - Obesitas bij kinderen 2017-2018
E-learning - Oncologie (basiscursus) 2016-2017
E-learning - Patiëntvriendelijk werken 2016-2017
E-learning - Pediatric Basic Life Support 2016-2017
E-learning - Polyfarmacie 2016-2017
E-learning - Postoperatieve pijnbestrijding bij kinderen voor vpk 2016-2017
E-learning - Problemen bij Borstvoeding 2016-2017
E-learning - Rapporteren en overdragen 2016-2017
E-learning - Signaleren van pijn 2016-2017
E-learning - Spuitpomp Perfusor Space 2016-2017
E-learning - Stomazorg 2016-2017
E-learning - Thoraxdrainage 2016-2017
E-learning - Thoraxdrainage 2017-2018
E-learning - Toedienen bloedproducten 2016-2017
E-learning - Toedienen van zuurstof 2016-2017
E-learning - Total bodycooling 2016-2017
E-learning - Valpreventie 2016-2017
E-learning - Veneuze toegangen > Centraal veneuze katheter 2016-2017
E-learning - Veneuze toegangen > Intraveneus toedienen van geneesmiddelen 2016-2017
E-learning - Verpleegkundig rekenen 2016-2017
E-learning - VMS > High Risk Medicatie 2016-2017
E-learning - VMS > Kwetsbare ouderen 2016-2017
E-learning - VMS > Veilige zorg voor zieke kinderen deel 1 2016-2017
E-learning - VMS > Veilige zorg voor zieke kinderen deel 2 2016-2017
E-learning - VMS > Verwisseling van en bij patienten 2016-2017
E-learning - VMS > Voorkomen van nierinsufficiëntie 2016-2017
E-learning - VMS > Vroegtijdige herkenning en behandeling van pijn 2016-2017
E-learning - VMS-thema > Verwisseling van en bij patienten 2015-2016
E-learning Volumetrische infuuspomp ARGUS
E-learning - Vrijheidsbeperkende interventies 2016-2017
E-learning - Vroege herkenning en behandeling van vitaal bedreigde patiënt 2017-2018
E-learning - Werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2016-2017
E-learning - Werken met een meldcode huiselijk geweld tegen volwassenen 2016-2017
E-learning - Wet BIG 2016-2017
E-learning - Wondzorg: materiaalkeuze 2016-2017
Elearning 2016
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Amika voedingspomp
E-learning automatische externe defibrillator (AED)
E-learning Basic Life Support volwassenen
E-learning basiskennis anatomie en fysiologie ademhalingsstelsel
E-learning Basiskennis van borstvoeding
E-learning BioCon-500 Bladderscanner
E-learning Blaaskatheterisatie
E-learning Bloedafname en bloedkweken
E-learning Borstvoeding in bijzondere situaties
E-learning Braun Oorthermometer
E-learning Bronchiaal toilet
E-learning Cerebrovasculair accident (CVA)
E-learning COPD
E-learning Delier
E-learning Delier
E-learning Dementie
E-learning Diabetes
E-learning DSM 5
E-learning Geriatrie
E-learning HACCP en voedselveiligheid in de kleinschalige woonvorm
E-learning HACCP en voedselveiligheid in de Kleinschalige Woonvorm 2018
E-learning hartfalen
E-learning Hartritmes herkennen en beoordelen
E-learning Hygiene en Infectiepreventie
E-learning Injecteren (intramusculair en subcutaan)
E-learning Kennistoets medicatie
E-learning Kinderverpleegkundig Rekenen
E-learning Klinisch redeneren
e-learning Koolmonoxide
E-Learning Korsakov
E-learning Longauscultatie
e-learning MD Gespreksvoering in de veranderende organisatie
E-learning Medische gassen
Elearning meerdere modules
E-learning module basishygiëne
E-learning module basismodule cardiologie
E-learning module glucosemeting voor Hercertificering Accu-Chek Inform II
E-learning module inbrengen maagsonde via de neus
E-learning module inbrengen perifeer infuus
E-learning module inbrengen urinecatheter bij de vrouw
E-learning module intramusculair injecteren
E-learning module intraveneuze bolusinjectie
E-learning module Pijn
E-learning module toedienen van zuurstof
E-learning module veneuze bloedafname
E-learning module verwisseling van en bij patiënten
E-learning module Verzuimbeleid
E-learning module Verzuimbeleid (2014)
E-learning module Verzuimbeleid (2015)
E-learning module Verzuimbeleid (2016)
E-learning module Verzuimbeleid (2017)
E-learning Multimorbiditeit
E-learning Neonatal Life Support (NLS)
E-learning Obesitas
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Pediatric Advanced Life Support (PALS)
E-learning Pediatric Basic Life Support (PBLS)
e-learning PICC lijn (perifeer ingebrachte centrale katheter)
E-learning Pijnonderwijs voor verpleegkundigen
E-learning Problemen bij borstvoeding
E-learning Professionele effectiviteit in persoonsgerichte zorg V&VN 2019
Elearning Teams voor persoonlijke zorg
E-learning thoraxdrainage
E-learning Toediening van bloedproducten
E-learning total bodycooling
E-learning Valpreventie
E-learning Veneuze toegangen - Centraal veneuze katheter
E-learning Verpleegkundig rekenen
E-learning verzorging van de tracheacanule
E-learning VMS – Veilige zorg voor zieke kinderen deel I
E-learning VMS – Veilige zorg voor zieke kinderen deel II
E-learning VMS-High Risk Medicatie
E-learning VMS-Kwetsbare ouderen
E-learning VMS-Medicatieverificatie bij opname en ontslag
E-learning VMS-Optimale zorg bij Acute Coronaire Syndromen
E-learning VMS-Vroege herkenning en behandeling van pijn
E-learning voorkomen en behandelen van lijnsepsis
E-learning voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen
E-learning voorkomen van wondinfecties na een operatie
E-learning Vrijheidsbeperkende interventies
E-learning vroege herkenning en behandeling vitaal bedreigde patiënt
e-Learning werkbegeleiders Saxion verpleegkunde
E-learning Wondzorg materiaalkeuze
E-learning Zorgmedewerker 2019
E-learning zuigelingenvoeding
E-learning: Vrijheidsbeperkende interventies (VBI) bij patiënten
Elearning: Basic Life Support Volwassenen
Elearning: Bloedafname
Elearning: Bloedkweek
Elearning: Borstvoeding
Elearning: Bronchiaal toilet
Elearning: Geven van bloedproducten
Elearning: Inbrengen van een blaaskatheter eenmalig man
Elearning: Inbrengen van een blaaskatheter eenmalig vrouw
Elearning: Inbrengen van een blaaskatheter verblijfs man
Elearning: Inbrengen van een blaaskatheter verblijfs vrouw
Elearning: Inbrengen van een maagsonde
Elearning: Injecteren
Elearning: Medisch rekenen
Elearning: Toedienen zuurstof
Elearning: Veneuze toegang
Elearning: Vrijheidsbeperkende interventies
Elearning: Werkbegeleiding (niet gebruiken)
Elektronische registratie van medicatie en medicatieverificatie
ELO Training Familiezorg
e-module Top-teen onderzoek
Enkeltrauma
Enkeltrauma
Enterale toedieningswegen (2013) E-Learning
Enterale toedieningswegen (2014) E-Learning
Enterale toedieningswegen (2015) E-Learning
Enterale toedieningswegen (2016) E-Learning
Enterale toedieningswegen (2017) E-Learning
Enterale toedieningswegen (2018) E-Learning
Enterale toedieningswegen (2019) E-Learning
E-nursing kennistoets: Corticosteroïden
E-nursing kennistoets: Diabetes en neuropathische pijn
E-nursing kennistoets: fentanyl
E-nursing kennistoets: Infusie therapie
E-nursing kennistoets: Medische terminologie
E-nursing kennistoets: opioïden
E-nursing kennistoets: PIJN BIJ KWETSBARE OUDEREN
E-nursing kennistoets: Postoperatieve pijn
E-nursing kennistoets: Shared Decision Making
E-nursing kennistoets: Shared Decision Making, deel 2
E-nursing kennistoets: Suïcide
E-nursing kennistoets: therapeutic touch
E-nursing kennistoets: verpleegkundig rekenen
E-nursing kennistoets: verpleegkundig rekenen 2
E-nursing kennistoets: WONDZORG
e-Omgaan met agressie
e-ORKA
e-perifeer infuuscanule
Epiduraal en spinaal toedienen van geneesmiddelen
Epiduraal katheter
Epiduraal katheter
Epiduraal katheter
Epiduraal katheter
Epiduraal katheter
Epidurale medicatietoediening en verzorging
E-PIN POH Ouderenzorg
EpiPen
e-Rekenen in de zorg
e-Rekenen in de Zorg Antonius
e-Rekenen in de Zorg Antonius
Ergocoach, basisscholing nieuwe ergocoaches
Eten en drinken
Eten en drinken
Eten en drinken
Ethische dilemma's bij asielzoekers
E-toets Addendum medicatieveiligheid Recovery
e-Veilig werken met cytostatica (VWMC) urologie
e-Venapunctie GBO
e-Verzorgen tracheacanule
Evidence Based Practice (artikel + toets)
Evidence Based Practice (e-module)
Evidence Based Practice (e-module)
e-Voor toediening gereed maken van parenteralia (2013)
e-Voor Toediening Gereed Maken van parenteralia (VTGM)
e-Vrijheidsbeperkende maatregelen
EVV ExperTcare
e-VWMC OK/IC centrum
e-VWMC verpleegafdeling en dagbehandeling
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: Opvang van de Traumapatient
e-Xpert ABCDE: Opvang van de Traumapatient
e-Xpert ECG: Praktische elektrocardiografie
e-Xpert VMS: Acuut Coronair Syndroom
e-Xpert VMS: De Vitaal Bedreigde Patiënt
e-Xpert VMS: High Risk Medicatie
e-Xpert VMS: Kwetsbare ouderen
e-Xpert VMS: Medicatieverificatie
e-Xpert VMS: Pijn
e-Xpert VMS: Veilige Zorg voor Zieke Kinderen
e-Xpert VMS: Verwisseling van en bij Patienten
e-Xpert VMS: Voorkomen van Nierinsufficiëntie
e-Xpert VMS: Voorkomen van wondinfecties
e-Xpert: Bedrijfshulpverlening
e-Xpert: Decubitus
e-Xpert: Lean in het ziekenhuis
e-Xpert: Medisch Rekenen
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
Externe katheter aanbrengen
Externe katheter aanbrengen
Farmaceutisch rekenen
Farmaceutisch rekenen
Farmaceutisch rekenen
Farmaceutisch rekenen
Farmaceutisch rekenen (2016)
Farmacologie basis (2013) E-Learning
Farmacologie basis (2014) E-Learning
Farmacologie basis (2015) E-Learning
Farmacologie basis (2016) E-Learning
Farmacologie basis (2017) E-Learning
Farmacologie basis (2018) E-Learning
Farmacologie basis (2019) E-Learning
Free Learning
Free Learning
Free Learning
Free Learning
Fysieke Belasting
Fysieke Belasting
Fysieke Belasting
Fysieke Belasting
Fysieke Belasting
Fysieke beperkingen
Fysieke beperkingen
Fysieke beperkingen (2012) E-Learning
Fysieke beperkingen (2014) E-Learning
Fysieke beperkingen (2015) E-Learning
Fysieke beperkingen (2016) E-Learning
Fysieke beperkingen (2017) E-Learning
Fysieke beperkingen (2018) E-Learning
Fysieke beperkingen (2019) E-Learning
Gastrostomiekatheter verwisselen en verzorgen
Gastrostomiekatheter verwisselen en verzorgen
Gemstar (Pijnpomp)
Geneesmiddelen bij hoesten
Geriatrie
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht - Forensische Psychiatrie
Gezondheidsrecht - Forensische Psychiatrie
Gezondheidsrecht - Forensische Psychiatrie
Gezondheidsrecht - Forensische Psychiatrie
Gezondheidsrecht - Kwaliteitswet Zorginstellingen
Gezondheidsrecht - Wet Bescherming Persoonsgegevens
Gezondheidsrecht - Wet Bescherming Persoonsgegevens
Gezondheidsrecht - Wet Bescherming Persoonsgegevens
Gezondheidsrecht - Wet Bescherming Persoonsgegevens
Gezondheidsrecht - Wet BIG
Gezondheidsrecht - Wet BIG
Gezondheidsrecht - Wet BIG
Gezondheidsrecht - Wet BIG
Gezondheidsrecht - Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen
Gezondheidsrecht - Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen
Gezondheidsrecht - Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen
Gezondheidsrecht - Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen
Gezondheidsrecht - Wet Klachtrecht Clienten Zorgsector
Gezondheidsrecht - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg - Wkkgz
Gezondheidsrecht - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg - Wkkgz
Gezondheidsrecht - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg - Wkkgz
Gezondheidsrecht - Wet Medezeggenschap Clienten Zorginstellingen
Gezondheidsrecht - Wet Medezeggenschap Clienten Zorginstellingen
Gezondheidsrecht - Wet Medezeggenschap Clienten Zorginstellingen
Gezondheidsrecht - Wet Medezeggenschap Clienten Zorginstellingen
Gezondheidsrecht - Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
Gezondheidsrecht - WGBO
Gezondheidsrecht - WGBO
Gezondheidsrecht - Wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging
Gezondheidsrecht - Wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging
Gezondheidsrecht - Wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging
Gezondheidsrecht - Wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Gipsen en verbanden
Gipsen en verbanden
Glucosemeter Accu Chek Inform ll
Glucosemeter Accu Chek Inform ll
Glucosemeter Accu Chek Inform ll
Glucosemeter Accu Chek Inform ll
Goede voeding, jouw zorg (2013)
Griepvaccinatie in de praktijk
Handhygiëne
Handhygiëne
Handhygiëne
Handhygiëne
Handhygiëne
Handhygiëne
Handhygiëne
Handhygiëne voor verpleegkundigen (E-learning 2014)
Handhygiëne voor verpleegkundigen (E-learning 2015)
Handhygiëne voor verpleegkundigen (E-learning 2016)
Handhygiëne voor verpleegkundigen (E-learning 2017)
Handhygiëne voor verpleegkundigen (E-learning 2018)
Handhygiëne voor verpleegkundigen (E-learning 2019)
Hart en bloedsomloop
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen, COPD, Diabetes Mellitus II
Hartfalen, COPD, Diabetes Mellitus II
HBOV duaal - theoretische verdieping deel III klinisch redeneren
Hechtingen en agrafen verwijderen
Hechtingen en agraves verwijderen
Hechtingen en agraves verwijderen
Herhaling voorbehouden handelingen
'Herhalingscursus PIJN Ikazia Ziekenhuis
Herhalingscursus Verwijderen epiduraal katheter
Herken de kwestbare oudere (artikel + toets)
Herkennen van een LVB
Het "heilig uur"
Het geven van een klinische les
Het verwisselen van een suprapubisch Katheter
Hielprik
Hielprik
Hielprik
High Risk Medicatie
High Risk Medicatie (VMS thema) e-learning
High Risk Medicatie ELO (2015)
High Risk Medicatie: klaarmaken en toedienen van parenteralia - eLearning
High Risk Medicatie: klaarmaken en toedienen van parenteralia - eLearning
High Risk Medication (artikel + toets)
HIX Uitzet en toedienregistratie
Hoe haal ik meer uit het Farmacotherapeutisch kompas
Hoe haal ik meer uit het Farmacotherapeutisch kompas
Hoe haal ik meer uit het Farmacotherapeutisch kompas?
Hospira GemStar (Pijnpomp)
Hospira GemStar (Pijnpomp)
Hospira GemStar (Pijnpomp)
Hospira GemStar (Pijnpomp)
Hygiene
Hygiëne en infectiepreventie kliniek
Hygiëne en infectiepreventie kliniek
Hygiëne en infectiepreventie, basis
Hygienisch werken
Hygienisch werken
Hygienisch werken
Hygienisch werken
Hygienisch werken
ICF;International Classification of Functioning, Disability and Health
ILS, reanimatie
Impetigo en furunkels
Impetigo en furunkels
Impetigo en furunkels
Implementatie infectiepreventie ELO (2015)
Inbrengen neusmaagsonde e-learning
Inbrengen neusmaagsonde ELO (2015)
inbrengen neusmaagsonde theorie
Inbrengen perifeer infuus
Inbrengen perifeer infuus e learning
Inbrengen Perifeer Infuuus (2013) E-Learning
Inbrengen Perifeer Infuuus (2014) E-Learning
Inbrengen Perifeer Infuuus (2015) E-Learning
Inbrengen Perifeer Infuuus (2016) E-Learning
Inbrengen Perifeer Infuuus (2017) E-Learning
Inbrengen Perifeer Infuuus (2018) E-Learning
Inbrengen Perifeer Infuuus (2019) E-Learning
Inbrengen van een perifeer infuus ELO (2015)
Incontinentie
Indiceren en organiseren als wjikverpleegkundige
Indiceren en Organiseren volgens het Medische Kindzorgsysteem (MKS)
Infectiepreventie
Infectiepreventie
Infectiepreventie (artikel+toets)
Infectiepreventie (artikel+toets)
Infectiepreventie e-learning
Infectiepreventie, de basis, ELO module
Infectiepreventie: Basishygiene verpleegkundige e-learning
Informatiebeveiliging zorg
Infusiepompen: CADD®-Solis VIP
Infusomat® Space (Infuuspomp)
Infuuspomp Infusomat Space e-learning
Infuuspoort (port-a-cath)
Infuustechniek
Infuustechniek
Injecteren
Injecteren (s.c. en i.m)
Injecteren e-learning
Injecteren ELO (2015)
Injecteren insulinepen
Inleiding in pijn en pijnbestrijding, toets je kennis
Inleiding Wetgeving
Inleiding Wetgeving
Instructie en oefening in Brandveiligheid
Insuline toedienen met een insulinepen
Insuline toedienen met een insulinepen
Insulinepen
Integrale veiligheid e-learning
Intervisie Bravis ziekenhuis
Intoxicaties, POMB
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Intra-aortale ballonpomp Maquet
Intramusculair en subcutaan injecteren
Intramusculair Injecteren
Intramusculair Injecteren
Intramusculair Injecteren
Intramusculair Injecteren
Intramusculair Injecteren
Intramusculaire en Subcutane injectie (2013) E-Learning
Intramusculaire en Subcutane injectie (2014) E-Learning
Intramusculaire en Subcutane injectie (2015) E-Learning
Intramusculaire en Subcutane injectie (2016) E-Learning
Intramusculaire en Subcutane injectie (2017) E-Learning
Intramusculaire en Subcutane injectie (2018) E-Learning
Intramusculaire en Subcutane injectie (2019) E-Learning
Intratracheaal UItzuigen
Intratracheaal UItzuigen
Intratracheaal UItzuigen
Intratracheaal UItzuigen
Intratracheaal UItzuigen
Intraveneus toedienen van geneesmiddelen
Intraveneus toedienen van geneesmiddelen (Endoscopie)
Intraveneus toedienen van geneesmiddelen (Endoscopie)
Intraveneuze toediening
Intraveneuze toediening van geneesmiddelen ELO (2015)
Intraveneuze toediening van medicatie
Intraveneuze toediening van medicatie
Intraveneuze toediening van medicatie
Intraveneuze toediening van medicatie
Intraveneuze toediening van medicatie
Intraveneuze toegang verkrijging
Inzicht in dementie
Isolatie en handhygiene
Isolatie en handhygiëne
Isolatiemaatregelen
Isolatiemaatregelen ELO (2015)
IVAC PCAM (Spuitpomp)
IVAC PCAM (Spuitpomp)
IVAC PCAM (Spuitpomp)
IVAC PCAM (Spuitpomp)
Journal Club voor verpleegkundigen en Verpleegkundig Specialisten
Katheteriseren (Man)
Katheteriseren (Vrouw)
katheteriseren bij een vrouw theorie
Kennismonitor Dementie
Kennismonitor Dementie
Kennistest Dementie voor niv 4 wijkverpleging
Kennistest Dementie voor niv 5 wijkverpleging
Kennistest Huidzorg voor niv 3IG wijkverpleging
Kennistest Huidzorg voor niv 4 wijkverpleging
Kennistest Huidzorg voor niv 5 wijkverpleging
Kennistest Palliatieve zorg voor niv 5 wijkverpleging
Kinderverpleegkundig rekenen e-learning
Kinderverpleegkundig Rekenen: 1. Vaste medicatie ELO (2015)
Kinderverpleegkundig Rekenen: 2. Vloeibare medicatie ELO (2015)
Kinderverpleegkundig Rekenen: 3. Infusie en transfusie ELO (2015)
Kinderverpleegkundig Rekenen: 4. Gassen ELO (2015)
Kinderverpleegkundig Rekenen: 5. Vochtbalans ELO (2015)
Klinisch redeneren
Klinisch Redeneren
Klinisch Redeneren
Klinisch Redeneren
Klinisch redeneren
Klinisch Redeneren
Klinisch Redeneren
Klinisch Redeneren
Klinisch redeneren Bedreven
Klinisch redeneren Competent
Klinisch redeneren e-learning
Klinisch redeneren Gevorderd
Klinisch redeneren in zes stappen (e-learning)
Klinisch redeneren voor de thuiszorg
Klinisch redeneren voor de thuiszorg
Klinisch redeneren voor de thuiszorg
klinische lessen 8e etage
Klinische lessen Cardiologie
Klinische lessen Cardiologie verpleegafdeling
Klinische lessen KNO
klinische lessen longafdeling en cardiologie
Klinische lessen oogheelkunde "COK" 2013-2014
KLinische lessen Orthopedie
KLinische lessen verpleegafdeling Orthopedie
klinische lessendagbehandeling
Klysma's toedienen
Kwaliteit door de ogen van de patiënt: Patiënttevredenheid
Kwaliteit, veiligheid en wet BIG
Kwetsbare oudere (e-learning)
Kwetsbare oudere (e-learning)
Kwetsbare oudere Valpreventie Polikliniek
Kwetsbare ouderen
Kwetsbare ouderen (2012) E-Learning
Kwetsbare ouderen (2014) E-Learning
Kwetsbare ouderen (2015) E-Learning
Kwetsbare ouderen (2016) E-Learning
Kwetsbare ouderen (2017) E-Learning
Kwetsbare ouderen ELO (2015)
Leerpad - Rekenen: basiskennis
Leerpad - Rekenen: orale medicatie, gassen, vochtbalans
Leerpad - Rekenen: parenteralia, infusie en transfusie
Leerpad GHZ - Autisme GHZ34
Leerpad GHZ - Blaaskatheterisatie van de vrouw GHZ34
Leerpad GHZ - Blaaskatheterisatie van de vrouw GHZ34
Leerpad GHZ - Blaaskatheterisatie van de vrouw GHZ34
Leerpad GHZ - Blaasspoelen van de vrouw GHZ34
Leerpad GHZ - Blaasspoelen van de vrouw GHZ34
Leerpad GHZ - Blaasspoelen van de vrouw GHZ34
Leerpad GHZ - Calamiteiten en incidentmelding GHZ346
Leerpad GHZ - Dagbesteding en arbeid
Leerpad GHZ - Decubitus GHZ346
Leerpad GHZ - Dementie GHZ346
Leerpad GHZ - Diabetes mellitus GHZ3
Leerpad GHZ - Diabetes mellitus GHZ46
Leerpad GHZ - Gentle teaching GHZ34
Leerpad GHZ - Handhygiëne GHZ34
Leerpad GHZ - Hygiënisch werken GHZ346
Leerpad GHZ - Incontinentie GHZ346
Leerpad GHZ - Intramusculair-injecteren GHZ
Leerpad GHZ - Intramusculair-injecteren GHZ
Leerpad GHZ - Intramusculair-injecteren GHZ
Leerpad GHZ - Klinisch redeneren GHZ3
Leerpad GHZ - Klinisch redeneren GHZ46
Leerpad GHZ - Medicatie toedienen GHZ34
Leerpad GHZ - Medicatieveiligheid en medicatieverificatie GHZ36
Leerpad GHZ - Obesitas GHZ3
Leerpad GHZ - Obesitas GHZ46
Leerpad GHZ - Obstipatie en laxeren GHZ346
Leerpad GHZ - Pneumonie GHZ46
Leerpad GHZ - Reanimatie van volwassenen GHZ3
Leerpad GHZ - Reanimatie van volwassenen GHZ3
Leerpad GHZ - Reanimatie van volwassenen GHZ3
Leerpad GHZ - Reanimatie van volwassenen GHZ45
Leerpad GHZ - Reanimatie van volwassenen GHZ45
Leerpad GHZ - Reanimatie van volwassenen GHZ46
Leerpad GHZ - Stomazorg GHZ346
Leerpad GHZ - Subcutaan-injecteren GHZ
Leerpad GHZ - Subcutaan-injecteren GHZ
Leerpad GHZ - Subcutaan-injecteren GHZ346
Leerpad GHZ - Syndroom van Down en ouder worden GHZ
Leerpad GHZ - Syndroom van Down en ouder worden GHZ
Leerpad GHZ - Syndroom van Down en ouder worden GHZ346
Leerpad GHZ - Vitale functies GHZ
Leerpad GHZ - Vitale functies GHZ
Leerpad GHZ - Vrijheidsbeperking GHZ34
Leerpad GHZ - Vrijheidsbeperking GHZ34
Leerpad GHZ - Vrijheidsbeperking GHZ34
Leerpad REV - Diabetes mellitus REV3
Leerpad REV - Diabetes mellitus REV46
Leerpad REV - Medicatieveiligheid en medicatieverificatie REV36
Leerpad REV - Reanimatie van volwassenen REV3
Leerpad REV - Reanimatie van volwassenen REV3
Leerpad REV - Reanimatie van volwassenen REV3
Leerpad REV - Reanimatie van volwassenen REV45
Leerpad REV - Reanimatie van volwassenen REV45
Leerpad REV - Reanimatie van volwassenen REV45
Leerpad TZ - Agressie in de zorg TZ3
Leerpad TZ - Agressie in de zorg TZ3
Leerpad TZ - Agressie in de zorg TZ3
Leerpad TZ - Agressie in de zorg TZ46
Leerpad TZ - Agressie in de zorg TZ46
Leerpad TZ - Agressie in de zorg TZ46
Leerpad TZ - Blaaskatheterisatie van de man TZ
Leerpad TZ - Blaaskatheterisatie van de man TZ
Leerpad TZ - Blaaskatheterisatie van de man TZ
Leerpad TZ - Blaaskatheterisatie van de vrouw TZ
Leerpad TZ - Blaaskatheterisatie van de vrouw TZ
Leerpad TZ - Blaaskatheterisatie van de vrouw TZ
Leerpad TZ - Blaasspoelen TZ
Leerpad TZ - Blaasspoelen TZ
Leerpad TZ - Blaasspoelen TZ
Leerpad TZ - Bloedsuiker meten TZ3
Leerpad TZ - Bloedsuiker meten TZ3
Leerpad TZ - Bloedsuiker meten TZ3
Leerpad TZ - Calamiteiten en incidentmelding TZ346
Leerpad TZ - Casemanagement bij chronische zorg TZ
Leerpad TZ - Casemanagement bij chronische zorg TZ
Leerpad TZ - Casemanagement bij chronische zorg TZ
Leerpad TZ - Casemanagement dementie TZ
Leerpad TZ - Casemanagement dementie TZ
Leerpad TZ - Casemanagement dementie TZ
Leerpad TZ - Centraal Veneuze Katheter TZ
Leerpad TZ - Cerebrovasculair accident (CVA) TZ3
Leerpad TZ - Cerebrovasculair accident (CVA) TZ46
Leerpad TZ - Decubitus TZ3
Leerpad TZ - Decubitus TZ46
Leerpad TZ - Delier TZ34
Leerpad TZ - Delier TZ34
Leerpad TZ - Delier TZ34
Leerpad TZ - Dementie TZ346
Leerpad TZ - Diabetes mellitus bij kinderen TZ46
Leerpad TZ - Diabetes mellitus TZ3
Leerpad TZ - Diabetes mellitus TZ46
Leerpad TZ - Handhygiëne TZ34
Leerpad TZ - Hartfalen TZ46
Leerpad TZ - Hygiënisch werken TZ346
Leerpad TZ - Hypertensie TZ3
Leerpad TZ - Hypertensie TZ46
Leerpad TZ - Incontinentie TZ3
Leerpad TZ - Incontinentie TZ46
Leerpad TZ - Insuline toedienen TZ3
Leerpad TZ - Insuline toedienen TZ3
Leerpad TZ - Insuline toedienen TZ3
Leerpad TZ - Intramusculair-injecteren TZ
Leerpad TZ - Intramusculair-injecteren TZ
Leerpad TZ - Intramusculair-injecteren TZ
Leerpad TZ - Klinisch redeneren TZ3
Leerpad TZ - Klinisch redeneren TZ46
Leerpad TZ - Kwetsbare ouderen TZ36
Leerpad TZ - Medicatie toedienen TZ34
Leerpad TZ - Medicatieveiligheid en medicatieverificatie TZ36
Leerpad TZ - Motiverende gespreksvoering TZ3
Leerpad TZ - Motiverende gespreksvoering TZ46
Leerpad TZ - Neus-maagsonde inbrengen en verwijderen TZ
Leerpad TZ - Neus-maagsonde inbrengen en verwijderen TZ
Leerpad TZ - Neus-maagsonde inbrengen en verwijderen TZ
Leerpad TZ - Neus-maagsonde verzorgen TZ
Leerpad TZ - Neus-maagsonde verzorgen TZ
Leerpad TZ - Neus-maagsonde verzorgen TZ
Leerpad TZ - Obesitas TZ3
Leerpad TZ - Obesitas TZ46
Leerpad TZ - Obstipatie en laxeren TZ346
Leerpad TZ - Palliatieve zorg: basiskennis TZ3
Leerpad TZ - Palliatieve zorg: symptomen TZ3
Leerpad TZ - Palliatieve zorg: symptomen TZ46
Leerpad TZ - PEG en button verzorgen en verwisselen TZ4
Leerpad TZ - PEG en button verzorgen en verwisselen TZ4
Leerpad TZ - PEG en button verzorgen TZ3
Leerpad TZ - PEG en button verzorgen TZ3
Leerpad TZ - PEG en button verzorgen TZ3
Leerpad TZ - PICC verzorgen en verwijderen TZ
Leerpad TZ - Pijn TZ46
Leerpad TZ - Pneumonie TZ46
Leerpad TZ - Professioneel leidinggeven TZ
Leerpad TZ - Professioneel leidinggeven TZ
Leerpad TZ - Professioneel leidinggeven TZ
Leerpad TZ - Reanimatie van volwassenen TZ3
Leerpad TZ - Reanimatie van volwassenen TZ3
Leerpad TZ - Reanimatie van volwassenen TZ3
Leerpad TZ - Reanimatie van volwassenen TZ45
Leerpad TZ - Reanimatie van volwassenen TZ45
Leerpad TZ - Reanimatie van volwassenen TZ46
Leerpad TZ - Samen beslissen TZ346
Leerpad TZ - Sondevoeding toedienen via neus-maagsonde TZ
Leerpad TZ - Sondevoeding toedienen via neus-maagsonde TZ
Leerpad TZ - Sondevoeding toedienen via neus-maagsonde TZ346
Leerpad TZ - Sondevoeding toedienen via PEG of button TZ3
Leerpad TZ - Sondevoeding toedienen via PEG of button TZ3
Leerpad TZ - Sondevoeding toedienen via PEG of button TZ3
Leerpad TZ - Stomazorg TZ346
Leerpad TZ - Subcutaan-injecteren TZ
Leerpad TZ - Subcutaan-injecteren TZ
Leerpad TZ - Subcutaan-injecteren TZ346
Leerpad TZ - Tracheostoma en tracheacanule TZ3
Leerpad TZ - Tracheostoma en tracheacanule TZ46
Leerpad TZ - Valpreventie TZ3
Leerpad TZ - Valpreventie TZ46
Leerpad TZ - Vitale functies TZ
Leerpad TZ - Vitale functies TZ
Leerpad TZ - Vrijheidsbeperking TZ346
Leerpad TZ - Wondzorg TZ
Leerpad TZ - Wondzorg TZ
Leerpad TZ - Wondzorg TZ346
Leerpad TZ - Zelfmanagement ondersteunen TZ3
Leerpad TZ - Zelfmanagement ondersteunen TZ46
Leerpad TZ - Zwachtelen TZ34
Leerpad TZ- Hartfalen TZ3
Leerpad VV - Agressie in de zorg VV3
Leerpad VV - Agressie in de zorg VV3
Leerpad VV - Agressie in de zorg VV3
Leerpad VV - Agressie in de zorg VV46
Leerpad VV - Agressie in de zorg VV46
Leerpad VV - Agressie in de zorg VV46
Leerpad VV - Blaaskatheterisatie van de man VV
Leerpad VV - Blaaskatheterisatie van de man VV
Leerpad VV - Blaaskatheterisatie van de man VV
Leerpad VV - Blaaskatheterisatie van de vrouw VV
Leerpad VV - Blaaskatheterisatie van de vrouw VV
Leerpad VV - Blaaskatheterisatie van de vrouw VV
Leerpad VV - Blaasspoelen VV
Leerpad VV - Blaasspoelen VV
Leerpad VV - Blaasspoelen VV
Leerpad VV - Bloedsuiker meten VV3
Leerpad VV - Bloedsuiker meten VV3
Leerpad VV - Bloedsuiker meten VV3
Leerpad VV - Calamiteiten en incidentmelding VV346
Leerpad VV - Casemanagement dementie VV
Leerpad VV - Casemanagement dementie VV
Leerpad VV - Casemanagement dementie VV
Leerpad VV - Cerebrovasculair accident (CVA) VV3
Leerpad VV - Cerebrovasculair accident (CVA) VV46
Leerpad VV - Decubitus VV3
Leerpad VV - Decubitus VV46
Leerpad VV - Delier VV34
Leerpad VV - Delier VV34
Leerpad VV - Delier VV34
Leerpad VV - Dementie VV346
Leerpad VV - Diabetes mellitus VV3
Leerpad VV - Diabetes mellitus VV46
Leerpad VV - Handhygiëne VV34
Leerpad VV - Hartfalen VV3
Leerpad VV - Hartfalen VV46
Leerpad VV - Hygiënisch werken VV346
Leerpad VV - Hypertensie VV3
Leerpad VV - Hypertensie VV46
Leerpad VV - Incontinentie VV3
Leerpad VV - Incontinentie VV46
Leerpad VV - Insuline toedienen VV3
Leerpad VV - Insuline toedienen VV3
Leerpad VV - Insuline toedienen VV3
Leerpad VV - Insuline toedienen VV3
Leerpad VV - Intramusculair-injecteren VV
Leerpad VV - Intramusculair-injecteren VV
Leerpad VV - Intramusculair-injecteren VV
Leerpad VV - Klinisch redeneren VV3
Leerpad VV - Klinisch redeneren VV46
Leerpad VV - Kwetsbare ouderen VV36
Leerpad VV - Medicatie toedienen VV34
Leerpad VV - Medicatieveiligheid en medicatieverificatie VV36
Leerpad VV - Motiverende gespreksvoering VV3
Leerpad VV - Motiverende gespreksvoering VV46
Leerpad VV - Neus-maagsonde inbrengen en verwijderen VV
Leerpad VV - Neus-maagsonde inbrengen en verwijderen VV
Leerpad VV - Neus-maagsonde inbrengen en verwijderen VV
Leerpad VV - Neus-maagsonde verzorgen VV
Leerpad VV - Neus-maagsonde verzorgen VV
Leerpad VV - Neus-maagsonde verzorgen VV
Leerpad VV - Obesitas VV3
Leerpad VV - Obesitas VV46
Leerpad VV - Obstipatie en laxeren VV346
Leerpad VV - Palliatieve zorg VV3
Leerpad VV - Palliatieve zorg: basiskennis VV3
Leerpad VV - Palliatieve zorg: symptomen VV3
Leerpad VV - Palliatieve zorg: symptomen VV46
Leerpad VV - PEG en button verzorgen en verwisselen VV4
Leerpad VV - PEG en button verzorgen en verwisselen VV4
Leerpad VV - PEG en button verzorgen VV3
Leerpad VV - PEG en button verzorgen VV3
Leerpad VV - PEG en button verzorgen VV3
Leerpad VV - Pijn VV46
Leerpad VV - Pneumonie VV46
Leerpad VV - Reanimatie van volwassenen VV3
Leerpad VV - Reanimatie van volwassenen VV3
Leerpad VV - Reanimatie van volwassenen VV3
Leerpad VV - Reanimatie van volwassenen VV45
Leerpad VV - Reanimatie van volwassenen VV45
Leerpad VV - Reanimatie van volwassenen VV46
Leerpad VV - Samen beslissen VV346
Leerpad VV - Sondevoeding toedienen via neus-maagsonde VV3
Leerpad VV - Sondevoeding toedienen via neus-maagsonde VV3
Leerpad VV - Sondevoeding toedienen via neus-maagsonde VV3
Leerpad VV - Sondevoeding toedienen via neus-maagsonde VV34
Leerpad VV - Sondevoeding toedienen via PEG of button VV34
Leerpad VV - Sondevoeding toedienen via PEG of button VV34
Leerpad VV - Sondevoeding toedienen via PEG of button VV34
Leerpad VV - Stomazorg VV346
Leerpad VV - Subcutaan-injecteren VV
Leerpad VV - Subcutaan-injecteren VV
Leerpad VV - Subcutaan-injecteren VV346
Leerpad VV - Tracheostoma en tracheacanule VV3
Leerpad VV - Tracheostoma en tracheacanule VV46
Leerpad VV - Valpreventie VV3
Leerpad VV - Valpreventie VV46
Leerpad VV - Vitale functies VV
Leerpad VV - Vitale functies VV
Leerpad VV - Vrijheidsbeperking VV346
Leerpad VV - Wondzorg VV
Leerpad VV - Wondzorg VV
Leerpad VV - Wondzorg VV346
Leerpad VV - Zelfmanagement ondersteunen VV3
Leerpad VV - Zelfmanagement ondersteunen VV46
Leerpad VV - Zwachtelen VV34
Leerpad ZH - Advanced Life Support (ALS) ZH46
Leerpad ZH - Agressie in de zorg ZH46
Leerpad ZH - Agressie in de zorg ZH46
Leerpad ZH - Agressie in de zorg ZH46
Leerpad ZH - Blaaskatheterisatie ZH
Leerpad ZH - Blaasspoelen ZH
Leerpad ZH - Bloedproducten en Omniplasma toedienen ZH
Leerpad ZH - Borstvoeding ZH46
Leerpad ZH - Bronchiaal toilet ZH46
Leerpad ZH - Buiksondes verzorgen ZH45
Leerpad ZH - Buiksondes verzorgen ZH45
Leerpad ZH - Buiksondes verzorgen ZH45
Leerpad ZH - Calamiteiten en incidentmelding ZH46
Leerpad ZH - Centraal Veneuze Katheter ZH
Leerpad ZH - Delier ZH46
Leerpad ZH - Dementie ZH46
Leerpad ZH - Diabetes mellitus bij kinderen ZH46
Leerpad ZH - Diabetes mellitus ZH46
Leerpad ZH - Handhygiëne ZH46
Leerpad ZH - Hartfalen ZH45
Leerpad ZH - Hartfalen ZH45
Leerpad ZH - Hygiënisch werken ZH46
Leerpad ZH - Hypertensie ZH46
Leerpad ZH - Injecteren ZH
Leerpad ZH - Injecteren ZH
Leerpad ZH - Injecteren ZH
Leerpad ZH - Isolatiemaatregelen ZH46
Leerpad ZH - Klinisch redeneren ZH46
Leerpad ZH - Kwaliteit en veiligheid medische technologie
Leerpad ZH - Kwaliteit en veiligheid medische technologie
Leerpad ZH - Kwaliteit en veiligheid medische technologie
Leerpad ZH - Medicatieveiligheid en medicatieverificatie ZH46
Leerpad ZH - Minimaal invasieve chirurgie (MIC) ZH46
Leerpad ZH - Motiverende gespreksvoering ZH46
Leerpad ZH - Neus-maagsonde inbrengen en verwijderen
Leerpad ZH - Neus-maagsonde inbrengen en verwijderen
Leerpad ZH - Neus-maagsonde inbrengen en verwijderen ZH
Leerpad ZH - Newborn Life Support ZH46
Leerpad ZH - Obstipatie en laxeren ZH46
Leerpad ZH - Palliatieve zorg: basiskennis ZH46
Leerpad ZH - Palliatieve zorg: symptomen ZH46
Leerpad ZH - Parenteralia klaarmaken en toedienen ZH46
Leerpad ZH - Parenteralia klaarmaken en toedienen ZH46
Leerpad ZH - Parenteralia klaarmaken en toedienen ZH46
Leerpad ZH - Perifeer infuus inbrengen ZH
Leerpad ZH - PICC verzorgen en verwijderen ZH
Leerpad ZH - Pijn ZH46
Leerpad ZH - Pneumonie ZH46
Leerpad ZH - Privacybescherming en informatieveiligheid ZH46
Leerpad ZH - Psychosociale zorg voor patiënten met kanker ZH46
Leerpad ZH - Reanimatie van kinderen ZH46
Leerpad ZH - Reanimatie van kinderen ZH46
Leerpad ZH - Reanimatie van volwassenen ZH3
Leerpad ZH - Reanimatie van volwassenen ZH3
Leerpad ZH - Reanimatie van volwassenen ZH3
Leerpad ZH - Reanimatie van volwassenen ZH45
Leerpad ZH - Reanimatie van volwassenen ZH45
Leerpad ZH - Reanimatie van volwassenen ZH46
Leerpad ZH - Rekenen: Kinderen - Orale medicatie, gassen, vochtbalans ZH46
Leerpad ZH - Rekenen: Kinderen - Orale medicatie, gassen, vochtbalans ZH46
Leerpad ZH - Rekenen: Kinderen – Parenteralia, infusie en transfusie ZH46
Leerpad ZH - Samen beslissen ZH346
Leerpad ZH - Sepsis herkennen en behandelen ZH45
Leerpad ZH - Sepsis herkennen en behandelen ZH45
Leerpad ZH - Sepsis herkennen en behandelen ZH46
Leerpad ZH - Stomazorg ZH46
Leerpad ZH - Systemische therapieën: veilig omgaan met besmette excreta ZH46
Leerpad ZH - Thoraxdrainage ZH46
Leerpad ZH - Tracheostoma en tracheacanule ZH46
Leerpad ZH - Verantwoord omgaan met medische gassen ZH
Leerpad ZH - Verwisseling van en bij patiënten voorkomen ZH46
Leerpad ZH - Voorkomen van Lijnsepsis ZH45
Leerpad ZH - Voorkomen van Lijnsepsis ZH45
Leerpad ZH - Voorkomen van Lijnsepsis ZH46
Leerpad ZH - Vrijheidsbeperking ZH46
Leerpad ZH - Vroege herkenning van vitaal bedreigde patient ZH46
Leerpad ZH - Vroege herkenning van vitaal bedreigde patient ZH46
Leerpad ZH - Vroege herkenning van vitaal bedreigde patient ZH46
Leerpad ZH - Wondinfecties voorkomen ZH46
Leerpad ZH - Zelfmanagement ondersteunen ZH46
Leerpad ZH - Zwachtelen ZH46
Leerpad ZH: Kwetsbare ouderen ZH46
Leren over Dementie
Les Mondheelkunde
lessenreeks bevordering poliklinische zorg voor de chirurgiesche patienten
Levenseinde: aandacht en zorg (artikel+toets)
Longen en ademhaling
LVB en seksualiteit GHZ
LVB en seksualiteit GHZ
LVB en seksualiteit GHZ
LVB en sociale media GHZ
LVB en sociale media GHZ
LVB en sociale media GHZ
Maagsonde
Maagsonde
Maagsonde
Maagsonde
Maagsonde
Maagsonde
Maagsonde via de buik
Maagsonde via de neus
Management van acute pijn e-learning
Management van acute pijn ELO (2015)
Maquet Cardiosave Intra-aortale Ballonpomp
Maquet Cardiosave Intra-aortale Ballonpomp
Maquet Intra-aortale Ballonpomp ABP S98/98XT
Maquet Intra-aortale Ballonpomp ABP S98/98XT
Maquet Intra-aortale Ballonpomp ABP S98/98XT
Maquet Intra-aortale Ballonpomp ABP S98/98XT
MAQUET SERVO-i (Ventilator)
MAQUET SERVO-i (Ventilator)
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicatie en suïcide
Medicatie in de thuiszorg
Medicatie toedienen
Medicatie toedienen
Medicatie toedienen
Medicatie verificatie bij ontslag
Medicatieveiligheid
Medicatieveiligheid ELO (2015)
Medicatieveiligheid en baxteren
Medicatieveiligheid en baxteren (2016)
Medicatieveiligheid en baxteren (e-learning)
Medicatieveiligheid en de medicijnrol
Medicatieveiligheid en de medicijnrol
Medicatieveiligheid en verstrekking
Medicatieverificatie bij opname en ontslag ELO (2015)
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen ouderenzorg 1 - Algemeen
Medicijngroepen ouderenzorg 1 - Algemeen
Medicijngroepen ouderenzorg 1 - Algemeen
Medicijngroepen ouderenzorg 1 - Algemeen
Medicijngroepen ouderenzorg 1 - Algemeen
Medicijngroepen ouderenzorg 2 - Psychofarmaca
Medicijnquiz: 'Anti epileptica'
Medicijnquiz: 'Anti-bacteriële middelen'
Medicijnquiz: 'anti-cholinerge medicatie '
Medicijnquiz: 'Anti-hypertensiva'
Medicijnquiz: 'Anti-virale middelen'
Medicijnquiz: 'Basiskennis farmacologie deel 1 '
Medicijnquiz: 'Basiskennis farmacologie deel 2 '
Medicijnquiz: 'Corticosteroïden'
Medicijnquiz: 'cumarines'
Medicijnquiz: 'Epidurale anesthesie'
Medicijnquiz: 'Paracetamol'
Medicijnquiz: 'Profylaxe van trombose'
Medicijnquiz: 'slaapmedicatie'
Medidis - Zuurstoftherapie en veilig omgaan met zuurstof
medisch en verpleegkundig rekenen
medisch en verpleegkundig rekenen
Medisch Rekenen
Medisch rekenen
Medisch rekenen
Medisch rekenen voor verzorgende
Medisch rekenen, ELO module
Medisch rekenen-2014
Medisch Rekenenen
Medische gassen ELO (2015)
Medische gassen, ELO module
Medische technologie ELO (2015)
Medtronic LIFEPAK 20 (Defibrillator)
Medtronic LIFEPAK 20 (Defibrillator)
Medtronic LIFEPAK 20 (Defibrillator)
Medtronic LIFEPAK 20 (Defibrillator)
Medtronic LIFEPAK 20 (Defibrillator)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Methodiekintervisie Mee-consulenten: leren, innoveren en tonen van ons vakmanschap
Micropace 4570-4580 (Pacemaker)
Micropace 4570-4580 (Pacemaker)
Micropace 4570-4580 (Pacemaker)
Micropace 4570-4580 (Pacemaker)
Micropace 4570-4580 (Pacemaker)
Milde therapeutische hypothermie (bodycooling) (artikel + toets)
'Minicursus Patientveiligheid
Minicursus Vocht en voeding
Minicursus Zorg voor naasten
Minor HBOV duaal - theoretische verdieping deel I
Minor HBOV duaal - theoretische verdieping deel II
Mishandeling van patienten in afhankelijkheidsrelaties, werken met een meldcode: Artsen en verpleegkundigen
Module Brand en Ontruiming midden en hoog risicoafdelingen
Module Campus Care Voedingsproblemen bij ouderen
Module Campus Care Voedingsproblemen bij ouderen 1
Mondverzorging
Mondverzorging
Mondverzorging
Mondverzorging
Mondverzorging
Mondzorg
Moreel beraad
Moreel beraad (artikel + toets)
Motiverende gespreksvoering
Multimorbiditeit
Nascholing Buurtzorg Nederland
Negatieve druktherapie
Neonatale bloedafname ELO (2015)
Neurologie overige
Neusmaagsonde bij pasgeborenen Handelingen e-learning
Neus-maagsonde inbrengen
Neus-maagsonde inbrengen
Neus-maagsonde verzorgen
Nierinsufficiëntie
Nierinsufficiëntie
NIRS, Near Infrared Spectroscopy
Non invasieve ventilation (2014) E-Learning
Non invasieve ventilation (2016) E-Learning
Non invasieve ventilation (2017) E-Learning
Non invasieve ventilation (2018) E-Learning
Non invasieve ventilation (2019) E-Learning
Non invasieve ventilation (E-Learning 2013)
Noninvasive positive pressure ventilation LONG
Nurse Academy 2018- 4 voor verpleegkundigen
Nurse Academy 2018-editie 2
Nurse Academy 2018-editie 3 voor verpleegkundigen
Nurse Academy 2019- 1 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2019 - 1 voor verpleegkundigen
Nurse Academy O&T - 2018 editie 2 voor verpleegkundigen
Nurse Academy O&T - 2018 editie 3 voor verpleegkundigen
Nurse Academy O&T - 2018 editie 4 voor verpleegkundigen
Nurse Academy O&T - 2019 editie 1 voor verpleegkundigen
Nurse Academy O&T - 2019 editie 2 voor verpleegkundigen
Nursing Challenge 2013: Toets je kennis over geriatrie
Nursing Challenge 2013: Toets je kennis over Palliatieve zorg
Nursing Challenge 2013: Toets je kennis over PIJN
Nursing Challenge 2013: Toets je kennis over Wondzorg
Nursing Challenge 2014: Toets je kennis over Dermatologie
Nursing Challenge 2014: Toets je kennis over Diabetes
Nursing Challenge 2014: Toets je kennis over Infectiepreventie
Nursing Challenge 2014: Toets je kennis over wondzorg
Nursing Challenge 2015: Toets je kennis over infectiepreventie
Nursing Challenge 2015: Toets je kennis over insulinetherapie
Nursing Challenge 2015: Toets je kennis over wondzorg
'Nursing Challenge 2016: toets je kennis over Doorbraakpijn'
'Nursing Challenge 2016: toets je kennis over Mondzorg
'Nursing Challenge 2016: toets je kennis over Palliatieve zorg
'Nursing Challenge 2016: toets je kennis voeding en wondzorg
'Nursing Challenge 2017: toets je kennis over pijn bij ouderen'
'Nursing Challenge 2017: toets je kennis over suprapubis katheter'
'Nursing Challenge 2017: toets je kennis over Voeding en medicijnen'
'Nursing Challenge 2017: toets je kennis over wondzorg'
Nursing Decubitus: toets je kennis
Nursing Infectiepreventie; toets je kennis
Nursing Inhalatiemedicatie: toets je kennis
Nursing medicijnquiz: 'Allerlei'
Nursing Medicijnquiz: 'Antidepressiva'
Nursing Medicijnquiz: 'anti-emetica'
Nursing Medicijnquiz: 'antivirale middelen'
Nursing medicijnquiz: 'basisbegrippen '
Nursing Medicijnquiz: 'Basiskennis farmacologie deel 1'
Nursing Medicijnquiz: 'Basiskennis farmacologie deel 2'
Nursing Medicijnquiz: 'Basisprincipes van pijnbestrijding'
Nursing Medicijnquiz: 'bètablokkers'
Nursing Medicijnquiz: Biologische beschikbaarheid
Nursing Medicijnquiz: 'corticosteroïden'
Nursing Medicijnquiz: 'Cumarines'
Nursing Medicijnquiz: 'Deficiëntie van vitamine B12'
Nursing Medicijnquiz: 'Delier in de palliatieve fase'
Nursing Medicijnquiz: 'Digoxines'
Nursing Medicijnquiz: 'Diuretica'
Nursing medicijnquiz: 'Fentanyl'
Nursing medicijnquiz: 'fluticason '
Nursing Medicijnquiz: 'Gentamicine'
Nursing Medicijnquiz: 'Het effect van roken op medicatie'
Nursing medicijnquiz: 'Insulinetherapie'
Nursing medicijnquiz: 'laxantia '
Nursing Medicijnquiz: Leverafwijkingen door geneesmiddelen
Nursing Medicijnquiz: 'Luchtwegverwijders'
Nursing Medicijnquiz: 'Medicatie bij angststoornissen'
Nursing Medicijnquiz: 'Medicatie bij eczeem'
Nursing Medicijnquiz: 'Medicatie bij hartritmestoornissen'
Nursing Medicijnquiz: 'Medicatie bij hypertensie'
Nursing Medicijnquiz: Medicatie en valrisico
Nursing medicijnquiz: 'medicatie en valrisico '
Nursing Medicijnquiz: medicatie van F tot K
Nursing Medicijnquiz: 'Medicatie via een pleister'
Nursing Medicijnquiz: 'Medicijnen allerlei'
Nursing Medicijnquiz: 'Medicijngebruik bij warm weer'
Nursing medicijnquiz: 'metoclopramide '
Nursing Medicijnquiz: Middelen bij anemie
Nursing Medicijnquiz: Middelen bij angina pectoris
Nursing medicijnquiz: 'middelen bij jicht '
Nursing medicijnquiz: 'Middelen bij spasmen'
Nursing Medicijnquiz: Middelen tegen schimmelinfectie
Nursing medicijnquiz: 'Nierfunctie en geneesmiddelen '
Nursing Medicijnquiz: 'Niet opioide pijnstillers'
Nursing Medicijnquiz: 'Norit®'
Nursing medicijnquiz: 'NSAID's'
Nursing medicijnquiz: 'oxazepam '
Nursing Medicijnquiz: Pijnmedicatie
Nursing medicijnquiz: 'pijnmedicatie '
Nursing Medicijnquiz: Profylaxe van trombose
Nursing Medicijnquiz: 'Psychofarmaca'
Nursing Medicijnquiz: 'rekenen met pijnmedicatie'
Nursing Medicijnquiz: 'Ritalin'
Nursing Medicijnquiz: 'Slaapmedicatie'
Nursing Medicijnquiz: 'Slaapmedicatie'
Nursing Medicijnquiz: Subcutane insulinetherapie
Nursing medicijnquiz: 'Thiamine'
Nursing medicijnquiz: 'verslaving en afhankelijkheid '
Nursing medicijnquiz: 'verslaving en afhankelijkheid deel 2 '
Nursing medicijnquiz: 'verslaving en afhankelijkheid deel 3 '
Nursing Wondzorgspecial: toets je kennis
Nutricia Flocare Infinity (Voedingspomp)
Nutricia Flocare Infinity (Voedingspomp)
Nutricia Flocare Infinity (Voedingspomp)
Nutricia Flocare Infinity (Voedingspomp)
Nutricia Flocare Infinity (Voedingspomp)
Nutricia voedingspomp e-learning
Obesitas bij kinderen e-learning
Obstetrische vaardigeheden 2013
Omaha systeem
Omaha systeem
Omaha systeem
Omgaan met agressie
Omgaan met agressie
Omgaan met agressie
Omgaan met agressie
Omgaan met agressie
Omgaan met agressie
Omgaan met dementie
Omgaan met dementie
Omgaan met dementie
Omgaan met dementie
Omgaan met dementie
Omgaan met dementie (voor mantelzorgers)
Omgaan met grensoverschrijdend en agressief gedrag
Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
On demand web-tv AHA Highlights 2016
Ondersteunen bij mictie
Ondervoeding
Ondervoeding (2012) E-Learning
Ondervoeding (2014) E-Learning
Ondervoeding (2015) E-Learning
Ondervoeding (2016) E-Learning
Ondervoeding (2017) E-Learning
Ondervoeding (2018) E-Learning
Ondervoeding (2019) E-Learning
Ondervoeding voor verpleegkundigen
Online Course - Verpleegkundig perspectief: zorg voor kwetsbare ouderen
Opfrismodule 1 - medicijngebruik ouderenzorg
Opfrismodule 2 - medicijngebruik ouderenzorg
Opfrismodule medicijngebruik ouderenzorg
Opfrismodule medicijngebruik ouderenzorg
Opfrismodule medicijngebruik ouderenzorg
Opfrismodule medicijngebruik ouderenzorg – 2
Optimale zorg bij Acute Coronaire Syndromen ELO (2015)
Orgaan en weefseldonatie
Ouderen in veilige handen: verpleegkundige
Ouderen in veilige handen: verpleegkundige
Ouderen in veilige handen: verpleegkundige
Ouderen in veilige handen: verzorgende
Ouderen in veilige handen: verzorgende
Ouderen in veilige handen: verzorgende
Palliatieve zorg
Palliatieve Zorg
Palliatieve Zorg
Palliatieve zorg (hele dag)
Pallisupport
Parkinson & ALS
Patiëntveiligheid (Awareness)
Patiëntveiligheid (Awareness)
Patiëntveiligheid (Awareness)
Patiëntveiligheid (Awareness)
Patiëntveiligheid (Awareness)
Patiëntveiligheid (Awareness)
Patiëntveiligheid (H)FMEA
Patiëntveiligheid (H)FMEA
Patiëntveiligheid (H)FMEA
Patiëntveiligheid (H)FMEA
Patiëntveiligheid (H)FMEA
Patiëntveiligheid PRISMA
Patiëntveiligheid PRISMA
Patiëntveiligheid PRISMA
Patiëntveiligheid PRISMA
Patiëntveiligheid PRISMA
PCA pomp
PCA pomp. rekenen en Subcutaan infuus
Pediatric Basic Life Support e-learning
Perfusor® Space (Spuitpomp)
Perifeer infuus en venapunctie
Perifeer infuus en venapunctie
Perifeer infuus inbrengen en toedienen medicatie
Perifeer infuus VBH, (e-learning)
Perifeer infuus VBH, (e-learning)
Perifere infuuscanule
Perifere infuuscanule
Perifere infuuscanule
Perifere infuuscanule
Perifere infuuscanule
Perinatale Audit Amphia (2015)
Perioperatieve pijnbestrijding
PGB regelgeving
Philips Medido Verpleegkundigen & Verzorgenden
Philips Medido Verpleegkundigen & Verzorgenden
Philips Medido Verpleegkundigen & Verzorgenden
Philips Medido Wijkverpleegkundigen & Coördinatoren
Philips Medido Wijkverpleegkundigen & Coördinatoren
PICC
PICC lijn
PICC lijn
PICC lijn
Pijn - basis, eLearning
Pijn - aandachtsvelders, eLearning
Pijn - screenen en meten (volwassenen)
Pijn - Verdieping, eLearning
Pijn bij kanker
Pijn meten
Pijnbestrijding bij gynaecologische ingrepen
Pijnbestrijding bij orthopedische ingrepen
Pijnpompen: CADD®-Legacy PCA
Pijnpompen: CADD®-Solis
Poct glucose (2013) E-Learning
Poct glucose (2014) E-Learning
Poct glucose (2015) E-Learning
Poct glucose (2016) E-Learning
Poct glucose (2017) E-Learning
Poct glucose (2017) E-Learning
Poct glucose (2018) E-Learning
Poct glucose (2019) E-Learning
Polyfarmacie
Poortkatheter
Poortkatheter
Poortkatheter
Poortkatheter
Poortkatheter in de pediatrie
Poortkatheter in de pediatrie
Poortsystemen (2013) E-Learning
Poortsystemen (2014) E-Learning
Poortsystemen (2015) E-Learning
Poortsystemen (2016) E-Learning
Poortsystemen (2017) E-Learning
Poortsystemen (2018) E-Learning
Poortsystemen (2019) E-Learning
Port a Cath
Port a Cath
Postoperatieve pijnbestrijding
Postoperatieve pijnbestrijding
postoperatieve wondinfecties prothesiologie orthopedie
Preventie van flebitis ELO (2015)
Preventie van urineweginfecties door blaaskatheterisatie ELO (2015)
Privacybescherming & Informatiebeveiliging
Problemen bij borstvoeding
Professional Course: eHealth een praktische introductie
Professionaliseren van zorg met Omaha (WVP)
Psychofarmaca
Psychofarmaca
Psychofarmaca
Psychofarmaca
Psychofarmaca
Psychogeriatrische zorgverlening
Psychopathologie
Rapid Response Team (2014) E-Learning
Rapid Response Team (2015) E-Learning
Rapid Response Team (2016) E-Learning
Rapid Response Team (2017) E-Learning
Rapporteren in het zorgleefplan
Rapporteren in het zorgleefplan
Rapporteren in het zorgleefplan
Rapporteren in het zorgleefplan
Rapporteren in het zorgleefplan
Rapporteren volgens de SOAP methodiek
Rapporteren volgens het OMAHA Systeem
reanimatie basis blended
Reanimatie BLS + AED
Reanimatie pasgeborene (toets)
Rectumcanule inbrengen
Rectumcanule inbrengen
Referatencyclus 2014 Reinier van Arkel groep
Reiniging en desinfectie
Rekenen in de zorg
Rekenen in de zorg
Rekenen in de zorg
Rekenen in de zorg
Rekenen in de zorg
Rekenen in de zorg
Rekenen met zorg (2013) E-Learning
Rekenen met zorg (2014) E-Learning
Rekenen met zorg (2015) E-Learning
Rekenen met zorg (2016) E-Learning
Rekenen met zorg (2017) E-Learning
Rekenen met zorg (2018) E-Learning
Rekenen met zorg (2019) E-Learning
Rekenen met zorg v2
Respiratoir falen, bloedgasanalyse en zuurstoftoediening
Ritme en geleidingsstoornissen
Ronde tafel discussie over efficiënte verpleegkundige zorg
Saturatie meten
SBAR
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Schoonmaken in het ziekenhuis
Scoperaties op dagbehandeling TVT-O op dagbehandeling
Shock
Slikstoornissen
Slikstoornissen
Slikstoornissen
Slikstoornissen
Slikstoornissen
Sondevoeding toedienen
Sondevoeding toedienen
Stervensbegeleiding
Stomazorg
Stomazorg
Stomazorg
Stomazorg
Straling
Straling
Strippenkaart verpleegtechnische vaardigheden oefenen en toetsen
subcutaan injecteren theorie
Subcutaan en intramusculair injecteren
Subcutaan Injecteren
Subcutaan Injecteren
Subcutaan Injecteren
Subcutaan Injecteren
Subcutaan Injecteren
Subcutane canule inbrengen
Subcutane canule inbrengen
Subcutane infuus therapie
Suprapubische katheter verwisselen en verzorgen
Suprapubische katheter verwisselen en verzorgen
Suprapubische katheter verzorgen
Suprapubische katheters verzorgen
SYMPOSIUM WAT ALS.......
Syndroom van Usher
TdT SBMS-V
Tensie meten
Terumo TE-311 (Spuitpomp)
Terumo TE-311 (Spuitpomp)
Terumo TE-311 (Spuitpomp)
Terumo TE-311 (Spuitpomp)
Terumo TE-311 (Spuitpomp)
Test
test annemieke
TEST VOOR KOPPELING
The Health Innovation Discovery Course
Thoraxdrainage
Thoraxdrainage
Thoraxdrainage
Thoraxdrainage
Thoraxdrainage
Thoraxdrainage (2013) E-Learning
Thoraxdrainage (2014) E-Learning
Thoraxdrainage (2015) E-Learning
Thoraxdrainage (2016) E-Learning
Thoraxdrainage (2017) E-Learning
Thoraxdrainage (2019) E-Learning
Thoraxdrainage ELO (2015)
Tijd voor borstvoeding (artikel+toets)
Tijd voor borstvoeding (artikel+toets)
Toedienen bloed en bloedproducten
Toedienen bloed en bloedproducten
Toedienen bloed en bloedproducten voor verpleegkundigen en verloskundigen werkzaam op het MKC
Toedienen bloedproducten e-learning
Toedienen cytostatica en immuno- en targeted therapie
Toedienen sondevoeding
Toedienen van bloedproducten
Toedienen van cytostatica (en BCG) via de blaas
Toedienen van Zuurstof
Toedienen van zuurstof e-learning
Toediening radioactieve stoffen, ELO module
Toediening Registratie, eLearning
Toediening van bloedproducten ELO (2015)
Toedieningsregistratie (TDR)
Toets bij cursus "Ondervoeding bij ouderen"
Toets Verpleegkundig Rekenen
TOP 1 (teamontwikkelplan)
Tracheacanule
Tracheacanule
Tracheacanule
Tracheacanule
Tracheacanule
Tracheacanule (2014) E-Learning
Tracheacanule (2015) E-Learning
Tracheacanule (2016) E-Learning
Tracheacanule (2017) E-Learning
Tracheacanule (2018) E-Learning
Tracheacanule (E-Learning 2013)
Transfusie reacties en hemovigilantie (2018) E-Learning
Transfusie reacties en hemovigilantie (2019) E-Learning
Transfusie reacties en hemovigilantie (2014) E-Learning
Transfusie reacties en hemovigilantie (2015) E-Learning
Transfusie reacties en hemovigilantie (2016) E-Learning
Transfusie reacties en hemovigilantie (2017) E-Learning
Transfusie van bloedproducten bij volwassenen; 2013
traumatologie/ orthopedie
Triage Algemeen/Huid
TVBZorg-1
TVBZorg-1A
TVBZorg-1A
TVBZorg-1B
TVBZorg-1B
TVBZorg-1C
TVBZorg-1C
TVBZorg-1D
TVBZorg-1D
TVBZorg-2
TVBZorg-2A
TVBZorg-2A
TVBZorg-2B
TVBZorg-2B
TVBZorg-3
TVBZorg-3A
TVBZorg-3A
TVBZorg-3B
TVBZorg-3B
TVBZorg-4
TVBZorg-4A
TVBZorg-4A
TVBZorg-4B
TVBZorg-4B
TVBZorg-5A
TVBZorg-5B
TVBZorg-6A
TVBZorg-6B
Uitvoeringsverzoek Wet BIG
Uitzuigen
Uitzuigen tracheacanule, mond - en keelholte
Uitzuigen van neus-, mond- en keelholte in de pediatrie
Uitzuigen van neus-, mond- en keelholte in de pediatrie
Urine, feces en sputum afnemen voor onderzoek
Urine, feces en sputum afnemen voor onderzoek
Urologie Basis (2013) E-Learning
Urologie Basis (2014) E-Learning
Urologie Basis (2015) E-Learning
Urologie Basis (2016) E-Learning
Urologie Basis (2017) E-Learning
Urologie Basis (2018) E-Learning
Urologie Basis (2019) E-Learning
Vaardigheden bij medicatie geven
Vaardigheden bij medicatie geven
Vaardigheden bij medicatie geven
Vaardigheden bij medicatie geven (e-learning)
vaardigheidstoetsing voorbehouden handelingen
Vallen
Vallen
Vallen (2012) E-Learning
Vallen (2014) E-Learning
Vallen (2015) E-Learning
Vallen (2016) E-Learning
Vallen (2017) E-Learning
Vallen (2018) E-Learning
Vallen (2019) E-Learning
Valpreventie
Valpreventie
Valpreventie
Valpreventie
Valpreventie
Valpreventie
Valpreventie e-learning
Valpreventie ELO module
Valpreventie Kwetsbare ouderen
Veilig gebruik medische hulpmiddelen
Veilig mobiel werken
Veilig omgaan met antistolling - Verpleegkundigen en apothekersassistenten
Veilig omgaan met informatie en bedrijfseigendommen. Ook uw zorg!
Veilig omgaan met informatie en bedrijfseigendommen. Ook uw zorg! (artikel+toets)
Veilig omgaan met vertrouwelijke informatie; module A
Veilig werken met cytostatica
Veilig werken met cytostatica
Veilig werken met cytostatica
Veilig werken met cytostatica
Veilig werken met Elektrochirurgie
Veilig werken met Elektrochirurgie
Veilig werken met Elektrochirurgie
Veilig werken met Elektrochirurgie
Veilig werken met Laser
Veilig werken met Laser
Veilig werken met Laser
Veilig werken met Laser
Veilig werken met medicatie
Veilig werken met Medische Gassen
Veilig werken met Medische Gassen
Veilig werken met Medische Gassen
Veilig werken met Medische Gassen
Veilig werken met Medische Gassen
Veilige Medicatie
Veilige toepassing Medische technologie
Veilige zorg voor zieke kinderen Module 1 ELO (2015)
Veilige zorg voor zieke kinderen Module 2 ELO (2015)
Veiligheidsmanagementsysteem – Veilig incident melden ELO (2015)
Venapunctie
Venapunctie
Venapunctie
Venapunctie
Venapunctie
Venapunctie
Venapunctie (2013) E-Learning
Venapunctie (2014) E-Learning
Venapunctie (2015) E-Learning
Venapunctie (2016) E-Learning
Veneuze toegangen e-learning
Ventilator Oxylog 3000
Ventilator Oxylog 3000
Ventilator Oxylog 3000
Ventilator Oxylog 3000
Verantwoord Medicijngebruik
Verantwoord Medicijngebruik
Verantwoord Medicijngebruik
Verantwoord Medicijngebruik
Verantwoord Medicijngebruik
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig leiderschap
Verpleegkundig proces voor wijkverpleegkundigen
Verpleegkundig proces voor wijkverpleegkundigen
Verpleegkundig proces voor wijkverpleegkundigen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegkundig rekenen XL
Verpleegkundig rekenen: 1. Vaste medicatie ELO (2015)
Verpleegkundig rekenen: 2. Vloeibare medicatie ELO (2015)
Verpleegkundig rekenen: 5. Vochtbalans ELO (2015)
Verpleegkundig rekenen:3. Infusie en transfusie ELO (2015)
Verpleegkundig rekenen:4. Gassen ELO (2015)
Verpleegkundige handelingen in de thuiszorg
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Verpleegtechnische handelingen A (2)
Verpleegtechnische handelingen B (2)
Verpleegtechnische vaardigheden volwassenen
Verwijderen epiduraal katheter
Verwijderen wond- en neustampon
Verwisseling van en bij patienten
Verwisseling van en bij patienten
Verwisseling van en bij patiënten ELO (2015)
Verwisseling van en bij patiënten, eLearning
Verzorgen van de centraal veneuze catheter
Verzorgend Wassen
Verzorgend Wassen
Verzorgend Wassen
Verzorgend Wassen
Verzorgend Wassen
Verzorgend Wassen
VH6.0 Blended Learning Stomazorg
Video Interactie Begeleiding
VIP-bijeenkomsten
Vitaal bedreigde patient
Vitale functies meten
Vitale functies meten
VIVA - Blaaskatheterisatie (Verzorgenden 3IG)
VIVA - Infusie-therapie:
VIVA - Injecteren (Verpleegkundigen)
VIVA - Injecteren (verzorgenden 3 IG):
VIVA - Neus-maagsonde inbrengen en verwisselen PEG sonde (Verpleegkundigen)
VIVA - Neus-maagsonde inbrengen en verwisselen PEG sonde (Verzorgenden 3IG)
Vivo 50, MR410 & MR850 | Breas, Fisher&Paykel
VMS - High Risk Medicatie
VMS - High Risk Medicatie
VMS - High Risk Medicatie
VMS - High Risk Medicatie
VMS - Kwetsbare Ouderen
VMS - Kwetsbare Ouderen
VMS - Kwetsbare Ouderen
VMS - Medicatieverificatie bij opname en ontslag
VMS - Medicatieverificatie bij opname en ontslag
VMS - Medicatieverificatie bij opname en ontslag
VMS - Medicatieverificatie bij opname en ontslag
VMS - Optimale zorg bij Acuut Coronare Syndromen
VMS - Optimale zorg bij Acuut Coronare Syndromen
VMS - Optimale zorg bij Acuut Coronare Syndromen
VMS - Verwisseling van en bij patiënten
VMS - Verwisseling van en bij patiënten
VMS - Verwisseling van en bij patiënten
VMS - Verwisseling van en bij patiënten
VMS – Voorkomen van lijnsepsis en behandeling ernstige sepsis
VMS – Voorkomen van lijnsepsis en behandeling ernstige sepsis
VMS – Voorkomen van lijnsepsis en behandeling ernstige sepsis
VMS – Voorkomen van lijnsepsis en behandeling ernstige sepsis
VMS - Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen
VMS - Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen
VMS - Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen
VMS - Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen
VMS - Voorkomen van wondinfecties na een operatie
VMS - Voorkomen van wondinfecties na een operatie
VMS - Voorkomen van wondinfecties na een operatie
VMS - Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt
VMS - Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt
VMS - Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt
VMS - Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt
VMS - Vroege herkenning en behandeling van pijn
VMS - Vroege herkenning en behandeling van pijn
VMS - Vroege herkenning en behandeling van pijn
VMS - Vroege herkenning en behandeling van pijn
VMS- High Risk Medicatie, het klaarmaken en toedienen van
VMS thema de kwetsbare ouderen e-learning
VMS thema Kwetsbare oudere - eLearning
VMS thema Vroegtijdige herkenning en behandeling van pijn e-learning
VMS: High Risk Medicatie
VMS: Vitaal bedreigde patiënt
VMS-thema Kwetsbare ouderen - eLearning
VMS-thema Medicatieverificatie voor verpleegkundigen - eLearning
VMS-thema Voorkomen van nierinsufficiëntie - eLearning
VMS-thema Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt - eLearning
Vocht en voeding
Vocht en voeding
Vocht en voeding
Vocht en voeding
Vocht en voeding
Vochtbalans
Voeding bij metabole chirurgie toegespitst op diabetes
Voedingssonde en maaghevel, het inbrengen van, ELO module
Voedselallergie
Voorbehouden handeling: Injecteren intramusculair
Voorbehouden handeling: Injecteren subcutaan
Voorbehouden Handelingen (deel 1) Rijnland Zorggroep
Voorbehouden handelingen Injecteren
Voorkom van wondinfecties na een operatie ELO (2015)
Voorkomen van lijnsepsis
Voorkomen van lijnsepsis
Voorkomen van lijnsepsis ELO (2015)
Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen ELO (2015)
Voorkomen van wondinfecties na een operatie
Vrijheidsbeperkende interventie
Vrijheidsbeperkende interventies
Vrijheidsbeperkende interventies (2014) E-Learning
Vrijheidsbeperkende interventies (2015) E-Learning
Vrijheidsbeperkende interventies (2016) E-Learning
Vrijheidsbeperkende interventies (2017) E-Learning
Vrijheidsbeperkende interventies (2018) E-Learning
Vrijheidsbeperkende interventies (2019) E-Learning
Vrijheidsbeperkende interventies (e-learning)
Vrijheidsbeperkende interventies (e-learning)2013
Vrijheidsbeperkende interventies e-learning
Vrijheidsbeperkende interventies in het ziekenhuis ELO (2015)
Vrijheidsbeperkende maatregelen
Vroege herkenning en behandeling van pijn
Vroege herkenning en behandeling van pijn
Vroege herkenning en behandeling van pijn
Vroege herkenning en behandeling van pijn (2014) E-Learning
Vroege herkenning en behandeling van pijn (2015) E-Learning
Vroege herkenning en behandeling van pijn (2016) E-Learning
Vroege herkenning en behandeling van pijn (2017) E-Learning
Vroege herkenning en behandeling van pijn (e-learning 2013)
Vroege herkenning en behandeling van pijn e-learning
Vroege herkenning en behandeling van pijn ELO (2015)
Vroegtijdige herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patient
VSS-SBARR (Artikel+toets
VSS-SBARR (Artikel+toets)
Webcast lage rug - Practicum
Weefseldonatie
Wees scherp op scherp (artikel + toets)
Welearning Medicatieveiligheid
Welearning Mondzorg
Welearning Veilig omgaan met medicatie
Werken met een meldcode huiselijk geweld e-learning
Werken met esketamine
werken met Ortec WS
Wet BIG
Wet BIG
Wet BIG e-learning
Wet BIG en Verpleegtechnische handelingen Theorietoets
Wet BIG en Verpleegtechnische handelingen Theorietoets
Wet BIG en verpleegtechnische vaardigheid: Ambulante Compressie Therapie (ACT)
Wet BIG V2
Wet- en regelgeving met betrekking tot rolstoelen en hulpmiddelen 2.0
Wet-BIG en verpleegtechnische vaardigheid Injecteren
Wet-BIG en verpleegtechnische vaardigheid Injecteren
Wet-BIG en verpleegtechnische vaardigheid Injecteren
Wet-BIG en verpleegtechnische vaardigheid Katheteriseren
Wet-BIG en verpleegtechnische vaardigheid Katheteriseren
Wet-BIG en verpleegtechnische vaardigheid Katheteriseren
Wet-BIG en verpleegtechnische vaardigheid Sonde en PEG
Wet-BIG en verpleegtechnische vaardigheid Sonde en PEG
Wet-BIG en verpleegtechnische vaardigheid Sonde en PEG
Wet-BIG en verpleegtechnische vaardigheid Subcutaan Infuus
Wet-BIG en verpleegtechnische vaardigheid Subcutaan Infuus
Wet-BIG en verpleegtechnische vaardigheid Wondzorg
Wet-BIG en verpleegtechnische vaardigheid Zuurstof
Wet-BIG en verpleegtechnische vaardigheid Zuurstof
Wet-BIG en verpleegtechnische vaardigheid Zuurstof
Wet-BIG en verpleegtechnische vaardigheid Zuurstof en Tracheostoma
Wet-BIG en verpleegtechnische vaardigheid: Stomazorg
Wet-BIG en verpleegtechnische vaardigheid: Stomazorg
Wet-BIG en verpleegtechnische vaardigheid: Stomazorg
Wijkgericht Werken
Wilgaerden - Medicatie
Wilgaerden - Subcutaan en intramusculair injecteren VV
WMZ Kllinische les Parkinson
WMZ Leertraject trainers PUUR
WMZ PUUR zorgteams
WMZ Revalideren kun je leren -1
Wondbehandeling met V.A.C. ® therapie
Wondspoelen via katheter
Wondverzorging
Wondverzorging
Wondverzorging
Wondverzorging
Wondverzorging
Wondzorg Ulcus Cruris en Decubitus
Wondzorg: materiaalkeuze
Workshop 1 BIG verpleegtechnische vaardigheden
Workshop 2 BIG en verpleegtechnische vaardigheden
Workshop Hbo-V
Workshop Themadag Enterale voeding deel 1 Inbrengen en verzorgen maagsonde
Workshop Themadag Enterale voeding deel 2 Toedienen sondevoeding (pomp en bolus)
Workshop Themadag Enterale voeding deel 3 Wisselen en verzorgen G-tube / button
Worstelen met gewetensvragen doe je samen (artikel+toets)
Ziektebeelden: Epilepsie
ZiROP.nl
ZOLL AED (Defibrillator)
ZOLL AED (Defibrillator)
ZOLL AED (Defibrillator)
ZOLL AED (Defibrillator)
ZOLL AED (Defibrillator)
Zorg bij wonddrains
Zorg rond tracheacanules
Zorg rondom epiduraal katheters
Zorg urologie op de dagbehandeling
Zorgleefplan
Zorgleefplan
Zorgleefplan
Zorgleefplan
Zorgleefplan kort
Zorgpad Stervensfase
Zorgplan maken volgens het Omaha System
Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling (e-learning)
Zorgverlening bij luchtwegen en gerelateerde problematiek.
Zuurstof toedienen
Zuurstof toedienen
Zuurstof toedienen
Zuurstof toedienen in de pediatrie
Zuurstof toedienen in de pediatrie
Zuurstof toediening bij volwassenen 2013
Zuurstof toediening bij volwassenen-2014
Zuurstoftoediening
Zuurstoftoediening ELO (2015)
Zuurstoftoediening en pulmonaal toilet (2013) E-Learning
Zuurstoftoediening en pulmonaal toilet (2014) E-Learning
Zuurstoftoediening en pulmonaal toilet (2015) E-Learning
Zuurstoftoediening en pulmonaal toilet (2016) E-Learning
ZZG: Rekenen - Infusie en transfusie
ZZG: Rekenen - Orale medicatie en sondevoeding
ZZG: Rekenen - Parenteralia-Injecties
ZZG: Rekenen - Vochtbalans
ZZG: Rekenen - Zuurstof

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

1-daagse bijscholing risicovolle- / voorbehouden handelingen & diabeteszorg - lokatie: Leiden (NL)

2019 Neuro Psychologisch Onderzoek - lokatie: Ede (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Basiscursus HD - lokatie: Utrecht (NL)

Basisscholing Palliatieve Zorg - lokatie: Goes (NL)

Basistraining Bedrijfshulpverlener - lokatie: Zuidlaren (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Bunnik (NL)

Begeleiden in de stervensfase - lokatie: Nieuwegein (NL)

BLS & Alert praktijktraining - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

CAHAG | cursus astma & COPD voor Praktijkondersteuners en Huisartsen - lokatie: Amsterdam (NL)

Casemanagement bij dementie / Specialisatie dementie voor wijkverpleegkundige - lokatie: Amstelveen (NL)

Coachend begeleiden van leerlingen en stagiairs - lokatie: Groningen (NL)

Diabeteszorg rondom de ramadan - lokatie: Amsterdam (NL)

Dialoogcafé Verpleegkundige Vervolgopleidingen MUMC+ - lokatie: Maastricht (NL)

Engels voor verpleegkundigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Ergocoach Zorg - lokatie: Veldhoven (NL)

Goede Zorg voor ouderen 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

HGZO-congres 2019 - lokatie: Lunteren (NL)

Informatiebijeenkomst Ouderenzorg en Dementie - lokatie: Groningen (NL)

Inspiratiebijeenkomst Hygienisch Werken - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Instructeur Basic Life Support/Automatisch Externe Defibrillator - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Klinische lessen Psychiatrie (2019) - lokatie: Breda (NL)

MD: Leidinggeven als nieuwe uitdaging - lokatie: Breda (NL)

Mentaal Fit - lokatie:

nascholing Recovery kinderen - lokatie: Leiden (NL)

Planetree Nederland Conferentie 2019 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Privacy - lokatie: Hardenberg (NL)

Reanimatietraining BLS & AED voor artsen en verpleegkundigen 2019 - lokatie:

Scholingsdag 1 SEH 2019 - lokatie: Breda (NL)

Toetsdag voorbehouden handelingen AMC basispakket voor nieuwe medewerkers - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Training omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag, Icare - lokatie:

Trainingen in het kader van de wet BIG - lokatie: Utrecht (NL)

Verpleegkundige gerontologie en geriatrie - lokatie: Nijmegen (NL)

Workshop Kaizen - lokatie: Utrecht (NL)

Zuurstof en tracheazorg - lokatie: Hoogeveen (NL)

Zwachtelscholing - lokatie: Sneek (NL)

1-daagse bijscholing medicatietoediening, medicatieveiligheid, medisch rekenen & stomazorg - lokatie: Leiden (NL)

Basisstraining Uitstappen en Omlopen; omgaan met agressie op de werkvloer - lokatie: Heerhugowaard (NL)

BLS en AED voor verpleegkundigen en verzorgenden - lokatie: Arnhem (NL)

BLS/AED volledige cursus - lokatie: Hoogeveen (NL)

Caoching on the Job Ergocoaches deel IV - lokatie: Lichtenvoorde (NL)

HKZ VOOR ZZP'ERS IN DEZORG - lokatie: Groningen (NL)

Masterclass Kwetsbare ouderen: 'Omgaan met onbegrepen gedrag' en 'Meldcode huiselijk geweld' - lokatie: Rotterdam (NL)

Netwerkdag voor GVP GVS en GVGP 2108 - lokatie: Apeldoorn (NL)

PCA pomp bij subcutaan infuus - lokatie: Leiden (NL)

Persoonlijk leiderschap en professionele identiteit Groep 1 - lokatie:

Post-bacheloronderdeel Persoonlijk Leiderschap & Ondernemerschap 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Provider BLS/AED, i.c.m. e-learning - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

SBAR - lokatie: Bilthoven (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Harderwijk (NL)

2017 Casuistiekbespreking cardiologische patient - lokatie: Ede (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

Basiscursus Palliatieve zorg t.b.v. Omring - lokatie: Hoorn (NL)

Cursus endovaginale echografie/fertiliteit - lokatie: Eindhoven (NL)

Operational Excellence Yellow Belt - lokatie: Maastricht (NL)

PDL - lokatie: Hengelo (NL)

Reanimatietraining BLS & AED voor artsen en verpleegkundigen 2019 - lokatie:

Scholing fysieke belasting zorgverleners / haptonomisch werken in één dagdeel - lokatie: Hellendoorn (NL)

Toptafels Trusted Advisor - lokatie: Lage Vuursche (NL)

Weerbaarheidstraining - lokatie: Haren (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Harderwijk (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Harderwijk (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Basistraining Vitaal bedreigde patiënt 2019 - lokatie:

BHV herhaling - lokatie: Ede (NL)

BLS & Alert praktijktraining - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

BLS & Alert praktijktraining - lokatie: Roosendaal (NL)

Dag van Verpleegkundig Onderzoek (algemen verpleegkundigen) (2019) - lokatie: Breda (NL)

Dermatologie en Flebologie - lokatie: Utrecht (NL)

Hepatitis Masterclass 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

KWALITEIT VAN ZORG - lokatie: Groningen (NL)

Lean basistrainingen 1ste helft 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Master class "lets talk about seks" - lokatie: Groningen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

nascholing Diabetes - lokatie: Leiden (NL)

Nascholing Veerkracht - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing werkbegeleiding - lokatie: Leiden (NL)

Nursing | Masterclass 'Klinisch Redeneren' - lokatie: Ede (NL)

Patiëntveiligheid (PRISMA methodiek) (1 dagdeel ochtend) - lokatie: Amsterdam (NL)

Provider BLS/AED, i.c.m. e-learning - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Reanimatietraining BLS & AED voor artsen en verpleegkundigen 2019 - lokatie:

Refereeravond “Voeding rondom de pasgeborene” - lokatie: Enschede (NL)

Samenwerking in de regio - lokatie: Rijssen (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Leiden (NL)

Symposium verpleegkundig leiderschap. “Haal het beste uit jezelf!” - lokatie: Eindhoven (NL)

Symposium verpleegkundig leiderschap. “Haal het beste uit jezelf!” - lokatie: Eindhoven (NL)

Training omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag, afdeling K2VA - lokatie: Groningen (NL)

Verder Omgaan met onbegrepen gedrag (incompany) - lokatie: Zevenaar (NL)

Verder Omgaan met onbegrepen gedrag (incompany) - lokatie: Zevenaar (NL)

Verder Omgaan met onbegrepen gedrag (incompany) - lokatie: Zevenaar (NL)

Werkbegeleiding - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Zwachtelscholing - lokatie: Sneek (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

BHV herhaling - lokatie: Ede (NL)

BLS & Alert praktijktraining - lokatie: Roosendaal (NL)

BLS & Alert praktijktraining - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

B-NS - Cardiologie Hoog complex 2018-2019 - lokatie: Utrecht (NL)

cursus Medicatieveiligheid - lokatie: Groningen (NL)

Duurzame inzetbaarheid - lokatie: Borne (NL)

Duurzame inzetbaarheid - lokatie: Almelo (NL)

Fysieke weerbaarheid - lokatie: Almelo (NL)

Fysieke weerbaarheid - lokatie: Almelo (NL)

Gastvrij en deskundig omgaan met ongewenst gedrag: VIT team voorjaar 2018 - lokatie: Almelo (NL)

Gastvrij en deskundig omgaan met ongewenst gedrag: VIT team voorjaar 2018 - lokatie: Almelo (NL)

Preventie fysiek belasting (tillen en transfers - lokatie: Winsum (NL)

Reanimatie basis - lokatie: Ede (NL)

Reanimatie/AED en anafylactische shock training - lokatie: Rotterdam (NL)

Sterven in Eigen Regie; bewwust afzien van eten en drinken. - lokatie: Beegden (NL)

Teamontwikkeling - lokatie: Haren (NL)

Training assessoren Klinisch Redeneren MUMC+ - lokatie: Maastricht (NL)

(P)BLS AED - lokatie: Wageningen (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

2019 peritoneale dialyse voor verpleegkundigen thuiszorgorganisaties en verpleeghuis. - lokatie: Ede (NL)

Acuut en Chronisch Hartfalen - Hemodynamiek maart-april 2019 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Bewegen tussen de lijnen - lokatie: Assen (NL)

Bijscholing neurologie - lokatie: Nieuwegein (NL)

BOC (Brand Ontruimen en Communiceren) - lokatie: Wageningen (NL)

Combinatiecursus 2019 - lokatie: Wijk aan Zee (NL)

Contactpersonenbijeenkomst wond en decubitus (2019) - lokatie: Breda (NL)

Crew Resource Managment - lokatie: Uden (NL)

één daagse training Klinisch Redeneren Advanced MUMC+ - lokatie: Maastricht (NL)

Ergonomisch werken en werken met tilliften - lokatie:

Hou nu maar op met dat softe gedoe: GA LEIDEN - lokatie: Harderwijk (NL)

Hou nu maar op met dat softe gedoe: GA LEIDEN - lokatie: Harderwijk (NL)

Nascholing Antistollingsprotocol UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Reanimatietraining BLS & AED voor artsen en verpleegkundigen 2019 - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Rookvrij Martini: In gesprek met de patiënt. - lokatie: 9728NT (NL)

SBAR - lokatie: Huis Ter Heide (NL)

symposium Oogheelkundige zorg - lokatie: Maastricht (NL)

Toekomst Bestendig Verplegen Voorbereidende Bijeenkomst II - lokatie: Nijmegen (NL)

Training omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag, afdeling SEH - lokatie: Groningen (NL)

Upper GI & HPB oncologie - lokatie: Maastricht (NL)

Verder Omgaan met onbegrepen gedrag (incompany) - lokatie: Zevenaar (NL)

Verder Omgaan met onbegrepen gedrag (incompany) - lokatie: Zevenaar (NL)

Verder Omgaan met onbegrepen gedrag (incompany) - lokatie: Zevenaar (NL)

Verpleegkundige Dossierbesprekingen - lokatie: Maastricht (NL)

Verpleegkundige rekenen - lokatie: Hoogeveen (NL)

Weerbaarheidstraining omgaan met agressie - lokatie: Vriezenveen (NL)

Weerbaarheidstraining omgaan met agressie - lokatie: Almelo (NL)

Wetenschapsonderwijs - lokatie: Enschede (NL)

(P)BLS AED - lokatie: Renkum (NL)

BOC (Brand Ontruimen en Communiceren) - lokatie: Renkum (NL)

Cursus Herregistratie BIG verpleegkundige, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Diversiteit en sensitiviteit - lokatie:

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Ede (NL)

NRR Basic Life Support en AED - lokatie: Kolham (NL)

ProActive Nursing; de methodiek van klinisch redeneren voor verpleegkundig coördinatoren binnen Heliomare - lokatie: Amsterdam (NL)

Provider BLS/AED, i.c.m. e-learning - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

ILS: Immediate Life Support - lokatie: Amsterdam (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Groningen (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Apeldoorn (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

BHV Ploegleider - lokatie: Oldenzaal (NL)

Bootcamp (2018) - lokatie: Breda (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

De kracht van liggen. Introductie in de gevolgen van lighouding - lokatie: Arnhem (NL)

EPIC 300 SEH-verpleegkundigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Grenzeloze zorg afd. 5C - lokatie: Utrecht (NL)

Katheteriseren - lokatie: Hoogeveen (NL)

Masterclass gemetastaseerd mamma-longcarcinoom 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Medicatieveiligheid en verstrekking - praktijk - lokatie: Helmond (NL)

Medicatieveiligheid: Medicatie en sonde - lokatie:

Praktijktoets katheteriseren VIG - lokatie:

Praktijktoets sondevoeding VIG - lokatie:

Refereeravond / Masterclass AGZ - lokatie: 7500KB (NL)

Refereeravond / Masterclass AGZ - lokatie: 7500KB (NL)

Scholing fysieke belasting zorgverleners / haptonomisch werken in één dagdeel - lokatie: Hellendoorn (NL)

Spoedzorg - lokatie: Sassenheim (NL)

STAP Teamtraining - Introductie in Team Resource Management voor simulatie trainers - lokatie: Groningen (NL)

Toekomst Bestendig Verplegen Voorbereidende Bijeenkomst II - lokatie: Nijmegen (NL)

uitgebreide nascholingscyclus voorbehouden, risicovol en overig handelen - lokatie: Tiel (NL)

Verpleegkundige Vervolgopleiding Acute Opname Afdeling - lokatie: Amsterdam (NL)

Verpleegkundige vervolgopleiding Eerste Hart Long Verpleegkundige - lokatie: Amsterdam (NL)

Verpleegkundige Vervolgopleiding tot Spoedeisende Hulp Verpleegkundige - lokatie: Amsterdam (NL)

Verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Boxtel (NL)

Wat is goede zorg? - lokatie:

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Basiscursus HD - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing neurologie - lokatie: Nieuwegein (NL)

BLS & Alert praktijktraining - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Compressietherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Didactische vaardigheden - lokatie:

Herhalingstraining Bedrijfshulpverlener - lokatie: Zuidlaren (NL)

Hoe betrek ik het sociale netwerk van cliënten? - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

KEEL, NEUS & OORzaken in de Huisartsenpraktijk - lokatie: Amersfoort (NL)

Landelijk congres Huntington Zorgmijden: Er is toch niets aan de hand? - lokatie: Weert (NL)

Lean Six Sigma - lokatie: Barchem (NL)

Multidisciplinair Overleg Observatie (MDO) training - lokatie: Amsterdam (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Drachten (NL)

Ongecontroleerd astma, wat nu? - lokatie: Den Haag (NL)

Perifeer infuus, VBH (vaardigheidstraining) - lokatie: 9728NT (NL)

Post-CROI 2019 symposium - lokatie: Utrecht (NL)

Psychiatrische stoornissen, wanneer is daar sprake van en hoe ga je er mee om? - lokatie: Oosterhout (NL)

Refugee Care[e]Education - Blended - POH(-GGZ) 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Regionale scholing Traumachirurgie voor afdelingsverpleegkundigen - lokatie: Abcoude (NL)

Scholing fysieke belasting zorgverleners / haptonomisch werken in één dagdeel - lokatie: Hellendoorn (NL)

Train de Trainer - lokatie: Leiden (NL)

Training omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag, afdeling SEH - lokatie: Groningen (NL)

Vaardighedenonderwijs Picc lijn verzorgen,Starten en stoppen iv medicatie, Verzorgen CVK, Verzorgen perifeer infuus - lokatie: Heemskerk (NL)

Verdiepingsscholing Palliatieve Sedatie - lokatie: Goes (NL)

Vitaal bedreigde patient 2019 - lokatie: Ede (NL)

Voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH) - lokatie: Tiel (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

1-daagse bijscholing risicovolle- / voorbehouden handelingen & diabeteszorg - lokatie: Den Haag (NL)

Bijscholing neurologie - lokatie: Nieuwegein (NL)

BLS & Alert praktijktraining - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

BLS & Alert praktijktraining - lokatie: Roosendaal (NL)

Carrouseldag Verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Congres - Uit de kinderschoenen, kinderpalliatieve zorg in transitie - lokatie: Leusden (NL)

Cursus Herregistratie BIG verpleegkundige, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Injecteren - lokatie: Apeldoorn (NL)

Introductiescholing nieuwe verpleegkundigen 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Lang Leve het Donororgaan - lokatie: Rotterdam (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Nascholing Antistollingsprotocol UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Oefenen en toetsen van voorbehouden handelingen - inbrengen perifeer infuus - lokatie: Groningen (NL)

Provider BLS/AED, i.c.m. e-learning - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Zwachtelscholing - lokatie: Utrecht (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

1-daagse bijscholing risicovolle- / voorbehouden handelingen & diabeteszorg - lokatie: Den Haag (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Rotterdam (NL)

Acute Cardiologie; Minisymposium n.a.v. 10 jaar PCI & ICD's in het HMC - lokatie: Den Haag (NL)

Basisscholing Mondzorg - lokatie:

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Bunnik (NL)

Bijscholing neurologie - lokatie: Nieuwegein (NL)

Bijscholing perifeer Infuus inbrengen & bloedafname (venapunctie) - lokatie: Leiderdorp (NL)

Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders - lokatie: Dordrecht (NL)

Herhalingstraining Bedrijfshulpverlener - lokatie: Groningen (NL)

Herhalingstraining Bedrijfshulpverlener - lokatie: Groningen (NL)

Infectieziekten en werk - lokatie: Bilthoven (NL)

Interactieve Scholing Stomazorg - lokatie: Heinkenszand (NL)

KEEL, NEUS & OORzaken in de Huisartsenpraktijk - lokatie: Assen (NL)

Leertraject basiswerkbegeleider - lokatie: Nijmegen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Medisch rekenen - lokatie: Amsterdam (NL)

Minisymposium CCU Amsterdam UMC 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Pijnbestrijding en pijnscore - lokatie: Hoogeveen (NL)

Preventie fysiek belasting (tillen en transfers - lokatie: Winsum (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Regio Overleg Transferverpleegkundigen - lokatie: Deventer (NL)

Training in Leiderschap en Sturing voor VAR-voorzitters - lokatie: Woerden (NL)

Trainingen in het kader van de wet BIG - lokatie: Utrecht (NL)

VBH/RVH scholing afd. Psychiatrie - lokatie: Nijmegen (NL)

Verder Omgaan met onbegrepen gedrag (incompany) - lokatie: Zevenaar (NL)

Verpleegkundige Dossierbesprekingen - lokatie: Maastricht (NL)

Weerbaarheidstraining omgaan met agressie - lokatie: Almelo (NL)

Weerbaarheidstraining omgaan met agressie - lokatie: Geesteren (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

1-daagse bijscholing risicovolle- / voorbehouden handelingen & diabeteszorg - lokatie: Den Haag (NL)

Acuut en Chronisch Hartfalen - Hemodynamiek maart-april 2019 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Injecteren - lokatie: Winterswijk (NL)

Medicatieveiligheid in de zorg - lokatie:

Omgaan met onbegrepen gedrag in de ouderenzorg - lokatie: Ede (NL)

professioneel omgaan met (dreigende-) agressie en geweld in de zorg - lokatie:

SBAR Methodiek en training - lokatie: Bilthoven (NL)

Verzorgen Stoma - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Voorbehouden handelingen: Toedienen geneesmiddelen intraveneus - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Voorbehouden Risicovol Handelen Vaardigheidstraining SPRINT - lokatie: Huizen (NL)

Werkconferentie; Arbeidsmarktvraagstukken in de zorg (middag 5 april 2019) - lokatie: 9728NT (NL)

1-daagse bijscholing risicovolle- / voorbehouden handelingen & diabeteszorg - lokatie: Leiderdorp (NL)

Basisscholing Mondzorg - lokatie:

Basistraining Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Bijscholing LVAK V&VN 8 april 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing verpleegtechnische vaardigheden en reanimeren voor verpleegkundigen en verzorgenden-IG in 4 dagen, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

BLS & Alert praktijktraining - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Combinatiecursus 2019 - lokatie: Wijk aan Zee (NL)

Fysieke weerbaarheid - lokatie: Almelo (NL)

Gastvrij en deskundig omgaan met ongewenst gedrag: VIT team voorjaar 2018 - lokatie: Almelo (NL)

Hartziekten - lokatie:

Herhalingscursus Reanimatie en AED in 1 uur - lokatie: Oldenzaal (NL)

Herhalingscursus Reanimatie en AED in 1 uur - lokatie: Oldenzaal (NL)

Herhalingscursus Reanimatie en AED in 1 uur - lokatie: Oldenzaal (NL)

HIV & Cardiovascular disease - lokatie: Utrecht (NL)

ILS Provider - lokatie: Bilthoven (NL)

Injecteren: subcutaan, intramusculair, bloedglucosewaarde meten en subcutaan insuline injecteren met insulinepen, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Katheteriseren vrouw, man, suprapubisch katheteri, blaas spoelen, katheter spoelen, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

nascholing Verpleegkundig Onderzoek -EBP - lokatie:

Slikproblemen - lokatie: Ede (NL)

Train de trainer, toetsvaardigheid - lokatie: Groningen (NL)

Training omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag, afdeling SEH - lokatie: Groningen (NL)

Voorbehouden en risicovolle handelingen Rosorum 2019 - lokatie: Arnhem (NL)

Werkbegeleiding in het AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Werkbegeleiding in het AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Ziektebeelden: Oncologie - lokatie: Leiden (NL)

1-daagse bijscholing tracheacanulezorg, zuurstoftoediening & uitzuigen van de luchtwegen - lokatie: Leiden (NL)

Belevingsgerichte zorg en kennismaken met het muziek belevingstheater - lokatie: Almelo (NL)

BHV herhaling - lokatie: Ede (NL)

C2 tweede bijscholing 2019 - lokatie: Groningen (NL)

Commissie Onbedoelde Schade (COS), aftrap en scholing deelnemers (2019) (verplk.spec) - lokatie: Breda (NL)

Communicatie Het Goede Gesprek - lokatie: Hengelo (NL)

FOCUS bijeenkomst PaTz 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Herhalingstraining Bedrijfshulpverlener - lokatie: Zuidlaren (NL)

Herhalingstraining Bedrijfshulpverlener - lokatie: Zuidlaren (NL)

Lean Greenbelt training - lokatie: Leiden (NL)

MHFA - Mental Health First Aid - lokatie: Eindhoven (NL)

Multidisciplinair Overleg Observatie (MDO) training - lokatie: Amsterdam (NL)

Multidisciplinair Overleg Observatie (MDO) training - lokatie: Amsterdam (NL)

opleiding Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) - lokatie: Utrecht (NL)

PDL - lokatie: Hengelo (NL)

Preventie fysiek belasting (tillen en transfers - lokatie: Winsum (NL)

Professioneel presenteren - lokatie: Utrecht (NL)

Provider BLS/AED, i.c.m. e-learning - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Regionale Traumatraining (RTT) - lokatie: Zwolle (NL)

Scholing fysieke belasting zorgverleners / haptonomisch werken in één dagdeel - lokatie: Hellendoorn (NL)

Slapen geeft Energie - lokatie: Voorburg (NL)

Telemetrische bewaking - lokatie: Amsterdam (NL)

Themabijeenkomst Reumatologie 2019 - lokatie: Hoogland (NL)

Training Anders kijken naar ‘probleemgedrag’ - lokatie: Soest (NL)

Training Alles is bewegen... - lokatie: Soest (NL)

Training Contact maken zonder oordeel - lokatie: Soest (NL)

Verder Omgaan met onbegrepen gedrag (incompany) - lokatie: Zevenaar (NL)

Verder Omgaan met onbegrepen gedrag (incompany) - lokatie: Zevenaar (NL)

voorjaarsbijscholing 2019 CCU - lokatie: Groningen (NL)

Workshop 'Omgaan met agressie en geweld' - lokatie:

1-daagse bijscholing medicatietoediening, medicatieveiligheid, medisch rekenen & stomazorg - lokatie: Leiden (NL)

1-daagse bijscholing tracheacanulezorg, zuurstoftoediening & uitzuigen van de luchtwegen - lokatie: Den Haag (NL)

3. Basiscursus zorg voor tracheacanule en chronisch invasieve beademing bij kinderen(tracheostomale beademing) - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support provider course - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Basistraining Vitaal bedreigde patiënt 2019 - lokatie:

Bedrijfshulpverlening herhaling - lokatie: Barneveld (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Hengelo (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Hengelo (NL)

Duurzame inzetbaarheid - lokatie: Almelo (NL)

Klinisch Redeneren Gelderse Vallei Ede - lokatie: Ede (NL)

medicatie en de invloed hiervan op mondzorg - lokatie:

Nederland naar nul nieuwe hiv-infecties & Landelijke Doe-middag: MSM beter bereiken - lokatie: Utrecht (NL)

Oefenen en toetsen van voorbehouden handelingen - inbrengen perifeer infuus - lokatie: Groningen (NL)

Oefenen en toetsen van voorbehouden handelingen - veneuze bloedafname - lokatie: Groningen (NL)

Palliatieve Zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Train the Trainer / Generic Instructor Course (GIC) - lokatie: Kolham (NL)

Verder Omgaan met onbegrepen gedrag (incompany) - lokatie: Zevenaar (NL)

Verder Omgaan met onbegrepen gedrag (incompany) - lokatie: Zevenaar (NL)

VVO - High Care Neonatologie Module HCN 2018-2019 - lokatie: Utrecht (NL)

1-daagse bijscholing tracheacanulezorg, zuurstoftoediening & uitzuigen van de luchtwegen - lokatie: Den Haag (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Ambulancezorg op het water - lokatie: Bilthoven (NL)

BLS & Alert praktijktraining - lokatie: Roosendaal (NL)

BLS & Alert praktijktraining - lokatie: Roosendaal (NL)

BLS & Alert praktijktraining - lokatie: Roosendaal (NL)

Centrale BIGmarkt voor verpleegkundigen 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

cursus Medicatieveiligheid - lokatie: Groningen (NL)

Familieparticipatie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Zeist (NL)

Herhalingstraining Bedrijfshulpverlener - lokatie: Zuidlaren (NL)

Herhalingstraining Bedrijfshulpverlener - lokatie: Zuidlaren (NL)

Inspiratiebijeenkomst Hygienisch Werken - lokatie: Dordrecht (NL)

Klinisch redeneren voor verzorgenden - lokatie: Amsterdam (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding - lokatie: Leiderdorp (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

Nascholing Antistollingsprotocol UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Nederlands Congres Volksgezondheid 2019; Public health next step. Nieuwe perspectieven op preventie en gezondheidsbevordering - lokatie: Utrecht (NL)

NRR Opfriscursus Reanimatieinstructeur BLS - lokatie: Haarlem (NL)

Omgaan met Ongewenst gedrag (incompany) - lokatie:

PDL - lokatie: Almelo (NL)

PE-Prest De kunst van het presenteren - lokatie: Hoogland (NL)

Seeds for the future - Wereld Parkinsondag 2019 - lokatie: Roosendaal (NL)

Symposium Palliatieve Zorg - Schokbrekers in de communicatie - lokatie: Ugchelen (NL)

Uitgebreide basistraining Motiverende Gesprekvoering - lokatie: Arnhem (NL)

VBH/RVH scholing afd. Psychiatrie - lokatie: Nijmegen (NL)

waarom veel bewoners extra eiwitten nodig hebben - lokatie:

Wetenschapsonderwijs - lokatie: Enschede (NL)

Ziek van MDL problematiek - lokatie: Ede (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

1-daagse bijscholing tracheacanulezorg, zuurstoftoediening & uitzuigen van de luchtwegen - lokatie: Den Haag (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing voor endocrinologie verpleegkundigen inzake stressinstructies ter voorkoming van een addisoncrisis (blended learning) - lokatie: Nijmegen (NL)

De Fijne Keepjes van Laboratorium en Radiodiagnostiek - lokatie: Bunnik (NL)

Katheteriseren in de thuiszorg - lokatie:

Methodisch Verpleegtechnische Handelingen MVH - lokatie: Arnhem (NL)

Persoonlijk leiderschap en professionele identiteit Groep 1 - lokatie:

Provider BLS/AED, i.c.m. e-learning - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Training Ambulante Compressie Therapie (zwachtelen) - lokatie: Leiden (NL)

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

VAARDIGHEDENDAG MET O.A. KATHETHERISATIE, KATHETERZORG, BLAASSPOELEN, SONDEVOEDING - lokatie: Groningen (NL)

Training adviesvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

2 STOP! 1 : 1 begeleiding - lokatie: Bilthoven (NL)

2 STOP! Basis - lokatie: Bilthoven (NL)

2 STOP! Farmacotherapie - lokatie: Bilthoven (NL)

Basisscholing Palliatieve Zorg - lokatie: Terneuzen (NL)

Beoordelen en feedback geven in de verpleegkundige praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Almelo (NL)

BLS & Alert praktijktraining - lokatie: Roosendaal (NL)

BLS & Alert praktijktraining - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

BLS & Alert praktijktraining - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

BLS met AED - reanimatie van volwassenen, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Communicatie Het Goede Gesprek - lokatie: Hengelo (NL)

cursus Assertiviteit - lokatie: Haren (NL)

Dermatologie en Flebologie - lokatie: Utrecht (NL)

Grenzeloze zorg afd. 5C - lokatie: Utrecht (NL)

KEEL, NEUS & OORzaken in de Huisartsenpraktijk - lokatie: Sittard (NL)

PDL - lokatie: Hengelo (NL)

professioneel omgaan met (dreigende-) agressie en geweld in de zorg - lokatie:

Prospectieve risicoanalyse; kennen, snappen, doen - lokatie: Groningen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Relaties - lokatie: Almelo (NL)

SEH; ABCDE voor verpleegkundigen: Opvang van de traumapatiënt herhalingscursus (1 dag) - lokatie: Amstelveen (NL)

Teamtraining Feedback geven en ontvangen - lokatie:

Wat is goede zorg? - lokatie:

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

16de Amsterdam UMC nascholing voor Diabetes Verpleegkundigen - lokatie: Amsterdam (NL)

2019 Samen sterk voor COPD - lokatie: Ede (NL)

ABCDE, EWS, SBAR-methode - lokatie: Amsterdam (NL)

ABCDE, EWS, SBAR-methode - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Basis BHV - lokatie: Oldenzaal (NL)

Basistraining Bedrijfshulpverlener - lokatie: Zuidlaren (NL)

BHV herhaling - lokatie: Ede (NL)

BLS & Alert praktijktraining - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

BLS & Alert praktijktraining - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Carrouseldag Verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Compressietherapie - lokatie:

Compressietherapie : waarom, wanneer en waarmee? - lokatie: Almere (NL)

Cursusdag hoofd & gezicht, nek & schouder massage in de zorg - lokatie: Wernhout (NL)

Delier, klinische les - lokatie:

EBP basiscursus niveau volger 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

Incidentele BIG scholing verpleegkundigen en verzorgenden - lokatie: Borne (NL)

KEEL, NEUS & OORzaken in de Huisartsenpraktijk - lokatie: Cuijk (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Licht uit, Spot aan - lokatie: Amsterdam (NL)

Minisymposium Transportgeneeskunde - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

NRR Opfriscursus Reanimatieinstructeur PBLS - lokatie: Haarlem (NL)

PDL - lokatie: Vriezenveen (NL)

Samen Toekomst Maken - lokatie: Utrecht (NL)

Samen verbeteren door dossieronderzoek (2019) - lokatie: Breda (NL)

Stop de bloeding - red een leven t.b.v. instructeurs - lokatie: Amsterdam (NL)

Training bekwaamheid toetsen - lokatie: Utrecht (NL)

Training omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag, afdeling SEH - lokatie: Groningen (NL)

Verandermanagement 2019 - lokatie: Breda (NL)

Verdiepingsdag IC-verpleegkundigen 2019 - lokatie: Enschede (NL)

Voorbehouden handelingen: Inbrengen perifeer infuus - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Voorbehouden handelingen: Tracheastoma bronchiaal toilet - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

VVO - High Care Neonatologie Module EBP 2018-2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Wetenschapsonderwijs - lokatie: Enschede (NL)

Zwachtelscholing - lokatie: Schagen (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Basic Life Support & AED - lokatie: Amsterdam (NL)

BLS & Alert praktijktraining - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

BLS & Alert praktijktraining - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

BLS & Alert praktijktraining - lokatie: Roosendaal (NL)

Casuïstiekavond VRM - lokatie: Zeist (NL)

Duurzame inzetbaarheid - lokatie: Bornerbroek (NL)

Lang Leve het Donororgaan - lokatie: Den Dolder (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

NABON-BOOG symposium 2019 - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Projectmatig werken - lokatie: Amsterdam (NL)

Provider BLS/AED, i.c.m. e-learning - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

SBAR - lokatie: Bilthoven (NL)

SCOPE GGD/SEH Themadag 4 Psychiatrie en huiselijk geweld - lokatie: Maastricht (NL)

Symposium Infectiepreventie: Help Kwetsbare Ouderen de winter door? - lokatie: Nijkerk (NL)

Train de Trainer PDL - lokatie: Haarlem (NL)

Train de trainer, toetsvaardigheid - lokatie: Groningen (NL)

Training Huisartsenrampenopvangplan (HaROP) - lokatie: Alkmaar (NL)

Venapunctie vanaf 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

2019 Geriatrie scholing - lokatie: Ede (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Almelo (NL)

BLS & Alert praktijktraining - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

BLS & Alert praktijktraining - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Combinatiecursus 2019 - lokatie: Wijk aan Zee (NL)

Crew Resource Managment - lokatie: Uden (NL)

Feedback - lokatie: Almelo (NL)

Inspiratiebijeenkomst Hygienisch Werken - lokatie: Arnhem (NL)

Klinisch Redeneren Gelderse Vallei Ede - lokatie: Ede (NL)

Opfriscursus instructeur Basic Life Support/Automatisch Externe Defibrillatie - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Opfriscursus instructeur Basic Life Support/Automatisch Externe Defibrillatie - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Samen verbeteren door dossieronderzoek (2019) - lokatie: Breda (NL)

Toetsdag voorbehouden handelingen AMC basispakket voor nieuwe medewerkers - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Verder Omgaan met onbegrepen gedrag (incompany) - lokatie: Zevenaar (NL)

Workshop SEH in het kader van 'grootschaligheid' (ZiROP) - lokatie: Zutphen (NL)

Workshop SEH in het kader van 'grootschaligheid' (ZiROP) - lokatie: Zutphen (NL)

Basistraining Vitaal bedreigde patiënt 2019 - lokatie:

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Borne (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Hengelo (NL)

Carrouseldag Verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Leiden (NL)

Injecteren - lokatie: Warnsveld (NL)

Instructeur BLS Herhaling 2019 - lokatie: Houten (NL)

Terugkomdag Agressietraining extern - lokatie: Groenlo (NL)

Training Katheteriseren - lokatie: Leiden (NL)

Assertiviteit - lokatie: Almelo (NL)

De aandachtsvelder - lokatie: Almelo (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

Praktijktraining EHBO en reanimatie aansluitend op e-learning - lokatie:

Trainingen in het kader van de wet BIG - lokatie: Utrecht (NL)

Werkbegeleiding-basis - lokatie: Epe (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Beoordelen en feedback geven in de verpleegkundige praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Communicatie Het Goede Gesprek - lokatie: Almelo (NL)

Duurzame inzetbaarheid - lokatie: Borne (NL)

Monitoring en advisering voor gezondheidsbeleid - lokatie: Utrecht (NL)

PICC lijn - verwijderen - lokatie: 9728NT (NL)

Provider BLS/AED, i.c.m. e-learning - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Veiligheidsopleiding - lokatie:

Veiligheidsopleiding - lokatie:

Veiligheidsopleiding - lokatie:

verkorte cyclus voorbehouden en risicovol handelen voor ervaren zorgverleners - lokatie: Tiel (NL)

Voorbehouden en risicovolle handelingen Rosorum 2019 - lokatie:

Basic Life Support - basis 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Basiscursus HD - lokatie: Utrecht (NL)

BLS & Alert praktijktraining - lokatie: Roosendaal (NL)

Inspiratiebijeenkomst Hygienisch Werken - lokatie: Zwolle (NL)

Kwaliteitsstandaarden - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Mindful Werken in de VV&T Nascholing - lokatie: Leiderdorp (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

SBAR - lokatie: Huis Ter Heide (NL)

SBAR - lokatie: Bilthoven (NL)

Werkbegeleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Zwachtelscholing - lokatie: Heerenveen (NL)

Blaas Katheterisatie - lokatie: Elsloo (NL)

ABCDE / BLS expert - Carrousel (2019) - lokatie: Breda (NL)

Ergonomisch werken en werken met tilliften - lokatie:

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Zoetermeer (NL)

Zwachtelscholing - lokatie: Lelystad (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Bootcamp (2018) - lokatie: Breda (NL)

EPIC 300 SEH-verpleegkundigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Bijscholing infuustherapie (veneuze lijnen & poortsystemen) - lokatie: Leiderdorp (NL)

Crew Resource Managment - lokatie: Uden (NL)

Reanimatiecursus (BLS) - lokatie: Leiden (NL)

Bijscholing perifeer Infuus inbrengen & bloedafname (venapunctie) - lokatie: Leiderdorp (NL)

Instructeur Basic Life Support/Automatisch Externe Defibrillator - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Introductiescholing nieuwe verpleegkundigen 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Persoonlijk leiderschap en professionele identiteit Groep 1 - lokatie:

2017 Casuistiekbespreking cardiologische patient - lokatie: Ede (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

Feedback - lokatie: Almelo (NL)

ILS Provider - lokatie: Bilthoven (NL)

Injecteren - lokatie: Hoogeveen (NL)

Klinisch Redeneren Gelderse Vallei Ede - lokatie: Ede (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Medicatieveiligheid en verstrekking - praktijk - lokatie: Helmond (NL)

Scholing fysieke belasting zorgverleners / haptonomisch werken in één dagdeel - lokatie: Almelo (NL)

Wat is goede zorg? - lokatie:

Hyperglycemische ontregeling bij Diabetes Mellitus (DKA en HHS) - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

Combinatiecursus 2019 - lokatie: Wijk aan Zee (NL)

Compressietherapie - lokatie:

Familiezorg en verbindend werken - lokatie: Ophemert (NL)

Herhalingscursus Reanimatie en AED in 1 uur - lokatie: Oldenzaal (NL)

Herhalingscursus Reanimatie en AED in 1 uur - lokatie: Oldenzaal (NL)

Herhalingscursus Reanimatie en AED in 1 uur - lokatie: Oldenzaal (NL)

Klinische lessen Psychiatrie (2019) - lokatie: Breda (NL)

Leefstijladviseur Bouw - lokatie: Harderwijk (NL)

PDL - lokatie: Almelo (NL)

Weerbaarheidstraining omgaan met agressie - lokatie: Hengelo (NL)

Zorg+Welzijn | Congres 'Zorgmijders' - lokatie: Ede (NL)

Basiscursus Palliatieve zorg t.b.v. Omring - lokatie: Den Helder (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Duurzame inzetbaarheid - lokatie: Almelo (NL)

Injecteren - lokatie: Doetinchem (NL)

Instructeur Basic Life Support/Automatisch Externe Defibrillator - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Lang Leve het Donororgaan - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Oefenen en toetsen van voorbehouden handelingen - inbrengen perifeer infuus - lokatie: Groningen (NL)

Oefenen en toetsen van voorbehouden handelingen - veneuze bloedafname - lokatie: Groningen (NL)

Ouderenmishandeling - lokatie: Hengelo (NL)

Provider BLS/AED, i.c.m. e-learning - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Verpleegkundige Vervolgopleiding tot Spoedeisende Hulp Verpleegkundige verkorte instroom - lokatie: Amsterdam (NL)

voorjaarsbijscholing 2019 CCU - lokatie: Groningen (NL)

2019 Geriatrie scholing - lokatie: Ede (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Hengelo (NL)

Carrouseldag Verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Leiden (NL)

Decubitus - lokatie: Hoogeveen (NL)

KWALITEIT VAN ZORG - lokatie: Groningen (NL)

Medisch rekenen - lokatie: Amsterdam (NL)

Onbegrepen gedrag - lokatie: Almelo (NL)

Opfriscursus instructeur Basic Life Support/Automatisch Externe Defibrillatie - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Opfriscursus instructeur Basic Life Support/Automatisch Externe Defibrillatie - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Palliatieve Zorg - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

SEH; ABCDE voor verpleegkundigen: Opvang van de traumapatiënt herhalingscursus (1 dag) - lokatie: Amstelveen (NL)

seminar Begeleiden, Verplaatsen en Tillen van obese patienten - lokatie: Oisterwijk (NL)

Train the Trainer / Generic Instructor Course (GIC) - lokatie: Kolham (NL)

Vaardighedenonderwijs Picc lijn verzorgen,Starten en stoppen iv medicatie, Verzorgen CVK, Verzorgen perifeer infuus - lokatie:

Verder Omgaan met onbegrepen gedrag (incompany) - lokatie: Zevenaar (NL)

Voorbehouden handelingen Port-a-cath - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Voorbehouden handelingen: Injecteren, intramusculair en subcutaan - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Voorbehouden handelingen: Toediening bloedproducten - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Weerbaarheidstraining omgaan met agressie - lokatie: Almelo (NL)

Weerbaarheidstraining omgaan met agressie - lokatie: Geesteren (NL)

Wetenschapsonderwijs - lokatie: Enschede (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Assertiviteit - lokatie: Almelo (NL)

Omgaan met agressie in de zorg (1 dagdeel) - lokatie: Spijkenisse (NL)

Persoonlijk leiderschap en professionele identiteit Groep 1 - lokatie:

SBAR - lokatie: Bilthoven (NL)

The Yogatherapy Conference 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Thoraxacademie Hartfunctiedag Update Kleplijden - lokatie: Breukelen (NL)

Trainingen in het kader van de wet BIG - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Assen (NL)

1-daagse bijscholing risicovolle- / voorbehouden handelingen & diabeteszorg - lokatie: Leiderdorp (NL)

Basisopleiding NRR Reanimatie instructeur PBLS - lokatie: Haarlem (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Almelo (NL)

Een beter gesprek begint bij de ander. - lokatie: Eindhoven (NL)

één daagse training Klinisch Redeneren Advanced MUMC+ - lokatie: Maastricht (NL)

Feedback - lokatie: Almelo (NL)

KEEL, NEUS & OORzaken in de Huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Drachten (NL)

Plezier in uitvoering - lokatie: Almelo (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Training omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag, 1-daagse - lokatie: Groningen (NL)

1-daagse bijscholing tracheacanulezorg, zuurstoftoediening & uitzuigen van de luchtwegen - lokatie: Leiden (NL)

2019 HAP & TAP verpleegkundigen - lokatie: Ede (NL)

Basiscursus HD - lokatie: Utrecht (NL)

Belevingsgerichte zorg en kennismaken met het muziek belevingstheater - lokatie: Almelo (NL)

BIG Scholing - lokatie: Den Haag (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Almelo (NL)

Dermatologie en Flebologie - lokatie: Utrecht (NL)

EBP basiscursus niveau gebruiker 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

Fier (op) je vak - lokatie: Nieuwegein (NL)

Fysieke belasting thema 1 Algemeen - lokatie: Almelo (NL)

Herhalingstraining Bedrijfshulpverlener - lokatie: Groningen (NL)

Herhalingstraining Bedrijfshulpverlener - lokatie: Groningen (NL)

KEEL, NEUS & OORzaken in de Huisartsenpraktijk - lokatie: Krimpen aan den IJssel (NL)

Klinisch Redeneren Gelderse Vallei Ede - lokatie: Ede (NL)

Medicatieveiligheid - lokatie: Oostwold Gem Oldambt (NL)

Palliatieve zorg en euthanasie - lokatie: Apeldoorn (NL)

Provider BLS/AED, i.c.m. e-learning - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

SBAR - lokatie: Bilthoven (NL)

Smarttyping - lokatie: Hoogland (NL)

Stop de bloeding - red een leven t.b.v. instructeurs - lokatie: Amsterdam (NL)

Stoppen met roken: Tabaksverslaving - lokatie: Zwolle (NL)

Storytelling en narratieve communicatiemethoden - lokatie: Utrecht (NL)

Verder Omgaan met onbegrepen gedrag (incompany) - lokatie: Zevenaar (NL)

Verder Omgaan met onbegrepen gedrag (incompany) - lokatie: Zevenaar (NL)

Training assessoren Klinisch Redeneren MUMC+ - lokatie: Maastricht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Amsterdam (NL)

1-daagse bijscholing risicovolle- / voorbehouden handelingen & diabeteszorg - lokatie: Den Haag (NL)

1-daagse bijscholing medicatietoediening, medicatieveiligheid, medisch rekenen & stomazorg - lokatie: Leiden (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Groningen (NL)

Assertiviteit - lokatie: Almelo (NL)

Basic Life Support & AED - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

DB-PBLSAEDHH scholing PBLS 2015-2019 - lokatie: Hoogland (NL)

Feedback - lokatie: Almelo (NL)

Instructeur BLS Herhaling 2019 - lokatie: Houten (NL)

KEEL, NEUS & OORzaken in de Huisartsenpraktijk - lokatie: Tilburg (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Nijmegen (NL)

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

Weerbaarheidstraining omgaan met agressie - lokatie: Hengelo (NL)

1-daagse bijscholing risicovolle- / voorbehouden handelingen & diabeteszorg - lokatie: Den Haag (NL)

55e Gynaecongres Pijlerdagen (VPG, FMG, Oncologie, Gynaecologie) - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding NRR Reanimatie instructeur - lokatie: Haarlem (NL)

Basistraining Bedrijfshulpverlener - lokatie: Zuidlaren (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Hengelo (NL)

C2 tweede bijscholing 2019 - lokatie: Groningen (NL)

Communicatie Het Goede Gesprek - lokatie: Almelo (NL)

Crew Resource Managment - lokatie: Uden (NL)

GGZ-congres | Behandeling van patiënten met een laag IQ - lokatie: Nieuwegein (NL)

Hoe betrek ik het sociale netwerk van cliënten? - lokatie: Zwolle (NL)

Instructeur BLS 2019 - lokatie: Houten (NL)

Journal Club (2019) voor verpleegkundigen - lokatie: Breda (NL)

KEEL, NEUS & OORzaken in de Huisartsenpraktijk - lokatie: Nootdorp (NL)

Onbegrepen gedrag - lokatie: Almelo (NL)

Plezier in uitvoering - lokatie: Almelo (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

seminar Begeleiden, Verplaatsen en Tillen van obese patienten - lokatie: Oisterwijk (NL)

Toetsdag voorbehouden handelingen AMC basispakket voor nieuwe medewerkers - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

VAARDIGHEDENDAG MET O.A. ZUURSTOF METEN, INJECTEREN, ZWACHTELEN,DIABETESZORG - lokatie: Groningen (NL)

Weerbaarheidstraining omgaan met agressie - lokatie: Almelo (NL)

Wetenschapsonderwijs - lokatie: Enschede (NL)

Workshop Kaizen - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

1-daagse bijscholing risicovolle- / voorbehouden handelingen & diabeteszorg - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Valpreventie voor professionals - lokatie: Utrecht (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Almelo (NL)

Instructeur PBLS 2019 - lokatie: Houten (NL)

Kinderneurologie 4 - lokatie: Nijmegen (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Utrecht (NL)

Patientgerichte zorg - lokatie: Leiden (NL)

Persoonlijk leiderschap en professionele identiteit Groep 1 - lokatie:

Training Muziek Ont-Zorgt - lokatie:

Trainingen in het kader van de wet BIG - lokatie: Utrecht (NL)

Voorbehouden Risicovol Handelen Vaardigheidstraining SPRINT - lokatie: Huizen (NL)

Weerbaarheidstraining omgaan met agressie - lokatie: Almelo (NL)

Beïnvloeden van gezondheidsgedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing verpleegtechnische vaardigheden en reanimeren voor verpleegkundigen en verzorgenden-IG in 2 dagen, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Fysieke weerbaarheid - lokatie: Almelo (NL)

Gastvrij en deskundig omgaan met ongewenst gedrag: VIT team voorjaar 2018 - lokatie: Almelo (NL)

Kwaliteitsstandaarden - lokatie: Utrecht (NL)

professioneel omgaan met (dreigende-) agressie en geweld in de zorg - lokatie:

Training Contact maken zonder oordeel - lokatie: Soest (NL)

Training Gedrag en invloed van omgevingsprikkels - lokatie: Soest (NL)

Verzorgen Stoma - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Voorbehouden handelingen: Toedienen geneesmiddelen intraveneus - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Wat is goede zorg? - lokatie:

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Rotterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Hengelo (NL)

Herhalingstraining Bedrijfshulpverlener - lokatie: Zuidlaren (NL)

Herhalingstraining Bedrijfshulpverlener - lokatie: Zuidlaren (NL)

Mentaal welbevinden - lokatie: Almelo (NL)

nascholing Diabetes - lokatie: Leiden (NL)

Omgaan met weerstand - lokatie: Utrecht (NL)

PE-DV-MC Didactische vaardigheden - lokatie: Hoogland (NL)

Provider BLS/AED, i.c.m. e-learning - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Verder Omgaan met onbegrepen gedrag (incompany) - lokatie: Zevenaar (NL)

Verder Omgaan met onbegrepen gedrag (incompany) - lokatie: Zevenaar (NL)

Verdiepingsdag IC-verpleegkundigen 2019 - lokatie: Enschede (NL)

Werkbegeleiding - lokatie: Roosendaal (NL)

Werkbegeleiding in het AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Werkbegeleiding in het AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Workshop Basisgespreksvaardigheden - lokatie:

1-daagse bijscholing tracheacanulezorg, zuurstoftoediening & uitzuigen van de luchtwegen - lokatie: Den Haag (NL)

68th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery (ESCVS) - lokatie: Groningen (NL)

8th International Symposium on the Diabetic Foot - lokatie: Den Haag (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Zwolle (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Almelo (NL)

Duurzame inzetbaarheid - lokatie: Bornerbroek (NL)

Familieparticipatie: omgaan met familie en naasten in lastige situaties - lokatie: Ede (NL)

Injecteren - lokatie: Warnsveld (NL)

Injecteren - lokatie: Warnsveld (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Provider BLS/AED, i.c.m. e-learning - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Rouw en rouwreacties - lokatie: Apeldoorn (NL)

Workshop SEH in het kader van 'grootschaligheid' (ZiROP) - lokatie: Alkmaar (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

1-daagse bijscholing tracheacanulezorg, zuurstoftoediening & uitzuigen van de luchtwegen - lokatie: Den Haag (NL)

ADRZ Spoedeisende Hulp Congres 'Oeverloos, Op zoek naar de grenzen van de acute geneeskunde' - lokatie: Goes (NL)

Basic Life Support & AED - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus HD - lokatie: Utrecht (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Hengelo (NL)

Congres Jeugd in Onderzoek 2019: Weten, leren en doen wat werkt - lokatie: Amsterdam (NL)

Crew Resource Managment - lokatie: Uden (NL)

Familiezorg en verbindend werken - lokatie: Ophemert (NL)

Geweld achter de voordeur - lokatie: Amersfoort (NL)

Herhalingstraining Bedrijfshulpverlener - lokatie: Zuidlaren (NL)

Herhalingstraining Bedrijfshulpverlener - lokatie: Zuidlaren (NL)

Lean basistrainingen 1ste helft 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Nursing College - lokatie: Nijmegen (NL)

PDL - lokatie: Vriezenveen (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Train de Trainer & Assessor bekwaamheden - lokatie: Amsterdam (NL)

verkorte cyclus voorbehouden en risicovol handelen voor ervaren zorgverleners - lokatie: Tiel (NL)

Wetenschapsonderwijs - lokatie: Enschede (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Assen (NL)

1-daagse bijscholing tracheacanulezorg, zuurstoftoediening & uitzuigen van de luchtwegen - lokatie: Den Haag (NL)

De veranderende rol van verzorgende en verpleegkundige - lokatie: Almelo (NL)

Diversiteit en sensitiviteit - lokatie:

Post-bacheloronderdeel Business Models in a Changing World 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Post-bacheloronderdeel Organisation & Change 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Shared Decision Making bij borstkanker: de uitdaging - lokatie: Deventer (NL)

Training werkbegeleiding voor de PAAZ - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

Beoordelen en feedback geven in de verpleegkundige praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Combinatiecursus 2019 - lokatie: Wijk aan Zee (NL)

Congresparade Contactgericht werken in de laatste levensfase - lokatie: Lunteren (NL)

Dermatologie en Flebologie - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Almelo (NL)

Regionale IBD avond - lokatie: Rotterdam (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Hengelo (NL)

Compressietherapie - lokatie:

Fysieke weerbaarheid - lokatie: Almelo (NL)

Gastvrij en deskundig omgaan met ongewenst gedrag: VIT team voorjaar 2018 - lokatie: Almelo (NL)

Intra Musculair Injecteren - lokatie: Elsloo (NL)

Slapen geeft Energie - lokatie: Swalmen (NL)

Symposium Palliatieve Zorg bij Samen - lokatie: Schagen (NL)

Terugkomdag Agressietraining extern - lokatie: Groenlo (NL)

Train de trainer/ BIG toetser - lokatie: Doorn (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

Basiscursus Medische Hypnose - lokatie: Groningen (NL)

Basistraining Vitaal bedreigde patiënt 2019 - lokatie:

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Borne (NL)

één daagse training Klinisch Redeneren Advanced MUMC+ - lokatie: Maastricht (NL)

Stress de baas - lokatie: Almelo (NL)

EPIC 300 SEH-verpleegkundigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

Basistraining Vitaal bedreigde patiënt 2019 - lokatie:

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Borne (NL)

Bootcamp (2018) - lokatie: Breda (NL)

Medicatieveiligheid en verstrekking - praktijk - lokatie: Helmond (NL)

VVO - High Care Kinderen Module Vervolg Acute Zorg 2018-2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Wat is goede zorg? - lokatie:

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Basis BHV - lokatie: Oldenzaal (NL)

Basiscursus HD - lokatie: Utrecht (NL)

Compressietherapie - lokatie:

Fysieke belasting, thema 2 Transferhulpmiddelen - lokatie: Almelo (NL)

Instructeur BLS Herhaling 2019 - lokatie: Houten (NL)

Training In gesprek over Verlies en Rouw - lokatie: Soest (NL)

Weerbaarheidstraining omgaan met agressie - lokatie: Almelo (NL)

Weerbaarheidstraining omgaan met agressie - lokatie: Hengelo (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Cursus Kwaliteitsverpleegkundige - lokatie: Amersfoort (NL)

Ergonomisch werken en werken met tilliften - lokatie:

Introductiescholing nieuwe verpleegkundigen 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Palliatieve Zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Palliatieve zorg en euthanasie - lokatie: Apeldoorn (NL)

Train de Toetser - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Rotterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Bedrijfshulpverlening herhaling - lokatie: Barneveld (NL)

Beoordelen en feedback geven in de verpleegkundige praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Borne (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Hengelo (NL)

Combinatiecursus 2019 - lokatie: Wijk aan Zee (NL)

Dialoogcafé Verpleegkundige Vervolgopleidingen MUMC+ - lokatie: Maastricht (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Let's talk about sex! - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass jonge mensen met dementie - lokatie: Nijmegen (NL)

Module vitale functies en klinisch redeneren - lokatie: Leiden (NL)

opleiding specialisatie obesitas Begeleiden, Verplaatsen en Tillen - lokatie: Oisterwijk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Terugkomdag Agressietraining extern - lokatie: Groenlo (NL)

Training in Leiderschap en Sturing voor VAR-voorzitters - lokatie: Woerden (NL)

Workshop SEH in het kader van 'grootschaligheid' (ZiROP) - lokatie: Apeldoorn (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

1001 dagen hechting - lokatie: Dordrecht (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Drachten (NL)

Persoonlijk leiderschap en professionele identiteit Groep 1 - lokatie:

Provider BLS/AED, i.c.m. e-learning - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Trainingen in het kader van de wet BIG - lokatie: Utrecht (NL)

VAARDIGHEDENDAG MET O.A. KATHETHERISATIE, KATHETERZORG, BLAASSPOELEN, SONDEVOEDING - lokatie: Groningen (NL)

voorjaarsbijscholing 2019 CCU - lokatie: Groningen (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Amsterdam (NL)

1-daagse bijscholing risicovolle- / voorbehouden handelingen & diabeteszorg - lokatie: Leiderdorp (NL)

Basistraining Bedrijfshulpverlener - lokatie: Zuidlaren (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Borne (NL)

EBP basiscursus niveau volger 2019 - lokatie: Geleen (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Horn (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Reanimatie/AED en anafylactische shock training - lokatie: Rotterdam (NL)

Samenwerken met mantelzorgers - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop SEH in het kader van 'grootschaligheid' (ZiROP) - lokatie: Apeldoorn (NL)

1-daagse bijscholing risicovolle- / voorbehouden handelingen & diabeteszorg - lokatie: Den Haag (NL)

1-daagse bijscholing tracheacanulezorg, zuurstoftoediening & uitzuigen van de luchtwegen - lokatie: Leiden (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Oefenen en toetsen van voorbehouden handelingen - inbrengen perifeer infuus - lokatie: Groningen (NL)

Oefenen en toetsen van voorbehouden handelingen - veneuze bloedafname - lokatie: Groningen (NL)

Provider BLS/AED, i.c.m. e-learning - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Seksualiteit en intimiteit - lokatie: Almelo (NL)

Vaardighedenonderwijs Picc lijn verzorgen,Starten en stoppen iv medicatie, Verzorgen CVK, Verzorgen perifeer infuus - lokatie:

1-daagse bijscholing risicovolle- / voorbehouden handelingen & diabeteszorg - lokatie: Den Haag (NL)

1-daagse bijscholing medicatietoediening, medicatieveiligheid, medisch rekenen & stomazorg - lokatie: Leiden (NL)

2019 Geriatrie scholing - lokatie: Ede (NL)

ABCDE, EWS, SBAR-methode - lokatie: Amsterdam (NL)

ABCDE, EWS, SBAR-methode - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Bunnik (NL)

Basistraining Vitaal bedreigde patiënt 2019 - lokatie:

Beoordelen en feedback geven in de verpleegkundige praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Borne (NL)

Een beter gesprek begint bij de ander. - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Hou nu maar op met dat softe gedoe: GA LEIDEN - lokatie: Assen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Medisch rekenen - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

Trainingen in het kader van de wet BIG - lokatie: Utrecht (NL)

Voorbehouden handelingen: Inbrengen perifeer infuus - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Weerbaarheidstraining omgaan met agressie - lokatie: Hengelo (NL)

Weerbaarheidstraining omgaan met agressie - lokatie: Hengelo (NL)

1-daagse bijscholing risicovolle- / voorbehouden handelingen & diabeteszorg - lokatie: Den Haag (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Hengelo (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

Hou nu maar op met dat softe gedoe: GA LEIDEN - lokatie: Amsterdam (NL)

Injecteren - lokatie: Warnsveld (NL)

Injecteren - lokatie: Apeldoorn (NL)

Opfriscursus instructeur Basic Life Support/Automatisch Externe Defibrillatie - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Opfriscursus instructeur Paediatric Basic Life Support - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Traumasporen in lichaam, brein en geest – Complex trauma en behandeling - lokatie: Utrecht (NL)

Weerbaarheidstraining omgaan met agressie - lokatie: Hengelo (NL)

2017 Casuistiekbespreking cardiologische patient - lokatie: Ede (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Almelo (NL)

Bijscholing verpleegtechnische vaardigheden en reanimeren voor verpleegkundigen en verzorgenden-IG in 2 dagen, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Inspecteur vergunningverlening tatoeage en piercing - lokatie: Utrecht (NL)

professioneel omgaan met (dreigende-) agressie en geweld in de zorg - lokatie:

SEH; ABCDE voor verpleegkundigen: Opvang van de traumapatiënt basiscursus (2 dgn) - lokatie: Amstelveen (NL)

Train de Trainer & Assessor, bekwaamheden (1-daagse) - lokatie: Amsterdam (NL)

Wat is goede zorg? - lokatie:

15e Langerhanssymposium 2019 Alles hangt met elkaar samen - lokatie: Zwolle (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Borne (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Hengelo (NL)

Carrouseldag Verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Compressietherapie - lokatie:

Fysieke belasting, thema 2 Transferhulpmiddelen - lokatie: Hengelo (NL)

KWALITEIT VAN ZORG - lokatie: Groningen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Provider BLS/AED, i.c.m. e-learning - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

seminar Begeleiden, Verplaatsen en Tillen van obese patienten - lokatie: Oisterwijk (NL)

Stop de bloeding - red een leven t.b.v. instructeurs - lokatie: Amsterdam (NL)

Trainingen in het kader van de wet BIG - lokatie: Utrecht (NL)

Weerbaarheidstraining omgaan met agressie - lokatie: Almelo (NL)

1-daagse bijscholing tracheacanulezorg, zuurstoftoediening & uitzuigen van de luchtwegen - lokatie: Den Haag (NL)

Basic Life Support & AED - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

één daagse training Klinisch Redeneren Advanced MUMC+ - lokatie: Maastricht (NL)

Hou nu maar op met dat softe gedoe: GA LEIDEN - lokatie: Utrecht (NL)

Lang Leve het Donororgaan - lokatie: Nijmegen (NL)

NVK Congres 2019 - lokatie: Arnhem (NL)

Perifeer infuus, VBH (vaardigheidstraining) - lokatie: 9728NT (NL)

Personeelstekort in de Zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Voorbehouden handelingen: Centraal Veneuze Katheter - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Voorbehouden handelingen: Injecteren, intramusculair en subcutaan - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Voorbehouden handelingen: Verzorgen drains - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

15e Langerhanssymposium 2019 Alles hangt met elkaar samen - lokatie: Utrecht (NL)

1-daagse bijscholing tracheacanulezorg, zuurstoftoediening & uitzuigen van de luchtwegen - lokatie: Den Haag (NL)

2019 HAP & TAP verpleegkundigen - lokatie: Ede (NL)

Basiscursus HD - lokatie: Utrecht (NL)

Hoe betrek ik het sociale netwerk van cliënten? - lokatie: Venlo (NL)

Hou nu maar op met dat softe gedoe: GA LEIDEN - lokatie: Eindhoven (NL)

Klinische lessen Psychiatrie (2019) - lokatie: Breda (NL)

Kwaliteitsstandaarden - lokatie: Utrecht (NL)

Lang Leve het Donororgaan - lokatie: Roermond (NL)

Toetsdag voorbehouden handelingen AMC basispakket voor nieuwe medewerkers - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

1-daagse bijscholing tracheacanulezorg, zuurstoftoediening & uitzuigen van de luchtwegen - lokatie: Den Haag (NL)

Bijscholing voor endocrinologie verpleegkundigen inzake stressinstructies ter voorkoming van een addisoncrisis (blended learning) - lokatie: Rotterdam (NL)

Combinatiecursus 2019 - lokatie: Wijk aan Zee (NL)

Provider BLS/AED, i.c.m. e-learning - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

professioneel omgaan met (dreigende-) agressie en geweld in de zorg - lokatie:

Provider BLS/AED, i.c.m. e-learning - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

BHV Ploegleider - lokatie: Oldenzaal (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Borne (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Hengelo (NL)

Samen verbeteren door dossieronderzoek (2019) - lokatie: Breda (NL)

Vitaal bedreigde patient 2019 - lokatie: Ede (NL)

Lang Leve het Donororgaan - lokatie: Leiden (NL)

Vaatchirurgie - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Nursing | Masterclass 'Klinisch Redeneren' - lokatie: Ede (NL)

Palliatieve Zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Samen verbeteren door dossieronderzoek (2019) - lokatie: Breda (NL)

1-daagse bijscholing tracheacanulezorg, zuurstoftoediening & uitzuigen van de luchtwegen - lokatie: Leiden (NL)

Crew Resource Managment - lokatie: Uden (NL)

Cursus gedelegeerde toetser - lokatie: Groningen (NL)

Persoonlijk leiderschap en professionele identiteit Groep 1 - lokatie:

Training Injecteren - lokatie: Leiden (NL)

Training Katheteriseren - lokatie: Leiden (NL)

Trainingen in het kader van de wet BIG - lokatie: Utrecht (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Borne (NL)

Bijscholing verpleegtechnische vaardigheden en reanimeren voor verpleegkundigen en verzorgenden-IG in 4 dagen, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Bootcamp (2018) - lokatie: Breda (NL)

EPIC 300 SEH-verpleegkundigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Ergocoach Zorg - lokatie: Beek-Ubbergen (NL)

Injecteren: subcutaan, intramusculair, bloedglucosewaarde meten en subcutaan insuline injecteren met insulinepen, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Journal Club (2019) voor verpleegkundigen - lokatie: Breda (NL)

Katheteriseren vrouw, man, suprapubisch katheteri, blaas spoelen, katheter spoelen, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Medicatieveiligheid en verstrekking - praktijk - lokatie: Helmond (NL)

Wat is goede zorg? - lokatie:

EBP basiscursus niveau gebruiker 2019 - lokatie: 6162 BG (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Weerbaarheidstraining omgaan met agressie - lokatie: Almelo (NL)

Carrouseldag Verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Leiden (NL)

Introductiescholing nieuwe verpleegkundigen 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

1-daagse bijscholing medicatietoediening, medicatieveiligheid, medisch rekenen & stomazorg - lokatie: Leiden (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Borne (NL)

Crew Resource Managment - lokatie: Uden (NL)

BLS met AED - reanimatie van volwassenen, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Verpleegkundige Vervolgopleiding tot Spoedeisende Hulp Verpleegkundige verkorte instroom - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus Herregistratie BIG verpleegkundige, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Duurzame inzetbaarheid - lokatie: Geesteren (NL)

Oefenen en toetsen van voorbehouden handelingen - inbrengen perifeer infuus - lokatie: Groningen (NL)

Oefenen en toetsen van voorbehouden handelingen - veneuze bloedafname - lokatie: Groningen (NL)

Provider BLS/AED, i.c.m. e-learning - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Borne (NL)

Multidisciplinair Overleg Observatie (MDO) training - lokatie: Amsterdam (NL)

Multidisciplinair Overleg Observatie (MDO) training - lokatie: Amsterdam (NL)

Multidisciplinair Overleg Observatie (MDO) training - lokatie: Amsterdam (NL)

Toetsdag voorbehouden handelingen AMC basispakket voor nieuwe medewerkers - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Bootcamp (2018) - lokatie: Breda (NL)

2017 Casuistiekbespreking cardiologische patient - lokatie: Ede (NL)

Introductiescholing nieuwe verpleegkundigen 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Wat is goede zorg? - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Toetsdag voorbehouden handelingen AMC basispakket voor nieuwe medewerkers - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Otterlo (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Wat is goede zorg? - lokatie:

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Bootcamp (2018) - lokatie: Breda (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Coachend leidinggeven - lokatie: Utrecht (NL)

SCOPE GGD/SEH Themadag 1 Brandwonden en beademing - lokatie: Maastricht (NL)

Bijscholing voor endocrinologie verpleegkundigen inzake stressinstructies ter voorkoming van een addisoncrisis (blended learning) - lokatie: Utrecht (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen - lokatie: Utrecht (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen - lokatie: Utrecht (NL)

Journal Club (2019) voor verpleegkundigen - lokatie: Breda (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Trainingen in het kader van de wet BIG - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

Injecteren - lokatie: Warnsveld (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen - lokatie: Utrecht (NL)

1-daagse bijscholing risicovolle- / voorbehouden handelingen & diabeteszorg - lokatie: Leiderdorp (NL)

Advanced kinderreanimatietraining voor TMI (PALS) - lokatie: Leiden (NL)

Inspecteur vergunningverlening tatoeage en piercing - lokatie: Utrecht (NL)

Medicatie en medicatieveiligheid (niveau 3-5) - lokatie: Leiden (NL)

Medicatieveiligheid en verstrekking - praktijk - lokatie: Helmond (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

VVO - High Care Kinderen Module Kind Complex 2018-2019 - lokatie: Utrecht (NL)

1-daagse bijscholing tracheacanulezorg, zuurstoftoediening & uitzuigen van de luchtwegen - lokatie: Leiderdorp (NL)

Basistraining ErgoCoach zorg & facilitair - lokatie:

Regionale Traumatraining (RTT) - lokatie: Enschede (NL)

Slikproblemen - lokatie: Ede (NL)

Spoedzorg - lokatie: Leusden (NL)

Training assessoren Klinisch Redeneren MUMC+ - lokatie: Maastricht (NL)

1-daagse bijscholing risicovolle- / voorbehouden handelingen & diabeteszorg - lokatie: Den Haag (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Basis BHV - lokatie: Oldenzaal (NL)

Cursus Herregistratie BIG verpleegkundige, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Instructeur Paediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Train de Trainer PDL - lokatie: Haarlem (NL)

1-daagse bijscholing risicovolle- / voorbehouden handelingen & diabeteszorg - lokatie: Den Haag (NL)

Instructeur BLS 2019 - lokatie: Houten (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Uitgebreide basistraining Motiverende Gesprekvoering - lokatie: Arnhem (NL)

vervolgopleiding praktijkopleider in de gezondheidszorg - lokatie: Groningen (NL)

1-daagse bijscholing risicovolle- / voorbehouden handelingen & diabeteszorg - lokatie: Den Haag (NL)

Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Herregistratie BIG verpleegkundige, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Instructeur PBLS 2019 - lokatie: Houten (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Zoetermeer (NL)

Trainingen in het kader van de wet BIG - lokatie: Utrecht (NL)

ILS: Immediate Life Support - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

Bijscholing verpleegtechnische vaardigheden en reanimeren voor verpleegkundigen en verzorgenden-IG in 2 dagen, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Crew Resource Managment - lokatie: Uden (NL)

De aandachtsvelder - lokatie: Almelo (NL)

Hygiëne en infectiepreventie aandachtsvelders - lokatie:

Hygiëne en infectiepreventie aandachtsvelders - lokatie:

professioneel omgaan met (dreigende-) agressie en geweld in de zorg - lokatie:

Samen verbeteren door dossieronderzoek (2019) - lokatie: Breda (NL)

Tweedaagse training (V)VAR - lokatie: Heerenveen (NL)

BHV Ploegleider - lokatie: Oldenzaal (NL)

Fysieke belasting thema 3 Transfers binnen de grenzen van het bed - lokatie: Hengelo (NL)

Motivational interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Drachten (NL)

Stop de bloeding - red een leven t.b.v. instructeurs - lokatie: Amsterdam (NL)

Train-de-trainer Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Woerden (NL)

Vitaal bedreigde patient 2019 - lokatie: Ede (NL)

Weerbaarheidstraining omgaan met agressie - lokatie: Almelo (NL)

1-daagse bijscholing tracheacanulezorg, zuurstoftoediening & uitzuigen van de luchtwegen - lokatie: Den Haag (NL)

ASS bij volw. bejegening, begeleiding, behandeling 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Instructeur BLS Herhaling 2019 - lokatie: Houten (NL)

Lean Yellowbelt training - lokatie: Leiden (NL)

1-daagse bijscholing tracheacanulezorg, zuurstoftoediening & uitzuigen van de luchtwegen - lokatie: Den Haag (NL)

Basistraining Bedrijfshulpverlener - lokatie: Zuidlaren (NL)

Carrouseldag Verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Leiden (NL)

Ergocoach Zorg, 4-daagse training - lokatie: Tiel (NL)

Hou nu maar op met dat softe gedoe: GA LEIDEN - lokatie: Rotterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Samen verbeteren door dossieronderzoek (2019) - lokatie: Breda (NL)

Training bekwaamheid toetsen - lokatie: Utrecht (NL)

1001 dagen hechting - lokatie: Utrecht (NL)

1-daagse bijscholing tracheacanulezorg, zuurstoftoediening & uitzuigen van de luchtwegen - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Woerden (NL)

Injecteren - lokatie: Doetinchem (NL)

Injecteren - lokatie: Apeldoorn (NL)

Ketenbrede scholing neurorevalidatie 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Airway Management voor de Acute patient - lokatie: Kolham (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Almelo (NL)

Perifeer infuus, VBH (vaardigheidstraining) - lokatie: 9728NT (NL)

Klinische lessen Psychiatrie (2019) - lokatie: Breda (NL)

Weerbaarheidstraining omgaan met agressie - lokatie: Hengelo (NL)

Ouderenmishandeling - lokatie: Hengelo (NL)

Zorg rondom niet-aangeboren hersenletsel - lokatie: Ede (NL)

Fysieke belasting thema 3 Transfers binnen de grenzen van het bed - lokatie: Almelo (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Werkbegeleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Ambulante Compressie Therapie (zwachtelen) - lokatie: Leiden (NL)

Training Sonde en PEG - lokatie: Leiden (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Almelo (NL)

Bootcamp (2018) - lokatie: Breda (NL)

Fysieke belasting thema 4 Loopbegeleiding en vallen - lokatie: Hengelo (NL)

SEH; ABCDE voor verpleegkundigen: Opvang van de traumapatiënt herhalingscursus (1 dag) - lokatie: Amstelveen (NL)

Vaardighedenonderwijs Picc lijn verzorgen,Starten en stoppen iv medicatie, Verzorgen CVK, Verzorgen perifeer infuus - lokatie:

Verpleegkundige vervolgopleiding Wondconsulent - lokatie: Rotterdam (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Hengelo (NL)

Bijscholing LVAK V&VN 6 maart 2019 en 2 oktober 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop SEH in het kader van 'grootschaligheid' (ZiROP) - lokatie: Zutphen (NL)

Basiscursus Palliatieve zorg - lokatie: Hengelo (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Verdiepingsdag IC-verpleegkundigen 2019 - lokatie: Enschede (NL)

Weerbaarheidstraining omgaan met agressie - lokatie: Borne (NL)

ILS: Immediate Life Support - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Injecteren - lokatie: Leiden (NL)

Training Katheteriseren - lokatie: Leiden (NL)

Advanced kinderreanimatietraining voor TMI (PALS) - lokatie: Leiden (NL)

Bijscholing verpleegtechnische vaardigheden en reanimeren voor verpleegkundigen en verzorgenden-IG in 4 dagen, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Congres Micro-organisme: Vriend en Vijand - lokatie: Breukelen (NL)

DB-PBLSAEDHH scholing PBLS 2015-2019 - lokatie: Hoogland (NL)

Fysieke belasting thema 4 Loopbegeleiding en vallen - lokatie: Almelo (NL)

Injecteren: subcutaan, intramusculair, bloedglucosewaarde meten en subcutaan insuline injecteren met insulinepen, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Katheteriseren vrouw, man, suprapubisch katheteri, blaas spoelen, katheter spoelen, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Medicatieveiligheid en verstrekking - praktijk - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Bedrijfshulpverlener - lokatie: Zuidlaren (NL)

Nascholing oncologie basis - lokatie: Leiden (NL)

Regionale Traumatraining (RTT) - lokatie: Zwolle (NL)

Train de Trainer PDL - lokatie: Haarlem (NL)

Training bekwaamheid toetsen - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop SEH in het kader van 'grootschaligheid' (ZiROP) - lokatie: Apeldoorn (NL)

1-daagse bijscholing risicovolle- / voorbehouden handelingen & diabeteszorg - lokatie: Den Haag (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Bornerbroek (NL)

Instructeur BLS Herhaling 2019 - lokatie: Houten (NL)

SCOPE GGD-SEH Themadag 2- Farmacologie - lokatie: Maastricht (NL)

1-daagse bijscholing risicovolle- / voorbehouden handelingen & diabeteszorg - lokatie: Den Haag (NL)

9e Jaarcongres ClaudicatioNet - lokatie: Apeldoorn (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Almelo (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Hengelo (NL)

Compressief zwachtelen, basisles inclusief follow up vanaf 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Dialoogcafé Verpleegkundige Vervolgopleidingen MUMC+ - lokatie: Maastricht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Spoedzorg - lokatie: Zwolle (NL)

Weerbaarheidstraining omgaan met agressie - lokatie: Borne (NL)

1-daagse bijscholing risicovolle- / voorbehouden handelingen & diabeteszorg - lokatie: Den Haag (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Hengelo (NL)

Trainingen in het kader van de wet BIG - lokatie: Utrecht (NL)

1-daagse bijscholing risicovolle- / voorbehouden handelingen & diabeteszorg - lokatie: Leiderdorp (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

BLS met AED - reanimatie van volwassenen, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Let's talk about sex! - lokatie: Zeist (NL)

professioneel omgaan met (dreigende-) agressie en geweld in de zorg - lokatie:

Smarttyping - lokatie: Hoogland (NL)

EBP basiscursus niveau volger 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

Stop de bloeding - red een leven t.b.v. instructeurs - lokatie: Amsterdam (NL)

PCA pomp bij subcutaan infuus - lokatie: Leiden (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Almelo (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Training in Leiderschap en Sturing voor VAR-voorzitters - lokatie: Woerden (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Hengelo (NL)

Bijscholing verpleegtechnische vaardigheden en reanimeren voor verpleegkundigen en verzorgenden-IG in 2 dagen, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Cursus Wond en Decubituszorg (2019) - lokatie: Oosterhout (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Ede (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch Redeneren - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Patientgerichte zorg - lokatie: Leiden (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Assen (NL)

BHV Ploegleider - lokatie: Oldenzaal (NL)

B-NS - Cardiologie Hoog complex 2018-2019 - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

SEH; ABCDE voor verpleegkundigen: Opvang van de traumapatiënt basiscursus (2 dgn) - lokatie: Amstelveen (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Amsterdam (NL)

één daagse training Klinisch Redeneren Advanced MUMC+ - lokatie: Maastricht (NL)

Terugkomdag voor van Wiechen instructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

De aandachtsvelder - lokatie: Almelo (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

SCOPE GGD-SEH Themadag 3- Kinderen - lokatie: Maastricht (NL)

Weerbaarheidstraining omgaan met agressie - lokatie: Borne (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Bootcamp (2018) - lokatie: Breda (NL)

HBO Regieverpleegkundige (GHZ) - lokatie:

SEH; ABCDE voor verpleegkundigen: Opvang van de traumapatiënt herhalingscursus (1 dag) - lokatie: Amstelveen (NL)

Trainingen in het kader van de wet BIG - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

Instructeur BLS Herhaling 2019 - lokatie: Houten (NL)

Medicatieveiligheid en verstrekking - praktijk - lokatie: Helmond (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

Strategie en beleid in de publieke gezondheid – Groep 1 - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Rotterdam (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Weerbaarheidstraining omgaan met agressie - lokatie: Borne (NL)

Carrouseldag Verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Journal Club (2019) voor verpleegkundigen - lokatie: Breda (NL)

Klinische lessen Psychiatrie (2019) - lokatie: Breda (NL)

Weerbaarheidstraining omgaan met agressie - lokatie: Borne (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Assen (NL)

ILS: Immediate Life Support - lokatie: Amsterdam (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Kampen (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

1-daagse bijscholing risicovolle- / voorbehouden handelingen & diabeteszorg - lokatie: Leiderdorp (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

Regionale IBD avond - lokatie: Rotterdam (NL)

Samen verbeteren door dossieronderzoek (2019) - lokatie: Breda (NL)

SEH; ABCDE voor verpleegkundigen: Opvang van de traumapatiënt herhalingscursus (1 dag) - lokatie: Amstelveen (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Rotterdam (NL)

BIG scholing Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie: Hengelo (NL)

Klinisch redeneren (verpleegkundig college) - lokatie: 9728NT (NL)

Vitaal bedreigde patient 2019 - lokatie: Ede (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Harderwijk (NL)

Basistraining Bedrijfshulpverlener - lokatie: Zuidlaren (NL)

EBP basiscursus niveau gebruiker 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Samen verbeteren door dossieronderzoek (2019) - lokatie: Breda (NL)

Training bekwaamheid toetsen - lokatie: Utrecht (NL)

Verdiepingsdag IC-verpleegkundigen 2019 - lokatie: Enschede (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Trainingen in het kader van de wet BIG - lokatie: Utrecht (NL)

Ziektebeelden: Oncologie - lokatie: Leiden (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Amsterdam (NL)

Bijscholing verpleegtechnische vaardigheden en reanimeren voor verpleegkundigen en verzorgenden-IG in 2 dagen, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

professioneel omgaan met (dreigende-) agressie en geweld in de zorg - lokatie:

Feedback - lokatie: Almelo (NL)

Stop de bloeding - red een leven t.b.v. instructeurs - lokatie: Amsterdam (NL)

1-daagse bijscholing risicovolle- / voorbehouden handelingen & diabeteszorg - lokatie: Den Haag (NL)

Crew Resource Managment - lokatie: Uden (NL)

Hou nu maar op met dat softe gedoe: GA LEIDEN - lokatie: Assen (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Harderwijk (NL)

1-daagse bijscholing risicovolle- / voorbehouden handelingen & diabeteszorg - lokatie: Den Haag (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

1-daagse bijscholing risicovolle- / voorbehouden handelingen & diabeteszorg - lokatie: Den Haag (NL)

Hou nu maar op met dat softe gedoe: GA LEIDEN - lokatie: Amsterdam (NL)

Trainingen in het kader van de wet BIG - lokatie: Utrecht (NL)

Carrouseldag Verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Leiden (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Hou nu maar op met dat softe gedoe: GA LEIDEN - lokatie: Eindhoven (NL)

Regionale Traumatraining (RTT) - lokatie: Zwolle (NL)

één daagse training Klinisch Redeneren Advanced MUMC+ - lokatie: Maastricht (NL)

Ouderenmishandeling - lokatie: Hengelo (NL)

Perifeer infuus, VBH (vaardigheidstraining) - lokatie: 9728NT (NL)

SCOPE GGD/SEH Themadag 4 Psychiatrie en huiselijk geweld - lokatie: Maastricht (NL)

Compressief zwachtelen, herhalingsles vanaf 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Hou nu maar op met dat softe gedoe: GA LEIDEN - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

SEH; ABCDE voor verpleegkundigen: Opvang van de traumapatiënt basiscursus (2 dgn) - lokatie: Amstelveen (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Refresher training Crew Resource Management - lokatie: Nijmegen (NL)

Schakeltraining Crew Resource Management - lokatie: Nijmegen (NL)

Bootcamp (2018) - lokatie: Breda (NL)

Instructeur BLS Herhaling 2019 - lokatie: Houten (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Medicatie en medicatieveiligheid (niveau 3-5) - lokatie: Leiden (NL)

Module Longendoscopie - lokatie: Leiden (NL)

SEH; ABCDE voor verpleegkundigen: Opvang van de traumapatiënt herhalingscursus (1 dag) - lokatie: Rotterdam (NL)

Instructeur Paediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Train de Trainer & Assessor, bekwaamheden (1-daagse) - lokatie: Amsterdam (NL)

1-daagse bijscholing risicovolle- / voorbehouden handelingen & diabeteszorg - lokatie: Leiderdorp (NL)

PCA pomp bij subcutaan infuus - lokatie: Leiden (NL)

SEH; ABCDE voor verpleegkundigen: Opvang van de traumapatiënt herhalingscursus (1 dag) - lokatie: Amstelveen (NL)

Diabetes verdieping - lokatie: Leiden (NL)

Stop de bloeding - red een leven t.b.v. instructeurs - lokatie: Amsterdam (NL)

Vitaal bedreigde patient 2019 - lokatie: Ede (NL)

1-daagse bijscholing risicovolle- / voorbehouden handelingen & diabeteszorg - lokatie: Den Haag (NL)

1-daagse bijscholing risicovolle- / voorbehouden handelingen & diabeteszorg - lokatie: Den Haag (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

1-daagse bijscholing risicovolle- / voorbehouden handelingen & diabeteszorg - lokatie: Den Haag (NL)

Trainingen in het kader van de wet BIG - lokatie: Utrecht (NL)

professioneel omgaan met (dreigende-) agressie en geweld in de zorg - lokatie:

Klinische lessen Psychiatrie (2019) - lokatie: Breda (NL)

Instructeur BLS 2019 - lokatie: Houten (NL)

Dialoogcafé Verpleegkundige Vervolgopleidingen MUMC+ - lokatie: Maastricht (NL)

Instructeur PBLS 2019 - lokatie: Houten (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

1001 dagen hechting - lokatie: Utrecht (NL)

Ketenbrede scholing neurorevalidatie 2019 - lokatie: Utrecht (NL)