(Medicinale) cannabis in de palliatieve fase - lokatie:

Basisjaar haptonomie - lokatie: Amersfoort (NL)

NRR BIC (P)BLS hercertificering - lokatie: Haarlem (NL)

NRR Opfriscursus Reanimatieinstructeur BLS - lokatie: Haarlem (NL)

NRR Opfriscursus Reanimatieinstructeur PBLS - lokatie: Haarlem (NL)

Scholing Peritoneaal Dialyse in extramurale setting (Gevorderden) - lokatie:

13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
9 ijzersterke communicatievaardigheden in palliatieve zorg
Aanpak ouderenmishandeling
ABCDEsim voor verpleegkundigen 2021
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Antibioticaresistentie VVT
AromaZorg voor Angst voor een Onderzoek of Ingreep
AromaZorg voor Angst, Somberheid, Onrust, Slapen in de Zorg
AromaZorg Weldaad voor Longen en Luchtwegen
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Beïnvloeden van irreële ziektepercepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
Bijzijn XL: Aambeien en galstenen
Bijzijn XL: Artrose
Bijzijn XL: CVA en de ziekte van Parkinson
Bijzijn XL: Evidence-based practice - praktisch
Bijzijn XL: Het vredige levenseinde
Bijzijn XL: Jeuk
Bijzijn XL: Multipele sclerose - hersentumoren en intracraniële drukverhoging – epilepsie
Bijzijn XL: Samen werken in de wijk
Bijzijn XL: Totale communicatie bij mensen met dementie
Bijzijn XL: Trombose en atherosclerose
Bijzijn XL: Verbanden aanleggen
Bijzijn XL: Wetten in de wijk
Bijzijn XL: Wetten in de wijk deel 2
Bijzijn XL: Wondreiniging en wondontsmetting
Bijzijn XL: Ziekte van Lyme
Bijzijn XL: Aantoonbaar bekwaam blijven
Bijzijn XL: Cultureel sensitieve communicatie bij oudere migranten
Bijzijn XL: Een kwestie van kiezen
Bijzijn XL: Gebruik van classificatiesystemen
Bijzijn XL: Indiceren in het verpleegproces
Bijzijn XL: Interprofessioneel samenwerken in de wijk
Bijzijn XL: Mantelzorg
Bijzijn XL: Veilig medicijngebruik
Bijzijn XL: Wijkgericht werken
Bijzijn XL: Ziekte van Bechterew
Biosimilars op maat voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
Blaaskatheter via de urethra verzorgen
Blaaskatheterisatie Man
Blaaskatheterisatie Vrouw
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
BLS scholing
Breath Online: Ernstig astma bij kinderen en zwangere vrouwen - verantwoord gebruik van biologicals, waar liggen de uitdagingen?
BSL Medisch rekenen: casuïstiek volwassenen
BSL Medisch rekenen: Compleet
BSL Wondzorg: ACT-zwachtelen
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL Basiszorg Persoonlijke verzorging
BSL Basiszorg: Mondverzorging
BSL Basiszorg: Uitscheiding
BSL Bewegingsondersteuning: Omgaan met tilliften
BSL Bewegingsondersteuning: Verplaatsen binnen de grenzen van het bed
BSL Bewegingsondersteuning: Verplaatsen buiten de grenzen van het bed
BSL Bloedafname via venapunctie
BSL Bloedafname via venapunctie_niveau 5
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Volwassene - voor verpleegkundigen
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Essentiële zorg: de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Evidence based practice: de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap – Evidence based quality improvement (EBQI): de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Klinisch redeneerhulpen
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Klinisch redeneren: de basis
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 3
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 4
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 5
BSL Infusie perifere canule_niveau 4
BSL Infusie perifere canule_niveau 5
BSL Infusie: centraal veneuze katheter (CVK)_niveau 4
BSL Infusie: centraal veneuze katheter (CVK)_niveau 5
BSL Injecteren insuline_niveau 3
BSL Injecteren insuline_niveau 4
BSL Injecteren insuline_niveau 5
BSL Injecteren_niveau 3
BSL Injecteren_niveau 4
BSL Injecteren_niveau 5
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 3
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 4
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 5
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 3
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 4
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 5
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 3
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 4
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 5
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Begeleiden van de familie
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Omgaan met onbegrepen gedrag
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Omgaan met stemmingen
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 2 & 3
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 4
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 5
BSL Medisch rekenen: Basisvaardigheden
BSL Medisch rekenen: Infusie/transfusie
BSL Medisch rekenen: Vaste medicatie
BSL Medisch rekenen: Vloeibare medicatie
BSL Medisch rekenen: Vochtbalans berekenen
BSL Medisch rekenen: Zuurstof
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 3
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 4
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 5
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 3
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 4
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 5
BSL Stomazorg_niveau 3
BSL Stomazorg_niveau 4
BSL Stomazorg_niveau 5
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 3
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 4
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 5
BSL Vitale functies_niveau 3
BSL Vitale functies_niveau 4
BSL Vitale functies_niveau 5
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 3
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 4
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 5
BSL Wondzorg: Thoraxdrains_niveau 4
BSL Wondzorg: Thoraxdrains_niveau 5
BSL Wondzorg_niveau 3
BSL Wondzorg_niveau 4
BSL Wondzorg_niveau 5
BSL Zuurstof toedienen_niveau 3
BSL Zuurstof toedienen_niveau 4
BSL Zuurstof toedienen_niveau 5
BSL_E_Steunkousen aan- en uittrekken
BSL-E-learning Hygiëne en Infectiepreventie
CareUp - Verpleegtechnische handelingen e-learning
Casusbijeenkomsten "Ervaringsleren complexe ouderenzorg"
CBRN E-learning
Centraal Veneuze Katheter
Centraal Veneuze Katheter
Centraal Veneuze Katheter
Centraal Veneuze Katheter in de pediatrie
Communicatiehulpmiddelen bij ALS
Compressief Zwachtelen
Cyclus 2021 vakgroep wijkverpleegkundigen (in-company)
De coachende zorgprofessional
De politieke actualiteit in de zorg
De wijkverpleegkundige: vijf jaar in de Zorgverzekeringswet! Over de verpleegkundige indicatiestelling in de Zvw
Delier (2019) E-Learning
Dementie
Dementie
Dementie
DESG V&VN Farmaco e-learning 2020
Deskundig en Bekwaam
Diabetes
Doorbraakpijn bij kanker
e -Xpert VBH: Subcutaan injecteren
Effectief communiceren in de zorg
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Begrijpelijk communiceren
E-learning compressietherapie
E-learning Continentiezorg afvoerend
E-learning decubitus
E-learning Dementie en Dan
E-learning Dementie en Dan
E-learning diabetische voet
E-learning DSM 5
e-learning Gordelroosvaccinatie
E-learning Kennistoets medicatie
E-learning kwetsbare ouderen
E-learning kwetsbare ouderen
e-learning module A tot Z basis continentie en retentiezorg
e-learning module A tot Z stomazorg
E-learning module wondzorg
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Programma LVB Herkennen op Persoonskenmerken
E-learning Rookvrije Ouders
E-learning ulcus cruris
E-learning Ulcus Cruris
E-learning Verhoogd valrisico bij ouderen signaleren en inschatten
Elearning Zorg voor het zieke kind en gezin in de eigen omgeving
E-learning: Nieuwe multidisciplinaire richtlijn ‘Allergie Immunotherapie’
Elektronische toedienregistratie
Elektronische toedienregistratie
Elektronische toedienregistratie
elo110 Biosimilars op maat voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
Epilepsie
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert VVT: Oren uitspuiten
e-Xpert DA Pathologie - COPD
e-Xpert DA Ziekenhuis: Bloedglucosewaarde meten
e-Xpert DA: Kwaliteitszorg
e-Xpert DA: Pathologie - Diabetes mellitus
e-Xpert DA: Zwachtelen
e-Xpert hbo VVH: 06. Mobiliteit
e-Xpert hbo VVH: 14. Defecatie, laxantia en stoma's
e-Xpert hbo VVH: 17. Wondverzorging
e-Xpert hbo VVH: 18. Ondersteuning van de ademhaling
e-Xpert hbo VVH: 19. Instandhouding van de bloedsomloop
e-Xpert hbo VVH: 20. Intraveneuze toepassingen
e-Xpert hbo VVH: 22. Orthopedische interventies
e-Xpert hbo VVH: 23. Pre- en postoperatieve zorg
e-Xpert hbo VVH: 24. Palliatief terminale zorg
e-Xpert Kraamzorg: Algemeen
e-Xpert PrehospitALS: Interne
e-Xpert PrehospitALS: Traumachirurgie
e-Xpert VBH: Blaaskatheterisatie man
e-Xpert VBH: Blaaskatheterisatie vrouw
e-Xpert VBH: Insuline toedienen
e-Xpert VBH: Intramusculair injecteren
e-Xpert VBH: Maaghevelen
e-Xpert VBH: PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VBH: PICC
e-Xpert VBH: Stomazorg
e-Xpert VBH: Suprapubische katheter (2019)
e-Xpert VBH: Suprapubische katheter verwisselen
e-Xpert VMS: Pijn (ASZ)
e-Xpert VVT: (In)continentie
e-Xpert VVT: ADL voor helpenden
e-Xpert VVT: Afasie
e-Xpert VVT: Agressie en veiligheid
e-Xpert VVT: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
e-Xpert VVT: Bewegingsgerichte zorg
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie algemeen
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie man
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie vrouw
e-Xpert VVT: BOPZ (Vrijheidsbeperkende maatregelen)
e-Xpert VVT: Communiceren in de zorg
e-Xpert VVT: COPD
e-Xpert VVT: COPD voor helpenden
e-Xpert VVT: CVA
e-Xpert VVT: Datalekken in de zorg
e-Xpert VVT: Delier
e-Xpert VVT: Dementie
e-Xpert VVT: Diabetes
e-Xpert VVT: Diepe dementie
e-Xpert VVT: Duodopa pomp
e-Xpert VVT: Eenzaamheid
e-Xpert VVT: EHBO
e-Xpert VVT: Epilepsie
e-Xpert VVT: Ergocoaches
e-Xpert VVT: Ethiek in de gezondheidszorg
e-Xpert VVT: Excellente zorg
e-Xpert VVT: Familieparticipatie
e-Xpert VVT: Farmacologie
e-Xpert VVT: Financiering binnen de thuiszorg
E-Xpert VVT: Fysieke belasting
e-Xpert VVT: Gebruik van de bladderscan
e-Xpert VVT: Gedragsmatige gevolgen niet aangeboren hersenletsel
e-Xpert VVT: Gehoor- en visusproblemen
e-Xpert VVT: Gesprekstechnieken
e-Xpert VVT: Grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling
e-Xpert VVT: Handhygiëne en handschoenen
e-Xpert VVT: Hartfalen
e-Xpert VVT: Hartfalen voor helpenden
e-Xpert VVT: Hechtingen en nietjes verwijderen
e-Xpert VVT: Hygiëne
e-Xpert VVT: Hygiëne (Avoord)
e-Xpert VVT: Hygiëne bij verzorging van de cliënt
e-Xpert VVT: Hygiëne voorschriften en reinigen
e-Xpert VVT: Hypertensie
e-Xpert VVT: Hypodermoclyse
e-Xpert VVT: Inbrengen neusmaagsonde en sondevoeding
e-Xpert VVT: Infectiepreventie gericht op COVID-19 in de VVT
e-Xpert VVT: Infusie IV
e-Xpert VVT: Infusie SC (CADD – PCA)
E-Xpert VVT: Injecteren
e-Xpert VVT: Insulinetoediening
e-Xpert VVT: Intramusculair Injecteren
e-Xpert VVT: Jong dementerenden
e-Xpert VVT: Mantelzorg
e-Xpert VVT: Medicatie (Humanitas)
e-Xpert VVT: Medicatie aanreiken voor helpenden
E-Xpert VVT: Medicatie I
E-Xpert VVT: Medicatie II
e-Xpert VVT: Medicatie II (Humanitas)
e-Xpert VVT: Medisch Rekenen
e-Xpert VVT: Medisch rekenen
e-Xpert VVT: Medisch rekenen voor helpenden
e-Xpert VVT: Meldcode huiselijk geweld
e-Xpert VVT: Methodisch werken voor helpenden
e-Xpert VVT: Multimorbiditeit
e-Xpert VVT: Multiple sclerose
e-Xpert VVT: Nierfalen
e-Xpert VVT: Normen verantwoorde zorg
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Obstipatie en laxeren
e-Xpert VVT: Omaha System
e-Xpert VVT: Omgaan met agressie voor helpenden
e-Xpert VVT: Omgaan met cliënten uit andere culturen
e-Xpert VVT: Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
e-Xpert VVT: Onbegrepen gedrag bij ouderen
e-Xpert VVT: Onbegrepen gedrag bij ouderen
e-Xpert VVT: Ondersteunen zelfredzaamheid
e-Xpert VVT: Ondervoeding bij ouderen
e-Xpert VVT: Ouderenmishandeling
e-Xpert VVT: Palliatieve sedatie
e-Xpert VVT: Palliatieve Zorg
e-Xpert VVT: Parkinson
e-Xpert VVT: Passiviteit en dagelijkse levensverrichting (adl)
e-Xpert VVT: PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VVT: PICC
e-Xpert VVT: Positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg
e-Xpert VVT: Rapporteren voor helpenden
e-Xpert VVT: Reanimatie
e-Xpert VVT: Rekenen in de zorg
e-Xpert VVT: Rekenen in de zorg
e-Xpert VVT: Reuma
e-Xpert VVT: Sociale hygiëne
e-Xpert VVT: Sondevoeding en PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VVT: Steunkousen aan- en uittrekken
e-Xpert VVT: Stomazorg
e-Xpert VVT: Subcutaan injecteren
e-Xpert VVT: Suikerziekte voor helpenden
e-Xpert VVT: Uitzuigen van mond- en keelholte
e-Xpert VVT: Vakbekwaam indiceren
e-Xpert VVT: Valpreventie
e-Xpert VVT: Verlies en rouwverwerking
e-Xpert VVT: Verplaatsen van cliënten
e-Xpert VVT: Verslikking
e-Xpert VVT: Verwijderen van Neustampon
e-Xpert VVT: Verwijderen van Wondtampon
e-Xpert VVT: Verwijderen wond- of redonsedrain
e-Xpert VVT: Verwisselen van een katheterzak voor helpenden
e-Xpert VVT: Verzorgenden (Careyn)
e-Xpert VVT: Vitale Functies
e-Xpert VVT: Vleugelnaald en insuflon
e-Xpert VVT: Voeding & Slikken
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert VVT: Voeding voor woonzorgassistenten, onthaalmedewerkers en vrijwilligers
e-Xpert VVT: Voedselveiligheid en HACCP (Grootkeukens)
e-Xpert VVT: Voedselveiligheid en HACCP (KSW)
e-Xpert VVT: Voorkomen van vrijheidsbeperking in de thuiszorg
e-Xpert VVT: Werkbegeleiding
e-Xpert VVT: Wet BIG
e-Xpert VVT: Wet BIG
e-Xpert VVT: Wondzorg
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert VVT: Zwachtelen
e-Xpert: Bedden en huidintegriteit
e-Xpert: 02. EBP – Rol van patiënt en zorgprofessional
e-Xpert: ACE-remmers
e-Xpert: Agressie en veiligheid
e-Xpert: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
e-Xpert: Anafylaxie
e-Xpert: Anatomie & Fysiologie - Zintuiglijk stelsel
e-Xpert: Beroepscode
e-Xpert: Bloed en Stolling
e-Xpert: Bloedsuiker prikken
e-Xpert: Borstkanker
e-Xpert: Cardiovasculair risicomanagement
e-Xpert: Classificatiesystemen
e-Xpert: COPD
e-Xpert: COVID-19 (advies en preventie)
e-Xpert: CVA
e-Xpert: Datalekken in de zorg
e-Xpert: De geriatrische patiënt
e-Xpert: Delier
e-Xpert: Diabetes
e-Xpert: Diep veneuze trombose
e-Xpert: Dikke darmkanker
e-Xpert: Effectief vergaderen
e-Xpert: EHBO
e-Xpert: Gastro-oesofageale reflux
e-Xpert: Hartfalen
e-Xpert: hbo VVH: 07. Infectiebestrijding
e-Xpert: hbo VVH: 08. Pijnbestrijding
e-Xpert: hbo VVH: 13. Mictie
e-Xpert: Hechten
e-Xpert: Hechtingen en agraves verwijderen
e-Xpert: Hygiëne en isolatiemaatregelen (OLVG)
e-Xpert: Hypertensie
e-Xpert: ICF
e-Xpert: Ileus
e-Xpert: Impella
e-Xpert: Incontinentie
e-Xpert: Inleiding bloed en stolling
e-Xpert: Jicht
e-Xpert: Leukemie
e-Xpert: Levercirrose
e-Xpert: Longkanker
e-Xpert: Methodes van gegevens verzamelen
e-Xpert: Mondzorg
e-Xpert: Multimorbiditeit
e-Xpert: NANDA
e-Xpert: NIC/NOC
e-Xpert: Nierfalen
e-Xpert: Nierstenen
e-Xpert: Obesitas
e-Xpert: Obstipatie
e-Xpert: Ondernemerschap in de zorg
e-Xpert: Ondervoeding
e-Xpert: Ondervoeding (Bravis)
e-Xpert: OSAS
e-Xpert: Perifeer Arterieel Vaatlijden
e-Xpert: Peritonitis
e-Xpert: PiCCO
e-Xpert: Pleuritis
e-Xpert: Pneumonie
e-Xpert: Polyfarmacie
e-Xpert: Psychiatrische ziektebeelden
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Reuma
e-Xpert: SAMPC
e-Xpert: Schildklierpathologie
e-Xpert: Sociale media en internet
e-Xpert: Ulcus pepticum
e-Xpert: Urineweginfecties
e-Xpert: Valpreventie
e-Xpert: VBH: Blaaskatheterisatie (Bravis)
e-Xpert: VBH: Blaaskatheterisatie (Dijklander Ziekenhuis)
e-Xpert: Verhoogde bloedingsneiging
e-Xpert: Verplaatsen van patiënten
e-Xpert: Visie op zorg
e-Xpert: Voedselveiligheid en HACCP
e-Xpert: VVO SEH: Bariatrische chirurgie (bariatric surgery)
e-Xpert: VVO SEH: Bloed verlies per trimester (blood loss per trimester)
e-Xpert: VVT Wet Zorg en Dwang 2020
e-Xpert: VVT: Bloedglucose meten (Gemiva)
e-Xpert: VVT: Gastvrijheid
e-Xpert: VVT: Inbrengen neusmaagsonde en PEG-sonde plaatsen
e-Xpert: VVT: Insulinetoediening (Gemiva)
e-Xpert: VVT: Ondervoeding bij ouderen (Amaris)
e-Xpert: VVT: PEG-sonde, plaatsen en verzorgen
e-Xpert: VVT: Thuisbeademing
e-Xpert: Wet Zorg en Dwang 2020
e-Xpert: Wetgeving in de gezondheidszorg
e-Xpert: Wondzorg
e-Xpert: Zorginformatie- en registratiesystemen
e-Xpert: Zwachtelen
e-Xpert: Zwachtelen (Bravis)
FactZ, kennisgame Zorgtechnologie
Farmaceutisch rekenen
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Glucosemeter Accu Chek Inform ll
Griepvaccinatie
Handvatten in de behandeling van SPMS – Multidisciplinaire zorg bij progressieve MS
Handvatten in de behandeling van SPMS – Progressie bij MS, is het wat het is?
Handvatten in de behandeling van SPMS – Transitie van RRMS naar SPMS
Hartmann Verdiepingsmodule Overloopincontinentie
Herhaalabonnement Medicatiekennis ouderenzorg
Herkennen van irreële ziekte percepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS
Hielprik
Impetigo en furunkels
inco: E-learning Continentiezorg absorberend
inco: e-learning module A tot Z basis continentie en retentiezorg
inco:E-learning Continentiezorg afvoerend
Infectiepreventie: basishygiene voor de langdurige zorg
Injecteren & Infusie Trainingsbibliotheek
Interstitiële longziekten
Intervisie verzorgenden en verpleegkundigen
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
Kennisclips Kwaliteitsverbtering
Kwetsbare oudere in beeld
Lipohypertrofie bij diabetes
Longkanker Congres Update 2021
Longziekten - Deel 3 van 4 | COPD en astma
Longziekten - Deel 4 van 4 | Veelvoorkomende longziekten
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicatieveiligheid
Medicatieveiligheid en de medicijnrol
Medicatieveiligheid en de medicijnrol
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen ouderenzorg - dementie
Medicijngroepen ouderenzorg - dementie
Medicijngroepen ouderenzorg – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen ouderenzorg – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen ouderenzorg – omgaan met pijn
Medicijngroepen ouderenzorg – omgaan met pijn
Medicijngroepen ouderenzorg – Psychische aandoeningen
Medicijngroepen ouderenzorg – Psychische aandoeningen
Medicijngroepen Ouderenzorg 3 - Antibiotica en resistentie
Medicijngroepen Ouderenzorg 3 - Antibiotica en resistentie (2016)
Medicijngroepen ouderenzorg 4 - dementie
Medicijngroepen ouderenzorg 4 - dementie
Medicijngroepen ouderenzorg 4 - dementie
Medicijngroepen ouderenzorg 4 - Dementie
Medicijngroepen ouderenzorg 4 - Dementie
Medicijnquiz: 'niet-opioïde pijnstillers '
Medisch rekenen: Toets 1 Antonius Compleet
Module 2: Stimuleren online inzage in dossier onder patiënten
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Nu Niet Zwanger
Nursing Challenge 2015: Toets je kennis over Oncologie
Nursing Challenge: Toxische epidermale necrolyse (Nursing 12/2018)
Nursing Challenge: Tramadol (Nursing 11/2018)
Nursing Challenge: Aandoeningen van de schildklier (Nursing 12/2019)
Nursing Challenge: Aanprikken poortkatheter (Nursing 07-08/2018)
Nursing Challenge: Alcoholverslaving (Nursing 11/2018)
Nursing Challenge: Amoxicilline (Nursing 6/2019)
Nursing Challenge: Anti-emetica: dopamine-antagonisten (Nursing 09/2018)
Nursing Challenge: Bijwerkingen bij geneesmiddelengebruik
Nursing Challenge: Bloedcirculatie (Nursing 7/8/2019)
Nursing Challenge: Cerebrovasculair accident (Nursing 10/2019)
Nursing Challenge: Chronische nierschade (Nursing 6/2019)
Nursing Challenge: Colecalciferol (Nursing 11/2019)
Nursing Challenge: COPD in de palliatieve fase (Nursing 05/2018)
Nursing Challenge: Delier, dementie, depressie (Nursing 06/2018)
Nursing Challenge: Direct werkende orale anticoagulantia (Nursing 07-08/2018)
Nursing Challenge: Dwarslaesie (Nursing 12/2018)
Nursing Challenge: Eten en drinken in de terminale fase (Nursing 2/2019)
Nursing Challenge: Galsteenlijden (Nursing 3/2019)
Nursing Challenge: GLP-1-Agonisten (Nursing 10/2019)
Nursing Challenge: Haloperidol (Nursing 04/2018)
Nursing Challenge: Hydrochloorthiazide (Nursing 12/2018)
Nursing Challenge: Ileus (Nursing 5/2019)
Nursing Challenge: Immuuntherapie (Nursing 4/2019)
Nursing Challenge: Inhalatiecorticosteroïden (Nursing 3/2019)
Nursing Challenge: Klinisch redeneren in 6 stappen
Nursing Challenge: Longembolie (Nursing 1/2019)
Nursing Challenge: Lymfoedeem (Nursing 04/2018)
Nursing Challenge: Macrogol (Nursing 1/2019)
Nursing Challenge: Metformine (Nursing 5/2019)
Nursing Challenge: Methotrexaat Nursing 9/2019)
Nursing Challenge: Mirtazapine (Nursing 12/2019)
Nursing Challenge: Myocardinfarct (Nursing 09/2018)
Nursing Challenge: Nadroparine (Nursing 05/2018)
Nursing Challenge: Nitrofurantoïne (Nursing 4/2019)
Nursing Challenge: NSAID's: naproxen (Nursing 2/2019)
Nursing Challenge: Observeren van urine (Nursing 10/2018)
Nursing Challenge: Omeprazol (Nursing 06/2018)
Nursing Challenge: Pancreatitis (Nursing 9/2019)
Nursing Challenge: Perifeer ingebrachte centrale katheter (PICK) (Nursing 03/2018)
Nursing Challenge: Pneumonie (Nursing 11/2019)
Nursing Challenge: Rectumcarcinoom
Nursing Challenge: Salbutamol (Nursing 03/2018)
Nursing Challenge: Simvastatine (Nursing 10/2018)
Nursing Challenge: Tien aandachtspunten bij fentanylpleisters
Nursing Challenge: Verapamil (Nursing 7/8/2019)
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Omaha systeem
Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
Oncologische zorg thuis
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Online Training Wet zorg en dwang
Online WMO GCP training - V&VN - myGCP.nl
Opfriscursus 1 Medicijngebruik ouderenzorg
Opfriscursus 1 Medicijngebruik ouderenzorg
Opfriscursus 2 Medicijngebruik Ouderenzorg
Opfriscursus 2 Medicijngebruik Ouderenzorg
OZOverbindzorg voor zorgprofessionals in de zorg
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve zorg deel 1 - Inleiding
Palliatieve zorg deel 2 - Dyspneu
Palliatieve zorg Deel 3 - Pijn in de palliatieve fase
Palliatieve zorg Deel 4 - De stervensfase
Palliatieven zorg in tijden van Corona
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
PICC
PICC
Pijn bij kinderen
Pijn bij kwetsbare oudere
Pijnpompen: CADD®-Legacy PCA
Poortkatheter in de pediatrie
Poortkatheter in de pediatrie
Poortkatheter in de pediatrie
Preventie van depressie
Psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten
Psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten
Rapporteren volgens het OMAHA Systeem
Rapporteren volgens het OMAHA Systeem
Rekenen in de zorg
Risico Volle Voorbehouden Handelingen
Samen Beslissen met ouderen met mulitmorbiditeit (ID nummer: 359114)
Scholing Digicoach VVT
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Scholing Zorgambassadeur VVT
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Skin tears: preventie, beoordeling en behandeling
stoma: e-learning module A tot Z stomazorg
Stomazorg
Stomazorg
Teamontwikkeling
Toekomstbestendige huidkankerzorg
Train de Vaardigheidstrainer (BiG-assessor)
TVBZorg-1A Wijkverpleegkundige
TVBZorg-1B Wijkverpleegkundige
TVBZorg-2A Wijkverpleegkundige
TVBZorg-2B Wijkverpleegkundige
Uitzuigen van neus-, mond- en keelholte in de pediatrie
Uitzuigen van neus-, mond- en keelholte in de pediatrie
V&VN Congres: Kennis en kunde van indiceren in de wijkverpleging
Vakbekwaam Indiceren met Omaha System
Veilige insulinepennaalden
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Verplegen met richtlijnen
Visie Herstel Ondersteunende Zorg
VMS - Kwetsbare Ouderen
Webcast lage rug - Practicum
Webinar Be connected
Werken met de CMed Plus medicatiebegeleiding
Werken met de meldcode in de gehandicaptenzorg
Wet zorg & dwang
Wijkgericht Werken
Wond: e-learning chirurgische wond
Wond: e-learning chirurgische wond
wond: Elearning Decubitus
wond: E-learning module wondzorg
wond: e-learning skin tear
wond: E-learning Ulcus Cruris
wond: E-learning Ulcus Cruris
Wondbehandeling met V.A.C. ® therapie
Wondzorg in zicht: deel 1
Workshop werken in de GGZ
Zorgplan maken volgens het Omaha System
Zorgplan maken volgens het Omaha System
Zorgvragers met Parkinson verzorgen
Zuurstof toedienen in de pediatrie

Kennisoverdracht, coachvaardigheden en rolbepaling voor (kwaliteits)verpleegkundige - lokatie: Hoorn (NL)

Live webinar: Diabetes: welcome to the (near) future! - lokatie:

Online training Mantelzorgondersteuning - lokatie:

Deskundig en Bekwaam - lokatie: Nieuwegein (NL)

Nursing | Dag van de Wijkverpleging 2020 - lokatie: Ede (NL)

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

Immediate Life Support - lokatie: Stompetoren (NL)

Scholing Peritoneaal Dialyse in extramurale setting (beginners) - lokatie:

Ambulante Compressie Therapie - lokatie: Woudenberg (NL)

Cursus Omgevingszorg voor Casemanagers, IB-ers, .VKers -MBOVZ- in de thuiszorg, volgens de Brein Omgeving Methodiek door Omgevingszorg Collectief - lokatie: Arnhem (NL)

Digitalisering en patiënten met lage gezondheidsvaardigheden? - lokatie:

Online training Mantelzorgondersteuning - lokatie:

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie:

Samen beslissen in de palliatieve zorg, werkconferentie Propallia - lokatie: Gouda (NL)

Basisdag Complementaire Zorg in de Zorg - lokatie: Wernhout (NL)

De Academie voor Leefstijl en Gezondheid - lokatie: Ede (NL)

Deskundig en Bekwaam - lokatie: Nieuwegein (NL)

Online training Mantelzorgondersteuning - lokatie:

PrEPxit: Hiv-preventie na stoppen met PrEP - lokatie:

Kartrekkers - VirtueleThuiszorg inzetten in de praktijk - lokatie:

Onbegrepen gedrag in de ouderenzorg - lokatie:

Online training Mantelzorgondersteuning - lokatie:

The challenges of diabetes type 2 - lokatie:

Training Rapporteren in ONS Nedap LibertasLeiden Wonen Met Zorg 2021/2022 - lokatie: Leiden (NL)

Training Rapporteren in ONS Nedap LibertasLeiden Wonen Met Zorg 2021/2022 - lokatie: Leiden (NL)

11e Lagerhuisdebat Leverziekten - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Green Belt Track 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Wat is goede Palliatieve Zorg? - lokatie:

Basisopleiding:Omgaan met dementie en niet begrepen(probleem)gedrag volgens de BreinOmgevingMethodiek (TM) (intramuraal) Dr. Anneke van der Plaats en het Omgevingszorg Collectief - lokatie: Arnhem (NL)

Begeleiden van vrouwen met een traumatische bevallingservaring - lokatie:

Je belangrijkste rol: Werkbegeleider zijn! - lokatie: Ede (NL)

Online training Mantelzorgondersteuning - lokatie:

Scholing Peritoneaal Dialyse in extramurale setting (Gevorderden) - lokatie:

Scholing peritoneale dialyse - lokatie: 9728NT (NL)

Training Rapporteren in ONS Nedap LibertasLeiden Wonen Met Zorg 2021/2022 - lokatie: Leiden (NL)

Training Rapporteren in ONS Nedap LibertasLeiden Wonen Met Zorg 2021/2022 - lokatie: Leiden (NL)

Deskundig en Bekwaam - lokatie: Nieuwegein (NL)

Geen genezing, toch kwaliteit. Zorgen voor kwaliteit van leven in de oncologische zorg - lokatie: Goes (NL)

Cursus Injecteren - lokatie:

Scholingsdag JGZ_februari 2022_aanvraag AbSg en V&VN - lokatie: Arnhem (NL)

Training Rapporteren in ONS Nedap LibertasLeiden Wonen Met Zorg 2021/2022 - lokatie: Leiden (NL)

Cursus Injecteren - lokatie:

Het LEARN Leiderschapsprogramma in de wijk. Module 4 8-2-2022 - lokatie:

Initiele cursus Praktijkbegeleiding - lokatie: Harderwijk (NL)

Negatieve druktherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Basis Cursus Trauma-Sensitieve Ondersteuning - lokatie:

Jaarlijs Congres - VROEG 2022 - over vroegsignalering & vroeghulp - lokatie: Eindhoven (NL)

Online NVKG-NVN Themamiddag - lokatie:

Pediatric Emergency Procedures (PEP) - lokatie: Maastricht (NL)

Deskundig en Bekwaam - lokatie: Nieuwegein (NL)

Digitale kennismarkt consortium Ligare Laat je inspireren tot implementeren! - lokatie:

Immediate Life Support - lokatie: Stompetoren (NL)

Jaarlijks Congres - Angst bij kinderen en jongvolwassenen - editie 2022 - lokatie: Eindhoven (NL)

LECK Congres 2022: Vroeg begonnen, veel gewonnen – samen-werken aan veiligheid van kinderen - lokatie: Utrecht (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode - lokatie: Meerkerk (NL)

Verdiepingscursus Ouderenzorg, Dementie in de regio - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

module 1 basis module ouderenzorg - lokatie: Groningen (NL)

Praktijksymposium pz Dak- of thuislozen - lokatie:

Thema avond 2022 - lokatie:

Training Rapporteren in ONS Nedap LibertasLeiden Wonen Met Zorg 2021/2022 - lokatie: Leiden (NL)

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Palliatieve sedatie: de nieuwe richtlijn - lokatie:

Regionale TraumaTraining (RTT) - lokatie: Zwolle (NL)

Relationele en seksuele ontwikkeling kinderen - lokatie:

Training Rapporteren in ONS Nedap LibertasLeiden Wonen Met Zorg 2021/2022 - lokatie: Leiden (NL)

Training Rapporteren in ONS Nedap LibertasLeiden Wonen Met Zorg 2021/2022 - lokatie: Leiden (NL)

Webinar Gezonder oud worden: Mondgezondheid, ondervoeding en microbiota - lokatie:

Webinar: Van vroege introductie tot orale immunotherapie; nieuwe inzichten op het gebied van voedselallergie bij kinderen - lokatie:

Diabetes Kennis Netwerk, thema GLP-1 - lokatie:

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Mythen Missers & Maatwerk Reizigersgeneeskunde 2022 - lokatie: Tiel (NL)

Schildklierfunctiestoornissen - lokatie:

Training Indiceren voor wijkverpleegkunidgen - lokatie: Zwolle (NL)

Behandeling van hersenmetastasen bij longkanker - lokatie: Zwolle (NL)

Omgaan met onbegrepen gedrag bij (kwetsbare) ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Trauma Nursing Core Course - Provider - lokatie: Stompetoren (NL)

Webinar PTSS - lokatie:

Deskundig en Bekwaam - lokatie: Nieuwegein (NL)

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Diabetes Kennis Netwerk, thema GLP-1 - lokatie:

Opleiding Rouwbegeleider - lokatie: Zwolle (NL)

Deskundig en Bekwaam - lokatie: Nieuwegein (NL)

Reanimatie: what's new? - lokatie:

Verpleegkundige gerontologie en geriatrie - lokatie: Nijmegen (NL)

Arboverpleegkundige - lokatie: Nijmegen (NL)

Scholing Peritoneaal Dialyse in extramurale setting (beginners) - lokatie:

Training Rapporteren in ONS Nedap LibertasLeiden Wonen Met Zorg 2021/2022 - lokatie: Leiden (NL)

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

PDL Coach - lokatie: Haarlem (NL)

Scholing peritoneale dialyse - lokatie: 9728NT (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Deskundig en Bekwaam - lokatie: Nieuwegein (NL)

Ergocoach Zorg, 4-daagse training - lokatie: Tiel (NL)

Scholing Peritoneaal Dialyse in extramurale setting (Gevorderden) - lokatie:

Workshop: carousel verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Zoetermeer (NL)

Chronische Zorg - Regionaal Longformularium dd. 23.03.2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Comorbiditeit bij volwassenen met autisme - lokatie: Amersfoort (NL)

Diabetes Kennis Netwerk, thema GLP-1 - lokatie:

Landelijk congres (Leerhuis) aanpak ouderenmishandeling - lokatie: Nieuwegein (NL)

Masterclass infectieziekten - lokatie: Utrecht (NL)

Neurorevalidatie deel 1: probleemanalyse - lokatie: Leiden (NL)

Nursing congres | Oncologie in de thuiszorg (8 maart 2022) - lokatie: Veenendaal (NL)

Training Rapporteren in ONS Nedap LibertasLeiden Wonen Met Zorg 2021/2022 - lokatie: Leiden (NL)

Training Rapporteren in ONS Nedap LibertasLeiden Wonen Met Zorg 2021/2022 - lokatie: Leiden (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdag Complementaire Zorg in de Zorg - lokatie: Nijmegen (NL)

Deskundig en Bekwaam - lokatie: Nieuwegein (NL)

Immediate Life Support - lokatie: Stompetoren (NL)

Scholing Psychosociale Oncologische Zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Training Rapporteren in ONS Nedap LibertasLeiden Wonen Met Zorg 2021/2022 - lokatie: Leiden (NL)

Try-out Integrale gezondheidszorg - lokatie: Hemmen (NL)

(online) Symposium DRCP (Dutch Rare Cancer Platform) - lokatie:

Cursus Kwaliteitsverpleegkundige - lokatie: Leiderdorp (NL)

Financieringen in de Wijkverpleging - indicerend niveau 5 - lokatie: Zwolle (NL)

NRR BIC PBLS instructeur (verkorte cursus voor BLS instructeur) - lokatie: Haarlem (NL)

Praktijkopleider in de gezondheidszorg - lokatie: Leiden (NL)

Verdiepingscursus Praktische Diabeteszorg voor verzorgenden - lokatie: Zeist (NL)

Meldcode Huiselijk Geweld - lokatie: Hoorn (NL)

Scholing Psychosociale Oncologische Zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Expertisedag voor de jeugdverpleegkundige 2022 - lokatie: 3521 AL (NL)

Regionale TraumaTraining (RTT) - lokatie: Hengelo (NL)

Scholing Peritoneaal Dialyse in extramurale setting (beginners) - lokatie:

Teamcoaching in de zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Training Starten met de Valanalyse - lokatie:

Webinar PTSS - lokatie:

Basic Life Support - lokatie: Stompetoren (NL)

Basic Life Support - lokatie: Stompetoren (NL)

Deskundig en Bekwaam - lokatie: Nieuwegein (NL)

NVPO Congres 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Seniorencoach - lokatie: Culemborg (NL)

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

Opleiding tot verpleegkundig kwaliteitscoach - lokatie: Zeist (NL)

Symposium Zorg rond de pasgeborene - Een start zonder stress; onze verantwoordelijkheid - lokatie: Ede (NL)

Verdieping van de nieuwe NHG-richtlijn CVRM - Verlengen - lokatie: Sassenheim (NL)

IMH module 2: Triage & diagnostiek van de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

Nursing Congres | 'Omgaan met complex probleemgedrag in de ouderenzorg' (29 maart 2022) - lokatie: Veenendaal (NL)

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

Basisopleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker (48 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Hypogonadisme bij mannen - lokatie:

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Deskundig en Bekwaam - lokatie: Nieuwegein (NL)

Nursing | Hét Dementie Congres 2021 (wijk en dementie) - lokatie: Ede (NL)

Traumatische bevallinsgervaringen - lokatie: 3521 AL (NL)

IMH module 2: Triage & diagnostiek van de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

IMH module 2: Triage & diagnostiek van de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing Peritoneaal Dialyse in extramurale setting (beginners) - lokatie:

Zwachtelen vaardigheidstraining - lokatie: Herten (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Injecteren - lokatie:

Cursus Injecteren - lokatie:

Psychofarmacologie bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Verdieping van de nieuwe NHG-richtlijn CVRM - Verlengen - lokatie: Sassenheim (NL)

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

Minisymposium Wijkverpleging - lokatie: Nijmegen (NL)

Scholing peritoneale dialyse - lokatie: 9728NT (NL)

VBHC Green Belt Track 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Kartrekkers - VirtueleThuiszorg inzetten in de praktijk - lokatie:

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Epilepsie - lokatie: Hoorn (NL)

Medicatieveiligheid - lokatie:

Workshop: carousel verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Zoetermeer (NL)

Zorgverantwoordelijke WZD - lokatie: Amersfoort (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Scholing Peritoneaal Dialyse in extramurale setting (Gevorderden) - lokatie:

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Waalre (NL)

Basisdag Complementaire Zorg in de Zorg - lokatie: Nijmegen (NL)

Nursing congres | Ouderenpsychiatrie in de praktijk 2022 - lokatie: Veenendaal (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Trauma Nursing Core Course - Provider - lokatie: Stompetoren (NL)

De Academie voor Leefstijl en Gezondheid - lokatie: Ede (NL)

Deskundig en Bekwaam - lokatie: Nieuwegein (NL)

Regionale TraumaTraining (RTT) - lokatie: Zwolle (NL)

Opleiding PTG-Practitioner (PostTraumatische Groei) - lokatie: Wittelte (tussen Meppel en Assen) (NL)

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - Editie 2022 - lokatie: Eindhoven (NL)

Deskundig en Bekwaam - lokatie: Nieuwegein (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Workshop: carousel verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Nieuwegein (NL)

Scholing Peritoneaal Dialyse in extramurale setting (beginners) - lokatie:

Cursus Voorbehouden en risicovolle handelingen: Enteraal - lokatie:

Financieringen in de Wijkverpleging - indicerend niveau 5 - lokatie: Zwolle (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)