Bijscholing verpleegtechnische vaardigheden bij kinderen voor verpleegkundigen en verzorgenden-IG, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Aan de slag met de Insight-tool in het KIS - lokatie: Noordgouwe (NL)

Amsterdam symposium Psychische problemen & Ouderschap “samen werken voor in het belang van ouders en kind” - lokatie: Amsterdam (NL)

Het plastisch brein - lokatie: Haarlem (NL)

Netwerken Palliatieve Zorg Twente - Zorg in de laatste levensfase - lokatie: Hengelo (NL)

Opschaling oncologische zorg thuis - lokatie: Breukelen (NL)

Pleyade VRH cluster C 2019 - lokatie: Elst (NL)

Suïcidepreventietraining (Gatekeeperstraining) - lokatie: Zaandam (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Nunspeet (NL)

Training Indiceren voor wijkverpleegkunidgen - lokatie: Zwolle (NL)

Transmurale afspraken GLP-1 inzet - lokatie: Rotterdam (NL)

wond: Roadshow Decubitus 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Nunspeet (NL)

“Samen naar Gezond Gewicht” - lokatie: Wormer (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Mini symposium 'Oud en kwetsbaar' - lokatie: Almere (NL)

Nascholing: Sociale Netwerk Strategieen ( SNV) diverse modules - lokatie: Breda (NL)

Nursing | Masterclass Klinisch Redeneren - lokatie: Ede (NL)

Orienatie op mantelzorg: de mantelzorgmonologen - lokatie:

THEBE | Samen voor een sterke eerste lijn! - lokatie: Moergestel (NL)

Tiener Triple P Aanvullende training V&V - lokatie: Hilversum (NL)

Tiener Triple P Aanvullende training V&V - lokatie: Hilversum (NL)

wond: Roadshow Decubitus 2019 - lokatie: Wijchen (NL)

4e Jaarsymposium Transitiepsychiatrie anno 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Injecteren - alleen toetsing - lokatie: Maastricht (NL)

Medicatieveiligheid en medicatietoediening in de thuiszorg - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Denk Lipo - lokatie: Vlissingen (NL)

SHIELD: Agressie en Weerbaarheid - lokatie: Zwolle (NL)

Denk Lipo - lokatie: Tiel (NL)

Inbrengen en verwijderen neus-maagsonde, verwisselen en verzorgen PEG sonde, Mic-key. Sondevoeding en voedingspomp, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Tracheacanule, balloneren via de tracheacanule, saturatie meten en zuurstof toedienen, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

wond: Roadshow Decubitus 2019 - lokatie: Zoetermeer (NL)

Ontspoorde mantelzorg herkennen en handelen volgens de Meldcode - lokatie:

Basistraining zorgplan maken met Mikzo of Omaha - lokatie: Gouda (NL)

Digicoach - lokatie:

Indiceren voor Verpleegkundigen - lokatie: Gouda (NL)

Webinar - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Digicoach - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Stomazorg in de thuiszorg - lokatie:

Stomazorg, darmspoelen en klysma's, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Zwachtelen in de thuiszorg - lokatie: Leeuwarden (NL)

2 daagse training Verpleegkundig indiceren en classificeren met Omaha System - lokatie:

Ambulante compressietherapie; zwachtelen van de onderbenen met korte rek zwachtels, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Diepenveen (NL)

Subcutane pijnbehandeling; subcutaan infuus en PCA pomp, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Triple P niveau 3 Eerstelijn 0 - 12 jaar verkort - V&V - lokatie: Zoetermeer (NL)

Reanimatie & ABCDE Methodiek voor zorgprofessionals - lokatie: Amsterdam (NL)

wond: klinische les Skin tear - lokatie: Nieuwegein (NL)

Denk Lipo - lokatie: Rotterdam (NL)

Denk Lipo - lokatie: Tilburg (NL)

Denk Lipo - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2. E-Learning Huidverzorging en persoonlijke hygiene
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
2018: Top-Teen Onderzoek - Kwaliteitsregister V&V
2018-2019 Mantelzorgondersteuning - Kwaliteitsregister V&V
Aanpak ouderenmishandeling
ABCDEsim voor verpleegkundigen
Adviseren over Veilig Slapen
AJ - (Onder)voeding tijdens en na behandeling van kanker
Antibioticaresistentie VVT
Beïnvloeden van irreële ziektepercepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
Bijzijn XL: Aambeien en galstenen
Bijzijn XL: Artrose
Bijzijn XL: CVA en de ziekte van Parkinson
Bijzijn XL: Evidence-based practice - praktisch
Bijzijn XL: Het vredige levenseinde
Bijzijn XL: Jeuk
Bijzijn XL: Multipele sclerose - hersentumoren en intracraniële drukverhoging – epilepsie
Bijzijn XL: Samen werken in de wijk
Bijzijn XL: Totale communicatie bij mensen met dementie
Bijzijn XL: Trombose en atherosclerose
Bijzijn XL: Verbanden aanleggen
Bijzijn XL: Wetten in de wijk
Bijzijn XL: Wetten in de wijk deel 2
Bijzijn XL: Wondreiniging en wondontsmetting
Bijzijn XL: Ziekte van Lyme
Bijzijn XL: Aantoonbaar bekwaam blijven
Bijzijn XL: Cultureel sensitieve communicatie bij oudere migranten
Bijzijn XL: Een kwestie van kiezen
Bijzijn XL: Gebruik van classificatiesystemen
Bijzijn XL: Indiceren in het verpleegproces
Bijzijn XL: Interprofessioneel samenwerken in de wijk
Bijzijn XL: Mantelzorg
Bijzijn XL: Veilig medicijngebruik
Bijzijn XL: Wijkgericht werken
Bijzijn XL: Ziekte van Bechterew
Biosimilars op maat voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
Blaaskatheterisatie Man
Blaaskatheterisatie Vrouw
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
BLS scholing
BSL Medisch rekenen (compleet)
BSL Medisch rekenen: casuïstiek volwassenen
BSL Wondzorg: ACT-zwachtelen
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL Basisvaardigheden rekenen (Medisch rekenen)
BSL Basiszorg Persoonlijke verzorging
BSL Basiszorg: Mondverzorging
BSL Basiszorg: Uitscheiding
BSL Bewegingsondersteuning: Omgaan met tilliften
BSL Bewegingsondersteuning: Verplaatsen binnen de grenzen van het bed
BSL Bewegingsondersteuning: Verplaatsen buiten de grenzen van het bed
BSL Bloedafname via venapunctie
BSL Bloedafname via venapunctie_niveau 5
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Volwassene - voor verpleegkundigen
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 3
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 4
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 5
BSL Infusie perifere canule_niveau 4
BSL Infusie perifere canule_niveau 5
BSL Infusie/transfusie (Medisch rekenen)
BSL Infusie: centraal veneuze katheter (CVK)_niveau 4
BSL Infusie: centraal veneuze katheter (CVK)_niveau 5
BSL Injecteren insuline_niveau 3
BSL Injecteren insuline_niveau 4
BSL Injecteren insuline_niveau 5
BSL Injecteren_niveau 3
BSL Injecteren_niveau 4
BSL Injecteren_niveau 5
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 3
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 4
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 5
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 3
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 4
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 5
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 3
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 4
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 5
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Begeleiden van de familie
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Omgaan met onbegrepen gedrag
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Omgaan met stemmingen
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 3
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 4
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 5
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 3
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 4
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 5
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 3
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 4
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 5
BSL Stomazorg_niveau 3
BSL Stomazorg_niveau 4
BSL Stomazorg_niveau 5
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 3
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 4
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 5
BSL Vaste medicatie (Medisch rekenen)
BSL Vitale functies_niveau 3
BSL Vitale functies_niveau 4
BSL Vitale functies_niveau 5
BSL Vloeibare medicatie (Medisch rekenen)
BSL Vochtbalans berekenen (Medisch rekenen)
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 3
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 4
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 5
BSL Wondzorg: Thoraxdrains_niveau 4
BSL Wondzorg: Thoraxdrains_niveau 5
BSL Wondzorg_niveau 3
BSL Wondzorg_niveau 4
BSL Wondzorg_niveau 5
BSL Zuurstof (Medisch rekenen)
BSL Zuurstof toedienen_niveau 3
BSL Zuurstof toedienen_niveau 4
BSL Zuurstof toedienen_niveau 5
BSL-E-learning Hygiëne en Infectiepreventie
Casusbijeenkomsten "Ervaringsleren complexe ouderenzorg"
Centraal Veneuze Catheter: CVC
Centraal Veneuze Katheter
Centraal Veneuze Katheter
Centraal Veneuze Katheter
Centraal Veneuze Katheter in de pediatrie
Communicatie rond donatie
Compressief Zwachtelen
Cultuursensitief werken: Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd
Cultuursensitief werken: Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd - 2019
Delier (2019) E-Learning
Dementie
Dementie
Dementie
Diabetesche voetzorg - deel 1
Doorbraakpijn bij kanker
e -Xpert VBH: Subcutaan injecteren
eBROK voor researchverpleegkundigen
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Continentiezorg afvoerend
E-learning Dementie en Dan
E-learning Dementie en Dan
E-learning DSM 5
E-learning Kennistoets medicatie
E-learning Kunstvoeding
E-learning kwetsbare ouderen
E-learning kwetsbare ouderen
e-learning module A tot Z basis continentie en retentiezorg
e-learning module A tot Z stomazorg
E-learning module wondzorg
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Ulcus Cruris
E-learning: Update on Renal cell carcinoma with prof. Camillo Porta
E-learningmodule Ondervoeding (wijk)verpleegkundigen 2019
Epilepsie
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert VVT: Oren uitspuiten
e-Xpert VBH: Insuline toedienen
e-Xpert VBH: PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VBH: PICC
e-Xpert VBH: Stomazorg
e-Xpert VMS: Pijn (ASZ)
e-Xpert VVT: (In)continentie inclusief het risico op incontinentie
e-Xpert VVT: Afasie
e-Xpert VVT: Agressie en veiligheid
e-Xpert VVT: Bewegingsgerichte zorg
e-Xpert VVT: Blaaskatheter algemeen
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie man
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie vrouw
e-Xpert VVT: BOPZ (Vrijheidsbeperkende maatregelen)
e-Xpert VVT: Communiceren in de zorg
e-Xpert VVT: COPD
e-Xpert VVT: CVA
e-Xpert VVT: Datalekken in de zorg
e-Xpert VVT: Delier
e-Xpert VVT: Dementie
e-Xpert VVT: Diabetes
e-Xpert VVT: Diepe dementie
e-Xpert VVT: Eenzaamheid
e-Xpert VVT: EHBO
e-Xpert VVT: Epilepsie
e-Xpert VVT: Ergocoaches
E-Xpert VVT: Fysieke belasting
e-Xpert VVT: Gedragsmatige gevolgen niet aangeboren hersenletsel
e-Xpert VVT: Gehoor- en visusproblemen
e-Xpert VVT: Grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling
e-Xpert VVT: Handhygiëne en handschoenen
e-Xpert VVT: Hartfalen
e-Xpert VVT: Hechtingen en nietjes verwijderen
e-Xpert VVT: Hygiëne
e-Xpert VVT: Hygiëne voorschriften en reinigen
e-Xpert VVT: Hypodermoclyse
e-Xpert VVT: Inbrengen neusmaagsonde en sondevoeding
e-Xpert VVT: Infusie IV
e-Xpert VVT: Infusie SC (CADD – PCA)
E-Xpert VVT: Injecteren
e-Xpert VVT: Insulinetoediening
e-Xpert VVT: Intramusculair Injecteren
e-Xpert VVT: Jong dementerenden
e-Xpert VVT: Mantelzorg
e-Xpert VVT: Medicatie aanreiken voor helpenden
E-Xpert VVT: Medicatie I
E-Xpert VVT: Medicatie II
e-Xpert VVT: Medisch Rekenen
e-Xpert VVT: Medisch rekenen
e-Xpert VVT: Meldcode huiselijk geweld
e-Xpert VVT: Multimorbiditeit
e-Xpert VVT: Multiple sclerose
e-Xpert VVT: Normen verantwoorde zorg
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Obstipatie en laxeren
e-Xpert VVT: Omaha System
e-Xpert VVT: Omgaan met cliënten uit andere culturen
e-Xpert VVT: Onbegrepen gedrag bij ouderen
e-Xpert VVT: Onbegrepen gedrag bij ouderen
e-Xpert VVT: Ondersteunen zelfredzaamheid
e-Xpert VVT: Ondervoeding bij ouderen
e-Xpert VVT: Ouderenmishandeling
e-Xpert VVT: Palliatieve Zorg
e-Xpert VVT: Parkinson
e-Xpert VVT: Passiviteit en dagelijkse levensverrichting (adl)
e-Xpert VVT: PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VVT: PICC
e-Xpert VVT: Positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg
e-Xpert VVT: Reanimatie
e-Xpert VVT: Rekenen in de zorg
e-Xpert VVT: Reuma
e-Xpert VVT: Sociale hygiëne
e-Xpert VVT: Sondevoeding en PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VVT: Steunkousen aan- en uittrekken
e-Xpert VVT: Stomazorg
e-Xpert VVT: Subcutaan injecteren
e-Xpert VVT: Uitzuigen van mond- en keelholte
e-Xpert VVT: Vakbekwaam indiceren
e-Xpert VVT: Valpreventie
e-Xpert VVT: Verlies en rouwverwerking
e-Xpert VVT: Verplaatsen van cliënten
e-Xpert VVT: Verwijderen van Neustampon
e-Xpert VVT: Verwijderen van Wondtampon
e-Xpert VVT: Verwijderen wond- of redonsedrain
e-Xpert VVT: Verzorgenden (Careyn)
e-Xpert VVT: Vitale Functies
e-Xpert VVT: Vleugelnaald en insuflon
e-Xpert VVT: Voeding & Slikken
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert VVT: Voedselveiligheid en HACCP (Grootkeukens)
e-Xpert VVT: Werkbegeleiding
e-Xpert VVT: Wet BIG
e-Xpert VVT: Wet BIG
e-Xpert VVT: Wondzorg
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert VVT: Zwachtelen
e-Xpert: Bedden en huidintegriteit
e-Xpert: Agressie en veiligheid
e-Xpert: Anafylaxie
e-Xpert: Bloed en Stolling
e-Xpert: Bloedsuiker prikken
e-Xpert: Borstkanker
e-Xpert: Cardiovasculair risicomanagement
e-Xpert: COPD
e-Xpert: CVA
e-Xpert: De geriatrische patiënt
e-Xpert: Delier
e-Xpert: Diabetes
e-Xpert: Diep veneuze trombose
e-Xpert: Dikke darmkanker
e-Xpert: EHBO
e-Xpert: Gastro-oesofageale reflux
e-Xpert: Hartfalen
e-Xpert: Hygiëne en isolatiemaatregelen (OLVG)
e-Xpert: Hypertensie
e-Xpert: Ileus
e-Xpert: Incontinentie
e-Xpert: Inleiding bloed en stolling
e-Xpert: Jicht
e-Xpert: Leukemie
e-Xpert: Levercirrose
e-Xpert: Longkanker
e-Xpert: Mondzorg
e-Xpert: Multimorbiditeit
e-Xpert: Nierfalen
e-Xpert: Nierstenen
e-Xpert: Obesitas
e-Xpert: Obstipatie
e-Xpert: Ondervoeding
e-Xpert: Perifeer Arterieel Vaatlijden
e-Xpert: Peritonitis
e-Xpert: PiCCO
e-Xpert: Pleuritis
e-Xpert: Pneumonie
e-Xpert: Polyfarmacie
e-Xpert: Psychiatrische ziektebeelden
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Reuma
e-Xpert: Schildklierpathologie
e-Xpert: Ulcus pepticum
e-Xpert: Urineweginfecties
e-Xpert: Valpreventie
e-Xpert: Verhoogde bloedingsneiging
e-Xpert: Verplaatsen van patiënten
e-Xpert: VVT: Gastvrijheid
e-Xpert: VVT: Inbrengen neusmaagsonde en PEG-sonde plaatsen
e-Xpert: VVT: Thuisbeademing
e-Xpert: Wondzorg
e-Xpert: Zwachtelen
Freelearning Transmurale Zorgbrug
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Glucosemeter Accu Chek Inform ll
Herkennen van irreële ziekte percepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS
Herkennen van irreële ziekte percepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS
Hielprik
Impetigo en furunkels
inco: E-learning Continentiezorg absorberend
inco: e-learning module A tot Z basis continentie en retentiezorg
inco:E-learning Continentiezorg afvoerend
Inhalatiemedicatie bij astma – Keuze en instructie - Poh-educa.nl
Injecteren & Infusie Trainingsbibliotheek
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen Ouderenzorg 3 - Antibiotica en resistentie
Medicijngroepen Ouderenzorg 3 - Antibiotica en resistentie (2016)
Medicijngroepen ouderenzorg 4 - dementie
Medicijngroepen ouderenzorg 4 - dementie
Medicijngroepen ouderenzorg 4 - dementie
Medicijngroepen ouderenzorg 4 - Dementie
Medicijnquiz: 'niet-opioïde pijnstillers '
Medisch rekenen: Toets 1 Antonius Compleet
Nursing Challenge 2015: Toets je kennis over Oncologie
Nursing Challenge: Toxische epidermale necrolyse (Nursing 12/2018)
Nursing Challenge: Tramadol (Nursing 11/2018)
Nursing Challenge: Aanprikken poortkatheter (Nursing 07-08/2018)
Nursing Challenge: Alcoholverslaving (Nursing 11/2018)
Nursing Challenge: Amoxicilline (Nursing 6/2019)
Nursing Challenge: Anti-emetica: dopamine-antagonisten (Nursing 09/2018)
Nursing Challenge: Bijwerkingen bij geneesmiddelengebruik
Nursing Challenge: Bloedcirculatie (Nursing 7/8/2019)
Nursing Challenge: Chronische nierschade (Nursing 6/2019)
Nursing Challenge: COPD in de palliatieve fase (Nursing 05/2018)
Nursing Challenge: Delier, dementie, depressie (Nursing 06/2018)
Nursing Challenge: Direct werkende orale anticoagulantia (Nursing 07-08/2018)
Nursing Challenge: Dwarslaesie (Nursing 12/2018)
Nursing Challenge: Eten en drinken in de terminale fase (Nursing 2/2019)
Nursing Challenge: Galsteenlijden (Nursing 3/2019)
Nursing Challenge: Haloperidol (Nursing 04/2018)
Nursing Challenge: Hydrochloorthiazide (Nursing 12/2018)
Nursing Challenge: Ileus (Nursing 5/2019)
Nursing Challenge: Immuuntherapie (Nursing 4/2019)
Nursing Challenge: Inhalatiecorticosteroïden (Nursing 3/2019)
Nursing Challenge: Klinisch redeneren in 6 stappen
Nursing Challenge: Longembolie (Nursing 1/2019)
Nursing Challenge: Lymfoedeem (Nursing 04/2018)
Nursing Challenge: Macrogol (Nursing 1/2019)
Nursing Challenge: Metformine (Nursing 5/2019)
Nursing Challenge: Myocardinfarct (Nursing 09/2018)
Nursing Challenge: Nadroparine (Nursing 05/2018)
Nursing Challenge: Nitrofurantoïne (Nursing 4/2019)
Nursing Challenge: NSAID's: naproxen (Nursing 2/2019)
Nursing Challenge: Observeren van urine (Nursing 10/2018)
Nursing Challenge: Omeprazol (Nursing 06/2018)
Nursing Challenge: Perifeer ingebrachte centrale katheter (PICK) (Nursing 03/2018)
Nursing Challenge: Rectumcarcinoom
Nursing Challenge: Salbutamol (Nursing 03/2018)
Nursing Challenge: Simvastatine (Nursing 10/2018)
Nursing Challenge: Tien aandachtspunten bij fentanylpleisters
Nursing Challenge: Verapamil (Nursing 7/8/2019)
Omaha systeem
Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
Overlapsyndroom Astma-COPD - Poh-educa.nl
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Pijn bij kinderen
Pijn bij kwetsbare oudere
Pijnpompen: CADD®-Legacy PCA
Poortkatheter in de pediatrie
Poortkatheter in de pediatrie
Poortkatheter in de pediatrie
Privacy - het verzamelen, registreren en delen van persoonsgegevens
Rapporteren volgens het OMAHA Systeem
Rapporteren volgens het OMAHA Systeem
Rekenen in de zorg
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Signaleren depressie
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
stoma: e-learning module A tot Z stomazorg
Stomazorg
Stress de baas
Target@Work
Test
TVBZorg-1A Wijkverpleegkundige
TVBZorg-1B Wijkverpleegkundige
TVBZorg-2A Wijkverpleegkundige
TVBZorg-2B Wijkverpleegkundige
Uitzuigen van neus-, mond- en keelholte in de pediatrie
Uitzuigen van neus-, mond- en keelholte in de pediatrie
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Verplegen met richtlijnen
Verslikken bij ALS
VMS - Kwetsbare Ouderen
Webcast lage rug - Practicum
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Wijkgericht Werken
wond: E-learning module wondzorg
wond: E-learning Ulcus Cruris
Wondbehandeling met V.A.C. ® therapie
Wonden in de dagelijkse praktijk: een multidisciplinaire aanpak
Wondzorg in zicht: deel 1
Zorgplan maken volgens het Omaha System
Zuurstof toedienen in de pediatrie

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Denk Lipo - lokatie: Utrecht (NL)

Compressietherapie - lokatie:

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Basis Opleiding voor Draagconsulenten Die Trageschule® MD - lokatie: Nieuwegein (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Branche erkende opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende - lokatie: Den Haag (NL)

Denk Lipo - lokatie: Helmond (NL)

Universitaire Masterstudie Evidence Based Practice in Health Care AMC-UvA - lokatie: Amsterdam Zuidoost (NL)

autisme en het autisme belevingscircuit - lokatie: Breda (NL)

Impaqtt Symposium 2019 - Resultaten van de COMTT en de BeCet studie - lokatie: Leiden (NL)

Verpleegkundig leiderschap in de wijkzorg. Implementatie kwaliteitskader thuiszorg. - lokatie: Maastricht (NL)

Borstvoedingscoach - lokatie: Almere (NL)

stoma: LIFO® Workshop ten behoeve van Stomaverpleegkundige en managers - lokatie: De Meern (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Omgevingszorg 2.0 - lokatie: Utrecht (NL)

Zwachtelen doe je zo - lokatie: Horn (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Het Jaarcongres Palliatieve Zorg - lokatie: Ede (NL)

Neurorevalidatie in de eerste lijn - lokatie: Maassluis (NL)

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

Training Indiceren voor wijkverpleegkunidgen - lokatie: Zwolle (NL)

Workshop ''Zorg aan mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen'' - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Complementaire Zorg - lokatie:

Dementie in Theater - Trainingsprogramma - lokatie: Buren (NL)

incidentanalyse met PRISMA/SIRE - lokatie:

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Ouderenzorg in de eerste lijn - lokatie: Amsterdam (NL)

Train de Trainer PDL - lokatie: Haarlem (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Palliatieve zorg aan ouderen - lokatie: Zeist (NL)

Praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk somatiek - lokatie: Alkmaar (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2017 2018 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Vakbekwaam indiceren & organiseren vanuit de Zvw 2015 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Zwachtelen in de thuiszorg - lokatie:

Verpleegtechnisch Handelen - lokatie: Zwolle (NL)

Huisartsenzorg en GGD: samen sterk - lokatie: Rotterdam (NL)

Neurorevalidatie en samenwerking in de keten (basis) - lokatie: Apeldoorn (NL)

11e Twents Hematologie Symposium - lokatie: Delden (NL)

Begeleiden bij verlies en rouw - lokatie: Heeze (NL)

Casuïstiekbespreking Euthanasie en voltooid leven - lokatie: Gouda (NL)

Denk Lipo - lokatie: Utrecht (NL)

Kwaliteit van leven bij prostaatkanker - lokatie: Assen (NL)

PoZoB | Scholing nieuwe NHG-standaard CVRM 2019 - lokatie: Veldhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Het Verpleegkundig College Wondzorg en Dermatologie - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Training MBT(A) en Crisis - lokatie: Breda (NL)

Healing Touch Module 1 - Basis en Kennismaking - lokatie: Haarlem (NL)

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

Bijscholing verpleegtechnische vaardigheden bij kinderen voor verpleegkundigen en verzorgenden-IG, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Ridderkerk (NL)

Opleiding tot verpleegkundige POH - lokatie: Groningen (NL)

Studiedag Persoonsgerichte zorg voor oudere migranten - lokatie: Soest (NL)

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Amersfoort (NL)

Gewichtloze communicatie, therapietrouw bij diabetes type 2 - lokatie: Vianen (NL)

Netwerken Palliatieve Zorg Twente - Zorg in de laatste levensfase - lokatie: Hengelo (NL)

Training Anders kijken naar ‘probleemgedrag’ - lokatie: Soest (NL)

Training Alles is bewegen... - lokatie: Soest (NL)

Training Visuele problemen in relatie tot complex gedrag - lokatie: Soest (NL)

Wondzorg in de thuiszorg - lokatie:

NVR Najaarsdagen 2019 - lokatie: Arnhem (NL)

Casemanagement Dementie - lokatie: Amsterdam (NL)

Denk Lipo - lokatie: Tilburg (NL)

Excellerende wijkverpleging - Hoofdtraject - lokatie: Amsterdam (NL)

Hoarding en Woningvervuiling - lokatie: Utrecht (NL)

Leven en werken met progressieve aandoeningen - lokatie: Ede (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de zorg - lokatie:

Post-hbo Palliatieve zorg Evidence Based Practice PZ13 - lokatie:

Praktische psychofarmacologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Training Starten met de Valanalyse - lokatie: Ede (NL)

Werken met de Verwijsindex - lokatie: Nijmegen (NL)

Autismestoornissen - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus Therapeutic touch - lokatie: Utrecht (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Actief Opvoeden (ACT); train de trainer - lokatie: Utrecht (NL)

Congresparade Bewegen en activeren in de dagelijkse zorg - lokatie: Lunteren (NL)

Denk Lipo - lokatie: Roosendaal (NL)

Klinisch redeneren en Indiceren - lokatie: Zwolle (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Drachten (NL)

Denk Lipo - lokatie: Gorinchem (NL)

Nursing | Dag van de Medicatieveiligheid (1 oktober 2019) - lokatie: Ede (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Heerenveen (NL)

Basiscursus Complementaire Zorg - lokatie:

cursus Neuro-care - lokatie: Eindhoven (NL)

CVA, meer dan een parese - lokatie: Haarlem (NL)

Dag van de Eerstelijn 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Grijs en van de wijs - lokatie: Amersfoort (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren Najaarscongres 3 + 4 oktober 2019 - lokatie: Maastricht (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de zorg - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Symposium 'Ruimte voor inhoud' - lokatie: Lieshout (NL)

Verzorgende Geriatrische Revalidatiezorg (verzorgende GRZ) - lokatie: Assen (NL)

Jaarcongres de Viersprong: Bewogen Tijden - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Intensieve 'Omgaan met Sterven' op post-HBO niveau - lokatie: Amersfoort (NL)

Basiscursus Complementaire Zorg - lokatie:

Symposium 'Ruimte voor inhoud' - lokatie: Lieshout (NL)

Denk Lipo - lokatie: Geleen (NL)

Inbrengen en verwijderen neus-maagsonde, verwisselen en verzorgen PEG sonde, Mic-key. Sondevoeding en voedingspomp, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Jaaropleiding Complementaire Zorg 2019 / 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass "Farmacotherapie" voor longverpleegkundigen - lokatie: Den Haag (NL)

Post-hbo opleiding psychosociale zorg door oncologieverpleegkundigen - lokatie: Utrecht (NL)

Thuis in dwarslaesiezorg, Anatomie en fysiologie - lokatie: Utrecht (NL)

Tracheacanule, balloneren via de tracheacanule, saturatie meten en zuurstof toedienen, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Train de Trainer PDL - lokatie: Haarlem (NL)

Training Anders kijken naar ‘probleemgedrag’ - lokatie: Soest (NL)

Training Dans en kunst van het bewegen - lokatie: Soest (NL)

‘Antistolling; de toekomst van antistollingszorg in Nederland start vandaag’ (vervolgconferentie) - lokatie: Amersfoort (NL)

De wondere wereld van dementie - lokatie: Ede (NL)

Nursing-congres | Werken met thuiswonende kwetsbare ouderen - lokatie: Ede (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de zorg - lokatie:

Overspanning, burn-out, depressie - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2017 2018 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Werken met Thuiswonende Kwetsbare Ouderen - lokatie: Ede (NL)

6e Landelijke studiedag Wijkverpleging - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Training Hoe ga ik om met hoop en wanhoop in de palliatieve fase? - lokatie: Hilversum (NL)

10e landelijk PsyQ ADHD Congres - lokatie: Amersfoort (NL)

Ondersteunen thuiswonende ouderen - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Wetenschapsdag nefrologie 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Denk Lipo - lokatie: Purmerend (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Heerenveen (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de zorg - lokatie:

Stomazorg in de thuiszorg - lokatie:

Stomazorg, darmspoelen en klysma's, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Ambulante compressietherapie; zwachtelen van de onderbenen met korte rek zwachtels, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

incidentanalyse met PRISMA/SIRE - lokatie:

Netwerken Palliatieve Zorg Twente - Misselijkheid en braken - lokatie: Almelo (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2017 2018 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Subcutane pijnbehandeling; subcutaan infuus en PCA pomp, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Symposium 'Palliatieve zorg voor iedereen!' - lokatie: Den Haag (NL)

Pre-hospital Obstetric Emergency and Trauma - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Workshop Complementaire Zorg in de (Palliatieve) Zorg - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Symposium 'Ruimte voor inhoud' - lokatie: Lieshout (NL)

Symposium 'Ruimte voor inhoud' - lokatie: Lieshout (NL)

Denk Lipo - lokatie: Heerlen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

PoZoB | Scholing nieuwe NHG-standaard CVRM 2019 - lokatie: Veldhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Denk Lipo - lokatie: Spijkenisse (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Ridderkerk (NL)

Q-zorg voor verpleegkundigen - lokatie: Terneuzen (NL)

Zorgzuster Skillsdag - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basiscursus Complementaire Zorg - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Symposium 'Ruimte voor inhoud' - lokatie: Lieshout (NL)

Werken met de Verwijsindex - lokatie: Nijmegen (NL)

Denk Lipo - lokatie: Venlo (NL)

Symposium 'Ruimte voor inhoud' - lokatie: Lieshout (NL)

Basiscursus Complementaire Zorg - lokatie:

Bijblijven in de zorg voor verstandelijk gehandicapten - lokatie: Ede (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Palliatieve Zorg voor Verpleegkundigen - lokatie: Venlo (NL)

Symposium 'Ruimte voor inhoud' - lokatie: Lieshout (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Regieverpleegkundige (GHZ) - lokatie:

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Ridderkerk (NL)

Palliatieve zorg VZ-IG - lokatie: Almelo (NL)

Oplossingsgerichte therapie met ouderen - lokatie: Amsterdam (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Drachten (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de zorg - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

Symposium 'Ruimte voor inhoud' - lokatie: Lieshout (NL)

Zwachtelen in de thuiszorg - lokatie: Leeuwarden (NL)

Netwerken Palliatieve Zorg Twente - Zorg in de laatste levensfase - lokatie: Enschede (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2017 2018 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Pre-hospital Obstetric Emergency and Trauma - lokatie: Rotterdam (NL)

Congres Geweld tegen psychiatrische patiënten. Een probleem komt nooit alleen. - lokatie: Rotterdam (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de zorg - lokatie:

Palliatieve zorg training voor VS en verpleegkundigen - lokatie: Arnhem (NL)

SOA's in de huisartsenpraktijk - lokatie: Utrecht (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

Basiscursus Complementaire Zorg - lokatie:

Communiceren met pubers - lokatie: Zwolle (NL)

Gezond & Zeker Regiodag (editie Leiden) - lokatie: Leiden (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de zorg - lokatie:

Training Alles is bewegen... - lokatie: Soest (NL)

Training Visuele problemen in relatie tot complex gedrag - lokatie: Soest (NL)

autisme en het autisme belevingscircuit - lokatie: Breda (NL)

Miracles of Music 2e editie - lokatie: Hilversum (NL)

Studiedag Omgaan met complex gedrag in het verpleeghuis - lokatie: Soest (NL)

Basiscursus Complementaire Zorg - lokatie:

Tiener Triple P Aanvullende training V&V - lokatie: Hilversum (NL)

incidentanalyse met PRISMA/SIRE - lokatie:

Nascholing: Sociale Netwerk Strategieen ( SNV) diverse modules - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de zorg - lokatie:

Symposium Dementie & Culturele Diversiteit - lokatie: Den Haag (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Infectieziektes - lokatie: Ede (NL)

post-hbo Leefstijlcoach Fontys Hogescholen - lokatie: Eindhoven (NL)

Scholing Verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Apeldoorn (NL)

37e V&VN Oncologiedagen: Voortdurende vooruitgang - lokatie: Ede (NL)

Basiscursus DCM - lokatie: Noardburgum (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de zorg - lokatie:

Casuïstiekbespreking Euthanasie en voltooid leven - lokatie: Den Haag (NL)

Denk Lipo - lokatie: Rotterdam (NL)

IMH cursus 2: Ontwikkeling en pathologie in de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Ridderkerk (NL)

Stomazorg in de thuiszorg - lokatie: Leeuwarden (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Jaarlijks Congres - Externaliserend gedrag - 3e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Wondzorg in de thuiszorg - lokatie: Leeuwarden (NL)

CarVasZ 2019 - lokatie: Ede (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Scholing Verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Apeldoorn (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Ridderkerk (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de zorg - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Netwerken Palliatieve Zorg Twente - Misselijkheid en braken - lokatie: Oldenzaal (NL)

Passiviteiten van het Dagelijks Leven. De handen ineen voor PDL - lokatie: Ede (NL)

Training Indiceren voor wijkverpleegkunidgen - lokatie: Zwolle (NL)

WCS congres 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Comorbiditeit bij ADHD - lokatie: Amersfoort (NL)

Tweedaagse Interactie Multidisciplinaire Masterclass Voeding & Intensive Care 2019 - lokatie: Ede (NL)

Denk Lipo - lokatie: Meppel (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Drachten (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de zorg - lokatie:

Werken met de Verwijsindex - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing Verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Apeldoorn (NL)

Basiscursus Complementaire Zorg - lokatie:

Bijscholing verpleegtechnische vaardigheden bij kinderen voor verpleegkundigen en verzorgenden-IG, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Mythen, Missers & Maatwerk + Meesterwerk Circulatie 2019 - lokatie: Ede (NL)

Verdiepingsworkshop Probiotica - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de zorg - lokatie:

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2017 2018 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Denk Lipo - lokatie: Zaandam (NL)

Landelijke studiedag Pijn bij kwetsbare ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Wondzorg - lokatie: Heerenveen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

SOA's in de huisartsenpraktijk - lokatie: Eindhoven (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Drachten (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Amsterdam (NL)

Scholing Verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Apeldoorn (NL)

Perifeer Infuus compleet - lokatie:

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Scholing Verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Apeldoorn (NL)

Congres: Preopname voorbereiden is beter dan genezen! - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclass Critical Care Nephrology - lokatie: Nieuwerkerk aan den IJssel (NL)

Landelijke studiedag Dubbele Diagnose - lokatie: Utrecht (NL)

Borstvoedingscoach - lokatie: Almere (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Verpleegtechnisch Handelen - lokatie: Zwolle (NL)

Levenslijn verhaalboek interventie; Cultuur georiënteerd begeleiden van trauma - lokatie: Rotterdam (NL)

Scholing Verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Apeldoorn (NL)

Praktische psychofarmacologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing Verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Apeldoorn (NL)

Scholing Verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Apeldoorn (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Borstvoedingscoach - lokatie: Almere (NL)

Scholing Verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Apeldoorn (NL)

Scholing Verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Apeldoorn (NL)

Borstvoedingscoach - lokatie: Almere (NL)