Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Deventer (NL)

Introductietraining DGT - lokatie: Deventer (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Verpleegkundige referatencyclus 2020
Verpleegkundige referatencyclus 2021 - Januari t/m Juni
(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
2020-2021: GGZ: Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
ADHD en Middelengebruik bij adolescenten
ADHD in de KJP
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Afbouw van psychofarmaca
Antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek
Autismespectrumstoornis
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
BLS scholing
CASPIR Online 2020
CLL-update 2020
De Basis op orde
De Forensische cliënt
De ideale inhalator bestaat! Feit of fabel?
De rol van de sociotherapeut in de forensische setting
De Rookvrije ggz
Delier (2019) E-Learning
Deskundig en Bekwaam
Diabetes voetzorg - deel 1
Digitale Leerweken 2021 - V&V en VSR
Eetstoornissen
Effectief communiceren in de zorg
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning COVID-19-vaccinatie
E-learning DSM 5
E-learning Fysieke belasting bij verplaatsen in bed (en het gebruik van glijzeilen/glijlakens)
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Korsakov
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning Programma LVB Herkennen op Persoonskenmerken
E-learning Very Brief Advice bij de behandeling van rookverslaving
E-learning: Transitie ouderschap en hechtingsproces
Elektronische toedienregistratie
Elektronische toedienregistratie
Escalatie en de-escalatie
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert hbo VVH: 24. Palliatief terminale zorg
e-Xpert VVT: BOPZ
e-Xpert VVT: BOPZ (onvrijwillige zorg & artikel 60)
e-Xpert VVT: Gedragsmatige gevolgen niet aangeboren hersenletsel
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Algemeen
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden II
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert: Anorexia bij kinderen
e-Xpert: Inleiding en behandeling van kanker
e-Xpert: Psychiatrische ziektebeelden
e-Xpert: Psychiatrische Ziektebeelden
e-Xpert: Reuma
e-Xpert: Vrijheidsbeperkende interventies
Extrafijne formulering OnDemand
FACT
FARE
Forensiche scherpte
Gezondheidsrecht - Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
GGZ College Licht verstandelijke beperking
GGZ College Persoonlijkheidsstoornissen
GGZ College Praten over psychische stoornissen
Herlaarhof Referatencyclus 2016 Reinier van Arkel (V&V)
Herstelbenadering
Herstelondersteunend werken
Herstelondersteunend werken volgens HEE
Herstelondersteunende zorg door verbinding
infectiepreventie in verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen
Infectieziekten in de GGZ
Inleiding Cognitieve gedragstherapie
Interstitiële longziekten
Interstitiële Longziekten - Module 3: Longfibrose: Diagnostiek & behandeling
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Inzicht in psychiatrische stoornissen
Kenniswebinar Ontwikkelingen Wet langdurige zorg in 2021
Ketensamenwerking in de Forensische zorg
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Klinisch redeneren cardiovasculair systeem
Klinisch redeneren respiratoir systeem
Klinische les Diabetes
LVB en Verslaving
Masterclass NVP: Psychose en verslaving 20 november 2020
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicatieveiligheid
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
methodisch werken
Middelengebruik in de Forensische zorg
Motiverende gespreksvoering 1
Motiverende gespreksvoering 1
Motiverende gespreksvoering 2
Motiverende gespreksvoering 2
Motiverende gespreksvoering 3
Motiverende gespreksvoering 3
Motiverende gespreksvoering 4
Motiverende gespreksvoering 4
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Nieuwe richtlijnen astma
Nurse Academy GGZ 2019 - 2 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2019 - 3 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2019 - 4 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020 - 1 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020 - 2 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020-3 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020-4 voor Verpleegkundigen
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Omgaan met clienten met een LVB
Omgaan met cliënten met een LVB in een forensisch kader
Omgaan met Coronavirus
Omgaan met geneesmiddelen
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Ouder(s)ondersteuning
OZOverbindzorg voor zorgprofessionals in de zorg
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2014
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2015
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2016
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
Persoonlijkheidsstoornissen
PIN 22-10 Cardiovasculair risicomanagement V&VN
Preventie Postpartum Depressie
Psychofarmaca
Psychopathologie
Psychopathologie
Psychopathologie in de KJP
Psychopathologie in de KJP
Psychose
Referatencyclus 2015 Reinier van Arkel groep
Refereerbijeenkomsten acad. jaar 2014-2015
Refereerbijeenkomsten Nijmeegsebaan 2014
Relatie forensisch professional en de cliënt
Relatie team en cliënt
Relationele veiligheid
Risicotaxatie
Risicotaxatie-instrumenten
Scholing Digicoach VVT
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Scholing Zorgambassadeur VVT
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Somatiek
Somatiek en verslaving
Target@Work
Toetsen voorbehouden handelingen
Vaardigheid katheteriseren van de blaas
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Verpleegtechnische handelingen A (4)
Verpleegtechnische handelingen B (4)
Verslaving, middelen en gokken
Visie Herstel Ondersteunende Zorg
Voorbehouden handelingen: Injecteren
Voorbehouden Handelingen: Wondzorg
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Vroegsignalering
Webcast lage rug - Practicum
Webinars COVID-19 4 november 2020 (eerste van nieuwe reeks)
Werken met de meldcode in de gehandicaptenzorg
Werken met een meldcode in de ggz
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Wet- en regelgeving in de Forensische zorg
Wet Forensische Zorg
Wet Forensische Zorg
Wet verplichte ggz voor verpleegkundigen
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden Januari - Maart 2021
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden januari t/m maart 2020
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden Najaar 2020
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden september t/m december 2019
Wetenschappelijk referatencyclus 2016 Reinier van Arkel (V&V, VSR)
Wijkgericht Werken
Zorgverlening bij luchtwegen en gerelateerde problematiek (4)

Basisopleiding Land van Rouw Omgaan met Verlies - lokatie: Groesbeek (NL)

Casuïstiekbespreking palliatieve zorg - lokatie:

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Utrecht (NL)

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Webinar: Leefstijl in de huisartsenpraktijk: wat kan de GGZ leren? - lokatie:

Casuïstiekbespreking palliatieve zorg - lokatie:

Nieuwe NHG standaard Astma en COPD - lokatie:

Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders - lokatie:

IMH cursus 1: Visie en vaardigheden om de ouder-kindrelatie te optimaliseren - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Winterswijk (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Winterswijk (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Zorg+Welzijn | Mensen met verward gedrag - lokatie: Ede (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Ontwikkelingspsychologie: De psychologie van de mens van wieg tot graf (levenslooppsychologie) - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

Agressiehantering & Sociale Veiligheid - basis - zonder teamtechnieken (blended learning) - lokatie: Zwolle (NL)

Basistraining Beschermjassen (Kracht van Kwetsbaarheid) - lokatie: Hoofddorp (NL)

Herhaling BHV + e-learning - lokatie: Winschoten (NL)

Introductiecursus Acceptatie- en Commitment Therapie - lokatie: Heiloo (NL)

Introductiecursus Infant Mental Health - lokatie:

Introductiemodule Zorgtechnologie - lokatie: Enschede (NL)

Maskerbeademing (NPPV) kinderen 0-18 voor professionele zorgverleners - lokatie:

Refereerbijeenkomst herstelgericht werken - lokatie:

VIPP-AUTI - lokatie: Utrecht (NL)

VIPP-AUTI - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus 'Triple problematiek: LVB, verslaving en een psychische stoornis' - lokatie: Arnhem (NL)

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo SPV Preventie SPV13 - lokatie: Utrecht (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Winterswijk (NL)

SVP.next - lokatie: Nijmegen (NL)

WCLC & ESMO TeleReview 2020 - lokatie:

Klinisch redeneren - lokatie: Nieuwegein (NL)

Basiscursus Autisme 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

BHV Basis (RvA) - lokatie: Vught (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Cursus Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving - lokatie: Arnhem (NL)

Introductietraining DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Suicidepreventie - lokatie: Soesterberg (NL)

wijkverpleegkundige indicatiestelling en het verpleegkundig proces - lokatie:

Congres Multiprobleemgezinnen | 11 februari 2020 - lokatie: Ede (NL)

FGO Webinar Motorische ontwikkeling, Houding & Beweging - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Guideline Informed Treatment-Personality Disorders (GIT-PD) - lokatie: Enschede (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Webinar: De aanzet tot beweging: van ‘moetivatie’ naar motivatie - lokatie:

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld - lokatie: Haarlem (NL)

Basistraining Mannenhulpverlening - geweld in afhankelijkheidsrelaties - lokatie: Utrecht (NL)

Online Congres - Vroegsignalering en vroeghulp 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

PoZoB | DM Insulinebehandeling - lokatie: Veldhoven (NL)

THOON nascholing Patiënt met beperkte gezondheidsvaardigheden in de huisartsenpraktijk V&VN - lokatie: Hengelo (NL)

Webinar over BRMO’s , Corona in de thuiszorg - lokatie:

Fris je spelling op en schrijf perfecte teksten - lokatie: Amsterdam (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Breda (NL)

Online Congres - Angst bij kinderen en jongvolwassenen - 5e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Online seminar Corona: jeugd beter begrepen, jeugd beter begeleid - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiden Aandachtsvelders Infectiepreventie - lokatie:

Thema-avond Langerhans: Behandeling van kwetsbare patiënten met diabetes - lokatie: Middelburg (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Boxmeer (NL)

Autisme op jonge leeftijd; een praktijkgerichte verdiepende masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Basiscursus Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Amsterdam (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Eindhoven (NL)

De-escalerend werken - lokatie: Vught (NL)

Begeleiding verdieping - lokatie: Breda (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Ermelo (NL)

Opleiding ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling - lokatie: Utrecht (NL)

NAH - lokatie: Utrecht (NL)

Post-HBO Registeropleiding tot Professional Coach - lokatie: Rotterdam (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Autismespectrumstoornissen bij vrouwen - lokatie: Arnhem (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

wijkverpleegkundige indicatiestelling en het verpleegkundig proces - lokatie:

Meldcode Huiselijk Geweld - lokatie:

Katheteriseren 2021 - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Maskerbeademing (NPPV) kinderen 0-18 voor professionele zorgverleners - lokatie:

Online Participanten Bijeenkomst CASS18+ - lokatie:

wijkverpleegkundige indicatiestelling en het verpleegkundig proces - lokatie:

Psychofarmacologie bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

SHARP UPDATE - lokatie: Oosterhout (NL)

ASS bij volw. bejegening, begeleiding, behandeling 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Fris je spelling op en schrijf perfecte teksten - lokatie: Eindhoven (NL)

Gedeelde zorg - lokatie: Hoorn (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Post Hbo Praktijkondersteuner GGZ - lokatie: Utrecht (NL)

Stabilisatieprogramma voor traumabehandeling - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) - lokatie: Utrecht (NL)

Crossroads Webinar - COVID-19 - lokatie:

Dag van de Inhoud Online - lokatie: Den Haag (NL)

Functionele bewegingsstoornissen | Tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Online Congres - ADHD of druk gedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Systeem Therapeutisch Werker - lokatie: Eindhoven (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jongeren en (jong-)volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Psychiatrische aandoeningen bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Farmaco Therapeutisch Overleg (FTO) - lokatie: Leeuwarden (NL)

Incredible Years: gedragstherapeutische oudertraining in opvoedvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

Puberbrein - lokatie: Eindhoven (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Training Liberman module 3: Omgaan met vrije tijd - lokatie: Utrecht (NL)

BASISCURSUS COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKER - lokatie: Arnhem (NL)

BHV Basis (RvA) - lokatie: Vught (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Thuis in dwarslaesiezorg, Anatomie en fysiologie - lokatie:

Vervolgopleiding voor verpleegkundige in de palliatieve zorg - lokatie: Rotterdam (NL)

wijkverpleegkundige indicatiestelling en het verpleegkundig proces - lokatie:

Basiscursus Groepsdynamica (A) - lokatie:

Bijscholing infuustherapie (veneuze lijnen & poortsystemen) - lokatie: Leiderdorp (NL)

cardiologiecursus voor cardiologie verpleegkundigen - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

De-escalerend werken - lokatie: Vught (NL)

Verrassende interventies bij behandeling van depressie, angst en trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Verstandelijke beperking in de GGZ en/of jeugdzorg - lokatie:

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit - lokatie: Leeuwarden (NL)

IMH cursus 1: Visie en vaardigheden om de ouder-kindrelatie te optimaliseren - lokatie: Utrecht (NL)

Nieuwe NHG standaard Astma en COPD - lokatie:

verkorte cyclus voorbehouden en risicovol handelen voor ervaren zorgverleners - lokatie: Tiel (NL)

Zorg bij (v)echtscheiding - lokatie: Amsterdam (NL)

7-daagse opleiding psychiatrie - lokatie: Amersfoort (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Utrecht (NL)

Minder boos en opstandig (MB&O-R): behandeling van gedragsproblemen - lokatie: Utrecht (NL)

Minder boos en opstandig (MB&O-R): behandeling van gedragsproblemen - lokatie: Utrecht (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Blended basiscursus Infant Mental Health - lokatie: Arnhem (NL)

Thuis in dwarslaesiezorg, Anatomie en fysiologie - lokatie:

TOETS injecteren 2021 - lokatie:

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Trauma bij baby's en peuters - lokatie:

Angst na Kanker - lokatie: Utrecht (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Deventer (NL)

Kinderen met SOLK - lokatie: Amsterdam (NL)

Neus-Maagsonde 2021 - lokatie:

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie:

ACT Tweedaagse Workshop - lokatie: Warnsveld (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Webinar over 5 momenten van handhygiëne in de thuiszorg - lokatie:

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Symposium 'Suïcidepreventie binnen GGZ Rivierduinen' - lokatie: Leiden (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Fris je spelling op en schrijf perfecte teksten - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie:

Anorexia - lokatie:

Online Congres- Verslavingsproblematiek 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

6e Jaarsymposium Forensische Ggz 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Non-farmacologische interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie - lokatie: Groningen (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Breda (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

23e Infertiliteit, Gynaecologie en Obstetrie- Doelencongres - lokatie: Rotterdam (NL)

BHV herhaling - lokatie:

BHV herhaling - lokatie:

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

BHV herhaling reanimatie en AED - lokatie: Winschoten (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Zeist (NL)

Maskerbeademing (NPPV) kinderen 0-18 voor professionele zorgverleners - lokatie:

Online Congres - Coping - Omgaan met stress - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingspsychologie: De psychologie van de mens van wieg tot graf (levenslooppsychologie) - lokatie: Utrecht (NL)

Post Hbo Praktijkondersteuner GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Train de Trainers (TT) - cursus Patiënt en Partner Educatie Programma voor Alle chronische ziekten - lokatie: De Bilt (NL)

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld - lokatie: Haarlem (NL)

Hoarding - lokatie: Amsterdam (NL)

BHV Basis (RvA) - lokatie: Vught (NL)

BHV herhaling - lokatie:

BHV herhaling - lokatie:

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

De-escalerend werken - lokatie: Vught (NL)

Omgaan met onbegrepen gedrag bij (kwetsbare) ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

BHV herhaling - lokatie:

BHV herhaling - lokatie:

Introductietraining DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Slaap en de behandeling van slaapstoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Suicidepreventie - lokatie: Soesterberg (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Ondersteuningsconsulent als samenwerkingspartner - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo SPV Deskundigheisdbevordering SPV12 - lokatie:

Yucelmethode bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) - lokatie: Utrecht (NL)

Multiprobleemgezinnen - 5e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie voor HBO-ers - lokatie: Utrecht (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Post-HBO Registeropleiding tot Professional Coach - lokatie: Noordwijk (NL)

wijkverpleegkundige indicatiestelling en het verpleegkundig proces - lokatie:

ALS recertificering - lokatie: Bilthoven (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Post Hbo Praktijkondersteuner GGZ - lokatie: Rotterdam (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

Samenwerken aan Veiligheid - lokatie: Utrecht (NL)

IMH module 7: Integreren van de IMH-visie in werk en persoon - lokatie: Utrecht (NL)

IMH module 7: Integreren van de IMH-visie in werk en persoon - lokatie: Utrecht (NL)