Basisjaar haptonomie - lokatie: Amersfoort (NL)

NRR BIC (P)BLS hercertificering - lokatie: Haarlem (NL)

NRR Opfriscursus Reanimatieinstructeur BLS - lokatie: Haarlem (NL)

NRR Opfriscursus Reanimatieinstructeur PBLS - lokatie: Haarlem (NL)

Post Hbo Praktijkondersteuner GGZ - lokatie: Zwolle (NL)

Post-hbo SPV Deskundigheisdbevordering SPV14 - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie voor HBO-ers - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie voor HBO-ers - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Almelo (NL)

Verpleegkundige referatencyclus 2020
Verpleegkundige referatencyclus 2021 - Januari t/m Juni
Verpleegkundige referatencyclus 2021 - Najaar
(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
9 ijzersterke communicatievaardigheden in palliatieve zorg
ADHD en Middelengebruik bij adolescenten
ADHD en Middelengebruik bij adolescenten
ADHD in de KJP
ADHD in de KJP
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Afbouw van psychofarmaca
Afbouw van psychofarmaca
Agressiehantering en Sociale Veiligheid
Ambulant werken in de Forensische zorg
Ambulant werken in de ggz
Angststoornissen
Antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek
Autismespectrumstoornis
Autismespectrumstoornis
Autismespectrumstoornis in de verslavingszorg
Autismespectrumstoornissen en KJP
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
Bewust methodisch werken
BHV
BHV ondersteuner
BHV voor de GGZ
BIG-protocollen
Bipolaire Stoornissen
Blaaskatheter via de urethra verzorgen
BLS scholing
Breath Online: Ernstig astma bij kinderen en zwangere vrouwen - verantwoord gebruik van biologicals, waar liggen de uitdagingen?
CareUp - Verpleegtechnische handelingen e-learning
CBRN E-learning
Communiceren over geweld
Communiceren over geweld
Consensusbespreking en Multidiciplinair overleg (MDO)
CRAFT
Cultuursensitief werken op de werkvloer
Cultuursensitief werken op de werkvloer - Inclusief Werken
De coachende zorgprofessional
De Forensische cliënt
De Forensische cliënt
De politieke actualiteit in de zorg
De professional in de ambulante setting
De rol van de sociotherapeut in de forensische setting
De rol van de sociotherapeut in de forensische setting
De rol van de sociotherapeut in de ggz
De Rookvrije ggz
De Rookvrije ggz
Delictanalyse
Delier (2019) E-Learning
DESG V&VN Farmaco e-learning 2020
Deskundig en Bekwaam
Destigmatiserend werken
Diabetes
Dubbele diagnose GGZ
Dubbele diagnose Verslavingszorg
Dwang en Drang
Eetstoornissen
Eetstoornissen
Effectief communiceren in de zorg
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Cultural Formulation Interview
E-learning DSM 5
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Programma LVB Herkennen op Persoonskenmerken
E-learning Rookvrije Ouders
E-learning: Nieuwe multidisciplinaire richtlijn ‘Allergie Immunotherapie’
Elektronische toedienregistratie
Elektronische toedienregistratie
Elektronische toedienregistratie
Escalatie en de-escalatie
Escalatie en de-escalatie
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert hbo VVH: 24. Palliatief terminale zorg
e-Xpert VVT: BOPZ
e-Xpert VVT: BOPZ (onvrijwillige zorg & artikel 60)
e-Xpert VVT: Gedragsmatige gevolgen niet aangeboren hersenletsel
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Algemeen
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden II
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert: Anorexia bij kinderen
e-Xpert: Inleiding en behandeling van kanker
e-Xpert: Psychiatrische ziektebeelden
e-Xpert: Psychiatrische Ziektebeelden
e-Xpert: Reuma
e-Xpert: Vrijheidsbeperkende interventies
e-Xpert: Vrijheidsbeperkende interventies (2021)
FACT
FARE
FARE
Forensiche scherpte
Forensiche scherpte
Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg
Geschiedenis van de psychiatrie
Gezondheidsrecht - Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
GGZ College Autismespectrumstoornis
GGZ College Corona en ggz
GGZ College Corona en ggz
GGZ College Eerste hulp bij psychische problemen
GGZ College Eetstoornissen
GGZ College Forensische zorg
GGZ College Licht verstandelijke beperking
GGZ College Licht verstandelijke beperking
GGZ College Moeilijke kinderen of maatschappij
GGZ College Neuropsychiatrie
GGZ College Onbegrepen gedrag
GGZ College Persoonlijkheidsstoornissen
GGZ College Persoonlijkheidsstoornissen
GGZ College Praten over psychische stoornissen
GGZ College Praten over psychische stoornissen
GGZ College Psychose
GGZ College Puberteit en psychische problemen
GGZ College Slaap
GGZ College Suïcidepreventie
GGZ College Wet verplichte ggz
Griepvaccinatie
Grondhouding t.o.v. LVB
Handvatten in de behandeling van SPMS – Multidisciplinaire zorg bij progressieve MS
Handvatten in de behandeling van SPMS – Progressie bij MS, is het wat het is?
Handvatten in de behandeling van SPMS – Transitie van RRMS naar SPMS
Herkennen van een LVB
Herlaarhof Referatencyclus 2016 Reinier van Arkel (V&V)
Herstelbenadering
Herstelbenadering
Herstelondersteunend werken
Herstelondersteunend werken
Herstelondersteunend werken volgens HEE
Herstelondersteunend werken volgens HEE
Herstelondersteunende zorg door verbinding
Herstelondersteunende zorg door verbinding
HoNOSCA
Infectieziekten in de GGZ
Inleiding Ambulantisering
Inleiding Cognitieve gedragstherapie
Inleiding Risicotaxatie en -management
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Inzicht in psychiatrische stoornissen
Inzicht in psychiatrische stoornissen
Kennisclips Kwaliteitsverbtering
Kenniswebinar Ontwikkelingen Wet langdurige zorg in 2021
Ketensamenwerking in de Forensische zorg
Ketensamenwerking in de Forensische zorg
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Klinische les Diabetes
Langetermijngevolgen van kindermishandeling
Longkanker Congres Update 2021
LVB en Verslaving
LVB en Verslaving
Masterclass NVP: Psychose en verslaving 20 november 2020
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicatieveiligheid
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medisch Rekenen
methodisch werken
Middelengebruik in de Forensische zorg
Middelengebruik in de Forensische zorg
Module 2: Stimuleren online inzage in dossier onder patiënten
Moti-55
Motiverende gespreksvoering 1
Motiverende gespreksvoering 1
Motiverende gespreksvoering 1
Motiverende gespreksvoering 2
Motiverende gespreksvoering 2
Motiverende gespreksvoering 2
Motiverende gespreksvoering 3
Motiverende gespreksvoering 3
Motiverende gespreksvoering 3
Motiverende gespreksvoering 4
Motiverende gespreksvoering 4
Motiverende gespreksvoering 4
Motiverende gespreksvoering bij LVB
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Nurse Academy GGZ 2019 - 2 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2019 - 3 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2019 - 4 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020 - 1 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020 - 2 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020-3 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020-4 voor Verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2021-1 voor Verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2021-2 voor Verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2021-3 voor Verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2021-4 voor Verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2022-1 voor Verpleegkundigen
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Omgaan met adolescenten
Omgaan met agressie
Omgaan met clienten met een LVB
Omgaan met cliënten met een LVB in een forensisch kader
Omgaan met cliënten met een LVB in een forensisch kader
Omgaan met geneesmiddelen
Omgaan met geneesmiddelen
Omgaan met lastige interacties
Online communiceren in de ggz
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Online WMO GCP training - V&VN - myGCP.nl
Oplossingsgericht werken
Ouder(s)ondersteuning
Ouderen en comorbiditeit
Ouderen en problematisch middelengebruik en verslaving
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2014
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2015
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2016
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
Persoonlijkheidsstoornissen
Persoonlijkheidsstoornissen
Preventie postpartum depressie
Privacy en informatieveiligheid
Psychofarmaca
Psychofarmaca
Psychopathologie
Psychopathologie
Psychopathologie
Psychopathologie in de KJP
Psychopathologie in de KJP
Psychopathologie in de KJP
Psychose
Psychose
Referatencyclus 2015 Reinier van Arkel groep
Refereerbijeenkomsten acad. jaar 2014-2015
Refereerbijeenkomsten Nijmeegsebaan 2014
Relatie forensisch professional en de cliënt
Relatie forensisch professional en de cliënt
Relatie team en cliënt
Relatie team en cliënt
Relationele veiligheid
Relationele veiligheid
Risico Volle Voorbehouden Handelingen
Risicofactoren en beschermende factoren
Risicomanagement
Risicotaxatie
Risicotaxatie
Risicotaxatie-instrumenten
Risicotaxatie-instrumenten
Rol van de forensische professional
Samen Beslissen met ouderen met mulitmorbiditeit (ID nummer: 359114)
Scholing Digicoach VVT
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Scholing Zorgambassadeur VVT
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Somatiek
Somatiek
Somatiek en verslaving
Somatische Screening & Leefstijlinterventies
Spanningsvelden en spanningsbogen
Stemmingsstoornissen
Suïcidepreventie
Suïcidepreventie in de KJP
Systeemgericht werken (inleiding)
Teamontwikkeling
Train de Vaardigheidstrainer (BiG-assessor)
Transitiecoach voor jongeren met een LVB
Verbale en persoonlijke weerbaarheid
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Verslaving, middelen en gokken
Verslaving, middelen en gokken
Visie Herstel Ondersteunende Zorg
Voorbehouden Handelingen: Blaaskatheter
Voorbehouden handelingen: Injecteren
Voorbehouden handelingen: Injecteren
Voorbehouden Handelingen: Neusmaagsonde en sondevoeding
Voorbehouden Handelingen: Wondzorg
Voorbehouden Handelingen: Wondzorg
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Vroegsignalering
Vroegsignalering
Waarnemen en analyseren van gedrag in de Forensische zorg
Webcast lage rug - Practicum
Webinar Be connected
Webinar Verpleegkundige/agogische zorg bij Trauma en stressor gerelateerde stoornissen
Werkbegeleiding
Werken aan zelfregie
Werken met de meldcode in de gehandicaptenzorg
Werken met een meldcode in de ggz
Werking van geneesmiddelen
Wet- en regelgeving in de Forensische zorg
Wet- en regelgeving in de Forensische zorg
Wet Forensische Zorg
Wet Forensische Zorg
Wet verplichte ggz voor verpleegkundigen
Wet verplichte ggz voor verpleegkundigen
Wet Zorg en Dwang
Wet Zorg en Dwang
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden April - Mei 2021
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden Januari - Februari 2022
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden Januari - Maart 2021
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden januari t/m maart 2020
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden Juni-Juli 2021
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden Najaar 2020
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden Najaar 2021
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden september t/m december 2019
Wetenschappelijk referatencyclus 2016 Reinier van Arkel (V&V, VSR)
Wijkgericht Werken
Woonbegeleiding en psychopathologie
Zichtbaar vakmanschap in de ggz
Zorgprestatiemodel
Zorgvraagtypering

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Kennisoverdracht, coachvaardigheden en rolbepaling voor (kwaliteits)verpleegkundige - lokatie: Hoorn (NL)

Live webinar: Diabetes: welcome to the (near) future! - lokatie:

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Arnhem (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT-HBO) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Rotterdam (NL)

De CAMS-procedure bij suïciderisico - lokatie: Amsterdam (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Breda (NL)

Post-hbo opleiding bemoeizorg - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

Seksuologische hulpverlening door de POH-GGZ (3 daagse) - lokatie: Amsterdam (NL)

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

Immediate Life Support - lokatie: Stompetoren (NL)

Incredible Years: gedragstherapeutische oudertraining in opvoedvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker - lokatie: Utrecht (NL)

Training Werkbegeleiding - lokatie: Vught (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Omgevingszorg voor Casemanagers, IB-ers, .VKers -MBOVZ- in de thuiszorg, volgens de Brein Omgeving Methodiek door Omgevingszorg Collectief - lokatie: Arnhem (NL)

Digitalisering en patiënten met lage gezondheidsvaardigheden? - lokatie:

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie:

Basistraining Resourcegroepen - lokatie: Rotterdam (NL)

Post-hbo SPV Project/kwaliteit van zorg SPV14 - lokatie: Utrecht (NL)

Training 'Psychische stoornissen in de Wlz - Indiceren van psychische problematiek' voor het CIZ - lokatie: Utrecht (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Beverwijk (NL)

Basiscursus Autisme - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Autisme 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

De Academie voor Leefstijl en Gezondheid - lokatie: Ede (NL)

Jaarlijks Congres - LVB - Editie 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventietraining gatekeeper - lokatie: Utrecht (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Psychiatrie en verstandelijke beperking - lokatie: Amsterdam (NL)

PrEPxit: Hiv-preventie na stoppen met PrEP - lokatie:

Basistraining Auditor ROPI-R: meten van herstelondersteunde zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Onbegrepen gedrag in de ouderenzorg - lokatie:

The challenges of diabetes type 2 - lokatie:

11e Lagerhuisdebat Leverziekten - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding Steunend Relationeel Handelen bij jongeren en gezinnen - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Mannenhulpverlening - geweld in afhankelijkheidsrelaties - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Green Belt Track 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding:Omgaan met dementie en niet begrepen(probleem)gedrag volgens de BreinOmgevingMethodiek (TM) (intramuraal) Dr. Anneke van der Plaats en het Omgevingszorg Collectief - lokatie: Arnhem (NL)

Begeleiden van vrouwen met een traumatische bevallingservaring - lokatie:

Je belangrijkste rol: Werkbegeleider zijn! - lokatie: Ede (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Het Opvoedkwaliteitenspel, een training voor professionals die oudercompetenties willen versterken - lokatie: Utrecht (NL)

Ziek van je omgeving - lokatie: 3521 AL (NL)

Basistraining Resourcegroepen - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus Injecteren - lokatie:

Scholingsdag JGZ_februari 2022_aanvraag AbSg en V&VN - lokatie: Arnhem (NL)

BLS en EHBO - lokatie: Vught (NL)

Cursus Injecteren - lokatie:

Initiele cursus Praktijkbegeleiding - lokatie: Harderwijk (NL)

LVB en Verslaving - lokatie: Amsterdam (NL)

Negatieve druktherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Suicidepreventie - lokatie:

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Basis Cursus Trauma-Sensitieve Ondersteuning - lokatie:

Jaarlijs Congres - VROEG 2022 - over vroegsignalering & vroeghulp - lokatie: Eindhoven (NL)

Online NVKG-NVN Themamiddag - lokatie:

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Pediatric Emergency Procedures (PEP) - lokatie: Maastricht (NL)

Post-hbo SPV Preventie SPV15 - lokatie: Utrecht (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Digitale kennismarkt consortium Ligare Laat je inspireren tot implementeren! - lokatie:

Functionele bewegingsstoornissen | Tweedaagse cursus - lokatie: Eindhoven (NL)

Immediate Life Support - lokatie: Stompetoren (NL)

Jaarlijks Congres - Angst bij kinderen en jongvolwassenen - editie 2022 - lokatie: Eindhoven (NL)

LECK Congres 2022: Vroeg begonnen, veel gewonnen – samen-werken aan veiligheid van kinderen - lokatie: Utrecht (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode - lokatie: Meerkerk (NL)

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

7e Jaarsymposium Forensische GGz 2022 - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Voorhout (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

De Borderline patiënt - Een achtbaan van emoties - lokatie: Zeist (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Training MBT(A) en Crisis - lokatie: Breda (NL)

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

Cursus Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving - lokatie: Arnhem (NL)

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Amsterdam (NL)

Thema avond 2022 - lokatie:

Training 'Psychische stoornissen in de Wlz - Indiceren van psychische problematiek' voor het CIZ - lokatie: Utrecht (NL)

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Regionale TraumaTraining (RTT) - lokatie: Zwolle (NL)

Relationele en seksuele ontwikkeling kinderen - lokatie:

Suïcidepreventie - lokatie: Vught (NL)

Webinar: Van vroege introductie tot orale immunotherapie; nieuwe inzichten op het gebied van voedselallergie bij kinderen - lokatie:

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie:

Diabetes Kennis Netwerk, thema GLP-1 - lokatie:

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Mythen Missers & Maatwerk Reizigersgeneeskunde 2022 - lokatie: Tiel (NL)

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Schildklierfunctiestoornissen - lokatie:

BASISCURSUS COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKER - lokatie: Arnhem (NL)

Behandeling van hersenmetastasen bij longkanker - lokatie: Zwolle (NL)

BHV Basis (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders - lokatie:

MBT Basistraining Theorie en Praktijk Deel II - Blended Learning - lokatie: Breda (NL)

Omgaan met onbegrepen gedrag bij (kwetsbare) ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Trauma Nursing Core Course - Provider - lokatie: Stompetoren (NL)

Webinar Psychosebehandeling bij EPA-patiënten - lokatie: Den Haag (NL)

Webinar PTSS - lokatie:

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Rotterdam (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Assen (NL)

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

BLS en EHBO - lokatie: Vught (NL)

Farmacotherapeutisch overleg - lokatie: Den Haag (NL)

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Verpleegkundige referatencyclus 2022 - Februari t/m Juni - lokatie: Den Haag (NL)

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Training Werkbegeleiding - lokatie: Vught (NL)

Diabetes Kennis Netwerk, thema GLP-1 - lokatie:

Basisopleiding Steunend Relationeel Handelen bij jongeren en gezinnen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus CGT bij middelengebruik en gokken - lokatie: Den Haag (NL)

Reanimatie: what's new? - lokatie:

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

Verpleegkundige gerontologie en geriatrie - lokatie: Nijmegen (NL)

Arboverpleegkundige - lokatie: Nijmegen (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Eindhoven (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie:

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Opleiding tot psychotraumahulpverlener - lokatie: Utrecht (NL)

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

ASS bij volw. bejegening, begeleiding, behandeling - lokatie: Den Haag (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

BHV Basis (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Ergocoach Zorg, 4-daagse training - lokatie: Tiel (NL)

Schematherapie bij adolescenten voor gevorderden - lokatie: Purmerend (NL)

Try to ACT! - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop: carousel verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Zoetermeer (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Comorbiditeit bij volwassenen met autisme - lokatie: Amersfoort (NL)

Diabetes Kennis Netwerk, thema GLP-1 - lokatie:

Landelijk congres (Leerhuis) aanpak ouderenmishandeling - lokatie: Nieuwegein (NL)

LVB en psychiatrie - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass infectieziekten - lokatie: Utrecht (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Training 'Psychische stoornissen in de Wlz - Indiceren van psychische problematiek' voor het CIZ - lokatie: Utrecht (NL)

Training Hechtingsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Immediate Life Support - lokatie: Stompetoren (NL)

Jaarlijks Congres - ADHD - editie 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Breda (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jongeren en (jong-)volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Psychiatrische aandoeningen bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Try-out Integrale gezondheidszorg - lokatie: Hemmen (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

(online) Symposium DRCP (Dutch Rare Cancer Platform) - lokatie:

5 - daagse basistraining DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Incredible Years: gedragstherapeutische oudertraining in opvoedvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Soesterberg (NL)

Minder boos en opstandig (MB&O-R): behandeling van gedragsproblemen - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding forensische psychiatrie (FP) - lokatie: Utrecht (NL)

Psychosociale gevolgen van kanker in het gezin: begrijpen, signaleren, ondersteunen en/of behandelen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Kwaliteitsverpleegkundige - lokatie: Leiderdorp (NL)

NRR BIC PBLS instructeur (verkorte cursus voor BLS instructeur) - lokatie: Haarlem (NL)

Praktijkopleider in de gezondheidszorg - lokatie: Leiden (NL)

Training PANSS 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

BLS en EHBO - lokatie: Vught (NL)

Meldcode Huiselijk Geweld - lokatie: Hoorn (NL)

Angst na Kanker - lokatie: Utrecht (NL)

Driedaagse cursus 'Functioneel neurologische symptoomstoornis' - lokatie: Arnhem (NL)

Expertisedag voor de jeugdverpleegkundige 2022 - lokatie: 3521 AL (NL)

Regionale TraumaTraining (RTT) - lokatie: Hengelo (NL)

Rouw bij dood in het gezin; behandelen van kind/jongere en hun ouder(s) - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Vught (NL)

Teamcoaching in de zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Webinar PTSS - lokatie:

Basic Life Support - lokatie: Stompetoren (NL)

Basic Life Support - lokatie: Stompetoren (NL)

NVPO Congres 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

Opleiding tot verpleegkundig kwaliteitscoach - lokatie: Zeist (NL)

Symposium Zorg rond de pasgeborene - Een start zonder stress; onze verantwoordelijkheid - lokatie: Ede (NL)

IMH module 2: Triage & diagnostiek van de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventietraining gatekeeper - lokatie: Utrecht (NL)

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

Basisopleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker (48 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Hypogonadisme bij mannen - lokatie:

Nacholing POH-GGZ Systeemgericht werken - Relatieproblematiek - lokatie: Groningen (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Eendaagse cursus 'Functionele bewegingsstoornissen’ - lokatie: Arnhem (NL)

Jaarlijks Congres - Verslavingsproblematiek: gedragsverslaving en dwangmatig gedrag - lokatie: Eindhoven (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Traumatische bevallinsgervaringen - lokatie: 3521 AL (NL)

Gedrags- en stemmingsproblemen bij dementie - lokatie: Utrecht (NL)

IMH module 2: Triage & diagnostiek van de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

IMH module 2: Triage & diagnostiek van de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

Zwachtelen vaardigheidstraining - lokatie: Herten (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Injecteren - lokatie:

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Beverwijk (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Basistraining Resourcegroepen - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus Injecteren - lokatie:

Psychofarmacologie bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

LVB en hechting - lokatie:

Schematherapie voor HBO-ers - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie voor HBO-ers - lokatie: Utrecht (NL)

Vaardigheidscursus Ouderbegeleiding aan ouders met jonge kinderen - lokatie:

Autisme en problematisch gamen - lokatie: Utrecht (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Heerlen (NL)

Minisymposium Wijkverpleging - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

VBHC Green Belt Track 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT-HBO) - lokatie: Utrecht (NL)

Behandeling van cliënten met een negatief zelfbeeld - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

Psychiatrie en verstandelijke beperking - lokatie: Amsterdam (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Middelengebruik en verslaving bij cliënten - lokatie: Amsterdam (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Epilepsie - lokatie: Hoorn (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Workshop: carousel verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Zoetermeer (NL)

Zorgverantwoordelijke WZD - lokatie: Amersfoort (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Basistraining Resourcegroepen - lokatie: Rotterdam (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Waalre (NL)

BHV Basis (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Dialectische Gedragstherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Jaarlijks Congres - Coping - Editie 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Nursing congres | Ouderenpsychiatrie in de praktijk 2022 - lokatie: Veenendaal (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Trauma Nursing Core Course - Provider - lokatie: Stompetoren (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

De Academie voor Leefstijl en Gezondheid - lokatie: Ede (NL)

Oplossingsgerichte gespreksvoering met ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Regionale TraumaTraining (RTT) - lokatie: Zwolle (NL)

Suïcidepreventie in de GGZ - lokatie: Eindhoven (NL)

Verrassende interventies bij behandeling van depressie, angst en trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Resourcegroepen - lokatie: Rotterdam (NL)

Behandelprogramma Pas op de Grens - lokatie: Utrecht (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - Editie 2022 - lokatie: Eindhoven (NL)

Yucelmethode bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) - lokatie: Utrecht (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Workshop: carousel verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Nieuwegein (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Resourcegroepen - lokatie: Rotterdam (NL)

BLS en EHBO - lokatie: Vught (NL)

Cursus Voorbehouden en risicovolle handelingen: Enteraal - lokatie:

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)