Verpleegkundige referatencyclus 2020
(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
2020-2021: GGZ: Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
ADHD en Middelengebruik bij adolescenten
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Afbouw van psychofarmaca
Afbouw van psychofarmaca
Antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
BLS scholing
De Forensische cliënt
De rol van de sociotherapeut in de forensische setting
De wijkverpleegkundige: vijf jaar in de Zorgverzekeringswet! Over de verpleegkundige indicatiestelling in de Zvw
Delier (2019) E-Learning
Deskundig en Bekwaam
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning DSM 5
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Korsakov
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning Programma LVB Herkennen op Persoonskenmerken
E-learning: Optimaliseer jouw zorg voor BOPP (baby's van ouders met psychische problematiek)
Elektronische toedienregistratie
Elektronische toedienregistratie
Escalatie en de-escalatie
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert hbo VVH: 24. Palliatief terminale zorg
e-Xpert VVT: BOPZ
e-Xpert VVT: BOPZ (onvrijwillige zorg & artikel 60)
e-Xpert VVT: Gedragsmatige gevolgen niet aangeboren hersenletsel
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Algemeen
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden II
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert: Anorexia bij kinderen
e-Xpert: Inleiding en behandeling van kanker
e-Xpert: Psychiatrische ziektebeelden
e-Xpert: Psychiatrische Ziektebeelden
e-Xpert: Reuma
e-Xpert: Vrijheidsbeperkende interventies
FACT
FARE
Gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg / ABFE
Gezondheidsrecht - Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Herkennen van irreële ziekte percepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS
Herlaarhof Referatencyclus 2016 Reinier van Arkel (V&V)
Herstelbenadering
Herstelondersteunend werken
Infectieziekten in de GGZ
Inleiding Cognitieve gedragstherapie
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Inzicht in psychiatrische stoornissen
Kenniswebinar Ontwikkelingen Wet langdurige zorg in 2021
Ketensamenwerking in de Forensische zorg
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Klinische les Diabetes
Koolhydraat beperkt werkt
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicatieveiligheid
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
methodisch werken
Middelengebruik in de Forensische zorg
Motiverende gespreksvoering 1
Motiverende gespreksvoering 2
Motiverende gespreksvoering 3
Motiverende gespreksvoering 4
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Nurse Academy GGZ 2019 - 2 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2019 - 3 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2019 - 4 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020 - 1 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020 - 2 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020-3 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020-4 voor Verpleegkundigen
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Omgaan met clienten met een LVB
Omgaan met cliënten met een LVB in een forensisch kader
Omgaan met geneesmiddelen
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Ouder(s)ondersteuning
Outbreak Module
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2014
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2015
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2016
Persoonlijkheidsstoornissen
Persoonlijkheidsstoornissen
Preventie Postpartum Depressie
Psychopathologie
Psychopathologie in de KJP
Referatencyclus 2015 Reinier van Arkel groep
Refereerbijeenkomsten acad. jaar 2014-2015
Refereerbijeenkomsten Nijmeegsebaan 2014
Relatie forensisch professional en de cliënt
Relatie team en cliënt
Relationele veiligheid
Risicotaxatie
Risicotaxatie-instrumenten
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Somatiek en verslaving
Target@Work
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Verslaving, middelen en gokken
Visie Herstel Ondersteunende Zorg
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Vroegsignalering
Webcast lage rug - Practicum
Webinar Sensortechnologie en het optimaal instellen van uw Diabetespatiënt
Webinar: Een patiënt in beeld
Werken met een meldcode in de ggz
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Wet- en regelgeving in de Forensische zorg
Wet Forensische Zorg
Wet Forensische Zorg
Wet zorg en dwang - algemeen
Wet zorg en dwang - gehandicaptenzorg
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden januari t/m maart 2020
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden Najaar 2020
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden september t/m december 2019
Wetenschappelijk referatencyclus 2016 Reinier van Arkel (V&V, VSR)
Wijkgericht Werken

refereeravond sociale geneeskunde ggd ijsselland 'Kom uit je hok' - lokatie: Zwolle (NL)

Uitgebreide basistraining Motiverende Gesprekvoering - lokatie: Arnhem (NL)

Virtueel Communiceren & Presenteren met meer impact binnen de Healthcare - lokatie:

IMH cursus 2: Ontwikkeling en pathologie in de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Diabetische Voet 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Spijkenisse (NL)

Psychiatrie in de VVT sector - lokatie: Gendt (NL)

Samen Toekomst Maken - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing Voetzorg - lokatie: Den Haag (NL)

Post-hbo SPV Klinische besluitvorming SPV12 - lokatie: Utrecht (NL)

Training suïcidepreventie - lokatie: Zuidlaren (NL)

ADHD Netwerk - 53e Netwerkmeeting - lokatie: Amsterdam (NL)

Anorexia - lokatie: Amersfoort (NL)

Extrafijne formulering - lokatie:

Infant Mental Health in het ziekenhuis - lokatie:

Najaarswebinars Nederlands Kenniscentrum Ouderen Psychiatrie (NKOP) - lokatie:

Najaarswebinars Nederlands Kenniscentrum Ouderen Psychiatrie (NKOP) - lokatie: Utrecht (NL)

Online Congres - Hoogbegaafdheid - 5e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Psychiatrie in de VVT sector - lokatie: Bemmel (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Breda (NL)

Training MBT en Sociotherapie - lokatie: Breda (NL)

Volledige Opleiding Kortdurende Video-Hometraining - lokatie:

Opleiding Energetic SoundTouch - lokatie: Breda (NL)

Opleiding Soundhealing - lokatie: Breda (NL)

Autisme en hechting - lokatie: Utrecht (NL)

Conversiestoornissen - lokatie: Arnhem (NL)

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Post hbo-opleiding GGZ-agoog - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker - lokatie: Utrecht (NL)

Studiedag PMH: 2020 - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus Relationeel trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Extrafijne formulering - lokatie:

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

De psychose van binnenuit bekeken - lokatie: Utrecht (NL)

Hoarding - lokatie: Amsterdam (NL)

Jaarlijks Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met agressie, verbaal en nonverbaal (HLB001) - lokatie:

Plenaire CPT 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Post PROSCA - lokatie: Spier (NL)

Slaapproblemen in de gehandicaptenzorg - lokatie: Utrecht (NL)

Online congres - Suïcidepreventie - lokatie: Utrecht (NL)

Palliatieve zorg tijdens corona - lokatie:

Psychiatrie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Training suïcidepreventie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Webinar Gezond in geest en lichaam - lokatie: Den Haag (NL)

14e Nationale Symposium Zoönosen - lokatie:

8e Landelijke Valsymposium - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Angst na Kanker - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Omgaan met agressie, verbaal en nonverbaal (HLB001) - lokatie:

autisme en het autisme belevingscircuit - lokatie: Dordrecht (NL)

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

Bijscholing Verpleegtechnische Vaardigheden 4 daags - lokatie: Nieuwegein (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Kortenberg (BE)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Soesterberg (NL)

Post PROSCA - lokatie: Breukelen (NL)

Rouw en verlies - lokatie:

BHV Herhalingscursus - lokatie: Lichtenvoorde (NL)

Cursus Herregistratie BIG Verpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

Geweld achter de voordeur - lokatie: Amersfoort (NL)

Jong en depressief! - lokatie: Enschede (NL)

Omgaan met agressie, verbaal en nonverbaal (HLB001) - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Training Samen beslissen met gebruik van zorguitkomsten - lokatie:

Training suïcidepreventie - lokatie: Zuidlaren (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Post-hbo SPV 11 Crisisinterventie & Kortdurende behandeling SPV11 - lokatie:

Post-hbo SPV 13 EBP - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo SPV 13 Professionele Identiteit inclusief Supervisie SPV13 - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidaal gedrag en suïcide-preventie - lokatie: Doetinchem (NL)

Cursus Herregistratie BIG Verpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Omgaan met agressie, verbaal en nonverbaal (HLB001) - lokatie:

Palliatieve zorg tijdens corona - lokatie:

Verpleegkundig Symposium Prostaatkanker- Shared Decision Making en de (psychologische) zorg van prostaatkankerpatiënten - lokatie: Breda (NL)

Cursus Herregistratie BIG Verpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

Palliatieve zorg en euthanasie - lokatie: Apeldoorn (NL)

PICC lijn zorg, Tracheacanule zorg, Zuurstoftherapie - lokatie: Hilversum (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Rouwbegeleider - lokatie: Zwolle (NL)

basis continentie absorberend - lokatie: Maarssen (NL)

Herziene NHG-Standaard astma bij volwassenen - lokatie: Velp (NL)

Post PROSCA - lokatie: Nijmegen (NL)

Praktijkbegeleider in Zorg en Welzijn - lokatie:

Psychiatrie in de VVT sector - lokatie: Huissen (NL)

V&VN Oncologiedagen - live webinars - lokatie:

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 4 - lokatie: Haarlem (NL)

Inspiratiebijeenkomst Samen Beslissen met TOPICS-SF - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarssymposium Depressie - lokatie: Amersfoort (NL)

METS GIC - lokatie: Bilthoven (NL)

Training Liberman module 4: Omgaan met verslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Training suïcidepreventie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld - lokatie: Haarlem (NL)

Je belangrijkste rol: Werkbegeleider zijn! - lokatie: Ede (NL)

Online Congres - Vroegsignalering bij baby's - editie 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Polyfarmacie anno 2020 - lokatie: Middelburg (NL)

Post-hbo SPV 13 Systeemgericht Werken (Systeembenadering) SGW SPV13 - lokatie: Utrecht (NL)

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Opsporing oogafwijking, lengtegroei, borging gehoor, advies vroege pinda en ei-introductie - lokatie: Geldermalsen (NL)

Training Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Alpha Omega Congres 2020 - lokatie: Bunnik (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Online congres - Autisme - 8e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Amsterdam (NL)

Neuroten, zenuwpezen en bangeriken uit de schaduw - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Praktische psychofarmacologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Psychiatrisch onderzoek - het bewustzijn - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining het Opvoedkwaliteitenspel, voor professionals die de oudercompetenties willen versterken. - lokatie:

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 4 - lokatie: Haarlem (NL)

Cursus CGT bij middelengebruik en gokken - lokatie: Haarlem (NL)

Cursus Socratisch Motiveren - lokatie: Arnhem (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Opsporing oogafwijking, lengtegroei, borging gehoor, advies vroege pinda en ei-introductie - lokatie: Geldermalsen (NL)

Verrassende interventies bij behandeling van depressie, angst en trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Webinar: AstraZeneca Longdag – het webinar - lokatie:

Brabants mamma casuistiek symposium - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

De DO'S en de DONT'S van de triage, Basis Training Triage voor Verpleegkundigen - lokatie:

EETSTOORNIS & CO - lokatie: Beesd (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Online Congres - ACEs: nadelige jeugdervaringen - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Praktische psychofarmacologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Rotterdam (NL)

PICC lijn zorg, Tracheacanule zorg, Zuurstoftherapie - lokatie: Hilversum (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Klinische les gordelroos - lokatie:

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

Personen met verward gedrag in beeld - lokatie: Zeist (NL)

Polyfarmacie anno 2020 - lokatie: Middelburg (NL)

Test NCJ - lokatie: Utrecht (NL)

Complexe dementiezorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Polyfarmacie anno 2020 - lokatie: Middelburg (NL)

Autisme en problematisch gamen - lokatie: Utrecht (NL)

Online Congres - Emoties en emotieregulatie - lokatie: Utrecht (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: nieuwe aandachtsgebieden - lokatie: Apeldoorn (NL)

Actief Opvoeden (ACT); train de trainer - lokatie: Utrecht (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 4 - lokatie: Haarlem (NL)

Training suïcidepreventie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Wzd op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

IMH module 7: Integreren van de IMH-visie in werk en persoon - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Utrecht (NL)

Training Hechtingsproblematiek - lokatie: Eindhoven (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Amsterdam (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Amsterdam (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 4 - lokatie: Haarlem (NL)

Praktijkbegeleider in Zorg en Welzijn - lokatie:

Amsterdam Virtual Live Endoscopy 2020 - lokatie:

Begeleiden van complexe gezinsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

Bijscholing Verpleegtechnische Vaardigheden 4 daags - lokatie: Nieuwegein (NL)

Bijscholing Verpleegtechnische Vaardigheden 4 daags - lokatie: Nieuwegein (NL)

IMH module 7: Integreren van de IMH-visie in werk en persoon - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Masterclasses 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie voor HBO-ers - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Aanpak vervuiling en hoarding - lokatie: Utrecht (NL)

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Ontwikkelingspsychologie: De psychologie van de mens van wieg tot graf (levenslooppsychologie) - lokatie: Utrecht (NL)

A3VM advanced ambulance airway and ventilation management - lokatie: Groningen (NL)

Praktijkbegeleider in Zorg en Welzijn - lokatie: Zwolle (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Basisopleiding ACT Pijnverpleegkundigen - lokatie: Bunnik (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining het Opvoedkwaliteitenspel, voor professionals die de oudercompetenties willen versterken. - lokatie: Utrecht (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Oplossingsgericht werken bij suïcidaal gedrag - lokatie: Utrecht (NL)