Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Vakdag RST Zorgverleners: Professioneel leiderschap in de wijkverpleging - lokatie: Barneveld (NL)

Vakdag RST Zorgverleners: Professioneel leiderschap in de wijkverpleging - lokatie: Barneveld (NL)

Basiscursus Infant Mental Health:van IMH visie naar praktische therapeutische toepassing - lokatie: Amsterdam (NL)

Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

ADHD Netwerk - 54e Netwerkmeeting - lokatie: Vlaardingen (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: nieuwe aandachtsgebieden - lokatie: Apeldoorn (NL)

Training Hechtingsproblematiek - lokatie: Eindhoven (NL)

Angst na Kanker - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining het Opvoedkwaliteitenspel, voor professionals die de oudercompetenties willen versterken. - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende gespreksvoering (Twee-daagse in-company training) - lokatie:

Referaat depot antipsychotica, hoe langer hoe beter? - lokatie: Groningen (NL)

Congres - In verbinding blijven met ouders - lokatie: Eindhoven (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

NVK Congres 2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Training Suïcidepreventie - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en tieners - 2e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Zinspiratiemiddag - lokatie: Huissen (NL)

Autisme en problematisch gamen - lokatie: Eindhoven (NL)

Herhaling Ploegleider 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Begeleiden van complexe gezinsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Werken met armoede problematiek - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Masterclass Wet zorg en dwang - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

De narcistische cliënt - lokatie: Zeist (NL)

Klinisch Wetenschappelijke Vergadering Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen - lokatie: Zeist (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Vakdag RST Zorgverleners: Professioneel leiderschap in de wijkverpleging - lokatie: Barneveld (NL)

Vakdag RST Zorgverleners: Professioneel leiderschap in de wijkverpleging - lokatie: Barneveld (NL)

autisme en het autisme belevingscircuit - lokatie: Dordrecht (NL)

Autisme en hechting - lokatie: Utrecht (NL)

DIGITALISERING IN DE ZORG - lokatie: Zeist (NL)

Ishika Nursing - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

Refereeravond "Post IC Syndroom: er is leven na de IC! - lokatie:

Webinar COVID-19 Ruim drie maanden later en nu? - lokatie: Amersfoort (NL)

Malingering - is de kwaal echt ? - lokatie: Zeist (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Vakdag RST Zorgverleners: Professioneel leiderschap in de wijkverpleging - lokatie: Barneveld (NL)

Vakdag RST Zorgverleners: Professioneel leiderschap in de wijkverpleging - lokatie: Barneveld (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 1 - lokatie: Haarlem (NL)

IBD en intimiteit - lokatie:

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Verpleegkundige referatencyclus 2020
(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
2020-2021: GGZ: Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
ADHD en Middelengebruik bij adolescenten
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Afbouw van psychofarmaca
Afbouw van psychofarmaca
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
BLS scholing
CareUp - Verpleegtechnische handelingen e-learning
De Forensische cliënt
De rol van de sociotherapeut in de forensische setting
Delier (2019) E-Learning
Deskundig en Bekwaam
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning CVRM voor gevorderden
E-learning DSM 5
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Korsakov
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning: Transitie ouderschap en hechtingsproces
Elektronische toedienregistratie
Escalatie en de-escalatie
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert hbo VVH: 24. Palliatief terminale zorg
e-Xpert VVT: BOPZ
e-Xpert VVT: BOPZ (onvrijwillige zorg & artikel 60)
e-Xpert VVT: Gedragsmatige gevolgen niet aangeboren hersenletsel
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Algemeen
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden II
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert: Anorexia bij kinderen
e-Xpert: Inleiding en behandeling van kanker
e-Xpert: Psychiatrische ziektebeelden
e-Xpert: Psychiatrische Ziektebeelden
e-Xpert: Reuma
e-Xpert: Vrijheidsbeperkende interventies
FACT
FARE
Gebruik hulpmiddelen verplaatsen cliënten
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Herlaarhof Referatencyclus 2016 Reinier van Arkel (V&V)
Herstelbenadering
Herstelbenadering
Herstelondersteunend werken
Herstelondersteunend werken
Infectieziekten in de GGZ
Inleiding Cognitieve gedragstherapie
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Klinische les Diabetes
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
methodisch werken
Motiverende gespreksvoering 1
Motiverende gespreksvoering 2
Motiverende gespreksvoering 3
Motiverende gespreksvoering 4
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Nurse Academy GGZ 2019 - 1 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2019 - 2 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2019 - 3 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2019 - 4 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020 - 1 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020 - 2 voor verpleegkundigen
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Omgaan met clienten met een LVB
Omgaan met geneesmiddelen
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Ouder(s)ondersteuning
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2014
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2015
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2016
Persoonlijkheidsstoornissen
Persoonlijkheidsstoornissen
Preventie Postpartum Depressie
Psychopathologie
Psychopathologie in de KJP
Referatencyclus 2015 Reinier van Arkel groep
Refereerbijeenkomsten acad. jaar 2014-2015
Refereerbijeenkomsten Nijmeegsebaan 2014
Relatie forensisch professional en de cliënt
Relatie team en cliënt
Risicotaxatie
Risicotaxatie-instrumenten
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Somatiek en verslaving
Target@Work
Test
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Verslaving, middelen en gokken
Visie Herstel Ondersteunende Zorg
Volumed µVP7000 Classic Plus | Arcomed
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Vroegsignalering
Webcast lage rug - Practicum
Werken met een meldcode in de ggz
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Wet Forensische Zorg
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden januari t/m maart 2020
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden september t/m december 2019
Wetenschappelijk referatencyclus 2016 Reinier van Arkel (V&V, VSR)
Wijkgericht Werken

Oplossingsgerichte relatietherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Conversiestoornissen - lokatie: Arnhem (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 1 - lokatie: Beverwijk (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 1 - lokatie: Haarlem (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 1 - lokatie: Beverwijk (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 1 - lokatie: Haarlem (NL)

Algemene ledenvergadering (ALV) V&VN-SPV - lokatie:

Basiscursus Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Amsterdam (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Summerschool 2020: Zigeving in de GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining Beschermjassen (Kracht van Kwetsbaarheid) - lokatie: Amsterdam (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Breda (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Winterswijk (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Nijmegen (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Breda (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Winterswijk (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Nijmegen (NL)

Cultuursensitief werken in de praktijk: het Culturele Interview - lokatie:

Cursus 'Triple problematiek: LVB, verslaving en een psychische stoornis' - lokatie: Arnhem (NL)

MBT en Groepstherapie - lokatie: Breda (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Religie en spiritualiteit - zingeving en de psyche - lokatie: Utrecht (NL)

Training MBT(A) en Crisis - lokatie: Assen (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

BASISCURSUS COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKER - lokatie: Arnhem (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Cursus ‘Grip op Gezondheid’; een gespreksmethode die is gebaseerd op de Participatieve Aanpak - lokatie:

POP APK voor Verzorgenden & Verpleegkundigen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Nuenen (NL)

POH-GGZ - lokatie: Groningen (NL)

Post-hbo SPV 12 EBP - lokatie:

Post-hbo SPV 12 Professionele Identiteit inclusief Supervisie SPV12 - lokatie:

Zorg+Welzijn | Mensen met verward gedrag - lokatie: Ede (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Den Haag (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Vasculaire Specialisatie - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Amsterdam (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Deventer (NL)

FARE - Forensisch Ambulante Risico Evaluatie - lokatie: Utrecht (NL)

Gedrags- en stemmingsproblemen bij dementie - lokatie: Utrecht (NL)

IMH module 7: Integreren van de IMH-visie in werk en persoon - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jongeren en (jong-)volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

Psychiatrische aandoeningen bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Casemanagement Dementie - lokatie: Amsterdam (NL)

Evidence-Based behandelingen bij PTSS; Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma - lokatie: Arnhem (NL)

Evidence-Based behandelingen bij PTSS; Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma - lokatie: Arnhem (NL)

VIPP-AUTI - lokatie: Utrecht (NL)

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Driedaagse cursus: Autismebegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Mythen, Missers & Maatwerk + Meesterwerk Infectieuze Bedreigingen 2020 - lokatie: Tiel (NL)

Nursing Congres | Ouderenpsychiatrie in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Yucelmethode bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

Basiscursus Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Psychotrauma bij kinderen en (jong)volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Congres Suïcidepreventie 2020 - van goedbedoelend naar professioneel - lokatie: Utrecht (NL)

IMH cursus 2: Ontwikkeling en pathologie in de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Post-hbo opleiding seksuologie - lokatie: Utrecht (NL)

Zorg+Welzijn | Jaarcongres Eenzaamheid najaar 2020 - lokatie: Ede (NL)

Zwangerschap en Mental Health - lokatie: Ede (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Casemanagement Dementie - lokatie: Amsterdam (NL)

Schematherapie voor HBO-ers - lokatie: Utrecht (NL)

Darmen in Beweging - lokatie: Apeldoorn (NL)

Slaap en de behandeling van slaapstoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Conflictueus ouderschap na scheiding en in nieuw samengestelde gezinnen - lokatie: Antwerpen (BE)

Masterclass Wet zorg en dwang - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Training Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Bedrijfskunde - lokatie: Alkmaar (NL)

IMH cursus 1: Visie en vaardigheden om de ouder-kindrelatie te optimaliseren - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Winterswijk (NL)

MBT-F - lokatie: Breda (NL)

PCNHN opleiden in ontwikkeling, ontwikkeling in opleiden - lokatie: Schagen (NL)

Symposium ' Probleemgedrag in de ouderenzorg: samen staan we sterker - lokatie: Haarlemmerliede (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Ede (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

De Borderline patiënt - Een achtbaan van emoties - lokatie: Zeist (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Utrecht (NL)

Lichaamsgericht Mentaliseren (basiscursus) - lokatie: Zeist (NL)

POH GGZ 2020 - lokatie: Deventer (NL)

Training MBT(A) en Crisis - lokatie: Breda (NL)

Compassie in de zorg - lokatie: Vught (NL)

HBO geaccrediteerde opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ICC op 4e dinsdag in september "Klinische uitdagingen binnen IBD" - lokatie:

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 4e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 4e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Jaaropleiding Aromazorg in de Zorg Wernhout JLW - lokatie: Wernhout (NL)

Jaaropleiding Aromazorg in de Zorg Wernhout JLW - lokatie: Wernhout (NL)

Schematherapie voor HBO-ers - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Ouder-kind interacties - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Amersfoort (NL)

Grijs en van de wijs - lokatie: Amersfoort (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding Steunend Relationeel Handelen bij jongeren en gezinnen - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Veerkracht - lokatie: Utrecht (NL)

IMH cursus 1: Visie en vaardigheden om de ouder-kindrelatie te optimaliseren - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Wageningen (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Wageningen (NL)

ACT your way voor post-hbo - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Zesdaagse cursus Introductie in de Presentie - lokatie: Utrecht (NL)

Congres de vaderfactor - lokatie: Utrecht (NL)

5e landelijke studiedag Drugs - lokatie: Utrecht (NL)

Aanpak vervuiling en hoarding - lokatie: Utrecht (NL)

ACT your way voor post-hbo - lokatie: Utrecht (NL)

Begeleiden van complexe gezinsproblematiek - lokatie: Eindhoven (NL)

Behandelprogramma Pas op de Grens - lokatie: Utrecht (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Opleiding ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Rouwbegeleider - lokatie: Zwolle (NL)

Prostaatkanker Overleg 2020 - lokatie: Berg en Dal (NL)

Vervolgopleiding Wondverpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

Prostaatkanker Overleg 2020 - lokatie: De Bilt (NL)

AMLS Provider Course - lokatie: Harderwijk (NL)

Congres (Psycho)Trauma 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Culemborg (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Culemborg (NL)

Basiscursus Infant Mental Health:van IMH visie naar praktische therapeutische toepassing - lokatie: Amsterdam (NL)

autisme en het autisme belevingscircuit - lokatie: Dordrecht (NL)

IMH cursus 2: Ontwikkeling en pathologie in de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

Leefklimaat in de jeugd- en (licht verstandelijk) gehandicaptenzorg - lokatie: Utrecht (NL)

Prostaatkanker Overleg 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving - lokatie: Arnhem (NL)

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Trauma bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Amersfoort (NL)

Trauma en psychose - lokatie: Enschede (NL)

Jaarlijks Congres - Seksueel geweld - lokatie: Utrecht (NL)

Focus op Oxytocine - lokatie: Otterlo (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Hechtingsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Arnhem (NL)

Verdieping leerlijn wijkverpleegkundige, regisseur van wijkzorg - lokatie:

Kinderdermatologie - lokatie: Arnhem (NL)

Omgaan met onbegrepen gedrag bij (kwetsbare) ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Katathym Imaginatieve Psychotherapie en Begeleiding (KIPB) - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Innovatieambassadeur - lokatie:

Innovatieambassadeur - lokatie:

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Spijkenisse (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Nijkerk (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Nijkerk (NL)

Virtueel: 11e Borstkanker Behandeling Beter symposium - lokatie:

Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders - lokatie: Utrecht (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

IMH cursus 1: Visie en vaardigheden om de ouder-kindrelatie te optimaliseren - lokatie: Utrecht (NL)

Prostaatkanker Overleg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Versterken eigen regie voor en door verpleeghuismedewerkers - lokatie:

IMH cursus 2: Ontwikkeling en pathologie in de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Diabetische Voet 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Spijkenisse (NL)

Versterken eigen regie voor en door wijkzorgmedewerkers - lokatie:

ADHD Netwerk - 53e Netwerkmeeting - lokatie: Vlaardingen (NL)

Anorexia - lokatie: Amersfoort (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Rotterdam (NL)

Autisme en hechting - lokatie: Utrecht (NL)

Conversiestoornissen - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Hoarding - lokatie: Amsterdam (NL)

Jaarlijks Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen - lokatie: Utrecht (NL)

Zorg bij (v)echtscheiding - lokatie: Amsterdam (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Breda (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Angst na Kanker - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

autisme en het autisme belevingscircuit - lokatie: Dordrecht (NL)

Geweld achter de voordeur - lokatie: Amersfoort (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Post-hbo SPV 11 Crisisinterventie & Kortdurende behandeling SPV11 - lokatie:

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Rouwbegeleider - lokatie: Zwolle (NL)

Verdieping leerlijn Kwaliteitsverpleegkundige in het Verpleeghuis - lokatie:

ACT Vervolgopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Jaarssymposium Depressie - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Liberman module 4: Omgaan met verslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Training Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Amsterdam (NL)

Praktische psychofarmacologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Socratisch Motiveren - lokatie: Arnhem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Verrassende interventies bij behandeling van depressie, angst en trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Brabants mamma casuistiek symposium - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

Praktische psychofarmacologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Rotterdam (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

IMH module 7: Integreren van de IMH-visie in werk en persoon - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme en problematisch gamen - lokatie: Utrecht (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: nieuwe aandachtsgebieden - lokatie: Apeldoorn (NL)

Actief Opvoeden (ACT); train de trainer - lokatie: Utrecht (NL)

IMH module 7: Integreren van de IMH-visie in werk en persoon - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

Training Hechtingsproblematiek - lokatie: Eindhoven (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Amsterdam (NL)

Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap - lokatie:

Begeleiden van complexe gezinsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Vervolgopleiding Wondverpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Aanpak vervuiling en hoarding - lokatie: Utrecht (NL)

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingspsychologie: De psychologie van de mens van wieg tot graf (levenslooppsychologie) - lokatie: Utrecht (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Oplossingsgericht werken bij suïcidaal gedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Vasculaire Specialisatie - lokatie: Rotterdam (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

VIPP-AUTI - lokatie: Utrecht (NL)

VIPP-AUTI - lokatie: Utrecht (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Schematherapie voor HBO-ers - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving - lokatie: Arnhem (NL)

Stabilisatieprogramma voor traumabehandeling - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met onbegrepen gedrag bij (kwetsbare) ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Autismespectrumstoornissen bij vrouwen - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jongeren en (jong-)volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Psychiatrische aandoeningen bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Training Liberman module 3: Omgaan met vrije tijd - lokatie: Utrecht (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Verrassende interventies bij behandeling van depressie, angst en trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Angst na Kanker - lokatie: Utrecht (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Slaap en de behandeling van slaapstoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Yucelmethode bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

IMH module 7: Integreren van de IMH-visie in werk en persoon - lokatie: Utrecht (NL)

IMH module 7: Integreren van de IMH-visie in werk en persoon - lokatie: Utrecht (NL)

Levenslijn verhaalboek interventie; Cultuur georiënteerd begeleiden van trauma - lokatie: Rotterdam (NL)

De psychose van binnenuit bekeken - lokatie: Utrecht (NL)

Training Liberman module 4: Omgaan met verslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Praktische psychofarmacologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Vasculaire Specialisatie - lokatie: Rotterdam (NL)

symposium Hematologie; Keynote en Casuïstiek - lokatie: Eelderwolde (NL)

12e Twents Hematologie Symposium - lokatie: Delden (NL)

Cursus Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving - lokatie: Arnhem (NL)