ADHD Netwerk - 57e Netwerkmeeting - lokatie:

Digitale studieavond V&VN-SPV - Positionering SPV - lokatie:

Emotie Regulatie Training bij cliënten met een verstandelijke beperking - lokatie: Amsterdam (NL)

Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders - lokatie:

MBT-F - lokatie: Breda (NL)

Online congres - Goed genoeg ouder- en opvoederschap - lokatie: Utrecht (NL)

Opsporen oogafwijkingen - lokatie: Zoetermeer (NL)

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

Verpleegkundige referatencyclus 2020
Verpleegkundige referatencyclus 2021 - Januari t/m Juni
(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2. E-Learning Huidverzorging en persoonlijke hygiene
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
2020-2021: GGZ: Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
6. Ontlastingscontinentie en beheer van de stoelgang
ADHD en Middelengebruik bij adolescenten
ADHD en Middelengebruik bij adolescenten
ADHD in de KJP
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Afbouw van psychofarmaca
Agressiehantering en Sociale Veiligheid
Ambulant werken in de ggz
Angststoornissen
Antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek
Autismespectrumstoornis
Autismespectrumstoornis in de verslavingszorg
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Basismodule soa (V&V - VSR)
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
BHV
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
Bipolaire Stoornissen
BLS scholing
Communiceren over geweld
Consensusbespreking en Multidiciplinair overleg (MDO)
De basis van Voeding
De Forensische cliënt
De Forensische cliënt
De politieke actualiteit in de zorg
De professional in de ambulante setting
De rol van de sociotherapeut in de forensische setting
De rol van de sociotherapeut in de forensische setting
De Rookvrije ggz
Delictanalyse
Delier (2019) E-Learning
DESG V&VN Farmaco e-learning 2020
Deskundig en Bekwaam
Eetstoornissen
Effectief communiceren in de zorg
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Cultural Formulation Interview
E-learning DSM 5
E-learning 'gezonde voeding voor kinderen 0-4 jaar'
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning Programma LVB Herkennen op Persoonskenmerken
E-learning: Optimaliseer jouw zorg voor BOPP (baby's van ouders met psychische problematiek)
E-learning: Transitie ouderschap en hechtingsproces
Elektronische toedienregistratie
Elektronische toedienregistratie
Elyse E-learning
Escalatie en de-escalatie
Escalatie en de-escalatie
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert hbo VVH: 24. Palliatief terminale zorg
e-Xpert VVT: BOPZ
e-Xpert VVT: BOPZ (onvrijwillige zorg & artikel 60)
e-Xpert VVT: Gedragsmatige gevolgen niet aangeboren hersenletsel
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Algemeen
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden II
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert: Anorexia bij kinderen
e-Xpert: Inleiding en behandeling van kanker
e-Xpert: Psychiatrische ziektebeelden
e-Xpert: Psychiatrische Ziektebeelden
e-Xpert: Reuma
e-Xpert: Vrijheidsbeperkende interventies
FACT
FARE
FARE
Forensiche scherpte
Gezondheidsrecht - Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
GGZ College Corona en ggz
GGZ College Forensische zorg
GGZ College Licht verstandelijke beperking
GGZ College Moeilijke kinderen of maatschappij
GGZ College Persoonlijkheidsstoornissen
GGZ College Praten over psychische stoornissen
GGZ College Slaap
GGZ College Wet verplichte ggz
Hartmann Verdiepingsmodule Overloopincontinentie
Hepatitis B voor Verpleegkundigen
Herlaarhof Referatencyclus 2016 Reinier van Arkel (V&V)
Herstelbenadering
Herstelbenadering
Herstelondersteunend werken
Herstelondersteunend werken
Herstelondersteunend werken volgens HEE
Herstelondersteunende zorg door verbinding
HoNOSCA
Infectieziekten in de GGZ
Inleiding Cognitieve gedragstherapie
Inleiding Risicotaxatie en -management
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Inzicht in psychiatrische stoornissen
Kenniswebinar Ontwikkelingen Wet langdurige zorg in 2021
Ketensamenwerking in de Forensische zorg
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Klinische les Diabetes
Langetermijngevolgen van kindermishandeling
LVB en Verslaving
Masterclass NVP: Psychose en verslaving 20 november 2020
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicatieveiligheid
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medisch Rekenen
methodisch werken
Middelengebruik in de Forensische zorg
Moti-55
Motiverende gespreksvoering 1
Motiverende gespreksvoering 1
Motiverende gespreksvoering 2
Motiverende gespreksvoering 2
Motiverende gespreksvoering 3
Motiverende gespreksvoering 3
Motiverende gespreksvoering 4
Motiverende gespreksvoering 4
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Nurse Academy GGZ 2019 - 2 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2019 - 3 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2019 - 4 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020 - 1 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020 - 2 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020-3 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020-4 voor Verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2021-1 voor Verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2021-2 voor Verpleegkundigen
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Omgaan met agressie
Omgaan met clienten met een LVB
Omgaan met cliënten met een LVB in een forensisch kader
Omgaan met geneesmiddelen
Online communiceren in de ggz
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Oplossingsgericht werken
Ouder(s)ondersteuning
Ouderen en comorbiditeit
Ouderen en problematisch middelengebruik en verslaving
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2014
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2015
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2016
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
Persoonlijkheidsstoornissen
Persoonlijkheidsstoornissen
Preventie postpartum depressie
Psychofarmaca
Psychopathologie
Psychopathologie
Psychopathologie in de KJP
Psychopathologie in de KJP
Psychose
Referatencyclus 2015 Reinier van Arkel groep
Refereerbijeenkomsten acad. jaar 2014-2015
Refereerbijeenkomsten Nijmeegsebaan 2014
Relatie forensisch professional en de cliënt
Relatie forensisch professional en de cliënt
Relatie team en cliënt
Relatie team en cliënt
Relationele veiligheid
Relationele veiligheid
Risico Volle Voorbehouden Handelingen
Risicofactoren en beschermende factoren
Risicomanagement
Risicotaxatie
Risicotaxatie
Risicotaxatie-instrumenten
Risicotaxatie-instrumenten
Rol van de forensische professional
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Scholing Zorgambassadeur VVT
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Somatiek
Somatiek en verslaving
Somatische Screening & Leefstijlinterventies
Spanningsvelden en spanningsbogen
Systeemgericht werken (inleiding)
Teamontwikkeling
Toekomstbestendige huidkankerzorg
Verbale en persoonlijke weerbaarheid
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Verslaving, middelen en gokken
Verslaving, middelen en gokken
Visie Herstel Ondersteunende Zorg
Voorbehouden Handelingen: Blaaskatheter
Voorbehouden handelingen: Injecteren
Voorbehouden Handelingen: Neusmaagsonde en sondevoeding
Voorbehouden Handelingen: Wondzorg
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Vroegsignalering
Vroegsignalering
Waarnemen en analyseren van gedrag in de Forensische zorg
Webcast lage rug - Practicum
Werkbegeleiding
Werken met een meldcode in de ggz
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Wet- en regelgeving in de Forensische zorg
Wet Forensische Zorg
Wet verplichte ggz voor verpleegkundigen
Wet Zorg en Dwang
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden April - Mei 2021
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden Januari - Maart 2021
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden januari t/m maart 2020
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden Najaar 2020
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden september t/m december 2019
Wetenschappelijk referatencyclus 2016 Reinier van Arkel (V&V, VSR)
Wijkgericht Werken
Zichtbaar vakmanschap in de ggz

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Soesterberg (NL)

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2021 - lokatie:

BHV Basis (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Introductiecursus Infant Mental Health - lokatie:

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Barendrecht (NL)

Seksueel (risico)gedrag & middelengebruik (CHEMSEX) - lokatie: Utrecht (NL)

Trauma bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Zeist (NL)

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Nationale SWAB A-team meeting / SWAB symposium - lokatie:

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Online congres - Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en jongvolwassenen - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie: Drachten (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Introductiecursus Infant Mental Health - lokatie:

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Hooglanderveen (NL)

Train de Trainer | Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS) I - lokatie: Utrecht (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Proactief assisteren: cardiologie - lokatie: Harderwijk (NL)

Werken met medicatie; de risico’s & vertaalslag naar de praktijk - lokatie: Scheemda (NL)

Yucelmethode - lokatie:

Burn-out, trauma en SOLK - lokatie: Tilburg (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module transmurale zorg - lokatie:

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Congres Multiprobleemgezinnen | 11 februari 2020 - lokatie: Ede (NL)

Curriculum Clinical Leadership uitgebreid - lokatie: Garderen (NL)

Jong & Depressief - lokatie:

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

Hoe kan voeding bijdragen aan het darmmicrobioom en laaggradige inflammatie bij diabetes type 2? - lokatie:

MBT Basistraining theorie en praktijk deel I - Blended Learning - lokatie: Amsterdam (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Leiderdorp (NL)

Online Kenniscarrousel Landelijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose - lokatie:

Persoonlijkheidsstoornis bij mensen met een laag IQ - lokatie: Amsterdam (NL)

Richtlijnen carrousel: Richtlijn Motorische ontwikkeling en Mondgezondheid - lokatie: Eindhoven (NL)

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

Training Dementie, Delier en onbegrepen gedrag - lokatie: Eemnes (NL)

Werken met medicatie; de risico’s & vertaalslag naar de praktijk - lokatie:

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module transmurale zorg - lokatie: Haarlem (NL)

Richtlijnen carrousel: Richtlijn Motorische ontwikkeling en Mondgezondheid - lokatie: Helmond (NL)

Suïcidepreventie basis - lokatie: Leiden (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Waalre (NL)

Het evidence-based geboorteplan: De BevalKaart - lokatie:

Webinar 10 jaar bijzondere leerstoel autisme: Autisme veranderd(t) - lokatie: Den Haag (NL)

Functionele bewegingsstoornissen | Tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Kennissessies met diverse onderwerpen - lokatie:

Leermodule Allergiemanagement - lokatie: Almere (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk deel I - Blended Learning - lokatie: Apeldoorn (NL)

Medisch onvoldoende onverklaarde pijn (voorheen Chronisch a-specifieke pijnsyndromen) - lokatie: Amsterdam (NL)

Post-EHA & ICML bijeenkomst - lokatie: Roermond (NL)

"Uw problemen gaan in rook op 2.0" - lokatie:

Praktische psychofarmacologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

De-escalerend werken - lokatie: Vught (NL)

BHV Basis (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

soa-hiv Expertmeeting 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Introductietraining DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Herhaling Bedrijfshulpverlening ZSM 2021/2022 - lokatie: Nijmegen (NL)

Hart voor diabetes type 2 - lokatie:

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Training suïcidepreventie - lokatie: Zuidlaren (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie:

De-escalerend werken - lokatie: Vught (NL)

Cursus 'Triple problematiek: LVB, verslaving en een psychische stoornis' - lokatie: Arnhem (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding Spiritualiteit en Zingeving - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Waalre (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Amsterdam (NL)

Deskundigheidsbevordering MBO - Spaarne Gasthuis - lokatie:

Farmacotherapie nascholing - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Train de Trainer | Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS) I - lokatie: Utrecht (NL)

Module Coachen met de Verbeeldingstoolkit 3.0 - lokatie: Amsterdam (NL)

BHV Basis (RvA) - lokatie: Vught (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Zwolle (NL)

Stabilisatieprogramma voor traumabehandeling - lokatie: Utrecht (NL)

VIPP-AUTI - lokatie: Utrecht (NL)

Werken met medicatie; de risico’s & vertaalslag naar de praktijk - lokatie:

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module transmurale zorg - lokatie: Haarlem (NL)

Incidentenanalyse en calamiteitenonderzoek met PRISMA / SIRE methodiek voor Verpleegkundigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcidepreventie basis - lokatie: Leiden (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Post-hbo SPV Preventie SPV14 - lokatie: Utrecht (NL)

Yucelmethode bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) - lokatie: Utrecht (NL)

De-escalerend werken - lokatie: Vught (NL)

Introductiecursus Infant Mental Health - lokatie:

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Breda (NL)

Systeem Therapeutisch Werker - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Eindhoven (NL)

IMH module 2: Triage & diagnostiek van de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk deel I - Blended Learning - lokatie: Apeldoorn (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jongeren en (jong-)volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

Train de Trainer | Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS) I - lokatie: Utrecht (NL)

6-daags Schakelaanbod - Intensieve training - lokatie: Soesterberg (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker - lokatie: Utrecht (NL)

Slaap en de behandeling van slaapstoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie basis - lokatie: Leiden (NL)

Werken met medicatie; de risico’s & vertaalslag naar de praktijk - lokatie:

Praktijkondersteuner GGz in de huisartsenpraktijk (POH-GGz) - lokatie: Utrecht (NL)

Anorexia - lokatie: Amersfoort (NL)

Cicero Regionale Refereeravond Zuid-West NL 2021 - lokatie:

Congres uitbuitingsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Grijs en van de wijs - lokatie: Zeist (NL)

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS - lokatie: Utrecht (NL)

Post Hbo Praktijkondersteuner GGZ - lokatie: Zwolle (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module transmurale zorg - lokatie: Haarlem (NL)

FTO clozapine bij therapieresistente psychotische stoornissen. - lokatie: Bosch en Duin (NL)

KOPP-kinderen - lokatie:

Schematherapie voor HBO-ers - lokatie: Utrecht (NL)

Zorg+Welzijn | Mensen met verward gedrag - lokatie: Ede (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Suïcidepreventie basis - lokatie: Leiden (NL)