Begeleiden, hoe doe je dat? Part 2, Begeleiden vanuit persoonlijk leiderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

Verpleegkundige referatencyclus 2020
Verpleegkundige referatencyclus 2021 - Januari t/m Juni
(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
2020-2021: GGZ: Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
ADHD en Middelengebruik bij adolescenten
ADHD en Middelengebruik bij adolescenten
ADHD in de KJP
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Afbouw van psychofarmaca
Agressiehantering en Sociale Veiligheid
Ambulant werken in de ggz
Angststoornissen
Antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek
AromaZorg voor Angst voor een Onderzoek of Ingreep
Autismespectrumstoornis
Autismespectrumstoornis in de verslavingszorg
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
Beïnvloeden van irreële ziektepercepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS
BHV
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
Bipolaire Stoornissen
BLS scholing
Communiceren over geweld
Consensusbespreking en Multidiciplinair overleg (MDO)
De Basis op orde
De Forensische cliënt
De Forensische cliënt
De politieke actualiteit in de zorg
De rol van de sociotherapeut in de forensische setting
De rol van de sociotherapeut in de forensische setting
De Rookvrije ggz
Delictanalyse
Delier (2019) E-Learning
DESG V&VN Farmaco e-learning 2020
Deskundig en Bekwaam
Eetstoornissen
Effectief communiceren in de zorg
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning DSM 5
E-learning Kennistoets medicatie
E-learning Kinderpalliatieve Zorg Nederland
E-Learning Korsakov
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning Programma LVB Herkennen op Persoonskenmerken
E-learning ulcus cruris
e-learning Wet zorg en dwang
E-learning: Optimaliseer jouw zorg voor BOPP (baby's van ouders met psychische problematiek)
E-learning: Transitie ouderschap en hechtingsproces
Elektronische toedienregistratie
Elektronische toedienregistratie
Escalatie en de-escalatie
Escalatie en de-escalatie
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert hbo VVH: 24. Palliatief terminale zorg
e-Xpert VVT: BOPZ
e-Xpert VVT: BOPZ (onvrijwillige zorg & artikel 60)
e-Xpert VVT: Gedragsmatige gevolgen niet aangeboren hersenletsel
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Algemeen
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden II
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert: Anorexia bij kinderen
e-Xpert: Inleiding en behandeling van kanker
e-Xpert: Psychiatrische ziektebeelden
e-Xpert: Psychiatrische Ziektebeelden
e-Xpert: Reuma
e-Xpert: Vrijheidsbeperkende interventies
FACT
FARE
FARE
Forensiche scherpte
Gezondheidsrecht - Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
GGZ College Corona en ggz
GGZ College Licht verstandelijke beperking
GGZ College Moeilijke kinderen of maatschappij
GGZ College Persoonlijkheidsstoornissen
GGZ College Praten over psychische stoornissen
GGZ College Slaap
GGZ College Wet verplichte ggz
Herlaarhof Referatencyclus 2016 Reinier van Arkel (V&V)
Herstelbenadering
Herstelbenadering
Herstelondersteunend werken
Herstelondersteunend werken
Herstelondersteunend werken volgens HEE
Herstelondersteunende zorg door verbinding
iAM - editie 2021-1
Infectieziekten in de GGZ
Inleiding Cognitieve gedragstherapie
Inleiding Risicotaxatie en -management
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Inzicht in psychiatrische stoornissen
Kenniswebinar Ontwikkelingen Wet langdurige zorg in 2021
Ketensamenwerking in de Forensische zorg
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Klinische les Diabetes
Langetermijngevolgen van kindermishandeling
LVB en Verslaving
Masterclass NVP: Psychose en verslaving 20 november 2020
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicatieveiligheid
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medisch Rekenen
Medisch rekenen voor verpleegkundigen
methodisch werken
Middelengebruik in de Forensische zorg
Motiverende gespreksvoering 1
Motiverende gespreksvoering 1
Motiverende gespreksvoering 2
Motiverende gespreksvoering 2
Motiverende gespreksvoering 3
Motiverende gespreksvoering 3
Motiverende gespreksvoering 4
Motiverende gespreksvoering 4
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Nurse Academy GGZ 2019 - 2 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2019 - 3 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2019 - 4 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020 - 1 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020 - 2 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020-3 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020-4 voor Verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2021-1 voor Verpleegkundigen
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Omgaan met agressie
Omgaan met clienten met een LVB
Omgaan met cliënten met een LVB in een forensisch kader
Omgaan met geneesmiddelen
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Ouder(s)ondersteuning
Ouderen en comorbiditeit
Ouderengeneeskunde hoe ziet dit vak er nu en in de toekomst uit?
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2014
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2015
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2016
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
Persoonlijkheidsstoornissen
Post-ASH Update voor verpleegkundigen
Preventie postpartum depressie
Preventie Postpartum Depressie
Preventie van depressie
Psychofarmaca
Psychopathologie
Psychopathologie
Psychopathologie in de KJP
Psychopathologie in de KJP
Psychose
Referatencyclus 2015 Reinier van Arkel groep
Refereerbijeenkomsten acad. jaar 2014-2015
Refereerbijeenkomsten Nijmeegsebaan 2014
Relatie forensisch professional en de cliënt
Relatie forensisch professional en de cliënt
Relatie team en cliënt
Relatie team en cliënt
Relationele veiligheid
Risicofactoren en beschermende factoren
Risicomanagement
Risicotaxatie
Risicotaxatie
Risicotaxatie-instrumenten
Risicotaxatie-instrumenten
Rol van de forensische professional
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Scholing Zorgambassadeur VVT
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Somatiek
Somatiek en verslaving
Somatische Screening & Leefstijlinterventies
Spanningsvelden en spanningsbogen
Tweeluik MM deel 2 | R/R MM
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Verslaving, middelen en gokken
Verslaving, middelen en gokken
Visie Herstel Ondersteunende Zorg
Voor jezelf zorgen als verpleegkundige, hoe dan?
Voorbehouden Handelingen: Blaaskatheter
Voorbehouden handelingen: Injecteren
Voorbehouden Handelingen: Neusmaagsonde en sondevoeding
Voorbehouden Handelingen: Wondzorg
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Vroegsignalering
Vroegsignalering
Waarnemen en analyseren van gedrag in de Forensische zorg
Webcast lage rug - Practicum
Werkbegeleiding
Werken met een meldcode in de ggz
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Wet- en regelgeving in de Forensische zorg
Wet Forensische Zorg
Wet verplichte ggz voor verpleegkundigen
Wet Zorg en Dwang
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden April - Mei 2021
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden Januari - Maart 2021
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden januari t/m maart 2020
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden Najaar 2020
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden september t/m december 2019
Wetenschappelijk referatencyclus 2016 Reinier van Arkel (V&V, VSR)
Wijkgericht Werken
Zichtbaar vakmanschap in de ggz

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Zwolle (NL)

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

Introductietraining DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Slaap en de behandeling van slaapstoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Suicidepreventie - lokatie: Soesterberg (NL)

CNE Vasculaire Zorg - Perifeer arterieel vaatlijden - lokatie:

Ik ben, ik ben, wat jij niet ziet... - lokatie: Enschede (NL)

Ketenavond Traumazorgnetwerk Midden-Nederland - lokatie:

Masterclass Gesprekstechnieken die ertoe doen: 1330 methode - lokatie: Rotterdam (NL)

Nursing Congres | Ouderenpsychiatrie in de praktijk - lokatie:

Training suïcidepreventie - lokatie:

Wetenschappelijk referaat: “Leefstijl als medicijn in de psychiatrie?” - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Curriculum Clinical Leadership uitgebreid - lokatie: Garderen (NL)

Post-hbo SPV 14 EBP - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo SPV 14 Professionele Identiteit inclusief Supervisie SPV14 - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo SPV Deskundigheisdbevordering SPV12 - lokatie:

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Borging slaap - Motorische ontwikkeling - Extremiteiten - lokatie:

Yucelmethode bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) - lokatie: Utrecht (NL)

Bevallingsgerelateerde PTSS en Trauma - lokatie: Ede (NL)

Excessief huilende zuigeling of het klieven van een tongriempje: Aan het werk met een goed plan! - lokatie:

Masterclass Genetica en Dementie - lokatie: Amsterdam (NL)

Multiprobleemgezinnen - 5e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Webinar: Kopzorgen – van psychologische aspecten tot prikangst bij een chronische aandoening - lokatie:

1-daagse bijscholing tracheacanulezorg, zuurstoftoediening & uitzuigen van de luchtwegen - lokatie: Leiderdorp (NL)

6e Kinderallergologie Symposium vrijdag 16 april 2021 - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Congres ‘Gehecht aan God en de ander, verbonden met jezelf’ - lokatie: Zeist (NL)

Congres Ouderenpsychiatrie - lokatie: Den Haag (NL)

Menopauze en slaap - lokatie:

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie voor HBO-ers - lokatie: Utrecht (NL)

Verstoorde Slaap - lokatie:

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Obesitas, vanuit de expert besproken - lokatie:

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2021 - lokatie:

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag - lokatie: Voorburg (NL)

Online spiegelavond Diabetes Mellitus – Hart en vaatziekten – Astma & COPD/ Rijncoepel - lokatie:

17e Nationaal Reanimatie Congres, nieuwe richtlijnen reanimatie 2021, virtueel - lokatie: Nieuwegein (NL)

Groot Gelre cluster 1 - lokatie: Arnhem (NL)

Lecture: Time in Range, its use and implication in the treatment of (children with) type 1 diabetes - lokatie:

Post-hbo SPV 14 Systeemgericht Werken (Systeembenadering) SGW SPV14 - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo SPV Rehabilitatie SPV13 - lokatie: Utrecht (NL)

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Borging slaap - Motorische ontwikkeling - Extremiteiten - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

1-daagse bijscholing medicatietoediening, medicatieveiligheid, medisch rekenen & stomazorg - lokatie: Leiderdorp (NL)

Het Grote Landelijke POH/PVK/PVH Event - lokatie:

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Post Hbo Praktijkondersteuner GGZ - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie basis - lokatie: Leiden (NL)

Triage: Vliegwiel voor samenwerking in de regio - lokatie: Utrecht (NL)

Virtueel MDO, Longziekten en KNO - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Waalre (NL)

Halfjaarlijkse tbc-bijeenkomst - lokatie:

Het Opvoedkwaliteitenspel, een training voor professionals die oudercompetenties willen versterken - lokatie: Utrecht (NL)

Samenwerken aan Veiligheid - lokatie: Utrecht (NL)

IMH module 7: Integreren van de IMH-visie in werk en persoon - lokatie: Utrecht (NL)

IMH module 7: Integreren van de IMH-visie in werk en persoon - lokatie: Utrecht (NL)

Verpleegtechnische technische handelingen - lokatie:

Online nascholing: Supermarktjungle’ - Alles wat u wilt weten over koolhydraten en de nieuwe NDF Voedingsrichtlijn diabetes - lokatie:

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Borging slaap - Motorische ontwikkeling - Extremiteiten - lokatie:

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2021 - lokatie: Bunnik (NL)

Persoonsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

BHV Basis (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Beginnende Dementie 2021 - lokatie:

Beginnende Dementie 2021 - lokatie:

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Levenslijn verhaalboek interventie; Cultuur georiënteerd begeleiden van trauma - lokatie: Rotterdam (NL)

Levenslijn verhaalboek interventie; Cultuur georiënteerd begeleiden van trauma - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus CGT bij middelengebruik en gokken - lokatie: Den Haag (NL)

De-escalerend werken - lokatie: Vught (NL)

Scholing Kauw- en slikproblemen & passende voeding bij ouderen - lokatie: Eindhoven (NL)

De psychose van binnenuit bekeken - lokatie: Utrecht (NL)

Leergang Integrale (psycho) geriatrische psychiatrie voor ‘Probleem gedrag’ - lokatie: Rotterdam (NL)

Leergang Integrale (psycho) geriatrische psychiatrie voor ‘Probleem gedrag’ - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Cursus Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving - lokatie: Eindhoven (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2021 - lokatie: Apeldoorn (NL)

Youth MHFA - lokatie:

Een onderbuikgevoel: Stress en de darm-brein as - lokatie:

Emergentie; op zoek naar het "meer" - lokatie: Enschede (NL)

Masterclass Diabetes type 1 - 2e lijn - interactief - lokatie:

Slaapproblemen en -stoornissen bij jongeren - lokatie: Zeist (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT-HBO) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

ASS bij volw. bejegening, begeleiding, behandeling - lokatie: Rotterdam (NL)

BHV Basis (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Den Haag (NL)

Post Hbo Praktijkondersteuner GGZ - lokatie: Eindhoven (NL)

Crimineeltjes in de dop? - lokatie: Ede (NL)

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

Een pilletje minder? Leidt minder cardiovasculaire medicatie tot minder probleemgedrag? - lokatie: Utrecht (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2021 - lokatie: Breda (NL)

Training Liberman module 4: Omgaan met verslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Training Indiceren voor wijkverpleegkunidgen - lokatie: Zwolle (NL)

Webinar Onbegrepen gedrag binnen de Wzd - lokatie:

Basiscursus Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) - lokatie: Utrecht (NL)

Brein Omgeving Coach Opleiding : Omgaan met dementie en niet begrepen(probleem)gedrag volgens o.a. de BreinOmgevingMethodiek van Dr. Anneke van der Plaats door Omgevingszorg Collectief. - lokatie: Arnhem (NL)

Burn-out, trauma en SOLK - lokatie: Venlo (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2021 - lokatie: Assen (NL)

Maak van voetzorg geen kopzorg - lokatie: Heerenveen (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Assen (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Den Haag (NL)

Online Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen - 2e editie - lokatie: Utrecht (NL)

PROM's, PREM's en wearables - lokatie:

Slaap en slaapstoornissen - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Voorkomen van en omgaan met verbale agressie - lokatie: Voorburg (NL)

Webinar Farmacogenetica in de Psychiatrie - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Het Opvoedkwaliteitenspel, een training voor professionals die oudercompetenties willen versterken - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Breda (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Nijmegen (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Symposium 'Prestatiedruk, uitvallen en dan?' - lokatie: Groesbeek (NL)

Basistraining Beschermjassen (Kracht van Kwetsbaarheid) - lokatie: Hoofddorp (NL)

Aanpak vervuiling en hoarding - lokatie: Utrecht (NL)

end of life issues - lokatie:

Seksueel (risico)gedrag & middelengebruik (CHEMSEX) - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld - lokatie: Haarlem (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Groepsdynamica in het verpleeghuis - lokatie: Amersfoort (NL)

Kennissessies met diverse onderwerpen - lokatie:

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Winterswijk (NL)

Online Congres - Slaapproblemen bij jonge kinderen - editie 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Online Congres - Seksueel geweld - editie 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Online congres Netwerkpsychiatrie 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

GIT-PD Congres - lokatie:

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing Nederlandse Neurovasculaire Werkgroep 2021 - lokatie:

1330 Gespreksleiderstraining - lokatie: Hilversum (NL)

1330 Gespreksleiderstraining - lokatie: Hilversum (NL)

Dubbel Diagnose | Basistraining - lokatie: Utrecht (NL)

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

Schematherapie voor HBO-ers - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie voor HBO-ers - lokatie: Utrecht (NL)

IMH cursus 2: Ontwikkeling en pathologie in de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

LVB en psychiatrie - lokatie: Utrecht (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Online Congres - Psychische problematiek in de wijk - lokatie: Utrecht (NL)

Praktische psychofarmacologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Waalre (NL)

Contact met mannen in de hulpverlening - lokatie: Amsterdam (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Suïcidepreventie in de GGZ - lokatie: Eindhoven (NL)

BHV Basis (RvA) - lokatie: Vught (NL)

De-escalerend werken - lokatie: Vught (NL)

Suïcidepreventie basis - lokatie: Leiden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training CADD-Legacy PCA Pomp - lokatie:

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basiscursus Geweldloos Verzet - lokatie: Almere (NL)

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Online congres - Conflictscheidingen - 4e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Regiocongres: samenwerking rond het jonge kind - lokatie:

Scholing Kauw- en slikproblemen & passende voeding bij ouderen - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

EUS Virtual Live from Amsterdam 2021 - lokatie:

MuziekGeluk - lokatie: Utrecht (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Suicidepreventie - lokatie: Soesterberg (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Deventer (NL)

Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders - lokatie:

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Den Haag (NL)

Online congres - Goed genoeg ouder- en opvoederschap - lokatie: Utrecht (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2021 - lokatie:

BHV Basis (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Seksueel (risico)gedrag & middelengebruik (CHEMSEX) - lokatie: Utrecht (NL)

Trauma bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Zeist (NL)

Hét Leefstijl Symposium - lokatie: Almelo (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Online congres - Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en jongvolwassenen - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Yucelmethode - lokatie:

Burn-out, trauma en SOLK - lokatie: Tilburg (NL)

Congres Multiprobleemgezinnen | 11 februari 2020 - lokatie: Ede (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Waalre (NL)

Hoe ontwerp ik blijvende gedragsverandering? - lokatie:

Functionele bewegingsstoornissen | Tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Kennissessies met diverse onderwerpen - lokatie: